Elisabeth Amble Tostrup

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisabeth Amble Tostrup"

Transkript

1 ELISABETH TOSTRUP : C V 1 Elisabeth Amble Tostrup 1944 Født den 25. april i Oslo Gift med arkitekt mnal Ulf H. Lyngar. Barn Camilla f.1966 og Marius f UTDANNING 1962 Examen Artium, reallinjen, Hegdehaugen skole, Oslo Undergraduate studies, Allegheny College, Pennsylvania, USA: Junior Year med forberedelser til B.A. i Fine Arts. Stipend fra Norge-Amerika foreningen Eksamen fra Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen Diverse korte, faglige etterutdanningskurs samt Norsk Forskerforbunds kurs for tillitsvalgte Forskerutdanningskurs, dr. ing. programmet, AHO i samarbeid med Universitetet i Oslo. Språkkunnskaper Flytende engelsk, en del fransk, italiensk og spansk VIRKSOMHET Undervisning, vitenskapelige stillinger Studentassistent ved Institutt for Byggekunst 2, NTH, for Ramón Isern med undervisning i visuell forestilling- og romsans for 1. årskurs Vitenskapelig assistent ved Institutt for Byggekunst 2 for professor Arne Korsmo, undervisning for 2. årskurs. Gjestelærer, Instituttarkitekt II samme sted høstsemestret (flyttet til Oslo) Timelærer ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), Bygg 1, høsten 1983 og våren Førsteamanuensis, vikar ved Bygg 3, komplekse bygg høsten 84 og ved Bygg 2 våren Førsteamanuensis i fast stilling, Bygg 1, AHO Sensor ved NTH, Institutt for Byggekunst, Arkitektavdelingen 1989 Visiting Critic, Master of Architecture Course, professor Don. Lyndon, University of California, Berkeley, USA Hovedlærer ved International Laboratory of Architecture and Urban Design, Siena, Italia Professor, Institutt for Bygg, AHO 2005 Professor, Institutt for Form, teori og historie Prosjektering Ansatt i a/s Ungdomsbygg, boligprosjektering Egen arkitektpraksis sammen med arkitekt MNAL Ulf Harald Lyngar, fra 1975 også sammen med arkitekt MNAL Halvor Poulsson i firmaet Lyngar, Poulsson, Tostrup arkitekter MNAL. Daglig leder fra 1968 til Egen arkitektvirksomhet ved siden av vitenskapelig stilling (beskjedent omfang) Freelance hos Kari Nissen Brodtkorb, sivilarkitekt MNAL, vår-sommer, med forprosjektering av Stranden, Aker Brygge, Oslo Forskning Norges Byggforskningsinstitutt, 50 % tid til NBI s undersøkelse om barnehageutbyggingen. Feltarbeide med psykolog Marit Berggrav, analysearbeide med arkitekt MNAL Anne Sæterdal Utenlandsopphold, Det Norske Instituttet i Roma, doktorgradsarbeid med stipend fra Norges Forskningsråd Dr. ing. graden, AHO Forskning i vitenskapelig stilling, se publikasjonsliste.

2 ELISABETH TOSTRUP : C V 2 Utredning, forsøk og administrasjon Konsulent i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, engasjert på deltid i Familie- og likestillingsavdelingen. Fast ansatt som førstekonsulent Arbeidsområde: barnehager, fritidshjem, leke- og bomiljø utredning, forsøk, forvaltning og informasjonsvirksomhet. FAGLIGE VERV Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) komité for etikk og tvister Medlem av Oslo Arkitektforenings stipendkomité Medlem av Oslo Arkitektforenings styre NAL s representant i Styret for Landsforbundet Norsk Brukskunst. Jurymedlem oppnevnt av NAL i arkitektkonkurransen om Forskningsbibliotek ved Rogaland Distriktshøgskole Medlem oppnevnt av NAL i juryen for Stenprisen Utvalg for sivilarkitekt-tittelen, medlem oppnevnt av Kultur- og vitenskapsdepartementet Utvalg i NAL for vurdering av krav til medlemskap Medlem av NAL s stipendkomité Startet medlemsforening under Norsk Forskerforbund ved AHO. Tillitsvalgt og leder av Forskerforbundet ved Arkitekthøgskolen i Oslo Medlem av internasjonal jury i EAAEs essaykonkurranse Medlem av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo Varamedlem i styret, Foreningen for Nordisk Arkitekturforskning Medlem utvidet redaksjon, Nordisk Arkitekturforskning, "referee" vitenskapelige artikler Medlem av styret, Foreningen for Nordisk Arkitekturforskning 1998 Sakkyndig i bedømmelse for dosentur, Arkitektur, KTH, Stockholm Opponent ved Thordis Arrhenius' doktorgradsseminarium, Arkitektur, KTH, Stockholm Medlem av bedømmelseskomité for førsteamanuensis, Høgskolen i Stavanger 1999 Sakkyndig i bedømmelse til professorat i Formlära, Arkitektur, CTH, Gøteborg Instituttleder, Institutt for Bygg, AHO Medlem av styret ved AHO, gjenvalg 2000 Sakkyndig i bedømmelse til professorat I Form och Teknik, CTH, Gøteborg Leder Forskningsutvalget AHO 2002 Medlem av betygsnemnd, Åsa Dahlins doktordisputas, KTH, Stockholm 2003 Sakkyndig i bedømmelse til professorat i arkitekturhistorie, NTNU, Trondheim Medlem av betygsnemnd, Thordis Arrhenius doktordisputas, KTH, Stockholm Ansvarlig for arrangering av Foreningen for Nordisk Arkitekturforsknings konferanse (theorising) History in Architecture and Design i Oslo, april 2007 Medlem av betygsnemnd, Katarina Bonneviers doktordisputas, KTH, Stockholm 2008 Sakkyndig i bedømmelse til professorat i Arkitekturteknik, Marcelyn Gow, KTH, Stockholm 2011 Medlem av betygsnemnd, Jonas E. Andersson doktordisputas, KTH, Stockholm PROSJEKTER OG BYGG 1969 Bolig Kure, Setravei 8, Oslo, byggemeldt prosjekt 1970 Haugenstua daghjem og fritidshjem, Oslo 1971 Ellingsrudåsen barneskole, Oslo, totalentreprise 1972 Bogstad skole, Oslo, forprosjekt "Permanenten" (Bergen billedgalleri, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Fiskerimuseet) i Bergen, endelig prosjekt Stovner Amfi, innredning for Selvaagbygg a/s, Oslo 1973 Dobbelthytte for søsters og egen familie, Tromøy 1974 Bolig Skrede og Gleditsch, Øvre Skogvei 12, Oslo, fra eksisterende uthus 1975 Typetegninger for barnehager, Forbruker- og adm. departementet 1976 Bolig Inger og Erik Dahl, Ullern, Oslo Stavanger håndverk- og industriforenings nybygg, videre prosjektering Atelier og utvidelse av bolig, Drage og Kleiva, Nesodden 1985 Bolig Gulnes, Bergslia 22, Oslo, utvidelse og forbedring ARKITEKTKONKURRANSER / PRISER 1967 Innkjøpt utkast Steinan Studentby, medarbeider til Ulf H. Lyngar MNAL 1. Premie - "Utbygging av Permanenten i Bergen", medarbeider til Lyngar 1968 Arkitektavdelingen ved NTH, nybygg, medarbeider til Lyngar 2. Premie - "Utbygging av Universitetet i Oslo", medarbeider til Lyngar 1969 Universitetet i Trondheim, regulering og bebyggelse, sammen med Lyngar

3 ELISABETH TOSTRUP : C V Tullinløkka i Oslo, med Lyngar 1973 "Nasjonaltheatret i Oslo. Tilbygg", med Lyngar, positiv presseomtale 3. Premie - "Nytt hovedsete for Norges Bank", med Furuholmen, Kolstad og Lyngar Mørkvedområdet, disposisjonsplan, med Lyngar 1974 Hedrende omtale - "Administrasjonssenter i Grimstad", med Lyngar Premie - "Stavanger Håndverk- og industriforenings nybygg", med Lyngar, Poulsson Pris for beste bidrag ved utstillingsmessen Bygg 78, Trondheim, ansvarlig for FADs prisbelønte prosjekt "Lekeplass og bomiljøtiltak" "Badehus, Aker Brygge", internasjonal konkurranse, med sivilarkitekt MNAL Kristin Jarmund "Regjeringsparken", positiv juryomtale Premie - EAAE (European Association for Architectural Education) essaykonkurranse Parelius pris for kunstnerisk innsats (Kunstnerforeningen) STIPEND - PROSJEKTSTØTTE 1973 Grosserer Th. Henrichsens legat, reisestipend 1974 Statens Kunstnerstipend, reisestipend 1977 Erik Glosimodts legat, reisestipend A.C. Houens legat, reisestipend 1988 Reisestipend fra Norge-Amerikaforeningen 1991 Inger R. Haldorsens legat for vitenskapelig arbeid 1993 NAVF vikarstipend to semestre Norges Forskningsråd, NFR, støtte til reise og utenlandsopphold 1995 Det Norske Videnskabs-akademi, Nansenfondet, stipend til doktorgradsavhandling 1997 Norges Forskningsråd, støtte til bokutgivelse i England og USA 1998 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), reisestipend Erasmus lærerutvekslingstipend til ETSAB, Barcelona 1999 NFFO, prosjektstipend 2000 Norsk Kulturråd, støtte til Omtankens arkitektur Wenche Selmer, bokprosjekt 2002 NFFO, prosjektstipend 2003 NFFO, 2. gangs reisestipend 2005 Statens Kunstnerstipend, reisestipend 2006 Norges Forskningsråd, støtte til bokutgivelse i USA 2011 NFFO, 3. gangs reisestipend Norsk Kulturråd, støtte til Planetveien 12, bokprosjekt Fritt ord, støtte til Planetveien 12 Lærebokutvalget for høyere utdanning, støtte til Planetveien Norges forskningsråd, støtte til utgivelse av Planetveien 12 i England NORLA, støtte til bokoversettelse Blomstipend, Kunstnerforeningen 2014 NFFO, Honnørstipend UTSTILLINGER Konkurranseprosjektene har vært stilt ut ved offentliggjøring av resultatene Egne arkitektarbeider stilt ut i UIFA s utstilling i Pompidousentret, Paris Badehus Aker Brygge- konkurranseprosjekt (med Kristin Jarmund) stilt ut i Galleri Rom, Oslo og Galleri Skala, København Wenche Selmer architect, vandreutstilling i samarbeid med Allkopi og AHO, har vært vist i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Italia, England, Skottland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, USA, Canada, Litauen, Latvia, Estland Stilles holz, en ny tysk versjon av Wenche Selmer-utstilingen er vist i Vorarlberg, Østerrike Stilles holz, utstilling vist i Augsburg og Friedrichshafen, Tyskland. Wenche Selmerutstillingen er vist på 36 steder i 17 forskjellige land. PUBLISERTE ARBEIDER 1971 "Nytt Trøndelag Teater", diplomprosjekt, Byggekunst 1971, "Daghjem for barn", Byggekunst 1975, Honorerte prosjekter i Norske Arkitektkonkurranser nr. 130, 143, 156, 192, 197 og Erfaringer fra daghjemsutbyggingen, NBI- Rapport -84, Oslo Barnehagen: lekeplass og lokaler, temahefte nr. 7, Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1978 Forsøk med fritidshjem, temahefte nr. 10, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 1979 Forsøk med fritidshjem, NOU 1979:20 (Norges Offentlige Utredninger), ansvarlig for fysiske aspekter, for øvrig likeverdig teammedlem

4 ELISABETH TOSTRUP : C V Framtidig organisering av fritidshjem, NOU 1984:20, ansvar for fysiske aspekter, for øvrig likeverdig teammedlem 1991 "Turns in the narrow stream of consent", Årbok, Arkitekthøgskolen i Oslo 1992 "Words and designs: a two-faced architecture?", Research Magazine, Arkitekthøgskolen i Oslo "Innsikt og fremsyn", Nordisk Arkitekturforskning, "Intuition, Power and Architecture", Spazio e Società 62, Milano 1994 "Mellom erfaring og billedforbruk", Nordisk Arkitekturforskning, "Between Experience and Image Consumption", The EAAE Prize in Architectural Writing, Louvainla-Neuve Monumental Buildings a Cliché?, AHO , Yearbook, Oslo School of Architecture 1996 "Rom, bruk og metaforer", i Christian Norberg-Schulz, Et festskrift til 70-årsdagen, Oslo Architecture and Rhetoric: Text and Design in Architectural Competitions, Oslo , Oslo 1997 "Arkitektkonkurransenes retorikk: Bygg, tegning, ord", Sosiologisk årbok "Stockholmsutstillingens innflytelse på utviklingen av funksjonalismen og modernismen i norsk etterkrigsarkitektur", Kunst og Kultur 1997, 4, "The Influence of the 1930 Stockholm Exhibition on the Development of Functionalism and Modernism in Norwegian Post-war Architecture", Nordic Journal of Architectural Research, 4, Architecture and Rhetoric: Text and Design in Architectural Competitions, London Nordic Competition Architecture in the 1930s, Rassegna Norwegian Wood Wenche Selmer Style, Nordic Journal of Architectural Research 2000, 4, Kom frem, jenter!, Arkitektnytt 2000, 1, Wood as a Vehicle of Architectural Thoughfulness i Proceedings from the Symposium Architecture and Materials in Oulu, April 2000, Nordic Association of Architectural Research, red. Rayne Mäntysalo Architecture and Rhetoric: author s summary I Towards a Disciplinary Identity of the Making Professions: The Oslo Millenium Reader, red. Halina Dunin-Woyseth and Jan Michl, Oslo: 2001, Monumentalitet, verdighet og representativitet i Rådhus som monument, Oslo: Pax forlag, Wenche Selmer omtankens arkitektur, Gaidaros forlag, Oslo Opposites on Common Ground Two Norwegian Architect Houses, Nordic Journal of Architectural Research 2002:3, "To hus kontraster på felles grunn", Byggekunst 02.3, (theorising) History in Architecture, red. sammen med Christian Hermansen, Arkitekthøgskolen i Oslo History, Theory, Architecture, red. sammen med Christian Hermansen, temanummer av Nordic Journal of Architectural Research, 2003: Norwegian Wood. The Thoughtful Architecture of Wenche Selmer, Princeton Architectural Press, New York PAGON og modernismens reformulering sammen med Nina Berre, Byggekunst 2006, 5, The Korsmo House Experimentation, Critique and Persuasion, i Architects in the 21 st Century: Agents of Change?, Nordic Association of Architectural Research Annual Symposium, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen, Troverdighet og forførelse. Arkitektkonkurransenes retorikk i fire eksempler, i En fråga om kvalitet, red. Magnus Rönn, Santérus Förlag, Stockholm, A Critical Architectural Icon and its Contextual Argumentation, i Critical Architecture, red. Jane Rendell, Jonathan Hill, Mark Dorian & Murray Fraser, Taylor & Francis/Routledge, London, Effective words on behalf of the architect(ure) i Nordic Architects Write. A Documentary Anthology, red. Michael A. Andersen, Routledge, London, Tracing Competition Rhetoric, Nordic Journal of Architectural Research 2009:2/3, Promoting the Best: On Competition Rhetoric, i The Architectural Competition. Research, Inquiries and Experiences, red. Magnus Rönn, Reza Kazemian, Jonas E. Andersson, AXL Books, Stockholm, Modifikasjoner i landskap. Tre små Selmerhus, i Brytninger. Norsk arkitektur , red. Espen Johnsen, Nasjonalmuseet, Oslo, Planetveien 12. Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsens hus, Pax Forlag, Oslo. Høye idealer på kronglete tomt. Konkurransen om ny regjeringsbygning i , i Arkitekturårbok Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/pax forlag High Ideals on a tricky site: The 1939 Competition for the New Government Building in Oslo i Architectural Competitions Histories and Practice, red. Jonas E. Andersson e.a., KTH/RIO Kulturkooperativ, Stockholm Planetveien 12. The Korsmo House. A Scandinavian Icon, Artifice Books on Architecture, London.

5 ELISABETH TOSTRUP : C V 5 1 Vitnemål ødelagt i brann. Karakterer i arkitekturprosjekteringsfag: 1 år, Byggekunst 2: karakter 1.5, 2 år, Byggekunst 2: karakter år, Byggekunst 3: karakter 1.5, By-og regionplanlegging: karakter år, Byggekunst 4: karakter 1.0 Diplom, Byggekunst 4, "Nytt Trøndelag Teater": karakter 1.25 (Se uttalelser fra prof. Arne Korsmo og Einar Myklebust.)