Ventilation in balance

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTLLSJONSVEILEDNING CV ; DV 000

2 SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før installasjon av irmaster-ventilasjonsanlegget. Følg denne veiledningen for å sikre korrekt drift av dette produktet. Produsenten forbeholder seg retten til endringer uten varsel. lle oppførte verdier er nominelle verdier som påvirkes av lokale betingelser. Overhold alle gjeldende bestemmelser ved bruk av ventilasjonsanlegget i rom med ildsteder som er avhengige av romluft. Overtredelse av anvisninger med faresymbol medfører risiko for person- eller materialskade. Ikke bruk ventilasjonsanlegget i rom med abrasive (slipende) partikler eller brennbar eller etsende gass i luften, i våtrom eller eksplosjonsbeskyttede rom. Denne veiledningen er ment for irmasteranlegget med alt medfølgende utstyr, og skal gis til og oppbevares av anleggets eier. Ikke bruk ventilasjonsanlegget uten filtrene som er nevnt i denne veiledningen. lle nødvendige data og veiledninger til en nettverksintegrasjon kan lastes ned på Internett-siden Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår som en følge av bruk og installasjon som strider mot instruksjonene i denne veiledningen. DVRSLER Ikke åpne serviceluker uten at strømmen til anlegget er frakoblet og sikret mot tilkobling. Ikke start anlegget før alle serviceluker og rister på kanaltilkoblingene er montert. Monteringssted og serienumre (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilasjonsanlegg:

3 Innholdsfortegnelse. Generell informasjon.... Tekniske spesifikasjoner.... Montering Plassere anlegget Kondensavløp Opphengssett, vinkler Opphengssett, justerbart Rister og takhette nlegg Eksterne komponenter Eksterne lukkespjeld Ekstern elektrisk ettervarmeflate Ekstern vannettervarmeflate Ventilasjonskanaler Isolering av ventilasjonskanaler Fuging rundt kanaler Kontroll av montering.... Varmeflater..... Vannettervarmeflate Luft ut Varmeventil Stille inn Kv-verdien Kontroll, vannvarmeflate..... Elektrisk varmeflate.... Elektrisk installasjon..... Matespenning..... Tilkobling av elektrisk utstyr..... Dataledninger Skjermavslutning..... Betjeningspanel..... Bevegelsessensor (PIR)..... Karbondioksidsensor (CO -sensor) Eksterne tilkoblinger irlinq BMS-installasjon Kontroll av elektrisk installasjon...8. Innregulering Veiledning for innregulering CV Innreguleringsrapport CV Idriftsettelse Idriftsettelse CV 80 og CV Idriftsettelse DV Sluttkontroll...

4 Bilag Måltegninger... CV 80 L... CV 80 R... CV 00 L... CV 00 R...7 CV 00 C... 9 DV 000 H... DV 000 S... Bilag Flere mål... Opphengssett, vinkler... Opphengssett, justerbart... CV 80 L G... CV 80 R G... CV 80 L G... CV 80 R G... Bilag Koblingsskjema... Standardtilkobling CV Standardtilkobling CV Standardtilkobling DV Nettverkstilkobling...7 CV 80 og CV DV Bilag Feilbeskrivelser... 8

5 . Generell informasjon. Takgjennomføringssett (tilleggsutstyr) Leveringsomfang: irmaster-ventilasjonsanlegget leveres på paller med alt utstyr. Kontroller leveringen før installasjon. 7. Rister (tilleggsutstyr). CV/DV-anlegg 8. Instruksjonsbok (for programmering, overleveres til eieren). Takbeslag (tilleggsutstyr) 9. Installasjonsveiledning (for installasjon, overleveres til eieren). Betjeningspanel irlinq Viva irlinq Orbit eller. Karbondioksidsensor (CO -sensor) (tilleggsutstyr).. Bevegelsessensor (PIR-sensor) (tilleggsutstyr).

6 . Tekniske spesifikasjoner CV/DV Maks. ytelse ved 0 db() Maks. ytelse ved 0 Pa eksternt trykktap Maks. ytelse ved 0 Pa eksternt trykktap og SFP 000 Vekt, standardanlegg Dimensjoner R 00 L 00 C m /h m /h m /h kg mm se måltegninger Kanaler Diameter mm Kondenspumpe Ytelse, maks. Løftehøyde ved ytelse l/t vløpsslange, innv./utv. diameter l/h 0 m mm/mm 8/ Elektrisk varmeflate Termosikring, aut. tilb.st. Termosikring, man. tilb.st. C C Vannettervarmeflate Effekt ved 0/0 C fram/retur Maks. Driftstemperatur Maks. Driftstrykk Tilkoblinger Materiale Motorventil, åpne- og stengetid W C - 90 bar / /DN - Kobber/aluminium s - 0 Strømtilkobling (med PE) nleggsspenning Frekvens Effekt, maks. Effekt ved SFP 000 Strøm, maks. Strøm ved SFP 000 Effektfaktor Effekt til elektrisk varmeflate Nominell strøm Maks. lekkasjestrøm, anlegg nbefalt sikring Maksimal sikring V ~0 ~0 Hz 0 W 9, W ,,,,,, 0, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W 0/ ,/,,9,9,9-0,9 m x 0 x

7 . Montering OBS! Installatøren har ansvar for å feste ventilasjonsanlegget sikkert. OBS! Installatøren har ansvaret for å gjenopprette eksisterende funksjonslag i veggen/taket (f.eks. fuktsperre) og at de er fullstendig funksjonsdyktige etter at anlegget er montert. OBS! Les hele avsnittet «. Mekanisk montering» før montering. Serienummeret noteres på side i denne håndboken og i den tilhørende instruksjonsboken (også på side ). OBS! Røyksensorer må ikke være for tett på innblåsnings- og utsugningsventiler. OBS! Utfør plasseringen med kortest mulig rørføring og, så langt det er mulig, med likt mottrykk på fra- og tilluftsiden... Kondensavløp OBS! nlegget må monteres horisontalt... Plassere anlegget La det være fritt rom under anlegget (G) for vedlikeholdsarbeid. nlegget er som standard utstyrt med en kondenspumpe. Vi anbefaler at slangen kobles til et spillvannsrør. Husk! Monter en vannlås for å unngå vond lukt fra spillvannsystemet. OBS! Lag en serviceluke i det nedsenkede taket like under anlegget som er minst like stor som anlegget. OBS! Sikre tilgang til strømtilkoblingen på siden av anlegget og kondensavledning fra anlegget. På tegningen nedenfor ser du de vesentlige målene for plassering av anlegget. OBS! Kondenspumpens avløpsslange skal monteres slik at pumpen ikke tømmes for vann. Kondensavløpets plassering vises i «Bilag Måltegninger». D B E C G H lternativ montering av kondensavløp: Slangen kan også føres gjennom ytterveggen. For denne versjonen, bor et hull med passende diameter og % fall utover. OBS! Husk å fuge mellom slangen og ytterveggen. F OBS! SLNGEN MÅ SIKRES MOT ISDNNELSE. : Ventilasjonsanlegg B: Nedsenket tak C: vtrekk/innblåsning D: Ekstern CO -sensor E: Ca. m F: Ca. m G: Fritt rom ca. 0,9 m H: Serviceluke OBS! CO -sensoren må ikke monteres i nærheten av et vindu, en dør eller en innblåsningsventil. 7

8 .. Opphengssett, vinkler.. Rister og takhette Kun CV 80 og CV 00! Monter opphengssettet på anlegget før du monterer anlegget. Vinklene monteres typisk tett på kanten enten på den korte eller den lange siden av kabinettet. Plasseringen kan derfor velges fritt. OBS! Skruene til beslagene må ikke overskride mm pluss beslagets materialtykkelse. irmasters takbeslag leveres med passende skruer. Skruehullene må forbores med dybdeanslag innstilt til mm. Monter beslagene slik at anlegget ikke er i kontakt med taket, veggen eller mellomtaket etter monteringen. Ved montering av avkast og inntak, monteres til slutt passende runde rister med lamellene rettet nedover utvendig på veggen eller takhette på taket. Monteringen avhenger av takkonstruksjonen (). Tegningen viser hvilken takhette som tilhører avkast () og inntak (). OBS! Overhold brannkrav ved montering av flere anlegg i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement... Opphengssett, justerbart Beslagene til montering av anlegget må i noen tilfeller forlenges med en U-profil hvis anlegget ikke skal henges rett under taket. Monter beslagene på U-profilene. Monter U-profiler med skruene som fulgte med anlegget (se avsnittet «.. Opphengssett, vinkler»). Monter anlegget i taket (se avsnittet «.. nlegg»). 8

9 .. nlegg Monter opphengssettet på anlegget, og monter deretter anlegget.. Løft anlegget til monteringsstedet med hensiktsmessig løfteutstyr. OBS! Legg et beskyttende underlag under bunnplaten for å unngå riper i bunnplaten. Underlaget kan f.eks. være kraftig kartong eller lignende.. Marker og bor hullene til opphengssettet.. Monter anlegget. Materialene til monteringen avhenger av takets tilstand og bæreevne.. Juster anlegget til horisontal posisjon. OBS! nlegget må monteres horisontalt.. Kabinettet sikres med en ekstra skrue på alle vinkler i horisontal posisjon. OBS! Skruehullene må forbores med dybdeanslag innstilt til mm.. Noter anleggets type, leveringsdato, monteringssted samt serienumre (S/N) på side i både installasjonsveiledningen og instruksjonsboken..7. Eksterne komponenter.7.. Eksterne lukkespjeld CV 00 og DV 000 kan utstyres med to eksterne lukkespjeld. Monter lukkespjeldene med korte muffer rett på anleggets inntak og avkast. OBS! Fest lukkespjeldene forsvarlig på taket! Exhaust OBS! Sikre servicetilgang til eksterne komponenter. Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer». Intake 9

10 .7.. Ekstern elektrisk ettervarmeflate CV 00 kan utstyres med en ekstern elektrisk ettervarmeflate. Monter varmeflaten med en kort muffe i strømningsretningen til anleggets innblåsningsstuss. Monter innblåsningstemperatursensoren, som leveres viklet på anlegget,, m etter varmeflaten. Bor deretter passende hull i ventilasjonskanalen. IT -, m *D INLET Flow 0 VC OBS! Fest varmeflaten forsvarlig i taket! OBS! Sikre servicetilgang til eksterne komponenter. Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer»..7.. Ekstern vannettervarmeflate CV 00 og DV 000 kan utstyres med en ekstern vannettervarmeflate. Monter varmeflaten med en kort muffe i strømningsretningen til anleggets innblåsningsstuss. Monter sensoren for innblåsningstemperatur, som leveres viklet på anlegget,, m etter varmeflaten. Bor deretter passende hull i ventilasjonskanalen. OBS! De innvendige rørene på varmeflatens varmeveksler skal være horisontale etter montering. IT -, m INLET Flow OBS! Fest varmeflaten forsvarlig i taket! OBS! Sikre servicetilgang til eksterne komponenter. Kv-innstillingen av de innvendige ventilene utføres i henhold til avsnitt «.. Vannvarmeflate». Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer».8. Ventilasjonskanaler Målene for kanalene finnes i «Bilag Måltegninger». OBS! Det anbefales at kanalhullene bores 0 mm større enn angitt i tegningene for å gi plass til etterisolering, for å unngå direkte kontakt med mur og for å gjenopprette fuktsperre eller lignende. nleggsleverandøren kan alternativt levere en gummimembran for å gjenopprette fuktsperrens funksjon. Merk: Kanalhullene i veggen må ha et fall utover på % for å hindre at eventuelt pøsregn kommer inn i anlegget. OBS! lle tilkoblingsstusser til kanaler på anlegget leveres merket med klistremerker. 0

11 Posisjonen til kanalhullene er avhengig av forholdene på monteringsstedet og kundens ønske..8.. Fuging rundt kanaler Utfør fuging rundt kanaler som vist på snittegningen nedenfor. Materialebehov og montering av ventilasjonskanalene er avhengig av anlegget, tilleggsutstyr og kundens bestilling. OBS! Utstyr tillufts- og avtrekksluftssiden med en måleanordning for luftmengdekontroll. OBS! Trykktapet pga. kanalene på avtrekkslufts- og tilluftssiden skal være like stort. Rørføringen bør være så rett og enkel som mulig for å unngå økt trykktap. Merk: Det er viktig at rørene ikke vris eller presses på tilkoblingsstussene på anlegget for å unngå et høyere støynivå.. Innvendig rør OBS! Husk å fuge rundt vegg- og takgjennomføringer. Se avsnittet «.8.. Fuging rundt kanaler». OBS! Montering av ventilasjonskanaler utføres i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement..8.. Isolering av ventilasjonskanaler Isoler avkasts- og inntakskanaler mot kondensdannelse på kanalene såfremt kanalene befinner seg innenfor klimaskjermen. Det er viktig å fuge (her vist på en modell med veggkanaler) ved kanalrørenes () innvendige og utvendige kant (med pil markert) for å hindre trekk mellom kanalrørene () og veggen/taket (). Det er ikke nødvendig å fuge mellom kanalrørene () og fasaderistene (). vhengig av veggens/takets tilstand, kan det f.eks. brukes en langtidsvirkende elastisk fugemasse eller et ekspanderende fugebånd for en fleksibel fuging. Isoler avtrekkslufts- og tilluftsskanaler mot temperaturtap og kondensdannelse i kanalene såfremt de befinner seg utenfor klimaskjermen. OBS! Kondens- og varmeisolering utføres i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement. OBS! Overhold brannkravene i henhold til gjeldende standarder og bygningsreglement..9. Kontroll av montering Serienumrene notert Kondensavløp montert nlegg montert horisontalt Opphengssett montert Rør og rister montert Takhette montert Eksterne komponenter montert Skruer etterstrammet Montørens navn: Merknad: ja nei

12 . Varmeflater Intern oppbygging: Varmeflater til CV/DV-produktene brukes også til sikring mot isdannelse i varmeveksleren. Funksjonen «Virtual Preheat» brukes til dette. Se evt. instruksjonsboken. OBS! Dimensjonering av rør og ventiler samt tilkobling av vann til anlegget skal alltid utføres av autorisert fagpersonell i henhold til gjeldende lover og regler. TC M Vannettervarmeflate irmaster-ventilasjonsanlegget kan utstyres med en ekstern vannvarmeflate. Med dette tilleggsutstyret kommer en motorventil, en selvvirkende varmetermostat og lufteventil montert på varmeflaten. Vannvarmeflaten er lekkasjetestet og kontrollert i henhold til DS 9. Varmeanleggets fremløp kobles til stussen merket FREM og retur kobles til stussen merket RETUR. OBS! Reguleringsventilen krever rent anleggsvann for å kunne fungere optimalt uten forstyrrelser fra tilstopping i ventilen. Det anbefales å montere en sperreventil, smussfilter og reguleringsventil i henhold til koblingsskjemaet «Ekstern tilkobling». Det kan være nødvendig (f.eks. ved fjernvarmeanlegg) å installere en differansetrykkregulator hvis differansetrykket overskrider 0 kpa. Returtilkobling. Framtilkobling. Lufteventil. Termostatisk varmeventil, type Comap D80S, med ekstern temperatursensor, type Comap Senso RI. Reguleringsventil, type Comap D80S, med elektrisk på/av-ventil, type Broen 000. Vannvarmeflate. 7 Luftstrømning. Åpne anleggets bunnplate for å lufte ut og stille inn ventilene.... Luft ut Åpne for vanngjennomstrømningen og luft ut systemet med lufteventilen (). Vanngjennomstrømingen skal etter kort tid være uten luftstøy. OBS! Utluftningen utføres med helt åpen varmeventil () og reguleringsventil (). Ekstern tilkobling: Δp TD Intern oppbygning. Sperreventil (leveres av installatør). Smussfilter (leveres av installatør). Reguleringsventil (leveres av installatør). Differansetrykkregulator (leveres av installatør).... Varmeventil Innstillingsområdet på sensorelementet (TC) er fra fabrikken begrenset til min., for å sikre en minimum varmeflatetemperatur på ca. C, forutsatt at det finnes varmt vann. OBS! Varmetilførselen eller vanngjennomstrømningen må LDRI avbrytes/stenges ved frost, f.eks. i løpet av helg og ferie. OBS! Fremløpstemperaturen må ikke synke under 0 C ved frost.

13 ... Stille inn Kv-verdien Varmeflaten leveres med varmeventil () og reguleringsventilen () forhåndsinnstilt på 0 (helt åpen ventil). Ventilene stilles inn etter nedenstående beregning og diagram, slik at den nødvendige strømningen oppnås ved differansetrykket ( p), som er tilgjengelig for anlegget under nominelle driftsvilkår. OBS! Luft ut anlegget før du utfører innregulering. OBS! Det er viktig å stille inn ventilen på forhånd slik at den maksimale vanngjennomstrømningen ikke overskrides. OBS! Hvis differansetrykket over reguleringsventilen er større enn 0 kpa, er det risiko for strømningsstøy fra ventilen. Her skal det installeres en differansetrykkregulator. Vannmengde ved 0/0 C (frem/retur) vanntemperatur: CV/DV Luftmengde (m ) 0 00 Maks. ytelse (W) Vannmengde (l/t). Bruk diagrammet for å finne innstillingspunktet til ventilene ( + ). () [kpa] [kv] Beregning OBS! Utfør denne beregningen ved hvert anleggsoppsett for å stille inn ventilene ( + ). Parametrene til beregningen er spesifikke for hvert anlegg. Utfør beregningen på bakgrunn av en kritisk driftssituasjon. () () [l/h] Eksempler på parametre: OT Minste utetemperatur ( C) RT Romtemperatur ( C) n Minste virkningsgrad varmeveksler (%) IT Ønsket innblåsningstemperatur ( C) V L Innblåsningsluftmengde (m ) t F Vanntemperatur FRM ( C) t R Vanntemperatur RETUR ( C) p Ønsket differansetrykk: 0 0 kpa (0 kpa = 0, bar) Gå inn i diagrammet med beregnet vannmengde (). (Her V V = l/t) Gå inn i diagrammet med ønsket differansetrykk for ventilene (). Her er p = 0 kpa. (Den optimale verdien for denne ventilen ligger mellom 0 og 0 kpa.) Les av innstillingsverdien () på de diagonale linjene for ventilinnstillingen. Still inn ventilene med en passende skrutrekker til beregnet verdi. (I dette eksemplet er reguleringsventilens innstilling: ). Beregn temperaturen (t) etter varmeveksleren. [ C ]... Kontroll, vannvarmeflate. Beregn varmebehovet (Q) til oppvarming av luften og ønsket innblåsningstemperatur. [ W ]. Beregn nødvendig vannmengde (V V ). [ l/h ] Vannrør tilkoblet varmeanlegget Varmeflate utluftet Ventiler innstilt Varmeflate er tett ja nei Montørens navn: Merknad:

14 .. Elektrisk varmeflate Hvis irmaster CV 80- eller DV 000-anlegget er bestilt med elektrisk varmeflate, leveres det komplett med varmeflate og sikkerhetstermostater internt montert og kablet på varmeflaten. På CV 00 kan du montere en ekstern elektrisk varmeflate. Se «.7. Montering av eksterne komponenter» for korrekt montering, og «Bilag Koblingsskjema» for korrekt tilkobling. Merk større strømforbruk med elektrisk varmeflate. Se avsnittet «. Tekniske spesifikasjoner». Sikkerhetsfunksjoner for elektrisk varmeflate De elektriske varmeflatene er sikret mot overoppheting i henhold til DS 7 med to sikkerhetstermostater per varmeflate, som kobler ut varmeflatene ved overoppheting. En termostat kobler ut varmeflaten ved 70 C, og er utstyrt med automatisk innstilling. Den andre termostaten kobler ut varmeflaten ved 0 C, og er utstyrt med manuell nullstilling.. Elektrisk installasjon OBS! lle elektriske tilkoblinger til anlegget skal utføres av autorisert fagpersonell i henhold til gjeldende lover og regler... Matespenning OBS! Monter sikring og skillebryter etter gjeldende lover og regler i den faste installasjonen av anlegget. Installatøren leverer sikring og skillebryter. OBS! Dimensjoner strømkabelen etter gjeldende regler og forskrifter, som tar hensyn til forholdene på installasjonsstedet. OBS! Du må kanskje etablere minst én ny strømkrets, avhengig av anleggets strømforbruk og det eksisterende strømsystemet. OBS! Ta hensyn til tillatt lekkasjestrøm per anlegg ved installasjon av flere anlegg. Se avsnittet «. Tekniske spesifikasjoner». OBS! Monter betjeningspanelet og eventuelle sensorer, kontakter og tilleggsutstyr før tilkobling av matespenning. Tilkoblingen utføres i henhold til «Bilag Koblingsskjemaer». DV 000: Du kan koble anlegget til strøm med en - eller -ledet strømkabel til enten en- eller trefase. OBS! Tilkobling til trefase er nødvendig hvis anlegget er utstyrt med en elektrisk forvarmeflate... Tilkobling av elektrisk utstyr Utfør strømtilkoblingene til utstyret under sideluken på DV 000 og inni CV80 og CV00 på styreboksen. Se «Bilag Koblingsskjema» for korrekt tilkobling.

15 .. Dataledninger Tilkoblingskabelen for betjeningspanelet er en parvis skjermet (Pair Twisted Shield PTS) x x 0, datakabel. Du kan også koble til sensorer med en skjermet datakabel som ikke er partvunnet... Betjeningspanel Forbered kabelen til panelets/sensorens klemmer etter følgende anvisninger: visoler kappen og skjermen så tett på tilkoblingsterminalene som mulig av hensyn til EMC-støy. Vær omhyggelig når du avisolerer lederne, slik at de ikke blir skadet og knekker. Oppretthold den parvise ledertvinningen frem til terminalene. Kabelen kobles til anleggets uttak for tilleggsutstyr etter følgende anvisninger: visoler kappen så tett på tilkoblingsterminalene som mulig av hensyn til EMC-støy. Vær omhyggelig når du avisolerer lederne, slik at de ikke blir skadet og knekker. Oppretthold den parvise ledertvinningen frem til terminalene. vslutt skjermen. Se «... Skjermavslutning»: Normalt inkluderer leveransen et løst betjeningspanel og en formontert dataledning på tre meter. Monter betjeningspanelet i en passende høyde på veggen, vanligvis i samme rom som ventilasjonsanlegget, men det kan også trekkes ut i et tilstøtende lokale. OBS! Ledninger til /B og V/0V må være partvunnet. Skjermen må fjernes omhyggelig for å hindre kortslutning. Utfør tilkoblingene i henhold til de viste koblingsskjemaene i «Bilag Koblingsskjema»... Bevegelsessensor (PIR) OBS! Tilpass lengden til alle ledninger som brukes til installasjonen. Sett dem ikke opp sammenviklet.... Skjermavslutning vslutt skjermen til både betjeningspanelet og sensorene ved styreboksen i ventilasjonsanlegget etter følgende anvisninger. Koble skjermleder til GND og klipp av skjermfolien. Tilkoblingskabelen for PIR-sensoren er en skjermet datakabel. Se veiledningen vedlagt PIR-sensoren for montering. Sensoren medfølger løst, uten ledning. OBS: Fjern skjermen ved betjeningspanelet og sensorene. Ikke stram skruene for hardt.

16 .. Karbondioksidsensor (CO -sensor) klemme J7- via en ekstern kontakt (f.eks. en bryter eller en hygrostat) () på klemme J7- (I#) eller J7-7 (I#). nlegget starter når kontakten lukker. nlegget stopper hvis signalet brytes. Still inn inngang I# eller I# til «External start».. Ekstern stoppfunksjon J7- J7- / 7 Ventilasjonsanlegget kan som tilleggsutstyr leveres med en CO -sensor. Denne sensoren fås som internt kablet og montert sensor eller som ekstern sensor (vist her). Den eksterne sensoren plasseres i henhold til tegningen i avsnittet «.. nleggsplassering». Funksjonen «External Emergency Stop» kan avbryte anleggsdriften uavhengig av andre startsignaler, f.eks. i en nødsituasjon. Et, VDC signal legges f.eks. ved hjelp av en røykvarsler via en lukkekontakt () fra klemme J7- til klemme J7- (I#) eller J7-7 (I#) så lenge anlegget er i drift. nlegget starter etter de programmerte startsignalene. nlegget stopper umiddelbart, uansett driftstilstand, hvis funksjonssignalet avbrytes (kontakten åpnes). Still inn inngang I# eller I# til «External Emergency Stop». Tilkoblingskabelen for CO -sensoren er en skjermet datakabel. For montering, se veiledningen vedlagt CO -sensoren. Sensoren medfølger løst, uten ledning. CO -sensoren har et sensorområde fra 0 til 000 ppm CO.. nalog BMS J7- J7- J7-7 J V GND.7. Eksterne tilkoblinger Eksterne tilkoblinger brukes til irmaster-anleggets oppkobling på en ekstern startkontakt, en ekstern sikkerhetsbryter og et analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystem (-CTS) på engelsk analog Building Management System (-BMS). OBS! Bruk en datamaskin med programmet irlinq Service Tool til å stille inn styringsprogramvaren. CV 80 og CV 00 CV 80 og CV 00 har to analoge innganger. Som standard er inngang I# (J7-) programmert til en bevegelsessensor («PIR») og I# (J7-7) til overstyring ved hjelp av en CO -sensor.. Ekstern start J7- J7- / 7 -BMS legger, VDC utgangssignalet via en lukkekontakt (NO) () fra klemme J7- på klemme J7- (I#). Dermed startes og stoppes ventilasjonsanlegget i henhold til -BMS programmering. Luftmengden eller innblåsningstemperaturen styres ved hjelp av et 0 0 volts signal på klemme J7-7 (I#) og GND på klemme J7-8 av -BMS (). Still inn inngang I# til «-BMS start», inngang I# til -BMS flow» eller «-BMS temp». Hvis du bare vil starte/stoppe anlegget med -BMS og ellers lade den antatte luftmengden som innstilt på betjeningspanelet eller fastsatt ved hjelp av f.eks. en CO -sensor, skal kun startsignalet tilkobles som vist under «. Ekstern start».still inn inngang I# eller I# til «External start».. Boost J7- J7- / 7 Boost-funksjonen kan benyttes til å endre luftmengden midlertidig Funksjonen programmeres med faste styrespenninger til både tillufts- og avkastventilatoren. Dermed kan man også programmere en eventuel ønsket ubalanse. Ved ekstern start legges, VDC utgangssignalet fra

17 Ved boost-funksjonen legges et, VDC utgangssignal fra klemme J7- via en ekstern kontakt (f.eks. en avbryter) () til klemme J7- (I#) eller J7-7 (I#). nlegget skifter til boost-funktionen og avbryter den alminelige drift når kontakten lukkes. vbrytes signalet, går anlegget tilbake til den opprinnelige drift. Er anlegget stoppet, starter funksjonen anlegget. Inngang I# eller I# skal innstilles til Boost og styrespenningene til funksjonen programmeres. DV 000 DV 000 har tre digitale og analoge innganger. Som standard er inngang DI# (J-7) programmert til en bevegelsessensor («PIR»), DI# (J-)til «External start», DI# (J-) til «-BMS start», I# (J-) til «-BMS Flow», I# (J-) til «-BMS Temp» og I# (J-) til «CO -sensor». Se tilkoblingen i koblingsskjemaene i avsnitt «bilag Koblingsskjemaer».. Boost J-8 J- / / 7 Boost-funksjonen kan benyttes til å endre luftmengden midlertidig Funksjonen programmeres med faste styrespenninger til både tillufts- og avkastventilatoren. Dermed kan man også programmere en eventuel ønsket ubalanse. Ved boost-funksjonen legges et VDC utgangssignal fra klemme J-8 via en ekstern kontakt (f.eks. en avbryter) () til klemme J J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nlegget skifter til boost-funktionen og avbryter den alminelige drift når kontakten lukkes. vbrytes signalet, går anlegget tilbake til den opprinnelige drift. Er anlegget stoppet, starter funksjonen anlegget. Inngang DI#, DI# eller DI# skal innstilles til Boost og styrespenningene til funksjonen programmeres. Et -BMS kan styre luftmengden og innblåsningstemperaturen med 0 0 V signaler. nleggets styringsprogramvare utløser en potensialfri alarmkontakt som fører et alarmsignal tilbake til -BMS (maks. V / 00 m / V). Dermed har du mulighet for å vise alarmer på ventilasjonsanlegget på f.eks. en alarmpanel. Hvis du bare vil starte/stoppe anlegget med -BMS og ellers lade den antatte luftmengden som innstilt på betjeningspanelet eller fastsatt ved hjelp av f.eks. en CO -sensor, skal kun startsignalet tilkobles som ekstern start («External Start»). Ekstern stoppfunksjon J-8 J- / / 7 Funksjonen «External Emergency Stop» kan avbryte anleggsdriften uavhengig av andre startsignaler, f.eks. i en nødsituasjon. Et signal på VDC legges f.eks. ved hjelp av en røykvarsler via en lukkekontakt () fra klemme J-8 til klemme J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nlegget starter etter de programmerte startsignalene. Hvis funksjonssignalet avbrytes (kontakten åpnes), stopper anlegget umiddelbart uansett driftstilstand. Inngang DI#, DI# eller DI# skal stilles inn til «External Emergency Stop»..8. irlinq BMS-installasjon irlinq BMS-installasjonen (Master/Slave) gir mulighet for å styre opptil 0 ventilasjonsanlegg med betjeningspaneler (control panel) for ett system og betjeningspaneler for opptil 9 grupper. Merk: Programvareversjonen må være lik i alle anleggene. Dvs. at hvis du sammenkobler anlegg som er kjøpt på ulike tidspunkter, må programvaren sannsynligvis oppdateres på alle irmaster-anleggene. Kontakt produsenten om dette. Koble til enhetene (betjeningspanelet og anleggene) som vist på diagrammet. Den maksimale kabellengden i et system er 000 meter., B, og er for kommunikasjon og V, 0 V, og er for strømtilkobling på henholdsvis betjeningspanelet og anlegget. J på P-serien og J på L-serien. OBS! Bruk en parvis skjermet datakabel (PTS x x 0,) fra betjeningspanelet til anlegget, og en parvis skjermet datakabel (PTS x 0,) fra anlegg til anlegg. Skjermen for hver kabel må kun tilkobles i én ende. OBS! Hvis et betjeningspanel skal monteres med mere enn 00 m dataledning, vennligst kontakt irmaster før tilslutning. OBS! Første og siste enhet avsluttes med henholdsvis en DIP-bryter (betjeningspanel) eller en lask (styreboks). lle andre enheter må ikke termineres. OBS! Programmer systemet ved hjelp av en datamaskin med programmet irlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel Koblingsskjema datakabel: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0, max. cm Unit - id V V GND GND B B Jumper Unit xx - idxx V GND B ON J/J J/J J/J V GND B J/J PTS xx0, PTS x0, V GND B PTS xx0, V GND B PTS x0, B PTS x0, B Fordelerboks til betjeningspanel for gruppe. PTS x0, B OBS! Monter fordelerboksen like ved betjeningspanelet. En større avstand er ikke tillatt og kan føre til kommunikasjonsfeil. DIP-bryter ved et betjeningspanel er som standard lukket («ON»). ON.9. Kontroll av elektrisk installasjon ja nei Lask i en styreboks er som standard åpen («OFF»). P serie L serie Betjeningspanel installert PIR-sensor installert CO -sensor installert Ekstern start installert -BMS installert irlinq BMS installert Strømforsyning tilkoblet Montørens navn: Merknad: 8

19 . Innregulering.. Veiledning for innregulering CV 00 Monter fire trykkmåleruttak på rørene til innblåsning, avtrekk, avkast og inntak før monterte forgreninger på et rett stykke kanalrør (ca. én meter fra anlegget hvis mulig). OBS! Trykkmåleruttakene skal ikke stikke inn i rørene (kort ned for lange stusser med f.eks. en kniv). Sett trykkmåleruttakene på rørene med en langtidsvirkende elastisk fugemasse (f.eks. akryl eller silikon) og nagle dem fast. Tett også naglene med langtidsvirkende elastisk fugemasse. Monter måleutstyret til en trykkdifferansemåling (eksternt trykktap) både fra innblåsning til inntak, og fra avtrekk til avkast. lle stusser på anlegget er merket. Koble en datamaskin til ventilasjonsanlegget, start «irlinq Service Tool» og avles følgende parametre i styringen «Max volt ex» og «Max volt in» under «Settings Hardware Setup-Fan». Noter verdiene under «.. Innreguleringsrapport CV 00». Start anlegget med 00 % luftmengde. Mål differansetrykket (External Pressure) fra innblåsning til inntak etter ca. 0 sekunder og direkte deretter fra avtrekk til avkast. Resultatene noteres under «.. Innreguleringsrapport CV 00» (f.eks. 80 Pa på tilluftssiden og 9 på avtrekksluftssiden). Tegn aktuelt arbeidspunkt i diagrammet på neste side (f.eks. 80 Pa ved, volt, «Max volt in» avlest fra styringen). (Det tilsvarer f.eks. en «Luftmengde, aktuellt driftspunkt» på m /t [V ] på tilluftssiden ved 00 %.) (Se diagrammet.) Forskyv arbeidspunktet til ønsket luftmengde (f.eks. m /t [V maks ] og avles det nye settpunktet for «Max volt in», her,9 volt. (Se diagrammet.) Noter den nye verdien under «.. Innreguleringsrapport CV 00». Gjenta forskyvningen av arbeidspunktet for avtrekksluftssiden og noter den nye verdien for «Max volt ex» under «.. Innreguleringsrapport CV 00». Du kan stille inn ønsket minste luftmengde i henhold til bygningsreglementet [V min ] ved hjelp av parameteren «Minimum Flow %». Beregn parameteren med følgende formel: V min * 00 / V maks = Minimum luftmengde % Programmer: «Minimum Flow %» under «Settings-Operation». «Max volt ex» og «Max volt in» under «Settings- Hardware Setup-Fan» External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V 0 0,9 V 0 V max : m /h Flow (m /h) 00 0, V V : m /h Pa 90 0 Pa 00 9

20 .. Innreguleringsrapport CV 00 Trykkdifferansemålinger (External Pressure): Programmerte parametre: Inntak til Innblåsning: Pa (tilluftsside) «Max volt in»: volt vtrekk til avkast: Pa (avtrekksluftsside) «Max volt ex»: volt (Under «Settings-Hardware Setup-Fan») Tegn og forskyv arbeidspunktene: External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V Flow (m /h) Pa Pa 00 Luftmengde, aktuelt driftspunkt: Tilluftsside: m /t vtrekksluftsside: m /t Ønsket luftmengde (strømning): Nye programmerte parametre: Under «Settings-Operation»: «Minimum Flow %»: % (min. 0 %). Under «Settings-Hardware Setup-Fan»: Ved 00 % [V maks ]: m /t Nye verdier ved V maks (fra diagrammet): «Max volt ex»: «Max volt in»: volt volt «Max volt in»: «Max volt ex»: volt (tilluftsside) volt (avtrekksluftsside) Minste luftmengde ønsket / i henhold til bygningsreglementet V min : m /t. Beregning av ny «Minimum Flow %»: Montørens navn: Merknad: V min * 00 / V maks = % OBS! Minste verdi er 0 %! 0

21 7. Idriftsettelse Kontroller den grunnleggende funksjonen hvis anlegget er installert. Programmer deretter alle parametrene og anleggets utstyr etter kundens driftsbehov. 7.. Idriftsettelse CV 80 og CV 00 OBS! Innreguler CV 00 før idriftsettelsen. Lukk bunnplaten hvis den er åpen. Spør kunden om ønsker til anleggets drift. Slå på strømmen til anlegget. Koble til en datamaskin med programmet ilrlinq User Tool til mini B USB-porten i bunnen av betjeningspanelet. Opprett kommunikasjon mellom datamaskinen og styringen. Start «Oppstartsguiden» i programmet under menypunktet «Innstillinger Oppstartsguide». Se også side 9 i instruksjonsboken, som medfølger anlegget. Gå gjennom hele oppstartsguiden og start deretter anlegget. Kontroller at både avtrekks- og tilluft suger og blåser. Du kan utføre flere innstillinger ved hjelp av en datamaskin med programmet irlinq Service Tool. Still inn alle nødvendige data i henhold til «Instruksjonsboken» og anvisningene i programmet. Etter at du har utført innstillingene etter kundens ønsker, trykk raskt på funksjonsknappen i bunnen til høyre på betjeningspanelet for å stoppe anlegget midlertidig. Trykk på funksjonsknappen i bunnen på betjeningspanelet for å starte anlegget igjen. Informer kunden om at installasjonen er ferdig. Gi kunden alle håndbøkene. datamaskin med programmet irlinq Service Tool. Still inn alle nødvendige data i henhold til «Instruksjonsboken» og anvisningene i programmet. Koble en datamaskin med programmet ilrlinq Service Tool til mini B USB-porten i bunnen av betjeningspanelet. Opprett kommunikasjon mellom datamaskinen og styringen. Du kan justere luftmengden til det ønskede arbeidspunktet under «Settings - Flow - Control - Nominal Max Flow». Utfør en filterkalibrering under «Settings - Process Settings - Filter test». Etter at du har utført innstillingene etter kundens ønsker, trykk raskt på funksjonsknappen i bunnen til høyre på betjeningspanelet. Betjeningsmenyen åpnes. Trykk på «dvale» for å stoppe anlegget midlertidig. Trykk på funksjonsknappen i bunnen på betjeningspanelet for å åpne betjeningsmenyen og start anlegget igjen ved å trykke på feltet «Start». Informer kunden om at installasjonen er ferdig. Gi kunden alle håndbøkene. 7.. Sluttkontroll ja nei 7.. Idriftsettelse DV 000 Lukk bunnplaten hvis den er åpen. Spør kunden om ønsker til anleggets drift. Slå på strømmen til anlegget. Betjeningspanelets «Oppstartsguide» starter automatisk ved første idriftsettelse. Ellers kan den aktiveres manuelt under betjeningsmenypunktet «Innstillinger Oppstartsguide». Se også side 9 i instruksjonsboken, som medfølger anlegget. Gå gjennom hele oppstartsguiden og start deretter anlegget. Kontroller at både avtrekks- og tilluft suger og blåser. Du kan utføre flere innstillinger ved hjelp av en Innregulering utført lle paneler er montert lle parametrene er programmert Kunden er informert Instruksjonsboken er overlevert Installasjonsveiledning er overlevert Montørens navn: Merknad:

22 Bilag CV 80 L CV80LBBG0 Måltegninger CV80LSSG = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

23 CV80LTTG CV 80 R CV80RBBG = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

24 CV80RSSG CV80RTTG = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

25 CV 00 L CV00LFF CV00LSS = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

26 CV00LFS CV00LSF = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

27 CV 00 R CV00RFF CV00RSS = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 7

28 CV00RFS CV00RSF = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 8

29 CV 00 C CV00CFB CV00CSS = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 9

30 CV00CFS CV00CSB = Inntak = vkaft = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag - 0

31 DV 000 H = Inntak = vkast = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

32 DV 000 S = Inntak = vkast = Innblåsning = vtrekk = Kondensavløp = El-tilkobling Bilag -

33 Bilag Flere mål Opphengssett, vinkler CV 80 L G 0 ø 9,,0 7 8 CV 80 R G ø 8, 7 Opphengssett, justerbart CV 80 L G CV 80 R G Bilag -

34 Bilag Koblingsskjema Standardtilkobling CV 80 L N PE BK: Svart BU: Blå GN: Grønn OR: Oransje YE: Gul S J- J- J- J- J7- J7- J7- J7- OR V OR/BK GND BU BU/BK B - V + NC NC P B (*,) J 8 X OR BU YE/ GN L N PE 7 9 TR(*) V 0V J7-8 J7-7 J7-7 8 V GND GND 0-0V B (*,,) J Uttak for betjeningspanel J-, VDC-utgang J- GND J- + RS8 () J- - RS8 (B) J7 Uttak for tilkobling av tilleggsutstyr J7-, VDC-utgang J7- GND J7-, VDC-utgang J7- PIR eller Ekstern start / External Emergency Stop / analog BMS-start (inngang, VDC eller 0 0 VDC) J7- GND J volts CO -signal eller analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur / External Emergency Stop (inngang 0 0 VDC eller, VDC) J7-8 GND J8 BMS-uttak. (LON, KNX, MODBUS, BCnet TM ), se side. (*) Tilleggsutstyr (*) Kombinasjon B med analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur er ikke mulig. (*) Kombination External Emergency Stop med B eller B eller Ekstern start eller analog BMS-start er mulig. External Emergency Stop, Ekstern start, analog BMS-start se avsnittet «Eksterne tilkoblinger» på side 7. Ventilasjonsanlegg B Intern/ekstern CO -sensor (*) B Bevegelsessensor (PIR) (*) P Betjeningspanel S Skillebryter (leveres ikke av irmaster) TR Strømforsyning volts DC (*) X Kontaktrekke for strømforsyning lle digitale og analoge innganger kan programmeres ved hjelp av en datamaskin med programmet «irlinq Service Tool». Bilag -

35 Standardtilkobling CV 00 L N PE S X-MD X-MD X-MD BN BU BK BN BU BK M ED(*) M SD(*) X-MD X-MD X-MD CRS(*) N L WH BN BU WH BN BU M M ED(*) SD(*) X-HS X-N X-PE BN BU YE/GN HS(*) (VPH) X J8 X-L OR X-N BU X-PE YE/ GN L N PE 7 9 TR(*) J Uttak for betjeningspanel J-, VDC-utgang J- GND J- + RS8 () J- - RS8 (B) V 0V X-HS X-N J- J- J- J- J7- J7- J7- J7- X-V J7-8 J7-7 J7- J7 Uttak for tilkobling av tilleggsutstyr J7-, VDC-utgang J7- GND J7-, VDC-utgang J7- PIR eller Ekstern start / External Emergency Stop / analog BMS-start (inngang, VDC eller 0 0 VDC) J7- GND J volts CO -signal eller analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur / External Emergency Stop (inngang 0 0 VDC eller, VDC) J7-8 GND OR V OR/BK 0V BU BU/BK B 7 8 BN BU M - V + NC NC V GND GND 0-0V WCH(*) (VPH) P B (*,) B (*,,) BK: Svart BN: Brun BU: Blå GN: Grønn OR: Oransje WH Hvit YE: Gul Ventilasjonsanlegg B Intern/ekstern CO -sensor (*) B Bevegelsessensor (PIR) (*) CRS Kapasitiv tilbakestilling (*) ED Eksternt avkastsspjeld (*) HS Ekstern elektrisk varmeflate (*) P Betjeningspanel SD Eksternt tilluftsspjeld (*) S Skillebryter (leveres ikke av irmaster) TR Strømforsyning volts DC (*) VPH Virtual Preheat WCH Ekstern vannvarmeflate (*) X Kontaktrekke for tilkobling lle digitale og analoge innganger kan programmeres ved hjelp av en datamaskin med programmet «irlinq Service Tool». J8 BMS-uttak. (LON, KNX, MODBUS, BCnet TM ), se side. (*) Tilleggsutstyr (*) Kombinasjon B med analog BMS-luftmengde eller analog BMS-temperatur er ikke mulig. (*) Kombination External Emergency Stop med B eller B eller Ekstern start eller analog BMS-start er mulig. External Emergency Stop, Ekstern start, analog BMS-start se avsnittet «Eksterne tilkoblinger» på side 7. Bilag -

36 Standardtilkobling DV 000 L L L N PE S EM (*) X OR 7 9 GY BK BU YE/ GN L L L N PE J J S NO COM J- X-N9 J- X-N8 J- X-N7 J- J- J- J- J- J- J- J- J-0 J-9 J-9 J-7 J-8 J- J-8 J- J- J Uttak for tilkobling av tilleggsutstyr J- V (DC) utgang, én sensor J- GND ( V) J- larmkontakt (NO) J- larmkontakt (COM) J- nalog BMS Start / External Emergency Stop, digital inngang DI# J- Ekstern start, digital inngang DI# J-7 PIR signal, digital inngang DI# J-8 V (DC) utgang J-9 V (DC) utgang J-0 GND PIR J- GND (CO -signal, analogt BMS-luftmengdesignal, analogt BMS-temperatursignal) J- 0 0 volt CO -signal inngang, I# J- 0 0 volts analog inngang for BMS-temp.signal, I# J- 0 0 volts analog ingang for BMS-luftmengde (lineær), I# J Uttak for betjeningspanel J- V (DC) utgang J- GND ( V) J- + RS8 () J- - RS8 (B) J Mini-B USB-uttak (tilkobling av datamaskin) J BMS-uttak. (LON, KNX, MODBUS, BCnet TM ) Se side. BN BU BN BU BN BU 0-0V External start (*) -BMS start (*) J- -BMS flow (*) GND J- 0-0V J- -BMS temp. (*) GND J- larm (*) J- < V/00m/V M M ED(*) Spring-Return SD(*) Spring-Return M WCH (*) (VPH) J- BN J- WH X-N9 BU J- BN J- WH X-N8 BU OR V OR/BK GND P BU BU/BK B V GND B 7 GND (*) 8 0-0V - V + NC NC COM B (*) J Uttak 0 V (C) releer J- 0 V (C) utgang J- 0 V (C) utgang J- 0 V (C) utgang M M ED(*) no Spring-Return SD(*) no Spring-Return Spring-Return: Fjærbelastet X Kontaktrekke for strømforsyning N7 Strømklemme 7 N8 Strømklemme 8 N9 Strømklemme 9 no Spring-Return: Ikke fjærbelastet BK: Svart BU: Blå GN: Grønn GY: Grå OR: Oransje WH: Hvit YE: Gul (*) Tilleggsutstyr Ventilasjonsanlegg B Ekstern CO -sensor (*) B PIR-sensor (*) ED Eksternt avkastsspjeld (*) EM Energimåler (*) P Betjeningspanel SD Eksternt tilluftsspjeld (*) S Skillebryter (leveres ikke av irmaster) S larmkontakt WCH Ekstern vannettervarmeflate (*) External Emergency Stop se avsnittet «Eksterne tilkoblinger» på side 7. lle digitale og analoge innganger kan programmeres ved hjelp av en datamaskin med programmet «irlinq Service Tool». Bilag -

37 Nettverkstilkobling CV 80 og CV 00 LON DV 000 LON J8 Bus--inngang og Bus-B-inngang (polaritet er likegyldig) J Bus--inngang og Bus-B-inngang (polaritet er likegyldig) D LON -statuslysdiode, rød D LON -statuslysdiode, rød S Serviceplugg (testknapp) S Serviceplugg (testknapp) MODBUS J8- GND J8- Bus-B-inngang J8- Bus-B-utgang J8- Bus--inngang J8- Bus--utgang Skjermen legges ved annenhvert anlegg (,,, 7,...) i kjedet til jordingen. MODBUS J- GND J- Bus-B-inngang J- Bus-B-utgang J- Bus--inngang J- Bus--utgang Skjermen legges ved annenhvert anlegg (,,, 7,...) i kjedet til jordingen. D9 MODBUS -kommunikasjon, gul LED D8 MODBUS -feil, rød LED DIP-bryterinnstillinger: SW: «On» på den første og den siste enheten i kjeden. lle andre enheter på «Off». SW/: «On» når Bussen krever «failsafe biasing», ellers på «Off» D9 MODBUS -kommunikasjon, gul LED D8 MODBUS -feil, rød LED DIP-bryterinnstillinger: SW: «On» på den første og den siste enheten i kjeden. lle andre enheter på «Off». SW/: «On» når Bussen krever «failsafe biasing», ellers på «Off» KNX J8 grå KNX GND J8 rød KNX + D KNX -statuslysdiode, grønn SW KNX -tast, testknapp KNX J grå KNX GND J rød KNX + D KNX -statuslysdiode, grønn SW KNX -tast, testknapp BCnet TM /IP BCnet TM /IP P Inngang P BCnet TM /IP-inngang P Utgang P BCnet TM /IP-utgang NS Nettverksstatus-LED NS Nettverksstatus-LED MS Modulstatus-LED MS Modulstatus-LED BCnet TM MS/TP Fellessignal Data - Shield Data +./. NS Nettverksstatus-LED MS Modulstatus-LED BCnet TM MS/TP Fellessignal Data - Shield Data +./. NS Nettverksstatus-LED MS Modulstatus-LED Merk: Velg tilkoblingsledning i henhold til BMS-standarden. Merk: Velg tilkoblingsledning i henhold til BMS-standarden. Bilag - 7

38 Bilag Feilbeskrivelser Oppstartsproblemer kan skyldes en enkel installasjonsfeil. Gå derfor gjennom nedenstående feilbeskrivelser for å være sikker på at installasjonen er korrekt. Feil : Betjeningspanelets luftmengdevisning blinker: Feilårsak: Datatilkoblingen fra betjeningsanlegget er avbrutt. Feil : PIR-sensor uten funksjon: Feilårsak: Lys fra + V til første klemme NC mangler eller ledningene er byttet om. Feil : CO -sensor uten funksjon. Feilårsak: Ledningene til «0 0 V» og «GND» er byttet om. Feil : lt volts forsynt utstyr virker ikke. Feilårsak: Ledningene til «0 0 V» og «GND» er byttet om. Fei : Filteralarmen utløses kort tid etter montering. (kun DV 000) Feilårsak: rbeidspunktet er ikke korrekt innstilt. Reduser settpunktet for luftmengden ved hjelp av en datamaskin med programmet irlinq Service Tool. Ytterligere feilbeskrivelser finnes i instruksjonsboken. Bilag - 8

39

40 Øvregate Tel NO - 80 Brumunddal Norge Sandviksveien 8 Tel NO - 0 Bergen Norge 0 Version