Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse"

Transkript

1 Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Partnerbedrifter:

2 Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt i sine kjente bøker. Kampen om talentene og teknologiene, samt evne til å vise toleranse for menneskelig mangfold, eller de tre T-ene slik han populært formulerer seg.

3 Formål Å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å øke virksomheters interkulturelle kompetanse. Hovedoppgaver Å føre store norske bedrifter med økt behov for spisskompetanse innen internasjonale forhold sammen med toppstudenter med flerkulturell bakgrunn som evner og har lyst til å jobbe på tvers av kulturer og språk. Å være et kompetansenettverk og lage møteplasser for erfaringsutveksling.

4 World Economic Forum har nylig utgitt en rapport med navnet «Global Talent Risk». Her beskriver en rekke av verdens ledende forskere og næringslivsledere mangelen på talent som den absolutt største utfordringen i både offentlige og private virksomheter i hele verden.

5 Oppmuntre til mangfold Du kan ikke utvikle et tverrkulturelt tankesett uten å oppmuntre til mangfold på alle nivåer i organisasjonen. Det internasjonale konsernet Nestlé har eksempelvis 90 nasjonaliteter representert ved hovedkontoret sitt. Selskapet har som policy at ledere på et tidlig tidspunkt skal eksponeres for internasjonale temaer og situasjoner.

6 Krav til samarbeid og langsiktig tenkning Ofte svikter toppledelse og HR-avdeling når det kommer til å kommunisere langsiktige kompetansemål og da kan linjeledere i praksis kun rekruttere ad hoc for å fylle hull. - Hva er det langsiktige kompetansebehovet? - Hvor/hvem er talentene? - Hvordan er konkurransesituasjonen? - Har organisasjonen en overordnet talent og employer brandingstrategi med klare retningslinjer for langsiktig og målrettet rekruttering også med hensyn til nye talentgrupper? I mange virksomheter fokuserer man kun på intern lederutvikling og rekruttering, noe som kan føre til en svært homogen og lite endringsdyktig kultur.

7

8 Tilgangen på ekspertise, kompetanse og talenter med interkulturell kompetanse som evner og har lyst til å jobbe på tvers av kulturer og språk synker, mens behovet er uforandret eller voksende. Norske studenter er hjemmekjære Tall fra Næringslivssympoiet på Norges Handelshøyskole fra 16. mars viser at kun 8 prosent av norske siviløkonomstudenter ønsker seg å arbeide utenfor Norge etter endt utdanning. Tilsvarende tall for Sverige er 21 prosent og Finland 23 prosent.

9 Nye talenter ubrukt ressurspool Nøkkeltall: Det er innvandrere i Norge, og personer norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse to gruppene 11,4 prosent av befolkningen. Oslo har den største andelen, med , 27 prosent av befolkningen. Nær halvparten av innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. 55 prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Asia, og 17 prosent er 20 år eller eldre. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

10 VG: Når de siste oljebrønnene er tømt, skal smarte hoder fra Tsjetsjenia, Tyrkia og Pakistan gjøre Norge rikere.

11 31 prosent av landets åringer deltok i høyere utdanning høsten Det er størst andel norskfødte med innvandrerforeldre i denne aldersgruppen som studerer. Hele 38 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen år var i høyere utdanning høsten Kilde: Utdanningsstatistikk. Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober Statistisk sentralbyrå.

12 Stadig flere i høyere utdanning - de nye talentene velger i større grad realfagsbaserte studieretninger. Studenter i høyere utdanning innenfor vår målgruppe per. 1. oktober 2005*, i aldersgruppen år.: I alt 3433 innvandrere i høyere utdanning. I alt 1688 norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning. *Doktorgrader er ikke med. Kilde: Innvandring og innvandrere 2008, Statistisk sentralbyrå.

13 Viktig å styrke Norges omdømme som kunnskapsnasjon Siden midten av 1980-tallet har det vært foretatt en rekke ulike markedsundersøkelser om Norges omdømme blant utvalgte utenlandske målgrupper. Felles for de fleste av undersøkelsene er at de konkluderer med at kunnskapen om Norge er lavt, men at i de tilfeller utlandet har et bilde av Norge er det positivt, om enn nokså diffust.

14 Vi er allerede inne i eldrebølgen, men det er først i 2020 at det blir mange 80-åringer. Etter at det årlige tallet på fødte passerte omkring 1880, har det svingt rundt det nivået, med et tydelig unntak for mellomkrigstida. Med dagens dødelighet vil mer enn 80% bli over 70 år. De som var gamle i 1950 tilhørte de små fødselskullene født før De neste 40 årene ble de gamle rekruttert fra de store fødselskullene fra 1880 til Så ble det en nedgang i tilveksten som vi vil nyte godt av til etterkrigskullene blir gamle fra etter Deretter vil tilveksten holde seg høy i lang tid framover.

15

16 Alarga -stipendet Stipendmottagere tilknyttes en bedrift i en to års periode (masterstudiets lengde). Mottagere av stipend går inn i en ordning som også gir tilbud om sommerjobb hos partnerbedriften. Som en del av stipendordningen, gjennomfører kandidatene sin hovedoppgave sammen med partnerbedrift. Hver stipendmottager tildeles: Stipend på kr ,-. Stipendet utdeles for ett år av gangen med kr ,- En fast mentor hos partnerbedrift Annet: Det arrangeres også minst to faglige og sosiale arrangementer for klubben av stipendmottagere pr. år

17 Samarbeidende universiteter og høyskoler: Universitetet i Oslo Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Norges Handelshøyskole (NHH) Handelshøgskolen BI Studenter fra andre høyskoler og universiteter er også ønsket som søkere.

18 Hvem kan søke? Målgruppe: Studenter med familiebakgrunn fra Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Forutsetningene for å komme i betraktning som kandidat til stipendium i ALARGA er som følger: Kandidaten skal være i ferd med å påbegynne et masterstudium. Kandidaten skal kunne dokumentere faglig dyktighet. Kandidaten skal kunne dokumentere samfunnsinteresse og sosialt engasjement. Kandidaten skal beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, samt minst ett annet språk

19 Utvelgelsesprosess Utdanningsinstitusjonene og styret i ALARGA står for grovsortering av innkomne søknader. ISCO Group bistår ALARGA under intervjurundene. ALARGAs råd, som består av representanter fra partnerbedriftene, står for den endelige utvelgelsen av stipendiater. Tildeling av stipend det første året garanterer ikke videre deltagelse i støtteordningen. Studieprogresjon, motivasjon og engasjement vil avgjøre om stipendmottager vil kunne ta del i støtteordningen over en to års periode. Studentene som deltar i programmet blir fortløpende evaluert.

20 For mer informasjon besøk vår nettside