Numa TA10 Trygghetsalarm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Numa TA10 Trygghetsalarm"

Transkript

1 Numa TA10 Trygghetsalarm Brukermanual Versjon 1.1 Publisert dato: 1ste. mai 2012 Nettside: Numa AS Kanalkaia Næringssenter Kanalkaia 1-3 N-3263 LARVIK Tlf : Fax: e-post: Numa Security System Side 1 av 18 Versjon 1.1

2 Innhold 1. Kort introduksjon Sikkerhetsinstruksjoner Pakkens innhold Alarmens oppbygging Funksjoner og spesialiteter Oppsett Legg til / fjern trådløse enheter Tilbakesetting til fabrikkinnstillinger Installasjon Tekniske spesifikasjoner Kvalitetsgaranti Problemløsningsveileder Denne brukermanualen vil hjelpe til med både riktig installasjon og riktig bruk av Numa TA10 Trygghetsalarm. Veiledningen i denne manualen gjelder kun for dette produktet og må på ingen måte brukes som veiledning for andre produkter. Numa AS kan ikke påta seg ansvar for skader grunnet feilaktig bruk eller GSM-nettet eller SIM-kort fra teleleverandør. Numa Security System Side 2 av 18 Versjon 1.1

3 1. Kort introduksjon Numa TA10 Trygghetsalarm er en meget innovativ løsning for trygghetsalarmer som muliggjør oppfølging av brukeren på mange områder. Panikkalarm, nødvarsler, røykvarsler, påminnelse om medisiner m.m. er noen av funksjonene som hjelper til med å skape trygghet. Trenger brukeren å tilkalle hjelp trykker man bare på nødknappen, og varsling går til den / de som er satt opp som kontaktpersoner, enten dette er en vaktsentral eller familiemedlemmer. Eller begge. Man kan da snakke med brukeren selv om brukeren selv ikke er i stand til å røre seg. Brukeren kan bare snakke ut i rommet. Eller om det oppstår røykutvikling / brann, og brukeren ikke er i stand til å varsle, vil røykvarsleren omgående si i fra om et branntilløp. Bevegelsesdetektoren vil si i fra dersom det ikke er aktivitet i boligen når det burde være det, dørsensoren vil si i fra hvis brukeren går ut av døren og det ikke er tilrådelig osv. Numa TA10 Trygghetsalarm er laget for dem som bor alene, men kanskje føler seg litt utrygge, og trenger et visst overoppsyn. Numa TA10 Trygghetsalarm med sine innovative løsninger er laget for å skape trygghet for brukeren, og å gjøre oppgaven lettere for dem som har ansvar for overoppsynet. 2. Sikkerhetsinstruksjoner Sikker oppstart Ikke bruk Numa TA10 Trygghetsalarm samtidig med annet GSM-utstyr da det kan medføre forstyrrelser. Forstyrrelser Alt trådløst utstyr kan forstyrre GSM-signalene og influere på alarmens ytelse. Unngå bruk ved bensinstasjon Bruk ikke Numa TA10 Trygghetsalarm ved en bensinstasjon. Skru strømmen av på alarmen i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru strømmen av nær steder det foregår sprengning Følg restriksjonene for området. Unngå bruk av alarmen på steder det foregår sprengning. Riktig bruk Installer alarmen på et passende sted og pass på at det ikke er noe som blokkerer for GSM-signalene. Bruk kun kvalifisert vedlikeholdspersonell Reparasjoner og vedlikehold kan kun utføres av kvalifisert vedlikeholdspersonell. Numa Security System Side 3 av 18 Versjon 1.1

4 3. Pakkens innhold Kontrollpanel 1 stk. Halsbånd Nødknapp for trygghetsalarm 1 stk. USB-kabel 1 stk. Strømforsyning 1 stk. (9-12VDC/1A) CD 1 stk. (samt brukermanual og PC-konfigurator) Trådløst tilleggsutstyr: PIR (infrarød) Bevegelsesdetektor, Røykvarsler, Armbånd Nødknapp, Dørsensor, Gasslekkasjesensor. 4. Alarmens oppbygging No.1 No.2 No.3 SOS Stop 1.ste varlingsnummer (vaktsentral / familie). Trykk på knappen for omgående kontakt. 2.ndre varlingsnummer (vaktsentral / familie). Trykk på knappen for omgående kontakt. 3.dje varlingsnummer (vaktsentral / familie). Trykk på knappen for omgående kontakt. SOS-knappen. Trykk på den for å sende SMS til 3 definerte varslingsnumre, samt automatisk ringe 5 forhåndsdefinerte telefonnumre for omgående personlig kontakt. Stopp-knappen. Trykk på den for å stoppe varsling eller for å besvare inngående telefonsamtale. Numa Security System Side 4 av 18 Versjon 1.1

5 Power Battery GSM Lyser om alarmen er koblet til strøm. Vil lyse om strømmen brytes (strømbrudd) og alarmens batteri trer i funksjon for å vise at nå drives alarmen av batteriet. GSM-dekningsindikator. GSM Antenna ON~OFF USB Port DC12V Er det vanskelige mottagerforhold for GSM-signalene kan ekstern antenne monteres der det er vist på ovenstående bilde. Åpne hullet og monter ekstern antenne der. Av og På-bryter. For å laste ned innstillingene fra PC. Ekstra strøminntak til kontrollpanelet. Frekvensen er DC 9~12V, 1~2A. 5. Funksjoner og spesialiteter Numa Security System Side 5 av 18 Versjon 1.1

6 1) Quad-Bånd (850/900/1800/1900Mhz) sikrer at alarmen kan brukes i hele verden. 2) Stor rød Nødknapp eller Nødknapp som halsbånd eller armbånd for å tilkalle omgående hjelp. Når brukeren trenger hjelp kan de trykke på den store røde Nødknappen enten på alarmen eller på halsbånd / armbånd, og alarmen vil automatisk sende SMS til 3 forhåndsdefinerte telefonnumre samt ringe opp 5 dedikerte telefonnumre slik at det opprettes toveis talekommunikasjon slik at man kan snakke med brukeren. 3) 4 trådløse «Watch-dog» soner for å overvåke de daglige aktiviteter. Alarmens 4 trådløse «Watch-dog» soner er nyttige for å overvåke om brukeren er i aktivitet i dedikert sone til dedikert tid siden det er å forvente at brukeren skal være i aktivitet i dette området på dette tidspunkt. F.eks.: Brukeren har forlatt soverommet, har gått inn på kjøkkenet, har gått inn i spisestuen, har gått inn på badet. Er ikke denne normale aktiviteten registrert, kan det være et tegn på at man bør sjekke brukerens tilstand. Alarmen varsler hvis normal aktivitet ikke registreres. 4) 3 Trådløse 24-Timers Soner for overvåking av boligen. Alarmen kan ha 3 trådløse 24-Timers Soner for f.eks. røykvarsler, vannlekkasjevarsler og gasslekkasjevarsler. 5) 4 Tidsvarslere («timere») for å minne brukeren på å ta sine medisiner til angitt tid. Man kan stille inn inntil 4 tidsvarslere for å varsle brukeren om å ta sine medisiner i tide, eller annet brukeren skal minnes på. 6) Taster med ferdiginnstilte nummer til vaktsentral / familie. Ferdiginnstilte nummertaster er nyttig for toveis talekommunikasjon. Brukeren kan bare trykke på en av tastene, og alarmen vil opprette toveis talekommunikasjon med det dedikerte nummeret. Dette fungerer også motsatt vei slik at man kan ringe opp alarmen og opprette toveis talekommunikasjon med brukeren. 7) Ladbart reservebatteri med stor kapasitet. Skulle det oppstå strømbrudd, vil reservebatteriet sørge for at alarmen er operativ i 12 timer etter strømbrudd. Batteriet er ladbart og har en kapasitet på 900mAh. Ved strømbrudd vil alarmen varsle om dette ved å sende en SMS til dedikerte mobiltelefonnumre. 8) Selvsjekkingsfunksjon. At alarmen sjekker seg selv er betryggende for å vite at alarmen hele tiden er i god funksjonell stand. 9) Enkelt og brukervennlig å sette opp innstillingene. Alarmen kan helt enkelt stilles inn ved hjelp av SMS-kommandoer eller PC-innstillinger via USB port. 10) Trådløs «blinkende lys» varsling ved alarmutløsning (tilleggsutstyr). 6. Oppsett Alarmen er i en brukervennlig utførelse. Kan stilles inn med PC via USB-kabel, eller via SMS-kommandoer. Tips! 1) Sett inn SIM-kortet. 2) Når GSM-nettverket har registrert SIM-kortet slik at det er i funksjon, vil det høres et langt lydsignal. Hvis registrering av SIM-kortet ikke har lykkes, vil det komme to korte lydsignal. Når SIM-kortet oppnår kontakt med GSM-nettverket, vil dette bekreftes med 3 korte lydsignal. 3) Restart alarmen når du har laget ønskede innstillinger på PC. 4) Skru alarmen på for å sjekke at lysene fungerer. Skru alarmen av før du lager innstillingene på PC. 5) Standard passord er Dette kan endres via PC-innstillingene eller via SMS-kommando. 6) Nødknappen er alt programmert inn, og trenger ikke å programmeres inn på nytt. 7) Toveis talekommunikasjon: Når innkommende samtale kommer fra Kontakt nr. 1~3, SMS-varslingsnr. 1~3, Alarm oppringningsnr. 1~5, vil alarmen automatisk besvare anropet og toveis talekommunikasjon vil bli opprettet. Ønsker du å prøve toveis talekommunikasjon, påse at telefonen er minst 500 meter fra alarmen. Ellers kan man risikere støy på linjen. Numa Security System Side 6 av 18 Versjon 1.1

7 Ringes det fra andre numre enn de dedikerte, må brukeren trykke på Stop tasten Gjøres ikke dette, vil anropet bli avvist etter 5 ring. for å besvare anropet. 8) Påse at SIM-kortet står i slik at alarmen kan fange opp riktig tidsinformasjon fra GSM-nettet. I motsatt fall har ikke alarmen riktig tidsinformasjon til å håndtere «Watch-dog» sonen, tidsvarslere (timere), alarmens oppsatte funksjonstid eller selvsjekkingsfunksjon. 9) Beskrivelse av Sonene: Sonens navn Beskrivelse Alarmen vil ikke varsle hvis disse sensorene blir utløst innen det fastsatte tidsrommet. Alarmen vil varsle «Watch-dog» hvis disse sensorene ikke blir utløst. Hvis f.eks. brukeren ikke har gått ut av sengen til fastsatt tidspunkt, kanskje brukeren er syk og trenger hjelp. Varsler da med SMS. 24-Timers sone Hvis f.eks. røykvarsler, gasslekkasjevarsler, vannlekkasjevarsler blir utløst, vil en SMS-varsling bli sendt. Dette er den trådløse nødknappen man har enten på et halsbånd eller et armbånd og er en trådløs Nødknapp nødvarslingsknapp. Trykkes denne knappen inn, vil det bli sendt et SMS-varsel. Rød SOS-knapp Dette er Nødknappen på selve panelet. Trykker brukeren på knappen, vil varsling bli sendt.. Alarmens virkemåte: Når alarmen utløses, vil den først automatisk sende en SMS til de forhåndsdefinerte SMS-varslings- numrene som er lagt inn. Deretter vil den ringe opp de forhåndsdefinerte telefonvarslingsnumrene en etter en for å opprette talekommunikasjon til noen har besvart anropet. Når anropet er besvart og toveis talekommunikasjon er opprettet, vil alarmen slutte å ringe opp de andre numrene. Numa Security System Side 7 av 18 Versjon 1.1

8 6.1 Still inn alarmen via PC-konfigurator. Varslingsnumre skrives i rubrikken «Familiarity», SMS-Varslingsnumre i rubrikken «SMS Alert» og Alarm-Oppringningsnumre i rubrikken «Alarm Dial». PC-konfiguratorens oppsett. Følg påfølgende anvisninger skritt for skritt for vellykket installasjon via PC-konfiguratoren. Step 1:Koble alarmen til PC en og installér USB-driveren på PC en fra vedlagte CD. Når driveren er installert kan den gjenfinnes av XP eller Windows 7 som vist på neste illustrasjon. Husk også COM-porten. Driveren kan også lastes ned fra Silicon Laboratories, Inc., Modell CP210x. Numa Security System Side 8 av 18 Versjon 1.1

9 Hvis COM-porten ikke er Com1~Com5, høyreklikk på enheten, gå til Properties for å endre det. Se nedenstående illustrasjon. Restart PC en etter at enheten er endret. Numa Security System Side 9 av 18 Versjon 1.1

10 Step 2:Sett SIM-kortet I alarmen. Step 3:Kjør PC-konfiguratoren fra CD og velg COM-portnr. som da vises på skjermen. Vanligvis er det COM3. Se ovenstående illustrasjon. Step 4:Koble alarmen til PC en via USB-kabel. Pass på at du på dette tidspunkt ikke setter på alarmen da det kan medføre at oppsettet og innstillingene blir feil. Alarmen skal være av. Step 5:Still inn ønskede innstillinger i PC-konfiguratoren. Se illustrasjon side 8. Step 6:Når innstillingene er ferdige, klikk på Save Settings knappen. Fargen på «Communications» indikatoren vil skifte fra rød til grønn, og Information indikatoren vil skifte sakte fra rød til grønn på det nederste feltet. Se illustrasjon side 8. Skru på alarmen, og etter 2 sekunder vil den varsle Download Success! (nedlasting vellykket!) når innstillingene er riktig lagret. Step 7:Skru alarmen av og fjern USB-kabelen. Skru så alarmen på for å avslutte innstillingene av oppsettet. Hvis alarmen ikke har bekreftet at opplastingen av innstillingene har vært vellykket, betyr det at noe er gjort feil. Sjekk COM-porten og USB-forbindelsen, og gjenta trinnene 1-6 igjen. Funksjon Varslingsnr. 1 Varslingsnr. 2 Varslingsnr. 3 SMS-varslingsnr. 1~3 SIM-kort nr. Beskrivelse Legg inn 0047 og deretter telefonnummeret som skal stå som første varslingsnummer. Når man trykker på knappen No.1 på alarmen, ringes dette nummeret øyeblikkelig. Legg inn 0047 og deretter telefonnummeret som skal stå som andre varslingsnummer. Når man trykker på knappen No.2 på alarmen, ringes dette nummeret øyeblikkelig. Legg inn 0047 og deretter telefonnummeret som skal stå som tredje varslingsnummer. Når man trykker på knappen No.3 på alarmen, ringes dette nummeret øyeblikkelig. Legg inn 0047 og deretter mobiltelefonnumrene til de tre som skal motta SMS-varsling. Ved alarmutløsning vil SMS bli sendt i den rekkefølge numrene er lagt inn. Legg inn 0047 og deretter SIM-kortnummeret. Dette er SIM-kortet som skal installeres i alarmen. Når alarmen settes på vil den koble seg på GSM-nettverket og bruke dato og klokkeslett fra GSM-nettverket. Numa Security System Side 10 av 18 Versjon 1.1

11 Legg inn 0047 og deretter telefonnumrene til de fem som skal motta oppringning fra alarmen. Ved alarmutløsning vil alarmen ringe opp respektive telefonnummer i den Alarm Varslingsnr. rekkefølge numrene er lagt inn. Hvis ingen besvarer det første anropet etter 3 ring, vil 1~5 alarmen ringe opp neste og fortsette til noen svarer. Når anropet fra alarmen besvares, vil det opprettes toveis talekommunikasjon slik at man kan snakke med brukeren. Alarmen vil da ikke ringe de andre numrene mer. Still inn tidsrom for alarmens selvsjekk, tidsspenn: 0~240 timer. Alarmen vil automatisk Tidsrom for sende statusrapport om sin tilstand til SMS-varslingsnummer 1 i h.t. innstillingene. alarmens selvsjekk Hvis verdien er satt til 0 betyr det at funksjonen ikke er i bruk. Passord For å bekrefte at SMS-kommandoene er fra en bemyndiget person, og for nytt passord. Still inn tidsvarsling for å minne brukeren på å ta medisiner. Et lydsignal vil varsle inntil Medisin-tidsvarsling Stop-knappen trykkes inn. Hvis tidsvarsleren (timeren) er satt til 00:00 betyr det at (Timer) funksjonen ikke er i bruk. Formatet er 24 timer, slik at det f.eks. skal stå: 01:05 Still inn «Watch-dog»-sonens tidsinnstillinger. Mellom definert tidspunkt for start og slutt «Watch-dog»-sonens vil detektoren anse alt som normalt dersom aktivitet registreres i sonen innenfor definert forhåndsinnstilte tidspunkt. Hvis detektoren ikke registrerer aktivitet i sonen når det normalt skal være det, tidsinnstillinger vil den utløse alarmen. F.eks. ikke stått opp ved sykdom. Hvis tidspunkt er satt til 00:00 betyr det at funksjonen ikke er i bruk. Formatet er 24 timer, så det f.eks. skal stå: 01:05 COM-port Velg COM-port for kommunikasjon mellom alarmen og PC. Lagre innstillinger Lagre innstillingene fra PC over til alarmen. Lese innstillinger Les alarmens innstillinger på PC. Lagre profil Lagre innstillingene som en fil på PC. Laste opp profil Last opp innstillingene fra den lagrede filen fra PC. Stopp Stopp kommunikasjonen mellom alarmen og PC. Merk: Forskjellige GSM-operatører kan benytte forskjellige SMS-protokoller. Hvis alarmen ikke aksepterer SMS-bekreftelse betyr ikke det at noe er feil på produktet, men at man må ta hensyn til en annen SMSprotokoll. Det betyr kun at man må sette inn landkoden (0047 for Norge) foran telefonnummeret. Se nedenfor. For eksempel: I Norge er landkoden Hvis et varslingsnummer f.eks. er og har blitt definer som et SMS-varslingsnummer, og telefonnummeret (SIM-kortnummeret) i alarmen er Problem 1: Mottaker får ikke SMS-varsling når alarmen går. Løsning: Legg til landkoden 0047 når du legger inn som varslingsnummer. Altså slik: Problem 2: Brukernummeret kan motta varsling fra alarmen, men alarmen kan ikke motta SMS-kommandoer fra brukeren. Løsning: Legg til landkoden 0047 når du legger inn alarmens telefonnummer (SIM-kortnummer). Du sender SMS-kommando (melding) til: Løsning 3: Når du bruker mobiltelefonen til å ringe en annen mobiltelefon, vil nummeret vises i vinduet. Dette nummeret kan du da stille inn som varslingsnummer fordi du vet det fungerer. Det samme om du sender SMS til en annen mobiltelefon og du ser det fungerer. Du kan da sette dette nummeret som et SMS-varslingsnummer. Se påfølgende anvisninger om hvordan stille inn alarmen ved hjelp av SMS-kommandoer. Numa Security System Side 11 av 18 Versjon 1.1

12 6.2 Innstillinger ved hjelp av SMS kommandoer Still inn Varslingsnumre (Familiarity), SMS-Varslingsnumre og Alarm-Oppringningsnumre SMS-kommando format: Passord # T Rekkefølgenummer # Telefonnummer # Rekkefølgenummer, se nedenstående oversikt: Rekkefølgenummer Telefonnummer 1 SIM-kort nr. 2 Varslings nr. 1 3 Varslings nr. 2 4 Varslings nr. 3 5 SMS-Varslings nr. 1 6 SMS-Varslings nr. 2 7 SMS-Varslings nr. 3 8 Alarm-Oppringnings nr. 1 9 Alarm-Oppringnings nr Alarm-Oppringnings nr Alarm-Oppringnings nr Alarm-Oppringnings nr. 5 For eksempel, hvis passordet er 1234, og Varslings nr. 1 er , skal SMS-meldingen til denne kommandoen for å stille inn Varslings nr. 1 være: 1234#T1# # Still inn SMS-meldingen ved hjelp av SMS-kommandoer SMS-kommando format: Passord # M Sonenummer # SMS-Melding # Se nedenstående oversikt over Sonenummer: Merk: SMS-kommandoen (meldingen) kan maksimalt være på 63 tegn. Sonenummer Sonenavn 1 «Watch-dog» sone nr. 1 2 «Watch-dog» sone nr. 2 3 «Watch-dog» sone nr. 3 4 «Watch-dog» sone nr Timers sone nr Timers sone nr Timers sone nr. 3 8 Nødknapp nr. 1 9 Nødknapp nr Nødknapp nr Ved strømbrudd over 30 minutter 12 Når strømmen er tilbake ved strømbrudd over 30 minutter 13 Varsling om lav strømstyrke på reservebatteriet 14 Rød SOS-knapp på alarmens panel 15 Selvsjekkingsrapport Numa Security System Side 12 av 18 Versjon 1.1

13 7. Legg til / fjern trådløse enheter Alarmen er utstyrt med «læringsmodusteknologi». Derfor kan brukeren enkelt koble til ytterligere trådløse detektorer og Nødknapper ved å følge nedenstående instruksjoner. Åpne SIM-kortdekslet (se nedenstående bilde), trykk på Læringsknappen (Learn button), skru så på alarmen, og etter 3 sekunder vil alarmen varsle med et langt lydsignal at den nå er i Læringsmodus. Merk: 1) Alarmen går ikke automatisk ut av Læringsmodus. Man må skru alarmen av og så på igjen for å gå i Normalmodus. 2) Alarmen har faste posisjoner for de forskjellige trådløse detektorene. Se nedenstående oversikt. 3) Ved oppkobling må bryterne aktiveres ved å sette dem PÅ (ON), og etter at alarmen har lært seg den nye detektoren må man deaktivere Læringsmodus ved å sette bryteren i posisjon AV (OFF). Hvis ikke vil alarmen bli stående i Læringsmodus. 4) Når en ny detektor skal kobles til, må kun den aktuelle bryteren være i PÅ-posisjon. De andre må være i AV-posisjon. Sonenavn Bryterens nummer Posisjoner «Watch-dog» Bryter Timers Sone Bryter 5-7 Nødknapp Bryter Koble til trådløs PIR Bevegelsesdetektor i «Watch-dog»-soner på kontrollpanelet.. Sett alarmen i Læringsmodus ved å skru Bryter 1 fra AV til PÅ, og alarmen vil trådløst hente opp bevegelsesdetektorens kode automatisk. Når alarmen varsler med et langt lydsignal, betyr det at alarmen har lært seg bevegelsesdetektorens kode og satt den i A0-posisjon. Skru så bryteren tilbake i AV-posisjon. Hvis det varsles med to korte lydsignal, betyr det at oppkoblingen ikke var vellykket. Skru bryteren av og utfør operasjonen på nytt. Skru Bryteren 2, Bryteren 3 og Bryteren 4 fra AV til PÅ en etter en for å koble til og lære alarmen andre, tredje og fjerde bevegelsesdetektor. Merk: Når den trådløse detektoren er Numa PIR-115TA / PIR-100B Bevegelsesdetektor, sett den i Test-Modus (Test Mode) ved oppkobling i alarmen. Når alarmen har lært seg den, sett bevegelsesdetektoren tilbake i Normal-Modus (Normal Mode) ved å bytte om de svarte PIN-kontaktene på hovedkortet. Se brukermanualen for Numa PIR-115TA / PIR-100B Bevegelsesdetektor. Numa Security System Side 13 av 18 Versjon 1.1

14 Trådløs dobbeltelement Numa PIR-115TA / PIR-100B Bevegelsesdetektor 7.2 Koble til trådløse detektorer i 24-Timers soner på alarmen. Sett alarmen i Læringsmodus ved å skru Bryter 5 fra AV til PÅ, aktiver den trådløse detektoren (vanligvis trådløs gasslekkasjedetektor og trådløs røykvarslingsdetektor med Test-Knapp som kan aktivere de trådløse detektorene dersom denne knappen trykkes på) og alarmen vil trådløst hente opp bevegelsesdetektorens kode automatisk. Når alarmen varsler med et langt lydsignal, betyr det at alarmen har lært seg og koblet til detektorens kode på posisjonen til Bryter 5. Skru så bryteren tilbake i AV-posisjon. Hvis det varsles med to korte lydsignal, betyr det at oppkoblingen ikke var vellykket. Skru bryteren av og utfør operasjonen på nytt. Skru Bryteren 6 og Bryteren 7 fra AV til PÅ en etter en for å koble til og lære alarmen andre og tredje detektor. Trådløs Numa GL-100A Gasslekkasjedetektor Numa SM-100 Trådløs Røykdetektor Merk: Den trådløse gasslekkasjedetektoren og trådløse røykdetektoren har en PT2262 fjernkontrollenhet med fastsatt IC-kode (integrert krets). Still inn den trådløse koden i alarmen ved å bruke kontaktene til å konfigurere koden. 1) Åpne dekslet på baksiden av detektorene. 2) Finn de svarte PIN-kontaktene på hovedkortet, merket A0-A7 og D0-D3. Se nedenstående bilde. 3) Konfigurer A0~A7 og D0~D3 forskjellig for hver trådløse detektor. Hvis A0~A7 og D0~D3 er konfigurert likt, vil alarmen oppfatte dem som en og samme detektor. Så hvis du ønsker å koble mer enn én trådløs røykdetektor til Bryter 5 eller Bryter 6, konfigurer kontaktene på samme måte. 4) Sjekk at motstandsverdien er 3.3M Ohm. Det er 3 kontakter: 1.5M, 3.3M, og 4.7M. Hvis du ikke velger riktig verdi, kan den trådløse avstanden bli veldig kort, eller alarmen vil ikke fungere i Læringsmodus og vil da ikke koble opp detektorer. Numa Security System Side 14 av 18 Versjon 1.1

15 7.3 Koble til den trådløse Nødknappen til Nødknappsonene på alarmen. Sett alarmen i Læringsmodus ved å skru Bryter 8 fra AV til PÅ, aktiver så den trådløse Nødknappen ved å trykke på knappen, og alarmen vil koble opp Nødknappen automatisk. Når det varsles med et langt lydsignal, betyr det at alarmen har koblet opp Nødknappen til A7 posisjonen. Skru så bryteren tilbake i AV-posisjon. Hvis det varsles med to korte lydsignal, betyr det at oppkoblingen ikke var vellykket. Skru bryteren av og utfør operasjonen på nytt. Numa EM-60 Halsbånd Nødknapp Numa EM-80 Armbånd Nødknapp 7.5 Fjern trådløse enheter. Etter at alarmen har koblet opp og lært seg de forskjellige trådløse enhetene, kan de erstattes med nye eller andre trådløse enheter på samme posisjon istedenfor. Hvis du ønsker å fjerne en trådløs detektor i en spesifikk posisjon, tilbakestill alarmen til fabrikkinnstillingene og koble opp og lær alarmen de gjenværende og ønskede detektorene på nytt. Numa Security System Side 15 av 18 Versjon 1.1

16 8. Tilbakesetting til fabrikkinnstillinger. Alarmen kan settes tilbake til fabrikkens standardinnstillinger med følgende operasjon: Skru først av alarmen, trykk så på Reset-knappen (rett ved SIM-kortholderen. Se nedenstående bilde), skru så alarmen på igjen, og etter ca. 3 sekunder vil alarmen gi 3 korte lydsignal, hvilket betyr at tilbakesettingsoperasjonen var vellykket. Etter denne operasjonen vil alle tillagte trådløse detektorer og Nødknapper være fjernet fra alarmen, og alle innstillinger er tilbakestilt til fabrikkens standardinnstillinger. 9. Installasjon Før du installerer alarmen med detektorer og Nødknapp, prøv alarmen først. Sjekk at strøm og GSM-signaler fungerer tilfredsstillende. 9.1 Sett SIM-kortet i alarmen Åpne SIM-kortdekslet på alarmens underside og sett SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Hvis det er dårlige signalforhold slik at alarmen må bruke en ekstern antenne i tillegg, pass på at alarmen er montert vertikalt. Alarmen kan ikke samtid benytte både den innebygde antennen og en ekstern antenne, så vurder mottaksforholdene for GSM-signaler på stedet der alarmen skal monteres og velg permanent å bruke enten den innebygde antennen, eller å koble på en ekstern antenne. Ved valg av ekstern antenne er det i dekslet forberedt et antenneinntak som kan slåes hull på (Se bilde side 5). Hullet er i hjørnet og det er veldig enkelt å fjerne i dekslet. Numa Security System Side 16 av 18 Versjon 1.1

17 9.2 Installer alarmen Alarmens kontrollpanel bør installeres slik at brukeren lett kan komme til og berøre det, og den bør installeres nær en stikkontakt for strøm, samt ved de beste mottagerforholdene for GSM-signaler. Men påse at det er god avstand til andre elektriske apparater for å unngå signalforstyrrelser. 9.3 Installer de trådløse enhetene 1) De trådløse PIR bevegelsesdetektorene brukes til å overvåke at brukeren er i bevegelse der det forventes at brukeren skal være i bevegelse. Vi anbefaler at disse brukes i «Watch-dog»-soner, og gjerne i områder der det forventes at brukeren vil passere som f.eks. ved døren til soverommet, spisestuen, kjøkkenet, badet e.l. Virkeområdet er omtrent 8 12 meter fra der bevegelsesdetektoren er montert. Ytterligere opplysninger om bevegelsesdetektoren finnes i bevegelsesdetektorens brukermanual. 2) Den trådløse gasslekkasjedetektoren er for overvåking av eventuell gasslekkasje. Vi anbefaler at denne monteres i en 24-Timers sone, og nær gasskilden enten det er en ovn, peis, gassflaske eller annet. Ytterligere opplysninger om gasslekkasjedetektoren finnes i dens brukermanual. 3) Den trådløse røykdetektoren er for overvåking av røykutvikling og som brannalarm. Vi anbefaler at denne monteres i en 24-Timers sone, og gjerne i trappeoppganger hvis det er flere etasjer. -Ikke nær ovn, peis eller åpne ildsteder. Ytterligere opplysninger om røykdetektoren finnes i dens brukermanual. 4) Den trådløse vannlekkasjedetektoren er for overvåking av eventuelle lekkasjer i våtrom og/eller kjøkken, og anbefaler den montert i en 24-Timers sone i nettopp slike rom. Ytterligere opplysninger om vannlekkasjedetektoren finnes i dens brukermanual. 5) Den trådløse Nødknappen er til for øyeblikkelig hjelp, og skal bæres av brukeren enten ved halsbånd eller armbånd. Disse bør kobles opp mot Nødknappsonene. 10. Tekniske spesifikasjoner Parametere Strømspenning GSM-frekvens SIM-kort GSM Antenne Trådløs frekvens Sendingsdistanse Nødknapp Sendingsdistanse trådløse detektorer Maksimalt antall Nødknapper Maksimalt antall trådløse detektorer Reservebatteri Spesifikasjoner Standard adapter: DC9V/1A Quad-bånd (850/900/1800/1900Mhz) Støtter 3V SIM-kort 50 Ω SMA Antenne grensesnitt, intern Mhz 60 meter i friluft. 100 meter i friluft. 3 stk. 7 stk.(4 stk. for «Watch-dog»-soner, 3 stk. for 24-Timerssoner. Hvis det ikke brukes Nødknapp kan 6 stk. brukes i 24-Timerssoner) 3.7V 900mAh Oppladbart Litium-batteri Temperaturtoleranse C Maksimal luftfuktighet Relativ luftfuktighet 90% (kondensfri) Alarmens utvendige dimensjoner 80mm x 90mm x 20mm Nettovekt 300 g Numa Security System Side 17 av 18 Versjon 1.1

18 11. Kvalitetsgaranti 1) Alarmen er garantert mot materialfeil og utførelse i to år fra kjøpsdato. 2) Denne garantien inkluderer ikke feil eller mangler forårsaket av bruker eller at bruker ikke har fulgt instruksjonene i bruksanvisningen. 12. Problemløsningsveileder PROBLEM ÅRSAK MULIG LØSNING GSM-modulen mislykkes i initsialisering av systemet (selvsjekk av systemet). 1) Reservebatteriet har for lav spenning. GSM-forbindelsen svekkes i signaloverføringen. 2) GSM-signalet er for svakt. 1) Sjekk strømtilførsel. 2) Bring alarmen til en mobiltelefonbutikk eller verksted og be dem sjekke GSM-kontakten og GSM-forbindelsen. 3) Finn et annet sted med bedre posisjon for å installere alarmen der i stedet. Automatisk gjenoppstart. Falsk alarm. -Alarm uten SMS. -Alarm uten oppringning. -Ingenting skjer når man sender en SMS-kommando (melding). Får ikke ringt til alarmen. Uønsket støy ved toveis talekommunikasjon. 1) Reservebatteriet har for lav spenning. 1) PIR Bevegelsesdetektor er ikke korrekt installert. 1) GSM-operatørens kommunikasjonsregler / standarder. 2) Har ikke stilt inn SMS-varslings / oppringningsnumre. 3) Store bokstaver i SMS-kommandoene (meldingene). 1) Landkoden er ikke korrekt. 2) GSM-signalet er for svakt. 1) Elektriske apparater eller annen støykilde er plassert for nær alarmen. 2) GSM-signalet er for svakt. 1) Sjekk strømtilførsel. 1) Se i bruksanvisningen for installasjon av den infrarøde bevegelsesdetektoren. 1) Still inn SMS-varslingsnumre / oppringningsnumre korrekt. 2) Se side for korrekt innstilling av SMS-varslingsnumre og oppringningsnumre. 3) Sjekk kommandoene med STORE BOKSTAVER (Caps Lock) og med korrekt format (små bokstaver). 4) Prøv eventuelt en annen GSM-operatørs SIM-kort for å prøve om det fungerer bedre (ved dårlig dekning). 1) Sjekk landkoden. For Norge er den: ) Plasser alarmen der det er best dekning for GSM-signaler, eller monter en ekstern antenne på alarmen. 1) Påse at elektriske apparater og andre mulige støykilder er plassert langt unna alarmen. 2) Plasser alarmen der det er best dekning for GSM-signaler, eller monter en ekstern antenne på alarmen. Skulle det fortsatt være spørsmål eller behov for hjelp, kontakt NUMA AS. E-Post: Nettside: Telefon: Numa Security System Side 18 av 18 Versjon 1.1