EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF"

Transkript

1 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Utvalg: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl. 12:30 ORIENTERINGER: Multiconsult v/leif Arne Hellvik orientering om reparasjon/ny kai og utdyping Saksliste: Sak nr. Sakstittel 024/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte /15 Søknad om leie av grunnareal på Kaupanes industrområde 026/15 Budsjettkontroll og trafikkstatistikk for 1. kvartal /15 Innspill til Nasjonal Transportplan 028/15 Møte med byggenæringen 029/15 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte Eigersund, 12. juni 2015 Odd Stangeland Styreleder Randi S. Haugstad Utvalgsekretær Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Side 1 av 95

2 Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til tlf til Randi Haugstad Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. Side 2 av 95

3 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 033 Arkivsaksnr.: 15/1181 Journalpostløpenr.: 15/17184 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Haugstad, Randi Politisk sekretær Saksnummer Utvalg Møtedato 024/15 Eigersund Næring og Havn KF Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. Protokoll fra forrige møte godkjennes. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Protokoll Eigersund Næring og Havn KF Side 3 av 95

4 EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eigersund Næring og Havn KF Møtedato: Møtested: Formannskapssalen (nb! merk dag) Tidspunkt: Kl. 12:30 14:50 Sak fra / til: 017/15 023/15 Følgende medlemer møtte: Bodal, Kjetil Stangeland, Odd Fredriksen, Liv Røkenes, Harald Stornes, Siri Skaar Hestnes, Geir Sæstad, Alf Tore Hoås, Anette Parti ans AP bru bru bru H KrF V Merknader til møtet: Fra administrasjonen møtte daglig leder Lars Kolnes Stangeland, Odd Styreleder Haugstad, Randi Utvalgssekretær Side 4 av 95

5 Saksliste Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 017/15 Forespørsel vedrørende HMS Treningssenter i Egersund Havn Åpen 018/15 Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland Lukket 019/15 Godkjenning av møteprotokoll Åpen 020/15 Referatsaker Åpen 021/15 Spørsmål og orienteringer i møte Åpen 022/15 Utdypning kai 14 Kaupanes sprengning av grunne Åpen 023/15 Næringsutvikling Lukket 2 Side 5 av 95

6 017/15 Forespørsel vedrørende HMS Treningssenter i Egersund Havn Forslag til vedtak: 1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til at Dalane Videregående skole ønsker å styrke aktiviteten i Egersund ved å opprette et HMS Senter. 2. Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune står for finansieringen av anlegget, og at anlegget bidrar til å utvikle havnen. 3. Styret ønsker at en eventuell plassering av HMS Senteret blir vurdert i sammenheng med områdeplanen for Kaupanes. 4. Styret vil realitetsbehandle søknaden når områdeplanen er utarbeidet Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Votering: Enstemmig vedtatt. ENH 017/15 Vedtak: 1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til at Dalane Videregående skole ønsker å styrke aktiviteten i Egersund ved å opprette et HMS Senter. 2. Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune står for finansieringen av anlegget, og at anlegget bidrar til å utvikle havnen. 3. Styret ønsker at en eventuell plassering av HMS Senteret blir vurdert i sammenheng med områdeplanen for Kaupanes. 4. Styret vil realitetsbehandle søknaden når områdeplanen er utarbeidet. Vedtaket er enstemmig. 018/15 Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland Forslag til vedtak: 1. Styret i Eigersund Næring og Havn KF er skeptisk til å avhende kommunale sjøarealer. Begrunnelsen er at et eventuelt salg vil være begrensende for den fremtidige havneutviklingen. 2. Styret vil imidlertid realitetsbehandle søknaden når områdeplanen for Kaupnes er utarbeidet Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Siri Skaar Stornes (brukerrepr.) foreslo følgende fellesforslag: 1. "Styret i ENH ønsker ikke å avhende kommunale sjøarealer. Begrunnelsen er at et salg vil være begrensende for den fremtidige havneutviklingen. 3 Side 6 av 95

7 2. Eigersund Næring og Havn KF stiller seg positive til å leie ut arealer på Hovlandsterminalen." Votering: Fellesforslaget enstemmig vedtatt. ENH 018/15 Vedtak: 1. Styret i ENH ønsker ikke å avhende kommunale sjøarealer. Begrunnelsen er at et salg vil være begrensende for den fremtidige havneutviklingen. 2. Eigersund Næring og Havn KF stiller seg positive til å leie ut arealer på Hovlandsterminalen. Vedtaket er enstemmig. 019/15 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra forrige møte godkjennes Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Votering: Protokollen enstemmig godkjent. ENH 019/15 Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 020/15 Referatsaker De framlagte referatsakene tas til orientering Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Saksnummer Tittel 001/15 Valg av styre til Eigersund Næring og Havn KF 002/15 Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Havne og næringsområde Kaupanes og offentlig ettersyn av planprogram. 4 Side 7 av 95

8 Eigersund Næring og Havn KF har ingen merknader til referatsakene. 0 Votering: Det fremkom ingen forslag i saken. ENH 020/15 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. 021/15 Spørsmål og orienteringer i møte Spørsmål og orienteringer: Behandling i Eigersund Næring og Havn KF ANETTE HOÅS (V) stilte spørsmål om det som Kjetil Lycke Bodal tok opp i forrige møte ang. manglende dokumentasjon på bevillingen til investeringsprosjektet ved Hovland ferjeterminal. Er dette i orden nå? DAGLIG LEDER svarte at pengene er bevilget, men beklageligvis er de ikke kommet med som tekst. DAGLIG LEDER orienterte om at det skal være et møte med byggenæringen den på Grand Hotell. Daglig leder har vært i kontakt med Obos, Norrøna (tidl. Larsen & Bjørkeland), Hellvik Hus og Sparebank 1. DAGLIG LEDER viste til en tidligere sak 025/14 Opsjonsavtale behandlet , denne ble behandlet i lukket møte. Dette gjelder en opsjonsavtale for Jutland Group på Kaupanes. Da saken ble behandlet ble det utelatt frist for avtalen. Daglig leder foreslo at følgende tillegg tilføyes eksisterende sak 025/15 Opsjonsavtale: "Jutland Group får en tidsramme på opsjonsavtalen som gjelder ut året 2015." Votering: Enstemmig vedtatt. DAGLIG LEDER orienterte om at det skal være et møte i dag, ang. informasjon om Kaupanes. 5 Side 8 av 95

9 ENH 021/15 Vedtak: Jutland Group får en tidsramme på opsjonsavtalen som gjelder ut året Vedtaket er enstemmig. 022/15 Utdypning kai 14 Kaupanes sprengning av grunne Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Votering: Enstemmig vedtatt. ENH 022/15 Vedtak: Styret tar saken til orientering. Vedtaket er enstemmig. 023/15 Næringsutvikling Forslag til vedtak: Styret i Eigersund Næring og Havn KF oversender forslag til næringsutvikling til Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune om følgende strategi for næringsutvikling i regionen: 1. Kommunestyret er positive til utvidelse av Lyse energi sin virksomhet i Dalane. 2. Kommunestyret ønsker at Lyse energi skal spille en aktiv rolle i næringsutviklingen i regionen. 3. Kommunestyret er positiv til at det utarbeides et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse energi overtar nettdelen til Dalane Energi til takst. 4. Kommunestyret er positiv til at det forhandles et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Det forutsettes at: a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane. c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lysesystemet. Side 9 av 95 6

10 d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband med tanke på ekspansjon og vekst. 5. Kommunestyret forutsetter at Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Det forutsettes at Lyse energi legger inn ressurser for å bygge ut kundesenteret. 6. Kommunestyret er positive til at Lyse energi og Dalane energi ser på mulighetene for at Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse energi på forretningsmessige vilkår. 7. Det forutsettes at antall ansatte i nettdelen / den del som overføres skal minst være på dagens nivå med lokal tilknytning og tilstedeværelse. 8. Det forutsettes at nettleien i Lyse energi vil være lavere enn dagens nettleie i Dalane Energi. 9. Styret i Dalane energi får fullmakt fra eierne til å utarbeide en avtale på ovennevnte forhold. Utarbeidet avtale fremmes for de respektive kommunestyrene før denne fremlegges for representantskapet i Dalane energi. En viser til at ordføreren i eier kommunen er oppnevnt til en referanse gruppe av representantskapet, knyttet opp mot nødvendig omlegging av driften ved Dalane energi. 10. De nødvendige prosesser igangsettes innen august 2015, slik at ovennevnte forhold kan realiseres i løpet av Disponering av eventuelle salgsgevinster skal avklares med eierkommunene av Dalane energi i form av egen sak Behandling i Eigersund Næring og Havn KF LIV FREDRIKSEN brukerrepr. foreslo: «Saken sendes tilbake til daglig leder for redigering.» Trukket før votering. SIRI SKAAR STORNES (brukerrepr.) foreslo slikt fellesforslag: «Styret i Eigersund Næring og Havn KF ønsker at Lyse energi skal spille en aktiv rolle i næringsutviklingen i regionen. Foretaket ønsker å bidra til at saken fremmes for eierkommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal og foreslår følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret er positive til utvidelse av Lyse energi sin virksomhet i Dalane. 2. Kommunestyret er positiv til at det utarbeides et konkretisert forslag til avtale hvor Lyseenergi overtar nettdelen til Dalane Energi til takst. 3. Kommunestyret er positiv til at det forhandles et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Det forutsettes at: a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane. c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lyse systemet. d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband med tanke på ekspansjon og vekst. 4. Kommunestyret forutsetter at Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Det forutsettes at Lyse energi legger inn ressurser for å bygge ut kundesenteret. 5. Kommunestyret er positive til at Lyse energi og Dalane energi ser på mulighetene for at Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse energi på forretningsmessige vilkår. 6. Det forutsettes at antall ansatte i nettdelen / den del som overføres skal minst være på dagens nivå med lokal tilknytning og tilstedeværelse. 7. Det forutsettes at nettleien i Lyse energi vil være lavere enn dagens nettleie i Dalane Energi. 8. Styret i Dalane energi får fullmakt fra eierne til å utarbeide en avtale på ovennevnte forhold. Utarbeidet avtale fremmes for de respektive kommunestyrene før denne fremlegges for representantskapet i Dalane energi. En viser til at ordføreren i eier Side 10 av 95 7

11 kommunen er oppnevnt til en referanse gruppe av representantskapet, knyttet opp mot nødvendig omlegging av driften ved Dalane energi. 9. De nødvendige prosesser igangsettes innen august 2015, slik at ovennevnte forhold kan realiseres i løpet av Disponering av eventuelle salgsgevinster skal avklares med eierkommunene av Dalane energi i form av egen sak. 11. Hvis eierne ønsker at ENH skal bidra med ressurser stiller en seg positiv til dette.» Votering: Fellesforslaget enstemmig vedtatt. ENH 023/15 Vedtak: Styret i Eigersund Næring og Havn KF ønsker at Lyse energi skal spille en aktiv rolle i næringsutviklingen i regionen. Foretaket ønsker å bidra til at saken fremmes for eierkommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal og foreslår følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret er positive til utvidelse av Lyse energi sin virksomhet i Dalane. 2. Kommunestyret er positiv til at det utarbeides et konkretisert forslag til avtale hvor Lyseenergi overtar nettdelen til Dalane Energi til takst. 3. Kommunestyret er positiv til at det forhandles et konkretisert forslag til avtale hvor Lyse energi kjøper aksjene som Dalane energi IKS eier i Dalane Breiband IKS. Det forutsettes at: a. Det er enighet med aksjonærene om vilkårene. b. Hovedkontoret i Dalane Breiband forblir på Hauge i Dalane. c. Dalane Breiband får mulighet til likviditet for fortsatt vekst i Lyse systemet. d. Lyse energi tilfører kapital til Dalane Breiband med tanke på ekspansjon og vekst. 4. Kommunestyret forutsetter at Lyse energi etablerer et kundesenter i Egersund. Det forutsettes at Lyse energi legger inn ressurser for å bygge ut kundesenteret. 5. Kommunestyret er positive til at Lyse energi og Dalane energi ser på mulighetene for at Dalane energi kan overta mindre kraftverk fra Lyse energi på forretningsmessige vilkår. 6. Det forutsettes at antall ansatte i nettdelen / den del som overføres skal minst være på dagens nivå med lokal tilknytning og tilstedeværelse. 7. Det forutsettes at nettleien i Lyse energi vil være lavere enn dagens nettleie i Dalane Energi. 8. Styret i Dalane energi får fullmakt fra eierne til å utarbeide en avtale på ovennevnte forhold. Utarbeidet avtale fremmes for de respektive kommunestyrene før denne fremlegges for representantskapet i Dalane energi. En viser til at ordføreren i eier kommunen er oppnevnt til en referanse gruppe av representantskapet, knyttet opp mot nødvendig omlegging av driften ved Dalane energi. 9. De nødvendige prosesser igangsettes innen august 2015, slik at ovennevnte forhold kan realiseres i løpet av Disponering av eventuelle salgsgevinster skal avklares med eierkommunene av Dalane energi i form av egen sak. 11. Hvis eierne ønsker at ENH skal bidra med ressurser stiller en seg positiv til dette. Vedtaket er enstemmig. Side 11 av 95 8

12 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FA U00, TI &01 Arkivsaksnr.: 14/1256 Journalpostløpenr.: 15/17210 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Kolnes, Lars Daglig leder Saksnummer Utvalg Møtedato 025/15 Eigersund Næring og Havn KF Søknad om leie av grunnareal på Kaupanes industrområde Sammendrag: Når det gjelder bakgrunnen for saken vises det til søknaden fra Espeland A/ S som er lagt ved som vedlegg. Styret for Eigersund Næring og Havn KF har tidligere behandlet en søknad fra Egersund Energy Base A/S hvor det ble fattet følgende vedtak: 1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF har tidligere behandlet en søknad fra Egersund Energy Base A/S hvor det ble fattet følgende vedtak : «Styret for Eigersund Næring og Havn KF er positiv til planene fra Jutland Group om å etablere virksomhet knyttet til offshore, maritim virksomhet, fornybar energi og energieffektivisering på Kaupanes. 2. Forutsetningen for å inngå leieavtale er at bygningsmyndighetene godkjenner oppføringen av bygg / bygninger og at det ikke kommer innsigelser fra overordnete myndigheter. I den grad noe av arealet eies av Eigersund kommune forutsettes det at dette avklares. 3. Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle frem betingelser. Styret ber om at følgende momenter vektlegges : A. Dokumentasjon på at virksomhetene er sjø /havnerelatert. B. Størrelse på byggetrinn 1 C. Konkret plassering av bygget/bygningene D. Pris pr. kvadratmeter. Leietid og indeksjustering E. Bygningenes plassering må sees i sammenheng med den nye områdeplanen for Kaupanes. F. Bankgaranti 4. Det endelige avtaleutkastet skal godkjennes av styret I styremøtet ble det gjort følgende presisering av vedtaket: «Jutland Group får en tidsramme på opsjonsavtalen som gjelder ut året 2015.» Problemstillingen i denne saken er om foretaket ønsker å leie ut areal midlertidig til en brakkerigg. Side 12 av 95

13 Forslag til vedtak: 1. Egersund Energy Base A/S får leie 350 kvm grunnareal knyttet til brakkeriggen og 200 kvm uteareal ved inngangspartiet. Totalt 550 kvm. 2. Forutsetningen er at de forestående planene blir realisert og at brakkeriggen brukes til aktivitet knyttet til utbygging på Kaupanes. 3. Egersund Egersund Energy Base A/S tilbys samme vilkår med hensyn til leiepris, forskuddsvis betaling og opprydding etterpå som Aker. Styret har tidligere stilt krav om bankgaranti. Det forutsettes derfor at det stilles bankgaranti for betaling av leie, samt opprydding etterpå. 4. Leietiden begrenses til anleggsperioden, og termineres senest 1.juli Det forutsettes derfor at det etableres vann og avløp, samt godkjenning for bruk av brakkeriggen ved at de nødvendige tillatelser fra bygningsmyndighetene innhentes. 6. Leietaker får velge mellom to alternativer a. Brakkeriggen står hvor den er plassert i dag. Foretaket kan si opp leieavtalen med tre måneders varsel. Kostnaden ved flytting og opprydding bæres av leietaker b. Brakkeriggen blir flyttet til området som havnefogden har foreslått (se vedlegg). Kostnaden ved flytting bæres av leietaker. Foretaket kan ikke si opp leieavtalen i leieperioden under forutsetning av at vilkårene i leiekontrakten oppfylles. 7. Realisering av opsjonsavtalen og bygningsmyndighetenes vurdering av en eventuell byggesøknad behandles og vurderes uavhengig av denne leiekontrakt. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Behandles av styret. Daglig leders vurderinger: Det er svært positivt at det arbeides systematisk for å utvikle Kaupanes. I opsjonen som Egersund Energy Base A/S fikk var det knyttet bestemte vilkår. En eventuell søknad om realisering av opsjonsavtalen må styrebehandles innen opsjonsavtalens utløp Dersom styret godkjenner planene, og under forutsetning av bygningsmyndighetenes godkjennelse, vil det være behov for brakkeriggen. Espeland A/S ber om at leietiden begrenses til anleggsperioden, og termineres senest 1.juli Etter daglig leders vurdering er dette i lengste laget. Dersom vi legger til grunn 6 måneder knyttet til nødvendige politiske avklaringer,anbud og 1 års byggetid samt tiden frem til opsjonsavtalens utløp bør det holde med en leietid på 2 år. Der er viktig at avtalen med tidligere leietaker er avviklet og forpliktelsene i henhold til disse er innfridde før det eventuelt inngås nye leieavtaler. Et sentralt krav til enhver leietaker er at området skal være ryddet og i samme stand som det var ved overtakelsen. Nye leietakere må derfor ha samme krav til godkjent bruk, vann& avløp samt krav til opprydding som tidligere leietaker. De nødvendige tillatelser fra bygningsmyndighetene må innhentes. Side 13 av 95

14 Tidligere leiekontrakter har ikke hatt krav om bankgaranti. I sak 025/14 ble det imidlertid stilt krav om bankgaranti. Daglig leder oppfatter det som et signal om at styret fremover ønsker en økonomisk sikring i fremtidige leiekontrakter. Fra administrasjonens side legges det derfor opp til bruk av bankgarantier fremover. Havnefogden har uttalt seg om søknaden som mener at bruken ikke er havnerelatert og i utgangspunktet bør avslåes. Eneste alternativ er at brakkeriggen plasseres i området som vist på vedlagte kart. Daglig leder er opptatt av å finne løsninger som ivaretar flere interesser. Det er to aktuelle alternativer a. Brakkeriggen står hvor den er i dag. Aker har hatt midligere leiekontrakter med en horisont på 2 måneder. Espeland AS får tilbud om det samme. Dersom foretaket har behov for arealene, må brakkeriggen flyttes for leietakers regning og risiko. b. Espeland AS får tilbud om å leie arealet som havnefogden har vist i vedlagte situasjonkart. Her kan riggen stå i hele leieperioden under forutsetning av at vilkårene i leiekontrakten er oppfylt Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer det fremlagte forslag til vedtak. Alternative løsninger: Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Søknad om leie Kaupanes Avtale leieforhold Holevik Avtale leieforhold Situasjonskart Holeviga plassering brakkerigg Side 14 av 95

15 Mcfl le [SP[ LAND AS Egersund Eigersund Næring & Havn KF EgeF.TJtTàmmur,e ATT: Ove Romslo GRADERN Vedr. Søknad om leie av grunnareal på Kaupanes industriområde. MOfTAlT 2.9 MAI Espeland Gruppen er en eier i selskapet Egersund Energy Base AS. Selskapet er lokalisert på den tidligere fergeterminalen på Hovland. Som deres foretak er kjent med, holder vi på med en omfattende utviklingspian hvor store deler av området vil bli utviklet, og bebygd, i regi av Egersund Energy Base. I Nåværende bygg (tidligere tollbygg) skal etterhvert fjernes, og lokalisering av prosjektkontor og lager vil måtte innredes i nye fasiliteter. Det vil i anleggsperioden være behov for kontor, representasjonslokaler og overnattingsmuligheter for både egne ansatte og underleverandørers medarbeidere. Videre har vi internasjonale samarbeidspartnere som i byggeperioden vil trenge kontorplass og overnatting. Espeland Gruppen er også involvert i andre eiendomsprosjekter, og nærstående oppkjøp av industrieiendom på, og i tilknytning, til Kaupanesområdet. I den anledning vil det være behov for kontor og overnattingsmuligheter. Egersund Energy Base har kjøpt en 44 roms brakkerigg av Malthus. Denne har de siste årene vært disponert av Aker Egersund. Vi ønsker å bruke den på samme måte som Aker Egersund. Det til overnatting for egne ansatte og underleverandører. Derfor søker vi med dette om leie av ca 350 kvm grunnareal knyttet til brakkeriggen, og 200 kvm uteareal ved inngangspartiet. Totalt 550 kvm. Leietiden begrenses til anleggsperioden, og termineres seinest 1.juli En eventuell leieavtale inngås formelt med Egersund Energy Base som er utbyggingsselskapet. Skulle det være behov for ytterligere informasjon, så er jeg tilgjengelig og bidrar gjerne. Med vennlig hilsen Espeland Gruppen p GIoppedalsfl. 1347, 4383 Vkeså No MVA Espeland AS, Gamle Sokndalsvn. 38, 4372 Egersund Org. nr Side 15 av 95 TIf E-post:

16 Side 16 av 95

17 Side 17 av 95

18 Side 18 av 95

19 Side 19 av 95

20 Side 20 av 95

21 Side 21 av 95

22 Side 22 av 95

23 Eigersund Næring og Havn KF saksfremlegg Dato: Arkiv: : FE 150, FA P01, TI &14, TI &58 Arkivsaksnr.: 14/1250 Journalpostløpenr.: 15/17219 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Kolnes, Lars Daglig leder Saksnummer Utvalg Møtedato 026/15 Eigersund Næring og Havn KF Budsjettkontroll og trafikkstatistikk for 1. kvartal 2015 Sammendrag: Driftsregnskapet for havnekassen viser pr. 31. mars 2015 følgende nøkkeltall: 1. kvartal kvartal 2014 Sum inntekter: , , Sum utgifter: , , Netto resultat: , , Det fremgår at inntektene er tilnærmet i henhold til årsbudsjettet, mens kun 10 % av de forventede utgiftene er belastet. De forholdsvis lave utgiftene forklares med at renter og avdrag på lån forfaller til betaling i 2. kvartal. Det vil også påløpe utgifter til katodisk beskyttelse av kaiene i Skriveralmenningen og på Gruset. Antall fartøysanløp og godsmengder. Trafikkutvikling: 1. kvartal kvartal 2014 Anløp av handelsfartøyer: Anløp av norske fiskefartøyer: Anløp av utenlandske fiskefartøyer: Totalt antall fartøysanløp: Side 23 av 95

24 Godsmengde: Inngående last: tonn tonn Utgående last: tonn tonn Total godsmengde: tonn tonn Forslag til vedtak: Budsjettkontroll for 1. kvartal 2015 tas til orientering. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Behandles av styret. Vurderinger/opplysninger: Trafikkstatistikken for 1. kvartal 2015 viser en økning i antall fartøysanløp sammenlignet med tilsvarende periode i Den totale godsmengden over havnen er også høyere enn forrige år. Økningen kommer hovedsakelig av større aktivitet ved Pelagia Protein sitt anlegg i Ryttervik. Alternative løsninger: Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Driftsregnskap Side 24 av 95

25 Driftsregnskap EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF (2015) - År/Periode Regnskap Buds(end) % forbr Ansvar: 4010 HAVNEVESEN FAST LØNN/TILLEGG , LØNN EKSTRAHJELP 0, OVERTIDSLØNN 0, ANNEN LØNN/TREKKPL.GODTGJ , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0, PENSJONSUTGIFTER , ARBEIDSGIVERAVGIFT , KONTORMATERIELL 492, MAT/BEVERTNING 2.445, ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 972, RENOVASJON SKIP 8.230, KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON , OPPLÆRING, KURS , SKYSSGODTJØRELSE/REISEUTG. - OPPGAVEPLIKTIG 615, ANDRE GODTGJØRELSER - OPPGAVEPLIKTIG 2.272, REISEUTG./TRANSPORT V/REISER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0, DRIFT AV BIL 4.652, DRIFT AV BÅT 396, ELEKTRISK ENERGI , FORSIKRINGER/ALARM/ISPS , KONTIGENTER 0, INVENTAR OG UTSTYR (KJØP/LEIE/LEASING) 3.546, VEDLIKEHOLD EIENDOMMER , VEDLIKEHOLD KAIER , VEDLIKEHOLD BÅTPLASSER 0, ISBRYTING/SNØMÅKING 3.700, STAKER/MERKER 0, SERVICEAVTALER/DRIFT EDB , RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER 4.207, KONSULENTTJENESTER 0, KJØP FRA ANDRE KOMM./INTERKOMM. TILTAK , BET.MOMSKOMP DRIFT -175, TAP PÅ KRAV 0, LØNNSPOTT 0, RENTEUTGIFTER 0, PROVISJON VAREAVGIFT , AVDRAG PÅ LÅN 0, AVSKRIVNINGER 0, Sum utgifter , SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT , ANLØPSAVGIFT AVG.FRITT , KAIVEDERLAG AVG.FRITT , ISPS VEDERLAG , LEIEINNTEKTER , SALG AV VARER OG TJENESTER-AVGIFTSPL , ANLØPSAVGIFT AVG.PL , KAIVEDERLAG AVG.PL , VAREVEDERLAG AVG.PL , RENOVASJON AVG.PL , REF.MOMSKOMP DRIFT 175, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , BRUK AV PREMIEFOND LIVSELSKAP , Side 25 av 95 2

26 Driftsregnskap EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF (2015) - År/Periode Regnskap Buds(end) % forbr RENTEINNTEKTER 0, BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0, MOTPOST TIL AVSKRIVNINGER 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 4010 HAVNEVESEN , T O T A L T , Side 26 av 95 3

27 Eigersund Næring og Hamn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FA Q00, TI &30 Arkivsaksnr.: 15/1210 Journalpostløpenr.: 15/17951 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Kolnes, Lars Daglig leder Saksnummer Utvalg Møtedato 027/15 Eigersund Næring og Havn KF Innspill til Nasjonal Transportplan Sammendrag: Arbeidet med nasjonal transportplan er kommet godt i gang. Dette er en årlig prosess hvor forslagene som blir prioritert blir vurdert i statsbudsjettet. Sentralt i vurderingstemaene er klima/miljø,sikkerhet samt samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nasjonal transportplan er en felles plan for vei,bane og maritim transport. Det er viktig at det kommer innspill fra kommuner,bedrifter og foretak for at planen skal bli best mulig. Planen det arbeides med nå skal gjelde fra Frist for innspill er 1. august. Forslag til vedtak: 1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF ber Eigersund kommune om å arbeide for å få ny bro til Eigerøy inn i nasjonal transportplan. 2. Begrunnelsen er at broen fremstår som en flaskehals for trafikken over havnen. Foretaket arbeider aktivt får å øke trafikkgrunnlaget på havna i form av markedsføring og investeringer. Formålet er å styrke konkurransekraften til næringslivet samt å legge til rette for mer gods fra vei til sjø. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at transport på vei og sjø blir satt i sammenheng. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Avgjøres av styret. Daglig leders vurdering: Det er svært viktig at kommunen har en aktiv rolle i dette arbeidet. Jeg mener derfor foretaket må Side 27 av 95

28 komme med innspill som kommunen kan arbeide videre med. Eigersund har en stamnetthavn. Følgelig har veien ut til havna status som riksvei. Eigersund Næring og Havn KF arbeider sammen med de andre store havnene i Rogaland for å få mer trafikk over fra vei til sjø. Samarbeidet kalles RogAlliansen. Staten har gitt økonomisk støtte til samarbeidet. Det foretas betydelige investeringer i havna både offentlig og privat. Havna har også jevnt økende trafikk. Eigerøy bro fremstår i stadig sterkere grad som den begrensede faktor for utviklingen av havna. Broen er for smal for en moderne samferdsel. Resultatet er trafikkfarlige situasjoner,betydelige køer og liten effektivitet for næringslivet.. Følgelig er det behov for en ny bro med betydelig større kapasitet. Styret anbefales å treffe det fremlagte forslag til vedtak. Alternative løsninger: Side 28 av 95

29 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FA U50, FE 062 Arkivsaksnr.: 15/1184 Journalpostløpenr.: 15/17199 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Kolnes, Lars Daglig leder Saksnummer Utvalg Møtedato 028/15 Eigersund Næring og Havn KF Møte med byggenæringen Sammendrag: Den 7.05 ble det avholdt et møte med byggenæringen. Begrunnelsen for møtet var å etablere gode samarbeidsrutiner samt å sette Eigersund på kartet. Målsettingen var også hvordan vi i fellesskap skulle gjøre hverandre gode slik at boligbyggernes interesser ble best mulig ivaretatt. Møtet ble annonsert i lokalavisen, på kommunens nettsider samt mail til aktørene innen byggenæringen. Mailene ble sent ut på grunnlag av teknisk etats adresselister. Når det gjelder møteprogrammet vises det til vedlegg. Tilsvarende gjelder for de forskjellige innleggene. Forslag til vedtak: Saken legges med dette fram til drøfting og eventuelt vedtak. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Behandles av styret. Daglig leders vurdering: Innlederne var positive til invitasjonen. Møtet var godt besøkt. Det var åpenbart at møtet dekket et behov. Mange av deltakerne har gitt positiv tilbakemelding. Styret inviteres med dette til å foreta en evaluering. Er dette noe vi bør fortsette med? Bør en ha tilsvarende møter for andre grupper? Hva er de viktigste momentene som vi bør arbeide videre Side 29 av 95

30 med? Hva med oppfølgingen? Rollefordelingen mellom kommune og foretak? Alternative løsninger: Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel EiendomsMegler 1 presentasjon boligbyggingsseminar Hellvik Hus presentasjon boligbyggingsseminar Norrøn bolig presentasjon på boligbyggingsseminar Rådmann Ketil Helgevoll presentasjon boligbyggingsseminar Side 30 av 95

31 HVORDAN SETTE EIGERSUND PÅ KARTET Boligseminar, Egersund Side 31 av 95

32 Bygge et positivt omdømme. Mangfold Engasjement Trygghet «Her er det godt å leve» Side 32 av 95

33 LEGGE TIL RETTE FOR NÆRINGSLIVET BYGGE OPP UNDER DE LOKALE Lokalt eierskap er mest forutsigbart Lokale hovedkontor er viktig Skaper attraktive arbeidsplasser Statlige arbeidsplasser er underrepresentert Kompetansearbeidsplasser er viktig, kjemp mot nedbygging Side 33 av 95

34 VI ER EN PENDLERKOMMUNE Over 2100 pendler ut, og ca 1100 pendler inn 28% av sysselsatte i kommunen pendler ut Side 34 av 95

35 Utvikle jernbaneområdet Parkering Dobbeltspor Stoppesteder Vei Side 35 av 95

36 Mange hjerter som banker for Egersund rundt om i landet Politikk, media,næringsliv, kultur Registrere og pleie disse Okka ambassadører Side 36 av 95

37 BOLIGBYGGIN G I EIGERSUND 07. mai 2015 Side 37 av 95

38 DET E KOMMUNEN Å DEI Side 38 av 95

39 Side 39 av 95

40 Kommunedelplan - arealdel Side 40 av 95

41 Kommuneplan Befolkningsutvikling og boligbygging Eigersund hadde ved siste årsskiftet innbyggere og har vært positiv de siste årene.. I en periode på midten av 80 tallet var det nedgang i folketallet i flere år etter hverandre. Fra 1986 og fram til 1999 varierte veksten mye fra år til år. Fra 2000 til 2005 var veksten svært lav før den i 2006 og fram til nå har vært betydelig større. Ingen andre perioder etter 1980 har hatt slik vekst i folketallet i flere år. Side 41 av 95

42 Kommuneplan Utfordringen fremover er bl.a. å få flere unge i etableringsfasen til å bosette seg i, eller la være å flytte fra kommunen. Eigersund kommune legger til grunn en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i perioden på mellom 0,5 1%. Side 42 av 95

43 Kommuneplan Følgende rammebetingelser er lagt til grunn ved vurdering av behovet for boligareal i planperioden: Det vil med utbyggingstallet som har vært de siste årene, være behov for om lag nye boliger i planperioden. Anslått arealbehov vil grovt være på om lag daa. dersom en legger til grunn en blanding av ulike typer boliger, men med hovedvekt på eneboliger. Side 43 av 95

44 Kommuneplan Kommuneplan: boliger pr år 2014 ca 130 boliger Alle gule arealer er under eller ferdig regulert Side 44 av 95

45 Side 45 av 95

46 Eigersund - tyngdepunkt i sør? Side 46 av 95

47 Eigersund - tyngdepunkt i sør? Eller endestasjon på Jærbanen? Side 47 av 95

48 Befolkningsvekst i kommunene Beregnet folkemengde Økning 1101 Eigersund Hå Klepp Time Side 48 av 95

49 Side 49 av 95

50 Side 50 av 95

51 Side 51 av 95

52 Hva om Side 52 av 95

53 Eigersund kommune innbyggere Side 53 av 95

54 Tenk da om Side 54 av 95

55 Side 55 av 95

56 Side 56 av 95

57 Side 57 av 95

58 Side 58 av 95

59 SAMHANDLING Side 59 av 95

60 PLAN- OG BYGGESAKER Side 60 av 95

61 Forutsigbarhet Side 61 av 95

62 Vesen og verk Side 62 av 95

63 Side 63 av 95

64 Side 64 av 95

65 Gebyr Side 65 av 95

66 Og til slutt. Side 66 av 95

67 Det papirløse samfunn Side 67 av 95

68 Det papirløse samfunn Side 68 av 95

69 Og helt til slutt. Side 69 av 95

70 Det er bedre med 10 fugler på taket, enn Side 70 av 95

71 Side 71 av 95

72 Takk for oppmerksomheten! Side 72 av 95

73 INNLEGG TIL SEMINAR OM BOLIGBYGGING I EGERSUND Presentere meg og Norrøn Bolig AS. Takke Egersund kommune og Egersund Næring og Havn for flott initiativ. Dette viser at kommunen vil noe, og har ambisjoner for både byen og resten av kommunen. Men det nytter ikke at vi har seminarer og snakker om alle muligheter uten at det gjøres en evaluering og at det lages en handlings/ gjennomføringsplan Spørsmålet i fra Egersund kommune til oss i byggenæringen er: Hvilke forventninger har vi til kommunen og hva kan byggenæringen bidra med? ( Alle byggefirmaer har nok forskjellige forventninger alt etter hvilke områder de driver innen rehabilitering, vernesoner, feltutbygging etc. ) Det første jeg tenker på er at vi må ha respekt og tillit til hverandre, skjønne hverandres roller og bli enige om hva som er offentlige oppgaver og hva som er private oppgaver. I hvilke sammenhenger vi kan samarbeide og utfylle hverandre Vi må samarbeide og jobbe mot samme målsetning. Vi som driver med feltutvikling og boligbygging kan ikke bygge ut nye felt uten å ha et godt samarbeid med kommunen. Et godt samarbeid forutsetter at vi boligutbyggere kan ha jevnlige møter med en ressursgruppe/personer i kommunen som skjønner bransjen og snakker samme språk Dette kan for eksempel være Egersund Næring og Havn. For å bygge boliger trenger vi gode reguleringsplaner. Og ikke minst må de være økonomisk bærekraftige. Det er de økonomiske forholdene og diskusjonene som er de vanskeligste å ta med kommunen. Hva skal dekkes av kommunen og hva skal dekkes av feltutbygger og til slutt boligkjøper. Hvem bestemmer hva slags rekkefølgekrav som skal legges inn i reguleringsplaner?hvordan oppnå rettferdighet og forutsigbarhet i disse rekkefølgekravene?hvem dekker hva? Det er altfor uklare retningslinjer på dette nå. Slike spørsmål bør være avklart så tidlig som mulig i en reguleringsprosess. Det blir for dumt å legge for mye penger og arbeid i en reguleringsplan som aldri kan gjennomføres på grunn av for høye kostnader. Det kan derfor bli veldig uforutsigbart dersom det kommer forslag fra politikerne under behandlingen uten at konsekvenser for disse forslag er sjekket ut i forkant av at eventuelle vedtak blir fattet. Når alt kommer til alt så nytter det ikke med gode reguleringsplaner og klarlagte boligfelt dersom det ikke er boligkjøpere. Jeg mener derfor at boligbygging ikke nødvendigvis er det viktigste for kommunen. Det skaper en del arbeidsplasser, men ikke vekst alene. Boligbygging dekker kun et primærbehov dersom folk ønsker å bo eller bosette seg i kommunen. Den viktigste rollen Egersund kommune har, er å tilrettelegge for nye arbeidsplasser samt ta vare på og tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan vokse å utvikle seg. (Ha tilstrekkelig ferdig opparbeidede næringsområder/areal og markedsføre disse) Vi får ikke fart på hjulet av å leve på egen vekst. Vi må satse på en form for tilvekst. Men da må Egersund kommune ha noe å tilby. Det nytter ikke å ha flotte tomteområder hvis det ikke er gode og positive utsikter i kommunen. Jeg som næringsdrivende, forventer at kommunen har resurser, kompetanse og vilje til å være ute i markedet og tilrettelegge for at nye bedrifter vil velge Egersund som den kommunen de vil etablere seg i. Dette vil igjen skape boligbygging og vekst for alle. Side 73 av 95

74 Kommunen må være synlig i markedet, samt ha gode vilkår å tilby, slik at ikke andre kommuner velges. Egersund ligger strategisk veldig bra til. Vi har en havn som garantert kunne vært utnyttet mye bedre. Vi har jernbane, nærhet til E39 osv. Alt dette vet vi, men vi må få markedsføre og utnytte de resurser vi har i kommunen. Dersom vi lykkes med å få etablert nye og varige arbeidsplasser, vil det bli økt boligbygging og også flere arbeidsplasser i andre bransjer. Det er slike spørsmål og svar jeg forventer at Egersund kommune og Egersund Næring og Havn tar seg av. Bare tenk på veksten på 1970 tallet når bla. Kværner ble etablert. Vi må heller ikke glemme tilrettelegging av turisme og fritidsboliger, da dette er med på å holde liv og øke handelen i sentrum. Vi bygger en del fritidsboliger i kommunen. Hyttekjøpere forteller meg at det er i Egersund de handler og bruker penger når de er på hytta. Det er da de har tid til å slappe av å kose seg. Avslutningsvis vil jeg si noe om mentalitet og holdinger: Det er viktig å omtale kommunen og hverandre med positive ord Vi må unne hverandre suksess. (Også konkurrenter) Vi må unne hverandre å tjene penger og å være stolte gode resultater Side 74 av 95

75 Boligbygging i Eigersund kommune Hva gjør Eigersund for å møte forventningene? 7. mai 2015 Sammen for alle! Side 75 av 95

76 Aktivitet og attraktivitet Side 76 av 95

77 Kommunen er en kompleks organisasjon Side 77 av 95

78 Epikur Mest mulig lykke for flest mulig «Hensikten med det hele er å oppnå et lykkelig, rolig liv, karakterisert av fred og fordragelighet og fri for frykt og smerte - omgitt av venner» f. Kr Side 78 av 95

79 Megatrender - bakteppe Globalisering Urbanisering Digitalisering Side 79 av 95

80 Mål for det boligsosiale velferdsprogrammet: Alle skal bo godt og trygt i Eigersund kommune og kommunen spiller en viktig rolle for å tilrettelegge for dette Formål Flere vanskeligstilte skal bo i stabile og varige boforhold Side 80 av 95

81 Side 81 av 95

82 Attraktivitet og aktivitet Festivalby Visefestival Bluesfestival Oktoberfestival Fyrfestival Okka festival Nordsjørittet Julebyen i Rogaland og Norge Betydelig hyttekommune Flott turterreng, turvei Egersund Hellvik Vannbassengan Side 82 av 95

83 Side 83 av 95

84 Lokale utfordringer Eldrebølge Reisetid og gode kommunikasjonsløsninger (dobbeltspor, ny kryssing til Eigerøy, E39) Fremtidig byutvikling (Eie, stasjonsområde, boliger i tilknytning til jernbane) Konjunkturutsatt næringsliv Relativt få kompetansearbeidsplasser med krav til høgere utdanning Mangler høgskoletilbud, men vi har heldigvis Dalane vgs og studiesenteret Side 84 av 95

85 Et steds attraktivitet som ikke har med bolig å gjøre: 1. Ryfylke 2. Dalane 3. Nord-fylket 4. Stavangerregionen Telemarksforskning, 2014 Side 85 av 95

86 Vestlandsindeksen «Om 30 år er olje/gassnæringen og havbruksnæringen like store.» Side 86 av 95

87 Nettundersøkelse Antall respondenter Bosted Alder Utdanning Kjønn Skalaen 1-6 Side 87 av 95

88 Side 88 av 95

89 Side 89 av 95

90 Side 90 av 95

91 Side 91 av 95

92 Side 92 av 95

93 Hvor trykker skoen? Side 93 av 95

94 Eigersund Næring og Hamn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 033 Arkivsaksnr.: 15/1181 Journalpostløpenr.: 15/17185 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Haugstad, Randi Politisk sekretær Saksnummer Utvalg Møtedato 029/15 Eigersund Næring og Havn KF Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte Spørsmål og orienteringer: Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Side 94 av 95

95 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Styrets faste medlemmer/varamedlemmer 2015: Politiske oppnevnte medlemmer Leder Odd Stangeland (AP) Nestleder Geir Hestnes (H) Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) Medlem Anette Hoås (V) Varamedlemmer i rekkefølge 1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) Brukerrepresentanter Medlem Harald Røkenes Medlem Liv Fredriksen Medlem Siri Skaar Stornes Varamedlemmer i rekkefølge 1. Varamedlem Siv Grure 2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad Ansattes representant Medlem Kjetil Lycke Bodal Vararepresentant Varamedlem Ove Romslo Side 95 av 95

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Havnebygget, Strandgaten Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: Kl. 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 006/17

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Formannskapssalen Rådhuset 23.1.214 Tidspunkt: 12:3 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 37/14

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: 16.04.2015 Arkiv: :FA - U01 Arkivsaksnr.:15/762 Journalpostløpenr.:2015011591 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund næring

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl. 12:30 ORIENTERINGER: Kl 12.30 Rektor fra Vinterlandbruksskolen på

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Havnekontoret 15.05.14 Tidspunkt: ORIENTERINGER kl 09.00 11.00 kl 11.00 12.00 kl 12.00 12.30

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17 EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 20.04.2017 Møtested: Grand otel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak 005-006/17 Følgende medlemer møtte: Odd

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 027/15 Søknad

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

Interpellasjon til kommunestyrets møte 22.4.2013 - vedr. videre arbeid med byggefelt på Ramsland

Interpellasjon til kommunestyrets møte 22.4.2013 - vedr. videre arbeid med byggefelt på Ramsland Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.04.2013 Arkiv: :FE-033, TI-&29 Arkivsaksnr.: 08/892 Journalpostløpenr.: 13/10648 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside LUND KOMMUNE Regionråd Dalane Innkalling Møtested: Lund rådhus, møterommet Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: Kl. 09:00 Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 01.10.2012 Tidspunkt: 18:00 kl 1800 kl 18:30 Ann-Kristin Bekkevoll vil gi

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alf Martin Ulven NESTL H

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alf Martin Ulven NESTL H Aremark kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 17:00-19.30 Kommunestyresalen, Aremark rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Ragnar

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: NB! Ervik Shipping Kaupanesveien 50, Eigerøy Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: Kl. 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 040/15

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Risavika, Stavanger 19.06.2014 Tidspunkt: 13:30 ORIENTERINGER kl 09.00 Kl.ca 12.30 kl 13.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid : Kl. 18.00 20.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

HAUGESUND KONTROLLUTVALG PROTOKOLL

HAUGESUND KONTROLLUTVALG PROTOKOLL HAUGESUND KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Tirsdag 27. september 2016 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås. MØTESTED: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 24. april 2017 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2017/11091-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Ikke kommet: Jan Arne Kristiansen, leder Hege Foss Westgaard, nestleder Tony Andre Rishaug,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 13. mai 2008. Tid: 09.00 11.30. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for SV Leder Otto

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll MANDAL HAVN KF Møteprotokoll Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga Dato: 16/05/17 Tidspunkt: 12.00 15:20 Følgende medlemmer møtte ikke: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.09.2014 kl. 15:00 Sted: Møterom i 2.etasje i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Grethe

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 21.03.2007 FRA SAKSNR: 8/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i

Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING MED SAKSPAPIR STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Møterom Budeia - kommunehuset Møtedato: 07.11.2017 Tid: 12:00-15:30 Saksliste: Saksnr. Tittel 2/17 ÅRSBUDSJETT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A,formannskapssalen Møtedato: 6.5.2014 Varighet: 9.00 12.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:15 Fra saknr.: 186/12 Til saknr.: 195/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER MØTEINNKALLING

RAKKESTAD KOMMUNE DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER MØTEINNKALLING RAKKESTAD KOMMUNE DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER MØTEINNKALLING DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtedato/sted: Torsdag 09.06.2011 Formannskapssalen kl: 17.00 (event. Møterom Teknikk- Miljø - Landbruk, 2.etg.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer