Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre Trondheim februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim"

Transkript

1 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim februar Scandic Solsiden, Trondheim 1

2 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending (påmeldingsfristen er 27. januar). Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og redaksjonsnemnd for politiske uttalelser 3. Referat fra fylkesårsmøtet Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe Økonomi: Regnskap 2014 og budsjett Valg 8. Virksomhetsplan 9. Vedtekter for Sør-Trøndelag Venstre 10. Politiske uttalelser 11. Endringsforslag til stortingsprogrammet 2

3 Program Fredag 6. februar Jan Frode Hatlen, politisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre, ønsker velkommen. Kommune- og regionreform. Innledning til debatt ved André Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. Prioriteringsdebatt, politiske uttalelser Middag (felles med Nord-Trøndelag Venstre) Lørdag 7. februar Kl : Årsmøtet settes, v/ fylkesleder Trond Åm Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre Politiske uttalelser Nominasjonsmøte Kl : Pause med litt å bite i Kl : Årsmøtet fortsetter Kl : Lunsj Kl : Årsmøtesaker 3

4 Sak 2: Konstituering Fylkesstyret foreslår følgende konstituering: Møteledere: Erling Moe, Gerd-Mette Drabløs (fredag), Trond Åm og Barbro Brønner Eikset (lørdag) Referenter: Even Hånes Langen, Audun Liland Fullmaktsnemnd: Fredrik Øvergård, Henrik Ottersen Tellekorps: Johan G. Foss, Stian Celius Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser: Jan Frode Hatlen (leder), Oddmund Grøttan, Marthe Strickert, Sissel Arctander, Unni Garnes og Konstanse Kjersti Løfors (UV) Protokollunderskrivere: Elisabeth Paulsen og Jan Ove Flå 4

5 Sak 3: Referat fra fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2014 Referat fredag 7. februar 2014-lørdag 8. februar 2014 Fylkesleder Trond Åm ønsker velkommen og forteller om valgåret i fjor. Største utfordring i år blir å stille med listekandidater. Konstituering Valg av møteledere, referenter og fullmaktsnemnd. Møteledere: Tove Eivindsen og Fredrik Øvergård. Referenter: Lone Kvålsvoll og Hanne Moe Reitan Fullmaktsnemnd: Mats B. Kirknes og Erik Brenna Protokollunderskrivere: Audun Norbotten Liland og Irene K. Pedersen Pål Farstad, Næringskomiteen På vei mot 2015 Valgresultat 2013 Skole og utdanning viktigst, eldreomsorg nr 2, Helsekøene nr 3. Klima og miljø på 5 plass. Samarbeidsavtalen og samarbeidet med regjeringen. Konkurranseflate ifht de andre partiene. Hovedstrategi framover Miljø og skole fortsatt være hovedsaker Lansere flere nye reformer. Få økt troverdighet i den økonomiske politikken Generell politisk debatt Godkjenning av innkalling og sakliste På talerstolen 55, Even Hånes Langen, leder av Sør- Trøndelag Unge Venstre; NTNU unikt miljø, maritim utvinning av mineraler. 47, Anders Kirkhusmo; Regjeringen, venstres rolle. For velmenende, må utvikle politikk innen landbruk. Jordvernet. 5

6 42, Elisabeth Paulsen; Skoler. De rødgrønne. Satse på næring utenfor Trondheim i distriktene. 12, Torgeir Anda; Miljøpolitikk ikke så populært, færre enn vi tror. Lokalvalg; kollektivtrafikk, to sporbaner, billigere buss/ tog i stedet for elbiler, fjordbyen infrastruktur, vindkraft. Vi bør bruke markedet og gjøre bensin dyrere for å redusere forbruket. 1, Trond Åm; OL 2022 i Oslo. Debatt om prosessen som har vært fram til nå, bare Oslo fått lov til å stemme. Partiene har ikke fått behandlet det. Vil bli behandlet på landsstyret, fylket bør forankre sitt syn. Få langsiktige effekter av OL viser Lillehammer. Heller mer vei og jernbane. Replikk 12, Torgeir Anda. Svarreplikk. 37, Jon Gunnes; Skryt av Jørn Nordmeland, ordfører i Osen. Har skaffet Osen ti nye arbeidsplasser. Statsbudsjett, Sør- Trøndelag/ Trondheim, Jernbaneverket nesten ingen ting til trønderbanen og meråkerbanen. De neste 4 årene, skuffende. Blir brukt i Oslo. 32, Frode Myhre; Eutanasi, vi bør ta debatten. Handler ikke om å ta menneskeliv men menneskeverd. Viser til uttalelsen. Hvor skal grensene gå? Livstestament. 9, Geir Liang; Helse og velferd. Maktfordelingsprinsippet, det syndes mye mot etikk og maktforhold. Venstre kunne blitt etikkpartiet, vi trenger et sterkt etikkparti i dag. Hvordan er det å være i dette systemet som bruker? Maktubalanse i systemet. 49, Terje Norddal; Venstre har i distriktskommunene dårlig oppslutning ved valg. Arbeidsplasser utenfor de store byene. Bruk midlene mer effektivt. 37, Jon Gunnes; Politiet henter mye mennesker innen psykiatri, viser til sak i nyhetene i dag. Egen ambulanse. Lovt fra St. Olav tidligere, tatt opp i Bystyret. Redaksjonsnemda bør skrive resolusjon som fastholder dette tidligere standpunktet. 42, Elisabeth Paulsen; Folkehelse. Attføring, ventetid er alt for lang. 55, Even Hånes Langen; Psykologisk institutt er i en kinkig økonomisk situasjon, underskudd fra Forandret innskuddsmodell. Poenget er at psykologisk institutt bør få mer penger pga forskning (hvordan søvn påvirker, hjernelab forsker på hjernen til babyer) Ingen nye stipendiater som får midler. 34, Johan Sandberg; Næring. Landbruk, lettelse etter rødgrønt styre pga politikk som ikke har fungert. Distriktspolitisk. Se næring bredt, ikke bare sektor. 9, Geir Liang; Etikk og maktfordeling, folk først. Fokus på menneskeutvikling. Moderne form for samfunnsdannelse. Arbeidslivet, holdningen trenger å forandres, systemet. Mennesket i fokus, vi yter mer som samfunn. Sosial rettferdighet likeverdsprinsippet. Eldreomsorgen maktfordeling definere verdighet. 55, Even Hånes Langen; Videre om psykologisk institutt. Trenger 6500 kvm, psykiatribygg. Samarbeid med medisin og biologi. Bergen ligger langt foran Trondheim ifht psyk utdanning. Vi trenger eget psyk fakultet her i Trondheim også. 19, Trygve Sande; Verdiskapning. Små bedrifter skaper mye på bygdene, industri. Verdiskapning skjer ikke bare i Oslo. Landbruk, fisk, olje landbruket må ha levelige kår. Offshore industri ikke alle kan jobbe med olje, noen må også jobbe på land. Vi må ha skatteforskjeller. 12, Torgeir Anda; Olje fritidstilbud. Frivilligheten, verdiskapning. Mer enn i det offentlige. I det daglige, hva folk i gata er opptatt av. Pål Farstad oppsummerer Kommentar til jordvern, debatt i stortinget. Helhetlig ikke bit for bit. 6

7 Regional næringsutvikling Nederlag ifht budsjettforhandlingene. Vi burde gjort en bedre jobb og i 2015 skal vi vinne fram sterkere. Jernbane skuffelse. Oslo får mest midler. Heller ikke Bergen har fått mye. Tar med seg alle innleggene videre og ser nærmere på dem. Trond Åm; Redaksjonsnemda kan konstitueres før årsmøte, nå før debatt. Redaksjonsnemda godkjent. Jan Frode Hatlen, leder redaksjonsnemda innstiller 3 saker Sak nr. 2 Mer attraktivt å jobbe i helsesektoren. Sak nr. 4. Nei til vindkraftutbygging i innlandet i Sør- Trøndelag. Sak nr. 9. Forslag til uttalelse ved årsmøtet i Sør- Trøndelag Venstre (el-biler). 43, Baard Salvesen, Ønsker 4 uttalelser 1, Trond Åm og 28, Vidar Wahlberg enig. 12, Torgeir Anda Ønsker 3 uttalelser da det er innholdet som er viktig, ikke antall. 53, Jens Erik ønsker 5 uttalelser, eutanasi bør drøftes. 19, Trygve Sande; Ikke antall men innhold 3, Tove Eivindsen; Ta de tre som nemda innstilte først 37, Jon Gunnes ønsker å se an, men de tre som er innstilt bør opp. Tre gode resolusjoner som bør bearbeides ifht lengde ikke innhold. 43, Baard Salvesen; Vi bør innstille på å ta flere debatter da vi mest sannsynlig har tid til det. Vi begynner med de innstilte uttalelsene og tegner taleliste. Nr. 2 (helsesektor) Godkjent og tas med videre. Nr. 4 (vindmøller) 45, Caroline Sæhle uttaler: ønsker å spisse formuleringen. Viktig at venstre tar et standpunkt. Klassisk miljøvern. 51, Oddvar Ystgaard uttaler; Kraftunderskudd. Feil at et lite geografisk område skal ha alle byrdene når hele regionen drar nytte av det. 46, Erik Brenna: Ikke bygge ut mer i innlandet 37, Jon Gunnes: Viktig at det står innland. Ikke generelt nei, bare i innlandet. 10, Paal Christian Bjønnes: Klassisk miljøvern. Kun hensyn til økonomi, lite helhetlig. Utbygging ha svært negativ 7

8 konsekvens, men for friluftslivet vil det ha lite til middels konsekvens. Vil si nei til vindmøller. 12, Torgeir Anda: Vindkraft koster dobbelt så mye som prisen på elektrisitet. Prisen på elektrisitet er for lav i dag. Vindøller er dårlig løsning for miljø og energi. Uttalelsen er godkjent og tas med videre. Uttalelse nr. 9 (elbil) 1, Trond Åm uttaler: Savner snerten sak derfor ta med uttalelse nr. 1 (vei ut av kirka) Skille stat og kirke. 43, Baard Salvesen replikk : Fullstendig skille av kirke og stat, heller annen uttalelse. 1, Trond Åm svarreplikk Uttalelsen er godkjent og tas med videre. Diverse uttalelser 43, Baard Salvesen; Vi må tørre å ta ideologiske debatter lokalt ikke bare på landsmøte. Narkotikapolitikk; vi trenger en ny retning. Venstre bør snakke helse framfor straff. Vi bør ta debatten før andre partier tar eierskap. 55, Even Hånes Langen; Replikk MDG har tatt eierskap på denne saken. Heller debattere nr , Trygve Sande; Sak nr. 8 landbruk, tilspisse tekstens innhold. 41, Tove Lill Karlsen; uttalelse nr. 1 bør være med. Nr. 3 bør diskuteres mtp årsmøtet. 30, Lucie Kathrine Sunde- Eidem; Sak nr. 1. Skiller seg ut. Treffer en annen målgruppe enn ellers. Venstre bør fremme saker som omhandler livssynsnøytralitet. Viktig prinsipp 37, Jon Gunnes: Vil ikke behandle uttalelse 6 og 7. Politikken eksisterer allerede. 43, Baard Salvesen: Narkotikapolitikk, vi bør være tydelige. 28, Vidar Wahlberg: Venstre har ikke vedtatt legalisering av hasj. 37, Jon Gunnes svarreplikk: Veldig diskutert tidligere. Hva skal vi med uttalelsen? 43, Baard Salvesen; uttalelse nr. 5 vi trenger en samlet trøndersk stemme. Fronte felles trønderske interesser. Replikk 37, Jon Gunnes: Enig 32, Frode Myhre; nr. 6 (narkotika) Kontroversielt, hvis det er vedtatt politikk bør vi snakke om det å få oppslag i media. Tellekorps Frode Myhre og Cecilia Bringedal godkjennes. 8

9 Følgende uttalelser sendes til redaksjonsnemda 1,2, 4, 5, 9 sendes til redaksjonsnemda. 3, 6, 7, 8 sendes ikke til redaksjonsnemda. Utgår. Lørdag 8. februar Trond Åm ønsker velkommen, navneopprop. Ordstyrere: Tove Eivindsen og Fredrik Øvergård. Årsmøtesaker Protokollunderskrivere: Irene Pedersen og Paal Christian Bjønnes. Merknader til årsmøte 2013? Godkjent. Årsmelding for Sør Trøndelag venstre 2013 Fylkesleder Trond Åm redegjorde for årsmeldinga. Spørsmål fra 47, Anders Kirkhusmo; Vedrørende nedgang i antall medlemmer. Svar: Teknisk ansvar VHO nytt medlemssystem. Innkjøringsproblemer, sen purring på medlemsavgift. 28, Vidar Wahlberg var også på landskonferansen 42, Elisabeth Paulsen; Ros av kandidater, oppmerksomhet rundt venstre Tour Trøndelag. Godkjent. Fylkestingsgruppa Årsmelding ved 42, Elisabeth Paulsen. Budsjettsamarbeid med Frp avsluttet. Samarbeider fortsatt med høyre. Samferdsel og skole viktigst. Velferd blir viktig framover. Antall elever i Trondheimsskolen går opp og i distriktene går antallet ned. Samferdsel; To store utfordringer - gang og sykkelvei, ingen interesse. - AtB, flere utfordringer. Rutetilbud bør forbedres. Klimaplan hvordan fungerer klimautfordringene i fylket. Godkjent. 9

10 Økonomi og regnskap v/ Ingrid Vinje. Regnskap ikke revidert. Godkjenne med forbehold om at revisorer godkjenner. Endelig godkjenning på møte mellom styre STV og lokallagledere. Godkjent. Budsjett. Litt klarering ifht landsmøtet, økte utgifter. Landsmøte; årstallet som står på budsjettet fjernes ( 2013 ). Uttalelser v/ 2, Jan Frode Hatlen, redaksjonsnemda. Uttalelse 1 ingen forandringer. Sendes landsstyret. Vedtatt. Uttalelse 4 - helhetlig endringsforslag. Innholdet likt, mer tilspisset formulering. Innlegg fra 10, Paal Christian Bjønnes; EON bør også nevnes i tillegg til Trønder Energi. Innlegg fra 20, Julie Killingberg; Er for vindkraft og ser ikke på området som noe unikt mtp naturmangfold. Tittelendring bruk av innland Replikk fra 10, Bjønnes; naturmangfoldet er viktig lokalt. Innlegg fra 56, Marit Foss Sundseth; For vindkraft, tittel innland bør endres. Innland er mer enn dette området. Nytt forslag: Ja til vindkraft men ikke for enhver pris. Innlegg fra 12, Torgeir Anda; Ikke vindkraft for en hver pris. Vindkraft er dyrt og lite effektivt. Energieffektivisering i fokus fremfor utbygging for enhver pris. - Replikk 51, Oddvar Ystgaard; Det er energiunderskudd på 8 TW i midt- Norge. - Replikk 56; Marit Foss Sundseth. - Svarreplikk fra 12, Anda; 8 TW betyr at vi bruker mer enn vi produserer selv. - Replikk 51, Oddvar Ystgaard - Replikk 10, Bjønnes; Kan ikke si friluftsliv som en gruppe. Innlegg fra 36,Niklas Elvemo; Skal det være samlet konsekvensutredning eller hver for seg. Lite kontroversiell tekst. 10

11 Oppfordrer til å ønske en samlet konsekvensutredning. Innlegg fra 42, Elisabeth Paulsen; Det er nå vi må ta vare på den uberørte naturen, tenk på framtida. Overskrift bør være tydelig, ikke vag for enhver pris Innlegg fra 49, Terje Norddal; Store areal lite energi. Vi har forpliktet oss gjennom en avtale med Sverige og EU. 2-3 ved kysten. Innlegg fra 43, Baard Salvesen: Tenke langsiktig, fra fossilt til fornybart på flere områder. Innlegg 46, Erik Brenna; Vi må ta prioriteringene, ikke kraftselskapene selv. De har økonomiske motiver. Replikk fra 42, Paulsen; Det jobbes med en ny vurdering, vi behøver ikke å be om en ny utredning. 37, Gunnes: Vindkraft er vanskeligere nå enn for to år siden. Får håpe Europa er bedre stilt om noen år. Vi bør ha noe vindkraft, men disse aktuelle kommunene her er i mot vindkraft. Det bør vi respektere. 10, Bjønnes; Vi kan påvirke forbruket. Innlegg 41, Tove Lill Karlsen Foreslår å velge et budskap der vi går for en helhetlig plan så vi unngår klattvis utbygging på sikt. Redaksjonskomiteens uttalelse eller ingen uttalelse. Det stemmes over om det skal sendes uttalelse. Imot: 12. Redaksjonsnemdas forslag: Vedtatt. Opprinnelig forslag utgår. Endringsforslag uttalelse 4 (vindkraft) 12, Torgeir Anda; Sør- Trøndelag Venstre ønsker samtidig å øke elektrisitetsnytte slik at prisen på elektrisitet nærmere ny prisen for ny utbygging. Dette vil bidra til å redusere det totale elektrisitetsforbruket. Effektivisering av energiforbruket er den beste miljøgevinsten. 46, Erik Brenna; Prioriter naturverdiene når vindkraft får konsekvens TRUKKET 37, Jon Gunnes; Ingen vindkraft anlegg i innlandet uten samlet plan for dette TRUKKET 36, Nicolas Elvemo; Helhetlig konsekvensutredning for vindkraftutbygging i innlandet i Sør Trøndelag TRUKKET 43, Baard Salvesen; Venstre ønsker en helhetlig vindkraftutbygging. Undertittel: Ikke vindkraft til enhver pris TRUKKET 56, Marit Foss Sundseth; Ja til vindkraft men ikke for enhver pris TRUKKET 10, Paal Christian Bjønnes; EON settes inn sammen med Trønderenergi Siste avsnitt: med tilhørende konsekvensutredning der utbyggerne og NVE dokumenterer dette økte tapet med tanke på folkehelse og friluftsaktiviteter og naturmangfold både nå og i fremtiden. INNARBEIDET 11

12 Forslag fra 41, Tove Lill Karlsen opprettholdes Rydd i om vi snakker om en generell og prinsipiell lokalisering TRUKKET, men ønsker spissing. TAS INN: Vedtatt mot 1 stemme Sendes videre mot 3 stemmer Virksomhetsplan Godkjent. Uttalelse 9 (elbil) Innlegg 12, Torgeir Anda; Endringsforslag ladestasjoner til bygda. Det viktigste er å redusere totaltrafikken. 33, Adrian A. Eriksen replikk; E6 ikke E39. stryk tredje avsnitt. 10, Paal Christian Bjønnes; Dette handler om utenfor byene. Oppfordre lokale og sentrale myndigheter. 41, Tove Lill Karlsen; Redaksjonell endring punktum etter mulig i siste avsnitt, stryk nordmenn 43, Baard Salvesen; Fjern avsnitt 3. 19, Trygve Sande; Ønsket er at man kan kjøre hele landet, flere ladestasjoner. Et konkret endringsforslag; stryke avsnitt tre. Vedtatt. Endringsforslag Ladestasjoner til bygda. Vedtatt. Ønsker vi å sende uttalelsen? Vedtatt. Uttalelse 5 (Trøndelag) 43, Baard Salvesen; Opprettholde opprinnelig tekst. Subsidiært; Bør stryke de to første setningene i tredje avsnitt dersom avsnitt to strykes. 19, Trygve Sande; Fylkesgrenser, skal disse ivaretas eller skal det sees på regioner og tilhørighet til sykehus etc. 41, Tove Lill Karlsen; Spørsmål til Baards strykningsforslag. Det er bare første setning i 3 avsnitt som skal strykes. Opprinnelig forslag (43, Baard Salvesen) utgår til forslag til fordel for nemdas. Forslaget sendes mot 10 stemmer. Uttalelse 2 (helsesektor) Trond Åm Det handler om flere hender i sektoren, fjern heller avsnitt om geriatri. Redaksjonskomiteen har prøvd å korte ned teksten. Svarreplikk 1, Åm Lege er ikke lite attraktivt yrke, men helsearbeider. 12

13 44, Jan Ove Flå; Vedrørende fjerde avsnitt, sykefravær. Spørsmål til forslagsstillerne; stemmer det som står her om deltid frivillig. 32, Frode Myhre svarreplikk; Det stemmer men det er vanskelig å få heltidsstillinger. 56, Marit Foss Sundseth; Småstillinger rundt om ikke ønskelig. 41, Tove Lill Karlsen; Noe mangler nest siste linje, siste kulepunkt. 37, Gunnes; Kunne vært sendt fra alle partier. Spørsmålet er hvordan det skal finansieres. Borgerlig side velger å si at det må være noe brukerstyrt, det er der debatten er. 32, Frode Myhre; Alle behov bør dekkes, også geriatri. Men fokuset bør være på eldreomsorg og sykehjem, det er der bemanningsbehovet er. Ønsker å ha med avsnittet om Menn i helse. 1, Åm arbeidsgiver ønsker også bedre turnusordning. Det stemmes for Redaksjonsnemdas forslag. Vedtatt. Endringsforslag 1, Trond Åm; Hente inn kulepunkt fra opprinnelig gjøre turnus mer forutsigbar vedtatt. Jan Ove Flå endringsforslag; Avsnitt 4 endres til og arbeidstidsendringene er ikke uten problemer i helsesektoren i dag. (Det som sto fra før: Mange velger redusert arbeidstid av hensyn til helse og for å få tid med egen familie. utgår) Det stemmes for om forslaget skal sendes; Vedtatt, enstemmig. Vedtektsendring Ønske fra VHO om kosmetisk endring. Vedtatt, enstemmig. Valg Forslag til nytt styre: Leder: Trond A m, Trondheim 2 a r Politisk nestleder: Jan Frode Hatlen, Melhus (ikke pa valg) Organisatorisk nestleder: Tove Eivindsen, Trondheim 1 a r (velges i ny rolle som nestleder) Styremedlemmer: Audun Liland, Hitra 1 år Gerd-Mette Drabløs, Oppdal 2 år Barbro Eikset, Bjugn 2 år UV-representant 13

14 Varamedlemmer: Fredrik Øverga rd, Malvik 1 år Irene Pedersen, Rissa 1 år Erik Brenna, Trondheim 1 år Landsmøtedelegater Trond A m, delegasjonsleder, Trondheim Jan Frode Hatlen, Melhus Tove Eivindsen, Trondheim Jon Gunnes, Trondheim Elisabeth Paulsen, fylkestinget, Trondheim Audun Liland, Hitra Gerd Mette Drabløs, Oppdal Vidar Wahlberg, Trondheim Even Langen, UV Røros Cecilia Bringedal, UV Trondheim Jørn Nordmeland, Osen Lucie Katrine Eidem, Trondheim Barbro Eikset, Bjugn Erling Moe, Trondheim Varaliste: Baard Salvesen, UV Trondheim Innlegg 43, Baard Salvesen; Ønsker å representere Sør- Trøndelag i denne sammenhengen, andre får tilgang til UV kvoten. Foreslår Frode Myhre som 2. Vara. Myhre ønsker å stå som vara 55, Even Hånes Langen ønsker at Myhre og Cecilia Bringedal blir med. Geir Liang foreslås framfor Erling Moe Åm foreslår Nils Heldal som vara Salvesen foreslår Erik Brenna som vara Styret får fullmakt til å supplere varalista. 14

15 Et konkret endringsforslag på delegater: Geir Liang, Klæbu erstatter Erling Moe, Trondheim. Vedtatt. Det stemmes over hele lista. Vedtatt. Vara: 1 vara: Erling Moe vedtatt. 2 vara: Baard Salvesen vedtatt. 3 vara: Frode Myhre vedtatt. 4 vara: Erik Brenna vedtatt. 5 vara: Nils Heldal vedtatt. Ny valgkomite Valgkomite er ikke på valg med leder Arne Grønset trekker seg. Ny leder blir da Magne Mæhre. Jon Kristian Haukdal ble valgt som nytt medlem. Revisor Leif Erik Solstad ny revisor. Vedtatt. Nominasjonskomite til fylkestingslista Jon Gunnes, leder Barbro Eikset Trond Åm Even Hånes Langen fra UV. Vedtatt. Lone Kvålsvoll takkes for innsatsen. Uttalelse om OL fra 1, Trond Åm; Ønsker debatt for å avklare hva vi ønsker. Kritisk til hvordan det er blitt håndtert, bare Oslo fikk stemme. 15

16 Åm er negativ, økonomisk. Ikke noen langsiktig fordel dokumentert. Begeistring er gjerne avgjørende i dette spørsmålet. 51, Oddvar Ystgaard Spørsmål 37, Jon Gunnes; Oslo svarte ja under ledelse av Elvestuen. Melby gjort en innsats og en venstremann er OL- sjef. Derfor bør la det være opp til stortingsgruppa. 1, Trond Åm; Viser til Elvestuen og ostetoll. Man må ikke nødvendigvis være lojal fordi om noen har gjort en stor innsats. 37, Jon Gunnes; Det er stortingsgruppa som bør avgjøre dette. 39, Bente Kjøsnes; Er for OL. Det er vår nasjonalidentitet og viktig å få begeistring. Fine forsider i dagbladet, mindre sykefravær helsegevinst. Vi har råd til det. 40, Magne Mæhre; OL er en stor grop som pengene puttes opp i og som vi aldri ser igjen. Dyrt for 14 dager med underholdning. Vi burde ikke være en del av dette showet selv om vi er et land som kan ha råd til det. 51,Oddvar Ystgaard; Lillehammer- anleggene gjenbrukes den dag i dag. 40, Mæhre svarreplikk; Det brukes penger på å vedlikeholde anleggene. 12, Torgeir Anda; Vi må enten forkaste hele OL ideen eller gå for det. 42, Elisabeth Paulsen; Hvis vi skal si nei til OL bør vi si nei til hele prinsippet. Trist om venstre sier nei. 1, Trond Åm; Vi står igjen med begeistringen. Trenger vi den? Vi trenger en ny måte å tenke på i Norge. 42, Paulsen; det kan gjøres nøkternt. 51, Ystgaard; For OL. Man har ikke OL for å tjene penger. Vi gjør det for folket. 43, Baard Salvesen er det verdt å betale prisen? - Svarreplikk; Det er verdt det. 44, Jan Ove Flå, Debatten handler om to ting. For og imot OL og for og i mot OL i Oslo. For OL, vi må få en partipolitisk forankring. Uryddig prosess i Oslo. 12, Torgeir Anda; Stortinget bestemmer. 37, Gunnes støtter dette. Det vedtas å ikke stemme over uttalelsen. Trond Åm takker for oppmøte. 16

17 Sak 4: Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre 2014 Styrets sammensetning Trond Åm, leder Jan Frode Hatlen, politisk nestleder Tove Eivindsen, organisatorisk nestleder Gerd-Mette Drabløs, styremedlem Barbro Brønner Eikset, styremedlem Audun Norbotten Liland, styremedlem Elisabeth Paulsen, representant for fylkestingsgruppa Jens Erik Widén, Unge Venstres representant Fredrik Øvergård, varamedlem Erik Brenna, varamedlem Irene K. Pedersen, varamedlem Varamedlemmene har hatt mulighet til å møte på styremøtene. Styrets arbeid Styret har i løpet av 2014 hatt fem regulære styremøter. Sammensetningen har vært god og stort sett stabil. Styrets prioriterte oppgave i 2014 har vært listestillingsarbeid, programarbeid og nominasjonsprosess. Styret koordinerte også et arbeid om prioriterte saker inn mot Venstres alternative statsbudsjett. Etter innspill fra lokallagene valgte styret å prioritere midler til Teater Avant Garden og dobbeltspor mellom Melhus og Værnes. I revidert statsbudsjett valgte fylkesstyret å prioritere statlige midler til Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. Det var Venstres og KrFs fortjeneste at dette gikk gjennom i revidert statsbudsjett. Landsmøtet I forkant av Venstres landsmøte hadde det knyttet seg spenning til spørsmålet om tidsavgrensning på fiskekvoter, etter at Volstad-dommen i Høyesterett åpnet opp for at staten kan gjøre tidsuavgrensede kvoter tidsbegrensede. Regjeringa var tydelig på at den ønsker evigvarende kvoter, men i Venstre hadde situasjonen vært uavklart etter at partiets ønske om tidsbegrensning røk ut av programmet i Sør- Trøndelag Venstre var medforslagsstiller på et forslag om at strukturkvoter på fisk skal gis en tidsbegrensning av staten. Forslaget fikk flertall på Venstres landsmøte, noe som betyr at regjeringa ikke får flertall på Stortinget for at fiskekvoter overlates fritt til markedet. Politikken skal styre pengepolitikken Fylkesleder brukte sin tid fra talerstolen til å argumentere for forslaget, blant annet ved å hevde at strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringas behov for forutsigbarhet. Det er samtidig viktig at staten har en mulighet til å omdisponere ressursene i framtida. «Med forsvarlig forvaltning kan fiskeressursene våre levere mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid. Prinsippet om at evigvarende naturressurser tilhører fellesskapet, er en av de viktigste bærebjelkene i den norske 17

18 velferdsstaten», uttalte han. Han mente også at en slik forståelse er i tråd med Venstres tradisjonelle syn på eierskap av naturressurser: «Da Venstre innførte hjemfallsretten på vannkraft, var det ut i fra en tanke om at fellesskapet skal eie og forvalte fornybare naturressurser. For å sitere Johan Castberg: Det er ikke pengemakten som skal styre over politikken, men omvendt»». Nei til automatisk innmelding i trossamfunn Sør-Trøndelag Venstre kjempet også fram et forslag om at dagens praksis med automatisk innmelding i trossamfunn må avvikles. I dag er det slik at om én av foreldrene er medlem i Den norske kirke, så vil barnet automatisk regnes som «tilhørig» der, selv om den andre forelderen er katolikk eller humanetiker. Delegat Lucie Kathrine Sunde-Eidem fra Sør-Trøndelag løftet saken under generell politisk debatt på landsmøtet, hvor hun blant annet påpekte at det også er i kirkas egen interesse å få slutt på praksisen. «Kirka ønsker sjøl at den ikke lenger skal ha forrang. Da ryker automatikken automatisk. Vi vil at foreldrene skal ta et aktivt valg», sa hun. Sør-Trøndelag Venstre fikk dessuten vedtatt et forslag å innføre en ordning som sikrer barn på institusjon fri rettshjelp. Gunnes vara til sentralstyret Til tross for at han ledet fylkespartiet til det beste valget siden 1969, med 5,4 prosent oppslutning, lyktes det ikke stortingskandidat Jon Gunnes å komme inn på Stortinget ved høstens valg. Men under landsmøtet ble han allikevel belønnet med en plass som andre vara til sentralstyret og fast møtende medlem av partiets landsstyre. Fra før av møter Trond Åm i kraft av å være fylkesleder. Det betyr at fylkespartiet blir godt representert i partiets sentralledelse framover. Trond Åm var medlem av Venstres valgkomité Landskonferansen Venstres landskonferansen ble avholdt 18. og 19. oktober med tema kommunereform. Fra Sør-Trøndelag deltok Gerd-Mette Vatne Drabløs, Barbro Brønner Eikset, Jon Gunnes, Elisabeth Paulsen og Trond Åm. Skolering og organisasjonsarbeid Sør-Trøndelag Venstre arrangerte lokalpolitisk nettverk for Sør- og Nord-Trøndelag april med tema ideologi, arbeidslivspolitikk, saker som skal behandles i Stortinget og organisasjonsbygging. Sør-Trøndelag Venstre fikk besøk av stortingsrådgiverne Liselotte Lunde og Audun Rødningsby, og fra Sør-Trøndelag bidrog Jon Gunnes og Trond Åm med innlegg om henholdsvis organisasjonsbygging og Venstres ideologi september arrangerte Sør-Trøndelag Venstre nok et lokalpolitisk nettverk for Sør- og Nord- Trøndelag Venstre med tema arbeidslivspolitikk og grønn vekst. Fredag kveld inviterte Sør-Trøndelag 18

19 Venstre til åpent debattmøte om arbeidslivspolitikk, i samarbeid med Berg/Tyholt Arbeiderparti. I panelet satt stortingsrepresentantene Lise Christoffersen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V), og debattleder var Adresseavisens Gunnar Okstad. Stortingsrådgiver Geir Olsen og rådgiver Hans Andreas Starheim fra Venstres Hovedorganisasjon stod for programmet på lørdag. I forbindelse med listestillingsarbeidet har Odd Einar Dørum vært en uvurderlig støtte. Han og fylkesleder har vært på besøk i Skaun og i Åfjord. Programarbeidet Fylkesstyret nedsatte en programkomité med organisatorisk nestleder Tove Eivindsen som leder. Programarbeidet har blitt gjort hovedsakelig i løpet av høsten og vinteren , og endelig fylkestingsprogram blir vedtatt på årsmøtet. Mediearbeid Styret har i løpet av 2014 vært godt til stede i lokale, regionale og nasjonale medier. De største medieoppslagene var knyttet til reservasjonsrett for leger og OL. I januar fremmet Venstre interpellasjon i Trondheim bystyre på vegne av V, SV, Ap og Rødt om å si nei til reservasjonsrett for leger. Trondheim ble dermed den første av storbyene i Norge som sa nei, noe som førte til store avisoppslag over hele landet. Adresseavisen, Klassekampen, Dagbladet, Aftenposten og NRK hadde egne oppslag, i tillegg kjørte NTB en sak som ble gjengitt i alle landets aviser. I oktober gikk fylkesleder ut på vegne av tolv fylkesledere i Venstre med oppfordring til Venstres stortingsgruppe om å snu i OL-spørsmålet. Dette førte til helsides oppslag i blant andre Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Romsdals budstikke. VG omtalte også initiativet over to sider i en kommentar. Av andre oppslag kan nevnes Steinmeyer-orgelet (tre oppslag i Adresseavisen og ett i NRK Trøndelag), ny opptaksordning for barnehager (Adresseavisen), om medlemskap i trossamfunn (Vårt Land), om byutvikling og boligbygging (tre oppslag i Adresseavisen), utbygging av Elgeseter gate (fire oppslag i Adresseavisen), ladepunkter for elbil (Adresseavisen) og om Bryggerifestivalen (Adresseavisen). Fylkesleder ble også intervjuet av Klassekampen og Vårt Land i forbindelse med at Sosialliberalt verksted så dagens lys. Dagens Næringsliv omtalte verkstedet på lederplass. Fylkesleder har også kommentert regjeringssamarbeidet ved ulike anledninger i Klassekampen, Nationen og Vårt Land. Adresseavisen har også omtalt to initiativ på kommentarplass: Først i forbindelse med at Trond Åm foreslo lavere gatebruksleie for små kafeer og oppstartsbedrifter i bystyret i Trondheim. Dette avfødte kommentaren «La midtbyen myldre» av Tone Sofie Aglen. I oktober skrev Aglen dessuten en helsides kommentar i forbindelse med at fylkesleder hadde viderebragt og hengt ut rasistiske utsagn fremmet på 19

20 Facebook. Kommentaren «Når Facebook blir en dovegg» ble Adresseavisens mest leste sak den uka. Sør-Trøndelag Venstre fikk også oppslag i SkaunNytt i forbindelse med listestillingsbesøket i Skaun. Fylkesleder har hatt sju leserbrev og to kronikker på trykk i Adresseavisen, Universitetsavisa og Minerva, om Svartlamon, Elgeseter gate, mistillit til lærere, lærernes arbeidstidsordning, rituell omskjæring av gutter og reservasjonsrett for leger (Adressa), OL (Minerva) og Elgeseter gate (Universitetsavisa). I tillegg skrev fylkesleder en kronikk som leder av Sosialliberalt verksted om Karl-Ove Knausgård og Agnar Mykle, som stod på trykk i Klassekampen. Audun Liland hadde et stort oppslag i Adresseavisen om lærerbyråkati i august. Anledningen var Trine Skei Grandes besøk til byen, og bakgrunnen var Lilands egen erfaring som lærer med alt for mye papirarbeid. Dette oppslaget førte også til oppslag i Hitra-Frøya, hvor han også har markert seg positivt med flere oppslag om 16-årig stemmerett, flyktninger, lærernes arbeidstid, kommunereform. Gerd-Mette Vatne Drabløs har markert seg med flere oppslag i Oppdalingen og Opp om blant annet skolepolitikk, kutt i offentlig byråkrati og digital mobbing, og Barbro Brønner Eikset har hatt flere oppslag i Fosna-Folket. Jan Frode Hatlen har hatt to store oppslag i Trønderbladet om sykkelløft i Melhus. Ellers har styrets sammensetning vært omtalt både i Malvik-bladet, Fosna-folket og Hitra-Frøya i forbindelse med fylkesårsmøtet. Sør-Trøndelag Venstre har egen facebook-side og twitter-konto. Utover det har fylkesleder egen blogg. Annet utadrettet arbeid Fylkesleder har vært leder for Venstres (uavhengige) tankesmie, Sosialliberalt verksted, som ble grunnlagt i januar. Verkstedet har avholdt månedlige temamøter i Oslo over temaet «ulikhet». Andre aktiviteter Det har vært holdt flere temamøter i løpet av året hvor styrets medlemmer har vært involvert. Flere lokallag har avholdt egne temamøter. 10. mars arrangerte Sør-Trøndelag Venstre temamøtet «Fail to succeed», med industrigründeren Erik Haugane og professor Martin Steinert ved NTNU. Fredrik Øvergård og Tove Eivindsen hadde ansvar for arrangementet. 22. oktober inviterte fylkeslaget til medlemsmøte om kommunereform. Alf-Petter Tenfjord, direktør for Kommunal- og samordningsstaben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, snakket om "Kommunereformen har starta - hvorfor og hvordan". Trond Åm bidrog med innlegg om Venstres arbeidslivspolitiske historie da Trondheim Venstre arrangerte temamøte om arbeidslivspolitikk med Sveinung Rotevatn 20. februar. Landsstyret Sør-Trøndelag Venstre har vært representert på samtlige landsstyremøter av Trond Åm. Jon Gunnes har i tillegg møtt som direktevalgt medlem av landsstyret siden landsmøtet i april, og som vara til Venstres sentralstyre. 20

21 Medlemsutvikling Medlemstallet pr er på 524 betalende medlemmer en svak nedgang på i alt åtte i forhold til foregående år. Det totale antallet registrerte medlemmer er på 678. Medlemsutviklinga var jevnt stigende fram til 2013, da medlemstallet gikk dramatisk ned over hele landet. Sør-Trøndelag Venstre gikk ned fra 614 til 532 betalende medlemmer i løpet av ett år, og var slett ikke blant de verst stilte fylkeslagene. Årsakene til nedgangen den gang var sammensatte, og kan både skyldes nytt medlemsregistersystem, for sein oppfølging av medlemskontingent, og politiske forhold som regjeringssamarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet. At mange lokallag i fylket fremdeles arbeider i motbakke, kan nok til dels skyldes at det er vanskelig å skape begeistring for Venstres politiske gjennomslag for tida. En del utmeldinger fra Sør-Trøndelag Venstre har vært konkret begrunnet i støtten til H/FrPregjeringa, men dette alene forklarer nok neppe medlemsnedgangen. Kanskje vil det være mulig å snu denne utviklinga i løpet av 2015, dersom det negative bildet som har dannet seg av regjeringa snus, i tillegg til at lokale saker dominerer lokalvalgkampen. Men organisasjonsbygging er nok en viktig faktor for å få medlemsvekst i Sør-Trøndelag Venstre. Ett lokallag skiller seg svært positivt ut i 2014: Oppdal Venstre har økt antall medlemmer fra 20 til 31. Stor honnør til dem for det! Økonomi Fylkeslaget har god økonomi. Saldo pr var ,22 kr. Saldo pr var kr ,48. Overskudd i forhold til budsjett var på ,74. Ingrid Vinje har vært frikjøpt av styret for å ta seg av regnskap og budsjett. Hun har som alltid gjort en fabelaktig god jobb, og hun er en avgjørende faktor for at styret har trygghet i sitt daglige arbeid. Trond Åm Leder i Sør-Trøndelag Venstre Årsmelding fylkestingsgruppa for Venstre 2014 Som vanlig har fylkestinget fem samlinger i løpet av året. I utgangspunktet er alle samlinger planlagt for to dager, men det er ikke sjelden februarsamlingen nøyer seg med en dag, så også i Februartinget Terje Norddal og Elisabeth Paulsen møtte for Venstre Gledelig i februarmøtet var at Rørosmuseet kunne innlemmes i MIST, etter en årelang og vanskelig strid ser det ut til at en har kommet fram til en løsning alle kunne være tilfreds med. Vi engasjerte oss med verbale og skriftlige innlegg i saken, og er tilfreds med at saken fant en løsning Rørosmuseet er viktig for oss, både på grunn av sine samlinger, på grunn av Verdensarvstedet Cirkumferensen og ikke minst den kunnskap museet innehar når det gjelder å ta vare på bevaringsverdige bygninger ikke bare på Røros. Kunsthallen var også oppe til debatt, en enke sak som skulle vise seg å følge Fylkestinget gjennom hele

22 Det samme gjelder AtB; en atskillig større sak, har vært jevnlig debattert også gjennom hele I apriltinget Møtte: Hans Bøe og Elisabeth Paulsen Viktige saker her var at en kom frem til en rammeavtale med AtB. Sammen med Høyre fremmet Venstre et forslag om noe mer politisk styring av AtB, men fikk ikke flertall for det. Voksenopplæring var også tema dette også et gjengangertema inntil Trondheim kommune og Sør- Trøndelag Fylkeskommune kommer fram til et egnet felles lokaliseringspunkt så langt har flere alternativer vært drøftet, men ikke noe resultat. Så langt. Venstre er spesielt opptatt av opplæring av innvandrere - dette gjelder både i Trondheim der senteret skal lokaliseres, og de øvrige kommunene i fylket. Vi ser at et sterkt voksenopplæringssenter i Trondheim også kunne være en støtte for opplæring i de mindre kommunene. Junitinget var lagt til Frøya - Ikke minst for at vi skulle kunne beundre nyskolen på Frøya, som virkelig var imponerende Hans Bøe og Elisabeth Paulsen var Venstres representanter Naturlig nok var Blått Kompetansesenter en viktig sak, en sak det er stor enighet om, og som vi mener vil bli en fin sak for Sør-Trøndelag. Kunsthallen var igjen oppe til behandling, det samme var AtB. Et av de nye arbeidsområdene til Fylkestinget var også oppe til behandling i junitinget Folkehelse er et nytt arbeidsfelt. Fylkeskommunen har laget en handlingsplan for folkehelse, på bakgrunn av flere møter med kommunene og andre interesserte. Hovedsaken i dette arbeidet er at fylkeskommunen ikke skal instruere kommunene, men være diskusjonspartner og bistandsyter og idekilde til det lokale arbeidet, i tillegg til at Fylkeskommunen skal gå foran med et godt eksempel i eget arbeid. I oktober var det Anne Jorid Gullbrekken samt Elisabeth Paulsen som møtte. Kunsthall var oppe til diskusjon, ny plan for klima og energi, og ikke minst fylkeskommunens budsjettbehandling. Vi la denne gangen fram budsjett sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. For et år siden ønsket ikke FrP å delta i fellesskapet (de ville ikke bidra med så mye til kollektivtrafikken); denne gangen fikk vi et godt felles budsjett med satsing på skole (yrkesutdanning og lærlingeplasser) og vedlikehold av veiene våre. I tillegg greide vi å finne midler til en mindre støtte til kultur. Anne Jorid fremmet et forslag til Klima og Energi-planen, men dette fikk ikke flertall Det kan også bemerkes at Tannhelsetjenestens Kompetansesenter er kommet et skritt nærmere realisering et spennende prosjekt som Midt-Norge er alene om, og som ledes av Anne Brit Skjetne fra Levanger, et kjent Venstre-navn! Årets siste møte fant sted i desember der møtte Anne Jorid Gullbrekken på dag en, Hans Bøe på dag to samt Elisabeth Paulsen 22

23 Her fremmet vi interpellasjon om miljøkrav til drosjenæringen, noe som ble positivt besvart av Fylkesordføreren. Anne Jorid hadde positive innspill til jordbruksforhandlingene. Det ble endelig et positivt vedtak om Kunsthall, nå venter vi bare på at Stortinget skal komme med sin støtte. Dette er nødvendig, Bergen Kunsthall får eksempelvis nå en statlig støtte på åtte mill. Vi forventer at vi også får støtte om ikke i samme størrelsesorden. Oppsummering: For Venstre er det viktig å jobbe videre for å få AtB tilbake på skinnene. I tillegg til penger er det viktig at de får til en god kommunikasjon, så vel med fylkestingets representanter som med de som skal bruke tilbudet i distriktet. Vi aksepterer at det er blitt et AS, men når det gjelder premissene vil vi fortsatt ha en hånd på rattet. Det er ennå mye å lære når det gjelder anbudsprosessen, både for buss og ferje. Vi jobber videre med å få midler til høyst tiltrengt veivedlikehold samt ferdigstillelse av påbegynte veiprosjekter. Det er stor enighet om målene, men vi er enda ikke fornøyd med de samferdselsmidler som tildeles Sør-Trøndelag. Positive vedtak om elektrifisering er gledelig. I tillegg til samferdsel er opplæring det største utfordringsfeltet; og da spesielt yrkesopplæring og mulighet til læringeplass i bedrift. Voksenopplæring er også et viktig felt der vi forventer løsninger i løpet av kommende år. Selv om store deler av Sør-Trøndelag Fylkeskommunes budsjett er for en stor del viet Opplæring og Samferdsel, er det viktig for Venstre at vi også greier å sette av noe til kultur, til kulturopplevelser og muligheter for egen aktivitet. Som det fremgår av ovennevnte rapport er ikke Christian Bonvik nevnt her. På grunn av sykdom har han sett seg nødt til å trekke seg fra Fylkestinget i denne omgang. I oktobertinget ble derfor Anne Jorid Gullbrekken satt inn som ny fast representant for Venstre for den resterende del av denne perioden. Siden det vare er fem møter igjen av perioden, valgte vi å gå videre med den varagruppen vi har. Vi benytter anledningen til å takke Christian for det arbeidet han har lagt ned for Venstre i Sør-Trøndelag Fylkesting, og vi ønsker ham velkommen tilbake ved en senere anledning! - Og ikke minst takk til vararepresentantene som har sørget for at Venstre har vært fulltallig ved alle fylkesting. Vi retter også en takk til en aktiv vararepresentantgruppe, som fram til oktober 2014 besto av: Anne Jorid Gullbrekken Hans Bøe Terje Norddal Randi Rognes Frode Støre Bergrem 23

24 Etter oktobermøtet er Anne Jorid gått inn som fast representant i Fylkestinget for Venstre. Det er en glede å si at dette har vært en aktiv gruppe, som også har møtt i komite for Regional Utvikling i Christians sykefravær. Og vi retter en takk til Venstres representanter i øvrige utvalg og råd Til orientering har Sør-Trøndelag Fylkeskommune nå fått gode nettsider, slik at det er mulig å gå inne på de enkelte fylkesting, den enkelte sak dersom det er spesielle saker dere er opptatt av. Foran alle møtene har vi hatt formøter, der alle vararepresentanter samt representanter fra styret i Sør- Trøndelag Venstre og gruppeleder i Trondheim er innkalt. Møtene er åpne for alle og er annonsert på Sør- Trøndelag Venstres hjemmesider. Naturligvis er det også full anledning til å ta kontakt med oss fylkestingsrepresentanter: Elisabeth Paulsen Anne Jorid Gullbrekken Elisabeth Paulsen Gruppeleder Sak 6: Regnskap 2014 og budsjett 2015 Regnskap 2014 Saldo : kr ,48 Saldo : kr ,22 Inntekt: kr ,76 Kostnad: kr ,02 Overskudd: kr ,74 (budsjettert ,00) Differanse: kr ,26 Resultat Inntekter Budsjett 2013 Avvik Stemmestøtte Stat/kommune , , ,76 Kontingent , , ,00 24

25 Diverse/renteinntekter ,00 0, ,00 SUM , , ,76 Utgifter Drift og medlemsaktivitet , , ,84 Personell , ,00-569,94 Landsstyremøter , , ,00 Fylkesårsmøte , , ,00 Landsmøte , , ,00 Valgkamp 8 237,50 0, ,50 Diverse/rentekostnader 728,62 0,00 728,62 SUM , , , , , ,26 BALANSE pr Beholdning pr ,48 Resultat pr ,74 Beholdning pr ,22 Saldo bank pr ,22 Fordringer pr ,00 Gjeld pr ,00 Utgående balanse pr ,22 Fordringer består av 193,00 (avregnes mot utlegg 2015) og 493,00 (utbetalingsanvisning mottatt for sent til å ta ut i 2014). Kommentarer til enkelte poster: Inntekter: inkluderer studiestøtte mottatt fra VHO Kostnader 25

26 overforbruk opparbeides i store trekk på fylkesårsmøte og landsmøte. Disse postene må budsjetteres mer realistisk for fremtiden. Forslag til vedtak: «Regnskapet ble kommentert og vil bli overlevert til revisorer for godkjenning. Revidert regnskapet godkjennes endelig i møte mellom fylkesstyret og lokallagslederne på et senere tidspunkt.» Forlag til budsjett 2015 (1)Inntekter Budsjett 2015 Resultat 2014 Stemmestøtte Stat/kommune Budsjett , , ,00 Resultat 2013 Budsjett , ,00 Kontingent , , , , ,00 Diverse/renteinntekter 0, ,00 0, ,00 0,00 SUM , , , , ,00 Utgifter (2)Drift og medlemsaktivitet , , , , ,00 (3)Personell , , , , ,00 Landsstyremøter , , , , ,00 (4)Fylkesårsmøte , , , , ,00 (4)Landsmøte , , , , ,00 Valgkamp , ,50 0, , ,00 Diverse/rentekostnader 0,00 728,62 0,00 764,00 0,00 SUM , , , , , , , , , ,00 Budsjettert resultat pr Beholdning pr ,22 26

27 Resultat pr ,00 Beholdning pr ,22 (1) Budsjetterte inntekter basert på inntekter 2014 (har ikke regnet med studiestøtte) (2) Samme som Skal finansiere deltakelse på landskonferanse og nettverk. Det gis også bidrag (reise/andre kostnader) til lokallag fra posten. Husleietilskudd til Trondheim Venstre og møtemat belastes i tillegg. (3) Satt av til honorar til regnskapsfører (5 000) og til eventuelt frikjøp enkeltpersoner i forbindelse med valgkamp (45 000). (4) Kostnad til deltakelse på landsmøte og arrangering av fylkesårsmøte justeres opp i tråd med resultat for Forslag til vedtak: «Budsjett for 2014 ble godkjent med de kommentarer som kom frem i møtet.» Sak 7: Valg Valgkomiteen består av Magne Mæhre (leder), Bente Kjøsnes, Jon Kristian Haukdal og Even Hånes Langen. Valgkomiteens innstilling til fylkesårsmøte vil komme i andre utsending av sakspapirene. Valgkomiteen innstiller på nytt styre og på delegasjon til Venstres landsmøte. Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Venstre skal foreslå ny valgkomité for , og foreslår følgende komité: Magne Mæhre (leder) Jon Kristian Haukdal Ingrid Mellem Unni Garnes Unge Venstre velger sin egen representant (Baard Salvesen) Leif Erik Solstad ble valgt til revisor i 2014, og er ikke på valg. Nye revisorer skal velges i

28 Sak 8: Virksomhetsplan for Sør-Trøndelag Venstre 2015 I.Innledning Sør-Trøndelag Venstre kan se tilbake på et år hvor mye av grunnen er beredt for å gjøre en god valgkamp i 2015, men hvor det fremdeles gjenstår en del for å komme i mål. Dette gjelder først og fremst listestillingsarbeidet, som ikke er i mål før listene er innlevert. Prioriterte kommuner i 2013 var Skaun og Åfjord, og vi føler at det har blitt gjort mye i disse lokallagene, og har god tro på at vi skal lykkes. Den store oppgaven i 2015 er å vinne kommune- og fylkestingsvalget. Det forutsetter kampvillige og engasjerte kandidater, tillitsvalgte og medlemmer, og en organisasjon som er i stand til å gi alle medlemmer utløp for dette engasjementet. II. Visjon og verdigrunnlag Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor alle skal ha reelt like muligheter til fritt å utfolde sine talenter og stake ut veien til det gode liv. Vi skal ta vare på hverandre og på miljøet, slik at vi sikrer framtidige generasjoner de samme mulighetene som oss sjøl. Venstre vil at frihet til utfoldelse skal være det førende prinsipp for politisk handling, men sosiale og økonomiske ulikheter kan bare godtas hvis de er til størst fordel for de dårligst stilte og hvis de er knyttet til stillinger og posisjoner alle kan konkurrere om på like vilkår. III. Målsettinger III.1. Mål for kommune og fylkestingsvalget Sør-Trøndelag Venstres fremste og viktigste mål er å gjøre et godt valg ved fylkes- og kommunevalget, og å bli representert i alle de kommunestyrene hvor vi har stilt liste. Det er et mål å stille liste i like mange eller flere kommuner enn ved kommune- og fylkestingsvalget i III.2. Mål for organisasjonen Medlemmer: Innen utgangen av 2014 hadde vi 524 betalende medlemmer. Det tilsvarer en svak nedgang i forhold til foregående år. For 2015 har vi en målsetning om å øke medlemstallet. Lokallag: Kortsiktig mål: Øke aktiviteten i strategisk viktige, ikke-fungerende lokallag. Langsiktig mål: Fungerende lokallag i alle kommuner i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Venstre har i dag lokallag i følgende kommuner: Bjugn, Frøya, Hemne, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord og Osen. Flere av disse lokallaga har hatt høy medlemsaktivitet i løpet av 2014, mens 28

29 andre har så lav aktivitet at de knapt kan kalles fungerende. I første omgang arbeides det nå med å få stilt lister. Men et langsiktig mål er utvilsomt å skape aktive og levedyktige lokallag i hele fylket, som selv er i stand til å rekruttere nye aktive medlemmer. Særlig på Fosen har vi sett gode tendenser i løpet av Flere lokallag samarbeider nå om å utveksle erfaringer og å gi hverandre inspirasjon til videre politisk arbeid. Fylkesstyret føler behov for å takke Odd Einar Dørum og Einar Frønes spesielt, for den jobben de har gjort. Prioriterte lokallag i 2015: Skaun og Åfjord, men også i andre kommuner er det viktig å følge opp slik at det blir stilt liste. IV. Tiltak IV.1. Medlemmer Dersom en person kommer til Venstre og uttrykker lyst til å bidra aktivt, er det lokallagas oppgave å legge til rette slik at de får mulighet til det. Men det er lettere sagt enn gjort. I noen lag er aktiviteten fra før av så lav at det i realiteten er vanskelig å gi et tilbud til nye medlemmer. Mens i de største lokallaga kan utfordringa være at det ikke er plass til alle som ønsker å bidra. Alle nye medlemmer får en velkomstpakke fra VHO. I tillegg skal nye medlemmer kontaktes telefonisk av lokallaget, eller av fylkeslaget der det ikke er fungerende lokallag. Alle nye medlemmer skal kontaktes personlig med tilbud om å delta på aktiviteter. Det er viktig at lokallaga legger til rette slik at det jevnlig avholdes temamøter, seminarer, studiesirkler eller medlemsmøter. Venstreskolen må gjennomføres med jevne mellomrom både for nye medlemmer og for mer erfarne (Venstreskolen 1 for nye medlemmer og Venstreskolen 2 for viderekomne). Venstre har tradisjonelt sett vært svakt organisert politisk. De folkevalgte er ikke bundet av organisasjonen, og det har både styrker og svakheter. En styrke er at kontakten mellom de folkevalgte, styret og medlemmene er mer uformell. Dette må vi utnytte for å sørge for at Venstre forblir et parti hvor politikken skapes nedenfra. Derfor er det viktig at både folkevalgte og styret lytter til medlemmer, og tar dem med på råd i utforminga av partiets politikk. Foruten de formelle organene som for eksempel fylkesårsmøtet, er det den beste måten å skape god og bredt forankret politikk på. Medlemmene er den viktigste ressursen Venstre har. Dersom vi skal lykkes i å vinne valget, er det helt avgjørende at vi lykkes i å ta i bruk den kompetansen og det engasjementet som finnes i våre egne rekker. Lokallagslederne har tilgang til løpende oppdaterte medlemslister på Venstres medlemsside. Det er viktig at disse gjennomgås og oppdateres med medlemsinformasjon, blant annet slik at vi har mulighet til å nå ut med viktig informasjon til alle medlemmer. Ansvar: Medlemmer, lokallagsledere og Styret Seminarer og studievirksomhet Styret har ansvar for: 29

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre Trondheim Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre Trondheim Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2016 Trondheim 5.-6. Februar 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2016 # Navn Delegasjon Vara for delegaten 1 Trond Åm Fylkesstyret 2 Jan Frode Hatlen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1) Navneparagraf F1 Linjenummer s. 1, ny 1, linjenr 45 LM-10 «1. Navn Organisasjonens navn er Norges Unge Venstre. I internasjonale fora er navnet Young

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Fylkesstyrets beretning:

Fylkesstyrets beretning: Fylkesstyrets beretning: Innledning: 2016 har vært et mellomår og preget av at nye personer skal inn i nye roller, spesielt med en helt ny fylkestingsgruppe bestående av Rakel Trondal og Knut Fagerbakke.

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014 15 For et større og mer synlig Venstre i Hordaland INNLEDNING Handlingsplanen er Hordaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og utvikling. Planen vedtas av fylkesårsmøtet

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer