Spørsmål Alternativer Svar 1 Sahara betegnes som en relativt ung ørken. Hvor A: ca 1000 år. B mange år har Sahara vært tørr?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål Alternativer Svar 1 Sahara betegnes som en relativt ung ørken. Hvor A: ca 1000 år. B mange år har Sahara vært tørr?"

Transkript

1 Spørsmål lternativer Svar 1 Sahara betegnes som en relativt ung ørken. Hvor : ca 1000 år mange år har Sahara vært tørr? : ca 4000 år : ca 9000 år 2 Hva er nedbør? : Kondensert vanndamp som faller ned på jordoverflaten : vrenning forårsaket av at snø smelter : evegelsen vannet har gjennom atmosfære, enten det er fast, flytende eller gassform 3 Hva heter Norges største vannkraftverk (2012) : Kvilldal kraftverk i Rogaland : rna kraftverk i Hordalans : Sokna kraftverk i Sør-Trøndelag 4 Hva er en akvedukt? : En brukonstruksjon som leder vann : En type vannkaraffel fra romertiden 5 Vann er en meget viktig ingrediens i brus. Når kom de første brusflaskene i plast? 6 I frika er det som regel kvinnens oppgave å hente vann. Hvor lang tid pr dag bruker kvinner og jenter i frika i gjennomsnitt på å hente vann? 7 Nilen renner gjennom ti land. Kan du nevne : Et basseng i et romersk bad : 1955 : 1966 : 1972 : 30 min : 1 time : 3 timer Egypt, Sudan, Etiopia, Sør-Sudan, Uganda Kenya, urundi. Rwanda, Tanzania, Sen Demokratiske Republikken Kongo disse? 8 Hva består et vannmolekyl av? : 1 hydrogenatom og 1 oksygenatom : 2 hydrogenatomer og 1 oksygenatom : 1 hydrogenatom og 2 oksygenatom

2 9 Hva er hensikten med å drikke sportsdrikk under fysisk aktivitet? 10 Hvor mange prosent av vannet på jorda befinner seg i havene? 11 Hvor stort er det totale volumet av alt vannet på jorda? 12 Hvor ligger verdens største vannkraftverk (2012- holder med land) 13 En vanntank inneholder 45 m³ vann. Hvor mange liter er dette? 14 Hva er den kjemiske formelen for vann? : HO : H₂O : HO₂ 15 Når er Verdens Vanndag? : 11. februar : 22. mars : 14. mai 16 Hvilket stoff skilles ut gjennom svetten? : Karbohydrater (monosakkarider) : Fettstoffer (lipider) : Salter (natrium) 17 Hvor mange mennesker i Sudan mangler tilgang på rent drikkevann? : Unngå at muskulaturen skal gå tom for energi : Forhindre at vannet i kroppen ikke blir brukt til unødvendige prosesser : Sportsdrikk bedrer opptaket av væske i tarmen og bidrar til væskebalanse : 54 % : 76 % : 97 % : 1,4 milliarder km³ : 14 milliarder km³ : 144 milliarder km³ : Hubei, Kina : Rogaland, Norge : Utah, US : 450 liter : liter : liter : : 3,2 millioner : 12,3 millioner :

3 18 Under byggingen av demningen til verdens største vannkraftverk, De tre løfters demning i Kina, ble mange mennesker tvunget til å flytte. Hvor mange kinesere tror du måtte forlate hjemmene sine? 19 Densitet er masse pr volum, også benevnt massetetthet eller egenvekt. Hva er densiteten til vann med en temperatur på 20? 20 Hvor lite nedbør skal til for at man skal definere et område som ørken? : : : : 498 kg/m³ : 998 kg/m³ : 1998 kg/m³ : 25 cm eller mindre pr år : 70 cm eller mindre pr år : 90 cm eller mindre pr år 21 Hva har Salween, Orinoco og Parana til felles? : De er innsjøer : De er drikkevannverk : De er elver 22 Hvilket hormon regulerer væskebalansen i kroppen? : ntidiuretisk hormon (DH) : Veksthormon (GH) : drenokortikotropt hormon (TH) 23 Hvor gammelt er tlanterhavet? : 3 millioner år : 55 millioner år : 2,3 milliarder år 24 Hvilken verdensdel har de mest forurensede elvene? 25 Hvor mange mennesker mangler tilgang på trygt drikkevann? : sia : frika : Sør-merika : ca 100 millioner : a 600 millioner : a 1,1 milliarder 26 Hva heter Norges dypeste innsjø? : Hornindalsvannet : Mjøsa : Storsjøen

4 27 Hvor dyp er Norges dypeste innsjø? : 377 m : 514 m : 460 m 28 Hva heter Norges lengste elv? : Numedalslågen : Glomma : Pasvikelva 29 Hva vil det si at kroppen er i væskebalanse? : Du drikker like mye som du tisser : Forbruket av vann er likt inntaket : Du drikker 2,5 liter vann om dagen 30 Vannets stillingsenergi kan lagres i? : Demninger : atterier 31 Hvilken egenskap ved vann er det som gjør vannet til et bra løsemiddel? 32 Hvor mye drikkevann trenger du ved en vanlig stillesittende dag? 33 Hvor mye av Norges elektrisitetsproduksjon kommer fra vannkraft? : Strømmaster : Vannmolekylet er polart : Vannmolekylet inneholder nitrogen, som er det som løser opp andre stoffer : Vannmolekylet er så lite at det trenger gjennom all andre stoffer : 1-2 liter : 2-4 liter : 4-6 liter : 80 % : 90 % : 99 % 34 Hvilken elv i Norge har størst vannføring? : Glomma (705 m³/s) : Vorma- Gudbrandsdalslågen (330 m³/s) : Drammenselva- egna (314 m³/s) 35 Hva er det som gjør at insekter kan gå på vannet? : Overflatehinnen : Massetettheten : Oksygeninnholdet

5 36 Klor benyttes i desinfeksjon av drikkevann. Hva er klors atomnummer? : 4 : 10 : Når er vannet tyngst? : Flytende ved 4 : Når det er fast som is 38 Hvilken temperatur er det på bunnen av de dypeste innsjøene? 39 Hva heter Norges største kunstige innsjø? : Mjøsa : Har ingen : Vågåvatnet 40 Drikker vi det samme vannet i dag som dinosaurene gjorde? : Når det har badetemperatur (20 ) : 0 : 4 : 2 41 Krymper vann når det kjøles lavere enn 4? : Ja : Nei det utvider seg : Ingen forandring 42 Hvordan er innsjøene i Norge skapt? : Ved breerosjon : Ved eksplosjon : Ved utglidning 43 Hva kalles vann i fast form? : Damp : Vann : Is : Ja : Nei (vannmolekylene dannes og forsvinner i kjemiske prosesser daglig) : Det var ikke dinosaurer i Norge 44 Hva er brakkvann? : Vann med høyt fargetall : Desinfisert vann : landing av ferskvann og saltvann

6 45 Hvor mye vann bruker du daglig? : 2 liter : 18 liter : 180 liter 46 Hvor mye vann går daglig med til å produsere din mat? 47 Kroppen din består av mesteparten vann. Vet du hvor stor prosentandel? 48 Hvis kroppen din er et tomt skall som vi skal fylle med den mengden vann du vanligvis har i inni deg- hvor høyt opp kommer vi? : 1000 liter : liter : liter : 55 % : 65 % : 75 % : Lårene : Under armene : Halsen 49 Hva er definisjonen på et gram? : Vekten av 1 milliliter vann ved 10 : Vekten av 1 milliliter vann ved 4 : Vekten av 1 milliliter vann ved 0 50 Hvor mange i Norge får vann fra offentlig vannverk? : 90 % : 80 % : 100 % 51 Hva er den største drikkevannskilden i Norge? : Overflatevann : Grunnvann : revann 52 Hva er grunnvann? : Vann som ligger på bakken : Vann i porer i bakken : Grunne innsjøer 53 Hva er flotasjon? : En vannbehandlingsmetode : Overgangsfasen fra is til damp : Vannmangel

7 54 lt drikkevann i Norge blir renset i vannbehandlingsanleggene. Trenger vi derfor å beskytte drikkevannskildene? 55 Vann er tyngst ved 4. Når har vannet størst tetthet? 56 Hvor mange meter er du over havet når vannet først koker på 100? 57 Hardt vann er et uttrykk for vannkvalitet. Hva betyr dette? 58 Hva er gjennomsnittelig diameter på en regndråpe? 59 Hva er drivkraften i vannets kretsløp? : Vind : Rotasjon : Sola 60 Hvor lenge kan du leve uten tilgang på vann? : 2-3 dager : 7 dager : 10 dager 61 Klor er benyttet som desinfeksjon av drikkevann. Hva er det kjemiske symbolet for klor? 62 Hvor mye vann bruker et gjennomsnittstoalett hver gang du drar ned i do? : Ja mot menneskelig forurensning : Nei : : Ved 4 : Jo lavere temperatur jo høyere tetthet : Jo høyere temperatur jo lavere tetthet : 100 m.o.h. : 0 m.o.h. : 1000 m.o.h. : t vannet har høyt innhold av kalsium og/eller magnesium : t vannet er oksygenfattig : t vannet ødelegger klærne : 0,5 mm : 2 mm : 4 mm : K : l : Kl : Mindre enn 3 liter : a 5 liter : Mer enn 7 liter

8 63 Det er forskjell på vannforbruk i i-land og u-land. Hvor mye mer vann bruker amerikanere enn innbyggerne i Mellom - frika? 64 Hvor mye mer koster en flaske vann kjøpt i butikken kontra å fylle samme flaske i springen hjemme? 65 Du bruker mellom liter pr dag i rent vann (til matlaging, klesvask, oppvask, personlig hygiene m.m). Hvor mye hadde du egentlig klart deg med (kilde FN)? 66 Råvannet i Norge er ofte surt. Før vannet går ut i rørledningene tilsettes ofte O₂ og kalk. Hvorfor gjøres dette? 67 Hvor høy bør ph-verdien på renset drikkevann være? 68 Hvorfor bør PH ha en nøytral til høy verdi når vannet går ut fra vannverkene? 69 Ecoli er en bakterie som kommer fra fekal forurensning. Skal denne bakterien finnes i drikkevann? 70 Det finnes parasitter som naturlig opptrer i drikkevannet, som chryptosporidium og giardia. Er disse farlige for mennesker? 71 Vekst av alger skjer når næringsrikt avløpsvann slippes ut i resipienter (elver/innsjøer). For å redusere veksten kan vi fjerne spesielt to næringsstoffer. Hvilke? : Dobbelt så mye : ti ganger så mye : Hundre ganger så mye : 10 ganger mer : Hundre ganger mer : 1000 ganger mer : 20 liter : 80 liter : 150 liter : For å gi vannet en drisk og god smak : Minske ph-verdien : Øke ph-verdien : ph 6,5-9,5 : ph 5,5-6,5 : ph : For å hindre begroing : For å begrense slitasjen på rørene : For å kvitte seg med parasitter og partikler : Ja : Nei : Ja, men i liten grad : Ja, derfor fjernes de i vannverkene : Nei, det er ikke nødvendig med behandling av vannet : Nei, men bare om de er i små mengder : Nitrogen og fosfor : Fosfor og oksygen : Nitrogen og hydrogen

9 72 I noen vannbehandlingsanlegg tilsettes det oksygen til vannet. Hva heter denne behandlingsprosessen? : Oksidering : Lufting : Redusering 73 Når vann har ph 7 kalles det? : asisk : Surt : Nøytralt 74 Når vannet er hardt betyr det at: : Såpa skummer : Såpa skummer ikke : Såpa løser seg ikke opp 75 Hvor mange øre går det på en krone? : 2 : 50 : I Norge er det en selvfølge at vi ikke blir syke av å drikke vann fra springen. Hvor mange dør på verdensbasis av vannrelaterte sykdommer? 77 Kroppen består av 65 % vann. Yteevnen din går kraftig ned om du ikke drikker nok. Hvis du mister 1 % av vannet i kroppen- hvor mye går yteevnen din ned? : personer : personer : personer : 1 % : 10 % : 40 % 78 Hva er vannforgiftning? : Å drikke så mye vann at natriumnivået i blodet blir vannet ut : Forgiftning av drikkevannskilden : Forurenset vann på flaske 79 Når er FNs vanndag? : 22. februar : 22. mars : 22. april 80 Er vann ditt viktigste næringsmiddel? : Ja : Nei : Kanskje

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Den lille. vannboka. Fasteaksjonen 2015. Morsomme fakta og oppgaver bakerst!

Den lille. vannboka. Fasteaksjonen 2015. Morsomme fakta og oppgaver bakerst! Den lille vannboka Fasteaksjonen 2015 Morsomme fakta og oppgaver bakerst! Tigist Tsegaye Benyam Dette er Tigist, Tsegaye og Benyam. De er søsken. Tigist er femten år, Tsegaye er tolv og Benyam er seks.

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

astronaut Yrke: TEMA ASTRONAUT

astronaut Yrke: TEMA ASTRONAUT TEMA ASTRONAUT astronaut Yrke: Christer Fuglesang er den eneste personen fra hele Norden som jobber som astronaut. Du må nemlig være veldig heldig for å bli det. TEKST: VERA MICAELSEN FOTO: NASA/ESA Selv

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Kjemi i hver bit. Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt. Brosjyre til Forskningsdagene

Kjemi i hver bit. Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt. Brosjyre til Forskningsdagene Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt Kjemi i hver bit Brosjyre til Forskningsdagene Valgfri undertittel over to linjer 2011 Bare sukker? Forskning for bedre mat Smak og vaner

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Før du begynner å lese

Før du begynner å lese Hva skjer? 11-13 Før du begynner å lese Dette heftet er laget spesielt til gutter og jenter i 11 til 13 års alderen. Det er på tide å snakke om noe kjempeviktig, nemlig puberteten. Det skjer mye fantastisk

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Redd miljøet: Gjør noe!

Redd miljøet: Gjør noe! Redd miljøet: Gjør noe! Er du opptatt av miljø og klimaendringer? Lei av å høre tomme ord om å forbedre miljøet? Ta saken i egne hender! Du kan bidra. Sammen med venner og familie kan du gjøre en forskjell!

Detaljer

Forandrer tennene farge hvis de legges oppi noe usunt?

Forandrer tennene farge hvis de legges oppi noe usunt? Forandrer tennene farge hvis de legges oppi noe usunt? Innlevert av 3.trinn ved Lovund skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 På 3.trinn ved Lovund skole er det 14 elever.alle holder på med å

Detaljer

«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv»

«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» En utstilling om matjorda i anledning FNs Internasjonale Jordår 2015 «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» Matjord er en begrenset ressurs. Det kan ta mange

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen?

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Ferskt kyllingkjøtt, de beste kjøttstykkene fra storfe, ferskt korn og all den sunne ernæringen din hund eller katt trenger. Detter er bildet dyrefôr produsentene

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer