HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 1-4. Utdanning Barn og familie Kultur Internasjonalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 1-4. Utdanning Barn og familie Kultur Internasjonalt"

Transkript

1 1 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 1-4 Utdanning Barn og familie Kultur Internasjonalt

2 .

3 1 Utdanning og forskning AUF i Telemark...7 Fravær for studenter i folkevalgte organer Halden Arbeiderparti...7 Revisjon av læreplan for videregående opplæring - NY Arbeiderpartiet i Bergen...8 Makspris på SFO Arbeiderpartiet i Bergen...9 Regler for lærertetthet Arbeiderpartiet i Bergen...9 Mappevurdering Austrheim Arbeiderparti...10 Stipend til bøker for elever på videregående skole Tvedestrand Arbeiderparti...11 Innføring av makspris på Skolefritidsordning Aust-Agder Arbeiderparti årsmøte...11 Heldagsskole og SFO Aust-Agder Arbeiderparti årsmøte...12 Bedre studentvelferd Førde Arbeidarparti...12 Ungdommer må få utdanning også gjennom praksis Nord-Aurdal Arbeiderparti...13 Lovfesta leirskole i grunnskolen Nord-Aurdal Arbeiderparti...13 Lovfesta minimumskrav til svømmeopplæring i opplæringslova: Nord-Aurdal Arbeiderparti...14 Styrking av basisfaga også på 5-7 trinn Nordre Aal & sentrum Arbeiderlag...14 Varm mat i skolen! Oppland Arbeiderparti...15 Fysisk aktivitet hver dag Vågsøy Arbeiderparti...16 Heve kvaliteten i skolen Førde Arbeidarparti...16 Ny finansiering og inntaksmodell i vidaregåande skular Vågsøy Arbeiderparti...17 Lovfestet rett til 1. valget på videregående skoler Trondheim Arbeiderparti...17 Internasjonale forskere ønskes velkommen Trondheim Arbeiderparti...18 Fou på minst 3 % av BNP Nord-Trøndelag Arbeiderparti...18 Gjeninnfør statstilskuddet for SFO Hegra Arbeiderlag...19 Skolefritidsordningen Sokndal Arbeiderparti...20 Gratis SFO Stavanger Arbeiderparti...20 Like muligheter til å studere Kongsberg Arbeiderparti...21 Ja til fellesskolen med mer tid til læring Kongsberg Arbeiderparti...22 Mer samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Buskerud Arbeiderparti

4 Reiseliv i skolen Buskerud Arbeiderparti...23 Sentrale rammeplaner for utdanning på universitets- og høyskolenivå Ulstein Arbeiderparti...24 Sterkare satsing på tiltak for menneske med lese- og skrivevanskar Universitetets Arbeiderpartilag...24 Bedre kår for studentene Universitetets Arbeiderpartilag...25 Bedre undervisning på universiteter og høyskoler Oslo Arbeiderparti...26 En inkluderende skole Oslo Arbeiderparti...26 Faste grupper og nok lærere Universitetets Arbeiderpartilag...27 Finansiering av forskning Universitetets Arbeiderpartilag...27 Finansiering av høyere utdanning Holmlia Arbeiderpartilag...28 Heldagsskolen og kunnskapssentre Oslo Arbeiderparti...28 Heldagsskolen Universitetets Arbeiderpartilag...29 Kunnskapsstrategi for fremtidens næringsliv Universitetets Arbeiderpartilag...30 Lik rett til utdanning Universitetets Arbeiderpartilag...30 Likestilling i høyere utdanning Oslo Arbeiderparti...31 Læreplaner og innhold Oslo Arbeiderparti...32 Lærernes arbeidsforhold Oslo Arbeiderparti...32 Lærerutdanningen Oslo Arbeiderparti...33 Nasjonale prøver og faglig kartlegging Universitetets Arbeiderpartilag...33 Rekruttering til universiteter og høyskoler Oslo Arbeiderparti...34 Samarbeid skole og hjem Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...35 Sats på fremtiden sats på forskning Oslo Arbeiderparti...35 Studentboliger Oslo Arbeiderparti...36 Videregående skole Universitetets Arbeiderpartilag...37 Økt internasjonalisering i høyere utdanning Sandefjord Arbeiderparti...38 Forskning Sandefjord Arbeiderparti...38 Forebyggende tiltak mot barn og unges inaktivitet Sande Arbeiderparti...39 Videregående skole - alle skal med Sande Arbeiderparti...40 Lekser

5 1.55 Oppsal Arbeiderpartilag...40 Gratis leirskole Ski Arbeiderparti...41 Betre kjønnsbalanse Stange Arbeiderparti...42 SFO lovpålagt oppgave for kommunene Holmlia Arbeiderpartilag...43 Differensiert SFO-pris Barn og Familie AUF i Telemark...43 Gi oss en ungdomslov Stord Arbeiderparti...44 Barnevern Grimstad Arbeiderparti...45 Reguler opp barnetrygdens satser betydelig Trondheim Arbeiderparti...45 Underfinansiering av barnehagereformen Hamar Arbeidersamfund...46 Mennesker skal ikke ut på anbud Hamar Arbeiderparti...47 Økt press i barneverntjenesten økonomiske konsekvenser for kommunene Grue Arbeiderparti...47 Foreldrepermisjon i framtida Stange Arbeiderparti...48 Forebyggende team for ungdom Ringsaker Arbeiderparti...49 Barnehagesatsning. Fra plasser til innhold og kvalitet Ringerike Arbeiderparti...49 Fedrekvoten Stranda Arbeiderparti...51 Barnetrygd Veteran Forum...51 Bedre levevilkår for barn i vanskelige livssituasjoner Sande Arbeiderparti...52 Barnehage og integrering Oslo Arbeiderparti...52 En bedre fordeling av foreldrepermisjonen Sokndal Arbeiderparti...53 Likestille kvinner og menn ved foreldrepermisjoner Holmlia Arbeiderpartilag...53 Avskaffe kontantstøtten i løpet av neste stortingsperiode Holmlia Arbeiderpartilag...54 Systematisk språkstimulering i barnehagen Kultur Arbeiderpartiet i Bergen...54 Språkpolitikk Arbeiderpartiet i Bergen...55 En nasjonal filmindustri som tar hele landet i bruk Arbeiderpartiet i Bergen...55 Pressestøtten må økes Tvedestrand Arbeiderparti...56 Innføring av gunstige finansieringsordninger for nybygg av kulturbygg Nord-Aurdal Arbeiderparti...56 Momsfritak til lag og organisasjoner Øystre Slidre Arbeiderparti

6 Kulturskole er folkehelse Vest-Agder Arbeiderparti...58 Mediepolitikk Vest-Agder Arbeiderparti...58 Momsfritak eller økt tilskudd til frivillige organisasjoner Kroken arbeiderlag, Tromsø Arbeiderparti...59 OL til Tromsø Ringerike Arbeiderparti...59 Spilleavhengighet Buskerud Arbeiderparti...60 Ungdoms/studentrabatt på NRK-lisensen Nesset Arbeiderparti...60 Den frivillige beredskap tap av arbeidsfortjeneste Kulturforum...61 Bedrede betingelser for litteraturen Kulturforum...62 Bibliotekene må møte morgendagens utfordringer Kulturforum...64 Diverse kulturspørsmål Lilleaker, Bestum og Ullern Ap-lag...65 Et krafttak for lokalbibliotekene Kulturforum...66 Forskrift for kulturskolevirksomheten Kulturforum...67 Individuell kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk Kulturforum...68 Kulturelt mangfold Kulturforum...69 Scenekunst Kulturforum...72 Skjerping av krav til boligkvalitet og design Kulturforum...75 To kulturelle grep for en bedre skole Vang Arbeiderparti...76 Kulturminner et statlig ansvar Re Arbeiderparti...76 Kirkebygg Vestre Aker Arbeiderpartilag...77 Spilleautomater Internasjonal Østfold Arbeiderparti...78 Verneplikt Sarpsborg Arbeiderparti...79 Reservasjonsretten i EØS avtalen Arbeiderpartiet i Bergen...79 Norsk engasjement i Afghanistan Arbeiderpartiet i Bergen...80 Medisinsk og psykiatrisk oppfølging av militært personell som har vært i internasjonal tjeneste Arbeiderpartiet i Bergen...81 Nei til rakettskjold i Europa Sund Arbeiderparti...81 Endring i bruk av bistandsmidler Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...82 Boikott Burma

7 4.8 Sogn og Fjordane Arbeidarparti...83 Demokrati - solidaritet - rettferdig handel Orkdal Arbeiderparti...83 Internasjonalt arbeid i Arbeiderpartiet Time Arbeiderparti...84 Fra krone til Euro Kroken arbeiderlag, Tromsø Arbeiderparti...85 Opprettelse av alliert treningssenter/sjø på Olavsvern Buskerud Arbeiderparti...86 Norges rolle i konflikter og fredsskapning Buskerud Arbeiderparti...86 Stans Israels okkupasjon av Palestina Vegsund Og Omegn Arbeiderlag...87 Schengenavtalen Vegsund Og Omegn Arbeiderlag...88 EU-spørsmålet Internasjonalt Forum forslag Kvinneperspektiv i norsk utenrikspolitikk Internasjonalt Forum...90 Eliminering av alle atomvåpen: For en atomvåpenkonvensjon Veteran Forum...91 Endring av NATOs atomstrategi Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn...91 Et absolutt forbud mot tortur globalt! Internasjonalt Forum...92 Et absolutt globalt forbud mot tortur Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn...92 Et selvbevist Russland en sikkerhetspolitisk utfordring Internasjonalt Forum...93 Folkerettslig definisjon for beskyttelse av klimaflyktninger Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn...94 Import av matvarer fra utviklingsland er fattigdomsbekjempelse globalt Holmlia Arbeiderpartilag...95 Kamp mot sosial dumping internasjonalt Internasjonalt Forum...95 Menneskerettigheter i Iran Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn...96 Menneskerettigheter i Iran Internasjonalt Forum...97 Mindreåriges menneskerettigheter i Iran, SaudiArabia og Jemen Internasjonalt Forum...97 Nordområdene og forsvars- og sikkerhetspolitikken Internasjonalt Forum...98 Nordområdene og forsvars- og sikkerhetspolitikken Internasjonalt Forum...99 Nordområdene og forsvars- og sikkerhetspolitikken Holmlia Arbeiderpartilag...99 Norge bør ha en aktiv og godt forankret utviklingspolitikk Internasjonalt Forum Norges forhold til et mer selvbevisst Russland. Dialog er viktig Oslo Arbeiderparti Sterkere kjønnsperspektiv i norsk utenrikspolitikk Oslo Arbeiderparti Uttalelse om Israel-Palestinakonflikten Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn

8 Verden er avhengig av at det oppnås fred mellom palestinere og israelere Nordland Arbeiderparti Nordområdepolitikk og befolkningsutvikling Oslo Arbeiderparti Sesjon for jenter Oslo Arbeiderparti Større åpenhet om norsk våpeneksport Oslo Arbeiderparti Økt deltagelse i FN-styrker i Afrika Oslo Arbeiderparti Frihet for Afrikas siste koloni! Oslo Arbeiderparti Klimaflyktninger

9 1 Utdanning og forskning 1.1 AUF i Telemark Fravær for studenter i folkevalgte organer Telemark Arbeiderparti ønsker at studenter også skal inkluderes blant folkevalgte som har krav på fri fra arbeid og studier. Avsnittet endres da til; Arbeidstaker og student har krav på fri fra arbeid og studier i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstaker og student har også rett til permisjon fra sitt arbeid eller studie i fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt eller fylkeskommunalt verv. Forslaget støttes. Det finnes ingen særskilte regler for studenters rett til å få fritak fra obligatorisk undervisning i forbindelse med arbeid som folkevalgt. Det må være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å vurdere i hvert enkelt tilfelle om det kan gis fri fra obligatoriske undervisning. Ved en slik vurdering vil utdanningsinstitusjonen måtte legge vekt på om fraværet fra deler av den obligatoriske undervisningen vil føre til at studenten ikke har fått den opplæring som gjør det faglig forsvarlig at studenten fremstiller seg for eksamen og/eller får vitnemål. Men det er naturlig at kommuneloven 40 nr. 1 som sier at den arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, bør anvendes analogisk på studenter, og dette innebærer at utdanningsinstitusjonen bør ha en solid begrunnelse for å nekte en folkevalgt student fri. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 1.2 Halden Arbeiderparti Revisjon av læreplan for videregående opplæring - NY Læreplanen for de 9 yrkesfaglige studieprogram revideres. Det bygges opp en ny selvstendig, parallell læreplan i forhold til den nåværende, for de 9 yrkesfaglige studieprogrammene der yrkespraksisen i bedrift og teorien spres over alle 4 årene med 1-2 dagers teori pr uke, og 3-4 dager pr uke med praksis og praksisteori i bedrift. Forskning viser at hver 3.elev i videregående opplæring stryker eller dropper ut. Problemet er særlig stort på yrkesfag. I følge OECD rapporten Education at a glance 2008 har 17 % av de yrkesaktive i Norge i alderen år ikke fullført videregående opplæring. En revidert læreplan, slik vi foreslår, vil skape et balansert forhold mellom yrkespraksis i bedrift og faglig og allmennfaglig teori. En slik læreplan vil knytte den faglige teori og behovet - 7 -

10 for allmennfaglig kunnskap hos elevene nærmere til praksisfeltet i bedriften, produksjonen og markedet. Dermed tror vi elevene bedre vil forstå hensikten med å lære faglig teori og allmennfag. En læreplan med en balansert spredning av yrkespraksis og faglig og allmennfaglig teori over 4 år vil gi tid til fordypning av forståelsen for sammenheng mellom solid yrkesfaglig kunnskap, teknikk, kommunikasjon, språk, allmennfag og lignende. Vi tror også dette vil være et bidrag til å utvikle en sterkere motivasjon slik at alle med tiden fullfører videregående opplæring, og dermed også forhåpentligvis får studiekompetanse. Forslaget støttes. Strukturen i videregående opplæring er ny med Kunnskapsløftet, men baserer seg på hovedprinsippene fra endringene i Reform 94. Utdanningene blir mer spesialisert i Vg2, før forberedelsen til arbeidslivet skjer gjennom valg av fag med to års opplæring hovedsakelig i lærebedrift. Med de brede utdanningsprogrammene tidlig i utdanningsløpet kan elevene bo hjemme lenger enn ved mer spesialisert struktur fra første år, slik en lik foreslått ordning vil medføre. Karlsenutvalget som la fram sin innstilling høsten 2008 foreslår at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet må legge til rette for at det kan skje nødvendige endringer i læreplaner for fag, i yrkesutdanninger eller i tilbudsstrukturen uten at det nødvendigvis gjennomføres som en del av en total reform i hele videregående opplæring. Utvalget foreslår også at læreplanene i fellesfagene gjennomgås med sikte på at læreplanmålene i størst mulig grad skal egne seg for yrkesretting. Videre er det foreslått at forsøksordningen med praksisbrev videreføres, og at den, etter råd fra de faglige rådene, utvides til flere fag og fylkeskommuner. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om kompetanse i løpet av våren 2009 hvor fag- og yrkesopplæringen er en del av den. Sentralstyret vil ikke anbefale en slik læreplanrevisjon som er foreslått ovenfor. 1.3 Arbeiderpartiet i Bergen Makspris på SFO Det skal innføres makspris og søskenmoderasjon på skolefritidsordningen (SFO). I Norge går barn i SFO. SFO ordningen i dag har blitt så dyr at en del foreldre ikke har råd til å ha barna sine der. Dette gjelder spesielt foreldre med flere barn, og enslige foreldre. SFO prisen varierer i sterkt i ulike kommuner. I følge Forbrukerrådet varierer prisen på en SFO plass fra 950 kroner til Forslaget vert støtta

11 SFO-tilbudet varierer sterkt i de ulike kommunene, både hva gjelder pris og kvalitet. I Soria Moria-erklæringen og i utkast til arbeidsprogram ligger det en målsetting om å utvide barnetrinnet til 28 timer i uken. Regjeringen har siden 2005 utvidet barnetrinnet med fem timer, med styring av norsk, matematikk og engelsk, samt to timer til fysisk aktivitet. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Arbeiderpartiet i Bergen Regler for lærertetthet Det innføres regler om lærertetthet i grunnopplæringa. Regelverket skal sikre tilstrekkelig lærerressurser spesielt for de yngste barna. Skolene skal fortsatt kunne organisere opplæringa fleksibelt - men innenfor rammen av forsvarlig lærertetthet. Forslaget vert støtta. Det er lagt til rette for ansettelse av flere lærere gjennomstyrkingen av kommuneøkonomien. Gjennom ny bestemmelse i opplæringsloven vil kommunene få ansvar for å styrke opplæringen i lesing og regning på trinn. Dette vil innebære en mrd. kr. til flere lærere og annet fagpersonell i Arbeiderpartiet i Bergen Mappevurdering Det bør innføres forsøk med mappevurdering som alternativ vurderingsform i alle fag på alle trinn i ungdomsskolen og den videregående skolen. Dette fordi eksamensformen vi i dag har ikke fungerer slik den skal, og gir ett uriktig bilde av elevenes måloppnåelse i det enkelte fag. Forslaget vert støtta

12 Regjeringen har satt i gang et arbeid med å se på vurderingpraksisen. Fra høsten 2007 ble forskriften om vurdering endret, blant annet gjennom å innføre et klart skille mellom faglige tilbakemeldinger og andre tilbakemeldinger. En sentral del av prosjektet "bedre vurderingspraksis" er arbeidet med vurdering og målrettet oppfølging av elevenes læringsutvikling og læringsutbytte. Det er for tidlig å vise til dokumenterte resultater, men skoler og skoleeiere har allerede gjort mange erfaringer. Det ser ut til at systematisk og felles arbeid med vurdering bidrar til økt læreplanforståelse ved at skolene blir mer oppmerksomme på sammenhengen mellom kompetansemål, læringsaktiviteter og oppgaver som gis til elevene. I følge skolenettet.no anerkjenner skolene vurderingens betydning for læring, men for mange skoler er det en utfordring å gjøre vurdering til en integrert del av elevers læringsprosesser. 1.6 Austrheim Arbeiderparti Stipend til bøker for elever på videregående skole Stipendordningen på bøker for elever på videregående skole må tilbake i Hordaland/opprettholdes i landet slik at elevene kan kjøpe og eie sine egne bøker. Låneordningen må bort fra den videregående skolen. Elever på videregående skole i Hordaland har nå en låneordning på bøker gjennom skolens bibliotek. De eier således ikke lenger sine lærebøker og kan ikke skrive eller gjøre merknader i bøkene. Dette fratar elevene en svært viktig studiemåte og forringer derfor læringen. Det har vore ei målsetting at skulebøker på vidaregåande skule skal vera gratis. Dette er ei målsetting som må vidareførast. Forslaget vert avvist. Regjeringen har i løpet av tre år innført gratis læremidler i videregående skole. Fylkeskommunen har ansvaret for at elevene får gratis lærebøker og digitale læremidler. Gjennom statens lånekasse for utdanning blir det gitt et ikke-behovsprøvd stipend som skal bidra til å dekke kostnader elevene har til andre læremidler og individuelt utstyr. Forslaget avvises

13 1.7 Tvedestrand Arbeiderparti Innføring av makspris på Skolefritidsordning Det vedtas innføring av en makspris på SFO Som følge av kommunenes stramme økonomi økes foreldrenes betalingssatser uforholdsmessig mange steder. Satsene er i dag ofte på nivå med barnehagesatsene og dette harmonerer dårlig med kvaliteten på tilbudet. SFO-tilbudet skal i prinsippet være gratis. Makspris kan eventuelt være en mellomstasjon på veien mot gratis heldagsskole inkl. SFO. Se for øvrig eget forslag fra fylkespartiets årsmøte SFO-tilbudet varierer sterkt i de ulike kommunene, både hva gjelder pris og kvalitet. I Soria Moria-erklæringen og i utkast til arbeidsprogram ligger det en målsetting om å utvide barnetrinnet til 28 timer i uken. Regjeringen har siden 2005 utvidet barnetrinnet med fem timer, med styring av norsk, matematikk og engelsk, samt to timer til fysisk aktivitet. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Aust-Agder Arbeiderparti årsmøte Heldagsskole og SFO SFO-tilbudet fra klasse skal i prinsippet skal være gratis. Når skoletida utvides blir tida til SFO redusert. SFO bør være en naturlig del av heldagsskolen og skal i prinsippet være gratis. Vedtas SFO-tilbudet varierer sterkt i de ulike kommunene, både hva gjelder pris og kvalitet. I Soria Moria-erklæringen og i utkast til arbeidsprogram ligger det en målsetting om å utvide barnetrinnet til 28 timer i uken. Regjeringen har siden 2005 utvidet barnetrinnet med fem timer, med styring av norsk, matematikk og engelsk, samt to timer til fysisk aktivitet. Sentralstyret er opptatt av at SFO skal ha en pris som gjør at alle kan delta, men anser det som lite realistisk at SFO blir helt gratis

14 1.9 Aust-Agder Arbeiderparti årsmøte Bedre studentvelferd Studiefinansieringen må bedres ytterligere og stipendandelen må økes til minst 50%. Bygging av studentboliger må økes ytterligere og studentene må få større mulighet til å reise kollektivt til og fra studiestedet, til en lavere pris enn i dag Regjeringen har som mål å realisere heltidsstudenten. Alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk og sosial situasjon. Hver enkelt student må gis mulighet til å studere på heltid. Dette forutsetter at studiefinansieringen er god og at det finnes et tilstrekkelig antall tilgjengelige studentboliger. Ved en økning av stipend og lån vil mange studenter som i dag er tvunget ut i deltidsjobb, kunne ha fokus på studiene istedenfor å være på jobb. Vi mener at stipendandelen av det totale lånebeløpet bør utgjøre minst 50 %. Indeksreguleringen som dagens regjeringen har foretatt er ikke nok til å rette opp manglende regulering under forrige regjering. Vedtas Regjeringen har prisjustert satsene for utdanningsstøtteordningen hvert år og for studenter i høyere utdanning har basisstøtten økt fra kr. i 2005 til kr. i Regjeringen har videre bevilget midler til bygging av over 2600 studentboliger siden Førde Arbeidarparti Ungdommer må få utdanning også gjennom praksis Arbeidarpartiet må sikre at ungdom også kan få kvalifisering til yrkeslivet gjennom praktisk yrkesutdanning Ved praktisk yrkesretta utdanning i bedrift vil ein sikre at dei som er gode praktikarar også får eit fullverdig kompetansebevis. Fylkesstyret støttar intensjonen. Tilbodet i dag er for lite utvikla, og rådgjevingstenesta i ungdomskulen og vidaregåande skule må betrast. Strukturen i videregående opplæring er ny med Kunnskapsløftet, men baserer seg på hovedprinsippene fra endringene i Reform 94. Utdanningene blir mer spesialisert i Vg2, før forberedelsen til arbeidslivet skjer gjennom valg av fag med to års opplæring hovedsakelig i lærebedrift. Karlsenutvalget som la fram sin innstilling høsten 2008 foreslår at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet må legge til rette for at det kan skje

15 nødvendige endringer i læreplaner for fag, i yrkesutdanninger eller i tilbudsstrukturen uten at det nødvendigvis gjennomføres som en del av en total reform i hele videregående opplæring. Utvalget foreslår også at læreplanene i fellesfagene gjennomgås med sikte på at læreplanmålene i størst mulig grad skal egne seg for yrkesretting. Videre er det foreslått at forsøksordningen med praksisbrev videreføres, og at den, etter råd fra de faglige rådene, utvides til flere fag og fylkeskommuner. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om kompetanse i løpet av våren 2009 hvor fag- og yrkesopplæringen er en del av den. Regjeringen har opprettet karrieresentre i alle fylker som en del av rådgivningstilbudet. I statsbudsjettet for 2009 ble karrieresentrene styrket med 17 mill. kr. som skal gå til rådgivningstiltak på ungdomsskolen. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Nord-Aurdal Arbeiderparti Lovfesta leirskole i grunnskolen Ap vil jobbe for at et leirskoleopphold på grunnskole skal være lovfesta i opplæringslova. L97 og Kunnskapsløftet i 2006 har bekreftet at ordningen med leirskole videreføres. Leirskolen er et viktig pedagogisk opplegg for grunnskole elevene. For at økonomisk vanskeligstilte kommuner ikke skal (mis)bruke midlene tiltenkt leirskole til saldering av budsjettet, må leirskole lovfestes og rammetilskuddet økes til dette formålet. Oppland Arbeiderparti støtter forslaget Det er lagt til rette for kommunene å gi elevene leirskoleopphold gjennom styrking av kommuneøkonomien. Tilskuddet til vertskommuner for leirskoler er videreført Nord-Aurdal Arbeiderparti Lovfesta minimumskrav til svømmeopplæring i opplæringslova: Arbeiderpartiet vil lovfeste minimum 15 timer svømmeundervisning per år fra 1-5 skoletrinn. Halvparten av landets 5.-klassinger kan ikke svømme 200 meter. Dette utgjør over elever

16 Lærerplanen krever at etter 4. årstrinn skal elevene være trygge i vann og svømmedyktige. I basisfagene er det bestemt fra sentralt hold minimum antall timer per årstrinn. Det er stor variasjon i antall timer til svømmeundervisning. For å komme på et akseptabelt nivå bør kommunene pålegges å ha minimum seks undervisningstimer i bassenger per år fra første til femte skoleår. Oppland Arbeiderparti støtter forslaget Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport om organisering av svømmeopplæring og tilrettelegging av svømmeopplæringen til og med 4. trinn. Rapporten avdekker blant annet ulike definisjoner på svømmedyktighet og det etterlyses kriterier og veiledning. Det skal derfor utvikles støttemateriell til bruk i svømmeundervisningen. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Norges svømmeforbund, Norsk livredningsselskap og Norges idrettshøyskole. Det er videre sendt ut rundskriv som omhandler forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnopplæringen Nord-Aurdal Arbeiderparti Styrking av basisfaga også på 5-7 trinn Styrking av basisfaga også på 5-7 trinn I 2008 ble barnetrinnet fra 1-4 år styrka med 4 timer til basisfaga. Nå må Arbeiderpartiet følge opp med styrking av basisfag også fra 5-7 trinn. Skoledagen forlenges, og vi kommer nærmere målet om heldagsskole. Oppland Arbeiderparti støtter forslaget Sentralstyret er opptatt av å øke fokuset på det faglige nivået mot slutten av barnetrinnet. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Nordre Aal & sentrum Arbeiderlag Varm mat i skolen! Alle elever i grunnskolen skal ha minimum ett varmt skolemåltid pr. dag

17 Norge er blant få land i Europa som ikke tar seg råd til å gi skoleelever et varmt matmåltid. Varm mat inngår i Italias strategi «Kultur som metter» som omfatter opplæring av lærere i kvalitet, kultur, landbruk, helse, ernæring og andre dimensjoner ved mat. Overvekt blant norske barn er et økende, for den enkelte livsvarig, for samfunnet kostbart problem. En hovedårsak er dårlig ernæringskunnskap. Det viktigste virkemiddelet mot dette samfunnsproblemet, varm skolemat, brukes ikke i Norge. De best stilte har best ernæringskunnskap. Varm mat i skolen er derved et tiltak mot klasseskiller. Kostnadene til tross er varm mat i skolen samfunnsøkonomisk lønnsomt. Oppland Arbeiderparti støtter forslaget Regjeringen har siden 2005 innført frukt og grønt i ungdomsskolen og de kombinerte skolene. Det har også vært gjennomført forsøksordninger med ny skoledag, hvor en del av midlene fikk til skolematforsøk. Skoleeiers plikt til å gi ungdomsskoler og kombinerte skoler frukt og grønt er nå lovfestet. Vi har imidlertid prioritert å styrke skolen på andre måter enn gjennom varmt skolemåltid Oppland Arbeiderparti Fysisk aktivitet hver dag Skoledagen på ungdomstrinnet må utvides slik at det er plass til fysisk aktivitet hver dag. Utvidet skoledag skal innebære lesearbeid og leksehjelp på skolen Regjeringa har gitt 2 timer til fysisk aktivitet på barnetrinnet, men den største utfordringen ligger på ungdomstrinnet. Skolen er den viktigste arenaen i det forebyggende helsearbeidet Ungdom mellom år sitter stille 40 t/uke utenom skoletid. 89 % av 9 årige gutter driver fysisk aktivitet i henhold til helseanbefalinger. For 15 årige gutter er tallet 51 %. Et dramatisk frafall. Med et økt timetall vil vi snu denne utviklinga. AP må gå i bresjen for en opptrappingsplan for fysisk aktivitet. Forslaget er behandlet i Oppland Arbeiderpartis representantskap og vedtatt oversendt landsmøte. Fra høsten 2009 skal barnetrinnet utvides med ytterligere to timer til fysisk aktivitet. Det har også vært ute et lovendringsforslag hvor en rett og plikt til fysisk aktivitet foreslås

18 1.16 Vågsøy Arbeiderparti Heve kvaliteten i skolen Fokuset i skolen bør dreie seg mot en langsiktig kvalitetsutvikling der en tar utgangspunkt i de kvaliteter som allerede eksistere og er gode i skolesystemet. Man bør bruke sin energi på pedagogisk utviklingsarbeid sett i et langsiktig perspektiv. En bør derfor unngå flere reformer i nærmeste fremtid. I stedet for frukt og grønt bør der innføres et varmt måltid, spesielt nå som skoledagen utvides. Skoledebattene har vært preget av reformer og tester med fokus på hvor dårlig skolen er og hva som må gjøres for å få den bedre. Vi trenger politikere som trekker frem de gode kvalitetene ved skolen. Hvor gjør vi det godt i piza-undersøkelsene? Hva er den norske skolen spesielt god på? Vi kan ikkje være god på alle områder. Skolen trenger en reformstopp slik at en ikke bruker tid og krefter på å tilpasse seg endringer, men på god læring. Varmt måltid har vist seg å ha god effekt på konsentrasjonen, bl.a. våre naboland har gode erfaringer. Små barn har gjerne en skoledag like lang som de voksne sin arbeidsdag (skole + SFO), et varmt måltid vil være et godt tilskudd til å kunne holde konsentrasjonen oppe gjennom hele dagen Fylkesstyret støttar intensjonen Regjeringen har gjennom hele denne stortingsperioden hatt fokus på kvalitet i skolen. Det vises til St.meld. nr. 31 ( ) om kvalitet i skolen som var en oppfølging av st.meld. 16 ( ) som omhandlet sosiale forskjeller i læring. Regjeringen har videre varslet en stortingsmelding om lærerutdanningen og til slutt en stortingsmelding om en samlet kompetansepolitikk. Sterke og svake sider ved norsk skole har ofte en sammenheng, og i disse stortingsmeldingene pekes det derfor både på hva vi er gode på i norsk skole og hvilke utfordringer vi står overfor Førde Arbeidarparti Ny finansiering og inntaksmodell i vidaregåande skular Arbeidarpartiet må sikre grunnfinansiering slik at ein kan sikre eit desentralisert skuletilbod i distrikts Noreg. Arbeidarpartiet bør sjå på ein inntaksmodell til vidaregåande skule, som ikkje medfører at elever må flytte på hybel mot sin vilje. Ein kombinasjon av geografisk tilhøyre og poeng vil avskaffe eliteskular og sikre mangfald i alle vidaregåande skular. Dette er i strid med fylkespartiet sin politikk. Fylkesstyret støttar ikkje forslaget

19 Strukturen i videregående opplæring er ny med Kunnskapsløftet, men baserer seg på hovedprinsippene fra endringene i Reform 94. Utdanningene blir mer spesialisert i Vg2, før forberedelsen til arbeidslivet skjer gjennom valg av fag med to års opplæring hovedsakelig i lærebedrift. Sentralstyret tror det er lite realistisk å ha en struktur på videregående skolen som gjort at ingen elever behøver å flytte på hybel. Sentralstyret viser imidlertid til fylkespartiets innstilling Vågsøy Arbeiderparti Lovfestet rett til 1. valget på videregående skoler Lovfestet rett til 1. valg på videregåendeskole. Hvis vi skal få ned frafall i videregående opplæring, så må vi sette inn tiltak for å få oppfylt 1.valget. Fylkesstyret ser det vanskelig å innføre lovfestet rett på 1. valget, men viser til at nesten alle får 1 valget sitt oppfylt. Det vises til fylkespartiets innstilling. Forslaget avvises Trondheim Arbeiderparti Internasjonale forskere ønskes velkommen Trondheim Ap krever at Regjeringen gjennomgår lovverk med mål om å gjøre det enklere å få nødvendig spisskompetanse til vårt kunnskaps og næringsliv. Skal vårt universitets og forskningsmiljø og næringsliv hevde seg i den internasjonale konkurransen må vi ha lovverk som legger til rette for dette. Trondheim ønsker å være en åpen og inkluderende by, med Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet i front for kunnskap og forskning på internasjonalt høyt nivå. Fremragende forskning og utvikling er nødvendig for at Norge skal styrke sin stilling internasjonalt og bidra til teknologisk utvikling og framgang, ikke minst innen klima og miljø. For å være et internasjonalt fremragende universitet må NTNUs ambisjon om å ha minst 10 % studenter fra utlandet og være attraktiv for internasjonale forskere nås. Derfor må

20 lovgivinga i Norge legge til rette for at det er enkelt for utenlandske studenter og forskere å studere og arbeide i Norge. Forslaget støttes Det vises til at regjeringen har varslet en stortingmelding om forskning i Forslagene bør behandles i lys av den. Forslaget oversendes sentralstyret Trondheim Arbeiderparti Fou på minst 3 % av BNP Arbeiderpartiet vil arbeide for at staten styrker den samlede norske forskningen. Det er et mål at denne skal komme opp på minst 3 prosent av BNP innen Fastlandsbasert næringsutvikling, kommersialisering av kompetanse og utvikling av ny teknologi. Konkurransestyrking. Forslaget støttes Bevilgninge til forskning er økt de siste årene. Det vises til innovasjonsmeldingen, St.meld. nr. 7 ( ) der næringsrettet forskning er nærmere omtalt. Styrkningen av forskning handler ikke kun om økonomisk ramme, men vel så mye om kvalitet og innhold i forskningen. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Nord-Trøndelag Arbeiderparti Gjeninnfør statstilskuddet for SFO SFO tilbudet er svekket kvalitetsmessig og egenbetalingen er økt betraktelig etter at statstilskuddet falt bort i SFO er en velferdstjeneste som må sikres med sterkere statlig styring. Det statlige SFO tilskuddet gjenninføres for kommunene. Et solid og godt SFO tilbud er det beste middel for en sosial utjevning, og forankringen av en heldagsskole med leksehjelp og fysisk aktivitet

21 Faren med SFO er at den blir en lite stimulerende oppbevaringsplass for skoleelever og et arnested for konflikter og mobbing, dersom ikke rammebetingelsene er gode nok. De barna som trenger SFO mest, får ikke tilbudet hvis foreldrebetalingen er for høy eller skoleveien farefull.gode SFO er tilpasset barnas behov og lokal kultur og har forebyggende effekt. Et styrket SFO tilbud vil være en direkte oppfølging av denne regjeringas satsing på tidlige innsats i skolen. Regjeringen har siden 2005 bevilget 28,6 mrd mer til kommunene. Dette har blant også finansiert SFO-tilbudet i kommunene. SFO-tilbudet varierer sterkt i de ulike kommunene, både hva gjelder pris og kvalitet. I Soria Moria-erklæringen og i utkast til arbeidsprogram ligger det en målsetting om å utvide barnetrinnet til 28 timer i uken. Regjeringen har siden 2005 utvidet barnetrinnet med fem timer, med styring av norsk, matematikk og engelsk, samt to timer til fysisk aktivitet. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Hegra Arbeiderlag Skolefritidsordningen Landsmøtet mener det er behov for klarere retningslinjer for innhold, organisering og minstestandarder for å sikre kvaliteten i skolefritidsordningene. Skolefritidsordningene har etablert seg som helt nødvendige ordninger på lik linje med barnehagetilbudet. Erfaringene i mange kommuner er at ordningene ikke er tilfredsstillende organisert og at alt for få voksne er til stede til enhver tid. Dette skyldes nok i stor grad at skolefritidsordningen ikke har samme lovmessige beskyttelse for minstestandarder og innhold og derfor ofte blir salderingspost i konkurransen med eksempelvis skole og barnehagetilbudet. Merk og skriv/lim inn Nord-Trøndelag Arbeiderparti støtter forslaget med tilhørende begrunnelse SFO-tilbudet varierer sterkt i de ulike kommunene, både hva gjelder pris og kvalitet. I Soria Moria-erklæringen og i utkast til arbeidsprogram ligger det en målsetting om å utvide barnetrinnet til 28 timer i uken. Regjeringen har siden 2005 utvidet barnetrinnet med fem timer, med styring av norsk, matematikk og engelsk, samt to timer til fysisk aktivitet. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden

22 1.23 Sokndal Arbeiderparti Gratis SFO Arbeiderpartiet må jobbe for gratis SFO Det har vært fokusert på barnehagene og makspriser gjennom mange år nå. Vi syns det er på tide at prisen på SFO blir diskutert. Mange barn har veldig godt av å gå i en SFO ordning, men ikke alle har råd til det. Styret støtter forslaget Viser til forslag Stavanger Arbeiderparti Like muligheter til å studere Arbeiderpartiet vil øke studielånet samt stipendandel, øke antall måneder med utbetalt studielån til 11 og opprettholde målet med 1000 nye studentboliger i året. Alle tiltakene har mål om gjennomføring i perioden 2009 til I den norske velferdsstaten har en som mål å gi alle like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn og formue. Dette gjelder bare til en viss grad for studenter. I dag er en student avhengig av støtte fra sine foreldre eller jobb ved siden av studiene for å klare seg. Det er et utgangspunkt som ikke er optimalt. Dagens studielån er på et nivå som ligger langt under hva en minstepensjonist må klare seg med. Det er viktig for heltidsstudenten at en øker lånerammen til et akseptabelt nivå, og stipendandelen i takt med dette. Gjennomføringen av nye studiereformer har gjort mer og mer undervisning i høyere utdanning obligatorisk. Dette er en forandring til det bedre, men betyr i praksis mer arbeid for hver enkelt student. En studerer nå i praksis 11 måneder i året, noe som ikke samsvarer med kun 10 måneder med utbetalt studielån. Det er derfor viktig at en øker antall måneder med utbetaling til 11, da ved en reell påplussing pålydende 1 måned og ikke en utspreding av dagens beløp. En har nå kommet til et anstendig nivå på antall nye studentboliger bevilget årlig. Det er nå viktig å holde antallet på 1000, og videreutvikle ordningen slik at den blir mer effektiv. Utfordringen nå er ikke de statlige bevilgningen, men den reelle boligbyggingen

23 Styret støtter forslaget Viser til forslag Kongsberg Arbeiderparti Ja til fellesskolen med mer tid til læring Kongsberg Arbeiderparti vil at den neste store skolereformen på barnetrinnet er å utvide til en heldagsskole. Dette må bli en nasjonal reform for neste stortingsperiode. Det økte timetallet bør brukes til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i de sentrale skolefagene, til leksehjelp og til lek og fysisk aktivitet hver dag, gjennom gode lærere og mindre undervisningsgrupper. Kontaktlærere skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever i grunnskolen. Det må investeres mer i videre- og etterutdanning av lærere og lovfestes at elevene skal ha rett på en lærer i undervisningen. En god matordning i løpet av skoledagen er også viktig. Vi vil også bedre innholdet i SFO, blant annet gjennom at de aktivitetene som tradisjonelt foregår på fritida f.eks korps, fotball, håndball, musikk o.l kan inkluderes. Vi må hele tiden forbedre norsk skole. Skal norsk skole utvikles videre må det mer ressurser til. Erfaringer fra forsøk med heldagsskolen i 2007/2008 er svært positive. De bør derfor følges opp gjennom en ny skolereform, der hver enkelt elev læres opp til å ta ansvar både for sin egen læring og for andre elever. Evnen til samarbeid og fellesskap er en viktig kompetanse i tillegg til at hver enkelt elev skal få utvikle sine faglige talenter. Fellesskolen er den eneste skolearenaen som er for alle uansett bakgrunn. Buskerud Arbeiderparti støtter intensjonen i forslaget, og peker på at også timetallet i kroppsøving må økes. Et sentralt mål for Arbeiderpartiet er at barnetrinnet skal utvides til 28 timer i uka. Fra 2005 har regjeringen utvidet barnetrinnet med fem til med styrking av norsk, matematikk og engelsk. Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden

24 1.26 Kongsberg Arbeiderparti Mer samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Alle som ønsker det skal ha rett til en lærlingplass, og lærlingtilskuddet må økes. En mer fleksibel lærlingordning i forhold til variasjon mellom skole og opplæring i bedrift. Mer yrkesretting av teorifagene på yrkesfag. Stimulere til mer samarbeid mellom skole og offentlig og privat arbeidsliv. Økt satsing på entreprenørskap, elevbedrift i ungdomsskolen og ungdomsbedrift i den videregående skolen. God og systematisk rådgivning om yrkesvalg i ungdomskolen i samarbeid med lokalt arbeidsliv. Bedre samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole Flere må få tilbud om lærekontrakter der hele opplæringen foregår på en arbeidsplass. At alle fylker i landet tilbyr arbeidsinstitutter eller tilsvarende i videregående skole. DVS en alternativ opplæringsarena for ungdom som ønsker en mer praksisorientert opplæring og der de beholder elevstatusen sin. For mange elever fullfører ikke det utdanningsløpet de har begynt på. Særlig gjelder dette yrkesfagene. Samtidig mangler bedrifter i Norge gode fagarbeidere. Et konkurransedyktig næringsliv skapes blant annet gjennom gode fagarbeidere. Kongsberg Arbeiderparti er glad for at innsatsen mot frafall er økt de siste årene, men mener det må gjøres mer. Buskerud Arbeiderparti støtter intensjonen i forslaget, og legger til følgende: Se på mulighetene for å innarbeide mer praksis i lærerstudiene. Utrede mulighetene for å innføre et minstekrav til gjennomsnittskarakter fra videregående som erstatning for dagens ordning. Sørge for god veiledning slik at studenter som ikke er egnet til å bli lærere, får beskjed om dette i større grad enn i dag. Forbedre innholdet i dagens fireårige utdanning, framfor å forlenge den med ett år. Styrke den sentrale satsingen på videre og etterutdanning for lærere. Redusere dokumentasjonskravene til lærerne slik at hver lærer får bruke mer av sin arbeidstid sammen med elevene. Strukturen i videregående opplæring er ny med Kunnskapsløftet, men baserer seg på hovedprinsippene fra endringene i Reform 94. Utdanningene blir mer spesialisert i Vg2, før forberedelsen til arbeidslivet skjer gjennom valg av fag med to års opplæring hovedsakelig i lærebedrift. Karlsenutvalget som la fram sin innstilling høsten 2008 foreslår at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet må legge til rette for at det kan skje nødvendige endringer i læreplaner for fag, i yrkesutdanninger eller i tilbudsstrukturen uten at det nødvendigvis gjennomføres som en del av en total reform i hele videregående opplæring. Utvalget foreslår også at læreplanene i fellesfagene gjennomgås med sikte på at læreplanmålene i størst mulig grad skal egne seg for yrkesretting. Videre er det foreslått at forsøksordningen med praksisbrev videreføres, og at den, etter råd fra de faglige rådene, utvides til flere fag og fylkeskommuner. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om kompetanse i løpet av våren 2009 hvor fag- og yrkesopplæringen er en del av den. Det vises imidlertid til St.meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge hvor entrepenørskap drøftes nærmere

25 1.27 Buskerud Arbeiderparti Reiseliv i skolen Staten vil sammen med reiselivsnæringen etablere og utvikle utdanningstilbud i den videregående skolen tilpasset næringens behov. I Regjeringens reiselivsstrategi er det lagt inn høye ambisjoner om kvalitetsøking på alle felt. Ved å etablere utdanningstilbud i den videregående skolen som er tilpasset dagens og fremtidens behov innen næringen, vil dette gi en langsiktig effekt for kvaliteten i denne raskt voksende næringen. Buskerud Arbeiderparti støtter forslaget Det ble i 2008 fastsett læreplan i reiseliv og språk, programfag innenfor Programområde for språkfag, samfunnsfag og økonomi. Sentralstyret viser ellers til at man innenfor Kunnskapsløftet hele tiden må vurdere læreplanenes relevans og kvalitet Buskerud Arbeiderparti Sentrale rammeplaner for utdanning på universitets- og høyskolenivå Det bør være sentrale rammeplaner for utdanning på universitets- og høyskolenivå. De siste årene har det blitt klart at høgskoler og universiteter i mindre grad enn tidligere følger de sentrale rammeplanene for faglig innhold. Dette er ikke et argument for å fjerne rammeplanene, men et tegn på at det er på tide med en grundig gjennomgang. Å overlate rammeplanene til den enkelte institusjon vil skape en forskjell fra skole til skole i fag med desentralisert utdanning, noe som gjør det vanskeligere å bytte lærested og vanskeligere å få relevant praksis der denne av økonomiske og faglige grunner bare kan gis få steder i landet. Buskerud Arbeiderparti støtter forslaget. Det vises til innføringen av Kvalitetsreformen, som blant annet var en styringsreform med vekt på større styringsfrihet for institusjonene. I statusrapport for Kvalitetsreformen pekes det

26 på at blant annet bachelorutdanninger må blir mer yrkesrelevante og at det er behov for en gjennomgang av disse. En stor del av denne gjennomgangen har startet gjennom styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene. På masternivå må alle utdanninger gjennom en faglig godkjenning av NOKUT og man får på den måten i sterkere grad en faglig vurdering av utdanningene som opprettes Ulstein Arbeiderparti Sterkare satsing på tiltak for menneske med lese- og skrivevanskar. Det må løyvast meir pengar til konkrete og målretta tiltak for menneske med lese- og skrivevanskar. Lov og regelverk må endrast slik at nødvendige hjelpemiddel vert stillt til rådvelde for dei som treng det. Det må satsast på generell undervisningskompetanse og målretta ressursar til å styrke fagkunnskapen til lærarane. Det er heilt nødvendig at vi tek eit spesielt ansvar for å hindre at det utviklar seg nye klasseskilje i samfunnet. Omlag menneske i Norge har lese- og skrivevanskar i eit så stort omfang at dei får vanskar med skule og arbeid. Det må til ei sterkare satsing på meir kompetanse til lærarane slik at dei forstår kva som skjer når eit barn fell av i leseprosessen, og deretter har kunnskap om korleis ein skal kome vidare. Gjennom landsomfattande og haldningskapande opplysningskampanjar med tema lese- og skrivevanskar, kan ein auke den generelle kunnskapen i befolkninga. Det er god samfunnsøkonomi å sette inn tiltak og ressursar på eit tidleg stadium og på den måten skape likeverdig opplæring i praksis. Møre og Romsdal Arbeiderparti: Det må løyvast meir pengar til konkrete og målretta tiltak for menneske med lese- og skrivevanskar. Lov og regelverk må endrast slik at nødvendige hjelpemiddel vert stillt til rådvelde for dei som treng det. Det må gjennomførast landsomfattande haldningskapande opplysningskampanjar som aukar den allmenne kunnskapen om behova til medmenneske med lese- og skrivevanskar. For å sikre at alle elever skal kunne nå sine mål i skolen, vil regjeringen gjennomgå systemet for spesialpedagogisk støtte. Innen første juli skal det offentlig utvalget, Midtlyng-utvalget, levere sin innstilling med vurderinger for forbedringer innen dette området Universitetets Arbeiderpartilag Bedre kår for studentene Det bør innføres 11 måneders studiestøtte

27 Stipendandelen av studiestøtten bør utgjøre 50 %, forutsatt normert studieprogresjon. Lånekassens rentepåslag bør fjernes. Staten bør bevilge midler til bygging av 1500 nye studentboliger i året, fortrinnsvis i universitetsbyene Studenter bør tilbys gratis tannlegebehandling. Det bør innføres 50 % studentrabatt på kollektivtrafikk for alle heltidsstudenter opp til 35 år Målet om at alle skal ha lik rett til utdanning forutsetter at det er reelt like muligheter til å velge å studere. Derfor må alle studenter sikres gode velferdsordninger. Støtter intensjonen i forslaget. Viser til forslag Universitetets Arbeiderpartilag Bedre undervisning på universiteter og høyskoler Forholdene må legges bedre til rette for tettere oppfølging av studentene, også i de første studieårene. Kvalitetsreformen skal videreutvikles Lærestedene må etablere gode og relevante tilbud for etter- og videreutdanning. God undervisning er avgjørende for at Norge skal fortsette å utvikle seg som kunnskapsnasjon. Det har vært gjennomført flere evalueringer av Kvalitetsreformen. De forhold som evalueringene har trukket fram må følges opp. Det er viktig at lærestedene har tilbud også for folk som er i arbeid. Tettere oppfølging, bedre rådgiving og flere tilbakemeldinger bidrar til likere valg i utdanningssystemet uavhengig av foreldrenes utdanningsvalg. Det er derfor viktig å realisere intensjonene om tettere studentoppfølging på alle fagområder. Støttes. Forslagene er i tråd med St.meld. nr. 7 ( ) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

28 1.32 Oslo Arbeiderparti En inkluderende skole Arbeiderpartiet vil at: Alle barns språkkunnskaper kartlegges på 4-årskontrollen og ved skolestart. Alle 4- og 5-åringer i Oslo får tilbud gratis kjernetid i barnehage. Oslo kommune som barnehagemyndighet må sørge for at både private og kommunale barnehager gjennomfører systematisk språkstimuleringsopplegg for alle 4- og 5 åringer. Leirskole blir gratis med full kompensasjon for opphold i fem døgn for best mulig læringsutbytte. Alle funksjonshemmede må sikres en likestilt tilgang til opplæring og utdanning på sin nærskole. Elever med funksjonsnedsettelse må sikres lik mulighet til å velge videregående utdanning og skole ut fra egne forutsetninger og ønsker. Tilbudet om leksehjelp i tilknytning til skole og SFO forsterkes. Det settes inn tiltak mot at barn tas ut av grunnskolen for lengre perioder. Det utarbeides en strategi for å rekruttere og beholde ansatte med ulik etnisk bakgrunn i skolen Det vises til St.meld.nr. 31 ( ) om kvalitet i skolen der regjeringen setter klare mål for hvilke områder regjeringen prioriterer og og hva skolene, kommunene og fylkeskommunene må jobbe med. Ett av tre hovedmål er at alle elver og lærlinger skal oppleve mestring, som innebærer at både de med svake ferdigheter og de spesielt dyktige skal møtes med forventinger om at de kan lære mer. Flere av spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden Oslo Arbeiderparti Faste grupper og nok lærere Arbeiderpartiet vil at: Det stilles krav om maksimum 15 elever pr kontaktlærer og et minimums forholdstall mellom antall elever og lærere pr skole. Hovedmodellen i norsk skole må være en fast klassestruktur Det er lagt til rette for ansettelse av flere lærere gjennomstyrkingen av kommuneøkonomien. Gjennom ny bestemmelse i opplæringsloven vil kommunene få ansvar for å styrke opplæringen i lesing og regning på trinn. Dette vil innebære en mrd. kr. til flere lærere og annet fagpersonell i Spørsmålet er omtalt i forslag til partiprogram for perioden

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013)

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei 550 540 530 520 510 500 490 480 2000 2003 2006 2009 Norge Sverige Endring i lesing fra PISA 2000 til PISA 2009 for Norge

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden 2017-2021 2 Å lære Hvordan vi organiserer læring og kompetanseutvikling er nøkkelmekanismer i samfunnet. Det dreier seg om skole og andre utdanningsinstitusjoner,

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Stikkordsliste på statsbudsjettet.no

Stikkordsliste på statsbudsjettet.no Stikkordsliste på statsbudsjettet.no Departement (bruk forkortelse) Stikkord Asylsøkere rett til opplæring for ungdom mellom 16-18 år Tekst Regjeringen vil sende på høring et forslag om lovfestet rett

Detaljer

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring 1 og ingen sto igjen Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring SAMMENDRAG OVERSIKT OVER TILTAK Vi har et svært godt utbygd utdanningssystem i Norge, der like rettigheter

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 08/6091-5 A00 &13 07.01.2009 Kristine Hansen / tlf. 23064349 HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer