inneklima EnergiSparAS invester i energisparing uten å tenke finansiering ...med ResultatAvtale er det mulig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inneklima EnergiSparAS invester i energisparing uten å tenke finansiering ...med ResultatAvtale er det mulig"

Transkript

1 invester i energisparing uten å tenke finansiering...med ResultatAvtale er det mulig De mest komplette og fleksible løsningene i Norge, med fokus på energireduksjon og forbedret inneklima EnergiSparAS Automasjon

2 EnergiSpar AS ble stiftet i 1996 med det formål å drive utvikling, salg, markedsføring og finansiering av integrerte styringssystemer inne VVS styring, adgangskontroll, sikkerhet, CCTV, innbrudd, brann, lysstyring etc. EnergiSpar AS har hovedkontor i Trondheim. Siden 1998 h har vi arbeidet med optimalisering av energiforbruket i bygg. Med våre systemer oppnår kundene en besparelse på mellom 18 og 45%. Din klokeste investering Du kan spare store beløp hvert eneste år ved å gjennomføre enøk-tiltak. I forkant av besparelsene må det ofte store investeringer til. Dette kan virke problematisk siden disse investeringene må inn i et budsjett der de konkurerer med mange andre gode formål. EnergiSpar AS sørger for at du slipper å bekymre deg for finansieringen.

3 bygg- automasjon. Våre integrerte løsninger omfatter Integrert Energi Control, r EnergiSpar AS vært agent for Andover Controls i Skandinavia. Fra selskapet ble etablert Med Integrert Energi Control sparer vi over kr i energikostnader hvert år på de tiltak vi til nå har gjennomført. Arild Toft, vedlikeholdssjef Quality Alexandra Hotel, Molde ResultatAvtale med EnergiSpar AS betyr at du kan gjøre investeringen uten å investere. Ja, til og med uten å ta risiko! Vi sørger for investeringen og bærer risikoen. ResultatAvtale er en økonomisk gunstig metode for gjennomføring av tekniske og bygningsmessige oppgraderinger som resulterer i energi- og kostnadsreduksjoner. EnergiSpar AS prosjekterer og gjennomfører kostnadseffektive tiltak. Vi garanterer at reduksjonen i energiforbruket vil dekke alle prosjektkostnadene i avtaleperioden. For deg som kunde gir ResultatAvtale mange fordeler. Du får bedret inneklima, færre tekniske problemer og redusert vedlikehold. Når brukerne av bygningen opplever forbedret inneklima med komfortabel romtemperatur og luftkvalitet, vil dette resultere i fornøyde og produktive brukere av bygget. Tiltakene som gjøres er tuftet på utprøvd teknologi og ekspertise. Avtalen sikrer at du kun får en leverandør å forholde deg til. I tillegg vil ikke tiltakene ta plass på investeringsbudsjettet.

4 Konseptet Ved å inngå en avtale med EnergiSpar AS får du tilgang til ingeniører med meget høy kompetanse på energisparende tiltak. Vi sørger for tett oppfølging med deg som kunde fra avtalen inngås, og gjennom hele avtaleperioden. Over tid vet vi at energiforbruket øker når motivasjonen til brukerne avtar. Vår oppfølging sørger for at disiplinen opprettholdes i hele avtaleperioden. Ved hjelp av våre tiltak reduseres energiforbruket fra avtalens start. I avtaleperioden kan du velge å bruke hele eller deler av besparelsen til å betale for investeringen. Velger du å bruke deler av besparelsen vil du tjene penger fra dag en. Dette avhenger av ønsket lengde på avtaletid og likviditetsbehov i avtaleperioden. Energireduksjon under kontraktstid I korte trekk kan konseptet beskrives ut fra følgende tiltak: Konsulenter, både internt og eksternt, som vurderer behov, foreslår tiltak, gjennomfører tiltak og foretar opplæring av operatører Utbedringstiltak på bygninger, utstyr og interne rutiner. SD-Software og Integrert Energi Control installeres for overvåkning, styring og rapportering Oppfølging, kontroll og verifisering av energiforbruk gjennom hele avtaleperioden. Energikostnader energikostnader avtale start energiforbruk etter tiltak avtale slutt Besparelse etter kontraktsperiode tid

5 Prosessen Utvikling/design Rådgivning Produkter og løsninger Finansiering Garantier I starten av prosjektet går våre ingeniører inn og vurderer energisparende tiltak. Sammen med vårt eget Integrert Energi Control system tilbyr vi en pakke med tekniske forbedringer, oppgraderinger eller nye installasjoner. Tiltakene skjer gjennom endringer i forbindelse med fyringssentraler, nye energibærere som f.eks. varmepumper, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, elektrisk oppvarming, belysning, varmekabler osv. Alle tiltakene betales gjennom besparelser på energiforbruket. EnergiSpar AS gjør en vurdering av byggets totale energiforbruk. Energibehovet bestemmes og styres selektivt for å optimere energiforbruket i alle deler av bygget. Har du elektrisk oppvarming, går vi inn med vår Maksimalvokter som ikke har noen begrensninger i antall laster, justeringer i forhold til nye tariffer eller prissegmentering. Dette kan du f.eks. dra nytte av ved rimelig nattkraft. Har du sentralvarme, vil vi benytte rimeligste energibærer utfra energibehov, utetemperatur, virkningsgrader, tap, og priser på energi. I tillegg kan vi legge inn data for beregnet utetemperatur i kommende periode. Vi logger og rapporterer energiforbruk og besparelser. Det gjør at vi til enhver tid kan påvise avvik i forhold til målsetning. EnergiSpar AS har kontinuerlig overvåkning av anleggene og kan lage serviceavtaler på det nivå som passer deg og ditt bygg. Gjennom hele prosessen rapporterer vi resultater i forhold til målsetninger. Dette for at du som Gjennomføring Implementering av valgt løsning Drift Operativ service Rapporter og verifisering av resultat * Operasjonell drift * Energilevering * Eiendomsdrift * Outsourcing av økonomi funksjoner kunde til enhver tid skal være trygg på at avtalen følges etter på forhånd definerte kriterier. Integrert Energi Control er ryggraden i våre tiltak. Systemet styrer alle typer energikilder, fra fyringskjeler til belysning. Systemet optimerer energiforbruket, og kan tilpasses ethvert bygg i henhold til tilstand og behov. Med Integrert Energi Control vil EnergiSpar AS kontrollere energiproduksjonen selektivt etter byggets virkelige behov og termiske forhold. * Punktene som er merket med grått illustrerer tjenester som blir levert av våre samarbeidspartnere. De er alle blant markedets ledende aktører på sine spesialområder.

6 Måling og oppfølging Måling av hva investeringene faktisk fører til av besparelser er et kritisk punkt i en ytelseskontrakt. EnergiSpar AS tar utgangspunkt i energiforbruk før (de tre siste år) og etter implementering av tiltakene. Før tiltakene iverksettes kartlegges potensialet for sparing. Sammen med kunden blir målet for besparelsene satt. Det kan gjøres én gang før avtalens start eller ved intervaller i henhold til avtalt plan. Sammen med kunden holder vi årlige statusmøter halv-årlig eller årlig. I tillegg foretar EnergiSpar AS kontinuerlig evaluering/revidering. Resultatavtale forutsetter at du som kunde kan ha 100% tillit til at resultatene måles og rapporteres på en objektivt forsvarlig måte. EnergiSpar AS bruker Energinet.no energioppfølgingsystem over Internett til registrering av sanntids- og historiske data. Energinet.no er totalt integrert i vårt system, og følger NVE`s standard for energioppfølging i Norge. Dette gir deg som kunde trygghet og forutsigbarhet i avtaleforholdet. Vår verifikasjon inneholder blant annet: kontinuerlig måling av data rapporter på avtalte tidspunkter simulering av data viser besparelse på systemnivå (f.eks varme eller lys) Finansieringen Finansieringen er et av hovedargumentene for å inngå en Resultatavtale med EnergiSpar AS. Vi garanterer at du kan inngå avtalen uten noen investeringskostnader. Avtalen er basert på en vinn-vinn situasjon. Du finansierer tiltakene ved hjelp av besparelsen i energiforbruk samtidig som du kan få direkte kostnadskutt fra dag en. Begge parter har gjensidig interesse i at energibesparelsene blir så store som mulig. Finansieringen av prosjektet skjer ved at Energispar AS krediteres en avtalt andel av energibesparelsen. Prosentandelen fastsettes i forhold til hvor lenge avtalen skal løpe og hvor stor del av besparelsen du selv ønsker å sitte igjen med hvert år. Den typiske avtalen innebærer at EnergiSpar AS blir godskrevet hele eller størstedelen av besparelsen i avtaleperioden pluss en motivasjonssplitt av resultatet utover garantert energireduksjon. Avtalen sikrer at du som kunde ikke trenger å binde kapital i prosjektet. EnergiSpar AS garanterer økonomisk for selve energibesparelsen.

7 EnergiOppfølgingSystemet over Internet Energinet.no Energioppfølging er en systematisk, periodisk kontroll og oppfølging av energiforbruket. Et energioppfølgingssystem er det viktigste verktøyet for å kunne kontrollere og følge opp energiforbruket. Registreringen vil skje automatisk ukentlig. Dette vil gi deg automatisk oppdaterte ET-kurver. Hvorfor er energioppfølging viktig? Energioppfølging alene, altså uten andre fysiske tiltak, gir 5-10% lavere energibruk. Dette er fordi energioppfølging er motiverende og påvirker energiatferden til de som er i bygget Energioppfølging gir kontroll av tekniske installasjoner. En feil ved for eksempel en varmeveksler vil umiddelbart bli avdekket og alarm vil bli sendt driftsansvarlig Energioppfølging vil vise hvor det er best å sette inn energisparetiltak, økonomisk garantert f.eks via EnergiSpar`s ResultatAvtale Energioppfølging kontrollerer at energisparetiltak virker som forutsatt - verifisering av resultat Energioppfølging sikrer at virkningen av slike til tak ikke avtar over tid - opprettholder fokus Gir deg kontroll over dine bygningers energiforbruk Data lastes Automatisk over Internet ET-kurver Gir deg informasjon om energi avvik Grafer over energiblokker Diagramveiviser Gir deg på en enkel og forståelig måte byggets energiprofil Automatisk Dataoverføring fra Datalogger GS-1X (GSM/GPRS Data logger) Økonomiske rapporter og tabeller Sender automatisk ut rapporter riktig rapport til rett person i organisasjonen Payback beregninger over ENØK investeringer EnergiSpar AS kan nå tilby kommuner og private byggherrer "gratis"* Energinet.no Energioppfølgingsystem. Tilbudet gjelder software, oppkobling og web administrasjon. Gjennom vårt konsept vil du ikke belaste dinebudsjetter ved installasjon av Energinet.no, men spare energi og penger fra dag en! Er du interressert i å redusere ditt energiforbruk, ta kontakt for ytterligere informasjon. *eventuellt hardware for å innhente puls og energiforbruk kommer i tillegg.

8 Ubegrenset og meget fleksibel Maksimal Vokter med Integrert Temperatur Kontroll "Stand Alone" Maksimalvokter som kan integreres i de fleste SD-anlegg Enkel justering og omprogrammering ved tariff forandringer eller skifte av energileverandør Ingen begrensning i valg av faste eller variable perioder Maksimalvokter kan styres via perifer kontroll eller fra som f.eks SMS-innstillinger Ubegrenset antall laster eller soner Optimal start og stopp sikrer optimalt energiforbruk Ubegrenset prioritetsnivå for hver sone, totalt og individuelt Muligheter for Grafikkbilder for rekonfigurering, alarm håndtering og grafer Alarmer til SMS eller som Data visning over HTML eller til MS Excel Web sider for rekonfigurering over lokalt Intranett Touch screen display kan monteres lokalt eller perifert for kontroll og justering Kontroll og justering via SMS eller GSM modem, slik at f.eks energileverandør kan justere max nivåer Energidata kan automatisk lastes til EnergiSpar`s Integrert temperatur kontroll for optimal last kontroll og rullering Maksimalvokteren er fremtidsrettet. Maksimalvokteren kan arbeide ut fra faste måleperioder og maxstørrelser eller variasjon av disse over døgnet, uken eller periode/sesong. Dette gjør at Maksimalvokteren er forberedt for fremtidige tariff- og prisstrukturer fra myndigheter og energileverandører. Ubegrenset antall laster kan bli konfigurert i Maksimalvokter strategien. Disse lastene kan enten være kritiske eller ikke-kritiske hvor vi kan automatisk justere temperatursektpunkt for å optimalisere og redusere byggets energi behov. Dette uten å forringe inneklima eller arbeidsmiljø. Maksimalvokteren sammen med den integrerte temperatur kontrollen er utviklet for en overliggende kontroll strategi til en bygnings infrastruktur slik at vi sikrer en komplett last og kwh kontroll, uten at dette går ut overbyggets inneklima. Når vi integrerer og optimaliserer last og kwh kontroll med temperatur kontroll, sikres både inneklima, arbeidsmiljø og maksimale besparelser. Maksimalvokteren arbeider i kalkulerte perioder eller faste tidsperioder som for eksempel hvert 30 eller 15 minutt, eller trigget direkte fra energimåleren. Lastverdien blir konstant overvåket og sjekket mot målet, som deretter forutsier last rullering og rotasjon innenfor de gitte grensene. Behovet i perioden vil så bli brukt i prioriteringssystemet for å kalkulere hvilke laster som er tilgjengelig og hvilke som kan taes ut. Lastinformasjonen til vårt system kan enten komme fra en energimåler eller fra flere målere. Det er mulig å kommunisere kostnadseffektivt med flere målere via protokoller som f.eks MODBUS.

9 Energivelgersentral Optimalisering av behov, pris og automatisk valg av riktig Energikilde Optimalisert drift basert på byggets virkelige energibehov, energisentralens tekniske data, utetemperatur, og energipriser. Energivelgersentralen er utviklet for å styre og kontrollere fyrrom slik at disse skifter energikilde på riktig tidspunkt, ut fra byggets virkelige behov og priser på energi. Energivelger Sentralen vil til enhver tid vite hvilken strategi som skal følges og kontrollere dette automatisk. Kan integreres i de fleste SD-anlegg. GSM modem for perifer prissetting Standard løsninger for forskjellige kjel- og energisammensetninger Integrert Temperatur og bygningskontroll Grafisk brukergrensesnitt for alarmer og grafinformasjon Tidsprogram og sanntidsregulering Data logging, gangtider for kjeler og pumper etc. Data kan sendes til EOS på Internett for Energi Energivelger Sentralen fra EnergiSpar AS gir deg: Stand Alone enhet som kan operere alene eller integreres i SD-anlegg Integrert Energi Control - Styring i forhold til byggets virkelige energi behov Styring og kontroll for alle typer kjeler og energityper, meget fleksibelt system Viser skjermbilder for tilstand, for alarmhåndte ring og automatisk/manuell energipris informasjon Automatisk pris konfigurasjon manuelt eller automatisk Oppfølging og rapporter Automatiske rapporter genereres og sendes via til din PC eller mobiltelefon Konfigurasjon kan enten foregå via lokalt display eller via en Palm Organiser Energi data kan automatisk sendes til EnergiSpar`s Dokumenterte meget gode resultater Kostnadseffektiv installasjon og rask payback tid Datalogger GS-1X Den nye og rimelige måten og kommunisere med energimålere på! Registrerer og lagrer Målerdata og Temperatur Informasjon Styrer laster Mottar SMS kommandoer Sender SMS Alarmer GSM modem data tilgang Data innsamling for EOS over Web Klar for GPRS Dataloggeren kan brukes av: fjernavlesing av energimålere og utkobling av prioriterte laster av kraftleverandører informasjonsinnhenting fra perifere bygninger opp mot EnergiOppfølgingSystem informasjonsinnhenting fra perifere bygninger opp mot Sentral Driftskontroll anlegg rimelig og enkel investering for energioppfølging og last styring av mindre bygninger som f.eks barnehager o.l. GS-1X Datalogger har standardfunksjoner som omfatter kontroll av utganger fjernstyrt via SMS,Tale, WEB, WAP og GPRS. Alarmfunksjoner og temperaturavlesinger. * Kostnadseffektiv * Enkel installasjon * Kommuniserer med alle typer SD-anlegg * Kan kobles direkte opp mot Nobø Orion 512 * Last regulering * Temperaturlogging * Energikontroll * Pay Back tid ned mot 1 måned * Alarm beskjeder til SD-anlegg, SMS, WAP osv.

10 Referanser Verran Kommune 6 bygninger Rakkestad Kommune 3 bygninger Nord Trøndelag Fylkeskommune 4 bygninger Fosnes Kommune 3 bygninger Overhalla Kommune 4 bygninger Namsos Kommune 4 bygninger Verdal Kommune 3 bygninger Lierne Kommune 3 bygninger Levanger Kommune 1 bygning Oslo Kommune Skoleetaten 2 bygninger Statsbygg 1 bygning Lyngsnes Gartneri 2 bygninger Astoria Hotell Alexandra Hotell Osen Kommune 3 bygninger Mosvik Kommune 4 bygninger Bjugn Kommune 1 bygning Rauma Kommune 6 bygninger Smøla Kommune 9 bygninger Rennebu Kommune 4 bygninger Lørenskog Kommune 1 bygning Surnadal Kommune 1 bygning Namsskogan Kommune 4 bygninger Roan Kommune 6 bygninger Sykehjem med store besparelser "...Ved utbyggingen ble det installert et SD- anlegg med et system for optimalisering og registrering av energibruken (Integrert Energi Control) utviklet av EnergiSpar AS. Systemet sørger for optimal energiproduksjon og at rimeligste energikilde til enhver tid blir valgt. Erfaringene med dette anlegget er svært gode. Beregninger viser en energibesparelse på 30% i de to nye fløyene, sett i forhold til normtall i NS På tross av utvidelsen av sykehjemmet - en dobbling av arealet - er ikke energibruken økt merkbart. Energibesparelsen i administrasjonsbygget er på ca. 40% i forhold til tidligere. I tillegg til ENØK- gevinstene ved SD- anlegget gir anlegget også større sikkerhet ved driftsstans, noe som er av stor betydning for et sykehjem. Feil ved klimaanlegg varsles bl.a med alarm." Sintef på oppdrag fra Husbanken, Miljøvennlig energibruk i sykehjem og omsorgsboliger Sparefinansiering en løsning for å få realisert enøk prosjekter. IFE har vært igjennom et EU prosjekt der sparefinansiering innenfor industrien ble undersøkt. Sparefinanisering har inntil nå stort sett blitt utprøvd innenfor byggsektoren, men konseptet er også overførbart til industrien. Sparefinansiering kan være en løsning på å få realisert enøk prosjekter i bygg og bedrifter. Et problem ved mange bedrifter er at investeringer som skal få gjennomslag må ha svært god lønnsomhet. Lønnsomme prosjekter (payback 3-5 år), blir ofte satt bak i køen av andre prosjekter som gir bedre avkastning. Ved å overlate investeringen til en utenforstående part, berøres ikke bedriftens egne finansielle midler og midler kan frigjøres til andre prosjekter. Et annet problem ved mange bedrifter, er at krav til effektivitet har ført til nedbemanning. Ved å la en utenforstående part slippe til, får bedriften tilgang på ekspertise den selv ikke har. Alle bedrifter kan ikke ha all spisskompetanse, men i løpet av tilbakebetalingstiden vil personellet opparbeide seg kunnskap i å drive det innkjørte anlegget. Kathrine Sandvei, IFE institutt for energiteknikk EnergiSparAS Automasjon Hoeggveien 66, 7036 Trondheim, tlf.: , fax: e.mail: Rosenborg GK AS. R18997B1