TALE PÅ TJUEÅRSJUBILEET FOR HØGSKOLEN I HEDMARK 18. SEPTEMBER 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TALE PÅ TJUEÅRSJUBILEET FOR HØGSKOLEN I HEDMARK 18. SEPTEMBER 2014."

Transkript

1 Karin Sveen: TALE PÅ TJUEÅRSJUBILEET FOR HØGSKOLEN I HEDMARK 18. SEPTEMBER Lesing er et langsomt og fredelig gjøremål, og så sindig som hedmarkingen er, skulle en tro han var den første til å finne fram ei bok og sette seg til å studere, men han blir brydd ved tanken og slår den ofte fra seg, ja, han er rask i vendinga til å slå den fullstendig fra seg, han vil ikke ha noen over seg, som lekser opp slikt, og grunner kan en ha. Kjære jubilanter, mange av oss har ei rem av den samme huden, og fortellinga om dette går langt tilbake og fører oss til Elverum, og derfor feirer vi dagen på historisk grunn. Senhøstes 1729 kommer den lærde og driftige Morten Leigh fra Stavanger til prestegården i Leiret som nytilsatt prost. Når han den iskalde 3. søndagen i advent holder sin tiltredelsespreken, står snøføyka inn gjennom veggene i det falleferdige Herrens hus. Herr Morten går derfor straks i gang med å få bygd ei ny kirke, og den står her stadig. Når han som hører det lokale tungemålet, går han rett hjem til prestegården og skriver en opptegnelse over Elverums-dialekta, en skatt som fortsatt er å finne på Nasjonalbiblioteket. Morten Leigh blir snart utnevnt til sogneprest og dét i et prosti som omfattet både Hedemarken og Østerdalen. I sin iver etter å møte sine sognebarn fartet han fylket rundt i en elegant doning og kjørte så merra ho skrek, sa folk. Hva han så på turene sine, var neppe oppløftende: «Fattigfolcks bedste Næringsmiddel ere deres Quæg, saa at de haver noget Melch til deres Barchebrød». Mens barnerike familier holdt til i «en eenlig stue», kunne gårdene i Elverum holde seg med tre staselige tømmerhus, ei østerdalsstue, ei høgstue og ei tredje stue med høyloftet sal. Om dette mente Morten: «Elverumssogningerne ere hengivne til vanité i deres kledebon og bygninger!» Morten Leigh tilhørte en av Stavangers fornemste familier, men også den mest opplyste. Faren hans var rektor på Stavanger Katedralskole, og her i Elverum etablerte Morten sjøl seg med et bibliotek på 200 bøker. I Morten Leigh kom opplysningstida til Hedmark, og i Elverum kunne bare en håndfull kondisjonerte lese og skrive, en skogeier, bonde eller premierløytnant ved skiløperkompaniet. Men hvorfor ikke allmuen også? Etter to år i prestegården fikk Morten Leigh en storslagen idé: han ville lage en plan for et skolevesen 1

2 i Hedmark. Tre år senere var hans «Skolefundatz for Hedemarken» ferdig, og da Norge fikk sin første skolelov i 1739, fikk Morten Leigh i oppdrag å bruke sin egen plan til å sette loven ut i livet. I 1741 tilsatte han Elverums første lærere, og på en dag som denne fortjener de navns nevnelse: Peder Blix og Nils Hansen. I sin plan hadde Morten Leigh om læreren anvendt begrepet «omgaaende Skoleholdere», derav navnet omgangsskole. Vittige tunger sa at det viktigste for skoleholderne var å være gode skiløpere, for det var langt mellom de gårdene læreren skulle rekke over hvert år og veier fantes ikke. Noen formell utdanning hadde de av gode grunner ikke. Det skulle ta over hundre år før Hedmark fikk sin første lærerskole i Hamar i 1867, sin andre i Elverum i 1892 og deretter gikk det nye hundre år før Høgskolen var et faktum. Nå forstår vi bedre hvorfor nettopp lærerutdanning står så sterkt i Hedmark, den har sine røtter i folkeopplysningen. Og starten var seig for Leighs lærere: Avstandene var store, og fant de i det hele tatt veien og rakk fram i tide, ventet ei stue på en gard full av fattigbørn, kaklende høner, gryntende smågriser, rokkesurr og snorkende legdkaller. Elevene strevde med alfabet og griffel, de så kanskje læreren et par ganger i året, og hva han tenkte om dem, står å lese i skoleprotokollene: «ille oppdragen», «hedensk», «tikke med horn», «en pilt», «en mus», «lat til at lese, men dyktig til at stå på hendene». Og når elevene ikke møtte opp, stod det ikke bare på viljen: «Hadde ikke klær», «måtte passe småkreaturene for ulven», «var hjemme og kjørte møkk» (om jente på 11 år). Mens annenhver elev het Ola Johnsen og Kari Olsdatter, hadde skolestyrets medlemmer navn som Axel Christian Smith, Simon Peter Anker Brun og Julius Wilhelm Jarmann. Som vi skjønner, kom kunnskapens menn både utenfra og ovenfra, men hen skulle de ellers komme fra? I Hedmark var det ingen mellomting, det var leg og lærd, det var høy og lav, og det så ikke ut til å ta noen ende. Om de bisarre Lutherske forklaringer vek for andre fag, sa en mann som Prøysen: «Det var ittno på skula vi hadde nytte ta heme». For middelklassen må et slikt syn på kunnskap høres primitivt ut, tenk å vurdere kunnskap som nyttig eller unyttig. Men alt er avhengig av øret som hører. I forhold til utdanning tenker alle sosiale 2

3 lag på nytte, men det samme er ikke nyttig for alle. Kunsthistorie er uten tvil nyttig for en ung mann fra et kunstinteressert middelklassemiljø, mens det ikke er gitt at Snekkersvekara hadde hatt kunsthistorie som førstevalg, og for min egen del gjorde tanken på nytte meg til lærer. Sjøl om husmannsvesenet i Hedmark tilhører historia, lever mye av tradisjonens tenkemåter videre, på begge sider av aksen. Slik husmannen hadde storbonden over seg, kan den gjenstridige hedmarkingen oppleve å ha akademia over seg, for å si det slik. Den eiendomsløse kjente seg ikke noe verdt, og i dag gjør den utdanningsløse det ofte heller ikke. Dette sier jeg ikke for å framstille dem som ikke tar høyere utdanning som hjelpeløse ofre for gamle klassestrukturer, men når vi vet at 31 % av arbeidsstyrken bare har ungdomsskolen og at Hedmark ligger på bunnen av utdanningsstistikken, da er tallene for store til bare å forklare dem på individnivå. Det holder rett og slett ikke å mumle i krokene at hedmarkingen må være dummere og mer giddaslaus enn andre, slikt oser av sosial forakt. Vi er heller ikke alene om lav andel med høyere utdanning, det samme gjelder Oppland og Østfold, Nordland og Finnmark. Og de har fellestrekk. Det er grisgrendte fylker uten middelklasse å snakke om, uten innflytelsesrike bysamfunn, uten gamle akademiske institusjoner. Å bøte på dette tar mer enn tjue år, men som sosial påvirkningsagent har Høgskolen allerede utrettet mye, ikke minst skapt en kultur for kunnskap og utdanning. Ordet kunnskap er blitt så dust og bedøvende av overforbruk at vi fortjener en oppkvikker, og den kommer fra praksis. All kunnskap skriver seg derifra og vender tilbake dit. Slik er kretsløpet, den er i konstant sirkulasjon mellom auditoriet og a Aud i åkeren. Nå synes jeg Hedmark kan senke skuldrene litt og lytte til dem som advarer mot masseutdanning og mastersjuke. Den teoretiserer de mest praksis-rettede fag inntil det komiske, på en måte som senker både den teoretiske og praktiske kvaliteten. Derfor burde vi bekymre oss mindre over at ikke flere tar utdanning enn over at ikke alle får den rette og beste. Sammenlignet med andre høgskoler ligger Høyskolen i jubileumsåret på toppen av lista når det gjelder eksamensresultater. Hvorfor det går så godt, tror jeg vi må tilbake til Alf Prøysen for å forstå. Høyskolen har åpenbart nese for hvilke fag som er nyttige for 3

4 omlandet den skal tjene. Satsningen på helsefag for eksempel, hadde a jordmor-matja likt. Prima profesjonsutdanning er nyttig for studenten, den er nyttig for hele samfunnet. Derfor tar Høgskolen i Hedmark framtida på pulsen, for skolerte praktikere er allerede mangelvare. Campus Evenstad, dette Østerdalens Oxford, er mitt yndlingseksempel. Der tilbyr de utdanning i skogfag, et lykkekast av et ord som lafter sammen den praktiske og teoretiske verden som stokker i en vegg. Som det vil få salig Morten Leigh opp fra stolen i sitt himmelske bibliotek og dra i full galopp til Stor-Elvdal og der gjøre nedtegnelser om det lærde skogfolket! Kjære rektor Lise Iversen Kullbrandstad, kjære studenter og ansatte, til lykke med dagen og framtida. 4

5 5