C U R R I C U L U M V I T A E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C U R R I C U L U M V I T A E"

Transkript

1 Utdanning C U R R I C U L U M V I T A E Kjersti Bale Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Universitetet i Oslo (UiO) Postboks 1003, Blindern, N 0315 Oslo / Forskningslederprogrammet, Universitetet i Oslo Latin semesteremne, Universitetet i Oslo Dr.philos., Universitetet i Oslo Mag.art. i allmenn litteraturvitenskap med nordisk grunnfag og fransk mellomfag som støttefag, Universitetet i Oslo. Ansettelser og engasjementer Instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo Professor i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (INL), Universitetet i Oslo Førsteamanuensis (engasjement/vikariat) i allmenn litteraturvitenskap ved INL, Universitetet i Oslo Gæsteprofessor (fire uker) ved Institut for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet Post doc.-stipendiat ved INL, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis (engasjement/vikariat) i allmenn litteraturvitenskap ved INL, Universitetet i Oslo Utdanningsstipendiat ved Norges forskningsråd / INL, Universitetet i Oslo Utdanningsstipendiat ved prosjektet «Estetikk og narrativitet» ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd / Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo Redaktør, avdeling for fagbøker og verk, H. Aschehoug & Co.

2 Undervisning og veiledning Har undervist i en rekke kurs om ulike perioder, forfattere, genrer, teorier og andre aspekter ved allmenn litteraturvitenskap. Utvalgte kurs: Melankoli, Montaigne, Avantgardelitteratur, Avantgardens teori, Introduksjon til estetikk, Estetisk teori, Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, Teorier om språk og litteraritet. Har veiledet to doktorgradsavhandlinger og 24 mastergradsavhandlinger om en rekke emner og forfattere. Forsknings- og utviklingsrelaterte verv og oppdrag 2011 Sakkyndig medlem av bedømmelsesutvalg for adjunktur i nordisk litteratur, Aarhus universitet Reviewer for The council for Independent Research, Danmark Leder for komité for tildeling av eksamensrett ph.d. for Svenska högskoleverket Sakkyndig medlem av opprykkskomité til professor i estetikk, Södertörns högskola Sakkyndig medlem av bedømmelsesutvalg for opprykk til professor med særlig oppgave, Aarhus universitet Leder for Norges Forskningsråds Program for kulturforskning (Kulturell verdsetting) Sakkyndig medlem av opprykkskomité til professor i estetikk, Södertörns högskola Leder for tilsettingskomité for postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo Sakkyndig medlem av opprykkskomité til dosent i litteraturvitenskap, Stockholms Universitet Sakkyndig medlem av opprykkskomité til professor i estetikk, Södertörns högskola Mentor ved UiOs mentorprogram for kvinnelige postdoktorer, Universitetet i Oslo Medlem av stillingskomité for lektor i estetiske fag, Södertörns högskola Medlem av Universitetsstyrets priskomité, Universitetet i Oslo. 2

3 Nestleder for Nasjonalt fagråd for allmenn litteraturvitenskap Arrangør av fakultetskonferansen «Interferens, transformasjon og remediering», Universitetet i Oslo Medlem av stillingskomité for lektor i estetiske fag, Södertörns högskola Førsteopponent for ph.d.-graden, litteraturhistorie, Aarhus universitet Medlem Norges Forskningsråds fagkomité for humaniora. Humaniorakomiteens representant i den tverrfaglige storforskkomiteen Medlem/administrator i komité for dr.art.-graden, allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo Medlem av stillingskomité, allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen Leder for Program for estetiske studier, Universitetet i Oslo Medlem av komité for dr. philos.-graden, allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen. Verv av faglig relevans utenfor akademia 2011 Komitémedlem, Universitetsforlagets fagbokpris Styremedlem, Stiftelsen Litteraturhuset Medlem av Kunstnerisk råd, Det norske kammerorkester Medlem av Gyldendals legatstyre. Leder Oppnevnt av Forleggerforeningen som medlem av Norsk kulturråds prosakomité, innkjøpskomiteen for skjønnlitterær prosa. Leder Redaksjonsarbeid 2010 Medlem av redaksjonen for Kultur & Klasse (Aarhus Universitetsforlag) Medlem av redaksjonsrådet for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift (Universitetsforlaget) Medlem av redaksjonsrådet for Vinduet (Gyldendal). 3

4 Initiativtager til og medredaktør av Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. Legater, priser og utmerkelser 2009 Innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi Mottager av Andor Birkelands legat tildelt av forskningsutvalget ved Det historisk-filosofiske fakultetet, kr Mottager av Det historisk-filosofiske fakultets pris for beste forskningsmiljø høsten 1994 sammen med øvrige stipendiater ved Avdeling for allmenn litteraturvitenskap. Inviterte foredrag og konferansebidrag 2011 «Michel de Montaigne s Essays and Their Textual Temperament». Paper ved konferansen «First-Person Writing, Four-Way Reading», Birkbeck, University of London, desember. Ordstyrer for «Writing the Self» (breakout session). «Aesthetics, Politics and the Entanglement of Cognitive and Emotional Responses». Keynote paper ved NorLit 2011: «Literature and Politics», Roskilde, august «Estetikens aktualitet». Jubileumssymposiet «Aesthetics» ved Södertörns högskola, 30. oktober. «Steve McQueen at the Heart of Darkness: The Question of Knowledge in Times of Globalization». NorLit 2009: «Codex and Code: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media», Stockholm, august. «Smakens makt, maktens smak». Symposium: «Patent på smak?» ved Nasjonalmuseet i Oslo, 19. juni. «Mot et utvidet estetikkbegrep». Foredrag ved Litteraturhuset i Oslo, 21. mars «Avantgarde, modernisme, modernitet». Gjesteforelesning ved forskerutdanningen, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo, 11. september «Utfordringen fra massekulturen. Om Eldrid Lunden og Åsne Seierstad». Vossaseminaret 2006: «Kanon og samtid», mars «Considering Contexts». Seminaret «Rethinking Early Modern Methodologies» på Lysebu i regi av Universitetet i Oslo, mai. 4

5 «Kampen i teksten. Kappestrid med tradisjonen». Debutantseminaret, Litteraturfestivalen på Lillehammer, 25. mai Presentasjon av Julia Kristeva ved offentliggjøringen av Holberg-prisen Universitetet i Bergen, 15. september. Bøker «Montaignes Essais, en form for samtale». Litteraturfestivalen på Lillehammer, 28. mai. «Kjartan Fløgstads Sudamericana en form for essayisme?». Seminaret «Kjartan Fløgstad år 2004», Høgskolen i Stavanger, 15. april. «Om Montaignes Essais». Gjesteforelesning ved seminaret «Litteraturens makt», Stockholms universitet, 31. mars. «Tekstens temperering». Gjesteforelesning ved ph.d.-utdanningen, Litteraturvetenskaplige institutionen ved Stockholms universitet, 31. mars. «Melankoli, følelser og tekst». Seminaret «Følelser og forteljing. Kjensler og tekst». Forum for religion og litteratur, Videnskapsakademiet i Oslo, 13. mars. «Om essayistikk». Gjesteforelesning ved faglitterær forfatterutdanning ved Høgskolen i Vestfold, 11. mars. Estetikk. En innføring (Oslo: Pax Forlag, 2009). Oversatt til svensk av Enel Melberg: Estetik. En introduktion (Göteborg: Daidalos, 2010). Estetisk teori. En antologi. Red. Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (Oslo: Universitetsforlaget, 2008). Tekstens temperering. Michel de Montaignes essayistiske fremstillingsmåte (Oslo: Pax Forlag, 2003). Om melankoli (Oslo: Pax Forlag, 1997). Friheten som utopi. En analyse av Cora Sandels Alberte-trilogi (Oslo: Novus Forlag 1989). Artikler, essays og kapitler «Moralsk tenkning i Michel de Montaignes Om kannibaler». I Vandring genom tiden, red. Thomas Götselius, Anders Olsson og Boel Westin (Lindome: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2011), s

6 «Litteraturen og livet». I Åpninger. Lesninger i Hanne Ørstaviks forfatterskap, red. Kristin Ørjasæter og Hans Hauge (Oslo: Forlaget Oktober, 2008), s «Melankoli mellom kunst og legekunst». I Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur, red. Hilde Bondevik og Anne Kveim Lie (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2007), s «Gjenkjennelsen av en stemme. Om Eldrid Lundens poetikk». Kraftsentrum, nr. 2 (2006), s «Norsk bort fra universitetene». Skrevet med Erik Bjerck Hagen. I Hva skal vi med vitenskap?, red. Erik Bjerck Hagen og Anders Johansen. Oslo: Universitetsforlaget 2006, s «Drøm, formløshet, kvinnelighet. Om Lisa Baudouin Lies Armløs slår tilbake og Ingrid Storholmens Skamtalen. Graceland». Kraftsentrum, nr. 1 (2005), s «Michel de Montaigne: Essays. En aldri avsluttet avveiing». Morgenbladet «Er akademikere angste for affekter?». Passage, nr. 50 (2004), s «Kontekstualiseringens kunst. Stephen Greenblatt, Hamlet s Purgatory og Catherine Gallagher og Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism». Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, vol. 7, nr. 1 (2004), s «Montaignes Essais, en form for samtale». Bokvennen, vol. 16, nr. 2 (2004), s «Tendenser i nyere norsk litteratur». Nytt Norsk Tidsskrift, vol. 21, nr. 3-4 (2004), s «Iscenesettelse av sorg: Kieslowskis Bleu». Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, vol. 19, nr. 2 3 (2001), s «Mellom kunst og kitch. Om litterære kvalitetskriterier». I Kunst, kvalitet og politikk. Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000, red. Christian Lund, Per Mangset og Ane Aamodt (Norsk kulturråd: Oslo, 2001), s «En reflekterende roman: Thure Erik Lund, Grøftetildragelsesmysteriet. Kommentar til Dag Østerberg, Det moderne». Sosiologisk årbok, vol. 5, nr. 1 (2000), s «The Confused Court as the Model of Allegory: On allegorical reading in Walter Benjamin s Ursprung des deutschen Trauerspiels». I Walter Benjamin: Language, Literature, History, red. Dag T. Andersson og Ragnhild E. Reinton (Oslo: Solum, 2000), s «Melankoli meningsløshetens lidelse?». Impuls. Tidsskrift for psykologi, vol. 53, nr. 3 (1999), s «Narrekappens nødvendighet. Om komponistens rolle i den kulturelle offentligheten». Årbok for norsk samtidsmusikk (Oslo: Norsk Komponistforening, 1999), s

7 «Noen tanker omkring formidling av samtidsmusikk». Krit.Sirkelen. Medlemsblad for Norsk litteraturkritikerlag, nr. 17 (1999), s «Om det essayistiske hos Montaigne og Benjamin». Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1 (1999), s «Allegoriens tvetydighet. En konfrontasjon mellom Benjamin og Baudelaire». Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, vol. 1, nr. 2 (1998), s «Hamlets melankoli». Norsk Shakespeare Tidsskrift, nr. 2 (1998), s «Melankolske konstellasjoner. J.P. Jacobsen, Fru Marie Grubbe». Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, nr. 4 (1998), s «Hamsuns hvite hest. Om Victoria». Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, nr. 3 (1997), s «Michel de Montaigne og den melankolske skjæren. Om essayenes temperament». Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, nr. 4/1 (1996/1997), s Har vært fast bidragsyter til Morgenbladets poesi-spalte ( ) og fast anmelder i Klassekampen ( ). 7