MCT-425. Installasjonsmanual. Overvåket trådløs PowerCode røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG INSTALLASJON 2. BESKRIVELSE 3. INSTALLASJON. 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCT-425. Installasjonsmanual. Overvåket trådløs PowerCode røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG INSTALLASJON 2. BESKRIVELSE 3. INSTALLASJON. 3."

Transkript

1 MCT-425 Overvåket trådløs PowerCode røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG INSTALLASJON MCT-425 er en optisk røykdetektor som er laget for å oppdage røyk (ikke gass, varme eller flammer). En Powercode UHF sender er også montert i denne røykdetektoren. Denne røykdetektoren vil tidlig oppdage utvikling av røyk, og den innebygde sirenen vil aktiveres. Et kodet trådløst signal sendes så videre til en PowerCode mottaker eller til en kompatibel, trådløs alarmsentral. Det er selfølgelig viktig å tenke på at for å kunne gi en effektiv varsling av brann, så er dette mulig kun når varsleren er montert og plassert riktig, samt at den vedlikeholdes som beskrevet i denne manualen. 2. BESKRIVELSE RØYKDETEKTOR Siren: 85dB på 3 m Tilgjengelige frekvenser (MHz): 315, , , eller andre frekvenser hvis det er behov. Senderens ID-kode: 24-bit, over 16 millioner kombinasjoner, pulse med modulasjon. Datastørrelse: 36 bits Overvåking: Automatisk sending i interval av 15-minutter, , , MHz. Sabotasjesikring: Sabotasjemelding blir sendt når varsleren fjernes fra basen. Når varsleren er på plass igjen, sendes en melding om dette også Indikasjon på sending: Gul LED lyser ved sending.(kun når Switch SW-1 er ON). ALARM RAPPORTERING: Hvert 20 sekund i de første 3 minuttene. Hvert 3 minutt i de neste 27 minuttene Alarmen stopper etter 30 minutter, eller hvis varsleren tilbakestilles. ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER Strømforsyning: 9 Volt alkalisk eller lithium. Installasjonsmanual Figur 1. Oversikt Driftsspenning: Fra 7.2 V til 9.5 V. Strømforbruk: 28 µa i standby, 20 ma i drift Forventet batterilevetid: Alkaliske: 1 år (ved normal drift) for batteri typer Energizer #522, #1222, #216; Duracell #MN1604; eller Gold Peak #1604P, #1604S. Lithium: 2 år (ved normal drift) for batterityper Ultralife # U9VL, U9VL-J. Batteri status: Automatisk sending ved lavt batteri, og ved enhver sending av status på varsleren. Varsling av lavt batteri: Varsleren gir fra seg et kort pip hvert 30 sekund, samtidig som den røde LED n blinker. (Dette pågår i 30 dager når spenningen på batteriet er lavt). Vedlikeholdsmelding: Varsleren gir fra seg et kort pip hvert 30 sekund,den røde LED n blinker mellom hvert pip. Dette indikerer at varslerens sensor må renses FYSISKE SPESIFIKASJONER Driftstemperatur: 0 C to 38 C. Relativ Luftfuktighet: 10% to 85% Størrelse: 130 mm x 75 mm Vekt (inkl. batteri): 272 g Imøtekommer standard: BS 5446 PART 1: INSTALLASJON 3.1 Demontering Ta varsleren fra basen, som vist på figur 2. Figur 2. Demontering av varsleren fra basen 3.2 Funksjonsbryter MCT-425 har en 4-posisjoners funksjonsbryter (se Figur 3). Disse er nummerert fra 1-4, med to nivåer hver. Sett funksjonsbryteren i ønsket stilling. ON er merket på bryteren. Tabell 3. Funksjonsbryter Sw- Merket Pos. Valg Standard SW-1 LED ON Gul LED lyser ved sendig ON OFF Gul LED ikke aktiv SW-2 RST ON Gjennopprettet hendelse sendt ON OFF Gjennopprettet hendelse ikke sendt SW-3 TRR ON Ikke i bruk OFF OFF Altid av ( OFF ) SW-4 BAT ON OFF Ikke i bruk Alkaliske eller Lithium batteri blir brukt OFF 3.3 Beskrivelse av LED og buzzer Den røde og gule LED n og buzzeren indikerer følgende: A. Når den røde LED n blinker en gang hvert 30. sekund, inikerer dette at varsleren har spenning, og er driftsatt. B. Når den røde LED n blinker, og buzzer piper periodisk indikerer dette røyktilløp. C. Når varsleren gir fra seg et kort pip hvert 30 sekund samtidig som den røde LED n blinker, indikerer dette at spenningen på batteriet er lav (Dette pågår i 30 dager). D. Når varsleren gir fra seg et kort pip hvert 30 sekund og den DE3642 1

2 røde LED n blinker mellom hvert pip, indikerer dette at varslerens sensor må renses E. Den gule LED n vil tenne hver gang varsleren sender signal til mottaker/sentral 3.4 Batteri og selvtest Viktig: Varslerens batterilokk er laget slik at det ikke skal være mulig å sette varsleren på braketten når det ikke er batteri koplet til. Varsleren kommer med et 9 V batteri i, men dette er isolert fra selve tilkoplingspunktene. Ved innmelding av varsleren til mottaker/sentral refereres det til installasjonsmanualen for korrekte prosedyrer. For å melde inn røykvarsleren til mottaker, kan sending initsieres ved at testknappen trykkes inn til sirenen går, eller ved å ta varsleren av braketten slik at sabotasjebryteren utløses. NB: Det er enklere å utføre dette ved å holde varsleren i nærheten av mottakeren/sentralenit 3.6 Montering Figur 3 Varslerens bakside NB: Når batteriet koples til, vil kanskje et kort pip høres. Dette viser bare at batteriet er koplet riktig til. Lukk lokket, for så å trykke på testknappen (se figur 1) i ca 5 sekunder, inntil sirenen piper to sekvenser av 3 pip. Dette indikerer at varslerens røykkammer virker tilfredsstillende. 3.5 Nullstille senderen og melde inn varsleren På baksiden av varsleren finnes det en sabotasjebryter ( se fig 3). Denne presses sammen når varsleren er montert til basen. Når varsleren fjernes fra braketten, åpner sabotasjebryteren, og en sabotasjemelding sendes til mottaker/sentral Figur 4. Montering NB! 1.Batteriet må settes på plass før varsleren kan moteres på braketten. 2.Vær klar over at ved å fjerne varsleren fra braketten vil en sabotasjealarm gå. 3.7 Test Trykk på testknappen (se figur 1) inntil sirenen aktiveres. Sjekk at varsleren sender et signal ut, og at dette blir mottatt av mottaker/sentral, og at alarmen utløses på disse 4. INSTALLASJON AV RØYKVARSLER 4.1 Plassering av røykvarsler Detektoren skal monteres etter Norsk standard og normer. For full dekning i boenheten bør den monteres i alle rom, som haller, lagerrom, kjeller, loft i hver boenhet. Minimum av hva som kreves er en godkjent detektor i hver boenhet og etasje, og at den høres tydelig (dvs. 60dB) på alle soverom med lukkede dører. Her er noen tips for enebolig: Montér en detektor utenfor hvert soverom Montér minst en detektor i hver etasje Montér en detektor i hvert soverom Montér en detektor i begge ender av en gang dersom den er over 12m lang. Montér en detektor i soverom der døren inntil rommet vanligvis er lukket. Figur 5. Plassering av røykvarsler i enebolig med alle soverom på et sted 2 DE3642

3 Figur 6. Plassering av røykvarsler i enebolig med soverom på flere steder spesifikasjoner.temperturområdet for denne varsleren er 4 til 38 C. Figur 10 Anbefalt plassering av røykvarsler i områder med luftstrøm som kan inneholde partikler Figur 7. Plassering av røykvarsler i enebolig med flere etasjer Montér detektoren i kjelleren så nærme trappeoppgangen som mulig. Montér detektoren øverst i trappeoppgangen mellom første og andre etasje Montér nok detektorer i stue eller rom i forbindelse med spisestue, kjøkken, loft og lagerrom Montér alltid detektoren i senter av taket, dersom dette ikke er mulig så må den monteres mer enn 10 cm fra veggene. Hvis takmontering ikke er mulig, montér da detektoren cm fra taket, på veggen. Dette svekker imidlertid deteksjon og tid fra brann til alarm blir aktivert øker. I rom med mye støv i luften, kan varsleren gi falsk alarm eller støv kan blokkere kanalen inn til sensoren Vær også klar over at i rom med stor ventilasjon, aircondition eller lignende kan dette føre til at røyk blir blåst bort fra røykvarsleren. I rom med stor aktivitet av insekter, kan disse forårsake falsk alarm. Før montering av varsler i slike omgivelser, bør man kvitte seg med insektene. I omgivelser med fluoriserende lys, bør den monteres med minst 1,5 m avstand fra dette for å unngå falsk alarm. OBS! Fjern aldri batteriet til detektoren ved alarm. Prøv heller å lufte eller sette på en vifte for å blåse røyken bort. Detektoren vil automatisk slutte å pipe når all røyk er fjernet. Ved falsk alarm bør varsleren renses/sjekkes som beskrevet i denne manualen. Stå aldri veldig nærme varsleren når alarmen er aktivert. Dette for å unngå hørselskade. Denne røykdetektor er beregnet for å monteres i tak, men kan til nød også monteres på vegg. (se i manual over fig 8. hvordan dette gjøres) Vennligst følg disse instruksjonene ved installasjon. 4.3 Begrensninger Figur 8. Anbefalt plassering av røykvarsler Figur 9. Anbefalt plassering av røykvarsler 4.2 Steder som varsleren ikke må plasseres For å unngå falske alarmer bør varsleren ikke plasseres i kjøkken med liten utluftingsmulighet eller dårlig ventilator, eller på bad med mye damp. Men installer heller ikke varsleren lengre enn 6 m unna slike rom. I rom med høy luftfuktighet skal varsleren monteres 3 m unna fuktkilden. I veldige kalde eller varme rom, pass på at temperaturen i rommet ikke overstiger varslerens Optiske røykdetektorer er produsert for å oppdage røyk som kommer inn i røykvarslerens kammer. Den kan ikke oppdage gass eller åpen ild/flammer. Den er designet for å kunne gi alarm så tidlig som mulig, og spesielt ved ulmebranner og sterk røykutvikling. Den har en kraftig sirene som gjør at du og din familie kan komme dere ut før brannen sprer seg. Merk at dette forutsetter riktig plassering, montering og vedlikehold som beskrevet i denne manualen. OBS! Detektoren er ment å brukes kun i eneboliger, rekkehus og leiligheter. Røykvarslere som er plassert i felles oppholdsrom, utenfor selve boenheten, som f.eks. saler eller haller, vil ikke kunne varsle tidlig nok til brukeren. I leilighetskomplekser bør det settes opp minimum 1 røykvarsler i hver boenhet. Denne detektoren er ikke ment å installeres i lagerbygninger, industrilokaler eller bygninger med krav til spesiell brannvarsling og alarmsystemer. Denne varsleren kan ikke erstatte komplette brannvarslingssystem hvor mange mennesker oppholder seg, som f.eks. hotell, sykehus, sykehjem og motell etc. Denne detektoren vil ikke kunne varsle døve eller hørselshemmede. I slike tilfeller er det sterkt anbefalt at det brukes spesielle detektorer med lys og/eller vibrasjon. DE3642 1

4 I. Disse trådløse systemene er meget stabile og er av høy standard. Men på grunn av den lave sendeeffekten og begrensende rekkevidden så er det noen begrensinger man MÅ ta hensyn til. i) Mottakeren kan bli blokkert av radiosignaler på eller i nærheten av frekvensen som brukes, uavhenging av kodingen. ii) En mottaker kan bare ta i mot ett signal av gangen. iii) Trådløse systemer bør testes jevnlig for å avdekke eventuelle forstyrrelser og for å sikre at feil ikke oppstår. 5. VEDLIKEHOLD AV MCT Bytte av Batteri Denne røykvarsleren er laget for å være så vedlikeholdsfri som mulig. For å bevare varsleren i en funksjonell tilstand, bør den testes ukentlig. Gjør dette som beskrevet under. La det bli en god rutine å bytte batteriet (Alkalisk) en gang i året, selv om det ikke er noen indikasjon på at dette er dårlig eller defekt. Bytt batteriet umiddelbart når det kommer varsel om dette på sentralen. Hvis man overser denne meldingen, vil sentralen komme med et lite pip en gang i minuttet etter noen dager. Dette vil pågå i minimum 30 dager, før batteriet er defekt. NB: For å oppnå best mulig resultat skal Alkaliske eller Lithium batteri benyttes. Karbon Zink batterier er ikke gode nok. Alkaliske batteri kan kjøpes i alle foretninger som selger batteri. Følgende batteri kan brukes: Energizer Industrial Alkaline, Duracell #MN1604; or Gold Peak #1604P, #1604S. Bytt batteriet på følgende måte: A. Fjern varsleren fra braketten (se figur 2). B. Bytt batteri (se figur 3). 5.2 Vedlikehold Det er nødvendig å rengjøre varsleren regelmessig for at den skal fungere tilfredsstillende. Følg disse stegende: Bruk en støvsuger til å rense varsleren for støv. Løsne varsleren fra braketten for å rense den. Rens den også når varsleren gir fra seg et kort pip hvert 30 sekund (den røde LED n blinker mellom hvert pip). Dette indikerer at varslerens sensor må renses. Utfør funksjonstest ukentlig. NB! Hvis falsk alarm oppstår i perioder, sjekk varslerens plassering. Flytt den om nødvending. Rens som beskrevet. 6. ADDITIONAL ADVICE 6.1 Rutinetest av røykvarsleren The detector should be tested weekly and also whenever you suspect that it does not go into alarm. Push the test button firmly with your finger until the horn sounds (it may take up to 20 seconds). Also verify that the control panel responds to the transmitted fire alarm. If the detector fails, have it repaired or replaced immediately, to ensure that it works properly. Every 3 months the smoke detector must be checked by using smoke detectors test sprayer. WARNING: Never use an open flame of any kind to test your detector. You may set fire to damage the detector as well as your home. The built-in test switch accurately tests all detector functions, as required by Underwriters' Laboratories. This is the only correct way to test the unit. NOTE: If the alarm horn produces a loud continuous sound and the red LED flashes when you are not testing the unit, this means the detector has sensed smoke or combustion particles in the air. Verify that the alarm is a result of a possible serious situation, which requires your immediate attention. The alarm could be caused by a false situation. Cooking smoke or a dusty furnace, sometimes called "friendly fires" can cause the alarm to sound. If this happens, open a window or fan the air away to remove the smoke or dust. The alarm will turn off as soon as the air is completely clear. CAUTION: Do not disconnect the battery from the detector. This will remove your protection from fires. If there is any question as to the cause of an alarm, it should be assumed that the alarm is due to an actual fire and the residence should be evacuated immediately. If the alarm horn begins to beep once every 30 sec, this signal means that the detector's battery is weak. Install a new battery immediately. Keep fresh batteries on hand for this purpose. 6.2 Tips for å øke din sikkerhet mot brann Installasjon av røykvarslere i hjemmet ditt, er bare ett av mange tiltak som kan gjøres for å sikre hjemmet ditt. Du må også ha mulighet til å flykte ved branntilløp. For å være på den sikre siden, følg tipsene nedenfor. 1. Installér røykvarslere riktig. Følg nøye instruksjonene i denne manualen. Hold dem rene, og test dem ukentlig. 2. Husk at røykvarslere som er eldre enn 10 år normalt ikke virker tilfredsstillende, og at de ikke nødvendigvis vil varsle deg ved eventuell brann. Bytt ut til nye dersom de er eldre enn 10 år eller så fort som mulig dersom du oppdager at de ikke virker på en tilfredsstillende måte. 3. Følg lover og regelverk for Norsk standard, og unngå farlige situasjoner. Røyk aldri på sengen Hold lighter og fyrstikker unna barn Lagre lettantennelig materiale på sikre steder. Bruk/heng dem aldri nær åpen flamme eller varmekilde Hold el. anlegget i orden, sjekk dette jevnlig, og ikke overbelast kursene. Bruk alltid autorisert elektriker. Hold skorstein og ildsted rent til enhver tid. Vær sikker på at røyvarslere er riktig installert og at det er god avstand til brennbart materiale. Hold åpen flamme og flyttbare elektriske varmelement på avstand fra brennbart materiell Ha alltid ekstra batterier tilgjengelig til røykvarslere som kun blir drevet av batteri. 4. Lag en fluktplan og tren på denne med hele familien Tegn en plantegning av hus/leilighet, og finn mulige rømningsveier fra hvert rom. Forklare barna dine hva som menes med lyden fra røykvarsleren. Lær dem at de må være forberedt på å forlate hjemmet når røykvarsleren 4 DE3642

5 piper. Vis dem alternative fluktruter, og lær dem å sjekke om dører er varme før de åpnes. Fortell dem hvorfor de må holde seg nære gulvet og kanskje krabbe om nødvendig. Velg ut et sikkert møtested utenfor huset, med god avstand fra huset. Vis også dette til barna, slik at de forstår at de må vente på en voksen der. Ha rømningsøvelser hvert halvår, slik at alle i familien forstår viktigheten av dette Alle må være klar over hvor de skal møtes ved brann. Ring til brannvesenet tlf. 110 fra utsiden av huset dersom dette er mulig Ha alltid tilgjengelig godkjent brannsslukningsutstyr og annet nødvendig utstyr som f.eks. rømningsstige fra 2 etg. Dette må kunne brukes av hele familien. 7. SAMSVARSERKLÆRING (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig støy, og (2) Denne enheten må akseptere enhver støy som mottas, inkludert støy som kan føre til en uønsket funksjonalitet. NB! Forandringer eller modifikasjoner som blir gjort, og som ikke er godkjent av leverandør/installatør, kan føre til at bruker blir fratatt retten til å bruke utstyret. Elektronikken i denne enheten er blitt testet og godkjent for klasse B digitale enheter i hendhold til del 15 av FCC regelverket. Disse reglene er utarbeidet for å beskyttet mot radioforstyrrelse i et boligmiljø. Dette produktet genererer, bruker og sender ut radiosignaler. Hvis ikke dette blir installert som beskrevet i denne manualen kan dette skape forstyrrelser på annet radio/tv-utstyr. Dersom dette skjer under en vanlig installasjon, kan dette sjekkes ved å slå røykvarsleren av og på. For å eliminere dette kan følgende gjøres: Flytt antennen eller flytt mottakeren Øk avstanden mellom senderen og mottakeren Ta kontakt med leverandør og/eller en erfaren radio/tv tekniker. DE3642 1

6 Denne enheten etterkommer alle relevante krav i følge Directiv 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio and telecommunications terminal equipment Frekvenser for trådløst utstyr i Europa ( EU- land ) MHz Har ingen begrensning i EU land. 315 MHz Er ikke tillatt i noen EU land MHz (wide band) Er tillatt i alle EU land. GARANTI Visonic ltd. og/eller deres datterselskap og deres fabrikanter garanterer produktet, heretter referert til som produktet eller produktene, til å være i overensstemmelse med sine egne planer og spesifikasjoner og uten defekter i materiale og utførelse forutsatt normal bruk og service i en periode på 12 måneder fra ervervelsesdato. Fabrikantens forpliktelser er begrenset til å gjelde innenfor garantiperioden, og kan velge å reparere eller å bytte ut produktet eller en hvilken som helst del av det. Fabrikanten er ikke ansvarlig for demontering og/eller reinstallasjons kostnader. For å benytte seg av garantien må produktet returneres til fabrikanten med frakt betalt og forsikret. Denne garantien gjelder ikke i følgende tilfeller: uriktig installasjon, feilaktig bruk, feilaktig installasjon eller idriftsettelse, endringer, misbruk, ulykkestilfelle eller sabotasje, og reparasjon av andre enn fabrikanten. Denne garantien er eneste gjeldene og i stedet for alle eventuelle andre garantier, forpliktelser eller garantiansvar, enten skrevet, muntlig, uttrykt eller underforstått, iberegnet en hvilken som helst garanti fra salg eller for øvrig. Ikke under noen omstendigheter skal fabrikanten bli ansvarlig overfor noen, uansett viktig eller tilfeldig ødeleggelse som fører til brudd på denne garanti eller enhver annen garanti, som tidligere sagt. Denne garantien skal ikke modifiseres, endres eller utvides, og fabrikanten tillater ikke personer å handle på dens vegne i modifiseringen, endringen eller utvidingen av denne garantien. Denne garantien skal bare brukes på produktet. Alle produkter, tilbehør eller tilbehørsdeler fra andre fabrikanter brukt sammen med produktet deriblant batterier, skal dekkes utelukkende av deres egen garanti, dersom noen. Fabrikanten kan ikke bli ansvarliggjort for noen som helst ødeleggelse eller tap, uansett direkte, indirekte, tilfeldig, som følge av eller for øvrig, forårsaket av funksjonsfeil på produkt, som en følge av produkter, tilbehør eller tilbehørsdeler fra andre.enheter, inklusive batterier, brukt sammen med produktet Fabrikanten garanterer ikke at deres produkter ikke kommer til å bli endret eller modifisert, eller at produktene under noen omstendigheter vil forhindre dødsfall, psykiske eller fysiske skader og/eller skade på eiendom, som en følge av innbrudd, ran, brann eller andre faktorer, eller at produktet i alle tilfeller vil sørge for tilstrekkelig varsling eller beskyttelse. Bruker er inneforstått med at riktig installert og vedlikeholdt alarm bare reduserer risikoen for hendelser som innbrudd, ran og brann uten varsling, men fabrikanten forsikrer eller garanterer ikke for at dette ikke vil kunne skjer eller at det ikke vil være noe dødsfall, fysiske eller psykiske skader og/eller skade på eiendom som en følge av en slik.hendelse Fabrikanten skal ikke ha noe ansvar for dødsfall, fysisk eller psykiske skader og/eller skade på eiendom eller andre tap enten direkte, indirekte, tilfeldig, som følge av eller annet, basert på en fremsatt påstand om at produktet ikke fungerte korrekt. Men dersom fabrikanten blir holdt ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for tap eller skade som er oppstått under denne begrensede garantien eller forøvrig, uansett grunn eller opphav, skal ikke fabrikantens maksimums ansvar i noen tilfeller overstige innkjøpsprisen på produktet. Produktet skal kun bli reparert med.oppståtte skader Advarsel: Innehaver skal følge installasjonen og arbeidsinstrukser.og teste produktet og hele systemet minst en gang i uken For ulike grunner, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i miljømessige forhold, tekniske eller elektroniske forstyrrelser og sabotasjer, vil det kunne skje at produktet ikke oppfører seg som forventet. Bruker er rådet til å ta alle nødvendig forhåndsregler for.hennes/hans sikkerhet og beskyttelse av hans/hennes eiendom 6/91 Product Certificate Number 512c/01 VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B TEL-AVIV ISRAEL. PHONE: (972-3) , FAX: (972-3) VISONIC INC. (U.S.A.): 10 NORTHWOOD DRIVE, BLOOMFIELD CT PHONE: (860) , (800) FAX: (860) VISONIC LTD. (UK): FRASER ROAD, PRIORY BUSINESS PARK, BEDFORD MK44 3WH. PHONE: (0870) FAX: (0870) INTERNET: VISONIC LTD MCT-425 DE3642- (REV. 3 10/03) 6 DE3642