BARNEHAGEKONTORET. Handlingsmål: kvalitet utvikling. Arbeidsmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGEKONTORET. Handlingsmål: kvalitet utvikling. Arbeidsmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status"

Transkript

1 BARNEHAGEKONTORET Innledning: Sektoren står for utfordringer ved nedleggelse av barnehageplasser. Barn, foreldre og ansatte skal ivaretas. 20 ansatte skal omstilles Vi skal ivareta full barnehagedekning og ha kontinuerlig opptak. Tidlig innsats er fokusområder i tema som mobbing og styrking av realfag. Det er økt fokus på bekymringsmelding til barnevernet. De siste fire års nedtrekk i barnehagesektoren gjenspeiler seg i utfordrende økonomistyring. Styrerne styrkes i økonomi oppfølging, tiltak i sykefraværsoppfølging og kvalitetsmål. Handlingsmål: kvalitet utvikling Tett oppfølging på pedagogisk utvikling/ledelse/økonomi Tiltaksplaner Jevnlig oppfølgning av alle styrere med spesielt fokus på nye styrere og barnehager med økonomisk underskudd. Kurs og oppfølging Innføre tiltaksplaner som førtilmeldingsarbeid ved henvisning til PPT LT/styrere Barnehagens egen plan for utvikling og kvalitet LT

2 Bekymringsmelding til barnevernet Tettere samarbeid med barnevernet i familiesentrene(forebyggende barnevern). Øke besøkene i bhg LT/styrere Systematisk ivaretagelse av barns medvirkning Videreutvikle praksisprosjektet Styrere medvirker i utarbeidelse av Kompetanseplan. Det beste fra barnehagen Det beste fra skolen PILOT Samarbeid mellom barnehagelærere og 1. klasse lærere. Rammeplanen og opplæringslovens Fra barnehage til skole. Fra eldst til yngst Barnehageåre t 2015/2016 LT/Gisle Berg skolefaglig rådgiver Sikre at plan overgang Helsestasjon/barnehage Barnehage/skole Barnehage/barnehage følges Info- barnehage Info- skole Info- foreldre Styrer Tilsyn private og kommunale barnehager Videreutvikling av tilsynet; tilbud om umiddelbar og direkte veiledning ved behov EEØ Sykefravær Følge status jevnlig Ha fokus på nærvær og barnehagenes egne tiltak LT/styrer Felles mål for barnehagesektor en Tiltak i den

3 enkelte barnehage for å nå målene. Nedleggelse av bhg plasser Engmark/Rensåsen/Hesteho ven barnehage Sørge for at alle barn fortsatt har barnehageplass. Oversikt over overtallig personale og omplassering av disse i ledige stillinger EEØ/HR Handlingsmål: kompetanse Revidere kompetanseplan for barnehagesektoren Hva er utfordringene i barnehagen I samarbeid med Fagteamet/PPT 0-6 år Vår -15 LT/styrere/F agteam Mobbing Kartlegge eget ståsted i barnehagen. Avdekke mobbing Tiltak: -Fokus på vennskap. - Barnesamtaler - Tiltaksplaner Kompetanse midler Forarbeid vår-15 Oppstart barnehageåret 2015/2016 Styrere Realfagskommune Noen private og noen kommunale barnehager Søke departementet i samarbeid med skole, frist LT

4 Bodø kommunes Samfunn strategiske plan Få en felles forståelse av planen Hvordan kjenner din virksomhet til planen Alle ledere 2 dagers fagdag for styrere Tema fra Virksomhetsplanen Barnehageko ntoret Vår-15 /Sty rere Systematisk ivaretagelse av barns medvirkning Videreutvikle praksisprosjektet Hvordan går vi videre. Hva er behovet i sektoren. Innen Kvalitetslosen Sikre at relevante skjemaer kommer inn og at disse revideres. EEØ Handlingsmål: Samhandling Barne- og familieenheten Gode rutiner for felles barn - Tverrfaglig team ute i barnehagen - Samarbeidsrutiner med sykehus for å fange opp barna tidlig. Skole - Samarbeid mellom barnehagelærere og 1. klasse lærere. Rammeplanen og opplæringslovens metoder. Fra barnehage til skole.

5 Fra eldst til yngst - Realfagskommune - Mobbing med fokus på venner Barnevern - Melderutiner og oppfølging av styrere/ped.ledere/foreldre etter melding. PPT - Henvisningsrutine vedtak for logopedtjenesten i barnehage og skole. - Førtilmeldingsarbeid PPT 0-6 år Fagdag OK avdelingen Fokus på foreldrekonflikt og langtidsvirkning. Delt bosted sett opp mot barns helse/ frafall i skolen. Felles OK 29.4 THB/IØ/TT /EJ/LT Under planlegging