RAPPORT FOR STUDIETUR TIL TUNISIA. (Reidulv Lyngstad, Sund folkehøgskole) DAG FOR DAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR STUDIETUR TIL TUNISIA. (Reidulv Lyngstad, Sund folkehøgskole) DAG FOR DAG"

Transkript

1 RAPPORT FOR STUDIETUR TIL TUNISIA. (Reidulv Lyngstad, Sund folkehøgskole) DAG FOR DAG Reise Inderøy Værnes (Drosje/tog) Værnes Gardemoen (Fly) Gardemoen Tunisia (Monastir) (Fly) Flyplassen Monastir sentrum. (Drosje) Leita etter aktuelt hotell. Sondering og pruting. Tok inn på Hotell Mezri i utkanten av Monastir, som hadde akseptabel pris og plassering. Gjorde meg kjent med nærområdet. Tok kontakt/prata med lokale ungdommar. Spurte ut resepsjonisten om aktuelle/praktiske opplysningar Rekognosering i byen. Lang tur til fots. Få som snakka engelsk. Prøvde litt med eigne sterkt avgrensa franskkunnskapar. Trefte ein som snakka bra engelsk: Lotvi. Han er nyutdanna matematikklærar, men har ikkje fått jobb som lærar. Jobba i souvenirbutikk. Fekk god kontakt med Lotvi og kameraten hans i butikken. Lotvi svara gjerne på spørsmåla mine. Kom også i kontakt med ein kamerat av han som er nyutdanna innan historie og sosialantropologi. Desse to blir gode informantar. Fotografering av ulike motiv innan gateliv, folkeliv og arkitektur Skulle ut til Sahara Beach, nord for byen, som er eit typisk turistområde. Prøvde først å finne ut av buss-systemet, men lykkast ikkje. Gjekk stor del av distansen. Tok drosje da det viste seg å vere lengre enn eg trudde. Var innom fleire hotellanlegg av høg standard. Fotograferte og rekognoserte m. a. for å få med ein del bakgrunnsstoff om turisme og ikkje minst vise kontrasten i høve til korleis dei lokale lever. Gjekk ut og åt middag saman m. Lotvi og kameraten hans. Vart deretter beden heim til dei. Dei delte leiligheit med ein annan ungdom. Fekk eit godt inntrykk av korleis deira daglegliv var. Noen andre ungdommar kom også etter kvart. Fleire av desse kunne ikkje engelsk og heller ikkje fransk. Dårlegast språkkunnskapar hadde jentene. Lotvi gjorde eit eksperiment med meg der han på ein for meg heilt uforklarleg måte leste tankane mine. Da vi skulle gå heim, fekk eg eit klart eksempel på kjønnsrollemønster, tradisjon og kva som er (u)akseptabel framferd blant muslimar i det offisielle rom når både menn og kvinner er ute Ein del rekognosering i byen med tilhørande fotografering. Vart kapra av ein ung muslim som sa han gjerne ville praktisere engelsken sin og ta meg med til ein moske. Fekk ein del informasjon (ei lekse som han tydelegvis hadde sagt mange gonger før og som var meint for turistar som hadde liten peiling på islam.) Han viste meg m.a. rommet der dei føretok omskjering. Det endte med at han krevde pengar både til seg sjølv og imamen only papermony please Oppsøkte eit internettsenter.

2 Sjekka ein del bilutleigefirma og hadde ein del pruterundar før eg bestemte meg for eit todagars leigetilbod. (Peugeot 203) Første dag på stranda. Kombinert med fotografering. Om ettermiddagen rekognosering/fotorunde i byen Rekognosering/fotografering i byen. Under alle desse rekognoseringane la eg vekt på å komme i kontakt med (først og fremst) ungdommar. Var fleire gonger innom butikken der Lotvi jobba, når eg var ute på rekognosering. Så også denne dagen. Avtalte å møte ein venn av Lotvi (som eg også møtte den ) han som hadde sosialantropologi og historie frå universitetet. Inviterte han (Faisell) ut på middag og hadde ein lang og interessant samtale med han. Faisell hadde inngåande kunnskap om kultur/religion/historie/samfunn/politikk. Da han høyrde at eg gjerne ville treffe ungdom på ca 19 år som ikkje var frå byen, inviterte han meg heim til sin eigen familie. Han var frå ein gard ca 150 km innover i landet. Søstera hans var 19 år og kunne snakke engelsk. Avtalte å kjøre dit neste dag. Om kvelden tok eg ein fotosafari på småbåthamna. I det eg skulle til å ta bilde av noen refleksar i bølgene, vart eg bryskt stoppa av ein politimann som, om eg ikkje forstod orda forstod eg i alle fall innhaldet, klart forkynte at dette fekk eg ikkje lov til. Vart taua inn på politistasjonen og måtte forklare meg til ein med tre stjerner på skuldra. Mitt inntrykk var at det var ein maktdemonstrasjon og kanskje også ein lettvint måte å få ført noe i loggen. I alle fall endte det med ingenting. (Bortsett frå minneverdig episode for meg) Sjekka ut av hotellet (rekna med at eg skulle bu ein annan plass dei neste døgna) og plukka opp Faisell og la kursen for byen Kairouen, som er den mest heilage byen i Tunisia (Men også den varmaste!) Kjørte forbi fleire saltsjøar og gjennom eit flatt jordbrukslandskap. Dei siste fire åra hadde det vore veldig lite regn og store område låg inntørka. Men det var mange felt med oliventre som stort sett var det einaste som overlevde i tørken. Faisell var ein veldig god guide og fortalte m.a. om vatningsanlegg som dei no prøver å bygge ut. Stoppa mange gonger under vegs m.a. i små landsbyar. Fotograferte. Kjøpte med grønsaker og nyslakta lammekjøt som vart seld langs vegen. Landskapet endra seg litt og vart meir kupert og med fjell litt lengre sør. Heimgarden til Faisell låg i utkanten av ein liten landsby. Ingen visste at vi kom (ingen telefon), men eg vart tatt imot på ein fantastisk måte. Her fekk eg oppleve eit totalt annleis liv enn inne i byen. Søstera, Insaf på 19 år fortalte meir enn gjerne om seg sjølv og korleis det var på landsbygda, på skolen, om religionen (dei var muslimar) om kjønnsroller, tilhøvet til foreldra, til gutar, om daglegliv, om framtidsutsikter, om draumar, - Svært interessante samtalar. Fantastisk oppdisking av mat. mange naboar kom for å sjå på. Uvanleg med langvegsfarande framandfolk i desse områda. Vart invitert til å ligge over på garden til neste dag. Takka ja til invitasjonen. Fekk derfor tid til å ta ein liten biltur i nærområdet for å sjå landsbyen og for å treffe fleire ungdommar. Dette var ein fredags ettermiddag og mange skolar/universitet avslutta semesteret i desse dagane. Trefte derfor mange som studerte og som hadde kome heim og stod på hjørnet og drøste med kvarandre. Intervjua eit par gutar. Ved hjelp frå Faisell gjekk det greit å få fotografere i landsbyen. Seinare intervjua eg faren på garden. Dette måtte gå gjennom Insaf sidan faren kunne berre arabisk.

3 Etter frukost på garden, retur til Monastir. Ein del stopp under vegs. Tok farvel med Faisell, leverte bilen og sette meg på toget til Mahdia, som er ein liten by aust og sør for Monastir. På toget kom eg fort i kontakt med mange ungdommar. Ingen av dei kunne engelsk. Men da eg tok fram reisehandboka med ein del arabiske gloser og setningar i utvikla det heile seg til show og underhaldning for heile kupeen. Unge som gamle flytta tettare der eg sat for å få med seg og ta del i moroa. Etter råd frå noen på toget hoppa eg av ein stasjon før sentrum i Mahdia, fordi det var der hotella låg. Fekk ein lang og slitsam marsj med bagasjen ned mot hotellområdet. Men hotella var stengte grunna lite turistar. Eitt av dei var opent, men alt for dyrt for min økonomi. Tok drosje inn mot Mahdia og fann med kvart eit hotell der eg etter litt pruting kunne akseptere prisen. Rekognoseringsrunde i byen Strand og badeliv. Prating med eigaren av hotellet. Middag på byen med tilhørande kontaktsøking. Kom i kontakt med Hanene i aktuell målgruppe som snakka brukbart engelsk, og som var villig til å la seg intervjue da ho hørte ærendet mitt. Avtalte og møtast neste dag Kort periode med strand og badeliv. Prata med ungdommar som arbeidde som animatørar på stranda. Vart oppsøkt av ein ung gut da eg gjekk ein tur. Var veldig kontaktsøkande og kanskje litt påtatt vennleg. Han inviterte meg heim til foreldra, til å bli med på ein lang spasertur, gav meg eit bilete av seg sjølv osv. Da eg var lite imøtekommande på dette, endte det med at han kort og godt bad om pengar. Former for tigging eller annan utnytting av turisten er veldig vanleg. Sjekka bil-leigeprisar/vilkår. Møtte Hanene(19) og søstera, Imen (15) på kafé. Eit langt og interessant intervju. Hanene var på mange måtar ei svært atypisk jente i eit arabisk samfunn. Ho hadde m.a. hatt foreldreansvaret for tre yngre søsken frå ho var 15 år. Ho hadde sterke meiningar/haldningar til mye og mangt i samfunnet ikkje minst kjønnsrollemønsteret i det arabiske samfunnet. Ho var ein truande muslim, men hadde sterke motforstillingar til praktiseringa av kvinneundertrykkinga ho meinte islam stod for. Ville bli med som guide på utflukt med bil neste dag Hanene og Imen kom som avtalt om morgonen. Kjørte retning Sfax (sør og austover). Stoppa ei rekke stader under vegs. Interessant guiding frå ungdommane og ikkje minst avspegla dei korleis det var å vere ung i Tunisia gjennom sine tankar, reaksjonar og refleksjonar. Mye fotografering under vegs. Ikkje minst i El Jem med ruinane av eit amfiteater svært likt Colosseum i Roma. Retur til hotellet Strandliv med gjennomgang av dei ulike intervjua. Planlegging av intervju med to nye ungdommar som eg hadde avtalt skulle komme til stranda. Desse kom til avtalt tid, men etter 5-10 min. vart dei jaga av personell frå hotellet. Ein liten bilrunde i nærmiljøet rundt byen. Tilbakelevering av leigebilen.

4 Intervju/samtale med ei av vaktene på hotellet. Mest om arbeidstilhøva i Tunisia, turisme og til dels politikk. Intervju med sonen til hotelleigaren.!8-åring som skulle overta hotellet når han vart ferdig med utdanninga. Handlerunde, inkludert eit morosamt opptrinn med samtalar med ein del grønsakhandlarar Pakking. Tog til Monastir og vidare med tog til flyplassen. Venting i 10 timar på flyet. Ingen ting var åpent på flyplassen. Ingen baggasjeoppbevaring. Ville ta drosje til eit hotell. Vitne til eit tilløp til slåssing blant drosjesjåførane. Trekte meg unna og gjekk med bagasjen til eit hotell og spurte om eg kunne få vente i vestibylen om natta. Dette var ok og eg fekk underhaldning av piccoloen. Eg nytta høvet til å pumpe han for ein del synspunkt og opplysningar Fly Monastir- Gardemoen. Fly Gardemoen Værnes. Tog Værnes-Verdal Privatbil Verdal-Inderøy. Seinare: Framkalling av diasfilmane. Montering i rammer. Regi-utveljeing-vektlegging Planlegging av undervisningsopplegg. Gjennomgang av fakta/intervju-materiale. Supplering av faktastoff frå andre kilder. Endeleg produkt: To timars undervisningsopplegg for alle elevane i timen Orientering mot verden Vektlegging av å vere ung/ungdom sine vilkår i Tunisia. Knytt saman med kultur, samfunn, religion, turisme. Undervisningsopplegget er godt eigna til å gjentakast for nye kull. Det kan gjerne utvidast med t.d. gruppeoppgåver innan ulike emne med Tunisia som utgangspunkt. Skulle andre skolar ha interesse for undervisningsopplegget, er eg åpen for å finne løysingar på dette.

5 Sjølv om reisestipendet i hovudsak er basert på faste takstar, legg eg her ved ein oversikt om dei utgifter eg har hatt i samband med studiereisa og etterarbeidet med biletstoff og undervisningsopplegg. Det er i praksis uråd å få kvitteringar på mange av utlegga, men oversikten er basert på noteringar. Bilag på dei større utgiftene som reise og hotell har eg, og kan om ønskelag ettersende desse. Ein del andre bilag har eg også, men dei kan vere vanskeleg å tyde og rekne om frå tunisiske dinarar ØKONOMISK OVERSIKT. Hovudreise: Bil Straumen Røra kr. 3,00 x 15 45,00 Tog Røra Værnes 75,00 Fly Værnes Gardemoen retur 1020,00 Fly Gardemoen Monastir retur 3498,00 Tog Værnes Verdal 68,00 Bil Verdal Straumen kr. 3,00 x ,00 Reiseutlegg i Tunisia: Drosje flyplassen hotellet 135, Drosje hotellet turistresort 52,00 Buss tilbake 8, Drosje til Rosa Beach 40,00 Buss tilbake 6, Leigebil 2 dagar 450, , Tog til Mahdia 38,00 Drosje til hotell 32, Leigebil i 3 dagar 580, Tog til flyplassen, Monastir 44,00 Overnattingar: Hotell Mezri 1272, Hotell Sirocco 954,00 Andre utgifter: Reisehandbok 219,00 8 st diasfilmar a kr. 64,00 512,00 Framkalling a kr. 59,50 476, stk diasrammer 280,00 3 stk diasboksar/magasin 150,00 Sum utgifter minus diett kr ,00 Diett i 15 dagar??? Påspandering av intervjuobjekt??? Inderøy Reidulv Lyngstad

6