rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://forskdok.bibsys.no/forskdok/action/listerhentpub?id=1225273277411&fo rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift"

Transkript

1 Oversikt over FoU-resultater rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 1 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen Holtedahl, Gry Publisert i: Nordisk Pedagogik Utbredelse: Internasjonal Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Relationships between children`s drawing and accompanying peer interaction Hopperstad, Marit Holm Publisert i: International Journal of Early Years Education Utbredelse: Internasjonal Volum: 16 Hefte/bind: 2 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift How children make meaning through drawing and play Hopperstad, Marit Holm Publisert i: Visual Communication Utbredelse: Internasjonal Volum: 7 Hefte/bind: 1 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

2 4 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Handling og forbundethet - Jacob Levy Moreno i Wien Kristoffersen, Børge Publisert i: DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3-4 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager? Moen, Kari Hoås Blekesaune, Arild Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for sosiologi og statsvitenskap Bakke, Hjørdis H. K. Publisert i: Barn Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Amalie Skram: Børnefortællinger (1890) - barneskildringer i voksenlitterær regi? Ramsfjell, Astri Publisert i: Barn Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3 Side(r): 7-19 ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

3 7 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Children`s spirituality with particular reference to a Norwegian context: some hermeneutical reflections Sagberg, Sturla Publisert i: International Journal of Children's Spirituality Utbredelse: Internasjonal Volum: 13 Hefte/bind: 4 Side(r): p ISSN: X FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer. Dialog, fest og dannelse Øksnes, Maria Publisert i: Barn Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift The Carneval goes on. Children`s perceptions of their leisure time and play in SFO Øksnes, Maria Publisert i: Leisure Studies Utbredelse: Internasjonal Volum: 27 Hefte/bind: 2 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

4 Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 10 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Tettegrasets rolle i tettemelk Furuset, Kjell Publisert i: Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift Utbredelse: Nasjonal Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Kompetanseutvikling som danning, erkjennelse og myndiggjøring; utfordringer i barnehagesektoren Kvistad, Kari Publisert i: Norsk pedagogisk tidsskrift Utbredelse: Nasjonal Hefte/bind: 5 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift En studie av taternes kultur i Norge Larsen, Anne-Mari Publisert i: Barn Utbredelse: Nasjonal Volum: 26 Hefte/bind: 4 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift

5 Publisert i: Utbredelse: Volum: 92 Hefte/bind: 5 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen Lyngseth, Else Johansen Norsk pedagogisk tidsskrift Nasjonal 14 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Svinøy, framleis ei norsk utøy ved Stadt Pareliussen, Ingar Publisert i: Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift Utbredelse: Nasjonal Volum: 66 Hefte/bind: 3 Side(r): ISSN: Norsk, nynorsk FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 15 Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Bevegelse, form og mening - om det å tegne og male med de minste barna Hofstad, Marit Publisert i: Barn Utbredelse: Nasjonal Hefte/bind: 1 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 16 Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer Hovik, Lise

6 Publisert i: På Spissen Hefte/bind: 4 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Er terskelen for høy? Barnehagen og meldeplikten til barnevernet Kvaran, Knut Publisert i: Barnehagefolk Hefte/bind: 4 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Kjønn og familieforestillinger i Den norske kirkes fireårsbøker Ramsfjell, Astri Publisert i: St.Sunniva; Tidsskrift for norsk kvinnelig teologforening Volum: 16 Hefte/bind: 4 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Arkitektur, sansing og identitet Sando, Svein Publisert i: Kirke og kultur Hefte/bind: 4 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

7 Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Barndom og jul Selmer-Olsen, Ivar Publisert i: Nytt norsk kirkeblad Volum: 36 Hefte/bind: 8 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Hvordan kan vi bidra med glede og humor i barnehagens hverdag? Søbstad, Frode Publisert i: Nul til fjorten; Pædagogisk tidsskrift Volum: 18 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Barns bidrag til kvalitet i barnehagen; Hva mener barna i barnehagen om kvalitet? Søbstad, Frode Publisert i: Barnehagefolk Hefte/bind: 2 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kapittel i lærebok 23 Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Barn med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har de? Gunnestad, Arve Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet

8 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Glimt fra barns eventyrinspirerte tegninger Hopperstad, Marit Holm Publisert i: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk Side(r): Statens senter for arkiv, bibliotek og museum FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Personalets kompetanse Lyngseth, Else Johansen Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Kunnskapsdepartementet Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Barn med nedsatt funksjonsevne - hvem er de og hvem er vi? Mørland, Bodil Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): 8-13 Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Samarbeid på kryss og tvers Mørland, Bodil

9 Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok En barnehage for alle - og rom for den enkelte Mørland, Bodil Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Leke- og læringsmiljø Mørland, Bodil Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Artikkel i vitenskapelig antologi 30 Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen? Alvestad, Marit Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Institutt for førskolelærerutdanning Breiehagen, Torgrim Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Institutt for førskolelærerutdanning Moser, Thomas Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning Mørreaunet, Sissel Publisert i: FoU i praksis 2007

10 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Intervju av 5-åringer i gruppe som forskningsmetode Bjørgen, Kathrine Traasdahl, Elin Nor sammendrag: Våren 2006 gjennomførte vi en undersøkelse om 5-åringers kunnskap om mat, oppfatninger om måltid og erfaringer i kroppslig lek. Gjennom undersøkelsen ønsket vi å belyse hvilke kunnskaper 5-åringer har om sunn og usunn mat. I hvor stor grad får barna medvirke i matlaging og hvilke kroppslige aktiviteter synes barna er motiverende og morsomme, og hvorfor synes de det? Vi valgte å bruke intervju av barn i gruppe som metode. Denne artikkelen tar for seg de metodiske betraktninger rundt det å intervjue 5-åringer i gruppe. Publisert i: Fou i Praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Menn og kvinner i barnehagen - om menns bidrag på en kvinnedominert arena Emilsen, Kari Lysklett, Olav Bjarne Nor sammendrag: Likestillingsarbeid i barnehager, og særlig menn i profesjonell omsorg for små barn er et aktuelt tema. Støttet av Kunnskapsdep. har vi gjennomført en studie av mannlige ansatte i barnehager, og særlig menn i naturog

11 friluftsbarnehager. Spørsmålet som belyses er hvordan mannlige og kvinnelige ansatte oppfatter menns bidrag på en tradisjonelt kvinnedominert arena Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Prolog Glaser, Vibeke Publisert i: Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Individualisering av barnet - nye tider og nye krav til det moderne foreldreskap Glaser, Vibeke Publisert i: Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Menn i minoritet - en studie i motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere Glaser, Vibeke Storli, Rune

12 Nor sammendrag: Menn er i klart mindretall og som minoritet å regne i norske barnehager og småskoler med 9% ansatte på landsbasis (Bredesen 2003; SSB, 2006) I hvilken grad påvirker det deres motivasjon, trivsel og opplevelse av handlingsmuligheter? Vi presenterer resultat fra en studie, der vi ved hjelp av spørreskjema har kartlagt om det å være minoritet som mannlig førskolelærer og lærer er utslagsgivende for motivasjon, arbeidsinnsats og trivsel og opplevelse av mening i yrke. Mennene i undersøkelsen rapporterte at de i høy grad opplevde mening i yrket. Vår studie kan gi supplerende informasjon i det fremtidige arbeidet med å rekruttere flere menn til barnehager og småskoler. Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Kunnskap i førskolelærerutdanningen - nyutdannede førskolelærere ser tilbake Lorentzen, Ranveig Sofie Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Fokus på natur og friluftsliv i barnehagene - et rekrutteringstiltak for menn? Lysklett, Olav Bjarne Emilsen, Kari Publisert i: Fou i praksis 2007

13 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Langtidsfriske og stabile arbeidstakere Moe, Merete Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Det religiøse subjektet og den didaktiske fortellingen - et møte dømt til å mislykkes? Ramsfjell, Astri Publisert i: Barnet i trosopplæringen Side(r): s IKO - Verlag FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Skjult eller synlig spiritualitet Sagberg, Sturla Publisert i: Barnet i trosopplæringen Side(r): IKO - Verlag FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

14 Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Noen metodiske utfordringer i krysskulturell pedagogisk forskning Søbstad, Frode Lillemyr, Ole Fredrik Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kapittel i fagbok 42 Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Språk + musikk = spusikk Aalberg, Elin Angelo Semundseth, Marit Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Den filosofiske praksis i møte med barn - rom for undring, dialog og ettertanke Amundsen, Hilde Merete Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Hele kroppen trengs for å lære

15 Berg, Anne Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Planlegging og vurdering Gunnestad, Arve Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Snakk om begrep! Hvilke konsekvenser får det for pedagoger i flerkulturelle barnehager at begynneropplæring i norsk og matematikk nå intensiveres i barnehagen? Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Litteratur og fortelling Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget

16 Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Barnehagen, et kraftsenter for læring Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen? Redaktør: Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Bilde + tekst = språklig vekst Letnes, Mari-Ann Jæger, Henriette Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

17 51 Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Språkobservasjoner og språkaktiviteter i barnehagen Lyngseth, Else Johansen Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen Sæther, Morten Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag GLSM = God Læring i et Språkstimulerende Miljø Semundseth, Marit Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Hva er det beste du vet å spise? Semundseth, Marit Publisert i: Å skrive i alle fag / Rutt Trøite Lorentzen og Jon Smidt (red.)

18 Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kapittel i kompendium 55 Publikasjonsform: Kapittel i faglig_kompendium Hans Egede som alkymist Furuset, Kjell Publisert i: Fra opprører til apostel: Hans Egedes liv og kirken på Grønland Side(r): Egedejubileet Kabelvåg FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_kompendium Dalen - fra husmannsplasser til blindeskole og høgskole Furuset, Kjell Publisert i: Strinda den gang da; Årbok for Strinda historielag Side(r): 7-47 Strinda historielag FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kronikk i dags-/ukepresse 57 Publikasjonsform: Kronikk i dags-/ukepresse Tidlig trygg i - trygge foreldre? Kvaran, Knut Publisert i: Adresseavisen Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kronikk i dags-/ukepresse Førskole for 5 åringer Kvaran, Knut

19 Publisert i: Adresseavisen Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kronikk i dags-/ukepresse Utstillingsvindu sprekker Kvaran, Knut Publisert i: Trønderavisa Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 60 Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter - Mer teater for de minste Annet: Hovik, Lise Publisert i: Byavisa () Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Rom, barn og pedagogikk Annet: Krogstad, Atle Annet: Sve, Laila Harriet Publisert i: Høgskoleavisa Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter En ære å ha Solstad der Annet: Krogstad, Atle

20 Publisert i: Dagsavisen Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Om "tidlig trygg i " Annet: Kvaran, Knut Publisert i: Nrk-Trøndelag Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter De er først og fremst barn Annet: Mørland, Bodil Publisert i: Barnehageboka Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Stilling som professor i pedagogikk ledig på DMMH Annet: Søbstad, Frode Nor sammendrag: Etter 40 års arbeid i høyere utdanning er en epoke over. Frode Søbstad har vært tilsatt ved, Høgskole for førskolelærerutdanning i hele 34 år. Han har siden 1968 undervist i pedagogikk. Til jul avslutter han sin yrkeskarriere, og det blir igjen et tomt rom etter en av Norges mest engasjerte barnehageforskere. Han deler noen tanker om barnehagepedagogikken gjennom de siste 40 årene. Hva har en så erfaren mann opplevd? Hvilke tanker gjør en forsker seg om barnehagens fremtid og de utfordringene vi står ovenfor? Publisert i: Barnehagen nr Dato: Side(r): FORSKPUB-ID: r

21 Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Norsk förskola tar humorn på allvar Annet: Søbstad, Frode Nor sammendrag: Humor och glädje bör lyftas fram som en självklar ingrediens i det pedagogiska arbetet tycker professor Frode Søbstad. Förskolellärare som målinriktat fokuserar på formellt, systematiskt lärande kan bli glädjedödare Publisert i: Førskolan nr Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Om barnehagens sjel og "å skjønne bæret av unger" Annet: Øksnes, Maria Annet: Heggvold, Gunn-Irene Publisert i: Utdanning nr. 23 Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Konferanseabstract i tidsskrift 68 Publikasjonsform: Konferanseabstract i tidsskrift Play and Learning at School: Focus on Indigenous Students in New South Wales, New Mexico and Norway Lillemyr, Ole Fredrik Bang, Camilla Marder, Kurt University of Western Sidney Australia Flowerday, Terri University of New mexico Publisert i: AARE 2007; Conference Proceedings FORSKPUB-ID: r

22 Oppdatert: Lærebok 69 Publikasjonsform: Lærebok Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Redaktør: Mørland, Bodil Kunskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Fagbok 70 Publikasjonsform: Fagbok Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav Redaktør: Glaser, Vibeke Redaktør: Bølstad, Jan Faglig forum for helse og sosial tjenste Side(r): 205 s. Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok FoU i praksis Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning Redaktør: Guldal, Tale Margrethe Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling for lærerutdanning Redaktør: Lillemyr, Ole Fredrik Redaktør: Løkken, Gunvor Redaktør: Naastad, Nils E. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Historisk institutt Redaktør: Rønning, Frode Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Seksjon for matematikk Side(r): 397 Tapir Akademisk Forlag Utgiversted:

23 ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok GLSM i barnehagen Redaktør: Kibsgaard, Sonja Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok Best i motlys; fotogjengen Redaktør: Pareliussen, Ingar Studentersamfundet i Norsk, nynorsk FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok Barnet i trosopplæringen; Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn Redaktør: Sagberg, Sturla Side(r): 183 s. Iko-forlaget FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kompendium 75 Publikasjonsform: Kompendium Selvinsikt - selvtillit og selvstendighet; Hvordan bli tryggere og tydligere i egen yrkesrolle som pedagogisk leder? Kompetansebygging av og med pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager i Stjørdal kommune

24 Kvistad, Kari Side(r): 34 s., Høgskolen FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Doktoravhandling 76 Publikasjonsform: Doktoravhandling Kjære Gud, jeg har det godt; Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur Ramsfjell, Astri Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Masteroppgave 77 Publikasjonsform: Masteroppgave Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng Heldal, Marit NTNU FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Institusjonsrapport 78 Publikasjonsform: Institusjonsrapport Styrk sterke sider - det friske i det syke barnet ; Gartneriet barnehage og Gartneriet avlastningsbolig: kartlegging av personalets oppfatninger og holdninger, fase 1. Groven, Berit, Høgskolen. Senter for FEI Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse

25 79 Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse The invisible child; Practical work Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse Children and puppets - figure theatre Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse The Three Holy Clowns; Practical work Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse care Theory and creative work as resources in psychosocial Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

26 83 Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse Play, sorrow and trauma; Practical work Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse Why are stories important for children? Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse and Learning? Student`s Relatedness - A Neglected Aspect of Motivation Lillemyr, Ole Fredrik Søbstad, Frode Marder, Kurt University of Western Sidney Australia Tid: Brisbane (Australia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 86 Internasjonal konferanse Common Rights Common possibilities? About thr Rights of Children with dissabilities in Norwegian Kindergarten. Åmot, Ingvild

27 Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse in Kindergarten Preschool -teacher`s Conceptions of Children`s learning Berg, Jon Olaf Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse How do Parents and Preschool-teachers understand and reflect on topics related to Health? Bjørgen, Kathrine Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Motivasjonsforskjeller blant menn og kvinner i natur- og friluftsbarnehager Emilsen, Kari Lysklett, Olav Bjarne Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

28 90 Internasjonal konferanse Reseach and Developmental Projects as a Tool for Quality Development in Preschool and Pre-school teacher Training. Gunnestad, Arve Tid: Kitwe (Zambia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Education Quality in Research Development in Early Childhood Gunnestad, Arve Tid: Kitwe (Zambia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Pre-school Teacher Workshop; Storytelling Hagen, Trond Løge Sæther, Morten Olaussen, Ingvild Olsen Tid: Kitwe (Zambia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Building a new identity in Kindergaden Kibsgaard, Sonja

29 Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Culture The Travellers and the Children`s Right to their own Larsen, Anne-Mari Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse A Multicultural Perspective on Play, Learning and Selfconsept in Primary School Lillemyr, Ole Fredrik Marder, Kurt University of Western Sidney Australia Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Music and basic learning in a Stimulating Environment in Kindergarten; The possiblities of Music in Kindergarten. Sæther, Morten Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

30 Internasjonal konferanse Higher time and hospitable space. Some basic Thoughts about Religous self-understanding in the Context of Early Childhood Education Sagberg, Sturla Tid: Ankara (Tyrkia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Children`s Spirituality in Norwegian Kindergartens; Some hermeneutical reflections Sagberg, Sturla Tid: Ballarat (Australia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Play Children`s Expressions of Exhilaration and Fear in risky Sandseter, Ellen Beate Hansen Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse De eldste barnehagebarnas skriving i barnehagen Semundseth, Marit Hopperstad, Marit Holm Tid:

31 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Dialogsamspill mellom 5 åringer og voksne i barnehagen; En empirisk undersøkelse av barn-voksen dialoger Semundseth, Marit Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Language stimulation and early Writting in a stimulating environment; The importants of Dialog between Children and Adults Semundseth, Marit Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Humour and Self-Concept: A Multicultural Perspective Søbstad, Frode Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Pre-schools as Learning Organizations Søbstad, Frode

32 Moe, Merete Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 105 Publikasjonsform: Konferanseposter Internasjonal konferanse Nature and Outdoor Preschools in Norway are attractive to men! Poster presentation at "Reconsidering the Basics in Early Childhood Education" Lysklett, Olav Bjarne Emilsen, Kari Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Konferanseposter Internasjonal konferanse New roles for Day- care unit Leaders following an Organizational change to two-level model in the Municipal Administration Moen, Kari Hoås Granrusten, Per Tore Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 107 Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Fra tanke til handling Emilsen, Kari

33 Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Voksenrollen i det gode samspillet; om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle Hirsch, Asbjørn Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse "Dette er et hus". Om barns tegninger som uttrykksform Hopperstad, Marit Holm Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Babyteater Hovik, Lise Tid: Teaterhuset Avant Garden FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Kunst for små barn Hovik, Lise

34 Tid: Kunstindustrmuseet, FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Kunst for de aller minste Hovik, Lise Tid: Høgskolen i Volda FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Barnehager i endring. Hva med styreren? Kibsgaard, Sonja Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Hvis du forstår hva jeg mener; Forståelse som grunnlag for likeverd og deltakelse Kibsgaard, Sonja Tid: Bergen FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Likeverdighet gjennom mangfold Kibsgaard, Sonja

35 Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse GLSM i barnehagen Kibsgaard, Sonja Tid: Værnes FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Humor og glede i hverdagen Kibsgaard, Sonja Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Taterfolket fra barn til voksen Larsen, Anne-Mari Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse De er mange, de er motiverte, de er menn i natur- og friluftsbarnehage Lysklett, Olav Bjarne

36 Tid: Kristiansand FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Kirkens barn og kirkens fortellinger; Verksted om å møte barn i fortellingene, møte fortellinger sammen med barn, og utforske fortellingenes kraft i trosopplæring Olaussen, Ingvild Olsen Ramsfjell, Astri Fætten, Sølvi Ann Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Den estetiske dimensjonen i rammeplanen Sæther, Morten Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Barneteologi og ungdomsteologi Sagberg, Sturla Nor sammendrag: barneteologi og kritiske spørsmål til begrepet. Tid: Foredraget gir en oversikt over ulike røtter til

37 Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse samfunn? Hvordan kan barnehager jobbe med fagområdet nærmiljø og Svendsen, Anne Moen, Kari Hoås Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Hva forskes det på i dag i Norden og internasjonalt? Søbstad, Frode Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Hvor ny er egentlig den nye rammeplanen? Hvilke konsekvenser bør den nye planen få for førskolelærerutdanningen? Søbstad, Frode Tid: Bolkesjø FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse

38 Utfordringer i norsk barnehageforskning Søbstad, Frode Tid: Tromsø FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Skjer det noe interessant i norsk barnehageforskning? Søbstad, Frode Tid: Tromsø FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Gjør først greie for lekens ontologiske betydning hos filosofen Hans- Georg Gadamer. Hvis deretter hva som kjennetegner lek hos Gadamer, og drøft i hvilken grad slike kjennetegn kan knyttes opp mot det praktisk- pedagogiske feltet, skolefritidsordningen (SFO). Prøveforelesning 23. mai 2008, NTNU, Øksnes, Maria Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Får vi ikke lov, sniker vi oss til det! Øksnes, Maria Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r

39 Oppdatert: Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 130 Nasjonal konferanse muligheter Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og Alvestad, Marit Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Institutt for førskolelærerutdanning Johansson, Jan-Erik Høgskolen i Oslo Avdeling for lærerutdanning Førskolelærerutdanningen Moser, Thomas Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning Søbstad, Frode Frie emneord: Nor sammendrag: Barnehagen har i dag etablert seg som en betydningsfull pedagogisk virksomhet med relevans for så å si alle barn i Norge. I takt med en kontinuerlig forbedring av barnehagetilbudet i de siste tiårene kan det også konstateres en økning av etterspørselen av forskningsbasert kunnskap om og i denne institusjonen. Mangelen på slik kunnskap har blitt dokumentert i en rekke publikasjoner (Arbeidsgruppe & Barne- og familiedepartementet, 2005; Borge, Nordhagen, & Søbstad, 1998; Gulbrandsen, Johansson, & Nilsen, 2002). Også en nyere oversikt over skandinavisk barnehageforskning i 2006 tyder på at en rekke viktige temaer og aspekter fortsatt venter på en forsterket forskningsinnsats (Kampmann et al., 2008, i trykk). På den annen siden kan det konstateres at det i løpet av de siste 10 år har vært en betydelig økning i den nasjonale forskningsinnsatsen, delvis initiert gjennom strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren og delvis gjennom en reform av barnehagesektoren som bl.a. Kunnskapsdepartementets kompetanseløft for barnehagesektoren som også innebærer praksisrettet forskning og utviklingsarbeid. Programmet FoU i praksis - barnehage er således det første nasjonale programmet der det spesielt fokuseres på forskning i barnehagen. I dette arbeidsseminaret vil vi i forskningsnettverket Barnehageliv, som nå

40 foruten UiS, DMMH og HVE også inkluderer HiO, drøfte aktuelle og fremtidige utfordringer og muligheter når det gjelder norsk barnehageforskning. De nevnte institusjoner har tatt et initiativ til etablering av en nasjonal forskerskole for barnehageforskning og et fagfellevurdert open access tidsskrift på samme område. I arbeidsseminaret vil bakgrunn for og planene forskerskole og tidsskrift presenteres og diskuteres nærmere. Representanter fra en hver av de fire samarbeidsinstitusjoner vil holde korte tematiske innlegg som til sammen vil strekke seg over omtrent halvparten av tiden for arbeidsseminaret. Deretter vil ideer og tanker om forskerskole og tidsskrift diskuteres i plenum. Både innlegg og hovedmomenter fra diskusjon vil dokumenteres skriftlig og kan dermed gå inn som et bidrag i konferanserapporten. Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Asbjørnsen og Moe "Fortellerteaterets magi!". De tolv villender... av Djupvik, Barbro Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Spesialundervisning i grunnskolen - usynlighetskappe eller den troverdige tilpassing av opplæring for alle - eller bare nesten? Groven, Berit Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

41 133 Nasjonal konferanse God læring i et stimulerende miljø i barnehagen Kibsgaard, Sonja Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Forskning i (og på) barnehagen - korte tilbakeblikk fog forsøk på et lengre blikk inn i fremtiden Moser, Thomas Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning Søbstad, Frode Fulltekst: Tid: URL: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Engletro og/eller Kristustro; Barnetro og barns åndelighet - hvor er møtepunktet? Sagberg, Sturla Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Risikofylt leik som en læreprosess - å bryte barrierer gjennom boblende glede og sug i magen

42 Sandseter, Ellen Beate Hansen Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Den kompliserte barndommen - og utfordringer for en kristen trosopplæring Selmer-Olsen, Ivar Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse læring? Barnehagen - forsatt en arena for kreativ og allsidig Søbstad, Frode Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 139 Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barnehagens pedagogiske rom. Amundsen, Hilde Merete Tid: Rindal FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns utvikling i et dannelsesperspektiv; om betydningen av lyttende

43 pedagogikk, pedagogisk dokumentasjon og en filosofisk praksis i møte med barn Amundsen, Hilde Merete Tid: Narvik FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Basebarnehagen - barnehagens topologi i et lærings- og dannelsesperspektiv, med et fokus på de yngste barna Amundsen, Hilde Merete Krogstad, Atle Knudsen, Wibeke SINTEF Byggforsk Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Fra god til enda bedre - fagdag for barnehageansatte Amundsen, Hilde Merete Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Inn i Ringen Bergsland, Mirjam Dahl Kvaran, Knut Tid: FORSKPUB-ID: r

44 Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Hvilke oppfatninger har foresatte og personalet i barnehagen om barn og helse? Bjørgen, Kathrine Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Små barns rett til beskyttelse Emilsen, Kari Tid: / Levanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Likestilling og likeverd i barnehagen Emilsen, Kari Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Kjønn og likstilling i barnehagen - om pilotprosjektet i Furutoppen barnehage Emilsen, Kari Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

45 148 Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Resilience in Minorities Gunnestad, Arve Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Level of Physical Activity according to affordances in Preschool outdoor environment Hagen, Trond Løge Storli, Rune Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns fysisk aktive lek sett i forhold til kvaliteten i barnehagens uteområde Hagen, Trond Løge Storli, Rune Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Små barns kropppraksis når de tegner og maler Hofstad, Marit Tid:

46 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Småbarns kroppspraksis, når de tegner og maler; en undersøkelse utført ved en barnehage i Hofstad, Marit Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse De Røde Skoene. Presentasjon av prosjektet Hovik, Lise Tid: Dragvoll FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Performance og postdramatisk teater Hovik, Lise Tid: NTNU, Dragvoll FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Rom for danning, leik og læring Krogstad, Atle Sve, Laila Harriet Tid: Førde

47 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barn og rom - barnehagen som arena for danning, leik og læring Krogstad, Atle Sve, Laila Harriet Tid: Stord FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Rom for dannelse og læring - fysisk miljø og barns skapende aktivitet Krogstad, Atle Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Refleksjoner over barns opplevelse av rom; presentasjon av prosjektet "Barn og rom" Krogstad, Atle Amundsen, Hilde Merete Tid: Eik FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns sosiale og kulturelle tilhørighet i barnehage og skole

48 Lillemyr, Ole Fredrik Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Helsestasjonens arbeid med språkobservasjoner Lyngseth, Else Johansen Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barnehagen som lærende organisasjon Moe, Merete Søbstad, Frode Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns perspektiver på kulturformidling om tatere Moen, Kari Hoås Tid: Hamar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Populærvitenskapelig foredrag 163 Publikasjonsform: Populærvitenskapelig foredrag Barnehagens pedagogiske virksomhet Kibsgaard, Sonja

49 Tid: Oslo Arrangør: Utdanningsakademiet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Populærvitenskapelig foredrag Tiltak rettet mot barnehage og skole Larsen, Anne-Mari Tid: Kongsvinger Arrangør: Taternes Landsforening FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Gjesteforelesning 165 Publikasjonsform: Gjesteforelesning The Life- History a Way to remember, understand and create the life of traumatised Children Gunnestad, Arve Tid: Zhimoio (Mosambik) Arrangør: Kubatsirana FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Gjesteforelesning To talk with Children in Difficult Situations Gunnestad, Arve Tid: Chimoio Mosambik) Arrangør: Kubatsirana FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Gjesteforelesning Barnet i møte med kristne didaktiske tekster Ramsfjell, Astri

50 Tid: Oslo Arrangør: Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det praktisk-teologiske seminar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Gjesteforelesning Høymessen som skript for barns spiritualitet Sagberg, Sturla Tid: Oslo Arrangør: Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det praktisk-teologiske seminar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Musikk - konsert 169 Publikasjonsform: Konsert Lys i mørke Utøver: Eriksen, Grete Storbæk Tid: Konsertsted: Olavshallen, FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Konsert Adventskonsert Utøver: Eriksen, Grete Storbæk Utøver: Fætten, Sølvi Ann Tid: Konsertsted:, Høgskolen FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kunst - verk 171 Publikasjonsform: Kunstverk De Røde Skoene. Forestillinger. Kunstner: Hovik, Lise

51 Designkategori: Performance art Meritering: Innkjøp til institusjon/privat samling Frie emneord: Nor sammendrag: Forestillingen ble kjøpt inn av Kommune Barnehagesekken i mai/juni 2008, og siden spilt på ulike festivaler: Kommune, spilleperiode i mai/juni 2008(10 forestillinger), Olavsfestdagene, (3), Teaterhuset Avant Garden, Den Unge Garde, (2), UNIMAs Figurteaterfestival Fri Figur, Oslo (1) Kunst Verket i Volda (2), Scenekunstbrukets festival Showbox i Oslo (1) og Festivalen Mini-Midi-Maxi i Bergen (2)(se arrangører under) Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter 172 Publikasjonsform: Deltagelse i radio-/tv-program Førskole - hvorfor det? Barnehagen - et kraftsentrum i samfunnet Annet: Kibsgaard, Sonja Produsent: P2-Akademiet Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: