rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://forskdok.bibsys.no/forskdok/action/listerhentpub?id=1225273277411&fo rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift"

Transkript

1 Oversikt over FoU-resultater rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 1 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen Holtedahl, Gry Publisert i: Nordisk Pedagogik Utbredelse: Internasjonal Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Relationships between children`s drawing and accompanying peer interaction Hopperstad, Marit Holm Publisert i: International Journal of Early Years Education Utbredelse: Internasjonal Volum: 16 Hefte/bind: 2 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift How children make meaning through drawing and play Hopperstad, Marit Holm Publisert i: Visual Communication Utbredelse: Internasjonal Volum: 7 Hefte/bind: 1 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

2 4 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Handling og forbundethet - Jacob Levy Moreno i Wien Kristoffersen, Børge Publisert i: DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3-4 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager? Moen, Kari Hoås Blekesaune, Arild Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for sosiologi og statsvitenskap Bakke, Hjørdis H. K. Publisert i: Barn Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Amalie Skram: Børnefortællinger (1890) - barneskildringer i voksenlitterær regi? Ramsfjell, Astri Publisert i: Barn Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3 Side(r): 7-19 ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

3 7 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Children`s spirituality with particular reference to a Norwegian context: some hermeneutical reflections Sagberg, Sturla Publisert i: International Journal of Children's Spirituality Utbredelse: Internasjonal Volum: 13 Hefte/bind: 4 Side(r): p ISSN: X FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer. Dialog, fest og dannelse Øksnes, Maria Publisert i: Barn Utbredelse: Internasjonal Hefte/bind: 3 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift The Carneval goes on. Children`s perceptions of their leisure time and play in SFO Øksnes, Maria Publisert i: Leisure Studies Utbredelse: Internasjonal Volum: 27 Hefte/bind: 2 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

4 Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 10 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Tettegrasets rolle i tettemelk Furuset, Kjell Publisert i: Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift Utbredelse: Nasjonal Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Kompetanseutvikling som danning, erkjennelse og myndiggjøring; utfordringer i barnehagesektoren Kvistad, Kari Publisert i: Norsk pedagogisk tidsskrift Utbredelse: Nasjonal Hefte/bind: 5 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift En studie av taternes kultur i Norge Larsen, Anne-Mari Publisert i: Barn Utbredelse: Nasjonal Volum: 26 Hefte/bind: 4 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift

5 Publisert i: Utbredelse: Volum: 92 Hefte/bind: 5 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen Lyngseth, Else Johansen Norsk pedagogisk tidsskrift Nasjonal 14 Publikasjonsform: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift Svinøy, framleis ei norsk utøy ved Stadt Pareliussen, Ingar Publisert i: Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift Utbredelse: Nasjonal Volum: 66 Hefte/bind: 3 Side(r): ISSN: Norsk, nynorsk FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 15 Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Bevegelse, form og mening - om det å tegne og male med de minste barna Hofstad, Marit Publisert i: Barn Utbredelse: Nasjonal Hefte/bind: 1 Side(r): ISSN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 16 Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer Hovik, Lise

6 Publisert i: På Spissen Hefte/bind: 4 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Er terskelen for høy? Barnehagen og meldeplikten til barnevernet Kvaran, Knut Publisert i: Barnehagefolk Hefte/bind: 4 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Kjønn og familieforestillinger i Den norske kirkes fireårsbøker Ramsfjell, Astri Publisert i: St.Sunniva; Tidsskrift for norsk kvinnelig teologforening Volum: 16 Hefte/bind: 4 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Arkitektur, sansing og identitet Sando, Svein Publisert i: Kirke og kultur Hefte/bind: 4 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

7 Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Barndom og jul Selmer-Olsen, Ivar Publisert i: Nytt norsk kirkeblad Volum: 36 Hefte/bind: 8 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Hvordan kan vi bidra med glede og humor i barnehagens hverdag? Søbstad, Frode Publisert i: Nul til fjorten; Pædagogisk tidsskrift Volum: 18 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Barns bidrag til kvalitet i barnehagen; Hva mener barna i barnehagen om kvalitet? Søbstad, Frode Publisert i: Barnehagefolk Hefte/bind: 2 Side(r): FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kapittel i lærebok 23 Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Barn med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har de? Gunnestad, Arve Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet

8 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Glimt fra barns eventyrinspirerte tegninger Hopperstad, Marit Holm Publisert i: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk Side(r): Statens senter for arkiv, bibliotek og museum FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Personalets kompetanse Lyngseth, Else Johansen Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Kunnskapsdepartementet Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Barn med nedsatt funksjonsevne - hvem er de og hvem er vi? Mørland, Bodil Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): 8-13 Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Samarbeid på kryss og tvers Mørland, Bodil

9 Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok En barnehage for alle - og rom for den enkelte Mørland, Bodil Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i lærebok Leke- og læringsmiljø Mørland, Bodil Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Artikkel i vitenskapelig antologi 30 Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen? Alvestad, Marit Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Institutt for førskolelærerutdanning Breiehagen, Torgrim Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Institutt for førskolelærerutdanning Moser, Thomas Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning Mørreaunet, Sissel Publisert i: FoU i praksis 2007

10 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Intervju av 5-åringer i gruppe som forskningsmetode Bjørgen, Kathrine Traasdahl, Elin Nor sammendrag: Våren 2006 gjennomførte vi en undersøkelse om 5-åringers kunnskap om mat, oppfatninger om måltid og erfaringer i kroppslig lek. Gjennom undersøkelsen ønsket vi å belyse hvilke kunnskaper 5-åringer har om sunn og usunn mat. I hvor stor grad får barna medvirke i matlaging og hvilke kroppslige aktiviteter synes barna er motiverende og morsomme, og hvorfor synes de det? Vi valgte å bruke intervju av barn i gruppe som metode. Denne artikkelen tar for seg de metodiske betraktninger rundt det å intervjue 5-åringer i gruppe. Publisert i: Fou i Praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Menn og kvinner i barnehagen - om menns bidrag på en kvinnedominert arena Emilsen, Kari Lysklett, Olav Bjarne Nor sammendrag: Likestillingsarbeid i barnehager, og særlig menn i profesjonell omsorg for små barn er et aktuelt tema. Støttet av Kunnskapsdep. har vi gjennomført en studie av mannlige ansatte i barnehager, og særlig menn i naturog

11 friluftsbarnehager. Spørsmålet som belyses er hvordan mannlige og kvinnelige ansatte oppfatter menns bidrag på en tradisjonelt kvinnedominert arena Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Prolog Glaser, Vibeke Publisert i: Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Individualisering av barnet - nye tider og nye krav til det moderne foreldreskap Glaser, Vibeke Publisert i: Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Menn i minoritet - en studie i motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere Glaser, Vibeke Storli, Rune

12 Nor sammendrag: Menn er i klart mindretall og som minoritet å regne i norske barnehager og småskoler med 9% ansatte på landsbasis (Bredesen 2003; SSB, 2006) I hvilken grad påvirker det deres motivasjon, trivsel og opplevelse av handlingsmuligheter? Vi presenterer resultat fra en studie, der vi ved hjelp av spørreskjema har kartlagt om det å være minoritet som mannlig førskolelærer og lærer er utslagsgivende for motivasjon, arbeidsinnsats og trivsel og opplevelse av mening i yrke. Mennene i undersøkelsen rapporterte at de i høy grad opplevde mening i yrket. Vår studie kan gi supplerende informasjon i det fremtidige arbeidet med å rekruttere flere menn til barnehager og småskoler. Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Kunnskap i førskolelærerutdanningen - nyutdannede førskolelærere ser tilbake Lorentzen, Ranveig Sofie Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Fokus på natur og friluftsliv i barnehagene - et rekrutteringstiltak for menn? Lysklett, Olav Bjarne Emilsen, Kari Publisert i: Fou i praksis 2007

13 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Langtidsfriske og stabile arbeidstakere Moe, Merete Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Det religiøse subjektet og den didaktiske fortellingen - et møte dømt til å mislykkes? Ramsfjell, Astri Publisert i: Barnet i trosopplæringen Side(r): s IKO - Verlag FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Skjult eller synlig spiritualitet Sagberg, Sturla Publisert i: Barnet i trosopplæringen Side(r): IKO - Verlag FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

14 Publikasjonsform: Artikkel i vitenskapelig antologi Noen metodiske utfordringer i krysskulturell pedagogisk forskning Søbstad, Frode Lillemyr, Ole Fredrik Publisert i: Fou i praksis 2007 Side(r): Tapir Akademisk Forlag Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kapittel i fagbok 42 Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Språk + musikk = spusikk Aalberg, Elin Angelo Semundseth, Marit Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Den filosofiske praksis i møte med barn - rom for undring, dialog og ettertanke Amundsen, Hilde Merete Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Hele kroppen trengs for å lære

15 Berg, Anne Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Planlegging og vurdering Gunnestad, Arve Publisert i: Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Side(r): Kunnskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Snakk om begrep! Hvilke konsekvenser får det for pedagoger i flerkulturelle barnehager at begynneropplæring i norsk og matematikk nå intensiveres i barnehagen? Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Litteratur og fortelling Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget

16 Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Barnehagen, et kraftsenter for læring Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen? Redaktør: Kibsgaard, Sonja Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Bilde + tekst = språklig vekst Letnes, Mari-Ann Jæger, Henriette Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

17 51 Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Språkobservasjoner og språkaktiviteter i barnehagen Lyngseth, Else Johansen Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen Sæther, Morten Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag GLSM = God Læring i et Språkstimulerende Miljø Semundseth, Marit Publisert i: GLSM i barnehagen Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_bok_forlag Hva er det beste du vet å spise? Semundseth, Marit Publisert i: Å skrive i alle fag / Rutt Trøite Lorentzen og Jon Smidt (red.)

18 Side(r): Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kapittel i kompendium 55 Publikasjonsform: Kapittel i faglig_kompendium Hans Egede som alkymist Furuset, Kjell Publisert i: Fra opprører til apostel: Hans Egedes liv og kirken på Grønland Side(r): Egedejubileet Kabelvåg FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kapittel i faglig_kompendium Dalen - fra husmannsplasser til blindeskole og høgskole Furuset, Kjell Publisert i: Strinda den gang da; Årbok for Strinda historielag Side(r): 7-47 Strinda historielag FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kronikk i dags-/ukepresse 57 Publikasjonsform: Kronikk i dags-/ukepresse Tidlig trygg i - trygge foreldre? Kvaran, Knut Publisert i: Adresseavisen Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kronikk i dags-/ukepresse Førskole for 5 åringer Kvaran, Knut

19 Publisert i: Adresseavisen Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Kronikk i dags-/ukepresse Utstillingsvindu sprekker Kvaran, Knut Publisert i: Trønderavisa Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 60 Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter - Mer teater for de minste Annet: Hovik, Lise Publisert i: Byavisa () Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Rom, barn og pedagogikk Annet: Krogstad, Atle Annet: Sve, Laila Harriet Publisert i: Høgskoleavisa Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter En ære å ha Solstad der Annet: Krogstad, Atle

20 Publisert i: Dagsavisen Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Om "tidlig trygg i " Annet: Kvaran, Knut Publisert i: Nrk-Trøndelag Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter De er først og fremst barn Annet: Mørland, Bodil Publisert i: Barnehageboka Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Stilling som professor i pedagogikk ledig på DMMH Annet: Søbstad, Frode Nor sammendrag: Etter 40 års arbeid i høyere utdanning er en epoke over. Frode Søbstad har vært tilsatt ved, Høgskole for førskolelærerutdanning i hele 34 år. Han har siden 1968 undervist i pedagogikk. Til jul avslutter han sin yrkeskarriere, og det blir igjen et tomt rom etter en av Norges mest engasjerte barnehageforskere. Han deler noen tanker om barnehagepedagogikken gjennom de siste 40 årene. Hva har en så erfaren mann opplevd? Hvilke tanker gjør en forsker seg om barnehagens fremtid og de utfordringene vi står ovenfor? Publisert i: Barnehagen nr Dato: Side(r): FORSKPUB-ID: r

21 Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Norsk förskola tar humorn på allvar Annet: Søbstad, Frode Nor sammendrag: Humor och glädje bör lyftas fram som en självklar ingrediens i det pedagogiska arbetet tycker professor Frode Søbstad. Förskolellärare som målinriktat fokuserar på formellt, systematiskt lärande kan bli glädjedödare Publisert i: Førskolan nr Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Om barnehagens sjel og "å skjønne bæret av unger" Annet: Øksnes, Maria Annet: Heggvold, Gunn-Irene Publisert i: Utdanning nr. 23 Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Konferanseabstract i tidsskrift 68 Publikasjonsform: Konferanseabstract i tidsskrift Play and Learning at School: Focus on Indigenous Students in New South Wales, New Mexico and Norway Lillemyr, Ole Fredrik Bang, Camilla Marder, Kurt University of Western Sidney Australia Flowerday, Terri University of New mexico Publisert i: AARE 2007; Conference Proceedings FORSKPUB-ID: r

22 Oppdatert: Lærebok 69 Publikasjonsform: Lærebok Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Redaktør: Mørland, Bodil Kunskapsdepartementet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Fagbok 70 Publikasjonsform: Fagbok Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav Redaktør: Glaser, Vibeke Redaktør: Bølstad, Jan Faglig forum for helse og sosial tjenste Side(r): 205 s. Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok FoU i praksis Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning Redaktør: Guldal, Tale Margrethe Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling for lærerutdanning Redaktør: Lillemyr, Ole Fredrik Redaktør: Løkken, Gunvor Redaktør: Naastad, Nils E. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Historisk institutt Redaktør: Rønning, Frode Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Seksjon for matematikk Side(r): 397 Tapir Akademisk Forlag Utgiversted:

23 ISBN: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok GLSM i barnehagen Redaktør: Kibsgaard, Sonja Universitetsforlaget Utgiversted: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok Best i motlys; fotogjengen Redaktør: Pareliussen, Ingar Studentersamfundet i Norsk, nynorsk FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Fagbok Barnet i trosopplæringen; Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn Redaktør: Sagberg, Sturla Side(r): 183 s. Iko-forlaget FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kompendium 75 Publikasjonsform: Kompendium Selvinsikt - selvtillit og selvstendighet; Hvordan bli tryggere og tydligere i egen yrkesrolle som pedagogisk leder? Kompetansebygging av og med pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager i Stjørdal kommune

24 Kvistad, Kari Side(r): 34 s., Høgskolen FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Doktoravhandling 76 Publikasjonsform: Doktoravhandling Kjære Gud, jeg har det godt; Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur Ramsfjell, Astri Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Masteroppgave 77 Publikasjonsform: Masteroppgave Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng Heldal, Marit NTNU FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Institusjonsrapport 78 Publikasjonsform: Institusjonsrapport Styrk sterke sider - det friske i det syke barnet ; Gartneriet barnehage og Gartneriet avlastningsbolig: kartlegging av personalets oppfatninger og holdninger, fase 1. Groven, Berit, Høgskolen. Senter for FEI Utgiversted: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse

25 79 Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse The invisible child; Practical work Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse Children and puppets - figure theatre Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse The Three Holy Clowns; Practical work Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse care Theory and creative work as resources in psychosocial Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

26 83 Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse Play, sorrow and trauma; Practical work Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse Why are stories important for children? Larsen, Anne-Mari Tid: D`Kar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Internasjonal konferanse and Learning? Student`s Relatedness - A Neglected Aspect of Motivation Lillemyr, Ole Fredrik Søbstad, Frode Marder, Kurt University of Western Sidney Australia Tid: Brisbane (Australia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 86 Internasjonal konferanse Common Rights Common possibilities? About thr Rights of Children with dissabilities in Norwegian Kindergarten. Åmot, Ingvild

27 Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse in Kindergarten Preschool -teacher`s Conceptions of Children`s learning Berg, Jon Olaf Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse How do Parents and Preschool-teachers understand and reflect on topics related to Health? Bjørgen, Kathrine Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Motivasjonsforskjeller blant menn og kvinner i natur- og friluftsbarnehager Emilsen, Kari Lysklett, Olav Bjarne Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

28 90 Internasjonal konferanse Reseach and Developmental Projects as a Tool for Quality Development in Preschool and Pre-school teacher Training. Gunnestad, Arve Tid: Kitwe (Zambia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Education Quality in Research Development in Early Childhood Gunnestad, Arve Tid: Kitwe (Zambia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Pre-school Teacher Workshop; Storytelling Hagen, Trond Løge Sæther, Morten Olaussen, Ingvild Olsen Tid: Kitwe (Zambia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Building a new identity in Kindergaden Kibsgaard, Sonja

29 Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Culture The Travellers and the Children`s Right to their own Larsen, Anne-Mari Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse A Multicultural Perspective on Play, Learning and Selfconsept in Primary School Lillemyr, Ole Fredrik Marder, Kurt University of Western Sidney Australia Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Music and basic learning in a Stimulating Environment in Kindergarten; The possiblities of Music in Kindergarten. Sæther, Morten Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

30 Internasjonal konferanse Higher time and hospitable space. Some basic Thoughts about Religous self-understanding in the Context of Early Childhood Education Sagberg, Sturla Tid: Ankara (Tyrkia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Children`s Spirituality in Norwegian Kindergartens; Some hermeneutical reflections Sagberg, Sturla Tid: Ballarat (Australia) FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Play Children`s Expressions of Exhilaration and Fear in risky Sandseter, Ellen Beate Hansen Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse De eldste barnehagebarnas skriving i barnehagen Semundseth, Marit Hopperstad, Marit Holm Tid:

31 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Dialogsamspill mellom 5 åringer og voksne i barnehagen; En empirisk undersøkelse av barn-voksen dialoger Semundseth, Marit Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Language stimulation and early Writting in a stimulating environment; The importants of Dialog between Children and Adults Semundseth, Marit Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Humour and Self-Concept: A Multicultural Perspective Søbstad, Frode Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Internasjonal konferanse Pre-schools as Learning Organizations Søbstad, Frode

32 Moe, Merete Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 105 Publikasjonsform: Konferanseposter Internasjonal konferanse Nature and Outdoor Preschools in Norway are attractive to men! Poster presentation at "Reconsidering the Basics in Early Childhood Education" Lysklett, Olav Bjarne Emilsen, Kari Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Konferanseposter Internasjonal konferanse New roles for Day- care unit Leaders following an Organizational change to two-level model in the Municipal Administration Moen, Kari Hoås Granrusten, Per Tore Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 107 Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Fra tanke til handling Emilsen, Kari

33 Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Voksenrollen i det gode samspillet; om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle Hirsch, Asbjørn Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse "Dette er et hus". Om barns tegninger som uttrykksform Hopperstad, Marit Holm Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Babyteater Hovik, Lise Tid: Teaterhuset Avant Garden FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Kunst for små barn Hovik, Lise

34 Tid: Kunstindustrmuseet, FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Kunst for de aller minste Hovik, Lise Tid: Høgskolen i Volda FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Barnehager i endring. Hva med styreren? Kibsgaard, Sonja Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Hvis du forstår hva jeg mener; Forståelse som grunnlag for likeverd og deltakelse Kibsgaard, Sonja Tid: Bergen FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Likeverdighet gjennom mangfold Kibsgaard, Sonja

35 Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse GLSM i barnehagen Kibsgaard, Sonja Tid: Værnes FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Humor og glede i hverdagen Kibsgaard, Sonja Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Taterfolket fra barn til voksen Larsen, Anne-Mari Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse De er mange, de er motiverte, de er menn i natur- og friluftsbarnehage Lysklett, Olav Bjarne

36 Tid: Kristiansand FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Kirkens barn og kirkens fortellinger; Verksted om å møte barn i fortellingene, møte fortellinger sammen med barn, og utforske fortellingenes kraft i trosopplæring Olaussen, Ingvild Olsen Ramsfjell, Astri Fætten, Sølvi Ann Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Den estetiske dimensjonen i rammeplanen Sæther, Morten Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Barneteologi og ungdomsteologi Sagberg, Sturla Nor sammendrag: barneteologi og kritiske spørsmål til begrepet. Tid: Foredraget gir en oversikt over ulike røtter til

37 Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse samfunn? Hvordan kan barnehager jobbe med fagområdet nærmiljø og Svendsen, Anne Moen, Kari Hoås Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Hva forskes det på i dag i Norden og internasjonalt? Søbstad, Frode Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Hvor ny er egentlig den nye rammeplanen? Hvilke konsekvenser bør den nye planen få for førskolelærerutdanningen? Søbstad, Frode Tid: Bolkesjø FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse

38 Utfordringer i norsk barnehageforskning Søbstad, Frode Tid: Tromsø FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Skjer det noe interessant i norsk barnehageforskning? Søbstad, Frode Tid: Tromsø FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Gjør først greie for lekens ontologiske betydning hos filosofen Hans- Georg Gadamer. Hvis deretter hva som kjennetegner lek hos Gadamer, og drøft i hvilken grad slike kjennetegn kan knyttes opp mot det praktisk- pedagogiske feltet, skolefritidsordningen (SFO). Prøveforelesning 23. mai 2008, NTNU, Øksnes, Maria Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Invitert foredrag ved Nasjonal konferanse Får vi ikke lov, sniker vi oss til det! Øksnes, Maria Tid: Oslo FORSKPUB-ID: r

39 Oppdatert: Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 130 Nasjonal konferanse muligheter Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og Alvestad, Marit Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Institutt for førskolelærerutdanning Johansson, Jan-Erik Høgskolen i Oslo Avdeling for lærerutdanning Førskolelærerutdanningen Moser, Thomas Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning Søbstad, Frode Frie emneord: Nor sammendrag: Barnehagen har i dag etablert seg som en betydningsfull pedagogisk virksomhet med relevans for så å si alle barn i Norge. I takt med en kontinuerlig forbedring av barnehagetilbudet i de siste tiårene kan det også konstateres en økning av etterspørselen av forskningsbasert kunnskap om og i denne institusjonen. Mangelen på slik kunnskap har blitt dokumentert i en rekke publikasjoner (Arbeidsgruppe & Barne- og familiedepartementet, 2005; Borge, Nordhagen, & Søbstad, 1998; Gulbrandsen, Johansson, & Nilsen, 2002). Også en nyere oversikt over skandinavisk barnehageforskning i 2006 tyder på at en rekke viktige temaer og aspekter fortsatt venter på en forsterket forskningsinnsats (Kampmann et al., 2008, i trykk). På den annen siden kan det konstateres at det i løpet av de siste 10 år har vært en betydelig økning i den nasjonale forskningsinnsatsen, delvis initiert gjennom strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren og delvis gjennom en reform av barnehagesektoren som bl.a. Kunnskapsdepartementets kompetanseløft for barnehagesektoren som også innebærer praksisrettet forskning og utviklingsarbeid. Programmet FoU i praksis - barnehage er således det første nasjonale programmet der det spesielt fokuseres på forskning i barnehagen. I dette arbeidsseminaret vil vi i forskningsnettverket Barnehageliv, som nå

40 foruten UiS, DMMH og HVE også inkluderer HiO, drøfte aktuelle og fremtidige utfordringer og muligheter når det gjelder norsk barnehageforskning. De nevnte institusjoner har tatt et initiativ til etablering av en nasjonal forskerskole for barnehageforskning og et fagfellevurdert open access tidsskrift på samme område. I arbeidsseminaret vil bakgrunn for og planene forskerskole og tidsskrift presenteres og diskuteres nærmere. Representanter fra en hver av de fire samarbeidsinstitusjoner vil holde korte tematiske innlegg som til sammen vil strekke seg over omtrent halvparten av tiden for arbeidsseminaret. Deretter vil ideer og tanker om forskerskole og tidsskrift diskuteres i plenum. Både innlegg og hovedmomenter fra diskusjon vil dokumenteres skriftlig og kan dermed gå inn som et bidrag i konferanserapporten. Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Asbjørnsen og Moe "Fortellerteaterets magi!". De tolv villender... av Djupvik, Barbro Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Spesialundervisning i grunnskolen - usynlighetskappe eller den troverdige tilpassing av opplæring for alle - eller bare nesten? Groven, Berit Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

41 133 Nasjonal konferanse God læring i et stimulerende miljø i barnehagen Kibsgaard, Sonja Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Forskning i (og på) barnehagen - korte tilbakeblikk fog forsøk på et lengre blikk inn i fremtiden Moser, Thomas Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning Søbstad, Frode Fulltekst: Tid: URL: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Engletro og/eller Kristustro; Barnetro og barns åndelighet - hvor er møtepunktet? Sagberg, Sturla Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Risikofylt leik som en læreprosess - å bryte barrierer gjennom boblende glede og sug i magen

42 Sandseter, Ellen Beate Hansen Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse Den kompliserte barndommen - og utfordringer for en kristen trosopplæring Selmer-Olsen, Ivar Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Nasjonal konferanse læring? Barnehagen - forsatt en arena for kreativ og allsidig Søbstad, Frode Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 139 Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barnehagens pedagogiske rom. Amundsen, Hilde Merete Tid: Rindal FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns utvikling i et dannelsesperspektiv; om betydningen av lyttende

43 pedagogikk, pedagogisk dokumentasjon og en filosofisk praksis i møte med barn Amundsen, Hilde Merete Tid: Narvik FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Basebarnehagen - barnehagens topologi i et lærings- og dannelsesperspektiv, med et fokus på de yngste barna Amundsen, Hilde Merete Krogstad, Atle Knudsen, Wibeke SINTEF Byggforsk Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Fra god til enda bedre - fagdag for barnehageansatte Amundsen, Hilde Merete Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Inn i Ringen Bergsland, Mirjam Dahl Kvaran, Knut Tid: FORSKPUB-ID: r

44 Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Hvilke oppfatninger har foresatte og personalet i barnehagen om barn og helse? Bjørgen, Kathrine Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Små barns rett til beskyttelse Emilsen, Kari Tid: / Levanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Likestilling og likeverd i barnehagen Emilsen, Kari Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Kjønn og likstilling i barnehagen - om pilotprosjektet i Furutoppen barnehage Emilsen, Kari Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

45 148 Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Resilience in Minorities Gunnestad, Arve Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Level of Physical Activity according to affordances in Preschool outdoor environment Hagen, Trond Løge Storli, Rune Tid: Stavanger FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns fysisk aktive lek sett i forhold til kvaliteten i barnehagens uteområde Hagen, Trond Løge Storli, Rune Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Små barns kropppraksis når de tegner og maler Hofstad, Marit Tid:

46 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Småbarns kroppspraksis, når de tegner og maler; en undersøkelse utført ved en barnehage i Hofstad, Marit Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse De Røde Skoene. Presentasjon av prosjektet Hovik, Lise Tid: Dragvoll FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Performance og postdramatisk teater Hovik, Lise Tid: NTNU, Dragvoll FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Rom for danning, leik og læring Krogstad, Atle Sve, Laila Harriet Tid: Førde

47 FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barn og rom - barnehagen som arena for danning, leik og læring Krogstad, Atle Sve, Laila Harriet Tid: Stord FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Rom for dannelse og læring - fysisk miljø og barns skapende aktivitet Krogstad, Atle Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Refleksjoner over barns opplevelse av rom; presentasjon av prosjektet "Barn og rom" Krogstad, Atle Amundsen, Hilde Merete Tid: Eik FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns sosiale og kulturelle tilhørighet i barnehage og skole

48 Lillemyr, Ole Fredrik Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Helsestasjonens arbeid med språkobservasjoner Lyngseth, Else Johansen Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barnehagen som lærende organisasjon Moe, Merete Søbstad, Frode Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Barns perspektiver på kulturformidling om tatere Moen, Kari Hoås Tid: Hamar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Populærvitenskapelig foredrag 163 Publikasjonsform: Populærvitenskapelig foredrag Barnehagens pedagogiske virksomhet Kibsgaard, Sonja

49 Tid: Oslo Arrangør: Utdanningsakademiet FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Populærvitenskapelig foredrag Tiltak rettet mot barnehage og skole Larsen, Anne-Mari Tid: Kongsvinger Arrangør: Taternes Landsforening FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Gjesteforelesning 165 Publikasjonsform: Gjesteforelesning The Life- History a Way to remember, understand and create the life of traumatised Children Gunnestad, Arve Tid: Zhimoio (Mosambik) Arrangør: Kubatsirana FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Gjesteforelesning To talk with Children in Difficult Situations Gunnestad, Arve Tid: Chimoio Mosambik) Arrangør: Kubatsirana FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Gjesteforelesning Barnet i møte med kristne didaktiske tekster Ramsfjell, Astri

50 Tid: Oslo Arrangør: Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det praktisk-teologiske seminar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Gjesteforelesning Høymessen som skript for barns spiritualitet Sagberg, Sturla Tid: Oslo Arrangør: Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det praktisk-teologiske seminar FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Musikk - konsert 169 Publikasjonsform: Konsert Lys i mørke Utøver: Eriksen, Grete Storbæk Tid: Konsertsted: Olavshallen, FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Publikasjonsform: Konsert Adventskonsert Utøver: Eriksen, Grete Storbæk Utøver: Fætten, Sølvi Ann Tid: Konsertsted:, Høgskolen FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Kunst - verk 171 Publikasjonsform: Kunstverk De Røde Skoene. Forestillinger. Kunstner: Hovik, Lise

51 Designkategori: Performance art Meritering: Innkjøp til institusjon/privat samling Frie emneord: Nor sammendrag: Forestillingen ble kjøpt inn av Kommune Barnehagesekken i mai/juni 2008, og siden spilt på ulike festivaler: Kommune, spilleperiode i mai/juni 2008(10 forestillinger), Olavsfestdagene, (3), Teaterhuset Avant Garden, Den Unge Garde, (2), UNIMAs Figurteaterfestival Fri Figur, Oslo (1) Kunst Verket i Volda (2), Scenekunstbrukets festival Showbox i Oslo (1) og Festivalen Mini-Midi-Maxi i Bergen (2)(se arrangører under) Tid: FORSKPUB-ID: r Oppdatert: Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter 172 Publikasjonsform: Deltagelse i radio-/tv-program Førskole - hvorfor det? Barnehagen - et kraftsentrum i samfunnet Annet: Kibsgaard, Sonja Produsent: P2-Akademiet Dato: FORSKPUB-ID: r Oppdatert:

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

FoU-resultater ved DMMH 2007 Basert på registreringer av forskningspublikasjoner i BIBSYS / FORSKDOK

FoU-resultater ved DMMH 2007 Basert på registreringer av forskningspublikasjoner i BIBSYS / FORSKDOK FoU-resultater ved DMMH 2007 Basert på registreringer av forskningspublikasjoner i BIBSYS / FORSKDOK www.dmmh.no FoU resultater ved Dronning Mauds Minne Høgskole 2007 Basert på registreringer av forskningspublikasjoner

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2014-2015 1 Revidert 23.06.2014 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2013-2014 1 Revidert 20.08.2013 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 30 stp Kommunikasjon, språk og tekst 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 30 stp Kommunikasjon, språk og tekst 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 30 stp Kommunikasjon, språk og tekst 2011/12 1 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen; Kommunikasjon, språk og tekst Navn Engelsk navn Studiepoeng

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

DMMHs publikasjonnserie, oversikt. DMMHs publikasjonsserie

DMMHs publikasjonnserie, oversikt. DMMHs publikasjonsserie DMMHs publikasjonsserie 1988-2008 OVERSIKT DMMHs publikasjonsserie 1988-2008 Publikasjonsserien, utgitt av DMMH, inneholder ulike fagtekster knyttet til førskolebarn, samt muligheter og utfordringer i

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING Med vekt på drama, musikk og kunst & handverk (BLUKF) 1. STUDIEÅR 2015-2016 1 Felles pensum for alle studieår: FN`s barnekonvensjon om barns rettigheter (2003). Lastes ned

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Pensum 2BLUMF 2014 2015. BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2

Pensum 2BLUMF 2014 2015. BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2 Pensum 2BLUMF 2014 2015 BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2 Pensumliste: Askland,L.og Rossholt,N.(2009)Kjønnsdiskurser i barnehagen Bergen: Fagbokforlaget.Kap. 3.1-3.5 (Ped.40s) Båtnes, P.

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING 1 PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING HOVEDMODELL 1. STUDIEÅR 2013-2014 2 Revidert 20.08.2013 BHBUL1000 Kunnskapsområde Barns utvikling, lek og læring. Felles pensum for flere kunnskapsområder Bae, B. m.fl.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Informasjon om arbeidet på Senter for FEI Forskning, etterutdanning og informasjon. Kompetanseutvikling - å løfte i flokk

Informasjon om arbeidet på Senter for FEI Forskning, etterutdanning og informasjon. Kompetanseutvikling - å løfte i flokk Informasjon om arbeidet på Senter for FEI Forskning, etterutdanning og informasjon Kompetanseutvikling - å løfte i flokk Møte for styrere i praksisbarnehagene 18.September 2007 Sissel Mørreaunet Leder

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 1 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen Fagdag for førskolelærere De yngste barna i barnehagen 2. og 3. februar 2012 Trondheim Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 1 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Likestilling og likeverd i barnehagen

Likestilling og likeverd i barnehagen Likestilling og likeverd i barnehagen 2.november 2011 Enhetsleder ved Furutoppen barnehage og prosjektleder Anna Ingeborg Aalberg Fagleder ved Furutoppen barnehage Kirsti Refsnes Hva vil vi si noe om i

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBD200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING Med vekt på kulturelt mangfold 2.STUDIEÅR 2015-2016 1 BMSRL2020 Samfunn, religion og etikk 2 Askland,L.og Rossholt,N.(2009) Kjønnsdiskurser i barnehagen Bergen: Fagbokforlaget.Kap.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 2. STUDIEÅR 2014-2015 1 BKKKK2010 Kunst Kultur og Kreativitet 2 Amundsen, H.M.(2013) Barns Undring. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 3,4 og 6.) (ped.90s.)

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Kreativ ute 13. Kapittel 2 Utemiljø som inspirerer til barns fysisk aktive lek 30. Trond Løge Hagen og Morten Sæther

Innhold. Kapittel 1 Kreativ ute 13. Kapittel 2 Utemiljø som inspirerer til barns fysisk aktive lek 30. Trond Løge Hagen og Morten Sæther Innhold Kapittel 1 Kreativ ute 13 Trond Løge Hagen og Morten Sæther Innledning... 13 Hva er kreativitet?... 17 Hvorfor er kreativitet sentralt?... 19 Uterom uteområde... 21 Hvorfor uterom?... 22 Affordances...

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet - del B

Kunst, kultur og kreativitet - del B Kunst, kultur og kreativitet - del B Emnekode: BBD205_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013 Navn Nynorsk navn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk utviklingsarbeid

Detaljer

Toddlerlydleker La barna komme til lyden

Toddlerlydleker La barna komme til lyden Toddlerlydleker La barna komme til lyden Hvordan kan vi tilrettelegge for musikkopplevelser med de yngste i barnehagen? Hva er musikk? Musikk er lyd. Musikkens egentlige grunnelementer er lyd og stillet.

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Kompetanseutvikling for flerspråklige assistenter i barnehage KompAssF 2013-14 Rev 230813

www.dmmh.no Studieplan Kompetanseutvikling for flerspråklige assistenter i barnehage KompAssF 2013-14 Rev 230813 www.dmmh.no Studieplan Kompetanseutvikling for flerspråklige assistenter i barnehage KompAssF 2013-14 Rev 230813 1 VUKOF 6000. Kompetanseutvikling for flerspråklige assistenter i barnehage Navn Engelsk

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING MED VEKT PÅ KULTURELT MANGFOLD 1. STUDIEÅR 2013-2014 * i kompendium Felles: Bae B., Winger N. og Kristoffersen A. (2006).Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Barns utvikling, lek og læring

Barns utvikling, lek og læring Emne BBL100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:38 Barns utvikling, lek og læring Emnekode: BBL100_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

Pensum 1BLUMF 2014 2015

Pensum 1BLUMF 2014 2015 Pensum 1BLUMF 2014 2015 * i kompendium Felles: Bae B., Winger N. og Kristoffersen A. (2006).Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Gjervan, M. (red.) (2006). Temahefte om språklig

Detaljer

Barns utvikling, lek og læring

Barns utvikling, lek og læring Emne BBD100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:05 Barns utvikling, lek og læring Emnekode: BBD100_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Definisjonsmakt og læring i barnehagen. Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com

Definisjonsmakt og læring i barnehagen. Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com Definisjonsmakt og læring i barnehagen Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com Om presentasjonen som legges ut: Presentasjonen som legges ut inneholder bare teksten fra foredraget.

Detaljer

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Film: Parental Involvement Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Lærerveiledning Innhold 1. Innledning 2 2. Mål 3 3. Innhold. Aktiviteter og undervisningsmateriell 4 4. Tidsbruk 6 5. Vurdering 6 6. Referanser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 1 Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter i barnehage 2011-12

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 1 Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter i barnehage 2011-12 www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 1 Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter i barnehage 2011-12 1 Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15 Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal Gjeldende fra 01.08.15 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Mål og tiltak... 3 Oppfølging av planen... 4 Aktuell litteraturliste...

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Kvalitet i norske barnehager

Kvalitet i norske barnehager Kvalitet i norske barnehager To store forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Better provision for Norway s children in ECEC og Searching for Qualities Elisabeth.bjornestad@hioa.no og ellen.os@hioa.no

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Vennskap mellom små barn Hvordan kjenne igjen vennskap hos aldersgruppen? Kan vi som voksne være med

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Dei nye barnehagelærarstudentane

Dei nye barnehagelærarstudentane Dei nye barnehagelærarstudentane Faglege delseksjon Tom Skauge (HiB) 19.09.2014 Side 1 Disposisjon Samfunnsoppdraget Profesjonen og dens kompetanse Behov, inntak, frafall Studenttilfredshet Tidlig fase

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere (15 stp.) 2013/14

www.dmmh.no Fagplan Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere (15 stp.) 2013/14 www.dmmh.no Fagplan Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere (15 stp.) 2013/14 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

dmmh.no Fagplan Fordypning Nærmiljø, læring og ledelse 2014/15 Rev 180614

dmmh.no Fagplan Fordypning Nærmiljø, læring og ledelse 2014/15 Rev 180614 dmmh.no Fagplan Fordypning Nærmiljø, læring og ledelse 2014/15 Rev 180614 1 Fagplan for nærmiljø, læring og ledelse fordypning FLUIK Navn Engelsk navn Heltid / deltid Type studium Antall semester Nærmiljø,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse

Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse Forskernettverk Demokrati i barnehagen 09.03.2012 Koordinator: Kirsten. E. Jansen, Universitetet i Agder Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse Grindland, Berit berit.grindland@uis.no; Universitetet

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer