idrive GRUNNLEGGENDE BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "idrive GRUNNLEGGENDE BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 MULTIFUNKSJONELL FREKVENSOMFORMER Norsk Utstedt 30/06/13 R. 05 Denne brukerveiledningen utgjør en viktig del av produktet. Les anvisningene nøye, da de inneholder viktige tips for sikkerhet under bruk og vedlikehold. Denne enheten skal bare brukes til de formål den er konstruert for. Annen bruk betraktes som feil og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av feil bruk. Lönne Scandinavia AS er ansvarlig for enheten i dens opprinnelige oppsett. Eventuelle endringer i struktur eller driftssyklus må utføres eller godkjennes av teknisk avdeling hos Lönne Scandinavia AS. Lönne Scandinavia AS har ikke ansvar for konsekvenser som følge av bruk av uoriginale reservedeler. Lönne Scandinavia AS forbeholder retten til å gjøre tekniske endringer i denne brukerveiledningen og enheten uten forvarsel. Hvis det oppdages trykkfeil eller lignende, vil korrigeringene bli tatt med i nye utgaver av brukerveiledningen. Informasjonen i dette dokumentet tilhører Lönne Scandinavia AS og må ikke kopieres. Lönne Scandinavia AS håndhever sine rettigheter til tegninger og kataloger i henhold til loven. Lönne Scandinavia AS Liamyrane 12 - N-5132 Nyborg, Norge Tlf Faks

2 0. OPPSTART NB! NB! Denne brukerveiledningenn dekker grunnleggende installasjoner av. Du finner mer informasjon i s standardveiledning Installation Instructions. er fabrikkinnstilt med IFD kontrollalgoritmen (V / f) slik at du kan utføre den første oppstarten av utstyret. Standardfunksjonene finner du i dette avsnittet, spesielt i trinn 5: Oppstart. 1) Kontroll: Kontroller at er større enn eller like stor som den tilkoblede motoren, i henhold til typeskiltet på. Se avsnittet Delivery Check Kontroll av leveranse. 2) Installasjon og IP-klassifiseringen av finner du i avsnittet, Installing the Equipment. Sørg for at kabling: frekvensomformeren har tilstrekkelig ventilasjon. Du finner mer informasjon i s manual Installation Instructions. 3) Slå på: Slå på frekvensomformeren. Kontroller at Keypad slår seg på. For enklere oppstart av kan du aktivere menyen Start-Up. Denne menyen er en veiviser for programmering av de viktigste parametrene for den tilkoblede motoren. Menyen Start-Up vises når startes for første gang. Menyen kan når som helst aktiveres på nytt. Det gjøres ved å sette P265 i modus «Start-Up»: [ I D P ] i D r i v e S T A R T - U P M E N U P r e s s E N T E R t o s t a r t Trykk på Enter for å starte veiviseren. Før du angir kontrollparametrene, blir du bedt om å velge språk: P L a n g u a g e 4) Velg norsk for å følge denne brukerveiledningen videre. Velges engelsk, henvises det til den engelske basic guide. Deretter blir du bedt om å velge visningsmodus for menyen Start-Up: N a a r s k a l O p p s t a r t s m e n y e n a k t i v e r e s? Velg et av følgende: H v e r o p p s t a r t B a r e n a a N e s t e o p p s t a r t A l d r i 2/34

3 Om du velger Hver Oppstart, vises startup guiden hver gang spenningssettes. Om du velger Bare naa, vil oppstartsmenyen bare vises denne gangen. Om du velger Neste oppstart, vil startup menyen vises neste gang spenningssettes, og deretter ikke vises. Om du velger Aldri, blir Start up menyen, disablet. ( Aktiveres i P265 ) Parametre som vises i Start-up menyen: Parameter Beskrivelse Når vises parameter C008 Spenningsomraade C010 Kontroll metode C012 Tilbakemelding fra pulsgiver? [bare om FOC er aktivert] C013 Valg av V/F kurve [bare om IFD er aktivert] C015 C016 C017 C018 C019 Merkefrekvens Merketurtall Merkeeffekt Merkestrøm Merkespenning C021 Tomgangsstrom [Bare om FOC er aktivert] C028 C029 Minimum turtall Maksimum turtall C034 Moment kurve preboost verdi [Bare om IFD er aktivert] P009 P010 Aksellerasjonstid Retardasjonstid C043 Strom begr. Ved aksellerasjon [Bare om IFD er aktivert] C044 Strom begr. Ved constant hastighet [Bare om IFD er aktivert] C045 Strom begr. Ved retardasjon [Bare om IFD er aktivert] C048 Maks. momentgrense [Bare om VTC/FOC er aktivert] C189 Pulsgiver, frekv. Innganger funksjonsvalg [Bare om FOC er aktivert] C190 Pulsgiver A pls/rev [Bare om FOC er aktivert] C191 Pulsgiver B pls/rev [Bare om FOC er aktivert] I073 Autotuning selection [Bare om VTC/FOC er aktivert] I074 Motor tuning selection [bare om VTC/FOC er aktivert] C265 Valg av beskyttelses type C267 Termisk tidskonstant [Bare om beskyttelse er aktivert] Når du har angitt den siste parameteren og flyttet markøren frem, vil følgende side vises: T r y k k p i l o p p f o r a a a v s l u t t e T r y k k p i l n e d f o r a a f o r t s e t t e Trykk på for å avslutte menyen Start-Up. Standardsiden for systemet vises. 3/34

4 5) Oppstart: Terminalkontroll: i) Aktiver ENABLE-inngangen (terminal 15). ii) Aktiver START-inngangen (terminal 14). iii) Send hastighetsreferanse til REF: 0-10V (terminal 1, 2 og 3) eller Send hastighetsreferanse til AIN1: 4-20mA (koblingsklemme 5 og 6). Dette krever at kildevalg på MDI6 er aktiv (klemme 19). Lysdiodene RUN og REF tennes, og motoren starter. Kontroller at motoren roterer i riktig retning. Hvis ikke, bruker du koblingsklemme MDI5 (klemme 18) (CW/CCW) eller åpner koblingsklemmene ENABLE og START. Slå av frekvensomformeren, vent minst 20 minutter og bytt om to av motorfasene. Keypadkontroll: i) Aktiver ENABLE-inngangen (terminal 15). ii) Trykk på LOCAL/REMOTE-knappen på tastaturet. iii) Lysdiodene L-CMD og L-REF tennes. iv) Trykk på START-knappen. v) Hold Up-knappen inne for å øke hastighetsreferansen. Lysdiodene RUN og REF tennes, og motoren starter. Kontroller at motoren roterer i riktig retning. 2 10kohm 4 20 ma START (MDI1) ENABLE (MDI2) RESET (P/B) (MDI3) MULTISPEED 0 (MDI4) MULTISPEED 1 (MDI5) SOURCE SELECTION (MDI6) LOCAL / REMOTE (P/B) (MDI7) Cw / CCW (MDI8) REFERENCE INPUT 0 -: 10 V ANALOG INPUT 4 -: 20 ma Hvis ikke, trykker du på FWD/REV-knappen eller på STOP. Slå av frekvensomformeren, vent minst 20 minutter og bytt om to av motorfasene. Gå til neste trinn hvis det ikke oppsto noen feil. Ellers kontrollerer du frekvensomformerens tilkoblinger. Vær spesielt oppmerksom på tilførselsspenningen, DC link, og innganger. 6) Mulige feil: Kontroller også om det vises alarmmeldinger. I MEASURES menyen, kontrollere følgende verdier i Feil listen.: referansehastighet (M000), tilførselspenningen til frekvensomformeren (M030), spenningen til DC link(m029) og tilstanden til kontroll inngangene (M033). Kontroller om disse avlesingene samsvarer med målte verdier. 7) Andre I brukernivået BASIC kan man justere et begrenset antall parametrer. har et bredt spekter parameterendringer: av funksjoner. For å få tilgang til disse funksjonene, må brukernivået settes til ADVANCED eller ENGINEERING ved å justere parameter P001 tilsvarende (se -veiledningen Programming Instructions for ). 8) Tilbakestilling: Hvis en alarm blir utløst, må du finne årsaken til alarmen og tilbakestille utstyret. Aktiver MDI3 (klemme 16), eller trykk på RESET på skjermen/tastaturet. 4/34

5 1. INNHOLD 1.1. Kapitler 0. OPPSTART INNHOLD Kapitler Figurer Tabeller Slik bruker du denne veiledningen Oversikt MASKINVAREBESKRIVELSE OG INSTALLASJON Advarsler Kontroll av leveranse Typeskilt Installere utstyret Miljøkrav, installasjon, oppbevaring og transport av utstyret Tilkoblingsklemmer/skinner Koblingsskinner for S60-frekvensomformere Tilkoblingstversnitt, hovedstrømskabler. Dimensjonering av sikringskomponenter T Spenningsklasse 230V T Spenningsklasse V T og 6T spenningsklasser 575/690V Jording av frekvensomformer og motor BRUKE SKJERMEN/TASTATURET Oversikt Menystruktur Navigasjon Funksjonstaster Indikatorlamper på skjerm/tastatur KABLING Koblingsskjema ALARMER OG ADVARSLER Hva skjer når en beskyttelsesenhet løses ut Hva gjør du når en alarm utløses Alarmkodeliste Advarsler Tilstandsliste Figurer Figur 7: Typeskilt for Figur 8: Koblingsskinner i S41-S42-S51-S Figur 9: S60 koblingsskinner Figur 10: Menystruktur Figur 11: Navigasjonseksempel Figur 12: Koblingsskjema Tabeller Tabell 4: Alarmkodeliste Tabell 5: Alarmsliste Tabell 6: Tilstandsliste /34

6 1.4. Slik bruker du denne veiledningen OVERSIKT Denne brukerveiledningenn (grunnleggende brukerveiledning) inneholder informasjon om konfigurering og monitorering av frekvensomformerne i -serien, når de brukess i Basic-modus. Avsnittet med maskinvarebeskrivelse og installasjonn gjelder kun grunnleggende kabling. See veiledningenn Installationn Instructionss for å installere flere alternativer og/eller konfigurere analoge/digitalee innganger ogg utganger. leveres i Basic-modus, som viser et begrenset parametersett og forhåndsinnstilte I / O-innstillinger. Hvis det er behov for ytterligere justering, kan man gjøre det ved å stille frekvensomfor rmeren til Advanced eller Engineering i parameter P001 (se menyen PASSWORD and USERLEVEL i veiledningen Programming Instructions) Konfigurering/monitoreringg kan utføres ved hjelp av ett eller begge av følgende alternativer: a 1) Keypad-/tastaturenhet; 2) Seriell forbindelsee gjennom RS485 standardport eller ES822 valgfritt kort. Du finner anvisninger om hvordan du bruker og fjernbetjener skjermen/tastaturenheten i veiledningenn Installationn Instructions. All informasjon som sendes til/fra frekvensomformeren via Keypad/tastaturenheten kan også hentes via serieforbindelsee ved hjelp av programvaren RemoteDrive fra Lönne Scandinaviaa AS. RemoteDrive har følgende funksjoner: Henting av bilder, tastatursimulering, oscilloskopfunksjoner og multifunksjonstester, tabellkompileringg inkludert driftsdatalogg, parameterkonfigurering ogg mottak/overføring/lagring fra og til en keypad, skannefunksjon for automatisk egistrering av tilkoblede frekvensomformere (opptil 2477 omformere kan k kobles til). Når den brukes i Advancedd eller Engineering-modus, er mange flere funksjoner tilgjengelige. t Blant annet: Tilpasning av keypadnavigasjon. Tilpasning av standard monitoreringsverdier.. Valg av opp til 4 akselerasjons-- av analoge inngangssignaler. Valg av inntil 15 forhåndsinnstilte hastigheter. Konfigurasjon av 3 forbudshastigheter. Bruk av en hastighetsvariasjonsfunksjon. Innstilling av VTC og FOC-algoritmer. Tilpasning av analoge utgangssignaler. Tildeling av interne timerfunksjoner til digital I / O. og retardasjonsramper. Tilpasning og skalering PID-aktivering og -innstilling. Konfigurering av digital utgangskomparator og logiske funksjoner. Master- / slavedrift med dreiemomentkontroll. Justering av strøm- og dreiemomentgrenser.. Tilpasning av digitale innganger. Innstilling av kontrollkilde for start- og hastighetskommandoer. Konfigurering av en tilkoblet pulsgiver. DC-bremsing. Dynamisk bremsing. Speed Search funksjon, leser hastigheten til motoren. Automatisk tilbakestilling. Motortermisk modellering og termistortildeling. Krankontrollfunksjoner. Seriell- og feltbusskommunikasjon. Hvis det er behov for noen av de ovennevnte funksjonene, brukes parameter P001 for å få tilgang til innstillingenee Advanced eller Engineering. 6/34

7 2. MASKINVAREBESKRIVELSE OG INSTALLASJON 2.1. Advarsler SYMBOLER: FARE Angir driftsprosedyrer som, hvis de ikke utføres korrekt, kan forårsake alvorlig skade eller død på grunn av elektrisk støt. Angir driftsprosedyrer som, hvis de ikke utføres korrekt, kan forårsake alvorlige feil på utstyret. NB! Angir viktige tips om bruk av utstyret. SIKKERHETSANVISNINGER SOM MÅ FØLGES VED INSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET: NB! 1. Les alltid denne brukerveiledningen før du setter strøm på utstyret. 2. Jordforbindelsen fra motorhuset skal legges separat for motorkabelen, for å unngå eventuell interferens. FARE 1. SØRG ALLTID FOR RIKTIG JORDING AV MOTORHUSET OG FUNDAMENTET. 2. Hvis man skal bruke en jordfeilbryter mot elektrisk støt, må dette være av type "B". 3. Frekvensomformeren kan generere en utgående frekvens på opptil 1000 Hz, noe som kan gi et motorturtall på opptil 20 (tyve) ganger motorens nominelle turtall (for 50 Hz-motorer). Bruk aldri motoren ved høyere hastighet enn maks. tillatt hastighet som er angitt på motorens merkeskilt. 4. FARE FOR ELEKTRISK STØT Ikke berør frekvensomformerens elektriske deler når omformeren er på. Vent alltid minst 20 minutter etter at frekvensomformeren er slått av før du åpner den. 5. Ikke utfør arbeid på motoren når frekvensomformeren er på. 6. Ikke foreta elektriske koblinger på motoren eller frekvensomformeren hvis omformeren er på. Fare for elektrisk støt på utgangsklemmer (U, V, W) og bremsemodulklemmer (+,, B), selv når omformeren er deaktivert. Vent minst 20 minutter etter at frekvensomformeren er slått av før du utfører arbeid på den elektriske tilkoblingen til motoren eller omformeren. 7. MEKANISK BEVEGELSE Frekvensomformeren utfører den mekaniske bevegelsen. Det er brukerens ansvar å sikre at dette ikke fører til farlige situasjoner. 8. EKSPLOSJON OG BRANN Det er fare for eksplosjon og brann hvis utstyret monteres i nærheten av brennbare gasser. Ikke monter frekvensomformeren på steder hvor det kan være fare for eksplosjon og brann, selv om motoren er installert der. 7/34

8 1. For å unngå skade på de interne kretsene må det ikke tilkobles matespenninger som er høyere enn utstyrets nominelle spenning. 2. Hvis frekvensomformeren er installert i omgivelser med brennbare og/eller eksplosive stoffer (AD-soner i henhold til IEC 64-2 standarder), henvises det til IEC 64-2, EN og tilsvarende standarder. 3. Ikke koble utstyrets strømforsyning til utgangsklemmene (U, V, W), til bremsemodulklemmene (+,, B) eller til kontrollklemmene. Utstyrets strømforsyning må kun kobles til klemmene R, S, T. 4. Ikke kortslutt koblingsklemmene (+) og ( ) og (+) og (B). Ikke koble til bremsemotstander med lavere merkedata enn de som er angitt i veiledningen Installation Instructions. 5. Ikke start eller stopp den tilkoblede motoren ved hjelp av en kontaktor over omformerens strømforsyning. 6. Ikke installer en kontaktor mellom omformer og motor. Ikke koble til en kondensator med effektfaktorkorreksjon til motoren. 7. Frekvensomformeren må kun brukes når det finnes tilstrekkelig jording. 8. Hvis det utløses en alarm, anbefales det en grundig gjennomgang av avsnittet ALARMS AND WARNINGS. Utstyret må kun startes på nytt når årsaken til alarmen er avdekket og korrigert. 9. Ikke utfør isolasjonstest mellom strømkontakter eller kontrollklemmer. 10. Kontroller at festeskruene til styrekortet og koblingskortet er forsvarlig strammet. 11. Ikke koble til énfasemotorer. 12. Bruk alltid termisk motorvern (Det innebyggde termiske vernet i frekvensomformeren, eller en termobryter i motoren). 13. Overhold miljøkravene for installasjon av utstyret. 14. Frekvensomformerens monteringsflate må tåle høye temperaturer (opptil 90 C). 15. Frekvensomformerens elektronikkort inneholder komponenter som kan påvirkes av elektrostatiske utladninger. Ikke berør dem med mindre det er helt nødvendig. Vær alltid forsiktig for å hindre skader som kan forårsakes av elektrostatisk utladning. 8/34

9 2.2. Kontroll av leveranse Kontroller at utstyret ikke er skadet og at det er i samsvar med bestillingen, ved å kontrollere typeskiltet på siden av frekvensomformeren. Typeskiltet er nærmere beskrevet nedenfor. Hvis utstyret er skadet, må du kontakte leverandøren eller det aktuelle forsikringsselskapet. Hvis utstyret ikke er i samsvar med bestillingen, må du kontakte leverandøren snarest mulig. Hvis utstyret lagres før det startes, må du sørge for at lagringsforholdene er i samsvar med kravene i avsnittet Installing the Equipment. Utstyrets garanti dekker alle produksjonsfeil. Produsenten har ikke ansvar for eventuelle skader som har oppstått ved forsendelse eller utpakking av frekvensomformeren. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som skyldes feil bruk, feil installasjon, feil temperaturforhold, fuktighet eller bruk av etsende stoffer. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle feil som følge av at frekvensomformeren brukes med verdier som overstiger merkedataene, og er ikke ansvarlig for følgeskader og skader som følge av uhell. Utstyret er dekket av en 3-årig garanti fra leveringsdato. Produkt-ID: 6T S IP54 EMCIT B Matespenning 2 = Strømforsyning VAC, VDC 4 = Strømforsyning VAC, VDC 5 = Strømforsyning VAC, VDC 6 = Strømforsyning VAC, VDC 2 Størrelse 3 Nominell strøm (A) 4 Effekt ved tung belastning (kw) (HD) 5 Beskyttelsesgrad 0 = IP00 (større størrelser enn S32) 2 = IP20 (opptil størrelse S32) 5 = IP54 (mulig opptil størrelse S32) 6 Type integrert EMC-filter EMC = A2-filter for TN-nett EMCIT = A2-filter for IT-nett 7 Bremsemodul X = Ingen intern bremsechopper B = Innebygd bremsechopper 9/34

10 TYPESKILT Vanlig typeskilt for 2T : Figur 7: Typeskilt for Installere utstyret Frekvensomformerne i -serien er av åpen type beskyttelsesgrad IP00 og IP20 som kan installeres i en annen kapsling. Kun modeller med beskyttelsesgrad IP54 kan monteres på vegg. Omformerne må installeres vertikalt. I avsnittene nedenfor finner du anvisninger vedrørende omgivelsesforhold, mekanisk montering og elektriske tilkoblinger. Frekvensomformeren må installeres vertikalt.. Den må ikke installeres horisontalt eller opp-ned. Ikke monter varmeømfintlige komponenter oppå frekvensomformeren, da de kan bli skadet av varm utblåsingsluft. Frekvensomformerens bakvegg kan bli veldig varm. Sørg for at omformerens montasjeflate ikke er varmefølsom. 10/34

11 MILJØKRAV, INSTALLASJON, OPPBEVARING OG TRANSPORT AV UTSTYRET Alle elektronikkort som er innstallert i frekvensomformere av typen, er tilpasset tropiske forhold. Det betyr bedre elektrisk isolasjon mellom spor med forskjellige spenningsverdier og sikrer lengre levetid for komponentene. Vi anbefaler imidlertid å følge anvisningene nedenfor nøye: Maksimal lufttemperatur Omgivelsestemperaturer ved lagring og transport Installasjonsmiljø Høyde Luftfuktighet ved drift Luftfuktighet ved lagring Luftfuktighet under transport Atmosfærisk trykk ved lagring og drift Atmosfærisk trykk under transport -10 til 40 C uten derating av utstyret fra 40 C til 50 C uten derating eller med 2 % derating av merkestrøm for hver grad over 40 C basert på omformermodell og brukskategorien (se OPERATING TEMPERATURES BASED ON APPLICATIONS CLASSES (DRIFTSTEMPERATURER BASERT PÅ BRUKSKLASSER)) i veiledningen Installation Instructions). -25 C til 70 C Forurensningsgrad 2 eller bedre. Må ikke installeres i direkte sollys eller på steder med støv, etsende gasser, vibrasjoner eller sprinkleranlegg (unntak for IP54-modeller). Må ikke installeres i salte miljøer. Maks. høyde for installasjon 2000 m.o.h. Ved installasjon over 2000 m og opptil 4000 m må du kontakte Lönne Scandinavia AS. Over 1000 m skal merkestrømmen reduseres med 1 % for hver 100 meter. Fra 5 % til 95 %, fra 1 g/m 3 til 29 g/m 3, ikke-kondenserende og ikkefrysende (klasse 3K3 i henhold til EN50178). Fra 5 % til 95 %, fra 1 g/m 3 til 29 g/m 3, ikke-kondenserende og ikkefrysende (klasse 1K3 i henhold til EN50178) Maks. 95 %, opp til 60 g/m 3. Det kan dannes kondens når utstyret ikke er i gang (klasse 2K3 i henhold til EN50178). Fra 86 til 106 kpa (klasse 3K3 og 1K4 i henhold til EN50178). Fra 70 til 106 kpa (klasse 2K3 i henhold til EN50178). Siden omgivelsene har stor påvirkning på frekvensomformerens levetid, må ikke ustyret installeres på steder som ikke oppfyller disse kravene. Utstyret må alltid transporteres i originalemballasjen. 11/34

12 TILKoblingsklemmer/skinner BESKRIVELSE 41/R 42/S 43/T Innganger for tre-faseforsyning (faserekkefølgen er uvesentlig) 44/U 45/V 46/W Utganger trefasemotor Kobling til positiv pol for DCspenning. Den kan brukes til - DC spenningsforsyning. - Likestrøms reaktor. 47/+ - Ekstern bremsemotstand og den eksterne bremseenheten (for frekvensomformermodeller som ikke leveres med koblingsklemme 50/+ beregnet på ekstern bremsemotstand) - Den eksterne bremseenheten. Når den er montert, koblet til den positive polen for kontinuerlig vekselstrøm-dc spenning. Den kan brukes for DC reaktor hvis det ikke brukes likestrømsspole, må klemme 47/D kortsluttes til 47/D klemme 47/+ ved hjelp av en kabel/skinne med samme tverrsnitt som kablene som brukes til strømforsyning( fabrikkinnstilling). 48/B Når den er tilgjengelig, kan den brukes til å koble til IGBT-brems for bremsemotstander. Kobling til DCspenningens negative pol. Den kan brukes til DCforsyning og ekstern 49/ bremseenheten (for omformermodeller som ikke leveres med koblingsklemme 52/- beregnet på ekstern bremseenhet). Når den er tilgjengelig, kan den brukes til å koble til DCspenningens positive pol, som bare 50/+ skal brukes til ekstern bremsemotstand. S05 (4T)-S15-S20 Koblingsbrett: 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W 47/+ 48/B 49/ S05 (2T) Koblingsbrett: 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W 47/+ 47/D 48/B 49/ Koblingsskinnene 47D og 47+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles mellom skinne 47D og 47+ etter at kortslutningen er fjernet. Hvis det er behov for DCforsyning og hvis en ekstern bremsemotstand skal installeres, må kortslutningen mellom 47/D og 47/+ fjernes. Bruk da koblingsklemme 47/+. Bruk koblingsklemmene 47/+ og 48/B hvis en ekstern bremsemotstand skal installeres. 12/34

13 S12 Koblingsbrett (2T-4T)-S14: 41/R 42/S 43/T 47/+ 47/D 48/B 49/ 44/U 45/V 46/W Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Hvis det er behov for DCforsyning og en ekstern bremsemotstand skal installeres, må kortslutningen mellom 47/D og 47/+ fjernes. Bruk koblingsklemme 47/+. Bruk koblingsklemmene 47/+ og 48/B hvis en ekstern bremsemotstand skal installeres. S12 Koblingsbrett (5T): 41/R 42/S 43/T 47/+ 47/D 49/ 44/U 45/V 46/W S22-32 Koblingsbrett: 48/B 50/+ 47/+ 47/D 49/ 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Hvis det er behov for DCforsyning og en ekstern bremsemotstand skal installeres, må kortslutningen mellom 47/D og 47/+ fjernes. Bruk koblingsklemme 47/+. MERK Koble bremsemotstanden til koblingsklemmene 50/+ og 48/B. Unngå å bruke koblingsklemmene 50/+ og 48/B til likestrømsforsyning. S30 Koblingsbrett: 41/R 42/S 43/T 44/U 45/V 46/W 47/+ 49/ 48/B 50/+ MERK Koble bremsemotstanden til koblingsklemmene 50/+ og 48/B. Unngå å bruke koblingsklemmene 50/+ og 48/B til DC forsyning. 13/34

14 Koblingsskinner for S41-S42-S51-S52: 44/U 45/V 46/W 41/R 42/S 43/T 41/R 42/S 43/T Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Kontakt Lönne Scandinavia AS hvis det skal brukes DCforsyning til S41, S42, S51, S52. MERK Bruk koblingsklemmene 47/+ og 49/- hvis den eksterne bremseenheten skal installeres. Figur 8: Koblingsskinner i S41-S42-S51-S52 14/34

15 Koblingsskinner for S60-frekvensomformere Figur 9: S60 koblingsskinner Figur 3 viser plassering og størrelse på skinnene som kobler S60 til strømnettet og motoren. Figuren viser også posisjonen og kablingsanvisningene for den innebygde strømforsyningtransformatoren. Transformatoren må kables på bakgrunn av den nominelle forsyningsspenningen som benyttes. Koblingsskinnene 47/D og 47/+ er kortsluttet fra fabrikk. En eventuell DC reaktor skal kobles til mellom skinnene 47/D og 47/+ etter at kortslutningen er fjernet. Kontakt Lönne Scandinavia AS hvis det skal brukes DC forsyning til S60. 15/34

16 Tilkoblingstversnitt, hovedstrømskabler. Dimensjonering av sikringskomponenter T Spenningsklasse 230V Størrelse S05 S12 S15 S20 S30 S41 S51 S60 Merkestrøm strøm A modell Kabeltverrsnitt som passer til koblingsklem men mm 2 (AWG/kcmils) Avmantlin gs lengde mm Tiltreknings moment Nm Kabeltverrsnitt Hurtigsikrin til strømnett og ger (700V) + motorside Utkobl. bryter mm 2 (AWG/kcmils) Magnetisk Sikring AC1- kontaktor A A A 12,5-1,8 12,5 10 1,2-1, ,5 (12AWG) 15-2, ,2-1, ,2-1, , , ,2-1,5 4 (10AWG) (20 6AWG) ,2-1, , ,2-1, (8AWG) 30-5, ,2-1, , ,5 10 (6AWG) , ,5 16 (5AWG) (20 4AWG) 18 2, ,5 25 (4AWG) , (12 4AWG) (2AWG) (3 1/0AWG) (1/0 AWG) (4/0 AWG) (2AWG kcmils) (250kcmils) Skinne (400kcmils) Skinne (500kcmils) Skinne x120 (2x4/0AWG) Skinne x120 (2x250kcmils) Skinne x150 (2x300kcmils) Skinne x185 (2x350kcmils) Skinne x240 (2x500kcmils) Skinne x150 (3x300kcmils) Skinne x185 (3x350kcmils) Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver frekvensomformerens beskyttelsesinnretninger. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. 16/34

17 T Spenningsklasse V Størrelse S05 S12 S15 S20 S30 S41 S51 S60 Merkestrøm strøm A modell Kabeltverrsnitt som passer til koblingsklem men mm 2 (AWG/kcmils) Avmantlin gs lengde mm Tiltrekning s moment Nm Kabeltverrsnitt Hurtigsikring til strømnett og motorside (700V) + Utkobl. bryter Magnetisk Sikring mm 2 (AWG/kcmils) AC1- kontaktor A A A 10,5-3 10,5 10 1,2-1, ,5 (12AWG) 12,5-4 12,5 10 1,2-1, , ,5-4,5 16,5 10 1,2-1, (20 6AWG) 16,5-5,5 16,5 10 1,2-1,5 4 (10AWG) ,5-7,5 16,5 10 1,2-1, , ,2-1, , ,2-1, , ,2-1,5 10 (6AWG) (20 6AWG ,2-1, , ,2-1, , ,5 16 (5AWG) (20 4AWG 18 2,5 25 (4AWG) , , (20 4AWG) 25 (4AWG) , (12 4AWG) (2AWG) (3 1/0 AWG) (1/0 AWG) (4/0 AWG) (2AWG kcmils) (250kcmils) Skinne (400kcmils) Skinne (500kcmils) Skinne x120 (2x4/0AWG) Skinne x120 (2x250kcmils) Skinne x150 (2x300kcmils) Skinne x185 (2x350kcmils) Skinne x240 (2x500kcmils Skinne x150 (3x300kcmils) Skinne x185 (3x350kcmils) Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver frekvensomformerens sikkerhetsinnretninge.. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. 17/34

18 T og 6T spenningsklasser 575/690V Størrelse S14 6T S14 S22 S32 S42 S52 modell Merkestrøm strøm A Tverrsnitt koblingskle mme mm 2 (AWG eller kcmils) Avmantlings lengde mm Tiltreknings moment Nm Kabeltverrsnitt til strømnett og motorside mm 2 (AWG eller kcmils) Hurtigsikringer (700V) + Utkobl. bryter Magnetisk Sikring AC1- kontaktor A A A ,2-1, ,5 (12AWG) ,2-1, , , ,2-1, (20 5AWG) 13-7, ,2-1,5 4 (10AWG) ,2-1, ,5-4, ,5-4, , (6AWG) ,5-4, (20 4 AWG) ,5-4, ,5-4,5 16 (5AWG) , (2 AWG) , (4 1/0 AWG 20 2, (1/0AWG) , (2/0AWG) (4 4/0AWG) (2/0AWG (250kcmils) kcmils) Skinne (500kcmils) Skinne Skinne x120 (2x250kcmils) Skinne Skinne x150 (2x300kcmils) Skinne Skinne x185 (2x350kcmils) Skinne x240 (2x500kcmils) Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver frekvensomformerens sikkerhetsinnretninger. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. NB! I modulære størrelser S65-S90 skal hver forsyningsarm være beskyttet av separat sikring (se tabell over). Bruk alltid riktig kabeltverrsnitt, og aktiver sikkerhetsinnretningene som er installert i likestrømskabelen. Ellers bryter man standardforskriftene for systemet der frekvensomformeren er installert. 18/34

19 Jording av frekvensomformer og motor Det er en boltet skrue for jording av frekvensomformerens kapsling i nærheten av strømkablenes klemmer. Skruen kan lokaliseres ved hjelp av symbolet nedenfor: Frekvensomformeren må alltid jordes til et strømnett. For å redusere forstyrrelser og strålingsinterferens til et minimum må motorens jordingsleder kobles direkte til frekvensomformeren via en parallell forbindelse til motorforsyningens kabler. FARE MERK Frekvensomformerens jordingsklemme må alltid kobles til strømnettets jording ved hjelp av en leder som overholder gjeldende sikkerhetsforskrifter (se tabell nedenfor). Motorhuset må alltid kobles til frekvensomformerens jording for å unngå farlige spenningstopper og elektrisk støt. Omformerchassis og motorhuset må alltid ha riktig jording. For å oppfylle UL-samsvarskrav for systemet hvor frekvensomformeren er montert, må du bruke en kobling av typen "UL R/C" eller "UL Listed" for å koble omformeren til jordingssystemet. Bruk en kobling som passer til jordingsskruen og har samme tverrsnitt som jordingskabelen som brukes. Tverrsnitt av beskyttende jordleder (se EN ): Tverrsnittsareal for faseledere til frekvensomformer (mm 2) Minste tverrsnittsareal for tilsvarende beskyttende jordleder (mm 2) S (*) 10 < S 16 S (*) 16 < S < S S/2 NB! NB!(*) Verdiene i tabellen ovenfor er kun gyldige hvis den beskyttende jordlederen er laget av det samme metallet som faselederne. Er den ikke det, skal tverrsnittsarealet for den beskyttende jordlederen bestemmes på en måte som gir en ledningsevne tilsvarende den som fremgår når man bruker tabellen ovenfor. I alle tilfeller må tverrsnittet for den beskyttende jordlederen være minst 10 mm 2 Cu eller 16 mm 2 Al for å opprettholde sikkerheten i tilfelle skade eller utkopling av den beskyttende jordlederen (se EN om berøringsstrøm). 19/34

20 3. BRUKE SKJERMEN/TASTATURET 3.1. Oversikt Dette avsnittet omhandler navigasjon på keypad/tastaturet. Du finner informasjon om bestemte innstillinger for keypad (kontrast, bakgrunnsbelysning osv.) i avsnittet om keypad/tastaturet i -manualen Installation Instructions. Opplysninger om brukerdefinert navigasjon for hovedmenyen, oppsett av visningsverdier for display og hovedmenyen samt den brukerdefinerte PID-måleenheten finner du i menyen DISPLAY/KEYPAD i -veiledningen Programming Instructions for Menystruktur MEASURES/COMMANDS PARAMETERS CONFIGURATION PRODUCT IDENTIFICATION INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm [MEA] PAR CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA [PAR] CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR [CF] IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR CF [IDP] MENYEN MEASURES M-parametrer Kan ikke endres MENYEN PARAMETERS P Par. som kan endres når motoren er i gang MENYEN CONFIGURATION CIR-parametrer Kan endres når motoren er AVSLÅTT MENYEN PRODUCT Språk Valg og omformerdata [MEA] MOTOR MAALEVERDIER [PAR] PASSORD OG Bruker nivaa [CFG] AUTOTUNE [IDP] MENYEN START- UP Trykk på ENTER for å starte [MEA] PID REGULATOR [PAR] RAMPER [CFG] MOTOR 1 KONFIGURASJON [IDP] PRODUKT [MEA] DIGITALE INNGANGER [PAR] MULTISPEED [CFG] MOTOR 1 BEGRENSNINGER [MEA] REFERANSER [PAR] SPEED LOOP AND CURRENT BALANCING (*) [CFG] ENCODER / FREKVENS INNGANGER [MEA] UTGANGER [CFG] TERMISK BESKYTTELSE [MEA] AUTODIAGNOSTICS [CFG] EEPROM [MEA] DIGITAL INPUT SETTINGS [MEA] ALARM LISTE [MEA] POWER OFF LIST Figur 10: Menystruktur. (*) Kun tilgjengelig for VTC- og FOC-kontroller. 20/34

21 3.3. Navigasjon MENY Keypad sider INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm [MEA] PAR CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA [PAR] CF IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR [CF] IDP INVERTER OK M00=+0,00rpm M02=+ 0,00 rpm MEA PAR CF [IDP] SAVE ENTER ESC SAVE ENTER ESC SAVE ENTER ESC SAVE ENTER ESC ENYEN MEASURES M-parametreR Kan ikke endres MENYEN PARAMETERS P Par, som kan endres når motoren er i gang CONFIGURATION M. CIR-parametrer Kan endresnårmotorener AVSLÅTT MENYEN PRODUC språkvalg og omformerdata [MEA] MOTOR MEASURES [PAR] PASSORD OG Bruker nivaa [CFG] AUTOTUNE [IDP] MENYEN START-UP Trykk på ENTER for å starte [MEA] PIDREGULATOR [PAR] RAMPER [CFG] MOTOR 1 CONFIGURATION [IDP] PRODUCT SAVE ENTER ESC Åpner menyen Ramps P009 Aksel.rampe 1 10,00s Navigerer i menyen Ramps P010 Retar.rampe 1 10,00s SAVE ENTER Åpner parameter P010-endring P010 Retar.rampe 1 10,00s Parameter P010- endring P010 Retar.rampe 1 20,00s Hvis ESC-tasten brukes for å avslutte, vil den nye parameterverdien.godtas, MEN IKKE LAGRES TIL FASTMINNE. D EN GÅR DERFOR TAPT VED AVSTENGING. Trykk på SAVE/ENTER for å bekrefte parameterendring. 21/34

22 Figur 11: Navigasjonseksempel Funksjonstaster Trykk på SAVE/ENTER for parameterendring. Når det vises en blinkende markør, trykker du på og for å endre parameterverdien. Gjør ett av følgende for å avslutte redigeringsmodus: Trykk på ESC parameterverdien som brukes av frekvensomformeren, endres ikke, og verdien i parameteret settes tilbake til innstillingen som den hadde før parametren ble entret. Trykk på SAVE/ENTER parameterverdien lagres til fastminne og slettes ikke når frekvensomformeren slås av. Innputverdier (Ixxx) kan ikke lagres til fastminne. Innganger settes automatisk til standardverdiene. Tast Funksjoner Avslutter menyer og undermenyer og avkrefter en ny parameterverdi (når redigering er aktivert, starter markøren å blinke). Hvis Operator-modus er konfigurert og tastaturet er låst på tastatursiden, trykker du på ESC i minst 5 sekunder for å starte navigasjonen på nytt. Pil ned: Ruller gjennom menyer og undermenyer, sidene i en undermeny eller parametrene i synkende rekkefølge. Under programmering reduserer den parameterverdien. Hold den nede sammen med økningstasten for å åpne neste meny. Pil opp: Ruller gjennom menyer og undermenyer, sidene i en undermeny eller parametrene i stigende rekkefølge. Under programmering øker den parameterverdien. Åpner menyer og undermenyer. I programmeringsmodus (markør blinker) lagrer denne tasten verdien til parameteren som blir endret, til fastminne (EEPROM). Dette hindrer at parameterendringen slettes ved strømbrudd. Trykker du på den mens keypadsiden vises, vil tasten SAVE/ENTER vise siden "Keypad Help" hvor variablene fra forrige side vises. Trykker du på den mer enn én gang, ruller du gjennom menyene: Startside Tilgangsside for parameterendring ID SW-side Tastatur Startside og så videre. Åpner sidene for parameteren DOWNLOAD fra tastaturet til frekvensomformeren (TX) eller tillater parameteren UPLOAD fra frekvensomformeren til tastaturet (RX). Trykker du på den mer enn én gang, lar tasten TX RX deg velge driftsmodus. Det aktive valget markeres av siden som vises. Relevant TXeller RX-LED begynner å blinke. Trykk på tasten Save/Enter for å bekrefte Upload/Download når ønsket valg er aktivt. Hvis du trykker en gang, blir referanse og kommandoer tvunget via tastaturet. Trykk igjen for å gå tilbake til forrige konfigurasjon eller for å endre aktiv referanse på keypadsiden avhengig av forhåndsinnstilt type keypadside (se menyen Display i -veiledningen Programming Instructions). Tilbakestiller utløst alarm når årsaken til alarmen er fjernet. Hold den inne i 8 sekunder for å nullstille styrekortet og på den måten la mikroprosessorene initialiseres på nytt og aktivere R-parametrer uten at frekvensomformeren må slås av. Når den er aktivert, starter den motoren (minst én av kommandokildene er representert av keypad). Når den er aktivert, stopper den motoren (minst én av kommandokildene er representert av keypad). Jog-tasten er kun aktiv når minst én av kommandokildene er representert av keypad. Hvis den trykkes inn, åpner den Jog-referansesettet i relevant parameter. Hvis den er aktivert (minst én av kommandokildene er representert av tastaturet), reverserer den tegnet av den samlede referansen. Trykk på denne knappen igjen for å endre referansetegnet. 22/34

23 3.5. Indikatorlamper på skjerm/tastatur Det er plassert 11 LED-pærer på tastaturet, sammen med en LCD-skjerm med fire linjer, 16 tegn, en høyttaler for lydsignaler og 12 funksjonstaster. Skjermen viser parameterverdier, diagnosemeldinger og variablene som behandler. Figuren nedenfor viser plasseringen av lysdiodene og deres funksjonalitet. REF LED Grønn Referanse for hastighet, frekvens eller Motorakselerasjon eller nedbremsing Referanse på RUNED Grønn Motoren er ikke Motor er slått på, men ingen Motoren er slått på LIMIT ED Gul Ingen aktiv grense Spenning eller strøm grense er aktiv BRAKE LED Gul Normal kjøring En av dem er aktiv: - DC-strømbremse - IGBT-bremsing - Rampeforlengelse. TX- og RX-LED Grønn TX R X Ingen parameteroverføring pågår Nedlasting: Venter på bekreftelse Opplasting: Venter på bekreftelse Parameternedlastin g fra tastatur til omformer Parameteropplasti ng fra omformer til tastatur FWD- og REV-LED Grønn FWD REV Total referanse = 0 Totalt referanse for frekvens / hastighet / dreiemoment blir sendt og er positiv Totalt referanse for frekvens / hastighet / dreiemoment blir sendt og er negativ. TAS LED av LED blinker LED lyser (fast) L-CMD-LED Grønn Kommandoer som sendes fra andre kilder enn Kommandoer som sendes både fra tastatur og terminalskinne Kommandoer som bare sendes fra L-REF-LED Grønn Referanse sendt fra andre kilder enn tastatur Referanse som sendes både fra tastatur og Referanse sendt fra bare tastatur 23/34

24 4. KABLING 4.1. Koblingsskjema Figur 12: Koblingsskjema. [**] Kontakt Lönne Scandinavia AS hvis det skal tilkobles likestrøm til S41, S42, S51, S52, S60, S64, S74, S84, da det ikke finnes noen precharge krets til DC-bus kondensatorene. 24/34

25 Ved sikringsbeskyttelse må man alltid installere sikringsbeskyttelsesenheten som deaktiverer frekvensomformeren. Da unngår man enfaset drift av utstyret. NB! Koblingsskjemaet henviser til fabrikkinnstillingen. Se Power Terminals / Bars. NB! [*] NB! Se avsnittet REACTORS i brukerveiledningen Installation Instructions for informasjon om tilbehør og valgfrie spoler. Ved bestilling av S15, S20 og S30 må du oppgi om det skal installeres spole i utstyret. Fabrikkinnstillinger kan endres ved å endre konfigurasjonen av DIP-bryterne og/eller ved å endre parameterne som er knyttet til de aktuelle koblingsklemmene (se veiledningen Programming Instructions). Når det ikke brukes likestrømsspoler, må koblingsklemmene D og + være kortsluttet (fabrikkinnstilling). Kun for S60-omformere: Hvis forsyningsspenningen er annen enn 500 Vac, må den interne hjelpetransformatorens kabling endres tilsvarende. 25/34

26 5. ALARMER OG ADVARSLER Hvis en beskyttelse blir utløst eller frekvensomformeren går i nødmodus, låses frekvensomformeren og motoren går på tomgang! 5.1. Hva skjer når en beskyttelsesenhet løses ut MERK Før du bruker frekvensomformeren i nødstilfeller, bør du lese dette avsnittet og følgende avsnitt: Hva gjør du når en alarm utløses. Frekvensomformerens alarmer er beskrevet nedenfor. Når en beskyttelse/alarm utløses: 1) ALARM-LED på tastaturet tennes; 2) Siden som vises på tastaturet, er rotsiden for Fault List: 3) FAULT LIST oppdateres. I fabrikkinnstilling, når frekvensomformeren slås på etter at en alarm er utløst og ikke tilbakestilt, holdes den i nødmodus. Hvis frekvensomformeren er i nødmodus når den slås på, kan dette skyldes at en alarm ble utløst før frekvensomformeren ble tilbakestilt. For å unngå at alarmer som ble utløst før stasjonen ble slått av, lagres, kan du angi parameter C257 i menyen Autoreset. Frekvensomformeren lagrer i det øyeblikket en alarm ble utløst i FAULT LIST (forsyningstid og driftstid). Frekvensomformerens status og visse målinger da alarmen ble utløst, lagres også i Fault List.. Avlesning og lagring av feillisten kan være svært nyttig for å avdekke årsaken til alarmen og dens mulige løsning (se også menyene Fault List/Power Off i -veiledningen Programming Instructions). NB! Alarmene A001 til A039 gjelder hovedmikrokontrolleren (DSP Motorola) i styrekortet som registrerte en feil på selve styrekortet. Det finnes ingen feilliste for alarmene A001 til A039, og det kan ikke sendes en nullstillingskommando via seriellkobling. Alarmene kan tilbakestilles via terminalen RESET på koblingskortet eller tasten RESET på tastaturet. Det er ingen tilgjengelig programvare for tastaturgrensesnittet. Frekvensomformerens parametrer og mål er ikke tilgjengelige via seriellkoblingen. Unngå å tilbakestille alarmene A033 og A039, siden de utløses når flashminnet ikke er utstyrt med riktig programvare. Alarmene A033 og A039 kan bare tilbakestilles når riktig programvare for frekvensomformerens flashminne er lastet ned. Før du tilbakestiller en alarm, må du deaktivere signalet ENABLE på koblingsklemmen MDI2 for å deaktivere frekvensomformeren og hindre at den tilkoblede motoren går med ukontrollert hastighet. 26/34

27 5.2. Hva gjør du når en alarm utløses Før du tilbakestiller en alarm, må du deaktivere signalet ENABLE på klemme MDI2 for å deaktivere frekvensomformeren og hindre at den tilkoblede motoren går med ukontrollert hastighet. Gjør følgende: 1. Deaktiver signalet ENABLE på klemme MDI2 for å deaktivere frekvensomformeren og låse motoren, med mindre parameter C181=1 (sikkerhetsstartfunksjonen er aktiv). Etter at en alarm er tilbakestilt, eller etter at frekvensomformeren får forsyning, vil denne kun starte hvis kontakten ENABLE er åpen og lukket. 2. Hvis motoren går på tomgang, må du vente til den stopper. Kontroller FAULT LIST grundig for å få ytterligere informasjon om alarmen som er utløst, for å finne årsaken til alarmen og mulige løsninger. All informasjon som er lagret i Fault List er også nødvendig når du kontakter Lönne Scandinavia AS' kundesenter. 3. Finn alarmkoden og følg anvisningene i de følgende avsnittene. 4. Løs eventuelle eksterne problemer som kan ha forårsaket utløsningen av beskyttelsen. 5. Hvis alarmen er utløst fordi det er angitt feil parameterverdier, må du angi nye, korrekte verdier og lagre dem. 6. Tilbakestill alarmen. 7. Hvis alarmen vedvarer, må du kontakte Lönne Scandinavias kundesenter. Det skal sendes en RESET-kommando for å tilbakestille utløste alarmer. Gjør et av følgende: Aktivere RESET-signalet i klemme MDI3 på maskinvarens koblingskort. Trykk på RESET-tasten på tastaturet. 27/34

28 A001 ( A032 A034 ( A Alarmkodeliste Alarm Alarmmelding Beskrivelse Hva du skal gjøre Feil på styrekort 1. TilbakestillI. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter A033 TEXAS VER KO A039 FLASH KO Texas Flash ikke progr. A040 User Fault Alarm forårsaket av brukeren A041 PWMA Fault Generell maskinvarefeil fra IGBT, side A A042 Ulovlig konfigurasjon av Illegal XMDI XMDI i menyen Digital i DGI Inputs Ikke kompatibel Texas programvareversjon 1. Last ned riktig DSP Texas programvareversjon. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter Tilbakestill. 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller innstillingen i R Kontroller innstillingene i menyen Digital Inputs. A043 Feil på styrekort 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller merkedata for frekvensomformer og motor. 2. Kontroller for kortslutning i utgang. A044 SW 3. Kontroller for forstyrrelser i kontrollsignal. Programvareoverstrøm OverCurrent 4. Angi lengre akselerasjonstid. 5. Angi lengre retardasjonstid. 6. Koble fra motoren, og endre C010 til 0:IFD. A045 Bypass Circuit Feil i forbikobling av Fault forladning 1. Tilbakestill. A046 Bypass Con. Feil i forbikoblingskobling 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter Feil for forladning 1. Kontroller nettspenningen på klemmene R, S, T. A047 UnderVoltage 2. Kontroller M030 (forsyningsspenning) og M029 Likestrømsbusspenningen (likestrømsbusspenning). er lavere enn Vdc_min 3. Kontroller M030 og M029 i feillisten. 4. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter A048 OverVoltage Liekstrømsbusspenning over Vdc_max A049 Feil på styrekort A050 A051 A052 A053 A054 PWMA0 Fault PWMA1 Fault Illegal XMDI i DGO PWMA Not ON Option Board ikke i Maskinvarefeil fra IGBTomformer, side A Maskinvareoverstrøm, side A Ulovlig konfigurasjon av XMDI i menyen Digital Outputs Maskinvarefeil, IGBT A strøm på umulig Feil ved registrering av forhåndsinnstilt alternativ for I/O-kort A055 PTC Alarm Ekstern PTC utløst 1. Kontroller nettspenningen på klemmene R, S, T. 2. Kontroller M030 (forsyningsspenning) og M029 (likestrømsbusspenning). 3. Kontroller M030 og M029 i feillisten. 4. Angi lengre retardasjonstid. 5. Legg til dynamisk bremsemotstand. 6. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller merkedata for frekvensomformer og motor. 2. Kontroller for kortslutning i utgang. 3. Kontroller forstyrrelser i kontrollsignal. 4. Angi lengre akselerasjonstid. 5. Angi lengre retardasjonstid. 6. Koble fra motoren, og endre C010 til 0:IFD. 1. Kontroller innstillingen i R Kontroller innstillingene i menyen Digital Outputs. 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller parameter R Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. La motoren avkjøle. 2. Sørg for at PTC er riktig koblet til AIN2. 3. Sørg for at SW1 er riktig konfigurert i styrekortet. 28/34

29 Alarm Alarmmelding Beskrivelse Hva du skal gjøre A056 PTC Short Circuit Ekstern PTC i kortslutning 1. Kontroller at PTC er riktig koblet til AIN2. 2. Sørg for at SW1 er riktig konfigurert i kontrollkortet. A057 Ulovlig konfigurasjon av Illegal XMDI 1. Kontroller innstillingen i R023. XMDI i menyen Virtual i MPL 2. Kontroller innstilling i MPL-menyen. Digital Outputs A059 A060 A061 A062 Encoder Fault NoCurrent Fault Ser WatchDog SR1 WatchDog Feil i måling av motorhastighet Strømmen er null i FOCkontroll WatchDog er utløst i serieforbindelse 0 (9-polet D-kontakt) WatchDog er utløst i serieforbindelse 1 (RJ45) A063 Feil på styrekort A064 Mains Loss Ingen strøm fra strømnettet A065 AutoTune Fault Autotune mislyktes 1. Kontroller at giverparametrene er riktige. 2. Kontroller at giverne er riktig tilkoblet og montert. 3. Kontroller at giversignalene er riktige. 1. Kontroller motortilkoblingene U, V, W. 2. Kontroller FOC-regulatormenyinnstilling (Engineering brukernivå er nødvendig). 3. Utfør en ny automatisk justering av strømregulatoren. 4. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller serieforbindelse Sørg for at master sender lese-/skriveforespørsler med maks. intervall mellom forespørsler som er lavere enn forhåndsinnstilt WatchDog driftstid. 3. Angi lengre WatchDog driftstid (R005). 1. Kontroller serieforbindelse Sørg for at master sender lese-/skriveforespørsler med maks. intervall mellom forespørsler som er lavere enn forhåndsinnstilt WatchDog driftstid. 3. Angi lengre WatchDog driftstid (R012). 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter 1. Kontroller nettspenningen på klemmene R, S, T. 2. Kontroller M030 (forsyningsspenning). 3. Kontroller M030 i feilliste. 4. Alarmen kan deaktiveres eller forsinkes i menyen Power down (Engineering brukernivå er nødvendig). 1. Tilbakestill. 2. Kontroller parametrer i menyen Motor Control, og utfør en ny automatisk justering. 3. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter REF strøminngang (4(20 A066 REF < 4mA ma) er lavere enn 4 ma 1. Kontroller innstillingen av SW1 på styrekortet. AIN1 Strøminngang (4(20 A067 AIN1 < 4mA 2. Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet. ma) lavere enn 4 ma 3. Kontroller strømsignalkilden. AIN2 Strøminngang (4(20 A068 AIN2 < 4mA ma) lavere enn 4 ma A069 XAIN5 < 4mA XAIN5 Strøminngang (4(20 1. Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet. ma) lavere enn 4 ma 2. Kontroller strømsignalkilden. 1. Kontroller feltbusstilkobling. 2. Sørg for at master sender juridiske meldinger med A070 Fbs WatchDog Feltbuss WatchDog utløst maks. tidsintervall lavere enn forhåndsinnstilt WatchDog-tid. 3. Angi lengre WatchDog-tider (R016) A071 Feilpå styrekort 1. Tilbakestill. 2. Kontakt Lönne Scandinavias kundesenter A072 Parm Lost Chk Feil i parameternedlasting / -opplasting 1. Kontroller tastaturtilkobling. A073 Parm Lost 1 COM Feil i parameternedlasting / 2. Tilbakestille alarmen og gjenta opplasting/nedlasting. -opplasting A074 A075 Inverter Overheated Motor Overheated Frekvensomformerens termiske beskyttelse er utløst Motorens termiske beskyttelse er utløst A076 Speed Alarm For høy motorhastighet 1. Kontroller frekvensomformerens utgangsstrøm (M026) under normal drift. 2. Kontroller mekanisk belastning på tilkoblet motor (låst aksel/overbelastning). 1. Kontroller mekaniske forhold og belastning. 2. Kontroller parametrene C265 og C Kontroller at C031 er kompatibel med den tilkoblede motoren. 2. Kontroller momentreferansen i slavemodus (Advanced brukernivå er nødvendig). 29/34