nr 44/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerke...47 Internasjonale varemerkeregistreringer...48 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (571) Beskrivelse av merket: AEROMOBILE AIRBORNE MOBILE CONNECTIVITY Arinc INC, 2551 Riva Road, MD21401 ANNAPOLIS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 38 Fremskaffelse av trådløs telekommunikasjon til passasjerer i fly, nemlig fremskaffelse av overføring av lyd, stemme, data, grafikk, bilder, audio- og videoinformasjon via telefon- og satelittoverføringer; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til Internet i fly. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IT MI05C WII Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Videospillmaskiner for spillehaller; programmer for videospillemaskiner for spillehaller; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROMkassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner; andre deler og tilbehør for videospillmaskiner for spillehaller; videospill for forbrukere; programmer for videospill for forbrukere; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROMkassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospill for forbrukere: styringsenheter og styrespaker for videospill for forbrukere, og andre deler og tilbehør for videospill for forbrukere; programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROMmagnetbåndkassetter, ROM-kassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; datamaskiner, elektroniske kretser, optiske disker, optisk magnetiske disker og magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROMkassetter, ROM-kort, minnekort, minnemagnetbåndkassetter, CD-ROMs, DVD-ROMs og andre lagringsmedia som lagrer datamaskinprogrammer;datamaskinprogrammer og andre elektroniske maskiner, apparater og deres deler; elektroniske kretser (blanke), optiske disker (blanke), magnetiske disker (blanke), optisk magnetiske disker (blanke), magnetiske bånd (blanke), magnetiske kort (blanke), ROM-magnetbåndkassetter (blanke), ROMkassetter (blanke), ROM-kort (blanke), minnebrikker (blanke), minnekort (blanke), CD-ROM (blanke), DVD- ROM (blanke) og andre lagringsmedia; laboratorieapparater og -instrumenter, pedometre, andre måle- og testeapparater og instrumenter; kraftfordeling eller kontrollmaskiner og instrumenter; batterier og celler: elektriske eller magnetiske målere og testere; elektriske kabler og ledninger; fotografiske maskiner og apparater; kinematografiske maskiner og apparater; optiske apparater og instrumenter; briller og beskyttelsesbriller; livredningsapparater og utstyr; mobiltelefoner, remmer og festeanordninger for mobiltelefoner, andre deler og tilbehør til mobiltelefoner; andre telekommunikasjonsmaskiner og apparater; innspilte CD-er; andre fonografiske opptak; elektroniske kretser og CD-ROM med innspilte programmer for automatiske fremføringer for elektroniske musikkinstrumenter; metronomer; spilleautomater, enarmede banditter; sportstreningssimulatorer; kjøreopplæringssimulatorer; roterende omformer; faseskyvere; elektriske strykjern; elektriske hårruller; elektriske signalapparater; varseltrekanter for kjøretøy; lysende eller mekaniske veiskilt; brannalarmer; gassalarmer; vernehansker; brannslukningsapparater, brannhydranter; sprinkelsystemer for brannslukking; tyverialarmer; vernehjelmer; beskyttelsesklær (brannsikre klær); støvmasker; gassmasker; magnetkjerner (til bruk i datautstyr); sigarettennere for biler; motstandsledninger; elektroder; sveisemasker; eksponerte kinematografiske filmer; eksponerte diasfilmer; diasrammer; innspilte videodisker og videobånd; elektroniske publikasjoner; utstyr til bensinstasjoner; salgsautomater; myntopererte bommer og porter for bilparkeringsplasser; kassaapparater; mynttellemaskiner eller myntsorteringsmaskiner; fotokopieringsmaskiner; manuelle telle- og beregningsapparater; tegne- eller skissemaskiner og -apparater; tids- og datostemplingsmaskiner; stemplingsur; hullkortmaskiner for kontorbruk; stemmemaskiner; faktureringsmaskiner; apparater til å sjekke poststempler og frimerker; vektbelter til sportsdykking; våtdrakter til sportsdykking; vernehjelmer til bruk for sport; luftflasker og lufttanker til sportsdykking; flytebrett; dykkemaskiner og apparater (ikke til sport); regulatorer (til sportsdykking); lysbuesveisemaskiner; skjæremaskiner til metall (ved lysbue, gass eller plasma); elektriske døråpnere; ørepropper. 16 Handelskort; magasiner, andre trykksaker; papirbannere; papirflagg; merkelapper for bagasje; trykte loddsedler (andre enn leker); malerier og kalligrafiske arbeider; fotografier, fotografistativer; skrivesaker og studiemateriell; klister og andre klebemidler for skrivesaker eller husholdningsformål; elektriske blyantspissere. 28 Håndholdte spill med LCD-skjermer; AC adaptere for håndholdte spill med LCD-skjermer; deler og tilbehør til håndholdte spill med LCD-skjermer; spillkort; kortspill-leketøy og deres tilbehør; andre leketøy; kortspill og deres tilbehør; spillemaskiner og spilleapparater; underholdningsmaskiner og apparater til bruk i fornøyelsesparker (ikke videospillemaskiner for spillehaller); dukker; strategiske brettspill (Go games); japansk sjakkspill (Shogi); japanske spillkort (Utagaruta); terninger; japanske terningspill (Sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-sett); trylleapparater; domino; japanske spillkort (Hanafuda); mah-jong; biljardutstyr; leker for husdyr; sportsutstyr; skismøring; fiskeredskaper; redskaper og tilbehør til å fange innsekter og til insektsamlinger. 41 Spilltjenester tilbudt on-line; Spilltjenester tilbudt via internett; Spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; Spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjermer; Spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med videospillemaskiner for spillehaller; fremskaffelse av programmer for forbrukervideospill via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for håndholdte spilleapparater med LCDskjerm via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for videospillemaskiner for spillehaller via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for datamaskiner via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; rekreasjonsinformasjon; artistopptredener; pengespillvirksomhet; spillehaller; fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med forbrukervideospilleapparater (ikke nedlastbare); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm (ikke nedlastbar); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med videospillemaskiner for spillehaller (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med forbrukervideospilleapparater 4

5 registrerte varemerker /06 (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med videospillemaskiner (ikke nedlastbare); organisering, administrering eller arrangering av videospillbegivenheter; utleie av videospillprogramvare; utleie av programmer for håndholdte spill; organisering av lotterier; digital bildebearbeidelse; dubbetjenester; videobåndredigering; akademier [utdanning]; kostskoler; korrespondansekurs; utdannelsesinformasjon; eksaminasjonsvirksomhet; utdannelse, gymnastikkundervisning; undervisning; sykepleierskoler; fysisk trening; praktisk opplæring [ved demonstrasjoner]; religionsundervisning; arrangere og lede symposium, konferanser, kongresser, seminar og workshop (opplæring); klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av konkurranser [undervisning eller underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål; dressur av dyr; drift av zoologiske hager; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); bokbussvirksomhet; elektronisk setting for trykking; utgivelse av bøker; publisering av elektroniske baker og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisasjon av arrangementer for kultur og underholdning (impresariotjenester); filmproduksjon; teksting [for film og fjernsyn]; filmproduksjon for videobånd; tekstforfattervirksomhet; sirkus; orkestervirksomhet; fremvisning [in live]; showoppsetninger; teateroppsetninger; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; komponeringstjenester; modelltjenester for kunstnere; organisering av sportskonkurranser; arrangering av skjønnhetskonkurranser; ferieleirtjenester; organisering av ball; selskapsplanlegging (underholdning); treningsleirtjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer; helseklubbvirksomhet; drift av golfbaner og sportsinstallasjoner; utleie av idrettsplasser, stadium og tennisbaner; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; drift av fritidsanlegg; forlystelsessparker; diskotek- og nattklubbtjenester; kasinovirksomhet; karaoketjenester; varietéteater; kinodrift; museumdrift (presentasjon, utstilling); booking av seter for kulturelle arrangementer; utleie av kinofilmer; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av kinomatografiske apparater og tilbehør; utleie av dykkeutstyr; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); utleie av lydutstyr, utleie av videokamera, radioer, fjernsynsapparater, videokassettopptagere og videospillere; utlån av bøker; utleie av lydinnspillinger, videobånd, sceneutstyr og teaterdekorasjoner; mikrofilming; fotografering; videofilming; yrkesveiledning (undervisning eller opplæringstjenester); fotografireportasjer; døvetolking; oversettelsesvirksomhet; nyhetsreportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IT MI05C NINTENDO WII Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minamiku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Videospillmaskiner for spillehaller; programmer for videospillemaskiner for spillehaller; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROM- kassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD- ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner; andre deler og tilbehør for videospillmaskiner for spillehaller; videospill for forbrukere; programmer for videospill for forbrukere; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROM-kassetter, ROMkort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospill for forbrukere: styringsenheter og styrespaker for videospill for forbrukere, og andre deler og tilbehør for videospill for forbrukere; programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROM-kassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD- ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; datamaskiner, elektroniske kretser, optiske disker, optisk magnetiske disker og magnetiske bånd, magnetiske kort, ROMmagnetbåndkassetter, ROM-kassetter, ROM-kort, minnekort, minnemagnetbåndkassetter, CD-ROMs, DVD- ROMs og andre lagringsmedia som lagrer datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer og andre elektroniske maskiner, apparater og deres deler; elektroniske kretser (blanke), optiske disker (blanke), magnetiske disker (blanke), optisk magnetiske disker (blanke), magnetiske bånd (blanke), magnetiske kort (blanke), ROM-magnetbåndkassetter (blanke), ROMkassetter (blanke), ROM-kort (blanke), minnebrikker (blanke), minnekort (blanke), CD-ROM (blanke), DVD- ROM (blanke) og andre lagringsmedia; laboratorieapparater og -instrumenter, pedometre, andre måle- og testeapparater og instrumenter; kraftfordeling eller kontrollmaskiner og instrumenter; batterier og celler: elektriske eller magnetiske målere og testere; elektriske kabler og ledninger; fotografiske maskiner og apparater; kinematografiske maskiner og apparater; optiske apparater og instrumenter; briller og beskyttelsesbriller; livredningsapparater og utstyr; mobiltelefoner, remmer og festeanordninger for mobiltelefoner, andre deler og tilbehør til mobiltelefoner; andre telekommunikasjonsmaskiner og apparater; innspilte CDer; andre fonografiske opptak; elektroniske kretser og CD-ROM med innspilte programmer for automatiske fremføringer for elektroniske musikkinstrumenter; metronomer; spilleautomater, enarmede banditter; sportstreningssimulatorer; kjøreopplæringssimulatorer; roterende omformer; faseskyvere; elektriske strykjern; elektriske hårruller; elektriske signalapparater; varseltrekanter for kjøretøy; lysende eller mekaniske veiskilt; brannalarmer; gassalarmer; vernehansker; brannslukningsapparater, brannhydranter; sprinkelsystemer for brannslukking; tyverialarmer; vernehjelmer; beskyttelsesklær (brannsikre klær); 5

6 registrerte varemerker /06 støvmasker; gassmasker; magnetkjerner (til bruk i datautstyr); sigarettennere for biler; motstandsledninger; elektroder; sveisemasker; eksponerte kinematografiske filmer; eksponerte diasfilmer; diasrammer; innspilte videodisker og videobånd; elektroniske publikasjoner; utstyr til bensinstasjoner; salgsautomater; myntopererte bommer og porter for bilparkeringsplasser; kassaapparater; mynttellemaskiner eller myntsorteringsmaskiner; fotokopieringsmaskiner; manuelle telle- og beregningsapparater; tegne- eller skissemaskiner og -apparater; tids- og datostemplingsmaskiner; stemplingsur; hullkortmaskiner for kontorbruk; stemmemaskiner; faktureringsmaskiner; apparater til å sjekke poststempler og frimerker; vektbelter til sportsdykking; våtdrakter til sportsdykking; vernehjelmer til bruk for sport; luftflasker og lufttanker til sportsdykking; flytebrett; dykkemaskiner og apparater (ikke til sport); regulatorer (til sportsdykking); lysbuesveisemaskiner; skjæremaskiner til metall (ved lysbue, gass eller plasma); elektriske døråpnere; ørepropper. 16 Handelskort; magasiner, andre trykksaker; papirbannere; papirflagg; merkelapper for bagasje; trykte loddsedler (andre enn leker); malerier og kalligrafiske arbeider; fotografier, fotografistativer; skrivesaker og studiemateriell; klister og andre klebemidler for skrivesaker eller husholdningsformål; elektriske blyantspissere. 28 Håndholdte spill med LCD-skjermer; AC adaptere for håndholdte spill med LCD-skjermer; deler og tilbehør til håndholdte spill med LCD-skjermer; spillkort; kortspill-leketøy og deres tilbehør; andre leketøy; kortspill og deres tilbehør; spillemaskiner og spilleapparater; underholdningsmaskiner og apparater til bruk i fornøyelsesparker (ikke videospillemaskiner for spillehaller); dukker; strategiske brettspill (Go games); japansk sjakkspill (Shogi); japanske spillkort (Utagaruta); terninger; japanske terningspill (Sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-sett); trylleapparater; domino; japanske spillkort (Hanafuda); mah-jong; biljardutstyr; leker for husdyr; sportsutstyr; skismøring; fiskeredskaper; redskaper og tilbehør til å fange innsekter og til insektsamlinger. 41 Spilltjenester tilbudt on-line; Spilltjenester tilbudt via internett; Spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; Spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjermer; Spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med videospillemaskiner for spillehaller; fremskaffelse av programmer for forbrukervideospill via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for videospillemaskiner for spillehaller via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for datamaskiner via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; rekreasjonsinformasjon; artistopptredener; pengespillvirksomhet; spillehaller; fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med forbrukervideospilleapparater (ikke nedlastbare); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm (ikke nedlastbar); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med videospillemaskiner for spillehaller (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med forbrukervideospilleapparater (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med videospillemaskiner (ikke nedlastbare); organisering, administrering eller arrangering av videospillbegivenheter; utleie av videospillprogramvare; utleie av programmer for håndholdte spill; organisering av lotterier; digital bildebearbeidelse; dubbetjenester; videobåndredigering; akademier [utdanning]; kostskoler; korrespondansekurs; utdannelsesinformasj on; eksaminasjonsvirksomhet; utdannelse, gymnastikkundervisning; undervisning; sykepleierskoler; fysisk trening; praktisk opplæring [ved demonstrasjoner]; religionsundervisning; arrangere og lede symposium, konferanser, kongresser, seminar og workshop (opplæring); klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av konkurranser [undervisning eller underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål; dressur av dyr; drift av zoologiske hager; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); bokbussvirksomhet; elektronisk setting for trykking; utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisasjon av arrangementer for kultur og underholdning (impresariotjenester); filmproduksjon; teksting [for film og fjernsyn]; filmproduksjon for videobånd; tekstforfattervirksomhet; sirkus; orkestervirksomhet; fremvisning [in live]; showoppsetninger; teateroppsetninger; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; komponeringstjenester; modelltjenester for kunstnere; organisering av sportskonkurranser; arrangering av skjønnhetskonkurranser; ferieleirtjenester; organisering av ball; selskapsplanlegging (underholdning); treningsleirtjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer; helseklubbvirksomhet; drift av golfbaner og sportsinstallasjoner; utleie av idrettsplasser, stadium og tennisbaner; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; drift av fritidsanlegg; forlystelsessparker; diskotek- og nattklubbtjenester; kasinovirksomhet; karaoketjenester; varietéteater; kinodrift; museumdrift (presentasj on, utstilling); booking av seter for kulturelle arrangementer; utleie av kinofilmer; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av kinomatografiske apparater og tilbehør; utleie av dykkeutstyr; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); utleie av lydutstyr, utleie av videokamera, radioer, fjernsynsapparater, videokassettopptagere og videospillere; utlån av bøker; utleie av lydinnspillinger, videobånd, sceneutstyr og teaterdekorasjoner; mikrofilming; fotografering; videofilming; yrkesveiledning (undervisning eller opplæringstjenester); fotografireportasjer; døvetolking; oversettelsesvirksomhet; nyhetsreportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Manger Seafood AS, 5936 MANGER, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 29 Fisk og fiskeprodukter. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/796,019 The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for bruk for å forebygge og behandle kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser og farmasøytiske preparater for å forebygge og behandle hjertearytmi. Birkebeinerrennet AS, Postboks 221, 2601 LILLEHAMMER, NO Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO 28 Gymnastikk og sportsartikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sportslige og kulturelle aktiviteter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOVISION Ecovision AB, Ekonomivägen 4, GÖTEBORG, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet inklusive elektronisk overføring av finansiell informasjon, verdipapir-, rente- og valutainformasjon. Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kaffedrikker, kakaodrikker og sjokoladedrikker og preparater for slike drikker, te. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEAS Brannconsult AS, Postboks 9060, Postterminalen, 5892 BERGEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 42 Teknologiske tjenester; brannteknisk konsultasjons-og rådgivningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FEDONKLUBBEN Fedon Lindberg, Postboks 3024 Elisenberg, 0207 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviter. Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kaffedrikker, kakaodrikker og sjokoladedrikker og preparater for slike drikker, te (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHILIGROUP Chili Harstad AS, Postboks 3060, 9498 HARSTAD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skilt av papir eller kartong. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsstudier; PR-virksomhet; publisering av reklametekster. 41 Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; organisering og arrangering av konferanser og messer for salg og markedsføring; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); produksjon og redigering av audiovisuelle programmer. 42 Design og utvikling av dataprogrammer, webdesign. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHILI Chili Harstad AS, Postboks 3060, 9498 HARSTAD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skilt av papir eller kartong. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsstudier; PR-virksomhet; publisering av reklametekster. 41 Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; organisering og arrangering av konferanser og messer for salg og markedsføring; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); produksjon og redigering av audiovisuelle programmer. 42 Design og utvikling av dataprogrammer, webdesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Scanlaser AS, Aurveien, 1930 AURSKOG, NO 9 Utstyr for nivåregulering av anleggsmaskiner som gravemaskiner, dosere, veghøvler, asfaltutleggere og borerigger. Herunder også GPS styringer og -lasere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Byggebistand AS, Gravdalsveien 4, 0756 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet. 42 Prosjektadministrasjon (byggledelse), byggeledelse. Cell Therapeutics Inc, 501 Elliott Avenue West, Suite 400, WA98119 SEATTLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater, nemlig preparater til bruk i kreftbehandling. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERMINI Defa AS, Sandviksveien 183, 1300 SANDVIKA, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; elektroniske apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr; deler og komponenter til alle forannevnte apparater og instrumenter. 11 Apparater og innretninger for oppvarming, deler og utstyr til slike produkter. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til alle forannevnte kjøretøyer og befordringsmidler, elektriske kupévarmere for kjøretøyer og befordringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUYTEC Buysec AS, Postboks 198, 3603 KONGSBERG, NO 9 Maskinvare og programvare for kontroll av RF (Radio Frequency)-baserte billetter og medlemskort; maskinvare og programvare for kontroll av strekkodebaserte billetter. 16 Billetter. 35 Systematisering av informasjon for bruk i kundeoppfølging/markedsføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; stearinlys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAYBOY Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; stearinlys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BETTINARDI Robert J Bettinardi, 7800 Graphics Drive, IL60477 TINLEY PARK, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 28 Sportsartikler. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gullsmed Tone Gyrid Nilsen Kildal, Øysteinsgate 15, 3722 SKIEN, NO 14 Smykker, bruksgjenstander i edelt metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Robert J Bettinardi, 7800 Graphics Drive, IL60477 TINLEY PARK, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 28 Sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHEMTOX Chemtox Norge AS, Stokkamyrveien 18, 4313 SANDNES, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 42 Teknologiske tjenester, rådgivning vedrørende håndtering av kjemisk materiale og miljøvern; kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EUROSOX EuroNordia AB, Arsenalgatan 4, STOCKHOLM, SE Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 42 Industriell analyse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOFUA FJELL/KYST Harry Gordon Fuglestad, Hamreheia 13B, 4631 KRISTIANSAND S, NO 20 Møbler. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ivisjon AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND S, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Dataprogrammer, databehandlingsutstyr og datamaskiner; alarminstrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby telefoni, radioog fjernsynssendinger, filmer og alarmtjenester via optisk fibernettverk. 42 Teknologiske tjenester herunder konsultenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DELIDAY Rema 1000 AS, Uranienborgveien 6, 0258 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hadebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige plater og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLAVSFESTDAGENE Olavsfestdagene, Olavsfestdagene i Trondheim, Postboks 2045, 7410 TRONDHEIM, NO 41 Kulturelle aktiviteter Light of Norway, Hellvikalle 56, 1450 NESODDTANGEN, NO 16 Emballasje 20 Møbler 25 Klær og sko 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WRITEMASTER Samsung Electronics Co Ltd, 416 Maetan-dong, Paldalgu, SUWON-CITY, KYUNGKI-DO, KR Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 9 Halvledere; silisiumskive for halvledere, integrerte kretser, flash hukommelser; blanke optiske plater; innspilte optiske plater; innregistrert programvare; TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) panel, PDB (Plasma Display Panel); LCD (Liquid Cyrstal Display) skjermer; elektroniske kopimaskiner, elektroniske agendas; datamaskiner; reisedatamaskin; skjermer for datamaskiner; datamaskin diskettstasjon; ODD (optiske diskettstasjoner); skrivere for datamaskiner; tastatur for datamaskiner; datamuser, PDAs (Personal Digital Assistants), bærbare elektroniske kalkulatorer; CD-ROM's, personsøkere, bærebare kommunikasjonsapparater; DVD-spillere, MP3 spillere, videospillere; CD-spillere, modem; hodetelefoner, fjernsynsapparat; telefoner, tørrbatterier, batteriladere, elektriske strykejern, tilbehør til mobiltelefoner, briller; kassaapparat, videokamera, teleskop, magnetiske kreditkort; magnetiske nøkkelkort; magnetiske jernbanebilletter, magnetiske telefonkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AERON Aeron Miljøteknikk AS, Strandgaten 22, 4400 FLEKKEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Elektriske kontrollapparater. 11 Apparater for ventilasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXPRESSEW Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Kirurgiske instrumenter i form av suturinnretninger, innretninger for behandling av artroskopisk væske og tenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARRYAD Dsign Development ANS, Etterstadsletta 4A, 0660 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av metall; kurver av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 12 Handlevogner og deres deler og tilbehør. 20 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av plast; kurver, ikke av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OTOGAS Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Gasser for medisinsk bruk. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DINTOGAS Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Gasser for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUTH SERUM Ole Henriksen of Denmark Inc, 8622 A West Sunset Boulevard, CA LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIROGAS Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Gasser for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLE HENRIKSEN Ole Henriksen of Denmark Inc, 8622 A West Sunset Boulevard, CA LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK Stena Line AB, GÖTEBORG, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 39 Transport virksomhet; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ON THE GO Ole Henriksen of Denmark Inc, 8622 A West Sunset Boulevard, CA LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/ NOVALAR Novalar Pharmaceuticals Inc, High Bluff Drive, Suite 300, CA92139 SAN DIEGO, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og utstyr til bruk ved behandling av munnhelse og munnpleie, og reverseringsmidler til motvirkning av virkninger av andre farmasøytiske midler slike som anestetika. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NURTURE ME Ole Henriksen of Denmark Inc, 8622 A West Sunset Boulevard, CA LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GAMES.COM AOL LLC, AOL Way, VA DULLES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Apparater for opptak, overføring, mottak, gjengivelse og behandling av lyd og bilder; magnetiske, optiske, numeriske og elektroniske databærere; magnetiske, optiske og numeriske disker og disketter; computerminne; trykte kretser; computere; computerperiferiutstyr, platespillere og magnetiske, optiske og numeriske plater, AD omformere (digitizers), printere, modemer, telefon-, telefaks- og telekommunikasjonsapparater; innregistrerte softwareprogrammer; magnetiske, optiske og numeriske programmer; innregistrerte computer software; multimedia software til bruk for personlige datamaskiner; innregistrerte softwareprogrammer, software for computere; computer software for å tilrettelegge tilgang til eller søking på elektroniske kommunikasjonsverk og computerspillsoftware. 35 Assistanse til kommersielle eller industrielle firmaer i forbindelse med drift av forretninger; annonseog reklamevirksomhet; utleie av plass til annonser og reklame samt til salgsfremmende tiltak; direktereklame (brosjyrer, prospekter, trykksaker, gratis CD-ROMS); utleie av reklameplasser, salgsfremmende tjenester for andre; utsendelse av reklamemateriell; etablering av mediaplaner, nemlig organisering av reklame- og salgsfremmende kampanjer ved hjelp av presseartikler, magasiner, radiokringkasting og televisjonskringkasting, plakatkampanjer, varedemonstrasjon; markedsstudier og markedsundersøkelser, markedsføringstjenester; forretningsinformasjon og -undersøkelser; statistikkinnsamling og studier i statistikk; rådgivning relatert til forretningsinformasjon eller - forespørsler; innsamling av informasjon; teknisk rådgivning relatert til computerorganisering; computerlastavlastning; administrasjon og overvåking av telekommunikasjonsnettverk og multimedianettverk; administrasjon av dataarkiver, innsamling av data i et hovedregister; formidling av abonnement til computerdatabase- eller multimediaservere; formidling av abonnement til dataoverføringstjenester; formidling av abonnement til et computertelekommunikasjonsnettverk eller dataoverføringstjenesteleverandør, formidling av abonnement til en telekommunikasjonstjeneste, organisering av utstillinger for kommersielle eller reklameformål; formidling av avisabonnementer for andre; organisering av handelsmesser og utstillingslokaler for kommersielle eller reklameformål; salgsfremmende tjenester vedrørende andres varer og tjenester gjennom administrasjon av insentivbelønningsprogrammer; tjenester for fremme av sport og av lek- og spillkonkurranser og/eller begivenheter for andre; utsendelse av reklameannonser for andre ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk. 38 Presse- og informasjonsagenturer og -byråer; telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon via telefon, radiokringkasting, kommunikasjon via radiotelefon og via telegraf, og ved hjelp av alle typer av fjernbehandling, via interaktiv teledata, og spesielt via computerterminaler, computerperiferiutstyr eller elektroniske og/eller digitalt utstyr, og via bildetelefon, Visiotelefon (Visio phone); overføring av informasjon ved hjelp av dataoverføring eller via satellitt; sending og overføring av telegrammer 15

16 registrerte varemerker /06 og beskjeder; telekstjenester; telegramforsendelser; dataoverføring, spesielt høyhastighetsoverføring for offentlige nettverksoperatører og firmaer; forsendelse og overføring av datoriserte dokumenter; overføring av informasjon relatert til en katalog over Internett-brukere; elektronisk post, utbredelse av informasjon via elektroniske hjelpemidler, blant annet via et verdensomspennende nettverk (Internet) eller private kommunikasjonsnettverk (Intranet); satellittoverføringer; overføring og utbredelse av data, lyd eller bilder, ved hjelp av computere eller uten hjelp av slike; sikker overføring av data, blant annet ved hjelp av adgangskoder; kommunikasjon ved og/eller mellom computere og computerterminaler; nyhets- og informasjonsbyråer; formidle adgang til et radiotelefoninettverk inkludert abonnement eller pakke, kommersielle transaksjoner på elektroniske kommunikasjonsnettverk; formidling av adgang til nasjonale og internasjonale servere; verdensomspennende datoriserte telekommunikasjonsverk; overføring av informasjon inneholdt i software nedlastbar fra et verdensomspennende computernettverk (internet) og blant annet nettlesersoftware; fremskaffelse av samtalerom og elektroniske oppslagstavler for overføring, mottak og deling av beskjeder og meldinger ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk, alle på området for underholdning eller fornøyelsesaktiviteter, på området for konkurranser med flere spillere, for elektronisk underholdning eller for elektronisk kommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/ Novalar Pharmaceuticals Inc, High Bluff Drive, Suite 300, CA92139 SAN DIEGO, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og utstyr til bruk ved behandling av munnhelse og munnpleie, og reverseringsmidler til motvirkning av virkninger av andre farmasøytiske midler slike som anestetika. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/ NOVALAR PHARMACEUTICALS INC Novalar Pharmaceuticals Inc, High Bluff Drive, Suite 300, CA92139 SAN DIEGO, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og utstyr til bruk ved behandling av munnhelse og munnpleie, og reverseringsmidler til motvirkning av virkninger av andre farmasøytiske midler slike som anestetika. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: H Aschehoug & Co W Nygaard AS, Postboks 363 Sentrum, 0102 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Elektroniske bøker; elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og radioprogrammer; dataprogrammer; datamaskiner; telekommunikasjonsutstyr. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Bøker; bokserier; tidsskrifter; guider. 41 Utgivelse av bøker; utlån av bøker; fotografering; fotografireportasjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLARESPOND Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLARESPON Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NXT GENERATION Meguiar's INC, Mitchell South, CA92614 IRVINE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Overflatebehandlingsprodukter for landkjøretøy og marine kjøretøy, nemlig preparater for rengjøring, behandling, vedlikehold, vasking og skylling, voksing, beskyttelse og polering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VANISH MULTI Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Tepperensere og sjampoer; vaskemidler for tøyvask, tilsetningsstoffer til tøyvask og flekkfjerningsmidler for stoff og tepper. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Tepperensere og sjampoer; vaskemidler for tøyvask, tilsetningsstoffer til tøyvask og flekkfjerningsmidler for stoff og tepper. Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Tepperensere og sjampoer; vaskemidler for tøyvask, tilsetningsstoffer til tøyvask og flekkfjerningsmidler for stoff og tepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XEPLION Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IVEMEND Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EMENDIV Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EMIVEND Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIBOSYNC SmithKline Beecham Corp, One Franklin Plaza, PA19102 PHILADELPHIA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNØ Blue Ice Design DA, Postboks 111, 5701 VOSS, NO 14 Amuletter (smykker), armbånd (smykker), bijouterivarer, brosjer (smykker), emblem, halskjeder, hatteornamenter av edelt metall, slipsholdere, kjedepynt (smykker), knapper (mansjett), medaljer, medaljonger, festenåler [bijouteri], nåler av edelmetall, nøkkelringer [bijouteri], ringer [smykker], slipsnål, smykkenåler, smykker, strass-smykker, pyntegjenstander av sølv, øreringer/øreklips, emaljerte smykker, kunstgjenstander av edelmetall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Realtor AS, c/o Rolf Lindstad, Langbølgen 25, 1150 OSLO, NO 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; taksering av fast eiendom; utleie av fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggeledelse; riving av bygninger. Det norske Skogselskap, Wergelandsvn 23 B, 0167 OSLO, NO Norges Husflidslag, Rosenkrantzgt. 21, 0160 OSLO, NO 41 Opplæringsvirksomhet; Kulturelle aktiviteter. 42 Planlegging i forbindelse med bygging av fast eiendom; rådgivning i forbindelse med fast eiendom; byplanlegging; ingeniørvirksomhet; landmåling; arkitektur; prosjektstudie. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRAND VELOCITY Brand Velocity Inc, Pinnacle Building, 3455 Peachtree Road, NW, Suite 500, GA30326 ATLANTA, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 35 Undersøkelser og rådgivning vedrørende forretningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DULUX SPRAYABLE Imperial Chemical Industries Plc, 20 Manchester Square, W1U3AN LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 2 Maling, fernisser og lakk; sikkativer herunder herdesikkativer, tynnere, fargestoffer, alle som tilsetningsmidler for maling, fernisser og lakker; rustbeskyttelsesmidler og konserveringsmidler for tre; grunningsmidler i form av maling; trebeis; oljekitt; sparkel; fargeprøver og flyttbare fargeprøvelapper av maling, fernisser og lakker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLS General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH 60497/05 CLEAREST Ares Trading SA, Zone Industrielle de l'ouriettaz, 1170 AUBONNE, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 16 Trykte produkter, trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SogneKraft AS, Postboks 3, 6891 VIK I SOGN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Lyd- og tyverialarmer; databehandlingsutstyr. 39 Transportvirksomhet; distribusjon av elektrisk kraft. 40 Bearbeiding av materialer; produksjon av elektrisk kraft. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/07-2007.10.22 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 43/07-2007.10.22 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 43/07-2007.10.22 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/05-2005.12.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 52/05-2005.12.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 52/05-2005.12.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 09/11-2011.02.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 28/05-2005.07.11 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer