HiL-nytt. Kjære kolleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiL-nytt. Kjære kolleger"

Transkript

1 1 2 3 HiL-nytt Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr januar Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad HiL-nytt inneholder noen ord fra rektor om aktuelle saker samt informasjon om begivenheter og aktiviteter fra skolens virksomhet. Ansattes sider på hil.no har mer. Kjære kolleger Godt nyttår og velkommen tilbake til et spennende år! Vi går en begivenhetsrik vår i møte. Mye skal skje når det gjelder samarbeidet i innlandsuniversitetet. Som jeg har sagt mange ganger tidligere er målet fag- og kompetanseutvikling. Prosjektet skal med andre ord bidra til å bygge kunnskap og kompetanse som i sin tur skal legge grunnlaget for vekst og utvikling i innlandet. HiL har en solid posisjon i universitetsprosjektet. Ved fjorårets slutt markerte vi kompetanseopprykk og disputaser, og til sammen 16 har enten disputert og/eller fått opprykk til 1. stilling eller professor. Dette er vesentlige bidrag til styrking av kompetansesituasjonen ved høgskolen. Vi utfører i dag totalt 187 årsverk blant de vitenskapelig tilsatte. Om vi trekker 26 stipendiatårsverk fra dette, utføres 161 årsverk blant fast ansatte. Professorgruppen utgjør 37 årsverk eller 23 % av den vitenskapelige staben. Dette er på linje med gjennomsnittet for alle norske universiteter. Det er noe lavere enn de gamle universitetene (som ligger opp under 40 %), men langt høyere enn gjennomsnittet for de statlige høgskolene (som ligger under 10 %). I førstestillingsgruppen (førsteamanuensis og førstelektor) har vi 66 årsverk, eller 43 % av den vitenskapelige staben. I sum utgjør gruppen i førstestillinger eller høyere altså 65 % av de samlete vitenskapelige årsverkene ved HiL. Dette er et svært godt faglig bidrag til kompetansebyggingen i innlandet. Vi holder den akademiske fanen høyt og ambisjonen vår er å styrke høgskolen gjennom kompetansebyggingsprosjektet. Her er vi kommet et godt stykke på vei takket være PIU-prosjektet og midler fra kompetanseutviklingsfondet. Med 2 akkrediterte PhD-program og 10 mastertilbud, en universitetslik kompetanseprofil og stor forskningsproduksjon er HiLs posisjon tydelig og klar. I PIU-prosjektet gjenstår det å bli enige om en fakultetsstruktur som er egnet til å fremme det overordnete målet. Vårt anliggende er at de fremtidige fakultetene etableres på faglig grunnlag med hensyn til forskningsaktivitet og utdanningstilbud. Det må være robuste og bærekraftige forskningsmiljøer og studieløp fra BA til PhD med sammenheng i fagporteføljen, med utgangspunkt i NOKUTs kvalitetskriterier: studentrekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon, kompetanseprofil, rekruttering av faglig ansatte, forskningsproduksjon, publiseringspoeng, stipendiatstillinger, utviklingsmuligheter m.v. Fakultetene må dessuten ha en tydelig faglig profil, en bærekraftig økonomisk basis og hensiktmessig styringsordning. Administrasjonen må være organisert slik at den understøtter den faglige virksomheten så godt som mulig. Dette er avgjørende for at vi skal komme i mål med en struktur som er egnet til å nå ambisjonen om en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon i innlandet. Bente Ohnstad Rektor

2 Hil-nytt kurs: Lær å skrive for internasjonale tidsskrifter Har du planer om å skrive en artikkel for et internasjonalt tidsskrift? Kunne du tenke deg veiledning og hjelp i skriveprosessen? Da er skriveverkstedet Writing for International Journals noe for deg! Les mer om dette på ansattes sider. Forskning Formidling Deltakelse Higdem om selskapsstyring med mer. Ulla Higdem holdt foredraget "Governance, samstyring, partnerskap (and all that) - Hva handler det om - egentlig?" Hun var invitert av det som kalles Det Prioriterende Regionale Partneskapet i Interreg Indre Skandinavia. Seminaret ble holdt i Charlottenberg den 4. januar. Jørgensen om selskapsstyring Jeg og Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH) har sammen publisert artikkelen: The Why and How of Corporate Social Responsibility i Beta: Scandinavian Journal of Business Research. Referanse: Jørgensen, S. & Pedersen, L.J.T.: The Why and How of Corporate Social Responsibility, Beta: Scandinavian Journal of Business Research, Volume 25, Issue 2, pp Slåtten om nordmennes ferieønsker for 2012 Førsteamanuensis Terje Slåtten er blitt intervjuet av nyhetsbyrået Newswire vedrørende en undersøkelse der nordmenn er blitt spurt om hva som er den ultimate drømmeferien for Les mer: Slåtten er også blitt intervjuet av VG i forbindelse med en avisartikkel om det å reise på langtur i norsk natur og villmark. Les mer: Bredvold om entreprenører i GD og Entré Randi Bredvold skreve kronikken "Mangfold av opplevelser" i GD 10.desember Det svenske tidsskriftet ENTRÉ (formidling av forskning om entreprenørskap, innovasjon og småforetak) hadde i sitt siste nummer (4/2011) intervju med Bredvold, der hennes avhandling ble omtalt under tittelen "På tur med entreprenörer". Engelstad om biografiske spillefilmer 1. desember 2011 ble Engelstad intervjuet på Kulturnytt, NRK1, om norske biografiske spillefilmer. Gå på Første amanuensis Audun Engelstad har også publisert "Analysen: Arme riddere" på nettmagasinet Montages. Askheim om rekruttering av brukere som studenter Professor Ole-Petter Askheim har publisert artikkelen Meeting Face to Face Creates new insights: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work. I tidsskriftet Social Work Education.

3 HiL-nytt 3 Solheim med foredrag om sykefravær Liv Johanne Solheim deltok på AMU-dag for dei tilsette på Granheim Lungesykehus Tittel på foredrag: "Sjukefråveret - korleis skal vi forstå det og kva skal vi gjere med det?" Kolloen er nytt medlem av Norsk Kulturråd Professor II Ingar Sletten Kolloen er av Kulturdepartementet oppnevnt som nytt medlem av Norsk Kulturråd for perioden Han tiltrer også Faglig utvalg for litteratur og allmenne tidsskrifter. Snævarr med artikkel om sponsing av Marx Stefán Snævarr har publisert artikkelen "Marx í boði banka" (Marx, sponset av en bank) i det islandske tidskriftet Skírnir. Film- og fjernsynsmiljøet med ny bok I filmhistorien får som regel fiksjonsfilm oppmerksomheten. Men også de andre sjangrene har spilt en viktig rolle. "Den andre norske filmhistorien" er deres historie. Folk fra HiL er viktige bidragsytere. I tillegg til redaktørene Eva Bakøy og Tore Helseth, som også har skrevet hvert sitt kapittel i boken, finnes det blant annet bidrag skrevet av Jan Anders Diesen, Brit Svoen, Jo Sondre Moseng og Gunnar Iversen. I boka finner du ungdomsfilm, døvefilm, husmorfilm og kortfilm, opplysningsfilm, ekspedisjonsfilm og animasjon. Les om skolefilm, filmrevyen, arbeiderfilm og filmer av og om innvandrere. Til sammen gir boka en mer helhetlig forståelse av filmbransjens utvikling, og filmens betydning i samfunnet. Knutsen med EU-historikk i NRK Mediene har for lengst brukt opp superlativene om hvor viktig forhandlingene i EU er om dagen. NRK har snakket med Paul Knutsen om EUs historie. Hør på dette i nettradioen, og du får mer ut av de korte nyhetsinnslagene. NRK P1, Norgesglasset har denne uken en serie om EU i et historisk lys. Det blir innslag hver dag framover en stund, ca. kl , litt avhengig av hva som ellers inntreffer i nyhetsbildet. Knutsen er med der i egenskap av fagperson, og som forfatter av bok om EUs historie. Du kan høre samtalene i Norgesglasset på Nettradio og podcast. Et veldig aktuelt kurs om dagen er MPA - EU/EØS-kurs som også Paul Knutsen bidrar til.

4 Hil-nytt Flere doktorgrader på plass Flere ansatte på HiL har gjort ferdig sine doktorgrader i høst og Jo Sondre Moseng disputerte i Trondheim den 2. desember. Og det er flere. Tidligere i høst har flere doktorgradskandidater kommet i mål og vi gratulerer alle sammen med viktige bidrag i høgskolens arbeid med å bygge kunnskap. Det er Terje Slåtten som disputerte den 30. september med "Emotions in service encounters from the perspectives of employees and customers" på Universitetet i Karlstad. Sveinung Jørgensen disputerte den 14. oktober med tittelen: "What s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced- Strategy Creation" Randi Bredvold disputerte den 18. november. Avhandlingen hennes heter: "Entreprenørers fortellinger: en identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet". Også hun på Universitetet i Karlstad. Les intervju med Randi der hun forklarer litt mer i dybden om oppgaven og hva den inneholder. Den sist doktorgraden i rekka står Jo Sondre Moseng for. Hans ph.d avhandling er "Himmel og helvete. Ungdom i norsk film " tar for seg norsk ungdomsfilmer og reiser blant annet spørsmålet om mange filmer er laget for et voksent publikum. Bildet over viser Jo Sondre Moseng mottar blomster for gjennomført doktorgradsarbeid. Austvik på energiseminar i Polen Professor Ole Gunnar Austvik har holdt et invitert innlegg om "Privatization in the Energy Sector - in Search for the Best Models" i the 6th Energy Forum i Sopot i Polen Her er en reportasje fra en polsk journalist om innlegget. Ausvik la vekt på viktigheten av overordnet offentlig styring av energisektoren i samspill med private selskaper - slik vi har lang i erfaring med i Norge. En litt uvanlig avstemning på slutten av sesjonen viste imidlertid at bare 30 % av deltakerne ønsket dette - mens 70% heller ville ha en amerikansk tilnærming med sterkere innslag av private selskaper. Deretter var Austvik invitert til å holde et PhD-seminar om "The European Union and the Geopolitics of Energy" på Warsaw School of Economics Seminaret diskuterte hvordan problemer rundt økonomisk avhengighet av andre land kan håndteres politisk i en verden der de fleste land er økonomisk integrert med /avhengig av andre land. Ikke overraskende var det stor oppmerksomhet rundt Polens muligheter for å utvikle produksjon av skifergass som mange mener grunnleggende kan endre landets avhengighet av russisk gass. Askheim om brukermedvirkning Professor Ole-Petter Askheim holdt foredraget "Brukermedvirkning - tilnærminger og konsekvenser", på seminaret "Brukermedvirkning - samarbeid og likeverd", arrangert av Divisjon Psykisk Helsevern, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

5 HiL-nytt 5 Solheim om sykefravær Førsteamanuensis Liv Johanne Solheim har publisert artikkelen "The understanding of Norwegian womens's sickness absence: towards a holistic approach?" i Nordic Journal of Social Research, Vol. 2, 2011 Hun har også presenterete paperet "Ulike forklaringar på kvinner og menns sjukefråver" på Trygdeforskningsseminaret 2011 på Lillehammer hotell november. Seminar om trygdeforskning på Lillehammer Årets trygdeforskningsseminar ble avviklet på Lillehammer hotell 28. og 29. november. Høgskolen i Lillehammer var arrangør sammen med NAV Oppland, og konferansen var sponset av Norges Forskningsråd. Hovedtemaet for konferansen var "Stønadssystemet - stadig nye utfordringer". Ulike sider ved dette temaet ble tatt opp i plenum og i parallellsesjoner. Blant innlederne var den finske professoren Olli Kangas som snakket om utfordringer for den nordiske velferdsstaten, og prosjektleder Elna Olsson fra Arbetsförmedlingen i Stockholm som presenterte et vellykket prosjekt om nye metoder for å nå ungdommer som ikke hjelpeapparatet fanger opp. Førsteamanuensis John-Arne Skolbekken fra NTNU holdt foredrag om Medikalisering - på godt og vondt, professor Hans Tore Hansen fra Universitetet i Bergen og forsker Tone Alm Andreasssen fra AFI presenterte resultater fra den store evalueringen av NAV, og professor Grete Brochmann fra Universitetet i Oslo snakket om Innvandring og stønad. Halvor Fauske bidro som kommentator til et av plenumsinnleggene, og i arrangementskommiteen var Per Eriksson, Rolf Rønning og Liv Johanne Solheim med fra HiL. Urnes med bok om visuell kultur i Trøndelag Høgskolelektor Johan Fredrik Urnes på kulturprosjektledelse, ASV, har sammen med Ingvar Klingenberg og Robert Øfsti gitt ut andre bind av SE Trøndelag! - Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Verket presenterer Trøndelags visuelle historie i tre bind over en periode på drøyt ti tusen år fra sporene etter den første trønder i eldre steinalder, og fram til kunst og annen visuell kultur i vår tid. Puijk opponent i Odense Den 24. november var Roel Puijk opponent på Jannick Kirk Sørensens PhD avhandling The Paradox of Personalisation. Public Service Broadcasters' Approaches to Media Personalisation Technologies. Syddansk Universitet, Odense. Engelstad intervjuet om norsk TV-dramatikk Den 24. november ble Audun Englestad intervjuet på Dagsrevyen (NRK1) om norsk tv-dramatikk. Bergum med foredrag Førsteamanuensis Svein Bergum holdt innlegg og presenterte paper på 16th International Telework Conference i Athen Hellas

6 Hil-nytt torsdag 24. november. Tittel på foredrag og paper var: "Is distance always negative for the managers - some experiences from Norwegian public organisations?" Foredraget ble holdt pr Web-konferanse fra HIL. Bergum holdt fredag 18. november gjesteforelesning på Turku School of Economics, videreutdanningskurs for ledere, med tema: "Management at a distance - status and some recent research findings". Foredraget ble holdt pr Skype fra HIL. Kaaland: fagfellevurderte artikler i 2011 Førsteamanuensis Nils Kaaland har publisert følgende artikler i løpet av året som har gått: Kaland, N., Mortensen, E. L. & Smith, L. (2011). Social communication impairments in children and adolescents with Asperger syndrome: The impact of prompting and slow response time pattern. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Kaland, N. (2011). Should Asperger syndrome be excluded from the forthcoming DSM-V?Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Kaland, N. (2011). Hvorfor er det så vanskelig for personer med autisme og Asperger syndrom å finne et meningsfullt arbeid? Tidsskriftet Specialpædagogik, 31(4), Kaland, N. (2011). Bør man påskynde de spesielle interessene som er så karakteristiske for personer med Asperger-syndrom? Spesialpedagogikk, Forskningsdelen, 76(7), Kaland, N. (2011) Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon?tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, I tillegg har han hatt følgende artikler på trykk i GD: Kaland, N. (2011, 2. april). Inkludering: Fiksjon eller faktum? Kronikk i Gudbrandsdølen/Dagningen, s. 48. Kaland, N. (2011, 30. september). Autisme, arbeidsplasser og Nav. Debattinnlegg i Gudbrandsdølen/Dagningen, s. 38. Rønning om brukervalg Professor Rolf Rønning hadde ansvar for symposiet "Omsorgstjenester i endring" på V.Norske kongress i aldersforskning, Oslo Rønning holdt innlegget "Brukervalg - til brukernes beste?" Alle som har publisert artikler, bøker, kronikker, holdt foredrag eller utøvet annen type forsknings- eller formidlingsaktivitet bes fortløpende melde fra til Biblioteket vil registrere aktiviteten i CRISTIN. Biblioteket vil også melde videre til Forskningsutvalget i de tilfeller det gjelder publikasjoner som er poenggivende og som dermed også utløser økonomisk støtte til forfatter. Biblioteket kan gi nærmere informasjon. Det oppfordres til å sende en kopi av meldingen direkte til som vil kunne legge ut informasjon under "Ansattes sider" på hil.no og i HiL-nytt.

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

HiL-nytt Inte rn nyh ets avi s for Høg sko len i Lil le ham mer. Nr. 0 3 0 6. fe bru ar 2 015 Ansv arl ig red akt ør Be nte Ohn sta d

HiL-nytt Inte rn nyh ets avi s for Høg sko len i Lil le ham mer. Nr. 0 3 0 6. fe bru ar 2 015 Ansv arl ig red akt ør Be nte Ohn sta d Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer HiL-nytt - Side 1 Inte rn nyh ets avi s for Høg sko len i Lil le ham mer. Nr. 0 3 0 6. fe bru ar 2 015 Ansv arl ig red akt ør Be nte Ohn sta d TVF-studenter

Detaljer

Derfor leter jeg, sammen med gode medarbeidere og styret, etter nye veier, og håper og tror vi finner dem.

Derfor leter jeg, sammen med gode medarbeidere og styret, etter nye veier, og håper og tror vi finner dem. 3 1 2 HiL-nytt Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr. 5. 16. mars 2012. Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad HiL-nytt inneholder noen ord fra rektor om aktuelle saker samt informasjon om begivenheter

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Annet FORSKNINGS-NYTT

Annet FORSKNINGS-NYTT Hilfora Hoved tema Anne-Kari Grimstad/ansatt ansatt/hil 1301 12:05 Tittel: Kategori: HiL-nytt nr 1/05 Annet Nr1-13 januar 2006 Nytt år og nye muligheter og utfordringer banker på, men det første HiL-nytt

Detaljer

Hvor har det blitt av C-en i CSR?

Hvor har det blitt av C-en i CSR? Samfunnsansvar og forretningsmodellinnovasjon --rebmi-- Sveinung Jørgensen Høgskolen i Lillehammer www. sveinung.jorgensen@hil.no 1 Hvor har det blitt av C-en i CSR? 2 Tradisjonelt: trade-off LØNNSOMHET

Detaljer

HiL-nytt. Siste HiL - HiHm. 19. april arrangerer vi temamøtet «Det kommer båter, men ikke til Norge»

HiL-nytt. Siste HiL - HiHm. 19. april arrangerer vi temamøtet «Det kommer båter, men ikke til Norge» HiL-nytt I n t e rn n yh e t sa v i s f o r H øg s k ol e n i L il l e ha m me r. N r. 0 6 1. a pr i l 2 0 16 A n s v ar l i g r e da k t ør K6t h ri n e S k r et t i ng 19. april arrangerer vi temamøtet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2008. rett,, helse n, økono. mi,, led. hels, ledelse. ledelse. idrett. dr, helse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2008. rett,, helse n, økono. mi,, led. hels, ledelse. ledelse. idrett. dr, helse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2008 jjuss,reiseliv, ss,reiselivv film ss, film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Novembermorgen ved HiL

Novembermorgen ved HiL Nr. 15 19. november 2010 Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad Novembermorgen ved HiL Kjære kolleger! Den 17. november ble den andre disputasen på filmskolen gjennomført. Kunststipendiat Trygve Allister Diesen

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Formidling den tredje oppgaven Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Den tredje oppgaven Universitets- og høgskoleloven Departementet Formidlingsindikatorer Formidling ved høgskolen Universitets- og

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Fra studiestart 13. august 2008 (Foto: Finn Olsen) Mye skal skje denne høsten og det krever medvirkning og innsats på alle nivåer.

Fra studiestart 13. august 2008 (Foto: Finn Olsen) Mye skal skje denne høsten og det krever medvirkning og innsats på alle nivåer. Nr. 14 15. august 2008 Fra studiestart 13. august 2008 (Foto: Finn Olsen) Kjære ansatte! Velkommen tilbake til et nytt semester og et spennende studieår. Mye skal skje denne høsten og det krever medvirkning

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Avfallskonferansen 2014 Parallellsesjon: Avfallsbransjens behov for innovasjon og rekruttering

Avfallskonferansen 2014 Parallellsesjon: Avfallsbransjens behov for innovasjon og rekruttering Avfallskonferansen 2014 Parallellsesjon: Avfallsbransjens behov for innovasjon og rekruttering Høyere utdanning innen avfallsfeltet Norge, Sverige, Danmark Helge Brattebø Program for industriell økologi

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Oppstart av rådgivningsgruppa

Oppstart av rådgivningsgruppa Oppstart av rådgivningsgruppa Startet med «å bli kjent med» de andre i prosjektet Alle fikk i oppgave å lage en beskrivelse av seg selv med følgende overskrifter: Motivasjon for å delta i prosjektet Erfaringer

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020 Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Innhold Norsk forskeropplæring i 2010 hva kjennetegner den?

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

HiL-nytt. Vi vil difor gjere vårt beste for å unngå negative fylgjer av at KUFfondet no vert stengt. Så langt har

HiL-nytt. Vi vil difor gjere vårt beste for å unngå negative fylgjer av at KUFfondet no vert stengt. Så langt har 3 1 2 HiL-nytt Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr. 11 15. juni 2012. Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad HiL-nytt inneholder noen ord fra rektor om aktuelle saker samt informasjon om begivenheter

Detaljer

Også HiL har blitt rammet av konsekvensene av asken fra Island (foto: SD Skaare)

Også HiL har blitt rammet av konsekvensene av asken fra Island (foto: SD Skaare) Nr. 6 19. april 2010 Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad Også HiL har blitt rammet av konsekvensene av asken fra Island (foto: SD Skaare) Kjære kolleger! Her er en oppsummering av små og store begivenheter

Detaljer

Antall møter og saker Likestillingsutvalget gjennomførte 7 møter i 2006 med totalt 58 saker på sakslisten.

Antall møter og saker Likestillingsutvalget gjennomførte 7 møter i 2006 med totalt 58 saker på sakslisten. Medlemmer i likestillingsutvalget pr. 31.12.2006 Likestillingsutvalget er oppnevnt i tråd med mandat og sammenstning av høgskolens likestillingsutvalg fastsatt av styret 27.04.2004. Det ble foretatt nyoppnevning

Detaljer

Rekruttering og utvelgelse Førsteamanuensis Ole I. Iversen (Dr. BA) Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon ole.i.iversen@bi.

Rekruttering og utvelgelse Førsteamanuensis Ole I. Iversen (Dr. BA) Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon ole.i.iversen@bi. Rekruttering og utvelgelse Førsteamanuensis Ole I. Iversen (Dr. BA) Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon ole.i.iversen@bi.no Rekrutteringsmetoder Godt dokumentert sammenheng mellom

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Dr. Nicoline Frølich Innlegg SIUs mobilitetskonferanse, 16. oktober 2009, Gardermoen Strategiformulering i universiteter og høyskoler Universiteter

Detaljer

HiL-nytt. Kjære kollegaer! Foto: Sigrun D. Skaare

HiL-nytt. Kjære kollegaer! Foto: Sigrun D. Skaare HiL-nytt I n t er n n y h e t sa vi s f o r Høgsk ol e n i L il l e h a m m er - Side 1 I n t e r n n y h e t s a v i s f o r H ø g s k o l e n i L i l l e h a m m e r. N r. 1 6 1 9. o k t. 2 0 1 2 - Ansvarli

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen To prosjekter Polsk innvandring til Norge gjennom de siste 200 år et arkivprosjekt i samarbeid

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

HiL-nytt. Kjære kolleger! Hør sosialfagsstudenter fortelle om praksis erfaringer

HiL-nytt. Kjære kolleger! Hør sosialfagsstudenter fortelle om praksis erfaringer Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer HiL-nytt - Side 1 Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer. Nr.07 19. april 2013 Ansvarlig redaktør Jens Uwe Korten Hør sosialfagsstudenter fortelle om

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Hvem, hva, hvor om skatteforskning

Hvem, hva, hvor om skatteforskning Hvem, hva, hvor om skatteforskning Marcus Zackrisson, Skattedirektoratet Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging av relevant forskning på området skatt og etterlevelse. Kartleggingen har gitt

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Kjære kolleger! Nr. 7 16. november 2007

Kjære kolleger! Nr. 7 16. november 2007 Nr. 7 16. november 2007 Kjære kolleger! Den 12. og 13. november deltok rektor og direktør på Universitets- og høgskolerådsmøte i Oslo. Tema for møtet var bl.a. statsbudsjettet og innspill til ny rekrutteringsmelding.

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

FRILUFTSLIV, Fagfellemøte

FRILUFTSLIV, Fagfellemøte FRILUFTSLIV, Fagfellemøte NIH 7.-8. januar, Fagervann/møterommet 3.etg i UF bygget Seminardeltakere: NIH:, Kirsti Gurholdt Pedersen, Jannicke Høyem, Trond Augestad, Ivar Mytting, Leif Inge Magnussen, Kristian

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Sted: Møterom 418, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Oslo Adresse: Bygg 4, Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Tid. Kl. 11:00-14:00

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Hvorfor strukturreform i universitets- og høyskolesektoren? Samfunnet endrer seg

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer