Nr < For medlemmer i Fagforbundet. Måtte slåss for å få jobbe. Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Måtte slåss for å få jobbe. Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8"

Transkript

1 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr < For medlemmer i Fagforbundet Måtte slåss for å få jobbe SIDE 8

2 INNHOLD > 8 TEMA: En syk historie 14 Big business i barnehagene 18 Prosjektet er over, samarbeidet fortsetter 20 PORTRETTET: Angrer ingenting 26 Nærmer seg innflytting KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Gir ikke opp 46 Små saumar, store draumar 54 Lavere sykefravær tross færre ansatte Foto: Erik M. Sundt FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 KRONIKK: Avfall som internasjonal handelsvare 56 Oss 58 Kryssord 59 Petit 62 JOBBLIV: Pudder under brettet Foto: Heidi Hattestein og Marit Bendz Vegen til fridom Kvinner som sit fengsla i Romania kan «kjøpe» seg kortare straff ved å ta utdanning, gå på kurs eller jobbe i feng selet. Mange av dei insette er narkomane, og dei får hjelp av psykolog og medisinar til å slutte. 46 > Organiser dere Eli Saua Svalastog og Lise Larsen i Fagforbundet Telemark får nye medlemmer i Pasientreiser i Skien. Det er viktig å ha en fagforening i ryggen når du ønsker fast ansettelse, sier de to. 32 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN MILJØMERKET Trykksak ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sidsel Hjelme Telefon Ingeborg Vigerust Rangul Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Vegard Velle Telefon I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm 2 < Fagbladet 3/2010

3 LEDER Foto: Rune Stoltz Foto:????????????? Bertiniussen TEMA Gir alzheimer et ansikt Hvorfor er alzheimer tabubelagt? Hemmeligholdet fører til at folk utsetter å få stilt en diagnose. Laila Lanes og tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen sto fram i boka «Skynd deg å elske». 20 > Foto: Erik M. Sundt Legg bort pisken SI MEG HVA/bruker han det døve øret/til? Det døve øret?/ja, det døve øret. Nåh DET DØVE ØRET, det/bruker han/til å høre med. Når jeg følger sykefraværsdebatten, hender det at Jan Erik Volds dikt fra samlingen Kykelipi rinner meg i hu. Det er nemlig enkelte som ikke kan få seg til å tro at det store flertall av norske arbeidstakere ønsker å skjøtte jobben sin. De tviholder på riset bak speilet til tross for at undersøkelser og gode eksempler viser at samarbeid og positive virkemidler fører til lavere sykefravær. Det er altså her det døve øret kommer inn. En stund så det ut som om landets politiske ledelse også var rammet av hørselshemming, men i slutten av februar klarte regjeringen og partene i arbeidslivet å samle seg om en ny IA-avtale. Ikke overraskende var skuffelsen størst på den politiske høyresida da det viste «Hvordan skal det gå når unnasluntrere kan bruke egenmelding i 24 dager i løpet av ett år?» God arbeidsmoral Den nye IA-avtalen er blitt mer forpliktende. Den kunne kanskje spart Bente Gjærdingen Hemmingby for den vonde rettssaken hun måtte gjennom for å få lov til å jobbe. 8 > TYPOGRAFER Vidar Eriksen Telefon Knut Erik Hermansen Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Annonsemateriell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2008: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til seg at anbefalingen fra den faglige ekspertgruppa om økt bruk av pisk ikke var fulgt. Byråd Christine B. Meyer (H) i Bergen sier til Kommunal Rapport: Det er først og fremst arbeidsgiverne som kan gjøre noe for å få ned sykefraværet (...) Hvis alt skal være avhengig av at partene er enige, spørs det om vi får til noen radikale endringer i det hele tatt. Dette harmonerer ikke med konklusjonen i Sintefs evaluering av IA-avtalen fra september i fjor: Helsefremmende arbeidsplasser samhandling gir resultater. Erfaringene fra Kvalitetskommunepro gram - met viser også at samarbeid gir gode resultater. Utvidet bruk av egenmelding bekymrer mange. Hvordan skal det gå når unnasluntrere kan bruke egenmelding i 24 dager i løpet av ett år? Uten å betale for det? I Mandal er de helt gærne. De har innført bruk av egenmeldinger 365 dager i året. Der kan det vel ikke være mange som er på jobb, særlig om sommeren når sola skinner og båtlivet lokker? Slik er det selvfølgelig ikke. På årets Manifest-kon fe ranse ble tillitsprosjektet i Mandal framhevet. Syke fraværet er redusert fra 9,5 prosent i 2003 til godt under landsgjennomsnittet. Det råder stor enighet i kommunen om at trepartssamarbeidet står helt sentralt. Det nytter. Hører dere? KIRSTI KNUDSEN ANSVARLIG REDAKTØR Fagbladet 3/2010 < 3

4 NYTT < TA OSLO TILBAKE LO i Oslo har allerede startet valgkampen for kommunevalget i Nylig inviterte de medlemmene til møtet «Ta Oslo tilbake fra markedsliberalistene til folket». Hovedstaden har vært styrt av Høyre siden 1995, de siste sju årene sammen med Frp. < FAGFORBUNDET FORTSETTER VEKSTEN Fagforbundet har nå totalt medlemmer, herav yrkesaktive. Det er nok en gang medlemsrekord. Bare i 2010 har forbundet vokst med nærmere 1000 medlemmer. Aller mest øker det i Oslo, Hordaland og Rogaland. < KONFERANSE MOT UFØREKUTT Forsvar dagens uføretrygd arrangerer mandag 22. mars dagskonferansen «Hva skjer med uføretrygda?». Konferansen setter søkelyset på endrin - gene i dagens uføretrygd og har som mål å mobilisere til motstand mot forverring i uførepensjonisters levekår. < TIL HAITI Jordskjelvet på Haiti la et samfunn i grus, og behovet for nødhjelp og gjenoppbygging er enormt. Fagforbundets arbeidsutvalg har bevilget kroner i støtte til nødhjelp på Haiti. For å sikre effektiv bruk og best mulig utnyttelse av midlene, kanaliseres støtten gjennom Norsk Folkehjelp. < BEKJEMPER SYKEFRAVÆR I tre år har 138 kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet jobbet systematisk med syke - fravær og nærvær. På regionale sykefraværskonferanser i mars og april deler Kvalitetskommuneprogrammet erfaringer fra arbeidet. Likelønn og stabil kjøpekraft Likelønn er det store debatt - temaet i forkant av årets lønnsoppgjør. Sikring av kjøpekraften for alle er LOs hovedmål. LOs representantskap har vedtatt følgende fem hovedkrav som legger rammen for forbundenes forhandlinger i vårens tariffoppgjør: Sikring av kjøpekraften for alle. En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønns - satser og garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn. Strukturelle tiltak rettet mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer. Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor innenfor sentralt avtalte rammer. Trepartsprosjekt i offentlig sektor for nedbygging av ufrivillig deltid. Likelønn LO er fornøyd med at det er partene selv som skal avklare hvilke grupper som skal prioriteres i likelønnsspørsmålet. «Det må være enighet om at nye relative lønnsforhold som likelønnstiltak skaper, ikke skal utløse 100 år etter at den internasjonale kvinnedagen ble markert for første gang er det dessverre fortsatt nok å slåss for. 8. mars ble etablert som kvinnenes internasjonale kampdag i I Norge ble dagen første gang markert i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett. Senere har oppslutningen om dagen variert sterkt. Under andre verdenskrig ble dagen markert i RAMMER: LOs hovedkrav legger rammene for årets lønnsoppgjør. kompensasjonskrav fra andre. Dette er helt avgjørende for at likelønnsprofilen skal få varig virkning for likelønn og ikke bare bli en forbigående heving av enkelte grupper.» Utleie av arbeidskraft Inn- og utleie av arbeidskraft er et annet område hvor LO ønsker tiltak: «LO vil ha strenge regler for inn- og utleie av arbeidskraft og arbeide for at inn- og utleie skal reguleres på en slik måte at det ikke undergraver prinsippet om faste ansettelser eller medfører forringelse av lønns- og arbeids - Kvinnedagen i hundre Likelønn er et brennhett tema i dette tariffoppgjøret og vi har store forventninger, sa LOs nestleder Gerd Kristiansen under sin 8.-marsappell på Youngstorget. hemmelighet, og under den kalde krigen møtte kvinnene som markerte 8. mars mye motstand. På 1950-tallet forsvant feiringen helt. Foto: Per Flakstad Oppsvinget kom på 1970-tallet, og i 1978 gikk kvinner og menn i tog i Norge. I år var likelønn hovedtema for 8.-marsmarkeringen på Youngs - Gerd Kristiansen, LOs nestleder. vilkår. Bruken av midlertidige ansettelser må reduseres. Bemanningsforetakene må underlegges strengere kontroll og de ansatte må ha alminnelige avtalerettigheter og ordnede lønns- og avtaleforhold.» I LOs uttalelse understrekes det at bedriftene må sikres gode rammevilkår, og at frontfagsmodellen er den viktigste mekanismen for sysselsetting og økonomisk bærekraft. For å oppnå dette, mener LOs representantskap at oppgjøret best kan gjennomføres forbundsvist. Tekst: SVEIN-YNGVE MADSSEN, LO-Aktuelt torget, og LOs nestleder Gerd Kristiansen var soleklar på sitt ståsted foran vårens tariffoppgjør: Likelønn er et brennhett tema i dette tariffoppgjøret og vi har store forventninger! Både til Fellesforbundet og til alle de andre som nå skal gå i klinsj med arbeids - giverne! Vi skal fjerne urettferdige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn sa Gerd Kristiansen! Tekst: SIDSEL HJELME Illustrasjonsfoto: Anders Hamre Sveen 4 < Fagbladet 3/2010

5 NYTT Europeisk kamp mot fattigdom EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Norge deltar i aktivitetene sammen med 28 andre land, og det nasjonale åpningsarrangementet fant sted i Oslo 9. mars, med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i spissen. Regjeringen la i 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom, og i fattigdomsåret er målet blant annet å endre folks holdninger til dem som faller utenfor gjennom økt kunnskap om utbredelsen av og årsakene til fattigdom. Et annet mål er å gi personer som er utsatt for fattigdom større kunnskap om hvilke rettigheter og muligheter de har. KK Vil øke satsene for sosialhjelp Regjeringen må snarest innføre en statlig minstenorm for sosialhjelp, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Også NHO vil øke satsene. Dagens veiledende satser må heves til nivå med satsene fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) og gjøres om til obligatorisk minstestandard, sier Jan Davidsen. Han viser til at LOkongressen i fjor fattet vedtak om en slik minstestandard, og beklager at regjeringen ennå ikke har fått dette på plass. Regjeringen har gjort mye for å redusere fattigdommen, men dette er noe som gjenstår, sier han. Kommunene avgjør Det er kommunene som selv avgjør størrelsen på sosialhjelpen, med utgangspunkt i veiledende statlige satser. Dette fører til at sosial - hjelpen varierer fra sted til sted. MINSTESTANDARD: Både Jan Davidsen i Fagforbundet og LO-leder Roar Flåthen i LO vil øke satsene for sosialhjelp. Også fra NHO-hold påpekes det at sosialhjelpen er for lav. I dag er sosialhjelpen på et så lavt nivå at de som mottar den, strever med å få endene til å møtes. I tillegg er det nesten en dagsjobb å skaffe seg de ytelsene man har rett på. Da har du ikke energi til å bruke krefter på å komme deg på jobb, sa direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO Service til Dagsavisen. Tekst: ODD HARALD RØST, FriFagbevegelse.no Foto: Per Flakstad Kommuner benekter barnefattigdom Barnefattigdom står åpenbart ikke øverst på agendaen for landets ordførere. Bare en av tre tok seg bryet med å svare da de fikk spørsmål om hva de gjør for å bekjempe barnefattigdom. I Fafo-rapporten «Barnefattigdom i Norge» dokumenteres omfanget av barnefattigdom i hver enkelt av landets kommuner. Med dette som bakteppe sendte LOs barne- og ungdomsorganisasjon Fram - fylkingen og Redd Barna en felles henvendelse til samtlige av landets ordførere. Ordførerne ble bedt om å svare på hvilke tiltak de hadde iverksatt mot barnefattigdom. Svarene var nedslående, påpeker leder av Framfylkingen, Kristian Tangen: - Bare 160 av landets 430 kommuner har svart på brevet. Når bare en tredel av ordførerne har svart på henvendelsen, er det et signal om at barnefattigdom har lav prioritet i kommunene, sier han. Reagerer med vantro Bare 31 kommuner oppgir at de har en plan som dekker barnefattigdom. Enkelte kommuner benekter at barnefattigdom er et problem. For eksempel skriver en Opp - lands-kommune følgende: «Vi betviler sterkt deres påståtte tall for antall fattige i kommunen.» Dette til tross for at Fafos tall viser at kommunen har 59 barn under 17 år som lever under EUs fattigdomsgrense. Og de er ikke alene. Også fra Nord-Trøndelag og Rogaland kommer liknende påstander. ANSVARSFRASKRIVELSE: Jeg reagerer med vantro på at noen ordførere avviser at det er fattige barn i deres kommuner, sier Kristian Tangen, leder av Framfylkingen. Jeg reagerer med vantro på at kommunene betviler Fafos tall, sier Kristian Tangen. Foto: Ole Morten Melgård Kommunene har ansvar En Agder-kommune syns åpenbart ikke at barnefattigdom er deres sak: «Kommunen vurderer det slik at barnefattigdom er en nasjonal utfordring som i mindre grad påvirkes lokalt,» skriver de. Men fattigdom må bekjempes langs flere akser, påpeker Kristian Tangen: De overordna og langsiktige tiltakene, som arbeid til alle og gode velferdstjenester, er i stor grad styrt fra sentralt hold. Men det er kommunene som må stå for iverksettelsen av tiltakene. Ingen norske kommuner kan påstå at de ikke har barnefattigdom, enda mindre at de ikke har ansvar for det, fastslår Kristian Tangen. Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 3/2010 < 5

6 NYTT < ORDFØREREN BETALER SELV Planen om at Oslos befolkning skulle betale kroner for mottakelsen av Fabian Stangs 200 bryllupsgjester i Rådhuset er skrinlagt. Forslaget ble trukket etter at det lakk ut i mediene. < TJENER MER ENN JENS Fem direktører i staten har høyere lønn enn statsministeren. Veidirektøren, jernbanedirektøren, helsedirektøren, Nav-direktøren og forsvarssjefen danker ut Stoltenberg og hans årslønn på kroner. < NEI TIL PRIVAT HJEMMEHJELP Nesten ingen av brukerne i Bergen som har fått tilbud om hjemmehjelp fra en privat leverandør, har takket ja. Bare 27 av 2000 brukere har valgt privat hjemmehjelp etter innføringen av fritt brukervalg i hjemmesykepleien, ifølge Bergens Tidende. < LOS TARIFFKRAV LO krever sikring av kjøpekraften for alle, høyere minstelønn, likelønn og nedbygging av ufrivillig deltid under årets tariffoppgjør. Kravene ivaretar bredden i LOs medlemsmasse og reflekterer den usikre økonomiske situasjonen, mener Fagforbundets leder, Jan Davidsen. < UNGDOMSLEIR Fagforbundet ungdom arrangerer sommerkonferanse i Stavern juni. Palestinsk fagbeveg - else kommer på besøk, og målet er å samle 200 unge medlemmer for å lære om internasjonal solidaritet. Konferansen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. < TARIFFOPPGJØR Torsdag 8. april er det for - handlingsstart både i statsog i KS-oppgjøret. Inspirerer til handling Vi har blitt pådyttet New Public Management i hele arbeidslivet fra universitet til hjemmehjelpstjenester og stuepiker. Det er viktig å bygge allianser før liberalismen tar helt over, sa leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet Tromsø. Med den treffende tittelen «Ingen søndagsskole» har forfatter Arnstein Hølmebakk nå fullført sitt trebindsverk om historien til tidligere Norsk Kommuneforbund (NKF) som i 2003 tok opp i seg Norsk Helse- og Sosialforbund og skiftet navn til Fagforbundet. Det er hverdagssliterne og foregangsmenneskene som torde kjempe for bedre kår som får plass i bøkene. Først i «Den siste for - mannen», utgitt i 2001, så i «Velferdsarbeiderne», utgitt i 2004 og til slutt «Ingen søndagsskole», utgitt i februar i år, på 90-årsdagen for det gamle Kommunearbeiderforbundet som ble stiftet i Forfatteren skriver levende med NKF-grasrota i hovedrollen. I siste bind møter vi blant andre Gudrun Han ledet en delegasjon på hele 15 tillitsvalgte fra Nord-Norges største fagforening som tok turen til års - konferansen til Manifest Analyse. Willumsen ønsker at temaene som ble reist på konferansen blir fulgt opp. Vi må snu spillet fra avmakt og frustrasjon til ståpåvilje for å slå tilbake nyliberalismen. New Public Management er feil medisin basert på et feil menneskesyn, sa Willumsen. I hjemkommunen Tromsø er det nylig innført bestillerkontor for hele pleie- og omsorgssektoren. Og det er stadig tilstramning med tidspress og nye dataprogram for renholderne. All utvikling i kommunen er veldig styrt ovenfra. Vi utfordrer de rød-grønne politikerne og administrasjonen til å tenke nytt: Mer medbestemmelse, mer involvering, mer tillit og mer prosess, oppfordrer Fagforbundets Bjørn Willumsen. At vi har dratt samtlige Ingen søndagsskole Viken fra Namsos, og får følge hennes kamp for bedre arbeidsforhold for renholderne. TREDJE BIND: «Ingen søndagsskole» er siste bind i historien om Norsk Kommuneforbund. SUKSESS: Bjørn Willumsen fra Fag - forbundet Tromsø er inspirert av tillits - prosjektet i Mandal og sekstimers - prosjektet i Tine. seksjonsledere, hovedtillitsvalgte og ungdomsrepresentanten hit til konferansen, er en fantastisk inspirasjon til å drive videre tillitsvalgt - arbeid lokalt. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE I tredje bind er maktkamp viet stor plass, særlig i forbindelse med NKFs første kvinnelige leder Liv Nilsson. Hun får kreditt for å ha fått forbundets politikk fram i offentligheten. Og for framsynthet når det gjelder nye roller for ansatte i en omstillingsprosess. Inngrodde mannsmiljøer i teknisk sektor mislikte å bli belært, og sendte grovkornet skyts mot forbunds - lederen som gikk direkte på hennes kvinnekjønn. Noe skjemmende for tredje bind er at maktkampene om toppverv for en stor del skrives på seierherrenes premisser, der aktørenes tolkninger av andres motiver framstår som fakta uten at dette blir nevneverdig drøftet. Tekst: MONICA SCHANCHE 6 < Fagbladet 3/2010

7 JANS HJØRNE GOD DIALOG: Ansatte i Mandal kommune misbruker ikke tilliten. De kan bruke egenmelding 365 dager i året, men sykefraværet er redusert. Satser friskt på sykenærvær I Mandal kommune kan de ansatte bruke egenmelding 365 dager i året. Tillit til de ansatte går som en rød tråd gjennom prosjektet, og sykefraværet er redusert. I 2003 var sykefraværet i Mandal kommune 9,5 prosent, i 2008 var det redusert til 5,8 prosent. Fortsatt ligger kommunens sykefravær godt under gjennomsnittet. Mandals tillitsprosjekt ble presentert på Manifests årskon - feranse, og tillit til de ansatte fram - heves som nøkkelen til at sykefraværet er redusere sykefraværet. Fokus på arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet sto i fokus i forkant av prosjektet, og de tillitsvalgte har vært sentrale hele veien. Det er en stor jobb å endre en hel bedriftskultur, sa prosjektleder Siren Vetnes Johannessen. Hun la vekt på at prosjektet må forankres skikkelig fra topp til bunn. Kommunen har også startet jobbrotasjon, noe som innebærer at de ansatte kan ønske seg andre arbeidsoppgaver. Dialog Dialogen på arbeidsplassen ble trukket fram som sentral. I Mandal har man et system med elektronisk egenmelding, og de ansatte melder fra etter tre dager om hvordan det ligger an, for eksempel om sykefraværet ser ut til å bli langvarig. Alle sykmeldte får tilsendt blomster som en liten oppmuntring tidlig i sykeperioden. Vi må ha fokus og trøkk hele tida, sa prosjektleder Siren Vetnes Johannessen. Når det gjelder langtidssyke, har kommunen fokus på kosthold og for eksempel det å gå tur. Fraværet for gravide har i gjennomsnitt gått ned med seks uker. Folk tar sosialt ansvar I tider med «hjernevask» og bio - logiens betydning med Harald Eia på NRK, hadde Manifest invitert professor i biologi, Dag O. Hessen. På spørsmål om det ikke var i strid med menneskets natur å tillate egenmelding 365 dager i året (på grunn av egoistiske mennesker som da ville ta ut mest mulig, red. anm.), svarte han benektende. Hessen mener at mennesker naturlig tar sosialt ansvar, at gjen - sidighet står sentralt og at mennesket har et kollektivt og sosialt instinkt. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN, LO-Aktuelt Ja, vi elsker velferdsstaten For knappe to måneder siden ble den store innbyggerunder - søkelsen lagt fram, og nylig ble det offentliggjort en rapport hvor det hevdes at kommunene har et vedlikeholdsetterslep på 250 milliarder. Innbyggerundersøkelsen er den største nasjonale undersøkelsen av tilfredshet med offentlige tjenester som er gjennomført noen gang. 94 prosent av de spurte er fornøyd eller svært fornøyd med å bo og leve i Norge. Undersøkelsen viser at det er stor oppslutning om den norske velferdsstaten, og at folk setter pris på tryggheten det gir å ha gode og tilgjengelige offentlige tjenester. Vi har klart å organisere en samfunnsmodell med små forskjeller og effektive tjenester av god kvalitet. De fleste vet at fellesskapsoppgavene koster, og at dette er noe de fleste av oss bidrar til ved å betale skatt. Skattemoralen i Norge er Det er nødvendig å starte debatten om hvordan vi skal finansiere fram - tidens velferdsoppgaver. generelt høy, og de gjentakende anbefalingene fra blant annet OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) om at regjeringen må senke inntektsskatten, blir heldigvis ikke lyttet til. Finansminister Sigbjørn Johnsen vil verken senke eller øke inntekts - skatten, og viser til den rød-grønne regjeringens løfte om at skattenivået skal ligge fast. Det er likevel den totale skatte- og avgiftspolitikken som teller for folks økonomi. Det hjelper lite med et fast nivå på inntektsskatten dersom det kuttes i andre velferdsordninger. Enten det er i barnetrygden, uførepensjonen eller at det innføres økte egenandeler på enkelte tjenester. Disse indirekte skattene rammer mest de som har minst fra før. Fagforbundet har hevdet, og hevder fortsatt, at det handler om å ha nok penger til å sikre gode velferdstjenester for alle og en rettferdig fordeling av godene. Jeg leser i mediene at eldre pleietrengende ikke får plass på sykehjem, og at enkelte av dem som får plass må bo på badet. Tillits - valgte i forbundet rapporterer om at kommunene kutter i flesteparten av tjenestene, og at det kun er lovpålagte oppgaver som skal utføres. Derfor er det nødvendig å starte debatten om hvordan vi skal finansiere framtidas velferds- og samfunnsoppgaver. Skal vi opprettholde dagens solidariske finansiering av fellesskapsoppgavene, eller skal vi la det utvikle seg et samfunn hvor det er lommebokas tykkelse som avgjør hvilket tilbud du skal få? JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 3/2009 < 7

8 TEMA INKLUDERT En syk historie Bente måtte gå rettens vei for å få lov til å jobbe. Det er ikke mulig å finne egnet arbeid til deg, påsto arbeids - giver. Nå har hun jobbet i to år, full tid fra første dag. Hennes kamp har spart samfunnet for mye penger. Tekst: TITTI BRUN Foto: ERIK M. SUNDT Sekretær Bente Gjærdingen Hemmingby stikker hodet fram i mottaksluka på avdeling avgiftning narkotika, som ligger på Ullevål sykehus. Med et vennlig smil sluser hun inn den ventende mannen og registrer besøket. Så svarer hun en telefon, før hun fortsetter å jobbe på dataen. Alt med et smil. Kontoret har vært hennes faste arbeidsplass etter den tøffe rettssaken. Jeg ble tatt veldig godt i mot på min første arbeidsdag. Jeg var jo veldig spent. Men de presiserte at jeg var velkommen, og her har jeg stortrives fra dag én, forteller Bente. Fagbladet snakket med Bente for to år siden, før hun begynte i den nye jobben. Nå ville vi høre fortsettelsen på hennes arbeidslivshistorie. Ville jobbe For drøyt to år siden ble Aker universitets - sykehus oppsigelse av Bente dømt ugyldig. En knusende dom. I tillegg til å måtte betale saksomkostninger, ble sykehuset dømt til å betale erstatning for å ha utsatt henne for «en personlig belastning ut over det vanlige». Da først fulgte Aker opp hennes ønske om å bli omplassert til annet arbeid. I retten ble hennes lege spurt om han ikke hadde vurdert å uføretrygde henne? Nei, svarte legen. Hvorfor ikke? Fordi hun ikke vil uføretrygdes, hun vil jobbe. Dugandes dame Nå er de vonde årene, før saken kom for retten, et gammelt sår, som bare prikker litt en sjelden gang. Jeg ble jo kalt udugelig foran en hel rett. Og selv om jeg vet hvem jeg er og hva jeg står for, så setter det spor. Jeg kan nok fortsatt være redd for å gjøre feil. Da er det deilig at jeg ikke har gjort noen, i hvert fall ikke mer enn andre, ler Bente. Kollegaen nikker og kaller henne et arbeidsjern. Kontorleder Heidi Kirkesjøberg nikker også, og gir Bente toppattest. Hun gjør en utmerket jobb. Setter seg inn i alt hun trenger. Er imøtekommende overfor både kolleger og klienter. Hun er lojal og pålitelig. < 8 < Fagbladet 3/2010

9 «INGEN ARBEIDSGIVER MÅ SI AT ALT ER PRØVD NÅR DET IKKE ER SANT.» BENTE GJÆRDINGEN HEMMINGBY

10 Hva med tilrettelegging av arbeidet? Skulle hun hatt det? Hun har ikke trengt noe så vidt jeg vet. Hun har tilegnet seg alt på vanlig måte. I tillegg er hun blid og fornøyd, sier sjefen. Tøffe år Hvorfor ble Bente nesten uføretrygdet mot sin vilje? Historien begynner i Da hun begynte som ungjente i renholdet. På grunn av rygg- og nakkeproblemer ble hun fire år senere omplassert til barnehagen og fast ansatt som assistent samme år. Der stor - trivdes hun i åtte år, helt fram til første fødsels permisjon i Da ble livet vanskelig. Årene fram til 2000 ble ekstremt tøffe for Bente. Hun hadde mye fravær knyttet til ryggproblemer, og til et kronisk sykt barn, en abort og en dødfødsel. Etter at hun kom tilbake i jobb, ble det klart at helsa ikke holdt til å fortsette som barnehageassistent. Arbeidsfør Bente ønsket seg over i en kontorfaglig stilling. Som IA-bedrift har Aker sykehus en særskilt plikt til å tilrettelegge arbeid. Det gjorde ikke Aker, på tross av at det er en stor arbeidsplass med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Og på tross av at hennes arbeidsevne underveis ble utredet via Nav og anslått til 100 prosent. Arbeidsgiver valgte tvert imot å sende Bente oppsigelsen i posten. Da kontaktet hun tillitsvalgt i Fag - forbundet. Det skulle jeg gjort mye tidligere, man skal ikke gå alene i møter med arbeidsgiver, man strenger støtte fra noen som ser rettigheter og muligheter. IA-avtalen på alvor Bente er lykkelig for hjelp og støtte fra advokater og Nav-kontakten, og ikke minst fra gode tillitsvalgte som fulgte henne gjennom prosessen og på møter med arbeidsgiver. Det ble en lange ferd mot rettssalen. Det kan jo ikke bare være plass til A4-folk og de som makter å yte 110 prosent hele tiden. Livet er jo ikke sånn, mente Bente. Hun ble sta og tok opp kampen. Heldigvis hadde hun også fantastisk støtte fra ektemann og familie. To og et halvt år etter varsel om oppsigelse slo retten dundrende fast at inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke er «på lissom». Det er ulovlig for arbeidsgivere å late som om de har prøvd å tilpasse arbeid eller skaffe alternativer. Ingen arbeidsgiver må si at alt er prøvd når det ikke er sant, sier Bente. 10 < Fagbladet 3/2010

11 INKLUDERT TEMA PROVOSERT: De fleste vil jobbe. Noen kan ikke 100 prosent som jeg, men vil likevel jobbe noe. De som ikke klarer å jobbe, må få fred, sier Bente Gjærdingen Hemmingby. Handler ikke om arbeidsmoral Fagforbundet er fornøyd med den nye IA-avtalen. Sykelønns - ordningen ligger fast, og den er mer forpliktende for partene. Heretter skal ingen måtte gå rettens vei for å få jobbe. Tekst: TITTI BRUN Samfunnsregnskap I den nye jobben begynte Bente i 100 prosent stilling fra første dag. To år senere har hun betalt skatt, hun får pensjonspoeng og unngår fattigfella som uførepensjonist. Barna hennes lærer at man jobber og deltar i samfunnet, selv om man kan ha tunge perioder i livet. Bente stortrives på jobb, hun har evnen til å se menneskene som banker på døra. Noen ganger får hun huden full av kjeft. De er fortvilet og frustrert. Det er jo ikke meg de er sinna på. Jeg kunne ikke jobbet her hvis jeg ikke taklet det. Alle skal behandles med respekt. Jeg har tross alt blitt møtt på så mange vonde måter sjøl at jeg vet hvordan man ikke skal behandle folk, oppsummerer Bente sin historie. Den nye IA-avtalen som nylig trådte i kraft forsterker partenes ansvar. Det er også lagt mer vekt på forebygging og et langsiktig systematisk arbeid for å redusere utstøting av arbeidstakere. IA-avtalen er et positivt virkemiddel. Med tanke på den enkelte er det livsviktig å sikre mulighet til å bruke arbeidsevnen. Å være i jobb betyr sosialt samvær i tillegg til trygg økonomi, sier nestleder Mette Nord i Fag - forbundet. Deltid hindrer IA Nord er spesielt fornøyd med at det skal utvikles en felles opplæring i IA-arbeid. Opplæringen skal tydeliggjøre hvem som har ansvar for hva, og vil øke forståelsen av IAavtalen både for den enkelte og for sam funnet. Vi må parallelt arbeide mot den utstrakte bruken av deltid. Altfor mange jobber i små, faste stillinger, og fyller på med innkallingsvakter. Deltiden begrenser handlingsrommet for arbeidsgiver både i forhold til den enkeltes helse og i forhold til en god rekruttering. Gradert syk - melding blir nesten umulig for disse, og det rammer den enkelte arbeidstaker hardt. Flere i arbeid Både korttids- og langtidsfraværet er prosentvis stabilt. Norge har også verdensrekord i sysselsetting. Da er det tull å snakke om dårlig arbeidsmoral, den er stabil. Men i kroner og øre øker selvfølgelig trygdeutgiftene fordi flere er i arbeid. Det betyr også at flere med helse plager og flere eldre er i arbeid. Det kan øke antall kroner, men ikke i forhold til prosenten av alle som er i arbeid. Helsedirektøren sa nylig i et radio program at kroner investert i de med lavest inntekt, gir stor gevinst for folkehelsa. Vi vet at det er 12 års forskjell i levealder mellom øst og vest i Oslo. Vi må kutte tullprat om moral; helse handler om hvor sunt du har råd til å leve. Det handler om samfunns - strukturer, påpeker Nord. FLERE I ARBEID: Helse handler om hvor sunt du har råd til å leve, sier nestleder Mette Nord i Fag forbundet Foto: Trond Isaksen < Fagbladet 3/2010 < 11

12 TEMA INKLUDERT Selvmotsigende mål Gevinsten av økt pensjonsalder er beregnet til ti milliarder i året. Det er mer enn staten sparer på å få ned sykefraværet med 20 prosent. Analyseselskapet Econ har beregnet at gevinsten av at pensjonsalderen er økt med et halvt år blir ti milliarder kroner i året. Altså mer enn staten skal spare ved å få ned sykefraværet 20 prosent, påpeker Magnus E. Marsdal i sin bok Sykelønn ABC. Han legger til: Selvmotsigelsen i IA- avtalen er politisk interessant. Hvis partene lykkes med mål 2 og 3 (flere med redusert arbeidsevne i arbeid Jo flere som bidrar i arbeidslivet, jo flere har rett til sykelønn. Du får ikke det ene (flere lønnsmottakere) uten det andre (flere sykelønnsmottakere). og økt pensjonsalder), blir det ekstremt krevende å lykkes med mål 1 (lavere sykefravær). Jo flere 60- og 70-åringer som jobber, jo høyere blir sykefraværet. Marsdal peker også på at Norge er i verdenstoppen når det gjelder høy sysselsetting. OECD- tall viser at for aldersgruppa år, hadde Norge en sysselsettingsgrad på 78,1 prosent. Sammenhengen er i utgangspunktet meget enkel. Jo flere som bidrar i arbeidslivet, jo flere har rett til sykelønn. Du får ikke det ene (flere lønnsmottakere) uten det andre (flere sykelønnsmottakere). Kilder: arbeidstilsynet.no, nav.no, sintef.no, Sykelønn ABC, Illustrasjonsfoto: colourbox.com Den nye IA-avtalen Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten Nylig ble avtalen fornyet til 31. desember Hovedmålene er de samme, men det er lagt økt vekt på forebyggende tiltak, og det er en mer forpliktende avtale for partene. Foreløpig er finansieringen uendret, men partene skal fortsette å drøfte fordelingen av utgifter. Tre hovedmål Sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent. Flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. Den reelle pensjoneringsalderen skal økes. Økt pensjonsalder Sintefs evaluering i juni 2009 viser at nasjonale mål er innfridd for delmål 3, der forventet pensjoneringsalder har økt med et halvt år. Livsfasepolitikk og fokus på seniorer er best i fylkeskommunal sektor, og svakest der det er færrest seniorer innenfor privat sektor. Også sykefraværet er redusert med 5,8 prosent, men det er fortsatt langt fra målet på 20 prosent. IA-avtalen har fungert dårlig i forhold til å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Papiravtale Effekten av IA-avtalen er størst i privat sektor, dernest i kommunal sektor. Likevel er det overraskende at bare 53 prosent av virksom - hetene i kommunal sektor hadde fastsatte mål for arbeidet med sykefravær, og det til tross for at 98 prosent av kommunalt ansatte jobber i såkalte IA-virksomheter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 13 prosent av de ansatte i helse- og sosialsektoren opplyser at de lider av en kronisk sykdom. Sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent. Flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. Den reelle pensjoneringsalderen skal økes. Stort potensial Sintef konkluderer med at potensialet i IA-avtalen er stort, men advarer mot å svekke fokus på inkludering og forebygging, fordi det vil bidra til høyere fravær på lengre sikt. 12 < Fagbladet 3/2010

13 FOR EN BEDRE HVERDAG! Grete Waitz sålen i alle modeller Art 211 sort str hvit str Art 213 blå, rød str sort str ,- * 995,- * Art 400 lilla, sort str NYHET! Art 403 sort str NYHET! 699,- * Art 314 sort str NYHET! 699,- * Art 314 hvit str NYHET! *Porto/oppkravsgebyr kommer i tillegg Tilllat oss inntil 3 ukers leveringstid Foot Care AS Postboks 75, 1471 Lørenskog * 1095,- 1095,- Besøk vår nye nettbutikk: * Tlf: Fax:

14 I BARNEHAGENE Ansatte er livredde for å snakke om arbeidsforholdene. Brysomme tillitsvalgte blir straffet. Antallet barn på avdelingen strekkes til det maksimale. Big business er på marsj inn i norske barnehager. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT I 2008 ble Barnebygg, den nest største norske barnehagekjeden, ervervet av det finske oppkjøpsfondet Capman Buyout. Capman er et stort internasjonalt konsern og eier blant annet vikarbyrået Proffice, inkassoselskapet Intrum Justitia samt kylling- og eggprodusenten Cardinal Foods. Pengene kommer i stor grad fra pensjonsoppsparinger. «Vårt mål er å skape høyere enn normal økonomisk avkastning,» sier investeringsselskapet på sine hjemmesider. Med de harde kravene til inntjening på et område hvor profitt er et forholdsvis nytt fenomen, følger også arbeidsforhold vi ikke er vant til i offentlig sektor. Ingen god støvsugerselger Jeg ble tatt veldig hardt og gikk på en psykisk smell som følge av hardkjøret fra Espira. Problemet mitt var at jeg aldri ble noen god støvsugerselger. Jeg var mer opp - tatt av omsorgen. Jeg tok blant annet inn flere ansatte enn det Espira mener er nødvendig i barnehagen, noe som gjorde det vanskelig for meg å skape et godt overskudd, forteller Leif Nygårdseter, tidligere styrer i Opaker barnehage i Nes kommune. Faktisk ble alle de tre barnehage styrerne i Espiras barnehager i Nes kommune skiftet ut i løpet av de to første driftsårene. Nygårdseter tror blant annet styrerne hadde forventninger som ikke sto i stil til kravene de etter hvert blir konfrontert med av arbeids giveren. Strekker strikken maksimalt Ledelsen krevde at vi skulle ta inn så mange barn som mulig innenfor regel - verket. Spesielt fra jul og fram til sommeren tok de inn ekstra mange, langt flere enn barnehagenormen legger opp til, forteller Nygårdseter. Faktisk lurte de inn opp til tjue barn ekstra i en fireavdelings barnehage. Dette er mulig uten å bryte regelverket. Selv uten å øke bemanningen. Når du er vant til å sette barn i sentrum, 14 < Fagbladet 3/2010

15 UHOLDBART: Espira driver rovdrift på ansatte for å tjene mest mulig penger, mener tildigere Espira-ansatt Leif Nygårdseter. er det alt annet enn lett å omstille seg til et annet sett med verdier. Espira tøyer strikken langt og utnytter alle kriker og kroker i systemet for å tjene maksimalt med penger. Da blir det vanskelig å drive omsorg. Jeg mener de har feil fokus, sier Leif Nygård - seter. Tjener millioner Ifølge Nygårdseter kjører Espira egne kurs for sine ledere hvor deltakerne lærer hvordan barnehagene skal drives etter deres retningslinjer; kurs som like gjerne kunne vært holdt for industriledere. Jeg mener det er feil at privatpersoner skal kunne tjene millioner på omsorgs - tjenester. Prinsippet om likebehandling mellom kommunale og private barnehager, som regjeringen vedtok i fjor, skaper bare enda større overskudd for private aktører på barnehagemarkedet, sier han. Nygårdseter er nå tilbake i jobb, men kommer aldri mer til å jobbe i Espira. Bruk og kast av ansatte Personalpolitikken deres er rå, mener Elisabeth Schjenken Arntsen, Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Drammen kommune. Hun har nylig jobbet med to ulike saker, hvor ansatte i Espira deriblant en tillits - valgt har fått så sterke beskyldninger rettet mot seg at de ikke lenger orket å jobbe for selskapet. Det fins ikke rom for nyanser eller empati. Personalsjefen lytter ikke til de ansatte. Vi sitter igjen med et inntrykk av bruk og kast av de ansatte, forteller Arntsen. < ESPIRA GRUPPEN AS Barnebygg ble i 2008 kjøpt opp av det finske investeringsselskapet Capman Buyout. Capman betalte rundt 90 millioner kroner for ca. 60 prosent av aksjene i Barnebygg. Skiftet navn til Espira AS våren 2009, og er den nest største barnehagekjeden i Norge. Har 60 barnehager og 1800 ansatte. Espira Gruppen AS hadde i 2008 en omsetning på 805 millioner kroner. En vond følelse Ingen av de to i Drammen orker å stå fram i Fagbladet. Det gjør derimot barnehage - assistenten «Anne», som lar seg intervjue anonymt. Du skal ha en sterk rygg for å takle presset i Espira. De kjører deg til veggs. Jeg kjenner mange ansatte i Espira barnehager, og de er redde for ledelsen, sier hun. Hun forteller om en barnehage der de ansatte hvisker og tisker om arbeidsfor - holdene. Og der de er ansvarlig for 29 barn på en storbarnsavdeling og 25 barn på en 0 4-års-avdeling, langt flere enn normen tilsier. Ofte springer du ræva av deg og føler at < Fagbladet 3/2010 < 15

16 Setter ikke profitt foran omsorg Det stemmer ikke at det er vanskelig å få noen tariffavtale i Espira, sier personalsjef Marit Åsrud Larsen i Espira AS. Straks vi åpner en barnehage, melder vi denne inn i Private barnehagers landsforbund (PBL-A), og vi inngår tariffavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Det stemmer heller ikke at vi ønsker at de ansatte skal melde seg inn i Delta. Vi har tariffavtaler med både Fagforbundet og Delta. Vi legger ingen føringer, og det er vel knapt noen fagorganisasjon vi samarbeider så tett med som Fagforbundet. du ikke presterer i det hele tatt. Det er en vond følelse. Å protestere nytter ikke. Da kan du bare finne deg en annen jobb, blir vi fortalt. Ble refset Vi bestemte oss for at vi ville ta opp ulike forhold med styreren og for å organisere oss. Et slikt møte var uaktuelt, var svaret. Flere av oss bestemte oss for å melde oss inn i Skolenes Landsforbund, men ble da konfrontert med at en slik avtale ikke ville bli tatt hensyn til. Helst ville de ha oss inn i fagorganisasjonen Delta, fikk vi høre. Både styreren og personalsjef Marit Larsen nektet dem å velge en tillitsvalgt. Anne tror de var skeptiske til den lokale representanten fra Skolenes Landsforbund, som er sterk og har gjennomslagskraft. Vi gikk likevel videre med organi se - ringen og arrangerte et personalmøte etter arbeidstid. Det fikk vi refs for, selv om vi møttes utenfor barnehagen, forteller Anne. Kjeft, kjeft og mer kjeft Etter kort tid ble jeg innkalt til et møte med barnehagestyreren. Jeg fikk ingen beskjed om møtetema, men det kom jo for en dag. Styreren ga meg kjeft i over en time. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var fleksibel, at jeg var vanskelig og hadde dårlig inn flytelse på de andre, og at jeg dro dem med meg i negativ retning, sier Anne. Mot slutten av møtet fikk hun presentert et brev hun skulle signere. Og signerte i et øyeblikks fortvilelse. Brevet sa blant annet at hun skulle kommunisere positivt med medarbeidere, vikarer og kunder «OFTE SPRINGER DU RÆVA AV DEG OG FØLER AT DU IKKE PRESTERER I DET HELE TATT.» LEIF NYGÅRDSETER (foreldre). Dersom hun beveger seg ut av avdelingen, for eksempel til kjøkkenet for å hente et glass vann, må hun informere den pedagogiske lederen. Brysom ansatt Barnehageassistenten fnyser av slagordet til Espira «Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinnet, sol bare sol». De tok meg fordi jeg var den som våget å stå fram og snakke på vegne av personalet. De vil nok helst ha meg vekk, tror Anne. Er en god lytter Stemmer det at du i konflikter ikke hører på de ansatte og hva de har å si? Nei, en konflikt har minst to sider, og jeg mener at begge parter blir hørt. Jeg har jobbet som personalansvarlig for ulike virksomheter i tjue år og forholder meg til tariffavtalen. Hvis du har snakket med ansatte som hevder at jeg ikke hører på dem, får det stå for deres regning. Enkelte ansatte og tillitsvalgte sier de følte seg uønsket i barnehagen etter å ha kommentert kritikkverdige arbeidsforhold. Hva er din kommentar? Jeg har ikke den opplevelsen. Styrer i den enkelte barnehage har et tett samarbeid med de tillitsvalgte. De blir rådspurt og lyttet til. Det er veldig leit om enkelte går rundt og føler det du sier nå. Hos oss er alle ansatte like viktige. Inntjening ikke viktigst Det stemmer ikke at vi setter inntjening foran omsorg. Man blir ikke den beste barnehagedriveren i Norden, som er vårt mål, ved å sette penger foran omsorg. Mange steder i landet er det full barnehagedekning. Og driver vi ikke profesjonelt, sender ikke for - eldrene barna sine til oss. Men selvsagt må vi ha et overskudd for å sikre videre drift, sier personalsjef Marit Åsrud Larsen. 16 < Fagbladet 3/2010

17 SPESIALTILBUD TIL FAGBLADET Nye sommeropplevelser, f.eks. 6 dager til Danmark, Gudbrandsdalen eller storbyweekend i København Gratis bowling hver dag + Velkomst med 1 glass cava/brus 2010 The LEGO Group 6 dager kun 1 699,- per person i dobbeltrom SPAR 672,- 6 dagers sommerferie på hotell nære LEGOLAND Pejsegården i Jylland, Danmark Et av Danmarks mest kjente hoteller - Pejsegården i Brædstrup - hvor et opphold med dansk hygge og varme venter deg. For de lekeglade finnes et vell av fasiliteter, så som lekeplass med hoppepute, bowling og biljard. Med sin beliggenhet midt i noe av Danmarks vakreste natur, er hotellet samtidig et perfekt utgangspunkt med tanke på alle Jyllands sommerattraksjoner: Hele verdens LEGOLAND Billund, Lalandia - nordeuropas største innendørs badeland, og Løveparken i Givskud. Ankomst: Søndager I tillegg DTF travel hjelper deg med bestil ling av både oppholdet og båtreisen. 5 overnattinger 5 frokostbufféer Gratis is ved kjøp av middag i restauranten Velkomstmøte med 1 glass cava/brus Gratis bowling hver dag kl Svømmebasseng Gratis parkering hvis ledig 1 barn til og med 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn til og med 14 år gratis i foreldrenes rom. 6 dager på tradisjonsrikt hotell inkl. halvpensjon Inkl. 5x2-retters middag + kaffe Fefor Høifjellshotell i Gudbrandsdalen Vakkert, i Gudbrandsdalens storslåtte natur, med både Jotunheimens og Rondanes stolte fjelltopper rundt seg, ligger det hundre år gamle Fefor Høifjellshotell. Her finner du en blanding av gamle, velholdte tømmerstuer og moderne komfort, som svømmebasseng og badstue. Det er heller ikke langt til rafting i elven Sjoa (20 km) eller Hunderfossen Familiepark (80 km), hvor du finner Ivo Caprinos kjente og kjære figurer. Ankomst: Juni: Juli: Aug.: dager kun 2 899,- per person i dobbeltrom SPAR 451,- 5 overnattinger 5 frokostbufféer 5 to-retters middager/ bufféer med kaffe Innendørs og utendørs basseng Solarium og badstue Squashbane Sykkelutleie 2 barn til og med 5 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn til og med 15 år kr 1449,- pr. barn i foreldres rom. Maks. 3 barn pr. rom. Patrik Leonardsson 3 x 2-retters middag/buffé 4 dager i Sveriges golfhovedstad, inkl. halvpensjon Quality Hotel Halmstad i Halmstad, Sverige Langs den svenske vestkysten, syd for Göteborg, ligger kystbyen Halmstad. Både Gyllne Tider og Roxette kommer herfra, noe som har gjort byen kjent, samtidig er den flotte beliggenheten ved Sveriges beste badekyst også et stort trekkplaster, og med hele 9 golfbaner i området er det også lett å forstå at Halmstad går under navnet - Sveriges golfhovedstad. Ankomst: Søndager dager kun 1 499,- per person i dobbeltrom SPAR 114,- 3 overnattinger 3 frokoster 3 to-retters middag/buffé 9 golfbaner i området Lekeplass Gode shoppingmuligheter Gode barnerabatter 2 km til strand Gratis parkering 2 barn til og med 6 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn til og med 15 år kr 169,- pr. barn i foreldrenes rom. Maks. 2 ekstra senger. HUSK OGSÅ VÅRE LAST MINUTE TILBUD F.eks. 3 dagers hotellopphold inkl. frokost Før 1 200,- NÅ 199,- Se Ved bestilling, opplys annonsekoden Fagbladet Få flere tilbud på eller Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris med forbehold om spesialtilbud. Kun sluttrengjøring inngår. Reise inngår ikke, med mindre annet er spesifiert. Ekspedisjonsavgift kr 89,-/69,- (ved best. på nett). Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr KUN HOS DTF TRAVEL! Angreforsikring: Avbestill uten grunn helt inntil kl. 12 dagen før ankomst. Fra 79,- per pers.

18 Prosjektet er over... Sannsynligvis er Kvalitetskommuneprogrammet over i sin nåværende form. Likevel vil sju av ti kommuner som har startet en dialog mellom de ansatte, administrasjonen og politikerne, fortsette samarbeidet. Tekst: VEGARD VELLE De aller fleste av de nærmere 200 deltakerkommunene svarer ja på spørsmål om kommunen eller bydelen kommer til å bruke trepartssam arbeid som metode videre. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Kvalitetskommuneprogrammet. Kun seks prosent av kommunene som er med i Kvalitetskommuneprogrammet sier de vil legge inn årene. I alt har 360 ord - førere, rådmenn og prosjektledere svart. Utgangspunktet for det såkalte treparts - samarbeidet er at både de ansatte, administrasjonen og lokalpolitikerne skal bli involvert i en dialog for å forbedre de offentlige tjenestene. Samarbeidet er blitt bedre I samme undersøkelse svarer åtte av ti kommuner at dialogen mellom de tillits - valgte, administrasjonen og politikerne har styrket samarbeidet lokalt. Prosjektleder for Kvalitetskommune - programmet, Bjørn Pettersen, er svært fornøyd med resultatet. Noe av hensikten med Kvalitetskom - mune programmet var å etablere trepartssam - arbeidet. Det virker det som om vi har klart. Generelt ser vi at de kommunene og bydelene der partene har vært flinkest til å samarbeide, har fått til mer enn andre, poengterer han. Kjempefornøyd Lokalt har mange blitt vunnet for sam - arbeidsmetodikken. Vi er kjempefornøyde og vil fortsette. Spesielt er dialogen med politikerne svært positiv. Når de blir med på et tidlig stadium, føler de seg bedre informert og støtter prosjekter som senere ender opp til politisk behandling, forteller Vivi A. Nielsen, prosjektleder i Fyresdal kommune. Antallet omkamper og mengden av frustrasjon har gått drastisk ned i kommunen, fordi partene er enige om sakens forløp når beslutninger tas. Heltid en rettighet Kommunen har prioritert retten til fulltids - jobb. Vi har fått forståelse for at små stillinger må utvides eller slås sammen med andre brøkstillinger. Ved nyansettelse er vi opptatt av å ansette folk på heltid, forteller prosjektlederen. Hun mener det økte antallet ansatte på fulltid har forbedret tjenestene og økt kom - petansen blant omsorgspersonalet siden flere har fått tid til å gå kurs i arbeidstida. Både brukere og pårørende er veldig fornøyde. Brukerne har fått en bedre og mer stabil hverdag. Men også de ansatte er fornøyde, og vi har vist at det er en myte at pleiepersonell ønsker brøkstillinger. Kurs i klasseromsledelse Fyresdal kommune har også jobbet med å forbedre omdømmet til skolen. Underveis har kommunen lykkes med å involvere for eldrearbeidsutvalgene. Bakgrunnen var medieoppslag som viste Illustrasjonsfoto: colourbox.com 18 < Fagbladet 3/2010

19 ... samarbeidet fortsetter BEDRE KVALITET: Fyresdal kommune involverte foreldre - arbeidsutvalgene i skolen og fant ut at skolen ville bli bedre hvis lærerne ble kurset i klasseroms - ledelse. at norske skoler lå på bunnen i Europa. Med utgangspunkt i et spørreskjema hvor for - eldre ble spurt hva som skulle til for å få en bedre skole, tilbød skolen flere ulike kurs til lærerne, blant annet i klasseromsledelse. Samarbeidet mellom skole og hjem er bedret. Lavere sykefravær Dovre er en annen kommune som vil fortsette trepartsdialogen. Det viktigste med trepartssamarbeidet er forankringen det gir oss i endringsarbeidet. Vi får en mulighet til å drøfte felles problemstillinger, sier ordfører Bengt Fasteraune. Dovre har vært opptatt av å senke syke - fraværet og har lykkes, spesielt i de virksom - hetene hvor fraværet var høyt. Forstår hverandre Også i Strand kommune er samarbeid etablert som metode. Kvalitetskommuneprogrammet hjelper oss til å holde fast ved målet om å forbedre tjenestene våre. Det er nyttig å få ansatte, administrasjon og politikere til å dra sammen og forstå hverandres ulike roller, sier Terje Ersland, prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet i Strand. Kommunen har satset på prosjekter knyttet til både sykefravær, oppvekst, omsorg og styring. I omsorgsprosjektet har kommunen satset på å lage bedre individuelle planer, noe de har mestret. I sykefraværsarbeidet er erfaringen at sykefraværet går ned når folk får levere en egenmelding i stedet for at de må til legen for å få sykmelding. Målet er å stabilisere sykefraværet under seks prosent, og det er kommunen nær ved å klare. Ansatte og administrasjon samarbeider godt, men politikerne er nye på denne arenaen. Det har vært utfordrende å få dem til å forstå at vi ikke skal fatte noen beslutninger, men at vi er i en prosess, forteller Ersland. Lær mer om sykefraværsarbeid Mens sykefraværet generelt økte i arbeidslivet, minsket det i kom - munene som var med i Kvalitets - kommune programmet. Fra midten av mars til slutten av april deler Kvalitetskommuneprogrammet sine erfaringer fra tre års arbeid med å senke sykefraværet. På regionale konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand kommer blant annet Nav, leger og kommuner som har lykkes. Kvalitetskommunene hadde en nedgang i sykefraværet fra 10,4 prosent til 10,3 prosent fra 4. kvartal 2008 til 3. kvartal I kommuner som ikke var med i programmet økte sykefraværet fra 9,7 prosent til 9,9 prosent i samme periode, viste sykefraværsdata fra 324 kommuner innsamlet av KS. Det som går igjen hos dem som lykkes med å senke sykefraværet, er god ledelse, tidlig oppfølging av sykmeldte og søkelys på nærvær, forteller Siren Vetnes Johannessen, spesialrådgiver i Kvalitetskommuneprogrammet. Fagbladet 3/2010 < 19