MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad, Ragnhild Kulbrandstad Stene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad, Ragnhild Kulbrandstad Stene"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad, Ragnhild Kulbrandstad Stene Ola Øie May Britt Bjerkås Ola Torgeir Lånke Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Kommunalsjef Odd Kjøllesdal under sak 88/12 Orientering om Status for bruk av skogsvirke til bioenergi v/hans Christian Borchsenius og enhetsleder Kjetil Værnes Innkalling: Skriftlig Merknader: Behandlede saker: 88/12 95/12

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 88/12 12/299 ORIENTERING OM GJERDING AV FRITIDSEIENDOMMER 89/12 12/1475 NETTBRETT TIL POLITIKERE 90/12 12/1407 BIDRAG TIL TV-AKSJONEN /12 12/739 SØKNAD 92/12 12/514 VINMONOPOLUTSALG 93/12 12/1295 GAMMELSKOLEN PÅ VOLL 94/12 12/1383 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT 95/12 12/1189 PASIENTVARSLINGSANLEGG VED HELSESENTRET - GODKJENNING AV ANBUD FRIST

3 88/12 ORIENTERING OM GJERDING AV FRITIDSEIENDOMMER Formannskapet drøftet saken og gjorde slikt vedtak: Saken tas til orientering. 89/12 NETTBRETT TIL POLITIKERE Saken ble drøftet. 90/12 BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2012 Det bevilges kr til TV-aksjonen Bevilgningen belastes budsjettposten Tilskudd Ola T. Lånke fremmet følgende forslag: Det bevilges kr til TV-aksjonen Bevilgningen belastes budsjettposten Tilskudd Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslaget framsatt av Ola T. Lånke. Det bevilges kr til TV-aksjonen Bevilgningen belastes budsjettposten Tilskudd

4 91/12 SØKNAD Formannskapet drøftet saken og gjorde slikt enstemmig vedtak: Formannskapet er forelagt en søknad fra en arrangementskomite v/bodil Enget Rogstad. Rennebu kommune bidrar med støtte på kr ,- til gjennomføring av et arrangement i tilknytning til utdeling av Kongens fortjenestemedalje. Støtten anvises budsjettposten etter formannskapets vedtak. 92/12 VINMONOPOLUTSALG Rennebu kommune fremmer søknaden om etablering av vinmonopolutsalg i Rennebu på nytt. Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling med 4 stemmer mot 1 stemme. Rennebu kommune fremmer søknaden om etablering av vinmonopolutsalg i Rennebu på nytt. 93/12 GAMMELSKOLEN PÅ VOLL Gammelskolen på Voll rives. Gammelskolen annonseres for Overtagelse for riving. Det må søkes om rivingstillatelse før igangsetting av rivingsarbeidene. Kommunestyret forelegges sak om nødvendige bevilgninger når vi vet hvordan gammelskolen skal rives. Det må avklares med bygdemuseet hva som skal gjøres med skolemuseet.

5 Ola T. Lånke fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Det tas sikte på behandling av saken innen utgangen av 1. halvår Formannskapet sluttet seg enstemmig til det framlagte utsettelsesforslaget. Saken utsettes. Det tas sikte på behandling av saken innen utgangen av 1. halvår /12 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT Liv Unni Olsbakk og Gunnar Hofstad gis anledning til å erverve et tilleggsareal til sin boligeiendom gnr. 224, bnr. 31 fra eiendommen gnr. 224, bnr. 29 i Rennebu kommune. Nøyaktig avgrensing av arealet avklares i forbindelse med fradelingssak. Prisen fastsettes til kr. 47 pr. m². I tillegg betaler kjøperen saksbehandlingsgebyr for fradelingssak og dispensasjonssak, målebrevsgebyr og gebyrer for tinglysing av målebrev og skjøte. Ledningsnett for vann og avløp går i tomtegrensa mellom gnr. 224, bnr. 29 og gnr. 224, bnr. 30. Salg av tilleggsareal er betinget av at kjøper ikke fører opp noen bygning over ledningsnettet. Kjøper er ansvarlig for kostnader knyttet til eventuell flytting av ledningsnettet. Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Liv Unni Olsbakk og Gunnar Hofstad gis anledning til å erverve et tilleggsareal til sin boligeiendom gnr. 224, bnr. 31 fra eiendommen gnr. 224, bnr. 29 i Rennebu kommune. Nøyaktig avgrensing av arealet avklares i forbindelse med fradelingssak. Prisen fastsettes til kr. 47 pr. m². I tillegg betaler kjøperen saksbehandlingsgebyr for fradelingssak og dispensasjonssak, målebrevsgebyr og gebyrer for tinglysing av målebrev og skjøte. Ledningsnett for vann og avløp går i tomtegrensa mellom gnr. 224, bnr. 29 og gnr. 224, bnr. 30. Salg av tilleggsareal er betinget av at kjøper ikke fører opp noen bygning over

6 ledningsnettet. Kjøper er ansvarlig for kostnader knyttet til eventuell flytting av ledningsnettet. 95/12 PASIENTVARSLINGSANLEGG VED HELSESENTRET - GODKJENNING AV ANBUD Rådmannen tilrår at arbeidet med nytt pasientvarslingsanlegg ved Rennebu Helsesenter går til Rise Elektro A/S, Soknedal med en anbudssum på kr eks mva som er det laveste anbudet totalt sett. Anbudet er uten forbehold. Kontrakt opprettes på arbeidet og framdrift settes i nært samarbeid med bestyrer ved Rennebu Helsesenter. Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. Rådmannen tilrår at arbeidet med nytt pasientvarslingsanlegg ved Rennebu Helsesenter går til Rise Elektro A/S, Soknedal med en anbudssum på kr eks mva som er det laveste anbudet totalt sett. Anbudet er uten forbehold. Kontrakt opprettes på arbeidet og framdrift settes i nært samarbeid med bestyrer ved Rennebu Helsesenter.