BETONG Mangfold og muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETONG Mangfold og muligheter"

Transkript

1 PRØVESIDER Per Jahren BETONG Mangfold og muligheter

2 4.5 ANDRE BETONGVARER Betongvarer er et uttrykk som er egnet til å skape litt forvirring. Mange bruker dette uttrykket om all betong som produseres og ferdigherdes i fabrikk. Da bransjeforeningen for produsentene av prefabrikkert betong ble etablert i 1928, het den Sementvarefabrikkenes Prissammenslutning. Dette ble senere til Norges Cementvarefabrikkers Forbund, og så til Norges Betongvareprodusenters Forbund. I dag er det mer vanlig å skille mellom betongelementfabrikker og betongvarefabrikker. Betongelementer er større, ofte konstruktive komponenter, som oftest også armert. Det er imidlertid ikke noe klart skille. Et eksempel er trapper, som i mange land både produseres av såkalte elementfabrikker og av varefabrikker. De forskjellige varefabrikkene har etter hvert også fått sine spesialfelt, som for eksempel rørfabrikker, taksteinsfabrikker osv. Disse betegnelsene varierer sterkt fra land til land. En årsak er at bransjesamarbeidet varierer mellom landene. Noen ganger er fabrikkene samlet Illustrasjon av flere tusen år gammel blokkform fra Mesopotamia 4.5 ANDRE BETONGVARER 1

3 A-C. Muring, armering og istøping av forskalingsblokker 46 D. En lav mur med en mur blokk som leverandøren har kalt «Herregård» 46 A B C D i én organisasjon, mens man andre steder er mer fragmentert i relativt mange bransjesektorer. Eksempelvis i USA deler man også betongelementer i flere kategorier, for eksempel Architectural Precast Concrete og Structural Precast Concrete. De siste er igjen delt i Prestressed producers og Non-prestressed producers. Vi skal i denne publikasjonen ikke dvele for mye med de forskjellige varetypene i produksjonsteknisk henseende. Ideen er å vise mangfoldet i bruksområder. Derfor vil man kunne finne eksempler på både plasstøpt og prefabrikkert betong innen de bruksområdene som er nevnt. Av de mange bruksområdene er noen behandlet i dette hovedkapitlet og noen i de to neste kapitlene, kapittel 5 og 6. BLOKKER Kanskje den prefabrikkerte enkeltkomp on en ten i betongverdenen som utgjør det største enkeltproduktvolumet, er bygningsblokker. Blokker og blokkonstruksjoner er sannsynligvis også én av de 2 Betongboka

4 eldste bruksfunksjonene for betong. Blokker støpes i mange formater, men de fleste er nok i dag i et format som gir et rimelig løft for den som skal arbeide med dem. Produksjon av blokker er i utgangspunktet enkelt, men også her er mangfoldet stort fra mer primitive produksjonsmiljøer til de mer avanserte finner vi: bløtstøping i enkeltformer håndstøping av tørrstøpte blokker enkeltvis på et slags fallbord for vibrering eggleggermaskiner som legger et titalls blokker av gangen etter seg på en betongplate enkle blokkmaskiner som støper ut to til seks blokker av gangen under vibrering på en treplate, hvoretter platen videretransporteres til herding helautomatiske maskiner med roboter og herdekammer, som produserer blokker i tusentall pr. dag uten annen bemanning enn i kontrollrom, til vedlikehold og til lasting I volum av den totale betongproduksjon er det nok i den ikke-industrialiserte verden vi finner de høyeste tallene. Blokker finnes i en rekke former og utforminger. Selv om blokkene også benyttes til andre formål, er det muring av vegger i bygninger og murer som er de viktigste bruksområdene. Noen av blokkonstruksjonene er vertikalt bærende, noen er for muring av skillevegger, og noen som innfyll mellom søylene i søyle-/dekke- eller søyle-/bjelke-/dekke-konstruksjoner. Støttemurblokkene skal normalt også kunne ta last horisontalt. Noen bygningsblokker er utstyrt med luftkanaler og andre med isolasjon for å øke veggens isolasjonsevne. En annen mulighet på isolasjonssiden er bruk av lettbetongblokker, som for eksempel de populære Leca-blokkene. I tillegg finnes også kombinasjoner av disse variantene. Enda et alternativ er bruk av såkalte hulblokker eller forskalingsblokker. Disse finnes i en rekke va Betongblokker sykkel - verksted, Lhasa i Tibet, Kina For øvrig reklamerer leverandørene ofte med at utlegging er så enkelt at alle kan gjøre det ANDRE BETONGVARER 3

5 Motsatt side: Kreativiteten i mønsterutformingen er også stor også runde former er mulig 46 Støttemurblokk med «spitt-overflate» 46 rianter. Ved hjelp av armering og istøping kan man øke murens evne til å ta både vertikale og horisontale krefter. De typiske murblokkene brukes også til støttemurer, men oftere fortrekkes spesialformater og -utforminger. Vi tar med to eksempler. For øvrig henvises også til avsnittet om murer i kapittel 6 i boken. BELEGNINGSPRODUKTER Overgangen eller forskjellen mellom det som kalles en blokk og det som betegnes som belegningsstein, er ikke stor. Mangfoldet i varianter, farger og overflater for belegningsstein er stort, og det blir nærmest formidabelt hvis vi også inkluderer søsterproduktet heller. Vi tar med noen eksempler: Bruksområdene for belegningsstein er mange, fra offentlige, sterkt trafikkerte steder (belegningssteinen til slike arbeider kommer ofte levert i ferdige leggemoduler likt ett lag på pallen, slik at leggearbeidet skal gå effektivt) til parker og haver (steinene leveres i et stort mangfold av overflatestrukturer og farger) og videre til typiske veier og plasser og industriområder. (Disse steinene er tykkere, tåler store belastninger og har ofte et låsesystem som hindrer forskyvning.) Variasjonsmulighetene blir ikke mindre om vi forflytter oss til «søsterproduktet» heller. Belegningsstein på pall, klar for legging 46 Farget stein med strukturoverflate 46 4 Betongboka

6 4.5 ANDRE BETONGVARER 5

7 Til venstre: Grovslipt og stålkulebehandlet 46 Til høyre: En mer typisk støttemurblokk som kan ta noe større fyllingshøyder 46 Strukturert, stålkulebehandlet og impregnert med gyllen overflate («Sand») 46 Strukturert, stålkulebehandlet og impregnert («Lava») 46 6 Betongboka

8 Øverst til venstre: Utformingen finnes i mange varianter 46 Øverst nedenfor: Både grå og frilagte heller + en liten betongbenk 46 Nederst: Pigmentert helle 46 Det enkleste er en firkantet grå helle, som kan være dekorativ og tiltrekkende i seg selv. De vanligste helleformatene er 30 x 30, 40 x 40 og 50 x 50 cm. Samtidig lages rimelige tilpasningsformater. Større heller har en økende popularitet i det såkalte profesjonelle markedet. Plater på for eksempel 120 x 120 cm med tykkelse på tolv cm og noen ganger med stålforsterkning i hjørnene, har vært et viktig produkt i en rekke land og har vært benyttet både som midlertidige og permanente belegg i havner, industri- og lagerbygg, parkeringsplasser og liknende i over 40 år. Neste trinn i utviklingen er gjerne å frilegge tilslaget i hellene. Med de mange spennende steintypene som finnes, øker mangfoldet betydelig. Mangfoldet i muligheter øker når man begynner å blande overflatetypene. Etter hvert har produsenter og leverandører i forskjellige land virkelig sluppet fantasien løs, utnyttet betongmaterialets store muligheter, og utviklet en rekke overflatealternativer. Vi tar med noen eksempler fra leverandøren Asak miljøstein. I tillegg produseres en rekke typer av såkalte taktile heller, som benyttes som varslingsmønstre for å bedre sikkerheten for blinde og svaksynte i gatebildet. 4.5 ANDRE BETONGVARER 7

9 8 Betongboka

10 4.7 HAVNER OG KAIER Betong har vært benyttet i havner og kaier i flere tusen år. Her er noen eksempler: Det er hevdet at Julius Cæsar ( f.kr.) skal ha vært den første til å benytte pozzolanbetong ved bygging av Caligula-verftet i havnen i Pozzouli år f.kr. bygget Herodes havnebyen og havneanlegget Caesarea på kysten mellom Tel Aviv og Haifa. En viktig del av byggingen var bygging av store senkekasser i betong, som ble fløtet på plass og senere fylt med mer betong. Senkekassene, som var 14 x 7 meter i grunnflate og over 2,5 meter høye, benyttet romersk pozzolan-betong. 56 En artikkel i Concrete i 1980 refererer til artikler fra 1800-tallet fra The Royal Engineers i England og forteller om bruk av dampdrevne blande- og knuseverk ved produksjon av betong i Cork havn i Det fortelles også at selv om betong ikke var nevnt i Admiralitetets spesifikasjoner så sent som i 1867, forteller møter fra 1876 og 1880 at betong hadde befestet sin rett som selvstendig materiale. Østerrikeren Mikael Struckel, som i 1879 etterfulgte nordmannen Sindre Lekve som hovedlærer ved den polytekniske skolen i Helsinki, viser i sin lærebok i 1895 en illustrasjon av undervannsstøp ved havnearbeider Illustrasjon av undervannsstøp ved havnebygging HAVNER OG KAIER 9

11 Motsatt side: Småbåthavn med flytende betongpontonger, Strømstad, september 2011 Rørstøp etter August Gundersens metode for pilarer i kaier 61 Bryant Mather fortalte i et foredrag i 1999 at general Robert E. Lee drev undervannsstøp med rør (tremie) på 15 meters dyp ved bygging av havnen i Baltimore fra 1849 til 1852, og mente at dette var første gang dette var gjort i USA. 60 Det hører med til historien at nordmannen August Gundersen i 1910 tok ut norsk patent på «Method of Underwater Concrete Columns and the like» med rørstøping. 61 Denne «tremie»-metoden er i dag fremdeles særdeles viktig i havnebyggingsteknikk. Vi vet at havneutbygging og fyrvesenet langs Norskekysten var et viktig marked for de første norske sementfabrikkene. Norsk Havnevesen deltok i 1900 på verdensutstillingen i Paris med en rekke bilder. De samarbeidet med Christiania Portland Cementfabrik, som vant gullmedalje for sin sement på utstillingen. Regnskapsbøkene til CPC viser at det ble levert store partier med sement til Statens Havnevesen i I arbeidet med dette kapitlet har jeg fått betydelig hjelp fra havnespesialisten og -entusiasten Carl August Thoresen og hans fantastiske lærebok Port designer s handbook. 61 Mange av illustrasjonene er hentet nettopp fra denne boken. Havnebygging er et eget fagområde med betydelige og fascinerende utfordringer. Konstruksjonene har spesielle utfordringer i sterkt variable topografiske, geologiske og klimatekniske utfordringer, avhengig av hvor konstruksjonene skal bygges. I tillegg vil man oppleve sterkt varierende horisontale og vertikale belastninger på konstruksjonene, avhengig av skipstyper og størrelse samt vind- og strømforhold. Om ikke dette ikke var nok, er selvsagt bestandighetsutfordringene på betongen store i det maritime miljøet. Østre molo, Vardø havn, bygget Bilde fra sementmuseet på Slemmestad 10 Betongboka

12 4.7 HAVNER OG KAIER 11

13 Mongstad oljeterminal, en av Europas største. Foto: Øyvind Hagen, Statoil 61 En moderne containerterminal, Osaka, Japan Betongboka

14 Kaien kan være bygget opp av bjelker på peler og deretter prefabrikkerte dekkeplater på bjelkene. Toppdekket støpes så på de prefabrikkerte platene. Her er dekkeplatene i ferd med å bli montert 61 Til venstre: Et alternativ for søyleproduksjon er prefabrikkert søyleforskaling og armering som heises på plass og deretter utstøpes med for eksempel rørstøp. 61 Til høyre: Andre ganger lages store kombinerte bjelke/ dekkeplater direkte på pelene. I dette tilfellet er elementene 400 kn. 61 I dette lille avsnittet kan vi bare gi et lite gløtt inn i dette store bruks- og fagområdet. For spesielt interesserte anbefaler jeg sterkt boken til C.A. Thoresen. 61 Havner og kaier spenner i sitt mangfold fra enkle småbåthavner til store terminaler med anløp av de største fartøyene på havene. Thoresen forteller i sin bok at av de 20 største containerterminalene i verden finner vi sju i Kina, tre i USA, fem andre steder i Asia og tre i Europa. Verdens største i tonnasjeanløp er i Singapore. 61 I den myriaden av forskjellige kailøsninger som finnes, skiller man gjerne mellom massivkaier og åpne kaier prosent av norske kaier er åpne kaier. For de åpne kaiene finnes mange konstruksjonsprinsipper (se også bildene fra Tjuvholmen i kapittelet foran). Det er ikke bare i selve i kaikonstruksjonen at betong utnyttes. Enkelte ganger må bunnen sikres mot erosjon. Et alternativ er bruk av tekstilmatter fylt med betong som føyer seg etter bunnens beskaffenhet. 4.7 HAVNER OG KAIER 13

15 Over og motsatt side: Bruk av tekstilmatter med betong. Color Lines fergeterminal Strømstad Massivkaien kan for eksempel være bygget av store betongblokker 61 Massivkaier og åpne kaier Betongboka

16 4.7 HAVNER OG KAIER 15

17 16 Betongboka

18 5.6 SKULPTURER Med sine formbarhetsegenskaper synes betong å være et ideelt materiale i en kunstners hender. I dette lille avsnittet vil vi verken gi analyse eller oversikt, men forsøker igjen å minne om mangfold og muligheter: til de litt større fra de små statuetter Til venstre: Kraften gjennom mennesket, 28 cm statuett laget av Boge Berg Til høyre: Oberon, også av Boge Berg, er 450 cm høy og står foran Rådhuset i Ålesund. Foto: Vemund Nils Årskog 5.6 SKULPTURER 17

19 til de store landskapskulturer Fjellskulptur i Baimai Spring Park i Shandongprovinsen i Kina og figurative muligheter Eksemplene er mange gjennom betonghistorien: Fra keiserlig gravplass i Shenyang Liaoningprovinsen i Kina Til venstre: Og enda et kinesisk alternativ fra Guilin Til høyre: Denne statuetten av engelen/profeten Samuel som barn er signet J. Aspdin og er med stor sannsynlighet en av de første laget i Portlandsement-betong. Den er laget av James Aspdin, eldste sønn av Portlandsementens far, Joseph Aspdin, antagelig på midten av 1800-tallet. 18 Betongboka

20 James Aspdin er langt fra den eneste betongpersonligheten som har utnyttet materiale i kunstnerisk henseende. Vi har tatt med et eksempel fra betongjournalisten, betonghistorikeren og altmuligmannen Fridthjof Gartmann, som lagde denne bysten av sin bestemor. La oss også ta med et sementhistorisk klenodium til: Arne Durbans skulptur av sementarbeideren, som står foran Cementmuseet, på sjøsiden av den gamle sekkefabrikken ved den nedlagte sementfabrikken på Slemmestad. Vi tar med nok en skulptur fra sementmiljøet: Norcem-maskoten Gaute, og designet av Lisbeth Tellvik. Formen er laget av Helena von Bergen, og den er produsert av Norcem. 85 Nevnes bør vel også de titusener av betongskulpturer som masseproduseres hver eneste dag og som finner sin plass i private hager og innkjørsler. Som et eksempel har vi tatt med en delfin fra det som annonseres på Internett. En av det 20. århundres mest kjente kunstnere, Pablo Picasso, har utført en rekke arbeider i betong i samarbeide med den norske skulptøren Carl Nesjar. Mesteparten av informasjonen nedenfor er hentet fra boken Picasso s Concrete Scultptures av Sally Faiweather,86 som hun skrev etter lange samtaler med Nesjar i Oslo i januar Carl Nesjar møtte Picasso i Frankrike i 1957, noe som førte til et usedvanlig produktivt samarbeide fram til Pablo Picasso døde 16 år senere. Da de møttes, var Picasso 76 år og Nesjar 37, men de Journalisten og betonghistorikeren Frithjof Gartmann lagde denne skulpturen av sin bestemor 84 Til venstre; Arne Durbans Sementarbeideren foran Cementmuseet på Slemmestad Inskripsjonen på sementsekken er enda leselig etter mange tiår i et barskt klima Til høyre: Gaute. Foto: Nina Reistad Foto AS 5.6 SKULPTURER 19

21 Item number på Gavlen på regjeringsbygget i Oslo fant tydeligs hverandre i entusiasmen for bruken av betongmaterialet. Nesjar var i Frankrike, blant annet med oppdrag fra foreningen Aktuell Kunst, hvor han skulle spørre Picasso, som første utlending, om han ville lage et trykk for utgivelse av foreningen. Selv om betalingen var mager honorar som de øvrige kunstnerne + 2,80 dollar for hvert av de 250 trykkene, svarte Picasso positivt på henvendelsen. Nesjar hadde en tid arbeidet og eksperimentert med relieffer i betong. Teknikken var basert på formstrukturering og sandblåsing. Nesjars teknikk hadde egentlig sitt grunnlag fra naturbetongteknikken utviklet av arkitekten Erling Viksjø og ingeniøren Sverre Jystad. Under dette første møtet hadde Nesjar med seg bilder av det han arbeidet med. Picasso ble entusiastisk over dette, og det ble avtalt videre samarbeide og møter. En av årsakene til Picassos interesse var at han tidligere ikke hadde funnet noe materiale eller teknikk hvor han kunne utforme store monumentale arbeider. Carl Nesjar samarbeidet med arkitekt Viksjø, som hadde vunnet arkitektkonkurransen om Regjeringsbygget i Oslo, som var i ferd med å bli realisert. Picasso lagde fire tegninger av relieffer som Nesjar skulle forsøke å utforme, og som skulle godkjennes etterpå. Nesjar var misfornøyd med resultatet av relieffet Fiskerne, og startet som avtalt med å sandblåse det vekk. Enkelte av møblene i huset var imidlertid allerede kommet på plass, og støvutviklingen medførte at byggherren innførte stoppordre. Viksjø mente at relieffet var ok, og ville heller ikke akseptere noen tildekking. Han mente at det var bra at man viste at det ble eksperimentert. Den første friskulpturen ble laget ved Viksjøs sommerhus i Larvik i Til denne ble det benyttet larvikitt, noe som har blitt nyttet med hell i flere av Picassos og Nesjars arbeider i ettertid. Etter dette ble det utført flere skulpturer i Sverige, blant annet de berømte fire statuene som former Frokost i det grønne ( ). Disse ble 20 Betongboka

22 Til venstre: Picassos totem Kvinnehode, som ble laget i 1965 og står ved Vänern utenfor Kristinehamn i Sverige, ble sågar frimerkebilde i Til høyre: Kvinnehode, Figaro Park, Halmstad Nederst til venstre: Sylvette, New York University 1968 (Sylvettemotivet er også benyttet andre steder, blant annet i Rotterdam i 1970) laget i Larvik og deretter transportert til Moderna Museet i Stockholm. Det er mulig at de på veien hadde en stopp i Oslo for visning på en betongskulpturutstilling. Gartmann viser i alle fall i sin bok Cement i Norge 100 år et bilde av en av statuene og sier at den ble utlånt fra Modena Museet til Oslo på 1960-tallet. Skulpturene på Moderna Museet ble suksess i den forstand at det også kom bestilling i 1965 til kunstmuseet Lousianna i Humlebæk i Danmark. Samarbeidet mellom Picasso og Nesjar førte til en lang rekke skulpturer i en rekke land. I tillegg til de nevnte blant annet i Frankrike, Israel, Spania og USA. Carl Nesjar ble utnevnt til æresborger av sin hjemby Larvik i 2001, og nesten 91 år gammel ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i Vi tar også med et eksempel fra University of Wisconsin i Milwaukee. I forbindelse med en større internasjonal betongkonferanse i 1995 avduket man en skulptur av kunstneren Narenda Patel fra Milwaukee. Skulpturen er utført i en betong med stort flyveaskeinnhold. En av skulpturene i Frokost i det grønne fotografert i Oslo på 1960-tallet. 5.6 SKULPTURER 21

23 22 Betongboka

24 Motsatt side: Skulptur av Narendra Patel, avduket juni 1995 ved University of Wisconsin i Milwaukee. Foto: Irene de Venecia Til venstre: Hvit brud Helena von Bergen Nederst til venstre: The Death of Love For å understreke mangfoldet tar vi med et litt morbid eksempel fra en park i Thailand laget av den laotiske kunstneren Boun Leua Sourirat. 87 Som et avslutningseksempel på mangfoldet på skulptursiden tar vi med Helena von Bergens Hvit brud fra På bildet er bruden ute i det grønne, men til daglig befinner hun seg inne, foran kantinen i Norcems kontorer på Lysaker. Skulpturen er etter mitt syn et eksempel på en nesten genial forståelse og utnyttelse av betong som materiale. Ikke bare formbarheten, men også utnyttelse av overflatemulighetene til en struktur og fargetone som gir brokadeillusjon i kjølestoffet, og ikke i minst likevel evnen til å bevare den naturlige enkelheten i betongstrukturen. 5.6 SKULPTURER 23

Hageprodukter i betong fra NOBI. realiserer drømmen om et vakrere uterom!

Hageprodukter i betong fra NOBI. realiserer drømmen om et vakrere uterom! Hageprodukter i betong fra NOBI realiserer drømmen om et vakrere uterom! Herregård Gråmix NOBI hageprodukter 3 Planlegg ditt uterom Uterommet har blitt viktigere for oss nordmenn når familie og venner

Detaljer

ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV

ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV VELKOMMEN TIL... ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV PRODUSERT AV AAS BETONG AS INNHOLD STABELBLOKK side MØREBLOKK side PYNTEMUR side FORSKALINGSBLOKK side 6 TRAPPETRINN side 8 KANTSTEIN side 9 HELLER side 0 BELEGNINGSSTEIN

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo Sett fra Østre Aker vei Quality Hotel 33 tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo arkitekt: erling viksjø (1968), ombygging ved Mellbye arkitekter as (2008) Tekst: Ajas Mellbye Foto:

Detaljer

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK Teglstein: FORMAT & FORBAND Tekst: Murmester Øyvind Buset, Wienerberger AS Illustrasjoner: Ø.B/Wienerberger, BMC/Daas Baksteen, H.Yggeseth+O.J.Røysland/Mur-Sentret Akkurat som musikk har teglflaten noen

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Oppgave: gjøre betongflaten varig, vakker og variert Designer Konsulent Håndverker Kunstner Daglig og faglig driver av BETONGstudio på Enerhaugen

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Tegningssett vedrørende opprusting av Boligveien, Slemmestad

Tegningssett vedrørende opprusting av Boligveien, Slemmestad Tegningssett vedrørende opprusting av Boligveien, Slemmestad Side 1 av 1 A2 TEGNINGSLISTE Prosjekt: Boligveien 30.05.2012 Arkiv nr. Tegn. nr. Betegnelse Tegningsdato Revisjoner A B C D E F A1 Forside A2

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

Korsgata 5. Ny York i Oslo. Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto:

Korsgata 5. Ny York i Oslo. Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Korsgata 5 Ny York i Oslo Reiulf Ramstad Arkitekter as Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Foto: nispe@datho.no Huset har en mer lukket fasade mot gateløpet i nord Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør:

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

Heller. gir utemiljøet rene linjer. [Et vell av variasjoner]

Heller. gir utemiljøet rene linjer. [Et vell av variasjoner] HELLE GRÅ OG RØD 30X30X7 HELLE STRUKTURA MED BRUDDKANT [Et vell av variasjoner] BILDET VISER GANGBANEHELLER I SPESIALFARGE KOMBINERT MED SMÅGATESTEIN I GRANITT > gir utemiljøet rene linjer Vårt brede sortiment

Detaljer

mur PRODUKTER [Du har bedre uteplass enn du tror]

mur PRODUKTER [Du har bedre uteplass enn du tror] [Du har bedre uteplass enn du tror] mur PRODUKTER Murer gir en bedre utnyttelse av utearealet og kan også sikre nivåforskjeller i skrånende terreng. Vi skiller mellom to typer murer: Støttemurer og pynte/hagemurer.

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

INNOVATIVE MONUMENTALE STEINER

INNOVATIVE MONUMENTALE STEINER INNOVATIVE MONUMENTALE STEINER LIDENSKAP FOR STEIN OG HISTORIE «Jeg vokste opp i Portugal og lekte i slott der bekjente av mine foreldre bodde. Ubevisst forankres disse minnene, og man bærer denne atmosfæren

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 5-åringer 2008

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 5-åringer 2008 Selfors barnehage SKULPTURPARKEN KORT OM PROSJEKTET Hvert år har barnehagen en skulpturutstilling på uteområdet sitt. Her deltar alle barnegruppene med sine bidrag. Et av bidragene, det fra avgangsungene,

Detaljer

Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3

Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3 Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3 11.5 NK 644 5,00 kr gråfiolett i nyanser Utgivelsesdato: 10. februar 1970. Kunstner og gravør: Knut Løkke-Sørensen Trykk: Ståltrykk på M1

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK. Etter 4. å rstrinn

KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK. Etter 4. å rstrinn KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse 2016-17 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Etter 4. å rstrinn Visuell kommunikasjon visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer benytte overlapping i arbeid

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Vær lur, bygg mur! Bygg mur

Vær lur, bygg mur! Bygg mur Vær lur, bygg mur! Bygg mur 1 2 Bygg mur Vi gir deg mulighetene. Du velger. En mur kan være så mangt. Den kan fungere som støtte, som skille eller den kan rett og slett være bare til pynt og glede. Den

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Støttemurselement. Støttemurselementer som L- eller T-element BENDERS MARK

Støttemurselement. Støttemurselementer som L- eller T-element BENDERS MARK er som L- eller T-element Den kompakte støttemur fra 40 cm opp til 3 meter som står loddrett med en tykkelse på 10 cm. Stilig rullet overflate og sikker montering med not og fjær mellom hvert element.

Detaljer

Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se

Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se Bygg Annas utekjøken Et byggverk som inspirerer. Bygg ett stilrent utekjøkken! Hjemmefikseren Anna gir deg sine tips: Vi har

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

En sammenhengende hytte / flere hytter. Prosesshefte. / 003/ Modeller og skissering

En sammenhengende hytte / flere hytter. Prosesshefte. / 003/ Modeller og skissering En sammenhengende hytte / flere hytter Prosesshefte / 003/ Modeller og skissering Vandring Form Tilnærming til tomt Romforløp Utforsking av valgt form Hvor store kan formene være? Overgang mellom inne

Detaljer

Rå Rustikk Ren Presis Frost

Rå Rustikk Ren Presis Frost Minera Skifer NYHET Rå Rustikk Ren Presis Frost mineraskifer.no NY MURSTEIN 2 Minera Murstein er et nytt og lovende produkt fra Minera. Her får du skiferens naturlige skjønnhet kombinert med den enkle

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

KROKO & BRONTO. Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 7. mars 2012

KROKO & BRONTO. Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 7. mars 2012 KROKO & BRONTO Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur Lise Stang Lund 7. mars 2012 Kunstplanen om Oppgaven: Kunstutvalget fant det mest ideelt å legge utsmykkingen på baksiden av barnehagen, i nærheten

Detaljer

Tillegg til BIM BO. Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO.

Tillegg til BIM BO. Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO. Tillegg til BIM BO Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO. Innhold Lagsinnstillinger... 3 Mengdelister... 6 Innstilling av målestokk.... 10 Hvordan lage nye

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn LEGGING AV SKIFER I denne brosjyren finner du en enkel trinnfor-trinn beskrivelse av hvordan du legger et skifergulv. Vårt eksempel viser omlegging av et eksisterende gulv, men prinsippet er det samme

Detaljer

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no Katodisk korrosjonsbeskyttelse Corroteam AS Etablert i 1983 Holder til i Mjøndalen v/drammen Hovedsatsningsområdet er katodisk beskyttelse med påtrykt strøm og offeranoder. Eiere: Strøm-Gundersen: 70%

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Orosso Lyset er utgangspunktet for mange kunstarter. Film, fotografi, maleri. Lyset får ikke bare mennesker til å føle seg bra fysisk og psykisk, det skaper også forutsetninger for estetiske

Detaljer

Baderomskonsept for gulv, vegger & border

Baderomskonsept for gulv, vegger & border SPIRIT of SPA Baderomskonsept for gulv, vegger & border Velvære også for lommeboken. Ordet spa assosieres som oftest med kursteder, varme bad og avslapping. Men vi har tatt oss frihet til å utvide begrepet

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Befaring ble utført av Bård Jacobsen og Morten Bjørn-Hansen 19.07.16. Kaia er ca. 53m lang, 4 meter bred, smalner ned til 0 mot øst, og gir kaiplass

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

«GREAT HOUSES OF HAVANA» Skrevet av den kubansk-amerikanske. Portretterer kubanske. mellom 1860 og 1960. i 400 år var Havanna

«GREAT HOUSES OF HAVANA» Skrevet av den kubansk-amerikanske. Portretterer kubanske. mellom 1860 og 1960. i 400 år var Havanna HAVANNAS HEMMELIGHET Havannas arkitektoniske perler har vært for- beholdt de få. En ny bok viser kubansk overdådighet for første gang. foto Adrián Fernández Milanés Tekst Ann Marie Gardner Fransk renessanse.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

I vårt katalog finner du en god variasjon av finkuttede travertin og naturstein i mange former.

I vårt katalog finner du en god variasjon av finkuttede travertin og naturstein i mange former. Våre naturstein passer utmerket til hytter, kontorer og hjem, ønsker du en naturlig og avslappende atmosfere vil naturstein gjøre nytten. I vårt katalog finner du en god variasjon av finkuttede travertin

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-37 Identitet og vennskap gjennom visuell kommunikasjon og design bruke

Detaljer

TERRAZZO mulighetenes materiale. En kort innføring om terrazzo

TERRAZZO mulighetenes materiale. En kort innføring om terrazzo TERRAZZO mulighetenes materiale En kort innføring om terrazzo Hva er støpt terrazzo? Terrazzo omtales av mange også som sementmosaikk, kunst betong eller kunst stein. Dette er tradisjonelt sett en type

Detaljer

Identitetsskapende arkitektur. Grafisk betong ny teknikk: teknikk

Identitetsskapende arkitektur. Grafisk betong ny teknikk: teknikk Ambercons nye hovedkontor i Støvring, 2008, KS Arkitekter A/S Grafisk betong ny teknikk: Identitetsskapende arkitektur Tekst: Foto: Hanne Kruse med assistanse fra Ambercon A/S og Confac A/S Finland Graphic

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Lindab Systemline Haller. Lindab Systemline TM. Lindab Haller En presentasjon av våre haller

Lindab Systemline Haller. Lindab Systemline TM. Lindab Haller En presentasjon av våre haller Lindab Systemline TM Lindab Haller En presentasjon av våre haller Forretningsbygg Lager, handel, bilhaller, verksted, industri m.m. Sportshaller Ridehaller, idrettshaller, ishaller m.m. Landbruksbygninger

Detaljer

Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn

Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn. 2013-2014 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 36 - Tegne/fargelegg fra ( Gjennom hele året ) sommerferien Observasjon

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg Et bredt utvalg av kvalitetslokk Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer gulv- eller

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 MEMO 52 Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 26.10.2011 06.12.2016 K3-10/52 Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 RVK-enhetene består

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

4 fargetemaer FOKUS PÅ.. Underwater world Klassisk miks Grønn retro Naturelementer

4 fargetemaer FOKUS PÅ.. Underwater world Klassisk miks Grønn retro Naturelementer Stockholm Furniture Fair TrendWatch 2015 En uke med design! Stockholm Furniture & Light Fair er verdens største møteplass for Skandinavisk møbel- og lysdesign, og ble i år gjennomført 3.-7. februar. Besøkende

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Norgesmesterskapet i quiz 2015 Par Runde 2

Norgesmesterskapet i quiz 2015 Par Runde 2 1 Hvilken gruppe er det vi hører her? 2 Hvilken beat-forfatter var det som i Jack Kerouacs bok On the road mer eller mindre ble portrettert under navnet Dean Moriarty? I senere bøker av Kerouac ble han

Detaljer

Et møte med den matematiske kunstneren Paul Brand

Et møte med den matematiske kunstneren Paul Brand Mona Røsseland Et møte med den matematiske kunstneren Paul Brand Mona Røsseland er allmennlærer med videreutdannelse i matematikk. Arbeider ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, hvor hun har

Detaljer

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste TERJE FAGERMO Terje Fagermo har en lang og imponerende, men på ingen måte avsluttet kunstnerkarriere bak seg selv om han nettopp fylte åtti år. Akkurat det er forresten nesten ikke til å tro. Maleren og

Detaljer

Weber Ekspanderende mørtel

Weber Ekspanderende mørtel Weber 1 Ekspanderende mørtler for alle formål Weber en av Europas største mørtelprodusenter har et stort utvalg av ekspanderende mørtler. Produktene er i stor grad spesialisert, slik at det alltid er mulig

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO Hestehus er et frittstående bygg, bygd av mennesker og bygd for at hester som lever i løsdrift, kan søke ly for vær og vind, når de selv ønsker det Hestehus må ikke forveksles med stall i tradisjonell

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30 Arbor BADEROMSPANEL enkelt, trygt og elegant Hvit Snø TS 20 x 30 arbor baderomspaneler Enkelt, trygt og elegant Arbor Baderomspanel monterer du enkelt selv, og med det spesielle låsesystemet trenger du

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

Rapport / Skolesekken v.2004 Maria Gradin

Rapport / Skolesekken v.2004 Maria Gradin Rapport / Skolesekken v.2004 Maria Gradin Fortellingen om et sted - på Værøy, Røst og Nordmela Utgangspunkt for disse tre prosjekt, formidlet gjennom skolesekken, var en idé om at ta fatt i lokalhistorien

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Lekestue Nostalgi. BRA5.4m² SOV1 Kan innredes med hems

Lekestue Nostalgi. BRA5.4m² SOV1 Kan innredes med hems Lekestue Nostalgi BRA5.4m² SOV1 Kan innredes med hems BOLIGPARTNERS NOSTALGI- LEKESTUE BoligPartners Nostalgi-lekestue er kanskje Norges fineste og er intet mindre enn et lite BoligPartner-hus. Arkitektene

Detaljer

Megawall Garden. Megawall Garden - mot uante høyder! BENDERS MARK

Megawall Garden. Megawall Garden - mot uante høyder! BENDERS MARK - mot uante høyder! Komplett kostnadseffektivt jordarmert støttemursystem, for private og offentlige miljøer. Takket være alle systemets deler følger du lett naturens former, eller skaper helt egne. Murblokken

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Herman Brunbäck Larsen Betong og Tre AS 2BATAP

Herman Brunbäck Larsen Betong og Tre AS 2BATAP Praksislogg uke 5 Fravær: 0 timer Timer: 37,5 timer Jeg var stasjonert på Borg Havn (Øra, Fredrikstad) denne uka. Vi har forskalt og støpt plater og fundamenter, samt såkalte «trekkebrønner», og det hele

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10 Komme i gang Komme i gang med MyTobii P10 Oppsett trinn for trinn Komme i gang med MyTobii P10 Denne håndboken skal hjelpe deg med å sette opp og begynne å bruke MyTobii P10. MyTobii P10 kan festes med

Detaljer