Salvasjonisten. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salvasjonisten. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jer."

Transkript

1 Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 februar - april 2012 Salvasjonisten Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jer. 43:19

2 Side 2 Ord Til Ettertanke februar - april 2012 St. Patricks brynje ( Irlands apostel ) Guds kraft lede meg på denne dag og hans makt bevare meg. Guds visdom opplyse meg, Guds øye våke over meg, Guds øre høre meg, Guds ord mildne min tale, Guds hånd verne meg, så jeg følger Guds veier Kristus være med meg, Kristus foran meg, Kristus bak meg, Kristus i meg, Kristus under meg, Kristus over meg, Kristus ved min høyre, Kristus ved min venstre side, Kristus i festningen, Kristus i stridsvognen, Kristus i skipet. Kristus i hvert hjerte som tenker på meg. Kristus i hver tunge som taler til meg. Kristus i hvert øye som skuer meg. Kristus i hvert øre som hører meg. (Oversettelse: Ellert Dahl) Bergen 1. korps ledergruppe består av: Frelsestemplet Bergen 1. korps Oberstlt. Odd Berg - divisjonsleder Kapt. Flemming Baunø - korpsleder Gerd Hopsdal - korpssersjantmajor Bengt Anthun - korpssekretær Helene S. Sleveland - FAbU ansvarlig Anne Elisabeth Madsen - rekruteringssersjant Heidi Lill Halvorsen - fung. Diakonileder Martin Kriek - administrasjonssekretær Salvasjonisten: Redaksjon: Kapt. Flemming Baunø, maj. Rune Andersen, Martin Kriek Salvasjonisten distribueres gratis til alle medlemmer tilknyttet Frelsestemplet og andre interesserte. Bladet kan også lastes ned fra nettet. (frelsesarmeen.no/bergen1) Hva er en Salvasjonist? Navnet kommer fra det engelske Salvationist som er navnet på en som tilhører The Salvation Army.

3 februar - april 2012 Korpslederens notiser Side 3 Lederseminar Jeg minner om at vi lørdag 10. mars inviterer til et lederseminar på korpset fra kl til kl med Hilding Runar og Fredy Hilding Runar. Seminaret er åpent for alle, men er spesielt rettet mot de som er ledere. Seminaravgiften på kr 100,00 inkluderer en enkel lunsj. Å lede sammen er temaet for dagen. Frelsesarmeens prinsipper for ledelse bindes sammen med Guds ord og anerkjente teorier i en pedagogisk og evangelisk form. Temadagen tar sikte på å vise behovet for at menighetene har bredest mulig engasjement hos menneskene de skal favne. Viktigheten av relasjonsbygging og fellesskap skal vektlegges og utdypes. Hilding Runar er kjent for å involvere og engasjere deltakerne praktisk gjennom gruppeoppgaver som er egnet til å skape selvinnsikt og personlig vekst. Påmelding til Bergen 1. korps innen 6. mars på telefon: eller via e-post til: Velkommen til en spennende og lærerik dag på korpset! Jeg vil oppfordre alle til å slutte opp om denne dagen! Korpsutviklingsseminar Jeg minner også om at vi har invitert kapteinene Ewa-Marie og Markus Kihlagård fra Halmstad korps i Sverige mars. De kommer til oss for å dele sine erfaringer noe som vi tror vil være både til inspirasjon, oppmuntring og hjelp i den situasjonen vi befinner oss i når det gjelder nytenkning og utvikling av korpset vårt. Halmstad korps begynte sin virksomhet i 1887 og har altså lang fartstid med mer enn 120 års tjeneste for Gud og mennesker. I år 2000 var korpset et lite korps. Gjennomsnittsalderen på medlemmene var høy og man så behov for endringer og begynte på nytt med en tydelig formulert visjon og klare målsettinger. Gjennom bønn og arbeid vokste forsamlingen fra cirka 30 medlemmer til 140 per i dag og de har allerede bygd ut og innviet nye lokaler i Halmstad for å gi plass til ennå flere mennesker. Hvis du ønsker å vite mer om Halmstad korps kan du besøke hjemmesiden til korpset via denne link: Jeg vil be deg som tilhører Bergen 1. korps om å prioritere denne helgen. Det blir seminar på lørdagen 24. mars og gudstjeneste på søndag formiddag 25. mars (Se annonse i denne utgave av Salvasjonisten). Program for helgen kommer i en personlig innbydelse til alle korpsets medlemmer. Korpslederens frihelger og permisjon Mine frihelger fremover er som følger: 4-5. feb., 3-4 mars og 1-2 april. Fra april er jeg i Tallinn i Estland i forbindelse med NLDI (Nordic Leadership and Development Institute). Jeg har 50 % pappapermisjon denne våren, mars-august. I denne perioden vil jeg være å treffe på kontoret en fast ukedag og ellers etter avtale. (mer info kommer). Benytt gjerne min e-postadresse: eller ring meg på min mobil: hvis det er noe som haster.

4 Side 4 Korpslederens notiser / Strømgaten februar - april 2012 Jeg er din i 2012 Denne overgivelsesbønn ble brukt av grunnleggeren av Metodistkirken, John Wesley. Jeg har lyst til å dele den med dere i denne første utgave av Salvasjonisten i det nye året: Herre, jeg tilhører ikke lenger meg selv, men jeg er din eiendom. Sett meg til hva du vil, sett meg sammen med hvem du vil. Led meg til handling, led meg til lidelse. La meg bli brukt av deg, eller satt til side for deg, opphøyet for deg eller ydmyket for deg. La meg være fylt, la meg være tom. La meg eie alt, la meg miste alt. Frivillig og av hjertet overgir jeg alle ting til din vilje og til din disposisjon. Og nå, opphøyde og barmhjertige Gud, Far, Sønn og Hellig Ånd, du er min, og jeg er din. La din vilje skje. Amen. Forfremmet til Herlighet La oss overgi vårt liv i Hans hender i det nye året. La oss si til Gud: Jeg er din i Hvis vi skal være brukbare for Gud må vi være overgitt til Ham. Godt nyttår! Jeg hilser dere med disse ord fra apostelen Paulus: Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning! (2 Tess 2,16). Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Flemming Baunø Kaptein / korpsleder født innvidd forfremmet Ågoth Rongved Elly Prestø HVORDAN GÅR DET I STRØMGT.? Arbeidene er nå godt i gang. Toalettene er revet og grunnarbeidene med ny bunnplate er på plass. Det ble en liten forsinkelse i forbindelse med at rørene til fjernvarmen måtte flyttes da disse kom i konflikt med heissjakten. Dette er nå løst og arbeidene fortsetter etter planen. Forskaling til vegger er kommet opp muring av 1. etg. er da i gang. Entreprenør regner med tett hus til påske. Vi kan nå tydelig se at arbeidet går fremover, så er du en tur i byen kan du ta deg en tur innom Strømgt og se selv. Jeg har tidligere oppfordret om å be for arbeidene som foregår og alle som er involvert på en eller annen måte. Be om at Herren holder sin hånd over det hele så vi ikke får uhell eller forsinkelser av betydning. Ferdigstilling og overlevering er beregnet til 12. juli Rune Andersen Leder byggekomiteen

5 februar - april 2012 Korpsutviklingskomiteen Side 5 I mange år har vi sett at korpset vårt får stadig færre soldater og andre aktive medlemmer. Dette er en sorg for oss og noe vi ber inderlig til Gud om at må endres. Mange har bedt om, og fått fra Gud tanker, visjoner og drømmer om hva vi kan gjøre for at flere mennesker i alle aldre må finne veien til vårt korps, og her finne Jesus som sin frelser og bli aktive medlemmer hos oss. Våren 2011 oppnevnte korpsets ledergruppe en gruppe kalt Korpsutviklingskomitéen med følgende medlemmer: Major Gunn I. Andersen (leder), Siren Anthun, Morten Ørsnes, Ragnhild Hystad-Tjelle og Hans Petter Wiggen. Gruppen fikk et mandat som inneholdt, bl. annet følgende: Hvilke aktiviteter bør korpset ha som satsningsområder? Ved eventuelle nye aktiviteter, en vurdering av ressurser. Vi jobber med å fange opp, blant annet via medlemsmøtene som har vært holdt, det som ligger korpsets folk på hjerte når det gjelder utvikling av vårt korps. Dette tror vi er det Gud vil, som hans Ånd minner oss om å gjøre. Det er fint å tenke, be, drømme og håpe, men Gud kaller oss også til å ta mot til oss og handle. Komiteen har allerede levert en foreløpig rapport med anbefalinger til ledergruppen, det kommer en ny i februar 2012 og en avsluttende rapport skal leveres i mai Alle avgjørelser om hva som skal gjøres er det ledergruppen som tar. Det vil bli noen endringer i korpset vårt fremover, men det blir ingen revolusjon. Målet er å ta vare på alle som tilhører korpset i dag, både unge og eldre. Men samtidig har vi et sterkt behov for at nye mennesker i alle aldre kommer inn og blir med oss. Fremover våren kommer det til å bli kunngjort hver søndag i gudstjenesten litt om hvor langt komitéen er kommet i arbeidet. Vi håper at dere alle er med og ber for dette, kommer med innspill dersom du har det og støtter arbeidet når det kommer i gang. Han (Gud) som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1. Tim. 2, 4 Gunn I. Andersen Leder korpsutviklingskomiteen

6 Side 6 februar - april 2012 UKE 05 Onsdag Program for februar - april feb. Kl Moldova Torsdag 02. feb. Alder - ingen hindring v/ maj. Gunn Andersen Fredag 03. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 05. feb. Tale v/ Per Storheim Program UKE 06 Mandag 06. feb. Tirsdag 07. feb. Kl Din Kveld Torsdag 09. feb. Guds nærvær v/ Audun Myksvoll Sang v/ Ruth Aambø Fredag 10. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 12. feb. Ansvar v/ speiderne Alfred Band UKE 07 Mandag 13. feb. Torsdag 16. feb. Barna - vårt ansvar v/ Per Storheim Fredag 17. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 19. feb. Diakoniens dag Tale v/ maj. Andreas Bognøy Hornorkesteret UKE 08 Mandag 20. feb. Tirsdag 21. feb. Kl Din Kveld Torsdag 23. feb. Kl Hjemforbundsmøte Misjonsoffer /emne: Enkens gave v/ maj. Anne Kristine Herje Forteller fra sitt arbeid på Haiti

7 februar - april 2012 Fredag 24. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 26. feb. Tale v/ kapt. Flemming Baunø Korpskoret UKE 09 Mandag 27. feb. Tirsdag 28. feb. Kl Seniortreff Besøk av Tertnes musikklag Utlodning til arbeidet i Moldova Program Torsdag 08. mar. Våg å sleppe Jesus inn. Fredag v/ maj. Andreas Bognøy 09. mar. Side 7 Fredag 02. mar.. Kvinnenes Int. Bønnedag Søndag 04. mar. Tale v/ kapt. Tove Sæhle Hornorkesteret UKE 10 Mandag 05. mar. Tirsdag 06. mar. Kl Din Kveld Onsdag 07. mar. Kl Moldova Søndag 11. mar. Tale v/ Hilding Runar Alfred Band UKE 11 Mandag 12. mar. Torsdag 15. mar. Glede v/ Reidun Nyland Fredag 16. mar. Søndag 18. mar. Tale v/ kapt. Flemming Baunø Hjemforbundsmusikken

8 Side 8 Program februar - april 2012 UKE 12 Mandag 19. mar. Tirsdag 20. mar. Kl Din Kveld Torsdag 22. mar. Fredag Emne Fred v/ Sonja Johannessen 23. mar. Fredag 30. mar. Søndag 01. apr. Palmesøndag Tale v/ obertstlt. Roger Rasmussen Hornorkesteret UKE 14 PÅSKE 2012 Skjærtorsdag 5. april Utpostmøter Langfredag 6. april kl Pasjonsgudstjeneste Tale v/ kapt. Flemming Baunø Musikk v/ Jahn Waagbø 1. Påskedag 9. april kl Påskemøte m/ frokost I Ladegården korps Søndag 25. mar. Tale v/ kapt. Kihlagård Korpskoret UKE 13 Mandag 26. mar. Tirsdag 27. mar. Kl Seniortreff Per Storheim synger og taler Torsdag 29. mar. Full av nåde og sannhet v/ Kristi Søvik 2. Påskedag 10. april kl Påskefest Tale v/ kapt. Flemming Baunø Hornorkesteret og Korpskoret UKE 15 Torsdag 12. apr. Å eie livet Fredag v/ Anne Karin Olsen 13. apr. Alternativ fredag for ungdom

9 februar - april 2012 Søndag 15. apr. Ansvar: Ungdommene Alfred Band UKE 16 Mandag 16. apr. Tirsdag 17. apr. Kl Din Kveld Torsdag 19. apr. Sannhet og frihet v/ Øystein Rønhovde Fredag 20. apr. Søndag 22. apr. Tale v/ maj. Rune Andersen Hjemforbundsmusikken UKE 17 Mandag 23. apr. Tirsdag 24. apr. Kl Seniortreff Tale v/ kapt. Flemming Baunø Torsdag 26. apr. Levende med Kristus Fredag 27. apr. Søndag 29. apr. Tale v/ maj. Undersrud Hornorkesteret VÅROFFER UKE 18 Mandag 30. apr. Program Viktige datoer Side 9 CD Ut av isolasjonen av Heidi-Lill Halvorsen Til salgs på korpset Kr. 189 Fred. - Lørd mars Sang og musikkhelg / Stavanger Instruktør Kai Kjall Andersson og Eiliv Herikstad Stevnegebyr kr. 200 Påmelding til korpsleder senest 11. mars april Påskeleir for ungdom, Knaben Lørdag 2. juni Kvinnestevne, Haugesund Lt. Marit Myklebust taler Søndag 20. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Fredag 8. juni Rusfri dag i samarbeid med Fretex Lars Hillesgt Søndag 17. juni Gudstjeneste i Norheimsund juni Frelsesarmeens årskongress Oslo / Kjeller

10 Side 10 Litt forskjellig februar - april 2012 Vårt tilbud til barn og ungdom i stikkord Speiderarbeid: fra 7 år - hver tirsdag kl info: Eirin Ungdomsklubb: fra 13 år - hver fredag kl info: Ruben B tween: fra 11 år - søndager (terminliste) kl info: Helene Bibelgruppe: fra 16 år - annenhver onsdag kl info: Ragnhild Husfelleskap: fra 18 år - annenhver tirsdag kl info: Ragnhild Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Bønneemner for uke 6 - uke 18 Frelsesarmeens ressurssenter, Jeløy Kirkenes korps Angola Ordet i sentrum Brønnøysund korps Australia øst Rekruttering til Dynamo Florø korps Australia sør Sally Ann Hommelvik korps Bangladesh Aspirantarbeidet og offiserskolen Kristiansund korps Brasil Seksjon for info og innsamling Levanger korps Canada og Bermuda Frelsesarmeens eiendommer FEAS Mo i Rana korps Karibia Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 FAbUansvarlige i divisjonene Molde korps Kongo Brazzaville Påskens arrangementer Mosjøen korps Republikken Kongo Sangere og musikanter Måløy korps Danmark Fretex Øst-Norge Brandbu korps Østeuropa (Georgia, Moldova, Romania, Russland, Ukraina) Eldreomsorgen Brumunddal korps Finland og Estland Barnegruppene i korpsene Eidsvoll korps Frankrike og Belgia

11 februar - april spente ungdommer, skikkelig giret på tidenes nyttårsfeiring, reiste i slutten av desember til Göteborg, på den første, nordiske nyttårskonferansen til Frelsesarmeen gjennom tidene. Vi gledet oss til nyttårsraketter, nye og gamle venner, kjekke gutter og pene jenter, bibelundervisning, lovsang og andakter. Temaet for konferansen var Så mye større, ut i fra Joh. 3.30; Han skal vokse, jeg skal avta. Dagene besto av blant annet av morgengudstjeneste, etterfulgt av litt shopping i Göteborgs gater, samtalegrupper, seminarer med ulike temaer, samtalegrupper, kveldsgudstjeneste og mye Barn og ungdom Side 11 annet. Nyttårsaften var det nyttårsfest, med finklær, middag, underholdning, PraiseParty (lovsangsfest) og selvfølgelig masse nyttårsraketter. Et av målene med konferansen var å la oss ungdommer få reflektert over vårt forhold til Gud, og tørre å la Han slippe skikkelig inn i livet vårt og styre det slik Han synes er best. Fenomenale talere og et meget dyktig lovsangsband skapte en utrolig stemning under møtene. På gudstjenesten, nyttårsdag var det satt av tid til vitnesbyrd fra oss ungdommer, der mange hadde mye flott på hjerte som de delte med resten. Finnes vel nesten ikke noen bedre måte å starte 2012 på, et helt nytt år i Guds tjeneste, enn å tilbringe sammen med over 200 fantastiske ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Island som alle var tørst på å bli bedre kjent med Gud. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! - Joh Ida, June, Marthe og Erik.

12 Besøksadresse: Strømgt. 16 / Postadresse: Postboks 175, sentrum 5804 Bergen Epost: / Tlf.: (kontor) / Fax: Treftid: (mandag til fredag) / Bankkonto:

Salvasjonisten. Det folk som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. Jes.

Salvasjonisten. Det folk som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. Jes. Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 4 november 2011 - januar 2012 Salvasjonisten Det folk som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram.

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 3 september - november 2012. Salvasjonisten. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Jes. 49.

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 3 september - november 2012. Salvasjonisten. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Jes. 49. Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 3 september - november 2012 Salvasjonisten Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Jes. 49.16 Side 2 Ord Til Ettertanke september - november 2012

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars 2013 - mai 2013

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars 2013 - mai 2013 Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars 2013 - mai 2013 Salvasjonisten Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til? Mine blomster var plukket til Jesus. Graven

Detaljer

Salvasjonisten. Etter vinterens mørke dager, kommer atter en vår. Så med ett, blir alt forvandlet, og vi ser og forstår.

Salvasjonisten. Etter vinterens mørke dager, kommer atter en vår. Så med ett, blir alt forvandlet, og vi ser og forstår. Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars - mai 2011 Salvasjonisten Etter vinterens mørke dager, kommer atter en vår. Så med ett, blir alt forvandlet, og vi ser og forstår. At vår Gud eier

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni - august 2015. Salvasjonisten

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni - august 2015. Salvasjonisten Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni - august 2015 Salvasjonisten Nå er det morgen, tåkene letter. Fuglesang vekker livet på jord. Takk, Gud, for sangen, dagen og lyset, Sannhetens

Detaljer

Salvasjonisten. So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri! Eg skal ikkje døy, eg skal leva Med Jesus til ævelig tid!

Salvasjonisten. So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri! Eg skal ikkje døy, eg skal leva Med Jesus til ævelig tid! Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars - mai 2014 Salvasjonisten So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri! Eg skal ikkje døy, eg skal leva Med Jesus til ævelig tid!

Detaljer

Salvasjonisten. Salme 69:35 Himmel og jord skal prise ham, havet og alt det som rører seg i det.

Salvasjonisten. Salme 69:35 Himmel og jord skal prise ham, havet og alt det som rører seg i det. Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 Salvasjonisten Salme 69:35 Himmel og jord skal prise ham, havet og alt det som rører seg i det. Side 2 Ord Til Ettertanke D ei siste månadane er det

Detaljer

MAI - AUG 2013. Frelsesarmeen Ladegården. rogram

MAI - AUG 2013. Frelsesarmeen Ladegården. rogram MAI - AUG 2013 P Frelsesarmeen Ladegården rogram Sommeren er her! Det begynner å nærme seg sommer og vi legger bak oss et år med oppstart av nye grupper, nye mennesker, mange nye arrangementer. Det har

Detaljer

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 4 desember 2012 - februar 2013

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 4 desember 2012 - februar 2013 Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 4 desember 2012 - februar 2013 Salvasjonisten Salig fred, himmelsk fred Toner julenatt her ned. Engler bringer til store og små Bud om ham som i krybben

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

Salvasjonisten. Se, himlen ligger og hviler På jordens gule strå. Vi står rundt krybben og smiler, For vi er fremme nå.

Salvasjonisten. Se, himlen ligger og hviler På jordens gule strå. Vi står rundt krybben og smiler, For vi er fremme nå. Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 4 desember 2013 - februar 2014 Salvasjonisten Se, himlen ligger og hviler På jordens gule strå. Vi står rundt krybben og smiler, For vi er fremme nå.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Salvasjonisten. Nytt, allting blir nytt for Jesus kan forvandle alt Der hvor kulde og is regjerer kan Han smelte det ned for vår Gud er KJÆRLIGHET.

Salvasjonisten. Nytt, allting blir nytt for Jesus kan forvandle alt Der hvor kulde og is regjerer kan Han smelte det ned for vår Gud er KJÆRLIGHET. Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars - mai 2015 Salvasjonisten Nytt, allting blir nytt for Jesus kan forvandle alt Der hvor kulde og is regjerer kan Han smelte det ned for vår Gud

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Salvasjonisten. I glede og forventning. Søndag 14. des. Kl. 17.00. Julens budskap i ord og toner

Salvasjonisten. I glede og forventning. Søndag 14. des. Kl. 17.00. Julens budskap i ord og toner Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 4 desember 2014 - februar 2015 Salvasjonisten Søndag 14. des. Kl. 17.00 I glede og forventning Julens budskap i ord og toner Side 2 Ord Til Ettertanke

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 17. juni 2012

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 17. juni 2012 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 17. juni 2012 1 Korpsnytthilsen Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Her kan vi drømme om den fred Som vi skal eie engang. For dette barn har himlen med Og jorden fylles

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni - august 2014. Salvasjonisten GOD SOMMER!

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni - august 2014. Salvasjonisten GOD SOMMER! Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni - august 2014 Salvasjonisten GOD SOMMER! Side 2 Ord Til Ettertanke juni - august 2014 Noen har sikkert lagt merke til at jeg av og til avslutter

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Så skriver vi 2014 2014 år har gått siden Jesu fødsel. Det lille barnet i krybben som vi akkurat har feiret, er utgangspunktet for verdens

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni 2013 - august 2013

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni 2013 - august 2013 Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 2 juni 2013 - august 2013 Salvasjonisten Eg ser deg, Gud, i kvar den sky som rodar Så reint og høgt i friske morgonstund, Og i det gull som eg i kvelden

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Korpsnytt. Konfirmantene 2015-16

Korpsnytt. Konfirmantene 2015-16 Informasjon fra Frelsesarmeen, Skien korps, september - oktober - november 2015 Korpsnytt Konfirmantene 2015-16 Årets konfirmantarbeid er et samarbeid mellom Larvik, Porsgrunn og Skien korps. Vær med å

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Be med hele hånden Oslo 3. korps ønsker å styrke bønnens plass (se Faste bønnesamlinger på side 3), og jeg ble minnet om en fortelling

Detaljer

Salvasjonisten. Jeg (Jesus) er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Johannes 10:10b

Salvasjonisten. Jeg (Jesus) er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Johannes 10:10b Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 3 september 2013 - november 2013 Salvasjonisten Jeg (Jesus) er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Johannes 10:10b Side 2 Ord Til Ettertanke sept.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

TEMPELNYTT. tene på tur til London i februar. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) april juni 2014

TEMPELNYTT. tene på tur til London i februar. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) april juni 2014 TEMPELNYTT tene på tur til London i februar Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) april juni 2014 Efeserne 2, 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal

Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal Ferie Inspirasjon Bibelseminarer Barneaktiviteter Åpent festivalkor Kveldsarrangementer Sang- & musikkskole for voksne Sørlandsfestivalen 2012 Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal Velkommen!

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Tikkun olam En jødisk legende forteller at da Gud skapte verden, gjorde han en feil som førte til at vi fikk en ufullkommen verden med

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Ett er nødvendig Frans av Assisi blir sitert av og til - her er noe han har sagt: Begynn med å gjøre det som er nødvendig, deretter

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka men Gud Jeg er nå i en alder hvor man begynner å tenke på en generalopprydding i notater/papirer fra et relativt langt liv. Nå er jeg

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) høst 2014

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) høst 2014 TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) høst 2014 Lås porter opp når kveldene blir sene, septembermilde kjærlighet. Ja, syng om Gud for dem som er alene, og dem som kjenner bitterhet,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) september - oktober 2013

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) september - oktober 2013 TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) september - oktober 2013 1 Programerklæring I valgkampen prøver partiene å finne slagord som sier noe kort og fyndig om partiets politikk.

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Mørketid Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. ( ) Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T O G N Y T T Å R! J U L.

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T O G N Y T T Å R! J U L. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T J U L O G N Y T T Å R! 1 Julekort fra 1958 Korpsnytthilsen Denne uken ble jeg minnet om at julen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Kontakt: du er med i så gjelder samme slagord. Vi ønsker at fellesskapet i Ladegården skal ha Jesus i sentrum.

Kontakt: du er med i så gjelder samme slagord. Vi ønsker at fellesskapet i Ladegården skal ha Jesus i sentrum. KORPSLEDERNE HAR ORDET «En armé et oppdrag et budskap» er et slagord som går rett inn i kjernen av det som i dag er Ladegården korps. Uansett hvilken sammenheng i Ladegården du er med i så gjelder samme

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Oslo 3. korps. 3djenytt. mars - april 2012

Informasjon fra Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Oslo 3. korps. 3djenytt. mars - april 2012 Informasjon fra Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Oslo 3. korps 3djenytt mars - april 2012 Frelsesarmeen er en internasjonal, evangelisk bevegelse, et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) mar-mai 2015

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) mar-mai 2015 TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) mar-mai 2015 Kom til oss når vi frykter andres dommer, du vårens yre skapermakt. Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer, vil gi oss

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 1 April 21 Juni 2015 INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN FAST PROGRAM: Tirsdag kl. kl. Torsdag kl. Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. Bryne korps (menighet) Mandag kl. (annen hver mandag) kl.19.00

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka En sommer er over synger Kirsti Sparboe i en slager for mange år siden, som fortsatt synges. Ja, er sommeren virkelig over? I skrivende

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Greedy! En foredragsholder snakket om miljø og fattigdom. Han fortalte at når mennesker i afrikanske land skal beskrive mennesker i

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

SENIOR- AKTIVITETER 2014

SENIOR- AKTIVITETER 2014 SENIOR- AKTIVITETER 2014 Foto: Heidi Goodreid www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Frelsesarmeens seksjon for Over 60 -gruppene satser aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 1 Undervisning Vi vil vise veien til frelse ved Jesus Kristus ved å ha målrettet og relevant forkynnelse ved å undervise og fostre til disippelskap

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer