ESA1 BRANNALARMSYSTEM BETJENINGSVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESA1 BRANNALARMSYSTEM BETJENINGSVEILEDNING"

Transkript

1 SMIA/S*P.b438*1471SKÅRR*TL *FAX *WWW.SMI.NO SA1 BRANNALARMSYSTM BTJNINGSVILDNING Innhold: side Brannalarm/forvarsel Frakoblingettermisslykketreset Feilmelding/service alarm Frakobling/tilkobling Test Betjeningsdiagram Anleggsdata Bruk av nøkkel: BTJNING Les instruksjonennøye førbetjeningavbrann- NOT! alarm systemet. Oppbevar instruksjonen Inærhetenavsentralen. Betjening: Settinnøkkelen-vriomtilhøyre. Normaldrift: Vrinøkkelentilvenstret fjernnøkkelen NO/

2 BRANNALARM/ forvarsel Kunnforbrannansvarlig! Nøkkel ibetjeningsposisjon! Kvitteralarmenvedåtrykke "STOPP/START"-knappen STOPP/START Visevent. flerealarmer FLRALARMR Trykkogholdknappeninnetil lydsignaletopphører, derettervil systemetgåtilnormaltilstand. TILBAKSTILL N54- SA 1 ALARMKLOKKRSTOPPT FORVARSL SLOKKANLGGAKTIVRT FILOVRFØRINGAKTIVRT TILBAKSTILLINGMISLYKKT FLRALARMR STOPP/START TILBAKSTILL FORSINKTALARM 1 3 BATTRIDRIFT IDRIFT FIL SYSTMFIL SRVIC BTJNING ALARMOVRFØRING KLOKKKURSR FRAKOBLING Frakobling av detektorer,ettermislykkettilbakestilling: Trykkknappen"" nårdetektor-informasjonen visesidisplay.

3 FILMLDING /servicealarm Nøkkel ibetjeningsposisjon! STOPP/START Kvitteralarmenvedåtrykke STOPP/START knappen. FLRALARMR Visevent. flerealarmer. Trykkogholdknappeninnetil Lydsignaletopphører,derettervil Systemetgåtilnormaltilstand. TILBAKSTILL N54- SA 1 ALARMKLOKKRSTOPPT FORVARSL SLOKKANLGGAKTIVRT FILOVRFØRINGAKTIVRT TILBAKSTILLINGMISLYKKT FLRALARMR STOPP/START TILBAKSTILL FORSINKTALARM 1 3 BATTRIDRIFT IDRIFT FIL SYSTMFIL BTJNING SRVIC ALARMOVRFØRING KLOKKKURSR FRAKOBLING Frakobling av detektorereller feil-overvåking: Trykk""-knappen nårthefeil-ellerservicemelding visesidisplayet. Merk!Frakoblingkanikkeutføres iallesituasjoner. Sebetjeningsdiagrampåside6 NOT! Dersom feilen kommer tilbake kontakt leverandøren! 3

4 FRAKOBLINGR/ tilkoblinger NOT! Huskatfrakobling kan forhindreen alarm! Nøkkel Ibetjeningsposisjon! Velg funksjon Gåtilønsketfunksjonved åbenytte pil knappene formenyen. (Sebetjeningsdiagrametpåside6) Frakoble/tilkoble frakoble/tilkobleønsket funksjon. (Sebetjeningsdiagrammet påside6) ALARMOVRFØRING SYSTM TID: Nårenutkoblingerutført: vil"frakobling" indikatorenlyse. FIL SYSTMFIL SRVIC ALARMOVRFØRING KLOKKKURS FRAKOBLINGT BRUKRNIVÅ PRINTOUTS UTSKRIFTR HNDLSSLOGG Velg frakoblingogtilkoble fra registeretforfrakoblinger AKTIV FRAKOBLINGR FORV.-RGISTR FILRGISTR OVRVÅKINGR Velgfunksjon STYRINGR SLØYF/ADRSS Tilkobleønsket funksjon SON/ ADRSS 4

5 R Nøkkel ibetjeningsposisjon! Velgfunksjon Gåtilønsketfunksjonved åbenytte pil knappene formenyen. (Sebetjeningsdiagramet påside6) Start testen Følg anvisnigene idisplayet Avslutttesten ALARMOVRFØRING Månedligtest Testalarmoverføringen tildenlokalealarmstasjon. /SA 1system test SYSTM TID: BRUKRNIVÅ Informetalarmstasjonenfør testenutføres. UTSKRIFTR tter attestenerutført, sjekkmedalarmstasjonen ommeldingenblemottatt. HNDLSSLOGG AKTIV FRAKOBLINGR FORV.-RGISTR FILRGISTR OVRVÅKINGR Display test STYRINGR SLØYF /ADRSS SON/ ADRSS 5

6 ALARMOVRFØRING T Betjeningsdiagram -SA 1 SYSTM T TID: BRUKRNIVÅ: STT TID: BYTT TIL BRUKR NIVÅ 3: SymboleneforFRAKOBLING, TILKOBLINGogangir tilgjengeligemuligheterved betjeningavsystemet. FRAKOBLING TILKOBLING/ UTFØR/ AVSLUTT UTSKRIFTR SLTT HNDLSSLOGG SLTT SIST HNDLS HNDLS4SLOGG VIS HNDLSSLOGG FØRST HNDLS AKTIV FRAKOBLINGR FORV. RGISTR FILRGISTR Husk nøkkelen! Betjeningsmenyenaktiveres vedåtrykkepå høyre eller venstre pil-tast. AKTIV FRAKOBLINGR FILRGISTR SIST FRAKOBLING FØRST FRAKOBLING SIST FIL FØRST FIL Ved åbrukepil-tastenekan dubevegedegimenydiagrammetipilens retning.. SIKRINGSFIL OVRVÅKING JORDFIL OVRVÅKING FORV.RGISTR SIST FORVARSL FØRST FORVARSL Frakoblinger,feilogforvarsel registeretvisesbarenårdisse erregistrert. STRØMFORSYNING OVRVÅKING KLOKKKURS OVRVÅKING FILOVRF. OVRVÅKING OVRVÅKINGR ALARMOVRF. OVRVÅKING STYRKURS SLOKKANLGG STYRING KLOKKKURS STYRING FILOVRF. STYRING STYRINGR ALARMOVRF. STYRINGL T SIST ANDRSS ISLØYF INFORMASJON OM SIST ADR. ISLØYF SLØYF/ADRSS SLØYF 1 FØRST ADRSS ISLØYFT INFORMASJON OM FØRST ADR. ISLØYF SON /ADRSS SON 16 SON 1 SIST ADRSS I SON INFORMASJON OM SIST ADR. ISON INFORMASJON OM FØRST ADR. ISON 6

7 SA system,anleggsdata (skrivoppanleggsdatevedidriftsettelseavanlegget) Kunde Anleggsted Adresse Kontaktperson Telefon Alternativkontakperson Telefon Leverandørensservice-telefon SMI A/S, hovedkontor: ,avd.kontor: Hamar: Tønsberg Stavanger Ålesund Bergen

8 Sikkerhet, trygghet og pålitelighet 8