NETTVERKSBYGGING I NORD NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTVERKSBYGGING I NORD NORGE"

Transkript

1 NETTVERKSBYGGING I NORD NORGE BAKGRUNN NOU 1997:20 Omsorg og kunnskap! Norsk kreftplan NOU 1999:2 Livshjelp Konklusjon: Kunnskap om lindrende behandling for dårlig. Behov for en generell kompetanseheving i alle ledd av helsevesenet, samt behov for utvikling- og forsknings- arbeid innen feltet. Midler bevilget f.om års periode, ut 2003 (50 mill) Kompetansesentra tilknyttet universitetssykehusene i alle helseregioner, v/ RiTø/ UNN underlagt kreftavdelingen. Fast tilbud fra 2005.

2 Lindring i Nord - LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling i Nord Norge Lindrende behandling - bakgrunn: Nasjonal Kreftplan (1997): lindrende behandling skal i sluttfasen i størst mulig grad skje i pasientens nærmiljø etablere enhet for lindrende kreftbehandling i hver region fylkesnivå -enheter for medisinsk onkologisk behandling - fungere som kompetanseenheter lindrende behandling må i sykehusene integreres i det ordinære behandlingsapparat, og skal som prinsipp skje i den avdelingen som har det primære behandlingsansvar

3 Hvem var vi? Bente Ervik, kreftsykepleier, Tromsø (1/2), koordinator (første kull Kreftsykepleiere i Tromsø) Marjolijn Buitink, kreftsykepleier, Vefsn kommune (1/2) Tone Nordøy, onkolog UNN (1/4) (Hospice London 1989, kreftavd. Fra 1987) Kristin Bergum, kreftsykepleier, Tromsø kommune(1/2) Rune Svensen, gastrokirurg, Harstad (1/4) Ressursgruppe: Marit Jordhøy, Jørgen Hansen, Ellen Pedersen, Erik Langfeldt, Inger Linaker, Åse Rønnild, Roy Bremnes Helseregion Nord, består av 89 kommuner, innbyggere Ca kreftdødsfall pr år Bygge på eksisterende ressurser Geografisk spredning Nå alle nivå i helsevesenet I startfasen primært kreftpasienter, men arbeidet har i stor grad overføringsverdi til pasientgrupper med andre kroniske, uhelbredelige sykdommer og generelt til alle ved livets slutt.

4 Mål definert ved start i 2000: Formål: Alvorlig syke og døende og deres pårørende skal få et best mulig tilbud der de til enhver tid er, i institusjon eller hjemme. God symptom lindring! Nettverk rundt pasienten - trygghet! Hovedmål: - kartlegge ressurser og behov innen lindrende behandling i region nord Ressurspersoner - utprøve ulike strategier og fremgangsmåter for kompetanseheving og fagutvikling Kursing, håndbok - legge grunnlag for etablering av enheter for lindrende behandling Såkorn midler

5 Remote/Rural In Norway, 14 inhab./km 2 Nothern Norway, 4 inhab./km 2 Finnmark 1,5 inhab./km 2 In USA the definition of rural,, a place with less than 2500 inhabitans. In Japan corresponding numbers are Encyclopaedia, wordiq.com Bente Rune Kristin Marjolijn Tone

6 Første utgave 2000 UTDANNINGENE VIKTIGE, SPES. KREFTSYKEPLEIERE Ressurspersoner Ildsjeler allerede tilsted.

7 Rune Svendsen Undervisning høsten 2002 for Omsorgstjenesten Sørøya, Tromsø kommune Dato: Tema: Forelesere: Tidspunkt: Onsdag Lindrende behandling - Hospicefilosofi - Å leve med alvorlig sykdom - Den gode samtalen Bente Ervik Jens Boge Hele Nord Norge Onsdag Onsdag Onsdag Smerter og smertebehandling Åndelig omsorg/eksistensiell omsorg Symptomlindring: (m/case) Kachexi (ernæring), kvalme. Døden å være døende Symptomer ved livets slutt - munnstell, væskebehandling, dyspnoe. Tone Nordøy Jens Boge Inger Dagsvold Bente Ervik Inger Dagsvold Onsdag Pårørende Å være hjelper Hvordan samarbeide til det beste for pasient og pårørende Oppsummering Bente Ervik Jens Boge Hensikt: Kompetanseheving innen lindrende behandling Forelesere: Tone Nordøy: Overlege Kreftavdelingen, UNN Bente Ervik: Kreftsykepleier/cand.polit, UNN Jens Boge: Prest, UNN Inger Dagsvold: Kreftsykepleier, UNN Målgruppe: Kursansvarlige: Helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende i og utenfor institusjon Bente Ervik Jens Boge

8 2004 versjon: Hovedmål: Bidra til at alvorlig syke og døende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud i helseregion Nord uavhengig av bo- og oppholdssted. Delmål: Bidra til kompetanseheving og fagutvikling Fungere som et ressurssenter Bidra til økt samarbeid mellom aktører, enheter og nivåer i helsevesenet. Økt forskning innen fagfeltet. Kompetansesenteret for lindrende behandling Lindring i Nord LIN 2010 FASTE: Bente Ervik Leder / Kreftsykepl./pedagog 20% Tone Nordøy Avd.overlege kreftavd. UNN 20% Bente Lohne Sekretær r 50% Kathrine Magnussen Kreftsykepl. 100% Tom Dønnem D Overlege 20% Sigve Andersen Overlege 20% Linda Norrie - Kreftsykepl.100% (engasjement) ENGASJERTE: UNN Narvik 50% kreftspl (pall team) UNN Kreftavd 50% lege (pall team)

9 2010: Lindring i nord oppgaver: Kompetanseheving Nettverk Bidra ved etablering av enheter/senger for lindrende behandling/ Pall.team, m Fagutvikling og forskning Kompetanseheving Grunnkurs lindrende behandling årlig 3 dagers kurs påp UNN Tromsø ( febr 2010) Kurs i kommuner Geografiske satsninger etterspørsel rsel Sigve Andersen Undervisning/veiledning pr. lys/bilde Fagdager Håndbok i lindrende behandling

10 2009 utgaven Magnar Johansen Rune Svendsen Rune Svendsen

11 Nettverk Møteplassen for kreftsykepleiere Samarbeid med Kreftforeningen seksjon Nord Helseforetaksvis - nye nettverksgrupper, repr. fra alle kommuner. Oppstart i mai Nordland Sør, S juni Nordland Nord. (2011 Troms/Finnmark) Stimulere/veilede/være ressurs Naturlige nettverk ex; Bodø,, Finnmark. Tromsø kommune ressursgrupper (Midt-Troms) Kunnskap om regionen Koble folk sammen, hva er gjort tidligere? Andre kompetansesenter i landet Enheter for lindrende behandling/senger/team Bidra ved etableringer: Kompetanseheving, organisering, økonomi Veiledning: Pr lyd/bilde, møter, m telefon Z 51.50, egne retningslinjer Palliative tverrfaglige møter m = palliativt team? UNN Kreftavdelingen

12 Fagutvikling og forskning Fagutvikling ta kunnskap i bruk Gjennom formidling og bruk Helsehåndboka? felles prosedyrer Forskning skape ny kunnskap Samarbeid med andre kompetansesenter ESAS, Nasjonale utredninger, retningslinjer, osv Sykestueprosjektet Tom DønnemD Engasjementstillinger: Annet Vadsø,, Alta, Tromsø,, Lenvik, Narvik, Øksnes, Bodø,, Sørfold, S Fauske, Saltdal, Meløy UNN Tromsø,, Harstad, Narvik, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, en, Mo i Rana, Mosjøen Søknader og fordeling av midler til lindrende behandling fra Helsedirektoratet (USH) og fylkesmann/ andre kompetansesenter (Avgjøres i disse dager) Samarbeid med andre USH i Troms og fylkesmannen i Troms Erfaringskonferanse September 2010 Kreftforeningen Nettverksarbeid, prosjekt USH Helgeland Nettverksgruppe i Nordland SørS Ressurs Telefonhenvisninger Oversikt ressurser i regionen/kartlegging Formidling av HåndbokaH Nettsidene oppdatering/nyttig informasjon Oppfølging av prosjekter i kommunene Kurs/veiledning/prosjektarbeid/ressursgrupper Kurs/konferanser Nasjonale/Internasjonale konferanser innen palliasjon

13 Andre ressurser: Standard for palliasjon (2004) Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Shdir (2007) Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus påp kreftpasienten Norsk palliativ forening Norsk forening for palliativ medisin Bodø 2001, Enhet for kreft- og lindrende behandling. Marit Jordhøy. Smerteklinikken v/ Jørgen J Hansen fra Kreftsykepleier i kommunen i 1 år, Anne Mette, lønnet l fra LIN, senere overtok kommunen finansiering. Lindrende senger påp Stadiontunet sykehjem Palliativ stråleterapi fra Palliativt team påp Nordlandssykehuset, Bodø

14 Narvik 2002? Undervisning i Narvik, kommune og sykehus. Undervisningsserie mot Ellas Minne, Bjerkvik : 05: Samarbeid Narvik kommune og LIN. Tove og Tove, radarpar. LIN finans. I dag TH, koordinator for kreftpas. i kommunen. Palliativt team utg. fra UNN-Narvik, Narvik, Jon Harr og Ulrica Harr 50% stilling fra LIN

15 Lenvik Aktiv fra Lindrende senger påp korttidsavdelingen, sykehjemmet. Aart Hurnik - Hanne Næss N Eidsvik. Satsningsområde fra LIN. Midler fra SHDir Rolig periode - DMS Bygger opp Palliasjons nettverk,, etter modell av Demensnettverk.. Senja kommunene, Målselv, M Bardu, Sørreisa. Igjen midler fra SHDIR i 08. Hanne Næss N Eidsvik.

16 Finnmark Vadsø,, Alta, Honningsvåg, g, Kreftavd.LIN Karasjok, Lakselv. Hver onsdag kl Fra mars 09. Desentralisert kreftomsorg, prosjekt Helse-Finnmark. 2 konf. i år. Egne og foredragsholder fra LIN SH-Dir midler til Alta ( ), 08), Nordkapp (2004-5, 07-08), Vadsø ( ), 06), Tana (05,08-09), 09), Karasjok (2008). Helgeland Marjolijn Buitink (Mosjøen, Termik, Parken) HALD kommunene (Herøy, D Leirfjord) y, Dønna, Alstadhaug, Palliativt team fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen en HF Helgelandssykehuset Rana HF, ukentlig telematikk møte m Kreftavd. -UNN

17 Sandtorgholmen, november 2004

18 Veien videre: utfordringer - muligheter Lokale nettverk- ressurssykepleiere i alle kommuner Samarbeid pall. team Telematikk (Finmark sykestuer, Rana kir-kreft) kreft) Samhandling (fastleger, sykehjem) Oppfølging av kreftpasienter,, Klinisk emnekurs 02. og Tromsø Travle sykehusavdelinger, lunge, K3K,geriatri? Stor, men intim landsdel

19 Cicely Saunders You matter because you are you, and you matter to the last moment of life and we will do all we can, not only to help you die peacefully but to live until you die. Glede oss over suksesshistorier og bygge videre på disse. Stor, men intim landsdel.

20 Tilskudd til lindr beh fra Dep 2009 Porsanger kommune Vestvågøy y kommune Vågan kommune Alstahaug kommune (USH) Balsfjord kommune Tromsø kommune Målselv kommune Tana kommune (8/27 kommuner) (2010: 18 søkere) s