NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget"

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. januar 2012 Møtetid: kl Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/12-007/12 Av 5 medlemmer møtte 4 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Forfall Merethe Strand Hamborg (H) hadde meldt forfall. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Sigrid Hynne, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Møtet ble lukket under behandling av sak 007/12 Orientering fra revisor jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. Underskrifter Ola Morten Teigen leder Torfinn Aas Bjørn Arild Gram Camilla Hansen Skjelstad

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon - Diskusjonsgrunnlag 003/12 Kontrollutvalgets årsrapport /12 Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett /12 Studietur i perioden /11 Besøk ved fylkeskommunal virksomhet i /11 Orientering fra revisor

3 SAK 001/12 REFERATSAKER Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 NTFK Årsoppgjøret informasjon, frister og møteplan 2 KomRev Trøndelag IKS Oppstart av selskapskapskontroll Egenerklæring fra eierne i 3 KomRev Trøndelag IKS Forslag til prosjektplan Steinkjerhallen AS 4 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutningen for Kontrollutvalget Postjournal 2011 Referatene tas til orientering. Tittel på referatsak 2 ble endret til: Oppstart av selskapskapskontroll - Informasjon om selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Steinkjerhallen AS Referatene tas til orientering. SAK 002/12 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - DISKUSJONSGRUNNLAG Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen.

4 Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen. SAK 003/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2011, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2011 tas til orientering. 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2011, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2011 tas til orientering. SAK 004/12 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2012 Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2012: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2012 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , Fast godtgjøring heldags folkevalgte , Fast årlig godtgjøring folkevalgte , Møtegodtgjørelse ombud , Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud ,00

5 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud , Arbeidsgiveravgift ,00 LØNN , Aviser/faglitteratur , Servering v/møter, etc , Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester , Fordelte utgifter internt , Hotell, diett etter regning osv , Representasjon , Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) , Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , Møte/reiseutgifter - transport , Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste ,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER , Kjøpte tjenester (bedrifter) ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kontroll og tilsyn ,00 Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2012: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2012 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , Fast godtgjøring heldags folkevalgte , Fast årlig godtgjøring folkevalgte , Møtegodtgjørelse ombud , Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud , Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud , Arbeidsgiveravgift ,00 LØNN , Aviser/faglitteratur , Servering v/møter, etc , Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester , Fordelte utgifter internt , Hotell, diett etter regning osv , Representasjon , Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) , Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , Møte/reiseutgifter - transport , Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste ,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER , Kjøpte tjenester (bedrifter) ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kontroll og tilsyn ,00

6 SAK 005/12 STUDIETUR Saken legges frem til drøfting uten innstilling til vedtak. Omforente forslag i møte: Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for studietur til Oslo april Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for studietur til Oslo april SAK 006/12 BESØK / BEFARING VED FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET Saken legges frem til drøfting uten innstilling til vedtak. Omforent forslag i møte Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk / befaring ved Mære videregående skole og Olav Dun videregående skole m.m. hhv i mai og november. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk / befaring ved Mære videregående skole og Olav Dun videregående skole m.m. hhv i mai og november.

7 SAK 007/12 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Revisor orientert bl.a. om: Det pågående revisjonsarbeidet Engasjementsbrev NTFK Oppdragsansvarlig revisor for NTFK Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.