I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW kw. Installasjonsanvisning (2014/04)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Installasjonsanvisning 6 720 810 843 (2014/04)"

Transkript

1 I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installasjonsanvisning

2 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhetsanvisninger Leveringsomfang Generelt Informasjon om varmepumpen Bruksområde Varmesystemets minimumsvolum og ytelse Typeskilt Transport og oppbevaring Tilkoblingsprinsipp Automatisk avriming Tekniske spesifikasjoner Enfase varmepumpe Trefase varmepumpe Kjølekrets Komponenter Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger Varmepumpens størrelse, modell 5, 7, Varmepumpens størrelse, modell 13, Oppstillingssted Rørtilkoblinger Forskrifter Installasjon Oppstilling Sjekkliste Vannkvalitet Spyling av varmesystemet Kople til varmepumpen Fylle varmesystemet Elektrisk tilkobling CAN-BUS Håndtering av kretskort Tilkobling av varmepumpen Koblingsskjema inverter 1/3-fase Tilkoplingsskjema I/O-modul kort Monter platene og taket på varmepumpen Miljøvern Vedlikehold Fordamper Montering av varmekabel (tilbehør)

3 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarsler Advarsler i teksten er merket med en varseltrekant. Uthevet tekst angir i tillegg faretypen og hvor alvorlig en faresituasjon blir hvis tiltakene for skadebegrensning ikke iverksettes. Overlevering til bruker Instruer brukeren om bruk og driftsvilkår av varmeanlegget ved overleveringen. Forklar hvordan anlegget brukes, og informer spesielt om alle sikkerhetsrelevante tiltak. Informer om ombygging og reparasjoner kun må utføres av kvalifisert fagpersonell. Informer om at inspeksjon og vedlikehold er nødvendige tiltak for en sikker og miljøvennlig drift. Overlever installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner til brukeren. Følgende uthevede ord er definert, og kan være i bruk i dette dokumentet: INSTRUKS betyr at materielle skader kan oppstå. FORSIKTIG betyr at lette til middels alvorlige personskader kan oppstå. ADVARSEL betyr at alvorlige og livsfarlige personskader vil kunne oppstå. FARE betyr at alvorlige og livstruende personskader vil oppstå. Viktig informasjon Viktig informasjon som ikke medfører fare for mennesker og gjenstander, merkes med symbolet ved siden av. Andre symboler Symbol Betydning Handlingsskritt Henvisning til et annet punkt i dokumentet Oversikt/listeoppføring Oversikt/listeoppføring (2. trinn) Tab Generelle sikkerhetsanvisninger Denne installatørveiledningen er beregnet for rørleggere, varmeinstallatører og elektrikere. Les alle installatørveiledninger (varmepumpe, betjeningsanlegg, etc.) grundig før installasjon. Bemerk sikkerhetsanvisninger og advarsler. Bemerk nasjonale og regionale bestemmelser, tekniske regelverk og retningslinjer. Dokumenter alt arbeid som utføres. Beregnet bruk Denne varmepumpen er beregnet til å brukes i lukkede varmesystemer for husholdninger. All annen bruk betraktes som uegnet. Eventuelle skader som oppstår pga. slik bruk er utelukket fra ansvar. Installasjon, driftsstart og service Installasjon, driftsstart og service av varmepumpen må kun utføres av kvalifisert personell. Benytt kun originale reservedeler. Elektrisk arbeid Elektrisk arbeid må kun utføres av autorisert fagpersonell Før elektrisk arbeid: Koble fra nettspenningen på alle poler og sikre mot gjeninnkobling. Kontroller at spenningen helt sikkert er koblet fra. Følg også koblingsskjemaet for de andre delene av anlegget.

4 4 Leveringsomfang 2 Leveringsomfang I Fig. 1 Leveringsinnhold [1] Varmepumpe [2] Justerbare føtter [3] Tak- og sideplater

5 Generelt 5 3 Generelt Språket i den opprinnelige veiledningen er svensk, andre språk er en oversettelse av den opprinnelige veiledningen. Installasjonen kan bare utføres av opplært personell. Installatøren må følge gjeldende lokale regler og forskrifter samt opplysningene i installasjons- og bruksanvisningen. 3.1 Informasjon om varmepumpen er varmepumper beregnet for å plasseres utendørs og kobles sammen med varmepumemodul AWM/AWMS eller AWB/AWE innendørs. Følgende kombinasjoner er mulige: Varmepumpemodul Varmepumpe AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE Tab. 2 AWM/S 5-17 E9 og E15 har innebygd eltilskudd. AWE 5-17 har innebygd eltilskudd. AWB 5-17er beregnet for shuntet tilskudd med elektrisk-, olje- eller gassfyr. 3.2 Bruksområde Varmepumpen må kun brukes i lukkede varmtvanns-varmesystemer i henhold til EN Annen bruk er ikke tillatt. Vi tar ikke ansvar for skader som skyldes ikkeforskriftsmessig bruk. 3.3 Varmesystemets minimumsvolum og ytelse For å unngå mange start/stopp-sykluser, ufullstendig avriming eller unødige varsler kreves det at tilstrekkelig mengde energi lagres i systemet. Energien lagres dels i varmesystemets vannvolum, dels i systemets komponenter (radiatorer) og i betongplaten (gulvvarme). Ettersom kravene til ulike varmepumpeinstallasjoner og varmesystemer varierer mye, angis ingen generell minstevolum. I stedet gjelder følgende forutsetninger for alle varmepumpestørrelser: Bare shuntede kretser For å sikre at det finnes nok energi tilgjengelig for avriming kreves en buffertank på minimum 50 liter for varmepumpe 5-9 og minst 100 liter for varmepumpe Viftekonvektor For å sikre at det finnes nok energi tilgjengelig for avriming, kreves en buffertank på minst 10 liter. 3.4 Typeskilt Typeskiltet sitter på baksiden av varmepumpen. Der er det angitt opplysninger om varmepumpens effekt, artikkelnummer, serienummer og produksjonsdato. 3.5 Transport og oppbevaring Varmepumpen skal alltid transporteres og oppbevares stående. Varmepumpen kan holdes skrått en kort peride, men må ikke leges ned. Varmepumpen må ikke oppbevares ved temperaturer under 20 C. Varmepumpen kan bæres i handtaket til stroppene. 3.6 Tilkoblingsprinsipp Prinsippet bygger på flytende kondensering og integrert/eksternt tilskudd fra varmepumpemodulen. Kontrollenheten styrer varmepumpen ifølge innstilt varmekurve. Når varmepumpen ikke selv klarer å holde varmen i huset, starter varmepumpemodulen tilskuddet automatisk og gir sammen med varmepumpen den ønskede temperaturen i huset og i ev. varmtvannsbereder. Varme- og varmtvannsdrift ved stillestående varmepumpe: Ved utetemperaturer under ca. -20 C stopper varmepumpen automatisk og kan da ikke produsere varmtvann. Tilskuddet i varmepumpemodulen tar automatisk over både varmedriften og varmtvannsproduksjonen. 3.7 Automatisk avriming Avrimingen utføres på ulike måter avhengig av forutsetningene. Hvis utetemperaturen er over +5 C kommer viften i varmepumpen til å gå på maksimalt antall omdreiniger, mens kompressorens hastighet begrenses til avrimingen er ferdig. Dette gjør det mulig å ha fortsatt varmeproduksjon under avrimingen (SSD). Hvis utetemperaturen er under +5 C går avrimingen i varmepumpen over til hetgassavriming. Det innebærer at under avrimingen endrer kjølemiddelkretsen retning via en 4-veisventil. Under hetgassavrimingen føres den komprimerte gassen fra kompressoren inn i fordamperen og smelter isen. Mens dette pågår kjøles varmtvannet litt ned. Hvor lang tid avrimingen tar avhenger av hvor stor påfrysingen er samt den aktuelle utetemperaturen. Gulvvarmesystemer uten buffertank For å sikre at det finnes tilstrekkelig energi tilgjengelig for avriming, skal det største rommet ikke ha romtermostater, i stedet skal romenhet brukes. Minst 30 m 2 gulvareal skal styres med romenhet, da kommer også varmepumpen til å tilpasse fremledningstemperaturen automatisk. Radiatorsystem uten buffertank For å sikre at det finnes nok energi tilgjengelig for avriming, må det være minst fire radiatorer på 500 W/stk. i et ushuntet system. Romenhet anbefales, da kommer også varmepumpen til å tilpasse fremledningstemperaturen automatisk. Radiator- og gulvvarmesystem på separate kretser uten buffertank For å sikre at det finnes nok energi tilgjengelig for avriming, må det være minst fire radiatorer på 500 W/stk. i den ushuntede kretsen. Ingen minimums gulvareal kreves for den shuntede gulvvarmekretsen. Romenhet anbefales, da kommer også varmepumpen til å tilpasse fremledningstemperaturen automatisk.

6 6 Tekniske spesifikasjoner 4 Tekniske spesifikasjoner Arbeidsområde for luft/vann-varmepumpen uten tilskudd T1( C) T2 ( C) I Fig. 2 Varmepumpe uten tilskudd [T1] Maksimal turtemperatur [T2] Utetemperatur 4.1 Enfase varmepumpe Enfase Enhet Drift luft/vann Avgitt effekt ved A2/W35 1) delbelastning kw 2,94 3,90 5,11 COP veda2/w35 1) 4,02 4,13 4,22 Avgitt effekt ved A7/W35 1) delbelastning kw 2,15 2,96 3,43 COP vida7/w35 1) 4,88 4,84 5,06 Avgitt effekt ved A-7/W35 1) maks kw 4,57 6,18 8,43 COP ved A-7/W35 1) 2,89 2,82 2,92 Elektriske data Strømtilførsel Beskyttelsesklasse Sikringsstørrelse hvis varmepumpen mates direkte fra elsentral 2) 1) Effektopplysningene er angitt i.h.t EN ) Sikringskarakteristikk gl / C 230V, 1N AC 50 Hz IP X4 A Maksimal tilført effekt kw 2,3 3,2 3,6 Varmesystem Nominell vannstrøm l/s 0,32 0,33 0,43 Internt trykkfall kpa 9,7 7,8 10,5 Luft- og lyddata Viftemotor (DC-Inverter) maks effekt W 180 Maksimal luftstrøm m 3 /h 4500 Lydtrykknivå på 1 m avstand db(a) 40 Lydeffekt 3) db(a) 53 Generell informasjon Kjølemedia 4) Kjølemediamengde kg 1,7 1,75 2,35 Makstemperatur på fremledning, bare varmepumpe C 62 3) Lydeffektnivå ifølge EN (A7/W35) 4) GWP 100 = 1980 R410A Mål (B x D x H) mm 930x1370x440 Vekt kg Tab. 3 Varmepumpe

7 Tekniske spesifikasjoner Trefase varmepumpe Trefase Enhet Drift luft/vann Avgitt effekt ved A2/W35 1) delbelastning 1) Effektoopplysningene er angitt i samsvar med EN kw 7,11 7,40 COP veda2/w35 1) 4,05 4,03 Avgitt effekt ved A7/W35 1) delbelastning kw 5,11 5,20 COP ved A7/W35 1) 4,90 4,99 Avgitt effekt ved A-7/W35 1) maks kw 10,99 12,45 COP ved A-7/W35 1) 2,85 2,55 Elektriske data Strømtilførsel Beskyttelsesklasse Sikringsstørrelse 2) 2) Sikringskarakteristikk gl / C 400 V, 3N AC 50 Hz IP X4 A Maksimal tilført effekt kw 7,2 7,2 Varmesystem Nominell vannstrøm l/s 0,62 0,81 Internt trykkfall kpa 15,8 22,9 Luft- og lyddata Viftemotor (DC-Inverter) maks effekt W 280 Maksimal luftstrøm m 3 /h 7300 Lydtrykknivå på 1 m avstand db(a) 40 Lydeffekt 3) db(a) 53 Generell informasjon Kjølemedia 4) Kjølemediamengde kg 3,3 4,0 Makstemperatur på fremledning, bare varmepumpe C 62 Mål (B x D x H) mm 1200x1680x580 Vekt kg Tab. 4 Varmepumpe 3) Lydeffektnivå ifølge EN (A7/W35) 4) GWP 100 = 1980 R410A

8 8 Tekniske spesifikasjoner 4.3 Kjølekrets EL1 TT TR1 TR6 TT MR1 PS JR1 PT EC1 TC3 TT ER1 PL3 TR5 TT JR0 PT M VR4 TL2 TT TR4 TT VR1 M VR0 M TR3 TT TA4 TT I Fig. 3 [EC1] [EL1] [ER1] [JR0] [JR1] [MR1] [PL3] [TA4] [TC3] [TL2] [TR1] [TR3] [TR4] [TR5] [TR6] [VR0] [VR1] [VR4] Kjølekrets Varmeveksler (kondensator) Fordamper Kompressor Lavtrykkssensor Høytrykkssensor Høytrykksvakt Vifte Temperatursensor drypplate Temperatursensor varmebærer ut Temperatursensor luftinntak Temperatursensor kompressor Temperatursensor kondensator retur (væske) varmedrift Temperatursensor fordamper retur (væske) kjøledrift Temperaturføler sugegass Temperaturføler varmgass Elektronisk ekspansjonsventil 1 (kondensator) Elektronisk ekspansjonsventil 2 (fordampere) 4-veisventil

9 Tekniske spesifikasjoner Komponenter I Fig. 4 Deler som inngår i varmepumpen [1] Elektronisk ekspansjonsventil VR0 [2] Elektronisk ekspansjonsventil VR1 [3] 4-veisventil [4] Trykkvakt/trykksensor [5] Kompressor [6] Inverter Beskrivelsen gjelder alle størrelser.

10 10 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger 5 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger 5.1 Varmepumpens størrelse, modell 5, 7, I Fig. 5 Varmepumpens størrelse og tilkoblinger, bakside 5-9

11 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger , , I Fig. 6 Varmepumpens størrelse, ovenfra 5-9

12 12 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger 5.2 Varmepumpens størrelse, modell 13, I Fig. 7 Varmepumpens størrelse og tilkoblinger, bakside 13-17

13 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger ,6 10, I Fig. 8 Varmepumpens størrelse, ovenfra Oppstillingssted Varmepumpen plasseres utendørs, på et flatt og stabilt underlag. Varmepumpen må stå vannrett plassert før platene monteres. Varmepumpen må forankres slik at den ikke kan velte ( Bilde 9). Ved plassering skal det tas hensyn til varmepumpens lydutbredelse, f.eks. slik at naboer ikke utsettes for forstyrrende lyd. Unngå å plassere varmepumpen utenfor lydfølsomme rom. Installer ikke varmepumpen i et hjørne der den er omsluttet av vegger på 3 sider ( Bilde 10). Varmepumpen skal stå fritt slik at luftstrømmen ikke hindres i å passere gjennom fordamperen( Bild 11). Varmepumpen skal plasseres, slik at det ikke oppstår noen kaldluftsirkulasjon. Unngå plassering som innebærer at varmepumpen utsettes for vind direkte forfra. Kondensvannet skal ledes bort fra varmepumpen via en frostfri avrenning, eventuelt utstyrt med en varmekabel. Avrenningen må ha tilstrekkelig fall, slik at vannet ikke blir stående i røret. Varmepumpen må ikke plasseres der det er risiko for snøras eller drypping fra tak. Dersom en slik plassering ikke kan unngås, må beskyttelsestak monteres. INSTRUKS: Fare for funksjonsfeil ved skrått underlag! Kondensavrenningen og varmepumpens funksjon svekkes hvis den ikke står plant. Kontroller at varmepumpen ikke heller mer enn 1 % i siden og lengden. FORSIKTIG: Fare for klem- eller bruddskade! Varmepumpen kan velte hvis den ikke er festet korrekt. Forankre varmepumpens føtter i underlaget med bolter beregnet på underlaget. Hvis et beskyttende tak er montert over varmepumpen, må det tas hensyn til at varmepumpens isolasjonsmateriale skal kunne løftes. Monter taket minst 500 mm over varmepumpe-modell 5-9. Monter taket minst 600 mm over varmepumpe-modell Hvis taket er avtakbart, er minimumshøyde 400 mm over varmepumpen uansett modell. Plassering i hjørne eller med omsluttende vegger kan føre til økt lydnivå og unormal forsmussing av fordamperen ( Bilde 10). Ved frittstående varmepumpe (ikke i nærheten av hus): Installer ikke varmepumpen slik at viftesiden er vendt direkte mot sør.

14 14 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger A A B B B I Fig. 9 Mål angitt i mm [A] 4 stk. M10 X 120 mm (ikke inkludert i leveringen) [B] Bærekraftig og jevnt underlag, f.eks. betongblokker Fig. 10 Plassering med omsluttende vegger skal unngås I H I Fig. 11 Minimumsavstand varmepumpe - omgivelser (mm)

15 Måltegninger, plasseringsavstand og rørtilkoblinger Rørtilkoblinger INSTRUKS: Fare for funksjonsforstyrelse pga. forurensninger i rør! Ev. forurensning i rørene vil kunne tette varmeveksleren (kondensatoren) i varmepumpen. Unngå skjøter på varmebærerrørene for å redusere trykkfall. Bruk PEX-rør til hele tilkoblingen mellom varmepumpen og varmepumpemodulen. 1 1 INSTRUKS: Fare for funksjonsforstyrelse pga. forurensninger i rør! Dersom annet materiale enn PEX brukes, kreves: Monter et partikkelfilter beregnet for utendørs bruk på returledningen til varmepumpen direkte på varmeveksleren ( [2], Bilde 13). Isoler partikkelfilteret på samme måte som øvrige tilkoblinger. Avvibrer tilkoblingen til varmepumpen med slang beregnet for utendørs bruk, isoler også denne min. 90 cm INSTRUKS: Materiellskade pga. av frysing og UV-stråling! Ved lengre strømavbrudd kan vannet i rørledingene fryse. UV-stråling kan gjøre isoleringen sprø slik at den med tiden sprekker. Bruk isolering som er UV-bestandig og som ikke absorberer fukt. Bruk minst 19 mm isolering for rørledninger, tilkoblinger og koblinger utendørs. Bruk minst 12 mm isolering for rørledninger, tilkoblinger og koblinger innendørs. Monter avtappingskraner slik at både inn- og utgående rør til varmepumpen kan tømmes for vann ved lenge stillestand, ettersom det finnes risiko for frysing I Bruk bare materialer (rør og koplinger) fra samme PEXleverandør for å unngå lekkasje. Fig. 12 Avløp for kondensvann til grusbedd [1] Betongblokker [2] Singel 300 mm [3] Kondensvannrør 40 mm [4] Grusbedd Kondensvannet kan enten føres ned til en steinsatt grøft eller drenering ( Bilde 12) eller ledes bort sammen med overflatevann ( Kapittel 12). Skade pga. fryserisko! Fordamperen kan bli skadet hvis kondensvannet fryser og ikke kan ledes bort fra varmepumpen. Det er alltid en god idé å installere en varmekabel. Installer varmekabel i kondensvannrøret hvis det er fare for isdanning. Installer alltid varmekabel i kondensvannrøret hvis avløpet ledes til steinsatt grøft/drenering. Ferdigisolerte AluPEX-rør anbefales ettersom disse gir en enklere installasjon og mellomrom i isoleringen unngås. PEX- eller AluPEX-rør fungerer også som antivibrasjon og demper overføring av lyd til varmesystemet. Se installasjonsveiledningen for varmepumpemodulen for informasjon om rør for kuldebærere mellom varmepumpe og varmepumpemodul. Alle varmebærende ledninger skal utstyres med egnet varmeisolering ifølge gjeldende normer. Kondensisoler tilkoblinger og rør dersom kjøledrift brukes. Anbefalt ved legging av varmebærerør: Dimensjoner rørene ifølge anvisning ( installasjonsveiledningen for varmepumpemodulen). Legg ubrutt AluPEX-rør hele veien fra varmepumpe til varmepumpemodul. Isoler rørene innendørs med 12 mm isolering. Isoler rørene utendørs og gjennom vegg med 19 mm isolering.

16 <50V 230V / 400V 16 Forskrifter Tett gjennomføringen gjennom vegg. 7.4 Spyling av varmesystemet 6 Forskrifter Følgende forskrifter skal må overholdes: Den ansvarlige strømleverandørens lokale bestemmelser og forskrifter med tilhørende spesialregler. Offentlige og lokale forskrifter EN (Spenningskvalitet og -egenskaper i strømnett for offentlig distribusjon) EN (Varmesystemer i bygninger Utforming av vannbaserte varmesystemer) BBR 19 (Boverkets byggregler) EN 1717 (Vannforsyning - Beskyttelse mot forurensning av drikkevann). 7 Installasjon 7.1 Oppstilling Fjern emballasjen ved å følge instruksjonene på pakken. Ta ut tilbehøret. 7.2 Sjekkliste Kun en autorisert installasjons- og servicebedrift skal utføre installasjonen. Installatøren skal følge gjeldende regler og forskrifter samt anvisningene i installasjons- og bruksanvisningen. Hver installasjon er unik. Følgende sjekkliste gir en generell beskrivelse om hvordan installasjonen bør foregå. INSTRUKS: Skade på anlegget pga. gjenstander i rørene! Objekter og partikler i varmesystemet hemmer strømningen og vil føre til driftsforstyrrelser. Spyl rørnettet for å fjerne rester. Varmepumpen er en del av varmeanlegget. Feil i varmepumpen kan oppstå på grunn av dårlig vannkvalitet i varmeanlegget eller på grunn av kontinuerlig oksygentilførsel. Oksygen forårsaker korrosjonsprodukter i form av magnetitt og sediment. Magnetitt har en slipende virkning som går utover pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold, f.eks. i kondensatoren. I varmeanlegg som må fylles på regelmessig, eller der oppvarmingsvannet ikke inneholder klart vann i stikkprøvene, skal det iverksettes nødvendige tiltak får varmepumpen installeres, f.eks. installasjon av et filter og en avlufter. 7.5 Kople til varmepumpen INSTRUKS: Materiell skade pga. for høyt dreiemoment! Skader kan oppstå i varmeveksleren hvis tilkoblingene strammes for hardt. Bruk maksimalt 150 Nm dreiemoment ved montering av tilkoblingene. Korte ledninger utendørs reduserer varmetapet. Ferdigisolerte rør anbefales. 1. Plasser varmepumpen på et fast underlag ( Kapittel 5.3) og forankre den. 2. Monter varmepumpens innkommende og utgående rør. ( Kapitel 7.5). 3. Monter varmepumpens kondensvannrør og ev. varmekabel. ( Kapitel 12). 4. Koble sammen varmepumpe og varmepumpemodul ( Installasjonsveiledningen for varmepumpemodulen). 5. Koble til CANbus-ledning mellom varmepumpen og varmepumpemodulen ( Kapittel 8.1). 6. Koble til innkommende elektrisitet til varmepumpen ( Kapittel 8). 7. Monter sideplater og tak på varmepumpen. ( Kapittel 9). 7.3 Vannkvalitet Varmepumper jobber med lavere temperaturer enn andre varmesystemer, noe som innebærer at den termiske utluftingen ikke er like effektiv, og oksygeninnholdet blir aldri så lavt som ved et system med elektrisk-, olje- eller gassfyr. Det innebærer at varmesystemet blir mer sensitivt mot rust ved aggressivt vann. Bruk ingen tilsetninger foruten ph-økende middel i vannet og hold vannet rent. Anbefalt ph-verdi er 7, I Fig. 13 Tilkoblinger varmepumpebeskrivelsen gjelder alle størrelser. [1] Tilkobling kondensvannrør [2] Varmebærer inn (returledning fra varmepumpemodul) DN25 [3] Varmebærer ut (turledning til varmepumpemodul) DN25 1

17 <50V 230V / 400V Elektrisk tilkobling 17 I varmepumpen gjøres følgende tilkoplinger: Bruk rør som beskrevet i kapittel 5.4. Trekk 32 mm plastrør fra kondensvanntilkoblingen til en avrenning. For varmekabel Kapittel 12. Koble til rør for varmebærer inn fra varmepumpemodulen ( [2], bilde 13). Koble til rør for varmebærer ut til varmepumpemodulen ( [3], bilde 13). Stram tilkoblingene for varmebærerrørene med 120 Nm dreiemoment. Rett kraften nedover som vist på bilde 14 for å unngå sidelengs belastning på kondensatoren. 8 Elektrisk tilkobling FARE: Fare for elektriske støt! Komponenter i varmepumpen er strømførende, og kondensatoren i varmepumpen må lades ut etter at strømforsyningen er brutt. Bryt hovedsikringen. Vent i minst fem minutter før arbeid utføres på den elektriske delen. INSTRUKS: Skader på anlegget oppstår hvis strøm tilkobles uten vann. Komponenter i varmeanlegget kan overopphetes hvis spenningen slås på før vannet er fylt på. Fyll og trykksett varmtvannsbereder og varmesystem før anlegget kobles til spenning. Varmepumpens elektriske tilkopling må kunne brytes på en sikker måte. Installer en separat sikkerhetsbryter som bryter all strøm til varmepumpen hvis den ikke føres via varmepumpemodulen. Ved separat strømtilførsel kreves det en sikkerhetsbryter for hver tilførsel I Fig. 14 Tilkoblinger varmepumpe. stramming. Hvis tilkoblingen ikke er helt tett kan koblingen strammes med et moment på maksimalt 150 Nm. Hvis tilkoblingen fortsatt ikke er tett, tyder det på skade på pakningen eller på tilkoblede rør. 7.6 Fylle varmesystemet Spyl først varmesystemet. Hvis varmtvannsbereder er koblet til systemet skal den fylles med vann ihht til gjeldende praksis for korrekt fyllemåte. Deretter fylles varmesystemet. For komplett fyllingsinstruksjon, se installatørveiledningen til varmepumpemodulen. Velg kabeltykkelse og kabeltype som tilsvarer aktuell sikring og leggemåte. Koble til varmepumpen i henhold til elektroskjemaet. Det må ikke koples til flere enheter. Hvis varmepumpen skal tilkobles via jordfeilbryter, skal en separat jordfeilbryter for varmepumpen brukes. Følg gjeldende forskrifter. Vær oppmerksom på fargekodingen ved bytte av kretskort. 8.1 CAN-BUS INSTRUKS: Funksjonsfeil på grunn av forstyrrelser! Sterkstrømledninger (230/400V) i nærheten av kommunikasjonsledning kan forårsake funksjonsfeil i varmepumpemodulen. Legg skjermet CANbus-ledning separat fra nettkabel. Minimumsavstand er 100 mm. Legging sammen med følerkabler er tillatt. INSTRUKS: Skader på anlegget oppstår hvis 12 V- og CANbus-tilkoblingene forveksles! Kommunikasjonskretsene er ikke konstruert for å håndtere 12 V konstant spenning. Kontroller at de fire ledningene er forbundet med kontaktene, tilsvarende markeringene på kretskortene. Varmepumpen og varmepumpemodulen forbindes med en kommunikasjonsledning, CANbus. Egnet kabel for ekstern legging er ledning LIYCY (TP) 2x2x0,75, eller tilsvarende. Alternativ kabel skal ha ha et tverstittareal på min. 0,75 mm 2, og være partvinnet, skjermet og godkjent for utendørs bruk. Skjermingen skal kun jordes i den ene enden og til chassiset. Maksimal lengde på ledningen er 30 m. Forbindelsen mellom kretskortene er fire ledninger som også forbinder 12 V-spenningen mellom kretskortene. Kretskortene har en merking for

18 18 Elektrisk tilkobling 12 V og en for CAN-BUS-tilkoblingene. Det skal aldrig være mer enn to CAN-tilkoblinger per kort. Termineringen brukes til å markere begynnelsen og slutten på en CANbus-slynge. I/O-modulkortet i varmepumpen skal være terminert. Etterstram om nødvendig alle kabelfester. Sett på dekselet til koplingsboksen. Sett stroppen tilbake. Tilkoblet fra fabrikk Tilkobles ved installasjon/tilbehør I Fig. 15 Terminering CANbus 8.2 Håndtering av kretskort Kretskort med styreelektronikk er svært ømfintlige overfor elektrostatisk utlading (ESD ElectroStatic Discharge). For å unngå skader på komponentene må man være svært forsiktig. FORSIKTIG: Skade pga. statisk elektrisitet! Bruk håndleddsbånd som er koblet til jord når du håndterer uemballert kretskort I Fig. 17 Kabelkanaler bakside varmepumpe [1] Kabelkanal innkommende forsyning [2] Kabelkanal CANbus Fig. 16 Håndleddsbånd Skadene er for det meste skjult. Et kretskort kan fungere feilfritt under oppstarten, og problemene oppstår først senere. Ladede gjenstander er kun et problem i nærheten av elektronikk. Hold en sikkerhetsavstand på minst én meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og annet emballeringsmateriell, klesplagg av kunstfibrer (f.eks. fleecegensere) og lignende, før du begynner arbeidet. Det er god ESD-beskyttelse å bruke et armbånd som er tilkoblet jordingen under arbeidet med elektronikken. Dette armbåndet skal tas på før den isolerte metallposen/emballasjen åpnes, eller før et montert kretskort frilegges. Armbåndet skal brukes til kortskortet er lagt tilbake i den isolerte pakningen eller er tilkoblet i en lukket koblingsboks. Også utskiftede kretskort som returneres, skal behandles på denne måten. 8.3 Tilkobling av varmepumpen I Mellom varmepumpemodul og varmepumpe legges en CANbus med min. dimensjon 4x0,75 mm 2 og maksimal lengde 30 m. Løsne stroppen (borrelås). Ta av dekselet på den koblingsboksen. Før tilkoblingsskablene gjennom kabelkanalene ( [1] og [2], bilde 17 og 18). Bruk spennfjær ved behov. Koble til kablene i henhold til elektroskjemaet.

19 Elektrisk tilkobling 19 A 1 2 B I Fig. 18 Kabelkanaler koblingsboks varmepumpe [1] Kabelkanal CANbus [2] Kabelkanal innkommende forsyning [A] Trefase varmepumpe [B] Enfase varmepumpe

20 20 Elektrisk tilkobling 8.4 Koblingsskjema inverter 1/3-fase Fig. 19 Strømforsyning inverter [1] Innkommende forsyning 230 V ~1N (5-13 kw) [2] Inverter [3] MODbus til I/O-modulkort ([2] Bilde 20) [4] Strømforsyning til I/O-modulkort ([1] Bilde 20) [5] Innkommende forsyning 400 V ~3N (13-17 kw) [ER1] Kompressor [MR1] Høytrykkspressostat I

21 Elektrisk tilkobling Tilkoplingsskjema I/O-modul kort I Fig. 20 Tilkoplingsskjema I/O-modul kort [JR0] Trykkføler lav [JR1] Trykkføler høy [PL3] Vifte, PWM-signal [TA4] Temperaturføler dryppskål [TC3] Temperaturføler varmebærer ut [TL2] Temperaturføler luftinntak [TR1] Temperaturføler kompressor [TR3] Temperaturføler kondensator retur [TR4] Temperatursensor fordamper retur (kjøledrift) [TR5] Temperaturføler sugegass [TR6] Temperaturføler hetgass [VR0] Elektronisk ekspansjonsventil 1 [VR1] Elektronisk ekspansjonsventil 2 [EA0] Dryppskålvarmer [EA1] Varmekabel (tilbehør) [F50] Sikring 6,3 A [PL3] Vifte [SSM] Motorvern i vifte [VR4] 4-veis ventil [1] 230 V~ styrespenning ([4] Bilde 19) [2] MODbus fra Inverter ([3] Bilde 19) [3] CANbus fra inst.modulkort i varmepumpemodul

22 22 Monter platene og taket på varmepumpen 9 Monter platene og taket på varmepumpen Skruene til sideplatene og taket skrues manuelt. Bruk ikke skrutrekker! A 3B I Fig. 21 Monter plater og tak

23 Miljøvern Miljøvern Miljøvern er en av bærebjelkene i Bosch-gruppen. Inntjeningskvalitet, effektivitet og miljøvern er tre mål som er like viktige for oss. Regler og forskrifter som gjelder miljøbeskyttelse følges strengt. For å beskytte miljøet bruker vi, med hensyn til lønnsomhet, best mulige teknikk og materialer. Emballasje Emballasjen er utstyrt med en landspesifikk informasjon om avfallshåndtering for å lette optimalt gjenbruk. All emballasje er miljøvennlig og resirkulerbar. Brukte produker De brukte produktene inneholder resirkulerbart materiale som skal tas vare på/ resirkuleres. Kompontene er lette å demontere, og plasten er merket. Dermed kan de ulike komponentene kildesorteres og resirkuleres, forbrennes eller avfallshåndteres på annen måte. 11 Vedlikehold FARE: Fare for elektriske støt! Komponenter i varmepumpen er strømførende, og kondensatoren i varmepumpen må lades ut etter at strømforsyningen er brutt. Bryt hovedstrømmen. Vent i minst fem minuter før arbeid utføres på den elektriske delen. FARE: Risiko for lekkasje av giftige gasser! Kjølemediakretsen inneholder stoffer som kan forvandles til giftige gasser ved kontakt med luft eller åpen ild. Selv lave konsentrasjoner av disse gassene kan føre til pustestopp. Ved lekkasje i kjølemediakretsen skal rommet umiddelbart forlates samt utluftes grundig. INSTRUKS: Funksjonsfeil på grunn av skade! De elektroniske ekspansjonsventilene er svært følsomme for støt. Slå eller bank aldri på en ekspansjonsventil. INSTRUKS: Funksjonsfeil på grunn av skade! De elektroniske ekspansjonsventilene er svært følsomme for magnetisme. Bruk bare den manuelle magnetspolen (tilbehør) ved kontroll av ekspansjonsventilene for å åpne/lukke ventilene. INSTRUKS: Fare for deformasjon på grunn av varme! Isoleringsmaterialet (EPP) i varmepumpen deformeres dersom det utsetes for høye temperaturer. Fjern så mye som mulig av isolasjonen (EPP) før lodding. Bruk flammebeskyttelsesduk eller fuktige kluter for å beskytte isolasjonsmateriale ved lodding i varmepumpemodulen. Inngrep i kjølemiddelkretsen kan bare utføres av autorisert fagperson I Fig. 22 Manuell magnetspole Bruk kun originale reservedeler! Bestill reservedeler med hjelp av reservedellisten. Alle demonterte pakninger og o-ringer skal skiftes ut med nye deler. Ved service skal de aktivitetene som beskrives nedenfor utføres. Vise alarmer som er aktivert Kontroller alarmloggen. Funksjonskontroll Utfør funksjonskontroll ( Installatørveiledningen for varmepumpemodulen). Trekking av strømkabel Kontroller om strømledningen har mekaniske skader. Bytt ut skadede kabler. Måleverdi fra temperaturføleren Temperaturføler i, eller tilkoblet värmepumpen (TA4, TC3, TL2, TR1, TR3, TR4, TR5, TR6) har måleverdier i henhold til tabell 5 7. C T... C T... C T Tab. 5 Føler TA4, TL2, TR4, TR5 C C C C ± Tab. 6 Føler TC3, TR3

24 24 Vedlikehold C C C C ± Tab. 7 Føler TR1, TR Fordamper Hvis skitt eller støv har samlet seg på utsiden av fordamperen eller på aluminiumslamellene må dette fjernes. ADVARSEL: De tynne aluminiumlamellene er meget ømfintlige og kan skades ved uaktsomhet. Tørk aldri med f.eks. en fille direkte på de myke lamellene. Harde gjenstander kan ikke brukes. Bruk beskyttelseshansker for å beskytte hendene mot kutt. Ikke bruk for høyt trykk på vannstrålen. Risiko for skader på anlegget dersom uegnede rengjøringsmidler benyttes! Bruk ikke rengøringsmidler som er syre- eller klorholdige eller som inneholder slipemidler. Bruk ikke rengjøringsmidler som er sterkt basiske, som f.eks. natriumhydroksid. Rengjøre fordamperen: Slå av enheten med strømbryteren (PÅ/AV). Spray en løsning av såpevann på fordamperlamellene. Skyll bort såpeløsningen med vann. I enkelte områder er det ikke tillatt å slippe ut såpevann eller lignende midler direkte ut i bakken. Når kondensrøret munner ut i en grusgrøft: Fjern det fleksible kondensrøret fra avløpsrøret før rengjøring. Samle opp rengjøringsmiddelet i en separat egnet beholder. Koble til kondensvannrøret igjen etter rengjøringen Snø og is Ved enkelte geografiske steder eller i snørike perioder, kan det samle seg snø på baksiden og på taket av varmepumpen. For å unngå at det skal danne seg is, bør snøen fjernes. Børst forsiktig bort snø fra lamellene ( benytt en myk kost). Hold taket rent for snø. Is kan skylles bort med varmt vann.

25 Montering av varmekabel (tilbehør) Montering av varmekabel (tilbehør) C B A I

26 26 Montering av varmekabel (tilbehør) I

27 Montering av varmekabel (tilbehør) A A I

28 28 Montering av varmekabel (tilbehør) A C 5 A I

29 Montering av varmekabel (tilbehør) 29 A 7 C A N N 1 1 A I

30 30 Montering av varmekabel (tilbehør) C C B B I

31 Montering av varmekabel (tilbehør) C I

32

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~/30V 3N~/30V N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installasjonsanvisning Innhold Innhold Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger............... 3. Symbolforklaring................................

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

6 720 810 350-00.1I 400V 3N~ 230V 3N~ 230V 1N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installasjonsanvisning 6 720 810 842 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 400V 3N~ 230V 3N~ 230V 1N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installasjonsanvisning 6 720 810 842 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 400V 3N~ 30V 3N~ 30V 1N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Installasjonsanvisning Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger............... 3 1.1 Symbolforklaring................................

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC INSTALLERINGSHÅNDBOK Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer