Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg Styret Møtedato Tidspunkt 13:00 16:00 Møtested NMH rom 140 Oslo, Tilstede medlemmer Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Kari Gjesteby, Bernt Bauge, Sigurd Tunestveit Tilstede varamedlemmer Lars Petter Hagen, Eskild Abelseth Forfall Leif Gerhard Dalen, Tore Simonsen og Vilde Sandve Alnæs Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Saksliste Utvalgssaksnr Innhold U.off. HS 18/13 Revidert årsregnskap 2012 X HS 19/13 Regnskapet per 1. tertial 2013 HS 20/13 Langtidsbudsjett HS 21/13 Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av 2. tertialregnskap 2013 HS 22/13 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om høyere utdanning 2013 HS 23/13 Internasjonalt toneangivende -strategisk plan status juni 2013 HS 24/13 HS 25/13 Opprettelse av Senter for utdanningsforskning i musikk Samarbeid med Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo HS 26/13 Oppnevning av ledere for hovedutvalgene HS 27/13 Tilsetting av fagseksjonsledere X HS 28/13 Tilsetting av seksjonssjef formidlingsseksjonen X HS 29/13 Utlysning i professorat i fiolin Offentlig protokoll Side 1 av 5

2 HS 30/13 Tilsetting i professorstilling X HS 31/13 Utvidet tilsetting som professor X HS 32/13 Professor II-stilling i slagverk X Orienteringssaker Muntlig orientering om følgende saker: - Orientering fra etatsstyringsmøtet - Om nytt lyd- og lysanlegg Saken ble gjort rede for under sak 20/13 HS 18/13 Revidert årsregnskap 2012 HS 19/13 Regnskapet per 1. tertial 2013 Styret tar regnskapet per 1. tertial 2013 til etterretning. Styret tar regnskapet per 1. tertial 2013 til etterretning. HS 20/13 Langtidsbudsjett Styret slutter seg til langtidsbudsjettet med de endringer som fremkom i møtet. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret slutter seg til langtidsbudsjettet Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med lyd- og lysprosjektet, og ber om at saken legges frem for styret på nytt når det foreligger et endelig kostnadsoverslag. Styret ber om at det samtidig legges frem et oppdatert investeringsbudsjett. HS 21/13 Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av 2. tertialregnskap 2013 Styret delegerer fullmakt for å godkjenne regnskapet per 2. tertial 2013 til rektor. Offentlig protokoll Side 2 av 5

3 Styret delegerer fullmakt for å godkjenne regnskapet per 2. tertial 2013 til rektor. HS 22/13 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om høyere utdanning 2013 Styret tar Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om høyere utdanning 2013 til etterretning. Styret tar Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om høyere utdanning 2013 til etterretning. HS 23/13 Internasjonalt toneangivende - strategisk plan status juni 2013 Styret slutter seg til innholdet i statusrapporten med de endringer som fremkom i møtet. Styret slutter seg til innholdet i statusrapporten med de endringer som fremkom i møtet. HS 24/13 Opprettelse av Senter for utdanningsforskning i musikk Styret vedtar opprettelse av et Senter for utdanningsforskning i musikk fra 1. august Senteret viderefører arbeidet i dagens FoU-innsatsområde B. Styret kommer tilbake til funksjonsperioden for senteret og til eventuelle nærmere regler om organiseringen i en senere sak. Styret vedtar opprettelse av et Senter for utdanningsforskning i musikk fra 1. august Senteret viderefører arbeidet i dagens FoU-innsatsområde B. Styret kommer tilbake til funksjonsperioden for senteret og til eventuelle nærmere regler om organiseringen i en senere sak. Offentlig protokoll Side 3 av 5

4 HS 25/13 Samarbeid med Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo Styret gir sin tilslutning til at det inngås en samarbeidsavtale med Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo om nærmere samarbeid om utdanning, FoU og formidling, i tråd med forslaget i utredningen. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret gir sin tilslutning til at det inngås en avtale med Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo om nærmere samarbeid om utdanning, FoU og formidling, i tråd med forslaget til samarbeidsavtale. HS 26/13 Oppnevning av ledere for hovedutvalgene Styret oppnevner følgende personer som ledere av hovedutvalgene for perioden til : Leder av FoU-utvalget rektor Peter Tornquist Leder av Formidlingsutvalget prorektor Hilde Ringlund Leder av Studieutvalget viserektor Bjørg J. Bjøntegaard Styret oppnevner følgende personer som ledere av hovedutvalgene for perioden til : Leder av FoU-utvalget rektor Peter Tornquist Leder av Formidlingsutvalget prorektor Hilde Ringlund Leder av Studieutvalget viserektor Bjørg J. Bjøntegaard HS 27/13 Tilsetting av fagseksjonsledere HS 28/13 Tilsetting av seksjonssjef formidlingsseksjonen HS 29/13 Utlysning i professorat i fiolin Stilling som professor i fiolin lyses ut for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Offentlig protokoll Side 4 av 5

5 Stilling som professor i fiolin lyses ut for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. HS 30/13 Tilsetting i professorstilling HS 31/13 Utvidet tilsetting som professor HS 32/13 Professor II-stilling i slagverk Offentlig protokoll Side 5 av 5