Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26."

Transkript

1 Mandag 26.oktober 2009 Analyse Marianne Ødegård Bjørn-Roger Wilhelmsen Opp- og nedtur for pundet i forrige uke - GBP steg kraftig i midten av forrige uke, etter at referatet fra det siste møtet i Bank of England anga en litt mindre pessimistisk tone enn tidligere. Ingen av rentekomiteens medlemmer hadde ønsket å heve de kvantitative lettelsene videre nå. Imidlertid falt GBP rett ned igjen på fredag, etter at BNP-tallene overraskende viste et videre fall i den økonomiske aktiviteten i 3.kv. Det øker igjen sannsynligheten for at Bank of England likevel vil øke de kvantitative lettelsene på nytt ved neste rentemøte, i november. - USD fortsatte sin svake utvikling i forrige uke, etter at en positiv start på rapporteringssesongen for 3.kv hevet investorenes risikovillighet videre. Feds Beige Book bekrefter at økonomien er i sakte bedring, men indikerer ingen rask oppgang. Banksektoren er fortsatt svak, og sysselsettingen faller videre. - SEK utviklet seg igjen sterkt i forrige uke, til tross for et betydelig fall etter at Riksbanken besluttet å øke utlåningen til bankene med ytterligere 100 mrd SEK. Det var imidlertid store sprik mellom medlemmene i rentekomiteen: To av medlemmene stemte for å heve renteprognosen fra dagens nivå. - Den nye renteprognosen til Norges Bank blir svært viktig for NOK denne uken. Vi tror Banken hever renten, men vi tror også at markedet priser inn en for høy rentebane, og det utgjør en nedsiderisiko for NOK på kort sikt. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) - USA: BNP 3.kv, ordreinngang varige varer, boligdata - EMU: KPI, pengemengde, arbeidsledighet - Norge: Rentemøte Norges Bank, konjunkturbarometer, arbeidsledighet, detaljhandel Renter m rente 12m rente NOK 2,09 2,77 EUR 0,79 1,29 USD 0,60 1,28 GBP 0,89 1,95 SEK 0,52 1,35 JPY 0,52 0,86 CHF 0,55 0,97 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren Valutakurser Prognoser Endring Endring Endring Om 3 mnd...6 mnd 12 mnd siste siste uke siste mnd hittil i 09 EURUSD 1,502 1,490 0,8% 2,3% 7,5% 1,520 1,550 1,500 EURNOK 8,327 8,362-0,4% -2,2% -14,3% 8,300 8,200 8,000 USDNOK 5,542 5,611-1,2% -4,4% -20,3% 5,461 5,290 5,333 GBPNOK 9,019 9,176-1,7% -2,5% -11,3% 8,737 8,623 9,067 SEKNOK 0,820 0,807 1,5% -1,9% -7,9% 0,818 0,824 0,833 JPYNOK 6,034 6,174-2,3% -6,8% -21,4% 6,001 5,689 5,614 CHFNOK 5,501 5,510-0,2% -2,5% -15,6% 5,461 5,325 5,096 EURGBP 0,923 0,911 1,3% 0,3% -3,4% 0,950 0,951 0,882 GBPUSD 1,627 1,635-0,5% 2,0% 11,3% 1,600 1,630 1,700 USDJPY 91,86 90,88 1,1% 2,5% 1,4% 91,00 93,00 95,00 EURJPY 138,0 135,4 1,9% 4,8% 9,0% 138,3 144,2 142,5 EURSEK 10,16 10,36-1,9% -0,3% -7,0% 10,15 9,950 9,600 EURCHF 1,514 1,518-0,3% 0,3% 1,5% 1,520 1,540 1,570

2 First Securities ASA / Swedbank Oslo USD & EUR NOK utviklet seg fortsatt sterkt mot både EUR og USD i forrige uke, på fortsatt stigende optimisme og risikovillighet. Vi ser tegn til en vent-og-se-holdning i forkant av ukens rentemøte i Norges Bank. Vi mener det er en risiko for at renteprognosen ikke vil heves like mye som markedet priser inn, det utgjør en nedsiderisiko for NOK på kort sikt. Vi tror likevel at en eventuell kronesvekkelse vil bli benyttet som en kjøpsmulighet, og at NOK vil forbli på sterke nivåer også i tiden fremover. De siste par månedene har NOK styrket seg betydelig mot EUR, og nivået har nesten nådd igjen det historiske snittet. På kort sikt tror vi at mesteparten av kronestyrkingen er tatt ut, men på lengre sikt tror vi NOK fortsatt kan styrke seg videre. CHF & SEK NOK steg svakt også mot CHF i forrige uke, men falt mot SEK som steg ganske mye forrige uke. De forgående ukene har den svenske krona falt spesielt kraftig mot NOK, og korrigerte tilbake i forrige uke til tross for en umiddelbar svekkelse etter at Riksbanken uventet besluttet å øke utlåningen til bankene ytterligere. NOK vs CHF De siste ukene har NOK styrket seg betydelig mot CHF, men nivået er fortsatt uvanlig svakt i historisk målestokk. Realkursen, det vil si nominell valutakurs justert for forskjeller i prisvekst, er derimot ikke spesielt svak mot CHF. 4,0 4,5 5,0 5,5 Snitt siden 1990 = 5,09 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6, ,5 Source: EcoWin, First Securities 2

3 First Securities / Swedbank Oslo GBP & JPY Japanske yen falt videre mot de fleste andre valutaer i forrige uke, også den norske krona. Britiske pund steg bra etter at referatet fra det siste møtet i Bank of England viste at ingen av rentekomiteens medlemmer ønsket å øke de kvantitative lettelsene men falt desto kraftigere tilbake etter at BNP-tallene viste et overraskende fall i 3.kv. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 juni NOK vs GBP & JPY JPY juli august september oktober 09 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 Source: EcoWin, First Securities JPYNOK er nå tilbake på sitt historiske snitt, målt fra Vi tror likevel at NOK vil stige videre mot JPY fremover. NOK - oppsummert Handelsveid NOK steg helt marginalt i forrige uke, og nivået ble dermed liggende godt over sitt historiske snitt. Nivået kan vise seg å være for sterkt i det korte bildet, men sterke fundamentale forhold (relativt bedre økonomisk vekst, trygge statsfinanser) tilsier at NOK vil kunne holde seg sterk også i tiden fremover. Sterke rentesignaler fra Norges Bank støtter opp under krona, selv om en lavere rentebane enn markedet forventer kan utgjøre en risiko på kort sikt. Norske swaprenter uker siden Endring bp 1 år 2,75 2, år 3,55 3, år 3,90 3, år 4,12 4, år 4,28 4, år 4,40 4, år 4,50 4, år 4,58 4, år 4,64 4, år 4,71 4,76-5 3

4 First Securities ASA / Swedbank Oslo Mandag 26. okt 1800 FR Arbeidsledighet, % m/m sep 9,1 18,1 Stiger: Den registrerte ledigheten stiger fortsatt, men takten er avtakende fra måned til måned. Ledigheten har steget 2 pp til ganske så høye 9,1% (2. kv) Tirsdag 27. okt 1000 EMU M3 pengemengde, år/år.. 3m snitt Gjeldsvekst, privat sektor.. boliggjeld 1500 US Boligpriser, 20 byer Case/Shiller-S&P okt 2,1 2,5 2,5 3,0 1,1-0,4 * Husholdningene låner igjen: Veksten i pengemengden målt ved M3 har kommet ned til den laveste årsvekstraten registrert siden begynnelsen av Bedriftene fortsetter å bygge ned gjelden, mens husholdningene øker boliggjelden litt. Omslaget i husholdningenes gjeld over de siste månedene har konsistent med resultatene fra ECBs utlånsundersøkelse for 3.kv, og indikerer at den økonomiske politikken har begynt å virke. aug -11,5-13,3 * Opp: Boligprisene har steget i to måneder på rad i følge Case-Shillerindeksen, og all annen informasjon fra boligmarket bekrefter at prisfallet er over. Antallet omsetninger har også trukket opp. Vi vet ennå ikke hvor mye den midlertidige skatteletten for førstegangskjøpere har bidratt, men når prisene er tilbake på et normalt nivå og nybyggingen nesten har stoppet helt opp er det uansett ikke så rart at markedet finner feste. Men ikke noe taler for at prisene skal mye opp; det er neppe det som er nødvendig for å sette fart på igangsettingen 1600 US Consumer confidence okt 54,0 53,1 ** Ingen stor bedring: Målingen av forbrukertilliten fra Conference Board falt svakt i september, og det har heller ikke vært noen særlig bedring i andre målinger den siste tiden (Univ. of Michigans målig falt litt i oktober), men de fleste er opp fra den aller dypeste bunn. Vurderingen av nåsituasjonen i CBs måling er særlig svak, noe som trolig skyldes høy arbeidsledighet. Vi har ikke fått noe signaler om noen særlig vekst i forbruket, og færre husholdninger planlegger å kjøpe bil etter at vrakpanten er avskaffet. Hus vil de heller ikke kjøpe, sier de sent US ABC consumer comfort uke -50 Flat: Målingen har i praksis ligget flatt fra våren 2008, på et svært lavt nivå. Den falt sist uke, for 2. uke på rad. Andre målinger viser samlet sett en bedring i forbrukertilliten. sent JP Detaljhandel, m/m..år/år sep 1,0-1,8 * Kommer seg: Detaljhandelen i Japan steg for andre måned på rad i august, og halvparten av fallet fra i fjor høst og vinter er nå reversert. Dessuten har bilsalget steget gra og er nesten tilbake på et normalt nivå. Fallende inntekter er ikke det beste utgangspunktet for økt forbruk og realrenten er høy, både målt mot priser og lønninger:. DE Onsdag 28. okt KPI fra delstatene fra i dag. år/år, samlet okt 0,0-0,3 Lavt prispress: Prisveksten i Tyskland ble liggende på lavt nivå i september, mens utenom mat og energi ble årsveksten liggende uendret. Inflasjonspresset i Tyskland er lavt som følge av tilbakeslaget i økonomien, men samlet KPI-vekst blir trolig bli positiv igjen mot slutten av året. Vi får ingen detaljer i denne runden, men prisveksten eks. mat og energi var på lave 1% i september 0915 SE Consumer confidence okt 5,8 5,6 Videre opp: Forbrukertilliten i Sverige stiger videre, og indeksen er snart tilbake på et gjennomsnittlig nivå som i Norge og det er ikke verst, gitt forholdene i økonomien. Men lave renter er det jo begge steder, og de fleste har flytende rente både der og her! Målingen forklarer trolig oppgangen i detaljhandelen over de siste månedene, og blir ikke jobbkuttene for aggressive, kan kanskje forbruket holde? 0915 SE Konjunkturbarometer, KI okt * Lavt nivå: KIs industribarometer har de siste tre månedene stagnert på lavt nivå, etter en betydelig oppgang i de foregående månedene. Utviklingen indikerer ingen vekst, men bekrefter sammen med andre barometre at aktivitetsnivået er i ferd med å stabiliseres. KIs måling er langt svakere enn Swedbanks PMI og så langt har KI fått rett; nedgangen i produksjonen har knapt nok bremset opp SE Detaljhandel, m/m.. år/år sep 0,5 3,2-2,1 1,2 ** Trend opp: Etter flere måneder med overraskende sprek vekst i detaljhandelen falt den plutselig i august. Trenden så langt i 2009 peker imidlertid fortsatt opp. Forbrukertilliten har kommet seg betydelig, og fortsatte å stige i august og september. Bilsalget sliter seg opp, men er svakere enn i storparten av resten av Europa. Svensk økonomi er fortsatt svak, men det lave rentenivået og lavere prisvekst har bidratt til å holde forbruket godt oppe. Handelen i september blir en viktig sjekk 4

5 First Securities / Swedbank Oslo 1000 NO SSB Konjunkturbarometer 3kv 0-7 ** Bedring, ikke bra: SSBs industribarometer var på rekordlavt nivå, og har kommet seg godt opp. Men nivået er fortsatt svært lavt og indikerer et raskt fall i produksjonen. PMI indikerer en oppgang til -5, DNs bedriftsbarometer en oppgan til rundt 0. Norges Banks regionale nettverk meldte om en bedring på alle punkter for industrien, selv om det ikke var bra for eksportindustrien. Vi venter en oppgang i SSBs barometer til 0. Det er fortsatt godt under det som normalt tilsier 0-vekst i produksjonen, en indeks på rundt +5. Under -5 vil være lavt over +5 være bra, selv om det allerede er vekst i den faktiske produksjonen 1000 NO Arbeidskraftundersøkelsen AKU ledighet, %.. konsensus Sysselsetting, m/m 000 Ledighet, m/m 000 aug 3,1 3, , ** Lav: Sysselsettingen ga etter i juli, men det gjorde også arbeidstilbudet og ledigheten steg nesten ikke og forble lavere enn ventet. Vi antar at sysselsettingen korrigerer litt opp i august, men at arbeidstilbudet kommer opp enda mer slik at ledigheten stiger en tidel. Selv om ledigheten skulle stige til 3,2% - hvilket er godt mulig vil den være langt lavere enn alle ventet for kun få måneder siden. Færre arbeidsinnvandrere hjelper til å med å holde balansen på arbeidsmarkedet ganske stram US Nye boliglån uke -14 Litt svakere: Søknadsinngangen etter nye boliglån har falt litt tilbake de siste ukene etter en moderat oppgang gjennom storparten av året. Ikke helt betryggende og mange er usikre på om etterspørselen etter boliger vil falle igjen når skatteletten til førstegangskjøpere avvikles senere i år 1330 US Ordreinngang, varige varer,.. % m/m ex. transport ex. fly og forsvar (core) NO Norges Bank, rentemøte.. konsensus.. alternativ vurdert Rentebane, endring bp Pressekonferanse 1600 US Boligsalg, nye.. priser og antall usolgte 2100 NZ Rentemøte, Reserve bank of New Zealand sep 1,0 0,7 okt 1,5 1,5 sep 440 2,6-2,4 0,0 1, til ,7 *** Trend opp: Etter to måneder med vekst falt ordreinngangen av varige varer til industrien uventet litt tilbake i august. De siste månedene har imidlertid ordrekomponenten i ISM-målingen steget raskt, til høyt over 50-streken. Det indikerer at den begynnende positive trenden i ordreinngangen vil videreføres. Andre meldinger fra bedriftene er også på den positive siden *** Nu? Vi venter i likhet med nesten alle andre at Norges Bank hever renten 25 bp til 1,5%. Økonomien er ikke sprek, men den er ikke så svak og utsiktene er ikke så svake at renten trenger å holdes på et rekordlavt nivå. Banken har ganske klart kommunisert at renten er i laveste laget og på det forrige rentemøtet ble det vurdert å heve renten. Siden den gang har det meste gått rett vei, med større tro på global vekst neste år og oppgang i råvarepriser og aksjemarkeder. De siste ukene er NOK markert styrket men det er neppe nok til at banken ikke hever renten. Rentebanen vil også bli oppjustert, men ikke mye. Vi venter en oppjustert på 25 i kortenden, konsistent med at renten heves på dette møtet og en viss bratting deretter, men trolig opp under 50 på det meste, vs. den forrige banen fra juni. Kommunikasjonen trenger heller ikke være spesielt aggressiv slik at valutamarkedet ikke uroes unødig. Tvert i mot, en litt forsiktig bank kan få kronen ned, selv om renten heves. ** Trend opp: Salget av nye eneboliger har steget mye i det siste, i alle fall målt i prosent. Oppgangen fra årsskiftet er bra, men nivået er fortsatt svært lavt. Antallet usolgte nye boliger har kommet ned på lave nivåer, men er fortsatt høyt i forhold til den lave salgstakten. Meglerstatistikken har ikke funnet noen oppgang i prisene, men de er i det miste stabilisert. Det negative bidraget til veksten fra fallende boliginvesteringer går nå uansett over, og stabile boligpriser vil stoppe tappingen av nettoformuen, okt 2,5 2,5 Pause: Renten har blitt kuttet fra 8,25% til 2,5% og ventes å forbli der etter dette rentemøtet. sent JP PMI for industrien okt 54,5 * Vekst: PMI-indeksen for japansk industri har steget raskt siden bunnen i januar, og nivået i september var tilbake på det høyeste siden september PMI er konsistent med en fortsatt bra vekst i produksjonen sent JP Industriproduksjon, m/m.. år/år sep 1,0-19,3 1,6-19,0 ** Sprek vekst: Industriproduksjonen har steget bra i seks måneder på rad, men takten i oppgangen har avtatt litt over de siste månedene. Både bedriftene og PMI-målingen varsler imidlertid videre oppgang i produksjonen de neste månedene. Går anslagene inn vil snart 40% av det rekordstore fallet i produksjonen være reversert. Torsdag 29. okt 0955 DE Arbeidsledighet, 000 m/m.. i % EU-målt ledighet (AKU), %.. sysselsetting 000 m/m okt 15 8,3-12 8,2 Faller: Den registrerte arbeidsledigheten i Tyskland falt uventet videre i september, for tredje måned på rad! Nedgangen er imidlertid godt hjulpet av myndighetenes tiltak for å begrense oppsigelsene i kriserammede bedrifter. Det er likevel mulig det verste er over for arbeidsmarkedet i Tyskland, at etterspørsel og produksjon tar seg opp før bedriftene rekker å tilpasse bemanningen 5

6 First Securities ASA / Swedbank Oslo 1000 NO Detaljomsetning, m/m.. konsensus år/år Varekonsum 1000 NO NAV, registrerte ledige, % konsensus.. sesongjustert (First) Samlet ledighet m. tiltak m/m 1100 EMU Consumer sentiment Industrial sentiment Economic confidence sep 0,4 0,4 2,2 0,7 okt 2,7 2,7 2,9 93,5 1,5 okt ,3 0,3 2,0 0,5 2,7 2,8 92,0 1, ,8 ** Opp: Detaljhandel og bilsalg er på vei opp. Blir det ikke skrekktall for detaljhandelen i september, blir det en sterk vekst i vareforbruket (som inkluderer bilsalget). Vi venter ikke noe skrekktall. Alle rapportene vi ser fra bransjen tilsier at detaljhandelen var grei også i september, i det minste vs. samme måned i fjor. Forbrukertilliten stiger og renten er fortsatt rekordlav. Vi legger til grunn en videre oppgang de neste månedene, men ikke så raskt som i 3.kv. *** Saktere opp: NAV-ledigheten stiger fortsatt, men ikke raskt. Vi venter mer av det samme. Bedriftene vil neppe kutte bemanningen mye herfra, men i sum blir det fortsatt kutt. Det må være internt slakk i mange bedrifter, produktiviteten har falt, helt ekstraordinært. Industri og bygg og anlegg er neppe ferdigkuttet. Offentlig sektor klarer trolig akkurat å kompensere for forsiktige kutt i bedriftene. Arbeidstilbudet stiger ikke like raskt lenger, arbeidsinnvandringen har stanset opp og dermed stiger ikke ledigheten så raskt selv om sysselsettingen er uendret. Men den vil stige * Mindre pessimisme: EU-kommisjonens måling av stillingen i bedriftene og husholdningen er på god vei opp igjen, men nivået er fortsatt veldig lavt. Konsumenttilliten stiger raskest og er høyere enn i USA. Bedriftsbarometrene indikerer videre fall i industriproduksjon og BNP, men kun marginalt. Det er noe svakere enn andre målinger, som indikerer om lag nullvekst US BNP første anslag 3kv 3,0-0,7 *** I pluss! Privat forbruk steg over 3% i 3. kv og nedgangen i bedriftenes investeringer dempes (utenom bygg). Det var trolig heller ikke særlig fall i boliginvesteringene, for første gang på flere år. Lagertrekket kan umulig blir enda større. Utenrikshandelen bidro neppe særlig noen vei. Anslaget om et vekst på 3,2% er greit. 4. kv blir kanskje ikke like bra, trolig blir forbruket noe svakere 1330 US Nye arbeidsledige, 000 uke * Trend ned: Pågangen av nye ledige har trendet bra nedover de siste ukene og månedene, men nivået er fortsatt fryktelig høyt, historisk sett og så høy at ledigheten normalt vil stige videre. Nedgangen er konsistent med at resesjonen er over. sent JP Arbeidsledighet % sep 5,6 5,5 * Roer ned: Etter flere måneder med voldsom rask oppgang i ledigheten til rekordhøyt nivå, falt ledigheten uventet litt tilbake i august. Antallet ledige stillinger per arbeidsledig var stabil, og nedgangen i lønnsinntektene ble dempet. Arbeidsmarkedet er svært svakt, men bedringen i august er oppløftende og sammenfaller med vekst i industriproduksjon og detaljhandel. sent JP Konsumprisene, m/m.. år/år.. core (eks. mat).. eks mat og energi sep -2,2-1,0-2,2-0,9 * Deflasjon: Konsumprisfallet i Japan tiltar i styrke, men ikke utenom mat og energi. Nedgangen er likevel en kilde til bekymring fordi det skjer samtidig som ressursutnyttelsen er svært lav. Selv om økonomien har begynt å vokse igjen er det risiko for en negativ spiral mellom fallende priser og lønninger og nedgang i realøkonomien. sent JP Rentemøte, Bank of Japan okt 0,10 Nullrente: Japansk økonomi har begynte å vokse igjen, men ressursutnyttelsen er lav og det vil ta lang tid før den er tilbake til normale nivåer. Det er høyst usikkert når innenlandsk etterspørsel finner feste. I mellomtiden vil det være et fortsatt deflasjonspress. Rentenivået vil være lavt i lang tid. Fredag 30. okt NO Norges Bank foredrag ved Jan F. Qvigstad for Regionalt nettverk, Region Nordvest 1000 NO Norges Bank valutakjøp til statens pensjonsfond - utland Referat fra 28/10! Og ganske sikkert ikke mer enn det Ikke store behovene lenger. Og snart må banken selge valuta for å skaffe kroner til staten? 1100 EMU Arbeidsledighet, % sep 9,7 9,6 Ikke raskere opp: Ledigheten har steget mye også i EMU, men langt mindre enn i USA. Vi ser tegn på at oppgangen nå dempes og i Tyskland faller allerede ledigheten trolig mest fordi bedriftene blir lokket av myndighetene til å holde folk på jobb 1100 EMU Konsumprisene, år/år (est).. core 1330 US Lønnskostnadene Employment cost index, ECI okt -0,1-0,3 Ikke raskere ned: Energi har trukket ned samlet KPI også i EMU, men det er også en klar nedgang i prisveksten 3kv Lav: Lønnsveksten strupes og veksten i de samlede lønnskostnadene 0,4 0,4 er lav. Så lav at lønnskostnadene pr. produserte enhet faller fordi produktiviteten stiger imponerende bra. Slikt blir det ikke inflasjon av 6

7 First Securities / Swedbank Oslo 1330 US Privat forbruk, m/m Husholdningenes inntekter Sparerate Prisdeflator PCE, core år/år sep -0,5 0,1 1,3 1,3 0,2 3,0 1,3 *** Stans i bilsalget: Privat forbruk har steget bra de siste par månedene, men et midlertidig løft i bilsalget takket være den ekstraordinære vrakpanten har bidratt til mesteparten av oppgangen. Inntektene har holdt seg oppe takket være skattekutt og økte overføringer fra staten, bigtime. Spareraten falt da bilsalget steg, men vil trolig stige igjen i september. Det ligger an til sterk vekst i privat forbruk i 3.kv, selv om fallet i bilsalget i september ganske sikkert vil trekke samlet forbruk ned og gi et underheng inn i 4.kv US Chicago PMI okt 48,1 46,1 * Siste før ISM: Chicago PMI svinger normalt mye fra måned til måned, og falt uventet tilbake under 50-streken i september. Nivået ventes å forbli under 50 i oktober, men Chicago-området kan være mer påvirket av en hard oppbremsing i bilsalget enn landet samlet. De andre regionale industrimålingene har spriket kraftig i oktober, men trenden er uansett opp US University of Michigan consumer sentiment sent NO Bilsalg, s.j. årlig rate.. % år/år okt 70,0 69,4 * Svak: Forbrukertilliten falt svakt tilbake i første del av oktober, men fallet var ikke så stort og mindre enn oppgangen i måneden før. Stemningen blant husholdningene er fortsatt svak, men den kommer seg gradvis opp. Vi får imidlertid ikke noe signal om vekst i forbruket, selv om det steg fra fra 2. til 3.kv. okt * I 3. gir: Bilsalget har tatt seg kraftig opp fra en dyp bunn i januar, men er fortsatt godt under nivåene fra de gode, gamle dager. Rapportene fra bransjen er positive Disclaimer: This document is intended for use only by those professional investors to whom it is made available by First Securities AS and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of First Securities AS. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. First Securities AS makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date and are subject to change. First Securities AS has no obligation to notice changes of judgements or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. First Securities AS accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. First Securities AS shall not have any responsibility for any such violations. 7

Valuta ukerapport. Fallende risikoappetitt sender JPY og USD opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 2.

Valuta ukerapport. Fallende risikoappetitt sender JPY og USD opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 2. Mandag 2.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen Sjefsanalytiker, valuta +47 2311 62 63 brw@first.no Fallende risikoappetitt sender JPY og USD opp - Etter

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK og SEK fortsetter å stige. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 3.august 2009

Valuta ukerapport. NOK og SEK fortsetter å stige. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 3.august 2009 Mandag 3.august 2009 Renter 31.07.09 3m rente 12m rente NOK 1,78 2,48 EUR 0,98 1,45 USD 0,58 1,60 GBP 0,83 1,64 SEK 0,85 1,25 JPY 0,58 0,86 CHF 0,25 0,78 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren +47

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK stiger, USD faller på økte vekstforventninger. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 27.

Valuta ukerapport. NOK stiger, USD faller på økte vekstforventninger. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 27. Mandag 27.juli 2009 Renter 24.07.09 3m rente 12m rente NOK 1,86 2,44 EUR 1,01 1,47 USD 1,00 1,71 GBP 0,99 1,80 SEK 0,85 1,25 JPY 0,55 0,95 CHF 0,46 0,75 NOK stiger, USD faller på økte vekstforventninger

Detaljer

Valuta ukerapport. Mandag 20.april 2009

Valuta ukerapport. Mandag 20.april 2009 Mandag 20.april 2009 Sterkere USD til tross for økt risikoappetitt - USD steg mot EUR og NOK forrige uke, til tross for at oppgangen i aksjemarkedene indikerer at risikoappetitten er stigende. Detaljhandelen

Detaljer

Valuta ukerapport. Kronen møter motstand, på sterke nivåer. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 19.

Valuta ukerapport. Kronen møter motstand, på sterke nivåer. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 19. Mandag 19.oktober 2009 Renter 16.10.09 3m rente 12m rente NOK 2,07 3,02 EUR 0,76 1,31 USD 0,45 1,29 GBP 0,83 1,90 SEK 0,52 1,45 JPY 0,52 0,91 CHF 0,59 0,98 Kronen møter motstand, på sterke nivåer - Etter

Detaljer

Valuta ukerapport. Sterkeste NOK mot GBP på over 32 år. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 12.oktober 2009

Valuta ukerapport. Sterkeste NOK mot GBP på over 32 år. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 12.oktober 2009 Mandag 12.oktober 2009 Renter 09.10.09 3m rente 12m rente NOK 2,02 2,91 EUR 0,89 1,32 USD 0,70 1,30 GBP 0,83 1,20 SEK 0,27 1,38 JPY 0,49 0,92 CHF 0,53 1,01 Sterkeste NOK mot GBP på over 32 år - Den norske

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK fortsatte opp i forrige uke, svak USD. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 16.

Valuta ukerapport. NOK fortsatte opp i forrige uke, svak USD. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 16. Mandag 16.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 13.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 3,02 EUR 0,71 1,14 USD 0,49 1,08

Detaljer

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

Valuta ukerapport. Litt svakere NOK til tross for økt renteforskjell. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 31.

Valuta ukerapport. Litt svakere NOK til tross for økt renteforskjell. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 31. Mandag 31.august 2009 Renter 28.08.09 3m rente 12m rente NOK 2,00 2,98 EUR 0,92 1,46 USD 0,82 1,33 GBP 0,83 1,90 SEK 0,85 1,25 JPY 0,55 0,90 CHF 0,48 0,81 Litt svakere NOK til tross for økt renteforskjell

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK snur opp igjen på stigende risikoappetitt. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 9.

Valuta ukerapport. NOK snur opp igjen på stigende risikoappetitt. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 9. Mandag 9.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen Sjefsanalytiker, renter og valuta +47 2311 62 63 brw@first.no NOK snur opp igjen på stigende risikoappetitt

Detaljer

Valuta ukerapport. Kronekursen videre opp på økt risikoappetitt. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 14.

Valuta ukerapport. Kronekursen videre opp på økt risikoappetitt. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 14. Mandag 14.juni 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 11.06.10 3m rente 12m rente NOK 2,75 3,18 EUR 0,83 1,37 USD 0,74 1,45

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK sterkere mot GBP, svakere mot JPY. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 1.mars 2010

Valuta ukerapport. NOK sterkere mot GBP, svakere mot JPY. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 1.mars 2010 Mandag 1.mars 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK sterkere mot GBP, svakere mot JPY - GBP falt markert mot de fleste andre valutaer

Detaljer

Valuta ukerapport. King snakket ned pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 21.

Valuta ukerapport. King snakket ned pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 21. Mandag 21.september 2009 Renter 18.09.09 3m rente 12m rente NOK 1,88 2,87 EUR 5 1,31 USD 0,56 1,33 GBP 2 1,21 SEK 0,50 1,08 JPY 0,47 0,76 CHF 0,55 0,97 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren +47

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Amerikansk BNP-vekst svakere enn ventet i 4. kvartal, men privat konsum overrasket positivt

Amerikansk BNP-vekst svakere enn ventet i 4. kvartal, men privat konsum overrasket positivt mandag, 2. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Amerikansk BNP-vekst svakere enn ventet i 4. kvartal, men privat konsum overrasket positivt Lønnsveksten i USA videre opp i 4. kvartal i følge ECI,

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni

Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Torsdag 18. juni er det igjen tid for rentefastsettelse fra Norges Bank og spenningen rundt utfallet stiger som følge av den siste tidens hendelser.

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig torsdag, 20. november 2014 Morgenrapport Macro Research I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig Kinesisk industri-pmi falt mer enn ventet, og myndighetene

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Swedbank Oslo; 12. november 2008

Swedbank Oslo; 12. november 2008 Swedbank Oslo; 12. november 2008 Obligasjonsforetakene I og II ville i et normalt markedsklima være svært solide, og er fortsatt relativt solide sammenlignet med mange andre investeringer i det nåværende

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer