Mer enn parat for oppgaven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer enn parat for oppgaven"

Transkript

1 Mer enn parat for oppgaven MANN+HUMMEL GMBH Automotive Aftermarket Ludwigsburg Germany MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 16-1 W Printed in Germany MANN+HUMMEL GMBH Filterløsninger fra MANN-FILTER for nyttekjøretøy MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service.

2 Hos MANN-FILTER har vi kun ett mål for øyet: det beste! Kvalitet i forskning og utvikling MANN-FILTER arbeider kontinuerlig med ytterligere utvikling av produkter og produksjonsprosesser. Et bredt utvalg av testsystemer og prosesser basert på ISO-standarder brukes allerede i produktutviklingsfasen. Prototyper testes for funksjonell pålitelighet i storskalafunksjon og utholdenhetstester. Også i serieproduksjon blir MANN-FILTER-produkter revidert regelmessig i henhold til gruppespesifikasjoner som gjelder for alle steder verden over. Kvalitet i produksjon Hvert produksjonssted i verden fungerer i henhold til produksjons- og kvalitetssikringsretningslinjer definert og gjennomgått av hovedfabrikken i Marklkofen (Bayern, Tyskland). Før de innføres, blir alle fremstillings- og produksjonsprosesser testet og godkjent av et uavhengig kvalitetsorgan. Kvalifiserte ansatte sikrer at kun utstyr i original kvalitet forlater fabrikken uansett hvor i verden de er. Kvalitet i kontroll Regelmessige uavhengige sertifiseringsrevisjoner sikrer at produkter produseres i henhold til de samme standardene verden over uansett sted. Hvert produksjonssted har sin egen kvalitetsorganisasjon med en kvalitetsinspektør som ansvarshavende. Alle produksjonsfabrikker er sertifisert i henhold til Technical Specification ISO/TS 16949:2002. Sertifisering gjennomgås hvert år og gjentas hvert tredje år. MANN-FILTER samsvarer med miljøstandardene i DIN EN ISO Alle produksjonssteder er sertifisert i henhold til denne internasjonale standarden. 2 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 2-3 3

3 Solid arbeidsjern Ekstreme temperaturer, lang driftslevetid og svært forurenset luft i omgivelsene filtre for nyttekjøretøy må utføre oppgavene sine pålitelig under veldig krevende forhold. Flere og fl ere nyttekjøretøy er utstyrt med filterløsninger med utstyr i original kvalitet for å minimere kostnads- og tidskrevende stillstandstid fra første stund. Selvsagt med filtre fra MANN+HUMMEL. Fordeler med MANN-FILTER Lang drif ts levetid se under de lv me krevende st forhold Mer enn 70 års erfaring med utvikling av nye filterløsninger I over 70 år har ingeniører innen forskning og utvikling hos MANN+HUMMEL arbeidet kontinuerlig med forbedring av effektiviteten til filtre for nyttekjøretøyer. I årenes løp har en rekke nyskapninger blitt lansert på markedet til daglig nytte for fraktselskaper, busselskaper og eiere av anleggs- og landbruksmaskiner. Pålitelige partnere og en verdensomspennende salgsorganisasjon sikrer at nyttekjøretøyfiltre fra MANN-FILTER nå er tilgjengelig nesten hvor som helst i verden så klart med utstyr i original kvalitet. Testet utstyr i original kvalitet Lang driftslevetid Bredt utvalg av filtre Fullt utvalg av tjenester 4 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 4-5 5

4 Oljefiltre fra MANN-FILTER De sørger for at ting går jevnere og varer lenger Forbrenningsprosessen produserer smusspartikler og forbrenningsrester som havner i motoroljen. Med et oljefilter kan du være sikker på at disse restene fjernes fra motoroljen. Uten det ville det ikke lenger være mulig å forsyne motoren med den rene oljen den trenger eller gi nødvendig beskyttelse mot slitasje. Risikoen for motoren er effekttap og økning i oljeforbruket. Det kan til og med i verste tilfelle føre til motorskade. Da er det bedre å være føre var Innfrir alle krav MANN-FILTER-oljefiltre fjerner urenheter fra oljekretsløpet. Ren olje reduserer friksjonen i lagre, smøregap og bevegelige deler og bidrar til å forlenge motorens driftslevetid. Oljefiltre fra MANN-FILTER for nyttekjøretøyer er perfekt tilpasset i passform og funksjon til de mest krevende driftsforhold. MANN-FILTER-produktporteføljen består av et bredt utvalg designer for mange forskjellige bruksområder: Oljefilterelementer og skru-på-oljefiltre for hovedgjennomstrømnings- og omløpsbruksområder Metallfri og veldig miljøvennlige filterelementer Oljefilterelementer for girkasse Rotorinnsatser av metall eller plast til bruk i omløpsgjennomstrømning i sentrifuger med fri gjennomstrømning Miljøvennlig Oljefilterelementer fra MANN-FILTER kan brennes fullstendig og er enkle å avfallsbehandle. Videre fokuseres det ved utviklingen av nye filtermedier svært mye på å ta i bruk så mange materialer som mulig som kommer fra fornybare råvarer. REGELMESSIG SKIFTING AV OLJEFILTER avhengig av serviceintervaller har en positiv innvirkning på motorens driftslevetid og på effektivig også g p teten til nyttekjøretøyer. Fordeler med MANN-FILTER-oljefiltre Optimal beskyttelse av motoren Trykkbestandig og antikorrosjonsbeskyttet skru-på-filterhus Filtermedier med lang levetid Forseglingsringer med lang levetid Stoppmembran uten retur lagd av høykvalitetssilikon Teflonbelagte omløpsventiler Hurtig skifting av filter med praktiske løsningsanordninger 6 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 6-7 7

5 Drivstoffiltre fra MANN-FILTER Bærekraftig opprettholdelse av full motorytelse Moderne motorer pumper stadig mer effekt ut av mindre og mindre drivstoff. Dette er på grunn av svært sensitive og komplekse komponenter som drivstoffi nnsprøytningssystemet. Alvorlig skade fra slitasje og korrosjon kan unngås ved å filtrere ut smusspartikler og vannrester suspendert i drivstoffet. Pålitelig beskyttelse MANN-FILTER-drivstoffiltre skiller ut støv, rust, vann og alle andre smusspartikler som gir slitasje. Dette beskytter sensitive komponenter og sikrer pålitelig drift av motoren. system langs hele merverdikjeden fra leverandører til serviceverksted for å redusere filterelementforurensning fra fremmedpartikler til et minimum. Komponenter som er sensitive mot forurensende partikler, kan følgelig produseres under renromsforhold som du kan kjenne igjen på CCM-merket. Parat for oppgaven Moderne og svært sensitive drivstoffinnsprøytningssystemer krever nye og nyskapende løsninger av høyeste kvalitet. Dette er et annet segment hvor det brede utvalget av drivstoffiltre fra MANN-FILTER gir optimal dekning. MULTIGRADE-filtermediene med høy ytelse er et godt eksempel. Konstruert for høy ytelse Høyeste kvalitet MULTIGRADE: høyere ytelse mer beskyttelse Teknisk renhet er et grunnleggende kvalitetsmoment som blir stadig viktigere etter hvert som motorene blir mer og mer drivstoffeffektive og siden drivstoffinnsprøytningssystemene er svært sensitive. MANN-FILTER tar tak i denne utfordringen ved å tilby et fullstendig kvalitetssikrings- Flerlags MULTIGRADE F-filtermedier har mye høyere ytelse enn den vanlige markedsstandarden. Drivstoffiltre produsert på denne måten samsvarer optimalt med formålet som de ble laget for. DRIVSTOFFILTRE I NYTTEKJØRETØYER er forventet å fungere kontinuerlig ved høyeste ytelse. På et eller annet tidspunkt nås imidlertid smussabsorpsjonskapasiteten, slik at filtermediet blir utsatt for blokkering. Hvis du vil være føre var, må filteret skiftes ved de spesifiserte intervallene. MANN-FILTER-drivstoffiltre for nyttekjøretøyer er tilgjengelig i et utvalg designer: Drivstoffilterelementer noen metallfrie Skru-på-drivstoffiltre Rekkedrivstoffiltre Fordeler med MANN-FILTER-drivstoffiltre Veldig høy utskillingseffektivitet Veldig høy funksjonell pålitelighet hos drivstoffinnsprøytningskomponenter Bedre beskyttelse av motoren Ekstremt pålitelig gjennom hele serviceintervallet Maksimale sikkerhetsmarginer 8 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 8-9 9

6 Luftfiltre fra MANN-FILTER Det er ingen grunn til å la støv og urenheter stå i veien for full ytelse Sot, fint støv, pollen og mange andre fremmedlegemer er kontinuerlig tilstede på bygg og anlegg, i åkeren og selvsagt langs hver eneste kjørte kilometer. Hvis luftfilteret ikke er i topp stand eller intakt, kan smusspartikler trenge inn i forbrenningskammeret, danne merker på stemplene og forårsake tidlig slitasje på motoren. Selv elektroniske komponenter som sensorer plassert langs banen mellom luftinntaket og forbrenningskammeret kan lide skade på grunn av utilstrekkelig filtrering og i verste fall ødelegges. Det finnes selvsagt en enkel løsning for alt dette. Baser deg ganske enkelt på luftfiltre i original kvalitet for nyttekjøretøyer. Solid arbeidsjern Takket være det ypperste av utførelse med original kvalitet er luftfiltre fra MANN-FILTER ekstremt robuste og holder formen. Filterelementene tar greit hånd om selv krevende mekaniske belastninger som ved montering i lukkede områder eller steder med vanskelig tilgang. De filtrerer inntaksluften effektivt og pålitelig for å sikre optimal sammensetning av blandingen av luft og drivstoff en nødvendig forutsetning for å kunne holde motorens utgangseffekt på konstant nivå. Ren løsning Flesteparten av MANN-FILTER-luftfiltrene kan brennes fullstendig og kan følgelig avfallsbehandles uten problem. garettaske kommer inn i luftinntaket. Verdifull beskyttelse for kapitalintensive nyttekjøretøyer. Formen er den beste Trapesformet, oval-konisk eller trappeformet MANN-FILTER tilbyr et bredt utvalg produkter med hundrevis av former for å innfri økende krav selv i lukkede rom. Høy ytelse med kompakt størrelse Micrograde G er MANN-FILTERs svar på bilbransjens krav til plassbesparende løsninger, økt støvkapasitet og lengre serviceintervaller. Filtermediet i cellulosefiber har en gradientstruktur som tar opptil 20 % mer smuss enn sammenlignbare papirfiltre som inneholder standard cellulosefiltermedier. LUFTFILTRE I NYTTEKJØRETØYER betjenes under veldig krevende driftsforhold hver eneste dag. De må skiftes med regelmessige intervaller helst med et MANN-FILTER-luftfilter i original kvalitet. Se bilprodusentens spesifikasjoner for datoen for neste utskifting av filteret. Stabil ytelse Flammehemmende Glødende sigaretter kan utgjøre en alvorlig fare hvis luftfilteret ikke er behandlet med en flammehemmende impregnering. En rekke MANN-FILTER-luftfiltre har allerede denne spesielle impregneringen som ikke er vannløselig. Den forhindrer luftfilteret fra å flamme opp hvis varm si- Den stabiliserende spiraltvinningsstroppeteknologien reduserer ikke bare vekten, men forlenger også driftslevetiden, forbedrer vannfasthet og reduserer trykkforskjeller. Denne banebrytende teknologien blir gradvis innført i stadig flere MANN-FILTER-luftfiltre. Fordeler med MANN-FILTER-luftfiltre Funksjonell pålitelighet gjennom hele serviceintervallet Veldig høy grad av smussutskillingseffektivitet og lav gjennomstrømningsmotstand Lav gjennomstrømningsmotstand 100 % ugjennomtrengelighet på lang sikt Spesiell papirimpregnering gir svært stabile bretter Optimal beskyttelse av motoren, målere for luftgjennomstrømning og andre sensitive komponenter Ekstremt flammebestandig takket være spesifikk impregnering 10 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd :30

7 Kupefiltre fra MANN-FILTER Pust fritt til tross for tungt forurenset omgivelsesluft Støv, pollen, sot og annen forurensning som nitrogenoksider eller ozon spiller en betydelig rolle i å redusere førerens konsentrasjon. Særlig astmatikere setter stor pris på god luft på arbeidsplassen. Personer som tilbringer mye tid bak rattet, bør i hvert fall kunne puste fritt. Kupefiltre fra MANN-FILTER er løsningen her. Effektiv beskyttelse Enkel håndtering MANN-FILTER-kupefiltre tilbyr nesten 100 % beskyttelse mot uønskede partikler i form av kombinasjonsfiltre som også skiller ut forurensende gasser. De sørger for et sunt og behagelig inneklima i kjøretøyet, særlig for personer som lider av allergi eller astma. MANN-FILTER-kupefiltre gir også effektiv beskyttelse for klimaanlegg. De gir et stort bidrag til beskyttelse av klimaanlegg mot forurensning, slik at de kan fungere effektivt i lengre perioder. Detaljerte verkstedshåndbøker hjelper MANN-FILTERverksteder og bileiere med å skifte filtre. De lettforståelige anvisningene beskriver hvordan du raskt finner hvor filteret skal settes inn, og det går veldig raskt å montere det nye filteret. Pålitelighet fra fabrikken Flere og flere nyttekjøretøyer utstyres med kupefiltre. Flere og flere produsenter velger produkter fra MANN+HUMMEL i original kvalitet. Godt laget MANN-FILTER-kupefiltre leveres i to versjoner: for det første et høykvalitets partikkelfilter og for det andre et kombinasjonsfilter med aktivt kull. Det aktive kullaget innebygd i fleece binder forurensede gasser som nitrogenoksider, drivstoffdamp eller ozon i porene som er ganger tynnere enn et menneskehår. Dette stopper inntrenging av uønskede elementer og sikrer en behagelig arbeidsplass for førerne. SMUSS, POLLEN, STØV OG BAKTERIER går ikke bare ut over eldre kupefiltre, men også førerne. Regelmessig utskifting av filter er en nødvendighet for å sørge for kjøresikkerhet og opprettholdelse av førerens konsentrasjon. Fordeler med MANN-FILTER-kupefiltre Optimal ventilering av kjøretøyets inneluft takket være høy luftgjennomstrømningshastighet Selv den minste partikkel filtreres Kontinuerlig god filtrering gjennom hele serviceintervallet Enestående filtreringsresultater gjennom kombinering av mekanisk og elektrostatisk utskilling Perfekt passform Enestående lufttetthet Detaljerte monteringsanvisninger Enkel å montere Bredt utvalg av dekning 12 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd :30

8 Spesialløsninger fra MANN-FILTER Verdifullt utstyr for nyttekjøretøyer for tung drift Spesialoppgaver krever spesialløsninger. MANN-FILTER tilbyr et stort utvalg produkter spesielt utformet for bruk i nyttekjøretøyer. Så hvis du ikke er villig til å gå på akkord når det gjelder kvalitet og driftslevetid for spesialfiltre, lufttørkepatroner og sentrifugerotorer, bør du velge det testede utstyret i original kvalitet fra MANN-FILTER. Tørkemiddelesker Sentrifugerotorer Trykkluftsystemet er en av de viktigste sikkerhets- og funksjonsrelaterte komponentene i et nyttekjøretøy. Tørr, ren luft er særlig viktig for trykkluftbremsesystemer i nyttekjøretøyer og busser, siden det beskytter systemet mot korrosjon og feil. MANN-FILTER-tørkemiddelesker fjerner fukt i trykkluft, fanger opp oljedråper og gir optimal beskyttelse til hele trykkluftsystemet. Uansett om det gjelder trykk-, pulserings- eller vibrasjonsbestandighet, tørkemiddelytelse eller forseglingsmaterialets holdbarhet, innfrir MANN-FILTER-tørkemiddeleskene alle kravene: de er sikre, høytytende og funksjonelle. Sotpartikler oppstår fra forbrenning av dieselolje, og noen av disse partiklene kommer inn i smøreoljen. Moderne oljer inneholder tilsetningsmidler som holder disse sotpartiklene suspendert for å forhindre dannelse av slamavleiringer i motoren. Konsekvens: Mer og mer slitasjepåførende partikler fortykker motoroljen. Løsningen ligger i en prosess hvor en del av smøreoljen omdirigeres og filtreres fint av en sekundær gjennomstrømningssentrifuge. MANN-FILTER-sentrifugen kan til og med skille ut veldig fine sotpartikler (1 μm) fra oljen og på den måten støtte hovedgjennomstrømningsfilteret. Sentrifugerotoren drives rundt av trykket i den omdirigerte oljestrømmen. Avhengig av oljetemperatur og -viskositet kan rotoren rotere med mer enn omdreininger i minuttet. Dette trykker urenheter suspendert i oljen mot sentrifugens yttervegg, hvor de komprimeres og adsorberes. Sentrifugerotorer er følgelig en pålitelig måte å frigjøre olje på fra selv veldig fine faste partikler, som støv, avslipt metall og sotpartikler. Kjølevannfiltre Kjølevæske har en viktig oppgave: den sprer varme fra motoren og beskytter den mot overopphetning. For å kunne garantere pålitelig kjøling under ekstremt kalde forhold om vinteren eller under veldig varme forhold om sommeren må de smale kanalene i motorblokken og kjølesystemet holde seg fri for avsetninger. Det er her MANN-FILTER-kjølevannfiltrene kommer inn i bildet: de filtrerer konsekvent suspenderte partikler og urenheter fra kjølevæsken. Resultatet er en motor som holdes kjølt under alle forhold. Transmisjonsoljefiltre Høy ytelse, svært praktisk girskifting, maksimal driftssikkerhet: moderne transmisjonskonstruksjoner er avhengig av perfekt smøring og krever følgelig filtermedier som fjerner uønskede partikler fra transmisjonsoljen over lengre tidsrom. MANN-FILTER-transmisjonsoljefiltre av høy kvalitet sikrer høy grad av oljerenhet og gir optimal beskyttelse mot slitasje i sensitive transmisjonskomponenter. Vi tilpasser enkeltvis design, filtermedium og husmaterialer hos filterløsningene våre for å innfri de ulike kravene til forskjellige transmisjonskonstruksjoner. Filtermediene våre av høy ytelse, lagd av papir, uvevde materialer og glassfiber, brukes følgelig i mange forskjellige typer filterhus, f.eks. som kompakte flate filtre i fullstendige plastkonstruksjoner eller som kostnadseffektive skru-på-filtre. 14 MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd Ureafiltre Etter hvert som eksosutslippsgrenser blir stadig strengere, blir bruken av SCR-systemer absolutt nødvendig i et stadig større antall nyttekjøretøyer. I den hensikt å redusere forurensningsutslipp med opptil 80 prosent tilføres en ureavannløsning for å gjøre forurensningsgasser om til ufarlig nitrogen og vann. Ureafiltre fra MANN-FILTER beskytter sensitive injektorer og andre systemkomponenter mot slitasje og forlenger driftslevetiden til hele doseringsenheten :30

Kjør bedre sammen med oss! Filterløsninger fra MANN-FILTER for biler og lette varebiler

Kjør bedre sammen med oss! Filterløsninger fra MANN-FILTER for biler og lette varebiler Kjør bedre sammen med oss! Filterløsninger fra MANN-FILTER for biler og lette varebiler MANN+HUMMEL GMBH Automotive Aftermarket 71631 Ludwigsburg Germany www.mann-filter.com MH_210x297_PGBr_PKW_no_RZ.indd

Detaljer

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE SCANIA FILTERE Scania filtere er utviklet og omfattende testet sammen med tilhørende Scaniakomponenter i henhold til strenge krav til funksjon, kvalitet, service og holdbarhet.

Detaljer

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD HVA ER HENSIKTEN MED Å SMØRE MOTOREN? 1. OLJE Reduserer friksjonen Reduserer slitasjen på de bevegelige delene i motoren (stenger, stempler osv.)

Detaljer

Mobil syntetiske smøremidler for industrien. Utviklet for ytelse

Mobil syntetiske smøremidler for industrien. Utviklet for ytelse Mobil syntetiske smøremidler for industrien Utviklet for ytelse En utmerket løsning for smøring som gir full tilfredshet og ro i sjelen Nyskapning innen teknologi Mobil syntetiske smøremidler er laget

Detaljer

KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGET ER VIKTIG IKKE BARE FOR KOMFORTEN, MEN OGSÅ FOR SIKKERHETEN Klimaanlegget virker begge

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch www.tti.no Fremtidens dieselsystemer Sett din lit til en ledende leverandør Ekspertise innen skreddersydde systemer Bosch utvikler dieselkomponenter spesielt

Detaljer

KLIMA KOMPRESSOROLJE. PAG-, PAO- og POE-oljer

KLIMA KOMPRESSOROLJE. PAG-, PAO- og POE-oljer KLIMA KOMPRESSOROLJE PAG-, PAO- og POE-oljer OLJE DET FINNES MANGE OLJETYPER, HVILKEN AN BEFALES? Olje spiller en viktig rolle i klimaanlegget: Både når kompressoren skiftes ut og når det skal etterfylles

Detaljer

Katalog RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014

Katalog RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014 Katalog SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014 Originale RAVO reservedeler, riktig kvalitet, riktig tilpasset Utgivelses dato: 01-02-2014 RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE ORIGINALE RAVO RESERVEDELER Originale RAVO

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

ESM 7 22. Skruekompressorer

ESM 7 22. Skruekompressorer ESM 7 22 Skruekompressorer Kvalitet du kan stole på Den økende etterspørselen etter trykkluft tvinger kompressorprodusentene til å tilby mer pålitelige, økonomiske, allsidige og mindre plasskrevende kompressorer.

Detaljer

EF500HY KORT FORTALT. Gir maskiner bedre kår. Oljens kvalitetsforsikring.

EF500HY KORT FORTALT. Gir maskiner bedre kår. Oljens kvalitetsforsikring. KORT FORTALT Oljens kvalitetsforsikring. Maskiner slites og driften blir mer usikker over tid. Minst 80 % av årsaksforløp til havari og feil finnes i oljen som skal smøre og beskytte oljesystemet ditt.

Detaljer

People. Passion. Performance. RX hydrauliske hammere for alle de tøffe jobbene

People. Passion. Performance. RX hydrauliske hammere for alle de tøffe jobbene People. Passion. Performance. RX hydrauliske hammere for alle de tøffe jobbene Chicago PNEUMATIC RIGGMONTERTE HYDRAULISKE PIGGHAMMERE ER PÅLITELIGE, ROBUSTE OG BYGD FOR Å VARE. Det er ikke tid til nedetid

Detaljer

www.amcarservice.com

www.amcarservice.com Vi fører tilsatsprodukter fra den anerkjente produsenten Wynn s. Wynn s har vært verdenskjent for sine velfungerende tilsatser helt siden oppstarten i 1939. Flere av produktene er TÜV-godkjente, og har

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Luft til luft varmepumpe. Uten utedel - enkel installasjon.

Luft til luft varmepumpe. Uten utedel - enkel installasjon. Luft til luft varmepumpe Uten utedel - enkel installasjon. Olimpia Splendid teknologi DC Inverter Med Unico har Olimpia Spendid funnet opp og perfeksjonert monovolum luftkondisjoneringsanlegg som nå leveres

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

Henkel Sørger for løsninger

Henkel Sørger for løsninger Henkel Sørger for løsninger Henkel Bilindustriens partner Med utgangspunkt i innovative kjemiske løsninger og prosesskunnskap, hjelper Henkel produsenter med å sikre en ekstraordinær kvalitet i en jevn

Detaljer

Høykapasitetssperrer

Høykapasitetssperrer Høykapasitetssperrer Resepsjonsområde er i de fleste bygg innfallsporten til den besøkende. Det er også der strømmen av besøkende og ansatte håndteres. Dette krever et system som tillater at noen brukere

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

RIKTIGOLJE SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER PUNKTUM NO NR 5/2016

RIKTIGOLJE SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER PUNKTUM NO NR 5/2016 RIKTIGOLJE PUNKTUM NO NR 5/2016 SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER 1 Tribologi er alfa & omega for motoroljer. Men hva betyr ACEA og API spesifikasjonene? Tribologi er vitenskapen

Detaljer

Ta godt vare på bilen din

Ta godt vare på bilen din Ta godt vare på bilen din Noen enkle råd om bilpleie Daimler AG, MBVD/VSP Berlin, B20.669.03.867.00/0810 MER50011 En suksessfaktor Verdibevaring Har du en velstelt bil sikrer du til enhver tid også at

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver.

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver. ESM 30 132 Skruekompressorer Think Smarter. Think Gardner Denver. Det perfekte redskap for maksimal produktivitet Den økende etterspørselen etter trykkluft tvinger kompressorprodusentene til å tilby mer

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service.

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. 10 myter om filtre MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. Fakta på bordet! Sannheten bak de 10 mest utbredte mytene om filtre Vi vet ikke om det finnes yetier eller

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Alle tekniske data kan bli endret FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI

Alle tekniske data kan bli endret FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI PACIFIC E - EG PUSTELUFT i henhold til DIN EN 12021 Kapasitet l/min 160-230 - 270-300 - -350 m 3 t 9,6-13,8-16,2-18 - 21 Trykk Kvalitet Ytelse Økonomisk TRYKK BAR 225 / 330 PSI 3250 / 4800 Kvalitetssystem

Detaljer

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN RÅDGIVER & SKREDDER Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde transportkasser. Med fokus på kompetanse og kvalitet har vi stadig

Detaljer

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET METALL FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET Det nye innovative FEIN ErgoGrip for mindre belastende sliping. Bedre grep betyr mer sikkerhet, bedre kontroll og høyere

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

METALL. Den nye boreteknikken til hurtig og fleksibel bruk. FEIN KBH 25 verdens første håndholdte metall-kjerneborsystem

METALL. Den nye boreteknikken til hurtig og fleksibel bruk. FEIN KBH 25 verdens første håndholdte metall-kjerneborsystem METALL Den nye boreteknikken til hurtig og fleksibel bruk. FEIN KBH 25 verdens første håndholdte metall-kjerneborsystem Kjerneboring i en ny dimensjon med FEIN KBH 25. Verdens første håndholdte metall-kjerneborsystem,

Detaljer

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTA-serien everingsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar vorfor dentalkompressorer fra KAESER? Som bruker forventer du at din dentalkompressor skal kunne håndtere

Detaljer

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

GJELDER TIL 31. JULI 2014

GJELDER TIL 31. JULI 2014 GJELDER TIL 31. JULI 2014 ÅPNE OG SE VÅRE GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICE Sol, sommer og serviceettersyn Er du helt klar til sommeren? FÅ REN LUFT I BILEN AIRCONDITION PAKKE Klimaanlegget skal renses

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

FAG PowerPull SPIDER TRISECTION PLATE Hydrauliske avtrekkere og avtrekkerplater for rulningslager og andre maskinelementer

FAG PowerPull SPIDER TRISECTION PLATE Hydrauliske avtrekkere og avtrekkerplater for rulningslager og andre maskinelementer FAG PowerPull TRISECTION PLATE Hydrauliske avtrekkere og avtrekkerplater for rulningslager og andre maskinelementer A Member of the Schaeffler Group FAG PowerPull Kraftig, enkel, hurtig Brukervennlig hurtig

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

RMA IVR kw. Fleksibel, effektiv, smart: Avansert pålitelig trykkluft TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

RMA IVR kw. Fleksibel, effektiv, smart: Avansert pålitelig trykkluft TECHNOLOGY YOU CAN TRUST RMA IVR 7.5-15 kw Fleksibel, effektiv, smart: Avansert pålitelig trykkluft Brukerfordeler Enkel installasjon - Kompakt, alt-i-ett-system Installert på trykklufttanken Standard tilgjengelige tørkere med

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

Diesel Tuning Module Teknikk

Diesel Tuning Module Teknikk HVORDAN VIRKER DEN? Diesel Tuning Module Teknikk Vi må gå tilbake til grunnleggende teori om dieselmotorer for å forklare hvordan ProDieselChip fungerer. Hovedforskjellen mellom diesel og bensinmotorer

Detaljer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer Spesifikasjons forklaringer Spesifikasjoner for motoroljer Kvalitetsspesifikasjoner for motoroljer angir et minimum ytelsesnivå for oljene. Disse spesifikasjonene fastsettes av internasjonale organisasjoner,

Detaljer

- DOM Group Safety AS

- DOM Group Safety AS Made in Italy - DOM Group Safety AS Presenterer Supertech Den eneste løsningen som virker direkte inne i tanken Spar Miljøet med opp til 75% reduksjon i avgasser Spar opp til 12% drivstoff «SUPERTECH optimaliserer

Detaljer

Vårt patenterte filter. Fjerner partikler i bomull filteret og vannet i toppen av filterhuset fordampes ut.

Vårt patenterte filter. Fjerner partikler i bomull filteret og vannet i toppen av filterhuset fordampes ut. 1 Ing. Åge S. Wågene startet sin mekanisk bedrift i 1976 innenfor trykkluft, ved å selge luftverktøy og kompressorer. Solgte merkevarer som FF og Abac til industrien og engros. I 2011 ble trykklufts virksomheten

Detaljer

SEPAR FILTER SEPAR 2000 SEPAR 2000

SEPAR FILTER SEPAR 2000 SEPAR 2000 2000 2000 er et kombinert vannseparator og brennstoffilter for dieselbrennstoff. Et helt nytt flertrinns sentrifugalsystem sikrer 100% løsning på problemer med vann og partikler i brennstoff. 2000 tilbyr:

Detaljer

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate er konstruert og utviklet som en pustende hanske og er blitt standarden for presisjonshåndteringshansker i tørre omgivelser. MaxiFlex Ultimate er tilgjengelig

Detaljer

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite Elite TM MaxiFlex Elite Designet og utviklet til å være den letteste hansken som puster; MaxiFlex Elite forandrer alt. Den veier 36% mindre og er 30% tynnere enn tradisjonelle nitrilhansker i skum; MaxiFlex

Detaljer

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side Pressverktøy Har låseknapp ved syklusfullføring for å sikre samme pålitelige, vanntette skjøt hver gang. Har høy teknisk standard for å levere uovertruffen kvalitet og holdbarhet understøttet av RIDGIDs

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Batteridrevetbore-/skrumaskin. slagboremaskin. A10 M A18 M bl ASB18 M bl

Batteridrevetbore-/skrumaskin. slagboremaskin. A10 M A18 M bl ASB18 M bl Batteridrevetbore-/skrumaskin slagboremaskin A10 M A18 M bl ASB18 M bl Gode jobber er ikke bare arbeid men er også morsomme. BØRSTELØS MOTOR KOMPAKT OG MED LANG LEVETID Den kraftige batteridrevne bore-/

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

BMW Service Inclusive Med kjøregleden i fokus

BMW Service Inclusive Med kjøregleden i fokus BMW_Nor_72%_A5ny.qxd 14-12-05 12:16 Side 1 BMW Service Inclusive Med kjøregleden i fokus Frihet uten grenser. Med BMW Service Inclusive. BMW_Nor_72%_A5ny.qxd 14-12-05 12:17 Side 2 Frihet uten grenser.

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG Høytrykksslangepumper fra Bredel Bredel Pumpe uten tetninger eller ventiler som kan føre til slitasje, blokkeringer eller lekkasjer. En peristaltisk

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden!

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! I denne brosjyren vil du finne tips og instrukser om vedlikehold av dine nye hagemøbler. Følger du veiledningen vil disse rådene forlenge levetiden

Detaljer

People. Passion. Performance. Transportable dieselkompressorer Bygget for å holde

People. Passion. Performance. Transportable dieselkompressorer Bygget for å holde People. Passion. Performance. Transportable dieselkompressorer Bygget for å holde Trykkluft Hvor og Når du Trenger det En transportabel kompressor har kun én oppgave: å levere strøm der hvor det trengs.

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Rotasjonssperrer Resepsjonsområde er i de fleste bygg innfallsporten til den besøkende. Det er også der strømmen av besøkende og ansatte håndteres. Rotasjonssperrer er en pålitelig og effektiv metode for

Detaljer

Nederman tilbyr en komplett serie med slangeopprullere, alle er enkle å betjene og sikre i bruk.

Nederman tilbyr en komplett serie med slangeopprullere, alle er enkle å betjene og sikre i bruk. Vedlegg Slangeopprullere Slangeopprullere Nederman tilbyr en komplett serie med slangeopprullere, alle er enkle å betjene og sikre i bruk. Ta kontakt for mer informasjon Nederman tilbyr en komplett serie

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Det er mange gode grunner til å velge gulv fra Kährs. Naturlig skjønnhet og teknisk overlegenhet er eksempler på dette. Her er noen fl ere. 1 2 3 4 5 Lengst erfaring

Detaljer

Tekniske og kjemiske produktløsninger for et krevende behov.

Tekniske og kjemiske produktløsninger for et krevende behov. Tekniske og kjemiske produktløsninger for et krevende behov. Multi10 Fuktfjerner Maston TECmix Multi10 fjerner fuktighet effektivt fra nesten alle gjenstander, bl.a. elektriske apparater og komponenter.

Detaljer

Nå som attraktivt sett! Proff-settet for tak og fasade. OMBYGGING

Nå som attraktivt sett! Proff-settet for tak og fasade. OMBYGGING OMBYGGING Proff-settet for tak og fasade. FEIN batteridrevet skrutrekker for selvborende skruer og batteridrevet platetygger nå også som sett. Nå som attraktivt sett! To maskiner, ett sett: det nye profesjonelle

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri.

PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri. PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri. FØR ETTER IONEX 600 og 2000 l IONEX er den mest effektive måten å rense luften på! l Takler byggebransjens tøffe krav til ytelse,

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Entrégrinder Én av de viktigste egenskapene til mobilitetssentrene er at de er funksjonelle for mange forskjellige besøkende: regelmessige besøkende, engangsbesøkende, besøkende i rullestol, besøkende

Detaljer

Varslingsklasser for luftkvalitet

Varslingsklasser for luftkvalitet Varslingsklasser for luftkvalitet Et voksent menneske puster inn 11 000 liter luft hver eneste dag. Det sier seg selv at kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Det er derfor viktig å

Detaljer

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite Elite TM MaxiFlex Elite Designet og utviklet til å være den letteste hansken som puster; MaxiFlex Elite forandrer alt. Den veier 36% mindre og er 30% tynnere enn tradisjonelle nitrilhansker i skum; MaxiFlex

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Rotasjonsgrinder i Full Høyde

Rotasjonsgrinder i Full Høyde Rotasjonsgrinder i Full Høyde Våre adgangssperrer kan ikke bare brukes innendørs i bygninger. Store menneskestrømmer utenfor et mobilitetssenter kan håndteres ved å bruke Boon Edams rotasjonsgrinder i

Detaljer

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG WWW.SERVI.NO INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Langt de fleste problemer med og driftsforstyrrelser i hydraulikkanlegg skyldes forurensninger i rørene som føres

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Transportable kompressorer MOBILAIR M80 / M100

Transportable kompressorer MOBILAIR M80 / M100 www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M80 / M0 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde / m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilairserien blir produsert i Coburg med en effektiv

Detaljer

Slapp alltid av i riktig lys. Med WAREMA terrassemarkiser. Forlengelse av utesesongen med allsidig tilbehør

Slapp alltid av i riktig lys. Med WAREMA terrassemarkiser. Forlengelse av utesesongen med allsidig tilbehør Slapp alltid av i riktig lys. Med WAREMA terrassemarkiser Forlengelse av utesesongen med allsidig tilbehør 1 WAREMA terrassemarkiser for individuell solskjerming WAREMA-markiser er et blikkfang på hvert

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

Silke har unik evne å oppta fukt og transportere den raskt videre til omgivelsene. Silke som fyll i sengetøyet motvirker midd, bakterier og sopp.

Silke har unik evne å oppta fukt og transportere den raskt videre til omgivelsene. Silke som fyll i sengetøyet motvirker midd, bakterier og sopp. Natursilke Om Soray AS Soray har som mål å gi det skandinaviske marked et solid og trygt alternativ ved kjøp av silkeprodukter. Bedriften setter fokus på kvalitet, komfort og helse. Soray bruker 100% Morbærsilke,

Detaljer

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger.

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger. Produktbrosjyre LINDOFLAMM Flammeløsninger. 2 Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM. Når du forvarmer, ettervarmer, flammeretter,

Detaljer

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA DIN 8188 ISO 606 Deling mm x Rull Bolt Lag. Brudd Innvendig bredde Diam. Diam. høyde bredde flate styrke Vekt ISO ANSI Del. b 1 b 2 Ø d 1 Ø d 2 g a 1 f Min. Kg./ Nr. Nr. Inch

Detaljer

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS VOLVO PENTA CLASSIC PARTS ORIGINALE VOLVO PENTA DELER TIL KLASSISKE MOTORER CLASSIC PARTS GENUINE VOLVO PENTA PARTS for CLASSIC engines Classic Parts til klassiske Volvo Penta motorer Som eier av en klassiske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

NY: Lav Støy Teknologi FANERGY. Overtrykksvifter med høy ytelse Kraftig Pålitelig Kompakt

NY: Lav Støy Teknologi FANERGY. Overtrykksvifter med høy ytelse Kraftig Pålitelig Kompakt NY: Lav Støy Teknologi FANERGY Overtrykksvifter med høy ytelse Kraftig Pålitelig Kompakt FANERGY RØYKVIFTER Sterk, kompakt og pålitelig Rask røykventilering takket være kraftig og retningsbestemt luftstrøm

Detaljer

AutoRotor Magnum 40. Den avrundede løsningen som gir deg en suveren effektivitet og komfort. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge

AutoRotor Magnum 40. Den avrundede løsningen som gir deg en suveren effektivitet og komfort. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge AutoRotor Magnum 40 Den avrundede løsningen som gir deg en suveren effektivitet og komfort GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge GEA Farm Technologies Førstevalget. Auto Rotor Magnum 40 - Topprestasjoner

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer