TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858"

Transkript

1 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012

2 - 2 -

3 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus Bech 1916 Julius Johannessen 1923 W. R. Johannesen 1932 Oscar Silseth 1949 Fritjof Pettersen 1957 Arne Rønning 1957 Astri Nilsen 1957 Ada Rønning 1968 Johan Alsaker 1968 Arne Wold 1970 Edith Holte 1975 Kåre Botten 1975 Solveig Langset 1976 Gudrun Sannan 1979 Fritjof Salvesen 1980 Odd Magnar Iversen 1983 Ivar Svanholm 1987 Alfhild Sand 1989 Bjørg Schjølberg 1991 Britt Mellegaard 1993 Vera Flønes 1994 Otto Christensen 1995 Aase Wold 1996 Egil Kokaas 2000 Einar Belboe 2005 Jorid Mæhle 2006 Harald Bjerkan 2008 Stig Rønne 2008 Kjell Hekkelstrand 2008 Elin Myrhaug

4 Innholdsfortegnelse Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 3 Innholdsfortegnelse... 4 Sakliste for generalforsamlingen... 5 Medlemsstatistikk... 6 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i Instruktører i Trondhjems Turnforening Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening Styrets beretning for Representasjon: Tillitsverv: Dommere: Årsrapport turn kvinner og turn menn Årsrapport troppsturn Årsrapport Barn-, Ungdom- og Mosjon Veteranklubbens årsberetning Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikk Veteraner Årsberetning for Dame Forturnerskap Årsberetning for Trondhjems Turnforenings Dameklubb Resultatregnskap pr Balanse pr Balanse pr Resultater Turn kvinner og menn Resultater troppsturn Foreningens nålevende æresmedlemmer Ærestegn Leieavtaleutvikling - Granåsen

5 Sakliste for generalforsamlingen Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening 6. Mars 2013 kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av sakslisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a)valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag a. Etablering i Granåsen b. Oppdatering av Lov for Trondhjems Turnforening c. Foreningens organisasjonsplan 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Valg 12. Avslutning - 5 -

6 Medlemsstatistikk År under 7 år 7-16 år over 17 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Ny aldersinndeling ihht. NIF År 0 5 år 6 12 år år år 26- år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total

7 År 0 5 år 6 12 år år år 26- år Totalt Kvinner Menn Total Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i 2012 Styret Formann Harald Bjerkan 2012/2014 Viseformann Kjell Hekkelstrand 2011/2013 Styremedlem Bente Amundsen 2012/2014 Styremedlem Joar Welde 2011/2013 Styremedlem Janne Lise A. Heggstad 2011/2013 Styremedlem Jan Erik Holand 2011/2013 Styremedlem Berit C. Torland 2012/2014 Varamedlem Ulrik Myrvoll 2012/2014 Revisjon Medlem Britt Mellegaard 2012 Medlem Stig Rønne 2012 Varamedlem Einar Stephansen 2012 Ærestegnkomite Medlem Britt Mellegaard 2012 Medlem Bjørg Schjølberg 2012 Varamedlem Torbjørn Sivertsen 2012 Valgkomite (foreslått av styret) Medlem Thorbjørn Sivertsen 2011 Medlem May Elin Myrvold 2011 Varamedlem Stian Fugelsøy 2011 Ansatte Daglig leder og trener turn kvinner Kari Kvam Sportslig leder konkurransegrener og hovedtrener turn menn Koordinater og trener barn og ungdom Hovedtrener turn kvinner Renhold, apparathall Svein Axel Wickstrøm Jorun M. Dahle Cosmin Popescu Bjørn Schjølberg - 7 -

8 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2012 Amanda Rundblad Ann Mari pettersen Anna Vanvik Anne Marte Viken Kallset Asta Rønning Fjærli Aurelia Kvello Aurora asgård Pedersen Axel Wickstrøm Bjørg granly Cathrine Thome Christian Tverrås Edda Vidarsdottir Eira Torland Elin Weiseth Mork Eline Steinsbekk Emilie H Torvaldsen Emilie Lien Folke Kristiansen Frøydis Rønning Ingrid Lianes Ingrid Varan Ingunn Thommessen Janne Bye Aarhaug Janne Lise A Heggstad Jenny marie Jakobsen Jesper Opheim Joachim Hanche -Olsen Joakim Garder Jorun Marie Dahle Juli Strugstad Jørgen Lysø Jørgen Rakke Kamilla Kandal Botne Kari Kvam Karoline Sæther Katarina M. Hunstad Kjetil Kandal Botne Kristin Forfang Kristin Haarberg Kristine Aa. Tonning Kristoffer Alvern Andersen Lars Ellevåg Lisa Mari Strand løseth Maija Jakobsen Malin Kronberget Malin Kronberget Svendsen Maren Gran Maren ude Mari Holand Mari Mikalsen Mari yung hagen Maria J. Tilset Marie H. Sæther Marius W Haaverstad Marthe Haugan Martine Lødøen Halsteinsli Mathilde Støren Wigum May Rømen Mia Strømøy Michael Soukup Monica Løberg Nina Kvittem Nyiry Olga Margrethe Olsen Oliver Udbye Philip Skordal Richard Henriksen Rikke Rønne Runar Dahl - Hansen Sandra Arnevik Stian Rakke Stine Haugan Asp Susanne Arnesen Hegstad Terje Lindrupsen Therese Høiem Thora Melhuus, Tina Mari Andersen Ulrik Myrvold Veran Henriksen Veslemøy Grøtterød Vida Torland Ørjan Moa Øystein Kolstad Øyvind Patricksson - 8 -

9 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening 2012 Onsdag 14.mars 2012 kl STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av saklisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnf.orenings organisasjonsplan 12. Valg 13. Avslutning SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE Det var 17 stemmeberettigede tilstede. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig vedtatt SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. Generalforsamlingen var innkalt i henhold til lovenes 10 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 3: Vedtak: GODKJENNING AV SAKLISTE Saklisten enstemmig vedtatt. SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEGN Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2012: Sølvkors: Ingrid Varan May Elin Faaren Myrvold Bjørg Granly Berit C. Torland Knut Johnsen

10 Rolf Hellan Av disse var kun Berit C. Torland tilstede. De øvrige vil få sine sølvkors ved en senere anledning. Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering. SAK 5: Vedtak: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE REFERATET Som møteleder ble valgt Harald Bjerkan Som sekretær ble valgt Berit C. Torland Til å undertegne referatet ble valgt Stig Rønne og Vigdis Strand SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2011 Før styrets årsberetning ble behandlet ble referatet fra ordinær Generalforsamling 18.mars 2011 godkjent. Kommentar til medlemsstatistikk: Økt antall medlemmer pga omlegging på fredager. Litt falsk økning pga utskifting over sommeren. Kommentar til oversikten over trenere: Listen over trenere som har bidratt for Trondhjems Turnf.orening i 2011 er mangelfull. Dette vil bli rettet i web-utgaven. Kommentar til Representasjon, tillitsverv og dommere: Oversikten over representasjon, tillitsverv og dommere fra Trondhjems Turnf.orening er mangelfull. Dette vil bli rettet i web-utgaven. Vedtak: Årsberetningene for Styret 2011, Turn kvinner og turn menn 2011, Troppsturn 2011, Breddepartier 2011, Veteranklubben 2011, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 2011, Dame Forturnerskap 2011, Dameklubben 2011 og Idrettsmerkeutvalget ble tatt til orientering Ett minutts stillhet for medlemmer som gikk bort i SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2011 Regnskapet for 2011 viser driftsinntekter på og driftskostnader på , noe som gir et overskudd på , mot et budsjettert overskudd på Følgende merknader fremkom til regnskapet:

11 Føring av neste års inntekter på desember er gjort om for å få riktigere tall, se bemerkning note 1. Note 1: tall som skulle ha vært ført over. Regnskapet er ikke ført etter dette. Fra 2012 blir regnskapet ført rett mhp inntekter ført på rett år. Utgifter er er også postert på det året de oppstår. Anmerkning: Forsikring er ikke periodisert rett. 3 avdrag Kr skulle vært ført Det blir tatt hensyn til dette i budsjettet for Revisjonsberetningen som anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2011 ble referert. Vedtak: 1. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent. 2. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning SAK 8 Forslag: Vedtak: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG det foreslåes at ansatte, lønnede-og gratis-trenere får tilbud om gratis medlemskap i foreningen i det året de er engasjert som trener. Dette gjelder ikke gymnaster som betaler treningsavgift. Forslag om gratis medlemsskap til ansatte, gratis og lønnede trenere ble enstemmig vedtatt SAK 9 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslår at kontigenten står uendret. Voksen kr 200,- Barn kr 100,- Senior kr 100,- Vedtak: Medlemskontingenten er uforandret, enstemmig vedtatt. SAK 10 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2012 Budsjett presenteres på egen side pga ny kontostruktur, bruttoregnskap. Styrets fremlagte budsjett forslag for 2012 balanserer med et overskudd på kr ble gjennomgått. Det ble gjort rede for en del justeringer i budsjettet. Granåsen investeringskostnader vil bli lagt inn på neste års budsjett 2013, dette til info til generalforsamlingen. Endringer: Vedtak: 6690 går ut 6600: Planlagt vedlikeholdskostnad på blir lagt til i budsjettet. (tak) Posten økes til : ned (forsikring feil periodisert) Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt

12 SAK 11 ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen ble ikke gjennomgått. Vedtak: Ingen vedtak gjort SAK 12 VALG Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og nye kandidater til styret presenterte seg selv. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Trondhjems Turnf.orening har etter Generalforsamlingen i 2011 følgende tillitsvalgte: Verv Navn Valgt for Styret Formann: Harald Bjerkan (gjenvalgt) 2012/2013 Viseformann: Kjell Hekkelstrand 2011/2012 Styremedlem: Jan Erik Holand 2011/2012 Styremedlem: Berit C. Torland (gjenvalgt) 2012/2013 Styremedlem: Janne Lise A Heggstad 2011/2012 Styremedlem: Joar Welde 2011/2012 Styremedlem: Bente Amundsen (ny) 2012/2013 Varamedlem: Ulrik Myrvold (ny) 2012 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2012 Stig Rønne (gjenvalg) 2012 Varamedlem: Einar Stephansen 2012 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2012 Bjørg Schjølberg 2012 Varamedlem Torbjørn Sivertsen 2012 Valgkomite (foreslått av styret) Medlemmer: Thorbjørn Sivertsen (ny) 2012 May Elin Myrvold 2012 Varamedlem: Stian Fugelsøy 2012 SAK 13: AVSLUTNING Harald Bjerkan takket for oppmøtet. Medlemmer som gikk ut av styret var ikke tilstede og vil

13 bli takket for innsatsen ved en senere anledning. Trondheim, 14. mars 2012 Berit Cathrine Torland Sign. Stig Rønne Vigdis Strand Styrets beretning for 2012 Styret Styret har bestått av: Harald Bjerkan, formann Kjell Hekkelstrand, viseformann Berit Cathrine Torland, styremedlem Bente Amundsen, styremedlem Janne-Lise Arnesen Hegstad, styremedlem Jan Erik Holand, styremedlem Joar Welde, styremedlem Ulrik Myrvoll, varamedlem Det er avholdt 7 styremøter. Administrasjon og ansatte: Administrasjonen og faste nsatte har bestått av: Kari Kvam, daglig leder og hovedtrener turn kvinner (frem til 15 oktober). Svein Axel Wickstrøm, sportslig leder alle konkurransgrener. Jorun M. Dahle, koordinator og trener for breddepartiene. Cosmin Popescu, hovedtrener for turn kvinner fra 15 oktber. Martha Bjerkan, timetilsatt for kontering av faktura og utbetalinger. Bjørn Scjhølberg har hatt ansvaret for renholdet i apparathallen. Han sluttet ved utgangen av året. Medlemstall Det ser ut som medlemstallet har gått kraftig ned igjen uten at det er færre på partiene. Dette er et godt tegn da det betyr at flere velger å fortsette i høstsemesteret. Her er tallene fra idrettsregistreringen: Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Ant. 75+ =

14 Kjønn Kvinner (860) Menn (465) Totaler Alderstrinn 0-5 år 6-12 år år år 26- år 0-5 år 6-12 år år år Medlemmer år Anskaffelser Det er anskaffet: Bærbar PC for kontoret Miksebord for musikkanlegg Følgende turnutstyr er anskaffet: Strikk til mosjon Nye tjukkasser I tillegg har vi reparert utstyr og innventar som tjukkasser og grop i apparathall Utleie Vi har i 2012 hatt utleie til Bybroens videregående skole, Nidelven barne- og ungdomsskole, Birralee internasjonal school, Olympiatoppen, Arbeidstilsynet, fylket, activ med, flere folkehøyskoler, høyskoler og idrettslag. Vedlikehold Reparasjon av taket ble påbegynt like før jul og er ikke ferdig i skrivende stund. Arrangementer Vi arrangerte en kretskonkurranser i tropp. Denne ble arrangert 15 april. Det var rundt 120 deltakere pr konkurranse. Påfølgende dag ble det åpnet for trening i turnhallen noe som flere av de tilreisende klubbene benyttet seg av. Samlinger Vi har arrangert to regionssamlinger for turn kvinner og en for turn menn Vi var også arrangør for ngtfs samling for morgendagens utøvere turn kvinner i juli 2012 Juleoppvisningen ble for første gang gjennomført i Rosenborghallen, vi hadde 3 forestillinger med fulle hus. Tema for oppvisningen var Disney. Våroppvisning Vi arrangerte våroppvisning for de yngste medlemmene også i Rosenborghallen, tema der var «De tre bukkene bruse». Vi hadde tre oppvisninger med ca 200 tilskuere på hver oppvisning

15 Klubbkonkurranser Vi arrangerte klubb/oppvisinngskonkurranse for alle fra og med 6 år til og med våre senior konkurransegymnaster både vår og høst. Klubbkonkurransene ble avholdt i apparathallen over 3 dager fra tirsdag til torsdag Partiene Partistrukturen har i 2012 vært den samme som i 2011, vi har jobbet mye med planlegging og kvaliteten på gruppene, det er fremdeles fulle partier i alle aldersgrupper, etterspørselen er stor og være kunder gir oss gode tilbakemeldinger. Trenere Kari Kvam og Svein Axel Wickstrøm er fast ansatt som hovedtrener for henholdsvis turn kvinner og turn menn. Jorun Marie Dahle ble ansatt som koordinator og hovedtrener for breddepartiene fra og med 20 august Cosmin Popescu ble ansatt og tok over hovedansvaret som trener for turn kvinner 15 oktober Alle andre trenere er engasjert på timebasis. Alle medlemmer av våre konkurransegrupper (tropp og turn) fra fylte 15 år forplikter seg til å være trener minimum en time pr. uke på en av våre barne- eller ungdomsgrupper. Følgende trenere tar ikke ut noen form for lønn eller andre ytelser for jobben: Thorbjørn Sivertsen Tore Aalmo Nils Krogstad Britt Mellegaard Granåsen Granåsenprosjektet har vært tema på de fleste styremøter. Vi har enda ikke underskrevet leieavtale. Revidert avtale ble oss forelagt medio november. Den har en prisøkning på 46%. Se side 39. Endringene er så store at styret ikke lenger har mandat til å inngå avtale. Saken legges derfor fram på generalforsamlingen 6. mars 2013 Helse- miljø- og sikkerhet HMS Vi har fortsatt avtale med Bygghelsetjeneste Midt.Norge. Svein Axel Wickstrøm fungerer som foreningens brannvernleder. Det er ved hvert semesters oppstart gjennomført opplæring i brannværn for instruktører og samtidig gjennomført brannøvelse. Kontroll av brannvernutstyr, slukkeutstyr og nødlys/ledelys er utført. Pålegg om å følge opp brannvernrapporten som vi fikk utarbeidet av firmaet Cowi AS er nå gjennomført med unntak av ryggbøyle for brannstige og sprinkleranlegg. Økonomi Som det fremgår av regnskapet er økonomien god. Vi har fortsatt å føre inntekter for vårsemesteret som blir innbetalt før årsskiftet overføres til neste års regnskap. Det vil også i denne beretnings regnskap bli benyttet fortegn som i regnskapet fra regnskapsbyrået. Ny kontoplan med mulighet for å kontere på både kontonummer og prosjekt. Denne blr tatt i bruk fra årsskiftet

16 Takk Styret vil takke alle medlemmer, ansatte, trenere, foreldre og forretningsmessige forbindelser for medvirkning til nok et godt år for Trondhjems Turnforening. Styret vil også takke ildsjelene i våre fire sosiale grupper, Dameklubben, Veteranklubben herrer, Kvinnelige Veteraner (medlemmer av NKGV) og Dame Forturnerskap, for det gode samhold og sosiale miljø de skaper og ikke minst den hjelp de yter når det trengs. Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Bente Amundsen Berit C. Torland Jan Erik Holand Janne Lise A. Hegstad Joar Welde Ulrik Myrvoll Representasjon: Harald Bjerkan Berit Torland Bente Amundsen Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Berit Torland Harald Bjerkan NGTF' ting NGTF's ting NGTF s ting STGTK's ting STGTK' ting STGTK' ting Idrettsrådet Tillitsverv: Norges Gymnastikk og Turnf.orbund: Ole Ivar Folstad Britt Mellegaard Anniken Mellegaard Douglass Britt Mellegaard Stig Rønne Stig Rønne Britt Mellegaard Styremedlem i forbundsstyret Leder av valgkomiteen Leder i Lovkomiteen Varamedlem i lovkomiteen Varamedlem i Fondsstyret Varamedlem i forbundsstyret Leder av breddekomiteen Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: Ole Ivar Folstad Leder Berit Torland Teknisk utvalg tropp Kari Kvam Teknisk utvalg turn kvinner/menn

17 Mari Yung Hagen Sør Trøndelag Idrettskrets: Harald Bjerkan Ole Ivar Folstad Teknisk utvalg tropp Medlem Kontrollkomiteen Varamedlem Kontrollkomiteen Dommere: Internasjonal dommer turn menn Forbundsdommer tropp Forbundsdommer tropp Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer tropp Kristian Solem May Rømen Mari Hagen Kari Kvam Runa Høyland Svein Axel Wickstrøm Anna Vanvik Maija Johanne Jakobsen Ellen Holmen Emilie Appelquist Årsrapport turn kvinner og turn menn 2012 Trondhjems Turnforenings konkurransegruppe bestod i 2012 av 30 jenter og 20 gutter. Hovedtrenere for våre konkurranse grupper er Cosmin Popescu ( turn kvinner ) og Svein Axel Wickstrøm ( turn menn ), de har i tillegg hatt med seg flere svært flinke trenere : Trenere turn kvinner : Kari Kvam, Aurelia Kvello, Anna Vanvik, Ann Mari Pettersen, Maija Johanne Jakobsen. Trenere turn menn : Ulrik Myrvold, Jørgen Lyse, Kristian Tverrås, Ørjan Moa, Philip Skordal. Nytt og spennende tilskudd til konkurransegruppe, er nyansettelse av Cosmin Popescu fra Romania. Han tok over hovedtreneransvaret for Kari Kvam i oktober Cosmin har vært en av verdens beste turnere, og har finaleplass i bøylehest og skranke fra EM. Det var mange store høydepunkter i Marius Wirum Haaverstad ble norgesmester i frittstående, og tok sølv i hopp. Gledelig er det også at Christina Martinsen hoppet seg inn i norgeseliten. Hun tok en sterk 3 plass i junior NM, og avsluttet sesongen med å vinne Norges cup finalen i kl 2. Jesper Opheim kan også hoppe,og tok en sterk sølvmedalje i Nordisk mesterskap u -16. Oliver Frostad Udbye vant ringer og skranke i Unni og Haralds pokaler, som er en konkurranse med internasjonal deltakelse. Det var også meget gledelig innsats av våre rekrutter. Jentene tok en sterk 2 plass i lag i norges cupen i Trøgstad og 3 plass i Fredrikstad, guttene fikk en like fin 3 plass i Fredrikstad. Dette lover godt. Marius Wirum Haaverstad, Oliver Frostad Udbye og Jesper Opheim, representerer fortsatt landslaget. Hyggelig er det også at Thuva Tøndel Lysø, Julie Kvam Nordnes og Sandra Mohn Kvam er inne i den yngste landslags gruppen for jenter. Sandra og Julie deltok også på en samling i regi av det europeiske Turnforbundet i Tirrenia, Italia, sammen med trener Anna Vanvik. Dette er en samling for unge fremadstormende gymnaster og trenere

18 Årets klubbsamling ble i år lagt til Island. Det var kjempe fine treningsforhold og mange hyggelige naturopplevelser. Det ble bading i den blå lagune, og en liten forfriskende dusj i gullfoss. Et lite skår i gleden, var at 36 av 43 fikk spysjuka. Dette gjorde at det ble en tøff avslutning på samlingen. Vi håper at framgangen også fortsetter i Svein Axel Wickstrøm Sportslig ansvarlig Årsrapport troppsturn 2012 Konkurranse Tropp 2012 Trondhjems turnforenings troppsgruppe har i 2012 bestått av ca 50 jenter og gutter. Hovedtrenere for henholdsvis teamgym, junior og rekrutt har vært; Jørgen Rakke, May Rømen og Janne - Lise Arnesen Hegstad. I tillegg har følgende trenere også vært med å gjort en god jobb for våre utøvere: Stian Rakke, Runar Dahl Hansen, Lars Ellevog, Michael Soucop, Joakim Garder, Susanne Arnesen Hegstad, Mari Yung Hagen og Maren Ude. Årets høydepunkt for troppsgruppen var at vi fikk kvalifiser 4 av utøvernr til team norge og EM i troppsgymnastikk som ble avholdt i Danmark i oktober. Fra oss deltok på junior gutter; Eivind Bjørnes, senior jenter; Maria Johnsen Tilset, Marie Hagerup Sæther og Karoline Hagerup Sæther. Alle disse fire la ned mye tid og ett topp arbeid for å forberede seg til EM, de reiste flere helger i vår sommer og høst til Oslo og Arendal for å trene med hele laget. Jentene var med å bidro til at det norske senior laget fikk en kjempe fin 4 plass, mens Eivind var med junior laget som fikk en kjempe fin 2 plass og sølv. GRATULERER til alle fire. I turnåret 2012 startet med en felles treningssamling for teamgym, junior- og rekrutt nasjonale klasser. Dette førte til en mer sammensveiset gruppe med mye treningsmotivasjon. I mars reiste teamgymtroppen til Oslo Open og fikk gode resultater. I senior kvinner ble det en bra 2. plass og med et ungt og nytt juniorlag ble det en fin 4. plass i junior kvinner. Påsken var spennende da 23 gymnaster fra rekrutt og junior nasjonal dro på treningssamling i Kathrineholm like utenfor Stocholm. Her kom alle gymnastene hjem med ny inspirasjon. April ble brukt på å arrangere en regionalkonkurranse i Rosenborghallen. Her hadde vi med 43 gymnaster som gjorde det kjempe bra. Foreldregruppa stilte opp med det som trengtes for å få til et vellykket arrangement. NM Teamgym ble arrangert i Holmen. Med noen skader på senior laget glapp pallen med bare 0,05. junior fikk en fin 7. plass. Sommeren ble preget av treningssamlinger. Vi gjentok sukssesen fra i fjor og dro til Ollerup i Danmark med 21 gymnaster. Våre 4 gymnaster fra Teamgym var på flere Team Norge samlinger for å gjøre seg klare til EM i oktober

19 Høsten startet med en felles treningssamling for å komme i gang etter sommeren. Kvaifisering til NM Nasjonale klasser ble arrangert i Larvik der vi stilte med 25 gymnaster. Vi kvalifiserte 1 lag i junior kvinne trampett, tumbling og frittstående, 1 lag i junior mix trampett og 2 lag i junior mix tumbling. Sandnes var arrangør av NM Nasjonale klasser. Her fikk vi flotte resultater i både junior og senior. Tradisjonen tro dro vi til Buskerudtrampetten 3. helgen i november. Her fikk vi med oss flere pallplasseringer hjem. May Rømen Trener Tropp Årsrapport Barn-, Ungdom- og Mosjon 2012 Vi har fortsatt stor pågang på våre partier på barn og ungdom (tideligere kalt breddepartier). Gymsalen er fylt med barn fra 2-12 år hver dag fra kl , i tillegg har vi mosjonspartier på dag og kveldstid. Vi har alltid mål om at flere medlemmer skal ha muligheten til å trene mer, og det gir en positiv utvikling på både trenere og gymnaster. For de som har fylt 6 år og oppover ble det arrangert Klubbkonkurranse/-oppvisning både i vår og i høst. Dette har blitt en fin tradisjon for disse partiene for å få vist seg fram i alle apparatene de vil og ha et mål å trene imot. Det er frivillig å delta, men veldig mange synes dette er veldig spennende og gøy. Alle får t-skjorte og medalje. Vi har laget eget reglement og øvelser som er tilpasset alder og ferdighetsnivå. Fra 11 år så kåret vi de 3 beste i alle apparater. Vår: Våravslutningen for Foreldre og barn, og Gymlek var 3 supre turnforestillinger om Bukkene Bruse i Rosenborghallen. Både barn og voksne koste seg. Folk var fornøyde med at gruppene ble fordelt på tre forskjellige forestillinger på ca 35 min. Da ble det ikke så langdrygt for disse små. I juni dro ca 50 stk av våre medlemmer fra alderen 7-13 år på barnekretsturnstevnet i Rissa. Her fikk de vist fram et fint program de hadde øvd på for en fullsatt hall. Høst: I november deltok 12 stk ungdommer fra oss på Ungdomsstevnet på Røros. En helg fylt med masse moro og workshops. Årets Juleshow ble en stor sukssè. Vi hadde en DISNEY kavalkade hvor barna var utkledd som alt fra Snipp og Snapp til Peter Pan. Vi fordelte alle partiene utover på 3 forestillinger på 1 time hver i Rosenborg hallen. Og det var fulle hus på alle. Vi hadde kun noen tekniske små vansker på første forestilling, men alt gikk som smurt gjennom de neste, takket være blant annet vår eminente konferansier Folke Kristiansen (àlla Timmy Gresshoppe). En stor takk til han som styrte oss pent gjennom hver forestilling. Vil også takk alle trenerne og andre som var delaktig og hjalp til for å få denne dagen til å gå opp

20 Vi takker alle våre trenere for innsatsen og kjempe fine treningsdager i En spesiell takk til alle våre foreldre på konkurransepartiene som stiller opp i kafeen, og som gjør det mulig å avholde alle arrangementer for våre medlemmer. Dere gjør en strålende jobb! Jorun Marie Dahle Koordinator og hovedtrener barn og unge Veteranklubbens årsberetning 2012 Styret: Formann Tore Aalmo Kasserer Tor Aune Sekretær Knut Helland Varamedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Birger Marsteen Terje Schive Einar Stephansen Roall Hognestad og Arvid Osen Det ble avholdt årsmøte 28. februar i 2012 og 4 styremøter. Medlemstallet er 48, og vi har folk på venteliste. Gjennomsnittalder er 75,6 år. 7 av medlemmene er såkalte passive medlemmer. De deltar ikke lengre i den ukentlige trimmen, men er anmodet om å møte til kaffen på Forturnerrommet. Veteranklubben har foretatt betydelige investeringer i På styremøte 5. mai besluttet styret å skifte de eldste grønne mattene med 10 nye av typen Airex. Sekretæren fikk i oppgave å forhandle pris. Etter litt fram og tilbake fikk vi avtale med selger om at ved å betale for 10 matter til kr ,- inklusive merverdi og fri frakt, skulle vi få 2 ekstra matter på kjøpet, dvs. 12 matter til sammen. Det blir kr 4 000,- per matte. Det ble avtalt med Kari Kvam om at mattene som ble skiftet ut, kunne brukes i Nyhallen. Fortsatt var det gamle matter som medlemmene synes egnet seg dårlig til våre aktiviteter. I styremøte 25. september fikk sekretæren fullmakt til å kjøpe 5 nye matter. Sekretæren fikk i samsvar med forrige handel en 6. matte på kjøpet. Pris kr ,- inklusive merverdi og frakt. Til sammen har Veteranklubben anskaffet 18 nye matter i Sammen med en gave på 8 matter fra Charlottenlund skole, har vi 26 matter av tilfreds-stillende kvalitet. Det blir likevel ofte for få pga. godt oppmøte! Veteranklubben har også investert i gardiner, navneskilt til fotorammer, radio m/platespiller, almanakker, avskrivninger mv. på til sammen kr 9 442,-, totalt kr ,- for Medlemsmassen er stabil. 2 nye medlemmer er tatt opp i Det er Harald Fjeldstad og Øystein Bækken. Begge startet opp fra høstsesesongen Det er fortsatt personer på venteliste ved utgangen av Siste fredag i måneden hylles jubilanter og de som har hatt fødselsdager. Det er flere av veteranene som har takket av som aktive trimere, men som fortsatt ønsker å være passive medlemmer

21 Årets juletilstelning ble avviklet 20. desember. Det ble en hyggelig ettermiddag med mange historier og sang. Nestoren blant oss Christian Christensen bidro med lystige dramviser. Julebordskomiteen har planlagt og gjennomført arrangementet med flid. Stemningen var høy! Hvert medlem fikk en 7-sans med penn for Som nyvalgt sekretær må undertegnede få lov til å berømme cateringgutta: Thorvald, Nils Johan og Rolf. Dere er limet i Veteranklubben som gjør at vi alle gleder oss til mat og kaffe etter trimmen og dusjen. Det sosiale samværet kan ikke overvurderes nok. Idrettsmerkegeneral Rolf bør hylles for stadig å sette ny deltakerrekord. Ivar Svanholm har satt inn et betydelig beløp på Veteranklubbens konto, øremerket utstyr til Granåsen-prosjektet. En like stor takk til instruktørene Tore, Thorbjørn og Nils som er driverne av trimaktivitetene, og sørger for at vi blir spreke og svette under de 50 minuttene trimmen varer. De sørget også for kontinuitet i treningen gjennom året med tilbud hver tirsdag under sommerpausen. Aktiviteten er med på å bedre helsen til alle, og sammen med den sosiale aktiviteten gir det en fin balanse for vår mentale helse. Godt nytt trimår i 2013! Trondheim 30. januar 2013 Knut Helland Sekretær Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 2012 Styrets sammensetning: Solveig Hanger Kasserer: Grete Lillian Olsen Sekretær: Elin Myrhaug 1. Styremedlem: Vigdis Strand 2. styremedlem: Britt Mellegaard Varamedlem: Elsa Eidstumo Kontaktmedlem NKGV: Solveig Hanger Revisor: Liv Heltrø Valgkomite: Bjørg Schjølberg og Wigdis Hilmo Instruktører: Britt Mellegaard og Vigdis Strand Representasjon: Martha Bjerkan: Leder av valgkomiteen i NKGV og revisor i NKGV. Antall medlemmer: 29. Bjørg Arna gikk bort 23. mai Det har i 2012 vært avholdt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter og 3 styremøter. I året som har gått ble det trent inn et helt nytt program til kretsturnstevnet på Hamar juni Det ble til slutt dessverre bare 10 stk som dro av gårde fra oss. Vi trente delvis

22 sammen med veteraner fra Selsbakk Idrettsforening. Dette var til gjensidig nytte og glede, spesielt med tanke på programmets diverse formasjoner. Da vi kom til Hamar for årets kretsturnstevne, var stevnet lagt til en ujevn gressmatte i et skogsområde ved navn Ankerskogen. Ingen «løpebane» for innmarsj og oppmarsj, heller ingen tribuneplasser. Litt for enkle forhold og til stor skuffelse for oss som kom for å ta oss best mulig ut! Tror ikke folk i Hamar var klar over at det var turnstevne i byen. Det ble bare de som tilfeldigvis var ute og gikk som fikk seg en liten overraskelse. Dette ble mest som en treningsøkt for oss. Håper på et mer høytidelig nivå når Landsturnstevnet skal arrangeres i samme by i 2013! Vi hadde en fin helg likevel vi, og været var det ikke noe å si på. Vi bodde på Scandic Hotell, en ½ times gange bort til treningsplassen, så «apostlenes hester» fikk vi god bruk for. Vi benyttet tog tur -retur Hamar og hadde ei trivelig helg. Takk til Britt og Vigdis som fikk oss gjennom ei hard treningsøkt i forkant av stevnet. Programmet var innimellom vanskelig å forstå, mest fordi vi var så få og formasjonene vanskelige å få til. Juleoppvisningen var i 2012 flyttet til den nye Rosenborghallen. 2 kvinnelige gymnastikkveteraner var med for å selge billetter; Martha Bjerkan og Elin Myrhaug. Rosenborghallen synes å være en mye mer egnet hall for dette arrangementet. Det så ut til å gå utmerket. Her fikk vi også selge kaffe, kaker, is, pølser og brus. Takk til alle for året Elin Myrhaug sekretær Årsberetning for Dame Forturnerskap 2012 Styret: Fortuner/leder Sekretær Kasserer Revisor Valgkomité Wigdis Hilmo Elsa Eidstumo Liv Heltrø Solveig Hanger Bjørg Schjølberg og Vigdis Strand Det er i 2012 avholdt årsmøte med festlig samvær etterpå. I tillegg er det holdt 2 møter, henholdsvis vår og høst. På høstmøtet hadde vi demonstrasjon og informasjon om PartyLite. De selger levende lys og tilbehør. Salget var strykende. Årets Kretsturnstevne ble arrangert på Hamar juni. Vi var 14 deltakere som reiste nedover med tog og overnattet på Scandic hotell. Endelig kunne vi også stille med en dametropp og 10 stk av oss deltok der, bl.a. en del av veteranene. Programmet het Glede og Bjørg Schjølberg og Wigdis Hilmo var våre instruktører

23 På veterantroppen deltok vi også med 10 stk. Her var Britt Mellegaard og Vigdis Strand instruktører. Mange av treningene på vårparten hadde vi sammen med veteranene i Selsbakk, noe begge lag hadde stor nytte av. I tillegg til at vi deltok på 2 program, var en del av oss også med på Lær på stevnet. Trening og oppvisning ble holdt på Ankerskogen et stort og flott friluftsområde, men lite som minnet om en idrettsarena/-stadion. Festen ble holdt på Scandic hotell. Til tross for at ikke alt var like vellykket, hadde vi en trivelig tur. Elsa Eidstumo Sekr. Årsberetning for Trondhjems Turnforenings Dameklubb 2012 Formann: Martha Margrethe Bjerkan Sekretær: Inger Johanne Schive Kasserer: Martha Margrethe Bjerkan Revisor: Hjørdis Bersås Valgkomite: Laura Skjervold og Marianne Wiklund. Pr hadde Dameklubben 20 medlemmer. Martha Margrethe Bjerkan hadde fortsatt sine to verv; formann og kasserer. I løpet av året har vi hatt 9 medlemsmøter. Det første møte i 2012 var kombinert medlemsmøte og årsmøte. Sommermøte som ble avholdt i mai hadde vi hjemme; det vil si på; Forturnerrommet. Julemøte ble vi enige om å ha ut på by`n, og valget falt på Tregården Restaurant på Persaunet. Vår nye vri i forhold til servering, med levering av rundstykker fra kafeen i 1. etg. fungerer fint og kaffekoking på omgang går også greit. Ellers bærer vi preg at det er en gammel klubb, så vi har våre tradisjoner, etter at alle har satt seg og vi er ønsket velkommen må vi synge sangen vår. Vi har kanskje ikke de kraftigste sopranstemmene etter hvert, så det hjelper de gangene Brit Høyland er der og kan akkompagnere oss. Et av våre medlemmer, Erna Knudsen fylte 100 år den 31. mars, på vårt møte den 20. mars ble damen feiret. Erna var absolutt en oppegående 100 åring, hun reiste seg og takket for at hun ble feiret, samtidig som hun berettet litt fra sitt liv som medlem i Trondhjems Turnf.orening. Det bør vel nevnes at et av våre medlemmer er bosatt i California; Kristina Mønnes Oriczky,

24 datter til Olaug Mønnes, så fremt hennes Trondheims besøk klaffer med våre møter er hun til stede. Martha Margrethe var også i år deltaker på Golden Age Festival 50 + i Montecatini i Italia, i perioden 30. september til 6. oktober, og stilte i troppen til kvinnelige veteraner. I løpet av året er to av våre medlemmer gått bort, Bjørg Arna døde i mai og Lindis Østby i september. På et av våre møter arrangerte Elin Myhre Bakken en liten spørrekonkurranse, det som nå så fint heter quiz, det generelle resultatet var kanskje ikke topp scor, men arti læll. Ellers er våre møter preget av livlig prat og mye kos, og ikke å forglemme loddtrekning. Martha Margrethe Bjerkan Formann Inger Johanne Schive Sekretær

25 Resultatregnskap pr Konto INNTEKTER Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett Salg av drakter og effekter Mellomsum Netto inntekt 3130 Kafe-inntekter Offentlig tilskudd Moms kompensasjon Tilskudd fra NIF Ekstraord inntekter (aktiviteter) Leieinntekter ekstern (eiendom) Egenandel turn kvinner Egenandel tropp Husleie Egenandel turn menn Deltakelse stevner Egenandel landslag Samling Sponsor/Dugnad klubb Medlemskont/treningsavgifter Andre inntekter arrangement Inntekt kiosk Inntekt startkontingent Inntekt billetter Juleoppvisning arr. (netto) Automat/bingo/lotteri Kurs inntekter Gaver/bidrag Andre inntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Driftsinntekter UTGIFTER 4000 Innkjøp forbruk (Magnesium) mm Innkjøp varer cafe Innkjøp kiosk arrangement Innkjøp mat arrangement Utgifter arrangement Innkjøp av premier Utmerkelser/gaver Innkjøp drakter/effekter videresalg Konk deltakelse gymnastikk Aktiviteter turn kvinner Aktiviteter tropp Aktiviteter turn menn Deltakelse stevner Barnekretsstevne BKTS Deltagelse landslag Samling

26 Konto Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett Prosjekt Granåsen Refusjon treningsavgift Mellomsum Netto inntekt Sum aktivitets kostnader Innleie instruktører selv næring Lønninger Avs. feriepenger Feriepenger Sykelønn Fordel elektr kommunikasjon Fordel pensjonsforsikring Motpost fordel elektr kommunikasjon Motpost fordel pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. av påløpte feriepenger OTP Obligatorisk tjenestepensjon Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger Yrkesskadeforsikring HMS Sosiale utgifter Sum lønn Renovasjon, vann, avløp o.l Lys, varme Renhold Annen kostnad lokaler Leie maskiner/inventar Kjøp av apparater Kjøp Inventar Driftsmateriale Datakostnader Arbeidstøy og verneutstyr Reparasjon og vedlikehold bygninger Reparasjon og vedlikehold utstyr Reparasjon og vedlikehold annet Regnskapshonorar Honorar øk./juridisk bistand Andre Kostnader Kontorrekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møte, kurs Telefon Mobiltelefon Internett Porto Reise/diett/Tingkostnader Tingdeltakelse Årsberetning

27 Konto Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett Reklamekostnad, annonser Kontingenter, forbund Lisensforsikring NGTF Gaver fradragsberettiget Gave ikke fradragsberettiget Kontingent krets Forsikring eiendom Forsikring eiendom Generalforsamling Bank og kortgebyr Diverse kostnad Tap på fordringer Frakt og transportkostnader vedrørende s Mellomsum Netto inntekt Sum andre driftskostnader Driftsresultat Overf. annen egenkapital Overføringer og disponeringer Finansresultat Resultat Korrigert resultat for 2011 etter innbet. for vårsem. før årsskiftet

28 Balanse pr Konto Navn Inng. saldo Saldo i perioden Saldo 1210 Turnhallen Frittstående gulv Grop Transportmidler, inventar, maskiner o l Aksjer i Nidarøhallen Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Kundefordringer Automatisk opprettet - import lønn Opptjent, driftsinnt Forskudd utlegg diverse personer Forskudd Axel Wickstrøm Kortsiktige fordringer Andel Bygghelsetjenesten Midt Norge Kortsiktige finansinvesteringer Kontanter drift Fond sp, husleie Buchmann Plasseringskonto Egenandeler Arrangement Salg turntøy Skattetrekk Kontanter, bankinnskudd og lignende Omløpsmidler

29 Balanse pr Konto Navn Inng. saldo Saldo i perioden Saldo Eiendeler Egenkapital Annen egenkapital Resultat Egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arb.g.avg. på feriepenger Skattetrekk og andre trekk Forskudd kontingent Skyldig lønn Skyldige feriepenger Regnskapsmessig avsetninger Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

30 Resultater Turn kvinner og menn 2012 Unni og Harald Pokaler: U/14 1. Fredrik Johnsen Hoppensprett 2. Jesper Opheim Tr. Turnf.. 3. Philip Fleicher Oslo turn Junior 1. Odin Kalvø Njård 2. Pietro Giachino Njård 3. Christopher Soos Sverige 4. Pontus Kallavaara Sverige 5. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. Senior 1. Stian Skjærahaug Stavanger 2. Espen Jansen Njård 3. Adham Alsqour Jordan 9.Marius Haaverstad Tr. Turnf..( 4 app ) Finaler Junior Frittstående 1. Majdi Alhmoud Jordan 2. Pontus Kallavaara Sverige 3. Arian Olsen Oslo 6. Oliver Frostad Tr. Turnf. Ringer 1. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 2. Odin Kalvø Njård 3. Christopher Soos Sverige Hopp 1. Christopher Soos Sverige 2. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 3. Odin Kalvø Njård Skranke 1. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 2. Pietro Giachino Njård 3. Marcus Frandsen Danmark Norges cup 1 Trøgstad Rekrutt jenter 12 år 1. Victoria Bøe Holmen 2. Ingrid Von Hafenbradel Holmen 3. Oda Rikheim Oslo 4. Sandra Mohn Kvam Tr. Turnf.. 7.Julie Kvam Nordnes Tr. Turnf.. 16 Tuva Tøndel Lyse Tr. Turnf.. 17 Eir Hoel Tr. Turnf.. Jenter klasse 1 1. Martine Skregelid Asker 2. Signy Astvaldsdottir Siddis 3. Solveig Berg Asker 24 Christina Martinsen Tr. Turnf.. 35 Julie Brown Skagen Tr. Turnf.. 36 Emma Skordal Tr. Turnf.. Jenter klasse 2 1. Kine Andresen Nedre Glomma 2. Marit Fosse Hødd 3. Camilla Karlsen Trøgstad 11 Jenny Marie Jakobsen Tr. Turnf.. Jenter klasse 3 1. Anna Borger Skar Holmen 2. Maiken Charlotte Hetle Tr. Turnf.. 3. Siren Wisth Bergen Gutter klasse 1 1. Philip Fleicher Oslo 2. Fredrik Johnsen Hoppensprett 3. Mats Skotner Njård 4. Jesper Opheim Tr. Turnf.. 18 Veran Henriksen Tr. Turnf.. 19 Gutter klasse 3 1. Odin Kalvø Njård 2. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 3. Roman Popov Tromsø Nordisk mesterskap u/ april Lag : 1. Sverige 2. Norge 3. Finland Finale: Hopp

31 2. Jesper Opheim Tr. Turnf.. Norges cup Drammen 2 3 juni Gutter kl 1 1. Philip Fleicher Oslo Turn 2. Fredrik Johnsen Hoppenspretten 3. Mads Skotner Njård Turn 8. Jesper Opheim Tr. Turnf Veran Henriksen Tr. Turnf.. Gutter kl 3 1. Pietro Giachino Njård Turn 2. Odin Kalvø Njård Turn 3. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 4. Jenter kl 1 1. Martine Skregelid Asker Turn 2. Signy Avalsdottir Siddis 3. Solveig Berg Asker Turn 21. Emma Martine Skoordal Tr. Turnf Julie Brown Skagen Tr. Turnf.. Jenter kl 2 1. Kine Andersen Nedre Glomma Turn 2. Jenny Marie Jakobsen Tr. Turnf.. 3. Amalie Norheim Bergen Turnf.orening Klasse 3 1. Anna Borger Skaar Holmen Tropp 2. Maiken Hetle Trondhjemes Turnf.orening 3. Siren Wist Bergen Turnf.orening Norgesfinalen 2012 Bergen Sammenlagt gutter kl Pietro Giachino Njård 1. Odin Kalvø Njård 5. Oliver Udbye Tr. Turnf.. Finale frittstående : Klasse 3 1. Odin Kalvø Njård 2. Nikolai Rønbeck Oslo 3. Pietro Giachino Njård 4. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. Finale Bøylehest : Klasse 1 1. Fredrik Johnsen Hoppenspretten 2. Philip Fleicher Oslo Turn 3. Sofus Heggemsnes Oslo Turn 5. Jesper Opheim Tr. Turnf.. Finale Ringer: Klasse 1 1. Fredrik Johnsen Hoppenspretten 2. Nore Stene Nedre glomma 3. Jesper Opheim Tr. Turnf.. Klasse 3 1. Pietro Giachino Njård 2. Oliver Frostad Udbye 3. Odin Kalvø Njård Finale Hopp: Klasse 3 1. Odin Kalvø Njård 2. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 3. Nikolai Rønbeck Oslo turn Finale Skranke: Klasse 1 1. Fredrik Johnsen Hoppenspretten 2. Philip Fleicher Oslo Turn 3. Harald Wibye Nedre Glomma 4. Jesper Opheim Tr. Turnf.. Klasse 2 1. Nikolai Rønbeck Oslo Turn 2. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 3. Roman Popov Tromsø Turn Finale svingstang: Klasse 1 1. Nore Stene Nedre Glomma 2. Jesper Opheim Tr. Turnf.. 3. Harald Wibye Nedre Glomma Sammenlagt Jenter: Klasse 2 1. Kine Andresen Nedre Glomma 2. Amalie Norheim Bergen 3. Jenny Marie Jakobsen Tr. Turnf

32 Finale Skranke: Klasse 2 1. Katarina Schilling Oslo Turn 2. Amalie Norheim Bergen 3. Marlene Asheim Bergen 4. Marit Hessen Stavanger 5. Jenny Marie Jakobsen Tr. Turnf.. 6. Christina Martinsen Tr. Turnf.. Klasse 3 1. Kine Andresen Nedre glomma 2. Elise Dahl Hansen Tromsø 3. Mari Liverød Vestfold 4.. Anna Borger Skaar Holmen 5. Edda Vidarsdottir Tr. Turnf.. Finaler Frittstående Klasse 1 1. Martine Skregelid Oslo og Akershus 2. Signy Avalsdottir Rogaland 3. Solveig Berg Oslo og Akershus 6. Emma Skordal Tr. Turnf.. Klasse 2 1. Hedda Haanæs Møre og Romsda 2. Amalie Norheim Hordalan 3. Katharina Schilling Oslo og Akershus 5. Jenny Marie Jakobsen Tr. Turnf.. Klasse 3 1. Kine Andresen Østfold 2. Siren Wisth Hordaland 3. Andrea Solberg Hordaland 6. Edda Vidarsdottir Tr. Turnf.. Finaler Hopp: Klasse 2 1. Christina Martinsen Tr. Turnf.. 2. Katarina Schilling Oslo og Akershus 3. Amalie Norheim Hordaland Junior NM Oslo 18. November 2012 Finale frittstående gutter : 1. Pietro Giachino Njård 2. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 3. Torry Larsen Laksevåg Finale Bøylehest : 1. Pietro Giachino Njård 2. Nicolay Rønbeck Oslo Turn 3. Roman Popov Tromsø 6. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. Finale Ringer : 1. Pietro Giachino Njård 2. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. 3. Arian Olsen Oslo Turn Finale Hopp: 1. Nicolay Rønbeck Oslo Turn 2. Odin Kalvø Njård 3. Oliver Frostad Udbye Tr. Turnf.. Finale Hopp Jenter : 1. Dina Nygaard Holmen 2. Martine Skregen Asker Turn 3. Christina Martinsen Tr. Turnf.. Jenter kl. 12 år 1. Linn Finstad Nedre Glomma 2. Martine Magnussen Nedre Glomm 3. Pernille Gulbrandsen Bergen Turnf.orening 8. Sandra Mohn Kvam Tr. Turnf Thuva Tøndel Lyse Tr. Turnf.. Jenter kl Martine Rustøen Skregelid Asker Turn 2. Solveig Berg Asker Turn 3. Katarina Schilling Aker Turn 13. Christina Martinsen Tr. Turnf Emma Martine Skordal Tr. Turnf Julie Brown Skagen Tr. Turnf.. Jenter kl. 2 Norges cup 3 Fredrikstad 1. Kine Andresen Nedre Glomma 2. Jenny Marie Jakobsen Tr. Turnf.. 3. Amalie Norheim Bergen Turn Gutter rekrutt 1. Theodor Gadderud Oslo Turn 2. Oliver Johannessen Bergen Turn 3. Fredrik Aas Nedre Glomma 10. Emil Andre Aune Trondhjems Turnf.orenin 12. Marcus Lesund Tr. Turnf Ibou Sannen Wist Tr. Turnf.. Gutter kl 1 1. Harald Wibye Nedre Glomma 2. Henrik Stiansen Nedre Glomma 3. Nore Stene Nedre Glomma 17. Veran Ivo Henriksen Tr. Turnf

33 Nasjonal rekruttkonkurranse Stavanger Gutter 1. Theodor Gadderud Oslo Turn 2. Fredrik Aas Nedre Glomma 3. Halvor Hetland Sandnes Turn 12. Marcus Lesund Tr. Turnf Emil Aune Tr. Turnf Marius Faanes Tr. Turnf.. Jenter 11 år 1. Julie Sødwerstrøm Asker Turn 2. Synne Persen Siddid 3. Amy Wojciechowski Siddis 10. Stine Oftedahl Stoknes Tr. Turnf Anette Kvaløy Tr. Turnf Aurora Andersen Tr. Turnf Mona Ulseth Tr. Turnf.. Jenter kl 12 år 1. Linn Finstad Nedre Glomma 2. Ingrid Hafenbrad Holmen 3. Pernille Guldbrandsen Bergen 8. Sandra Mohn Kvam Tr. Turnf Thuv Tøndel Lyse Tr. Turnf Eir Hoel Tr. Turnf Amanda Estenstad Tr. Turnf.. Resultater troppsturn 2012 Oslo Open 17. mars Teamgym Senior kvinner 1. plass Arendal - 42,15 2. plass Trondhjem - 37,40 3. plass Hokksund - 35,00 NM Teamgym 09. juni Teamgym Senior kvinner 1. plass Holmen - 44,95 2. plass Arendal - 44,60 3. plass Hokksund - 36,80 4. plass Trondhjem - 36,75 Teamgym junior kvinner 1. plass Holmen - 43,95 2. plass Arendal - 37,95 3. plass Hokksund 1-31,40 4. plass Trondhjem - 29,15 Teamgym junior Kvinner 1. plass Holman - 46,35 2. plass Arendal - 41,90 3. plass Holmen 2-35,40 7. plass Trondhjem - 29,20 Kvalfisering NM Nasjonale klasser 29. september Junior kvinne tumbling 1. plass Arendal 1-15,30 2. plass Holmen 1-14,20 3. plass Holmen 2-13,75 4. plass Trondhjem 2-13, plass Trondhjem 1-10,60 Junior kvinne trampett 1. plass Arendal 1-15,50 2. plass Drammen - 13,10 3. plass Holmen 1-13,05 7. plass Trondhjem 2-10, plass Trondhjem 1-8,90 Junior kvinne frittstående 1. plass Holmen 1-16,05 2. plass Arendal 1-14,00 3. plass Mjøndalen 1-12,90 4. plass Trondhjem 2-12,45 Junior mix tumbling 1. plass Holmen 1-15,00 2. plass STAG 1-14,85 3. plass Holmen 2-14,65 5. plass Trondhjem 2-13,10 8. plass Trondhjem 1-12,00 Junior mix trampett 1. plass STAG 1-17,05 2. plass Drammen- 16,70 3. plass Holmen 1-16,

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING

TRONDHJEMS TURNFORENING ,333 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 2 Takk, og gratulerer med dagen Ivar!... 3

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10 STED: Møterom Melhus i Statens hus SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING

TRONDHJEMS TURNFORENING ,333 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 2 Minneord over Egil Kokaas... 3 Sakliste

Detaljer

89 Martine Gustavsen Sandefjord TIF Rekrutt 11 år Sandefjord 7.10 6.60 10.50 10.00 34.20 34.00 105 Helene Gamst Tromsø TF Rekrutt 11 år 0.00 6.

89 Martine Gustavsen Sandefjord TIF Rekrutt 11 år Sandefjord 7.10 6.60 10.50 10.00 34.20 34.00 105 Helene Gamst Tromsø TF Rekrutt 11 år 0.00 6. 4-KAMP Rekrutt 11år StartnrNavn Klubb Klasse Lag Bom Skranke Hopp Fritt Total Plass 92 Martine Magnussen Nedre Glomma turn Rekrutt 11 år NGT 12.70 13.20 11.45 13.90 51.25 1.00 28 Pernille Gulbrandsen Bergens

Detaljer

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 4-KAMP Gutter 11-12år r Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 11-12 år Oslo 2 13,05 13,60 11,80 13,40 12,90 12,80 77,55 1 232

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no LØRDAG 15. MARS: SØNDAG 16. MARS: HASLEHALLEN KL 10.45 Teamgym Senior KL 14.20 Individuell Junior/Senior KL 11.00 Teamgym Rekrutt KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- Oslo Turnforening

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt Navn Lag Totalsum Espen Jansen Njård 8,500 7,350 8,800 8,475 8,100 8,450 Arve Jørgensen Trondhjems Turnfor. 8,500 7,650 8,150 8,400 7,550 7,750 Kristian Solem Trondhjems

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer