ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni robotinngrep STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge som startet med robotoperasjoner. Nå har kirurgene operert snart 650 pasienter for prostatakreft med faglig gode resultater. Først gikk urologene opp robotløypa. Nå kommer gynekologene Linn Røyneland og Kristin Klovning etter. De har allerede gjort de første operasjonene med den avanserte roboten. Nå operer urologene også nyrer med Da Vinci-roboten. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Satser på Nordfløy En ideskisse viser at det vil koste 240 millioner å lage en moderne sengefløy med enerom av Nordfløyen i Skien. Fire alternativer er nå utredet. - Satsingen på robotoperasjoner har gitt oss både faglig utvikling og mulighet til å markedsføre ST nasjonalt, mener leder for urologienheten Børre Olsen. Nå er roboten trygt på plass i Skien og flere fag får nå mulighet til å utnytte den avanserte roboten som har mange dokumenterte fordeler for pasientene. - Dette er spennende fordi det nå foregår en rivende utvikling innen robotkirurgi, sier kirurg Linn Røyneland. De første gynekologiske robotoperasjonene er gjort i mai på ST- og Røyneland mener mange kvinner har lidelser som egner seg for robotkirurgi. Les mer på side 4 og 5: Nordfløy viktig for ST Kragerø -ett data-rike God hotell-evaluering Nordfløy-modernisering- viktig for ST i framtida, sa Hans Evju på allmøte. Kragerø- først ut når ST nå skal samles til ett data-rike innen utgangen av året. Pasientene gir ST-hotellet knallgod skår i en egen evaluering.

2 Jobber for bedre røntgenbilder Det siste halvåret har radiografer og radiologer på ST i Skien og Porsgrunn hatt fagmøter annenhver uke med ett klart fokus: Å få enda bedre kvalitet på røntgenbildene. Det er avgjørende for å få satt riktige diagnoser på pasientene Det nye tiltaket handler om å utvikle en bedre dialog mellom radiologene som skal tolke bildene som radiografene tar. Faglig dialog er viktig Det er ikke alltid så lett å få tatt optimale bilder. På bildekvalitetsforumet har vi mulighet for å få en direkte dialog mellom radiologer og radiografer som kan bedre bildekvaliteten, understreker radiograf Kirsty Børnes.Selv om radiografer kan sitt fag- kan de ikke vite at en ortoped ønsker å få tatt bilde av et håndleddsbrudd fra en spesiell vinkel, for å få et optimalt bilde. I hvert fall ikke uten å få tilbakemelding på det fra røntgenlegen. På samme måte kan radiografene utvikle seg faglig når de får innsyn Radiografene Kirsty Børnes og Marianne Bjørge på bildekvalitetsforumet. i hvordan røntgenlegene ønsker bildene tatt for å lykkes best mulig i jakten på diagnoser. Bilder -grunnlag for diagnoser Tett dialog og bedre samarbeid gir dermed muligheter for å bli bedre på det radiografer og radiologer går på jobb for hver eneste dag: Deres innsats er helt avgjørende for å finne ut hva som feiler pasientene på ST i mange tilfeller. - På denne måten utvikler vi en felles forståelse av hva som skal til for å få tatt gode røntgenbilder. Et ledd i kvalitetsarbeidet er at vi inviterer ulike spesialister som f.eks. øre-nese-hals-leger eller ortopeder som kan fortelle fra sitt fagfelt hva de trenger for å tolke bildene riktigst mulig. Radiologer og radiografer har hver sin utdanning. Radiologene har sin vinkel på hva de mener trengs for at røntegnbildene skal bli best mulig. Da er det nyttig for oss radiografer å få direkte tilbakemelding. Får vi til en dialog så tror vi at bildekvaliteten vil bli bedre, sier Børnes. Også Marianne Bjørge mener forumet gir stadig bedre utbytte: -Når vi får mer forståelse for hverandre blir det lettere å kommunisere på tvers av faggruppene, og optimalisere undersøkelsene, mener fagradiografen. Slutt for Interesseforeningen I glansdagene talte Interesseforeningen flere tusen medlemmer som fikk rabatter på alt fra dekk til sportsutstyr. Nå er medlemstallet så lavt at styret har valgt å legge ned foreningen der mang en sykehusansatt har vært medlem. - Det er litt vemodig, innrømmer styreleder Ann-Karin Solbekk Bartel. Hun var første medlem da foreningen ble startet med fylkestingets velsignelse i Det startet som tilbud til alle ansatte i Telemark fylkeskommune. I dag er Interesseforeningen åpen for alle offentlig ansatte i Telemark. Men det hjelper lite når medlemmene og de gode rabatt-tilbudene uteblir 2 Hadde tusenvis av medlemmer Den gang var tanken at tyngden bak mange offentlige ansatte kunne gi gode rabatter i butikkene. Med saftige rabatter på alt fra bilkjøp til pizza, og bensin, valgte mange å melde seg inn. Først kostet medlemskapet uten tidsbegrensning bare 100 kroner fordi foreningen fikk inntektene fra kioskslaget ved det daværende TSS.Da ST overtok kioskdriften falt inntekten bort og foreningen måtte ta en årlig avgift på 100 kroner. I år koster det 150 kroner pr. år. I velmaktsdagene med flere tusen medlemmer både fra sykehusene i Telemark og Telemark fylkeskommune hadde foreningen råd til en sekretær på halv tid, men i det siste har Anita Lilius jobbet bare en dag i uka. Medlemstallet har sunket år etter år og er nede i bare 325 medlemmer. Nå har Lilius fått ny jobb for Fagforbundet og trives med det. Kan bruke kortet ut året.. Medlemmene våre kan bruke kortet ut året, forsikrer Lilius som også synes det Anita Lilius: Nå er det slutt for Interesseforening for offentlig ansatte er litt synd at et kapittel nå er avsluttet. Styrelederen avviklet foreningens aller siste årsmøte i ST-kantina onsdag 1. juni. Da ble vedtaket om nedlegging fattet av styret: -Det er ikke forsvarlig å fortsette driften med så få medlemmer. Vi er for få til å få tilbud fra butikkene nå. Og i dag som alle tilbyr rabattkort som f. eks TA-kortet, er det ikke lett å konkurrere, konstaterer Ann-Karin Solbekk Bartel.

3 Heltent på røykfritt sykehus Turid Rund er en levende reklameplakat for røykeslutt. Hun har røykt siden 14-årsalderen, men klarte å slutte. Nå har hun fått bedre pust, smak-og luktesans: -Kan jeg slutte å røyke, så kan alle det, hevder postverten med et smil. Fagforbundets tillitskvinne er forberedt på sinte bemerkninger fra røykende kolleger når hun nå går i bresjen for røykfritt ST. 56-åringen har lite medynk med røykende kolleger som må belage seg på et røykeforbud for ansatte på STs enemerker fra neste år: Hun vet hvor godt en røyk kan smake, men har egen erfaring for at gevinstene ved å slutte er større. Alle kan klare å slutte Å være avhengig gjør noe med deg. Det er ganske trasig når det ellers er så stort helsefokus i samfunnet. Selv om det ikke er lett, kan alle klare å slutte. Og forskning har slått fast at uansett hvor lenge du har røyka, så er din risiko like lav som en som aldri har røykt etter bare få år, lyder knallargumentet fra Turid Rund. Hun er med i gruppa som skal sørge for at alle vet at ST blir røykfritt neste år-og som F.v:Kampanjegruppa for røykfritt ST: Turid Rund, Gisle Lauritsen, Marit Skau Bjørge og Marit Hägg. Jørn Ertsaas som også er med -gjemmer seg bak kameraet. bidrar til at flest mulig fristes til å stumpe røyklukt. Hva slags inntrykk gjør vi som røyken. Her sitter hun med HR-rådgiver sykehus da, spør Marit Hägg. Hun håper Marit Hägg, hovedverneombud Marit mange velger å stumpe røyken, men først Skau Bjørge, seksjonsleder i ST-psykiog fremst at de respekterer at ST-ansatte atrien Gisle Lauritsen pluss Jørn Ertsaas skal være røykfrie i arbeidstiden. Fritisom skal være leder for en kampanje den må de selv ta ansvar for.- Det er aldri som mange røykere sikkert kan føle seg for sent å slutte å røyke - helsegevinsten provosert av: kommer som en følge av strevet. For jeg forstår at dette kan være en utfordring for noen, legger Hägg til.gisle Lauritsen Tent på å gå inn for røykfritt husker sin egen far som slet med KOLS Men alle er tent på jobbe for at ST skal før han stumpet røyken for seks år siden. bli ett av foreløpig åtte pioner-sykehus - Før var faren min skikkelig dårlig. Etter som forbyr ansatte å røyke på jobb: at han sluttet har helsa blitt stadig bedre. - Jeg syns det er fint at ST blir røykfritt. Men for meg handler det å bli røykfritt Et sykehus er til for pasientene. Og da sykehus først og fremst om hensynet til passer det dårlig at ansatte selv røyker på pasientene våre. Sekundært håper jeg så jobb. Tenk deg at du ligger kreftsyk og mange som mulig velger å slutte. Det vil kjempedårlig og så kommer det en ansatt de selv ha helsegevinster av, mener Gisle som stinker røyk, sier Marit Skau Bjørge Lauritsen som straks får støtte: -Det kan ikke være nødvendig å utsette pasienter for Toppskår for pasienthotellet Pasienthotellet på ST får særs gode tilbakemeldinger fra pasientene sine.667 av 741svart at de er svært godt fornøyd med oppholdet på pasienthotellet- enda flere- 725 er svært fornøyd med måten de blir møtt på av personalet.. -Vi er jo litt stolte av at pasientene er så fornøyde. Men dette er teamwork der alle har bidratt med sitt- fra renhold til sykepleier og sekretær, understreker enhetsleder Trine Bjørnstad. Da klinikksjef Frank Hvaal så resultatene, ga han beskjed om at dette måtte hun gå ut med i bedriftsavisa. Også renhold og mat får svært god karakter i de skriftlige tilbakemeldingene fra pasientene som har vært innom de siste åtte månedene. Selv den søylen som ligger lavest- oppfølging av legen- har over 500 svart at de er svært fornøyd med. På et søylediagram kommer møtt med respekt helt på topp med her er nesten alle svært fornøyd. Ønsker flere pasienter Pasienthotellet i Skien åpnet i november 2009 og har nå et par driftsår bak seg. Bjørnstad er opptatt av at de forsøker å fange opp også det pasientene ikke er fornøyd med eller ønsker annerledesnettopp for å bli bedre.- Vi som jobber her synes jo at pasienthotellet fungerer bra. Men det viktigste er jo at pasientene er fornøyd med måten de behandles på mens de er på sykehuset. Det bekrefter jo denne pasienttilfredshetsundersøkelsen, konstaterer Trine Bjørnstad. - Hvor ligger utfordringene? - Vi har jo pasienter som blir dyre bl.a fordi de ligger her ganske lenge. Belegget har overvegende vært godt- opptil prosent. I fjor fikk vi seks nye senger, men etter påske har belegget vært for lavt. Derfor ønsker vi at flere avdelinger henviser pasienter de mener kan ha glede av pasienthotellet til oss, oppfordrer enhetslederen. Hun minner om at pasienthotellet stenger fire uker i sommerferien fra 1. til 31. juli. Pasienthotellet åpner igjen 1. august. 3

4 650 robototoperasjoner I 2007 var ST andre sykehus i Norge som startet med robotoperasjoner. Nå er det operert snart 650 pasienter for prostatakreft med faglig gode resultater. -Satsingen på robotoperasjoner har gitt oss både faglig utvikling og mulighet til å markedsføre ST nasjonalt, mener Børre Olsen. Lederen for urologienheten husker den gang planene ble lansert i 2006: Dengang var de bekymret for om det ville være pasienter nok til å forsvare en så stor investering. Den bekymringen forsvant etter avtalen med Rikshospitalet og etter som det viste seg at mange søkte seg til Porsgrunn for å få utført kreftoperasjon med den avanserte Da Vinci-roboten. Internasjonal forskning har vist at robotoperasjoner gir færre av de negative bi-virkningene som f. eks ereksjonssvikt og urinlekkasje etter inngrepet, enn åpen operasjon. Robotinngrepene gir også mindre blodtap og færre post-operative Snart har ST utført 650 operasjoner med operasjonsroboten som i dag er plassert i Skien. Nå utvider man med flere typer robot-inngrep. Børre Olsen- bildet til venstre. infeksjoner, forklarer Olsen.Også faglig har erfaringene etter de drøyt 600 operasjonene ved ST vært gode. Overlegen operasjonsmetodikk Da ST utførte den første robotoperasjon i mai 2007 foregikk slike operasjoner bare ved Rikshospitalet. I årene etterpå har stadig flere sykehus satset på robotteknologi. Og i dag tilbyr seks sykehus robotoperasjoner. ST er fortsatt det eneste ikke-universitetssykehuset med en Da Vinci-robot.-Jeg vil påstå at satsingen på roboten har vært vellykket. Operas- jonsmetodikken er overlegen i forhold til åpen operasjon, mener Børre Olsen. Enhetslederen er trygg på at det var faglig riktig å flytte roboten til Skien med sin 24-timers akuttberedskap og annen viktig infrastruktur. De siste årene har ST satset på å bygge opp urologifagmiljøet. Og i dag har seksjonen seks urologer- mer enn noen gang tidligere. Børre Olsen tror samling av fagmiljøet i Skien og det at seksjonen nå også har en urologisk bakvakt har vært et framskritt i forhold til effektiv utnytting av legenes tid og i forhold til tryggheten for pasientene. Gyn-kirurger robotoperer Først gikk urologene opp robotløypa. Nå kommer gynekologene Linn Røyneland og Kristin Klovning og operasjonssykepleierne etter. De har allerede gjort de første operasjonene med den avanserte roboten.. -Dette er spennende fordi det nå foregår en rivende utvikling innenfor robotkirurgi. Jeg tror det etter hvert vil overta for kikkhullskirurgi, sier Linn Røyneland entusiastisk. De to overlegene var sammen med operasjons- og anestesisykepleierne i teamet tre dager på ett treningssenter i Paris. Før det hadde kirurgene vært på robotkurs i Gøteborg som en del av forberedelsen. Og i mai foregikk de første gynekologiske robotoperasjonene under veiledning av en dansk kirurg. Mens de andre universitetssykehusene opererer mye ondartede kreftsvulster på kvinner vil ST kun operere livmorkreft i 1.stadium, fjerning av livmor og krevende operas- 4 joner for å fjerne muskelknuter som hindrer kvinner i å få barn. Dette er spesielt krevende operasjoner som roboten egner seg godt til. Mange kvinner kan robotopereres De regner med at det fins mange kvinner som vil ha lidelser som egner seg for robotkirurgi. Mens noen operasjoner før krevde et 20 centimeters snitt og fem-seks dager på sykehus med mye smerter etterpå, så klarer roboten seg med et 2-3 cm snitt. Pasienten får mindre smerter og kan som regel utskrives dagen etter, forklarer Linn Røyneland.Kristin Klovning understreker at kikkhullsoperasjoner har like små snitt og mye av de samme fordelene. Men robotens spesialitet er bla at den gir tre-dimensjonalt syn for operatøren og at robotarmen kan beveges 360 grader, mot bare 180 for kikkhullskirurgi. Urologene har gått foran når det gjelder å skape et miljø for robotkirurgi på ST. Det nyter vi i godt av nå, understreker Kristin Klovning. De forteller at mens Norge har seks operasjonsroboter, Sverige 13, og Danmark åtte av den avanserte maskinen. Robotoperasjoner er teamwork som stiller store krav til operasjons-og anestesisykepleierne: -De har mye å gjøre i forberedelsene til operasjonen og de spiller en sviktig rolle for å få et godt resultat, understreker de to kirurgene. Fv: Kristin Klovning og Linn Røyneland

5 Trygg samling i Skien -Her i Skien har vi tilgang på alt hele tida. Beredskapen er hakket høyere og vi kan få svar på blodprøver og få tatt røntgen når det trengs. Det er faglig trygt konstaterer sykepleier Beate Slettebakken. Hun opplever samlingen av urologifagmiljøet i Skien som overveiende positivt et halvt år etter at sengeposten flyttet til Skien Både Slettebakken og hjelpepleier Marit Odden jobbet ved urologisk sengepost i Porsgrunn, men forsikrer at de nå trives i Skien. På pauserommet får ST-nytt meldinger om at flyttingen som skjedde ved nyttår har ar gått så bra som den kunne. Det er masse å gjøre her- det trives jeg veldig godt med.også synes jeg at jeg lærer nye ting faglig, oppsummerer en blid hjelpepleier Marit Odden som med kolleger utgjør et lite urologihjørne innerst i pauserommet på avdeling 1 i Skien- en sengepost med flere spesialiteter. I kroken sitter sykepleier Anne Mari Sjåberg som flyttet fra Porsgrunn til Skien allerede i Hun synes kollegene fra Porsgrunn har glidd veldig godt inn i miljøet i Skien. Også Sjåberg ser fordelen ved å samle kompetansen ett sted og ved å ha tilgang på alle tjenestene døgnet rundt som et akuttsykehus har. Enhetsleder for uro og ØNH-sengeenheten er også lettet over at samlingen har gått så bra: -Sammenslåingen har gått knirkefritt, konstaterer Benedikte Gripsgård. Hun ser at mye flott sykepleiekompetanse er overført begge veier. Og hun er ikke et øyeblikk i tvil om at samlingen har vært veldig positiv for fagmiljøet. Hun framhever at urologenes tilgjengelighet og oppfølging gjør arbeidsdagen mer smidig for mange. -Det er også bra at inntakskontoret for de urologiske pasientene er kommet til Skien. I dag har vi en flott gjeng som preges av både stå-påvilje og humør, oppsummerer Gripsgård. Fra to til seks urologer Overlege Harald Omland er positiv til endringene på legesida de siste årene og ikke minst til mulighetene for å tilby robotoperasjoner. Da jeg begynte som urolog i 1983 var det bare meg pluss en urolog til på sykehuset. I dag er vi seks spesialister. Så mange urologer har vi aldri hatt før, konstaterer den særdeles erfarne kirurgen som var med på de første robotoperasjonene våren I F.v: Marit Odden, Harald Omland, Beate Slettebakken og Anne Mari Sjåberg. Petter Hals til høyre dag mener jeg satsingen på roboten har vært viktig for urologimiljøet ved ST, konstaterer Omland. - Som leger får vi nå en mer effektiv arbeidsdag. Før gikk vi visitt både i Skien og Porsgrunn- nå er visitten bare i Skien. I dag opererer vi bare i Skiener vi på poliklinikk i Porsgrunn, har vi bare poliklinikk å konsentrere oss om. Det er en bedre ordning, synes overlege Petter Hals. Han synes det er tryggere å operere i Skien der døgnberedskapen er lokalisert. Opererer nyrer med robot Overlege Petter Hals er fornøyd med at operasjonsroboten nå er på plass ved akuttsykehuset i Skien. Sammen med en kollega og operasjonsteamet har de utført sju vellykka nyreoperasjoner. Det utvider utnyttelsen av den avanserte roboten I desember 2009 var en av Norges mest erfarne kirurger på robotkirurgi- Bjørn Brennhovd fra Rikshospitalet på besøk i Porsgrunn. Der var overlegen på plass for å veilede Petter Hals og operasjonsteamet under den første robotoperasjonen der en kreftsvulst ble fjernet fra en nyre hos en mannlig pasient- en såkalt nyre-reseksjon.etterpå ble en kvinne operert på samme måte, mens Hals assisterte: - Operasjonen fungerte veldig godt for pasientene. De kom seg fort og kunne skrives ut etter bare en dag eller to. Inngrepet tok bare en til halvannen time. Ved åpen operasjon tar det normalt to og en halv -time og pasientene ligger ofte en uke før de kan skrives ut, forteller Hals. Etter den tid har Hals og overlege Geir Angelsen gjort ytterligere fire nyrebekkenoperasjoner som de har vurdert som svært vellykket. Nyreoperasjoner med robot -Ved disse operasjonene har roboten fungert helt fantastisk. En operasjon som normalt tar to timer var unnagjort på en time. Og pasientene som normalt ligger fra 5-7 dager etterpå, ble utskrevet allerede dagen etter. Alle fire er blitt kvitt smertene de slet med før operasjonen, forsikrer Hals. Nå ivrer Hals for at andre fagmiljøer som gastro-og gynekologi også kan ta i bruk roboten på operasjoner der den egner seg godt. Overlegen er klar på at de kunne utføre flere urologiske inngrep med roboten. Begrensningen går på at at det er forholdsvis få pasienter i Telemark med lidelser som egner seg spesielt for robotkirurgi. 5

6 Nordfløyen viktig for ST En satsing på Nordfløyen er ikke bare et byggeprosjekt. Den er strategisk viktig for å sikre at det skal være sykehus i Telemark i framtida. Med en slik investering vil sykehusene i Telemark være sikret for mange år framover, åpnet utviklingsdirektør Hans Evju på et sparsomt besøkt allmøte i Skien 8. juni. Møtet ble avviklet selv om Nordfløyplanene fortsatt bare er på ideskissestadiet: Fordi prosjektarbeidet har ført til mye snakk om hva som er på gang rundt om på sykehuset. Bekymret for sengetall Overlege Yngvar Tveten var bekymret for områdeplanen som sier at Vestfold har behov for 70 nye senger, mens ST skal ned med mellom 30 og 50 senger innen Han var spørrende til om fastlegene og kommunene ville klare å overta så mange av de som i dag er sykehuspasienter slik de skal etter samhandlingsreformen. Han lurte også på hvordan færre senger i framtida ville fungere når det i dag er overbelegg på de medisinske sengepostene.-du trekker fram noe av det vi har hatt mest diskusjon rundt i Nordfl øy-planene er viktige, men bare på ideskissestadiet. Få møtte fram under allmøtet der prosjektgruppa stilte opp for å svare på spørsmål om storprosjektet områdeplanen og som det har knyttet seg en del usikkerhet rundt, svarte Evju. Må kunne øke sengetallet- ved behov Einar Ramsli la til at ST må planlegge slik at sengetallet enkelt kan økes igjenhvis behovet skulle vise seg å være der. Per Urdahl framholdt at det først er fra 2020 og årene utover at behovet for medisinske senger kommer med fullt trøkk i Grenland bla i forhold til mange flere eldre. Han utfordret prosjektgruppa til å utforme Nordfløyen slik at det ikke lenger blir mulig å legge pasienter i korridoren.det kom også spørsmål knyttet til forslag om åpne tunløsninger: - Vi har behov for å trekke oss tilbake bak en vegg og snakke for å kunne diskutere pasientforhold, sa Anne Augestad Larsen. May Naper var opptatt av at det må bli nok arbeidsplasser der pleierne kan gå inn og skrive uforstyrret.einar Ramsli mente at ST nå kunne dra fordel av at vi kan lære av både de positive og negative erfaringene som St.Olav har høstet med tun-løsninger på det nye moderne sykehuset.evju forsikret at de kritiske innvendingene vil bli drøftet mer inngående når Nordfløyplanene går inn i konseptog forprosjektfasen: - Skal vi bygge for framtida, må vi bygge en ny Vestfløy vest for Vestfløyen, sa en av overlegene. Det kan strategisk være fristende å gå inn for en ny Vestfløy. Men jeg oppfatter påbyggingsalternativet som det mest realistiske i og med den store prisforskjellen, sa Evju. Med dårlig økonomi i Helse Sør Øst og vedtatte nybyggprosjekter å konkurrere med, vurderer han muligheten for å få penger til nybygg som liten. Vil ha Nordfløy med enerom -Vi vil ha en Nordfløy som kan tilby hovedsakelig en-sengsrom med dusj som er godt ustyrt slik et moderne sykehus skal være, innledet Hans Evju under allmøtet i Skien. Målet for den bredt sammensatte gruppa som har jobbet fram ideskissa for Nordfløyen har vært å få en moderne sengefløy. Den skal ta vare på pasientenes konfidensialitet og verdighet samtidig som den fører til redusert infeksjonsrisko og god pasientflyt. Det er prinsipiell enighet om å vurdere tunløsninger som erstatter vaktrom, felles resepsjon og andre tekniske hjelpemidler som avfallssug, rørpost og hjelpemidler som letter arbeidshverdagen.også bemanningsenhet og teamorganisering er med 6 i ideskissen. Dersom alt går på skinnermed planlegging, vedtak og finansiering anslår prosjektgruppa at byggestart i teorien kan skje i Men med de økonomiske utfordingene i Helse Sør Øst og i et Helse-Norge der slike investeringer er avhengig av hva slags nasjonal politikk som føres, turde ikke utviklingsdirektøren spå om når Nordfløy-planene kan realiseres. Lang hinderløype før bygging Likevel konstaterte han at det første hinderet er passert: I siste møte i Stavern 8. juni om områdeplanen for Vestfold-Telemark ble ledelsen ved ST, SiV og Psykiatrien i Vestfold enig om at Nordfløyen skal komme først tidsmessig- foran byggetrinn 7 i Tønsberg- bl.a fordi et nybygg i Vestfold ikke vil være klart for byggestart før tidligst om mange år. Nordfløy tidlig i investeringsløypa Det er flott at direktørene er enige om rekkefølgen, men med den vanskelige økonomien i Helse Sør Øst, vet vi at det ikke er lett match å sikre ST finansiering for et så stort prosjekt som Nordfløyen, sa Evju. ST-styret skal ta stilling til ideskissen for Nordfløyen 22. juni. Hvis styret sier ja- går ideskissen videre til Helse Sør Øst som så må si ja eller nei til om sykehuset får lov til å gå inn i konseptfasen- i løpet av høsten.

7 Nordfløy til 240 millioner Hvis påbyggingsalternativet blir valgt, kan Nordfløyen ved ST i Skien bli bygget om til moderne sengefløy med hovedsakelig godt utstyrte en-sengsrom. Foreløpige kostnadsanslag går ut på at ombyggingen vil koste ca 240 millioner kroner. En prosjektgruppe har utarbeidet en ideskisse som skal behandles i ST-styret 22. juni. Her er det fire alternativer: Fire Nordfløyalternativer Null-alternativet som er en teknisk oppgradering innenfor dagens bygningsmasse, har en pris på ca 70 millioner. Et rimelig rehabliteringsalterntiv av dagens Nordfløy til 180 millioner vil gi plass til omtrent like mange to-sengs- og en-sengsrom. Et nybygg vest for Vestfløyen er beregnet å koste ca 375 millioner. Påbyggingsalternativet øker bredden på Nordfløyen med åtte meter, gir plass til gjennomgående en-sengsrom, en to-korridorløsning og vil innebære en gjennomgående modernisering til en anslått pris på 240 millioner. Denne utredningen blir lagt fram for styret 22. juni. Det vil da bli invitert til å fatte vedtak om utredningen skal oversendes Helse Sør-Øst med anbefaling om å få Nordfl øyen blir viktig for å sikre Sykehuset Telemark- den skal bli et moderne sykehus. gå videre i utredningen av alternativene. Etter halvannet års utredning er nå direktørene ved SiV, PiV og ST enige om en områdeplan som har utredet hvor mange senger og hvor mye areal sykehusene i Telemark og Vestfold vil ha behov for i årene fram mot Enighet om investeringer Her er direktørene enig om en investeringsplan der investeringene i Vestfold og Skien fremmes som en pakke for Helse Sør-Øst og foreslås spredt i tid i perioden Vestfold får gjennomført sine planer bla om 7.byggetrinn og nybygg for akuttpsykiatri. Rehabilitering av Nordfløyen i Skien vil tidsmessig komme først. Men det er styrene i de tre helseforetakene som skal fatte vedtak om dette i juni - før saken oversendes Helse Sør-Øst.I tillegg er det lagt felles planer for å etablere et kreftsenter tilknyttet Larvik Sykehus som skal sikre avansert kreftbehandling i nærområdene til befolkningen i de to fylkene. En del av områdeplanen legger opp til å redusere antall senger i Skien mellom 30 og 50 innen Den prognosen bygger på at det blir mer dagbehandling og den har også tatt hensyn til at samhandlingsreformen flytter oppgaver til kommunene. Prosjektgruppa mener det nest dyreste alternativet, er mest realistisk å få gjennomslag for. Påbyggingsalternativet innebærer at hele fløyen utvides i bredden med åtte meter. Det vil åpne for at det fra 2. til 6. etasje vil bli sengeposter med 27 senger- ca to-tredjedeler vil bli enerom med eget bad. I tillegg vil det bli en 1.etasje som vil gi plass til bl.a poliklinikker og sårt tiltrengte kontorer som det i dag er stor mangel på. CT-Spect-maskin i drift i august Går alt etter planen kan de første pasientene få glede av den nye CT- Spect-maskinen i midten av august. Den nye avanserte maskinen blir plassert i en ombygd lab 15 ved ST i Skien, og den vil være i stand til å ta såkalt 64 slice-bilder- mot 32-slice-bilder med dagens moderne CT. Maskinen som imøteses med forventning både av kardiologer, radiologer og radiografer, vil løfte lille ST opp på topp-nivå i Europa innen non-invasiv hjertediagnostikk. CT-spekt-maskinen som er produsert av det amerikanske General Electrickonsernet kombinerer en vanlig CT-undersøkelse av hjertet med hjertescintigrafi og kan avdekke bl.a fare for hjerteinfarkt eller andre problemer raskt og effektivt. Bedre på hjertediagnostikk -Dette betyr betydelig bedre diagnostiske muligheter. Men CTkapasiteten øker likevel ikke fordi det også må settes av tid til å utføre nukleærmedisinske undersøkelser på CT-Spect-maskinen, sier enhetsleder Siri Linheim. Hun understreker at den nye avanserte maskinen som også er utstyrt med et nytt gamma-kamera krever godt tverrfaglig samarbeid mellom kardiologer, radiologer, radiografer og bioingenører ved ST for å få fullt utbytte av nyinvesteringen. En liten delegasjon fra nukleærmedisin skal i juni på opplæring på CT Spectmaskinen i Nederland. Radiologer og radiografer som er vant til å kjøre CT-maskiner, trenger ikke spesiell opplæring for å håndtere CT-Spectmaskinen. Denne CTen var ny i nå skal ST kjøpe en mer avansert CT-Spect-maskin. 7

8 Kragerø er IT-base-pilot Kragerø ble det første sykehuset i Telemark som ble samlet til ett data-rike. Fra 13. juni har de hatt tilgang til den nye ST-databasen som alle sykehusene skal bli en del av innen årets utgang. Mange brukere i Kragerø fikk tilgang allerede 10.juli. Men fordi den automatisk installasjonen skapte problemer for digital diktering måtte den videre utrullingen stanse i påvente av en rettelse i installasjonspakka.-det har vært masse arbeid i forkant og mye ekstraarbeid før vi og Sykehuspartner fikk alt til å fungere som det skal. Men nå skal det meste være i orden, sier en lettet Kristine Aasen 13. juni. Mens planen var å få alt på plass til fredag før pinse, tuklet det seg såpass til at Sykehuspartner måtte jobbe det meste av pinsa for å få alt til å fungere. IKT-rådgiveren er klar på at det har vært mye arbeid med å få til databasesammenslåingen. 31. mai satt Aasen sammen med en håndfull brukere fra ST og Sykehuspartner en Koffert-tenkning Med språkets rike fortolkningsmuligheter og evne til å tenke koffert, kan denne få noen til å treke på smilebåndet.. Det mangler en tutt, eller hva det nå heter på vasken på badet. Den dingsen som vannet sist er i kontakt med før vannet er ute av kranen. Det sitter et filter i dingsen som mangler og som kan skrus på kranen. Nå er det bare et hull der som man kan stikke fingeren inn i, og vannet spruter ut av vasken hvis man skrur på mye trykk.håper du skjønner hva jeg mener. Duppeditten kan teipes fast på dørhåndtaket mitt i 6. etg. i B-oppgangen. Jeg har en lilla dørmatte. hel dag på kursrommet i Skien for å teste en prøvekonvertering. For å sikre at overgangen den 10.juni skulle gå så smertefritt som mulig. Likefullt tok det flere dager før alt fungerte slik det skulle. Men nå er endelig alle pasientopplysningene samlet i en database både for psykiatri og somatikk. Det er en stor fordel på mange måter. I dag er det uheldig både arbeidsmessig og i forhold til pasientsikkerhet at sykehusene i Telemark er fordelt på seks ulike databaser. Har lært mye i Kragerø -Vi ser nå at det har vært fordelaktig å starte sammenslåingen på et lite sykehus. Her har vi lært mye om hva vi skal passe på før vi går videre med større sykehus, understreker Kristine Aasen. I slutten av september-oktober skal databasene for somatikk og psykiatri på Notodden og Rjukan sykehus slås sammen til en felles database- sammen med med Kragerø. I november skal ST i Skien og Porsgrunn få alle pasientjournalene lagt inn i en database for både psykiatri og somatikk. I løpet av november vil alle sykehusene og pasientene ved Sykehuset Telemark være tilgjengelig via en felles STHF-database, lover Kristine Asen. Hilsen Anne Lauritzen Hilsen Rørleggeren.. Takk for reklamasjonen! Jeg skjønner godt hva du mener og hva ditt behov er. Jeg har tutten som du kan stikke opp i hullet der du skriver at du stikker fingern din. Men det kan være at det da spruter fra tutten min om du skrur for mye. Jeg finner den lilla dørmatta di men har ikke lyst til å tape tutten, - eller duppeditten om du vil, til dørhåndtaket ditt. Det er snart påskeferie og jeg må ha den med meg til fjells. Så spørsmålet er:når er du hjemme? Hilsen rørleggeren Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rose til Kragerø og Sykehuspartner Kristine Aasen som leder prosjektet som skal sikre sykehusene i Telemark en database, sender en stor takk til både Sykehuspartner og brukerne i Kragerø etter at den første STHF-databasen ble lagt inn i løpet av pinsa. Sykehuspartner ryddet opp -Brukerne i Kragerø har vært så tålmodige, fleksible og hjelpsomme- selv om mye ikke gikk slik det skulle. De kunne ha valgt å kjefte og være sure. Jeg vil også takke pliktoppfyllende konsulenter i Sykehuspartner. Da det oppstod feil under innføring av en felles database, tok de fullt ansvar. De stod på hele pinsa for å ordne opp. Det skal de ha skryt for, mener STs IKT-rådgiver. Hjelpepleier i Skien vant i mai Kampanjen for å få flest mulig til å trimme på ST fortsetter. Denne gang var det hjelpepleier på nyfødt-intensiv ved ST i Skien Turid Holmberg Minnesjord som ble månedens Heldiggris for mai. Det betyr et gavekort på 2000 kroner for den heldige trimmeren.. Rekorddeltagelse -Det kommer inn stadig flere trimdeltakere måned for måned. Nå er vi oppe i 588 ansatte som er med i trimkampanjen, forteller Hege Kongsgaard. Det første året gikk fem gavekort til de nye sykehusene i ST- familien.- Men det ble bom stopp for et år siden. Etter den tid er vinnerne blitt trukket fra Grenland og Kragerø, røper HRkonsulenten i Skien. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer