Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre Trondheim februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim"

Transkript

1 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim februar Scandic Solsiden, Trondheim 1

2 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending (påmeldingsfristen er 27. januar). Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og redaksjonsnemnd for politiske uttalelser 3. Referat fra fylkesårsmøtet Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe Økonomi: Regnskap 2014 og budsjett Valg 8. Virksomhetsplan 9. Vedtekter for Sør-Trøndelag Venstre 10. Politiske uttalelser 11. Endringsforslag til stortingsprogrammet 2

3 Program Fredag 6. februar Jan Frode Hatlen, politisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre, ønsker velkommen. Kommune- og regionreform. Innledning til debatt ved André Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. Prioriteringsdebatt, politiske uttalelser Middag (felles med Nord-Trøndelag Venstre) Lørdag 7. februar Kl : Årsmøtet settes, v/ fylkesleder Trond Åm Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre Politiske uttalelser Nominasjonsmøte Kl : Pause med litt å bite i Kl : Årsmøtet fortsetter Kl : Lunsj Kl : Årsmøtesaker 3

4 Sak 2: Konstituering Fylkesstyret foreslår følgende konstituering: Møteledere: Erling Moe, Gerd-Mette Drabløs (fredag), Trond Åm og Barbro Brønner Eikset (lørdag) Referenter: Even Hånes Langen, Audun Liland Fullmaktsnemnd: Fredrik Øvergård, Henrik Ottersen Tellekorps: Johan G. Foss, Stian Celius Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser: Jan Frode Hatlen (leder), Oddmund Grøttan, Marthe Strickert, Sissel Arctander, Unni Garnes og Konstanse Kjersti Løfors (UV) Protokollunderskrivere: Elisabeth Paulsen og Jan Ove Flå 4

5 Sak 3: Referat fra fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2014 Referat fredag 7. februar 2014-lørdag 8. februar 2014 Fylkesleder Trond Åm ønsker velkommen og forteller om valgåret i fjor. Største utfordring i år blir å stille med listekandidater. Konstituering Valg av møteledere, referenter og fullmaktsnemnd. Møteledere: Tove Eivindsen og Fredrik Øvergård. Referenter: Lone Kvålsvoll og Hanne Moe Reitan Fullmaktsnemnd: Mats B. Kirknes og Erik Brenna Protokollunderskrivere: Audun Norbotten Liland og Irene K. Pedersen Pål Farstad, Næringskomiteen På vei mot 2015 Valgresultat 2013 Skole og utdanning viktigst, eldreomsorg nr 2, Helsekøene nr 3. Klima og miljø på 5 plass. Samarbeidsavtalen og samarbeidet med regjeringen. Konkurranseflate ifht de andre partiene. Hovedstrategi framover Miljø og skole fortsatt være hovedsaker Lansere flere nye reformer. Få økt troverdighet i den økonomiske politikken Generell politisk debatt Godkjenning av innkalling og sakliste På talerstolen 55, Even Hånes Langen, leder av Sør- Trøndelag Unge Venstre; NTNU unikt miljø, maritim utvinning av mineraler. 47, Anders Kirkhusmo; Regjeringen, venstres rolle. For velmenende, må utvikle politikk innen landbruk. Jordvernet. 5

6 42, Elisabeth Paulsen; Skoler. De rødgrønne. Satse på næring utenfor Trondheim i distriktene. 12, Torgeir Anda; Miljøpolitikk ikke så populært, færre enn vi tror. Lokalvalg; kollektivtrafikk, to sporbaner, billigere buss/ tog i stedet for elbiler, fjordbyen infrastruktur, vindkraft. Vi bør bruke markedet og gjøre bensin dyrere for å redusere forbruket. 1, Trond Åm; OL 2022 i Oslo. Debatt om prosessen som har vært fram til nå, bare Oslo fått lov til å stemme. Partiene har ikke fått behandlet det. Vil bli behandlet på landsstyret, fylket bør forankre sitt syn. Få langsiktige effekter av OL viser Lillehammer. Heller mer vei og jernbane. Replikk 12, Torgeir Anda. Svarreplikk. 37, Jon Gunnes; Skryt av Jørn Nordmeland, ordfører i Osen. Har skaffet Osen ti nye arbeidsplasser. Statsbudsjett, Sør- Trøndelag/ Trondheim, Jernbaneverket nesten ingen ting til trønderbanen og meråkerbanen. De neste 4 årene, skuffende. Blir brukt i Oslo. 32, Frode Myhre; Eutanasi, vi bør ta debatten. Handler ikke om å ta menneskeliv men menneskeverd. Viser til uttalelsen. Hvor skal grensene gå? Livstestament. 9, Geir Liang; Helse og velferd. Maktfordelingsprinsippet, det syndes mye mot etikk og maktforhold. Venstre kunne blitt etikkpartiet, vi trenger et sterkt etikkparti i dag. Hvordan er det å være i dette systemet som bruker? Maktubalanse i systemet. 49, Terje Norddal; Venstre har i distriktskommunene dårlig oppslutning ved valg. Arbeidsplasser utenfor de store byene. Bruk midlene mer effektivt. 37, Jon Gunnes; Politiet henter mye mennesker innen psykiatri, viser til sak i nyhetene i dag. Egen ambulanse. Lovt fra St. Olav tidligere, tatt opp i Bystyret. Redaksjonsnemda bør skrive resolusjon som fastholder dette tidligere standpunktet. 42, Elisabeth Paulsen; Folkehelse. Attføring, ventetid er alt for lang. 55, Even Hånes Langen; Psykologisk institutt er i en kinkig økonomisk situasjon, underskudd fra Forandret innskuddsmodell. Poenget er at psykologisk institutt bør få mer penger pga forskning (hvordan søvn påvirker, hjernelab forsker på hjernen til babyer) Ingen nye stipendiater som får midler. 34, Johan Sandberg; Næring. Landbruk, lettelse etter rødgrønt styre pga politikk som ikke har fungert. Distriktspolitisk. Se næring bredt, ikke bare sektor. 9, Geir Liang; Etikk og maktfordeling, folk først. Fokus på menneskeutvikling. Moderne form for samfunnsdannelse. Arbeidslivet, holdningen trenger å forandres, systemet. Mennesket i fokus, vi yter mer som samfunn. Sosial rettferdighet likeverdsprinsippet. Eldreomsorgen maktfordeling definere verdighet. 55, Even Hånes Langen; Videre om psykologisk institutt. Trenger 6500 kvm, psykiatribygg. Samarbeid med medisin og biologi. Bergen ligger langt foran Trondheim ifht psyk utdanning. Vi trenger eget psyk fakultet her i Trondheim også. 19, Trygve Sande; Verdiskapning. Små bedrifter skaper mye på bygdene, industri. Verdiskapning skjer ikke bare i Oslo. Landbruk, fisk, olje landbruket må ha levelige kår. Offshore industri ikke alle kan jobbe med olje, noen må også jobbe på land. Vi må ha skatteforskjeller. 12, Torgeir Anda; Olje fritidstilbud. Frivilligheten, verdiskapning. Mer enn i det offentlige. I det daglige, hva folk i gata er opptatt av. Pål Farstad oppsummerer Kommentar til jordvern, debatt i stortinget. Helhetlig ikke bit for bit. 6

7 Regional næringsutvikling Nederlag ifht budsjettforhandlingene. Vi burde gjort en bedre jobb og i 2015 skal vi vinne fram sterkere. Jernbane skuffelse. Oslo får mest midler. Heller ikke Bergen har fått mye. Tar med seg alle innleggene videre og ser nærmere på dem. Trond Åm; Redaksjonsnemda kan konstitueres før årsmøte, nå før debatt. Redaksjonsnemda godkjent. Jan Frode Hatlen, leder redaksjonsnemda innstiller 3 saker Sak nr. 2 Mer attraktivt å jobbe i helsesektoren. Sak nr. 4. Nei til vindkraftutbygging i innlandet i Sør- Trøndelag. Sak nr. 9. Forslag til uttalelse ved årsmøtet i Sør- Trøndelag Venstre (el-biler). 43, Baard Salvesen, Ønsker 4 uttalelser 1, Trond Åm og 28, Vidar Wahlberg enig. 12, Torgeir Anda Ønsker 3 uttalelser da det er innholdet som er viktig, ikke antall. 53, Jens Erik ønsker 5 uttalelser, eutanasi bør drøftes. 19, Trygve Sande; Ikke antall men innhold 3, Tove Eivindsen; Ta de tre som nemda innstilte først 37, Jon Gunnes ønsker å se an, men de tre som er innstilt bør opp. Tre gode resolusjoner som bør bearbeides ifht lengde ikke innhold. 43, Baard Salvesen; Vi bør innstille på å ta flere debatter da vi mest sannsynlig har tid til det. Vi begynner med de innstilte uttalelsene og tegner taleliste. Nr. 2 (helsesektor) Godkjent og tas med videre. Nr. 4 (vindmøller) 45, Caroline Sæhle uttaler: ønsker å spisse formuleringen. Viktig at venstre tar et standpunkt. Klassisk miljøvern. 51, Oddvar Ystgaard uttaler; Kraftunderskudd. Feil at et lite geografisk område skal ha alle byrdene når hele regionen drar nytte av det. 46, Erik Brenna: Ikke bygge ut mer i innlandet 37, Jon Gunnes: Viktig at det står innland. Ikke generelt nei, bare i innlandet. 10, Paal Christian Bjønnes: Klassisk miljøvern. Kun hensyn til økonomi, lite helhetlig. Utbygging ha svært negativ 7

8 konsekvens, men for friluftslivet vil det ha lite til middels konsekvens. Vil si nei til vindmøller. 12, Torgeir Anda: Vindkraft koster dobbelt så mye som prisen på elektrisitet. Prisen på elektrisitet er for lav i dag. Vindøller er dårlig løsning for miljø og energi. Uttalelsen er godkjent og tas med videre. Uttalelse nr. 9 (elbil) 1, Trond Åm uttaler: Savner snerten sak derfor ta med uttalelse nr. 1 (vei ut av kirka) Skille stat og kirke. 43, Baard Salvesen replikk : Fullstendig skille av kirke og stat, heller annen uttalelse. 1, Trond Åm svarreplikk Uttalelsen er godkjent og tas med videre. Diverse uttalelser 43, Baard Salvesen; Vi må tørre å ta ideologiske debatter lokalt ikke bare på landsmøte. Narkotikapolitikk; vi trenger en ny retning. Venstre bør snakke helse framfor straff. Vi bør ta debatten før andre partier tar eierskap. 55, Even Hånes Langen; Replikk MDG har tatt eierskap på denne saken. Heller debattere nr , Trygve Sande; Sak nr. 8 landbruk, tilspisse tekstens innhold. 41, Tove Lill Karlsen; uttalelse nr. 1 bør være med. Nr. 3 bør diskuteres mtp årsmøtet. 30, Lucie Kathrine Sunde- Eidem; Sak nr. 1. Skiller seg ut. Treffer en annen målgruppe enn ellers. Venstre bør fremme saker som omhandler livssynsnøytralitet. Viktig prinsipp 37, Jon Gunnes: Vil ikke behandle uttalelse 6 og 7. Politikken eksisterer allerede. 43, Baard Salvesen: Narkotikapolitikk, vi bør være tydelige. 28, Vidar Wahlberg: Venstre har ikke vedtatt legalisering av hasj. 37, Jon Gunnes svarreplikk: Veldig diskutert tidligere. Hva skal vi med uttalelsen? 43, Baard Salvesen; uttalelse nr. 5 vi trenger en samlet trøndersk stemme. Fronte felles trønderske interesser. Replikk 37, Jon Gunnes: Enig 32, Frode Myhre; nr. 6 (narkotika) Kontroversielt, hvis det er vedtatt politikk bør vi snakke om det å få oppslag i media. Tellekorps Frode Myhre og Cecilia Bringedal godkjennes. 8

9 Følgende uttalelser sendes til redaksjonsnemda 1,2, 4, 5, 9 sendes til redaksjonsnemda. 3, 6, 7, 8 sendes ikke til redaksjonsnemda. Utgår. Lørdag 8. februar Trond Åm ønsker velkommen, navneopprop. Ordstyrere: Tove Eivindsen og Fredrik Øvergård. Årsmøtesaker Protokollunderskrivere: Irene Pedersen og Paal Christian Bjønnes. Merknader til årsmøte 2013? Godkjent. Årsmelding for Sør Trøndelag venstre 2013 Fylkesleder Trond Åm redegjorde for årsmeldinga. Spørsmål fra 47, Anders Kirkhusmo; Vedrørende nedgang i antall medlemmer. Svar: Teknisk ansvar VHO nytt medlemssystem. Innkjøringsproblemer, sen purring på medlemsavgift. 28, Vidar Wahlberg var også på landskonferansen 42, Elisabeth Paulsen; Ros av kandidater, oppmerksomhet rundt venstre Tour Trøndelag. Godkjent. Fylkestingsgruppa Årsmelding ved 42, Elisabeth Paulsen. Budsjettsamarbeid med Frp avsluttet. Samarbeider fortsatt med høyre. Samferdsel og skole viktigst. Velferd blir viktig framover. Antall elever i Trondheimsskolen går opp og i distriktene går antallet ned. Samferdsel; To store utfordringer - gang og sykkelvei, ingen interesse. - AtB, flere utfordringer. Rutetilbud bør forbedres. Klimaplan hvordan fungerer klimautfordringene i fylket. Godkjent. 9

10 Økonomi og regnskap v/ Ingrid Vinje. Regnskap ikke revidert. Godkjenne med forbehold om at revisorer godkjenner. Endelig godkjenning på møte mellom styre STV og lokallagledere. Godkjent. Budsjett. Litt klarering ifht landsmøtet, økte utgifter. Landsmøte; årstallet som står på budsjettet fjernes ( 2013 ). Uttalelser v/ 2, Jan Frode Hatlen, redaksjonsnemda. Uttalelse 1 ingen forandringer. Sendes landsstyret. Vedtatt. Uttalelse 4 - helhetlig endringsforslag. Innholdet likt, mer tilspisset formulering. Innlegg fra 10, Paal Christian Bjønnes; EON bør også nevnes i tillegg til Trønder Energi. Innlegg fra 20, Julie Killingberg; Er for vindkraft og ser ikke på området som noe unikt mtp naturmangfold. Tittelendring bruk av innland Replikk fra 10, Bjønnes; naturmangfoldet er viktig lokalt. Innlegg fra 56, Marit Foss Sundseth; For vindkraft, tittel innland bør endres. Innland er mer enn dette området. Nytt forslag: Ja til vindkraft men ikke for enhver pris. Innlegg fra 12, Torgeir Anda; Ikke vindkraft for en hver pris. Vindkraft er dyrt og lite effektivt. Energieffektivisering i fokus fremfor utbygging for enhver pris. - Replikk 51, Oddvar Ystgaard; Det er energiunderskudd på 8 TW i midt- Norge. - Replikk 56; Marit Foss Sundseth. - Svarreplikk fra 12, Anda; 8 TW betyr at vi bruker mer enn vi produserer selv. - Replikk 51, Oddvar Ystgaard - Replikk 10, Bjønnes; Kan ikke si friluftsliv som en gruppe. Innlegg fra 36,Niklas Elvemo; Skal det være samlet konsekvensutredning eller hver for seg. Lite kontroversiell tekst. 10

11 Oppfordrer til å ønske en samlet konsekvensutredning. Innlegg fra 42, Elisabeth Paulsen; Det er nå vi må ta vare på den uberørte naturen, tenk på framtida. Overskrift bør være tydelig, ikke vag for enhver pris Innlegg fra 49, Terje Norddal; Store areal lite energi. Vi har forpliktet oss gjennom en avtale med Sverige og EU. 2-3 ved kysten. Innlegg fra 43, Baard Salvesen: Tenke langsiktig, fra fossilt til fornybart på flere områder. Innlegg 46, Erik Brenna; Vi må ta prioriteringene, ikke kraftselskapene selv. De har økonomiske motiver. Replikk fra 42, Paulsen; Det jobbes med en ny vurdering, vi behøver ikke å be om en ny utredning. 37, Gunnes: Vindkraft er vanskeligere nå enn for to år siden. Får håpe Europa er bedre stilt om noen år. Vi bør ha noe vindkraft, men disse aktuelle kommunene her er i mot vindkraft. Det bør vi respektere. 10, Bjønnes; Vi kan påvirke forbruket. Innlegg 41, Tove Lill Karlsen Foreslår å velge et budskap der vi går for en helhetlig plan så vi unngår klattvis utbygging på sikt. Redaksjonskomiteens uttalelse eller ingen uttalelse. Det stemmes over om det skal sendes uttalelse. Imot: 12. Redaksjonsnemdas forslag: Vedtatt. Opprinnelig forslag utgår. Endringsforslag uttalelse 4 (vindkraft) 12, Torgeir Anda; Sør- Trøndelag Venstre ønsker samtidig å øke elektrisitetsnytte slik at prisen på elektrisitet nærmere ny prisen for ny utbygging. Dette vil bidra til å redusere det totale elektrisitetsforbruket. Effektivisering av energiforbruket er den beste miljøgevinsten. 46, Erik Brenna; Prioriter naturverdiene når vindkraft får konsekvens TRUKKET 37, Jon Gunnes; Ingen vindkraft anlegg i innlandet uten samlet plan for dette TRUKKET 36, Nicolas Elvemo; Helhetlig konsekvensutredning for vindkraftutbygging i innlandet i Sør Trøndelag TRUKKET 43, Baard Salvesen; Venstre ønsker en helhetlig vindkraftutbygging. Undertittel: Ikke vindkraft til enhver pris TRUKKET 56, Marit Foss Sundseth; Ja til vindkraft men ikke for enhver pris TRUKKET 10, Paal Christian Bjønnes; EON settes inn sammen med Trønderenergi Siste avsnitt: med tilhørende konsekvensutredning der utbyggerne og NVE dokumenterer dette økte tapet med tanke på folkehelse og friluftsaktiviteter og naturmangfold både nå og i fremtiden. INNARBEIDET 11

12 Forslag fra 41, Tove Lill Karlsen opprettholdes Rydd i om vi snakker om en generell og prinsipiell lokalisering TRUKKET, men ønsker spissing. TAS INN: Vedtatt mot 1 stemme Sendes videre mot 3 stemmer Virksomhetsplan Godkjent. Uttalelse 9 (elbil) Innlegg 12, Torgeir Anda; Endringsforslag ladestasjoner til bygda. Det viktigste er å redusere totaltrafikken. 33, Adrian A. Eriksen replikk; E6 ikke E39. stryk tredje avsnitt. 10, Paal Christian Bjønnes; Dette handler om utenfor byene. Oppfordre lokale og sentrale myndigheter. 41, Tove Lill Karlsen; Redaksjonell endring punktum etter mulig i siste avsnitt, stryk nordmenn 43, Baard Salvesen; Fjern avsnitt 3. 19, Trygve Sande; Ønsket er at man kan kjøre hele landet, flere ladestasjoner. Et konkret endringsforslag; stryke avsnitt tre. Vedtatt. Endringsforslag Ladestasjoner til bygda. Vedtatt. Ønsker vi å sende uttalelsen? Vedtatt. Uttalelse 5 (Trøndelag) 43, Baard Salvesen; Opprettholde opprinnelig tekst. Subsidiært; Bør stryke de to første setningene i tredje avsnitt dersom avsnitt to strykes. 19, Trygve Sande; Fylkesgrenser, skal disse ivaretas eller skal det sees på regioner og tilhørighet til sykehus etc. 41, Tove Lill Karlsen; Spørsmål til Baards strykningsforslag. Det er bare første setning i 3 avsnitt som skal strykes. Opprinnelig forslag (43, Baard Salvesen) utgår til forslag til fordel for nemdas. Forslaget sendes mot 10 stemmer. Uttalelse 2 (helsesektor) Trond Åm Det handler om flere hender i sektoren, fjern heller avsnitt om geriatri. Redaksjonskomiteen har prøvd å korte ned teksten. Svarreplikk 1, Åm Lege er ikke lite attraktivt yrke, men helsearbeider. 12

13 44, Jan Ove Flå; Vedrørende fjerde avsnitt, sykefravær. Spørsmål til forslagsstillerne; stemmer det som står her om deltid frivillig. 32, Frode Myhre svarreplikk; Det stemmer men det er vanskelig å få heltidsstillinger. 56, Marit Foss Sundseth; Småstillinger rundt om ikke ønskelig. 41, Tove Lill Karlsen; Noe mangler nest siste linje, siste kulepunkt. 37, Gunnes; Kunne vært sendt fra alle partier. Spørsmålet er hvordan det skal finansieres. Borgerlig side velger å si at det må være noe brukerstyrt, det er der debatten er. 32, Frode Myhre; Alle behov bør dekkes, også geriatri. Men fokuset bør være på eldreomsorg og sykehjem, det er der bemanningsbehovet er. Ønsker å ha med avsnittet om Menn i helse. 1, Åm arbeidsgiver ønsker også bedre turnusordning. Det stemmes for Redaksjonsnemdas forslag. Vedtatt. Endringsforslag 1, Trond Åm; Hente inn kulepunkt fra opprinnelig gjøre turnus mer forutsigbar vedtatt. Jan Ove Flå endringsforslag; Avsnitt 4 endres til og arbeidstidsendringene er ikke uten problemer i helsesektoren i dag. (Det som sto fra før: Mange velger redusert arbeidstid av hensyn til helse og for å få tid med egen familie. utgår) Det stemmes for om forslaget skal sendes; Vedtatt, enstemmig. Vedtektsendring Ønske fra VHO om kosmetisk endring. Vedtatt, enstemmig. Valg Forslag til nytt styre: Leder: Trond A m, Trondheim 2 a r Politisk nestleder: Jan Frode Hatlen, Melhus (ikke pa valg) Organisatorisk nestleder: Tove Eivindsen, Trondheim 1 a r (velges i ny rolle som nestleder) Styremedlemmer: Audun Liland, Hitra 1 år Gerd-Mette Drabløs, Oppdal 2 år Barbro Eikset, Bjugn 2 år UV-representant 13

14 Varamedlemmer: Fredrik Øverga rd, Malvik 1 år Irene Pedersen, Rissa 1 år Erik Brenna, Trondheim 1 år Landsmøtedelegater Trond A m, delegasjonsleder, Trondheim Jan Frode Hatlen, Melhus Tove Eivindsen, Trondheim Jon Gunnes, Trondheim Elisabeth Paulsen, fylkestinget, Trondheim Audun Liland, Hitra Gerd Mette Drabløs, Oppdal Vidar Wahlberg, Trondheim Even Langen, UV Røros Cecilia Bringedal, UV Trondheim Jørn Nordmeland, Osen Lucie Katrine Eidem, Trondheim Barbro Eikset, Bjugn Erling Moe, Trondheim Varaliste: Baard Salvesen, UV Trondheim Innlegg 43, Baard Salvesen; Ønsker å representere Sør- Trøndelag i denne sammenhengen, andre får tilgang til UV kvoten. Foreslår Frode Myhre som 2. Vara. Myhre ønsker å stå som vara 55, Even Hånes Langen ønsker at Myhre og Cecilia Bringedal blir med. Geir Liang foreslås framfor Erling Moe Åm foreslår Nils Heldal som vara Salvesen foreslår Erik Brenna som vara Styret får fullmakt til å supplere varalista. 14

15 Et konkret endringsforslag på delegater: Geir Liang, Klæbu erstatter Erling Moe, Trondheim. Vedtatt. Det stemmes over hele lista. Vedtatt. Vara: 1 vara: Erling Moe vedtatt. 2 vara: Baard Salvesen vedtatt. 3 vara: Frode Myhre vedtatt. 4 vara: Erik Brenna vedtatt. 5 vara: Nils Heldal vedtatt. Ny valgkomite Valgkomite er ikke på valg med leder Arne Grønset trekker seg. Ny leder blir da Magne Mæhre. Jon Kristian Haukdal ble valgt som nytt medlem. Revisor Leif Erik Solstad ny revisor. Vedtatt. Nominasjonskomite til fylkestingslista Jon Gunnes, leder Barbro Eikset Trond Åm Even Hånes Langen fra UV. Vedtatt. Lone Kvålsvoll takkes for innsatsen. Uttalelse om OL fra 1, Trond Åm; Ønsker debatt for å avklare hva vi ønsker. Kritisk til hvordan det er blitt håndtert, bare Oslo fikk stemme. 15

16 Åm er negativ, økonomisk. Ikke noen langsiktig fordel dokumentert. Begeistring er gjerne avgjørende i dette spørsmålet. 51, Oddvar Ystgaard Spørsmål 37, Jon Gunnes; Oslo svarte ja under ledelse av Elvestuen. Melby gjort en innsats og en venstremann er OL- sjef. Derfor bør la det være opp til stortingsgruppa. 1, Trond Åm; Viser til Elvestuen og ostetoll. Man må ikke nødvendigvis være lojal fordi om noen har gjort en stor innsats. 37, Jon Gunnes; Det er stortingsgruppa som bør avgjøre dette. 39, Bente Kjøsnes; Er for OL. Det er vår nasjonalidentitet og viktig å få begeistring. Fine forsider i dagbladet, mindre sykefravær helsegevinst. Vi har råd til det. 40, Magne Mæhre; OL er en stor grop som pengene puttes opp i og som vi aldri ser igjen. Dyrt for 14 dager med underholdning. Vi burde ikke være en del av dette showet selv om vi er et land som kan ha råd til det. 51,Oddvar Ystgaard; Lillehammer- anleggene gjenbrukes den dag i dag. 40, Mæhre svarreplikk; Det brukes penger på å vedlikeholde anleggene. 12, Torgeir Anda; Vi må enten forkaste hele OL ideen eller gå for det. 42, Elisabeth Paulsen; Hvis vi skal si nei til OL bør vi si nei til hele prinsippet. Trist om venstre sier nei. 1, Trond Åm; Vi står igjen med begeistringen. Trenger vi den? Vi trenger en ny måte å tenke på i Norge. 42, Paulsen; det kan gjøres nøkternt. 51, Ystgaard; For OL. Man har ikke OL for å tjene penger. Vi gjør det for folket. 43, Baard Salvesen er det verdt å betale prisen? - Svarreplikk; Det er verdt det. 44, Jan Ove Flå, Debatten handler om to ting. For og imot OL og for og i mot OL i Oslo. For OL, vi må få en partipolitisk forankring. Uryddig prosess i Oslo. 12, Torgeir Anda; Stortinget bestemmer. 37, Gunnes støtter dette. Det vedtas å ikke stemme over uttalelsen. Trond Åm takker for oppmøte. 16

17 Sak 4: Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre 2014 Styrets sammensetning Trond Åm, leder Jan Frode Hatlen, politisk nestleder Tove Eivindsen, organisatorisk nestleder Gerd-Mette Drabløs, styremedlem Barbro Brønner Eikset, styremedlem Audun Norbotten Liland, styremedlem Elisabeth Paulsen, representant for fylkestingsgruppa Jens Erik Widén, Unge Venstres representant Fredrik Øvergård, varamedlem Erik Brenna, varamedlem Irene K. Pedersen, varamedlem Varamedlemmene har hatt mulighet til å møte på styremøtene. Styrets arbeid Styret har i løpet av 2014 hatt fem regulære styremøter. Sammensetningen har vært god og stort sett stabil. Styrets prioriterte oppgave i 2014 har vært listestillingsarbeid, programarbeid og nominasjonsprosess. Styret koordinerte også et arbeid om prioriterte saker inn mot Venstres alternative statsbudsjett. Etter innspill fra lokallagene valgte styret å prioritere midler til Teater Avant Garden og dobbeltspor mellom Melhus og Værnes. I revidert statsbudsjett valgte fylkesstyret å prioritere statlige midler til Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. Det var Venstres og KrFs fortjeneste at dette gikk gjennom i revidert statsbudsjett. Landsmøtet I forkant av Venstres landsmøte hadde det knyttet seg spenning til spørsmålet om tidsavgrensning på fiskekvoter, etter at Volstad-dommen i Høyesterett åpnet opp for at staten kan gjøre tidsuavgrensede kvoter tidsbegrensede. Regjeringa var tydelig på at den ønsker evigvarende kvoter, men i Venstre hadde situasjonen vært uavklart etter at partiets ønske om tidsbegrensning røk ut av programmet i Sør- Trøndelag Venstre var medforslagsstiller på et forslag om at strukturkvoter på fisk skal gis en tidsbegrensning av staten. Forslaget fikk flertall på Venstres landsmøte, noe som betyr at regjeringa ikke får flertall på Stortinget for at fiskekvoter overlates fritt til markedet. Politikken skal styre pengepolitikken Fylkesleder brukte sin tid fra talerstolen til å argumentere for forslaget, blant annet ved å hevde at strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringas behov for forutsigbarhet. Det er samtidig viktig at staten har en mulighet til å omdisponere ressursene i framtida. «Med forsvarlig forvaltning kan fiskeressursene våre levere mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid. Prinsippet om at evigvarende naturressurser tilhører fellesskapet, er en av de viktigste bærebjelkene i den norske 17

18 velferdsstaten», uttalte han. Han mente også at en slik forståelse er i tråd med Venstres tradisjonelle syn på eierskap av naturressurser: «Da Venstre innførte hjemfallsretten på vannkraft, var det ut i fra en tanke om at fellesskapet skal eie og forvalte fornybare naturressurser. For å sitere Johan Castberg: Det er ikke pengemakten som skal styre over politikken, men omvendt»». Nei til automatisk innmelding i trossamfunn Sør-Trøndelag Venstre kjempet også fram et forslag om at dagens praksis med automatisk innmelding i trossamfunn må avvikles. I dag er det slik at om én av foreldrene er medlem i Den norske kirke, så vil barnet automatisk regnes som «tilhørig» der, selv om den andre forelderen er katolikk eller humanetiker. Delegat Lucie Kathrine Sunde-Eidem fra Sør-Trøndelag løftet saken under generell politisk debatt på landsmøtet, hvor hun blant annet påpekte at det også er i kirkas egen interesse å få slutt på praksisen. «Kirka ønsker sjøl at den ikke lenger skal ha forrang. Da ryker automatikken automatisk. Vi vil at foreldrene skal ta et aktivt valg», sa hun. Sør-Trøndelag Venstre fikk dessuten vedtatt et forslag å innføre en ordning som sikrer barn på institusjon fri rettshjelp. Gunnes vara til sentralstyret Til tross for at han ledet fylkespartiet til det beste valget siden 1969, med 5,4 prosent oppslutning, lyktes det ikke stortingskandidat Jon Gunnes å komme inn på Stortinget ved høstens valg. Men under landsmøtet ble han allikevel belønnet med en plass som andre vara til sentralstyret og fast møtende medlem av partiets landsstyre. Fra før av møter Trond Åm i kraft av å være fylkesleder. Det betyr at fylkespartiet blir godt representert i partiets sentralledelse framover. Trond Åm var medlem av Venstres valgkomité Landskonferansen Venstres landskonferansen ble avholdt 18. og 19. oktober med tema kommunereform. Fra Sør-Trøndelag deltok Gerd-Mette Vatne Drabløs, Barbro Brønner Eikset, Jon Gunnes, Elisabeth Paulsen og Trond Åm. Skolering og organisasjonsarbeid Sør-Trøndelag Venstre arrangerte lokalpolitisk nettverk for Sør- og Nord-Trøndelag april med tema ideologi, arbeidslivspolitikk, saker som skal behandles i Stortinget og organisasjonsbygging. Sør-Trøndelag Venstre fikk besøk av stortingsrådgiverne Liselotte Lunde og Audun Rødningsby, og fra Sør-Trøndelag bidrog Jon Gunnes og Trond Åm med innlegg om henholdsvis organisasjonsbygging og Venstres ideologi september arrangerte Sør-Trøndelag Venstre nok et lokalpolitisk nettverk for Sør- og Nord- Trøndelag Venstre med tema arbeidslivspolitikk og grønn vekst. Fredag kveld inviterte Sør-Trøndelag 18

19 Venstre til åpent debattmøte om arbeidslivspolitikk, i samarbeid med Berg/Tyholt Arbeiderparti. I panelet satt stortingsrepresentantene Lise Christoffersen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V), og debattleder var Adresseavisens Gunnar Okstad. Stortingsrådgiver Geir Olsen og rådgiver Hans Andreas Starheim fra Venstres Hovedorganisasjon stod for programmet på lørdag. I forbindelse med listestillingsarbeidet har Odd Einar Dørum vært en uvurderlig støtte. Han og fylkesleder har vært på besøk i Skaun og i Åfjord. Programarbeidet Fylkesstyret nedsatte en programkomité med organisatorisk nestleder Tove Eivindsen som leder. Programarbeidet har blitt gjort hovedsakelig i løpet av høsten og vinteren , og endelig fylkestingsprogram blir vedtatt på årsmøtet. Mediearbeid Styret har i løpet av 2014 vært godt til stede i lokale, regionale og nasjonale medier. De største medieoppslagene var knyttet til reservasjonsrett for leger og OL. I januar fremmet Venstre interpellasjon i Trondheim bystyre på vegne av V, SV, Ap og Rødt om å si nei til reservasjonsrett for leger. Trondheim ble dermed den første av storbyene i Norge som sa nei, noe som førte til store avisoppslag over hele landet. Adresseavisen, Klassekampen, Dagbladet, Aftenposten og NRK hadde egne oppslag, i tillegg kjørte NTB en sak som ble gjengitt i alle landets aviser. I oktober gikk fylkesleder ut på vegne av tolv fylkesledere i Venstre med oppfordring til Venstres stortingsgruppe om å snu i OL-spørsmålet. Dette førte til helsides oppslag i blant andre Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Romsdals budstikke. VG omtalte også initiativet over to sider i en kommentar. Av andre oppslag kan nevnes Steinmeyer-orgelet (tre oppslag i Adresseavisen og ett i NRK Trøndelag), ny opptaksordning for barnehager (Adresseavisen), om medlemskap i trossamfunn (Vårt Land), om byutvikling og boligbygging (tre oppslag i Adresseavisen), utbygging av Elgeseter gate (fire oppslag i Adresseavisen), ladepunkter for elbil (Adresseavisen) og om Bryggerifestivalen (Adresseavisen). Fylkesleder ble også intervjuet av Klassekampen og Vårt Land i forbindelse med at Sosialliberalt verksted så dagens lys. Dagens Næringsliv omtalte verkstedet på lederplass. Fylkesleder har også kommentert regjeringssamarbeidet ved ulike anledninger i Klassekampen, Nationen og Vårt Land. Adresseavisen har også omtalt to initiativ på kommentarplass: Først i forbindelse med at Trond Åm foreslo lavere gatebruksleie for små kafeer og oppstartsbedrifter i bystyret i Trondheim. Dette avfødte kommentaren «La midtbyen myldre» av Tone Sofie Aglen. I oktober skrev Aglen dessuten en helsides kommentar i forbindelse med at fylkesleder hadde viderebragt og hengt ut rasistiske utsagn fremmet på 19

20 Facebook. Kommentaren «Når Facebook blir en dovegg» ble Adresseavisens mest leste sak den uka. Sør-Trøndelag Venstre fikk også oppslag i SkaunNytt i forbindelse med listestillingsbesøket i Skaun. Fylkesleder har hatt sju leserbrev og to kronikker på trykk i Adresseavisen, Universitetsavisa og Minerva, om Svartlamon, Elgeseter gate, mistillit til lærere, lærernes arbeidstidsordning, rituell omskjæring av gutter og reservasjonsrett for leger (Adressa), OL (Minerva) og Elgeseter gate (Universitetsavisa). I tillegg skrev fylkesleder en kronikk som leder av Sosialliberalt verksted om Karl-Ove Knausgård og Agnar Mykle, som stod på trykk i Klassekampen. Audun Liland hadde et stort oppslag i Adresseavisen om lærerbyråkati i august. Anledningen var Trine Skei Grandes besøk til byen, og bakgrunnen var Lilands egen erfaring som lærer med alt for mye papirarbeid. Dette oppslaget førte også til oppslag i Hitra-Frøya, hvor han også har markert seg positivt med flere oppslag om 16-årig stemmerett, flyktninger, lærernes arbeidstid, kommunereform. Gerd-Mette Vatne Drabløs har markert seg med flere oppslag i Oppdalingen og Opp om blant annet skolepolitikk, kutt i offentlig byråkrati og digital mobbing, og Barbro Brønner Eikset har hatt flere oppslag i Fosna-Folket. Jan Frode Hatlen har hatt to store oppslag i Trønderbladet om sykkelløft i Melhus. Ellers har styrets sammensetning vært omtalt både i Malvik-bladet, Fosna-folket og Hitra-Frøya i forbindelse med fylkesårsmøtet. Sør-Trøndelag Venstre har egen facebook-side og twitter-konto. Utover det har fylkesleder egen blogg. Annet utadrettet arbeid Fylkesleder har vært leder for Venstres (uavhengige) tankesmie, Sosialliberalt verksted, som ble grunnlagt i januar. Verkstedet har avholdt månedlige temamøter i Oslo over temaet «ulikhet». Andre aktiviteter Det har vært holdt flere temamøter i løpet av året hvor styrets medlemmer har vært involvert. Flere lokallag har avholdt egne temamøter. 10. mars arrangerte Sør-Trøndelag Venstre temamøtet «Fail to succeed», med industrigründeren Erik Haugane og professor Martin Steinert ved NTNU. Fredrik Øvergård og Tove Eivindsen hadde ansvar for arrangementet. 22. oktober inviterte fylkeslaget til medlemsmøte om kommunereform. Alf-Petter Tenfjord, direktør for Kommunal- og samordningsstaben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, snakket om "Kommunereformen har starta - hvorfor og hvordan". Trond Åm bidrog med innlegg om Venstres arbeidslivspolitiske historie da Trondheim Venstre arrangerte temamøte om arbeidslivspolitikk med Sveinung Rotevatn 20. februar. Landsstyret Sør-Trøndelag Venstre har vært representert på samtlige landsstyremøter av Trond Åm. Jon Gunnes har i tillegg møtt som direktevalgt medlem av landsstyret siden landsmøtet i april, og som vara til Venstres sentralstyre. 20

21 Medlemsutvikling Medlemstallet pr er på 524 betalende medlemmer en svak nedgang på i alt åtte i forhold til foregående år. Det totale antallet registrerte medlemmer er på 678. Medlemsutviklinga var jevnt stigende fram til 2013, da medlemstallet gikk dramatisk ned over hele landet. Sør-Trøndelag Venstre gikk ned fra 614 til 532 betalende medlemmer i løpet av ett år, og var slett ikke blant de verst stilte fylkeslagene. Årsakene til nedgangen den gang var sammensatte, og kan både skyldes nytt medlemsregistersystem, for sein oppfølging av medlemskontingent, og politiske forhold som regjeringssamarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet. At mange lokallag i fylket fremdeles arbeider i motbakke, kan nok til dels skyldes at det er vanskelig å skape begeistring for Venstres politiske gjennomslag for tida. En del utmeldinger fra Sør-Trøndelag Venstre har vært konkret begrunnet i støtten til H/FrPregjeringa, men dette alene forklarer nok neppe medlemsnedgangen. Kanskje vil det være mulig å snu denne utviklinga i løpet av 2015, dersom det negative bildet som har dannet seg av regjeringa snus, i tillegg til at lokale saker dominerer lokalvalgkampen. Men organisasjonsbygging er nok en viktig faktor for å få medlemsvekst i Sør-Trøndelag Venstre. Ett lokallag skiller seg svært positivt ut i 2014: Oppdal Venstre har økt antall medlemmer fra 20 til 31. Stor honnør til dem for det! Økonomi Fylkeslaget har god økonomi. Saldo pr var ,22 kr. Saldo pr var kr ,48. Overskudd i forhold til budsjett var på ,74. Ingrid Vinje har vært frikjøpt av styret for å ta seg av regnskap og budsjett. Hun har som alltid gjort en fabelaktig god jobb, og hun er en avgjørende faktor for at styret har trygghet i sitt daglige arbeid. Trond Åm Leder i Sør-Trøndelag Venstre Årsmelding fylkestingsgruppa for Venstre 2014 Som vanlig har fylkestinget fem samlinger i løpet av året. I utgangspunktet er alle samlinger planlagt for to dager, men det er ikke sjelden februarsamlingen nøyer seg med en dag, så også i Februartinget Terje Norddal og Elisabeth Paulsen møtte for Venstre Gledelig i februarmøtet var at Rørosmuseet kunne innlemmes i MIST, etter en årelang og vanskelig strid ser det ut til at en har kommet fram til en løsning alle kunne være tilfreds med. Vi engasjerte oss med verbale og skriftlige innlegg i saken, og er tilfreds med at saken fant en løsning Rørosmuseet er viktig for oss, både på grunn av sine samlinger, på grunn av Verdensarvstedet Cirkumferensen og ikke minst den kunnskap museet innehar når det gjelder å ta vare på bevaringsverdige bygninger ikke bare på Røros. Kunsthallen var også oppe til debatt, en enke sak som skulle vise seg å følge Fylkestinget gjennom hele

22 Det samme gjelder AtB; en atskillig større sak, har vært jevnlig debattert også gjennom hele I apriltinget Møtte: Hans Bøe og Elisabeth Paulsen Viktige saker her var at en kom frem til en rammeavtale med AtB. Sammen med Høyre fremmet Venstre et forslag om noe mer politisk styring av AtB, men fikk ikke flertall for det. Voksenopplæring var også tema dette også et gjengangertema inntil Trondheim kommune og Sør- Trøndelag Fylkeskommune kommer fram til et egnet felles lokaliseringspunkt så langt har flere alternativer vært drøftet, men ikke noe resultat. Så langt. Venstre er spesielt opptatt av opplæring av innvandrere - dette gjelder både i Trondheim der senteret skal lokaliseres, og de øvrige kommunene i fylket. Vi ser at et sterkt voksenopplæringssenter i Trondheim også kunne være en støtte for opplæring i de mindre kommunene. Junitinget var lagt til Frøya - Ikke minst for at vi skulle kunne beundre nyskolen på Frøya, som virkelig var imponerende Hans Bøe og Elisabeth Paulsen var Venstres representanter Naturlig nok var Blått Kompetansesenter en viktig sak, en sak det er stor enighet om, og som vi mener vil bli en fin sak for Sør-Trøndelag. Kunsthallen var igjen oppe til behandling, det samme var AtB. Et av de nye arbeidsområdene til Fylkestinget var også oppe til behandling i junitinget Folkehelse er et nytt arbeidsfelt. Fylkeskommunen har laget en handlingsplan for folkehelse, på bakgrunn av flere møter med kommunene og andre interesserte. Hovedsaken i dette arbeidet er at fylkeskommunen ikke skal instruere kommunene, men være diskusjonspartner og bistandsyter og idekilde til det lokale arbeidet, i tillegg til at Fylkeskommunen skal gå foran med et godt eksempel i eget arbeid. I oktober var det Anne Jorid Gullbrekken samt Elisabeth Paulsen som møtte. Kunsthall var oppe til diskusjon, ny plan for klima og energi, og ikke minst fylkeskommunens budsjettbehandling. Vi la denne gangen fram budsjett sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. For et år siden ønsket ikke FrP å delta i fellesskapet (de ville ikke bidra med så mye til kollektivtrafikken); denne gangen fikk vi et godt felles budsjett med satsing på skole (yrkesutdanning og lærlingeplasser) og vedlikehold av veiene våre. I tillegg greide vi å finne midler til en mindre støtte til kultur. Anne Jorid fremmet et forslag til Klima og Energi-planen, men dette fikk ikke flertall Det kan også bemerkes at Tannhelsetjenestens Kompetansesenter er kommet et skritt nærmere realisering et spennende prosjekt som Midt-Norge er alene om, og som ledes av Anne Brit Skjetne fra Levanger, et kjent Venstre-navn! Årets siste møte fant sted i desember der møtte Anne Jorid Gullbrekken på dag en, Hans Bøe på dag to samt Elisabeth Paulsen 22

23 Her fremmet vi interpellasjon om miljøkrav til drosjenæringen, noe som ble positivt besvart av Fylkesordføreren. Anne Jorid hadde positive innspill til jordbruksforhandlingene. Det ble endelig et positivt vedtak om Kunsthall, nå venter vi bare på at Stortinget skal komme med sin støtte. Dette er nødvendig, Bergen Kunsthall får eksempelvis nå en statlig støtte på åtte mill. Vi forventer at vi også får støtte om ikke i samme størrelsesorden. Oppsummering: For Venstre er det viktig å jobbe videre for å få AtB tilbake på skinnene. I tillegg til penger er det viktig at de får til en god kommunikasjon, så vel med fylkestingets representanter som med de som skal bruke tilbudet i distriktet. Vi aksepterer at det er blitt et AS, men når det gjelder premissene vil vi fortsatt ha en hånd på rattet. Det er ennå mye å lære når det gjelder anbudsprosessen, både for buss og ferje. Vi jobber videre med å få midler til høyst tiltrengt veivedlikehold samt ferdigstillelse av påbegynte veiprosjekter. Det er stor enighet om målene, men vi er enda ikke fornøyd med de samferdselsmidler som tildeles Sør-Trøndelag. Positive vedtak om elektrifisering er gledelig. I tillegg til samferdsel er opplæring det største utfordringsfeltet; og da spesielt yrkesopplæring og mulighet til læringeplass i bedrift. Voksenopplæring er også et viktig felt der vi forventer løsninger i løpet av kommende år. Selv om store deler av Sør-Trøndelag Fylkeskommunes budsjett er for en stor del viet Opplæring og Samferdsel, er det viktig for Venstre at vi også greier å sette av noe til kultur, til kulturopplevelser og muligheter for egen aktivitet. Som det fremgår av ovennevnte rapport er ikke Christian Bonvik nevnt her. På grunn av sykdom har han sett seg nødt til å trekke seg fra Fylkestinget i denne omgang. I oktobertinget ble derfor Anne Jorid Gullbrekken satt inn som ny fast representant for Venstre for den resterende del av denne perioden. Siden det vare er fem møter igjen av perioden, valgte vi å gå videre med den varagruppen vi har. Vi benytter anledningen til å takke Christian for det arbeidet han har lagt ned for Venstre i Sør-Trøndelag Fylkesting, og vi ønsker ham velkommen tilbake ved en senere anledning! - Og ikke minst takk til vararepresentantene som har sørget for at Venstre har vært fulltallig ved alle fylkesting. Vi retter også en takk til en aktiv vararepresentantgruppe, som fram til oktober 2014 besto av: Anne Jorid Gullbrekken Hans Bøe Terje Norddal Randi Rognes Frode Støre Bergrem 23

24 Etter oktobermøtet er Anne Jorid gått inn som fast representant i Fylkestinget for Venstre. Det er en glede å si at dette har vært en aktiv gruppe, som også har møtt i komite for Regional Utvikling i Christians sykefravær. Og vi retter en takk til Venstres representanter i øvrige utvalg og råd Til orientering har Sør-Trøndelag Fylkeskommune nå fått gode nettsider, slik at det er mulig å gå inne på de enkelte fylkesting, den enkelte sak dersom det er spesielle saker dere er opptatt av. Foran alle møtene har vi hatt formøter, der alle vararepresentanter samt representanter fra styret i Sør- Trøndelag Venstre og gruppeleder i Trondheim er innkalt. Møtene er åpne for alle og er annonsert på Sør- Trøndelag Venstres hjemmesider. Naturligvis er det også full anledning til å ta kontakt med oss fylkestingsrepresentanter: Elisabeth Paulsen Anne Jorid Gullbrekken Elisabeth Paulsen Gruppeleder Sak 6: Regnskap 2014 og budsjett 2015 Regnskap 2014 Saldo : kr ,48 Saldo : kr ,22 Inntekt: kr ,76 Kostnad: kr ,02 Overskudd: kr ,74 (budsjettert ,00) Differanse: kr ,26 Resultat Inntekter Budsjett 2013 Avvik Stemmestøtte Stat/kommune , , ,76 Kontingent , , ,00 24

25 Diverse/renteinntekter ,00 0, ,00 SUM , , ,76 Utgifter Drift og medlemsaktivitet , , ,84 Personell , ,00-569,94 Landsstyremøter , , ,00 Fylkesårsmøte , , ,00 Landsmøte , , ,00 Valgkamp 8 237,50 0, ,50 Diverse/rentekostnader 728,62 0,00 728,62 SUM , , , , , ,26 BALANSE pr Beholdning pr ,48 Resultat pr ,74 Beholdning pr ,22 Saldo bank pr ,22 Fordringer pr ,00 Gjeld pr ,00 Utgående balanse pr ,22 Fordringer består av 193,00 (avregnes mot utlegg 2015) og 493,00 (utbetalingsanvisning mottatt for sent til å ta ut i 2014). Kommentarer til enkelte poster: Inntekter: inkluderer studiestøtte mottatt fra VHO Kostnader 25

26 overforbruk opparbeides i store trekk på fylkesårsmøte og landsmøte. Disse postene må budsjetteres mer realistisk for fremtiden. Forslag til vedtak: «Regnskapet ble kommentert og vil bli overlevert til revisorer for godkjenning. Revidert regnskapet godkjennes endelig i møte mellom fylkesstyret og lokallagslederne på et senere tidspunkt.» Forlag til budsjett 2015 (1)Inntekter Budsjett 2015 Resultat 2014 Stemmestøtte Stat/kommune Budsjett , , ,00 Resultat 2013 Budsjett , ,00 Kontingent , , , , ,00 Diverse/renteinntekter 0, ,00 0, ,00 0,00 SUM , , , , ,00 Utgifter (2)Drift og medlemsaktivitet , , , , ,00 (3)Personell , , , , ,00 Landsstyremøter , , , , ,00 (4)Fylkesårsmøte , , , , ,00 (4)Landsmøte , , , , ,00 Valgkamp , ,50 0, , ,00 Diverse/rentekostnader 0,00 728,62 0,00 764,00 0,00 SUM , , , , , , , , , ,00 Budsjettert resultat pr Beholdning pr ,22 26

27 Resultat pr ,00 Beholdning pr ,22 (1) Budsjetterte inntekter basert på inntekter 2014 (har ikke regnet med studiestøtte) (2) Samme som Skal finansiere deltakelse på landskonferanse og nettverk. Det gis også bidrag (reise/andre kostnader) til lokallag fra posten. Husleietilskudd til Trondheim Venstre og møtemat belastes i tillegg. (3) Satt av til honorar til regnskapsfører (5 000) og til eventuelt frikjøp enkeltpersoner i forbindelse med valgkamp (45 000). (4) Kostnad til deltakelse på landsmøte og arrangering av fylkesårsmøte justeres opp i tråd med resultat for Forslag til vedtak: «Budsjett for 2014 ble godkjent med de kommentarer som kom frem i møtet.» Sak 7: Valg Valgkomiteen består av Magne Mæhre (leder), Bente Kjøsnes, Jon Kristian Haukdal og Even Hånes Langen. Valgkomiteens innstilling til fylkesårsmøte vil komme i andre utsending av sakspapirene. Valgkomiteen innstiller på nytt styre og på delegasjon til Venstres landsmøte. Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Venstre skal foreslå ny valgkomité for , og foreslår følgende komité: Magne Mæhre (leder) Jon Kristian Haukdal Ingrid Mellem Unni Garnes Unge Venstre velger sin egen representant (Baard Salvesen) Leif Erik Solstad ble valgt til revisor i 2014, og er ikke på valg. Nye revisorer skal velges i

28 Sak 8: Virksomhetsplan for Sør-Trøndelag Venstre 2015 I.Innledning Sør-Trøndelag Venstre kan se tilbake på et år hvor mye av grunnen er beredt for å gjøre en god valgkamp i 2015, men hvor det fremdeles gjenstår en del for å komme i mål. Dette gjelder først og fremst listestillingsarbeidet, som ikke er i mål før listene er innlevert. Prioriterte kommuner i 2013 var Skaun og Åfjord, og vi føler at det har blitt gjort mye i disse lokallagene, og har god tro på at vi skal lykkes. Den store oppgaven i 2015 er å vinne kommune- og fylkestingsvalget. Det forutsetter kampvillige og engasjerte kandidater, tillitsvalgte og medlemmer, og en organisasjon som er i stand til å gi alle medlemmer utløp for dette engasjementet. II. Visjon og verdigrunnlag Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor alle skal ha reelt like muligheter til fritt å utfolde sine talenter og stake ut veien til det gode liv. Vi skal ta vare på hverandre og på miljøet, slik at vi sikrer framtidige generasjoner de samme mulighetene som oss sjøl. Venstre vil at frihet til utfoldelse skal være det førende prinsipp for politisk handling, men sosiale og økonomiske ulikheter kan bare godtas hvis de er til størst fordel for de dårligst stilte og hvis de er knyttet til stillinger og posisjoner alle kan konkurrere om på like vilkår. III. Målsettinger III.1. Mål for kommune og fylkestingsvalget Sør-Trøndelag Venstres fremste og viktigste mål er å gjøre et godt valg ved fylkes- og kommunevalget, og å bli representert i alle de kommunestyrene hvor vi har stilt liste. Det er et mål å stille liste i like mange eller flere kommuner enn ved kommune- og fylkestingsvalget i III.2. Mål for organisasjonen Medlemmer: Innen utgangen av 2014 hadde vi 524 betalende medlemmer. Det tilsvarer en svak nedgang i forhold til foregående år. For 2015 har vi en målsetning om å øke medlemstallet. Lokallag: Kortsiktig mål: Øke aktiviteten i strategisk viktige, ikke-fungerende lokallag. Langsiktig mål: Fungerende lokallag i alle kommuner i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Venstre har i dag lokallag i følgende kommuner: Bjugn, Frøya, Hemne, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord og Osen. Flere av disse lokallaga har hatt høy medlemsaktivitet i løpet av 2014, mens 28

29 andre har så lav aktivitet at de knapt kan kalles fungerende. I første omgang arbeides det nå med å få stilt lister. Men et langsiktig mål er utvilsomt å skape aktive og levedyktige lokallag i hele fylket, som selv er i stand til å rekruttere nye aktive medlemmer. Særlig på Fosen har vi sett gode tendenser i løpet av Flere lokallag samarbeider nå om å utveksle erfaringer og å gi hverandre inspirasjon til videre politisk arbeid. Fylkesstyret føler behov for å takke Odd Einar Dørum og Einar Frønes spesielt, for den jobben de har gjort. Prioriterte lokallag i 2015: Skaun og Åfjord, men også i andre kommuner er det viktig å følge opp slik at det blir stilt liste. IV. Tiltak IV.1. Medlemmer Dersom en person kommer til Venstre og uttrykker lyst til å bidra aktivt, er det lokallagas oppgave å legge til rette slik at de får mulighet til det. Men det er lettere sagt enn gjort. I noen lag er aktiviteten fra før av så lav at det i realiteten er vanskelig å gi et tilbud til nye medlemmer. Mens i de største lokallaga kan utfordringa være at det ikke er plass til alle som ønsker å bidra. Alle nye medlemmer får en velkomstpakke fra VHO. I tillegg skal nye medlemmer kontaktes telefonisk av lokallaget, eller av fylkeslaget der det ikke er fungerende lokallag. Alle nye medlemmer skal kontaktes personlig med tilbud om å delta på aktiviteter. Det er viktig at lokallaga legger til rette slik at det jevnlig avholdes temamøter, seminarer, studiesirkler eller medlemsmøter. Venstreskolen må gjennomføres med jevne mellomrom både for nye medlemmer og for mer erfarne (Venstreskolen 1 for nye medlemmer og Venstreskolen 2 for viderekomne). Venstre har tradisjonelt sett vært svakt organisert politisk. De folkevalgte er ikke bundet av organisasjonen, og det har både styrker og svakheter. En styrke er at kontakten mellom de folkevalgte, styret og medlemmene er mer uformell. Dette må vi utnytte for å sørge for at Venstre forblir et parti hvor politikken skapes nedenfra. Derfor er det viktig at både folkevalgte og styret lytter til medlemmer, og tar dem med på råd i utforminga av partiets politikk. Foruten de formelle organene som for eksempel fylkesårsmøtet, er det den beste måten å skape god og bredt forankret politikk på. Medlemmene er den viktigste ressursen Venstre har. Dersom vi skal lykkes i å vinne valget, er det helt avgjørende at vi lykkes i å ta i bruk den kompetansen og det engasjementet som finnes i våre egne rekker. Lokallagslederne har tilgang til løpende oppdaterte medlemslister på Venstres medlemsside. Det er viktig at disse gjennomgås og oppdateres med medlemsinformasjon, blant annet slik at vi har mulighet til å nå ut med viktig informasjon til alle medlemmer. Ansvar: Medlemmer, lokallagsledere og Styret Seminarer og studievirksomhet Styret har ansvar for: 29

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

NOTAT. Godkjenning av vedtektene for NJs konsernlag i Polaris Media

NOTAT. Godkjenning av vedtektene for NJs konsernlag i Polaris Media NOTAT Til: Landsstyret Dato: 02.12.2009 Saksnummer: 08-222 Godkjenning av vedtektene for NJs konsernlag i Polaris Media NJs konsernlag i Polaris Media ble formelt etablert på en klubbledersamling i Trondheim

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

FN 3 Forslag til ny paragraf - 5 Vedtekter og norsk regelverk Ref.: Ny 5d

FN 3 Forslag til ny paragraf - 5 Vedtekter og norsk regelverk Ref.: Ny 5d FN = Ny bestemmelse ET = Endringsforslag tillegg (rød tekst), ES = Endringsforslag strykning (tekst) RE = Redaksjonell endring FN 1 til ny paragraf - 3 Program Ref.: Ny 3a sstiller a) MDG Rogaland skal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Naturvernforbundet i Namdalen

Naturvernforbundet i Namdalen Naturvernforbundet i Namdalen Årsmøte Kulturhuset i Namsos Onsdag 17.mars 2010 kl. 19.00 Sak 1. Åpning. Sak 2. Konstituering av årsmøtet. a) Godkjenning av innkalling. b) Valg av møteleder. c) Valg av

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer