bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)"

Transkript

1 Pelarhögtalare bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTT TILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV.

2 VARNING! VARNING! Den här apparaten får inte exponeras för fukt eller regn, pga risken för kortslutningsbrand och elektrisk stöt. VARNING! Användning av den här högtalaren i närheten av lysrörsarmatur kan ge upphov till störsignaler. OBSERVERA! Använd likvärdiga batterier när du sätter i nya. VARNING! Batteriet i fjärrkontrollen innehåller kvicksilver. Batterier får inte slängas i hushållssoporna. De ska omhändertas som farligt avfall. VARNING! Litiumbatterier skall som alla andra batterier lämnas in för återvinning och får inte kastas bland det vanliga hushållsavfallet. Kontakta miljökontoret i din kommun om du vill ta reda på var du kan lämna batterier och annan utrustning för återvinning. Batterier får aldrig eldas upp, eftersom de då kan explodera. Blanda inte olika typer av batterier, t ex alkaliska batterier, brunstensbatterier och laddningsbara batterier. Varning! Höljet (eller baksidan) får inte demonteras, pga risk för elektriska stötar. Det finns inga delar i den här produkten som kan servas av användaren. Låt behörig servicepersonal ta hand om servicen. Blixtsymbolen betyder att det finns oisolerade, spänningsförande delar inne i högtalaren. Exponering för sådana delar innebär förhöjd risk för elektrisk stöt. Höljet får därför inte demonteras. Utropstecknet upplyser om att det finns viktiga anvisningar om funktion och underhåll i den dokumentation som medföljer produkten. SÄKERHET! 1. Läs den här bruksanvisningen. 2. Spara den här bruksanvisningen. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte den här produkten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Ventilationsöppningarna får inte blockeras. Installera apparaten enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte högtalaren i närheten av värmekällor såsom t ex element, värmefläktar, spis, förstärkare eller andra apparater som genererar värme. 9. Trampa inte på sladden, och vik den inte vid vägguttag, förlängningsanslutning eller vid utgången från systemet. 10. Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren. 11. Dra ur elsladden under åskväder och när apparaten inte ska användas under lång tid. 12. All service på produkten bör utföras av auktoriserad personal. Service krävs om produkten skadats på något sätt, till exempel om elsladden eller elkontakten skadats, om vätska eller föremål kommit in i apparaten, om apparaten varit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 1

3 VIKTIGT! 1. Apparaten får inte utsättas för vattendropp eller vattenstänk. Placera inte blomvaser eller andra kärl med vatten eller annan vätska på apparaten 2. Utsätt inte batterierna för hög värme, t ex solsken, öppen eld eller liknande. 3. Varningsmärkning på apparatens undersida. 4. Märkskylten är placerad på högtalarens undersida. Pelarhögtalare Egenskaper Bluetooth-anslutning USB-port för laddning av ipad, iphone och andra smarta telefoner Fjärrkontroll med alla funktioner Diskant och bas Digital volym 2 diskanthögtalare, 2 fullskalehögtalare och en inbyggd subwoofer Aux in på baksidan (RCA) Nätkabel s ingår Kubisk högtalare Hållare för kubisk högtalare Stativ för kubisk högtalare Fjärrkontroll (batterier ingår) 7 skruvar Kabel Aux in (RCA) Bruksanvisning 2

4 INLEDNING ÖVRE PANEL 1. Urtag för placering av ipad, iphone, andra smarta telefoner och surfplattor. 2. Bluetoothindikering/knapp för volymsänkning Bluetoothindikator Tryck för att minska volymen. 3. Indikator och knapp för standby/läge Tryck här för att slå på och stänga av högtalaren och välja bluetooth/aux. 1) Vid standby tryck en gång för att sätta på högtalaren 2) Vid bluetooth- och Aux-läge tryck och håll intryckt under 2-3 sekunder för att stänga av högtalaren. 3) Vid bluetooth- och Aux-läge tryck en gång för att växla mellan bluetooth och aux som källa. 4. Bluetoothindikering/knapp för volymökning AUX-in-indikator Tryck för att höja volymen. 3

5 Baksida 1. USB-port för laddare 2. Aux in (RCA-kontakt) V 3. Aux in (RCA-kontakt) H 4. Huvudbrytare 5. Nätkabel 6. Lufthål 4

6 Fjärrkontroll 1. STANDBY Tryck här för att sätta på och stänga av tornet. 2. Bluetooth Tryck för att byta till bluetoothläge. 3. Mute (tyst) Tryck en gång för att sätta på /stänga av ljudet Tryck längre en gång för att återställa bas/diskant till medelnivå 4. Aux Tryck för att byta till auxläge. 5. Byt låt bakåt Tryck här för att backa spår på bluethoothenhet. 6. Byt låt framåt Tryck för att byta spår framåt på bluethoothenhet. 7. Spela/paus Tryck för att spela eller pausa Tryck och håll knappen intryckt under 3-5 sekunder för att identifiera bluetoothenhet. 8. BASS+ Tryck här för att höja basljudet. 9. BASS- Tryck här för att sänka basljudet TREB+ Tryck här för att höja diskantljudet. 11. TREB- Tryck här för att sänka diskanljudet. 12. VOL- Tryck för att sänka volymen. 13. VOL+ Tryck för att höja volymen. 5

7 MONTERING 1. Lyft försiktigt ur tornet och tornstativet ur förpackningen. 2. Ta fram de sju skruvarna. 3. Passa in de fyra hålen i höljet mot de i stativet. 4. Skruva fast stativet mot höljet. 5. Ställ högtalaren på golvet. Strömf mförs rsörjning rjning Stick in stickproppen i ett vanligt vägguttag med 230 V ac och ställ brytaren på högtalarens baksida i läget ON för att slå till strömförsörjningen. Fjärrkontroll 1. Dra ur batterihållaren ur fjärrkontrollen. (Tryck först fliken A mot mitten, se bild). 2. Placera ett 3-volts batteri av modell CR2025 i hållaren. Tänk på polariteten. Fjärrkontrollen fungerar inte om du lägger i batteriet på ett felaktigt sätt. Uttjänta batterier skall lämnas in för återvinning. Lämna inte batterier åtkomliga för barn och husdjur. 3. Batterier kan explodera eller börja läcka om de hanteras på fel sätt. Försök inte ladda eller öppna det här batteriet. Kasta inte uttjänta batterier i öppen eld. 4. Tryck in batterihållaren i batterifacket. Anm: Ta för vana att ta ur batterier ur apparater som inte skall användas under en längre period, så undviker du risken för skador pga batteriläckage. Använd endast den typ av batteri som anges i specifikationerna. Använda fjärrkontroll Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-fönstret på frontpanelen. Se till att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och systemet när du använder fjärrkontrollen. 6

8 Använda nda bluetooth Din bluetoothenheten (ipod/ipad/iphone eller Smartphone, MP3-spelare, dator, m m) måste vara klar för bluetoothprofilen A2DP för att kunna användas med den här pelarhögtalaren. Du kan läsa mer om bluetooth i den bruksanvisning som medföljer bluewtoothenheten. Där finns bl a information om hur identifiering, sökning och inställningar. 1. Tryck på till/från-knappen på högtalaren eller fjärrkontrollen för att slå på högtalaren. Tryck sedan på till/från-knappen på högtalaren eller bluetoothknappen på fjärrkontrollen för att välja bluetoothläge. Den blå indikatorn börjar då blinka, vilket betyder att bluetoothkällan är inkopplad. 2. Tryck på knappen Play/Pause på fjärrkontrollen och håll den intryckt under 3-5 sekunder. Det avges då en ljudsignal och den blå indikatorn börjar blinka fort, vilket betyder att enheten aktiverar identifieringsfunktionen. 3. Aktivera bluetooth på spelaren och sök och välj efter högtalaren BTi60.(Ange vid behov lösenordet 0000) 4. Ljudsignalen avges och den blå indikatorn slocknar när identifieringen är klar och uppkopplingen utförd. 5. Du kan nu spela musik från din ipod/iphone eller mobiltelefon och få ut ljudet i din pelarhögtalare via bluetooth. Ställ in ljudnivån på högtalaren eller bluetoothenheten. 6. Tidigare identifierad enheten (kontrollera att bluetooth är aktiverat) kopplas automatiskt upp mot högtalaren så snart högtalaren är på. 7. Upprepa ovan beskrivna förfarande om identifieringen inte lyckas. Anm: Ta för vana att stänga av högtalaren när den inte ska användas under en längre tid. AUX IN Du kan lyssna på din musik från pelarhögtalaren när ingången AUX in är ansluten till extern ljudkälla eller ipod, ipad Mini eller iphone 5th. Anslut aux-kabelns ena ände till ljudutgångarna på den externa ljudkällan (ipod/iphone/ipad, TV, videobandspelare, DVD-spelare, MP3-spelare, kassettdäck, miniskivspelare m m). Anslut kabelns andra ände till AUX-ingången på högtalarens baksida. Se nedanstående bild. Tryck på standbyknappen fjärrkontrollen för att starta enheten när du är klar med inkopplingen av aux-kabeln. Tryck på knappen AUX på fjärrkontrollen eller på till/från-knappen på ljudenheten för att välja AUX-funktionen. Den gröna AUX-dioden tänds. Ljudet från ljudkällan hörs genom från högtalarna. Starta din ljudenhet och spela din musik på vanligt sätt. Justera ljudeffekterna med hjälp av knapparna VOLUME+/-, BASS+/- eller TREBLE-/+ på pelarhögtalren. Ta för vana att dra ur AUX-kabeln och stänga av pelarhögtalaren om den inte ska användas under en längre tid. 7

9 USB-port (USB-kabel ingår) USB-port (ej för mediakällor) USB-utgång för 5 V, 2,1 A, dc. USB-port enbart avsedd för laddning av Apples mediaspelare och smarta telefoner. Den medlevererade kabeln är kompatibel med alla mediaspelare från Apple, LG, Samsung, Motorola, Nokia, Sony Ericsson och Black Berry. Säkerhet 1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när systemet inte används och före rengöring. 2. Spela inte musik med för hög volym, eftersom du då kan skada både hörseln och apparaten. 3. Produkten får inte användas i våt eller fuktig omgivning. Skötsel 1. Koppla alltid bort högtalaren från vägguttaget före rengöringen. 2. Rengör utrustningen med en mjuk, lätt fuktad, noppfri trasa. 3. Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Strömförsörjning Högtalare Uteffekt ac 230 V, 50 Hz 2 1-tums diskanthögtalare 2 4-tums fullskalehögtalare 1 5,25-tums subwooferhögtalare 2 15 W W OBS! Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter, vilket innebär att den enhet du fått kan vara något annorlunda än den som visas på förpackningen. Den här symbolen på produkten eller i bruksanvisningen betyder att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning skall omhändertas för återvinning och inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. Systemen för återvinning av uttjänt elektrisk utrustning kan variera inom EU. Miljökontoret i din kommun och din återförsäljare kan ge dig information om var uttjänt utrustning kan lämnas in. 8

10 Tårnh rnhøyttaler Bruksanvisning Modell nr.: BTi60 (ipad/iphone/ipod ikke inkludert) LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR APPARATET TAS I BRUK OG TA VARE PÅ DEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

11 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For å unngå brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. ADVARSEL: Hvis enheten brukes nær fluorescerende lys, kan det oppstå ekstern interferens. FORSIKTIG: Skift batteriene bare med samme eller tilsvarende type. ADVARSEL: Fjernkontrollens knappebatteri inneholder kvikksølv. Ikke kast batteriet i avfallet. Avhend det som farlig avfall. ADVARSEL: Litiumbatterier bør gjenvinnes og ikke kasseres i det vanlige husholdningsavfallet. Kontakt lokale myndigheter for regler om avhending og gjenvinning i ditt område. Litiumbatterier bør aldri brennes de kan eksplodere. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (ni-cad, ni-mh, osv.) batterier. Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt, ikke ta av dekselet. Det finnes ingen deler som brukeren skal gjøre noe med inne i enheten. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale. Lynsymbolet indikerer at det finnes uisolert materiale inne i enheten. Kan forårsake elektrisk støt. Ikke ta av produktdekselet. Meningen med utropstegnet er å varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med apparatet. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene. 2. Ta vare på disse instruksjonene. 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette apparatet nær vann. 6. Rengjør kun med en tørr klut. 7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i samsvar med produsentens anvisninger. 8. Ikke installer enheten nær varmekilder som radiatorer, ovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 9. Beskytt kabelen slik at ingen tråkker på den. Pass også på at pluggene og utgangene fra apparatet ikke utsettes for belastninger. 10. Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. 11. Koble fra apparatet i tordenvær eller når det ikke brukes i lengre perioder. 12. Service skal bare utføres av kvalifisert servicepersonale. Det kreves service hvis apparatet er blitt skadet på noen måte, f.eks. at strømkabelen eller støpselet er skadet, at det er sølt væske på apparatet, at gjenstander har falt ned på apparatet eller at det har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt i gulvet. 1

12 FLERE ADVARSLER s 1. Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut, og det må ikke plasseres gjenstander med væske, f.eks. vaser, på apparatet. 2. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, f.eks. sollys, ild eller lignende. 3. Advarselsmerke finnes på bunnen av apparatet. 4. Merkeinformajon finnes på bunnen av apparatet. Tårnh rnhøyttaler MDF Egenskaper Bluetooth-tilkobling USB-port for lading av ipad, iphone og andre smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner Fjernkontroll med alle funksjoner Diskant- og basskontroll Digitalt volum Inkludert Kubehøyttaler, hus Kubehøyttaler, holder Kubehøyttaler, fot Fjernkontroll (batterier inkludert) 7 skruer Aux in-kabel (RCA) Bruksanvisning 2

13 INTRODUKSJON TOPPANEL 1. Spor for ipad/ iphone eller andre smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner. 2. Knapp for Bluetooth-indikator/ Vol- (volum) Bluetooth-indikator. Trykk for å senke volumet. 3. Indikator og tast for Standby-modus Trykk for å slå på/av strømmen til høyttaleren og valget Bluetooth/AUX in. 1) I Standby-modus trykker du en gang for slå på strømmen til høyttaleren 2) I Bluetooth- eller Aux-modus trykker du og holder inne i 2 3 sekunder for å slå av strømmen. 3) I Bluetooth- eller Aux-modus trykker du en gang for å veksle mellom Bluetooth og Aux in som kilde. 4. Knapp for Aux-indikator/Vol+ (volum) AUX in-indikator Trykk for å øke volumet. 3

14 BAKPANEL 1. USB-port for lading. 2. Aux in (ekstra inngang RCA type) L 3. Aux in (ekstra inngang RCA type) R 4. Strømbryter 5. AC strømkabel. 6. Lufthull 4

15 Fjernkontroll 1. STANDBY Trykk for å slå av/på strømmen til høyttaleren 2. Bluetooth Trykk for å aktivere Bluetooth-modus 3. Demp Trykk for å dempe volumet pluss på/av Langt trykk for å tilbakestille bass/diskant til standardnivå 4. Aux Trykk for å aktivere Aux in-modus 5. Bla bakover Trykk for å bla bakover i musikken på Bluetooth-enheten 6. Bla fremover Trykk for å bla fremover i musikken på Bluetooth-enheten 7. Start/Pause Trykk for start/pause Trykk og hold inne i 3 5 sekunder for Bluetooth paringsmodus 8. BASS+ Trykk for å øke høyttalerens bassnivå 9. BASS- Trykk for å minske høyttalerens bassnivå 10. TREB+ Trykk for å øke høyttalerens diskantnivå 11. TREB- Trykk for å minske høyttalerens diskantnivå 12. VOL- Trykk for å dempe volumet 13. VOL+ Trykk for å øke volumet 5

16 OPPSETT 1. Ta forsiktig ut høyttalerens hus og fot fra esken. 2. Ta ut de 7 skruene. 3. Juster de fire hullene på huset og foten. 4. Skru foten fast til huset ved hjelp av en skrutrekker. 5. Plasser høyttaleren slik at den står på gulvet. STRØM Sett støpselet inn i en stikkontakt med AC 230 V og still bryteren på baksiden av enheten i posisjonen ON for å slå på strømmen. Fjernkontroll 1. Skyv ut batteriholderen fra fjernkontrollens hus. (Press klaffen A mot midten først, se diagrammet). 2. Sett inn et 3V CR2025-batteri i batteriholderen. Pass på at polene plasseres riktig. Hvis batteriet plasseres feil, fungerer ikke fjernkontrollen. Avhend det gamle batteriet på korrekt måte. Ikke la det ligge slik at barn eller kjæledyr kan leke med det eller svelge det. 3. Batteriet kan eksplodere eller lekke hvis det behandles feil. Ikke prøv å lade eller demontere det. Ikke brenn det gamle batteriet. 4. Sett inn batteriholderen i batterirommet. Merk: Vennligst fjern alle batterier for hindre skader fra mulig batterilekkasje hvis enheten ikke skal brukes på lang tid. Bruk bare den angitte batteristørrelsen og -typen. Bruke fjernkontrollen til å betjene produktet Rett fjernkontrollen rett mot fjernkontrollsensoren (IR) på frontpanelet. Ikke plasser noen gjenstander mellom fjernkontrollen og systemet når du bruker enheten. 6

17 Bruke Bluetooth Bluetooth-enheten din (ipod/ipad/iphone eller smarttelefon, MP3-spiller, datamaskin osv.) må støtte A2DP Bluetooth-profilen for å matche denne tårnhøyttaleren. For nøyaktig informasjon om produktet, vennligst se bruksanvisningen for Bluetooth-enheten for detaljer om hvilke Bluetooth-profiler den støtter, og hvordan du stiller inn enhetens Bluetooth-modus for paring/søk/oppsett. 1. Trykk på strømknappen på enheten eller fjernkontrollen for å slå på høyttaleren, og trykk deretter på strømknappen på høyttaleren eller Bluetooth-knappen på fjernkontrollen for å velge Bluetooth-modus. Den blå indikatoren for Bluetooth-modus vil blinke, og det indikerer at Bluetooth-kildens modus er aktivert. 2. Trykk og hold inne Start/Pause på fjernkontrollen i 3 5 sekunder. Deretter hører du lydsignalet "DU" og det blå lyset blinker hurtig. Det betyr at enheten går over i paringsmodus. 3. Aktiver Bluetooth på avspillerenheten og søkt etter BTi60 og velg den.(passordet er 0000 dersom du blir spurt om det.) 4. Lydsignalet "DU" høres og det blå lyset slutter å blinke. Det betyr at paringen er fullført og at tilkoblingen er opprettet. 5. Nå kan du spille musikk fra din ipod/iphone eller mobiltelefon via Bluetooth tårnhøyttaleren. Juster volumet ved å bruke kontrollene på tårnhøyttaleren eller Bluetooth-enheten. 6. Den tidligere parede enheten (sjekk at Bluetooth er aktivert) kobler seg automatisk til tårnhøyttaleren når høyttaleren er slått på. 7. Hvis paringen ikke lykkes og det ikke opprettes en tilkobling, vennligst gjenta trinnene ovenfor. Merk: Når høyttaleren ikke brukes på lang tid, bør du slå den av. AUX IN Du kan nyte musikk fra tårnhøyttaleren når AUX in-kontakten er koblet til en ekstern audioenhet eller ipod, ipad Mini eller iphone 5. Koble en ende av AUX in-kabelen til audioutgangene på den eksterne audioenheten (ipod/iphone/ipad, TV, videospiller, DVD-spiller, MP3-spill, kassettspill, MiniDisc-spiller osv.). Koble den andre enden av kabelen til AUX in-kontakten på høyttalerens bakpanel. Se tilkoblingsalternativer på bildet nedenfor. AUX-funksjonen er nå klar til bruk. Trykk på STANDBY-knappen på fjernkontrollen for å slå på enheten når tilkoblingsprosessen over er fullført. Trykk på AUX-knappen på fjernkontrollen eller trykk på strømknappen på enheten for å velge AUX-funksjonen. Da lyser den grønne Aux LED-lampen. Lyden fra den eksterne audioenheten kan nå høres via tårnhøyttaleren. Slå på audioenheten og avspill musikk på den som vanlig. Trykk på VOL+/-, BASS+/- eller TREB-/+ på høyttaleren for å justere lyden. Koble fra AUX in-kabelen dersom den ikke skal brukes i en lengre periode og slå av tårnhøyttaleren. 7

18 USB-port (USB-kabel inkludert) USB-port, støtter ikke mediefunksjoner. USB uteffekt DC 5 V 2,1 A. USB-port design bare for batterilader for alle Apple mediespillere og smarttelefoner. Enheten inkluderer kabel som er kompatibel med alle Apple mediespillere, LG Samsung. Motorola. Nokia, Sony Ericsson og Black Berry smarttelefoner Sikkerhetsinstrukser 1. Koble utstyret fra strømuttaket når det ikke er i bruk og før rengjøring. 2. Ikke spill musikk med overdrevent høyt volum. Det kan føre til skader på hørselen og/eller utstyret. 3. Ikke bruk dette utstyret i våte eller fuktige omgivelser. Stell og vedlikehold 1. Koble alltid fra utstyret fra strømuttaket før rengjøring. 2. Rengjør utstyret med en myk, fuktig og lofri klut. 3. Ikke bruk slipemidler eller sterke rengjøringsmidler. SPESIFIKASJONER Strømforsyning Høyttalerenheter Effekt AC 230 V/50 Hz 2 stk. 1" tweeter-høyttalere 2 stk. 4" hovedhøyttalere 1 stk. 5,25" subwoofer-høyttaler 2 15 W W MERK: Som følge av kontinuerlige forbedringer kan produktets design og spesifikasjoner variere noe fra den enheten som er vist på pakningen. Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret bør ikke kasseres som husholdningsavfall når det er uttjent. Det finnes egne innsamlingssystemer for gjenvinning i EU og EØS. For mer informasjon, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. 8

19 Gulvhøjtaler Brugervejledning Model Nr.:BTi60 (ipad/iphone/ipod ikke inkl.) LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING INDEN DU BETJENER UDSTYRET OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE.

20 ADVARSEL OG SIKKERHEDSREGLER WARNING: For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. ADVARSEL: Brug af denne enhed i nærheden af fluorescerende lys kan medføre fjerninterferens. ADVARSEL: Udskift kun batterierne med samme eller tilsvarende type. ADVARSEL: Fjernkontrollens lithium batteri indeholder kviksølv. Må ikke lægges i husholdningsaffaldet. Bortskaffes som farligt affald. ADVARSEL: Lithium batterier skal genbruges og ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder vedr. bortskaffelse eller genbrug i dit område. De må aldrig antændes, idet de kan eksplodere. Bland ikke alkaline, standard (kul-zink), eller genopladelige (ni-cad, ni-mh, etc) batterier. ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fjern ikke dækslet (eller bagklædningen). Der er ingen brugeranvendelige dele i enheden. Henvis service til kvalificerede serviceteknikere.. Lynsymbolet indikerer ikke-isoleret materiale i enheden. Kan medføre elektrisk stød. Fjern ikke produktets dæksel.. Udråbstegnet er beregnet til at gøre brugeren opmærksom på vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner (serviceeftersyn) i den litteratur, der følger med udstyret. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Vær opmærksom på alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som fx. radiatorer eller andre varmekilder, ovne, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der frembringer varme. 9. Beskyt ledningen mod at blive trådt på eller klemt især ved stikkene samt det sted, hvor de kommer ud af apparatet Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. 11. Træk stikket ud af apparatet under tordenvejr, eller hvis det ikke er i brug i længere perioder Henvis al service til kvalificerede serviceteknikere. Serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på en eller anden måde som fx. hvis ledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske, eller genstande er faldet ned i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 1

21 YDERLIGERE ADVARSLER 1. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller tilstænkning, og væskefyldte genstande som fx. vaser, må ikke anbringes på apparatet. 2. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som fx. solskin, ild el. lign. 3. Markering af advarsler er placeret i bunden af apparatet. 4. Markering af oplysninger er placeret i bunden af apparatet.. s MDF Gulvhøjtaler Karakteristika Bluetooth forbindelse 2 x diskanthøjtalere, 2 x full-range højtalere og 1 x indbygget subwoofer Aux-in jackstik fra bagsiden (RCA) Indbygget AC strømkabel USB port til opladning af ipad, iphone og andre smart phones, tablet computere Full-Function fjernkontrol Diskant og bas kontrol Digitalt volumen Bluetooth Connectivity USB Port to charge ipad, iphone and other smart phones, tablet computers Full-Function Remote Control Treble and Bass control Digital Volume 2x tweeters,2 x full range speakers and 1x built-in subwoofer speaker Auxiliary in Jack from the back (RCA) Built-in AC power cable s Inklusive Kubus højtalerkabinet Kubus højtalerholder Kubus højtalerbase Fjernkontrol (batterier medfølger) 7 stk. skruer Aux i kabel (RCA) Brugervejledning 2

22 INTRODUKTION TOP PANEL 1. Rille til fastholdelse af ipad/ iphone eller andre smart phones, tablet computere. 2. Bluetooth Indikator ator/ Vol(Volume (Volumen) - Knap Bluetooth indikator. Tryk for at nedsætte lydstyrken 3. Indikator og knap for Standby/Modus Tryk for at tænde for højtaleren Power On og Off & Bluetooth/AUX valg. 1) I Standby modus tryk en gang for at TÆNDE for gulvhøjtaleren 2) I Bluetooth eller Aux modus tryk og hold i 2-3 sek. for at SLUKKE for gulvhøjtaleren. 3) I Bluetooth eller Aux modus tryk en gang for at skifte mellem Bluetooth og Aux. 4. Aux-indikator/Vol(volume) + knap AUX-in indikator Tryk for at øge lydstyrken. 3

23 BAG PANEL 1. USB port for opladning. 2. Aux-in (Auxiliary input RCA type) Venstre 3. Aux-in (Auxiliary input RCA type) Højre 4. Hovedafbryder 5. AC strømkabel. 6. Luftindtag 4

24 Fjernkontrol 1. STANDBY Tryk for at slukke/tænde for højtaleren 2. Bluetooth Tryk for at skifte til Bluetooth modus 3. Mute Tryk en gang for at dæmpe lydstyrken On & Offf Tryk længe for at genindstille Bas/Diskant til Fladt niveau 4. Aux Tryk for at skifte til Aux-in modus. 5. Skip Backward Tryk for at rulle musikken tilbage på Bluetooth udstyret 6. Skip Forward Tryk for at rulle musikken fremad på Bluetooth udstyret 7. Play/Pause Tryk for Play/ Pause Tryk og hold i 3-5 sek. for Bluetooth parring modus 8. BASS+ Tryk for at øge basniveauet fra højtaleren 9. BASS- Tryk for at sænke basniveauet fra højtaleren 10. TREB+ Tryk for at øge diskantniveauet fra højtaleren 11. TREB- Tryk for at sænke diskantniveauet fra højtaleren 12. VOLUME- Tryk for at sænke lydniveauet 13. VOLUME+ Tryk for at øge lydniveauet 5

25 INDSTILLING 1. Tag forsigtigt højtalerkabinet og base ud af emballagen. 2. Tag de 7 skruer ud. 3. Juster de fire huller i kabinet og base. 4. Skru basen på kabinettet ved hjælp af en skruetrækker. 5. Anbring højtaleren på gulvet. STRØM Indsæt stikket i AC 230V strømtilslutningen og afbryderen på bagsiden af enheden til ON position for at tænde for strømmen. Fjernkontrol 1. Tag batteriholderen ud af fjernkontrollen (Skub først tab A mod midten, se diagrammet). 2. Isæt et 3V CR2025 batteri i batteriholderen, vær opmærksom på polariteten. Hvis batteriet ikke er isat korrekt, kan fjernkontrollen ikke fungere. Bortskaf det brugte batteri korrekt. Lad det ikke ligge og flyde, hvor dit barn eller kæledyr kan lege med det eller sluge det. 3. Batteriet kan eksplodere eller lække, hvis det bliver mishandlet. Forsøg ikke at genoplade det eller adskille det. Bortskaf ikke det brugte batteri i ild. 4. Sæt batteriholderen på plads i batterirummet. NB: Fjern alle batterier for at forhindre beskadigelse ved eventuel batteri lækage, såfremt enheden ikke skal anvendes i længere tid. Brug kun den specificerede batteristørrelse og type. Brug af fjernkontrollen til at betjene produktet Sigt med fjernkontrollen direkte mod fjernkontrol sensoren (IR) på frontpanelet. Sæt ikke genstande mellem fjernkontrollen og systemet, mens du betjener enheden.. 6

26 Brug af Bluetooth Dit Bluetooth udstyr (ipod/ipad/iphone eller Smart phone, MP3 afspiller, computer, etc.) skal understøtte A2DP Bluetooth profilen for at matche denne gulvhøjtaler. For nøjagtige oplysninger om dit produkt henvises til din Bluetooth brugervejledning for detaljer om de Bluetooth profiler, det understøtter., og hvordan man indstiller udstyrets Bluetooth parring/søgning/indstilling modus. 1. Tryk på afbryderknappen på enheden eller fjernkontrollen for at tænde for højtaleren og tryk derefter på afbryderknappen på højtaleren eller Bluetooth tasten på fjernkontrollen for at vælge Bluetooth modus, den blå indikator for Bluetooth modus vil lyse, hvilket indikerer at Bluetooth modus fungerer. 2. Tryk på og hold Play/Pause på fjernkontrollen i 3-5 sek., der lyder et DU signal, og det blå lys vil blinke hurtigt, hvilket betyder, at enheden går i parrings modus. 3. Aktiver Bluetooth på afspilningsudstyret og søg BTi60 og vælg.( 0000 Password, hvis det kræves) 4. DU lyden vil dukke op, og det blå lys vil standse med at blinke, hvilket betyder, at parringen er færdig og tilsluttet.. 5. Du kan nu afspille musik fra din ipod/iphone eller mobiltelefon gennem Bluetooth gulvhøjtaleren. Juster lyden ved at justere kontrollen på gulvhøjtaleren eller Bluetooth udstyret. 6. Det tidligere parrede udstyr (sørg for at Bluetooth er tændt) vil automatisk tilslutte til gulvhøjtaleren, når højtaleren er tændt.. 7. Hvis parringen og tilslutningen er mislykket, gentag de ovenstående trin. NB: Hvis højtaleren ikke er i brug i længere tid bør den slukkes. AUX-IN Du kan nyde musikken fra gulvhøjtaleren, når Aux-in jackstikket er tilsluttet til det eksterne audio udstyr eller ipod, ipad Mini eller iphone 5th. Tilslut den ene ende af Aux-in kablet til Audio Output jacks på din auxiliary lydkilde (ipod/iphone/ipad, TV, VCR, DVD Player, MP3 player, Kassette Deck, Mini Disc Afspiller, etc,), tilslut den anden ende af Aux-in stikket på gulvhøjtalerens bagpanel, der henvises til tilslutningsmulighederne som billedet herunder, auxiliary funktionen er parat til brug. Tryk på STANDBY tasten på fjernkontrollen for at tænde for enheden, når tilslutningsprocessen som beskrevet ovenfor er færdiggjort. Tryk på AUX tasten på fjernkontrollen eller tryk på tænd tasten på enheden for at vælge AUX funktionen, de Grønne Aux LED tænder. Lyden fra auxiliary kilden høres gennem dette systems højtalere. Tænd for dit audio udstyr og afspil dit audio udstyr som sædvanlig. Tryk på VOLUME+/-, BASS+/- eller TREBLE-/+på gulvhøjtaleren for at justere lydeffekt niveauet. Afmonter Aux-in kablet, hvis det ikke skal bruges i længere tid og sluk for gulvhøjtaleren. 7

27 USB port(usb kabel medfølger lger) USB port, understøtter ikke media funktioner USB strøm output DC5v 2.1A. USB port kun beregnet for alle Apple media afspillere & smart phone batterioplader. Enheden omfatter kabel, der er kompatibelt med alle Apple media afspillere, LG Samsung. Motorola. Nokia, Sony Ericsson samt Black Berry smart phone Sikkerhedsinstruktioner 1. Træk udstyrets stik ud af strømudtaget, når det ikke er i brug og inden rengøring. 2. Afspil ikke musik ved overdrevne lydstyrker, idet der kan ske beskadigelse af høreevne og/eller udstyr.. 3. Brug ikke dette udstyr i våde eller fugtige omgivelser. Behandling og vedligeholdelse 1. Afbryd altid udstyret fra strømforsyningen inden rengøring. 2. Rengør udstyret med en blød, fugtig og fnullerfri klud. 3. Brug ikke slibende eller krasse rengøringsmidler. SPECIFIKATIONER Strømtilslutning AC 230V/50Hz 2x1" diskanthøjtalere Højtalerenheder 2 4" full range højtalere "sub-woofer højtaler Strøm output 2 15W W NB: Som et resultat af løbende forbedringer kan design og specifikationer af dette produkt variere en smule fra den enhed, der er illustreret på emballagen. Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes efter dets levetid separat fra dit husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer for genbrug i EU. For yderligere information kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, hvor du købte produktet. 8

28 Tornikaiutin Käytt yttöohje Mallinro: BTi60 (ipad/iphone/ipod ei sisälly toimitukseen) LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄÄSTÄ OHJE VASTAISEN VARALLE.

29 VAROITUKSET JA VAROTOIMET VAARA:Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta sateeseen tai kosteudelle alttiiksi. VAARA: Laitteen käyttö loistelamppujen lähellä saattaa aiheuttaa häiriöitä. VAROITUS: Vaihda paristot vain samanlaisiin tai vastaaviin paristoihin. VAARA:Kaukosäätimen nappiparisto sisältää elohopeaa. Älä laita sitä roskiin. Hävitä vaarallisena jätteenä. VAARA:Litiumparistot tulee kierrättää eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä kunnan viranomaisiin saadaksesi hävitys- tai kierrätysohjeita. Paristoja ei saa milloinkaan polttaa, sillä ne voivat räjähtää. Älä sekoita keskenään tavallisia sinkkihiili-, alkali-, tai ladattavia (nikkeli-kadmium, NiMh, jne.) paristoja. Vaara: Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä poista laitteen kantta (tai takalevyä). Sisäpuolella ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jätä huolto valtuutetuille huoltoliikkeille. Salama osoittaa, että laitteen sisällä on eristämätöntä materiaalia. Saattaa aiheuttaa sähköiskun. Älä poista tuotteen koteloa. Huutomerkin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio laitteen mukana toimitettuihin käyttö- ja kunnossapito-ohjeisiin. TÄRKEIT RKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden lähistöllä. 6. Puhdista vain kuivalla kankaalla. 7. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Suorita asennus valmistajan ohjeita noudattaen.älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen, esim. lämpöpatterit ja muut lämmityslaitteet, uunit, keittimet tai muut lämpöä tuottavat laitteet (mukaan lukien vahvistimet). 8. Älä jätä virtajohtoa kulkuväylälle tai puristuksiin varsinkaan pistokkeiden ja pistorasioiden läheltä ja kohdasta, jossa se tulee ulos laitteesta. 9. Käytä vain valmistajan suosittelemia liitäntälaitteita/lisävarusteita. 10. Irrota laite pistorasiasta ukonilman ajaksi tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 11. Jätä kaikenlainen huolto valtuutetuille huoltoliikkeille. Huolto on tarpeen, jos laite on vaurioitunut jollakin tavalla, esimerkiksi virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, nestettä on roiskunut tai muita esineitä on kaatunut laitteen päälle, tai laite on ollut sateessa tai alttiina kosteudelle, tai laite ei toimi normaalisti, tai se on pudonnut. 1

30 MUITA VAROITUKSIA s 1. On huolehdittava, ettei laitteeseen pääse tippumaan tai roiskumaan nestettä eikä laitteen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten vaaseja. 2. Paristoa ei saa jättää alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteeseen, avotulen läheisyyteen tms. 3. Varoitusmerkki sijaitsee laitteen pohjassa. 4. Laitekilpi sijaitsee laitteen pohjassa. MDF-tornikaiutin s Ominaisuudet Bluetooth-liitettävyys USB-liitin ipadin, iphonen ja muiden älypuhelinten, taulutietokoneiden lataamiseen Täystoiminen kaukosäädin Diskantin ja basson säätö 2x diskantti, 2x kokoäänialueen kaiutinta ja 1x sisäänrakennettu subwoofer-kaiutin Aux in -lisälaiteliitin takana (RCA) Sisäänrakennettu virtajohto Toimituksen sisält ltö Kuutiokaiuttimen runko Kuutiokaiuttimen pidin Kuutiokaiuttimen jalusta Kaukosäädin (paristot mukana) 7 kpl ruuveja Aux in -johto (RCA) Käyttöohje 2

31 JOHDANTO YLÄPANEELI 1. Syvennys ipad/ iphone tai muita älypuhelimia, taulutietokoneita varten. 2. Bluetooth-ilmaisin/ Vol- (Äänenvoimakkuus) painike Bluetooth-ilmaisin. Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta. 3. Valmiustilan ilmaisin ja painike Painamalla kytketään kaiuttimen virta päälle ja pois päältä sekä Bluetooth/AUX in -valinta. 1) Valmiustilassa painamalla kerran kytket virran päälle tornikaiuttimeen 2) Bluetooth- tai Aux-tilassa paina ja pidä alhaalla 2-3 sekuntia, jotta virta katkeaa. 3) Bluetooth- tai Aux-tilassa painamalla kerran vaihdat Bluetooth- ja Aux in -lähteen välillä. 4. Aux-ilmaisin/Vol+ (äänenvoimakkuus) painike AUX in -ilmaisin Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta. 3

32 TAKAPANEELI 1. USB-liitin latausta varten. 2. Aux in -tulo (RCA-tyypin lisätulo) vasen 3. Aux in -tulo (RCA-tyypin lisätulo) oikea 4. Päävirtakytkin 5. Virtajohto 6. Ilmareikä 4

33 Kaukosää äädin 1. VALMIUSTILA Painamalla kytket tornikaiuttimen virran pois tai päälle 2. Bluetooth Painamalla vaihdat Bluetooth-tilaan. 3. Mykistys Painamalla kerran äänen vaimennus kytkeytyy päälle ja pois päältä. Pitkä painallus palauttaa basson/diskantin normaalitasoon 4. Aux Painamalla vaihdat Aux in -tilaan. 5. Siirry taaksepäin Painamalla siirryt Bluetooth-laitteen soitossa taaksepäin 6. Siirry eteenpäin Painamalla siirryt Bluetooth-laitteen soitossa eteenpäin 7. Toista/Tauko Toisto-/taukopainike. Painamalla alas 3-5 sekunniksi pääset Bluetooth-laiteparin muodostukseen 8. BASS+ Painamalla lisäät kaiuttimen basson voimakkuutta. 9. BASS- Painamalla vähennät kaiuttimen basson voimakkuutta. 10. TREB+ Painamalla lisäät kaiuttimen diskantin voimakkuutta. 11. TREB- Painamalla vähennät kaiuttimen diskantin voimakkuutta. 12. VOLUME- Painamalla vähennät äänenvoimakkuutta. 13. VOLUME+ Painamalla lisäät äänenvoimakkuutta. 5

34 ASENNUS 1. Ota tornin runko ja jalusta varovasti pois laatikosta. 2. Ota esiin 7 ruuvia. 3. Linjaa rungon ja jalustan neljä reikää kohdalleen. 4. Ruuvaa jalusta runkoon ruuvitaltan avulla. 5. Aseta kaiutin seisomaan lattialle. VIRTA Liitä pistotulppa 230 V verkkovirtaan ja kytke virta päälle laittamalla laitteen takana oleva kytkin ON -asentoon. Kaukosää äädin 1. Liu'uta pariston pidin pois kaukosäätimestä. (Työnnä liuskaa "A" ensin keskustaa kohti, ks. kuva). 2. Laita yksi 3 V:n CR2025 paristo pariston pitimeen napaisuusmerkintä huomioiden. Jos paristo asetetaan väärin, kaukosäädin ei toimi. Hävitä vanha paristo asianmukaisesti. Älä jätä sitä lojumaan paikkaan, josta lapsi tai lemmikkieläin voi löytää ja nielaista sen. 3. Paristo saattaa räjähtää tai vuotaa, jos sitä käsitellään väärin. Älä yritä purkaa tai varata sitä uudelleen. Älä hävitä vanhaa paristoa polttamalla. 4. Työnnä pariston pidin paristolokeroon. Huom: Poista kaikki paristot vaurioiden tai vammojen estämiseksi mahdollisen paristovuodon takia, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä vain määritellyn kokoista ja tyyppistä paristoa. Kaukosäätimen käyttö tuotteen kanssa Suuntaa kaukosäädin suoraan laitteen etupaneelissa olevaan infrapuna-anturiin. Älä laita mitään esineitä kaukosäätimen ja laitteen välille laitetta käytettäessä. 6

35 Bluetoothin käytt yttö Oman Bluetooth-laitteesi (ipod/ipad/iphone tai älypuhelin, MP3-soitin, tietokone, jne.) täytyy tukea A2DP Bluetooth-profiilia, jotta se soveltuu tälle tornikaiuttimelle. Katso oman Bluetooth-laitteesi tarkempia tietoja sen käyttöoppaasta, ts. mitä Bluetooth-profiileja se tukee ja kuinka tehdään Bluetooth-laitepari, haku ja asennus. 1. Paina laitteen tai kaukosäätimen virtapainiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle, ja paina sitten kerran kaiuttimen virtapainiketta tai kaukosäätimen Bluetooth-painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan, jolloin Bluetooth-tilan sininen ilmaisin vilkkuu osoittaen, että Bluetooth-lähde on päällä. 2. Paina kaukosäätimen toisto/taukopainike alas 3-5 sekunniksi, jolloin kuuluu DU -merkkiääni ja sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti, mikä tarkoittaa, että laite siirtyy laiteparin muodostukseen. 3. Aktivoi soittimen Bluetooth ja hae BTi60:tä ja valitse se.(salasana on 0000 tarvittaessa) 4. DU -merkkiääni kuuluu ja sininen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, mikä tarkoittaa, että laitepari on valmiina ja yhdistetty. 5. Nyt voit toistaa musiikkia ipodista/iphonesta tai matkapuhelimesta Bluetooth-tornikaiuttimen kautta. Säädä äänenvoimakkuutta tornikaiuttimen tai Bluetooth-laitteen säätimillä. 6. Aiemmin laitepariksi asetettu laite (varmista, että Bluetooth on kytketty päälle) kytkeytyy automaattisesti tornikaiuttimeen, kun virta kytketään kaiuttimeen. 7. Jos laiteparin muodostus epäonnistui, toista yllä olevat toimet. Huom: Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, kytke virta pois päältä. AUX IN Voit nauttia tornikaiuttimesta tulevasta musiikista, kun AUX in -liitin on kytketty ulkoiseen äänilaitteeseen tai ipodiin, ipad Miniin tai iphone 5:een. Liitä AUX in -johdon toinen pää toisen äänilaitteen lähtöliittimiin (ipod/iphone/ipad, TV, videonauhuri, DVD-soitin, MP3-soitin, kasettinauhuri, MiniDisc-soitin, jne.), liitä AUX in -liittimen toinen pää tornikaiuttimen takapaneeliin alla olevan kuvan mukaisesti, ja lisälaite on käyttövalmis. Painamalla kaukosäätimen STANDBY-painiketta kytket virran laitteeseen, kun yllä olevat kytkennät on tehty. Valitse AUX-toiminto painamalla kaukosäätimen AUX-painiketta tai laitteen virtapainiketta, jolloin vihreä Aux LED-merkkivalo syttyy. Lisälaitteen ääni tulee kuulumaan järjestelmän kaiuttimista. Kytke äänilaite päälle, ja käytä äänilaitetta tavalliseen tapaan. Säädä äänitasoa painamalla tornikaiuttimen painikkeita VOLUME+/-, BASS+/- tai TREBLE-/+. Irrota AUX in -johto, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, ja katkaise virta tornikaiuttimesta. USB-liitin (USB-johto mukana) USB-liitin ei tue mitään tietovälinetoimintoa. USB:n virtalähtö on DC 5 V 2,1 A. USB-liitin on tarkoitettu vain kaikkien Applen mediasoitinten ja älypuhelinten akkuvaraajia varten. Laitteen mukana toimitettu johto voi olla yhteensopiva kaikkien Applen mediasoitinten, LG, Samsung Motorola, Nokia, Sony Ericsson ja Black Berry -älypuhelinten kanssa. 7

36 Turvallisuusohjeet 1. Irrota laite sähköverkosta, kun se ei ole käytössä ja ennen sen puhdistamista. 2. Älä soita musiikkia liian kovalla voimakkuudella, sillä se saattaa vaurioittaa kuuloa tai laitteistoa. 3. Älä käytä laitetta märässä tai kosteassa ympäristössä. Hoito ja kunnossapito 1. Irrota aina laite pistorasiasta ennen puhdistusta. 2. Puhdista laite pehmeällä, kostealla, nukkaamattomalla kankaalla. 3. Älä käytä hankaavia tai vahvoja puhdistusaineita. TEKNISET TIEDOT Virtalähde Kaiutinyksiköt Lähtöteho AC 230 V/50 Hz 2x1" diskanttikaiutin 2 4" kokoäänialueen kaiutin 1 5,25" subwoofer-kaiutin 2 15 W W HUOM: Jatkuvan kehitystyön takia tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat hieman poiketa pakkauksessa kuvatusta laitteesta. Tämä merkki tuotteessa tai ohjeessa tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä sähkö- ja elektroniikkalaite on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä. EU:ssa on erilliset keräysjärjestelmät kierrätystä varten. Ota lisätietoja varten yhteys oman maasi viranomaiseen tai siihen jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. 8

37 Tower Speaker Instruction Manual Model No.:BTi60 (ipad/iphone/ipod not included) READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE APPLIANCE,AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE.

38 WARNING AND PRECAUTIONS WARNING: To prevent fire or shock hazards, do not expose this unit to rain or moisture. WARNING: Use of this unit near fluorescent lighting may cause remote interference. CAUTION: Replace batteries only with the same or equivalent type WARNING: The remote control s button cell battery contains mercury. Do not put in the trash. Dispose of as hazardous waste. WARNING: Lithium batteries should be recycled and not disposed of in normal household waste. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area. They should never be incinerated as they might explode. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries. Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The lightning flash indicates non insulated material within the unit. May cause an electric shock. Do not remove product covering. The exclamation point is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. Read these Instructions. 2. Keep these Instructions. 3. Heed all Warnings. 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near water. 6. Clean only with a dry cloth. 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer s instructions. 8. Do not install near any heat sources such as radiators and other heating sources, stoves, cookers or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs and the point where they exit from the apparatus. 10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. 12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or the plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. 1

39 ADDITIONAL WARNINGS s 1. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus. 2. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like 3. Caution marking is located at the bottom of apparatus. 4. The marking information is located at the bottom of apparatus. Tower MDF Speaker Features Bluetooth Connectivity USB Port to charge ipad, iphone and other smart phones, tablet computers Full-Function Remote Control Treble and Bass control Digital Volume 2x tweeters,2 x full range speakers and 1x built-in subwoofer speaker Auxiliary in Jack from the back (RCA) Built-in AC power cable s Included Cube Speaker body Cube Speaker holder Cube Speaker base Remote control (batteries included) 7pcs Screws Aux in cable (RCA) Instruction manual 2

40 INTRODUCTION TOP PANEL 1. Groove to hold ipad/ iphone or other smart phones, tablet computers. 5. Bluetooth Indicator/ Vol(Volume) - Button Bluetooth indicator. Press to decrease volume. 2. Indicator and Key for Standby/Mode Press to turn the speaker Power On and off & Bluetooth/AUX in selection. 1) Under power Standby mode press one to power ON the tower speaker 2) Under Bluetooth or Aux mode press and hold for 2-3 seconds to switch tower power OFF. 3) Under Bluetooth or Aux mode press one for switch between Bluetooth and Aux in source. 3. Aux Indicator/Vol(volume) + Button AUX in indicator 3

41 BACK PANEL 1. USB port for charging. 2. Aux in (Auxiliary input RCA type) L 3. Aux in (Auxiliary input RCA type) R 4. Main power switch 5. AC power cable. 6. Air Hole 4

42 Remote Control 1. STANDBY Press to turn the tower Power off or on 2. Bluetooth Press to switch to Bluetooth mode 3. Mute ress one to mute the volume on & Off Long press to Reset Bass/Treble to Flat level 4. Aux Press to switch to Aux in mode. 5. Skip Backward Press to skip backward the music on Bluetooth device 6. Skip Forward Press to skip forward the music on Bluetooth device 7. Play/Pause Press to Play/ Pause Press and hold 3-5 second for Bluetooth pairing mode 8. BASS+ Press to increase the level of Bass output from the speaker 9. BASS- Press to decrease the level of Bass output from the speaker 10. TREB+ Press to increase the level of Treble output from the speaker 11. TREB- Press to decrease the level of treble output from the speaker 12. VOLUME- Press to decrease the volume 13. VOLUME+ Press to increase the volume 5

43 SETUP 1. Take out the tower body and tower base carefully from the box. 2. Take out the 7 screws. 3. Align the four holes on the body and base. 4. Screw the base into the body by using a screw driver. 5. Place the speaker so it s standing on the floor. POWER Insert plug into AC 230V mains power and switch on the back of unit to the ON position to Turn on mains power. Remote 1. Slide out the battery holder from the remote control case. (Push tab A towards the middle first, see diagram). 2. Place one 3V CR2025 battery into the battery holder, observing the polar marking. If the battery is placed incorrectly, the remote control will not work. Dispose of the old battery properly. Do not leave it lying around where your child or pet could play with or swallow it. 3. Battery may explode or leak if it is mistreated. Do not attempt to recharge it or disassemble it. Do not dispose of the old battery in a fire. 4. Insert the battery holder into the battery compartment. Note: Please remove all the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage if the unit will not be used for a long period of time. Use only the specified size and type of battery. Using the Remote control to operate the product Aim the remote control directly at remote control sensor (IR) on the front panel. Don t put any objects between the remote control and the system while operating the unit. 6

44 Using Bluetooth Your Bluetooth device (ipod/ipad/iphone or the Smart phone, MP3 player, computer, etc) must support the A2DP Bluetooth profile to match this tower speaker. For accurate information about your product, please refer to your Bluetooth device s manual book for details on the Bluetooth profiles it supports, and how to set the device s Bluetooth pairing/searching/setup mode. 1. Press the Power button on the unit or remote control to switch on the speaker, and then press one the Power button on the speaker or Bluetooth button on the remote control to select the Bluetooth mode, the blue indicator of the Bluetooth mode will flash, which indicates Bluetooth source mode is effective. 2. Press and hold the Play/Pause on remote control 3-5 second, will listen the DU sound signal and blue light will flash quickly, it meaning the unit going to pairing mode. 3. Activate the Bluetooth on player device and search BTi60 and select.( 0000 Password, if request) 4. The DU sound will pop up and blue light will stop flashing, it meaning pairing complete and connect. 5. Now you can play music from your ipod/iphone or mobile phone through the Bluetooth tower speaker. Adjust the volume by adjusting the control on the tower speaker or the Bluetooth device. 6. The previously paired device (make sure the Bluetooth is switched on) will auto connect to the tower speaker once the speaker is powered on. 7. If the pairing is unsuccessfully and connecting, please repeating the above steps.note: When it is not being used for a long period of time, please turn off the speaker. AUX IN You can enjoy the music from the tower speaker when the AUX in jack is connected to the external audio device or ipod, ipad Mini or iphone 5th. Plug one side of the AUX in cable to the Audio Output jacks of your auxiliary sound source (ipod/iphone/ipad, TV, VCR, DVD Player, MP3 player, Cassette Deck, Mini Disc Player, etc,), plug the other side of the AUX in socket on the back panel of the tower speaker, refer to the connection options as below image, the auxiliary function is ready now for using. Press the STANDBY button on the remote control to power on the unit when the connecting process as above is finished. Press the AUX button on the remote or press the power button on the unit to select AUX function, the Green Aux LED lights up. The sound from the auxiliary source will be heard through the speakers of this system. Switch on your audio device, play your audio device as usual. Press the VOLUME+/-, BASS+/- or the TREBLE-/+ on the tower speaker to adjust the sound effect level. Please remove the AUX in cable if it is not going to be used for a long time and switch off the tower speaker. 7

Högtalare med stativ bruksanvisning

Högtalare med stativ bruksanvisning Högtalare med stativ bruksanvisning Modell BTi70 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTTILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV. VARNING

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Bluetooth-høyttaler Modell nr.: BTi35

Bluetooth-høyttaler Modell nr.: BTi35 Bluetooth-høyttaler Modell nr.: BTi35 Vennligst les hele bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. SIKKERHETSINFORMASJON Hensikten med disse forholdsreglene er å sørge for bruker-

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

itower høyttaler med trekabinett

itower høyttaler med trekabinett itower høyttaler med trekabinett Modell nummer: Dti-100 BRUKSANVISNING (ipod/iphone er ikke inkludert) LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER PRODUKTET. TA VARE PÅ DEN FOR SENERE BRUK INNHOLD INNHOLD

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Golvhögtalare Modell.: DTi150/DTi150W (iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej)

Golvhögtalare Modell.: DTi150/DTi150W (iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Golvhögtalare Modell.: DTi150/DTi150W (iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Meningen med

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Dockningshögtalare med Bluetooth

Dockningshögtalare med Bluetooth Dockningshögtalare med Bluetooth Modell.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Music Box One. Kjære kunde

Music Box One. Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

manual Mini drone Item: 50099

manual Mini drone Item: 50099 manual Mini drone Item: 50099 EN NO SV ENGLISH Start Batteries Start by charging the drone. Connect the charging cable to the drone and a computer or a USB charger. The charging cable s LED will shine

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2022

Bruksanvisning DOOME BTS2022 Bruksanvisning DOOME BTS2022 Innhold 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Sammenkoble høyttalerne 08 Bluetooth BTS2022 09 Bruk med ipod/mp3-spiller 10 Bruk med

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Bruksanvisning Norsk iphone/ipod ikke inkludert jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Viktige sikkerhetsanvisninger Vennligst les de følgende advarsler før bruk: 1. Les disse anvisningene.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer