Registrering som kjøpar av fangst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering som kjøpar av fangst"

Transkript

1 Registrering som kjøpar av fangst Jf. forskrift om registrering som kjøpar av fangst (sjå J ). Kjøpar omfattar alle som kjøper marine ressursar i første hand som er landa frå eit fiske- eller transportfartøy dersom fangsten ikkje tidlegare er omsett til ein registrert kjøpar. Kjøpar Organisasjonsnummer Organisasjonsnamn Adresse Postnummer og -stad Styret sin leiar Namn Adresse Dagleg leiar Namn Adresse Kontaktperson Namn E-post Telefonnummer Mobilnummer Side 1 av 6

2 Har du: Set eitt eller fleire kryss Godkjenning frå Mattilsynet Registrering hos Mattilsynet Kaisalsdispensasjon frå eit salslag Godkjenningsnummer frå Mattilsynet (dersom du har det): Ønska kjøpsaktivitet Kryss av for dei aktivitetane som er aktuelle. Spesifiser aktiviteten nærare i tekstboksane. Trader Spisestad Kjøp av levande fangst Mobil eining Legg inn registreringsmerke på båt eller registreringsnummer på bil Anna Side 2 av 6

3 Stad Her skal du legge inn stadane der kjøpet av fisk skal føregå. Legg inn informasjon om kvar enkelt stad. Dersom kjøpet skal føregå ein annan stad enn mottaksanlegget, må dette også framgå (eks. bil eller båt). Dersom du har behov for å leggje til fleire stadar, må dette skrivast på eit eige ark og leggjast ved som vedlegg. Kjøpsstad 1 Verksemdnummer for undereining (bedriftsnummer) Namn på landingsstad/mottak Besøksadresse Postnummer og sted Fylke Kommunenamn og kommunenummer Godkjenningsnummer Mattilsynet Kjøpet vil skje ved levering til Bil Båt ved kai/land Båt på sjøen Landanlegg Levering til merd Skal du overta eigen fangst? ja nei Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til båt på sjøen Oppgje båten sitt radiokallesignal Båten sitt namn (dersom kjøpet vil skje til båt på sjø) Båten sitt IMO-nummer (dersom båten har dette og dersom kjøpet vil skje til båt på sjø) Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer ved levering til merd Oppgje anlegget sitt lokalitetsnummer Oppgje anlegget sitt namn Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til bil, til båt ved kai/land eller til landanlegg Koordinatar for kjøpsstad (desimalgrader, i formatet ) N grader (lat) E grader (lon) Side 3 av 6

4 Kjøpssted 2 Verksemdnummer for undereining (bedriftsnummer) Namn på landingsstad/mottak Besøksadresse Postnummer og sted Fylke Kommunenamn og kommunenummer Godkjenningsnummer Mattilsynet Kjøpet vil skje ved levering til Bil Båt ved kai/land Båt på sjøen Landanlegg Levering til merd Skal du overta eigen fangst? ja nei Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til båt på sjøen Oppgje båten sitt radiokallesignal Båten sitt namn (dersom kjøpet vil skje til båt på sjø) Båten sitt IMO-nummer (dersom båten har dette og dersom kjøpet vil skje til båt på sjø) Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer ved levering til merd Oppgje anlegget sitt lokalitetsnummer Oppgje anlegget sitt namn Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til bil, til båt ved kai/land eller til landanlegg Koordinatar for kjøpsstad (desimalgrader, i formatet ) N grader (lat) E grader (lon) Side 4 av 6

5 Kjøpssted 3 Verksemdnummer for undereining (bedriftsnummer) Namn på landingsstad/mottak Besøksadresse Postnummer og sted Fylke Kommunenamn og kommunenummer Godkjenningsnummer Mattilsynet Kjøpet vil skje ved levering til Bil Båt ved kai/land Båt på sjøen Landanlegg Levering til merd Skal du overta eigen fangst? ja nei Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til båt på sjøen Oppgje båten sitt radiokallesignal Båten sitt namn (dersom kjøpet vil skje til båt på sjø) Båten sitt IMO-nummer (dersom båten har dette og dersom kjøpet vil skje til båt på sjø) Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer ved levering til merd Oppgje anlegget sitt lokalitetsnummer Oppgje anlegget sitt namn Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til bil, til båt ved kai/land eller til landanlegg Koordinatar for kjøpsstad (desimalgrader, i formatet ) N grader (lat) E grader (lon) Side 5 av 6

6 Salslag Vi skal kjøpe fisk via følgjande salslag (kryss av for salslag i ditt distrikt) Norges Sildesalgslag Norges Råfisklag Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag Vest-Norges Fiskesalgslag Rogaland Fiskesalgslag SL Skagerak Fisk SL Kontaktinformasjon til salslaga: Norges Sildesalgslag Tlf Norges Råfisklag Tlf Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag Tlf Vest-Norges Fiskesalgslag Tlf Rogaland Fiskesalgslag SL Tlf Skagerak Fisk SL Tlf Stad og dato: Signatur: Side 6 av 6