Teknisk rider gjeldende fra 2012 VAMP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk rider gjeldende fra 2012 VAMP"

Transkript

1 Teknisk rider gjeldende fra 2012 VAMP Denne rideren er en del av avtalen mellom Vamp og arrangør/oppdragsgiver eller utleier. Den tekniske rideren skal i sin helhet dersom ikke annet er avtalt besørges og betales av arrangør/oppdragsgiver. Der Vamp medbringer deler eller hele den tekniske produksjonen, faktureres arrangør/oppdragsgiver. I rider er grunnpakke og tilleggspakke markert for å tydeliggjøre ulike leveranser fra Vamp, og priser kan fås fra Vamp på forespørsel. Spørsmål angående rider rettes til Vamps lydtekniker: Kenneth Vadset: mail: Vamps rider er å finne på under konsertene Festival/backline-rider fåes på forespørsel til Kenneth Vadset. Ta også kontakt med lydtekniker for forslag til leverandører. Denne rideren leses grundig og bekreftelse på at denne rider er lest og forstått av teknisk kyndig personell sendes til Kenneth i god tid.

2 VAMP LYDTEKNISK RIDER 2012/2013 Høyttalersystem(tilleggspakke): Høykvalitets 3- eller 4-veis aktivt delt høyttaler-system med tilstrekkelig amping. Skal dekke alle seter i lokalet med høy og ren uforvrengt lyd. De seter som ikke dekkes av L-R hovedsystem SKAL dekkes med fillsystemer som center, front, side, delay-fill med justeringsmuligheter. Som høytalersystem er et line-array system svært ønskelig. En referanse er: d&b Q/J-system. Dette skal flys der det er mulig og kalkulasjonspapirer fremlegges for Vamps tekniker ved ankomst. Mikser og linjesystem(grunnpakke): I de fleste tilfeller bringer Vamp egen mikser(soundcraft Vi6) og linjesystem. I de tilfeller Vamp ikke leverer dette selv, og det skal leveres lokalt av arrangør må følgende skaffes til veie: 1 stk: Soundcraft Vi6. Det vil dessverre ikke være aktuelt med noen andre miksere. 5 stk: 12par sceneutlegg med mulighet for patch stageracket(ved lokal levering se input liste for patch). 60 sorte mikrofonkabler(i forskjellige lengder). Plassering: midt i folkemengden, med barrikader og sort telt om behov. Beregne ca 3 meter bredde og 3 meter dybde. Monitorer(grunnpakke): I de fleste tilfeller bringer Vamp eget monitorsystem(d&b M4+Qsub). I de tilfeller Vamp ikke leverer dette selv, og det skal leveres lokalt av arrangør, må følgende skaffes til veie. Ukjente billigmerker kan ikke brukes. Bandet foretrekker d&b og AIS122w. Fordeling av monitoring: 1: bass(1 stk), 2: fele(2 stk), 3: leadvocal(1 stk), 4:gitar(1 stk), 5: key(ikke bruk), 6: trommer(q-sub) 8:kube(XLR), 9/10: inear Trommer, 11/12: Lead Voc. TOTALT : 8 monitor sends + 3 stk stereo In-Ear. Mikrofoner, DI-bokser og mikrofonstativer(grunnpakke): I de tilfeller der Vamp ikke leverer dette selv skal følgende leveres lokalt fra arrangør: Mikrofoner Se inputliste for detaljer DI bokser Se inputliste for detaljer Mikrofonstativer Se inputliste for detaljer. Diverse: - Alt utstyr som skaffes lokalt av arrangør skal være funksjonstestet før Vamp getin. Alle systemer skal være testet og fritt for støy. Det er ikke mulighet for supportband og lignende å benytte Vamps miksebord, linjer eller monitorsystem før eller etter konsert. Restriksjoner på lydnivå under prøver skal gis beskjed om i god tid før ankomst. Trådløst: Vamp bruker flere trådløse komponenter. 4 mikrofonsystemer og 2 inear systemer. Både Sennheiser og AKG. Presse har ikke uten avtale mulighet til å benytte trådløst på området. Plassering og bruk av utstyr skal ikke være forbundet med risiko av noe slag verken for publikum, artister, teknikere eller utstyr. En erfaren og hyggelig representant fra husets tekniske lydstab skal være tilstede under get-in, lydprøver og arrangement.

3 VAMP INPUTLISTE

4 VAMP LYSTEKNISK RIDER FRA 2012/2013 LYSPLOT ER IKKE FERDIG FØR PREPROD, ta kontakt ang plassering/patch. I de fleste tilfeller har Vamp med en grunnpakke bestående av: 6 stk bevegelige lamper spot 6 stk bevegelige lamper wash 1 stk hazer/cracker 1 stk lysmikser Grand MA/Avolites Pearl 6 stk trusse stativ til bevegelige lamper. LED lamper til belysning av trussestativer. Kabling til eget utstyr. Der innholdet i grunnpakken skal leveres lokalt av arrangør, må dette skaffes til veie: - 6 stk mac250(entour)/700 spot. - 6 stk mac301-1 stk kraftig røykmaskin( for eksempel jem2000) - 1 stk cracker Begge disse må styres fra lysbordet. - 1 stk Grand MA(ta kontakt for hvilken versjon du har). - 6 stk FD34 truss 2 meter lengde, skal ha europad på toppen og trusskryss i bunn. - 6 stk LED lamper inne i truss til uplight av truss. Der det er andre bevegelige lamper/effekter tilgjengelig er det ønskelig å bruke dette(alle ekstrakostnader må avtales i forkant). Utover dette skal det alltid suppleres konvensjonelt lys(tilleggspakke): Spisslys: - Minimum 36 stk par 64 med cp 62 pærer, ved store takhøyde enn 6 meter bruk cp61. Antallet parkanner tilpasses scenetak. - 6 stk fresneller (2kW) av god kvalitet i scenehus(filterrammer). - 6 stk profiler i scenehus. - 6 stk floorcans par 64. Frontlys: - 8 stk profiler. - 4 stk fresnell(scenevask). (filter: 04 filter i alle lamper. Alle lamper skal filtreres likt). Diverse: - Utlegg til alle konvensjonelle lamper skal strekkes og kobles før Vamps ankomst( på hver side av scene, i trekk og bak risere). - Er det behov for å spare dimmerkurser skal paring av kurser skal være symmetrisk - Alle komponenter(hoder, scrollere, røykmaskiner) skal være stillegående og ikke støye. - Et godt utvalg av resærvepærer skal være tilstede. - Det vil bli benyttet røyk i lokalet fra getin. - Stige/lift som når opp til alle trekk i sal for fokusering av frontlys. - Alle opphengspunkter og trekk skal være godkjente og dokumentasjon fremlegges ved getin. Patch ferdigstilles ved preprod og fåes på førespørsel.

5 SCENETEGNING/STAGEPLOT VAMP 2012/2013

6 VAMP SCENETEKNISK RIDER 2012/2013 del:1 Scene: Scenens størrelse spilleflate:minimum 8*6 meter(bredde*dybde). Høyden på scenens spilleflate, fra grunnplan, skal være høy nok til at alle ser hele scenebildet selv ved stående publikum(selv når artisten sitter). Ved plan flate er dette minimum 120cm. Det må i tillegg til spilleflaten være plass på hver side av scenen til høyttalere og diverse rack/flighter. De områder som er tiltenkt høyttalere skal være sikret og tåle tung belastning. Det er svært viktig at dette området ikke blir benyttet av andre ting. Scene og sidescener skal være ryddet ved crew ankomst. Ved utearrangement behøves det 3x3m sort telt til miksere blant publikum. Risere: - 1 riser til trommer med mål: 3*2*0,6m(b*d*h)med trappetrinn - 1 riser til keyboards med mål: 2*2*0,6m(b*d*h)med trappetrinn Disse riserene skal stå inntil hverandre og lage en rekke på 5 meter bak på scenen. På hjul med låser på festival(da og 1 stk riser på 2x2meter til bass). Alle risere skal være helt stødige, festet sammen og låst av med scenelåser og leg-to-leg clamps. De skal være dekket inn med sort molton. Alle risere skal være ferdig satt opp ved Vamps crew ankomst. Inndekning: - Hele scenens bakvegg og sidevegger skal dekkes med sort ensfarget molton. Denne inndekning skal være ren og pen, og revner og huller aksepteres ikke(skulle det finnes annen farge i ditt lokale, vær vennlig å ta kontakt, så kan det hende vi finner en løsning). -Det skal og være tilstrekkelig med sort inndekning til front av risere og diverse gods. Strøm: Lyd: - 1*63A 230V/400V Lys: - 2*63A 230V/400V Strøm til lyd/lys skal være tilgjengelig ved umiddelbar nærhet til sceneområdet og FOH. Skjøtekabling til 3- fas må leveres lokalt. Alt skal kunne belastes fullt ut uten at spenningen synker med mer enn 10%. Er det noe som helst spørsmål til hva du har og kan levere av strøm, ta kontakt med din elektriker, eller leverandør av lyd og lys. Ta gjerne kontakt med Vamps crew ved spørsmål. Generelt: Hele scenebildet skal være pent og ryddig. Ingen kabler skal strekkes over scenen. Alt av kabling skal skjules så godt som mulig. Artist entre: Det skal være mulig å entre scenen fra scenens bakrom. Denne veien skal være merket og belyst. Altså ikke via publikumsområde på noen som helst måte. Salslys: Salslys skal kunne styres fra lysmikseposisjon, eller hos scenemester på scenen(med intercom). All salsbelysning skal kunne skrus av etter ønske(les Røykvarsling/nødbelysning).

7 VAMP Sceneteknisk RIDER 2012/2013 del:2 Røykvarsling/nødbelysning: Vamp benytter effekter som røykmaskin, hazer/cracker under sine konserter. Dette er helt ufarlige maskiner, både for folk og gjenstander. Derimot kan brannvarslere registrere denne røyken. Derfor SKAL all brannvarsling som er i konsert lokalet og de omkringliggende rom som kan bli berørt av røyk tilpasses dette. Dette skal være godkjent og sjekket før Vamps crew ankomst. Om artisten ønsker det, skal lokalet være uten noen form for lys under konserten. Dette gjelder selvfølgelig ikke nødbelysning. Mannskap/lokale teknikere: Fra det lokale konsertstedet/teknisk leverandør skal det til enhver tid finnes: 1 lystekniker med god kjennskap til det tekniske utstyret på stedet, som skal være med på adressering og fokusering av lys. Det skal ved behov stilles lydtekniker med inngående kunnskap om lokalt lydutstyr. Disse skal bistå på opprigg og nedrigg av Vamps produksjon. Det skal og være mulig å tilkalle elektriker på kort varsel(telefonnummer til denne). Disse skal bistå i det antall timer spesifisert i kontrakt. Bærehjelp/riggehjelp: Ved Vamps crew ankomst skal der være tilstede 4-6 erfarne, sterke, voksne (over 18 år), edruelige og hyggelige personer til å få Vamps tekniske produksjon på plass(pga sikkerhet disse skal snakke norsk). Fordelaktig om det er samme personer på inn og utrigg. Dette gjelder også umiddelbart etter konsertslutt. Disse bære/riggehjelpene kan ikke permiteres av andre enn Vamps crew. Skulle noen av disse utebli vil det bli gitt rett til å kreve 2000,- kroner per uteblitte bære- /riggehjelp fra ansvarlig arrangør. Parkering av Vamps biler: Vamp bruker på denne turneen tre kjøretøy: lastebil, varebil og van(lastebil: 11meter, 18 tonn, 4 meter høyde). Disse skal ha reservert parkering ved umiddelbar nærhet til sceneinngang. Om nødvendig skal arrangør ha hentet tillatelse fra kommune/politi. Alle nødvendige tillatelser skal overleveres ved Vamps ankomst. Arrangør må sørge for bevoktning, innlåsing av varebiler om natten. Denne tillatelsen skal gjelde til og med påfølgende dag. Grunnet lovverk om kjøre- og hviletidsbestemmelser for Vamps sjåfør, er det ofte en utfordring å flytte kjøretøyet etter ankomst. Om dette er nødvendig så må det stilles sjåfør med førerkort klasse C og digitalt sjåførkort lokalt for å gjøre dette. Sikkerhet: Alle områder rundt scenen skal være utilgjengelig for publikum. Spesielt med tanke på områder rundt høyttalere og teknisk utstyr. Dette gjelder selvfølgelig rundt mikseposisjon i sal. For å unngå problemer på arrangementsdagen ber vi om at dere tar kontakt tidlig og i god tid før konsert dagen. Send gjerne over deres spesifikasjoner til Vamp. Dette er særdeles viktig, da vi ellers kan støte på vanskelige problem som er vanskelige å løse på kort varsel. Vi vil med dette takke for at du har lest igjennom Vamps rider og håper at du finner behovene både fornuftige og rimelige. Skulle det være noe så ta gjerne kontakt. MVH Vamp Crew