Søkemotorer i opphavsrettslig belysning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkemotorer i opphavsrettslig belysning"

Transkript

1 Søkemotorer i opphavsrettslig belysning Professor dr. juris Jon Bing Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Letefasen

3 Letefasen: opphavsrettslige spørsmål Er den midlertidige lagringen omfattet av opphavsretten? Åvl. 2: Enerett til varig og midlertidig eksemplarfremstilling Unntakene i åvl. 11a (jf. Infosoc-direktivet art. 5(1)) Forbigående eller tilfeldig Utgjør en integrert og vesentlig del av en teknisk prosess Har som eneste formål å muliggjøre lovlig bruk eller overføring i nettverk av et mellomledd på vegne av tredjeparter Har ikke selvstendig økonomisk betydning

4 Indekseringsfasen

5 Indekseringsfasen: opphavsrettslige spørsmål Skjer det en eksemplarfremstilling, jf. åvl. 2? Oslo tingrett, dom 26. mai 2009 (Meltwater) Ettersom lagringen av informasjonen i indeksen gjorde det mulig å rekonstruere avisartiklene, forelå det en eksemplarfremstilling Mulighet for rekonstruksjon: Kriterium for eksemplarfremstilling? Hvor langt skal det i så fall trekkes?

6 Indeks og hyperlenker Indeksen har lenker fra søketermene til både det originale nettstedet og til søkemotorens lagring av det indekserte nettstedet, noe misvisende kalt cache

7 Cache-fasen : opphavsrettslige spørsmål Er det overhodet tale om en midlertidig eksemplarfremstilling? Et grunnleggende krav: Eksemplarene slettes/tilintetgjøres automatisk og forutsetter ikke manuelle handlinger. Jf. Infopaqdommen (C-5/08) premiss 62 (ved tolkningen av forbigående/ flyktig) Hvis midlertidig: Må inn i 11a. Langt fra gitt at vilkårene er oppfylt Og hvis eksemplarene i cachen gjøres tilgjengelig for allmennheten (hurtigbuffer, etc.): Omfattes i alle tilfelle av 2

8 Gjenfinning av et dokument

9 Eksterne linker (linker til originale nettsteder ) Diskusjonen om linker er tilgjengeliggjøring for allmennheten (åvl. 2) Rt s. 41 (Napster.no): Kan trekke i retning av at de ikke anses som det i norsk rett. Henvisningssynspunktet Problem med henvisningssynspunktet: Overser/undervurderer linkenes dobbelte funksjon. Kan oppstå inkonsistens

10 Eksempel på respons fra søkemotoren med utdrag ( snippets )

11 Rettslig søkemotor eksempel på en metatjeneste

12 Snippets : opphavsrettslige problemer Berøres opphavsrettighetene? I den utstrekning tekstutdragene i seg selv uttrykker opphavsmannens individuelle skapende innsats ( har verkshøyde ), jf. også sak C-5/08 (Infopaq) Belgisk dom, Tribunal de premiere instance de Bruxelles, 13. februar 2007 (Google News): Snippets fra Googles nyhetstjeneste var opphavsrettsinngrep Norsk rett: Skal nok endel til (jf. Rt 2007 s (Huldra))

13 Minibilder for søkeargumentet Mona Lisa

14 Thumbnails: opphavsrettslige problemer Foretas utvilsomt en varig eksemplarfremstilling samt tilgjengeliggjøring av verket for allmennheten (jf. åvl. 2) Tysk rettspraksis: Thumbnails ene utgjør opphavsrettsinngrep LG Hamburg: Dommer 22. februar 2006 og 26. september 2008 OLG Thüringen: Dom 27. februar 2008 Amerikansk rettspraksis: Omfattet av enerettsbeføyelsene, men akseptert som fair use Court of Appeals 9th Circuit: Dommer av 6. februar 2002 (Kelly v. Arriba) og 16. mai 2007 (Perfect 10 v. Google)

15 Informasjonssystemer Gjenfinningsfunksjon en mekanisme som velger ut dokumenter i henhold til kriterier definert i søkeargumentet. Relevansfunksjon en egenskap som tillater brukeren raskt å ta stilling til dokumentets relevans, sammendrag eller utdrag Kildefunksjon mulighet til å få tilgang til dokumentet i en form som tillater ønsket bruk.

16 Søkemotorers opphavsrettslige status Letefasen, indekseringsfasen og eksterne linker kan gå klar av opphavsretten fordi det ikke foregår opphavsrettsrelevante handlinger Annerledes med cachefasen, thumbnails og muligens snippets Hvis : Må finne forsvar i stilltiende samtykke eller ansvarsfrihetsregler (e-handelsloven art. 16, manglende skyld) Tilfredsstillende rettstilstand? NEI Bør reguleres helhetlig. Søkemotorer bør være tillatt, men tilleggstjenester/metatjenester kan diskuteres