Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011"

Transkript

1 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012

2 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede og etterlatte - med familiemedlemmer og følgepersoner kanskje med krav på å kunne følge saken Logistikken Stort antall personer som hver dag i 10 uker skal få riktig plass i 18 tinghus mv. Samfunnsengasjementet Rettssaken er en del av samfunnets bearbeiding Behovet for åpenhet Alt vi gjør blir debattert og gjennomlyst Medieinteressen 750 forhåndspåmeldte journalister mv. ca 200 medier

3 Oslo tingretts mål Proaktiv forberedelse av straffesaken Konstruktivt samarbeid med sakens aktører Tydelig brukerfokus i tilretteleggingsarbeidet Ordentlighet og høy kvalitet på alt vi gjør Åpenhet om Oslo tingretts arbeid Forståelse for medienes oppgaver og arbeid

4 Hvor er vi nå? Tiltalen og bevisoppgaven foreligger Ny sakkyndigvurdering 10. april Akkrediteringsarbeidet har startet Byggeprosjekt, adgangskontroll, lyd og bilde mm er i rute Hovedforhandling starter 16. april 10 uker

5 Hovedforhandlingens særpreg Det er straffesaken som skal avgjøres - søkelyset vil være på hva tiltalte har gjort og motivet Tiltalte har rett til å forklare seg og det vil ta tid Bevisføring i flere uker film, bilder, dokumenter og vitneforklaringer Hovedforhandlingen er tilbakeskuende, granskende og med formelle rammer ganske annerledes enn hjelpeapparatets tilnærming

6 Gangen i straffesaken - 1 Samme oppbygging av hovedforhandlingen som i enhver annen straffesak Rett settes habilitetsvurdering Lesing av tiltalebeslutningen Statsadvokatenes innledningsforedrag Forsvarers merknader Tiltaltes forklaring Vitneforklaringer Fremleggelse av andre bevis

7 Gangen i straffesaken - 2 De sakkyndiges forklaring Statsadvokatenes prosedyre og påstand Innlegg fra bistandsadvokat Forsvarers prosedyre og påstand Tiltalte har rett til å få ordet til slutt Retten heves Dom vil etter noen uker bli avsagt i retten Dommen kan ankes til lagmannsretten

8 Sikkerhet og adgangskontroll Oslo tinghus blir sikret av Oslo politidistrikt Adgangskontroll av alle som skal inn i tinghuset som på en flyplass Mange skal inn samtidig regn med kø før kl 0900 Beregn god tid og ikke ta med unødvendig bagasje

9 Hvem kan følge saken? Fornærmede med bistandsadvokat Den utvidete etterlattegruppen Bl.a. søsken, besteforeldre Verger umyndige på Utøya Ledsagere Bistandsadvokatene Presse Publikum

10 Lokaler til straffesaken Den største etasjen i Oslo tinghus disponeres Over m2 7 rettssaler og diverse rom Normalt ca 100 etterlatte vil kunne følge saken i hovedforhandlingssalen Andre etterlatte og fornærmede vil følge den i andre rettsaler i Oslo tinghus og i rettssaler i lokale domstoler Profesjonell bildeoverføring i regi av NRK vil gi de beste mulighetene for å følge alt som skjer i saken

11 Overføring til 17 tingretter Stort antall berørte over hele Norge krever nye virkemidler Omkring har lovmessig krav på å kunne følge saken Lyd og bildeoverføring til 17 tingretter Fredrikstad, Hamar, Drammen, Hønefoss, Tønsberg, Skien, Arendal, Kristiansand, Sandnes, Haugesund, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Tromsø og Alta Etterlatte og fornærmede, med følgepersoner og bistandsadvokater ikke lokalpresse Profesjonell fjernsynsproduksjon av NRK vil gi gode muligheter til å følge saken

12 Hvordan skjer overføringen? Streamingløsning i HD-kvalitet Bygget eget fibernett dedikert til denne oppgaven, for å øke driftssikkerheten Nytt visningsutstyr i alle domstolene To bilder hele tiden Bilde av bevismateriale Redigert bilde av det som skjer i rettssalen NRK har samlet produksjonsansvar

13

14 Hovedforhandlingssalen Oslo tingrett Dommerne Aktorer og bistandsadv. Sakkyndige Tiltalte og forsvarere Tilhørere

15

16

17 Plass i hovedforhandlingssalen 193 plasser i hovedforhandlingssalen fordeles mellom etterlatte og media Normalt 90 journalister 100 etterlatte Flere fra pressen første uke færre når obduksjonsrapportene gjennomgås Vitner og deres støttepersoner vil ha plass den dagen de vitner Etterlatte den dagen obduksjonsrapporten til deres nærstående behandles og ytterligere minst en dag Fornærmede fra Utøya følger i andre lokaler

18 Akkrediteringssytem Utviklet eget akkrediteringssystem for saken Generelt adgangsbevis Ukentlig påmelding i Oslo Ledsagerbevis Adgangsbevis for pressen Hentes på forhånd Arbeides med rutiner for ajourførte adgangsbevis under saken de mest attraktive plassene skal brukes

19 Adgangsbevis

20 Lokaler til pressen Som regel 90 journalister i hovedforhandlingssalen Pressesenter i sal plasser Mange har sin arbeidsplass i fellesområdet i 2. etasje og utenfor Tinghuset Pressesenter på Hotel Bristol 370 plasser Sal 207 i perioder pressesenter 120 plasser

21

22

23 Filming i rettssalen Utgangspunktet er et filmforbud i retten Avgjørelse om filming Tillates for: Innledningsforedrag, prosedyre og domsavsigelse Avgjøres senere: Profesjonelle vitner/sakkyndige Tillates ikke for: Tiltaltes og de fornærmedes forklaringer Avgjørelsen er påanket Forbudet mot filming vil bli håndhevet av rettens personale i Oslo og i de 17 tingrettene Brudd på regler om filming etc vil få konsekvenser for den videre akkrediteringen

24 Behandling av vitner De som skal vitne må møte i Oslo tinghus sammen med sin bistandsadvokat Egne rutiner for følging av vitner Eget vitnerom i skjermet område Tilbud om vitnestøtter Helsetilbud

25 Behandling av etterlatte og fornærmede De fleste vil følge saken via fjernsynsoverføring til annet lokale Mulighet for etterlatte å følge saken på Grand Hotel uten presse til stede Journalistfri sone for etterlatte og fornærmede i 2. etasje - fellesområde med mulighet for intervjuer ol. men Oslo tinghus vil være arbeidsplass for flere hundre journalister under hele saken

26 Helsetilbud Samarbeider med Helsedirektoratet Oslo kommune har helsefaglig ansvar i Oslo tinghus Vil være helsefaglig personell til stede i Tinghuset, eller lett tilkallbart Helsetilbudet i de 17 overføringsdomstolene avtales lokalt i dialog med kommune og fylkesmann

27 Tidsplan hovedforhandlingen - 1 Tiltaltes forklaring 16. april Åstedet i Oslo 24. april De avdøde og fornærmede i Oslo 24. april Konsekvensene av handlingene i Oslo 30. april Ankomst Utøya 3. mai Våpen og åsted Utøya 3. mai

28 Tidsplan hovedforhandlingen 2 De avdøde på Utøya 4. mai De fornærmede på Utøya 14. mai Pågripelsen 4. juni Om kontakt med tiltalte mv 4. juni Bevisførsel fra forsvarer og bistandsadv. 7. juni Rettspsykiatri 18. juni Prosedyrer 21. juni Hovedforhandlingens avslutning 22. juni

29