Ventilation in balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTLLSJONSVEILEDNING CV ; DV 000

2 SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før installasjon av irmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av dette produktet. Produsenten forbeholder seg retten til endringer uten varsel. lle oppførte verdier er nominelle verdier som påvirkes av lokale betingelser. Overhold alle gjeldende bestemmelser ved bruk av ventilasjonsanlegget i rom med ildsteder som er avhengige av romluft. Overtredelse av anvisninger med faresymbol medfører risiko for person- eller materialskade. Ikke bruk ventilasjonsanlegget i rom med abrasive (slipende) partikler eller brennbar eller etsende gass i luften, i våtrom eller eksplosjonsbeskyttede rom. Denne veiledningen er ment for irmasteranlegget med alt medfølgende utstyr, og skal gis til og oppbevares av anleggets eier. Ikke bruk ventilasjonsanlegget uten filtrene som er nevnt i denne veiledningen. lle nødvendige data og veiledninger til en nettverksintegrasjon kan lastes ned på Internett-siden Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår som en følge av bruk og installasjon som strider mot instruksjonene i denne veiledningen. DVRSLER Ikke åpne serviceluker uten at strømmen til anlegget er frakoblet og sikret mot tilkobling. Ikke start anlegget før alle serviceluker og rister på kanaltilkoblingene er montert. Monteringssted og serienumre (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilasjonsanlegg:

3 Innholdsfortegnelse. Generell informasjon.... Tekniske spesifikasjoner.... Montering Plassere anlegget Kondensavløp Opphengssett, vinkler Opphengssett, justerbart Rister og takhette nlegg Eksterne komponenter Eksterne lukkespjeld Ekstern elektrisk ettervarmeflate Ekstern vannettervarmeflate Ventilasjonskanaler Isolering av ventilasjonskanaler Fuging rundt kanaler Kontroll av montering.... Varmeflater..... Vannettervarmeflate Luft ut Varmeventil Stille inn Kv-verdien Kontroll, vannvarmeflate..... Elektrisk varmeflate.... Elektrisk installasjon..... Matespenning..... Tilkobling av elektrisk utstyr..... Dataledninger Skjermavslutning..... Betjeningspanel..... Bevegelsessensor (PIR)..... Karbondioksidsensor (CO -sensor) Eksterne tilkoblinger irlinq BMS-installasjon Kontroll av elektrisk installasjon...8. Innregulering Veiledning for innregulering CV Innreguleringsrapport CV Idriftsettelse Idriftsettelse CV 80 og CV Idriftsettelse DV Sluttkontroll...

4 Bilag Måltegninger... CV 80 L... CV 80 R... CV 00 L... CV 00 R...7 CV 00 C... 9 DV 000 H... DV 000 S... Bilag Flere mål... Opphengssett, vinkler... Opphengssett, justerbart... CV 80 L G... CV 80 R G... CV 80 L G... CV 80 R G... Bilag Koblingsskjema... Standardtilkobling CV Standardtilkobling CV Standardtilkobling DV Nettverkstilkobling...7 CV 80 og CV DV Bilag Feilbeskrivelser... 8

5 . Generell informasjon. Takgjennomføringssett (tilleggsutstyr) Leveringsomfang: irmaster-ventilasjonsanlegget leveres på paller med alt utstyr. Kontroller leveringen før installasjon. 7. Rister (tilleggsutstyr). CV/DV-anlegg 8. Instruksjonsbok (for programmering, overleveres til eieren). Takbeslag (tilleggsutstyr) 9. Installasjonsveiledning (for installasjon, overleveres til eieren). Betjeningspanel irlinq Viva irlinq Orbit eller. Karbondioksidsensor (CO -sensor) (tilleggsutstyr).. Bevegelsessensor (PIR-sensor) (tilleggsutstyr).

6 . Tekniske spesifikasjoner CV/DV Maks. ytelse ved 0 db() Maks. ytelse ved 0 Pa eksternt trykktap Maks. ytelse ved 0 Pa eksternt trykktap og SFP 000 Vekt, standardanlegg Dimensjoner R 00 L 00 C m /h m /h m /h kg mm se måltegninger Kanaler Diameter mm Kondenspumpe Ytelse, maks. Løftehøyde ved ytelse l/t vløpsslange, innv./utv. diameter l/h 0 m mm/mm 8/ Elektrisk varmeflate Termosikring, aut. tilb.st. Termosikring, man. tilb.st. C C Vannettervarmeflate Effekt ved 0/0 C fram/retur Maks. Driftstemperatur Maks. Driftstrykk Tilkoblinger Materiale Motorventil, åpne- og stengetid W C - 90 bar / /DN - Kobber/aluminium s - 0 Strømtilkobling (med PE) nleggsspenning Frekvens Effekt, maks. Effekt ved SFP 000 Strøm, maks. Strøm ved SFP 000 Effektfaktor Effekt til elektrisk varmeflate Nominell strøm Maks. lekkasjestrøm, anlegg nbefalt sikring Maksimal sikring V ~0 ~0 Hz 0 W 9, W ,,,,,, 0, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W 0/ ,/,,9,9,9-0,9 m x 0 x

7 . Montering OBS! Installatøren har ansvar for å feste ventilasjonsanlegget sikkert. OBS! Installatøren har ansvaret for å gjenopprette eksisterende funksjonslag i veggen/taket (f.eks. fuktsperre) og at de er fullstendig funksjonsdyktige etter at anlegget er montert. OBS! Les hele avsnittet «. Mekanisk montering» før montering. Serienummeret noteres på side i denne håndboken og i den tilhørende instruksjonsboken (også på side ). OBS! Røyksensorer må ikke være for tett på innblåsnings- og utsugningsventiler. OBS! Utfør plasseringen med kortest mulig rørføring og, så langt det er mulig, med likt mottrykk på fra- og tilluftsiden... Kondensavløp OBS! nlegget må monteres horisontalt... Plassere anlegget La det være fritt rom under anlegget (G) for vedlikeholdsarbeid. nlegget er som standard utstyrt med en kondenspumpe. Vi anbefaler at slangen kobles til et spillvannsrør. Husk! Monter en vannlås for å unngå vond lukt fra spillvannsystemet. OBS! Lag en serviceluke i det nedsenkede taket like under anlegget som er minst like stor som anlegget. OBS! Sikre tilgang til strømtilkoblingen på siden av anlegget og kondensavledning fra anlegget. På tegningen nedenfor ser du de vesentlige målene for plassering av anlegget. OBS! Kondenspumpens avløpsslange skal monteres slik at pumpen ikke tømmes for vann. Kondensavløpets plassering vises i «Bilag Måltegninger». D B E C G H lternativ montering av kondensavløp: Slangen kan også føres gjennom ytterveggen. For denne versjonen, bor et hull med passende diameter og % fall utover. OBS! Husk å fuge mellom slangen og ytterveggen. F OBS! SLNGEN MÅ SIKRES MOT ISDNNELSE. : Ventilasjonsanlegg B: Nedsenket tak C: vtrekk/innblåsning D: Ekstern CO -sensor E: Ca. m F: Ca. m G: Fritt rom ca. 0,9 m H: Serviceluke OBS! CO -sensoren må ikke monteres i nærheten av et vindu, en dør eller en innblåsningsventil. 7

8 .. Opphengssett, vinkler.. Rister og takhette Kun CV 80 og CV 00! Monter opphengssettet på anlegget før du monterer anlegget. Vinklene monteres typisk tett på kanten enten på den korte eller den lange siden av kabinettet. Plasseringen kan derfor velges fritt. OBS! Skruene til beslagene må ikke overskride mm pluss beslagets materialtykkelse. irmasters takbeslag leveres med passende skruer. Skruehullene må forbores med dybdeanslag innstilt til mm. Monter beslagene slik at anlegget ikke er i kontakt med taket, veggen eller mellomtaket etter monteringen. Ved montering av avkast og inntak, monteres til slutt passende runde rister med lamellene rettet nedover utvendig på veggen eller takhette på taket. Monteringen avhenger av takkonstruksjonen (). Tegningen viser hvilken takhette som tilhører avkast () og inntak (). OBS! Overhold brannkrav ved montering av flere anlegg i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement... Opphengssett, justerbart Beslagene til montering av anlegget må i noen tilfeller forlenges med en U-profil hvis anlegget ikke skal henges rett under taket. Monter beslagene på U-profilene. Monter U-profiler med skruene som fulgte med anlegget (se avsnittet «.. Opphengssett, vinkler»). Monter anlegget i taket (se avsnittet «.. nlegg»). 8

9 .. nlegg Monter opphengssettet på anlegget, og monter deretter anlegget.. Løft anlegget til monteringsstedet med hensiktsmessig løfteutstyr. OBS! Legg et beskyttende underlag under bunnplaten for å unngå riper i bunnplaten. Underlaget kan f.eks. være kraftig kartong eller lignende.. Marker og bor hullene til opphengssettet.. Monter anlegget. Materialene til monteringen avhenger av takets tilstand og bæreevne.. Juster anlegget til horisontal posisjon. OBS! nlegget må monteres horisontalt.. Kabinettet sikres med en ekstra skrue på alle vinkler i horisontal posisjon. OBS! Skruehullene må forbores med dybdeanslag innstilt til mm.. Noter anleggets type, leveringsdato, monteringssted samt serienumre (S/N) på side i både installasjonsveiledningen og instruksjonsboken..7. Eksterne komponenter.7.. Eksterne lukkespjeld CV 00 og DV 000 kan utstyres med to eksterne lukkespjeld. Monter lukkespjeldene med korte muffer rett på anleggets inntak og avkast. OBS! Fest lukkespjeldene forsvarlig på taket! Exhaust OBS! Sikre servicetilgang til eksterne komponenter. Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer». Intake 9

10 .7.. Ekstern elektrisk ettervarmeflate CV 00 kan utstyres med en ekstern elektrisk ettervarmeflate. Monter varmeflaten med en kort muffe i strømningsretningen til anleggets innblåsningsstuss. Monter innblåsningstemperatursensoren, som leveres viklet på anlegget,, m etter varmeflaten. Bor deretter passende hull i ventilasjonskanalen. IT -, m *D INLET Flow 0 VC OBS! Fest varmeflaten forsvarlig i taket! OBS! Sikre servicetilgang til eksterne komponenter. Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer»..7.. Ekstern vannettervarmeflate CV 00 og DV 000 kan utstyres med en ekstern vannettervarmeflate. Monter varmeflaten med en kort muffe i strømningsretningen til anleggets innblåsningsstuss. Monter sensoren for innblåsningstemperatur, som leveres viklet på anlegget,, m etter varmeflaten. Bor deretter passende hull i ventilasjonskanalen. OBS! De innvendige rørene på varmeflatens varmeveksler skal være horisontale etter montering. IT -, m INLET Flow OBS! Fest varmeflaten forsvarlig i taket! OBS! Sikre servicetilgang til eksterne komponenter. Kv-innstillingen av de innvendige ventilene utføres i henhold til avsnitt «.. Vannvarmeflate». Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer».8. Ventilasjonskanaler Målene for kanalene finnes i «Bilag Måltegninger». OBS! Det anbefales at kanalhullene bores 0 mm større enn angitt i tegningene for å gi plass til etterisolering, for å unngå direkte kontakt med mur og for å gjenopprette fuktsperre eller lignende. nleggsleverandøren kan alternativt levere en gummimembran for å gjenopprette fuktsperrens funksjon. Merk: Kanalhullene i veggen må ha et fall utover på % for å hindre at eventuelt pøsregn kommer inn i anlegget. OBS! lle tilkoblingsstusser til kanaler på anlegget leveres merket med klistremerker. 0

11 Posisjonen til kanalhullene er avhengig av forholdene på monteringsstedet og kundens ønske..8.. Fuging rundt kanaler Utfør fuging rundt kanaler som vist på snittegningen nedenfor. Materialebehov og montering av ventilasjonskanalene er avhengig av anlegget, tilleggsutstyr og kundens bestilling. OBS! Utstyr tillufts- og avtrekksluftssiden med en måleanordning for luftmengdekontroll. OBS! Trykktapet pga. kanalene på avtrekkslufts- og tilluftssiden skal være like stort. Rørføringen bør være så rett og enkel som mulig for å unngå økt trykktap. Merk: Det er viktig at rørene ikke vris eller presses på tilkoblingsstussene på anlegget for å unngå et høyere støynivå.. Innvendig rør OBS! Husk å fuge rundt vegg- og takgjennomføringer. Se avsnittet «.8.. Fuging rundt kanaler». OBS! Montering av ventilasjonskanaler utføres i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement..8.. Isolering av ventilasjonskanaler Isoler avkasts- og inntakskanaler mot kondensdannelse på kanalene såfremt kanalene befinner seg innenfor klimaskjermen. Det er viktig å fuge (her vist på en modell med veggkanaler) ved kanalrørenes () innvendige og utvendige kant (med pil markert) for å hindre trekk mellom kanalrørene () og veggen/taket (). Det er ikke nødvendig å fuge mellom kanalrørene () og fasaderistene (). vhengig av veggens/takets tilstand, kan det f.eks. brukes en langtidsvirkende elastisk fugemasse eller et ekspanderende fugebånd for en fleksibel fuging. Isoler avtrekkslufts- og tilluftsskanaler mot temperaturtap og kondensdannelse i kanalene såfremt de befinner seg utenfor klimaskjermen. OBS! Kondens- og varmeisolering utføres i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement. OBS! Overhold brannkravene i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement..9. Kontroll av montering Serienumrene notert Kondensavløp montert nlegg montert horisontalt Opphengssett montert Rør og rister montert Takhette montert Eksterne komponenter montert Skruer etterstrammet Montørens navn: Merknad: ja nei

12 . Varmeflater Intern oppbygging: Varmeflater til CV/DV-produktene brukes også til sikring mot isdannelse i varmeveksleren. Funksjonen «Virtual Preheat» brukes til dette. Se evt. instruksjonsboken. OBS! Dimensjonering av rør og ventiler samt tilkobling av vann til anlegget skal alltid utføres av autorisert fagpersonell i henhold til gjeldende lover og regler. TC M Vannettervarmeflate irmaster-ventilasjonsanlegget kan utstyres med en ekstern vannvarmeflate. Med dette tilleggsutstyret kommer en motorventil, en selvvirkende varmetermostat og lufteventil montert på varmeflaten. Vannvarmeflaten er lekkasjetestet og kontrollert i henhold til DS 9. Varmeanleggets fremløp kobles til stussen merket FREM og retur kobles til stussen merket RETUR. OBS! Reguleringsventilen krever rent anleggsvann for å kunne fungere optimalt uten forstyrrelser fra tilstopping i ventilen. Det anbefales å montere en sperreventil, smussfilter og reguleringsventil i henhold til koblingsskjemaet «Ekstern tilkobling». Det kan være nødvendig (f.eks. ved fjernvarmeanlegg) å installere en differansetrykkregulator hvis differansetrykket overskrider 0 kpa. Returtilkobling. Framtilkobling. Lufteventil. Termostatisk varmeventil, type Comap D80S, med ekstern temperatursensor, type Comap Senso RI. Reguleringsventil, type Comap D80S, med elektrisk på/av-ventil, type Broen 000. Vannvarmeflate. 7 Luftstrømning. Åpne anleggets bunnplate for å lufte ut og stille inn ventilene.... Luft ut Åpne for vanngjennomstrømningen og luft ut systemet med lufteventilen (). Vanngjennomstrømingen skal etter kort tid være uten luftstøy. OBS! Utluftningen utføres med helt åpen varmeventil () og reguleringsventil (). Ekstern tilkobling: Δp TD Intern oppbygning. Sperreventil (leveres av installatør). Smussfilter (leveres av installatør). Reguleringsventil (leveres av installatør). Differansetrykkregulator (leveres av installatør).... Varmeventil Innstillingsområdet på sensorelementet (TC) er fra fabrikken begrenset til min., for å sikre en minimum varmeflatetemperatur på ca. C, forutsatt at det finnes varmt vann. OBS! Varmetilførselen eller vanngjennomstrømningen må LDRI avbrytes/stenges ved frost, f.eks. i løpet av helg og ferie. OBS! Fremløpstemperaturen må ikke synke under 0 C ved frost.

13 ... Stille inn Kv-verdien Varmeflaten leveres med varmeventil () og reguleringsventilen () forhåndsinnstilt på 0 (helt åpen ventil). Ventilene stilles inn etter nedenstående beregning og diagram, slik at den nødvendige strømningen oppnås ved differansetrykket ( p), som er tilgjengelig for anlegget under nominelle driftsvilkår. OBS! Luft ut anlegget før du utfører innregulering. OBS! Det er viktig å stille inn ventilen på forhånd slik at den maksimale vanngjennomstrømningen ikke overskrides. OBS! Hvis differansetrykket over reguleringsventilen er større enn 0 kpa, er det risiko for strømningsstøy fra ventilen. Her skal det installeres en differansetrykkregulator. Vannmengde ved 0/0 C (frem/retur) vanntemperatur: CV/DV Luftmengde (m ) 0 00 Maks. ytelse (W) Vannmengde (l/t). Bruk diagrammet for å finne innstillingspunktet til ventilene ( + ). () [kpa] [kv] Beregning OBS! Utfør denne beregningen ved hvert anleggsoppsett for å stille inn ventilene ( + ). Parametrene til beregningen er spesifikke for hvert anlegg. Utfør beregningen på bakgrunn av en kritisk driftssituasjon. () () [l/h] Eksempler på parametre: OT Minste utetemperatur ( C) RT Romtemperatur ( C) n Minste virkningsgrad varmeveksler (%) IT Ønsket innblåsningstemperatur ( C) V L Innblåsningsluftmengde (m ) t F Vanntemperatur FRM ( C) t R Vanntemperatur RETUR ( C) p Ønsket differansetrykk: 0 0 kpa (0 kpa = 0, bar) Gå inn i diagrammet med beregnet vannmengde (). (Her V V = l/t) Gå inn i diagrammet med ønsket differansetrykk for ventilene (). Her er p = 0 kpa. (Den optimale verdien for denne ventilen ligger mellom 0 og 0 kpa.) Les av innstillingsverdien () på de diagonale linjene for ventilinnstillingen. Still inn ventilene med en passende skrutrekker til beregnet verdi. (I dette eksemplet er reguleringsventilens innstilling: ). Beregn temperaturen (t) etter varmeveksleren. [ C ]... Kontroll, vannvarmeflate. Beregn varmebehovet (Q) til oppvarming av luften og ønsket innblåsningstemperatur. [ W ]. Beregn nødvendig vannmengde (V V ). [ l/h ] Vannrør tilkoblet varmeanlegget Varmeflate utluftet Ventiler innstilt Varmeflate er tett ja nei Montørens navn: Merknad:

14 .. Elektrisk varmeflate Hvis irmaster CV 80- eller DV 000-anlegget er bestilt med elektrisk varmeflate, leveres det komplett med varmeflate og sikkerhetstermostater internt montert og kablet på varmeflaten. På CV 00 kan du montere en ekstern elektrisk varmeflate. Se «.7. Montering av eksterne komponenter» for korrekt montering, og «Bilag Koblingsskjema» for korrekt tilkobling. Merk større strømforbruk med elektrisk varmeflate. Se avsnittet «. Tekniske spesifikasjoner». Sikkerhetsfunksjoner for elektrisk varmeflate De elektriske varmeflatene er sikret mot overoppheting i henhold til DS 7 med to sikkerhetstermostater per varmeflate, som kobler ut varmeflatene ved overoppheting. En termostat kobler ut varmeflaten ved 70 C, og er utstyrt med automatisk innstilling. Den andre termostaten kobler ut varmeflaten ved 0 C, og er utstyrt med manuell nullstilling.. Elektrisk installasjon OBS! lle elektriske tilkoblinger til anlegget skal utføres av autorisert fagpersonell i henhold til gjeldende lover og regler... Matespenning OBS! Monter sikring og skillebryter etter gjeldende lover og regler i den faste installasjonen av anlegget. Installatøren leverer sikring og skillebryter. OBS! Dimensjoner strømkabelen etter gjeldende regler og forskrifter, som tar hensyn til forholdene på installasjonsstedet. OBS! Du må kanskje etablere minst én ny strømkrets, avhengig av anleggets strømforbruk og det eksisterende strømsystemet. OBS! Ta hensyn til tillatt lekkasjestrøm per anlegg ved installasjon av flere anlegg. Se avsnittet «. Tekniske spesifikasjoner». OBS! Monter betjeningspanelet og eventuelle sensorer, kontakter og tilleggsutstyr før tilkobling av matespenning. Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer». DV 000: Du kan koble anlegget til strøm med en - eller -ledet strømkabel til enten en- eller trefase. OBS! Tilkobling til trefase er nødvendig hvis anlegget er utstyrt med en elektrisk forvarmeflate... Tilkobling av elektrisk utstyr Utfør strømtilkoblingene til utstyret under sideluken på DV 000 og inni CV80 og CV00 på styreboksen. Se «Bilag Koblingsskjema» for korrekt tilkobling.

15 .. Dataledninger Tilkoblingskabelen for betjeningspanelet er en parvis skjermet (Pair Twisted Shield PTS) x x 0, datakabel. Du kan også koble til sensorer med en skjermet datakabel som ikke er partvunnet... Betjeningspanel Forbered kabelen til panelets/sensorens klemmer etter følgende anvisninger: visoler kappen og skjermen så tett på tilkoblingsterminalene som mulig av hensyn til EMC-støy. Vær omhyggelig når du avisolerer lederne, slik at de ikke blir skadet og knekker. Oppretthold den parvise ledertvinningen frem til terminalene. Kabelen kobles til anleggets uttak for tilleggsutstyr etter følgende anvisninger: visoler kappen så tett på tilkoblingsterminalene som mulig av hensyn til EMC-støy. Vær omhyggelig når du avisolerer lederne, slik at de ikke blir skadet og knekker. Oppretthold den parvise ledertvinningen frem til terminalene. vslutt skjermen. Se «... Skjermavslutning»: Normalt inkluderer leveransen et løst betjeningspanel og en formontert dataledning på tre meter. Monter betjeningspanelet i en passende høyde på veggen, vanligvis i samme rom som ventilasjonsanlegget, men det kan også trekkes ut i et tilstøtende lokale. OBS! Ledninger til /B og V/0V må være partvunnet. Skjermen må fjernes omhyggelig for å hindre kortslutning. Utfør tilkoblingene i henhold til de viste koblingsskjemaene i «Bilag Koblingsskjema»... Bevegelsessensor (PIR) OBS! Tilpass lengden til alle ledninger som brukes til installasjonen. Sett dem ikke opp sammenviklet.... Skjermavslutning vslutt skjermen til både betjeningspanelet og sensorene ved styreboksen i ventilasjonsanlegget etter følgende anvisninger. Koble skjermleder til GND og klipp av skjermfolien. Tilkoblingskabelen for PIR-sensoren er en skjermet datakabel. Se veiledningen vedlagt PIR-sensoren for montering. Sensoren medfølger løst, uten ledning. OBS: Fjern skjermen ved betjeningspanelet og sensorene. Ikke stram skruene for hardt.

16 .. Karbondioksidsensor (CO -sensor) klemme J7- via en ekstern kontakt (f.eks. en bryter eller en hygrostat) () på klemme J7- (I#) eller J7-7 (I#). nlegget starter når kontakten lukker. nlegget stopper hvis signalet brytes. Still inn inngang I# eller I# til «External start».. Ekstern stoppfunksjon J7- J7- / 7 Ventilasjonsanlegget kan som tilleggsutstyr leveres med en CO -sensor. Denne sensoren fås som internt kablet og montert sensor eller som ekstern sensor (vist her). Den eksterne sensoren plasseres i henhold til tegningen i avsnittet «.. nleggsplassering». Funksjonen «External Emergency Stop» kan avbryte anleggsdriften uavhengig av andre startsignaler, f.eks. i en nødsituasjon. Et, VDC signal legges f.eks. ved hjelp av en røykvarsler via en lukkekontakt () fra klemme J7- til klemme J7- (I#) eller J7-7 (I#) så lenge anlegget er i drift. nlegget starter etter de programmerte startsignalene. nlegget stopper umiddelbart, uansett driftstilstand, hvis funksjonssignalet avbrytes (kontakten åpnes). Still inn inngang I# eller I# til «External Emergency Stop». Tilkoblingskabelen for CO -sensoren er en skjermet datakabel. For montering, se veiledningen vedlagt CO -sensoren. Sensoren medfølger løst, uten ledning. CO -sensoren har et sensorområde fra 0 til 000 ppm CO.. nalog BMS J7- J7- J7-7 J V GND.7. Eksterne tilkoblinger Eksterne tilkoblinger brukes til irmaster-anleggets oppkobling på en ekstern startkontakt, en ekstern sikkerhetsbryter og et analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystem (-CTS) på engelsk analog Building Management System (-BMS). OBS! Bruk en datamaskin med programmet irlinq Service Tool til å stille inn styringsprogramvaren. CV 80 og CV 00 CV 80 og CV 00 har to analoge innganger. Som standard er inngang I# (J7-) programmert til en bevegelsessensor («PIR») og I# (J7-7) til overstyring ved hjelp av en CO -sensor.. Ekstern start J7- J7- / 7 -BMS legger, VDC utgangssignalet via en lukkekontakt (NO) () fra klemme J7- på klemme J7- (I#). Dermed startes og stoppes ventilasjonsanlegget i henhold til -BMS programmering. Luftmengden eller innblåsningstemperaturen styres ved hjelp av et 0 0 volts signal på klemme J7-7 (I#) og GND på klemme J7-8 av -BMS (). Still inn inngang I# til «-BMS start», inngang I# til -BMS flow» eller «-BMS temp». Hvis du bare vil starte/stoppe anlegget med -BMS og ellers lade den antatte luftmengden som innstilt på betjeningspanelet eller fastsatt ved hjelp av f.eks. en CO -sensor, skal kun startsignalet tilkobles som vist under «. Ekstern start».still inn inngang I# eller I# til «External start».. Boost J7- J7- / 7 Boost-funksjonen kan benyttes til å endre luftmengden midlertidig Funksjonen programmeres med faste styrespenninger til både tillufts- og avkastventilatoren. Dermed kan man også programmere en eventuel ønsket ubalanse. Ved ekstern start legges, VDC utgangssignalet fra

17 Ved boost-funksjonen legges et, VDC utgangssignal fra klemme J7- via en ekstern kontakt (f.eks. en avbryter) () til klemme J7- (I#) eller J7-7 (I#). nlegget skifter til boost-funktionen og avbryter den alminelige drift når kontakten lukkes. vbrytes signalet, går anlegget tilbake til den opprinnelige drift. Er anlegget stoppet, starter funksjonen anlegget. Inngang I# eller I# skal innstilles til Boost og styrespenningene til funksjonen programmeres. DV 000 DV 000 har tre digitale og analoge innganger. Som standard er inngang DI# (J-7) programmert til en bevegelsessensor («PIR»), DI# (J-)til «External start», DI# (J-) til «-BMS start», I# (J-) til «-BMS Flow», I# (J-) til «-BMS Temp» og I# (J-) til «CO -sensor». Se tilkoblingen i koblingsskjemaene i avsnitt «bilag Koblingsskjemaer».. Boost J-8 J- / / 7 Boost-funksjonen kan benyttes til å endre luftmengden midlertidig Funksjonen programmeres med faste styrespenninger til både tillufts- og avkastventilatoren. Dermed kan man også programmere en eventuel ønsket ubalanse. Ved boost-funksjonen legges et VDC utgangssignal fra klemme J-8 via en ekstern kontakt (f.eks. en avbryter) () til klemme J J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nlegget skifter til boost-funktionen og avbryter den alminelige drift når kontakten lukkes. vbrytes signalet, går anlegget tilbake til den opprinnelige drift. Er anlegget stoppet, starter funksjonen anlegget. Inngang DI#, DI# eller DI# skal innstilles til Boost og styrespenningene til funksjonen programmeres. Et -BMS kan styre luftmengden og innblåsningstemperaturen med 0 0 V signaler. nleggets styringsprogramvare utløser en potensialfri alarmkontakt som fører et alarmsignal tilbake til -BMS (maks. V / 00 m / V). Dermed har du mulighet for å vise alarmer på ventilasjonsanlegget på f.eks. en alarmpanel. Hvis du bare vil starte/stoppe anlegget med -BMS og ellers lade den antatte luftmengden som innstilt på betjeningspanelet eller fastsatt ved hjelp av f.eks. en CO -sensor, skal kun startsignalet tilkobles som ekstern start («External Start»). Ekstern stoppfunksjon J-8 J- / / 7 Funksjonen «External Emergency Stop» kan avbryte anleggsdriften uavhengig av andre startsignaler, f.eks. i en nødsituasjon. Et signal på VDC legges f.eks. ved hjelp av en røykvarsler via en lukkekontakt () fra klemme J-8 til klemme J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nlegget starter etter de programmerte startsignalene. Hvis funksjonssignalet avbrytes (kontakten åpnes), stopper anlegget umiddelbart uansett driftstilstand. Inngang DI#, DI# eller DI# skal stilles inn til «External Emergency Stop»..8. irlinq BMS-installasjon irlinq BMS-installasjonen (Master/Slave) gir mulighet for å styre opptil 0 ventilasjonsanlegg med betjeningspaneler (control panel) for ett system og betjeningspaneler for opptil 9 grupper. Merk: Programvareversjonen må være lik i alle anleggene. Dvs. at hvis du sammenkobler anlegg som er kjøpt på ulike tidspunkter, må programvaren sannsynligvis oppdateres på alle irmaster-anleggene. Kontakt produsenten om dette. Koble til enhetene (betjeningspanelet og anleggene) som vist på diagrammet. Den maksimale kabellengden i et system er 000 meter., B, og er for kommunikasjon og V, 0 V, og er for strømtilkobling på henholdsvis betjeningspanelet og anlegget. J på P-serien og J på L-serien. OBS! Bruk en parvis skjermet datakabel (PTS x x 0,) fra betjeningspanelet til anlegget, og en parvis skjermet datakabel (PTS x 0,) fra anlegg til anlegg. Skjermen for hver kabel må kun tilkobles i én ende. OBS! Hvis et betjeningspanel skal monteres med mere enn 00 m dataledning, vennligst kontakt irmaster før tilslutning. OBS! Første og siste enhet avsluttes med henholdsvis en DIP-bryter (betjeningspanel) eller en lask (styreboks). lle andre enheter må ikke termineres. OBS! Programmer systemet ved hjelp av en datamaskin med programmet irlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel Koblingsskjema datakabel: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0, max. cm Unit - id V V GND GND B B Jumper Unit xx - idxx V GND B ON J/J J/J J/J V GND B J/J PTS xx0, PTS x0, V GND B PTS xx0, V GND B PTS x0, B PTS x0, B Fordelerboks til betjeningspanel for gruppe. PTS x0, B OBS! Monter fordelerboksen like ved betjeningspanelet. En større avstand er ikke tillatt og kan føre til kommunikasjonsfeil. DIP-bryter ved et betjeningspanel er som standard lukket («ON»). ON.9. Kontroll av elektrisk installasjon ja nei Lask i en styreboks er som standard åpen («OFF»). P serie L serie Betjeningspanel installert PIR-sensor installert CO -sensor installert Ekstern start installert -BMS installert irlinq BMS installert Strømforsyning tilkoblet Montørens navn: Merknad: 8

19 . Innregulering.. Veiledning for innregulering CV 00 Monter fire trykkmåleruttak på rørene til innblåsning, avtrekk, avkast og inntak før monterte forgreninger på et rett stykke kanalrør (ca. én meter fra anlegget hvis mulig). OBS! Trykkmåleruttakene skal ikke stikke inn i rørene (kort ned for lange stusser med f.eks. en kniv). Sett trykkmåleruttakene på rørene med en langtidsvirkende elastisk fugemasse (f.eks. akryl eller silikon) og nagle dem fast. Tett også naglene med langtidsvirkende elastisk fugemasse. Monter måleutstyret til en trykkdifferansemåling (eksternt trykktap) både fra innblåsning til inntak, og fra avtrekk til avkast. lle stusser på anlegget er merket. Koble en datamaskin til ventilasjonsanlegget, start «irlinq Service Tool» og avles følgende parametre i styringen «Max volt ex» og «Max volt in» under «Settings Hardware Setup-Fan». Noter verdiene under «.. Innreguleringsrapport CV 00». Start anlegget med 00 % luftmengde. Mål differansetrykket (External Pressure) fra innblåsning til inntak etter ca. 0 sekunder og direkte deretter fra avtrekk til avkast. Resultatene noteres under «.. Innreguleringsrapport CV 00» (f.eks. 80 Pa på tilluftssiden og 9 på avtrekksluftssiden). Tegn aktuelt arbeidspunkt i diagrammet på neste side (f.eks. 80 Pa ved, volt, «Max volt in» avlest fra styringen). (Det tilsvarer f.eks. en «Luftmengde, aktuellt driftspunkt» på m /t [V ] på tilluftssiden ved 00 %.) (Se diagrammet.) Forskyv arbeidspunktet til ønsket luftmengde (f.eks. m /t [V maks ] og avles det nye settpunktet for «Max volt in», her,9 volt. (Se diagrammet.) Noter den nye verdien under «.. Innreguleringsrapport CV 00». Gjenta forskyvningen av arbeidspunktet for avtrekksluftssiden og noter den nye verdien for «Max volt ex» under «.. Innreguleringsrapport CV 00». Du kan stille inn ønsket minste luftmengde i henhold til bygningsreglementet [V min ] ved hjelp av parameteren «Minimum Flow %». Beregn parameteren med følgende formel: V min * 00 / V maks = Minimum luftmengde % Programmer: «Minimum Flow %» under «Settings-Operation». «Max volt ex» og «Max volt in» under «Settings- Hardware Setup-Fan» External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V 0 0,9 V 0 V max : m /h Flow (m /h) 00 0, V V : m /h Pa 90 0 Pa 00 9

20 .. Innreguleringsrapport CV 00 Trykkdifferansemålinger (External Pressure): Programmerte parametre: Inntak til Innblåsning: Pa (tilluftsside) «Max volt in»: volt vtrekk til avkast: Pa (avtrekksluftsside) «Max volt ex»: volt (Under «Settings-Hardware Setup-Fan») Tegn og forskyv arbeidspunktene: External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V Flow (m /h) Pa Pa 00 Luftmengde, aktuelt driftspunkt: Tilluftsside: m /t vtrekksluftsside: m /t Ønsket luftmengde (strømning): Nye programmerte parametre: Under «Settings-Operation»: «Minimum Flow %»: % (min. 0 %). Under «Settings-Hardware Setup-Fan»: Ved 00 % [V maks ]: m /t Nye verdier ved V maks (fra diagrammet): «Max volt ex»: «Max volt in»: volt volt «Max volt in»: «Max volt ex»: volt (tilluftsside) volt (avtrekksluftsside) Minste luftmengde ønsket / i henhold til bygningsreglementet V min : m /t. Beregning av ny «Minimum Flow %»: Montørens navn: Merknad: V min * 00 / V maks = % OBS! Minste verdi er 0 %! 0

21 7. Idriftsettelse Kontroller den grunnleggende funksjonen hvis anlegget er installert. Programmer deretter alle parametrene og anleggets utstyr etter kundens driftsbehov. 7.. Idriftsettelse CV 80 og CV 00 OBS! Innreguler CV 00 før idriftsettelsen. Lukk bunnplaten hvis den er åpen. Spør kunden om ønsker til anleggets drift. Slå på strømmen til anlegget. Koble til en datamaskin med programmet ilrlinq User Tool til mini B USB-porten i bunnen av betjeningspanelet. Opprett kommunikasjon mellom datamaskinen og styringen. Start «Oppstartsguiden» i programmet under menypunktet «Innstillinger Oppstartsguide». Se også side 9 i instruksjonsboken, som medfølger anlegget. Gå gjennom hele oppstartsguiden og start deretter anlegget. Kontroller at både avtrekks- og tilluft suger og blåser. Du kan utføre flere innstillinger ved hjelp av en datamaskin med programmet irlinq Service Tool. Still inn alle nødvendige data i henhold til «Instruksjonsboken» og anvisningene i programmet. Etter at du har utført innstillingene etter kundens ønsker, trykk raskt på funksjonsknappen i bunnen til høyre på betjeningspanelet for å stoppe anlegget midlertidig. Trykk på funksjonsknappen i bunnen på betjeningspanelet for å starte anlegget igjen. Informer kunden om at installasjonen er ferdig. Gi kunden alle håndbøkene. datamaskin med programmet irlinq Service Tool. Still inn alle nødvendige data i henhold til «Instruksjonsboken» og anvisningene i programmet. Koble en datamaskin med programmet ilrlinq Service Tool til mini B USB-porten i bunnen av betjeningspanelet. Opprett kommunikasjon mellom datamaskinen og styringen. Du kan justere luftmengden til det ønskede arbeidspunktet under «Settings - Flow - Control - Nominal Max Flow». Utfør en filterkalibrering under «Settings - Process Settings - Filter test». Etter at du har utført innstillingene etter kundens ønsker, trykk raskt på funksjonsknappen i bunnen til høyre på betjeningspanelet. Betjeningsmenyen åpnes. Trykk på «dvale» for å stoppe anlegget midlertidig. Trykk på funksjonsknappen i bunnen på betjeningspanelet for å åpne betjeningsmenyen og start anlegget igjen ved å trykke på feltet «Start». Informer kunden om at installasjonen er ferdig. Gi kunden alle håndbøkene. 7.. Sluttkontroll ja nei 7.. Idriftsettelse DV 000 Lukk bunnplaten hvis den er åpen. Spør kunden om ønsker til anleggets drift. Slå på strømmen til anlegget. Betjeningspanelets «Oppstartsguide» starter automatisk ved første idriftsettelse. Ellers kan den aktiveres manuelt under betjeningsmenypunktet «Innstillinger Oppstartsguide». Se også side 9 i instruksjonsboken, som medfølger anlegget. Gå gjennom hele oppstartsguiden og start deretter anlegget. Kontroller at både avtrekks- og tilluft suger og blåser. Du kan utføre flere innstillinger ved hjelp av en Innregulering utført lle paneler er montert lle parametrene er programmert Kunden er informert Instruksjonsboken er overlevert Installasjonsveiledning er overlevert Montørens navn: Merknad:

22 Bilag CV 80 L CV80LBBG0 Måltegninger CV80LSSG = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

23 CV80LTTG CV 80 R CV80RBBG = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

24 CV80RSSG CV80RTTG = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

25 CV 00 L CV00LFF CV00LSS = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

26 CV00LFS CV00LSF = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

27 CV 00 R CV00RFF CV00RSS = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 7

28 CV00RFS CV00RSF = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 8

29 CV 00 C CV00CFB CV00CSS = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 9

30 CV00CFS CV00CSB = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 0

31 DV 000 H = Inntak = vkast = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

32 DV 000 S = Inntak = vkast = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

33 Bilag Flere mål Opphengssett, vinkler CV 80 L G 0 ø 9,,0 7 8 CV 80 R G ø 8, 7 Opphengssett, justerbart CV 80 L G CV 80 R G Bilag -

34 Bilag Koblingsskjema Standardtilkobling CV 80 L N PE BK: Svart BU: Blå GN: Grønn OR: Oransje YE: Gul S J- J- J- J- J7- J7- J7- J7- OR V OR/BK GND BU BU/BK B - V + NC NC P B (*,) J 8 X OR BU YE/ GN L N PE 7 9 TR(*) V 0V J7-8 J7-7 J7-7 8 V GND GND 0-0V B (*,,) J Uttak for betjeningspanel J-, VDC-utgang J- GND J- + RS8 () J- - RS8 (B) J7 Uttak for tilkobling av tilleggsutstyr J7-, VDC-utgang J7- GND J7-, VDC-utgang J7- PIR eller Ekstern start / External Emergency Stop / analog BMS-start (inngang, VDC eller 0 0 VDC) J7- GND J volts CO -signal eller analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur / External Emergency Stop (inngang 0 0 VDC eller, VDC) J7-8 GND J8 BMS-uttak. (LON, KNX, MODBUS, BCnet TM ), se side. (*) Tilleggsutstyr (*) Kombinasjon B med analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur er ikke mulig. (*) Kombination External Emergency Stop med B eller B eller Ekstern start eller analog BMS-start er mulig. External Emergency Stop, Ekstern start, analog BMS-start se avsnittet «Eksterne tilkoblinger» på side 7. Ventilasjonsanlegg B Intern/ekstern CO -sensor (*) B Bevegelsessensor (PIR) (*) P Betjeningspanel S Skillebryter (leveres ikke av irmaster) TR Strømforsyning volts DC (*) X Kontaktrekke for strømforsyning lle digitale og analoge innganger kan programmeres ved hjelp av en datamaskin med programmet «irlinq Service Tool». Bilag -

35 Standardtilkobling CV 00 L N PE S X-MD X-MD X-MD BN BU BK BN BU BK M ED(*) M SD(*) X-MD X-MD X-MD CRS(*) N L WH BN BU WH BN BU M M ED(*) SD(*) X-HS X-N X-PE BN BU YE/GN HS(*) (VPH) X J8 X-L OR X-N BU X-PE YE/ GN L N PE 7 9 TR(*) J Uttak for betjeningspanel J-, VDC-utgang J- GND J- + RS8 () J- - RS8 (B) V 0V X-HS X-N J- J- J- J- J7- J7- J7- J7- X-V J7-8 J7-7 J7- J7 Uttak for tilkobling av tilleggsutstyr J7-, VDC-utgang J7- GND J7-, VDC-utgang J7- PIR eller Ekstern start / External Emergency Stop / analog BMS-start (inngang, VDC eller 0 0 VDC) J7- GND J volts CO -signal eller analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur / External Emergency Stop (inngang 0 0 VDC eller, VDC) J7-8 GND OR V OR/BK 0V BU BU/BK B 7 8 BN BU M - V + NC NC V GND GND 0-0V WCH(*) (VPH) P B (*,) B (*,,) BK: Svart BN: Brun BU: Blå GN: Grønn OR: Oransje WH Hvit YE: Gul Ventilasjonsanlegg B Intern/ekstern CO -sensor (*) B Bevegelsessensor (PIR) (*) CRS Kapasitiv tilbakestilling (*) ED Eksternt avkastsspjeld (*) HS Ekstern elektrisk varmeflate (*) P Betjeningspanel SD Eksternt tilluftsspjeld (*) S Skillebryter (leveres ikke av irmaster) TR Strømforsyning volts DC (*) VPH Virtual Preheat WCH Ekstern vannvarmeflate (*) X Kontaktrekke for tilkobling lle digitale og analoge innganger kan programmeres ved hjelp av en datamaskin med programmet «irlinq Service Tool». J8 BMS-uttak. (LON, KNX, MODBUS, BCnet TM ), se side. (*) Tilleggsutstyr (*) Kombinasjon B med analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur er ikke mulig. (*) Kombination External Emergency Stop med B eller B eller Ekstern start eller analog BMS-start er mulig. External Emergency Stop, Ekstern start, analog BMS-start se avsnittet «Eksterne tilkoblinger» på side 7. Bilag -

36 Standardtilkobling DV 000 L L L N PE S EM (*) X OR 7 9 GY BK BU YE/ GN L L L N PE J J S NO COM J- X-N9 J- X-N8 J- X-N7 J- J- J- J- J- J- J- J- J-0 J-9 J-9 J-7 J-8 J- J-8 J- J- J Uttak for tilkobling av tilleggsutstyr J- V (DC) utgang, én sensor J- GND ( V) J- larmkontakt (NO) J- larmkontakt (COM) J- nalog BMS Start / External Emergency Stop, digital inngang DI# J- Ekstern start, digital inngang DI# J-7 PIR signal, digital inngang DI# J-8 V (DC) utgang J-9 V (DC) utgang J-0 GND PIR J- GND (CO -signal, analogt BMS-luftmengdesignal, analogt BMS-temperatursignal) J- 0 0 volt CO -signal inngang, I# J- 0 0 volts analog inngang for BMS-temp.signal, I# J- 0 0 volts analog ingang for BMS-luftmengde (lineær), I# J Uttak for betjeningspanel J- V (DC) utgang J- GND ( V) J- + RS8 () J- - RS8 (B) J Mini-B USB-uttak (tilkobling av datamaskin) J BMS-uttak. (LON, KNX, MODBUS, BCnet TM ) Se side. BN BU BN BU BN BU 0-0V External start (*) -BMS start (*) J- -BMS flow (*) GND J- 0-0V J- -BMS temp. (*) GND J- larm (*) J- < V/00m/V M M ED(*) Spring-Return SD(*) Spring-Return M WCH (*) (VPH) J- BN J- WH X-N9 BU J- BN J- WH X-N8 BU OR V OR/BK GND P BU BU/BK B V GND B 7 GND (*) 8 0-0V - V + NC NC COM B (*) J Uttak 0 V (C) releer J- 0 V (C) utgang J- 0 V (C) utgang J- 0 V (C) utgang M M ED(*) no Spring-Return SD(*) no Spring-Return Spring-Return: Fjærbelastet X Kontaktrekke for strømforsyning N7 Strømklemme 7 N8 Strømklemme 8 N9 Strømklemme 9 no Spring-Return: Ikke fjærbelastet BK: Svart BU: Blå GN: Grønn GY: Grå OR: Oransje WH: Hvit YE: Gul (*) Tilleggsutstyr Ventilasjonsanlegg B Ekstern CO -sensor (*) B PIR-sensor (*) ED Eksternt avkastsspjeld (*) EM Energimåler (*) P Betjeningspanel SD Eksternt tilluftsspjeld (*) S Skillebryter (leveres ikke av irmaster) S larmkontakt WCH Ekstern vannettervarmeflate (*) External Emergency Stop se avsnittet «Eksterne tilkoblinger» på side 7. lle digitale og analoge innganger kan programmeres ved hjelp av en datamaskin med programmet «irlinq Service Tool». Bilag -

37 Nettverkstilkobling CV 80 og CV 00 LON DV 000 LON J8 Bus--inngang og Bus-B-inngang (polaritet er likegyldig) J Bus--inngang og Bus-B-inngang (polaritet er likegyldig) D LON -statuslysdiode, rød D LON -statuslysdiode, rød S Serviceplugg (testknapp) S Serviceplugg (testknapp) MODBUS J8- GND J8- Bus-B-inngang J8- Bus-B-utgang J8- Bus--inngang J8- Bus--utgang Skjermen legges ved annenhvert anlegg (,,, 7,...) i kjedet til jordingen. MODBUS J- GND J- Bus-B-inngang J- Bus-B-utgang J- Bus--inngang J- Bus--utgang Skjermen legges ved annenhvert anlegg (,,, 7,...) i kjedet til jordingen. D9 MODBUS -kommunikasjon, gul LED D8 MODBUS -feil, rød LED DIP-bryterinnstillinger: SW: «On» på den første og den siste enheten i kjeden. lle andre enheter på «Off». SW/: «On» når Bussen krever «failsafe biasing», ellers på «Off» D9 MODBUS -kommunikasjon, gul LED D8 MODBUS -feil, rød LED DIP-bryterinnstillinger: SW: «On» på den første og den siste enheten i kjeden. lle andre enheter på «Off». SW/: «On» når Bussen krever «failsafe biasing», ellers på «Off» KNX J8 grå KNX GND J8 rød KNX + D KNX -statuslysdiode, grønn SW KNX -tast, testknapp KNX J grå KNX GND J rød KNX + D KNX -statuslysdiode, grønn SW KNX -tast, testknapp BCnet TM /IP BCnet TM /IP P Inngang P BCnet TM /IP-inngang P Utgang P BCnet TM /IP-utgang NS Nettverksstatus-LED NS Nettverksstatus-LED MS Modulstatus-LED MS Modulstatus-LED BCnet TM MS/TP Fellessignal Data - Shield Data +./. NS Nettverksstatus-LED MS Modulstatus-LED BCnet TM MS/TP Fellessignal Data - Shield Data +./. NS Nettverksstatus-LED MS Modulstatus-LED Merk: Velg tilkoblingsledning i henhold til BMS-standarden. Merk: Velg tilkoblingsledning i henhold til BMS-standarden. Bilag - 7

38 Bilag Feilbeskrivelser Oppstartsproblemer kan skyldes en enkel installasjonsfeil. Gå derfor gjennom nedenstående feilbeskrivelser for å være sikker på at installasjonen er korrekt. Feil : Betjeningspanelets luftmengdevisning blinker: Feilårsak: Datatilkoblingen fra betjeningsanlegget er avbrutt. Feil : PIR-sensor uten funksjon: Feilårsak: Lys fra + V til første klemme NC mangler eller ledningene er byttet om. Feil : CO -sensor uten funksjon. Feilårsak: Ledningene til «0 0 V» og «GND» er byttet om. Feil : lt volts forsynt utstyr virker ikke. Feilårsak: Ledningene til «0 0 V» og «GND» er byttet om. Fei : Filteralarmen utløses kort tid etter montering. (kun DV 000) Feilårsak: rbeidspunktet er ikke korrekt innstilt. Reduser settpunktet for luftmengden ved hjelp av en datamaskin med programmet irlinq Service Tool. Ytterligere feilbeskrivelser finnes i instruksjonsboken. Bilag - 8

39

40 Øvregate Tel NO - 80 Brumunddal Norge Sandviksveien 8 Tel NO - 0 Bergen Norge 0 Version

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLASJONSVEILEDNING AMP 900. 00 SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før installasjon av Airmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt

Detaljer

MONTERING AM

MONTERING AM MONTERING AM 900. 00.. SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før montering av Airmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av dette produktet. Produsenten fraskriver

Detaljer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLSJONSVEILEDNING MS 1000 SIKKERHETSESTEMMELSER Les denne veiledningen før installasjon av irmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av

Detaljer

MONTERING AM

MONTERING AM MONTERING M 00. 00. 00. 800.. SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før montering av irmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av dette produktet. Produsenten

Detaljer

MONTERING AM

MONTERING AM MONTERING AM 0. 00. 00. 800.. SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før montering av Airmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av dette produktet. Produsenten

Detaljer

MONTERING AM

MONTERING AM MONTERING M 000.. SIKKERHETSESTEMMELSER Les denne veiledningen før montering av irmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av dette produktet. Produsenten fraskriver

Detaljer

INSTALLASJON VANN. STRØM. KOMMUNIKASJON. IDRIFTSETTELSE AM ; CV ; DV

INSTALLASJON VANN. STRØM. KOMMUNIKASJON. IDRIFTSETTELSE AM ; CV ; DV INSTLLSJON VNN. STRØM. KOMMUNIKSJON. IDRIFTSETTELSE M 50. 300. 500. 800. 900. 000. 200; CV 80. 200; DV 000. 2. 3 SIKKERHETSESTEMMELSER Les denne veiledningen før montering av irmaster-ventilasjonsanlegget.

Detaljer

INSTALLASJON VANN. STRØM. KOMMUNIKASJON. IDRIFTSETTELSE AM ; CV ; DV

INSTALLASJON VANN. STRØM. KOMMUNIKASJON. IDRIFTSETTELSE AM ; CV ; DV INSTLLSJON VNN. STRØM. KOMMUNIKSJON. IDRIFTSETTELSE M 100. 300. 500. 800. 900. 1000. 1200; CV 80. 200; DV 1000 1. 2. 3 SIKKERHETSESTEMMELSER Les denne veiledningen før montering av irmaster-ventilasjonsanlegget.

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKSJONSBOK AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før bruk av Airmaster-ventilasjonsanlegget.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance instruksjonsbok AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; AMS 1000; CV 80. 200; DV 1000 sikkerhetsbestemmelser Les denne veiledningen før bruk av Airmaster-ventilasjonsanlegget.

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

Luftporter ELiS B. Egenskaper. Dimensjoner JUSTERBARE LAMELLER RADIAL VIFTE BMS KONTROLL SYSTEM ENKEL KONSTRUKSJON

Luftporter ELiS B. Egenskaper. Dimensjoner JUSTERBARE LAMELLER RADIAL VIFTE BMS KONTROLL SYSTEM ENKEL KONSTRUKSJON Luftporter ELiS B Luftporter ELiS B Maks montasjehøyde [m] 3,5 Effekt avgivelse (2) [kw] 14,7 22,9 Luftmengde [m 3 /h] 22 66 Vekt [kg] 31,7 53,2 Farge hvit Deksel stål, plast, EPP (ekspandert polypropylen),

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS Produktbeskrivelse Combi 185 S/LS er et komplett aggregat bestående av en ventilasjons- og beholderseksjon som inneholder motstrømsvarmeveksler (som har en temperaturgjenvinningsgrad

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

AGI AGI. Solid luftport for store industridører. 1 Uten varme 2 Vannbåren varme WL. Horisontal og vertikal montering

AGI AGI. Solid luftport for store industridører. 1 Uten varme 2 Vannbåren varme WL. Horisontal og vertikal montering AGI Solid luftport for store industridører Horisontal og vertikal montering Lengder: 1,2, 1,8, 2,4 og 3 m 1 ten varme 2 Vannbåren varme WL Bruksområde AGI er en solid luftport beregnet for vertikal eller

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 09.15 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.1

Monteringsanvisning MA 4.P.1 Monteringsanvisning Innhold Kretskort s. 1 Funksjon for tilleggsutstyrskontakter s. 2 Innstilling av konfigurasjons-dip brytere LED signaler Fabrikkinnstillinger Automatisk funksjon Master/Slave-drift

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer