HiL-nytt. Kjære kolleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiL-nytt. Kjære kolleger"

Transkript

1 1 2 3 HiL-nytt Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr januar Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad HiL-nytt inneholder noen ord fra rektor om aktuelle saker samt informasjon om begivenheter og aktiviteter fra skolens virksomhet. Ansattes sider på hil.no har mer. Kjære kolleger Godt nyttår og velkommen tilbake til et spennende år! Vi går en begivenhetsrik vår i møte. Mye skal skje når det gjelder samarbeidet i innlandsuniversitetet. Som jeg har sagt mange ganger tidligere er målet fag- og kompetanseutvikling. Prosjektet skal med andre ord bidra til å bygge kunnskap og kompetanse som i sin tur skal legge grunnlaget for vekst og utvikling i innlandet. HiL har en solid posisjon i universitetsprosjektet. Ved fjorårets slutt markerte vi kompetanseopprykk og disputaser, og til sammen 16 har enten disputert og/eller fått opprykk til 1. stilling eller professor. Dette er vesentlige bidrag til styrking av kompetansesituasjonen ved høgskolen. Vi utfører i dag totalt 187 årsverk blant de vitenskapelig tilsatte. Om vi trekker 26 stipendiatårsverk fra dette, utføres 161 årsverk blant fast ansatte. Professorgruppen utgjør 37 årsverk eller 23 % av den vitenskapelige staben. Dette er på linje med gjennomsnittet for alle norske universiteter. Det er noe lavere enn de gamle universitetene (som ligger opp under 40 %), men langt høyere enn gjennomsnittet for de statlige høgskolene (som ligger under 10 %). I førstestillingsgruppen (førsteamanuensis og førstelektor) har vi 66 årsverk, eller 43 % av den vitenskapelige staben. I sum utgjør gruppen i førstestillinger eller høyere altså 65 % av de samlete vitenskapelige årsverkene ved HiL. Dette er et svært godt faglig bidrag til kompetansebyggingen i innlandet. Vi holder den akademiske fanen høyt og ambisjonen vår er å styrke høgskolen gjennom kompetansebyggingsprosjektet. Her er vi kommet et godt stykke på vei takket være PIU-prosjektet og midler fra kompetanseutviklingsfondet. Med 2 akkrediterte PhD-program og 10 mastertilbud, en universitetslik kompetanseprofil og stor forskningsproduksjon er HiLs posisjon tydelig og klar. I PIU-prosjektet gjenstår det å bli enige om en fakultetsstruktur som er egnet til å fremme det overordnete målet. Vårt anliggende er at de fremtidige fakultetene etableres på faglig grunnlag med hensyn til forskningsaktivitet og utdanningstilbud. Det må være robuste og bærekraftige forskningsmiljøer og studieløp fra BA til PhD med sammenheng i fagporteføljen, med utgangspunkt i NOKUTs kvalitetskriterier: studentrekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon, kompetanseprofil, rekruttering av faglig ansatte, forskningsproduksjon, publiseringspoeng, stipendiatstillinger, utviklingsmuligheter m.v. Fakultetene må dessuten ha en tydelig faglig profil, en bærekraftig økonomisk basis og hensiktmessig styringsordning. Administrasjonen må være organisert slik at den understøtter den faglige virksomheten så godt som mulig. Dette er avgjørende for at vi skal komme i mål med en struktur som er egnet til å nå ambisjonen om en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon i innlandet. Bente Ohnstad Rektor

2 Hil-nytt kurs: Lær å skrive for internasjonale tidsskrifter Har du planer om å skrive en artikkel for et internasjonalt tidsskrift? Kunne du tenke deg veiledning og hjelp i skriveprosessen? Da er skriveverkstedet Writing for International Journals noe for deg! Les mer om dette på ansattes sider. Forskning Formidling Deltakelse Higdem om selskapsstyring med mer. Ulla Higdem holdt foredraget "Governance, samstyring, partnerskap (and all that) - Hva handler det om - egentlig?" Hun var invitert av det som kalles Det Prioriterende Regionale Partneskapet i Interreg Indre Skandinavia. Seminaret ble holdt i Charlottenberg den 4. januar. Jørgensen om selskapsstyring Jeg og Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH) har sammen publisert artikkelen: The Why and How of Corporate Social Responsibility i Beta: Scandinavian Journal of Business Research. Referanse: Jørgensen, S. & Pedersen, L.J.T.: The Why and How of Corporate Social Responsibility, Beta: Scandinavian Journal of Business Research, Volume 25, Issue 2, pp Slåtten om nordmennes ferieønsker for 2012 Førsteamanuensis Terje Slåtten er blitt intervjuet av nyhetsbyrået Newswire vedrørende en undersøkelse der nordmenn er blitt spurt om hva som er den ultimate drømmeferien for Les mer: Slåtten er også blitt intervjuet av VG i forbindelse med en avisartikkel om det å reise på langtur i norsk natur og villmark. Les mer: Bredvold om entreprenører i GD og Entré Randi Bredvold skreve kronikken "Mangfold av opplevelser" i GD 10.desember Det svenske tidsskriftet ENTRÉ (formidling av forskning om entreprenørskap, innovasjon og småforetak) hadde i sitt siste nummer (4/2011) intervju med Bredvold, der hennes avhandling ble omtalt under tittelen "På tur med entreprenörer". Engelstad om biografiske spillefilmer 1. desember 2011 ble Engelstad intervjuet på Kulturnytt, NRK1, om norske biografiske spillefilmer. Gå på Første amanuensis Audun Engelstad har også publisert "Analysen: Arme riddere" på nettmagasinet Montages. Askheim om rekruttering av brukere som studenter Professor Ole-Petter Askheim har publisert artikkelen Meeting Face to Face Creates new insights: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work. I tidsskriftet Social Work Education.

3 HiL-nytt 3 Solheim med foredrag om sykefravær Liv Johanne Solheim deltok på AMU-dag for dei tilsette på Granheim Lungesykehus Tittel på foredrag: "Sjukefråveret - korleis skal vi forstå det og kva skal vi gjere med det?" Kolloen er nytt medlem av Norsk Kulturråd Professor II Ingar Sletten Kolloen er av Kulturdepartementet oppnevnt som nytt medlem av Norsk Kulturråd for perioden Han tiltrer også Faglig utvalg for litteratur og allmenne tidsskrifter. Snævarr med artikkel om sponsing av Marx Stefán Snævarr har publisert artikkelen "Marx í boði banka" (Marx, sponset av en bank) i det islandske tidskriftet Skírnir. Film- og fjernsynsmiljøet med ny bok I filmhistorien får som regel fiksjonsfilm oppmerksomheten. Men også de andre sjangrene har spilt en viktig rolle. "Den andre norske filmhistorien" er deres historie. Folk fra HiL er viktige bidragsytere. I tillegg til redaktørene Eva Bakøy og Tore Helseth, som også har skrevet hvert sitt kapittel i boken, finnes det blant annet bidrag skrevet av Jan Anders Diesen, Brit Svoen, Jo Sondre Moseng og Gunnar Iversen. I boka finner du ungdomsfilm, døvefilm, husmorfilm og kortfilm, opplysningsfilm, ekspedisjonsfilm og animasjon. Les om skolefilm, filmrevyen, arbeiderfilm og filmer av og om innvandrere. Til sammen gir boka en mer helhetlig forståelse av filmbransjens utvikling, og filmens betydning i samfunnet. Knutsen med EU-historikk i NRK Mediene har for lengst brukt opp superlativene om hvor viktig forhandlingene i EU er om dagen. NRK har snakket med Paul Knutsen om EUs historie. Hør på dette i nettradioen, og du får mer ut av de korte nyhetsinnslagene. NRK P1, Norgesglasset har denne uken en serie om EU i et historisk lys. Det blir innslag hver dag framover en stund, ca. kl , litt avhengig av hva som ellers inntreffer i nyhetsbildet. Knutsen er med der i egenskap av fagperson, og som forfatter av bok om EUs historie. Du kan høre samtalene i Norgesglasset på Nettradio og podcast. Et veldig aktuelt kurs om dagen er MPA - EU/EØS-kurs som også Paul Knutsen bidrar til.

4 Hil-nytt Flere doktorgrader på plass Flere ansatte på HiL har gjort ferdig sine doktorgrader i høst og Jo Sondre Moseng disputerte i Trondheim den 2. desember. Og det er flere. Tidligere i høst har flere doktorgradskandidater kommet i mål og vi gratulerer alle sammen med viktige bidrag i høgskolens arbeid med å bygge kunnskap. Det er Terje Slåtten som disputerte den 30. september med "Emotions in service encounters from the perspectives of employees and customers" på Universitetet i Karlstad. Sveinung Jørgensen disputerte den 14. oktober med tittelen: "What s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced- Strategy Creation" Randi Bredvold disputerte den 18. november. Avhandlingen hennes heter: "Entreprenørers fortellinger: en identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet". Også hun på Universitetet i Karlstad. Les intervju med Randi der hun forklarer litt mer i dybden om oppgaven og hva den inneholder. Den sist doktorgraden i rekka står Jo Sondre Moseng for. Hans ph.d avhandling er "Himmel og helvete. Ungdom i norsk film " tar for seg norsk ungdomsfilmer og reiser blant annet spørsmålet om mange filmer er laget for et voksent publikum. Bildet over viser Jo Sondre Moseng mottar blomster for gjennomført doktorgradsarbeid. Austvik på energiseminar i Polen Professor Ole Gunnar Austvik har holdt et invitert innlegg om "Privatization in the Energy Sector - in Search for the Best Models" i the 6th Energy Forum i Sopot i Polen Her er en reportasje fra en polsk journalist om innlegget. Ausvik la vekt på viktigheten av overordnet offentlig styring av energisektoren i samspill med private selskaper - slik vi har lang i erfaring med i Norge. En litt uvanlig avstemning på slutten av sesjonen viste imidlertid at bare 30 % av deltakerne ønsket dette - mens 70% heller ville ha en amerikansk tilnærming med sterkere innslag av private selskaper. Deretter var Austvik invitert til å holde et PhD-seminar om "The European Union and the Geopolitics of Energy" på Warsaw School of Economics Seminaret diskuterte hvordan problemer rundt økonomisk avhengighet av andre land kan håndteres politisk i en verden der de fleste land er økonomisk integrert med /avhengig av andre land. Ikke overraskende var det stor oppmerksomhet rundt Polens muligheter for å utvikle produksjon av skifergass som mange mener grunnleggende kan endre landets avhengighet av russisk gass. Askheim om brukermedvirkning Professor Ole-Petter Askheim holdt foredraget "Brukermedvirkning - tilnærminger og konsekvenser", på seminaret "Brukermedvirkning - samarbeid og likeverd", arrangert av Divisjon Psykisk Helsevern, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

5 HiL-nytt 5 Solheim om sykefravær Førsteamanuensis Liv Johanne Solheim har publisert artikkelen "The understanding of Norwegian womens's sickness absence: towards a holistic approach?" i Nordic Journal of Social Research, Vol. 2, 2011 Hun har også presenterete paperet "Ulike forklaringar på kvinner og menns sjukefråver" på Trygdeforskningsseminaret 2011 på Lillehammer hotell november. Seminar om trygdeforskning på Lillehammer Årets trygdeforskningsseminar ble avviklet på Lillehammer hotell 28. og 29. november. Høgskolen i Lillehammer var arrangør sammen med NAV Oppland, og konferansen var sponset av Norges Forskningsråd. Hovedtemaet for konferansen var "Stønadssystemet - stadig nye utfordringer". Ulike sider ved dette temaet ble tatt opp i plenum og i parallellsesjoner. Blant innlederne var den finske professoren Olli Kangas som snakket om utfordringer for den nordiske velferdsstaten, og prosjektleder Elna Olsson fra Arbetsförmedlingen i Stockholm som presenterte et vellykket prosjekt om nye metoder for å nå ungdommer som ikke hjelpeapparatet fanger opp. Førsteamanuensis John-Arne Skolbekken fra NTNU holdt foredrag om Medikalisering - på godt og vondt, professor Hans Tore Hansen fra Universitetet i Bergen og forsker Tone Alm Andreasssen fra AFI presenterte resultater fra den store evalueringen av NAV, og professor Grete Brochmann fra Universitetet i Oslo snakket om Innvandring og stønad. Halvor Fauske bidro som kommentator til et av plenumsinnleggene, og i arrangementskommiteen var Per Eriksson, Rolf Rønning og Liv Johanne Solheim med fra HiL. Urnes med bok om visuell kultur i Trøndelag Høgskolelektor Johan Fredrik Urnes på kulturprosjektledelse, ASV, har sammen med Ingvar Klingenberg og Robert Øfsti gitt ut andre bind av SE Trøndelag! - Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Verket presenterer Trøndelags visuelle historie i tre bind over en periode på drøyt ti tusen år fra sporene etter den første trønder i eldre steinalder, og fram til kunst og annen visuell kultur i vår tid. Puijk opponent i Odense Den 24. november var Roel Puijk opponent på Jannick Kirk Sørensens PhD avhandling The Paradox of Personalisation. Public Service Broadcasters' Approaches to Media Personalisation Technologies. Syddansk Universitet, Odense. Engelstad intervjuet om norsk TV-dramatikk Den 24. november ble Audun Englestad intervjuet på Dagsrevyen (NRK1) om norsk tv-dramatikk. Bergum med foredrag Førsteamanuensis Svein Bergum holdt innlegg og presenterte paper på 16th International Telework Conference i Athen Hellas

6 Hil-nytt torsdag 24. november. Tittel på foredrag og paper var: "Is distance always negative for the managers - some experiences from Norwegian public organisations?" Foredraget ble holdt pr Web-konferanse fra HIL. Bergum holdt fredag 18. november gjesteforelesning på Turku School of Economics, videreutdanningskurs for ledere, med tema: "Management at a distance - status and some recent research findings". Foredraget ble holdt pr Skype fra HIL. Kaaland: fagfellevurderte artikler i 2011 Førsteamanuensis Nils Kaaland har publisert følgende artikler i løpet av året som har gått: Kaland, N., Mortensen, E. L. & Smith, L. (2011). Social communication impairments in children and adolescents with Asperger syndrome: The impact of prompting and slow response time pattern. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Kaland, N. (2011). Should Asperger syndrome be excluded from the forthcoming DSM-V?Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Kaland, N. (2011). Hvorfor er det så vanskelig for personer med autisme og Asperger syndrom å finne et meningsfullt arbeid? Tidsskriftet Specialpædagogik, 31(4), Kaland, N. (2011). Bør man påskynde de spesielle interessene som er så karakteristiske for personer med Asperger-syndrom? Spesialpedagogikk, Forskningsdelen, 76(7), Kaland, N. (2011) Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon?tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, I tillegg har han hatt følgende artikler på trykk i GD: Kaland, N. (2011, 2. april). Inkludering: Fiksjon eller faktum? Kronikk i Gudbrandsdølen/Dagningen, s. 48. Kaland, N. (2011, 30. september). Autisme, arbeidsplasser og Nav. Debattinnlegg i Gudbrandsdølen/Dagningen, s. 38. Rønning om brukervalg Professor Rolf Rønning hadde ansvar for symposiet "Omsorgstjenester i endring" på V.Norske kongress i aldersforskning, Oslo Rønning holdt innlegget "Brukervalg - til brukernes beste?" Alle som har publisert artikler, bøker, kronikker, holdt foredrag eller utøvet annen type forsknings- eller formidlingsaktivitet bes fortløpende melde fra til Biblioteket vil registrere aktiviteten i CRISTIN. Biblioteket vil også melde videre til Forskningsutvalget i de tilfeller det gjelder publikasjoner som er poenggivende og som dermed også utløser økonomisk støtte til forfatter. Biblioteket kan gi nærmere informasjon. Det oppfordres til å sende en kopi av meldingen direkte til som vil kunne legge ut informasjon under "Ansattes sider" på hil.no og i HiL-nytt.