Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen!

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer ut 25. november. Frist for stoff er 15. oktober. KIRKENS S.O.S Åpent hele døgnet. Alle foto s. 1, 4, 5, 9: Nina Hagen og Ragnfrid Granerud Alle foto s. 6 og 7: Kirsten Bjerkestrand Tschudi Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Aina Bakke Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Gunvor Røhnebæk (leder) Mobil: E-post: Valborg Alhaug Mobil: E-post: Ellen M. Robøle-Hegge Mobil: E-post: Trine Moen Mobil: E-post: Liv Grethe Hansen Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Erling Berentsen Mobil: E-post: Heidi Rosenlund Mobil: E-post: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME I min oppvekst har jeg ikke hatt noe særlig forhold til salmer, bortsett fra de vi lærte på skolen. Jeg husker vi måtte pugge, og pugge, for disse måtte læres utenat. Tekstene var tunge, og ikke alltid så lett å forstå. Når man blir voksen, blir innholdet lettere å forstå. Og man setter etter hvert pris på salmer. En salme jeg virkelig syntes er vakker, blott en dag. 1. Blott en dag, et ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer på. Allt ju vilar i min Faders händer skulle jag, som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta han ju ger åt varje nyfödd dag, dess beskärda del av fröjd och smärta möda, vila och behag. 2. Själv han er mig alla dagar nära för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får jag spara om än omviss syns min vandrings stig, som din dag så skall din kraft ock vara detta löfte gav han mig. 3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig Herre att vad helst mig händer, taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, et ögonblick i sänder tills jag nådd det goda land. Denne salmen, som er svensk, er skrevet av Lina Sandell-Berg. ( ). Salmen er skrevet i Hun var dikter, teolog, forfatter og salmeforfatter. Hun forfattet først og fremst tekster til bruk i søndagsskolen. Denne salmen har blitt sunget av mange kjente artister, og blitt utgitt på mang en CD. I Sverige er denne salmen vanlig i forbindelse med begravelser. Trine Moen Andakt I løpet av de siste sommerukene har jeg deltatt i flere begravelser. Begravelser etter mennesker som har levd mange år, - noen i enda flere enn andre. Ved hver begravelse er det tid for å stoppe opp og reflektere over selve livet og også døden. To motsetninger som følger hverandre. Ingen av disse begravelsene var resultat av tragiske dødsfall, men flere møtte døden brått. Det er likevel sorg, savn og vemod for de som sitter igjen. Prisen en må betale for å være glad i noen er savnet og sorgen over å miste dem. Men den varme og gode sommeren har rommet langt flere dødsfall og triste hendelser. I Midtøsten har mange mistet livet i tilsynelatende grunnløs vold. Ebolaviruset herjet uhemmet i Vest-Afrika. Fly har styrtet av ulike årsaker, og resultatet er mange døde. Slik kunne vi fortsette med ulykker og dødsfall i sommer mange som ikke er nevnt her eller har hatt de store nyhetsoverskriftene. Til alt overmål ble vi minnet om at det ikke er alle som ønsker godt for sine medmennesker gjennom den terroralarmen som ble slått i Norge. Fokuserer vi på en eller flere av disse hendelsene, så spør vi gjerne: Hvor var Gud? Hvordan kan han tillate at det skjer? Nå står vi også foran høst og etter hvert vinter, noe flere gruer seg til. Hvor er Gud når det blir mørkt og kaldt, enten om det er i naturen eller i våre hjerter? Bibelen forteller likevel at Gud har vært der og er der. Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Dette kan vi lese i Salme 23 vers 1 og 4, en salme som mange finner trøst i. Hvordan vi enn har det - så er Gud der. Et løfte om at han er hyrde for menneskene er gitt gjennom Bibelen. Ta det til deg og hvil i det uansett om det er varme sommeruker uten grunn til bekymring eller mørke som fyller dine tanker. Ragnfrid Granerud Liv Grethe Hansen utfordres til neste nummer. 3

4 Presteordinasjonen i Helgøya kirke for 70 år siden I år er det 70 år siden det skjedde en kirkehistorisk begivenhet i Helgøya kirke. 18 prestekandidater ble hemme - lig ordinert her den 2. juli Bakgrunnen for at Helgøya ble stedet for denne begivenheten var at på grunn av prestemangel ba kirkeledelsen i Norge biskop Wollert Krohn-Hansen (biskop i Hålogaland) om å foreta en ordinasjon i èn av Oslo-kirkene. Men siden biskopen med familie allerede var forvist til Helgøya så mente han det ville være enklere å gjennomføre ordinasjonen her. Denne ordinasjonen måtte foregå i hemmelighet, for nazistene ville slå hardt ned på en slik handling. Nazistene godkjente ikke kirkens egen ledelse, og ville se på denne handlingen som en sterk provokasjon. Ordinasjonen ble holdt under skjul av Den Norske Sjømannsmisjonens kretsstevne på Helgøya 2. juli. Kandi dat ene kom til Helgøya på forskjellige måter; delvis med tog, sykkel, til bens og båt. Prestekjoler og annet utstyr hadde kandidatene lånt, og mye var gammelt og utslitt. Alt foregikk i dypeste hemme - lighet. Heller ikke lokal sogneprest, klokker, kirketjener og organist visste noe. Organist var biskopens egen sønn, Carl Wollert. Etter ordinasjonsgudstjenesten ble alle med til biskopens hjem på Ekeberg hvor middag ble servert av bispinnen. Tidlig neste morgen reiste de nye prestene tilbake til hvert sitt. De fire assisterende prestene måtte reise tilbake til Lillehammer om kvelden for å rekke meldeplikta hos politiet om morgenen. 14 av de 18 prestene fikk arbeide uhindret gjennom resten av okkupasjonstiden, fire ble arrestert og senere forvist. Forvisningen Samme år ble statspolitiet og kirkedepartementet enige om å forvise geistlige. Først var tanken å forvise dem til Finnmark, men dette ble senere omgjort til Helgøya. Fra høsten ble fire biskoper og 48 prester bosatt rundt omkring på forskjellige bosteder på Helgøya. Selv om dette var en tvungen forvisning, så hadde nok prestene det Ortodoks minne-gudstjeneste Den 6. juli hadde Helgøya Kirke besøk fra Den Ortodokse Kirke, et årvisst besøk, knyttet til de ortodokse gravene som er der. Det var Fader Johannes og Fader Serafim som representerte Den Ortodokse Kirke. Det startet med at sokneprest T. Granerud ledet gudstjenesten inne i kirken, med musikalsk støtte av organisten i Furnes, Dag Olav Berg, på orgel, og Paul Granerud på baryton. En varm og fin musikkopplevelse. Deretter gikk vi ut til de ortodokse gravene, hvor Den Ortodokse Kirkes representanter utførte sin seremoni. En høytidelig opplevelse å få lov å delta i. Til slutt fortalte Lars Hasle, leder i Nes Historielag, litt om historien til dem som ligger gravlagt der. Dette mye ut fra hans samtaler med Elena Jacobsen, som var tolk i Granlien da det var hjem godt her, med god forpleining og godt sosialt liv. Siden eneste forbindelse med fastlandet var Vesleferga, og sentral - borddama på brygga gav beskjed når tyskere var på vei over, så kunne prestene drive sin virksomhet som de ville. Den 8. mai 1945 hørte prestene på radio at Norge igjen var et fritt land, en beskjed de visste snart ville komme. Gleden var stor for prestene, som for alle andre. Den 8. mai dro hele preste - skapet fra Helgøya. Avslutningsfesten var allerede holdt to dager før. Et konkret minne etter det geistlige besøket er altertavla i Helgøya kirke. Prestene gav en del av de midlene som gjorde at fru Butenschøn kunne lage denne altertavla. Tobjørn Granerud Kilde: Hemmelig presteordinasjon på Helgøya under krigen. Av Marianne og Karin Olssøn. Årbok for Nes og Helgøya 1985 for østeuropeiske flyktninger. Hun er bosatt i Hamar, og er sjøl født sør for Uralfjellene. Hun ble født i 1915, og er en kilde til mye interessant historie. (les Nes Historielags årbok 2013). Da den høytidelige delen så var over, ble det servert kirkekaffe under trærne ved inngangen til kirka. Her var de tilreisende og vi lokale, samlet til ei uformell og hyggelig stund. Spørsmål ble stilt og anek doter fortalt, mens vi alle nøt vår kaffe og deilig hjemmebakst. Nina Hagen 4

5 Nytt fra Menighetsrådet Stor dugnadsvilje. TAKK Nytt gjerde ved Stavsjø kirke Det er i løpet av sommeren kommet opp nytt gjerde rundt deler av kirkegården ved Stavsjø kirke (se bilde på forsiden). Det er nytt i begge retninger fra det østvendte hjørnet av kirkegården, og er et stort og flott gjennomført arbeid. Arbeidet er utført av en dyktig dugnadsgjeng, under ledelse av Egil Askehagen. Dere fortjener en stor takk for innsatsen! Avgrensningen rundt kirkegården er utført i forskjellige epoker i kirkas historie, og består av treverk og hekk, og en del gammel, ærverdig steinmur. Alt sammen fint føyd sammen til en helhet. Det er verdt å spandere en halvtimes vandring rundt anlegget og tenke seg hvem som satte opp de forskjellige delene, når det ble gjort, og hvordan Stavsjø så ut på den tida det ble gjort. Det er stor dugnadsvilje i bydga vår. Menighetsrådet er meget takknemlige for at vi på dugnad har klart å sette opp nytt gjerde på Stavsjø kirkegård. Menighetsrådsmedlem og snekker Egil Askehagen har vært en dyktig pådriver for arbeidet som nå er nærmest ferdig. Uten frivillige ville vi ikke ha fått satt opp nytt gjerde. Vi var så heldige å få økonomisk støtte fra Nes Allmenning og kirkevergen var da positiv til å betale resten. Menighetsrådet vil rette en stor takk til : Hans Syljeberget, Oddvar og Vidar Knutsen, Knut Røhnebæk, Kjell Arne Berntsen, Jan Holter, Ole Kristian Roterud, Martin og Eivind Ihle og vår egen Egil Askehagen. I samarbeid med Infoteket har vi også startet rydding av stranda utenfor Nes Kirke. Takk for innsatsen til Arve Lysthaug, Knut Røhnebæk og Hildwin og Jilke Scheffer. Å få fram vannspeilet rundt kirken vil vi jobbe videre med. Kirkegårdene har blitt møblert med nye krakker, som har blitt satt sammen av Knut Aas, Finn Fossum og Arne Orvik, - takk for jobben. Johan Granerud har også jobbet med forefallent rundt Nes kirke i sommer. Er vi mange, klarer vi det vi har satt oss som mål. Det er fint å se at våre kirkegårder stadig blir bedre ivaretatt. Menighetsrådet lover å fortsette arbeidet med oppjustering utendørs. Riksantikvaren i samarbeid med kirkevergen har lovet oss at muren ved Nes kirke skal forbedres. Åpen Kirke Denne sommeren har vi virkelig klart å vise fram Nes Kirke. En stor takk til Infoteket ved Renee Deeker som har gjort dette mulig. I kirken er det gjestebok som svært mange gjester har skrevet i. Vi har gode tilbakemeldinger om at åpen kirke er et positivt bidrag til aktiviteter i Bygda midt i Mjøsa. Takk til Nes historielag som har stilt med guider mange lørdager i sommer. Takk også til unge musikere som har deltatt på Minikonsertene. I år har Esther Susanne Lorentzen, Malin B. Hoelstad, Emil Tålesen og Paul K. Granerud deltatt. Tusen takk - vi ser fram til å høre dere senere. Gunvor Røhnebæk leder Nes Menighetsråd Allehelgensdag. Her i Nes menighet har vi ikke ved gudstjeneste på allehelgendag opplesning av de som har gått bort det siste året. I stedet avholdes det hver nyttårsaften en minnegudstjeneste kl 16 med opplesning av de som har gått bort sammen med lystenning rundt alteret. Dette er en veldig fin og stemningsfull gudstjeneste, oppmøtet har vært stabilt bra. Under gudstjenesten på alle - helgensdag er liturgien tilhørende allehelgensdag, bare at navnene på de avdøde ikke leses opp. Nes menighetsråd har diskutert om vi skal gjeninnføre ordningen med navnelesing allehelgensdag, men har kommet fram til at vi viderefører dagens ordning med minnegudstjeneste på nyttårsaften. Vi tar gjerne opp igjen tråden, si gjerne din mening til redaksjonen i Nes menighetsblad eller meg. Lørdagskonfirmasjon. Vi lufter interessen for konfirmasjon på lørdager. For de familier som skal ha tilreisende familie og venner til konfirmasjonsfeiring kan det være praktisk å ha FRA SLEKT TIL SLEKT dette på lørdager i stedet for dagens ordning på søndager. Har noen meninger om dette så send din mening til meg på e-post. Det vil i så fall gjelde alle våre tre kirker. Uansett så er dette en omfattende prosess slik at det ikke vil være aktuelt med lørdagskonfirmasjon på flere år, men vil lufte interessen. Valborg Alhaug Nes kirke: Elida Antonsen Astrid Wold Stavsjø kirke: Ellie Ottosen Nesset Oskar Hansen Ada Syversen Helgøya kirke: Mathilde Dramstad Lysaker Even Huuse Hoel Kvinherad kirke: Bernard Elias Bokalrud-Fagerland Mentzoni Nes kirke: Ane Emilie Høgestøl og Nils Fredrik Wisløff Silje Solli Simensen og Joacim Plassen Christina Bråten Nyhus og Cato Lysaker Monica Østhagen og Kjell Morten Nordby Oda Trøstheim og Christer Harby Lien Stavsjø kirke: Tina Bakke Moen og Håkon Taskerud Nes kirke: Aslaug Westrum Stavsjø kirke: Arve Granerud Dag Kolstad Stein Lien Nils Arvid Johansen Astrid Vigdis Melby Vebjørn Grønbekk Leif Solvang Liv Hoberg Helgøya kirke: Egil Hansen, Ole Moen Brumunddal kirke: Oliv Marie Johansen 5

6 Babysang - Høstkurset starter onsdag 3. september kl i Nes kirke på Tingnes, deretter ukentlig frem til 29. oktober (høstferie uke 41). - Vinterkurset starter onsdag 19. november i Furnes kl. 9.30, deretter ukentlig frem til 4. februar (juleferie uke 51 - uke 2) På babysang synger vi både kjente og ukjente sanger og regler, og veksler mellom å synge selv og bruke cd. Samspillet mellom foreldre og barn i sangen er unik og her kreves ingen forkunnskaper. For et barn er mors og fars stemme de vakreste som finnes uansett. I tillegg til sang, bevegelse og lytting spiser vi lunsj sammen og det er en god mulighet til å møte andre småbarnsforeldre. På babysang er alle velkomne, uavhengig av kulturell og religiøs tilknytning. Leder av høstkurset på Nes er menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi, vinterkurset i Furnes holdes av diakon Lisabeth Kvalevaag-Holm. Påmelding og oppdatert informasjon om tid og sted på Lørdagsklubben for barn 4 år 3. trinn Etter å ha ligget nede noen år starter Nes menighet opp igjen med Lørdagsklubben. Dette er et tilbud for barn som er født i Vi vil ha samlingsstund med Bibelfortelling og sang, lek og aktiviteter. Samlingene blir i Nes kirke, sakristiet og deler av kirka, lørdager kl Ledere i starten blir Ruth Berit Bø klepp Solberg og Ragnfrid Granerud, Hanne Turid Løvaas og Silje Sveen Bjørnstad. Vi er veldig glade for å ha fått med de to sistnevnte ungdommene de har gått på lederkurs for ungdom i regi av Trosopplæringen i Ringsaker prosti som det for 6 øvrig kan leses om eller i bladet. Det er mulig flere ledere blir med etter hvert. I høst samles vi lørdag 13. og 27. september 18. oktober 1., 15. og 29.november Velkommen Ta kontakt med Ragnfrid eller Ruth Berit hvis det er spørsmål. KRIK-NES KRIK-NES (Kristen idrettskontakt) starter opp med samlinger igjen. Vi drar først på den årlige padleturen på Mesnasjøen lørdag 23. august. Deretter er det samling i Nes-hallen ca. annenhver lørdag kl ; 6.9, 20.9, 18.10, 1.11, og I Nes-hallen kan vi bruke mye av utstyret, og det er opp til ungdomslederne hva vi gjør hver enkelt gang. I tillegg til aktivitetene er det en liten andakt. KRIK-NES er for alle fra fjerde klasse til 10. klasse. Voksenledere er Svein Ekre og Torbjørn Granerud. Mer informasjon om padletur og samlingene i Nes-hallen kan man få ved å ta kontakt med oss. Torbjørn Granerud Sprelleengel til 3-åringer Min kirkebok til 6-åringer På èn av våre barnegudstjenester inviterer vi spesielt menighetens tre- åringer og seks-åringer. Tre-åringene får en sprelleengel, som de selv må montere sammen, med hjelp av en voksen. På engelen står det også en fin kveldsbønn. Sprelleengelen er fin å henge på rommet. Seks-åringene får Min kirkebok 6. Denne boka er i samme serien som fire-årsboka, så de henger på en måte sammen. Men man kan fint få Min kirkebok 6 selv om man ikke fikk Min kirkebok 4 da man var fire år. Barnegudstjenesten er søndag 31. august i Helgøya kirke. Nes barne- og ungdomskor synger, og etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe / saft. Dette skjer for ungdom høsten 2014 Pizzakveld i Moelv menighetssenter 21. september kl Vi gjentar suksessen fra i fjor og starter høstsemesteret med pizzakveld. Vi lager (og spiser) pizza sammen og legger til rette for sosiale aktiviteter og brettspill. Ungdom i alderen år fra hele Ring saker er velkomne og det er ingen påmelding. Ung Messe og Ungdomskafe 19. oktober kl Gudstjeneste for og med ungdom i Ringsaker kirke. Etter gudstjenesten inviterer vi til ungdomskafe i Moelv kirkesenter. Ingen påmelding. Cup & Cupcakes natta lang november kl I november braker det igjen løs med Cup og Cupcakes natta lang! Med oppstart kl lørdag kveld bruker vi natta til å spille innebandy - og fotballcup, pynte cupcakes, leke og rett og slett ha det gøy i Neshallen på Stavsjø. Ca kl går vi til Stavsjø kirke hvor vi roer ned med gudstjeneste med bønnevandring før vi fortsetter programmet i Neshallen. Vi avslutter med frokost søndag morgen og

7 kl drar vi hjem til sengene våre og sover bort søndag formiddag! Påmelding på facebook. I fjor deltok 70 ungdommer, vi regner med rekordmange deltagere i år! Du kommer vel? Konsert og adventsfest 7. desember kl i Furnes Velkommen til en stemningsfull kveld i adventstiden. Kvelden starter med konsert i Furnes kirke hvor ungdom fra Ring saker opptrer. Deretter går vi i fakkeltog til Karmel hvor det blir middag, selskapsleker/-konkurranser og sosialt. Påmelding til adventsfesten på facebook. Detaljer og oppdatert informasjon om ungdomsarbeidet ligger på facebooksiden Størst av alt ungdom i Ring saker eller på hjemmesiden Konfirmert i vår? Bli med på KUL! Da får du snart invitasjon i posten til Kurs for UngdomsLedere (KUL) som starter i Stavsjø kirke onsdag 1. oktober kl Kurset er en blanding av samlinger i kirken, leir på Mesnali leirsted oktober), HEKTA Teen Camp og ledertreningshelg på Hamar og ikke minst praksis på et arrangement for barn i menigheten og pilegrimsvandring for konfirmanter. Som en del av KUL får du godkjent førstehjelpskurs i regi av Røde Kors Hjelpekorps. Håper akkurat DU melder deg på! Allerede ungdomsleder? KULT! Deltok du på ungdomslederkurs i 202/2013 eller 2013/2014? Vi håper vi kan spørre deg når vi trenger ungdomsledere på ulike arrangement i menig - TV-aksjon TV aksjonen går i år til Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp skal bruke pengene på å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia. Det betyr at Kirkens Nødhjelp trolig vil få rundt 200 millioner kroner å rutte med til sine prosjekter. Bidrag fra TV-aksjonen kan sikre mer enn en million mennesker tilgang til rent vann. Slagordet som Kirkens Nødhjelp ønsker å bruke i forbindelse med neste heten og prostiet. Derfor starter vi nå Kurs for UngdomsLedere Trinn 2 (KULT). Det blir noen samlinger i løpet av året hvor vi inviterer ungdomsledere fra hele prostiet til sosial fellesskap, samtaler rundt tro og tvil og veiledning i forhold til lederoppgavene dere møter. Følg med for informasjon om samlinger og lederoppgaver! Vi kontakter deg! Vi trenger deg! I desember inviterer Furnes menighet i samarbeid med Størst av alt ungdom i Ringsaker ungdom mellom år til konsert i Furnes kirke og adventsfest på Karmel - Furnes menighetshus. Kunne du tenke deg å spille, synge eller har noe annet du vil bidra med til denne konsert - en? Da er det bare å ta kontakt med kan - tor Dag Olav Berg på telefon: Her er ungdommene som planlegger adventskonserten. Bak fra v. Iver Nordli, Johannes Dobloug. Foran fra v. Ida Ulvestad Natås og Magnus Johansen. års TV-aksjon er da også «Vann til en million». 780 millioner mennesker verden over har ikke tilgang på rent drikkevann. I løpet av en femårsperiode skal Kirkens Nødhjelp forandre på dette i DET SKJER Presentasjon av nye konfirmanter Hver høst starter det et nytt kull med konfirmanter. Pr. 14. august har 33 ungdommer i Nes sokn meldt seg til konfirmasjon. Av disse skal 9 konfirmeres i Nes kirke, 18 i Stavsjø, og 6 i Helg øya kirke. Disse konfirmantene skal presenteres for menigheten. Dette skjer i Nes kirke den 14. sept, Stavsjø kirke den 21. sept. og Helgøya kirke den 28. sept. Det er fint om menig heten møter opp og tar imot de nye konfirmantene og husker på å be for dem! Høsttakkegudstjeneste Her takker vi Gud for det Han har gitt oss av mat, og det vi ellers trenger for å leve. På Nes blir det dyrket frem mye forskjellig; korn, frukt, bær og grønnsaker. Det er mye som skal legges til rette for at avlingene skal bli gode, og mange har nok arbeidet hardt for at resultatet skal bli best mulig. Men uten at Gud står bak og gir de nødvendige forutsetninger for livet, så hadde det ikke vært mulig. Gud fortjener vår takk og pris. Høsttakkegudstjenesten vil også være familiegudstjeneste og vi håper at mange barn kommer og er med. Høsttakkegudstjenesten er i år i Helgøya kirke 28. september kl Nes og Helgøya Bygdekvinnelag pynter i kirken og serverer dugurd. 50-års-konfirmanter Årets 50-års-konfirmantjubileum er i år i Stavsjø kirke 21. september. åtte land. Så mange mennesker skal få rent vann: Sudan: , Etiopia: , Somalia: , Afghanistan: , Sør-Sudan: , Pakistan: , Tanzania: , Haiti: Årets TV-aksjon avholdes søndag 19. oktober. Ofringen i Stavsjø kirke denne søndagen går til TV-aksjonen. Ta ellers vel i mot bøssebærerne når de kommer på døra, eller bruk de andre måter å gi penger på. Les mer på: 7

8 Hei-hei! Tenkedagsfeiring i Kenya. 39 deltakere fra St.Georgsgildene i Norge, deriblant Hanne Mette Lundberg og gruppe lederen vår Øystein Gonsholdt. Yngste deltager var 51 år - eldste 85. Hensikten var å besøke Olave og Robert Baden Powell s gravested i Nyeri i Kenya i forbindelse med Tenkedagsfeiringen 22. Februar. De norske del takerne var ikke alene. Rundt deltok. Vil tro at dette var et samvær som gir minner for livet. 22 februar er fødselsdagen for både Lord og Lady Baden Powel. Basaren Vi fortsetter det vi sluttet i forrige spalte-den faste Speiderbasaren. Den gikk på Jølstad Grendehus 12. mars med over 100 til stede. Ordningen er jo slik at alle speidere har med seg 3 gevin ster. Det betyr mange trekninger underveis og mange vinnere. Rikke Bekkum svingte lykkehjulene med sikker hånd, og holdt som alltid god og sikker styring på hvilken åre som var under trekning. Natt ugle var vertspatrulje under basa ren- og løste oppgaven på en grei måte. Saft, kaffe og biteti sto klart for små og store. Stemmingen og loddkjøperlysten var helt på topp. Basaren er jo svært viktig for driften av Ringsaker Speidergruppe. Vår beste takk til små og store for kjempeflott innsats! Temahelg. Hedmark Speiderkrets har i flere år arrangert temahelg for alle fra femteklasse og oppover, med mange ulike oppgaver og aktiviteter. Denne gang var Klima og resursutnytting tema mars møttes vel 160 speidere, rovere, ledere og foreldre på Åmot ungdomsskole- til en helg hvor en lærer om dette emnet, og bruker kunnskaper til ulike praktiske aktiviteter. Lørdag starten dagen med en forelesning ved miljø-aktivist Thomas Cottis fra Løten, som informerte om klimagassutslipp, utfordringen vi står ovenfor og konsekvensene. Deretter hadde speiderne og roverne aktiviteter rundt dette teamet. De lærte om tilgangen på rent vann og luft for mennesker og dyr, avfallssortering, miljøvennlige valg, og konsekvenser som ekstremvær. Søndag var temaet resurser og utnyttingen av den. Dagen begynte med et foredrag av Stein W. Bie fra Natur vernforbundet- om bærekraftig utvikling. Roverne fikk litt innblikk i den skjeve resursfordelingen, og lærte om hydro gen som energikilde. Speiderne hadde diverse gjenbruksaktiviterer. 8 Grønn speider er et felles prosjekt mellom KFUK/KFUM og Norges Speiderforbund. Det er et tiltak mot klima problemene. Serveringen under temahelga besto av kortreist mat. Etter spalteskriverens syn ei viktig og lærerik helg for speiderne. Gjølstad Grendehus som mange kjen ner til et felleseie Misjonforeningen, Jølstad Vel og Ringsaker Speidergruppe. Det er lagt ned mye dugnadsarbeid for å forbedre og vedlikeholde huset. Kjøkkenet er rustet opp - varme -pumper montert i salg og kaffestuenytt golv i salen. Det trengs jo midler. Annenhver lørdag- kl har Cathrine Wilberg og Hanne Mette Lundberg gjennom flere år holdt åpen kafé på dugnad, og med det skaffet mange kroner til driften. Slike jinter vil gamle Norge ha! Lokalet blir også leid ut ved forskjellige anledninger- barnedåp konfirmasjon bursdag - Hyggetreffen har sine møter her. Konfirmanter fra Hattefjelldal bodde her i forbindelse med Kurs mot Rus, et kurs som Per Arne Engdal startet opp da han begynte som prest i Hattfjelldal, og har blitt gjennomført hvert år siden. Tiltaket omfatter alle konfirmantene, også de som velger borgelig konfirmasjon. Hyggekveld på Grendehuset søndag 2. mars - med Næren Mannskor på besøk. Med i overkant av 80 personer til stede lå forholdene til rette for et trivelig samvær. Gratis inngang m/bevertning utlodning. Cathrine m/hjelpere Eivor og Inger Agnete styrte serveringen med sikker hånd. Loddsalget gikk strykende. Korets diri gent Jon Birger Flørte - var feriebort reist, i hans sted møtte James Dickensen - en musiker av høg klasse og med godt humør. Her ble det korsang, allsang, piano solo. Korformann Terje Bergsbakken orien terte kort om koret., Tanzilia Byfuglien sang, Prøysenvise v/ Anders Gjørslie, Stein Arne Bekkum orienterte om Speidergruppa. Kveldens muntreste innslag var nok Mari du bedåre, v/marius Nybakke og Terje Bergsbakken. Marius som flott dame (m/bart), Terje med busserull og sixpenc. Publikum koste seg. St.Georgsdagen med løftefornyelse, ble markert på Grendehuset onsdag 23. april, med ca. 70 speidere og foreldre til stede. Fjellrevpatruljen viste St.Georgs kamp mot dragen. Øystein viste bilder og fortalte om Kenyaturen. Det er slik at alle speidergruppene i landet har en aksjon i for å samle inn midler til et spesielt formål. Denne gang til Flyktningehjelpen. I gruppa vår holdes det auksjon over gjenstander av ulike slag som speiderne sjøl har laget. Her kunne en finne litt av hvert for eksempel strikkeplagg, sitteunderlag, tegninger, malerier, fuglekasser for å nevne noe. Ordningen er da slik at ved hver gjenstand ligger et skjema der en kan notere sitt navn og gi et bud. Når budrunden er over blir hver gjenstand/bud ropt opp med spørsmål om noen vil by mer. Systemet er ganske artig og skaper ofte munterhet i salen. Denne gang ble det ny rekord. Sluttresultat kroner. En kjempetakk til alle som var med. Bangsbergtur også i år. Onsdag 30. april dro speidere og ledere til topps for å overnatte i enkel gapahuk. I fjor var det regnvær og skikkelig bløtt. I år var været fint, men ganske kjølig. I følge spalteskriverens dagbok viste termometeret en kuldegrad om morningen 1. mai. På Bangsberg var det kaldere minus 3 grader på natta, men ingen sure miner for det. Turen gikk så til fots langs løype ( med oppgaver) ned til Rorbua - til matlagning og kanopadling. Dugnad på Speiderheimen er fast vårtegn. Speidere / foreldre mandag 12. mai småspeider / foreldre onsdag 14. mai. Da ble det klypt, raket og ryddet utendørs. Innendørs var renholdsfolket i sving samt en viktig person nemlig vaffelsteikeren. Saft, kaffe og nystekte vafler i store mengder gikk med. Et par dyktige snekkere dukket også opp. Det medførte at WC i uthuset fikk en ny vegg og en ny dør. Kjempebra!! Roverlaget skal utføre nødvendig malerarbeid etter hvert. Gruppeleiren gikk i dagene 20. til 25. juni. 11 speidere og 4 ledere dro til Omdal i Tinn kommune i Telemark, en snau times kjøring sør for Rjukan. Været var bra, men knotten var til tider ganske plagsom. Tinn har en fjelltopp innen sine grenser - Gaustadtoppen 1883 meter. Denne ble besteget under leieren, en ganske så lang og krevende fottur. En tur til Rjukan sto også på planen. Besøk på Vemork, så Tungtvannsfilmen, ble litt kjent med motstandsbevegelsen under verdenskrigen Kort sagt en trivelig og lære rik leir. Ha en fortsatt fin høst! Speiderhilsen OK.

9 Slutt for kirkekontoret på Nes Nå er det definitivt slutt for lokalt kirkekontor på Nes. Siden leieavtalen med huseier ikke gikk ut før i august har vi beholdt kirkekontor på Nes selv om det formelle kirkekontoret allerede er flyttet til Brumunddal. Men nå er kontoret ryddet og skiltet tatt ned. Mange syns nok det er både trist og rart at det ikke lenger er kirkekontor på Nes, og at dette er en utvikling i Referat fra Menighets - rådets møter Disse skal legges ut på hjemmesiden når de er godkjent, slik at alle som ønsker det kan lese dem der. Denne rutinen har sviktet noe ved flytting av kontor, men dette skal bli ordnet slik at referatene, og mye annet, skal kunne leses på Grytekluter Har du grytekluter å låne bort? Nes og Helgøya husflidslag er 30 år og skal lage en markering i Tingnes 18. og 19.oktober: - utstilling av de siste års aktiviteter - håndarbeider laget av elever fra fru Hals sin tid som formingslærer i barneskolene på Nes - og vi vil vise mangfoldet av våre formødres hjelpemidler på kjøkkenet, nemlig grytekluter. Hvis du vil hjelpe oss med «prosjekt grytekluter», henvend deg til Bente Lereim tlf eller Johanne Finden tlf innen 15. sept. Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør feil retning. Det kan nok finnes gode argumenter for både å ha kontor på Nes, og for å samlokalisere kontorene i Brumunddal og Moelv. En positiv konsekvens er i hvert fall at nå har kontoret åpent hver ukedag, tele - fonene besvares og saksbehandlingen er raskere. Noe av møblene er flyttet ned i sakri s- Gjenglemt serveringsfat Dette serveringsfatet er gjenglemt på kirkekontoret på Nes. Savner du det, ta kontakt med Torbjørn Granerud. Nes Sjømannsmisjon Dette bildet er tatt på sommermøtet. Fra venstre Ragnfrid Granerud, Solveig Fossum, Beret Boye og Astrid Nesvold. På høyre side av bordet sitter Lilly Svendsen og Solvor Schjerpen. Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet tiet i Nes kirke. Skal man ha samtale med prest er dette nå blitt et fint sted og møtes. En annen mulighet er kirkestua på Stavsjø. Man slipper å reise til Brumunddal for å treffe prest. Toalettet vil fortsatt være i bruk som før inntil nytt toalett er etablert. Torbjørn Granerud Den gamle salmeboka I forbindelse med at det er ny salmebok i Nes menighet kan den som ønsker få en eller flere av de gamle bøkene. Ta kontakt med kirkekontoret, Torbjørn Granerud eller en i redaksjonskomiteen. Den nye salmeboka - siste helg i november som også er første helg i advent skal NRK sende på direkten at alle salmer synges. I den forbindelse jobbes det med et arrangement i Nes kirke. Følg med på info på nettsider og i lokalpresse. Nytt Menighetsblad kommer også rett i forkant av dette. Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask 9

10 Hilsen fra ordføreren Her sitt jeg en solvarm sommerdag i mitt eget hjem rett på baksida av Flågå`n. Med kaffekoppen foran meg så sitter jeg og ser utover et fantastisk vakkert kulturlandskap og tenker på hvor heldig jeg er som bor akkurat her, akkurat nå. Er midt i livet, har en kjær familie og gode venner som jeg er glad i og som er glad i meg. Jeg har en jobb som både utfordrer og gleder i stort monn. Bor i ei trygg bygd der vi kjenner hverandre og der det skjer mye bra. En kan undre seg over hva en har gjort riktig som har det så bra, og så trygt. For når jeg slår på nyhetssendingene og leser aviser så er jeg at dette ikke er noe selvfølge. Forferdelige krigsbilder viser en brutal verden der siviles liv har liten eller ingen verdi. Da blir det innimellom enklere å slå av TV`n og prøve å glemme. For hvis en tar dette helt innover seg gjør det for vondt. Så kjenner jeg som mange andre på maktesløsheten om at dette får ikke jeg gjort noe med. Men det er gudskjelov slik at det er mange gode krefter som til enhver tid jobber for endring, positiv endring. Så får vi prøve å bidra der vi kan om det er nært eller fjernt, med stort eller smått. I 2014 feirer vi vår grunnlov. 200 år med en grunnlov som har vært grunnmuren for byggingen av et samfunn som nå er et av verdens beste land å bo i. Som ordfører har jeg fått være med på mange gode feiringer av dette jubileet. Min personlige feiring av grunnloven har vært å melde meg inn i Amnesty International. På den måten kan min stemme, sammen med mange andres høres i viktige saker rundt omkring i verden. Og så vet vi alle at selv om vi i verdens sammenheng har det veldig bra så har vi også våre utfordringer. De må vi løse sammen. Og er det en ting jeg er sikker på så er det at det vil vi få til. Når jeg ser engasjementet og pågangsmotet bla hos mange her på Nes så skjønner jeg at alt er mulig. Her i det vakre kulturlandskapet så kommer det nå folk fra fjern og nær for å oppleve det vi som bor her har rundt oss hver dag. Vi skal alle bidra og ta godt imot dem. For her er det ikke bare naturen som er romslig, det er folka også! Prøysen har preget året og vi har hele året feiret hans 100 års dag med brask og bram. Han Alf så det store i det små og han beskrev Ringsaksokningen i sin tid så godt at vi kjenner oss igjen i karakteristikkene og beskrivelsene i dag også. Jeg håper jubileet har bidratt til og gitt deg gode Prøysen opplevelser, eller lyst til å lese og oppleve mer. Noen gode ord fra Prøysen til slutt, fra teksten Et lite kjærtegn Et lite kjærtegn fra en som går forbi kan varme den som står igjen. Ingen lenker, bånd og tvang, bare strofen fra en sang. Et lite kjærtegn fra en som går forbi. Ønsker dere alle en riktig god høst! Klem fra Anita 10 Kulturkalenderen DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen og «Fly 2: Brann og redning» og «Børning» Søndag Åpen hage og omvisning Hovelsud gård Hovelsrud gård Omvisning kl Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi åpner for sesongen Onsdag UFO-kveld Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag Hagehistorisk marked Sveinhaug gård og historisk pensjonat Sveinhaug gård Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Lørdag «En kveld med Pål Andrè Sterud Tingnes Kulturhus, Teatersalen Dørene åpner Pål Andrè Sterud + gjester» kl Søndag Åpent galleri Atelier Fjellsol og Galleri Gapahuk Mengsholvegen Søndag Hagehistorisk marked Sveinhaug gård og historisk pensjonat Sveinhaug gård Søndag «Ut på tur» Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Åkersætra Bygdekvinnelaget serverer rømmegrøt, kaffe og kake ifbm «Ut på tur» et setertreff i regi av Hamar og Hed. turistfor Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Søndag Bygdekvinnelaget møtes til markering Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Domkirkeodden Tema: «Den store av «Kulturminne-dagen» reisen» Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag UFO-kveld Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen og Lørdag Korpstreff Nes Musikkforening Tingnes Kulturhus Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Søndag 50 års konfirmanter samles Nes Menighet Stavsjø kirke Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født

11 Søndag Høsttakke-gudstjeneste Nes Menighet Helgøya Kirke Nes Sangforening deltar. Nes og Helgøya Bygde - kvinnelag serverer dugurd og deltar med pynting Søndag Foredrag med tema knyttet til «krig» Teater Innlandet (lokal arr: Tingnes Kulturhus, «biblioteket» før forestillingen «Inntrengere» Venner av Tingnes Kulturhus) Søndag Teaterforestillingen «Inntrengere» Teater Innlandet, (lokal arr: Tingnes Kulturhus, teatersalen Salg av billetter hos Nes Venner av Tingnes Kulturhus) Innkjøpslag, Billettservice og ved inngangen Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Lappesøm v/kari Fossum Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Søndag Åpent galleri Atelier Fjellsol og Galleri Gapahuk Mengsholvegen Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Tirsdag Trafikksikkerhet Nes Røde Kors Røde Kors sine lokaler på Midttun Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, kinosalen og Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Dominostrikking v/johanne Finden Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Fredag 30. års jubileum Nes og Helgøya Husflidslag Tingnes Kulturhus Rigging og jubileumsmiddag Lørdag 30. års jubileum Nes og Helgøya Husflidslag Tingnes Kulturhus Utstilling og loddsalg Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Søndag 30. års jubileum Nes og Helgøya Husflidslag Tingnes Kulturhus Utstilling, loddsalg, trekning Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Vi dypper lys v/anne Monsbakken Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi NB! Start kl Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, kinosalen og Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Søndag Åpent galleri Atelier Fjellsol og Galleri Gapahuk Mengsholvegen Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Årsmøte Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Hvams Brænderi, kaffestua Årsmøte, årsmøte-saker og valg. Prøysenforedrag v/marie Kløvstad Øye Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Dominostrikking fortsetter Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi v/johanne Finden Fredag Felleskonsert Øvre Vang Sangforening Øvre Vang kirke og Nes Sangforening Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Søndag Felleskonsert Øvre Vang Sangforening Nes Kirke og Nes Sangforening Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, kinosalen og Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag UFO-kveld Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Adventsmøte Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Barneskole, Hjerterom Underholdning, adventsmøte, Prøysen-konkurr Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Søndag Adventkonsert Nes Musikkforening Nes Kirke 1. søndag i advent Husk å legge åpne arrangementer inn på Dette er kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på nett. Deres arrangement vil på denne måten bli synlig for hele regionen! Kulturkalenderen er nå også å finne på Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.: Overnatting ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup. Koldtbord på bestilling. Ring

12 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Stavsjø kirke 11. s. i treenighetstiden Gudstjeneste Malin B. Hoelstad - sang Engdal Matt. 23, med nattverd :00 Helgøya kirke 12. s. i treenighetstiden Barnegudstjeneste Utdeling til menighetens 3- og 6- åringer Granerud Matt. 6, Nes barne og ungdomskor - sang :00 Ingen gudstj. 13. s. i treenighetstiden Matt. 25, :00 Nes kirke Vingårdssøndag Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter Granerud Matt. 20, 1-6 Forsangergruppe :00 Stavsjø kirke 15. s. i treenighetstiden Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter Granerud Matt. 5, års-konfirmanter er invitert Thorolf Helgebye - trompet :00 Helgøya kirke 16. s. i treenighetstiden Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter, Granerud Mark. 7, høsttakkegudstj. Nes sangforening - sang :00 Ringsaker kirke 17. s. i treenighetstiden Gudstjeneste Prostigudstjeneste Flere prester Joh. 11, 17-29, m. nattverd :00 Ingen gudstj. 18. s. i treenighetstiden Matt. 8, :00 Stavsjø kirke 19. s. i treenighetstiden Gudstjeneste Sanggruppe Granerud Matt. 5, m. nattverd :00 Helgøya kirke Bots- og bønnedag Gudstjeneste Engdal Luk. 13, m. nattverd :00 Nes kirke Allehelgensdag Gudstjeneste Hanna L. Ekre - sang Granerud Matt. 5, 1-12 m. nattverd :00 Ingen gudstj. 22. s. i treenighetstiden Matt. 12, :00 Stavsjø kirke 23. s. i treenighetstiden Gudstjeneste Forsangergruppe Engdal Mark. 10, m. nattverd :00 Helgøya kirke Domssøndag Gudstjeneste Vanja og Malin B. Hoelstad - sang Granerud Kristi kongedag m. nattverd Matt. 25, :00 Nes kirke 1. s. i adventstiden Barnegudstjeneste Utdeling Min kirkebok til menighetens Granerud Luk. 4, 16-22a 4-åringer, Paul Granerud - baryton :00 Ingen gudstj. 2. s. i adventstiden 1. Kor. 15,

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013 Husk å legge åpne arrangementer inn på www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender. Dette er kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på nett. Deres arrangement vil på denne måten bli synlig

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer