Grønne bygg skal lønne seg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønne bygg skal lønne seg"

Transkript

1 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/10 Grønne bygg skal lønne seg Side 4 Tommelen opp for ISY Prosjekt Plan Side 6 NoIS viser veg på de Nasjonale Turistveger Nå blir det enkelt å innføre eiendomsskatt Side 9 Side18

2 Markedsorientering Kundene ønsker seg komplette løsninger og en leverandør som tar et helhetlig ansvar. Denne utfordringen tar vi på alvor. Leder I høst vil vi dele inn våre ISY-produkter i 4 markedsområder. Hensikten er å få enda større fokus på helhetlige løsninger og integrerte arbeidsprosesser. Vi har vokst mye de senere årene, og besitter i dag en stor portefølje av produkter. Dette er produkter som både skal fungere optimalt hver for seg og sammen med andre ISY-produkter og forretningsløsninger ute hos kundene. Kundene ønsker seg kompette løsninger og en leverandør som tar et helhetlig ansvar. Denne utfordringen tar vi på alvor. I tillegg ønsker vi å bli enda mer profesjonell i vårt markedsarbeid og vår evne til å formidle den forretningsmessige nytteverdien våre løsninger kan bidra med. Nye trender påvirker hele tiden de krav som stilles til oss og våre produkter. Vår evne til å møte disse kravene og forstå kundenes forventninger er avgjørende for vår videre suksess. Derfor handler ikke markedsarbeid bare om salgsprosessen, det handler like mye om å skape gode kunderelasjoner og benytte disse til å få kunnskap om de spesifikke behovene kundene har, og implementere disse i egne løsninger. Innhold > Grønne bygg skal lønne seg > Tommelen opp for ISY Prosjekt Plan > Terminal 2 ved Gardermoen følges opp med ISY Prosjekt Plan > Mer strømlinjeformet anbudsprosess > NoIS viser veg på de Nasjonale Turistveger > ISY WinMap Plandialog har blitt et begrep for digitalt planregister > Lansering av Norsk Prisbok Vi har definert 4 markedsområder der våre eksisterende ISY-produkter vil finne sin naturlige tilhørighet. > GIS og eiendomsgebyr > Forvaltning, drift og vedlikehold > Anbud, kalkyle og prosjektstyring > BIM og konstruksjon Den første og mest synlige forandringen vil komme på våre nettsider, der markedsområdene vil danne strukturen på sidene. Det vil gjøre det enklere for deg som kunde å navigere og finne fram til den informasjonen du er på jakt etter, helt i tråd med den visjonen vår merkevare ISY representerer. > Nye fjes i NoIS > Mer forutsigbarhet i Tønsberg > NoIS bidrar til oppbygging av kroatisk eiendomsdatabase > Vektorisering av reguleringsplaner > Tilbake til røttene > Nå blir det enkelt å innføre eiendomsskatt > Statoils 3D-strategi setter en helt ny standard Foto: Steinar Skaar/Statens vegvesen Utover høsten vil dere bli møtt med aktiviterer og materiell som fokuserer på samspill og helhetstekning, og i kjølvannet av dette også nye produkter og tjenester. Med andre ord så ominnreder vi våre butikklokaler og pusser opp utstillingsvinduet, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å se inn og mulig for oss å se ut. > «Norge i bilder» i trygge rammer hos NoIS > Kurs & seminarer Bård Hernes Administrerende direktør Informasjonssystemer

3 Kontakt i NoIS: Byggenæringen står som kjent for hele 40 prosent av den nasjonale miljøbelastningen. Mens leverandører av papir, batterier og glass tar ansvar for avfallsbehandling og resirkulering, mangler lignende ordninger for bygg. Grunnlaget legges allerede ved planlegging og prosjektering av bygg, mener aktørene i GLITNE-prosjektet. fasen. Et utvidet byggherreansvar vil stimulere til mer miljøvennlige beslutninger. Vi må komme dit hen at grønne bygg skal lønne seg, sier han. Miljøfond GLITNE-prosjektet foreslår derfor at byggebransjen selv beregner hva miljøbelastningen til et bygg kommer til å være når det rives. På basis av denne betaler Tanken med GLITNE er å få inn miljøfokuset allerede på idéstadiet av nye byggeprosjekter. Det tror vi er helt avgjørende. Grønne bygg skal lønne seg Forskningsprosjektet GLITNE, med Snøhetta, Bellona og Sintef i førersetet og NoIS som IT-partner gir nå byggenæringen mulighet til å gjøre noe med sine miljøutfordringer, før et nytt lovverk tvinger bransjen til å endre seg. Det brukerstyrte forskningsprosjektet foreslår bl.a. å innføre et «pant»-basert miljøfond som «stimuleringstiltak» for å få byggenæringen til å bygge mer miljøvennlig. Pluss å videreutvikle gode modellverktøy som kan bidra til å minimalisere det miljømessige «fotavtrykket» en bygning setter. ISY Calcus har vært miljøkostnadsverktøyet i det fireårige prosjektet som bransjen nå kan trekke veksler på. Verktøyet brukes allerede aktivt av byggherrer som ønsker å bli bedre «miljøbyggere». Snarlige tiltak må til Når man vet at det hvert år bygges omlag sju millioner nye kvadratmeter i Norge, mener GLITNE-forskerne det må bli maktpåliggende at alle nye bygg blir grønnest mulig. Derfor har prosjektet, med Snøhetta som initiativtaker, kommet til at regulerende tiltak er veien å gå: - Byggherrene har vært alt for opptatt av driftsfasen av bygg, sier Snøhettas Tarald Lundevall, leder av styringsgruppen. - Tradisjonelt har byggebransjen beregnet at den største miljøbelastningen ligger i driften. Planleggings- og rivingsfasen betyr omtrent like mye, i forhold til driftsfasen som så langt har hatt all fokus. - Tanken med GLITNE er å få inn miljøfokuset allerede på idéstadiet av nye byggeprosjekter. Det tror vi er helt avgjørende, mener Lundevall. - Når et bygg allerede er oppført, er det vanskeligere å påvirke miljøkostnaden. Men vi kan påvirke «alt» i planleggings- byggherre så en miljøpant til et non-profit miljøfond som bransjen oppretter for formålet. Visjonen er at miljøfondet skal dekke behandlingen av avfallet hos en dertil godkjent avfallshåndterer den dagen bygget skal rives. Ettersom byggeprosjekter har utallige variable, har prosjektet brukt NoIS sitt beregningsverktøy ISY Calcus for å beregne klimaeffekten og dermed «miljøpanten». I verktøyet, som inneholder både pris-, energi- og klimadata for alle mulige byggeelementer, kan byggherre legge inn sine parametere, og på den måten få en så nøyaktig miljø- og kostnadsberegning av bygget som mulig. Fordi det kan bli vanskelig å pålegge alle byggherrer (f.eks. av småbygg) å beregne miljøkostnaden, foreslår GLITNE også å lage sjablongverdier i tillegg til bruk av beregningsverktøyet. Fra skisse til lovregel - Det vi har kommet frem til er foreløpig bare en skisse til virkemiddel, sier Tarald Lundevall. - Men det er en god start og vi har stor tro på den. Vi tester nå resultatene våre på de aktuelle fagmiljøer og myndigheter. Håpet er at forskningen spiller en rolle i utformingen av kommende regelverk. Da gjenstår dét å se. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har varslet en helhetlig stortingsmelding om norsk byggebransje neste sommer Les hele GLITNE-rapporten på: 4 ISY-nytt ISY-nytt 5

4 Tommelen opp Vi er i gang med å gjøre ISY Prosjekt Plan kommersielt tilgjengelig fordi det ikke finnes andre systemer som innehar den funksjonaliteten man finner i ISY Prosjekt Plan for Kontakt i NoIS: ISY Prosjekt Plan Det har tatt flere år å utvikle prosjektplanleggingssystemet ISY Prosjekt Plan. Når brukerne nå gir sin dom er det med tommelen opp! Noe av utfordringen innen prosjektering er å ha kontroll på prosjektene. Oppdragsgiverne har løpende behov for oppdatert informasjon om tidsbruk, kostnader og fremdrift. ISY Prosjekt Plan er styringsverktøyet som møter disse behovene. Ikke mer klipp og lim - Før måtte vi legge ned mye arbeid i å lage gode rapporter. Med ISY Prosjekt Plan lager vi alle rapporter på en lettvint måte uten å måtte importere filer fra andre programmer, forklarer Magne Lilleland- Olsen, prosjektleder i Norconsult. Han har vært med i referansegruppen ett år, og skryter av det nye verktøyet. - Vi lager en fremdriftsplan med tidspunkter for start og stopp. Deretter legger vi inn timepriser og avtalt timebudsjett for prosjekteringen. Systemet holder orden på fremdriftsplan, verdiskapingen, påløpte kostnader og hva man har fakturert. Med få tastetrykk kan dette sammenlignes med omforent plan i en perioderapport. Det sparer oss for mye arbeid, understreker Lilleland-Olsen. Ingen som ISY Prosjekt Plan NoIS har i utgangspunktet utviklet ISY Prosjekt Plan for moderselskapet Norconsult, men systemet er også planlagt solgt til både konkurrenter og andre bransjer. - Vi er i gang med å gjøre ISY Prosjekt Plan kommersielt tilgjengelig fordi det ikke finnes andre systemer som innehar den funksjonaliteten man finner i ISY Prosjekt Plan, kommenterer Torger Kjeldstad, senior konsulent i NoIS. Lett å bruke Vilhelm Darius Nilsen bifaller Kjeldstad: - Dette er noe vi lenge har ventet på, og vi ønsker ISY Prosjekt Plan varmt velkommen. Systemet er i vårt tilfelle integrert mot økonomisystemet Agresso, noe som betyr at alle økonomidata hentes inn i ISY Prosjekt Plan rett fra Agresso. Du får planlegging og økonomistyring i ett verktøy, sier Nilsen. Han er prosjektstyrer i Norconsult og har selv vært med i referansegruppen til ISY Prosjekt Plan siden starten for tre år siden. - Det er befriende at systemet er så lett å bruke. Alt finner du tilrettelagt i ett vindu. Det er ingen irrganger du må gå for å forstå hvordan du skal bruke ISY Prosjekt Plan. Kun en dags opplæring trengs for å komme i gang, melder Nilsen entusiastisk. Flere fordeler Det er en rekke fordeler ved ISY Prosjekt Plan sammenliknet med eksisterende systemer på markedet i dag. - Foruten at det er lett å anvende og man slipper klipp og lim, er systemet så funksjonelt at man unngår feil. Dette gir igjen økt effektivitet, bedre kontroll og fornøyde kunder, understreker Nilsen. Alle kan benytte ISY Prosjekt Plan Torger Kjeldstad bekrefter at det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra brukerne. Tilbakemeldingene er svært gode. Nå har selvsagt moderselskapet jobbet nært med oss under hele utviklingen av systemet. Selv om det i utgangspunktet er skreddersydd for dem, har vi laget ISY Prosjekt Plan så åpent og fleksibelt at man i praksis kan tilpasse det til enhver bransje med sine ulike behov, konkluderer Kjeldstad. Kontakt i NoIS: Det tverrfaglige teamet som skal utforme og prosjektere det nye terminalbygget på Gardermoen vil styre ressurser, kostnader og fremdrift i prosjektet med ISY Prosjekt Plan. Det tverrfaglige teamet bak vinnerforslaget, består av Narud-Stokke-Wiig, Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører. Terminal 2 ved Gardermoen følges opp med ISY Prosjekt Plan Prosjektet vil gå frem til 2017, og i hovedplanen ligger det aktiviteter og milepæler som skal gjennomføres før den nye terminalen er klar til bruk. ISY Prosjekt Plan er et moderne verktøy for planlegging og oppfølging av fremdrift, timer, kostnader og ressurser i alle typer prosjekter. Løsningen er utviklet med henblikk på enkelt grensesnitt og forutsigbar oppførsel. 6 ISY-nytt ISY-nytt 7

5 Mer strømlinjeformet anbudsprosess Etter ett års prøvedrift er vi nå klare for å tilby våre kunder en ny tjeneste, ISY Anbudsweb, som effektiviserer anbudsprosessen i forbindelse med distribusjon av prisforespørsler og pristilbud. Tjenesten fungerer i prinsippet som et web-hotell hvor entreprenører i sitt kalkylesystem kan organisere sine prisforespørsler med poster og dokumenter og gjøre dette tilgjengelig på Internett. NoIS viser veg på de Nasjonale Turistveger Kontakt i NoIS: ISY Anbudsweb er med andre ord en Internettbasert tjeneste som formidler prisforespørsler og pristilbud mellom aktørene i anbuds/tilbudsprosessen. Gevinstene ved å benytte denne tjenesten er mange både i forhold til tidsbesparelser og ikke minst kvalitetssikring. Entreprenøren unngår feilpunching av tall og kan få kontrahert prisene i kalkylen med bare ett tastetrykk. - Vi har vært bevisste på at dette skal gi gevinst både for entreprenøren som sender ut prisforespørsler og for underentreprenørene som skal benytte tjenesten til å gi pristilbud, forteller Torstein Fjelldal som er leder for avdeling Entreprenørdrift i NoIS. - For sistnevnte vil dette være en gratis tjeneste som de vil kunne ha stor nytte av. For at brukeren skal slippe ekstra arbeid ved identiske prisforespørsler fra andre entreprenører, er det mulig både å importere og eksportere pristilbud fra andre system til ISY Anbudsweb. I tillegg er det mulig å opprette pdf-filer av pristilbud som kan distribueres videre. All eksport og import av prisforespørsel og pristilbud skjer via norsk standard NS 3459 og på denne måten åpner vi for at alle kan benytte denne tjenesten under forutsetning av at systemene håndterer NS 3459-formatet. - I starten av prøvedriften hadde vi hovedfokus på dette med prising av prisforespørsler, men etter hvert som tjenesten ble mer og mer benyttet så vi litt uventet at kundene benyttet denne tjenesten også som et prosjekthotell i anbudsfasen. Dette har vi tatt konsekvensen av og er i gang med å gjøre denne delen enda mer strømlinjeformet. Tradisjonelle e-postklienter, som eksempelvis Microsoft Outlook er lite egnet til å distribuere dokumentasjon i form av tegninger og postbeskrivelse til mange tilbydere. Dokumentstørrelsen blir gjerne så stor at det er stor sannsynlighet for at hele prosessen kollapser. Tjenesten ISY Anbudsweb eliminerer denne problemstillingen ettersom den ikke benytter seg av mail-klienten, men av webtjenesten og sender bare en forekomst av dokumentene. - Tjenesten skal finansieres gjennom en årlig brukeravgift i tillegg til en transaksjonsavgift per utsendt prisforespørsel. Det er selvsagt en forutseting for prising at dette skal være lønnsomt for våre kunder, avslutter Fjelldal. Steinskulptur av Knut Wold på rasteplassen Mefjell, Nasjonal turistveg Sognefjellet. I bakgrunnen sees Smørstabbreen og Smørstabbindane. Foto: Rune Nilsson for Statens vegvesen 8 ISY-nytt ISY-nytt 9

6 Kontakt i NoIS: 18 utvalgte turistveger som slynger seg langs fjell og fjord, fra ishavet i nord til Jæren i sør, skal utvikles til internasjonale turistattraksjoner innen Mye er på plass ogmasse lovord om prosjektet er kommet allerede. NoIS bidrar med kvalitets kart som skal brukes i bl.a. informative turistinformasjonstavler på strekningene. Turistvegprosjektet i regi av Statens vegvesen skal legge til rette for at turistene blir presentert for det ypperste av norsk natur og design. Dette skal vi kunne oppleve fra bilvinduet og på arkitektoniske rasteplasser, utkikksplattformer og serviceanlegg. Internasjonal oppsikt Satsingen har faktisk mottatt flere priser og prosjektet vekker internasjonal oppmerksomhet for sin arkitektur. Blant annet er en vandreutstilling om den spreke arkitekturen på stoppestedene sett av mer enn mennesker i Europa og USA. Informasjonen om de Nasjonale turistveger vil i praksis bli formidlet både via Internett, reisehåndbøker og brosjyrer, samt informasjonstavlene på vegstrekningene. Målsetningen er at prosjektet skal gi økt turisttrafikk og at turistene skal ta seg bedre tid, noe som forhåpentligvis vil gi økt verdiskaping i distriktene. Arkitektoniske turisttavler - Sammen med tekst og bilder er kart hovedelementene i informasjonsformidlingen, forteller Kaja Lunde, som har vært ansvarlig for kartproduksjonen i NoIS. - Turisttavlene tilpasses de forskjellige arkitektoniske miljøene de skal stå i, med tradisjonelle, men spesielle arkitektuttrykk i tre, stein, glass, betong og stål. Spesielt er det moro å tenke på at de skal stå der lenge og være varig, sier hun stolt. Stor kartproduksjon Det er både et komplekst og omfattende oppdrag NoIS har vunnet. En stor kartproduksjon med krav til høy kvalitet og detaljerte krav til utseende og format. Naturlig nok, ettersom informasjonselementene skal bidra til både reiselyst og god veiledning på reisen. - Med krav til at de 140 kartbladene skal være enkle å oppfatte, konsistente i uttrykket og være i innbyrdes harmoni, har vi fått bruk for all vår kartografikompetanse, sier Lunde. Hvert kartblad er i målestokk Sammen med tekst og bilder er kart hovedelementene i informasjonsformidlingen 1: og utsnittene på ferdige kart 50x50 cm. Samarbeid om kartografien Noe som er spesielt viktig for Vegvesenet i kartleveransen er at de også skal kunne gjøre en del kartredigering selv. Stor vekt ble derfor lagt på både kartverktøy og kartografisk kompetanse da de valgte leverandør. - Følgelig har vi samarbeidet nært med grafikere i Vegvesenet for å etablere det kartografiske uttrykket, fortsetter Kaja Lunde. - Dette uttrykket er så standardisert i hele kartserien. Vi kombinerer reliefflag med standard kartlag for å lage et visuelt godt lesbart kartprodukt. Brukt egne verktøy I hovedsak har NoIS benyttet egne verktøy i oppdraget. For produksjon av kartlag benyttes ISY WinMap Pro. Relieffene med skyggeeffekter produseres ved hjelp av GeoMedia Grid og GeoMedia Terrain. For å gjøre arealtemaer som skog, dyrket mark, vann, myr osv. mer naturtro, legges effekter på ved hjelp av Adobe-verktøy, der også alt til slutt sammenstilles. Det hele er basert på N50 datagrunnlag fra Kartverket, sammen med Sentralt Stedsnavnregister (SSR) for stedsnavn. Det er også laget egne fonter med støtte for samiske tegn for uttegning av tekst fra SSR. Da gjenstår det bare å se om turistene finner frem til turistvegene ww w. n a s j on a letu r i stveg er. n o Utsiktspunktet Stegastein på Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet. Ørnesvingen utsiktspunkt, Nasjonal turistveg GeirangerTrollstigen. Tegnet av arkitekt Todd Saunders,Saunders & Wilhelmsen. Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff. Foto: Steinar Skaar/ Statens vegvesen Foto: Bjørn Andresen/ Statens vegvesen Flydalsjuvet utsiktsplass med toalett, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff. Foto: Hege Lysholm/ Statens vegvesen Et av Norges mest spesielle toalettbygg på Hereiane rasteplass ved Hardangerfjorden. Nasjonal turistveg Hardanger, fylkesveg 550 i Jondal. Arkitekt: Asplan Viak - Knut Hellås / 3 RW - Susanne Pushberger. Foto: Jørn Hagen/ Statens vegvesen Informasjonstavle over øyriket Helgeland. Kleivhalsen rasteplass. Nasjonal turistveg Helgelandskysten Nord. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen 10 ISY-nytt ISY-nytt 11

7 ISY WinMap Plandialog har blitt et begrep for digitalt planregister I henhold til nye forskrifter til plan- og bygningsloven av 2008 skal alle kommuner som produserer digitale arealplaner eller krever at private planforslag leveres digitalt, etablere et digitalt planregister. Registret skal gjelde for arealplaner som legges ut til offentlig ettersyn etter at forskrift til ny lov er trådt i kraft. Norsk Prisbok er basert på det samme oppdaterte pris- og datagrunnlag som allerede finnes i ISY Calcus. Her finner du raskt og enkelt priser på komplette bygningstyper (boliger, kontorbygg, skoler etc.), samt priser på både sammensatte elementer og egne prislinjer med NS koder. Norsk Prisbok består av mer enn 1600 Nye fjes i NoIS Lansering av Norsk Prisbok 1. november lanserer vi første utgave av Norsk Prisbok - en helt ny håndbok i kalkulasjon! Her finner du mye nyttig informasjon om byggøkonomi og hvordan du lager en god kalkyle. Kontakt i NoIS: ferdig kalkulerte bygningselementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder og CO2-verdier, samt modellprosjekt for flere bygningstyper. De første som bestiller får boka til en spesielt gunstig introduksjonspris: Kr. 990,- eks.mva. Ta kontakt på eller for bestilling. Det digitale planregistret skal være et hjelpemiddel for å sikre at planinformasjon inngår i en nasjonal geografisk infrastruktur og at planinformasjon skal være lett tilgjengelig via Internett. Planregistret skal være åpent for gratis søk og innsyn via Internett for allmennheten og skal være søkbar via kart, adresse eller matrikkelenhet. Norconsult Informasjonssystemer leverer ISY WinMap Plandialog som en integrert løsning med vår GIS-løsning og digitalt Kontakt i NoIS: planregister. I tillegg kan løsningen leveres med opsjon for integrasjon mot planfaser i Sak/Arkivsystemet. Plandialog er en portalløsning som er en integrert modul i vår generelle innsynsløsning, ISY Win- Map WebInnsyn. Denne løsningen viser planinformasjon for alle typer planer i en kommune eller region. Plandialog ble først etablert for 12Ksamarbeidet i Vestfold og er basert på utvidelser av etablerte standarder innen offentlig forvaltning. Løsningen bygger på eksisterende systemer for saksbehandling og GIS med NOARK- og Geolok-standardene. Plandialog med opsjon for håndtering av planfaser ble i utgangspunktet utviklet mot sakssystemet Acos og bygger på vår kartløsning for Internett, ISY WinMap Web- Innsyn. Løsningen er nå oppdatert i henhold til modellbeskrivelsen for nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner og inkluderer digitalt planregister. Løsningen er utviklet med basis i foreløpige spesifikasjoner for GeoIntegrasjon og tilbyr nye muligheter for integrasjon mot planregistret. Plandialog vil bli løpende oppdatert og tilpasset ny GeoIntegrasjonsstandard som vedtas i løpet av høsten Audun Opdal Amund (34) er ansatt som senior Audun systemutvikler (48) er ansatt som knyttet senior systemkonsulent til ISY WinMap ved i vårt seksjon kontor DAK i Trondheim. i Sandvika og skal Amund jobbe med kommer utvikling fra stillingen CAD-produkter. som seniorkonsulent Han kommer av våre ISY hos fra stillingen Capgemini som Norge Advisor, AS hvor Application han har management hatt langsiktige Aker Business konsulentoppdrag Services og har hos innen tidligere systemutvikling erfaring fra Selvaag mot kunder Bluethink som og StatoilHydro, Norconsult/NoIS/ Thales, TechnoCad Force (9 Technology år). etc. Ivar Løset Moen Ivar (34) er ansatt som senior systemkonsulent i seksjon FDV i Sandvika og skal hovedsakelig jobbe med implementeringsprosjekter av ISY Eiendom. Han kommer fra stillingen som prosjektleder hos Eniro Norge, og har tidligere jobbet i Lommelegen AS og i Techno Consult. Jostein Andre Solberg Jostein (24) er ansatt som systemkonsulent i seksjon Utbygging i Sandvika. Jostein er nyutdannet Sivilingeniør innen Bygg og Industriell økonomi fra Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder. Hos oss skal han jobbe med brukerstøtte og markedsføring av de ulike produktene i ISY G-prog og ISY Calcus-familen. Per-Oddmund Korsnes Per-Oddmund (25) er ansatt som systemutvikler i seksjon FDV i Sandvika. Per-Oddmund er nyutdannet Sivilingeniør innen ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU, og har noe praksis som systemutvikler fra Cerum, Hagen Treindustri og Aker Solutions. 12 ISY-nytt ISY-nytt 13

8 Mer forutsigbarhet i Tønsberg Kontakt i NoIS: Vektorisering av reguleringsplaner Kontakt i NoIS: Tønsberg Kommunale Eiendom KF (TkE) har før sommeren gått til innkjøp av ISY Prosjekt Økonomi. ISY Prosjekt Økonomi er byggherrens verktøy for å oppnå forutsigbarhet på sluttkostnad. Implementeringen av systemet ble påbegynt i august. TkE s utbyggingsavdeling er ansvarlig for bygging og gjennomføring av planleggingsprosessen av alle nye kommunale bygg i Tønsberg kommune. Avdelingen har gjort en grundig evaluering av sine behov i forkant av anskaffelsen og vist stor kunnskap knyttet til fagområdet prosjekt- og økonomistyring. Vi på seksjon Prosjektstyring er derfor stolte over at vi ble valgt som leverandør. TkE skal integrere løsningen med økonomisystemet Visma og leveransen innbefatter også leveranse av opplæring og kundespesifikk tilpassning. I forbindelse med iverksetting av plan- og bygningslov av 2008 er det blitt mye fokus på plandata. Mange kommuner ser nytten av en forvaltningsbase som inneholder alle gjeldende regulerings-og bebyggelsesplaner på vektorform. Spesielt er dette nyttig i forbindelse med analyser og rapportering av arealbruk. Nedre Eiker kommune har satset stort på å få etablert en forvaltningsbase med alle gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. Høsten 2009 gjennomførte NoIS en vektorisering av 90 gjeldende planer. I oppdraget inngikk også kontroll og oppretting av kommunens forvaltningsbase og komplettering av forvaltningsbasen med planer etter hvert som de ble vektorisert. I prosjektet ble det også gjennomført en konvertering av eksisterende forvaltningsbase til SOSI 4.1. Vi har det siste året gjennomført flere slike prosjekt, bl.a. til Nord-Aurdal og Asker kommune. oppbygging av NoIS bidrar til kroatisk eiendomsdatabase Kroatia har gjennom flere år vært en av hovedsatsningsområdene for norsk bistand på kart og geodatasiden. NoIS har vært involvert i oppbygging av nasjonale eiendomsdatabaser i Kroatia. Kontakt i NoIS: Prosjektet er finansiert av den norske stat gjennom Statens kartverk. NoIS har bidratt i dette arbeidet gjennom det norske konsulentfirmaet Project Management and Mapping AS (PMM). Oppdragsgiver i Kroatia har vært State Geodetic Administration (SGA). Dette kan anses som en søsterorganisajon til Statens Kartverk. Siden 2004 har PMM vært involvert i oppbygging og drift av en midlertidig eiendomsdatabase for lagring av vektoriserte eiendomskart i Kroatia. Etter hvert har det oppstått et behov for en ny database som kunne motta data fra rekonstruksjon av eiendomsdata. Rekonstruksjonsprosessen er en relativt tidkrevende prosess som omfatter besøk på eiendommer, sjekking av bygningstillatelser, eier/ leier og innmåling av nye bygninger. Det kroatiske kartverket ønsket å bygge opp en sentral eiendomsdatabase tilpasset til å motta data fra rekonstruksjonsprosessen. Samtidig vil basen effektivisere informasjonsformidling om eiendomsforhold og arealutnyttelse i Kroatia. Dette er spesielt viktig siden Kroatia for tiden er i medlemskapsforhandlinger med EU. NoIS sin del av dette arbeidet omfatter design og oppbygging av databasen, samt etablering av rutiner og prosedyrer for overføring og konvertering av eiendomsdata mellom Oracle databaser. Dette har vært et omfattende arbeid ikke minst p.g.a. at eiendomsstrukturen i Kroatia er ganske annerledes enn i Norge og preget av et høyt antall små eiendommer, hele 14 millioner i en befolkning på 4,4 millioner. I Norge er det til sammenligning ca 3,3 millioner matrikkelenheter i en befolkning på 4,9 millioner. Dette måtte vi ta spesielt hensyn til i design av databasestrukturen. Det er også utviklet automatiske migrasjonsrutiner for eiendomsdata i programvaren FME Server fra SAFE software. Slike rutiner omfatter datumtransformasjon, kvalitetskontroll av geometri og attributter, bygging av topologi, samt splitting av geometri og egenskaper i separate tabeller. SGA hadde også behov for raskt innsyn og forvaltning i databasen. Dette ble løst ved å utvikle en web-basert administrasjonsmodul basert på programvare med open source (Geoserver og OpenLayers). Mye av arbeidet er blitt utført i Kroatia i nært samarbeide med kroatisk eiendomsmyndighet. Prosjektet har vært meget interessant og utfordrende og har ført til økt kompetanse på FME-programvare (ETL- Extraction, Transformation, Load) og open sourceprogramvare i NoIS. 14 ISY-nytt ISY-nytt 15

9 Det er ikke ofte lenger at folk pensjoneres etter en hel mannsalder i ett og samme bedriftsmiljø. Aller minst et IT-miljø. Det sier litt om lojaliteten til Måns Cavallin og NoIS-miljøet og den IT-tekniske revolusjonen begge har gjennomgått. Jeg hadde ingen dataerfaring, så jeg leste brukermanualen fra perm til perm og fikk faktisk ut den første Basic-baserte Grønerpakken etter et halvt år Kontakt i NoIS: Tilbake til røttene Da den unge svenske siv.ing.-en med utdannelse fra Chalmers i Gøteborg søkte jobb hos ingeniørfirmaet Grøner i 1974 (Norconsult ble deleier i Grøner Data i 1996 og tok over helt i 2002), var det nemlig ikke for å jobbe med «data», ei heller for å bosette seg i Norge Men slik ble det. Nesten Til høsten, når 67-åringen går av etter 36 år i Norge, flytter Måns Cavallin tilbake til sine røtter i Skåne for å nyte sitt velfortjente otium der. Men tilbake til start «Väg- og vatten»-ingeniøren ble nemlig raskt IT-ekspert og sentral i utviklingen av den velkjente Grønerpakken på slutten av 70-tallet, forløperen til ISY G-prog. Grøner hadde da i noen år utviklet enkle beregningsprogrammer for byggfaget. Selvlært programmerer - Da Olivetti i 1977 kom med en bordmaskin som kunne programmeres i Basic, et revolusjonerende høynivåspråk på den tiden, medførte det at programmering ble mitt lodd i livet, forteller Måns. - Ikke vägog vatten-fag. - Jeg hadde ingen dataerfaring, så jeg leste brukermanualen fra perm til perm og fikk faktisk ut den første Basic-baserte Grønerpakken etter et halvt år, forteller han stolt. Opprinnelig var beregningspakken utviklet for eget bruk i Grøner. Men etter hvert fikk firmaet forespørsler fra andre bedrifter, så i 77 begynte de også å selge pakken. Støtte av Olivetti God støtte fikk de faktisk av Olivetti som mente det var lurt for å kunne selge enda flere maskiner. Dette var før maskinleverandørene innså at programvaren har størst verdi - Fra 1977 til 80 videreutviklet vi Grønerpakken på Olivetti P6060, som var «stateof-the-art» den gangen, fortsetter Måns. - Og kundebasen vokste. Én måned solgte vi for kroner husker jeg! Det var mye den gangen. G-PROG i Fortran I starten på 80-tallet ble Måns & Co tvunget til å velge flere spor. Minimaskiner og programmeringsspråket Fortran ble «plutselig» tingen. I tillegg til andre Basic-baserte mikromaskiner som HP85 og Olivetti M20, med større skjerm og muligheter. - Vi valgte da å utvikle alt på nytt i Fortran på Prime minimaskin, forteller Måns. - Samtidig døpte vi om programsystemet til G-PROG. Fra MS-DOS, Windows, C++ til.net Rundt samme tidsrom kom så det som markerte det største IT-skiftet, før Internett: IBMs PC. - I starten på 90 medførte dét som kjent at Windows ble standarden. Vi måtte igjen gjøre et veivalg med hensyn til utviklingsspråk, sukker Cavallin. - Visual Basic eller C++? - Beslutningen ble C++. Det fortsatte det med faktisk inntil for et par år siden da vi valgte å starte nok en nyutvikling. Denne gangen basert på.net. De første modulene av denne nye generasjonen ISY G-prog kommer på slutten av året. Implementerte EuroCode Men det Måns har utviklet, er ferdig. Det er han glad for. De siste par årene har han jobbet med å implementere EuroCodestandarden i ISY G-prog en helt nødvendig sak, for fra april 2010 er det den eneste gyldige standarden. Pensjonist i Skåne - Det betyr at jeg nå kan pensjonere meg med god samvittighet, medgir den sympatiske og høyt respekterte svensken. - Men skulle det dukke opp problemer, har jeg sagt meg villig til å hjelpe til fra mitt hjem i Skåne. Der har Måns Cavallin sitt eget arbeidsrom med tidsriktig datautstyr og opplegg for videokonferanse. Så hverken NoIS eller kundene har grunn til å bekymre seg om problemer skulle oppstå Der, i området for sine røtter i Skåne, ser han også frem til å pleie sine hittil litt neglisjerte fritidssysler; naturvitenskap, sykkelturer og modelltog Det er ham vel unt. 16 ISY-nytt ISY-nytt 17

10 å innføre Nå blir det enkelt eiendomsskatt Nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt er klar for kommunemarkedet. Topp moderne teknologi og ny funksjonalitet gjør det enkelt og effektivt å skrive ut og innkreve eiendomsskatt. Kontakt i NoIS: NoIS sitt nye eiendomsskattesystem er et av de mest avanserte på markedet. Verktøyet, som er basert på Microsoft.NET-tekonologi, er ideelt for gjennomføring av taksering og omtaksering av eiendommer. Systemet inneholder også gode funksjoner for vedlikehold av takstskjema og er tilrettelagt for fakturering mot en rekke faktureringsystemer. - Systemet er klar til bruk for kommuner som ønsker å innføre eiendomsskatt i For kommuner som vil innføre eiendomsskatt allerede i 2011 er det nok tiden og veien litt knapp. Hele prosessen med registrering og taksering tar litt tid. Men for de som tar sikte på 2012, er timingen ideell. Utviklet for og av takstfolk NoIS har hatt Verditaksering Kjell Larsen AS med seg i utviklingsarbeidet av det nye systemet. Firmaet som har eksistert siden 1959 er velrenommert i takseringsbransjen og har bidratt til at premissene for funksjonalitet og brukervennlighet er blitt det beste på markedet. Både i forhold til takseringsbransjen og kommunesiden. Oppdaterte matrikkeldata NoIS sin GIS-avdeling har også bidratt til den avanserte nye løsningen. De har utviklet programmodulen ISY WinMap Lokal Matrikkelkopi (LMK) som tett integrert med ISY ProAktiv Eiendomsskatt gjør det enkelt å hente nødvendige eiendomsdata fra Statens kartverks matrikkeldatabase, landets offisielle eiendomsregister. Den sentrale matrikkelen inneholder blant annet oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser, bygninger og hjemmelshavere. Kommunene har selv ansvar for oppdatering av matrikkelen. - ISY WinMap LMK er en basisforutsetning for å kunne kjøre ISY Eiendomsskatt. Der tilrettelegges de oppdaterte matrikkeldataene for taksering/omtaksering i systemet, fortsetter Bruvik. Fra takst til fakturering - ISY ProAktiv Eiendomsskatt regner ut en sjablongtakst basert på datagrunnlaget fra Matrikkelen og basisparametere som arealpriser og faktorer definert av kommunen. Når dette er på plass kan nødvendige skjema og rapporter som brukes i takseringsarbeidet skrives ut. Når takseringsarbeidet er ferdig overføres vedtatt takstgrunnlag til kommunens økonomisystem. Ny versjon enda mer effektiv NoIS er allerede i full gang med videreutvikling av ISY ProAktiv Eiendomsskatt. Når den nye versjonen er klar utpå vinteren 2011, får verktøyet som sagt enda en ny dimensjon. I et samarbeid med Norsk Navigasjon AS blir systemet integrert med GPS-baserte feltregistreringsverktøy. Dette er PDA-/Smarttelefoner som opererer over webservices og trådløst bredbånd, og som automatisk overfører registrerte data om takseringsobjektene direkte til ISY ProAktiv Eiendomsskatt. Eksempelvis vil det kunne tas bilder av objektene i felten, bilder som så automatisk stedfestes av GPS-en og overføres til rette takstobjekt i ISY ProAktiv Eiendomsskatt Norsk Navigasjon tar seg av feltutstyret i dette utviklingssamarbeidet, mens NoIS utvikler integrasjonsgrensesnittet. - Med ny teknologi, ny funksjonalitet og enda mer brukervennlighet har vi stor tro på at nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt skal bli et foretrukket verktøy for kommuner som ønsker å innføre eiendomsskatt, slutter Jan Frode Bruvik. Med ny teknologi, ny funksjonalitet og enda mer brukervennlighet har vi stor tro på at nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt skal bli et foretrukket verktøy for kommuner som ønsker å innføre eiendomsskatt 18 ISY-nytt ISY-nytt 19

11 Statoils 3D-strategi setter Statoil har trukket opp nye retningslinjer for bruk av 3D-programvare innen utvikling av prosessanlegg. Dette gir en rekke positive elementer som også kontraktørene nyter godt av. Nå er det like vilkår for alle! en helt ny standard Skal vi vinne den knallharde konkurransen på markedet må vi være best på 3D Foto: Øyvind Hagen/Statoil Kontakt i NoIS: Bakgrunnen for Statoils valg om å satse på ett enkelt system, Aveva PDMS, for alle 3D-CAD-modeller i prosessanleggene, startet i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro i Alle ser det samme - Problemstillingen kom på bordet ettersom vi så hvor mange ulike 2D og 3Dsystemer kontraktørene hadde. Dette gjorde utviklingen av hvert anlegg til en ingeniørbragd bare å holde orden på de mange konverteringer og antall steder der data var lagret. Vi besluttet at fra i dag av skal alle ha det samme systemet, og alle som skal følge modellene kan dermed se den samme modellen. Så vidt jeg vet er det ingen av våre konkurrenter som har gjort som oss, forklarer Ellinor Meling, 3D-CADansvarlig i Statoil. Eierskap gir gevinster! - Skal vi vinne den knallharde konkurransen på markedet må vi være best på 3D, mener Meling. Hun er overbevist om at det å ha en klar 3D-strategi vil være av stor betydning. At vi selv tok kontroll over 3D-håndteringen har gitt store gevinster. Ikke bare for oss, men også for kontraktørene som nå må følge vårt system, og dermed selv rydde opp i til dels komplekse databibliotek, sier Meling. Mange fordeler Siden Statoil nå opererer på en felles 3Dplattform gjennom Aveva PDMS, lager man en master modell som ligger hos Statoil. Alle som har behov for det får tilgang til en kopi av modellen, noen av dem kan gjøre endringer, mens andre bare kan se på og eventuelt kommentere. - Nå har vi fullstendig oversikt over alle modeller, endringer kan spores og vi får med andre ord full kontroll over hvem som gjør hva, forklarer Ellinor Meling. Alle modeller som ikke er på PDMS blir konvertert til fellesplattformen. All teknisk informasjon knyttes til 3D-modellen slik at man får full utnyttelse av modellene gjennom hele prosessanleggets levetid; fra konseptfasestudier, simuleringer og engineering til forskning, opplæring, drift og riving. - Dette forenkler hverdagen vår fordi vi med full kontroll oppnår høyere kvalitet på informasjonen, bedre sikkerhet, færre feil, raskere prosjektering og reduserte kostnader. Dette er kun mulig dersom man selv har eierskap til 3D-systemet, understreker Meling. Konvertering viktig Som en følge av den nye 3D-strategien har man fått øynene opp for viktigheten av 3D-modeller. Vi konverterer alle modeller som ikke er på fellesplattformen, også gamle anlegg. - Vi benytter 3D-modeller til beslutningsstøtte, det kan spare mye, både i tid og kostnader, uttaler Ellinor Meling, 3D-CAD ansvarlig i Statoil. Grunnen er at vi ser hvor effektivt det er å ha all informasjon i samme system. Et råd til dem som skal gå samme vei som oss er at det tar tid. Men, gi ikke opp, hold fokus og inkluder alle, råder Ellinor Meling. Hun ønsker seg enda bedre konverteringsverktøy. Vi har fått hjelp av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) til å konvertere filer over til fellesplattformen Aveva PDMS, men det gjenstår mye. Blant annet eldre prosessanlegg, og ikke minst bygg og boligenheter. Her remodelleres og konverteres modeller i etterkant. Til dette arbeidet ønsker vi oss enda bedre konverteringsverktøy enn det som finnes tilgjengelig i dag. Faktum er at denne måten å jobbe på kommer til å øke betraktelig i tiden som kommer, konkluderer Ellinor Meling. Statoil benytter Aveva PDMS til alle sine underleverandører. I 2010 har de 52 anlegg på PDMS. Brukerne befinner seg på 200 ulike lokasjoner i verden. Daglig jobber nærmere personer eksternt med 250 forskjellige prosjekter. Hver kveld genereres 3D-modeller som publiseres i visningsprogrammet Navisworks Viewer til alle brukerne, slik at disse hele tiden får oppdaterte modeller tilgjengelig. 20 ISY-nytt ISY-nytt 21

12 «Norge i bilder» i trygge rammer hos NoIS Kontakt i NoIS: At NoIS, i tillegg til utvikling av fagapplikasjoner, også er en betydelig drifter av andres IT-systemer, er kanskje ikke alle klar over. Nettjenesten «Norge i bilder» er ett av mange forbilledlige eksempler på at virksomheten også er sterk på IT-drift. Som ITløsning er det ikke mange norske IT-leverandører som drifter så store systemer. NoIS har driftsansvaret for «Norge i bilder» på vegne av Statens kartverk, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap. Ekstreme krav til tilgjengelighet - Nasjonalt forvaltningssystem for ortofoto er en stor og krevende løsning som vi drifter fra Sandvika, forteller avdelingsleder Bjørn Egil Angelsen. Han er ansvarlig for IT Systemavdelingen i NoIS. - Prosjektet stiller ekstreme krav til både ytelse og oppetid. På de mest hektiske dagene blir det generert over kart. På en normal dag ligger antallet på over kart. - Siden starten i 2004 har trafikken og datamengdene økt veldig. For å drifte løsningen har vi for tiden 14 Dell-servere i bruk, fordelt på applikasjonsservere, webservere og databaseservere. Det er store og tunge datamengder som skal håndteres og lagres. Til sammen ca. 60 terabyte data i høyytelses SAN lagringsenheter fra EMC. Basert på ISY WinMap Som basis for den krevende IT-løsningen ligger ISY WinMap som er NoIS sin programvare for kartforvaltning og GIS. Systemet har et webbasert innsynsverktøy slik at både private personer, offentlige myndigheter og produsenter av geografiske data, får fleksibel tilgang til den omfattende kartdatabasen. Det har medført stor anvendelse av nettløsningen. Presisjonsbilder av Norge «Norge i bilder» er nemlig ikke bare en samling av alle fly- og De høye systemkravene fordrer at vi er på tå hev til enhver tid, 24 x 7, 365 dager i året. Det er full «utrykning» umiddelbart om noe uregelmessig skjer. satellittfoto av landet; NoIS sin applikasjon sørger også for at bildene konverteres og bearbeides til detaljrike, nøyaktige og målestokkriktige ortofoto, med en bakkeoppløsning på 8 cm. Dette er noe helt annet enn Google Earth-bilder, som ikke har samme fokus på målestokkriktighet. Det unike med bildene er at de har en perfekt kombinasjon av flyfotoets detaljrikdom og kartets geometriske egenskaper. Dermed kan bildene brukes i alle mulige tomte- og eiendomsanvendelser, offentlige så vel som private. Grunneiere, arkitekter og eiendomsutviklere kan eksempelvis bruke ortofotoene til å vise hvordan planlagte bygg og infrastruktur vil komme til å ligge i forhold til hverandre, helt nøyaktig. Høy tilgjengelighet - For å sikre høyest mulig tilgjengelighet og responstid er Dellserverne koblet sammen i en redundant IT-løsning som så langt har gitt praktisk talt 100 % oppetid, forsikrer Angelsen. - Systemet, som består av siste generasjon høyytelsesservere fra Dell, er sikret på alle måter. Utenom planlagt vedlikehold, har vi ikke hatt stans av betydning. En internettilkobling på 100 megabit/sekund sørger for øvrig for god linjekapasitet. - De høye systemkravene fordrer at vi er på tå hev til enhver tid, 24 x 7, 365 dager i året. Det er full «utrykning» umiddelbart om noe uregelmessig skjer, slutter Bjørn Egil Angelsen. & Kur seminarer Kurs i oktober og november ISY G-prog Teknikk ISY G-prog Ramme ISY WinMap, analyse ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs ISY G-prog Beskrivelse, videregående kurs ISY WinMap, lokal matrikkel ISY G-prog Beskrivelse med Prosesskoden ISY WinMap, ajourføring av FKB vegnett 4.11 ISY WinMap, grunnkurs ISY Calcus, grunnkurs FEM Design Plate/Wall FEM Design 3D-Structure ISY Prosjekt Økonomi, grunnkurs ISY WinMap, matrikkel ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs ISY G-prog Beskrivelse, videregående kurs ISY G-prog Linker Pluss I likhet med svært mange andre har du kanskje allerede vært der - på nettjenesten Nettstedet, med bilder av Norge sett ovenfra - detaljerte, målestokkriktige ortofoto av hele vårt langstrakte land - besøkes nemlig av tusener daglig. NoIS er både utvikler og drifter av den sterkt ITkrevende nettløsningen. ISY WinMap, ajourføring av matrikkel bygg og FKB-tiltak Høstens planlagte seminarer Ny formidlingstjeneste fra Statens Kartverk Lokale kartdager, Telemark, Øst- og Vestfold ISY-dagene Du finner kursbeskrivelse og praktisk informasjon om kursene i kalenderfunksjonen på isy.no. 22 ISY-nytt ISY-nytt 23

13 Returadresse: Norconsult Informasjonssystemer AS Ingvald Ystgaardsv. 3A 7047 Trondheim ISY-dagene 2010 Årets brukermøte er rett rundt hjørnet og vi gleder oss til å være i dialog med våre kunder i 2 dager. Har du enda ikke meldt deg på? Gjør det på isy.no! Der finner du også program for de 2 dagene. Rica Hell Hotel, Værnes, november 2010 På isy.no finner du flere artikler Hovedkontor i Sandvika: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgt Sandvika Telefon: E-postadresse: Informasjonssystemer

Sentral lagring av FKB med ISY WinMap. Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Sentral lagring av FKB med ISY WinMap. Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Sentral lagring av FKB med ISY WinMap Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS 1 Sentral lagring av FKB - hvem deltar? Kommunene Status og overordnet plan Kommunikasjonsprosjekt Kartverket og leverandørene

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter!

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! 1 Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS 200 180 160 140 Omsetning Resultat Antall ansatte 26 år som IT-leverandør

Detaljer

Geosynkronisering av plandata. Kåre W. Conradsen Kommuneutvikling Tønsberg kommune

Geosynkronisering av plandata. Kåre W. Conradsen Kommuneutvikling Tønsberg kommune Geosynkronisering av plandata Kåre W. Conradsen Kommuneutvikling Tønsberg kommune Geosynkronisering av plandata: Nasjonalt pilotprosjekt i samarbeid med Kartverket og Norconsult Informasjonssystemer AS

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

BRU. Konstrukjoner Bru

BRU. Konstrukjoner Bru BRU Konstrukjoner Bru KONSTRUKSJONER-BRU OM KONSTRUKSJONER/BRU OM 3D-SKANNING I dag prosjekteres betong og stålbruer som 3D/BIM. Noe håndteres av dag benyttes laserscanning og 3D informasjonsmodeller (BIM)

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Livsløpskostnadsanalyse fra tidligfase modeller -Demonstrasjon av metode og fordeler ved BIM i tidligfase

Livsløpskostnadsanalyse fra tidligfase modeller -Demonstrasjon av metode og fordeler ved BIM i tidligfase Livsløpskostnadsanalyse fra tidligfase modeller -Demonstrasjon av metode og fordeler ved BIM i tidligfase Hvem er jeg? Jostein Solberg Ansatt i Bygganalyse Sivilingeniør Bygg + Industriell økonomi Jobber

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Litt historikk PlanDialog For innbyggerdialog i plansaker Integrasjon mellom GIS, planregister,

Detaljer

Nytt fagsystem hvorfor er det viktig for kundene? Effektivisering av samhandling mellom entreprenør og nettselskap

Nytt fagsystem hvorfor er det viktig for kundene? Effektivisering av samhandling mellom entreprenør og nettselskap Nytt fagsystem hvorfor er det viktig for kundene? Effektivisering av samhandling mellom entreprenør og nettselskap Stine Gausemel Løvoll IKT Prosjektleder Nettpartner Holding AS Nettpartner AS Kort fortalt

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata InnlandsGIS - Dataflyt og temadata Temadataforum 9.9.2014 Ingar Skogli, Statens vegvesen InnlandsGIS - bakgrunn Kartportal på internett for: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, Oppland fylkeskommune,

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg Prosjektnummer 2E 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 2 2. Norske Hus Boligsystem AS 3 3. Problemstillingen 3 4.

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Formål: Effektivisere utbyggingsprosjekter i regi av Statens vegvesen Metode: Endre arbeidsmåter gjennom nye krav i styrende dokumenter Bjørvikaprosjektet har med

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tromsø 7.2.2012 Kommunalt planregister pbl. 2-2 + forskriften kap. 4 Kommunene skal ha et planregister som gir

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Foredragsholdere og paneldeltagere har reservert bord fremst. Øvrige: Free seating

Foredragsholdere og paneldeltagere har reservert bord fremst. Øvrige: Free seating Foredragsholdere og paneldeltagere har reservert bord fremst. Øvrige: Free seating Hvordan utnytte 3D smartere i samferdselsprosjekter Nye Veier har store ambisjoner på vegne av bransjen Hamar, 16. november

Detaljer

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Innhold Konseptet Nytte Status prosjektet Distribusjon Planer for innføring Endringer i forvaltningskonseptet Hva med plansynkronisering?

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER PROSJEKTBESKRIVELSE Morten Ohren STUDENTNUMMER Innhold Bakgrunn... 2 Behov... 2 Om Eiendomsdrift SA... 2 Idèvurdering... 2 Personlig input... 2 Forutsetninger og rammeverk... 2 Tid... 2 Ressurser og materiell...

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand UTFORDRINGER FOR KARTPRODUSENTEN En bransje i trøbbel!

Detaljer

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Stor del av den totale

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

NS3453:2016. Hvem er jeg? Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter

NS3453:2016. Hvem er jeg? Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter -Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter Hvem er jeg? Jostein Solberg Ansatt i Bygganalyse fra 2012 NOIS 2010-2012 Sivilingeniør Bygg + Industriell økonomi Jobber til daglig med: Kostnadskalkyler

Detaljer

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer!

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer! FM KONFERANSE 2012 Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Steinar Olsen, Statsbygg AGENDA Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

På jakt etter smartere veier og smartere gjennomføringer, et år med Nye Veier. RIF s høstmøte Ingrid Dahl Hovland Oslo, 15.

På jakt etter smartere veier og smartere gjennomføringer, et år med Nye Veier. RIF s høstmøte Ingrid Dahl Hovland Oslo, 15. På jakt etter smartere veier og smartere gjennomføringer, et år med Nye Veier RIF s høstmøte Ingrid Dahl Hovland Oslo, 15. november 2016 Nye Veier AS Planlegging, utbygging og drift & vedlikehold Helhetlig,

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2012 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER RAVSPESIFIASJON DIGITALT PLANREGISTER ONURRANSEGRUNNLAG vam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB Krav, kvalitetssikring, tekniske løsninger og prosedyrer Pilotprosjekt Mål Hovedmål: Utvikle løsninger og

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Temadata innlandet - slik tilrettelegger vi temadata i planlegging i dag

Temadata innlandet - slik tilrettelegger vi temadata i planlegging i dag Temadata innlandet - slik tilrettelegger vi temadata i planlegging i dag Stig Aage Melve - Hamar kommune Anne Kjersti Briskerud - Kongsvinger kommune Fagdag «Organisere DOK i kommunen» 27.09.2016 Oppstart

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

NS 8360 i praksis. Standard morgen 21. juni 2017

NS 8360 i praksis. Standard morgen 21. juni 2017 NS 8360 i praksis Standard morgen 21. juni 2017 1 Norconsult Informasjonssystemer AS Nøkkelinfo Norconsult Informasjonssystemer AS 300 250 200 150 Nordisk IT-leverandør 30 års historie 170 ansatte 3 000

Detaljer