idrive GRUNNLEGGENDE BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "idrive GRUNNLEGGENDE BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 MULTIFUNKSJONELL FREKVENSOMFORMER Norsk Utstedt 30/06/13 R. 05 Denne brukerveiledningen utgjør en viktig del av produktet. Les anvisningene nøye, da de inneholder viktige tips for sikkerhet under bruk og vedlikehold. Denne enheten skal bare brukes til de formål den er konstruert for. Annen bruk betraktes som feil og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av feil bruk. Lönne Scandinavia AS er ansvarlig for enheten i dens opprinnelige oppsett. Eventuelle endringer i struktur eller driftssyklus må utføres eller godkjennes av teknisk avdeling hos Lönne Scandinavia AS. Lönne Scandinavia AS har ikke ansvar for konsekvenser som følge av bruk av uoriginale reservedeler. Lönne Scandinavia AS forbeholder retten til å gjøre tekniske endringer i denne brukerveiledningen og enheten uten forvarsel. Hvis det oppdages trykkfeil eller lignende, vil korrigeringene bli tatt med i nye utgaver av brukerveiledningen. Informasjonen i dette dokumentet tilhører Lönne Scandinavia AS og må ikke kopieres. Lönne Scandinavia AS håndhever sine rettigheter til tegninger og kataloger i henhold til loven. Lönne Scandinavia AS Liamyrane 12 - N-5132 Nyborg, Norge Tlf Faks

2 0. OPPSTART NB! NB! Denne brukerveiledningenn dekker grunnleggende installasjoner av. Du finner mer informasjon i s standardveiledning Installation Instructions. er fabrikkinnstilt med IFD kontrollalgoritmen (V / f) slik at du kan utføre den første oppstarten av utstyret. Standardfunksjonene finner du i dette avsnittet, spesielt i trinn 5: Oppstart. 1) Kontroll: Kontroller at er større enn eller like stor som den tilkoblede motoren, i henhold til typeskiltet på. Se avsnittet Delivery Check Kontroll av leveranse. 2) Installasjon og IP-klassifiseringen av finner du i avsnittet, Installing the Equipment. Sørg for at kabling: frekvensomformeren har tilstrekkelig ventilasjon. Du finner mer informasjon i s manual Installation Instructions. 3) Slå på: Slå på frekvensomformeren. Kontroller at Keypad slår seg på. For enklere oppstart av kan du aktivere menyen Start-Up. Denne menyen er en veiviser for programmering av de viktigste parametrene for den tilkoblede motoren. Menyen Start-Up vises når startes for første gang. Menyen kan når som helst aktiveres på nytt. Det gjøres ved å sette P265 i modus «Start-Up»: [ I D P ] i D r i v e S T A R T - U P M E N U P r e s s E N T E R t o s t a r t Trykk på Enter for å starte veiviseren. Før du angir kontrollparametrene, blir du bedt om å velge språk: P L a n g u a g e 4) Velg norsk for å følge denne brukerveiledningen videre. Velges engelsk, henvises det til den engelske basic guide. Deretter blir du bedt om å velge visningsmodus for menyen Start-Up: N a a r s k a l O p p s t a r t s m e n y e n a k t i v e r e s? Velg et av følgende: H v e r o p p s t a r t B a r e n a a N e s t e o p p s t a r t A l d r i 2/34

3 Om du velger Hver Oppstart, vises startup guiden hver gang spenningssettes. Om du velger Bare naa, vil oppstartsmenyen bare vises denne gangen. Om du velger Neste oppstart, vil startup menyen vises neste gang spenningssettes, og deretter ikke vises. Om du velger Aldri, blir Start up menyen, disablet. ( Aktiveres i P265 ) Parametre som vises i Start-up menyen: Parameter Beskrivelse Når vises parameter C008 Spenningsomraade C010 Kontroll metode C012 Tilbakemelding fra pulsgiver? [bare om FOC er aktivert] C013 Valg av V/F kurve [bare om IFD er aktivert] C015 C016 C017 C018 C019 Merkefrekvens Merketurtall Merkeeffekt Merkestrøm Merkespenning C021 Tomgangsstrom [Bare om FOC er aktivert] C028 C029 Minimum turtall Maksimum turtall C034 Moment kurve preboost verdi [Bare om IFD er aktivert] P009 P010 Aksellerasjonstid Retardasjonstid C043 Strom begr. Ved aksellerasjon [Bare om IFD er aktivert] C044 Strom begr. Ved constant hastighet [Bare om IFD er aktivert] C045 Strom begr. Ved retardasjon [Bare om IFD er aktivert] C048 Maks. momentgrense [Bare om VTC/FOC er aktivert] C189 Pulsgiver, frekv. Innganger funksjonsvalg [Bare om FOC er aktivert] C190 Pulsgiver A pls/rev [Bare om FOC er aktivert] C191 Pulsgiver B pls/rev [Bare om FOC er aktivert] I073 Autotuning selection [Bare om VTC/FOC er aktivert] I074 Motor tuning selection [bare om VTC/FOC er aktivert] C265 Valg av beskyttelses type C267 Termisk tidskonstant [Bare om beskyttelse er aktivert] Når du har angitt den siste parameteren og flyttet markøren frem, vil følgende side vises: T r y k k p i l o p p f o r a a a v s l u t t e T r y k k p i l n e d f o r a a f o r t s e t t e Trykk på for å avslutte menyen Start-Up. Standardsiden for systemet vises. 3/34

4 5) Oppstart: Terminalkontroll: i) Aktiver ENABLE-inngangen (terminal 15). ii) Aktiver START-inngangen (terminal 14). iii) Send hastighetsreferanse til REF: 0-10V (terminal 1, 2 og 3) eller Send hastighetsreferanse til AIN1: 4-20mA (koblingsklemme 5 og 6). Dette krever at kildevalg på MDI6 er aktiv (klemme 19). Lysdiodene RUN og REF tennes, og motoren starter. Kontroller at motoren roterer i riktig retning. Hvis ikke, bruker du koblingsklemme MDI5 (klemme 18) (CW/CCW) eller åpner koblingsklemmene ENABLE og START. Slå av frekvensomformeren, vent minst 20 minutter og bytt om to av motorfasene. Keypadkontroll: i) Aktiver ENABLE-inngangen (terminal 15). ii) Trykk på LOCAL/REMOTE-knappen på tastaturet. iii) Lysdiodene L-CMD og L-REF tennes. iv) Trykk på START-knappen. v) Hold Up-knappen inne for å øke hastighetsreferansen. Lysdiodene RUN og REF tennes, og motoren starter. Kontroller at motoren roterer i riktig retning. 2 10kohm 4 20 ma START (MDI1) ENABLE (MDI2) RESET (P/B) (MDI3) MULTISPEED 0 (MDI4) MULTISPEED 1 (MDI5) SOURCE SELECTION (MDI6) LOCAL / REMOTE (P/B) (MDI7) Cw / CCW (MDI8) REFERENCE INPUT 0 -: 10 V ANALOG INPUT 4 -: 20 ma Hvis ikke, trykker du på FWD/REV-knappen eller på STOP. Slå av frekvensomformeren, vent minst 20 minutter og bytt om to av motorfasene. Gå til neste trinn hvis det ikke oppsto noen feil. Ellers kontrollerer du frekvensomformerens tilkoblinger. Vær spesielt oppmerksom på tilførselsspenningen, DC link, og innganger. 6) Mulige feil: Kontroller også om det vises alarmmeldinger. I MEASURES menyen, kontrollere følgende verdier i Feil listen.: referansehastighet (M000), tilførselspenningen til frekvensomformeren (M030), spenningen til DC link(m029) og tilstanden til kontroll inngangene (M033). Kontroller om disse avlesingene samsvarer med målte verdier. 7) Andre I brukernivået BASIC kan man justere et begrenset antall parametrer. har et bredt spekter parameterendringer: av funksjoner. For å få tilgang til disse funksjonene, må brukernivået settes til ADVANCED eller ENGINEERING ved å justere parameter P001 tilsvarende (se -veiledningen Programming Instructions for ). 8) Tilbakestilling: Hvis en alarm blir utløst, må du finne årsaken til alarmen og tilbakestille utstyret. Aktiver MDI3 (klemme 16), eller trykk på RESET på skjermen/tastaturet. 4/34

5 1. INNHOLD 1.1. Kapitler 0. OPPSTART INNHOLD Kapitler Figurer Tabeller Slik bruker du denne veiledningen Oversikt MASKINVAREBESKRIVELSE OG INSTALLASJON Advarsler Kontroll av leveranse Typeskilt Installere utstyret Miljøkrav, installasjon, oppbevaring og transport av utstyret Tilkoblingsklemmer/skinner Koblingsskinner for S60-frekvensomformere Tilkoblingstversnitt, hovedstrømskabler. Dimensjonering av sikringskomponenter T Spenningsklasse 230V T Spenningsklasse V T og 6T spenningsklasser 575/690V Jording av frekvensomformer og motor BRUKE SKJERMEN/TASTATURET Oversikt Menystruktur Navigasjon Funksjonstaster Indikatorlamper på skjerm/tastatur KABLING Koblingsskjema ALARMER OG ADVARSLER Hva skjer når en beskyttelsesenhet løses ut Hva gjør du når en alarm utløses Alarmkodeliste Advarsler Tilstandsliste Figurer Figur 7: Typeskilt for Figur 8: Koblingsskinner i S41-S42-S51-S Figur 9: S60 koblingsskinner Figur 10: Menystruktur Figur 11: Navigasjonseksempel Figur 12: Koblingsskjema Tabeller Tabell 4: Alarmkodeliste Tabell 5: Alarmsliste Tabell 6: Tilstandsliste /34

6 1.4. Slik bruker du denne veiledningen OVERSIKT Denne brukerveiledningenn (grunnleggende brukerveiledning) inneholder informasjon om konfigurering og monitorering av frekvensomformerne i -serien, når de brukess i Basic-modus. Avsnittet med maskinvarebeskrivelse og installasjonn gjelder kun grunnleggende kabling. See veiledningenn Installationn Instructionss for å installere flere alternativer og/eller konfigurere analoge/digitalee innganger ogg utganger. leveres i Basic-modus, som viser et begrenset parametersett og forhåndsinnstilte I / O-innstillinger. Hvis det er behov for ytterligere justering, kan man gjøre det ved å stille frekvensomfor rmeren til Advanced eller Engineering i parameter P001 (se menyen PASSWORD and USERLEVEL i veiledningen Programming Instructions) Konfigurering/monitoreringg kan utføres ved hjelp av ett eller begge av følgende alternativer: a 1) Keypad-/tastaturenhet; 2) Seriell forbindelsee gjennom RS485 standardport eller ES822 valgfritt kort. Du finner anvisninger om hvordan du bruker og fjernbetjener skjermen/tastaturenheten i veiledningenn Installationn Instructions. All informasjon som sendes til/fra frekvensomformeren via Keypad/tastaturenheten kan også hentes via serieforbindelsee ved hjelp av programvaren RemoteDrive fra Lönne Scandinaviaa AS. RemoteDrive har følgende funksjoner: Henting av bilder, tastatursimulering, oscilloskopfunksjoner og multifunksjonstester, tabellkompileringg inkludert driftsdatalogg, parameterkonfigurering ogg mottak/overføring/lagring fra og til en keypad, skannefunksjon for automatisk egistrering av tilkoblede frekvensomformere (opptil 2477 omformere kan k kobles til). Når den brukes i Advancedd eller Engineering-modus, er mange flere funksjoner tilgjengelige. t Blant annet: Tilpasning av keypadnavigasjon. Tilpasning av standard monitoreringsverdier.. Valg av opp til 4 akselerasjons-- av analoge inngangssignaler. Valg av inntil 15 forhåndsinnstilte hastigheter. Konfigurasjon av 3 forbudshastigheter. Bruk av en hastighetsvariasjonsfunksjon. Innstilling av VTC og FOC-algoritmer. Tilpasning av analoge utgangssignaler. Tildeling av interne timerfunksjoner til digital I / O. og retardasjonsramper. Tilpasning og skalering PID-aktivering og -innstilling. Konfigurering av digital utgangskomparator og logiske funksjoner. Master- / slavedrift med dreiemomentkontroll. Justering av strøm- og dreiemomentgrenser.. Tilpasning av digitale innganger. Innstilling av kontrollkilde for start- og hastighetskommandoer. Konfigurering av en tilkoblet pulsgiver. DC-bremsing. Dynamisk bremsing. Speed Search funksjon, leser hastigheten til motoren. Automatisk tilbakestilling. Motortermisk modellering og termistortildeling. Krankontrollfunksjoner. Seriell- og feltbusskommunikasjon. Hvis det er behov for noen av de ovennevnte funksjonene, brukes parameter P001 for å få tilgang til innstillingenee Advanced eller Engineering. 6/34

7 2. MASKINVAREBESKRIVELSE OG INSTALLASJON 2.1. Advarsler SYMBOLER: FARE Angir driftsprosedyrer som, hvis de ikke utføres korrekt, kan forårsake alvorlig skade eller død på grunn av elektrisk støt. Angir driftsprosedyrer som, hvis de ikke utføres korrekt, kan forårsake alvorlige feil på utstyret. NB! Angir viktige tips om bruk av utstyret. SIKKERHETSANVISNINGER SOM MÅ FØLGES VED INSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET: NB! 1. Les alltid denne brukerveiledningen før du setter strøm på utstyret. 2. Jordforbindelsen fra motorhuset skal legges separat for motorkabelen, for å unngå eventuell interferens. FARE 1. SØRG ALLTID FOR RIKTIG JORDING AV MOTORHUSET OG FUNDAMENTET. 2. Hvis man skal bruke en jordfeilbryter mot elektrisk støt, må dette være av type "B". 3. Frekvensomformeren kan generere en utgående frekvens på opptil 1000 Hz, noe som kan gi et motorturtall på opptil 20 (tyve) ganger motorens nominelle turtall (for 50 Hz-motorer). Bruk aldri motoren ved høyere hastighet enn maks. tillatt hastighet som er angitt på motorens merkeskilt. 4. FARE FOR ELEKTRISK STØT Ikke berør frekvensomformerens elektriske deler når omformeren er på. Vent alltid minst 20 minutter etter at frekvensomformeren er slått av før du åpner den. 5. Ikke utfør arbeid på motoren når frekvensomformeren er på. 6. Ikke foreta elektriske koblinger på motoren eller frekvensomformeren hvis omformeren er på. Fare for elektrisk støt på utgangsklemmer (U, V, W) og bremsemodulklemmer (+,, B), selv når omformeren er deaktivert. Vent minst 20 minutter etter at frekvensomformeren er slått av før du utfører arbeid på den elektriske tilkoblingen til motoren eller omformeren. 7. MEKANISK BEVEGELSE Frekvensomformeren utfører den mekaniske bevegelsen. Det er brukerens ansvar å sikre at dette ikke fører til farlige situasjoner. 8. EKSPLOSJON OG BRANN Det er fare for eksplosjon og brann hvis utstyret monteres i nærheten av brennbare gasser. Ikke monter frekvensomformeren på steder hvor det kan være fare for eksplosjon og brann, selv om motoren er installert der. 7/34

8 1. For å unngå skade på de interne kretsene må det ikke tilkobles matespenninger som er høyere enn utstyrets nominelle spenning. 2. Hvis frekvensomformeren er installert i omgivelser med brennbare og/eller eksplosive stoffer (AD-soner i henhold til IEC 64-2 standarder), henvises det til IEC 64-2, EN og tilsvarende standarder. 3. Ikke koble utstyrets strømforsyning til utgangsklemmene (U, V, W), til bremsemodulklemmene (+,, B) eller til kontrollklemmene. Utstyrets strømforsyning må kun kobles til klemmene R, S, T. 4. Ikke kortslutt koblingsklemmene (+) og ( ) og (+) og (B). Ikke koble til bremsemotstander med lavere merkedata enn de som er angitt i veiledningen Installation Instructions. 5. Ikke start eller stopp den tilkoblede motoren ved hjelp av en kontaktor over omformerens strømforsyning. 6. Ikke installer en kontaktor mellom omformer og motor. Ikke koble til en kondensator med effektfaktorkorreksjon til motoren. 7. Frekvensomformeren må kun brukes når det finnes tilstrekkelig jording. 8. Hvis det utløses en alarm, anbefales det en grundig gjennomgang av avsnittet ALARMS AND WARNINGS. Utstyret må kun startes på nytt når årsaken til alarmen er avdekket og korrigert. 9. Ikke utfør isolasjonstest mellom strømkontakter eller kontrollklemmer. 10. Kontroller at festeskruene til styrekortet og koblingskortet er forsvarlig strammet. 11. Ikke koble til énfasemotorer. 12. Bruk alltid termisk motorvern (Det innebyggde termiske vernet i frekvensomformeren, eller en termobryter i motoren). 13. Overhold miljøkravene for installasjon av utstyret. 14. Frekvensomformerens monteringsflate må tåle høye temperaturer (opptil 90 C). 15. Frekvensomformerens elektronikkort inneholder komponenter som kan påvirkes av elektrostatiske utladninger. Ikke berør dem med mindre det er helt nødvendig. Vær alltid forsiktig for å hindre skader som kan forårsakes av elektrostatisk utladning. 8/34

9 2.2. Kontroll av leveranse Kontroller at utstyret ikke er skadet og at det er i samsvar med bestillingen, ved å kontrollere typeskiltet på siden av frekvensomformeren. Typeskiltet er nærmere beskrevet nedenfor. Hvis utstyret er skadet, må du kontakte leverandøren eller det aktuelle forsikringsselskapet. Hvis utstyret ikke er i samsvar med bestillingen, må du kontakte leverandøren snarest mulig. Hvis utstyret lagres før det startes, må du sørge for at lagringsforholdene er i samsvar med kravene i avsnittet Installing the Equipment. Utstyrets garanti dekker alle produksjonsfeil. Produsenten har ikke ansvar for eventuelle skader som har oppstått ved forsendelse eller utpakking av frekvensomformeren. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som skyldes feil bruk, feil installasjon, feil temperaturforhold, fuktighet eller bruk av etsende stoffer. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle feil som følge av at frekvensomformeren brukes med verdier som overstiger merkedataene, og er ikke ansvarlig for følgeskader og skader som følge av uhell. Utstyret er dekket av en 3-årig garanti fra leveringsdato. Produkt-ID: 6T S IP54 EMCIT B Matespenning 2 = Strømforsyning VAC, VDC 4 = Strømforsyning VAC, VDC 5 = Strømforsyning VAC, VDC 6 = Strømforsyning VAC, VDC 2 Størrelse 3 Nominell strøm (A) 4 Effekt ved tung belastning (kw) (HD) 5 Beskyttelsesgrad 0 = IP00 (større størrelser enn S32) 2 = IP20 (opptil størrelse S32) 5 = IP54 (mulig opptil størrelse S32) 6 Type integrert EMC-filter EMC = A2-filter for TN-nett EMCIT = A2-filter for IT-nett 7 Bremsemodul X = Ingen intern bremsechopper B = Innebygd bremsechopper 9/34

10 TYPESKILT Vanlig typeskilt for 2T : Figur 7: Typeskilt for Installere utstyret Frekvensomformerne i -serien er av åpen type beskyttelsesgrad IP00 og IP20 som kan installeres i en annen kapsling. Kun modeller med beskyttelsesgrad IP54 kan monteres på vegg. Omformerne må installeres vertikalt. I avsnittene nedenfor finner du anvisninger vedrørende omgivelsesforhold, mekanisk montering og elektriske tilkoblinger. Frekvensomformeren må installeres vertikalt.. Den må ikke installeres horisontalt eller opp-ned. Ikke monter varmeømfintlige komponenter oppå frekvensomformeren, da de kan bli skadet av varm utblåsingsluft. Frekvensomformerens bakvegg kan bli veldig varm. Sørg for at omformerens montasjeflate ikke er varmefølsom. 10/34

11 MILJØKRAV, INSTALLASJON, OPPBEVARING OG TRANSPORT AV UTSTYRET Alle elektronikkort som er innstallert i frekvensomformere av typen, er tilpasset tropiske forhold. Det betyr bedre elektrisk isolasjon mellom spor med forskjellige spenningsverdier og sikrer lengre levetid for komponentene. Vi anbefaler imidlertid å følge anvisningene nedenfor nøye: Maksimal lufttemperatur Omgivelsestemperaturer ved lagring og transport Installasjonsmiljø Høyde Luftfuktighet ved drift Luftfuktighet ved lagring Luftfuktighet under transport Atmosfærisk trykk ved lagring og drift Atmosfærisk trykk under transport -10 til 40 C uten derating av utstyret fra 40 C til 50 C uten derating eller med 2 % derating av merkestrøm for hver grad over 40 C basert på omformermodell og brukskategorien (se OPERATING TEMPERATURES BASED ON APPLICATIONS CLASSES (DRIFTSTEMPERATURER BASERT PÅ BRUKSKLASSER)) i veiledningen Installation Instructions). -25 C til 70 C Forurensningsgrad 2 eller bedre. Må ikke installeres i direkte sollys eller på steder med støv, etsende gasser, vibrasjoner eller sprinkleranlegg (unntak for IP54-modeller). Må ikke installeres i salte miljøer. Maks. høyde for installasjon 2000 m.o.h. Ved installasjon over 2000 m og opptil 4000 m må du kontakte Lönne Scandinavia AS. Over 1000 m skal merkestrømmen reduseres med 1 % for hver 100 meter. Fra 5 % til 95 %, fra 1 g/m 3 til 29 g/m 3, ikke-kondenserende og ikkefrysende (klasse 3K3 i henhold til EN50178). Fra 5 % til 95 %, fra 1 g/m 3 til 29 g/m 3, ikke-kondenserende og ikkefrysende (klasse 1K3 i henhold til EN50178) Maks. 95 %, opp til 60 g/m 3. Det kan dannes kondens når utstyret ikke er i gang (klasse 2K3 i henhold til EN50178). Fra 86 til 106 kpa (klasse 3K3 og 1K4 i henhold til EN50178). Fra 70 til 106 kpa (klasse 2K3 i henhold til EN50178). Siden omgivelsene har stor påvirkning på frekvensomformerens levetid, må ikke ustyret installeres på steder som ikke oppfyller disse kravene. Utstyret må alltid transporteres i originalemballasjen. 11/34

12 TILKoblingsklemmer/skinner BESKRIVELSE 41/R 42/S 43/T Innganger for tre-faseforsyning (faserekkefølgen er uvesentlig) 44/U 45/V 46/W Utganger trefasemotor Kobling til positiv pol for DCspenning. Den kan brukes til - DC spenningsforsyning. - Likestrøms reaktor. 47/+ - Ekstern bremsemotstand og den eksterne bremseenheten (for frekvensomformermodeller som ikke leveres med koblingsklemme 50/+ beregnet på ekstern bremsemotstand) - Den eksterne bremseenheten. Når den er montert, koblet til den positive polen for kontinuerlig vekselstrøm-dc spenning. Den kan brukes for DC reaktor hvis det ikke brukes likestrømsspole, må klemme 47/D kortsluttes til 47/D klemme 47/+ ved hjelp av en kabel/skinne med samme tverrsnitt som kablene som brukes til strømforsyning( fabrikkinnstilling). 48/B Når den er tilgjengelig, kan den brukes til å koble til IGBT-brems for bremsemotstander. Kobling til DCspenningens negative pol. Den kan brukes til DCforsyning og ekstern 49/ bremseenheten (for omformermodeller som ikke leveres med koblingsklemme 52/- beregnet på ekstern bremseenhet). Når den er tilgjengelig, kan den brukes til å koble til DCspenningens positive pol, som bare 50/+ skal brukes til ekstern bremsemotstand. S05 (4T)-S15-S20 Koblingsbrett: 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W 47/+ 48/B 49/ S05 (2T) Koblingsbrett: 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W 47/+ 47/D 48/B 49/ Koblingsskinnene 47D og 47+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles mellom skinne 47D og 47+ etter at kortslutningen er fjernet. Hvis det er behov for DCforsyning og hvis en ekstern bremsemotstand skal installeres, må kortslutningen mellom 47/D og 47/+ fjernes. Bruk da koblingsklemme 47/+. Bruk koblingsklemmene 47/+ og 48/B hvis en ekstern bremsemotstand skal installeres. 12/34

13 S12 Koblingsbrett (2T-4T)-S14: 41/R 42/S 43/T 47/+ 47/D 48/B 49/ 44/U 45/V 46/W Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Hvis det er behov for DCforsyning og en ekstern bremsemotstand skal installeres, må kortslutningen mellom 47/D og 47/+ fjernes. Bruk koblingsklemme 47/+. Bruk koblingsklemmene 47/+ og 48/B hvis en ekstern bremsemotstand skal installeres. S12 Koblingsbrett (5T): 41/R 42/S 43/T 47/+ 47/D 49/ 44/U 45/V 46/W S22-32 Koblingsbrett: 48/B 50/+ 47/+ 47/D 49/ 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Hvis det er behov for DCforsyning og en ekstern bremsemotstand skal installeres, må kortslutningen mellom 47/D og 47/+ fjernes. Bruk koblingsklemme 47/+. MERK Koble bremsemotstanden til koblingsklemmene 50/+ og 48/B. Unngå å bruke koblingsklemmene 50/+ og 48/B til likestrømsforsyning. S30 Koblingsbrett: 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W 47/+ 49/ 48/B 50/+ MERK Koble bremsemotstanden til koblingsklemmene 50/+ og 48/B. Unngå å bruke koblingsklemmene 50/+ og 48/B til DC forsyning. 13/34

14 Koblingsskinner for S41-S42-S51-S52: 44/U 45/V 46/W 41/R 42/S 43/T 41/R 42/S 43/T Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Kontakt Lönne Scandinavia AS hvis det skal brukes DCforsyning til S41, S42, S51, S52. MERK Bruk koblingsklemmene 47/+ og 49/- hvis den eksterne bremseenheten skal installeres. Figur 8: Koblingsskinner i S41-S42-S51-S52 14/34

15 Koblingsskinner for S60-frekvensomformere Figur 9: S60 koblingsskinner Figur 3 viser plassering og størrelse på skinnene som kobler S60 til strømnettet og motoren. Figuren viser også posisjonen og kablingsanvisningene for den innebygde strømforsyningtransformatoren. Transformatoren må kables på bakgrunn av den nominelle forsyningsspenningen som benyttes. Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Kontakt Lönne Scandinavia AS hvis det skal brukes DC forsyning til S60. 15/34

16 Tilkoblingstversnitt, hovedstrømskabler. Dimensjonering av sikringskomponenter T Spenningsklasse 230V Størrelse S05 S12 S15 S20 S30 S41 S51 S60 Merkestrøm strøm A modell Kabeltverrsnitt som passer til koblingsklem men mm 2 (AWG/kcmils) Avmantlin gs lengde mm Tiltreknings moment Nm Kabeltverrsnitt Hurtigsikrin til strømnett og ger (700V) + motorside Utkobl. bryter mm 2 (AWG/kcmils) Magnetisk Sikring AC1- kontaktor A A A 12,5-1,8 12,5 10 1,2-1, ,5 (12AWG) 15-2, ,2-1, ,2-1, , , ,2-1,5 4 (10AWG) (20 6AWG) ,2-1, , ,2-1, (8AWG) 30-5, ,2-1, , ,5 10 (6AWG) , ,5 16 (5AWG) (20 4AWG) 18 2, ,5 25 (4AWG) , (12 4AWG) (2AWG) (3 1/0AWG) (1/0 AWG) (4/0 AWG) (2AWG kcmils) (250kcmils) Skinne (400kcmils) Skinne (500kcmils) Skinne x120 (2x4/0AWG) Skinne x120 (2x250kcmils) Skinne x150 (2x300kcmils) Skinne x185 (2x350kcmils) Skinne x240 (2x500kcmils) Skinne x150 (3x300kcmils) Skinne x185 (3x350kcmils) Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver frekvensomformerens beskyttelsesinnretninger. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. 16/34

17 T Spenningsklasse V Størrelse S05 S12 S15 S20 S30 S41 S51 S60 Merkestrøm strøm A modell Kabeltverrsnitt som passer til koblingsklem men mm 2 (AWG/kcmils) Avmantlin gs lengde mm Tiltrekning s moment Nm Kabeltverrsnitt Hurtigsikring til strømnett og motorside (700V) + Utkobl. bryter Magnetisk Sikring mm 2 (AWG/kcmils) AC1- kontaktor A A A 10,5-3 10,5 10 1,2-1, ,5 (12AWG) 12,5-4 12,5 10 1,2-1, , ,5-4,5 16,5 10 1,2-1, (20 6AWG) 16,5-5,5 16,5 10 1,2-1,5 4 (10AWG) ,5-7,5 16,5 10 1,2-1, , ,2-1, , ,2-1, , ,2-1,5 10 (6AWG) (20 6AWG ,2-1, , ,2-1, , ,5 16 (5AWG) (20 4AWG 18 2,5 25 (4AWG) , , (20 4AWG) 25 (4AWG) , (12 4AWG) (2AWG) (3 1/0 AWG) (1/0 AWG) (4/0 AWG) (2AWG kcmils) (250kcmils) Skinne (400kcmils) Skinne (500kcmils) Skinne x120 (2x4/0AWG) Skinne x120 (2x250kcmils) Skinne x150 (2x300kcmils) Skinne x185 (2x350kcmils) Skinne x240 (2x500kcmils Skinne x150 (3x300kcmils) Skinne x185 (3x350kcmils) Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver frekvensomformerens sikkerhetsinnretninge.. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. 17/34

18 T og 6T spenningsklasser 575/690V Størrelse S14 6T S14 S22 S32 S42 S52 modell Merkestrøm strøm A Tverrsnitt koblingskle mme mm 2 (AWG eller kcmils) Avmantlings lengde mm Tiltreknings moment Nm Kabeltverrsnitt til strømnett og motorside mm 2 (AWG eller kcmils) Hurtigsikringer (700V) + Utkobl. bryter Magnetisk Sikring AC1- kontaktor A A A ,2-1, ,5 (12AWG) ,2-1, , , ,2-1, (20 5AWG) 13-7, ,2-1,5 4 (10AWG) ,2-1, ,5-4, ,5-4, , (6AWG) ,5-4, (20 4 AWG) ,5-4, ,5-4,5 16 (5AWG) , (2 AWG) , (4 1/0 AWG 20 2, (1/0AWG) , (2/0AWG) (4 4/0AWG) (2/0AWG (250kcmils) kcmils) Skinne (500kcmils) Skinne Skinne x120 (2x250kcmils) Skinne Skinne x150 (2x300kcmils) Skinne Skinne x185 (2x350kcmils) Skinne x240 (2x500kcmils) Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver frekvensomformerens sikkerhetsinnretninger. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. NB! I modulære størrelser S65-S90 skal hver forsyningsarm være beskyttet av separat sikring (se tabell over). Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver sikkerhetsinnretningene som er installert i likestrømskabelen. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. 18/34

19 Jording av frekvensomformer og motor Det er en boltet skrue for jording av frekvensomformerens kapsling i nærheten av strømkablenes klemmer. Skruen kan lokaliseres ved hjelp av symbolet nedenfor: Frekvensomformeren må alltid jordes til et strømnett. For å redusere forstyrrelser og strålingsinterferens til et minimum må motorens jordingsleder kobles direkte til frekvensomformeren via en parallell forbindelse til motorforsyningens kabler. FARE MERK Frekvensomformerens jordingsklemme må alltid kobles til strømnettets jording ved hjelp av en leder som overholder gjeldende sikkerhetsforskrifter (se tabell nedenfor). Motorhuset må alltid kobles til frekvensomformerens jording for å unngå farlige spenningstopper og elektrisk støt. Omformerchassis og motorhuset må alltid ha riktig jording. For å oppfylle UL-samsvarskrav for systemet hvor frekvensomformeren er montert, må du bruke en kobling av typen "UL R/C" eller "UL Listed" for å koble omformeren til jordingssystemet. Bruk en kobling som passer til jordingsskruen og har samme tverrsnitt som jordingskabelen som brukes. Tverrsnitt av beskyttende jordleder (se EN ): Tverrsnittsareal for faseledere til frekvensomformer (mm 2) Minste tverrsnittsareal for tilsvarende beskyttende jordleder (mm 2) S (*) 10 < S 16 S (*) 16 < S < S S/2 NB! NB!(*) Verdiene i tabellen ovenfor er kun gyldige hvis den beskyttende jordlederen er laget av det samme metallet som faselederne. Er den ikke det, skal tverrsnittsarealet for den beskyttende jordlederen bestemmes på en måte som gir en ledningsevne tilsvarende den som fremgår når man bruker tabellen ovenfor. I alle tilfeller må tverrsnittet for den beskyttende jordlederen være minst 10 mm 2 Cu eller 16 mm 2 Al for å opprettholde sikkerheten i tilfelle skade eller utkopling av den beskyttende jordlederen (se EN om berøringsstrøm). 19/34

20 3. BRUKE SKJERMEN/TASTATURET 3.1. Oversikt Dette avsnittet omhandler navigasjon på keypad/tastaturet. Du finner informasjon om bestemte innstillinger for keypad (kontrast, bakgrunnsbelysning osv.) i avsnittet om keypad/tastaturet i -manualen Installation Instructions. Opplysninger om brukerdefinert navigasjon for hovedmenyen, oppsett av visningsverdier for display og hovedmenyen samt den brukerdefinerte PID-måleenheten finner du i menyen DISPLAY/KEYPAD i -veiledningen Programming Instructions for Menystruktur MEASURES/COMMANDS PARAMETERS CONFIGURATION PRODUCT IDENTIFICATION INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm [MEA] PAR CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA [PAR] CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR [CF] IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR CF [IDP] MENYEN MEASURES M-parametrer Kan ikke endres MENYEN PARAMETERS P Par. som kan endres når motoren er i gang MENYEN CONFIGURATION CIR-parametrer Kan endres når motoren er AVSLÅTT MENYEN PRODUCT Språk Valg og omformerdata [MEA] MOTOR MAALEVERDIER [PAR] PASSORD OG Bruker nivaa [CFG] AUTOTUNE [IDP] MENYEN START- UP Trykk på ENTER for å starte [MEA] PID REGULATOR [PAR] RAMPER [CFG] MOTOR 1 KONFIGURASJON [IDP] PRODUKT [MEA] DIGITALE INNGANGER [PAR] MULTISPEED [CFG] MOTOR 1 BEGRENSNINGER [MEA] REFERANSER [PAR] SPEED LOOP AND CURRENT BALANCING (*) [CFG] ENCODER / FREKVENS INNGANGER [MEA] UTGANGER [CFG] TERMISK BESKYTTELSE [MEA] AUTODIAGNOSTICS [CFG] EEPROM [MEA] DIGITAL INPUT SETTINGS [MEA] ALARM LISTE [MEA] POWER OFF LIST Figur 10: Menystruktur. (*) Kun tilgjengelig for VTC- og FOC-kontroller. 20/34

21 3.3. Navigasjon MENY Keypad sider INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm [MEA] PAR CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA [PAR] CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR [CF] IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR CF [IDP] SAVE ENTER ESC SAVE ENTER ESC SAVE ENTER ESC SAVE ENTER ESC ENYEN MEASURES M-parametreR Kan ikke endres MENYEN PARAMETERS P Par, som kan endres når motoren er i gang CONFIGURATION M. CIR-parametrer Kan endresnårmotorener AVSLÅTT MENYEN PRODUC språkvalg og omformerdata [MEA] MOTOR MEASURES [PAR] PASSORD OG Bruker nivaa [CFG] AUTOTUNE [IDP] MENYEN START-UP Trykk på ENTER for å starte [MEA] PIDREGULATOR [PAR] RAMPER [CFG] MOTOR 1 CONFIGURATION [IDP] PRODUCT SAVE ENTER ESC Åpner menyen Ramps P009 Aksel.rampe 1 10,00s Navigerer i menyen Ramps P010 Retar.rampe 1 10,00s SAVE ENTER Åpner parameter P010-endring P010 Retar.rampe 1 10,00s Parameter P010- endring P010 Retar.rampe 1 20,00s Hvis ESC-tasten brukes for å avslutte, vil den nye parameterverdien.godtas, MEN IKKE LAGRES TIL FASTMINNE. D EN GÅR DERFOR TAPT VED AVSTENGING. Trykk på SAVE/ENTER for å bekrefte parameterendring. 21/34

22 Figur 11: Navigasjonseksempel Funksjonstaster Trykk på SAVE/ENTER for parameterendring. Når det vises en blinkende markør, trykker du på og for å endre parameterverdien. Gjør ett av følgende for å avslutte redigeringsmodus: Trykk på ESC parameterverdien som brukes av frekvensomformeren, endres ikke, og verdien i parameteret settes tilbake til innstillingen som den hadde før parametren ble entret. Trykk på SAVE/ENTER parameterverdien lagres til fastminne og slettes ikke når frekvensomformeren slås av. Innputverdier (Ixxx) kan ikke lagres til fastminne. Innganger settes automatisk til standardverdiene. Tast Funksjoner Avslutter menyer og undermenyer og avkrefter en ny parameterverdi (når redigering er aktivert, starter markøren å blinke). Hvis Operator-modus er konfigurert og tastaturet er låst på tastatursiden, trykker du på ESC i minst 5 sekunder for å starte navigasjonen på nytt. Pil ned: Ruller gjennom menyer og undermenyer, sidene i en undermeny eller parametrene i synkende rekkefølge. Under programmering reduserer den parameterverdien. Hold den nede sammen med økningstasten for å åpne neste meny. Pil opp: Ruller gjennom menyer og undermenyer, sidene i en undermeny eller parametrene i stigende rekkefølge. Under programmering øker den parameterverdien. Åpner menyer og undermenyer. I programmeringsmodus (markør blinker) lagrer denne tasten verdien til parameteren som blir endret, til fastminne (EEPROM). Dette hindrer at parameterendringen slettes ved strømbrudd. Trykker du på den mens keypadsiden vises, vil tasten SAVE/ENTER vise siden "Keypad Help" hvor variablene fra forrige side vises. Trykker du på den mer enn én gang, ruller du gjennom menyene: Startside Tilgangsside for parameterendring ID SW-side Tastatur Startside og så videre. Åpner sidene for parameteren DOWNLOAD fra tastaturet til frekvensomformeren (TX) eller tillater parameteren UPLOAD fra frekvensomformeren til tastaturet (RX). Trykker du på den mer enn én gang, lar tasten TX RX deg velge driftsmodus. Det aktive valget markeres av siden som vises. Relevant TXeller RX-LED begynner å blinke. Trykk på tasten Save/Enter for å bekrefte Upload/Download når ønsket valg er aktivt. Hvis du trykker en gang, blir referanse og kommandoer tvunget via tastaturet. Trykk igjen for å gå tilbake til forrige konfigurasjon eller for å endre aktiv referanse på keypadsiden avhengig av forhåndsinnstilt type keypadside (se menyen Display i -veiledningen Programming Instructions). Tilbakestiller utløst alarm når årsaken til alarmen er fjernet. Hold den inne i 8 sekunder for å nullstille styrekortet og på den måten la mikroprosessorene initialiseres på nytt og aktivere R-parametrer uten at frekvensomformeren må slås av. Når den er aktivert, starter den motoren (minst én av kommandokildene er representert av keypad). Når den er aktivert, stopper den motoren (minst én av kommandokildene er representert av keypad). Jog-tasten er kun aktiv når minst én av kommandokildene er representert av keypad. Hvis den trykkes inn, åpner den Jog-referansesettet i relevant parameter. Hvis den er aktivert (minst én av kommandokildene er representert av tastaturet), reverserer den tegnet av den samlede referansen. Trykk på denne knappen igjen for å endre referansetegnet. 22/34

23 3.5. Indikatorlamper på skjerm/tastatur Det er plassert 11 LED-pærer på tastaturet, sammen med en LCD-skjerm med fire linjer, 16 tegn, en høyttaler for lydsignaler og 12 funksjonstaster. Skjermen viser parameterverdier, diagnosemeldinger og variablene som behandler. Figuren nedenfor viser plasseringen av lysdiodene og deres funksjonalitet. REF LED Grønn Referanse for hastighet, frekvens eller Motorakselerasjon eller nedbremsing Referanse på RUNED Grønn Motoren er ikke Motor er slått på, men ingen Motoren er slått på LIMIT ED Gul Ingen aktiv grense Spenning eller strøm grense er aktiv BRAKE LED Gul Normal kjøring En av dem er aktiv: - DC-strømbremse - IGBT-bremsing - Rampeforlengelse. TX- og RX-LED Grønn TX R X Ingen parameteroverføring pågår Nedlasting: Venter på bekreftelse Opplasting: Venter på bekreftelse Parameternedlastin g fra tastatur til omformer Parameteropplasti ng fra omformer til tastatur FWD- og REV-LED Grønn FWD REV Total referanse = 0 Totalt referanse for frekvens / hastighet / dreiemoment blir sendt og er positiv Totalt referanse for frekvens / hastighet / dreiemoment blir sendt og er negativ. TAS LED av LED blinker LED lyser (fast) L-CMD-LED Grønn Kommandoer som sendes fra andre kilder enn Kommandoer som sendes både fra tastatur og terminalskinne Kommandoer som bare sendes fra L-REF-LED Grønn Referanse sendt fra andre kilder enn tastatur Referanse som sendes både fra tastatur og Referanse sendt fra bare tastatur 23/34

24 4. KABLING 4.1. Koblingsskjema Figur 12: Koblingsskjema. [**] Kontakt Lönne Scandinavia AS hvis det skal tilkobles likestrøm til S41, S42, S51, S52, S60, S64, S74, S84, da det ikke finnes noen precharge krets til DC-bus kondensatorene. 24/34

25 Ved sikringsbeskyttelse må man alltid installere sikringsbeskyttelsesenheten som deaktiverer frekvensomformeren. Da unngår man enfaset drift av utstyret. NB! Koblingsskjemaet henviser til fabrikkinnstillingen. Se Power Terminals / Bars. NB! [*] NB! Se avsnittet REACTORS i brukerveiledningen Installation Instructions for informasjon om tilbehør og valgfrie spoler. Ved bestilling av S15, S20 og S30 må du oppgi om det skal installeres spole i utstyret. Fabrikkinnstillinger kan endres ved å endre konfigurasjonen av DIP-bryterne og/eller ved å endre parameterne som er knyttet til de aktuelle koblingsklemmene (se veiledningen Programming Instructions). Når det ikke brukes likestrømsspoler, må koblingsklemmene D og + være kortsluttet (fabrikkinnstilling). Kun for S60-omformere: Hvis forsyningsspenningen er annen enn 500 Vac, må den interne hjelpetransformatorens kabling endres tilsvarende. 25/34

26 5. ALARMER OG ADVARSLER Hvis en beskyttelse blir utløst eller frekvensomformeren går i nødmodus, låses frekvensomformeren og motoren går på tomgang! 5.1. Hva skjer når en beskyttelsesenhet løses ut MERK Før du bruker frekvensomformeren i nødstilfeller, bør du lese dette avsnittet og følgende avsnitt: Hva gjør du når en alarm utløses. Frekvensomformerens alarmer er beskrevet nedenfor. Når en beskyttelse/alarm utløses: 1) ALARM-LED på tastaturet tennes; 2) Siden som vises på tastaturet, er rotsiden for Fault List: 3) FAULT LIST oppdateres. I fabrikkinnstilling, når frekvensomformeren slås på etter at en alarm er utløst og ikke tilbakestilt, holdes den i nødmodus. Hvis frekvensomformeren er i nødmodus når den slås på, kan dette skyldes at en alarm ble utløst før frekvensomformeren ble tilbakestilt. For å unngå at alarmer som ble utløst før stasjonen ble slått av, lagres, kan du angi parameter C257 i menyen Autoreset. Frekvensomformeren lagrer i det øyeblikket en alarm ble utløst i FAULT LIST (forsyningstid og driftstid). Frekvensomformerens status og visse målinger da alarmen ble utløst, lagres også i Fault List.. Avlesning og lagring av feillisten kan være svært nyttig for å avdekke årsaken til alarmen og dens mulige løsning (se også menyene Fault List/Power Off i -veiledningen Programming Instructions). NB! Alarmene A001 til A039 gjelder hovedmikrokontrolleren (DSP Motorola) i styrekortet som registrerte en feil på selve styrekortet. Det finnes ingen feilliste for alarmene A001 til A039, og det kan ikke sendes en nullstillingskommando via seriellkobling. Alarmene kan tilbakestilles via terminalen RESET på koblingskortet eller tasten RESET på tastaturet. Det er ingen tilgjengelig programvare for tastaturgrensesnittet. Frekvensomformerens parametrer og mål er ikke tilgjengelige via seriellkoblingen. Unngå å tilbakestille alarmene A033 og A039, siden de utløses når flashminnet ikke er utstyrt med riktig programvare. Alarmene A033 og A039 kan bare tilbakestilles når riktig programvare for frekvensomformerens flashminne er lastet ned. Før du tilbakestiller en alarm, må du deaktivere signalet ENABLE på koblingsklemmen MDI2 for å deaktivere frekvensomformeren og hindre at den tilkoblede motoren går med ukontrollert hastighet. 26/34

27 5.2. Hva gjør du når en alarm utløses Før du tilbakestiller en alarm, må du deaktivere signalet ENABLE på klemme MDI2 for å deaktivere frekvensomformeren og hindre at den tilkoblede motoren går med ukontrollert hastighet. Gjør følgende: 1. Deaktiver signalet ENABLE på klemme MDI2 for å deaktivere frekvensomformeren og låse motoren, med mindre parameter C181=1 (sikkerhetsstartfunksjonen er aktiv). Etter at en alarm er tilbakestilt, eller etter at frekvensomformeren får forsyning, vil denne kun starte hvis kontakten ENABLE er åpen og lukket. 2. Hvis motoren går på tomgang, må du vente til den stopper. Kontroller FAULT LIST grundig for å få ytterligere informasjon om alarmen som er utløst, for å finne årsaken til alarmen og mulige løsninger. All informasjon som er lagret i Fault List er også nødvendig når du kontakter Lönne Scandinavia AS' kundesenter. 3. Finn alarmkoden og følg anvisningene i de følgende avsnittene. 4. Løs eventuelle eksterne problemer som kan ha forårsaket utløsningen av beskyttelsen. 5. Hvis alarmen er utløst fordi det er angitt feil parameterverdier, må du angi nye, korrekte verdier og lagre dem. 6. Tilbakestill alarmen. 7. Hvis alarmen vedvarer, må du kontakte Lönne Scandinavias kundesenter. Det skal sendes en RESET-kommando for å tilbakestille utløste alarmer. Gjør et av følgende: Aktivere RESET-signalet i klemme MDI3 på maskinvarens koblingskort. Trykk på RESET-tasten på tastaturet. 27/34

28 A001 ( A032 A034 ( A Alarmkodeliste Alarm Alarmmelding Beskrivelse Hva du skal gjøre Feil på styrekort 1. TilbakestillI. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter A033 TEXAS VER KO A039 FLASH KO Texas Flash ikke progr. A040 User Fault Alarm forårsaket av brukeren A041 PWMA Fault Generell maskinvarefeil fra IGBT, side A A042 Ulovlig konfigurasjon av Illegal XMDI XMDI i menyen Digital i DGI Inputs Ikke kompatibel Texas programvareversjon 1. Last ned riktig DSP Texas programvareversjon. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter Tilbakestill. 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller innstillingen i R Kontroller innstillingene i menyen Digital Inputs. A043 Feil på styrekort 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller merkedata for frekvensomformer og motor. 2. Kontroller for kortslutning i utgang. A044 SW 3. Kontroller for forstyrrelser i kontrollsignal. Programvareoverstrøm OverCurrent 4. Angi lengre akselerasjonstid. 5. Angi lengre retardasjonstid. 6. Koble fra motoren, og endre C010 til 0:IFD. A045 Bypass Circuit Feil i forbikobling av Fault forladning 1. Tilbakestill. A046 Bypass Con. Feil i forbikoblingskobling 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter Feil for forladning 1. Kontroller nettspenningen på klemmene R, S, T. A047 UnderVoltage 2. Kontroller M030 (forsyningsspenning) og M029 Likestrømsbusspenningen (likestrømsbusspenning). er lavere enn Vdc_min 3. Kontroller M030 og M029 i feillisten. 4. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter A048 OverVoltage Liekstrømsbusspenning over Vdc_max A049 Feil på styrekort A050 A051 A052 A053 A054 PWMA0 Fault PWMA1 Fault Illegal XMDI i DGO PWMA Not ON Option Board ikke i Maskinvarefeil fra IGBTomformer, side A Maskinvareoverstrøm, side A Ulovlig konfigurasjon av XMDI i menyen Digital Outputs Maskinvarefeil, IGBT A strøm på umulig Feil ved registrering av forhåndsinnstilt alternativ for I/O-kort A055 PTC Alarm Ekstern PTC utløst 1. Kontroller nettspenningen på klemmene R, S, T. 2. Kontroller M030 (forsyningsspenning) og M029 (likestrømsbusspenning). 3. Kontroller M030 og M029 i feillisten. 4. Angi lengre retardasjonstid. 5. Legg til dynamisk bremsemotstand. 6. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller merkedata for frekvensomformer og motor. 2. Kontroller for kortslutning i utgang. 3. Kontroller forstyrrelser i kontrollsignal. 4. Angi lengre akselerasjonstid. 5. Angi lengre retardasjonstid. 6. Koble fra motoren, og endre C010 til 0:IFD. 1. Kontroller innstillingen i R Kontroller innstillingene i menyen Digital Outputs. 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller parameter R Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. La motoren avkjøle. 2. Sørg for at PTC er riktig koblet til AIN2. 3. Sørg for at SW1 er riktig konfigurert i styrekortet. 28/34

29 Alarm Alarmmelding Beskrivelse Hva du skal gjøre A056 PTC Short Circuit Ekstern PTC i kortslutning 1. Kontroller at PTC er riktig koblet til AIN2. 2. Sørg for at SW1 er riktig konfigurert i kontrollkortet. A057 Ulovlig konfigurasjon av Illegal XMDI 1. Kontroller innstillingen i R023. XMDI i menyen Virtual i MPL 2. Kontroller innstilling i MPL-menyen. Digital Outputs A059 A060 A061 A062 Encoder Fault NoCurrent Fault Ser WatchDog SR1 WatchDog Feil i måling av motorhastighet Strømmen er null i FOCkontroll WatchDog er utløst i serieforbindelse 0 (9-polet D-kontakt) WatchDog er utløst i serieforbindelse 1 (RJ45) A063 Feil på styrekort A064 Mains Loss Ingen strøm fra strømnettet A065 AutoTune Fault Autotune mislyktes 1. Kontroller at giverparametrene er riktige. 2. Kontroller at giverne er riktig tilkoblet og montert. 3. Kontroller at giversignalene er riktige. 1. Kontroller motortilkoblingene U, V, W. 2. Kontroller FOC-regulatormenyinnstilling (Engineering brukernivå er nødvendig). 3. Utfør en ny automatisk justering av strømregulatoren. 4. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller serieforbindelse Sørg for at master sender lese-/skriveforespørsler med maks. intervall mellom forespørsler som er lavere enn forhåndsinnstilt WatchDog driftstid. 3. Angi lengre WatchDog driftstid (R005). 1. Kontroller serieforbindelse Sørg for at master sender lese-/skriveforespørsler med maks. intervall mellom forespørsler som er lavere enn forhåndsinnstilt WatchDog driftstid. 3. Angi lengre WatchDog driftstid (R012). 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller nettspenningen på klemmene R, S, T. 2. Kontroller M030 (forsyningsspenning). 3. Kontroller M030 i feilliste. 4. Alarmen kan deaktiveres eller forsinkes i menyen Power down (Engineering brukernivå er nødvendig). 1. Tilbakestill. 2. Kontroller parametrer i menyen Motor Control, og utfør en ny automatisk justering. 3. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter REF strøminngang (4(20 A066 REF < 4mA ma) er lavere enn 4 ma 1. Kontroller innstillingen av SW1 på styrekortet. AIN1 Strøminngang (4(20 A067 AIN1 < 4mA 2. Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet. ma) lavere enn 4 ma 3. Kontroller strømsignalkilden. AIN2 Strøminngang (4(20 A068 AIN2 < 4mA ma) lavere enn 4 ma A069 XAIN5 < 4mA XAIN5 Strøminngang (4(20 1. Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet. ma) lavere enn 4 ma 2. Kontroller strømsignalkilden. 1. Kontroller feltbusstilkobling. 2. Sørg for at master sender juridiske meldinger med A070 Fbs WatchDog Feltbuss WatchDog utløst maks. tidsintervall lavere enn forhåndsinnstilt WatchDog-tid. 3. Angi lengre WatchDog-tider (R016) A071 Feilpå styrekort 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter A072 Parm Lost Chk Feil i parameternedlasting / -opplasting 1. Kontroller tastaturtilkobling. A073 Parm Lost 1 COM Feil i parameternedlasting / 2. Tilbakestille alarmen og gjenta opplasting/nedlasting. -opplasting A074 A075 Inverter Overheated Motor Overheated Frekvensomformerens termiske beskyttelse er utløst Motorens termiske beskyttelse er utløst A076 Speed Alarm For høy motorhastighet 1. Kontroller frekvensomformerens utgangsstrøm (M026) under normal drift. 2. Kontroller mekanisk belastning på tilkoblet motor (låst aksel/overbelastning). 1. Kontroller mekaniske forhold og belastning. 2. Kontroller parametrene C265 og C Kontroller at C031 er kompatibel med den tilkoblede motoren. 2. Kontroller momentreferansen i slavemodus (Advanced brukernivå er nødvendig). 29/34

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 PN1/N1 PN2/N2 PN3/N3 N4 160 A maks. 250 A maks. 630 A maks. 1600 A maks. Bryterfrakobling: Støtspenningsholdfasthet U imp Hovedkontakter V 6000

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer