inneklima EnergiSparAS invester i energisparing uten å tenke finansiering ...med ResultatAvtale er det mulig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inneklima EnergiSparAS invester i energisparing uten å tenke finansiering ...med ResultatAvtale er det mulig"

Transkript

1 invester i energisparing uten å tenke finansiering...med ResultatAvtale er det mulig De mest komplette og fleksible løsningene i Norge, med fokus på energireduksjon og forbedret inneklima EnergiSparAS Automasjon

2 EnergiSpar AS ble stiftet i 1996 med det formål å drive utvikling, salg, markedsføring og finansiering av integrerte styringssystemer inne VVS styring, adgangskontroll, sikkerhet, CCTV, innbrudd, brann, lysstyring etc. EnergiSpar AS har hovedkontor i Trondheim. Siden 1998 h har vi arbeidet med optimalisering av energiforbruket i bygg. Med våre systemer oppnår kundene en besparelse på mellom 18 og 45%. Din klokeste investering Du kan spare store beløp hvert eneste år ved å gjennomføre enøk-tiltak. I forkant av besparelsene må det ofte store investeringer til. Dette kan virke problematisk siden disse investeringene må inn i et budsjett der de konkurerer med mange andre gode formål. EnergiSpar AS sørger for at du slipper å bekymre deg for finansieringen.

3 bygg- automasjon. Våre integrerte løsninger omfatter Integrert Energi Control, r EnergiSpar AS vært agent for Andover Controls i Skandinavia. Fra selskapet ble etablert Med Integrert Energi Control sparer vi over kr i energikostnader hvert år på de tiltak vi til nå har gjennomført. Arild Toft, vedlikeholdssjef Quality Alexandra Hotel, Molde ResultatAvtale med EnergiSpar AS betyr at du kan gjøre investeringen uten å investere. Ja, til og med uten å ta risiko! Vi sørger for investeringen og bærer risikoen. ResultatAvtale er en økonomisk gunstig metode for gjennomføring av tekniske og bygningsmessige oppgraderinger som resulterer i energi- og kostnadsreduksjoner. EnergiSpar AS prosjekterer og gjennomfører kostnadseffektive tiltak. Vi garanterer at reduksjonen i energiforbruket vil dekke alle prosjektkostnadene i avtaleperioden. For deg som kunde gir ResultatAvtale mange fordeler. Du får bedret inneklima, færre tekniske problemer og redusert vedlikehold. Når brukerne av bygningen opplever forbedret inneklima med komfortabel romtemperatur og luftkvalitet, vil dette resultere i fornøyde og produktive brukere av bygget. Tiltakene som gjøres er tuftet på utprøvd teknologi og ekspertise. Avtalen sikrer at du kun får en leverandør å forholde deg til. I tillegg vil ikke tiltakene ta plass på investeringsbudsjettet.

4 Konseptet Ved å inngå en avtale med EnergiSpar AS får du tilgang til ingeniører med meget høy kompetanse på energisparende tiltak. Vi sørger for tett oppfølging med deg som kunde fra avtalen inngås, og gjennom hele avtaleperioden. Over tid vet vi at energiforbruket øker når motivasjonen til brukerne avtar. Vår oppfølging sørger for at disiplinen opprettholdes i hele avtaleperioden. Ved hjelp av våre tiltak reduseres energiforbruket fra avtalens start. I avtaleperioden kan du velge å bruke hele eller deler av besparelsen til å betale for investeringen. Velger du å bruke deler av besparelsen vil du tjene penger fra dag en. Dette avhenger av ønsket lengde på avtaletid og likviditetsbehov i avtaleperioden. Energireduksjon under kontraktstid I korte trekk kan konseptet beskrives ut fra følgende tiltak: Konsulenter, både internt og eksternt, som vurderer behov, foreslår tiltak, gjennomfører tiltak og foretar opplæring av operatører Utbedringstiltak på bygninger, utstyr og interne rutiner. SD-Software og Integrert Energi Control installeres for overvåkning, styring og rapportering Oppfølging, kontroll og verifisering av energiforbruk gjennom hele avtaleperioden. Energikostnader energikostnader avtale start energiforbruk etter tiltak avtale slutt Besparelse etter kontraktsperiode tid

5 Prosessen Utvikling/design Rådgivning Produkter og løsninger Finansiering Garantier I starten av prosjektet går våre ingeniører inn og vurderer energisparende tiltak. Sammen med vårt eget Integrert Energi Control system tilbyr vi en pakke med tekniske forbedringer, oppgraderinger eller nye installasjoner. Tiltakene skjer gjennom endringer i forbindelse med fyringssentraler, nye energibærere som f.eks. varmepumper, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, elektrisk oppvarming, belysning, varmekabler osv. Alle tiltakene betales gjennom besparelser på energiforbruket. EnergiSpar AS gjør en vurdering av byggets totale energiforbruk. Energibehovet bestemmes og styres selektivt for å optimere energiforbruket i alle deler av bygget. Har du elektrisk oppvarming, går vi inn med vår Maksimalvokter som ikke har noen begrensninger i antall laster, justeringer i forhold til nye tariffer eller prissegmentering. Dette kan du f.eks. dra nytte av ved rimelig nattkraft. Har du sentralvarme, vil vi benytte rimeligste energibærer utfra energibehov, utetemperatur, virkningsgrader, tap, og priser på energi. I tillegg kan vi legge inn data for beregnet utetemperatur i kommende periode. Vi logger og rapporterer energiforbruk og besparelser. Det gjør at vi til enhver tid kan påvise avvik i forhold til målsetning. EnergiSpar AS har kontinuerlig overvåkning av anleggene og kan lage serviceavtaler på det nivå som passer deg og ditt bygg. Gjennom hele prosessen rapporterer vi resultater i forhold til målsetninger. Dette for at du som Gjennomføring Implementering av valgt løsning Drift Operativ service Rapporter og verifisering av resultat * Operasjonell drift * Energilevering * Eiendomsdrift * Outsourcing av økonomi funksjoner kunde til enhver tid skal være trygg på at avtalen følges etter på forhånd definerte kriterier. Integrert Energi Control er ryggraden i våre tiltak. Systemet styrer alle typer energikilder, fra fyringskjeler til belysning. Systemet optimerer energiforbruket, og kan tilpasses ethvert bygg i henhold til tilstand og behov. Med Integrert Energi Control vil EnergiSpar AS kontrollere energiproduksjonen selektivt etter byggets virkelige behov og termiske forhold. * Punktene som er merket med grått illustrerer tjenester som blir levert av våre samarbeidspartnere. De er alle blant markedets ledende aktører på sine spesialområder.

6 Måling og oppfølging Måling av hva investeringene faktisk fører til av besparelser er et kritisk punkt i en ytelseskontrakt. EnergiSpar AS tar utgangspunkt i energiforbruk før (de tre siste år) og etter implementering av tiltakene. Før tiltakene iverksettes kartlegges potensialet for sparing. Sammen med kunden blir målet for besparelsene satt. Det kan gjøres én gang før avtalens start eller ved intervaller i henhold til avtalt plan. Sammen med kunden holder vi årlige statusmøter halv-årlig eller årlig. I tillegg foretar EnergiSpar AS kontinuerlig evaluering/revidering. Resultatavtale forutsetter at du som kunde kan ha 100% tillit til at resultatene måles og rapporteres på en objektivt forsvarlig måte. EnergiSpar AS bruker Energinet.no energioppfølgingsystem over Internett til registrering av sanntids- og historiske data. Energinet.no er totalt integrert i vårt system, og følger NVE`s standard for energioppfølging i Norge. Dette gir deg som kunde trygghet og forutsigbarhet i avtaleforholdet. Vår verifikasjon inneholder blant annet: kontinuerlig måling av data rapporter på avtalte tidspunkter simulering av data viser besparelse på systemnivå (f.eks varme eller lys) Finansieringen Finansieringen er et av hovedargumentene for å inngå en Resultatavtale med EnergiSpar AS. Vi garanterer at du kan inngå avtalen uten noen investeringskostnader. Avtalen er basert på en vinn-vinn situasjon. Du finansierer tiltakene ved hjelp av besparelsen i energiforbruk samtidig som du kan få direkte kostnadskutt fra dag en. Begge parter har gjensidig interesse i at energibesparelsene blir så store som mulig. Finansieringen av prosjektet skjer ved at Energispar AS krediteres en avtalt andel av energibesparelsen. Prosentandelen fastsettes i forhold til hvor lenge avtalen skal løpe og hvor stor del av besparelsen du selv ønsker å sitte igjen med hvert år. Den typiske avtalen innebærer at EnergiSpar AS blir godskrevet hele eller størstedelen av besparelsen i avtaleperioden pluss en motivasjonssplitt av resultatet utover garantert energireduksjon. Avtalen sikrer at du som kunde ikke trenger å binde kapital i prosjektet. EnergiSpar AS garanterer økonomisk for selve energibesparelsen.

7 EnergiOppfølgingSystemet over Internet Energinet.no Energioppfølging er en systematisk, periodisk kontroll og oppfølging av energiforbruket. Et energioppfølgingssystem er det viktigste verktøyet for å kunne kontrollere og følge opp energiforbruket. Registreringen vil skje automatisk ukentlig. Dette vil gi deg automatisk oppdaterte ET-kurver. Hvorfor er energioppfølging viktig? Energioppfølging alene, altså uten andre fysiske tiltak, gir 5-10% lavere energibruk. Dette er fordi energioppfølging er motiverende og påvirker energiatferden til de som er i bygget Energioppfølging gir kontroll av tekniske installasjoner. En feil ved for eksempel en varmeveksler vil umiddelbart bli avdekket og alarm vil bli sendt driftsansvarlig Energioppfølging vil vise hvor det er best å sette inn energisparetiltak, økonomisk garantert f.eks via EnergiSpar`s ResultatAvtale Energioppfølging kontrollerer at energisparetiltak virker som forutsatt - verifisering av resultat Energioppfølging sikrer at virkningen av slike til tak ikke avtar over tid - opprettholder fokus Gir deg kontroll over dine bygningers energiforbruk Data lastes Automatisk over Internet ET-kurver Gir deg informasjon om energi avvik Grafer over energiblokker Diagramveiviser Gir deg på en enkel og forståelig måte byggets energiprofil Automatisk Dataoverføring fra Datalogger GS-1X (GSM/GPRS Data logger) Økonomiske rapporter og tabeller Sender automatisk ut rapporter riktig rapport til rett person i organisasjonen Payback beregninger over ENØK investeringer EnergiSpar AS kan nå tilby kommuner og private byggherrer "gratis"* Energinet.no Energioppfølgingsystem. Tilbudet gjelder software, oppkobling og web administrasjon. Gjennom vårt konsept vil du ikke belaste dinebudsjetter ved installasjon av Energinet.no, men spare energi og penger fra dag en! Er du interressert i å redusere ditt energiforbruk, ta kontakt for ytterligere informasjon. *eventuellt hardware for å innhente puls og energiforbruk kommer i tillegg.

8 Ubegrenset og meget fleksibel Maksimal Vokter med Integrert Temperatur Kontroll "Stand Alone" Maksimalvokter som kan integreres i de fleste SD-anlegg Enkel justering og omprogrammering ved tariff forandringer eller skifte av energileverandør Ingen begrensning i valg av faste eller variable perioder Maksimalvokter kan styres via perifer kontroll eller fra som f.eks SMS-innstillinger Ubegrenset antall laster eller soner Optimal start og stopp sikrer optimalt energiforbruk Ubegrenset prioritetsnivå for hver sone, totalt og individuelt Muligheter for Grafikkbilder for rekonfigurering, alarm håndtering og grafer Alarmer til SMS eller som Data visning over HTML eller til MS Excel Web sider for rekonfigurering over lokalt Intranett Touch screen display kan monteres lokalt eller perifert for kontroll og justering Kontroll og justering via SMS eller GSM modem, slik at f.eks energileverandør kan justere max nivåer Energidata kan automatisk lastes til EnergiSpar`s Integrert temperatur kontroll for optimal last kontroll og rullering Maksimalvokteren er fremtidsrettet. Maksimalvokteren kan arbeide ut fra faste måleperioder og maxstørrelser eller variasjon av disse over døgnet, uken eller periode/sesong. Dette gjør at Maksimalvokteren er forberedt for fremtidige tariff- og prisstrukturer fra myndigheter og energileverandører. Ubegrenset antall laster kan bli konfigurert i Maksimalvokter strategien. Disse lastene kan enten være kritiske eller ikke-kritiske hvor vi kan automatisk justere temperatursektpunkt for å optimalisere og redusere byggets energi behov. Dette uten å forringe inneklima eller arbeidsmiljø. Maksimalvokteren sammen med den integrerte temperatur kontrollen er utviklet for en overliggende kontroll strategi til en bygnings infrastruktur slik at vi sikrer en komplett last og kwh kontroll, uten at dette går ut overbyggets inneklima. Når vi integrerer og optimaliserer last og kwh kontroll med temperatur kontroll, sikres både inneklima, arbeidsmiljø og maksimale besparelser. Maksimalvokteren arbeider i kalkulerte perioder eller faste tidsperioder som for eksempel hvert 30 eller 15 minutt, eller trigget direkte fra energimåleren. Lastverdien blir konstant overvåket og sjekket mot målet, som deretter forutsier last rullering og rotasjon innenfor de gitte grensene. Behovet i perioden vil så bli brukt i prioriteringssystemet for å kalkulere hvilke laster som er tilgjengelig og hvilke som kan taes ut. Lastinformasjonen til vårt system kan enten komme fra en energimåler eller fra flere målere. Det er mulig å kommunisere kostnadseffektivt med flere målere via protokoller som f.eks MODBUS.

9 Energivelgersentral Optimalisering av behov, pris og automatisk valg av riktig Energikilde Optimalisert drift basert på byggets virkelige energibehov, energisentralens tekniske data, utetemperatur, og energipriser. Energivelgersentralen er utviklet for å styre og kontrollere fyrrom slik at disse skifter energikilde på riktig tidspunkt, ut fra byggets virkelige behov og priser på energi. Energivelger Sentralen vil til enhver tid vite hvilken strategi som skal følges og kontrollere dette automatisk. Kan integreres i de fleste SD-anlegg. GSM modem for perifer prissetting Standard løsninger for forskjellige kjel- og energisammensetninger Integrert Temperatur og bygningskontroll Grafisk brukergrensesnitt for alarmer og grafinformasjon Tidsprogram og sanntidsregulering Data logging, gangtider for kjeler og pumper etc. Data kan sendes til EOS på Internett for Energi Energivelger Sentralen fra EnergiSpar AS gir deg: Stand Alone enhet som kan operere alene eller integreres i SD-anlegg Integrert Energi Control - Styring i forhold til byggets virkelige energi behov Styring og kontroll for alle typer kjeler og energityper, meget fleksibelt system Viser skjermbilder for tilstand, for alarmhåndte ring og automatisk/manuell energipris informasjon Automatisk pris konfigurasjon manuelt eller automatisk Oppfølging og rapporter Automatiske rapporter genereres og sendes via til din PC eller mobiltelefon Konfigurasjon kan enten foregå via lokalt display eller via en Palm Organiser Energi data kan automatisk sendes til EnergiSpar`s Dokumenterte meget gode resultater Kostnadseffektiv installasjon og rask payback tid Datalogger GS-1X Den nye og rimelige måten og kommunisere med energimålere på! Registrerer og lagrer Målerdata og Temperatur Informasjon Styrer laster Mottar SMS kommandoer Sender SMS Alarmer GSM modem data tilgang Data innsamling for EOS over Web Klar for GPRS Dataloggeren kan brukes av: fjernavlesing av energimålere og utkobling av prioriterte laster av kraftleverandører informasjonsinnhenting fra perifere bygninger opp mot EnergiOppfølgingSystem informasjonsinnhenting fra perifere bygninger opp mot Sentral Driftskontroll anlegg rimelig og enkel investering for energioppfølging og last styring av mindre bygninger som f.eks barnehager o.l. GS-1X Datalogger har standardfunksjoner som omfatter kontroll av utganger fjernstyrt via SMS,Tale, WEB, WAP og GPRS. Alarmfunksjoner og temperaturavlesinger. * Kostnadseffektiv * Enkel installasjon * Kommuniserer med alle typer SD-anlegg * Kan kobles direkte opp mot Nobø Orion 512 * Last regulering * Temperaturlogging * Energikontroll * Pay Back tid ned mot 1 måned * Alarm beskjeder til SD-anlegg, SMS, WAP osv.

10 Referanser Verran Kommune 6 bygninger Rakkestad Kommune 3 bygninger Nord Trøndelag Fylkeskommune 4 bygninger Fosnes Kommune 3 bygninger Overhalla Kommune 4 bygninger Namsos Kommune 4 bygninger Verdal Kommune 3 bygninger Lierne Kommune 3 bygninger Levanger Kommune 1 bygning Oslo Kommune Skoleetaten 2 bygninger Statsbygg 1 bygning Lyngsnes Gartneri 2 bygninger Astoria Hotell Alexandra Hotell Osen Kommune 3 bygninger Mosvik Kommune 4 bygninger Bjugn Kommune 1 bygning Rauma Kommune 6 bygninger Smøla Kommune 9 bygninger Rennebu Kommune 4 bygninger Lørenskog Kommune 1 bygning Surnadal Kommune 1 bygning Namsskogan Kommune 4 bygninger Roan Kommune 6 bygninger Sykehjem med store besparelser "...Ved utbyggingen ble det installert et SD- anlegg med et system for optimalisering og registrering av energibruken (Integrert Energi Control) utviklet av EnergiSpar AS. Systemet sørger for optimal energiproduksjon og at rimeligste energikilde til enhver tid blir valgt. Erfaringene med dette anlegget er svært gode. Beregninger viser en energibesparelse på 30% i de to nye fløyene, sett i forhold til normtall i NS På tross av utvidelsen av sykehjemmet - en dobbling av arealet - er ikke energibruken økt merkbart. Energibesparelsen i administrasjonsbygget er på ca. 40% i forhold til tidligere. I tillegg til ENØK- gevinstene ved SD- anlegget gir anlegget også større sikkerhet ved driftsstans, noe som er av stor betydning for et sykehjem. Feil ved klimaanlegg varsles bl.a med alarm." Sintef på oppdrag fra Husbanken, Miljøvennlig energibruk i sykehjem og omsorgsboliger Sparefinansiering en løsning for å få realisert enøk prosjekter. IFE har vært igjennom et EU prosjekt der sparefinansiering innenfor industrien ble undersøkt. Sparefinanisering har inntil nå stort sett blitt utprøvd innenfor byggsektoren, men konseptet er også overførbart til industrien. Sparefinansiering kan være en løsning på å få realisert enøk prosjekter i bygg og bedrifter. Et problem ved mange bedrifter er at investeringer som skal få gjennomslag må ha svært god lønnsomhet. Lønnsomme prosjekter (payback 3-5 år), blir ofte satt bak i køen av andre prosjekter som gir bedre avkastning. Ved å overlate investeringen til en utenforstående part, berøres ikke bedriftens egne finansielle midler og midler kan frigjøres til andre prosjekter. Et annet problem ved mange bedrifter, er at krav til effektivitet har ført til nedbemanning. Ved å la en utenforstående part slippe til, får bedriften tilgang på ekspertise den selv ikke har. Alle bedrifter kan ikke ha all spisskompetanse, men i løpet av tilbakebetalingstiden vil personellet opparbeide seg kunnskap i å drive det innkjørte anlegget. Kathrine Sandvei, IFE institutt for energiteknikk EnergiSparAS Automasjon Hoeggveien 66, 7036 Trondheim, tlf.: , fax: e.mail: Rosenborg GK AS. R18997B1

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Energiledelse og EOS systemer

Energiledelse og EOS systemer Energiledelse og EOS systemer Ole Anders Fiskum Leder Entro Oslo >> Vi gjør noe med det 29.10.2014 1 Kort om Entro 55 ansatte Norges største enøkrådgivermiljø Trondheim (HK) Oslo Stockholm Våre kjerneområder

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer

Energiguiden ditt verktøy for lavere energikostnader

Energiguiden ditt verktøy for lavere energikostnader Energiguiden ditt verktøy for lavere energikostnader Statkraft jobber kontinuerlig med å levere konkurransedyktig miljøvennlig varme og samtidig utnytte energikildene i våre fjernvarmenett best mulig.

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

GURUSOFT REPORT Industri, bygg, eiendom, næring & nytelse

GURUSOFT REPORT Industri, bygg, eiendom, næring & nytelse GURUSOFT REPORT Industri, bygg, eiendom, næring & nytelse PRODUKTOVERSIKT Produkt Report EOS Lab2Report Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Grunnleggende rapportsystem - Inneholder alle

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

GURUSOFT REPORT og EOS

GURUSOFT REPORT og EOS GURUSOFT REPORT og EOS Kommunalteknikk VA og bygg PRODUKTOVERSIKT Produkt Report EOS Lab2Report Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Grunnleggende rapportsystem - Inneholder alle innsamlede

Detaljer

Fra ildsjel til energiledelse

Fra ildsjel til energiledelse EN 16001 ny europeisk standard for energiledelse (eksempler og verktøy) Hans Even Helgrud, seniorrådgiver New Energy Performance AS (NEPAS) Miljøledelse 09 NHO konferansesenter Majorstuen, 3. november

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

SD-anlegg Hva mer kan det benyttes til?

SD-anlegg Hva mer kan det benyttes til? Rediger bunntekst SD-anlegg Hva mer kan det benyttes til? Eksempler på praktisk bruk, som kan redusere driftskostnader og spare miljøet. André Narud Simonsen Årets Grønne Driftskonferanse 2016 PRESENTASJON

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Elmålere med bustilkobling, ferdig konfigurerte operatørpaneler med logging og trend- funksjon Kan enkelt installeres av en elektriker

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Hvorfor optimalisere energibruk? I EU: (jfr. BREF om energieffektivitet) Klimahensyn Det store forbruket av uerstattelig energi og behovet for å oppnå bærekraftighet

Detaljer

INTRODUKSJON SIDEOVERSIKT

INTRODUKSJON SIDEOVERSIKT 1 SIDEOVERSIKT INTRODUKSJON Energisparing er noko alle bedrifter som enten eig eller leiger næringseiendom kan spare pengar på å jobbe med. Om di bedrift har begynt å jobbe med dette, eller kanskje ikkje

Detaljer

GKargus INGEN SPANING, INGEN ANING. argusøyne, se grundig, med årvåkenhet (ofte: pga. skepsis, mistanke)

GKargus INGEN SPANING, INGEN ANING. argusøyne, se grundig, med årvåkenhet (ofte: pga. skepsis, mistanke) GKargus INGEN SPANING, INGEN ANING argusøyne, se grundig, med årvåkenhet (ofte: pga. skepsis, mistanke).. 25.11.2014 1 Overordnet SD anlegg? Aure Halsa Rindal Smøla Surnadal Sunndal??? Tingvoll??? Hvorfor

Detaljer

Temadag for driftspersonell i Sunndal og Tingvoll kommune 19. november 2014 Energiledelse EOS. Trude Kjos

Temadag for driftspersonell i Sunndal og Tingvoll kommune 19. november 2014 Energiledelse EOS. Trude Kjos Temadag for driftspersonell i Sunndal og Tingvoll kommune 19. november 2014 Energiledelse EOS Trude Kjos Agenda 11.45-12.15 Teori EOS. 12.15-13.00 Praktisk øvelse EOS. 13.00-13.15 Pause. 13.15-14.30 Praktisk

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell.

Detaljer

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS SIEMENS Fremtidens SD-anlegg Arild Fossbakk Siemens Ltd 2009. All rights reserved. 5-10-15 år tilbake 90-tallet: personsøkere mye brukt 1990: Internet tilgjengelig kommersielt 1995: Windows 95 released

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFTSKONFERANSEN 2011 KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFT AV NYTT HOVEDKONTOR SPAREBANK1-SMN I TRONDHEIM NY TEKNOLOGI FØRER TIL NYE DRIFTSMETODER. HVA KAN VI LÆRE? Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

GK TotalTeknisk Service VI tar ansvaret for vedlikehold og drift av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg DU sparer penger, tid og energi!

GK TotalTeknisk Service VI tar ansvaret for vedlikehold og drift av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg DU sparer penger, tid og energi! GK TotalTeknisk Service VI tar ansvaret for vedlikehold og drift av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg DU sparer penger, tid og energi! GK TotalTeknisk Service er mer enn bare service og vedlikehold -

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Hestehaven barnehage Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: 652 Energiprogrammet Lindesnes kommune Post/ Besøksadresse: Enøk Total AS Langgata 15 4514 MANDAL Dokument

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene?

Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene? Bygg + 2016 Oslo 1. Juni og Trondheim 7. Juni Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II 2012 2017 Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene? Emma

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Energieffektivisering med garantert resultat Tor Brekke Enova Hva er EPC? Energy Performance Contracting: Forretningsmodell for å gi garantert avkastning på investeringer

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Presentasjon av deltagere Navn Stilling/ansvar EPC bakgrunn Ønsker for dagen 2 Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering:

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen.

Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen. Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen. Innhold Generelt... 2 Innsamling av målerdata.... 2 Systemoppbygging.... 3 Avviksbehandling.... 4 Rapportering... 4 Avtale.... 5 Generelt. Det skal

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. 100982 1.2 11. april 2013, Energiligaen, Lillestrøm, Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF 2 Bjørn Antonsen

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank.

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Kjøpsveileder Akkumulatortank Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Hva er en akkumulatortank? En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: VEILEDNING FOR BORETTSLAG

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: VEILEDNING FOR BORETTSLAG EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: VEILEDNING FOR BORETTSLAG HVORFOR GEOENERGI? Berggrunnen i Norge egner seg svært godt til utvinning av geoenergi. Med tanke på de stadig strengere kravene til

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Gulskogen Drammen Norway

Gulskogen Drammen Norway 1 Gulskogen, Drammen Gulskogen Drammen Norway 3 Gulskogen is located in the south west of Oslo, approx. 50 km. from the city centre. Norway Greater Oslo Drammen/Gulskogen Before the refurbishment After

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 AerWeb er en tilleggsmodul som kan plasseres i alle Aermec aggregater og som gir mulighet å kommunisere via internett. Kommunikasjonene kan foregå på

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER 2016 Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider:

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Isbaneseminar Oslo, 18. mars 2014 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling

Detaljer

Miljøhuset GK. «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014

Miljøhuset GK. «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014 Miljøhuset GK «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014 Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon - GK Norge AS 09.10.2013 TL Godt innemiljø. Nytt hovedkontor GK -

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligente løsninger for I Europa står bygninger for 40 prosent av det samlede energiforbruket. Sykehus har et spesielt stort

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Presentasjon av Free Energy s HYSS Hybrid Solar System

Presentasjon av Free Energy s HYSS Hybrid Solar System Presentasjon av Free Energy s HYSS Hybrid Solar System Ideen og oppstarten år 2010 Free Energys visjon er å tilby solbaserte energisystemer som kan levere all den energien som bygninger behøver Rolf Lillemo-

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport ENØK Mars 2008 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 3 2.2 Bakgrunn, formål

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer