Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no"

Transkript

1 Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen

2

3 Siden telemedisin dreier seg om informasjonsdeling mellom enheter og nivåer, framheves videre betydningen av å få løst de juridiske floker knyttet til deling av pasientinformasjon mellom helseforetak (og ideelt også i forhold til førstelinjen).

4 Desentralisering Ambulering Telemedisin Kompetanseoverføring

5 Er desentralisering det samme som samhandling?

6 Bakgrunn for forprosjektet Juridiske floker? Finnes de? Hvilke er de i så fall? Hva kan vi gjøre med dem? Lovgivningen er så streng Det er så mye vi kunne gjøre, men vi får ikke lov Jussen er vanskelig for ikke-jurister

7

8 Gjennomføring av prosjektet Litteraturstudier Lovverk, bøker, artikler, rapporter, internet Intervjuer Administratorer, leverandører, helsepersonell, sentrale aktører Besøk Sonjatun DMS Fosen

9 Viktige tema Ansvarsforhold Samtykke og pasientrettigheter Dokumentasjon (journalføring) Behandling og formidling av pasientinformasjon Betalingsordninger, takster, finansiering

10 Ansvarsforhold Personlig ansvar Forsvarlig virksomhet Hvem er ansvarlig for behandlingen? Sanksjoner Systemansvar Hva omfatter det? Hvor ligger ansvaret?

11

12 Telemedisin og forsvarlig virksomhet Kan en helsearbeider undersøke og/eller behandle en pasient hun ikke har fysisk til stede hos seg? Hvem har behandlingsansvaret i en telemedisinsk konsultasjon?

13 Telemedisinrundskrivet Rundskriv I-12/2001 I utgangspunkt samme ansvarsforhold som i vanlige konsultasjoner Ansvar og forsvarlig virksomhet Journalføringsplikten følger behandlingsansvaret

14 Telemedisinrundskrivet Viktig prinsipp: Helsepersonellet er ansvarlig for den behandling som gis basert på den informasjon som mottas. Det er informasjon som grunnlag for behandling som er det avgjørende her, ikke hvordan informasjonen er mottatt. Om informasjonen er kommet til legen i form av at pasienten møter selv, møter via videokonferanse eller om bilder og lyd blir sendt til legens datamaskin, må være irrelevant.

15 Telemedisinrundskrivet Rutiner Avklare hva slags tjeneste det er snakk om Rådgivning eller behandling Tilstrekkelig informasjon? Journalføringsplikten Virksomhetens ansvar - systemansvaret

16 Ortopediprosjektet - Sonjatun Radiografer i turnus på Sonjatun sender bilder til UNN Radiolog på UNN vurderer bildene Radiolog veileder sykepleier på Sonjatun via videokonferanse Medisinsk forsvarlig? Økonomisk effektiv? Pasienttilfredshet

17 Systemansvaret Virksomhetens ansvar for å legge til rette for at det kan ytes forsvarlig helsehjelp Organisering Arbeidsmiljø Teknologi Rutiner Gjelder både sykehus og i kommunene

18 DMS i kommunal bygning Sykehuset betaler litt leie Kommunalt ansatt sykepleier 10 % fra sykehuset Lege i ambulering Lege på videokonferanse Lege på epost Radiograf i turnus Senga: RHF 1/3 HF 1/3 Kommunen 1/3 Utstyr fra sykehuset Journalsystem fra sykehuset Journalsystem i kommunen PACS-system fra sykehuset..

19 Dokumentasjon Helspersonells journalføringsplikt Helsepers.l. 39 Journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger. Plikten følger behandlingsansvaret Behandlingsansvaret må avklares

20 Desentralisert journalføring Nye arbeidsformer og nye roller fører til nye måter å føre journal på? Dobbelføring av journal? Behov for tilgang til eksterne systemer Kjernejournalløsninger

21 Informasjonsbehandling Innhenting og deling av informasjon er essensielt i all pasientbehandling Desentralisering og samhandling forutsetter informasjonsflyt Hjemmel for informasjonsdeling i hpl 25 og 45 Elektronisk meldingsutveksling

22 Praksis Usikkerhet Vanskelig å få og gi informasjon Bruk av elektroniske løsninger Elektronisk journal Elektroniske meldinger Direkte tilgang Endringer i helsregisterloven kan gjøre livet lettere Kjernejournal?

23 Betalingsordninger, finansiering, takster.

24 Finansieringsordninger Har vist seg å være en virkelig barriere Ingen takst Egne takster? Tilpasning av eksisterende takster? Kreative løsninger

25 Finansieringsordninger - DMS Spesialistbehandling ved DMS: Besparelsen skjer et annet sted enn der pengene kommer inn Tjenesten kan finansieres via ordinære ordninger Regime for overføring av midler fra sykehuset til DMS et Avtaler

26 Konklusjoner Helt nødvendig å avklare og regulere ansvar Personlig ansvar veiledning og opplæring Systemansvar organisering, avtaler Informasjonsdeling Felles systemer Standarder Nye muligheter i nytt lovverk Kjernejournal? Finansieringsordninger

27