HiL-nytt. Kjære kolleger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiL-nytt. Kjære kolleger"

Transkript

1 1 2 3 HiL-nytt Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr januar Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad HiL-nytt inneholder noen ord fra rektor om aktuelle saker samt informasjon om begivenheter og aktiviteter fra skolens virksomhet. Ansattes sider på hil.no har mer. Kjære kolleger Godt nyttår og velkommen tilbake til et spennende år! Vi går en begivenhetsrik vår i møte. Mye skal skje når det gjelder samarbeidet i innlandsuniversitetet. Som jeg har sagt mange ganger tidligere er målet fag- og kompetanseutvikling. Prosjektet skal med andre ord bidra til å bygge kunnskap og kompetanse som i sin tur skal legge grunnlaget for vekst og utvikling i innlandet. HiL har en solid posisjon i universitetsprosjektet. Ved fjorårets slutt markerte vi kompetanseopprykk og disputaser, og til sammen 16 har enten disputert og/eller fått opprykk til 1. stilling eller professor. Dette er vesentlige bidrag til styrking av kompetansesituasjonen ved høgskolen. Vi utfører i dag totalt 187 årsverk blant de vitenskapelig tilsatte. Om vi trekker 26 stipendiatårsverk fra dette, utføres 161 årsverk blant fast ansatte. Professorgruppen utgjør 37 årsverk eller 23 % av den vitenskapelige staben. Dette er på linje med gjennomsnittet for alle norske universiteter. Det er noe lavere enn de gamle universitetene (som ligger opp under 40 %), men langt høyere enn gjennomsnittet for de statlige høgskolene (som ligger under 10 %). I førstestillingsgruppen (førsteamanuensis og førstelektor) har vi 66 årsverk, eller 43 % av den vitenskapelige staben. I sum utgjør gruppen i førstestillinger eller høyere altså 65 % av de samlete vitenskapelige årsverkene ved HiL. Dette er et svært godt faglig bidrag til kompetansebyggingen i innlandet. Vi holder den akademiske fanen høyt og ambisjonen vår er å styrke høgskolen gjennom kompetansebyggingsprosjektet. Her er vi kommet et godt stykke på vei takket være PIU-prosjektet og midler fra kompetanseutviklingsfondet. Med 2 akkrediterte PhD-program og 10 mastertilbud, en universitetslik kompetanseprofil og stor forskningsproduksjon er HiLs posisjon tydelig og klar. I PIU-prosjektet gjenstår det å bli enige om en fakultetsstruktur som er egnet til å fremme det overordnete målet. Vårt anliggende er at de fremtidige fakultetene etableres på faglig grunnlag med hensyn til forskningsaktivitet og utdanningstilbud. Det må være robuste og bærekraftige forskningsmiljøer og studieløp fra BA til PhD med sammenheng i fagporteføljen, med utgangspunkt i NOKUTs kvalitetskriterier: studentrekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon, kompetanseprofil, rekruttering av faglig ansatte, forskningsproduksjon, publiseringspoeng, stipendiatstillinger, utviklingsmuligheter m.v. Fakultetene må dessuten ha en tydelig faglig profil, en bærekraftig økonomisk basis og hensiktmessig styringsordning. Administrasjonen må være organisert slik at den understøtter den faglige virksomheten så godt som mulig. Dette er avgjørende for at vi skal komme i mål med en struktur som er egnet til å nå ambisjonen om en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon i innlandet. Bente Ohnstad Rektor

2 Hil-nytt kurs: Lær å skrive for internasjonale tidsskrifter Har du planer om å skrive en artikkel for et internasjonalt tidsskrift? Kunne du tenke deg veiledning og hjelp i skriveprosessen? Da er skriveverkstedet Writing for International Journals noe for deg! Les mer om dette på ansattes sider. Forskning Formidling Deltakelse Higdem om selskapsstyring med mer. Ulla Higdem holdt foredraget "Governance, samstyring, partnerskap (and all that) - Hva handler det om - egentlig?" Hun var invitert av det som kalles Det Prioriterende Regionale Partneskapet i Interreg Indre Skandinavia. Seminaret ble holdt i Charlottenberg den 4. januar. Jørgensen om selskapsstyring Jeg og Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH) har sammen publisert artikkelen: The Why and How of Corporate Social Responsibility i Beta: Scandinavian Journal of Business Research. Referanse: Jørgensen, S. & Pedersen, L.J.T.: The Why and How of Corporate Social Responsibility, Beta: Scandinavian Journal of Business Research, Volume 25, Issue 2, pp Slåtten om nordmennes ferieønsker for 2012 Førsteamanuensis Terje Slåtten er blitt intervjuet av nyhetsbyrået Newswire vedrørende en undersøkelse der nordmenn er blitt spurt om hva som er den ultimate drømmeferien for Les mer: Slåtten er også blitt intervjuet av VG i forbindelse med en avisartikkel om det å reise på langtur i norsk natur og villmark. Les mer: Bredvold om entreprenører i GD og Entré Randi Bredvold skreve kronikken "Mangfold av opplevelser" i GD 10.desember Det svenske tidsskriftet ENTRÉ (formidling av forskning om entreprenørskap, innovasjon og småforetak) hadde i sitt siste nummer (4/2011) intervju med Bredvold, der hennes avhandling ble omtalt under tittelen "På tur med entreprenörer". Engelstad om biografiske spillefilmer 1. desember 2011 ble Engelstad intervjuet på Kulturnytt, NRK1, om norske biografiske spillefilmer. Gå på Første amanuensis Audun Engelstad har også publisert "Analysen: Arme riddere" på nettmagasinet Montages. Askheim om rekruttering av brukere som studenter Professor Ole-Petter Askheim har publisert artikkelen Meeting Face to Face Creates new insights: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work. I tidsskriftet Social Work Education.

3 HiL-nytt 3 Solheim med foredrag om sykefravær Liv Johanne Solheim deltok på AMU-dag for dei tilsette på Granheim Lungesykehus Tittel på foredrag: "Sjukefråveret - korleis skal vi forstå det og kva skal vi gjere med det?" Kolloen er nytt medlem av Norsk Kulturråd Professor II Ingar Sletten Kolloen er av Kulturdepartementet oppnevnt som nytt medlem av Norsk Kulturråd for perioden Han tiltrer også Faglig utvalg for litteratur og allmenne tidsskrifter. Snævarr med artikkel om sponsing av Marx Stefán Snævarr har publisert artikkelen "Marx í boði banka" (Marx, sponset av en bank) i det islandske tidskriftet Skírnir. Film- og fjernsynsmiljøet med ny bok I filmhistorien får som regel fiksjonsfilm oppmerksomheten. Men også de andre sjangrene har spilt en viktig rolle. "Den andre norske filmhistorien" er deres historie. Folk fra HiL er viktige bidragsytere. I tillegg til redaktørene Eva Bakøy og Tore Helseth, som også har skrevet hvert sitt kapittel i boken, finnes det blant annet bidrag skrevet av Jan Anders Diesen, Brit Svoen, Jo Sondre Moseng og Gunnar Iversen. I boka finner du ungdomsfilm, døvefilm, husmorfilm og kortfilm, opplysningsfilm, ekspedisjonsfilm og animasjon. Les om skolefilm, filmrevyen, arbeiderfilm og filmer av og om innvandrere. Til sammen gir boka en mer helhetlig forståelse av filmbransjens utvikling, og filmens betydning i samfunnet. Knutsen med EU-historikk i NRK Mediene har for lengst brukt opp superlativene om hvor viktig forhandlingene i EU er om dagen. NRK har snakket med Paul Knutsen om EUs historie. Hør på dette i nettradioen, og du får mer ut av de korte nyhetsinnslagene. NRK P1, Norgesglasset har denne uken en serie om EU i et historisk lys. Det blir innslag hver dag framover en stund, ca. kl , litt avhengig av hva som ellers inntreffer i nyhetsbildet. Knutsen er med der i egenskap av fagperson, og som forfatter av bok om EUs historie. Du kan høre samtalene i Norgesglasset på Nettradio og podcast. Et veldig aktuelt kurs om dagen er MPA - EU/EØS-kurs som også Paul Knutsen bidrar til.

4 Hil-nytt Flere doktorgrader på plass Flere ansatte på HiL har gjort ferdig sine doktorgrader i høst og Jo Sondre Moseng disputerte i Trondheim den 2. desember. Og det er flere. Tidligere i høst har flere doktorgradskandidater kommet i mål og vi gratulerer alle sammen med viktige bidrag i høgskolens arbeid med å bygge kunnskap. Det er Terje Slåtten som disputerte den 30. september med "Emotions in service encounters from the perspectives of employees and customers" på Universitetet i Karlstad. Sveinung Jørgensen disputerte den 14. oktober med tittelen: "What s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced- Strategy Creation" Randi Bredvold disputerte den 18. november. Avhandlingen hennes heter: "Entreprenørers fortellinger: en identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet". Også hun på Universitetet i Karlstad. Les intervju med Randi der hun forklarer litt mer i dybden om oppgaven og hva den inneholder. Den sist doktorgraden i rekka står Jo Sondre Moseng for. Hans ph.d avhandling er "Himmel og helvete. Ungdom i norsk film " tar for seg norsk ungdomsfilmer og reiser blant annet spørsmålet om mange filmer er laget for et voksent publikum. Bildet over viser Jo Sondre Moseng mottar blomster for gjennomført doktorgradsarbeid. Austvik på energiseminar i Polen Professor Ole Gunnar Austvik har holdt et invitert innlegg om "Privatization in the Energy Sector - in Search for the Best Models" i the 6th Energy Forum i Sopot i Polen Her er en reportasje fra en polsk journalist om innlegget. Ausvik la vekt på viktigheten av overordnet offentlig styring av energisektoren i samspill med private selskaper - slik vi har lang i erfaring med i Norge. En litt uvanlig avstemning på slutten av sesjonen viste imidlertid at bare 30 % av deltakerne ønsket dette - mens 70% heller ville ha en amerikansk tilnærming med sterkere innslag av private selskaper. Deretter var Austvik invitert til å holde et PhD-seminar om "The European Union and the Geopolitics of Energy" på Warsaw School of Economics Seminaret diskuterte hvordan problemer rundt økonomisk avhengighet av andre land kan håndteres politisk i en verden der de fleste land er økonomisk integrert med /avhengig av andre land. Ikke overraskende var det stor oppmerksomhet rundt Polens muligheter for å utvikle produksjon av skifergass som mange mener grunnleggende kan endre landets avhengighet av russisk gass. Askheim om brukermedvirkning Professor Ole-Petter Askheim holdt foredraget "Brukermedvirkning - tilnærminger og konsekvenser", på seminaret "Brukermedvirkning - samarbeid og likeverd", arrangert av Divisjon Psykisk Helsevern, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

5 HiL-nytt 5 Solheim om sykefravær Førsteamanuensis Liv Johanne Solheim har publisert artikkelen "The understanding of Norwegian womens's sickness absence: towards a holistic approach?" i Nordic Journal of Social Research, Vol. 2, 2011 Hun har også presenterete paperet "Ulike forklaringar på kvinner og menns sjukefråver" på Trygdeforskningsseminaret 2011 på Lillehammer hotell november. Seminar om trygdeforskning på Lillehammer Årets trygdeforskningsseminar ble avviklet på Lillehammer hotell 28. og 29. november. Høgskolen i Lillehammer var arrangør sammen med NAV Oppland, og konferansen var sponset av Norges Forskningsråd. Hovedtemaet for konferansen var "Stønadssystemet - stadig nye utfordringer". Ulike sider ved dette temaet ble tatt opp i plenum og i parallellsesjoner. Blant innlederne var den finske professoren Olli Kangas som snakket om utfordringer for den nordiske velferdsstaten, og prosjektleder Elna Olsson fra Arbetsförmedlingen i Stockholm som presenterte et vellykket prosjekt om nye metoder for å nå ungdommer som ikke hjelpeapparatet fanger opp. Førsteamanuensis John-Arne Skolbekken fra NTNU holdt foredrag om Medikalisering - på godt og vondt, professor Hans Tore Hansen fra Universitetet i Bergen og forsker Tone Alm Andreasssen fra AFI presenterte resultater fra den store evalueringen av NAV, og professor Grete Brochmann fra Universitetet i Oslo snakket om Innvandring og stønad. Halvor Fauske bidro som kommentator til et av plenumsinnleggene, og i arrangementskommiteen var Per Eriksson, Rolf Rønning og Liv Johanne Solheim med fra HiL. Urnes med bok om visuell kultur i Trøndelag Høgskolelektor Johan Fredrik Urnes på kulturprosjektledelse, ASV, har sammen med Ingvar Klingenberg og Robert Øfsti gitt ut andre bind av SE Trøndelag! - Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Verket presenterer Trøndelags visuelle historie i tre bind over en periode på drøyt ti tusen år fra sporene etter den første trønder i eldre steinalder, og fram til kunst og annen visuell kultur i vår tid. Puijk opponent i Odense Den 24. november var Roel Puijk opponent på Jannick Kirk Sørensens PhD avhandling The Paradox of Personalisation. Public Service Broadcasters' Approaches to Media Personalisation Technologies. Syddansk Universitet, Odense. Engelstad intervjuet om norsk TV-dramatikk Den 24. november ble Audun Englestad intervjuet på Dagsrevyen (NRK1) om norsk tv-dramatikk. Bergum med foredrag Førsteamanuensis Svein Bergum holdt innlegg og presenterte paper på 16th International Telework Conference i Athen Hellas

6 Hil-nytt torsdag 24. november. Tittel på foredrag og paper var: "Is distance always negative for the managers - some experiences from Norwegian public organisations?" Foredraget ble holdt pr Web-konferanse fra HIL. Bergum holdt fredag 18. november gjesteforelesning på Turku School of Economics, videreutdanningskurs for ledere, med tema: "Management at a distance - status and some recent research findings". Foredraget ble holdt pr Skype fra HIL. Kaaland: fagfellevurderte artikler i 2011 Førsteamanuensis Nils Kaaland har publisert følgende artikler i løpet av året som har gått: Kaland, N., Mortensen, E. L. & Smith, L. (2011). Social communication impairments in children and adolescents with Asperger syndrome: The impact of prompting and slow response time pattern. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Kaland, N. (2011). Should Asperger syndrome be excluded from the forthcoming DSM-V?Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Kaland, N. (2011). Hvorfor er det så vanskelig for personer med autisme og Asperger syndrom å finne et meningsfullt arbeid? Tidsskriftet Specialpædagogik, 31(4), Kaland, N. (2011). Bør man påskynde de spesielle interessene som er så karakteristiske for personer med Asperger-syndrom? Spesialpedagogikk, Forskningsdelen, 76(7), Kaland, N. (2011) Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon?tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, I tillegg har han hatt følgende artikler på trykk i GD: Kaland, N. (2011, 2. april). Inkludering: Fiksjon eller faktum? Kronikk i Gudbrandsdølen/Dagningen, s. 48. Kaland, N. (2011, 30. september). Autisme, arbeidsplasser og Nav. Debattinnlegg i Gudbrandsdølen/Dagningen, s. 38. Rønning om brukervalg Professor Rolf Rønning hadde ansvar for symposiet "Omsorgstjenester i endring" på V.Norske kongress i aldersforskning, Oslo Rønning holdt innlegget "Brukervalg - til brukernes beste?" Alle som har publisert artikler, bøker, kronikker, holdt foredrag eller utøvet annen type forsknings- eller formidlingsaktivitet bes fortløpende melde fra til Biblioteket vil registrere aktiviteten i CRISTIN. Biblioteket vil også melde videre til Forskningsutvalget i de tilfeller det gjelder publikasjoner som er poenggivende og som dermed også utløser økonomisk støtte til forfatter. Biblioteket kan gi nærmere informasjon. Det oppfordres til å sende en kopi av meldingen direkte til som vil kunne legge ut informasjon under "Ansattes sider" på hil.no og i HiL-nytt.

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Derfor leter jeg, sammen med gode medarbeidere og styret, etter nye veier, og håper og tror vi finner dem.

Derfor leter jeg, sammen med gode medarbeidere og styret, etter nye veier, og håper og tror vi finner dem. 3 1 2 HiL-nytt Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr. 5. 16. mars 2012. Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad HiL-nytt inneholder noen ord fra rektor om aktuelle saker samt informasjon om begivenheter

Detaljer

HiL-nytt Inte rn nyh ets avi s for Høg sko len i Lil le ham mer. Nr. 0 3 0 6. fe bru ar 2 015 Ansv arl ig red akt ør Be nte Ohn sta d

HiL-nytt Inte rn nyh ets avi s for Høg sko len i Lil le ham mer. Nr. 0 3 0 6. fe bru ar 2 015 Ansv arl ig red akt ør Be nte Ohn sta d Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer HiL-nytt - Side 1 Inte rn nyh ets avi s for Høg sko len i Lil le ham mer. Nr. 0 3 0 6. fe bru ar 2 015 Ansv arl ig red akt ør Be nte Ohn sta d TVF-studenter

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Kjære kolleger! Nr. 3-23. februar 2010 Ansvarlig redaktør: Bente Ohnstad

Kjære kolleger! Nr. 3-23. februar 2010 Ansvarlig redaktør: Bente Ohnstad Nr. 3-23. februar 2010 Ansvarlig redaktør: Bente Ohnstad Kjære kolleger! Vi beklager at vi ligger noe på etterskudd med HiL-nytt. Som vi nevnte sist, ønsker vi å legge til rette for en levende og åpen

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Annet FORSKNINGS-NYTT

Annet FORSKNINGS-NYTT Hilfora Hoved tema Anne-Kari Grimstad/ansatt ansatt/hil 1301 12:05 Tittel: Kategori: HiL-nytt nr 1/05 Annet Nr1-13 januar 2006 Nytt år og nye muligheter og utfordringer banker på, men det første HiL-nytt

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Hvor har det blitt av C-en i CSR?

Hvor har det blitt av C-en i CSR? Samfunnsansvar og forretningsmodellinnovasjon --rebmi-- Sveinung Jørgensen Høgskolen i Lillehammer www. sveinung.jorgensen@hil.no 1 Hvor har det blitt av C-en i CSR? 2 Tradisjonelt: trade-off LØNNSOMHET

Detaljer

HiL-nytt. Siste HiL - HiHm. 19. april arrangerer vi temamøtet «Det kommer båter, men ikke til Norge»

HiL-nytt. Siste HiL - HiHm. 19. april arrangerer vi temamøtet «Det kommer båter, men ikke til Norge» HiL-nytt I n t e rn n yh e t sa v i s f o r H øg s k ol e n i L il l e ha m me r. N r. 0 6 1. a pr i l 2 0 16 A n s v ar l i g r e da k t ør K6t h ri n e S k r et t i ng 19. april arrangerer vi temamøtet

Detaljer

Status i høgskoleforskningen

Status i høgskoleforskningen Status i høgskoleforskningen Ingvild Marheim Larsen Foredrag på konferansen Forskning ved de statlige høyskolene - mulighetenes kunst? Universitets- og høgskolerådet/norges forskningsråd 21. juni 2007

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

HiL-nytt. Kjære kollegaer! klar målsetting om å bidra gjennom videre kompetansebygging til at det etableres et universitet i Innlandet.

HiL-nytt. Kjære kollegaer! klar målsetting om å bidra gjennom videre kompetansebygging til at det etableres et universitet i Innlandet. Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer HiL-nytt - Side 1 Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr. 04 22. feb. 2013 Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad Kjære kollegaer! HiLs volleyballag avsluttet

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Annet. Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Annet. Internavisa for Høgskolen i Lillehammer Hilfora Hoved tema Anne-Kari Grimstad/ansatt ansatt/hil 1002 11:03 Tittel: Kategori: HiL-nytt 03/06 Annet Internavisa for Høgskolen i Lillehammer Nr 3-10 februar 2006 Viktig side ved kalendersystemet Kalendersystemet

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING 2014 2015 Formidlingsoppdraget Det ligger til samfunnsoppdraget for Det juridiske fakultet å formidle sresultater og kunnskap på høyt nivå, og være en sentral aktør

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2008. rett,, helse n, økono. mi,, led. hels, ledelse. ledelse. idrett. dr, helse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2008. rett,, helse n, økono. mi,, led. hels, ledelse. ledelse. idrett. dr, helse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2008 jjuss,reiseliv, ss,reiselivv film ss, film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Formidling den tredje oppgaven Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Den tredje oppgaven Universitets- og høgskoleloven Departementet Formidlingsindikatorer Formidling ved høgskolen Universitets- og

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Utkast november 2016 Årsplan 2017-2019 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan, samt UiOs årsplan.

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Struktur på Vestlandet

Struktur på Vestlandet Struktur på Vestlandet Statssekretær Bjørn Haugstad Styreseminar for HiB, HSH, HiSF 3. februar 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Vinterstemning i glassgården

Vinterstemning i glassgården Nr. 5 11. mars 2011 Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad Vinterstemning i glassgården Kjære kolleger! Studiekvalitetsdager På mandag og tirsdag er det studiekvalitetsdager ved HiL. Det begynner begge dager

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Rekruttering og utvelgelse Førsteamanuensis Ole I. Iversen (Dr. BA) Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon ole.i.iversen@bi.

Rekruttering og utvelgelse Førsteamanuensis Ole I. Iversen (Dr. BA) Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon ole.i.iversen@bi. Rekruttering og utvelgelse Førsteamanuensis Ole I. Iversen (Dr. BA) Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon ole.i.iversen@bi.no Rekrutteringsmetoder Godt dokumentert sammenheng mellom

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Årsplan 2016-2018 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets

Detaljer

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS FORSKNINGSPLAN KRUS For perioden 2013-2015 Forskningsmiljøet på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har en særskilt rolle innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring, og miljøet har

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. SFU-ordningen og resultatene så langt 2. Hva skal til for å bli et SFU?

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

FRA SJANGERFORMALISME TIL SJANGERANARKI? Marte Blikstad-Balas marte.blikstad-balas@ils.uio.no

FRA SJANGERFORMALISME TIL SJANGERANARKI? Marte Blikstad-Balas marte.blikstad-balas@ils.uio.no FRA SJANGERFORMALISME TIL SJANGERANARKI? Marte Blikstad-Balas marte.blikstad-balas@ils.uio.no Utfordringer med tradisjonell skoleskriving: Handler ofte om å "finne rett svar" Mange skriveoppgaver har

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Oppstart av rådgivningsgruppa

Oppstart av rådgivningsgruppa Oppstart av rådgivningsgruppa Startet med «å bli kjent med» de andre i prosjektet Alle fikk i oppgave å lage en beskrivelse av seg selv med følgende overskrifter: Motivasjon for å delta i prosjektet Erfaringer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Justert stillingsplan

Justert stillingsplan Justert stillingsplan 2012-2016 Bakgrunn I styremøtet 23. mai 2011 vedtok instituttstyret at stillingsplanen skulle justeres årlig. Styret har hatt justering oppe som diskusjonssak i møte 27. mars 2012,

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Fellesmøte NFmR-NRT, Dag 2 17. 18. november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Overordnet tidsplan for dagen 0900 1030 Felles saker for NRT og NFmR NRT-NFmR 17/16 Ny studietilsynsforskrift NRT-NFmR

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Novembermorgen ved HiL

Novembermorgen ved HiL Nr. 15 19. november 2010 Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad Novembermorgen ved HiL Kjære kolleger! Den 17. november ble den andre disputasen på filmskolen gjennomført. Kunststipendiat Trygve Allister Diesen

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse 100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse Hvem kan kalle seg 100 % frisk? Våren 2010 skal 38 studenter fra Bilder Nordic School of Photography flytte grenser. Vi retter linsene våre innover i

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer