Samarbeid om beredskap profesjonelt og effektivt. Randi Morvik Molde 23.september 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om beredskap profesjonelt og effektivt. Randi Morvik Molde 23.september 2008"

Transkript

1 Samarbeid om beredskap profesjonelt og effektivt Randi Morvik Molde 23.september 2008

2 Revus Energy today Pure NCS/UKCS play Four fields in production 2008 production guidance 6,400 boe/day One field under development - Yme Eight potentially commercial discoveries Approx. 60 NCS/UKCS licenses, 10 operated Reserves and resources of 92 mmboe Large exploration potential: +400 mmboe net risked resources 49 employees

3 Samarbeid om beredskap -profesjonelt og effektivt Et OLF samarbeid + noen flere Prosjektet Nasjonalt beredskapssenter for aktører på norsk sokkel Ideen og målet Bakgrunn-hvorfor Hva vi har gjort så langt Veien videre

4 Ideen Nasjonalt beredskapssenter Felles beredskapssenter Ressurseffektivt Kostnadseffektivt Høyere kvalitet Aktørene fremstår ensartet mot eksterne parter som HRS, NOFO, PTIL og andre Navnet Nye norske E&P selskaper (14) Internasjonale E&P selskaper (26) Europeiske energiselskaper (9) 4

5 MÅL: Etablere et profesjonelt nasjonalt 2. linje beredskapssenter På linje med HRS og etablerte oljeselskaper sine 2. linjer Likhetstrekk med NOFO Mulighetsstudie gjennom OLF 5

6 Mulige brukere Leteselskaper Nye driftsoperatører ( og gamle) Andre (riggselskaper, subsea, rørlegging, oljeservice etc) 6

7 Vanlig praksis for organisering av beredskap 1. Linje Rigg eier/operatør innretning Hovedredningssentral 2. Linje Operatør Onshore support (5-7 pos.) Ptil Politi Hovedredningssentral Oljevern Andre Kontakt med pårørende 3. Linje Operatør Media Økonomi 7

8 Hva er gjort så langt? Ideen presentert for HMF i februar 2008 Prosjeketskisse Endeavour og Revus Prosjektgruppe Randi Morvik (Revus) Siri Nesbø (Centrica) Rune Frafjord (VNG Norge) Mulighetsstudie gjennom OLF Bestia Risk Consulting Hans Petter Herland Jan Salve Torgersen (Siber) gjennomsyn og kontroll 8

9 Hensikt med mulighetsstudien Studien skal belyse muligheten for å etablere et troverdig og profesjonell 2. linjes beredskapssenter for felles bruk av operatører på norsk sokkel, herunder vurderinger av: Aktivitetsnivå og deltagelse fra aktuelle operatørselskap Ressursbruk Kompetansekrav Kostnader og tid i forbindelse med etablering og drift Mulige aktører og modell for finansiering Best egnet lokalisering Utfordringer knyttet til regelverk ved en felles, delvis ekstern 2. linjes organisasjon. 9

10 27 selskaper deltar i Mulighetsstudien NBS 10

11 Prinsipper Ivareta alle krav i regelverk Ansvar ligger fortsatt hos operatør Systemer og kultur for å unngå hendelser Kommunikasjon Ledelsesfokus Organisasjon og systemer for å ivareta hendelser Berdskapsorganisasjonen 11

12 VURDERINGER Regelverk Begrepene troverdig og profesjonalisert Aktivitetsnivå og deltagelse Generisk organisering av 2. linjes beredskap Kompetansebehov Personellbehov modeller for organisering Rekrutteringsmuligheter Nødvendige arealer Tekniske støttesystemer Beste lokalisering Kostnader for etablering og drift Finansieringsmodell

13 Regelverk Lovverk og forskrifter gjennomgått, mulighetsstudien konkluderer med at krav ivaretas fullt ut. Operatørselskapet skal fortsatt bære ansvaret for håndtering av beredskapssituasjoner. 13

14 Troverdighet mobilisering av nødvendig ressurser i tide, i forhold til faresituasjonen overholde varslingsfrister og oversendelse av planer til myndigheter integrering med offentlige/nasjonale redningstjenester nødvendig støtte til rammet enhet og berørte parter evne til å håndtere storulykker arealer og lokaler som gir gode arbeidsforhold gode og sikre kommunikasjons- og informasjonsløsninger med lav brukerterskel og enkle reserveløsninger 14

15 Profesjonalitet Med profesjonalisert forstås en yrkesmessig utførelse av kompetent og erfarent personell. For NBS bør dette innebære: Fast ansatt personell med sikkerhets- og beredskapsoppgaver på heltid Høy kompetanse deltagende operatørselskap kan søke støtte for HMS-vurderinger og HMS-arbeide i senteret Effektiv utførelse profesjonelle gjør ikke nødvendigvis andre ting eller gjør tingene annerledes, men det forventes større hurtighet, presisjon og effektivitet. Godt utrustet og i gode lokaler state-of-the-art 15

16 Oversikt over rigger allokert til leteboring 16

17 Innrapportert letevirksomhet for mulige brukere av NBS 17

18 Organisering av NBS Organisasjonselementer Generisk organisasjon (rolle/funksjon) Ressursgrunnlag bemanning 3 modeller Vakt Kompetansebehov Arealer 2 viktige hjelpemidler Kostnader Finansiering 18

19 Organisasjonselementer Beredskapssenteret Call centre Mottakssenter evakuerte Pårørende-omsorg senter 19

20 Behov: Roller & funksjoner Beredskapsleder Stabsleder (myndighetskontakt) Skadestedskontakt Mediekoordinator Logistikkoordinator Personellkoordinator Loggfører 20

21 Ressursgrunnlag personell Ulik benyttelse av de tre ressursene gir grunnlag for ulike løsninger 22 (Merk farger) NBS: Fast ansatte Operatørselskapet 3.parts leverandører av beredskapstjenester

22 3 modeller PROFESJONELL LEVERANSE DUGNAD 23

23 Profesjonell 25 faste NBS ansatte Nær fullstendig egen kapasitet Liten bruk av operatørkapasitet Liten bruk av 3.partstjenester Senteret vil selv kunne etablere og vedlikeholde kjerneorganisasjon for ubestemt varighet. 24

24 Leveranse 5 faste NBS ansatte Utstrakt bruk av innleide 3.partstjenester Liten egen NBS-kapasitet Liten bruk av operatørkapasitet. 25

25 Dugnad 8 faste NBS ansatte Utstrakt bruk av alle deltagende operatørers ressurser Forsterket NBS-kapasitet Redusert bruk av 3.partstjenester. Operatørene støtter hverandre gjensidig gjennom tilgang til trenede og innmeldte ressurser i pool fra alle deltagende operatører. 26

26 Vaktordning Hjemmevakter m/frammøte innen 1t etter mottatt varsling er den vanlige praksis i eksisterende beredskapsordninger NBS blir et permanent senter arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger er viktig! 27

27 Daglig aktivitet Leveranse Kontakt med/oppgaver for operatørselskap Kontakt med rigg, ajourhold av planverk og systemer Situasjonsrapportering mot operatør Kontakt, vedlikehold og kvalitetssikring av 3. parts kontrakter og tilgjengelighet Kurs- og øvingsadministrasjon Deltagelse i kompetansehevende tiltak/egenutvikling/onthe-job-training hos operatør Selvadministrering Dugnad Profesjonell Økt evne til trenings- og øvingsvirksomhet i egen regi 100 % egen evne til kurs- og øvingsvirksomhet Kompetansesenter i beredskap HMS-ressurs for operatører Aktiv deltagelse i risiko- og analysearbeid Koordinering mot områdeberedskapene 28

28 Fordeler og ulemper med modellene Fordeler Ulemper Leveranse Lettest å få i gang? Utskifting av leverandør Sårbar ift sykdom hos kjernebemanningen Dugnad Profesjonell God forankring hos operatørene Beredskapskompetanse tilbake til operatørselskapene Sikrer jevn og høy kvalitet Spesialistsenter Kapasitet til trening, øvelser og bistand til planverk og analyser Bruker høyt spesialisert fagpersonell til andre ting enn kjerneoppgavene Må frigi personell til fellesskapet gjennom vakt utover perioder med egen aktivitet Organisering av vaktordingen Deltakelse fra selskaper som er lokalisert andre steder Oppgaver nok til de ansatte? 29

29 Nødvendig kompetanse i NBS Krisehåndteringskompetanse Erfaringsbasert / beredskapsminded Mestringsevne Oljefaglig kompetanse Oljevern og miljøvern Boring og borerigger Produksjon og produksjonsinnretninger HMS: Redningstjeneste, logistikk, oljevern, brann- og eksplosjonsvern, regelverk Annen ønskelig kompetanse Opplæring IT Forvaltning Omsorg 30

30 Spesielt: Oljevern-/miljøvernkompetanse Blant de faste NBS-ansatte, egen kompetanse 3.parts spesialister på kontrakt Liaisoner fra NOFO 31

31 Arealer for NBS: kvm BEREDSKAPSROM 1 BEREDSKAPSROM 2 ADM/STØTTE 2 (250) ADM/STØTTE 1 (125) CALL CENTRE (80) SPESIALIST / LIAISON CALL CENTRE LEDELSE ADM / STØTTE 1 Rekvisita / print Lager Lite møte 1 Anretningskjøkken Sov 1 Toalett H & D Resepsjon / Garderobe BEREDSKAP ROM 1 (70) SPES./ LIAISON (60) LED (20) BEREDSKAP ROM 2 (70) 32 ADM / STØTTE 2 Stort møte Lite møte 2 Spiseplass Sov 2 Oppholdsrom Dusj H & D Gjestetoalett 2x kontorer NB! ikke glem: Lys-, luft-, temperaturregulering Nødstrøm og no-break Datagulv Garasje og nok parkeringsplasser

32 2 viktige hjelpmidler Web-basert krisehåndteringssystem Varsling, innkalling, meldinger Logg, sjekklister, planverk, frigitt info. Mange leverandører anbudsrunde! Anskaffelse i tide pga. populering Krever vedlikehold! NB! Ett NBS men mange 3. linjer, ikke alle systemer håndterer dette Crisis Manager TM Beredskapsløsning telefoni Samtalene holdes ute i nettet Hindre overbelastning/krasj sentralbord Kø-/trafikkovervåkning Melding/info ved opptatt

33 Lokalisering, konsept og oppstart I teorien over alt Mest praktisk hvor flest selskaper har tilhørighet dvs Stavanger Konsept - stiftelse Oppstart 1.januar 2010? OLF? 34

34 Finansiering Innmeldingsavgift Årsavgift Aktivitetsbasert avgift (engangsavgift) (årlig kontingent ) (Iht. antall operasjonsdøgn) 35

35 Veien videre Utarbeide prosjektplan for Fase 2 (etablering): Etableringsprosjekt OLF Arbeidstakerrepresentasjon Avklare hvilke selskaper som er interessert i videre deltakelse Ansettelse/valg av prosjektleder Valg av modell profesjonell foretrukket Foretningsmodell, stiftelse etc Kostnadsmodell Valg av lokalisering Ansettelse, opplæring og innflytting 36

36 Når ulykken er ute, gjelder det å ha riktig kompetanse. Her fra en øvelse i Foto: Jonas Haarr Friestad Nytt krisesenter: Oljemyggene står sammen Innen 2010 kan et flunkende nytt beredskapssenter komme oljemyggene på norsk sokkel til unnsetning når kriser oppstår.