Salvasjonisten. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salvasjonisten. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jer."

Transkript

1 Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 februar - april 2012 Salvasjonisten Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jer. 43:19

2 Side 2 Ord Til Ettertanke februar - april 2012 St. Patricks brynje ( Irlands apostel ) Guds kraft lede meg på denne dag og hans makt bevare meg. Guds visdom opplyse meg, Guds øye våke over meg, Guds øre høre meg, Guds ord mildne min tale, Guds hånd verne meg, så jeg følger Guds veier Kristus være med meg, Kristus foran meg, Kristus bak meg, Kristus i meg, Kristus under meg, Kristus over meg, Kristus ved min høyre, Kristus ved min venstre side, Kristus i festningen, Kristus i stridsvognen, Kristus i skipet. Kristus i hvert hjerte som tenker på meg. Kristus i hver tunge som taler til meg. Kristus i hvert øye som skuer meg. Kristus i hvert øre som hører meg. (Oversettelse: Ellert Dahl) Bergen 1. korps ledergruppe består av: Frelsestemplet Bergen 1. korps Oberstlt. Odd Berg - divisjonsleder Kapt. Flemming Baunø - korpsleder Gerd Hopsdal - korpssersjantmajor Bengt Anthun - korpssekretær Helene S. Sleveland - FAbU ansvarlig Anne Elisabeth Madsen - rekruteringssersjant Heidi Lill Halvorsen - fung. Diakonileder Martin Kriek - administrasjonssekretær Salvasjonisten: Redaksjon: Kapt. Flemming Baunø, maj. Rune Andersen, Martin Kriek Salvasjonisten distribueres gratis til alle medlemmer tilknyttet Frelsestemplet og andre interesserte. Bladet kan også lastes ned fra nettet. (frelsesarmeen.no/bergen1) Hva er en Salvasjonist? Navnet kommer fra det engelske Salvationist som er navnet på en som tilhører The Salvation Army.

3 februar - april 2012 Korpslederens notiser Side 3 Lederseminar Jeg minner om at vi lørdag 10. mars inviterer til et lederseminar på korpset fra kl til kl med Hilding Runar og Fredy Hilding Runar. Seminaret er åpent for alle, men er spesielt rettet mot de som er ledere. Seminaravgiften på kr 100,00 inkluderer en enkel lunsj. Å lede sammen er temaet for dagen. Frelsesarmeens prinsipper for ledelse bindes sammen med Guds ord og anerkjente teorier i en pedagogisk og evangelisk form. Temadagen tar sikte på å vise behovet for at menighetene har bredest mulig engasjement hos menneskene de skal favne. Viktigheten av relasjonsbygging og fellesskap skal vektlegges og utdypes. Hilding Runar er kjent for å involvere og engasjere deltakerne praktisk gjennom gruppeoppgaver som er egnet til å skape selvinnsikt og personlig vekst. Påmelding til Bergen 1. korps innen 6. mars på telefon: eller via e-post til: Velkommen til en spennende og lærerik dag på korpset! Jeg vil oppfordre alle til å slutte opp om denne dagen! Korpsutviklingsseminar Jeg minner også om at vi har invitert kapteinene Ewa-Marie og Markus Kihlagård fra Halmstad korps i Sverige mars. De kommer til oss for å dele sine erfaringer noe som vi tror vil være både til inspirasjon, oppmuntring og hjelp i den situasjonen vi befinner oss i når det gjelder nytenkning og utvikling av korpset vårt. Halmstad korps begynte sin virksomhet i 1887 og har altså lang fartstid med mer enn 120 års tjeneste for Gud og mennesker. I år 2000 var korpset et lite korps. Gjennomsnittsalderen på medlemmene var høy og man så behov for endringer og begynte på nytt med en tydelig formulert visjon og klare målsettinger. Gjennom bønn og arbeid vokste forsamlingen fra cirka 30 medlemmer til 140 per i dag og de har allerede bygd ut og innviet nye lokaler i Halmstad for å gi plass til ennå flere mennesker. Hvis du ønsker å vite mer om Halmstad korps kan du besøke hjemmesiden til korpset via denne link: Jeg vil be deg som tilhører Bergen 1. korps om å prioritere denne helgen. Det blir seminar på lørdagen 24. mars og gudstjeneste på søndag formiddag 25. mars (Se annonse i denne utgave av Salvasjonisten). Program for helgen kommer i en personlig innbydelse til alle korpsets medlemmer. Korpslederens frihelger og permisjon Mine frihelger fremover er som følger: 4-5. feb., 3-4 mars og 1-2 april. Fra april er jeg i Tallinn i Estland i forbindelse med NLDI (Nordic Leadership and Development Institute). Jeg har 50 % pappapermisjon denne våren, mars-august. I denne perioden vil jeg være å treffe på kontoret en fast ukedag og ellers etter avtale. (mer info kommer). Benytt gjerne min e-postadresse: eller ring meg på min mobil: hvis det er noe som haster.

4 Side 4 Korpslederens notiser / Strømgaten februar - april 2012 Jeg er din i 2012 Denne overgivelsesbønn ble brukt av grunnleggeren av Metodistkirken, John Wesley. Jeg har lyst til å dele den med dere i denne første utgave av Salvasjonisten i det nye året: Herre, jeg tilhører ikke lenger meg selv, men jeg er din eiendom. Sett meg til hva du vil, sett meg sammen med hvem du vil. Led meg til handling, led meg til lidelse. La meg bli brukt av deg, eller satt til side for deg, opphøyet for deg eller ydmyket for deg. La meg være fylt, la meg være tom. La meg eie alt, la meg miste alt. Frivillig og av hjertet overgir jeg alle ting til din vilje og til din disposisjon. Og nå, opphøyde og barmhjertige Gud, Far, Sønn og Hellig Ånd, du er min, og jeg er din. La din vilje skje. Amen. Forfremmet til Herlighet La oss overgi vårt liv i Hans hender i det nye året. La oss si til Gud: Jeg er din i Hvis vi skal være brukbare for Gud må vi være overgitt til Ham. Godt nyttår! Jeg hilser dere med disse ord fra apostelen Paulus: Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning! (2 Tess 2,16). Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Flemming Baunø Kaptein / korpsleder født innvidd forfremmet Ågoth Rongved Elly Prestø HVORDAN GÅR DET I STRØMGT.? Arbeidene er nå godt i gang. Toalettene er revet og grunnarbeidene med ny bunnplate er på plass. Det ble en liten forsinkelse i forbindelse med at rørene til fjernvarmen måtte flyttes da disse kom i konflikt med heissjakten. Dette er nå løst og arbeidene fortsetter etter planen. Forskaling til vegger er kommet opp muring av 1. etg. er da i gang. Entreprenør regner med tett hus til påske. Vi kan nå tydelig se at arbeidet går fremover, så er du en tur i byen kan du ta deg en tur innom Strømgt og se selv. Jeg har tidligere oppfordret om å be for arbeidene som foregår og alle som er involvert på en eller annen måte. Be om at Herren holder sin hånd over det hele så vi ikke får uhell eller forsinkelser av betydning. Ferdigstilling og overlevering er beregnet til 12. juli Rune Andersen Leder byggekomiteen

5 februar - april 2012 Korpsutviklingskomiteen Side 5 I mange år har vi sett at korpset vårt får stadig færre soldater og andre aktive medlemmer. Dette er en sorg for oss og noe vi ber inderlig til Gud om at må endres. Mange har bedt om, og fått fra Gud tanker, visjoner og drømmer om hva vi kan gjøre for at flere mennesker i alle aldre må finne veien til vårt korps, og her finne Jesus som sin frelser og bli aktive medlemmer hos oss. Våren 2011 oppnevnte korpsets ledergruppe en gruppe kalt Korpsutviklingskomitéen med følgende medlemmer: Major Gunn I. Andersen (leder), Siren Anthun, Morten Ørsnes, Ragnhild Hystad-Tjelle og Hans Petter Wiggen. Gruppen fikk et mandat som inneholdt, bl. annet følgende: Hvilke aktiviteter bør korpset ha som satsningsområder? Ved eventuelle nye aktiviteter, en vurdering av ressurser. Vi jobber med å fange opp, blant annet via medlemsmøtene som har vært holdt, det som ligger korpsets folk på hjerte når det gjelder utvikling av vårt korps. Dette tror vi er det Gud vil, som hans Ånd minner oss om å gjøre. Det er fint å tenke, be, drømme og håpe, men Gud kaller oss også til å ta mot til oss og handle. Komiteen har allerede levert en foreløpig rapport med anbefalinger til ledergruppen, det kommer en ny i februar 2012 og en avsluttende rapport skal leveres i mai Alle avgjørelser om hva som skal gjøres er det ledergruppen som tar. Det vil bli noen endringer i korpset vårt fremover, men det blir ingen revolusjon. Målet er å ta vare på alle som tilhører korpset i dag, både unge og eldre. Men samtidig har vi et sterkt behov for at nye mennesker i alle aldre kommer inn og blir med oss. Fremover våren kommer det til å bli kunngjort hver søndag i gudstjenesten litt om hvor langt komitéen er kommet i arbeidet. Vi håper at dere alle er med og ber for dette, kommer med innspill dersom du har det og støtter arbeidet når det kommer i gang. Han (Gud) som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1. Tim. 2, 4 Gunn I. Andersen Leder korpsutviklingskomiteen

6 Side 6 februar - april 2012 UKE 05 Onsdag Program for februar - april feb. Kl Moldova Torsdag 02. feb. Alder - ingen hindring v/ maj. Gunn Andersen Fredag 03. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 05. feb. Tale v/ Per Storheim Program UKE 06 Mandag 06. feb. Tirsdag 07. feb. Kl Din Kveld Torsdag 09. feb. Guds nærvær v/ Audun Myksvoll Sang v/ Ruth Aambø Fredag 10. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 12. feb. Ansvar v/ speiderne Alfred Band UKE 07 Mandag 13. feb. Torsdag 16. feb. Barna - vårt ansvar v/ Per Storheim Fredag 17. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 19. feb. Diakoniens dag Tale v/ maj. Andreas Bognøy Hornorkesteret UKE 08 Mandag 20. feb. Tirsdag 21. feb. Kl Din Kveld Torsdag 23. feb. Kl Hjemforbundsmøte Misjonsoffer /emne: Enkens gave v/ maj. Anne Kristine Herje Forteller fra sitt arbeid på Haiti

7 februar - april 2012 Fredag 24. feb. Alternativ fredag for ungdom Søndag 26. feb. Tale v/ kapt. Flemming Baunø Korpskoret UKE 09 Mandag 27. feb. Tirsdag 28. feb. Kl Seniortreff Besøk av Tertnes musikklag Utlodning til arbeidet i Moldova Program Torsdag 08. mar. Våg å sleppe Jesus inn. Fredag v/ maj. Andreas Bognøy 09. mar. Side 7 Fredag 02. mar.. Kvinnenes Int. Bønnedag Søndag 04. mar. Tale v/ kapt. Tove Sæhle Hornorkesteret UKE 10 Mandag 05. mar. Tirsdag 06. mar. Kl Din Kveld Onsdag 07. mar. Kl Moldova Søndag 11. mar. Tale v/ Hilding Runar Alfred Band UKE 11 Mandag 12. mar. Torsdag 15. mar. Glede v/ Reidun Nyland Fredag 16. mar. Søndag 18. mar. Tale v/ kapt. Flemming Baunø Hjemforbundsmusikken

8 Side 8 Program februar - april 2012 UKE 12 Mandag 19. mar. Tirsdag 20. mar. Kl Din Kveld Torsdag 22. mar. Fredag Emne Fred v/ Sonja Johannessen 23. mar. Fredag 30. mar. Søndag 01. apr. Palmesøndag Tale v/ obertstlt. Roger Rasmussen Hornorkesteret UKE 14 PÅSKE 2012 Skjærtorsdag 5. april Utpostmøter Langfredag 6. april kl Pasjonsgudstjeneste Tale v/ kapt. Flemming Baunø Musikk v/ Jahn Waagbø 1. Påskedag 9. april kl Påskemøte m/ frokost I Ladegården korps Søndag 25. mar. Tale v/ kapt. Kihlagård Korpskoret UKE 13 Mandag 26. mar. Tirsdag 27. mar. Kl Seniortreff Per Storheim synger og taler Torsdag 29. mar. Full av nåde og sannhet v/ Kristi Søvik 2. Påskedag 10. april kl Påskefest Tale v/ kapt. Flemming Baunø Hornorkesteret og Korpskoret UKE 15 Torsdag 12. apr. Å eie livet Fredag v/ Anne Karin Olsen 13. apr. Alternativ fredag for ungdom

9 februar - april 2012 Søndag 15. apr. Ansvar: Ungdommene Alfred Band UKE 16 Mandag 16. apr. Tirsdag 17. apr. Kl Din Kveld Torsdag 19. apr. Sannhet og frihet v/ Øystein Rønhovde Fredag 20. apr. Søndag 22. apr. Tale v/ maj. Rune Andersen Hjemforbundsmusikken UKE 17 Mandag 23. apr. Tirsdag 24. apr. Kl Seniortreff Tale v/ kapt. Flemming Baunø Torsdag 26. apr. Levende med Kristus Fredag 27. apr. Søndag 29. apr. Tale v/ maj. Undersrud Hornorkesteret VÅROFFER UKE 18 Mandag 30. apr. Program Viktige datoer Side 9 CD Ut av isolasjonen av Heidi-Lill Halvorsen Til salgs på korpset Kr. 189 Fred. - Lørd mars Sang og musikkhelg / Stavanger Instruktør Kai Kjall Andersson og Eiliv Herikstad Stevnegebyr kr. 200 Påmelding til korpsleder senest 11. mars april Påskeleir for ungdom, Knaben Lørdag 2. juni Kvinnestevne, Haugesund Lt. Marit Myklebust taler Søndag 20. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Fredag 8. juni Rusfri dag i samarbeid med Fretex Lars Hillesgt Søndag 17. juni Gudstjeneste i Norheimsund juni Frelsesarmeens årskongress Oslo / Kjeller

10 Side 10 Litt forskjellig februar - april 2012 Vårt tilbud til barn og ungdom i stikkord Speiderarbeid: fra 7 år - hver tirsdag kl info: Eirin Ungdomsklubb: fra 13 år - hver fredag kl info: Ruben B tween: fra 11 år - søndager (terminliste) kl info: Helene Bibelgruppe: fra 16 år - annenhver onsdag kl info: Ragnhild Husfelleskap: fra 18 år - annenhver tirsdag kl info: Ragnhild Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Bønneemner for uke 6 - uke 18 Frelsesarmeens ressurssenter, Jeløy Kirkenes korps Angola Ordet i sentrum Brønnøysund korps Australia øst Rekruttering til Dynamo Florø korps Australia sør Sally Ann Hommelvik korps Bangladesh Aspirantarbeidet og offiserskolen Kristiansund korps Brasil Seksjon for info og innsamling Levanger korps Canada og Bermuda Frelsesarmeens eiendommer FEAS Mo i Rana korps Karibia Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 FAbUansvarlige i divisjonene Molde korps Kongo Brazzaville Påskens arrangementer Mosjøen korps Republikken Kongo Sangere og musikanter Måløy korps Danmark Fretex Øst-Norge Brandbu korps Østeuropa (Georgia, Moldova, Romania, Russland, Ukraina) Eldreomsorgen Brumunddal korps Finland og Estland Barnegruppene i korpsene Eidsvoll korps Frankrike og Belgia

11 februar - april spente ungdommer, skikkelig giret på tidenes nyttårsfeiring, reiste i slutten av desember til Göteborg, på den første, nordiske nyttårskonferansen til Frelsesarmeen gjennom tidene. Vi gledet oss til nyttårsraketter, nye og gamle venner, kjekke gutter og pene jenter, bibelundervisning, lovsang og andakter. Temaet for konferansen var Så mye større, ut i fra Joh. 3.30; Han skal vokse, jeg skal avta. Dagene besto av blant annet av morgengudstjeneste, etterfulgt av litt shopping i Göteborgs gater, samtalegrupper, seminarer med ulike temaer, samtalegrupper, kveldsgudstjeneste og mye Barn og ungdom Side 11 annet. Nyttårsaften var det nyttårsfest, med finklær, middag, underholdning, PraiseParty (lovsangsfest) og selvfølgelig masse nyttårsraketter. Et av målene med konferansen var å la oss ungdommer få reflektert over vårt forhold til Gud, og tørre å la Han slippe skikkelig inn i livet vårt og styre det slik Han synes er best. Fenomenale talere og et meget dyktig lovsangsband skapte en utrolig stemning under møtene. På gudstjenesten, nyttårsdag var det satt av tid til vitnesbyrd fra oss ungdommer, der mange hadde mye flott på hjerte som de delte med resten. Finnes vel nesten ikke noen bedre måte å starte 2012 på, et helt nytt år i Guds tjeneste, enn å tilbringe sammen med over 200 fantastiske ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Island som alle var tørst på å bli bedre kjent med Gud. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! - Joh Ida, June, Marthe og Erik.

12 Besøksadresse: Strømgt. 16 / Postadresse: Postboks 175, sentrum 5804 Bergen Epost: / Tlf.: (kontor) / Fax: Treftid: (mandag til fredag) / Bankkonto: