Mer enn parat for oppgaven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer enn parat for oppgaven"

Transkript

1 Mer enn parat for oppgaven MANN+HUMMEL GMBH Automotive Aftermarket Ludwigsburg Germany MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 16-1 W Printed in Germany MANN+HUMMEL GMBH Filterløsninger fra MANN-FILTER for nyttekjøretøy MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service.

2 Hos MANN-FILTER har vi kun ett mål for øyet: det beste! Kvalitet i forskning og utvikling MANN-FILTER arbeider kontinuerlig med ytterligere utvikling av produkter og produksjonsprosesser. Et bredt utvalg av testsystemer og prosesser basert på ISO-standarder brukes allerede i produktutviklingsfasen. Prototyper testes for funksjonell pålitelighet i storskalafunksjon og utholdenhetstester. Også i serieproduksjon blir MANN-FILTER-produkter revidert regelmessig i henhold til gruppespesifikasjoner som gjelder for alle steder verden over. Kvalitet i produksjon Hvert produksjonssted i verden fungerer i henhold til produksjons- og kvalitetssikringsretningslinjer definert og gjennomgått av hovedfabrikken i Marklkofen (Bayern, Tyskland). Før de innføres, blir alle fremstillings- og produksjonsprosesser testet og godkjent av et uavhengig kvalitetsorgan. Kvalifiserte ansatte sikrer at kun utstyr i original kvalitet forlater fabrikken uansett hvor i verden de er. Kvalitet i kontroll Regelmessige uavhengige sertifiseringsrevisjoner sikrer at produkter produseres i henhold til de samme standardene verden over uansett sted. Hvert produksjonssted har sin egen kvalitetsorganisasjon med en kvalitetsinspektør som ansvarshavende. Alle produksjonsfabrikker er sertifisert i henhold til Technical Specification ISO/TS 16949:2002. Sertifisering gjennomgås hvert år og gjentas hvert tredje år. MANN-FILTER samsvarer med miljøstandardene i DIN EN ISO Alle produksjonssteder er sertifisert i henhold til denne internasjonale standarden. 2 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 2-3 3

3 Solid arbeidsjern Ekstreme temperaturer, lang driftslevetid og svært forurenset luft i omgivelsene filtre for nyttekjøretøy må utføre oppgavene sine pålitelig under veldig krevende forhold. Flere og fl ere nyttekjøretøy er utstyrt med filterløsninger med utstyr i original kvalitet for å minimere kostnads- og tidskrevende stillstandstid fra første stund. Selvsagt med filtre fra MANN+HUMMEL. Fordeler med MANN-FILTER Lang drif ts levetid se under de lv me krevende st forhold Mer enn 70 års erfaring med utvikling av nye filterløsninger I over 70 år har ingeniører innen forskning og utvikling hos MANN+HUMMEL arbeidet kontinuerlig med forbedring av effektiviteten til filtre for nyttekjøretøyer. I årenes løp har en rekke nyskapninger blitt lansert på markedet til daglig nytte for fraktselskaper, busselskaper og eiere av anleggs- og landbruksmaskiner. Pålitelige partnere og en verdensomspennende salgsorganisasjon sikrer at nyttekjøretøyfiltre fra MANN-FILTER nå er tilgjengelig nesten hvor som helst i verden så klart med utstyr i original kvalitet. Testet utstyr i original kvalitet Lang driftslevetid Bredt utvalg av filtre Fullt utvalg av tjenester 4 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 4-5 5

4 Oljefiltre fra MANN-FILTER De sørger for at ting går jevnere og varer lenger Forbrenningsprosessen produserer smusspartikler og forbrenningsrester som havner i motoroljen. Med et oljefilter kan du være sikker på at disse restene fjernes fra motoroljen. Uten det ville det ikke lenger være mulig å forsyne motoren med den rene oljen den trenger eller gi nødvendig beskyttelse mot slitasje. Risikoen for motoren er effekttap og økning i oljeforbruket. Det kan til og med i verste tilfelle føre til motorskade. Da er det bedre å være føre var Innfrir alle krav MANN-FILTER-oljefiltre fjerner urenheter fra oljekretsløpet. Ren olje reduserer friksjonen i lagre, smøregap og bevegelige deler og bidrar til å forlenge motorens driftslevetid. Oljefiltre fra MANN-FILTER for nyttekjøretøyer er perfekt tilpasset i passform og funksjon til de mest krevende driftsforhold. MANN-FILTER-produktporteføljen består av et bredt utvalg designer for mange forskjellige bruksområder: Oljefilterelementer og skru-på-oljefiltre for hovedgjennomstrømnings- og omløpsbruksområder Metallfri og veldig miljøvennlige filterelementer Oljefilterelementer for girkasse Rotorinnsatser av metall eller plast til bruk i omløpsgjennomstrømning i sentrifuger med fri gjennomstrømning Miljøvennlig Oljefilterelementer fra MANN-FILTER kan brennes fullstendig og er enkle å avfallsbehandle. Videre fokuseres det ved utviklingen av nye filtermedier svært mye på å ta i bruk så mange materialer som mulig som kommer fra fornybare råvarer. REGELMESSIG SKIFTING AV OLJEFILTER avhengig av serviceintervaller har en positiv innvirkning på motorens driftslevetid og på effektivig også g p teten til nyttekjøretøyer. Fordeler med MANN-FILTER-oljefiltre Optimal beskyttelse av motoren Trykkbestandig og antikorrosjonsbeskyttet skru-på-filterhus Filtermedier med lang levetid Forseglingsringer med lang levetid Stoppmembran uten retur lagd av høykvalitetssilikon Teflonbelagte omløpsventiler Hurtig skifting av filter med praktiske løsningsanordninger 6 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 6-7 7

5 Drivstoffiltre fra MANN-FILTER Bærekraftig opprettholdelse av full motorytelse Moderne motorer pumper stadig mer effekt ut av mindre og mindre drivstoff. Dette er på grunn av svært sensitive og komplekse komponenter som drivstoffi nnsprøytningssystemet. Alvorlig skade fra slitasje og korrosjon kan unngås ved å filtrere ut smusspartikler og vannrester suspendert i drivstoffet. Pålitelig beskyttelse MANN-FILTER-drivstoffiltre skiller ut støv, rust, vann og alle andre smusspartikler som gir slitasje. Dette beskytter sensitive komponenter og sikrer pålitelig drift av motoren. system langs hele merverdikjeden fra leverandører til serviceverksted for å redusere filterelementforurensning fra fremmedpartikler til et minimum. Komponenter som er sensitive mot forurensende partikler, kan følgelig produseres under renromsforhold som du kan kjenne igjen på CCM-merket. Parat for oppgaven Moderne og svært sensitive drivstoffinnsprøytningssystemer krever nye og nyskapende løsninger av høyeste kvalitet. Dette er et annet segment hvor det brede utvalget av drivstoffiltre fra MANN-FILTER gir optimal dekning. MULTIGRADE-filtermediene med høy ytelse er et godt eksempel. Konstruert for høy ytelse Høyeste kvalitet MULTIGRADE: høyere ytelse mer beskyttelse Teknisk renhet er et grunnleggende kvalitetsmoment som blir stadig viktigere etter hvert som motorene blir mer og mer drivstoffeffektive og siden drivstoffinnsprøytningssystemene er svært sensitive. MANN-FILTER tar tak i denne utfordringen ved å tilby et fullstendig kvalitetssikrings- Flerlags MULTIGRADE F-filtermedier har mye høyere ytelse enn den vanlige markedsstandarden. Drivstoffiltre produsert på denne måten samsvarer optimalt med formålet som de ble laget for. DRIVSTOFFILTRE I NYTTEKJØRETØYER er forventet å fungere kontinuerlig ved høyeste ytelse. På et eller annet tidspunkt nås imidlertid smussabsorpsjonskapasiteten, slik at filtermediet blir utsatt for blokkering. Hvis du vil være føre var, må filteret skiftes ved de spesifiserte intervallene. MANN-FILTER-drivstoffiltre for nyttekjøretøyer er tilgjengelig i et utvalg designer: Drivstoffilterelementer noen metallfrie Skru-på-drivstoffiltre Rekkedrivstoffiltre Fordeler med MANN-FILTER-drivstoffiltre Veldig høy utskillingseffektivitet Veldig høy funksjonell pålitelighet hos drivstoffinnsprøytningskomponenter Bedre beskyttelse av motoren Ekstremt pålitelig gjennom hele serviceintervallet Maksimale sikkerhetsmarginer 8 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 8-9 9

6 Luftfiltre fra MANN-FILTER Det er ingen grunn til å la støv og urenheter stå i veien for full ytelse Sot, fint støv, pollen og mange andre fremmedlegemer er kontinuerlig tilstede på bygg og anlegg, i åkeren og selvsagt langs hver eneste kjørte kilometer. Hvis luftfilteret ikke er i topp stand eller intakt, kan smusspartikler trenge inn i forbrenningskammeret, danne merker på stemplene og forårsake tidlig slitasje på motoren. Selv elektroniske komponenter som sensorer plassert langs banen mellom luftinntaket og forbrenningskammeret kan lide skade på grunn av utilstrekkelig filtrering og i verste fall ødelegges. Det finnes selvsagt en enkel løsning for alt dette. Baser deg ganske enkelt på luftfiltre i original kvalitet for nyttekjøretøyer. Solid arbeidsjern Takket være det ypperste av utførelse med original kvalitet er luftfiltre fra MANN-FILTER ekstremt robuste og holder formen. Filterelementene tar greit hånd om selv krevende mekaniske belastninger som ved montering i lukkede områder eller steder med vanskelig tilgang. De filtrerer inntaksluften effektivt og pålitelig for å sikre optimal sammensetning av blandingen av luft og drivstoff en nødvendig forutsetning for å kunne holde motorens utgangseffekt på konstant nivå. Ren løsning Flesteparten av MANN-FILTER-luftfiltrene kan brennes fullstendig og kan følgelig avfallsbehandles uten problem. garettaske kommer inn i luftinntaket. Verdifull beskyttelse for kapitalintensive nyttekjøretøyer. Formen er den beste Trapesformet, oval-konisk eller trappeformet MANN-FILTER tilbyr et bredt utvalg produkter med hundrevis av former for å innfri økende krav selv i lukkede rom. Høy ytelse med kompakt størrelse Micrograde G er MANN-FILTERs svar på bilbransjens krav til plassbesparende løsninger, økt støvkapasitet og lengre serviceintervaller. Filtermediet i cellulosefiber har en gradientstruktur som tar opptil 20 % mer smuss enn sammenlignbare papirfiltre som inneholder standard cellulosefiltermedier. LUFTFILTRE I NYTTEKJØRETØYER betjenes under veldig krevende driftsforhold hver eneste dag. De må skiftes med regelmessige intervaller helst med et MANN-FILTER-luftfilter i original kvalitet. Se bilprodusentens spesifikasjoner for datoen for neste utskifting av filteret. Stabil ytelse Flammehemmende Glødende sigaretter kan utgjøre en alvorlig fare hvis luftfilteret ikke er behandlet med en flammehemmende impregnering. En rekke MANN-FILTER-luftfiltre har allerede denne spesielle impregneringen som ikke er vannløselig. Den forhindrer luftfilteret fra å flamme opp hvis varm si- Den stabiliserende spiraltvinningsstroppeteknologien reduserer ikke bare vekten, men forlenger også driftslevetiden, forbedrer vannfasthet og reduserer trykkforskjeller. Denne banebrytende teknologien blir gradvis innført i stadig flere MANN-FILTER-luftfiltre. Fordeler med MANN-FILTER-luftfiltre Funksjonell pålitelighet gjennom hele serviceintervallet Veldig høy grad av smussutskillingseffektivitet og lav gjennomstrømningsmotstand Lav gjennomstrømningsmotstand 100 % ugjennomtrengelighet på lang sikt Spesiell papirimpregnering gir svært stabile bretter Optimal beskyttelse av motoren, målere for luftgjennomstrømning og andre sensitive komponenter Ekstremt flammebestandig takket være spesifikk impregnering 10 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd :30

7 Kupefiltre fra MANN-FILTER Pust fritt til tross for tungt forurenset omgivelsesluft Støv, pollen, sot og annen forurensning som nitrogenoksider eller ozon spiller en betydelig rolle i å redusere førerens konsentrasjon. Særlig astmatikere setter stor pris på god luft på arbeidsplassen. Personer som tilbringer mye tid bak rattet, bør i hvert fall kunne puste fritt. Kupefiltre fra MANN-FILTER er løsningen her. Effektiv beskyttelse Enkel håndtering MANN-FILTER-kupefiltre tilbyr nesten 100 % beskyttelse mot uønskede partikler i form av kombinasjonsfiltre som også skiller ut forurensende gasser. De sørger for et sunt og behagelig inneklima i kjøretøyet, særlig for personer som lider av allergi eller astma. MANN-FILTER-kupefiltre gir også effektiv beskyttelse for klimaanlegg. De gir et stort bidrag til beskyttelse av klimaanlegg mot forurensning, slik at de kan fungere effektivt i lengre perioder. Detaljerte verkstedshåndbøker hjelper MANN-FILTERverksteder og bileiere med å skifte filtre. De lettforståelige anvisningene beskriver hvordan du raskt finner hvor filteret skal settes inn, og det går veldig raskt å montere det nye filteret. Pålitelighet fra fabrikken Flere og flere nyttekjøretøyer utstyres med kupefiltre. Flere og flere produsenter velger produkter fra MANN+HUMMEL i original kvalitet. Godt laget MANN-FILTER-kupefiltre leveres i to versjoner: for det første et høykvalitets partikkelfilter og for det andre et kombinasjonsfilter med aktivt kull. Det aktive kullaget innebygd i fleece binder forurensede gasser som nitrogenoksider, drivstoffdamp eller ozon i porene som er ganger tynnere enn et menneskehår. Dette stopper inntrenging av uønskede elementer og sikrer en behagelig arbeidsplass for førerne. SMUSS, POLLEN, STØV OG BAKTERIER går ikke bare ut over eldre kupefiltre, men også førerne. Regelmessig utskifting av filter er en nødvendighet for å sørge for kjøresikkerhet og opprettholdelse av førerens konsentrasjon. Fordeler med MANN-FILTER-kupefiltre Optimal ventilering av kjøretøyets inneluft takket være høy luftgjennomstrømningshastighet Selv den minste partikkel filtreres Kontinuerlig god filtrering gjennom hele serviceintervallet Enestående filtreringsresultater gjennom kombinering av mekanisk og elektrostatisk utskilling Perfekt passform Enestående lufttetthet Detaljerte monteringsanvisninger Enkel å montere Bredt utvalg av dekning 12 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd :30

8 Spesialløsninger fra MANN-FILTER Verdifullt utstyr for nyttekjøretøyer for tung drift Spesialoppgaver krever spesialløsninger. MANN-FILTER tilbyr et stort utvalg produkter spesielt utformet for bruk i nyttekjøretøyer. Så hvis du ikke er villig til å gå på akkord når det gjelder kvalitet og driftslevetid for spesialfiltre, lufttørkepatroner og sentrifugerotorer, bør du velge det testede utstyret i original kvalitet fra MANN-FILTER. Tørkemiddelesker Sentrifugerotorer Trykkluftsystemet er en av de viktigste sikkerhets- og funksjonsrelaterte komponentene i et nyttekjøretøy. Tørr, ren luft er særlig viktig for trykkluftbremsesystemer i nyttekjøretøyer og busser, siden det beskytter systemet mot korrosjon og feil. MANN-FILTER-tørkemiddelesker fjerner fukt i trykkluft, fanger opp oljedråper og gir optimal beskyttelse til hele trykkluftsystemet. Uansett om det gjelder trykk-, pulserings- eller vibrasjonsbestandighet, tørkemiddelytelse eller forseglingsmaterialets holdbarhet, innfrir MANN-FILTER-tørkemiddeleskene alle kravene: de er sikre, høytytende og funksjonelle. Sotpartikler oppstår fra forbrenning av dieselolje, og noen av disse partiklene kommer inn i smøreoljen. Moderne oljer inneholder tilsetningsmidler som holder disse sotpartiklene suspendert for å forhindre dannelse av slamavleiringer i motoren. Konsekvens: Mer og mer slitasjepåførende partikler fortykker motoroljen. Løsningen ligger i en prosess hvor en del av smøreoljen omdirigeres og filtreres fint av en sekundær gjennomstrømningssentrifuge. MANN-FILTER-sentrifugen kan til og med skille ut veldig fine sotpartikler (1 μm) fra oljen og på den måten støtte hovedgjennomstrømningsfilteret. Sentrifugerotoren drives rundt av trykket i den omdirigerte oljestrømmen. Avhengig av oljetemperatur og -viskositet kan rotoren rotere med mer enn omdreininger i minuttet. Dette trykker urenheter suspendert i oljen mot sentrifugens yttervegg, hvor de komprimeres og adsorberes. Sentrifugerotorer er følgelig en pålitelig måte å frigjøre olje på fra selv veldig fine faste partikler, som støv, avslipt metall og sotpartikler. Kjølevannfiltre Kjølevæske har en viktig oppgave: den sprer varme fra motoren og beskytter den mot overopphetning. For å kunne garantere pålitelig kjøling under ekstremt kalde forhold om vinteren eller under veldig varme forhold om sommeren må de smale kanalene i motorblokken og kjølesystemet holde seg fri for avsetninger. Det er her MANN-FILTER-kjølevannfiltrene kommer inn i bildet: de filtrerer konsekvent suspenderte partikler og urenheter fra kjølevæsken. Resultatet er en motor som holdes kjølt under alle forhold. Transmisjonsoljefiltre Høy ytelse, svært praktisk girskifting, maksimal driftssikkerhet: moderne transmisjonskonstruksjoner er avhengig av perfekt smøring og krever følgelig filtermedier som fjerner uønskede partikler fra transmisjonsoljen over lengre tidsrom. MANN-FILTER-transmisjonsoljefiltre av høy kvalitet sikrer høy grad av oljerenhet og gir optimal beskyttelse mot slitasje i sensitive transmisjonskomponenter. Vi tilpasser enkeltvis design, filtermedium og husmaterialer hos filterløsningene våre for å innfri de ulike kravene til forskjellige transmisjonskonstruksjoner. Filtermediene våre av høy ytelse, lagd av papir, uvevde materialer og glassfiber, brukes følgelig i mange forskjellige typer filterhus, f.eks. som kompakte flate filtre i fullstendige plastkonstruksjoner eller som kostnadseffektive skru-på-filtre. 14 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd Ureafiltre Etter hvert som eksosutslippsgrenser blir stadig strengere, blir bruken av SCR-systemer absolutt nødvendig i et stadig større antall nyttekjøretøyer. I den hensikt å redusere forurensningsutslipp med opptil 80 prosent tilføres en ureavannløsning for å gjøre forurensningsgasser om til ufarlig nitrogen og vann. Ureafiltre fra MANN-FILTER beskytter sensitive injektorer og andre systemkomponenter mot slitasje og forlenger driftslevetiden til hele doseringsenheten :30

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service.

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. 10 myter om filtre MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. Fakta på bordet! Sannheten bak de 10 mest utbredte mytene om filtre Vi vet ikke om det finnes yetier eller

Detaljer

T-SERIEN. 155-250 hk YOUR WORKING MACHINE

T-SERIEN. 155-250 hk YOUR WORKING MACHINE T-SERIEN 155-250 hk YOUR WORKING MACHINE T-serien / 155 250 hk YOUR WORKING MACHINE Jorden din er livet ditt. Gården er fundamentet ditt. Avlingen er jobben din. Traktoren er yrkesverktøyet ditt. Det er

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET svas svalland as svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no 1 Bilde på forsiden viser Völker sykehjemsseng 3082 Vis-a-Vis med MA-design

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

Et møte med nye. Lite er det nye store. Designet for å gli inn. Holder hjulene i gang. Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt

Et møte med nye. Lite er det nye store. Designet for å gli inn. Holder hjulene i gang. Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt Et møte med nye Lite er det nye store Designet for å gli inn Holder hjulene i gang Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt Folk stoler på deg Hvem kan du stole på? Hvem er avhengig av deg i dag? Et

Detaljer

De nye ADVANCE modellene i N-serien oppfyller alle ønskene dine. Opptur i Agder. Valtra s Forskning og Utvikling avdeling flyttet inn i nye lokaler

De nye ADVANCE modellene i N-serien oppfyller alle ønskene dine. Opptur i Agder. Valtra s Forskning og Utvikling avdeling flyttet inn i nye lokaler Valtra kundeblad 2/2006 De nye ADVANCE modellene i N-serien oppfyller alle ønskene dine Side 6 Opptur i Agder Side 4 Valtra s Forskning og Utvikling avdeling flyttet inn i nye lokaler Side 12 De nye Advance

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver.

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver. ESM 30 132 Skruekompressorer Think Smarter. Think Gardner Denver. Det perfekte redskap for maksimal produktivitet Den økende etterspørselen etter trykkluft tvinger kompressorprodusentene til å tilby mer

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Smaken av kvalitet over hele verden

Smaken av kvalitet over hele verden Smaken av kvalitet over hele verden NØKKELEN TIL SUKSESS Bravilor Bonamat er en familiebedrift som ble grunnlagt for over 65 år siden. Innovative ideer, avansert teknologi, kvalitet og egen produksjon

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI. www.hellanor.no

20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI. www.hellanor.no 20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI www.hellanor.no Velkommen til LED-alderen Det er mange grunner til at de lysemitterende diodene får gjennomslag på stadig flere kjøretøyområder. For det første har

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Brosjyre om bærekraftig utvikling Hvorfor er bærekraftig utvikling så viktig? I 1987 ga rapporten 1 fra Brundtland

Detaljer

CM2.16 og CM3.27. Instruksjonsbok. Crafted with craftsman marine

CM2.16 og CM3.27. Instruksjonsbok. Crafted with craftsman marine CM2.16 og CM3.27 Instruksjonsbok Crafted with craftsman marine Framdrift 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemerk: Denne manualen gjelder modellene CM2.16 og CM3.27. Det kan derfor hende at tegningene eller

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer