(2) VA-regelverket nytt siden sist! Sivilingeniør Christen Ræstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(2) VA-regelverket nytt siden sist! Sivilingeniør Christen Ræstad"

Transkript

1 Vann, avløp og nye rettsregler Tekna / NORVAR / Haavind Vislie Clarion Hotel Oslo Airport november 2006 (2) VA-regelverket nytt siden sist! Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen online.no

2 Hovedutfordringene består: Bevare / sikre de gode vannkildene Sikker vannforsyning.helt fram til kundene! Sikre et godt vannmiljø, gode avløpstjenester Fornye ledningsnettet, redusere lekkasjene Kompetent og effektiv drift Dette medfører krav til organiseringen: 1. Langsiktighet 2. Monopolstyring 3. Kompetanse 4. Omstilling / handlekraft 5. Gjøre det på den rette måten!

3 Deltagerne 163 deltagere inkl 19 foredragsholdere: 47 fra større kommuner 57 fra mellomstore / mindre kommuner 12 fra IKS + 6 fra vannselskap 17 fra konsulentfirma + 1 fra driftsassistanse 6 fra advokatfirma 4 fra helse- og forurensnings-myndigheter 1 fra forbrukerorganisasjoner / bevegelser 3 fra forsikringsselskap 9 andre

4 Dagsaktuelle tema - Vannforsyning Giardiaepidemien Bergen Strammere regelverk og praksis - 2 hygieniske sikkerhetsbarrierer mot parasitter Mattilsynet; - Tilsynsvirksomhet og revisjon Må sikkerheten skjerpes? - Mer oppmerksomhet mot ledningsnettet Brannvann og sprinkling - Sentrale regler og praksis halter - Sprinkling er populært

5 Dagsaktuelle tema - Avløp Nye avløpsbestemmelser i Forurensingsforskriften: - Forvaltningsveiledningen blir viktig - Lokale prosedyrer og praksis Det regner årsflommene kommer stadig oftere - Flere vannskader --- store tap - Flere nye rettsaker Stavanger i Høyesterett 22.febr.2007

6 Dagsaktuelle tema - Ledningsnett VA-ledninger i veigrunn Veilovens 32 revidert forskrift ( Husmannsforskriften! ) - Skal VA-eierne stå med lua i handa når veikongene krever flytting og endring av ledningssystemene? TEK Tekniske bestemmelser til Plan og bygningsloven - Skal vi omsider unngå at hver kommune må lage sine egne regler? Sanitær-, tilknytnings- og leveringsbestemmelser Utbyggingsavtaler, Kloakkbaronier etc - Når kommunen sier nei til å dekke fellesløsninger, da er de private aktørene ofte ute av startblokkene. - Tidvis er dette et regelløst ingenmannsland

7 Dagsaktuelle tema - Organisering Utroskap-siktelser og granskning Romerike - Er interkommunalt samarbeid skummelt og suspekt? - Styring og kontroll ( demokratisk underskudd ) Interkommunalt samarbeid - Mange gode og noen dårlige eksempler VA-loven - Vil Kommunalministeren ta ballen? Offentlige anskaffelser - Nye regler, nye tolkninger, nye feilgrep

8 NORVAR VA-JUS Utgave nr.6 ny utgave på internett Avløpsbestemmelsene i Forurensningsforskriften - Anskaffelsesregelverket - Oversvømmelser og vannskader nye dommer - Bygningslovutvalget: Kap 27 Tilknytningskav samt refusjonsreglene - Grunnvannsanlegg: Søknadsplikt samt ekspropriasjon av grunnvann - Konsesjonspraksis etter vannressurslovens 8 Utgave : - Oversvømmelser og vannskader - Stavanger i Høyesterett feb Fredrikstad i lagmannsrett - Tekniske bestemmelser (TEK) til PBL - Sprinklervannforsyning detaljblad fra OFS - Forurensningsforskriften kommentardel - Implementering av rammedirektivet - Selvkost- og gebyrregelverket (Selvkostveiledningen og IKS-vannpris) - Veiloven forskrift til 32 - Eksempler fra kommuner

9 NORVAR VA-JUS Utgave nr Oversvømmelser og vannskader - Stavanger i Høyesterett feb Fredrikstad i lagmannsrett - Tekniske bestemmelser (TEK) til PBL - Sprinklervannforsyning detaljblad fra OFS - Forurensningsforskriften kommentardel - Implementering av rammedirektivet - Selvkost- og gebyrregelverket (Selvkostveiledningen og IKS-vannpris) - Veiloven forskrift til 32 - Eksempler fra kommuner

10 Vannjus-seminaret --- En tradisjon Tradisjonen fortsetter: november 2007 NORVAR s VA-Jus-veilederen, Versjon på internett Nye lover og forskrifter.hva blir praksis? Hvilke problemstillinger har vi uteglemt i programmet? Hvilke problemstillinger ble for dårlig belyst? Bruk vurderingsskjemaet