Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26."

Transkript

1 Mandag 26.oktober 2009 Analyse Marianne Ødegård Bjørn-Roger Wilhelmsen Opp- og nedtur for pundet i forrige uke - GBP steg kraftig i midten av forrige uke, etter at referatet fra det siste møtet i Bank of England anga en litt mindre pessimistisk tone enn tidligere. Ingen av rentekomiteens medlemmer hadde ønsket å heve de kvantitative lettelsene videre nå. Imidlertid falt GBP rett ned igjen på fredag, etter at BNP-tallene overraskende viste et videre fall i den økonomiske aktiviteten i 3.kv. Det øker igjen sannsynligheten for at Bank of England likevel vil øke de kvantitative lettelsene på nytt ved neste rentemøte, i november. - USD fortsatte sin svake utvikling i forrige uke, etter at en positiv start på rapporteringssesongen for 3.kv hevet investorenes risikovillighet videre. Feds Beige Book bekrefter at økonomien er i sakte bedring, men indikerer ingen rask oppgang. Banksektoren er fortsatt svak, og sysselsettingen faller videre. - SEK utviklet seg igjen sterkt i forrige uke, til tross for et betydelig fall etter at Riksbanken besluttet å øke utlåningen til bankene med ytterligere 100 mrd SEK. Det var imidlertid store sprik mellom medlemmene i rentekomiteen: To av medlemmene stemte for å heve renteprognosen fra dagens nivå. - Den nye renteprognosen til Norges Bank blir svært viktig for NOK denne uken. Vi tror Banken hever renten, men vi tror også at markedet priser inn en for høy rentebane, og det utgjør en nedsiderisiko for NOK på kort sikt. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) - USA: BNP 3.kv, ordreinngang varige varer, boligdata - EMU: KPI, pengemengde, arbeidsledighet - Norge: Rentemøte Norges Bank, konjunkturbarometer, arbeidsledighet, detaljhandel Renter m rente 12m rente NOK 2,09 2,77 EUR 0,79 1,29 USD 0,60 1,28 GBP 0,89 1,95 SEK 0,52 1,35 JPY 0,52 0,86 CHF 0,55 0,97 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren Valutakurser Prognoser Endring Endring Endring Om 3 mnd...6 mnd 12 mnd siste siste uke siste mnd hittil i 09 EURUSD 1,502 1,490 0,8% 2,3% 7,5% 1,520 1,550 1,500 EURNOK 8,327 8,362-0,4% -2,2% -14,3% 8,300 8,200 8,000 USDNOK 5,542 5,611-1,2% -4,4% -20,3% 5,461 5,290 5,333 GBPNOK 9,019 9,176-1,7% -2,5% -11,3% 8,737 8,623 9,067 SEKNOK 0,820 0,807 1,5% -1,9% -7,9% 0,818 0,824 0,833 JPYNOK 6,034 6,174-2,3% -6,8% -21,4% 6,001 5,689 5,614 CHFNOK 5,501 5,510-0,2% -2,5% -15,6% 5,461 5,325 5,096 EURGBP 0,923 0,911 1,3% 0,3% -3,4% 0,950 0,951 0,882 GBPUSD 1,627 1,635-0,5% 2,0% 11,3% 1,600 1,630 1,700 USDJPY 91,86 90,88 1,1% 2,5% 1,4% 91,00 93,00 95,00 EURJPY 138,0 135,4 1,9% 4,8% 9,0% 138,3 144,2 142,5 EURSEK 10,16 10,36-1,9% -0,3% -7,0% 10,15 9,950 9,600 EURCHF 1,514 1,518-0,3% 0,3% 1,5% 1,520 1,540 1,570

2 First Securities ASA / Swedbank Oslo USD & EUR NOK utviklet seg fortsatt sterkt mot både EUR og USD i forrige uke, på fortsatt stigende optimisme og risikovillighet. Vi ser tegn til en vent-og-se-holdning i forkant av ukens rentemøte i Norges Bank. Vi mener det er en risiko for at renteprognosen ikke vil heves like mye som markedet priser inn, det utgjør en nedsiderisiko for NOK på kort sikt. Vi tror likevel at en eventuell kronesvekkelse vil bli benyttet som en kjøpsmulighet, og at NOK vil forbli på sterke nivåer også i tiden fremover. De siste par månedene har NOK styrket seg betydelig mot EUR, og nivået har nesten nådd igjen det historiske snittet. På kort sikt tror vi at mesteparten av kronestyrkingen er tatt ut, men på lengre sikt tror vi NOK fortsatt kan styrke seg videre. CHF & SEK NOK steg svakt også mot CHF i forrige uke, men falt mot SEK som steg ganske mye forrige uke. De forgående ukene har den svenske krona falt spesielt kraftig mot NOK, og korrigerte tilbake i forrige uke til tross for en umiddelbar svekkelse etter at Riksbanken uventet besluttet å øke utlåningen til bankene ytterligere. NOK vs CHF De siste ukene har NOK styrket seg betydelig mot CHF, men nivået er fortsatt uvanlig svakt i historisk målestokk. Realkursen, det vil si nominell valutakurs justert for forskjeller i prisvekst, er derimot ikke spesielt svak mot CHF. 4,0 4,5 5,0 5,5 Snitt siden 1990 = 5,09 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6, ,5 Source: EcoWin, First Securities 2

3 First Securities / Swedbank Oslo GBP & JPY Japanske yen falt videre mot de fleste andre valutaer i forrige uke, også den norske krona. Britiske pund steg bra etter at referatet fra det siste møtet i Bank of England viste at ingen av rentekomiteens medlemmer ønsket å øke de kvantitative lettelsene men falt desto kraftigere tilbake etter at BNP-tallene viste et overraskende fall i 3.kv. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 juni NOK vs GBP & JPY JPY juli august september oktober 09 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 Source: EcoWin, First Securities JPYNOK er nå tilbake på sitt historiske snitt, målt fra Vi tror likevel at NOK vil stige videre mot JPY fremover. NOK - oppsummert Handelsveid NOK steg helt marginalt i forrige uke, og nivået ble dermed liggende godt over sitt historiske snitt. Nivået kan vise seg å være for sterkt i det korte bildet, men sterke fundamentale forhold (relativt bedre økonomisk vekst, trygge statsfinanser) tilsier at NOK vil kunne holde seg sterk også i tiden fremover. Sterke rentesignaler fra Norges Bank støtter opp under krona, selv om en lavere rentebane enn markedet forventer kan utgjøre en risiko på kort sikt. Norske swaprenter uker siden Endring bp 1 år 2,75 2, år 3,55 3, år 3,90 3, år 4,12 4, år 4,28 4, år 4,40 4, år 4,50 4, år 4,58 4, år 4,64 4, år 4,71 4,76-5 3

4 First Securities ASA / Swedbank Oslo Mandag 26. okt 1800 FR Arbeidsledighet, % m/m sep 9,1 18,1 Stiger: Den registrerte ledigheten stiger fortsatt, men takten er avtakende fra måned til måned. Ledigheten har steget 2 pp til ganske så høye 9,1% (2. kv) Tirsdag 27. okt 1000 EMU M3 pengemengde, år/år.. 3m snitt Gjeldsvekst, privat sektor.. boliggjeld 1500 US Boligpriser, 20 byer Case/Shiller-S&P okt 2,1 2,5 2,5 3,0 1,1-0,4 * Husholdningene låner igjen: Veksten i pengemengden målt ved M3 har kommet ned til den laveste årsvekstraten registrert siden begynnelsen av Bedriftene fortsetter å bygge ned gjelden, mens husholdningene øker boliggjelden litt. Omslaget i husholdningenes gjeld over de siste månedene har konsistent med resultatene fra ECBs utlånsundersøkelse for 3.kv, og indikerer at den økonomiske politikken har begynt å virke. aug -11,5-13,3 * Opp: Boligprisene har steget i to måneder på rad i følge Case-Shillerindeksen, og all annen informasjon fra boligmarket bekrefter at prisfallet er over. Antallet omsetninger har også trukket opp. Vi vet ennå ikke hvor mye den midlertidige skatteletten for førstegangskjøpere har bidratt, men når prisene er tilbake på et normalt nivå og nybyggingen nesten har stoppet helt opp er det uansett ikke så rart at markedet finner feste. Men ikke noe taler for at prisene skal mye opp; det er neppe det som er nødvendig for å sette fart på igangsettingen 1600 US Consumer confidence okt 54,0 53,1 ** Ingen stor bedring: Målingen av forbrukertilliten fra Conference Board falt svakt i september, og det har heller ikke vært noen særlig bedring i andre målinger den siste tiden (Univ. of Michigans målig falt litt i oktober), men de fleste er opp fra den aller dypeste bunn. Vurderingen av nåsituasjonen i CBs måling er særlig svak, noe som trolig skyldes høy arbeidsledighet. Vi har ikke fått noe signaler om noen særlig vekst i forbruket, og færre husholdninger planlegger å kjøpe bil etter at vrakpanten er avskaffet. Hus vil de heller ikke kjøpe, sier de sent US ABC consumer comfort uke -50 Flat: Målingen har i praksis ligget flatt fra våren 2008, på et svært lavt nivå. Den falt sist uke, for 2. uke på rad. Andre målinger viser samlet sett en bedring i forbrukertilliten. sent JP Detaljhandel, m/m..år/år sep 1,0-1,8 * Kommer seg: Detaljhandelen i Japan steg for andre måned på rad i august, og halvparten av fallet fra i fjor høst og vinter er nå reversert. Dessuten har bilsalget steget gra og er nesten tilbake på et normalt nivå. Fallende inntekter er ikke det beste utgangspunktet for økt forbruk og realrenten er høy, både målt mot priser og lønninger:. DE Onsdag 28. okt KPI fra delstatene fra i dag. år/år, samlet okt 0,0-0,3 Lavt prispress: Prisveksten i Tyskland ble liggende på lavt nivå i september, mens utenom mat og energi ble årsveksten liggende uendret. Inflasjonspresset i Tyskland er lavt som følge av tilbakeslaget i økonomien, men samlet KPI-vekst blir trolig bli positiv igjen mot slutten av året. Vi får ingen detaljer i denne runden, men prisveksten eks. mat og energi var på lave 1% i september 0915 SE Consumer confidence okt 5,8 5,6 Videre opp: Forbrukertilliten i Sverige stiger videre, og indeksen er snart tilbake på et gjennomsnittlig nivå som i Norge og det er ikke verst, gitt forholdene i økonomien. Men lave renter er det jo begge steder, og de fleste har flytende rente både der og her! Målingen forklarer trolig oppgangen i detaljhandelen over de siste månedene, og blir ikke jobbkuttene for aggressive, kan kanskje forbruket holde? 0915 SE Konjunkturbarometer, KI okt * Lavt nivå: KIs industribarometer har de siste tre månedene stagnert på lavt nivå, etter en betydelig oppgang i de foregående månedene. Utviklingen indikerer ingen vekst, men bekrefter sammen med andre barometre at aktivitetsnivået er i ferd med å stabiliseres. KIs måling er langt svakere enn Swedbanks PMI og så langt har KI fått rett; nedgangen i produksjonen har knapt nok bremset opp SE Detaljhandel, m/m.. år/år sep 0,5 3,2-2,1 1,2 ** Trend opp: Etter flere måneder med overraskende sprek vekst i detaljhandelen falt den plutselig i august. Trenden så langt i 2009 peker imidlertid fortsatt opp. Forbrukertilliten har kommet seg betydelig, og fortsatte å stige i august og september. Bilsalget sliter seg opp, men er svakere enn i storparten av resten av Europa. Svensk økonomi er fortsatt svak, men det lave rentenivået og lavere prisvekst har bidratt til å holde forbruket godt oppe. Handelen i september blir en viktig sjekk 4

5 First Securities / Swedbank Oslo 1000 NO SSB Konjunkturbarometer 3kv 0-7 ** Bedring, ikke bra: SSBs industribarometer var på rekordlavt nivå, og har kommet seg godt opp. Men nivået er fortsatt svært lavt og indikerer et raskt fall i produksjonen. PMI indikerer en oppgang til -5, DNs bedriftsbarometer en oppgan til rundt 0. Norges Banks regionale nettverk meldte om en bedring på alle punkter for industrien, selv om det ikke var bra for eksportindustrien. Vi venter en oppgang i SSBs barometer til 0. Det er fortsatt godt under det som normalt tilsier 0-vekst i produksjonen, en indeks på rundt +5. Under -5 vil være lavt over +5 være bra, selv om det allerede er vekst i den faktiske produksjonen 1000 NO Arbeidskraftundersøkelsen AKU ledighet, %.. konsensus Sysselsetting, m/m 000 Ledighet, m/m 000 aug 3,1 3, , ** Lav: Sysselsettingen ga etter i juli, men det gjorde også arbeidstilbudet og ledigheten steg nesten ikke og forble lavere enn ventet. Vi antar at sysselsettingen korrigerer litt opp i august, men at arbeidstilbudet kommer opp enda mer slik at ledigheten stiger en tidel. Selv om ledigheten skulle stige til 3,2% - hvilket er godt mulig vil den være langt lavere enn alle ventet for kun få måneder siden. Færre arbeidsinnvandrere hjelper til å med å holde balansen på arbeidsmarkedet ganske stram US Nye boliglån uke -14 Litt svakere: Søknadsinngangen etter nye boliglån har falt litt tilbake de siste ukene etter en moderat oppgang gjennom storparten av året. Ikke helt betryggende og mange er usikre på om etterspørselen etter boliger vil falle igjen når skatteletten til førstegangskjøpere avvikles senere i år 1330 US Ordreinngang, varige varer,.. % m/m ex. transport ex. fly og forsvar (core) NO Norges Bank, rentemøte.. konsensus.. alternativ vurdert Rentebane, endring bp Pressekonferanse 1600 US Boligsalg, nye.. priser og antall usolgte 2100 NZ Rentemøte, Reserve bank of New Zealand sep 1,0 0,7 okt 1,5 1,5 sep 440 2,6-2,4 0,0 1, til ,7 *** Trend opp: Etter to måneder med vekst falt ordreinngangen av varige varer til industrien uventet litt tilbake i august. De siste månedene har imidlertid ordrekomponenten i ISM-målingen steget raskt, til høyt over 50-streken. Det indikerer at den begynnende positive trenden i ordreinngangen vil videreføres. Andre meldinger fra bedriftene er også på den positive siden *** Nu? Vi venter i likhet med nesten alle andre at Norges Bank hever renten 25 bp til 1,5%. Økonomien er ikke sprek, men den er ikke så svak og utsiktene er ikke så svake at renten trenger å holdes på et rekordlavt nivå. Banken har ganske klart kommunisert at renten er i laveste laget og på det forrige rentemøtet ble det vurdert å heve renten. Siden den gang har det meste gått rett vei, med større tro på global vekst neste år og oppgang i råvarepriser og aksjemarkeder. De siste ukene er NOK markert styrket men det er neppe nok til at banken ikke hever renten. Rentebanen vil også bli oppjustert, men ikke mye. Vi venter en oppjustert på 25 i kortenden, konsistent med at renten heves på dette møtet og en viss bratting deretter, men trolig opp under 50 på det meste, vs. den forrige banen fra juni. Kommunikasjonen trenger heller ikke være spesielt aggressiv slik at valutamarkedet ikke uroes unødig. Tvert i mot, en litt forsiktig bank kan få kronen ned, selv om renten heves. ** Trend opp: Salget av nye eneboliger har steget mye i det siste, i alle fall målt i prosent. Oppgangen fra årsskiftet er bra, men nivået er fortsatt svært lavt. Antallet usolgte nye boliger har kommet ned på lave nivåer, men er fortsatt høyt i forhold til den lave salgstakten. Meglerstatistikken har ikke funnet noen oppgang i prisene, men de er i det miste stabilisert. Det negative bidraget til veksten fra fallende boliginvesteringer går nå uansett over, og stabile boligpriser vil stoppe tappingen av nettoformuen, okt 2,5 2,5 Pause: Renten har blitt kuttet fra 8,25% til 2,5% og ventes å forbli der etter dette rentemøtet. sent JP PMI for industrien okt 54,5 * Vekst: PMI-indeksen for japansk industri har steget raskt siden bunnen i januar, og nivået i september var tilbake på det høyeste siden september PMI er konsistent med en fortsatt bra vekst i produksjonen sent JP Industriproduksjon, m/m.. år/år sep 1,0-19,3 1,6-19,0 ** Sprek vekst: Industriproduksjonen har steget bra i seks måneder på rad, men takten i oppgangen har avtatt litt over de siste månedene. Både bedriftene og PMI-målingen varsler imidlertid videre oppgang i produksjonen de neste månedene. Går anslagene inn vil snart 40% av det rekordstore fallet i produksjonen være reversert. Torsdag 29. okt 0955 DE Arbeidsledighet, 000 m/m.. i % EU-målt ledighet (AKU), %.. sysselsetting 000 m/m okt 15 8,3-12 8,2 Faller: Den registrerte arbeidsledigheten i Tyskland falt uventet videre i september, for tredje måned på rad! Nedgangen er imidlertid godt hjulpet av myndighetenes tiltak for å begrense oppsigelsene i kriserammede bedrifter. Det er likevel mulig det verste er over for arbeidsmarkedet i Tyskland, at etterspørsel og produksjon tar seg opp før bedriftene rekker å tilpasse bemanningen 5

6 First Securities ASA / Swedbank Oslo 1000 NO Detaljomsetning, m/m.. konsensus år/år Varekonsum 1000 NO NAV, registrerte ledige, % konsensus.. sesongjustert (First) Samlet ledighet m. tiltak m/m 1100 EMU Consumer sentiment Industrial sentiment Economic confidence sep 0,4 0,4 2,2 0,7 okt 2,7 2,7 2,9 93,5 1,5 okt ,3 0,3 2,0 0,5 2,7 2,8 92,0 1, ,8 ** Opp: Detaljhandel og bilsalg er på vei opp. Blir det ikke skrekktall for detaljhandelen i september, blir det en sterk vekst i vareforbruket (som inkluderer bilsalget). Vi venter ikke noe skrekktall. Alle rapportene vi ser fra bransjen tilsier at detaljhandelen var grei også i september, i det minste vs. samme måned i fjor. Forbrukertilliten stiger og renten er fortsatt rekordlav. Vi legger til grunn en videre oppgang de neste månedene, men ikke så raskt som i 3.kv. *** Saktere opp: NAV-ledigheten stiger fortsatt, men ikke raskt. Vi venter mer av det samme. Bedriftene vil neppe kutte bemanningen mye herfra, men i sum blir det fortsatt kutt. Det må være internt slakk i mange bedrifter, produktiviteten har falt, helt ekstraordinært. Industri og bygg og anlegg er neppe ferdigkuttet. Offentlig sektor klarer trolig akkurat å kompensere for forsiktige kutt i bedriftene. Arbeidstilbudet stiger ikke like raskt lenger, arbeidsinnvandringen har stanset opp og dermed stiger ikke ledigheten så raskt selv om sysselsettingen er uendret. Men den vil stige * Mindre pessimisme: EU-kommisjonens måling av stillingen i bedriftene og husholdningen er på god vei opp igjen, men nivået er fortsatt veldig lavt. Konsumenttilliten stiger raskest og er høyere enn i USA. Bedriftsbarometrene indikerer videre fall i industriproduksjon og BNP, men kun marginalt. Det er noe svakere enn andre målinger, som indikerer om lag nullvekst US BNP første anslag 3kv 3,0-0,7 *** I pluss! Privat forbruk steg over 3% i 3. kv og nedgangen i bedriftenes investeringer dempes (utenom bygg). Det var trolig heller ikke særlig fall i boliginvesteringene, for første gang på flere år. Lagertrekket kan umulig blir enda større. Utenrikshandelen bidro neppe særlig noen vei. Anslaget om et vekst på 3,2% er greit. 4. kv blir kanskje ikke like bra, trolig blir forbruket noe svakere 1330 US Nye arbeidsledige, 000 uke * Trend ned: Pågangen av nye ledige har trendet bra nedover de siste ukene og månedene, men nivået er fortsatt fryktelig høyt, historisk sett og så høy at ledigheten normalt vil stige videre. Nedgangen er konsistent med at resesjonen er over. sent JP Arbeidsledighet % sep 5,6 5,5 * Roer ned: Etter flere måneder med voldsom rask oppgang i ledigheten til rekordhøyt nivå, falt ledigheten uventet litt tilbake i august. Antallet ledige stillinger per arbeidsledig var stabil, og nedgangen i lønnsinntektene ble dempet. Arbeidsmarkedet er svært svakt, men bedringen i august er oppløftende og sammenfaller med vekst i industriproduksjon og detaljhandel. sent JP Konsumprisene, m/m.. år/år.. core (eks. mat).. eks mat og energi sep -2,2-1,0-2,2-0,9 * Deflasjon: Konsumprisfallet i Japan tiltar i styrke, men ikke utenom mat og energi. Nedgangen er likevel en kilde til bekymring fordi det skjer samtidig som ressursutnyttelsen er svært lav. Selv om økonomien har begynt å vokse igjen er det risiko for en negativ spiral mellom fallende priser og lønninger og nedgang i realøkonomien. sent JP Rentemøte, Bank of Japan okt 0,10 Nullrente: Japansk økonomi har begynte å vokse igjen, men ressursutnyttelsen er lav og det vil ta lang tid før den er tilbake til normale nivåer. Det er høyst usikkert når innenlandsk etterspørsel finner feste. I mellomtiden vil det være et fortsatt deflasjonspress. Rentenivået vil være lavt i lang tid. Fredag 30. okt NO Norges Bank foredrag ved Jan F. Qvigstad for Regionalt nettverk, Region Nordvest 1000 NO Norges Bank valutakjøp til statens pensjonsfond - utland Referat fra 28/10! Og ganske sikkert ikke mer enn det Ikke store behovene lenger. Og snart må banken selge valuta for å skaffe kroner til staten? 1100 EMU Arbeidsledighet, % sep 9,7 9,6 Ikke raskere opp: Ledigheten har steget mye også i EMU, men langt mindre enn i USA. Vi ser tegn på at oppgangen nå dempes og i Tyskland faller allerede ledigheten trolig mest fordi bedriftene blir lokket av myndighetene til å holde folk på jobb 1100 EMU Konsumprisene, år/år (est).. core 1330 US Lønnskostnadene Employment cost index, ECI okt -0,1-0,3 Ikke raskere ned: Energi har trukket ned samlet KPI også i EMU, men det er også en klar nedgang i prisveksten 3kv Lav: Lønnsveksten strupes og veksten i de samlede lønnskostnadene 0,4 0,4 er lav. Så lav at lønnskostnadene pr. produserte enhet faller fordi produktiviteten stiger imponerende bra. Slikt blir det ikke inflasjon av 6

7 First Securities / Swedbank Oslo 1330 US Privat forbruk, m/m Husholdningenes inntekter Sparerate Prisdeflator PCE, core år/år sep -0,5 0,1 1,3 1,3 0,2 3,0 1,3 *** Stans i bilsalget: Privat forbruk har steget bra de siste par månedene, men et midlertidig løft i bilsalget takket være den ekstraordinære vrakpanten har bidratt til mesteparten av oppgangen. Inntektene har holdt seg oppe takket være skattekutt og økte overføringer fra staten, bigtime. Spareraten falt da bilsalget steg, men vil trolig stige igjen i september. Det ligger an til sterk vekst i privat forbruk i 3.kv, selv om fallet i bilsalget i september ganske sikkert vil trekke samlet forbruk ned og gi et underheng inn i 4.kv US Chicago PMI okt 48,1 46,1 * Siste før ISM: Chicago PMI svinger normalt mye fra måned til måned, og falt uventet tilbake under 50-streken i september. Nivået ventes å forbli under 50 i oktober, men Chicago-området kan være mer påvirket av en hard oppbremsing i bilsalget enn landet samlet. De andre regionale industrimålingene har spriket kraftig i oktober, men trenden er uansett opp US University of Michigan consumer sentiment sent NO Bilsalg, s.j. årlig rate.. % år/år okt 70,0 69,4 * Svak: Forbrukertilliten falt svakt tilbake i første del av oktober, men fallet var ikke så stort og mindre enn oppgangen i måneden før. Stemningen blant husholdningene er fortsatt svak, men den kommer seg gradvis opp. Vi får imidlertid ikke noe signal om vekst i forbruket, selv om det steg fra fra 2. til 3.kv. okt * I 3. gir: Bilsalget har tatt seg kraftig opp fra en dyp bunn i januar, men er fortsatt godt under nivåene fra de gode, gamle dager. Rapportene fra bransjen er positive Disclaimer: This document is intended for use only by those professional investors to whom it is made available by First Securities AS and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of First Securities AS. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. First Securities AS makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date and are subject to change. First Securities AS has no obligation to notice changes of judgements or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. First Securities AS accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. First Securities AS shall not have any responsibility for any such violations. 7