Virkemidler for å støtte innovasjonsprosjekter innenfor helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemidler for å støtte innovasjonsprosjekter innenfor helse"

Transkript

1 Virkemidler for å støtte innovasjonsprosjekter innenfor helse Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU Innovasjonskonferansen 2008

2 Muligheter for vekst! Helsenorges utgifter: 203 mrd. 3 mrd.kr til forskning på medisin UoH- sektoren! OFU i 2008: ca mill. til helseprosjekter! Nye løsninger som bidrar til mer helse for hver krone? 3

3 Høy prioritering på behovsdrevet innovasjon! Helse Sør-Øst (Vest, Midt-Norge, Nord) skal bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) med særskilt fokus på IKT og medisinsk-teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse til disposisjon. 4

4 Full oversikt over pasienter og utstyr Sonitor Technologies AS etablert i Tilskudd fra IN på 2,6 mnok til 2 OFU prosjekter i 1998 og Samarbeid med Rikshospitalet. Risikolån i Har i de siste 18 månedene inngått i alt 31 kontrakter med sykehus, de fleste i USA og ingen i Norge! En investering tjenes inn på ca 8 mnd og en unngår mye kjedelig letearbeid! Valgt til Emerging Company of the Year 2008 av analysebyrået Frost & Sullivan i USA. Utstyr eller personer utstyres med en liten brikke som sender ut ultralyd. Signalene fanges opp av detektorer som er montert på veggene. 6

5 Sikrere og mer presise hjerteoperasjoner OFU prosjekt: Medi-Stim ASA i samarbeid med St. Olavs Hospital HF som offentlig utviklingspartner og hjerteklinikken ved St. Elisabeths Hospital. Totalprosjekt: 23,36 mnok Tilskudd fra IN: 5,85 mnok i 2006 Prosjektet har som målsetting å øke oppløsningen i ultralydbilder. Dette gjør det mulig å bedre kvaliteten på kirurgiske inngrep. 7

6 OFU ved Ringerike Sykehus HF Samarbeidet mellom Ringerike Sykehus HF og Imatis består i å utvikle og implementere en fulldigitalisert løsning for sanntids overvåkning av prosesser og styringsindikatorer tilpasset alle typer sykehus. Løsningen vil være sentral i forbedringsarbeidet ved sykehuset. Dager XmR-diagram over differansen i dager mellom termin (estimert ved 1.ultralydunders.) og fødselen Diff termin ul. og fødsel Gj.snitt X Øvre kontrollgrense Nedre kontrollgrense Ø.kontrollgrenset = 25 Gjennomsnitt = 7, Dato for 1. ultralydundersøkelse i rekkefølge 8

7 Utfordringen Helsetjenesten er vertikalt organisert slik at kun pasienten opplever hele pasientforløpet. Leg eva kt Fas t lege Pol. Klin. Mot Avd Avd PL O Behandlingsforløp for pasient med KOLS Behandlingsforløp for pasient med hjertesvikt Behandlingsforløp for pasient med lårhalsbrudd En tredjedel av pasientklagene i norske sykehus er relatert til problem i pasientforløp, og symptom på mangel av kontroll representerer en betydelig trussel mot pasientens helse 9

8 ELIN*-prosjektene Visjon: Et sømløst, effektivt samhandlende helsevesen som understøtter helhetlige pasientforløp med riktig og godkjent informasjon på riktig sted, til riktig person og til riktig tid (EPJ). Mål: Utvikle et markedstilbud av nyskapende nasjonale løsninger som på en effektiv måte dekker behovet for elektronisk samhandling mellom virksomheter innen sosial- og helsesektoren og økt konkurransekraft for leverandørene. Flere prosjekter : ELIN, mellom legekontor og sykehus ELIN-k, mellom pleie- og omsorgstjenesten, sykehus og legekontor ELIN-s, mellom sykehus og kjernejournal ELIN-t, mellom tannlegekontor og legekontor mfl.(under planlegging) *ELIN = Elektronisk Informasjon 10

9 Hva er en Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU)? Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk lev. bedrift Forpliktende samarbeid Krevende kunde(helseforetak) SMB med vekstambisjoner 11 Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Spesifikasjoner Referanse Markedskanal

10 Helsesektoren en innovasjonsarena? Nå-situasjon: Flere av helseforetakene går med underskudd. Årlige kostnader øker med 8%, mens BNP øker med ca halvparten. 20 % av offentlige utgifter ble brukt på helse i Utfordringer/kostnadspress: Medisinsk/teknologisk utvikling gjør det mulig å utvide helsetilbudet og bedre kvaliteten. Aldrende befolkning. Behov for incentiver for å drive innovasjon Prioritering: Fokusere på prosjekter som bidrar til bedre ressursutnyttelse og mer effektive prosedyrer som gir mer helse per krone. 12

11 OFU fordelt på bransjer mnok i Bevilgning (mill. kr) Informasjonsteknologi Verkstedteknologi Material Maritim Bioteknologi Helseteknologi Bygg og anlegg Miljøteknologi Øvrige 0 Bransjer 13

12 OFU med RHF som krevende kunde Nasjonalt prosjekt Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord 15 mill kr År

13 OFU/IFU kontrakter Leverandør og kunde inngår en OFU/IFU kontrakt om forpliktende samarbeid og rettigheter til prosjektresultater. Den detaljerte organiseringen er opp til partene. IN bevilger tilskudd til leverandørbedriften som har ansvar for prosjektledelsen. Det lokale IN distriktskontor er ansvarlig for saksbehandling og endelig vedtak for tilskudd mindre enn 2 mill. kr. Større tilskudd besluttes ved hovedkontoret (2 til 10 mill. kr) eller hovedstyret (over 10 mill. kr). 16

14 Norske helsebedrifter med egen F&U Medtech / Helse IKT: q 300 bedrifter q 10-12,000 ansatte q Omsetning ca. 9 mrd. (~70% eksport) q Produktutvikling 2-8 år Biotech / Pharma: q 60 bedrifter q ~3,500 ansatte q Omsetning ca. 7 mrd. (>95% eksport) q Produktutvikling 8-12 år 18

15 En sammenhengende innovasjonspolitikk Norsk helseindustri er ung og må bygges nedenfra gjennom fokus på strategiske klynger og tidlig-fase selskaper En forskningsintensiv bransje tilsier nært samarbeid med Forskningrådet Grunnforskning Identifisere muligheter Validere teknologi Utvikle produkter Salg og markedsføring Åpen forskning Åpen forskning FUGE FUGE SFF SFF FORNY FORNY BIA gramts BIA gramts SFI SFI OFU & IFU OFU & IFU kontrakter kontrakter INT INT Profilering Profilering 20

16 Suksesskriterier Innovasjonsvirksomhet må forankres og prioriteres av ledelsen Avsette tilstrekkelige ressurser: -Personell - Finansiering Samhandle med Helsefortakenes Forsknings- og innovasjondirektører i samarbeid med Innomed. Helseforetakenes innkjøps policy må endres: - OFU kontrakter må legge grunnlag for et større nasjonalt markedspotensiale Vi trenger innovasjon i helsesektoren for å modernisere helsetjenesten og for å utnytte det forretningspotensialet som ligger i nye produkter. OFU er et meget godt verktøy for å realisere dette. Men tempoet for å få frem nye prosjekter er for lavt. Ny tid med store behov for innovasjon krever nye åpne, kraftfulle prosesser for å øke tempo og kvalitet. 21