Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 1-2010"

Transkript

1 PRE I Halvårsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS

2

3 PRE EiendomsInvest Tyskland ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet rundt større byer og i geografiske vekstområder, gi høyest mulig direkteavkastning (yield) og i størst mulig grad være fullt utleid. PRE har til nå fokusert på området Rhein/Main (Frankfurt og omegn) og byene Dresden og Leipzig i den østlige delen av Tyskland. spår derimot en reversering av inflasjonstallet, da det forventes at oljeprisen nedjusteres mot slutten av året. I 2011 vil inflasjonstallet øke igjen, ifølge den tyske bankforeningen BDB, mot en annualisert rate på 1,5%. Dersom Tyskland som Europa s største økonomi fastholder den lave inflasjonsraten, forventes det at den europeiske sentralbanken holder styringsrenten uendret på 1% også utover i 2011, og man vil således fortsette å se rimelig tilgang til lånefinansiering for både bedrifter og privatpersoner. Tysk vekst overrasker Etter et 1. kvartal med små endringer kunne Tyskland i 2. kvartal vise til en BNP vekst på 2,2%, den største kvartalsvise økningen siden sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland i Målt på årsbasis tilsier dette en vekst på hele 8%, en annualisert økning på linje med vekstland som Kina og India. Det tyske finansministeriet har oppjustert sine estimater for tysk vekst i 2010 fra 1,2% til 1,4%, men påpeker samtidig at privat forbruk fortsatt viser lav vekst. Vi har passert bunnen, men veien oppover vil være lang og krevende uttaler Tyskland s finansminister Rainer Brüderle. Hovedårsaken til den kraftige veksten er sterke eksporttall, hovedsakelig til USA og Kina, der økonomien har tatt seg opp sterkere enn forventet. En fallende euro bidro til at total eksport utgjorde 86,5 milliarder i juni, en økning på 28,5% sammenlignet med juni Den tyske regjeringen har fått mye kritikk for ikke å bidra nok for å øke privat forbruk, men en 31,7% vekst i import til rekordhøye 72,4 milliarder indikerer at også forbrukeretterspørselen er på vei tilbake. Fall i arbeidsledigheten og økt tillit til bedring i landets økonomi etter finanskrisen vil også kunne bidra til økt forbruk de kommende månedene. Til tross for den sterke veksten har tysk inflasjon forholdt seg relativt stabil. Inflasjonen i juli 2010 viser en annualisert rate på 1,2%, opp fra 0,9% i juni. På månedsbasis tilsier dette et inflasjonstall på 0,2%, marginalt under markedets forventning om en 0,3% økning. Tyskland s offentlige statistikkbyrå Destatis peker på økte energipriser, hovedsakelig innen oppvarming og drivstoff, som hovedårsaken til økningen. Flere analytikere Langvarig fall i arbeidsledighet En fryktet økning i antall arbeidsledige har heller ikke materialisert seg, mye takket være statlige ordninger som har benyttet seg av adgangen til å korte ned arbeidstiden, ordninger som nå normalises. Tiltaket har medført at bedriftene har kunnet holde igjen på ansatte som de nå umiddelbart kan sette inn for å dra nytte av vekst i etterspørsel. Inntjeningen øker og bedriftene har igjen begynt med nyansettelser. Arbeidsledigheten har per juli 2010 falt sammenhengende i 13 måneder, og den sesongjusterte ledigheten sank med personer til 7,6% ifølge det statlige arbeidsbyrået, det laveste tallet siden november juli/09 aug./09 sep./09 Ifo ansettelsesbarometer okt./09 nov./09 Juli Juli 2010 Ifo Ansettelsesbarometer des./09 Ifo Institutet s ansettelsesbarometer hadde en markant stigning i juli. Alle fire sektorene i undersøkelsen; produksjonsindustri, bygg- og anleggsvirksomhet, engroshandel og detaljhandel, kunne vise til en positiv økning i planlagte ansettelser, og det tyske arbeidsmarkedet forventes å ha en positiv utvikling de neste månedene. jan./10 feb./10 mars/10 april/10 mai/10 juni/10 juli/10 3

4 Forretningsklima i økonomiske sektorer Forretningsklima i økonomiske sektorer Juli 2009 og Juli 2010 Positivt men forverret klima Positivt og forbedret klima Sesongjustert balanse 30 Produksjon '10 Engroshandel ' Detaljhandel ' Bygg- og anlegg '10 Detaljhandel '09-20 Engroshandel '09 Bygg- og anlegg '09-30 Produksjon '09 Negativt og forverret klima Endring i % poeng Negativt men forbedret klima Økende optimisme GfK AG s månedlige forbrukertillitsindeks er spådd et ni- måneders toppnivå i august, ifølge analyseselskapets egne prognoser. Videre uttaler Deutsche Bundesbank, den tyske sentralbanken, at forbedringen i arbeidsmarkedet er gode nyheter for en gradvis vekst i privat forbruk. Den tyske Ifo-indeksen baserer seg på månedlige spørreundersøkelser fra 7000 næringslivsledere og deres oppfattelse av den nåværende økonomiske situasjonen samt utsiktene for de nærmeste seks månedene. Indeksen har steget jevnt siden bunnen ved årsskiftet , og nådde i juli i år en toppnotering på 106,2 poeng (indeksen er indeksert på 100 poeng). Ifølge rapporten er Tyskland s økonomi i feststemning. Det er Ifo-indeks (industriens sentiment) spesielt bedriftsledernes oppfatning av nåværende situasjon som har steget betraktelig fra juni til juli. Ifo-institutet kunne også melde at industriledere var mer optimistiske enn ledere i andre næringer. ZEW-indeksen, som måler forventningene til de kommende seks månedene blant 284 institusjonelle investorer og finansanalytikere, opplevde derimot et kraftig fall i august. Årsaken er at majoriteten av undersøkelsens deltakere ikke har tro på at den kraftige veksten i tysk økonomi de siste månedene vil vedvare. Indeksen falt med 7,2 poeng til 14,0 poeng, og plasserer seg dermed under det historiske gjennomsnittet på 27,3 poeng. Sett i lys av at den økonomiske veksten verden over er i ferd med å miste momentum, skaper all hysteri rundt ZEW-indeks (økonomisk sentiment) Ifo-indeks Juli Juli 2010 Historisk gjennomsnitt 70 August August 2010 Zew-indeks Historisk gjennomsnitt ,0 100,0 80,0 70,0 juli/08 aug./08 sep./08 okt./08 nov./08 des./08 jan./09 feb./09 mars/09 april/09 mai/09 juni/09 juli/09 aug./09 sep./09 okt./09 nov./09 des./09 jan./10 feb./10 mars/10 april/10 mai/10 juni/10 juli/ aug./08 sep./08 okt./08 nov./08 des./08 jan./09 feb./09 mars/09 april/09 mai/09 juni/09 juli/09 aug./09 sep./09 okt./09 nov./09 des./09 jan./10 feb./10 mars/10 april/10 mai/10 juni/10 juli/10 aug./10

5 vekstratene i visse industrier nervøsitet blant eksperter innen finansmarkedene, uttaler lederen for ZEW, Wolfgang Franz. kontorlokaler stabilisere seg i løpet av 2010, men til under det historiske gjennomsnittet. Fremtidig økning i investeringsvilje blant investorer Ifølge eiendomsanalyseselskapet Jones Lang LaSalle (JLL) betraktes de økonomiske fremtidsutsiktene som moderate. En uendret europeisk styringsrente inn i 2011 tilsier at tyske banker og finansinstitusjoner har anledning til å refinansiere med gunstige betingelser, som igjen vil kunne sikre et økt tilbud av kreditt til markedet. Lite har endret seg i de seks store eiendomsmarkedene (Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München og Stuttgart) så langt i år, men ifølge JLL vil bedringen i arbeidsmarkedet øke etterspørselen etter kontorlokaler, spesielt siden tyske virksomheter igjen har begynt å utlyse nyansettelser. Dette gjelder særlig servicesektoren som er en viktig sektor for kontorlokale-segmentet. Frankfurt opplevde i forrige kvartal en reduksjon i utleid boligmasse på 61% sammenlignet med året før, men ifølge de seneste tallene har man i 2. kvartal 2010 sett en økning på 6%. Blant annet har utviklingen av bygget til den europeiske sentralbanken bidratt til denne endringen. Med unntak av Düsseldorf, har de resterende fire store eiendomsmarkedene enten registrert uendret eller noe økt ledighet, og investeringsviljen for leie av kontorlokaler i Frankfurt er således bedre sammenlignet med de øvrige regionene. En positiv utvikling er veksten i andelen av forhåndsutleide byggeprosjekter, som vitner om at tyske selskaper tar en mer strategisk og langsiktig tilnærming til kontorlokaler. Mer enn halvparten av årets forventede nybygg er allerede leid ut eller iverksatt av selskaper som selv skal benytte seg av lokalene, og 32% av det forventede nybyggvolumet i 2011 har allerede leiekontrakter. JLL antar at etterspørselen etter nye kontorlokaler vil øke rundt årsskiftet , og har gått ut med anbefaling til virksomheter med planer om forflytning om at disse bør være tidlig ute for å sikre seg tilstrekkelig med kontorareal. Utvikling i porteføljeområdene Frankfurt Frankfurt klarte seg relativt bra gjennom 2009, men markedet for kontorlokaler merket tydelig effekten av finanskrisen. Sirkulasjonen av leietakere var på kun 3%, og sammen med en fallende kvadratmeterpris endte etterspørsel etter kontorlokaler i 2009, målt i volum, ned 27% sammenlignet med Ifølge Aengevelt-Research (A-R) vil omsetningen av Virksomhetene i regionen opptrer varsomt i kontormarkedet etter krisen, og kombinert med et høyt volum av ferdigstilte byggeprosjekter vil dette kunne forårsake ytterligere økning i ledighet. Leiepriser vil kunne presses ytterligere ned ut gjennom året, og er spådd en nedgang for så å stabilisere seg. Når det gjelder privatboliger, har Frankfurt opplevd en 7% - 9% økning i etterspørsel i forhold til tilbudet av ledige enheter, en ubalanse som ifølge A-R vil vedvare. Byen anses som et attraktivt bosted, spesielt for unge familier. Totalt antall beboere i området har siden 1999 økt med 4,4%, men økningen gjelder ikke alle husstander. De seneste tallene, fra årsskiftet , viser til at enmanns-husholdninger har økt 5,9% siden 2000, mens husholdninger med tre eller flere personer har økt med 6,7%. Husholdninger med to personer har derimot falt drastisk med hele 11,4%. A-R spår en moderat prisstigning for private bopeler fremover, da særlig privateide leiligheter. Leiepriser forventes en fortsatt vekst, hovedsakelig forårsaket av høy etterspørsel. Gertrud Traud ved Helaba Research forklarte i PREs investorseminar i april at selv om Tyskland s befolkningstall er på vei ned, har etterspørselen etter boliger økt som en følge av vekst i etterspurt antall kvadratmeter per innbygger. Dresden Dresden er en by i vekst. Etter flere år med investeringer i barnehager, skoler og kulturelle fasiliteter, tilsier prognosene til Aengevelt-Research at byen i 2015 har økt antall beboere med 5%, fra dagens innbyggere. Hovedgrunnen er byens økonomiske potensiale samt en stigende etterspørsel etter arbeidskraft, som vil kunne føre til økt etterspørsel etter privatboliger. Boligmarkedet opplever en gradvis forbedring i avstanden mellom tilbud og etterspørsel av enheter, og grunnet en begrenset nybyggingsaktivitet, subsidiert nedrivning av eldre boliger samt et økende antall husholdninger er ledigheten på leiligheter ned 6% siden 2001, til 4,8%. Leiepriser er svært varierende, men har totalt sett vært stigende de siste årene. Dresden er en av få tyske byer som er gjeldsfri, og selv om byen som de fleste andre byer merket ringvirkningene av finanskrisen, forventes det at man i løpet av 3. kvartal 2010 og utover i 2011 vil se tegn til forbedringer som igjen vil påvirke eiendomsmarkedet positivt. Dresden er fortsatt å anse som en av Tyskland s mest dynamiske byer, noe som også vil stimulere eiendomsmarkedet både i et medium- og langtidsperspektiv. 5

6 I motsetning til de store forretningssenterene som registrerte et gjennomsnittlig fall i omsetningen av kontorlokaler på 29% i 2009, opplevde Dresden en økning på 33% eller m 2 sammenlignet med Leiepriser for kontorlokaler i primesegmentet (AAA) økte til 10,50, noe som ikke var tilfellet for den generelle tyske trenden med fallende priser. Antall nye leiekontrakter i 2009 var rundt 25% høyere enn et foregående fem-årig gjennomsnitt, og det er registrert en økende knapphet på tilbudet av kontorareal i AA- og AAA-segmentet. Som en følge av en kontinuerlig økende kvadrameteromsetning, fallende ledighet og lav nybyggingsaktivitet har volumet av ubrukt kontorareal falt flere år på rad, og det forventes et fortsatt fall gjennom hele Leipzig Eiendomsprisene i Leipzig har forholdt seg jevnt de foregående år. Etterspørselen i både bolig- og kontorsegmentet har vært stabil eller steget svakt i første halvdel av 2010, og forventes en videre svak vekst frem mot årsskiftet. Investeringsviljen blant eiendomsinvestorer falt kraftig i 2008 og sto så godt som stille gjennom mesteparten av 2009, men viser nå tegn til å stabilisere seg igjen. Hovedfokus blant aktørene er privatboliger, som utgjorde 38% av total boligomsetning i Leipzig s eiendomsmarked har en høy og stabil avkastning, og utsiktene for det neste halvåret er gode. Med en jevn etterspørsel og en lav nybyggingsaktivitet vil økt ledighet i kontor-segmentet være svært usannsynlig, i motsetning til store deler av de øvrige tyske næringssenterene, noe som vil ha en positiv innvirkning på segmentets leiepriser. Etterspørselen etter næringseiendom i prime-segmentet forventes å forholde seg høy i tiden fremover, mens bygninger med behov for renovasjon vil kunne se et prisfall og dermed en økt yield. Fremtidsutsiktene for privatbolig-segmentet ser enda mer optimistisk ut, spesielt i områder med god beliggenhet hvor leiepriser har steget sammenhengende i flere år. Strategien opprettholdes PRE har valgt områdene rundt Frankfurt, Dresden og Leipzig som hovedsatsninger for sine eiendomsinvesteringer, i tillegg til noen investeringer i Stuttgart-området. Disse områdene har gode bo- og levevilkår og preges av relativt sterke arbeidsmarkeder med mange ulike arbeidsgivere. Det legges stor vekt på eiendommenes mikrobeliggenhet, teknisk høy kvalitet på byggene (AA- eller A-kvalitet), høy utleiegrad og spredt leietakermasse. Indikasjoner fra uavhengige verdivurderere og lokale meglere er at PRE-porteføljen Rhein/Neckar er attraktiv også i dagens 1 % marked. Som forvalter mener vi at dette i stor grad skyldes at Leipzig vi har opprettholdt høye krav til hvert investeringsobjekt, 18 % og således bygget porteføljen eiendom for eiendom. Porteføljen har hatt stabile leiepriser for både bolig- og næringseiendom gjennom hele første halvdel av Leietakere, Rhein/Main 44 % samarbeidspartnere og banker er positive til både portefølje og forvaltning, noe som skaper et godt fundament for utviklingen i porteføljen. Uten en tydelig investeringsstrategi ville porteføljen hatt en annen struktur og sannsynligvis Dresden ikke klart seg så godt gjennom de utfordrene tidene vi har vært igjennom. 33 % Stuttgart 4 % Regional fordeling i porteføljen Arealbasert Regional fordeling i porteføljen Verdibasert Rhein/Neckar 1 % Leipzig 18 % Rhein/Neckar 1 % Leipzig 13 % Rhein/Main 44 % Rhein/Main 58 % Dresden 27 % Stuttgart 4 % Dresden 33 % Stuttgart 1 % 6

7 Porteføljestatus I løpet av første halvår 2010 er det overtatt 2 eiendommer for til sammen 1,9 millioner. Per besto porteføljen av boligenheter, 353 næringsenheter og parkeringsplasser til en samlet kjøpspris inkludert transaksjonskostnader på omtrent 331 millioner. Utleiearealet utgjorde totalt m 2 og porteføljen hadde en brutto direkteavkastning (yield) på ca. 7,4% målt mot kjøpspris. Porteføljen har god direkteavkastning med god margin til gjennomsnittlig lånekostnad, og differansen gir positiv kontantstrøm som bidrar til å opprettholde god likviditet i selskapet. Fordelingen mellom bolig- og næringseiendom er 57/43 i prosent av totalt areal og 45/55 i prosent av leieinntekter for juni Porteføljens verdistigning har vært svakt positiv de siste 6 månedene, og våre verdivurderere ENA - Birger Ehrenberger har beregnet verdistigningen til 0,2%. Ledigheten i porteføljen har blitt redusert i løpet av halvåret, i motsetning til den generelle tyske trenden. Ledigheten ved utgangen av 2009 var på 8,1%, mens den per juni 2010 hadde falt til 7,1%. Forvalter jobber aktivt med å senke ledighetsgraden ytterligere gjennom blant annet forsterket markedsføring og oppussing av ledige lokaler, som har ført til noe økte eierkostnader så langt i 2010, sammenlignet med fjoråret. En oversikt over eiendommene i selskapets portefølje vil løpende bli lagt ut på PREMs websider. Urevidert halvårsregnskap Halvårsresultat PRE tall i tusen euro tall basert på ureviderte regnskaper Endring Inntekter ,61 % Driftskostnader ,46 % Avskrivninger ,51 % Resultat før rentekostnad og skatt ,93 % Netto rentekostnad ,33 % Resultat før skatt N/A Brutto kontantstrøm fra drift ,24 % Totale eiendeler ,40 % Total egenkapital ,27 % Total gjeld ,68 % Eiendom, bokført verdi ,27 % Kontanter og ekvivalenter ,36 % Fokus fremover Verdiutviklingen i porteføljen vil være avhengig av den generelle markedsutviklingen, og av at det er mulig å øke leienivået og samtidig redusere ledigheten ytterligere. For alle eiendomsaktører gjelder at dersom arbeidsledigheten i Tyskland skulle øke til et uventet høyt nivå og inflasjonen holder seg lav, vil ledigheten i porteføljen sannsynligvis øke uten at leieprisene kan økes nevneverdig. Verdiutvikling Etter verdivurderingen den er verdijustert egenkapital (VEK) for EiendomsInvest Tyskland AS beregnet til 12,18 per aksje*. VEK per var 12,49 per aksje. I løpet av halvåret har vekslingskursen for euro sunket fra 8,3150 til 7,9725, hvilket innebærer at også VEK-kursen målt i norske kroner har sunket. VEK per aksje per er beregnet til NOK 97,09 mot NOK 103,80 per Forvalters viktigste aktiviteter har vært og vil i tiden fremover fortsatt være å skaffe lånefinansiering til markedsmessige vilkår, å identifisere eiendommer med den samme kvalitet som den eksisterende porteføljen, samt å sikre kontantstrømmen ved å redusere ledighet og kostnader. Forvalter mener fremdeles at utsiktene for videre verdiøkning i tysk eiendom er til stede, spesielt i de områdene og segmentene PRE er investert. * Etter justering for tilbakebetaling av egenkapital i juni måned på omtrent 0,35 (NOK 2,80) per aksje. For seneste beregnede kurser og historiske rapporter, se PRE Managements hjemmeside Oslo, 31. august

8 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PR E I Kvartalsrapport 4-2010 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PR E I Kvartalsrapport 2-2011 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport PRE I. EiendomsInvest Tyskland AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE I. EiendomsInvest Tyskland AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE I Kvartalsrapport EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Derfor omhandler denne

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PR E II Kvartalsrapport 1-2011 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009 PRE I & II PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, februar 2009 Agenda 1 Utvikling og trender i tysk eiendom 2 Strategi og gjennomføring

Detaljer

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2012 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 3-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

Halvårsrapport 1-2009

Halvårsrapport 1-2009 PRE II PRE EIT II.indd 1 Halvårsrapport 1-2009 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 28.09.09 11.29 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 1-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 1-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 4-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 4-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PR E I Kvartalsrapport 4-2010 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2014. Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 3-2014. Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 3-2014 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten

Detaljer

Halvårsrapport 1-2009

Halvårsrapport 1-2009 PRE I OEIT I AS.indd 1 Halvårsrapport 1-2009 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS 24.09.09 15.00 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 3-2013 Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Kvartalsrapport 2-2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Kvartalsrapport 2-2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som formål å investere alle sine midler i PRE Bolig-Privatisering

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, april 2010

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, april 2010 PRE I & II PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, april 2010 Ansvarserklæring Denne presentasjonen ( Presentasjonen ) er utarbeidet av

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2014. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 3-2014. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 3-2014 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 3-2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2013 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 4-2011 Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2013 Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q3-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Stemningen i den tyske økonomien har bedret seg betraktelig. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS

PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS Aksjonær- og Investorpresentasjon Oslo, 13. mai 2014 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / Highlights

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE PRE Bolig-Privatisering AS PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ) har som formål å investere i eiendom som egner seg spesielt godt til seksjonering og videresalg til

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 25. mai 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) POG Porteføljen Am Kaiserkai

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 4-2013 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer