Grønne bygg skal lønne seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønne bygg skal lønne seg"

Transkript

1 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/10 Grønne bygg skal lønne seg Side 4 Tommelen opp for ISY Prosjekt Plan Side 6 NoIS viser veg på de Nasjonale Turistveger Nå blir det enkelt å innføre eiendomsskatt Side 9 Side18

2 Markedsorientering Kundene ønsker seg komplette løsninger og en leverandør som tar et helhetlig ansvar. Denne utfordringen tar vi på alvor. Leder I høst vil vi dele inn våre ISY-produkter i 4 markedsområder. Hensikten er å få enda større fokus på helhetlige løsninger og integrerte arbeidsprosesser. Vi har vokst mye de senere årene, og besitter i dag en stor portefølje av produkter. Dette er produkter som både skal fungere optimalt hver for seg og sammen med andre ISY-produkter og forretningsløsninger ute hos kundene. Kundene ønsker seg kompette løsninger og en leverandør som tar et helhetlig ansvar. Denne utfordringen tar vi på alvor. I tillegg ønsker vi å bli enda mer profesjonell i vårt markedsarbeid og vår evne til å formidle den forretningsmessige nytteverdien våre løsninger kan bidra med. Nye trender påvirker hele tiden de krav som stilles til oss og våre produkter. Vår evne til å møte disse kravene og forstå kundenes forventninger er avgjørende for vår videre suksess. Derfor handler ikke markedsarbeid bare om salgsprosessen, det handler like mye om å skape gode kunderelasjoner og benytte disse til å få kunnskap om de spesifikke behovene kundene har, og implementere disse i egne løsninger. Innhold > Grønne bygg skal lønne seg > Tommelen opp for ISY Prosjekt Plan > Terminal 2 ved Gardermoen følges opp med ISY Prosjekt Plan > Mer strømlinjeformet anbudsprosess > NoIS viser veg på de Nasjonale Turistveger > ISY WinMap Plandialog har blitt et begrep for digitalt planregister > Lansering av Norsk Prisbok Vi har definert 4 markedsområder der våre eksisterende ISY-produkter vil finne sin naturlige tilhørighet. > GIS og eiendomsgebyr > Forvaltning, drift og vedlikehold > Anbud, kalkyle og prosjektstyring > BIM og konstruksjon Den første og mest synlige forandringen vil komme på våre nettsider, der markedsområdene vil danne strukturen på sidene. Det vil gjøre det enklere for deg som kunde å navigere og finne fram til den informasjonen du er på jakt etter, helt i tråd med den visjonen vår merkevare ISY representerer. > Nye fjes i NoIS > Mer forutsigbarhet i Tønsberg > NoIS bidrar til oppbygging av kroatisk eiendomsdatabase > Vektorisering av reguleringsplaner > Tilbake til røttene > Nå blir det enkelt å innføre eiendomsskatt > Statoils 3D-strategi setter en helt ny standard Foto: Steinar Skaar/Statens vegvesen Utover høsten vil dere bli møtt med aktiviterer og materiell som fokuserer på samspill og helhetstekning, og i kjølvannet av dette også nye produkter og tjenester. Med andre ord så ominnreder vi våre butikklokaler og pusser opp utstillingsvinduet, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å se inn og mulig for oss å se ut. > «Norge i bilder» i trygge rammer hos NoIS > Kurs & seminarer Bård Hernes Administrerende direktør Informasjonssystemer

3 Kontakt i NoIS: Byggenæringen står som kjent for hele 40 prosent av den nasjonale miljøbelastningen. Mens leverandører av papir, batterier og glass tar ansvar for avfallsbehandling og resirkulering, mangler lignende ordninger for bygg. Grunnlaget legges allerede ved planlegging og prosjektering av bygg, mener aktørene i GLITNE-prosjektet. fasen. Et utvidet byggherreansvar vil stimulere til mer miljøvennlige beslutninger. Vi må komme dit hen at grønne bygg skal lønne seg, sier han. Miljøfond GLITNE-prosjektet foreslår derfor at byggebransjen selv beregner hva miljøbelastningen til et bygg kommer til å være når det rives. På basis av denne betaler Tanken med GLITNE er å få inn miljøfokuset allerede på idéstadiet av nye byggeprosjekter. Det tror vi er helt avgjørende. Grønne bygg skal lønne seg Forskningsprosjektet GLITNE, med Snøhetta, Bellona og Sintef i førersetet og NoIS som IT-partner gir nå byggenæringen mulighet til å gjøre noe med sine miljøutfordringer, før et nytt lovverk tvinger bransjen til å endre seg. Det brukerstyrte forskningsprosjektet foreslår bl.a. å innføre et «pant»-basert miljøfond som «stimuleringstiltak» for å få byggenæringen til å bygge mer miljøvennlig. Pluss å videreutvikle gode modellverktøy som kan bidra til å minimalisere det miljømessige «fotavtrykket» en bygning setter. ISY Calcus har vært miljøkostnadsverktøyet i det fireårige prosjektet som bransjen nå kan trekke veksler på. Verktøyet brukes allerede aktivt av byggherrer som ønsker å bli bedre «miljøbyggere». Snarlige tiltak må til Når man vet at det hvert år bygges omlag sju millioner nye kvadratmeter i Norge, mener GLITNE-forskerne det må bli maktpåliggende at alle nye bygg blir grønnest mulig. Derfor har prosjektet, med Snøhetta som initiativtaker, kommet til at regulerende tiltak er veien å gå: - Byggherrene har vært alt for opptatt av driftsfasen av bygg, sier Snøhettas Tarald Lundevall, leder av styringsgruppen. - Tradisjonelt har byggebransjen beregnet at den største miljøbelastningen ligger i driften. Planleggings- og rivingsfasen betyr omtrent like mye, i forhold til driftsfasen som så langt har hatt all fokus. - Tanken med GLITNE er å få inn miljøfokuset allerede på idéstadiet av nye byggeprosjekter. Det tror vi er helt avgjørende, mener Lundevall. - Når et bygg allerede er oppført, er det vanskeligere å påvirke miljøkostnaden. Men vi kan påvirke «alt» i planleggings- byggherre så en miljøpant til et non-profit miljøfond som bransjen oppretter for formålet. Visjonen er at miljøfondet skal dekke behandlingen av avfallet hos en dertil godkjent avfallshåndterer den dagen bygget skal rives. Ettersom byggeprosjekter har utallige variable, har prosjektet brukt NoIS sitt beregningsverktøy ISY Calcus for å beregne klimaeffekten og dermed «miljøpanten». I verktøyet, som inneholder både pris-, energi- og klimadata for alle mulige byggeelementer, kan byggherre legge inn sine parametere, og på den måten få en så nøyaktig miljø- og kostnadsberegning av bygget som mulig. Fordi det kan bli vanskelig å pålegge alle byggherrer (f.eks. av småbygg) å beregne miljøkostnaden, foreslår GLITNE også å lage sjablongverdier i tillegg til bruk av beregningsverktøyet. Fra skisse til lovregel - Det vi har kommet frem til er foreløpig bare en skisse til virkemiddel, sier Tarald Lundevall. - Men det er en god start og vi har stor tro på den. Vi tester nå resultatene våre på de aktuelle fagmiljøer og myndigheter. Håpet er at forskningen spiller en rolle i utformingen av kommende regelverk. Da gjenstår dét å se. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har varslet en helhetlig stortingsmelding om norsk byggebransje neste sommer Les hele GLITNE-rapporten på: 4 ISY-nytt ISY-nytt 5

4 Tommelen opp Vi er i gang med å gjøre ISY Prosjekt Plan kommersielt tilgjengelig fordi det ikke finnes andre systemer som innehar den funksjonaliteten man finner i ISY Prosjekt Plan for Kontakt i NoIS: ISY Prosjekt Plan Det har tatt flere år å utvikle prosjektplanleggingssystemet ISY Prosjekt Plan. Når brukerne nå gir sin dom er det med tommelen opp! Noe av utfordringen innen prosjektering er å ha kontroll på prosjektene. Oppdragsgiverne har løpende behov for oppdatert informasjon om tidsbruk, kostnader og fremdrift. ISY Prosjekt Plan er styringsverktøyet som møter disse behovene. Ikke mer klipp og lim - Før måtte vi legge ned mye arbeid i å lage gode rapporter. Med ISY Prosjekt Plan lager vi alle rapporter på en lettvint måte uten å måtte importere filer fra andre programmer, forklarer Magne Lilleland- Olsen, prosjektleder i Norconsult. Han har vært med i referansegruppen ett år, og skryter av det nye verktøyet. - Vi lager en fremdriftsplan med tidspunkter for start og stopp. Deretter legger vi inn timepriser og avtalt timebudsjett for prosjekteringen. Systemet holder orden på fremdriftsplan, verdiskapingen, påløpte kostnader og hva man har fakturert. Med få tastetrykk kan dette sammenlignes med omforent plan i en perioderapport. Det sparer oss for mye arbeid, understreker Lilleland-Olsen. Ingen som ISY Prosjekt Plan NoIS har i utgangspunktet utviklet ISY Prosjekt Plan for moderselskapet Norconsult, men systemet er også planlagt solgt til både konkurrenter og andre bransjer. - Vi er i gang med å gjøre ISY Prosjekt Plan kommersielt tilgjengelig fordi det ikke finnes andre systemer som innehar den funksjonaliteten man finner i ISY Prosjekt Plan, kommenterer Torger Kjeldstad, senior konsulent i NoIS. Lett å bruke Vilhelm Darius Nilsen bifaller Kjeldstad: - Dette er noe vi lenge har ventet på, og vi ønsker ISY Prosjekt Plan varmt velkommen. Systemet er i vårt tilfelle integrert mot økonomisystemet Agresso, noe som betyr at alle økonomidata hentes inn i ISY Prosjekt Plan rett fra Agresso. Du får planlegging og økonomistyring i ett verktøy, sier Nilsen. Han er prosjektstyrer i Norconsult og har selv vært med i referansegruppen til ISY Prosjekt Plan siden starten for tre år siden. - Det er befriende at systemet er så lett å bruke. Alt finner du tilrettelagt i ett vindu. Det er ingen irrganger du må gå for å forstå hvordan du skal bruke ISY Prosjekt Plan. Kun en dags opplæring trengs for å komme i gang, melder Nilsen entusiastisk. Flere fordeler Det er en rekke fordeler ved ISY Prosjekt Plan sammenliknet med eksisterende systemer på markedet i dag. - Foruten at det er lett å anvende og man slipper klipp og lim, er systemet så funksjonelt at man unngår feil. Dette gir igjen økt effektivitet, bedre kontroll og fornøyde kunder, understreker Nilsen. Alle kan benytte ISY Prosjekt Plan Torger Kjeldstad bekrefter at det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra brukerne. Tilbakemeldingene er svært gode. Nå har selvsagt moderselskapet jobbet nært med oss under hele utviklingen av systemet. Selv om det i utgangspunktet er skreddersydd for dem, har vi laget ISY Prosjekt Plan så åpent og fleksibelt at man i praksis kan tilpasse det til enhver bransje med sine ulike behov, konkluderer Kjeldstad. Kontakt i NoIS: Det tverrfaglige teamet som skal utforme og prosjektere det nye terminalbygget på Gardermoen vil styre ressurser, kostnader og fremdrift i prosjektet med ISY Prosjekt Plan. Det tverrfaglige teamet bak vinnerforslaget, består av Narud-Stokke-Wiig, Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører. Terminal 2 ved Gardermoen følges opp med ISY Prosjekt Plan Prosjektet vil gå frem til 2017, og i hovedplanen ligger det aktiviteter og milepæler som skal gjennomføres før den nye terminalen er klar til bruk. ISY Prosjekt Plan er et moderne verktøy for planlegging og oppfølging av fremdrift, timer, kostnader og ressurser i alle typer prosjekter. Løsningen er utviklet med henblikk på enkelt grensesnitt og forutsigbar oppførsel. 6 ISY-nytt ISY-nytt 7

5 Mer strømlinjeformet anbudsprosess Etter ett års prøvedrift er vi nå klare for å tilby våre kunder en ny tjeneste, ISY Anbudsweb, som effektiviserer anbudsprosessen i forbindelse med distribusjon av prisforespørsler og pristilbud. Tjenesten fungerer i prinsippet som et web-hotell hvor entreprenører i sitt kalkylesystem kan organisere sine prisforespørsler med poster og dokumenter og gjøre dette tilgjengelig på Internett. NoIS viser veg på de Nasjonale Turistveger Kontakt i NoIS: ISY Anbudsweb er med andre ord en Internettbasert tjeneste som formidler prisforespørsler og pristilbud mellom aktørene i anbuds/tilbudsprosessen. Gevinstene ved å benytte denne tjenesten er mange både i forhold til tidsbesparelser og ikke minst kvalitetssikring. Entreprenøren unngår feilpunching av tall og kan få kontrahert prisene i kalkylen med bare ett tastetrykk. - Vi har vært bevisste på at dette skal gi gevinst både for entreprenøren som sender ut prisforespørsler og for underentreprenørene som skal benytte tjenesten til å gi pristilbud, forteller Torstein Fjelldal som er leder for avdeling Entreprenørdrift i NoIS. - For sistnevnte vil dette være en gratis tjeneste som de vil kunne ha stor nytte av. For at brukeren skal slippe ekstra arbeid ved identiske prisforespørsler fra andre entreprenører, er det mulig både å importere og eksportere pristilbud fra andre system til ISY Anbudsweb. I tillegg er det mulig å opprette pdf-filer av pristilbud som kan distribueres videre. All eksport og import av prisforespørsel og pristilbud skjer via norsk standard NS 3459 og på denne måten åpner vi for at alle kan benytte denne tjenesten under forutsetning av at systemene håndterer NS 3459-formatet. - I starten av prøvedriften hadde vi hovedfokus på dette med prising av prisforespørsler, men etter hvert som tjenesten ble mer og mer benyttet så vi litt uventet at kundene benyttet denne tjenesten også som et prosjekthotell i anbudsfasen. Dette har vi tatt konsekvensen av og er i gang med å gjøre denne delen enda mer strømlinjeformet. Tradisjonelle e-postklienter, som eksempelvis Microsoft Outlook er lite egnet til å distribuere dokumentasjon i form av tegninger og postbeskrivelse til mange tilbydere. Dokumentstørrelsen blir gjerne så stor at det er stor sannsynlighet for at hele prosessen kollapser. Tjenesten ISY Anbudsweb eliminerer denne problemstillingen ettersom den ikke benytter seg av mail-klienten, men av webtjenesten og sender bare en forekomst av dokumentene. - Tjenesten skal finansieres gjennom en årlig brukeravgift i tillegg til en transaksjonsavgift per utsendt prisforespørsel. Det er selvsagt en forutseting for prising at dette skal være lønnsomt for våre kunder, avslutter Fjelldal. Steinskulptur av Knut Wold på rasteplassen Mefjell, Nasjonal turistveg Sognefjellet. I bakgrunnen sees Smørstabbreen og Smørstabbindane. Foto: Rune Nilsson for Statens vegvesen 8 ISY-nytt ISY-nytt 9

6 Kontakt i NoIS: 18 utvalgte turistveger som slynger seg langs fjell og fjord, fra ishavet i nord til Jæren i sør, skal utvikles til internasjonale turistattraksjoner innen Mye er på plass ogmasse lovord om prosjektet er kommet allerede. NoIS bidrar med kvalitets kart som skal brukes i bl.a. informative turistinformasjonstavler på strekningene. Turistvegprosjektet i regi av Statens vegvesen skal legge til rette for at turistene blir presentert for det ypperste av norsk natur og design. Dette skal vi kunne oppleve fra bilvinduet og på arkitektoniske rasteplasser, utkikksplattformer og serviceanlegg. Internasjonal oppsikt Satsingen har faktisk mottatt flere priser og prosjektet vekker internasjonal oppmerksomhet for sin arkitektur. Blant annet er en vandreutstilling om den spreke arkitekturen på stoppestedene sett av mer enn mennesker i Europa og USA. Informasjonen om de Nasjonale turistveger vil i praksis bli formidlet både via Internett, reisehåndbøker og brosjyrer, samt informasjonstavlene på vegstrekningene. Målsetningen er at prosjektet skal gi økt turisttrafikk og at turistene skal ta seg bedre tid, noe som forhåpentligvis vil gi økt verdiskaping i distriktene. Arkitektoniske turisttavler - Sammen med tekst og bilder er kart hovedelementene i informasjonsformidlingen, forteller Kaja Lunde, som har vært ansvarlig for kartproduksjonen i NoIS. - Turisttavlene tilpasses de forskjellige arkitektoniske miljøene de skal stå i, med tradisjonelle, men spesielle arkitektuttrykk i tre, stein, glass, betong og stål. Spesielt er det moro å tenke på at de skal stå der lenge og være varig, sier hun stolt. Stor kartproduksjon Det er både et komplekst og omfattende oppdrag NoIS har vunnet. En stor kartproduksjon med krav til høy kvalitet og detaljerte krav til utseende og format. Naturlig nok, ettersom informasjonselementene skal bidra til både reiselyst og god veiledning på reisen. - Med krav til at de 140 kartbladene skal være enkle å oppfatte, konsistente i uttrykket og være i innbyrdes harmoni, har vi fått bruk for all vår kartografikompetanse, sier Lunde. Hvert kartblad er i målestokk Sammen med tekst og bilder er kart hovedelementene i informasjonsformidlingen 1: og utsnittene på ferdige kart 50x50 cm. Samarbeid om kartografien Noe som er spesielt viktig for Vegvesenet i kartleveransen er at de også skal kunne gjøre en del kartredigering selv. Stor vekt ble derfor lagt på både kartverktøy og kartografisk kompetanse da de valgte leverandør. - Følgelig har vi samarbeidet nært med grafikere i Vegvesenet for å etablere det kartografiske uttrykket, fortsetter Kaja Lunde. - Dette uttrykket er så standardisert i hele kartserien. Vi kombinerer reliefflag med standard kartlag for å lage et visuelt godt lesbart kartprodukt. Brukt egne verktøy I hovedsak har NoIS benyttet egne verktøy i oppdraget. For produksjon av kartlag benyttes ISY WinMap Pro. Relieffene med skyggeeffekter produseres ved hjelp av GeoMedia Grid og GeoMedia Terrain. For å gjøre arealtemaer som skog, dyrket mark, vann, myr osv. mer naturtro, legges effekter på ved hjelp av Adobe-verktøy, der også alt til slutt sammenstilles. Det hele er basert på N50 datagrunnlag fra Kartverket, sammen med Sentralt Stedsnavnregister (SSR) for stedsnavn. Det er også laget egne fonter med støtte for samiske tegn for uttegning av tekst fra SSR. Da gjenstår det bare å se om turistene finner frem til turistvegene ww w. n a s j on a letu r i stveg er. n o Utsiktspunktet Stegastein på Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet. Ørnesvingen utsiktspunkt, Nasjonal turistveg GeirangerTrollstigen. Tegnet av arkitekt Todd Saunders,Saunders & Wilhelmsen. Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff. Foto: Steinar Skaar/ Statens vegvesen Foto: Bjørn Andresen/ Statens vegvesen Flydalsjuvet utsiktsplass med toalett, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff. Foto: Hege Lysholm/ Statens vegvesen Et av Norges mest spesielle toalettbygg på Hereiane rasteplass ved Hardangerfjorden. Nasjonal turistveg Hardanger, fylkesveg 550 i Jondal. Arkitekt: Asplan Viak - Knut Hellås / 3 RW - Susanne Pushberger. Foto: Jørn Hagen/ Statens vegvesen Informasjonstavle over øyriket Helgeland. Kleivhalsen rasteplass. Nasjonal turistveg Helgelandskysten Nord. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen 10 ISY-nytt ISY-nytt 11

7 ISY WinMap Plandialog har blitt et begrep for digitalt planregister I henhold til nye forskrifter til plan- og bygningsloven av 2008 skal alle kommuner som produserer digitale arealplaner eller krever at private planforslag leveres digitalt, etablere et digitalt planregister. Registret skal gjelde for arealplaner som legges ut til offentlig ettersyn etter at forskrift til ny lov er trådt i kraft. Norsk Prisbok er basert på det samme oppdaterte pris- og datagrunnlag som allerede finnes i ISY Calcus. Her finner du raskt og enkelt priser på komplette bygningstyper (boliger, kontorbygg, skoler etc.), samt priser på både sammensatte elementer og egne prislinjer med NS koder. Norsk Prisbok består av mer enn 1600 Nye fjes i NoIS Lansering av Norsk Prisbok 1. november lanserer vi første utgave av Norsk Prisbok - en helt ny håndbok i kalkulasjon! Her finner du mye nyttig informasjon om byggøkonomi og hvordan du lager en god kalkyle. Kontakt i NoIS: ferdig kalkulerte bygningselementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder og CO2-verdier, samt modellprosjekt for flere bygningstyper. De første som bestiller får boka til en spesielt gunstig introduksjonspris: Kr. 990,- eks.mva. Ta kontakt på eller for bestilling. Det digitale planregistret skal være et hjelpemiddel for å sikre at planinformasjon inngår i en nasjonal geografisk infrastruktur og at planinformasjon skal være lett tilgjengelig via Internett. Planregistret skal være åpent for gratis søk og innsyn via Internett for allmennheten og skal være søkbar via kart, adresse eller matrikkelenhet. Norconsult Informasjonssystemer leverer ISY WinMap Plandialog som en integrert løsning med vår GIS-løsning og digitalt Kontakt i NoIS: planregister. I tillegg kan løsningen leveres med opsjon for integrasjon mot planfaser i Sak/Arkivsystemet. Plandialog er en portalløsning som er en integrert modul i vår generelle innsynsløsning, ISY Win- Map WebInnsyn. Denne løsningen viser planinformasjon for alle typer planer i en kommune eller region. Plandialog ble først etablert for 12Ksamarbeidet i Vestfold og er basert på utvidelser av etablerte standarder innen offentlig forvaltning. Løsningen bygger på eksisterende systemer for saksbehandling og GIS med NOARK- og Geolok-standardene. Plandialog med opsjon for håndtering av planfaser ble i utgangspunktet utviklet mot sakssystemet Acos og bygger på vår kartløsning for Internett, ISY WinMap Web- Innsyn. Løsningen er nå oppdatert i henhold til modellbeskrivelsen for nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner og inkluderer digitalt planregister. Løsningen er utviklet med basis i foreløpige spesifikasjoner for GeoIntegrasjon og tilbyr nye muligheter for integrasjon mot planregistret. Plandialog vil bli løpende oppdatert og tilpasset ny GeoIntegrasjonsstandard som vedtas i løpet av høsten Audun Opdal Amund (34) er ansatt som senior Audun systemutvikler (48) er ansatt som knyttet senior systemkonsulent til ISY WinMap ved i vårt seksjon kontor DAK i Trondheim. i Sandvika og skal Amund jobbe med kommer utvikling fra stillingen CAD-produkter. som seniorkonsulent Han kommer av våre ISY hos fra stillingen Capgemini som Norge Advisor, AS hvor Application han har management hatt langsiktige Aker Business konsulentoppdrag Services og har hos innen tidligere systemutvikling erfaring fra Selvaag mot kunder Bluethink som og StatoilHydro, Norconsult/NoIS/ Thales, TechnoCad Force (9 Technology år). etc. Ivar Løset Moen Ivar (34) er ansatt som senior systemkonsulent i seksjon FDV i Sandvika og skal hovedsakelig jobbe med implementeringsprosjekter av ISY Eiendom. Han kommer fra stillingen som prosjektleder hos Eniro Norge, og har tidligere jobbet i Lommelegen AS og i Techno Consult. Jostein Andre Solberg Jostein (24) er ansatt som systemkonsulent i seksjon Utbygging i Sandvika. Jostein er nyutdannet Sivilingeniør innen Bygg og Industriell økonomi fra Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder. Hos oss skal han jobbe med brukerstøtte og markedsføring av de ulike produktene i ISY G-prog og ISY Calcus-familen. Per-Oddmund Korsnes Per-Oddmund (25) er ansatt som systemutvikler i seksjon FDV i Sandvika. Per-Oddmund er nyutdannet Sivilingeniør innen ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU, og har noe praksis som systemutvikler fra Cerum, Hagen Treindustri og Aker Solutions. 12 ISY-nytt ISY-nytt 13

8 Mer forutsigbarhet i Tønsberg Kontakt i NoIS: Vektorisering av reguleringsplaner Kontakt i NoIS: Tønsberg Kommunale Eiendom KF (TkE) har før sommeren gått til innkjøp av ISY Prosjekt Økonomi. ISY Prosjekt Økonomi er byggherrens verktøy for å oppnå forutsigbarhet på sluttkostnad. Implementeringen av systemet ble påbegynt i august. TkE s utbyggingsavdeling er ansvarlig for bygging og gjennomføring av planleggingsprosessen av alle nye kommunale bygg i Tønsberg kommune. Avdelingen har gjort en grundig evaluering av sine behov i forkant av anskaffelsen og vist stor kunnskap knyttet til fagområdet prosjekt- og økonomistyring. Vi på seksjon Prosjektstyring er derfor stolte over at vi ble valgt som leverandør. TkE skal integrere løsningen med økonomisystemet Visma og leveransen innbefatter også leveranse av opplæring og kundespesifikk tilpassning. I forbindelse med iverksetting av plan- og bygningslov av 2008 er det blitt mye fokus på plandata. Mange kommuner ser nytten av en forvaltningsbase som inneholder alle gjeldende regulerings-og bebyggelsesplaner på vektorform. Spesielt er dette nyttig i forbindelse med analyser og rapportering av arealbruk. Nedre Eiker kommune har satset stort på å få etablert en forvaltningsbase med alle gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. Høsten 2009 gjennomførte NoIS en vektorisering av 90 gjeldende planer. I oppdraget inngikk også kontroll og oppretting av kommunens forvaltningsbase og komplettering av forvaltningsbasen med planer etter hvert som de ble vektorisert. I prosjektet ble det også gjennomført en konvertering av eksisterende forvaltningsbase til SOSI 4.1. Vi har det siste året gjennomført flere slike prosjekt, bl.a. til Nord-Aurdal og Asker kommune. oppbygging av NoIS bidrar til kroatisk eiendomsdatabase Kroatia har gjennom flere år vært en av hovedsatsningsområdene for norsk bistand på kart og geodatasiden. NoIS har vært involvert i oppbygging av nasjonale eiendomsdatabaser i Kroatia. Kontakt i NoIS: Prosjektet er finansiert av den norske stat gjennom Statens kartverk. NoIS har bidratt i dette arbeidet gjennom det norske konsulentfirmaet Project Management and Mapping AS (PMM). Oppdragsgiver i Kroatia har vært State Geodetic Administration (SGA). Dette kan anses som en søsterorganisajon til Statens Kartverk. Siden 2004 har PMM vært involvert i oppbygging og drift av en midlertidig eiendomsdatabase for lagring av vektoriserte eiendomskart i Kroatia. Etter hvert har det oppstått et behov for en ny database som kunne motta data fra rekonstruksjon av eiendomsdata. Rekonstruksjonsprosessen er en relativt tidkrevende prosess som omfatter besøk på eiendommer, sjekking av bygningstillatelser, eier/ leier og innmåling av nye bygninger. Det kroatiske kartverket ønsket å bygge opp en sentral eiendomsdatabase tilpasset til å motta data fra rekonstruksjonsprosessen. Samtidig vil basen effektivisere informasjonsformidling om eiendomsforhold og arealutnyttelse i Kroatia. Dette er spesielt viktig siden Kroatia for tiden er i medlemskapsforhandlinger med EU. NoIS sin del av dette arbeidet omfatter design og oppbygging av databasen, samt etablering av rutiner og prosedyrer for overføring og konvertering av eiendomsdata mellom Oracle databaser. Dette har vært et omfattende arbeid ikke minst p.g.a. at eiendomsstrukturen i Kroatia er ganske annerledes enn i Norge og preget av et høyt antall små eiendommer, hele 14 millioner i en befolkning på 4,4 millioner. I Norge er det til sammenligning ca 3,3 millioner matrikkelenheter i en befolkning på 4,9 millioner. Dette måtte vi ta spesielt hensyn til i design av databasestrukturen. Det er også utviklet automatiske migrasjonsrutiner for eiendomsdata i programvaren FME Server fra SAFE software. Slike rutiner omfatter datumtransformasjon, kvalitetskontroll av geometri og attributter, bygging av topologi, samt splitting av geometri og egenskaper i separate tabeller. SGA hadde også behov for raskt innsyn og forvaltning i databasen. Dette ble løst ved å utvikle en web-basert administrasjonsmodul basert på programvare med open source (Geoserver og OpenLayers). Mye av arbeidet er blitt utført i Kroatia i nært samarbeide med kroatisk eiendomsmyndighet. Prosjektet har vært meget interessant og utfordrende og har ført til økt kompetanse på FME-programvare (ETL- Extraction, Transformation, Load) og open sourceprogramvare i NoIS. 14 ISY-nytt ISY-nytt 15

9 Det er ikke ofte lenger at folk pensjoneres etter en hel mannsalder i ett og samme bedriftsmiljø. Aller minst et IT-miljø. Det sier litt om lojaliteten til Måns Cavallin og NoIS-miljøet og den IT-tekniske revolusjonen begge har gjennomgått. Jeg hadde ingen dataerfaring, så jeg leste brukermanualen fra perm til perm og fikk faktisk ut den første Basic-baserte Grønerpakken etter et halvt år Kontakt i NoIS: Tilbake til røttene Da den unge svenske siv.ing.-en med utdannelse fra Chalmers i Gøteborg søkte jobb hos ingeniørfirmaet Grøner i 1974 (Norconsult ble deleier i Grøner Data i 1996 og tok over helt i 2002), var det nemlig ikke for å jobbe med «data», ei heller for å bosette seg i Norge Men slik ble det. Nesten Til høsten, når 67-åringen går av etter 36 år i Norge, flytter Måns Cavallin tilbake til sine røtter i Skåne for å nyte sitt velfortjente otium der. Men tilbake til start «Väg- og vatten»-ingeniøren ble nemlig raskt IT-ekspert og sentral i utviklingen av den velkjente Grønerpakken på slutten av 70-tallet, forløperen til ISY G-prog. Grøner hadde da i noen år utviklet enkle beregningsprogrammer for byggfaget. Selvlært programmerer - Da Olivetti i 1977 kom med en bordmaskin som kunne programmeres i Basic, et revolusjonerende høynivåspråk på den tiden, medførte det at programmering ble mitt lodd i livet, forteller Måns. - Ikke vägog vatten-fag. - Jeg hadde ingen dataerfaring, så jeg leste brukermanualen fra perm til perm og fikk faktisk ut den første Basic-baserte Grønerpakken etter et halvt år, forteller han stolt. Opprinnelig var beregningspakken utviklet for eget bruk i Grøner. Men etter hvert fikk firmaet forespørsler fra andre bedrifter, så i 77 begynte de også å selge pakken. Støtte av Olivetti God støtte fikk de faktisk av Olivetti som mente det var lurt for å kunne selge enda flere maskiner. Dette var før maskinleverandørene innså at programvaren har størst verdi - Fra 1977 til 80 videreutviklet vi Grønerpakken på Olivetti P6060, som var «stateof-the-art» den gangen, fortsetter Måns. - Og kundebasen vokste. Én måned solgte vi for kroner husker jeg! Det var mye den gangen. G-PROG i Fortran I starten på 80-tallet ble Måns & Co tvunget til å velge flere spor. Minimaskiner og programmeringsspråket Fortran ble «plutselig» tingen. I tillegg til andre Basic-baserte mikromaskiner som HP85 og Olivetti M20, med større skjerm og muligheter. - Vi valgte da å utvikle alt på nytt i Fortran på Prime minimaskin, forteller Måns. - Samtidig døpte vi om programsystemet til G-PROG. Fra MS-DOS, Windows, C++ til.net Rundt samme tidsrom kom så det som markerte det største IT-skiftet, før Internett: IBMs PC. - I starten på 90 medførte dét som kjent at Windows ble standarden. Vi måtte igjen gjøre et veivalg med hensyn til utviklingsspråk, sukker Cavallin. - Visual Basic eller C++? - Beslutningen ble C++. Det fortsatte det med faktisk inntil for et par år siden da vi valgte å starte nok en nyutvikling. Denne gangen basert på.net. De første modulene av denne nye generasjonen ISY G-prog kommer på slutten av året. Implementerte EuroCode Men det Måns har utviklet, er ferdig. Det er han glad for. De siste par årene har han jobbet med å implementere EuroCodestandarden i ISY G-prog en helt nødvendig sak, for fra april 2010 er det den eneste gyldige standarden. Pensjonist i Skåne - Det betyr at jeg nå kan pensjonere meg med god samvittighet, medgir den sympatiske og høyt respekterte svensken. - Men skulle det dukke opp problemer, har jeg sagt meg villig til å hjelpe til fra mitt hjem i Skåne. Der har Måns Cavallin sitt eget arbeidsrom med tidsriktig datautstyr og opplegg for videokonferanse. Så hverken NoIS eller kundene har grunn til å bekymre seg om problemer skulle oppstå Der, i området for sine røtter i Skåne, ser han også frem til å pleie sine hittil litt neglisjerte fritidssysler; naturvitenskap, sykkelturer og modelltog Det er ham vel unt. 16 ISY-nytt ISY-nytt 17

10 å innføre Nå blir det enkelt eiendomsskatt Nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt er klar for kommunemarkedet. Topp moderne teknologi og ny funksjonalitet gjør det enkelt og effektivt å skrive ut og innkreve eiendomsskatt. Kontakt i NoIS: NoIS sitt nye eiendomsskattesystem er et av de mest avanserte på markedet. Verktøyet, som er basert på Microsoft.NET-tekonologi, er ideelt for gjennomføring av taksering og omtaksering av eiendommer. Systemet inneholder også gode funksjoner for vedlikehold av takstskjema og er tilrettelagt for fakturering mot en rekke faktureringsystemer. - Systemet er klar til bruk for kommuner som ønsker å innføre eiendomsskatt i For kommuner som vil innføre eiendomsskatt allerede i 2011 er det nok tiden og veien litt knapp. Hele prosessen med registrering og taksering tar litt tid. Men for de som tar sikte på 2012, er timingen ideell. Utviklet for og av takstfolk NoIS har hatt Verditaksering Kjell Larsen AS med seg i utviklingsarbeidet av det nye systemet. Firmaet som har eksistert siden 1959 er velrenommert i takseringsbransjen og har bidratt til at premissene for funksjonalitet og brukervennlighet er blitt det beste på markedet. Både i forhold til takseringsbransjen og kommunesiden. Oppdaterte matrikkeldata NoIS sin GIS-avdeling har også bidratt til den avanserte nye løsningen. De har utviklet programmodulen ISY WinMap Lokal Matrikkelkopi (LMK) som tett integrert med ISY ProAktiv Eiendomsskatt gjør det enkelt å hente nødvendige eiendomsdata fra Statens kartverks matrikkeldatabase, landets offisielle eiendomsregister. Den sentrale matrikkelen inneholder blant annet oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser, bygninger og hjemmelshavere. Kommunene har selv ansvar for oppdatering av matrikkelen. - ISY WinMap LMK er en basisforutsetning for å kunne kjøre ISY Eiendomsskatt. Der tilrettelegges de oppdaterte matrikkeldataene for taksering/omtaksering i systemet, fortsetter Bruvik. Fra takst til fakturering - ISY ProAktiv Eiendomsskatt regner ut en sjablongtakst basert på datagrunnlaget fra Matrikkelen og basisparametere som arealpriser og faktorer definert av kommunen. Når dette er på plass kan nødvendige skjema og rapporter som brukes i takseringsarbeidet skrives ut. Når takseringsarbeidet er ferdig overføres vedtatt takstgrunnlag til kommunens økonomisystem. Ny versjon enda mer effektiv NoIS er allerede i full gang med videreutvikling av ISY ProAktiv Eiendomsskatt. Når den nye versjonen er klar utpå vinteren 2011, får verktøyet som sagt enda en ny dimensjon. I et samarbeid med Norsk Navigasjon AS blir systemet integrert med GPS-baserte feltregistreringsverktøy. Dette er PDA-/Smarttelefoner som opererer over webservices og trådløst bredbånd, og som automatisk overfører registrerte data om takseringsobjektene direkte til ISY ProAktiv Eiendomsskatt. Eksempelvis vil det kunne tas bilder av objektene i felten, bilder som så automatisk stedfestes av GPS-en og overføres til rette takstobjekt i ISY ProAktiv Eiendomsskatt Norsk Navigasjon tar seg av feltutstyret i dette utviklingssamarbeidet, mens NoIS utvikler integrasjonsgrensesnittet. - Med ny teknologi, ny funksjonalitet og enda mer brukervennlighet har vi stor tro på at nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt skal bli et foretrukket verktøy for kommuner som ønsker å innføre eiendomsskatt, slutter Jan Frode Bruvik. Med ny teknologi, ny funksjonalitet og enda mer brukervennlighet har vi stor tro på at nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt skal bli et foretrukket verktøy for kommuner som ønsker å innføre eiendomsskatt 18 ISY-nytt ISY-nytt 19

11 Statoils 3D-strategi setter Statoil har trukket opp nye retningslinjer for bruk av 3D-programvare innen utvikling av prosessanlegg. Dette gir en rekke positive elementer som også kontraktørene nyter godt av. Nå er det like vilkår for alle! en helt ny standard Skal vi vinne den knallharde konkurransen på markedet må vi være best på 3D Foto: Øyvind Hagen/Statoil Kontakt i NoIS: Bakgrunnen for Statoils valg om å satse på ett enkelt system, Aveva PDMS, for alle 3D-CAD-modeller i prosessanleggene, startet i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro i Alle ser det samme - Problemstillingen kom på bordet ettersom vi så hvor mange ulike 2D og 3Dsystemer kontraktørene hadde. Dette gjorde utviklingen av hvert anlegg til en ingeniørbragd bare å holde orden på de mange konverteringer og antall steder der data var lagret. Vi besluttet at fra i dag av skal alle ha det samme systemet, og alle som skal følge modellene kan dermed se den samme modellen. Så vidt jeg vet er det ingen av våre konkurrenter som har gjort som oss, forklarer Ellinor Meling, 3D-CADansvarlig i Statoil. Eierskap gir gevinster! - Skal vi vinne den knallharde konkurransen på markedet må vi være best på 3D, mener Meling. Hun er overbevist om at det å ha en klar 3D-strategi vil være av stor betydning. At vi selv tok kontroll over 3D-håndteringen har gitt store gevinster. Ikke bare for oss, men også for kontraktørene som nå må følge vårt system, og dermed selv rydde opp i til dels komplekse databibliotek, sier Meling. Mange fordeler Siden Statoil nå opererer på en felles 3Dplattform gjennom Aveva PDMS, lager man en master modell som ligger hos Statoil. Alle som har behov for det får tilgang til en kopi av modellen, noen av dem kan gjøre endringer, mens andre bare kan se på og eventuelt kommentere. - Nå har vi fullstendig oversikt over alle modeller, endringer kan spores og vi får med andre ord full kontroll over hvem som gjør hva, forklarer Ellinor Meling. Alle modeller som ikke er på PDMS blir konvertert til fellesplattformen. All teknisk informasjon knyttes til 3D-modellen slik at man får full utnyttelse av modellene gjennom hele prosessanleggets levetid; fra konseptfasestudier, simuleringer og engineering til forskning, opplæring, drift og riving. - Dette forenkler hverdagen vår fordi vi med full kontroll oppnår høyere kvalitet på informasjonen, bedre sikkerhet, færre feil, raskere prosjektering og reduserte kostnader. Dette er kun mulig dersom man selv har eierskap til 3D-systemet, understreker Meling. Konvertering viktig Som en følge av den nye 3D-strategien har man fått øynene opp for viktigheten av 3D-modeller. Vi konverterer alle modeller som ikke er på fellesplattformen, også gamle anlegg. - Vi benytter 3D-modeller til beslutningsstøtte, det kan spare mye, både i tid og kostnader, uttaler Ellinor Meling, 3D-CAD ansvarlig i Statoil. Grunnen er at vi ser hvor effektivt det er å ha all informasjon i samme system. Et råd til dem som skal gå samme vei som oss er at det tar tid. Men, gi ikke opp, hold fokus og inkluder alle, råder Ellinor Meling. Hun ønsker seg enda bedre konverteringsverktøy. Vi har fått hjelp av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) til å konvertere filer over til fellesplattformen Aveva PDMS, men det gjenstår mye. Blant annet eldre prosessanlegg, og ikke minst bygg og boligenheter. Her remodelleres og konverteres modeller i etterkant. Til dette arbeidet ønsker vi oss enda bedre konverteringsverktøy enn det som finnes tilgjengelig i dag. Faktum er at denne måten å jobbe på kommer til å øke betraktelig i tiden som kommer, konkluderer Ellinor Meling. Statoil benytter Aveva PDMS til alle sine underleverandører. I 2010 har de 52 anlegg på PDMS. Brukerne befinner seg på 200 ulike lokasjoner i verden. Daglig jobber nærmere personer eksternt med 250 forskjellige prosjekter. Hver kveld genereres 3D-modeller som publiseres i visningsprogrammet Navisworks Viewer til alle brukerne, slik at disse hele tiden får oppdaterte modeller tilgjengelig. 20 ISY-nytt ISY-nytt 21

12 «Norge i bilder» i trygge rammer hos NoIS Kontakt i NoIS: At NoIS, i tillegg til utvikling av fagapplikasjoner, også er en betydelig drifter av andres IT-systemer, er kanskje ikke alle klar over. Nettjenesten «Norge i bilder» er ett av mange forbilledlige eksempler på at virksomheten også er sterk på IT-drift. Som ITløsning er det ikke mange norske IT-leverandører som drifter så store systemer. NoIS har driftsansvaret for «Norge i bilder» på vegne av Statens kartverk, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap. Ekstreme krav til tilgjengelighet - Nasjonalt forvaltningssystem for ortofoto er en stor og krevende løsning som vi drifter fra Sandvika, forteller avdelingsleder Bjørn Egil Angelsen. Han er ansvarlig for IT Systemavdelingen i NoIS. - Prosjektet stiller ekstreme krav til både ytelse og oppetid. På de mest hektiske dagene blir det generert over kart. På en normal dag ligger antallet på over kart. - Siden starten i 2004 har trafikken og datamengdene økt veldig. For å drifte løsningen har vi for tiden 14 Dell-servere i bruk, fordelt på applikasjonsservere, webservere og databaseservere. Det er store og tunge datamengder som skal håndteres og lagres. Til sammen ca. 60 terabyte data i høyytelses SAN lagringsenheter fra EMC. Basert på ISY WinMap Som basis for den krevende IT-løsningen ligger ISY WinMap som er NoIS sin programvare for kartforvaltning og GIS. Systemet har et webbasert innsynsverktøy slik at både private personer, offentlige myndigheter og produsenter av geografiske data, får fleksibel tilgang til den omfattende kartdatabasen. Det har medført stor anvendelse av nettløsningen. Presisjonsbilder av Norge «Norge i bilder» er nemlig ikke bare en samling av alle fly- og De høye systemkravene fordrer at vi er på tå hev til enhver tid, 24 x 7, 365 dager i året. Det er full «utrykning» umiddelbart om noe uregelmessig skjer. satellittfoto av landet; NoIS sin applikasjon sørger også for at bildene konverteres og bearbeides til detaljrike, nøyaktige og målestokkriktige ortofoto, med en bakkeoppløsning på 8 cm. Dette er noe helt annet enn Google Earth-bilder, som ikke har samme fokus på målestokkriktighet. Det unike med bildene er at de har en perfekt kombinasjon av flyfotoets detaljrikdom og kartets geometriske egenskaper. Dermed kan bildene brukes i alle mulige tomte- og eiendomsanvendelser, offentlige så vel som private. Grunneiere, arkitekter og eiendomsutviklere kan eksempelvis bruke ortofotoene til å vise hvordan planlagte bygg og infrastruktur vil komme til å ligge i forhold til hverandre, helt nøyaktig. Høy tilgjengelighet - For å sikre høyest mulig tilgjengelighet og responstid er Dellserverne koblet sammen i en redundant IT-løsning som så langt har gitt praktisk talt 100 % oppetid, forsikrer Angelsen. - Systemet, som består av siste generasjon høyytelsesservere fra Dell, er sikret på alle måter. Utenom planlagt vedlikehold, har vi ikke hatt stans av betydning. En internettilkobling på 100 megabit/sekund sørger for øvrig for god linjekapasitet. - De høye systemkravene fordrer at vi er på tå hev til enhver tid, 24 x 7, 365 dager i året. Det er full «utrykning» umiddelbart om noe uregelmessig skjer, slutter Bjørn Egil Angelsen. & Kur seminarer Kurs i oktober og november ISY G-prog Teknikk ISY G-prog Ramme ISY WinMap, analyse ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs ISY G-prog Beskrivelse, videregående kurs ISY WinMap, lokal matrikkel ISY G-prog Beskrivelse med Prosesskoden ISY WinMap, ajourføring av FKB vegnett 4.11 ISY WinMap, grunnkurs ISY Calcus, grunnkurs FEM Design Plate/Wall FEM Design 3D-Structure ISY Prosjekt Økonomi, grunnkurs ISY WinMap, matrikkel ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs ISY G-prog Beskrivelse, videregående kurs ISY G-prog Linker Pluss I likhet med svært mange andre har du kanskje allerede vært der - på nettjenesten Nettstedet, med bilder av Norge sett ovenfra - detaljerte, målestokkriktige ortofoto av hele vårt langstrakte land - besøkes nemlig av tusener daglig. NoIS er både utvikler og drifter av den sterkt ITkrevende nettløsningen. ISY WinMap, ajourføring av matrikkel bygg og FKB-tiltak Høstens planlagte seminarer Ny formidlingstjeneste fra Statens Kartverk Lokale kartdager, Telemark, Øst- og Vestfold ISY-dagene Du finner kursbeskrivelse og praktisk informasjon om kursene i kalenderfunksjonen på isy.no. 22 ISY-nytt ISY-nytt 23

13 Returadresse: Norconsult Informasjonssystemer AS Ingvald Ystgaardsv. 3A 7047 Trondheim ISY-dagene 2010 Årets brukermøte er rett rundt hjørnet og vi gleder oss til å være i dialog med våre kunder i 2 dager. Har du enda ikke meldt deg på? Gjør det på isy.no! Der finner du også program for de 2 dagene. Rica Hell Hotel, Værnes, november 2010 På isy.no finner du flere artikler Hovedkontor i Sandvika: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgt Sandvika Telefon: E-postadresse: Informasjonssystemer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på

Detaljer

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/11 Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Side 4 Innovativ renovasjon i Avfall Sør Side 6 Oppdatert skannportal gir stor nytteverdi

Detaljer

Enkel forvaltning av utendørs- anlegg med ISY Park

Enkel forvaltning av utendørs- anlegg med ISY Park Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/12 Enkel forvaltning av utendørs- anlegg med ISY Park Stavanger kommunes vellykkede piloterfaring med NoIS sitt nye ISY Park lover meget

Detaljer

En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad

En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/13 En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad Kjell Dahle var drivkraften bak å få på plass et elektronisk system for oversikt over nedgravde

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Fokus på økonomistyring i Trondheim

Fokus på økonomistyring i Trondheim Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/14 Fokus på økonomistyring i Trondheim Trondheim kommune bruker ISY Prosjekt Økonomi til kostnadskontroll og kostnadsstyring på alle

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN

:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN :magasinet Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN OKTOBER 2014 :leder GEODATA :magasinet 2/2014 LEDER: ArcGIS 10.3 «app» revolusjonen er i gang! http://bit.ly/yzdagg Følg

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN

:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN :magasinet Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN OKTOBER 2014 :leder :innhold LEDER: INNHOLD: ArcGIS 10.3 «app» revolusjonen er i gang! 4 :hovedtema 4 ArcGIS 10.3 Engasjerende

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012?

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :konkurranse :nytt fra ARCen Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Dette årets brukerkonferanse

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser :magasinet April 2014 Geodata kundemagasin Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser Hvordan sikre dine tjenester i skyen? -ArcGIS Online: Et sikkert alternativ for

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2010

NTI NESTORNEWS 2/2010 NTI NESTORNEWS 2/2010 Store CAD-dager i København Fremtiden bygger på bedre design MagiCAD i et BIM-prosjekt Mdoc 2011 Bygg og anlegg Green Building og BIM På dypt vann med Inventor AutoCAD Plant 3D Autodesk

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer