NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret Told Skat kvitter seg med tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4"

Transkript

1 C-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret 2002 På folkemunne er ofte Holmenkollstafetten kalt «vårens vakreste eventyr», med rette eller urette skal være usagt! Et langt mer spennende «oppgjør», for bl.a medlemmer av NTL-Skatt nå på vårparten, er Hovedtariffrevisjonen. Vi sakser her noen smakebiter fra flere aktører i manesjen. Av Inge Sveås Fra arbeidsgiversiden, Skattedirektoratet, ble foreningen forespurt om innspill i forkant av deres dialog med departementet. NTL-Skatt behandlet på sitt styremøte i midten av januar de innspill foreningen ville gi arbeidsgiver. Konkrete krav til selve Hovedtariffrevisjonen fra NTL-Skatt utformes og oversendes NTL sentralt senere på vinteren. Norsk Tjenestemannslag vedtok så den 30. januar sin tariffpolitiske uttalelse til Hovedtariffoppgjøret. Hovedbudskapet der er at det kreves reallønnsvekst for alle grupper og at det via økte rammer og gjøres tiltak for å rette opp skjevheter for de av våre medlemmer som har hatt en mindrelønnsutvikling. Siden har LO sitt representantskap drøftet generelle krav som de mener blir punkter på dagsorden under selve Hovedtariffrevisjonen. Dette skjedde den 5. februar. Før og mens alt dette skjer er da enkelte grupper og profesjoner ute og gjør sine mer eller mindre fantasifulle krav gjeldende. Disse utspill har som naturlig kan være en noe annen valør enn krav gjennom formelle kanaler, noe som gjør disse langt mer interessante for pressen. Vi har sett krav fra enkelte grupper på årslønnsøkninger på både 30 og 50 tusen! Så leker andre aktører seg med tall fra NHO og andre som begrenser hva som kan gis i lønnstillegg. Dette på grunn av konkurranseforverring i forhold til handelspartnere, lønnsglidning og overheng og forventet prisstigning. Hva kan gis som f.eks kronetillegg eller kanskje prosentvise tillegg som generelle tillegg, skal det settes av midler til sentrale justeringer og endelig blir det lokale forhandlinger og hvor stor blir potten?! Et finurlig regnestykke gjengitt i Dagens Næringsliv viser at tallkunsten kan brukes på mange måter. Ut fra beregninger har journalisten funnet ut at det kun ligger 36 øre timen i potten når Fellesforbundets Kjell Bjørndalen setter seg til forhandlingsbordet. Atter andre er ute i pressen og proklamerer at tariffrevisjoner som den vi står foran nå snart er en saga blott. Lønna skal være en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og dermed BASTA! Og fagforeningene skal holde fingrene fra fatet! Ikke uventet er det en representant fra Akademikerne som blir gjengitt på denne måten i Dagens Næringsliv nylig. Som rimelig kan være er vi for vår del mer opptatt av oppgjøret innenfor offentlig sektor enn hva tilfellet er for privat sektor, men det er ikke å stikke under en stol at oppgjøret i privat sektor nok setter en standard også for oppgjøret i statlig sektor. Tradisjonelt trekker privat sektor langt mer ut til sine medlemmer ved lokale oppgjør enn hva tilfellet er i statlig sektor. Vi vet at vi har en medlemsmasse med krav og forventninger vel så store og likeså springende som innenfor andre foreninger. Selv om vi skulle ønske at alle kunne få sine ønsker oppfylt hva angår lønn, pensjoner og andre fellesgoder er vel dette å tro på julenissen og det på fullstendig feil tidspunkt. Men likevel med håpet om at kommende Hovedtariffrevisjon må bli et av vårens vakreste eventyr ønsker vi våre forhandlere lykke til! Danmark: Told Skat kvitter seg med tilsatte Av Ronny Johannessen Orkanen er brutt løs i den danske skatteadministrasjonen. Ifølge særnummer av Dansk Told- og Skatteforbunds medlemsblad for februar skal 17 % av de tilsatte fjernes i løpet av en 4-årsperiode. Den dramatiske nyheten ble kjent i forbindelse med budsjettet, finansloven for , som ble presentert i slutten av januar. Told Skats administrasjon ønsker å avskjedige mennesker allerede i inneværende år, for å oppfylle de krav om innsparinger som ligger i finansloven. Oppsigelsene kommer på toppen av innsparinger på 28% av personalressursene siden etableringen av Told Skat ved sammenslutningen av tollvesenet og den statlige delen av skattevesenet i DTS har beregnet at samfunnet lett vil kunne miste 2,4 mia danske kroner dersom innsparinger i denne størrelsesorden skal gjennomføres. Bakgrunnen er at det i løpet av de siste 12 år er trimmet kraftig i alle administrative funksjoner, og at etaten derfor allerede driver svært kostnadseffektivt. Ytterligere innsparinger vil direkte ramme kontroll, inndrivelse av restanser og rettssikkerheten for skattyterene. «Det vil for alvor begynne å gjøre vondt i de offentlige kasser», fastslår DTS formann Jørn Rise. Forbundet går inn for et system «der man betaler skatt etter yteevne, ikke snyteevne!» NTL Skatt vil komme tilbake med mer informasjon om utviklingen sør for Kattegat. Nytt hovedverneombud Side 4 Hovedtariffoppgjøret Side 8 og 16 Oppstart forprosjektet OU på fylkesskattekontorene Side 5

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil Redaksjonen avsluttet: 12. februar Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 25. mars Layout og trykk: Stiftelsen Medieforum, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Hva skjer med skattefogdkontorene? 3 Evaluering av NTL-Skatt 3 Nytt hovedverneombud 4 Dagskonferanse i avd Oppstart i OU-prosjektet 5 Ny navnelov foreslått 6 Samarbeidsforum mot svart økonomi 7 Offentlige servicekontor 8 Krav til hovedtariffoppgjøret i Staten 8 Samling for ligningssjefer og fylkesskattesjefer 9 Forprosjekt vedr. omorganisering 9 Annerledes her, eller? 10 Representantskapsmøte Adresselister 11 Hovedtariffoppgjøret Leder Tida går fort, det kan vel de fleste skrive under på. Snart har vi våren der, mens vi egentlig ikke synes at det er lenge siden det var jul. I vår travle hverdag er det viktig å kunne ta noen pustepauser og bevege litt på seg, strekke ut så ikke musklene og kroppen stivner helt. Ta en liten prat med «naboen», og løs opp. Det er fort gjort å bli sittende foran skjermen hele dagen. Etatens viktigste ressurs er medarbeiderne Det er i det hele tatt umåtelig viktig at etaten tar hensyn til den enkelte medarbeider, spesielt i disse omstillingstider. Medarbeiderne er etatens viktigste ressurs og det er viktig at det blir lagt til rette for en tilfredsstillende arbeidssituasjon med mulighet for personlig og faglig utvikling med meningsfylte oppgaver for den enkelte. Dette er hensyn som lett kan bli satt i bakgrunnen til fordel for krav om effektivitet. Spennende tariffoppgjør Det er som sagt viktig å ha en trivelig og bra arbeidssituasjon og ha meningsfylte oppgaver, men det er likevel lønna vi lever av. I disse tider der de fleste grupper setter fram voldsomme lønnskrav til vårens hovedtariffoppgjør, er også NTL-Skatt på banen og vil fremme krav til forbundet der vi bl.a. vil fremheve behovet for en generell oppjustering av lønnsnivået for skatteetatens ansatte. Det finnes statistikk som kan tyde på at skatteetatens medarbeidere de siste åra har hatt en dårligere lønnsutvikling enn tilsvarende grupper i staten. Mye lokal aktivitet Det foregår for tiden mange spennende arrangementer og aktiviteter ute i fylkene og ved kontorene. Fra såkalte «kickoff»- arrangementer i fylkene for de nye ligningskontorene til mange lokale NTL- Skatt-kurs og konferanser med høyaktuelle tema. Det er en imponerende lokal aktivitet som pågår i disse dager. Det er viktig at dere som medlemmer prøver å følge med på og delta på ulike informasjons-konferanser etc om utviklingen av etaten vår og andre aktuelle tema. Det er viktig at dere som medarbeidere er med og preger hverdagen og arbeidssituasjonen vår og hvordan vi vil ha det. Dra nytte av utgåtte lederes kompetanse De nye ligningssjefene er nå i gang med etableringen og organiseringen av de nye ligningskontorene. Jeg ønsker disse medarbeiderne lykke til i jobben, og håper at man får til en konstruktiv dialog med de tillitsvalgte i distriktene bl.a. om den endelige organiseringen av kontorene. Samtidig går nå mange ligningssjefsmedarbeidere over i en annen rolle og funksjon ved kontorene. NTL-Skatt har påpekt overfor SKD at det er viktig at etaten nå tar vare på disse verdifulle medarbeidere som sitter inne med mye god kompetanse og kunnskaper på forskjellige områder, som helt klart vil komme etaten og distriktene til gode og som etaten må dra nytte av. NTL-Skatt vil takke disse medarbeiderne for den innsatsen de har gjort for kontorene og etaten. Forhåpentligvis vil disse være viktige bidragsytere og medspillere for etaten i åra fremover, også i fagforeningssammenheng. Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne «Rrrrrrrrrrrring!!!» 06.10! Stadig ikke helt klar; men med noe som kan forveksles med besluttsomhet får jeg vekkerklokka bragt til taushet. Ligger der, lar liksom øyeblikket hvor alt står stille, bli lengst mulig. Tanker tar form og etterjulsvinterens morgenllysning skimtes gjennom gardinene. Snør det, eller? Javisst, det laver ned! Hva var det jeg skulle huske i dag? Jo, det nærmer seg deadline på «blækka» og en travel bladfyk bør da ha det meste i orden! Ennå er det dessverre en del som mangler! Men mye skal falle på plass i løpet av et par dager! Opp av køya og på med klea! Kaffen koker snart og tilsetter luften sin liflige duft. Avisen hentes og siste rest av søvn forsvinner i det morgenkaffen forholdsvis sakte nytes og lokalavisen skumleses! Ut av døra, men har selvfølgelig glemt bilnøkkelen! Inn igjen.og ut. Småbanner litt over været og føret! Snøen har lavet ned i nattens mulm og mørke og minner meg på at ryggen vil få sin daglige trim når jeg igjen er heime! Må skrape noe is av bilen og temperaturen ligger fortsatt omkring frysepunktet. Turen inn til byen går til akkompagnement av NRK P1 og lyden av vindusviskeren Inge Sveås som ikke helt får tak på grunn av ising på frontruta! Noen som kjenner seg igjen? Dette er det såkalte Vintereventyret! En vanlig vintermorgens gjenvordigheter?! Omsider har vi da fått nok stoff til at NTL-Skatt nr. 1 år 2002 kan sendes i trykken. Som det framgår av innholdet er dette året fullt av begivenheter som i større eller mindre grad berører oss både som medlemmer av NTL-Skatt og som tilsatte i skatteetaten. Jeg tenker da på gjennomføringen av OAL, Hovedtariffoppgjøret, NTL-Skatt sitt representantskapsmøte, Forprosjektet for OU på fylkesskattekontorene, NTL sitt landsmøte og vi har MVA3 som rusler sitt ikke alt for tillitvekkende løp videre og SLN som forhåpentligvis legger alen til sin vekst. Som om ikke alt dette skulle være nok vil vi som tillitsvalgte på hver vår kant og hvert vårt nivå være travelt opptatt med å stå på for vår egen landsforening. Vel, vel godtfolk, snøen ligger vel der og venter på meg, så nå får dere ha meg unnskyldt! God lesning! Inge Hva skjer med skattefogdkontorene? Dette spørsmålet har NTL-Skatt stilt Skattedirektoratet den senere tid som nå endelig har gitt en tilbakemelding på dette. Spørsmålet ble over nyttår aktualisert da NTL-Skatt ble kjent med at det forelå tanker og planer om å slå sammen skattefogdkontorene i Agderfylkene til ett kontor. SOFT-rapporten som ble lagt fram i fjor, innebar en evaluering av omorganiseringen i 1997, samt en mulighetsstudie med hensyn til hva som kan være en hensiktsmessig tilknytning og organisering av skattefogdkontorene i framtiden. Den videre oppfølging av denne rapporten har imidlertid latt vente på seg. I budsjettdokumenter fra Finansdepartementet antydes det klart at det på sikt legges opp til å etablere større og færre fagmiljøer, bl.a. for å bedre skattefogdkontorenes oppgaveløsning. På fellesmøtet med organisasjonene i januar orienterte Skattedirektoratet nærmere for disse planene. NTL-Skatt har forlangt at SKD nå involverer organisasjonene fullt ut i arbeidet med fremtidig tilknytning og organisering av skattefogdkontorene. I følge brev fra Finansdeptartementet. I slutten av desember i fjor, ble det gitt klarsignal til Skattedirektoratet å fortsette arbeidet med å vurdere sammenslåing av kontorene. Kontorets plassering avgjøres i tilfelle av Finansdepartementet. Ingen mister jobben som følge av en eventuell sammenslåing. Dersom sammenslåing blir vedtatt er sannsynlig dato Evaluering av NTL-Skatt Det konstituerende representantskapsmøtet i 2000 ga styret i oppgave å foreta en evaluering av den nye enhetsorganisasjonen NTL-Skatt og legge fram en rapport for representantskapsmøte i Styret Erling Broen diskuterte ulike forhold omkring evalueringen og måter å gjøre dette på under styremøtet 10. til 12. september Styret vedtok å nedsette et adhoc-utvalg som skulle gis i oppgave å gjennomføre evalueringen. Av Erling Broen, sekretær Til nå har utvalget hentet inn erfaringer fra avdelingene, de rådgivende utvalgene og styrets medlemmer og varamedlemmer. Arbeidet med å gjennomgå svarene som er kommet inn vil starte i februar og utvalget vil legge fram rapport og forslag til behandling i landsforeningens styre. Dette forslaget vil omfatte organisasjon, særvedtekter, økonomi og handlingsplan. Utvalget er gitt følgende sammensetning: Erling Broen, sekretær i NTL-Skatt Inge Sveås, styremedlem i NTL-Skatt Ingrid Sølberg, NTL-avd Skattefogdkontorene Iren Sommerset, NTL-avd Vest-Agder Thomas Engen, NTL-avd Oslo Likningskontor Åse Pettersen Meek, NTL-avd Skattedirektoratet Utvalget startet sitt arbeid i desember Rapport og forslag skal legges fram for styret til behandling på styremøte i juni

3 Nytt hovedverneombud Skatteetaten Jeg har nå gått ut i permisjon for 2002 og 2003 fra ligningssjefstillingen min i Lyngen, to måneder før jeg forutsetningsvis før jeg har blitt rådgiver på Tromsø LK, som omfatter Tromsø DK med EK-ene i Balsjord, Lyngen, Karlsøy og Storfjord. Oppgaven som Hovedverneombud Skatteetaten er et resultat av at vernetjenesten i Skatteeetaten nå er omorganisert fra Det er nå ett nytt SAMU (Skatteetatens Arbeidsmiljøutvalg) for 2002 og 2003 som består av 4 arbeidsgiverrepresentanter, en leder fra hvert nivå av etaten, dvs. Skattedirektoratet, fylkesskattekontorene/sentralskattekontorene, skattefogdkontorene og ligningskontorene. Arbeidstakersiden består av fire personer, hvor NTL har oppnevnt Gretha Lauritsen fra Troms Skattefogdkontor og Jan Wabø fra Vestfold Fylkesskattekontor og SKL har oppnevnt Tore Svendsen fra Volda Likningskontor og folkeregister, som fra er Etatskontor(EK) i nytt Distrikt Søre Sunnmøre Likningskontor. Den fjerde arbeidstakerrepresentanten er Hovedverneombud Skatteetaten. Etter drøftinger på Fellesmøte i SKD i fjor høst om ny-ordningen av SAMU, ble partene enige om at det nye hovedverneombudet for Skatteetaten skulle omfatte hele skatteetaten, og at denne skulle tilsettes i heltidsstilling i SKD. Videre ble det drøftet hvordan dette skulle tilrettelegges for den som skulle ha denne funksjonen. NTL benyttet sin oppnevningsrett og oppnevnte meg iht. gjeldende regler, mens SKL har vedtatt i sin handlingsplan at de vil utvide samarbeidet med den som har funksjonen. Jeg har også på min side også bidratt til tettere samarbeid med alle organisasjonene, både på tekniske og andre måter: Jeg har bedt om og fått innspill til mine strategier for 2002 og Jeg er nå kommet i gang med arbeidet på flere områder, og jeg har fått «plastkort», kontor i SKD på B829 med telefonnummer , samt mobiltelefon , som tilhører vervet, foruten egen e-post-adresse i SKD, som jeg også kan lese i Lyngen eller andre steder. Jeg føler at jeg må gi en liten presentasjon av meg selv, slik at flere kan få et «eierforhold» og litt mer kjennskap til «Etatens hovedverneombud» - som det står på døren til B 829 på Helsfyr. Jeg startet som ligningsfullmektig i 1974, som vikar etter et intervju med daværende personalkonsulent Brynjulf Haug på Oslo ligningskontor, hvor jeg kan huske at jeg snakket litt om bl..a. skolestiler fra realskole og gymnas som gikk på samfunnstemaer som gikk på samfunnets oppbygging, borgernes plikter og rettigheter i samfunnet og hvorfor vi må betale skatter og avgifter. Etter kort tid på søknadskontoret og 1.ligningsavdeling, syntes jeg at det var store forskjeller i opplæringsordningen. Det viste seg på gamle skatteetatskolen, hvor vi fra Oslo LK lite og intet visste om primærnæring - jordbruk og fiske. Dette var nok bakgrunnen for at jeg ikke lenger orket å sitte stille i et hjørne og lure på om «hvorfor ingen virkelig tok tak i mine og andres problemer» med tilrettelegging av arbeidet og opplæringen. Da var jo ikke veien lang til organisasjonene, og jeg har derfor hatt mange verv i lokalavdeling av NTL samt vært tjenestemannsrepresentant i ansettelse-og innstillingsrådet på Oslo ligningskontor og medlem i arbeidsmiljøutvalget. Kontorets daværende størrelse med i underkant av 600 tilsatte tilsier at dette gjorde at vervene var arbeidskrevende og meget spennende! Det som jeg best husker fra Oslo-tida på arbeidsmiljøsektoren var at vi i AMU ba hovedverneombudet om å stenge et arkiv med omkring 12 arbeidstakere som utførte alle arkivtjenester for en hel avdeling (25% av OLK) pga. kulde midt i selvangivelse og lønns- /og trekkoppgavemottaket. Det varte bare en dag, så iverksatte ledelsen nødvendige tiltak for å bringe temperaturen opp til noe som var akseptabelt for de fleste av oss! Videre har jeg i omkring 6 år vært AKAN-kontakt (Arbeidslivets komite mot alkohol og narkotika). Her kom jeg i nær kontakt med både flere personalmedarbeidere, bedriftshelsetjeneste (BHT) og tilsatte med problemer. Jeg vil rose alle tillitsvalgte som har deltatt og som deltar i dette arbeidet! Magne Bergset, nytt hovedverneombud i skatteetaten Etter en del turbulens vedr. egne presseoppslag om «dårlig ligning», søkte jeg meg nordover, siden noen som står meg nær mente det måtte være fint. I 1985 forlot jeg OLK med permisjon en del tid i lomma sånn for sikkerhets skyld! Stor omveltning ble det også å komme til Storfjord LK/FR med 2,5 stilling og senere til Lyngen med 4,5 stillinger, nå bemanningstilpasset til 3 stillinger inkl. min egen. Det var nå jeg oppdaget hva folkeregisteret var i praksis hvor hovedregisterkort, navnekort og Optiske blanketter og kotrollister ble en viktig del av hverdagen, noe som på en måte var et tilbakeskritt, siden OLK hadde hatt egen «puncheavdeling» i mange år. I perioden jeg har vært i Troms, har jeg ved siden av år være ligningssjef / registerfører, bl.a. hatt flere verv i lokalavdelingen av NTL, fylkestillitsvalgt og tjenestemannsrepresentant i Instillingsråd, nå tilsettingsråd for ligningssjefer, foruten leder av ligningssjeflaget, noe som også medførte samarbeid og kjennskap til skattefogdkontorets oppgaver. I landsstyret for nåværende NTLskatt satt jeg i perioden , og var da bl.a. leder av Lønns- Politisk Utvalg, Ligningssjefutvalget og Data-og Arbeidsmiljløutvalget. Fra 1993 har jeg vært Hovedverneombud LK/FR på landsbasis. Dette har gjort at jeg har hatt et nett av kontakter med mange nivåer og personer i hele skatteetaten, deltatt på Fellesmøter i SKD og i SAMU, samt forelest/deltatt på en rekke AMLkurs. Min hovedoppgave er etter AML å samordne virksomheten til alle fylkesvise hovedverneombud FSK/LK og SKD/Sentralskattekontoerne og verneombudene på Skattefogdkontorene. Videre jeg sørge for informasjon og råd, samt tildele oppgaver/drive oppfølging, samt delta på Fellesmøter i SKD og på SAMUmøtene. Prinsippet er at arbeidsmiljøarbeidet i hovedsak skal skje der folk er tilsatt for å løse oppgaver i skatteetaten. Derfor har alle dem som jeg samordne oppavene til, jfr. foran, mange viktige oppgaver og et stort ansvar for gode løsninger. Jeg gir bare noen stikkord/forkortelser som jeg regner med de fleste av leserne er kjent med: OU-FSK, OAL, Omstilling, sammenslåing av SKF-kontor, Mål og prioriteringer mv. Jeg vil antakelig arbeide ca. 1 uke i SKD sammenfallende med Fellesmøter og andre møter og ca. 3 uker fra Lyngen-kontoret pr. måded, men dette er fleksibelt. Når jeg nå er tilsatt som rådgiver i SKD med oppgave som Hovedverneombud Skatteetaten, blir det min hovedutfordring å omsette dette jeg har lært frem til nå, samt den opplæring/kurs jeg har deltatt i, til praktisk miljøarbeid, som kommer alle arbeidstakere til nytte og det skapes et best mulig arbeidsmiljø for oss alle, jfr. Strategiene for Skatteetaten til dere alle fra Hovedverneombud Skatteetaten Forprosjekt vedr. omorganisering av Skattedirektoratet har satt ned et forprosjekt vedrørende organisering av fylkesskattekontorene, kalt «Organisering av fastsettingsområdet regionalt». Det ble i den forbindelse avholdt en work-shop i slutten av januar, der NTL-Skatt var tilstede. Forprosjektet vil derfor klarlegge: i forholdet mellom skattedirektoratet og fylkesskattekontorene? i forholdet mellom fylkesskattekontorene og likningskontorene? Av Inge Sveås Oppstart i for-prosjektet I dagene 23. og 24. januar gikk startskuddet for forprosjektet i forbindelse med OU-prosjektet på fylkesskattekontorene. Prosjektgruppen og referansegruppen var da samlet til Work-Shop på Gardermoen. Fra en av gruppene i arbeid; Astrid Lundanes og Bjarne Hope. Work-Shopen samlet deltakere fra samtlige deler av vår etat, så godt som hele Skattedirektoratets ledergruppe, representanter for ligningsutvalg, skattefogd, ligningskontor og fylkesskattekontorene. Forprosjektet er delt i en prosjektgruppe under ledelse av fylkesskattesjefen i Finnmark, Rolf Kåre Jensen. For å gi prosjektgruppen faglig prosessbistand jobber også Eli Kvåle og Wenche Jansen fra seksjon for organisasjons- og ledelsesutvikling i Skattedirektoratet med prosjektet. I referansegruppen har også fagforeningene fått sete og fra NTL- Forprosjektet vil også undersøke endringsbehovene i et horisontalt perspektiv f eks oppgave-/ ansvarsdeling mellom fylkesskattekontorene, og mellom fylkesskattekontorene/- skattefogdkontorene og forholdet til de kommunale skatteoppkreverne. Aktuelle spørsmål er: i forholdet mellom fylkesskattekontorene? i forholdet mellom fylkesskattekontorene og skattefogdkontorene og videre mot skatteoppkreverne? Hva slag rolle og funksjon skal det regionale leddet ha i fastsettingsområdet? I tillegg vil forprosjektet også innbefatte spørsmål som knyttet til det regionale leddets interne organisering, kompetanse, arbeidsmetoder med mer? NTL-Skatt er representert i forprosjektets referansegruppe med Ronny Johannessen og Astrid Lundanes. NTL-Skatt har også nedsatt et internt ad-hoc-utvalg som vil støtte opp om arbeidet til våre representanter i prosjektet. Hovedprosjektet vil bli en dypere prosess som skal føre fram til forslag om eventuelle endringer. I NTL-Skatts medlemsblad før jul var det tatt inn en oppsummering av de svar som er kommet inn på NTL-Skatts egen undersøkelse og debattopplegg på dette området. Disse svarene vil bli gjennomgått og lagt til grunn i NTL-Skatts videre arbeide med oppfølging av denne saken. NTL-Skatt vil ha løpende kontakt med våre lokalavdelinger og medlemmer når det gjelder våre standpunkter i saken om omorganisering av fylkesskattekontorene. Leder av prosjektgruppen Rolf Kåre Jensen, Finnmark fylkesskattekontor. Skatt deltar Astrid Lundanes og Ronny Johannessen. I tidsestimatet for forprosjektet ligger det at det skal være ferdig medio september I innledningen til konferansen ble det gitt klar beskjed om at vi ikke var der for å finne svar, men å stille spørsmål som prosjektgruppen i neste omgang skal bruke for å finne fram til de momenter som skal jobbes videre med i det påfølgende hovedprosjektet. Ut fra de momenter som framkom på denne samlingen burde forprosjektet ha noe å henge fingrene i med i tiden framover. 4 5

4 Ny navnelov foreslått Av Jan Bertelsen Like før jul passerte forslaget til ny navnelov statsråd og det er helt klart at regjeringen vil liberalisere navneloven vesentlig. Justisminister Odd Einar Dørum sier i en pressemelding at retten til å velge det navn man ønsker skal ligge hos befolkningen, og myndighetene bør i færre tilfeller overprøve valg av navn. Derfor legger regjeringen frem en ny og liberalisert navnelov, sier justisminister Odd Einar Dørum. Grensen på beskyttede navn på 500 reduseres til 200. Det vil medføre at antall frie navn nesten tredobles. Samtidig vil navn som har så få bærere at navnet kan markere tilhørighet til samme slekt eller familie, fortsatt være vernet. Forslaget åpner også for utenlandske navneskikker og navneskikker blant urfolk og nasjonale minoriteter, bl. a. ved at det åpnes for at etternavn kan tas som fornavn og motsatt. Bakover i slekten foreslås det at man fritt skal kunne hente etternavn som tippoldeforeldene har hatt, uavhengig om disse er blant de 200 skjermede navn. Dette vil bl a gi urfolk og nasjonale minoriteter som må gå langt tilbake for å finne etternavn med rot i sin kultur større muligheter for å ta slike navn sier Dørum. Ordet slektsnavn forsvinner og blir erstattet med etternavn. Det åpnes for at folk skal kunne ta doble etternavn, det vil si etternavn som består av to etternavn forbundet med bindestrek. Det doble etternavnet kan settes sammen av to av alle de forskjellige etternavnene man kan ta. For nylagde etternavn stilles det langt færre begrensninger enn i dag. Bl. a. bortfaller regelen om at det ikke bør gis tillatelse til nylagde navn med utenlandsk klang eller skrivemåte. Videre forslås det at samboere som har bodd sammen i to år eller har felles barn, skal ha samme adgang til å ta hverandres navn som ektefeller, dersom samboeren samtykker. Bare navn som i fremtiden kan bli til «vesentlig ulempe» for den som skal ha det, skal kunne nektes slikt navn. Kriteriet er i dag «ulempe». Sluttligen foreslår regjeringen en uttrykkelig regel om navnestabilitet, bl. a. for å markere at navn er en identifikasjon av betydning for samfunnet og fordi loven ellers foreslås liberalisert på en rekke punkter, noe som kan føre til flere navneendringer. Hovedregelen blir at man ikke kan endre fornavn og etternavn mer enn en gang hvert tiende år. Unntak vil gjelde bl. a. ved giftermål, adopsjon og samboerskap og der det ellers foreligger «særlige grunner» påpeker justisminister Odd Einar Dørum. Det justisministeren ikke kommer inn på i sin pressemelding er hvor alle navnesakene skal behandles. For oss som daglig arbeider med folkeregister og navnesaker er forslaget i første omgang nedslående. I 11 «Meldeplikt og forvaltningsorgan for navnesaker» heter det: Den som vil ta, endre eller sløyfe navn, må gi melding om dette til fylkesmannen, som avgjør om meldingen skal godtas. Meldingen sendes til fylkesmannen i det fylket hvor den meldingen gjelder, er registrert bosatt. For enkelte navnesaker kan departementet bestemme at meldinger skal gis til og behandles av et annet forvaltningsorgan. Vedtak om å godta eller nekte å godta en melding kan påklages til departementet. Departementet kan gi nærmere regler om bruk av meldingsskjema og meldingens innhold og om saksbehandlingen for øvrig. I korthet betyr dette at alle navnemeldinger i fremtiden skal behandles hos fylkesmannen i det enkelte fylker. Det foreslås i saksframlegget at fylkesmannen skal få leserettigheter i Det Sentrale Folkeregister ( DSF ) samt at de vil få tilgang til å legge inn navneendringen samme sted. I det opprinnelige forslaget til ny navnelov NOU 2001: 1 Lov om personnavn som ble fremmet i desember 2000 var forslaget at navnesakene i fremtiden skulle behandles ved fylkesskattekontorene og at Skattedirektoratet skulle være klageinstans. NOU en ble sendt ut til høring til over 100 instanser og det ble mottatt uttalelser fra 64 instanser, bl.a. NTL- Skatt som bl. a. uttalte: Vi meiner at folkeregistra har den nødvendige kompetansen til å handsame den nye namnelova. Utvalet si grunngjeving er einsidig og tyder på at utvalet ikkje har teke omsyn til den pågåande omorganiseringa som skjer i skatteetaten. Etter omorganiseringa vil likningskontora og folkeregsitra bli organisert i distrikt, med distriktskontor og etatskontor. Konsekvensen av dette vil bli færre folkeregister og eit større og breiare fagmiljø. Handsaming av namneendringer vil falle naturlig inn i denne organiseringa. Kompetansen ligg i dag ved folkeregistra. Fylkesskattekontora må bygge opp kompetanse og kapasitet, altså en ny «avdeling» for å ta seg av oppgåver som bør være så nær publikum som mogeleg. Det er også lagt opp til ei omorganisering av fylkesskattekontoret, men organiseringa av desse er i dag ikkje kjent. Vi vil hevde at handsaming av namnesaker ikkje fell naturleg inn i deira arbeidsområde. Flere av de som avga uttalelse vedr. hvor saksbehandlingen av navnesakene mente at folkeregistrene var det rette sted for det. Spesielt er det hyggelig å lese at Skattedirektoratet er av samme formening som NTL-Skatt. De uttaler klart at folkeregistrene fortsatt bør være førsteinstansorgan, men at Skattedirektoratet ikke bør være klageorgan. SKD fremholder: Skatteetaten er som kjent inne i en omorganiseringsprosess som bl.a. vil innebære at Ligningskontorene og folkeregistrene vil bli organisert i større enheter enn i dag. Videre vil etaten vurdere nærmere om det bør foretas en ytterligere regionalisering av arbeidet med navnesaker. Dette fordi at selv om liknings- og folkeregisterforvaltningen omorganiseres vil det fortsatt være stor forskjell i størrelse mellom kontorene og behovet for å bygge opp fagmiljøer innenfor navnesaker tilsier en ytterligere regionalisering. I NOU en ble det hevdet at kompetansen ved folkeregistrene er for lav til å håndtere navnesaker. Nord- Trøndelag fylkesskattekontor er av en helt annen mening og skriver bl.a. Vi stiller oss helt uforstående til at kompetansen ved folkeregistrene er for lav og hevder at hovedproblemet har vært den uryddige organisering av behandlingsnivåene for navnesakene, og at kunnskapsnivået på folkeregistrene er så god at det ikke vil medføre vesentlig problemer å behandle den nye navneloven. Den Norske Advokatforening mener også i utgangspunktet at det ville være ønskelig om at alle navnesaker kunne bli behandlet av folkeregistrene i første instans, bl.a. fordi dette ville gi større tilgjengelighet for brukerne, men «skjermer vel sine egne» ved å foreslå fylkesskattekontorene fordi der alltid vil være jurister der. De som klarest gå i mot folkeregistrene og støtter fylkesmannsembetene er bl.a. Arbeids- og administrasjonsdepartementet ( AAD ) som skriver: AAD er enig i at kompetansen som førsteinstans i navnesaker etter endringsforslagene bør legges til et eksisterende organ på regionalt nivå. Fylkesmannen har delvis et slikt ansvar i dag, og har gjennom lang tid bygget opp faglig og administrativ kompetanse på området. Vårt utgangspunkt er derfor at fylkesmannen fortsatt bør være forvaltningsmyndighet etter navneloven, og at konsentrasjon av førstelinjetjenesten på området bør utvikles her dersom dette er forenlig med en praktisk formidling av navneendringsdata til folkeregisterbasen. Et spark i siden til oss folkeregisteransatte får vi fra fylkesmannen Samarbeidsforum mot svart økonomi Forum mot svart økonomi i Nord-Trøndelag med konferanse over temaet «Enklere regelverk for oss alle» på Rica Hell Hotell i Stjørdal En konferanse som samlet mer enn 100 deltakere. Av Inge Sveås Samarbeidsforumet i Nord-Trøndelag er en knoppskyting av det sentrale forumet med samme navn og samarbeidspartnerne er Skatteetaten, LO, NHO, Kommunenes Sentralforbund, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag. Invitasjon til konferansen var gått ut til både fagforeninger og interesserte innenfor regnskap og revisjon, til skatteetaten inklusive Skattedirektoratet. Representanter for svenske skattemyndigheter deltok også. Så godt som hele Nord-Trønderbenken fra Stortinget fant også veien til konferansen. Under konferansens første del ble deltakerne tildel innledninger fra både næringslivsledere lokalt, fra skatteetaten og fra foreningen Norsk Øko-Forum. Disse innledningene ga hver for seg et bilde av erfaringer med det norske skatte- og avgiftssystemet. i Østfold som med sin uttalelse i hvertfall ikke tilgodeser folkeregistrene i denne saken. De skriver bl.a. Dersom resultatet blir at man velger den foreslåtte fordeling an oppgaver, finner vi grunn til å påpeke av fylkesmannen i navnesaker har fungert som en viktig rådgiverinstans for folkeregistrene, og opplever at mange av folkeregistrene ikke innehar den nødvendige kompetanse til å behandle selv de saker som fremstår som enkle. Noen sentrale aktører på konferansen. Møteleder Per Jarle Hellevik ledet så den påfølgende paneldebatten hvor også Skattedirektør Bjarne Hope og fylkets stortingspolitikere deltok i panelet. De tilstedeværende politikerne bar tydelig preg av at det er tidlig i en stortingsperiode. Det var ikke typiske valgkamputspill å høre og uttalelsene ga nok også uttrykk for at de ikke alltid visste eksakt konsekvensene av de vedtak de var med på å fatte i stortingsalen på skatte- og Som avslutning på kapittelet vedr. organisering av saksbehandlingen skriver departementet: Som flere høringsinstanser peker på, pågår det for tiden en omorganisering av folkeregister- og likningsforvaltningen, jf. ST.prp. nr. 1 ( ) for Finansdepartementet punkt Videre arbeider Justisdepartementet med hvordan departementet kan bli avlastet for enkeltsaker på områder som hittil ikke har vært berørt av de store omstillingene i justissektoren. Når disse prosessene er gjennomført, kan det etter Justisdepartementets oppfatning være aktuelt å ta organiseringen av navnesakene opp til ny vurdering. avgiftssiden. Samtlige tilkjennega også at de var prisgitt embetsmannsverket i forbindelse med konsekvensanalyser. Og ingen kunne gi fagre løfter om å gå spesielt aktivt inn for at vi skal oppnå et enkelt regelverk. Skattedirektør Bjarne Hope ga i tråd med etatens strategiske mål uttrykk for at en stadig større andel av etatens tilgjengelige ressurser skal nyttes i kontrollarbeide. I forlengelsen av nettopp dette skapte vel Hope en forventning om at skatte- og momssvindlere skal tas! Den skattekommisjonen som nå er nedsatt under ledelse av tidligere finansminister fra Høyre, Arne Skauge, og som skal se på det norske skattesystemet samler nok manges oppmerksomhet uten at noen direkte tar til orde for at det forventes revolusjonerende nytt fra den kanten. Skal denne konferansen sammenfattes med et uttrykk bør vel dette bli noe sånt som «skatten vi elsker å hate». Som det siste viser sammen med avslutningen i proposisjonens hovedinnhold at når bl.a. omorganiseringen av den lokale folkeregisterog likningsforvaltningen er gjennomført, kan det være aktuelt å ta organiseringen av navnesakene opp til ny vurdering. I dette siste ligger vår mulighet til å kunne påvirke slik at flest mulig av navnesakene skal behandles ved folkeregistrene. Navneloven kan komme til Stortinget før sommerferien med iverksettelse 1. januar Da er omorganiseringen i folkeregister- og likningsforvaltningen gjennomført over hele landet og vi vil være klare til å utføre nye navneoppgaver. I Rogaland har fylkesmannen nedprioritet behandling av navnesaker allerede i dag, og i høst ble saksbehandlingstiden for navnesaker hos nevnte fylkesmann utvidet fra 4 (fire) til 8 (åtte) måneder. NTL-Skatt sitter på materiale som viser saksbehandlingstid på bl.a.første gangs navnevalg. Her er det ikke snakk om måneder, men dager, og i løpet av 8 dager er størsteparten av første gangs navnevalg behandlet. Dette er materiale NTL-Skatt vil bruke i det videre arbeid. Via en av Statsministerens statssekretærer vil vi få hjelp til å møte både representanter for Justisdepartementet v/ statssekretæren og medlemmer av Stortingets Justiskomite som skal behandle hele navnesaken før den endelig behandles i Stortinget før sommerferien. 6 7

5 Offentlige servicekontor - hva er beste løsning? Samling for ligningssjefer og fylkesskattesjefer Den 14. og 15. januar var alle landets ligningssjefer og fylkesskattesjefer samlet til seminar i Trondheim. Skattedirektoratet hadde hentet inn gode og inspirerende forelesere, og det ble to opplevelsesrike dager for en engasjert forsamling. Offentlige servicekontor er i skuddet som aldri før. Dette er viktige tiltak for å sikre offentlige tilbud i mindre kommuner. Spørsmålet er om det er den mest fornuftige vei å gå, at kommunale og statlige etater blandes. Av Oddvar Auran Innledningsvis er det viktig å påpeke at de tanker som her luftes om offentlige servicekontor er mine private meninger. I mange år er tanken om å etablere offentlige servicekontor vært tanker som er forsøkt gjennomført. Store utredninger og rapporter er utarbeidet, og mange prøveprosjekter er gjennomført. Dessuten er det gjennomført store konferanser med deltakere fra hele landet uten at det etter min mening ikke har resultert i stort annet enn store ord og stort forbruk av midler. Prøveprosjekter Selv har jeg hatt den noe tvilsomme fornøyelse å delta som fagforeningsrepresentant i en periode. Det som har slått meg er forbruket av midler som er medgått i forbindelse med disse oppleggene. Jeg har deltatt på samlinger i Oslo og Trondheim. Deltakelsen på disse samlingene har vært formidabel. Store ord om samarbeid har stort sett vært konklusjonen etter disse samlingene. Det skulle vært meget interessant å vite hvor mye midler som Statskonsult har brukt på sine prosjekter i prøveperioden? Ikke ekstra utgifter Jeg synes det er meget fornuftig når Skattedirektoratet ikke er villige til å pådra seg ekstra utgifter til etableringen av slike servicekontor. Etter min mening er det fullstendig unødvendig å pådra seg ekstra omkostninger. Skal man unngå slike ekstrautlegg, er det viktig at man overlater til lokale ledere å finne løsninger som er til glede både for kommunenes innbyggere og de samarbeidende etater. Å samlokalisere kommunale- og statlige etater ser jeg ikke på som en heldig løsning i alle tilfeller. Noen får det kanskje til, men det er lettere å sikre tilstedeværelse med statlig samlokalisering. Samarbeidsavtalen med trygdeetaten ser jeg på som meget positiv. Flere statlige etater kan samarbeide For underbygge mine påstander vil jeg henvise til en lykkelig samlokalisering i Flatanger i Nord-Trøndelag. I en periode har trygdeetaten og skatteetaten hatt felles kontor. Flatanger er en relativt liten kommune. Lensmannen har i lengre tid sett på det samarbeid som skatt og trygd har fått til. Politimester og lensmann tok derfor opp ønske om å bli inkludert i fellesskapet. Dermed var det gjort. For kort tid siden markerte de tre etater åpningen av kontoret. En av de første som besøkte kontoret var meget positiv til løsningen. Etter at banken og posten forsvant, ventet de at andre offentlige etater forsvant. En lykkedag for Flatanger, og honnør til etatsjefene som på kort tid klarte å få til en meget god løsning. Ordfører Trond Strøm og hele hovedutvalget var meget godt fornøyd med løsningen. De så det nesten som en fordel at statens kontorer lagde en fellesløsning. Det beste med del hele var i følge ordfører Strøm at nå var de offentlige etaters tilstedeværelse sikret i overskuelig framtid. Det er kanskje en tanke at noen ser på denne løsningen i Flatanger. Store utredninger var ikke nødvendig for å få dette til i Flatanger. Poenget er at etatsjefene snakker sammen. Ingen er så spesielle at de ikke kan være under samme tak. Av Bente N. Holt. Skattedirektøren sa i sin innledning vi nå hadde kommet til en historisk milepæl i etaten og at vi på sett og vis har «slettet» kommunegrensene. Han framholdt også at omorganiseringen skal sette oss i stand til å nå våre strategier og mål, og at samspill blir veldig viktig i det krevende arbeidet framover. Hope presenterte ligningssjefene som 99 dyktige ledere med varierende bakgrunn. 38 av dem har ikke vært ligningssjef tidligere, og med 34 kvinnelige ligningssjefer er også etatens mål om kvinner i ligningssjef-stillinger nådd. Da ligningssjefene skulle gi uttrykk for hva de forventet å ha oppnådd om to år, kom det tydelig fram at forventningene er store. Av de momentene som kom fram kan nevnes: SLN og DSB 2 på plass, felles manntall i distriktet, lengre åpningstider og mer service, bedre samarbeid, bedre kompetanse, bedre ledelse og større handlingsrom for lederne, færre nemnder, bedre profil og markedsføring utad, effektivitet og kvalitet, færre klager og rettelser mv. Fylkesskattesjefene og representantene fra SKD ble også bedt om å gi uttrykk for sine forventninger, og svarene var vel ikke akkurat overraskende. Våre overordnede forventer at vi skal bruke mindre tid til administrasjon og mer til kontroll av næringsdrivende. De ønsker sterkere styring og at vi skal bli bedre i stand til å styre ressursene dit vi vil, større effektivitet og mer spesialisering. De vil ha riktigere og mer variert virkemiddelbruk, bedre samarbeid med skatteoppkreverne og flere klagesaker som følge av større fokus på tyngre saker. Iflg. Lars Detlie fra Finansdepartementet skal det være en evaluering av omorganiseringen antakelig i Departementet vil da gjøre opp status, og eventuelt foreta justeringer. Hvilke justeringer det kan være snakk om, er vanskelig å se. Dersom det viser seg at vi ikke får det ut av omorganiseringen som politikerne vil, hva skjer så? Det blir neppe at vi går tilbake til ett ligningskontor i hver kommune vil det tvert imot bli at etaten blir enda mer sentralisert? At vi får enda færre enheter i ytre etat? Dette gjenstår jo å se, det er nok avhengig av hvor langt vi kommer i å innfri de forventningene som stilles til oss. For å hjelpe ligningssjefene i gang, motivere dem for den jobben de står foran, og gi noen tips på veien, hadde SKD engasjert to svært inspirerende foredragsholdere. De snakket om at det er viktig å være løsningsfokusert holde fokus på målet og fordelene ved det, lete etter tegn på at vi lykkes. Samtidig må vi innrømme at det ikke blir enkelt å nå målet, men at vi må ha tro på at det er mulig, og hvorfor vi tror det er mulig. Og at vi må feire oss sjøl litt, glede oss over det vi lykkes med! Det kan kanskje være greit å ta med seg følgende læresetninger fra foredragsholderne: Du får mer av det du snakker om Det er nyttigere å snakke om det som virker enn det som ikke virker - det du vil ha mer av enn det du vil ha mindre av Du lærer raskere av å granske dine suksesser enn å forklare dine feil Respekt og verdighet er en forutsetning for vekst Den saken gjelder vet best Små endringer utløser større endringer Bak hver klage finnes et ønske Fine læresetninger alle sammen, muligens spesielt den siste. Kanskje kan vi alle bli flinkere til å omformulere våre klager til hva vi faktisk ønsker? Krav til hovedtariffoppgjøret i Staten 2002 Signalet til landsforeningen er klart. Medlemmene har sterke forventninger til betydelige lønnsforbedringer ved dette hovedtariffoppgjøret. Av sekretær Erling Broen På styremøtet i november ble landsforeningens krav til hovedtariffoppgjøret 2002 behandlet. I landsforeningens svar til NTL gav vi klart uttrykk for at fokuset denne gangen bør rettes inn mot lønn. Styret i NTL-Skatt mener at følgende prioritering må gjøres ved hovedtariffoppgjøret i 2002: 1. Lønn 2. Fleksible arbeidstidsordninger 3. Sikre rettighetene i fellesbestemmelsene Det er de tilsatte som er Statens viktigste ressurs. Det er bare gjennom innsatsen til dyktige medarbeidere staten kan nå sine mål. Av den grunn får det stor betydning hva slags personal- og ikke minst lønnspolitikk Staten fører. Det er også dette området som blir oppfattet som det viktigste av landsforeningens medlemmer. Vi har grunn til å anta at lønnsutviklingen i skatteetaten ikke har fulgt den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i staten, og at etaten har en lavere lønnsutvikling i forhold til staten for øvrig. Landsforeningens personal og lønnspolitiske utvalg arbeider for øyeblikket med å skaffe dokumentasjon for dette med tanke på de krav landsforeningen skal fremme til eventuelle justeringsforhandlingene i Det er et klart mål for NTL-Skatt å sikre våre medlemmer en lønnsutvikling som står i forhold til de oppgaver og det ansvar de er tillagt. Skatteetaten rekrutterer i dag tilsatte med en vesentlig høyere formell utdanning enn tidligere. For organisasjoner som vil være med å ta ansvar for en helhetlig lønns- og personalpolitikk er det er derfor en utfordring å balansere disse tilsattes interesser mot interessene til de tilsatte som har arbeidet i skatteetaten en tid, og som har høy realkompetanse. I skatteetaten er NTL-Skatt en slik organisasjon. Dagskonferanse i avd Nord-Trøndelag Av Inge Sveås. Styret i avdelingen hadde tatt initiativet til en dagskonferanse på Heia Gjestegård i Grong kommune. Gjestegården ligger i naturskjønne omgivelser og førjulssnøen lavet ned utenfor mens 25 deltakere innfant seg i møterommet. Avdelingen kunne ved denne korsvei ikke skilte med noen sentral størrelse som foreleser, men stilte med avdelingens leder Torbjørn Storli som hovedforeleser og fylkestillitsvalgt Inge Sveås som tok for seg endringer i tillitsvalgtapparatet ifm OAL. Tema for dagskonferansen var foruten egen organisasjon omstilling i offentlig sektor med spesiell vekt på vår egen etat. Torbjørn Storli, Olav Viktil, Tove W. Derås og Sturla Skarstad. 8 9

6 Annerledes her, eller? Fra vårt naboland Danmark har vi merket oss at Kommunalbladet har en større artikkel under overskriften «Storkontorer belaster arbeidsmiljøet.» Artikkelsens innhold gir tilkjenne at forskere mener å ha belegg for at nettopp dette er et faktum. Av Inge Sveås. Forskermiljøene artikkelforfatteren har sin kunnskap fra mener at trenden innenfor kontorinnredninger går mot store, fleksible kontormiljøer. Men arbeidsmiljøet er totalt glemt. Det heter videre at det er en katastrofe at man ikke har tenkt mer på arbeidsmiljø og helse, når man har innredet de nye, åpne kontorlandskapene. Innredningen har stort sett vært overlatt til arkitekter og administrasjonen og derfor ser vi nå store problemer med arbeidsmiljøet. Åpne kontorlandskap gir et større støyproblem enn cellekontorer. Undersøkelser viser at støymålinger har gitt et resultat på 55 til 60 db i forbindelse med åpne kontorlandskap, mens cellekontorer har et langt lavere støytall. Videre påpekes det at man innenfor et cellekontor «nærmest» kan lage seg sitt eget miljø, mens man i forbindelse med åpne kontorlandskaper må innordne seg andres behov i langt større grad. Plager som ifølge undersøkelser kan tilskrives forhold som nevnt gir seg utslag i hodepine, tretthet, slimhinnebesvær og konsentrasjonsvansker. Et annet problem som påpekes er at ledelsen har glemt demokratiet. Dette vil i klartekst si at ledelsen har drevet prosessen fram uten å ta de tilsatte med på råd. Den reelle medbestemmelsen har med andre ord uteblitt. Fra vårt eget land og i vår egen etat aner vi at noe av det samme kan skje. Enkelte driftsenheter innenfor etaten har allerede sine åpne kontorlandskap. Og færre, men større driftsenheter, synes stadig å være etatens uttalte mål. Så kan man stille spørsmålet; er det grunn til å tro at ikke vi vil oppleve det samme som de mener å ha oppdaget i Danmark? Under alle omstendigheter er det verd å merke seg slik at vi kan være føre var! Representantskapsmøte 2002 Representantskasmøtet som er NTL-Skatts øverste organ vedtok på det konstituerende representantskapsmøtet på Gol i mars 2000 at landsforeningens første ordinære representantskapsmøte skulle avholdes i NTL-Skatts styre har derfor innkalt til det første ordinære representantskapsmøte. Dette avholdes i tidsrommet tirsdag 17. til fredag 20. september 2002 på Quality Hotel og Badeland i Sarpsborg Av Erling Broen, Sekretær Representantskapsmøtet skal ta stilling til en del saker som NTLs normalvedtekter pålegger landsforeningen å behandle. Foreløpig saksliste ser derfor slik ut: Sak nr. 1 Åpning Sak nr. 2 Konstituering Sak nr. 3 Landsforeningens beretning for perioden Sak nr. 4 Landsforeningens regnskap for 2000, 2001 og 1. halvår Sak nr. 5 Organisasjonssaker Sak nr. 6 Handlingsprogram Sak nr. 7 Innkomne forslag Sak nr. 8 Aktuelle tema. Sak nr. 9 Saken til NTLs landsmøte 2002 Sak nr. 10 Redaksjonskomiteenes innstilling Sak nr. 11 Valg av landsforeningens tillitsvalgte Sak nr. 12 Valg av delegater til NTLs landsmøte 2002 Sak nr. 13 Avslutning Landsforeningens styre og avdelingene har anledning til å sende inn forslag til representantskapsmøtet. Fristen for å sende inn forslag fra avdelingene til landsforeningens representantskapsmøte er satt til Forberedelsene til representantskapsmøtet er startet. Blant annet er det satt ned et utvalg som skal foreta en evaluering av den nye landsforeningen. Dette utvalget har hentet inn erfaringer fra avdelingene. I tillegg er det nedsatt en forberedende valgkomité. Denne skal ikke lage noen innstilling, men komiteens arbeid skal være grunnlagsmateriale for det arbeid som valgkomiteen som velges av representantskapsmøte skal gjøre. Arbeidet med lage program til møtet pågår, hvor man i skrivende stund arbeider med å finne innledere til temaer det er aktuelt å diskutere på representantskapsmøtet. Delegater til representantskapsmøtet I henhold til landsforeningens særvedtekter består representantskapet av landsforeningens styre og valgte representanter fra avdelingene. Representantene fra avdelingene skal velges på avdelingens årsmøter. I tillegg møter varamedlemmene i landsforeningens styre og de valgte revisorer med tale og forslagsrett. I tillegg kommer gjester som inviteres av landsforeningens styre. Totalt regner vi med at det vil delta ca. 80 personer på møtet. NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 D, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, 0181 Oslo. Tlf Fax: Hjemmeside: skatt.ntl.no Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien ligningskontor og folkeregister, Tlf. mobil: , e-post: Nestleder: Einar Arnulf, Ringebu ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: eller Sekretær: Erling Broen, mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Karin Vartdal, mobil: Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Tlf: , e-post: Jeanette Andersen, Skattedirektoratet, Tlf: , e-post: Styremedlem/ Inge Sveås, Nord-Trøndelag Fylkesskattekontor, Redaktør: Tlf: , e-post: eller Gunn Torhild Tveit, Vik ligningskontor og folkeregister i Sogn, Tlf: , e-post: Gretha Lauritsen, Skattefogden i Troms, Tlf: , e-post: Styremedlem/ Benny Ch. Bye, Vågan ligningskontor og folke- Studieleder: register, Tlf: , e-post: Astrid Lundanes, Hedmark Fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Odd Magne Persson, Karmøy ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: eller Marit Henriksen, Skattedirektoratet, Tlf: , e-post: Bente Næss Holt, Skien ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: Oddvar Støle, Aust-Agder fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Karl Tore Hareide, Hordaland fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Ledere av NTL-Skatts rådgivende utvalg: Opplæringsutvalget: Anne-Marie Tørnby, Oslo ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: Folkeregisterutvalget: Revisorutvalget: Arbeidsmiljøspørsmål: Skattepolitisk utvalg: Lederutvalget: Jan Bertelsen, Eigersund ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: Oddvar Støle, Aust-Agder fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Odd Magne Persson, Karmøy ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: Leif Moy, Buskerud fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Helge Simonsen, Våler ligningskontor og folkeregister i Østfold, Tlf: , e-post: Personal-og lønnspolitisk utvalg: Ola Arild Myhre, Åsnes ligningskontor og folkeregister, Tlf: , e-post: Avdelingsledere i NTL Skatt pr : 3-01 Oslo LK/FR Thomas Engen Oslo lk/fr 3-02 Sogn og Fjordane Monica V. Leirgulen Førde lk/fr 3-03 SKD Nina Hognes Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhus Hammerfest lk/fr 3-05 Oslo FSK Merethe Lundberg Oslo SFK 3-06 Sør-Trøndelag Thomas Sandvik Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Lillian Tindvik Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland Sentralskattekontoret for Utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene Ingrid Sølberg Sør-Trøndelag SKF 3-12 Troms Astrid Domås Harstad lk/fr 3-15 Hordaland Karl Tore Hareide Hordaland FSK 3-20 Vestfold Birger Dalatun Borre lk/fr 3-25 Vest-Agder Iren Sommerset Vest-Agder FSK 3-30 Akershus Reidar Schei Bærum lk/fr 3-31 Nordland Benny Ch. Bye Vågan lk/fr 3-32 Østfold Svein Erik Kristiansen Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndelag Torbjørn Storli Steinkjer lk/fr 3-36 Telemark Unni Jørgensen Skien lk/fr 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen Sandnes lk/fr 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Kjell O. Henriksen Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Ann-Kristin Godager Stange lk/fk 3-50 Møre og Romsdal Syver Lystad Volda lk/fr 3-62 Oppland Gyda Skattebo Sør-Aurdal lk/fr 10 11

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NOU 2007:12 Offentlig innkreving

NOU 2007:12 Offentlig innkreving NorskTjenestemannslag Møllergt 10 0179 Oslo Oslo 28.04.2008 NOU 2007:12 Offentlig innkreving NTL Skatt viser til e-post av 26.3.2008 hvor NTL ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding til NOU 2007:12

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Sammendrag Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS gjennomfører på oppdag

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010.

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.12.2010 Ref. nr.: 10/19873 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2012 1 2 Del 1 Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalgets mandat og sammensetning I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel

Detaljer

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport LEDERMØTET 2017 Sakspapirer Thon Hotel Oslo Airport Innhold Sak L1/17 Konstituering... 2 L1/17 A Godkjenning av innkalling... 2 L1/17 B Møteledelse... 2 L1/17 C Forretningsorden... 2 L1/17 D Dagsorden...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Referat Fau, 19. september, 19.30

Referat Fau, 19. september, 19.30 Referat Fau, 19. september, 19.30 Tilstede på møtet; Rådmann Erling Strålberg, ordfører Svein Borkhus, skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle, rektor Erik Vangen Jordet, foreldre; Aina Merethe Haugerud 8.a,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer