Kvalitet i norske barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i norske barnehager"

Transkript

1 Kvalitet i norske barnehager To store forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Better provision for Norway s children in ECEC og Searching for Qualities og

2 Småbarn i barnehager Rask utbygging av barnehager Radikal økning av barn under tre år i barnehager i løpet av de siste årene Vi vet lite om kvaliteten på tilbudet til våre barn Ekspertene advarer

3 To prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Utdanning 2020 GoBaN Gode barnehager for barn i Norge En undersøkelse av hvilken betydning barnehagekvalitet har for barns trivsel, læring og utvikling (Better provision for Norway s children in ECEC (BePro) Varighet fra PRAKUT Searching for qualities Relasjoner, lek og læring i ulike gruppetyper i barnehager for barn under tre år Varighet fra

4 Hvem er vi? Searching for qualities Høgskolen i Oslo og Akershus: NOVA: Professor og koreograf Leif Hernes (prosjektleder) Førstelektor Ellen Os Førstelektor Brit Johanne Eide Førsteamanuensis Nina Winger Høgskolelektor Helen Bergem Høgskolelektor og billedkunstner Tona Gulpinar Seniorforsker Lars Guldbrandsen Universitetet i Tromsø: Førstelektor Toril Sverdrup Førstelektor Anne Myrstad Universitetet i Stavanger: Førsteamanuensis Toril Vist GoBaN Høgskolen i Oslo og Akershus: Professor Jan Erik Johansson Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad NOVA: Seniorforsker Lars Guldbrandsen Universitetet i Stavanger: Professor Marit Alvestad Professor Eva M Johansson Høgskolen i Vestfold: Professor Thomas Moser Professor Liv Gjems Universitetet i Nordland: Høgskolelektor Anne-Grethe Baustad BIRKBECK COLLEGE, University of London: prof. Edward Melhuish og prof. Jacqueline Barnes NCKO: prof. Marianne Riksen-Walraven med kollegaer

5 Hva skal vi se på? Kunnskap om kvaliteten i norske barnehager Hvilken betydning har gruppeorganiseringen på kvaliteten til de minste barnas hverdagsliv i barnehagen? Fra tradisjonelle småbarnsgrupper til større fleksible grupper KD ønsker Hvilken betydning har barnehagenes varierende kvalitet og organisering på barnas trivsel og den sosial, emosjonell og kognitive utvikling Utvikling av forskningsbaserte verktøy for nasjonal evaluering av prosesskvalitet

6 Hovedfokus for det enkelte prosjekt Searching for qualities Barn under tre år i barnehager Betydningen av ulik gruppeorganisering for kvalitet i tilbudet for de minste barna Hverdagslivets kompleksitet (relasjoner, omsorg, lek, læring, trivsel osv.) Estetiske læreprosesser barnehager Utvikle et nasjonalt kvalitetsevalueringsverktøy tilpasset den norske konteksten

7 GoBaN Følge 1600 barns barnehagekarriere og deres barnehager over fire år fra barna er to år (longitudinell studie) Hvordan barnehagekvalitet fremmer barns læring, sosial, emosjonell og kognitiv utvikling og trivsel med fokus på marginaliserte barn og relasjon til rammeplan (bygger på den internasjonale studien EPPE) Kartlegge ordforråd (BAS) og sosial atferd (Kari Lamer) Karakteristikk av norsk barnehagepedagogikk Barns utvikling og læringsprosesser Utvikle et nasjonalt kvalitetsevalueringsverktøy tilpasset den norske konteksten

8 Datainnsamling og metoder Felles datainnsamling for begge prosjekteten med oppstart i august 2013: Kartlegge kvalitet i norske barnehager gjennom bruk av internasjonale verktøy som måler generell kvalitet kalt ITERS-R (Infant/Toddler Environment Rating Scale) og ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale) CIP (Caregiver Interaction Profile) videofilmer fire sekvenser á 8 minutter (utviklet i Nederland) GoBaN ECERS-E (fokuserer på faginnholdet i barnehagen i lys av Rammenplan) Foreldreintervju når barnet er rundt 30 mnd og 4,5 år Intervju/spørreskjema til styrer/pedagogisk leder Sosial atferdskartlegging (gjort av pedagogisk leder ved 30 mnd og 4,5 år) Ordforrådstest(30 mnd og 4,5 år) Kvalitative dybdestudier Searching for qualities Spørreskjema (på landsbasis) om de erfaringer forelder og pedagogiske ledere har med ulike gruppeorganiseringer Kvalitative dybdestudier Utforsking av estetiske læringsprosesser i småbarnsgrupper

9 Et resultat av prosjektene: Utvikling av både en forskningsversjon og en verktøy for selv-evaluering Utvikle et forskningsbasert kvalitetsvurderingsverktøy basert på blant annet ITERS-R/ECERS-R/CIP En forenklet versjon som bhg og kommuner kan benytte selv. Fagområdene i rammeplanen integreres i verktøyet

10 Hvilke barnehager trenger vi? Både private og kommunale barnehager med ulike organiseringer og størrelse i urbane og rurale strøk basert på fordelingen: Oslo (19 barnehager) Akershus (19 barnehager) Vestfold (14 barnehager) Rogaland: (14 barnehager) Troms og Nordland (14 barnehager)

11 Referansegruppe Kunnskapsdepartementet Mette Lund Utdanningsdirektoratet Katrine Stegen Borg Teigen Fylkesmann i Oslo og Akershus Brit Jakobsson Private barnehagers landsforbund Espen Rokkan Utdanninsforbundet Jon Kaurel KS Lars Møllerud Fagforbundet Ingrid Bjørnevik