Resultater fra læringslabben ved Kriminalomsorgen Søndre Vestfold, avdeling Larvik. Thor Heyerdahl videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra læringslabben ved Kriminalomsorgen Søndre Vestfold, avdeling Larvik. Thor Heyerdahl videregående skole. 2013."

Transkript

1 Resultater fra læringslabben ved Kriminalomsorgen Søndre Vestfold, avdeling Larvik. Thor Heyerdahl videregående skole.. Lokale valgte kategorier, etter utvalgte læringsmål og lokal tilpassning.

2 NY MULIGHET FOR FØRSTEGANGSDOMFELTE GUTTER (gjennomsnittsalder 7- år)i er det registrert 9 innsatte ved fengslet i Larvik. 7 har vært elever på hel heller deltid ved læringslabben ved Thor Heyerdahl vgs skoleåret. De har fått kartlagt sin utdanningsbakgrunn og/ eller samlet sine formelle papirer. Ifagene helse og matfag og kroppsøving har alle 7 deltatt. De som ikke har fått samlet sine papirer er i hovedsak utenlandske personer i varetekt og innsatte med kortere dommer eks. i sommerferien. Vi skiller ikke mellom personene som er i varetekt (VT) eller på dom. Alle får likt tilbud om kartlegging innen -4 dager etter innkomst. 4 personer har gjennomført framtidssamtaler og blitt vurdert etter individuelle behov. har avsluttet påbegynt skole i soningsperioden. (fire avmeldte) De har fått opplæring etter individuelle

3 lærerplaner med komprimerte løp og utstedte kompetansebevis. 9 har fått kompetansebevis med mellom - fag. Lokale kategorier Opprettholdt elevplass i videregående skole under soning. Fagomr åde/ komme ntar Return ert til sin skolepl ass Fortsat t i et annet fengsel Gjennomført Matte Merknad De to har fortsatt våre elever v /fjernundervisn annen fengselsundervisn

4 og bestått privatist eksamener Elevplass THVG. Reg. klasse RESUS Enkeltfag med utstedt kompetanseb evis Alle innmeldte er heltidselever Samfun nsfag Histori e Norsk skrift. muntlig Engelsk skrift. / muntlig. Kropps øving, Bransje lære Naturfa g Samfun nsfag Matte matikk (vg og vg y og p) 4 5(- ) En RM. En BA teo Tre avmeldt ikke bestått eller løsla NB. De person som har fått 4

5 i perioden Faget gjennomføres Samlet kompetanseb evis avsluttet ved THVG med et fag Fullført utdanning i forhold til tidligere hull 5 Matte T Kropps øving Kropps øving Norsk ( fra vg- påbygg ing) Norsk vg. Engelsk vg. Engelsk vg. Religio n Fullført fagbrev Klargjo rt for utstedt kompetansebevis. I tilegg kommer 4 elever til som fortsetter i 4 i sine fag. RMavsluttet vår Ho vg. undervis egen skole mnd i alle fag h oss En lærling i bilfag teori hos oss i

6 (avbrudd) Norskopplæri ng for minoritetsspr åklige Realkompeta nsevurdering Sertifisering ved fullført praksis, mangler teori Trafikk sertifikat Oppkjøring Tungt kjøretøy fagbrev Klargjo rt for vurderi ng Teori Teori Oppkjø ring Kvoteflyktning, grunnskolepensu Kvalifisering ute

7 Lokalt tilrettelagte med kursbevis etter enkeltmål i læreplanene Samfun nsfag Norsk /estetis ke fag Media og kommu nikasjo n, digitale bilder og animasj on. Kortfil m kurs. 7 5 Kulturkompetans timer Over timer Helse og matfag / RM 7

8 Helse og omsorg Basisundervis ning - Gjennomg ående fokus på kognitiv sosial og kultur kompetan se Samfun nsfag, data, matte matikk/ økono mi og norsk Kropps øving med særlig fokus på volleyb all personer Fått løpende grunnopplæring Ulikt timetall. Væ skolen når det harr vært 79 personer Stilt lag til turneri Idrett mot rus Volleyball og fotb 79 personer, - time

9 ( regeltr ening) Helse og matfag Note. Det er alltid mange variabler i fengselsundervisningen. Ikke minst det faktum at varetektsinnsatte, som får undervisning, har større mulighet for å bli løslatt i påvente av domsbehandling eller flytting. Da kuttes opplæringen automatisk, og eleven faller ut av våre statistikker. I tallet løpende basisundervisningen er alle de som er nevnt med kompetansebevis,kursbevis og deltakerregistrert etter læreplanene i regnet og deltatt. Det har vært gjennomført to uker opplæring i ferieperioder. og 9

10 Hovedtyngden av elever er rettighetselever. Før hadde vi heltidsplasser. På omtrent de samme ressursene har vi nå i gjennomsnitt heltidsplasser. I basisundervisning er det grupper på elver, også i praksis. I har vi halvparten av tiden hatt elever på venteliste på heltidsplass på læringslabben. Andelen varetektsinnsatte har vært større i enn i. Det gjelder også andelen innsatte med annet morsmål enn norsk. Læringslabben har som mål og tette huller i tidligere utdanning og å motivere elever som har falt ut av videregående skole til fornyet læring. Undervisningen foregår etter individuelle læreplaner. Årstimetallet i faget leses ved komprimert tid (ploging, strukturell forenkling) eller at de fortsetter som elev ved egen skole. I penn Koordinator Hilde L. L. Borgir 7..4

11