Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Tilbud Timelærer SV-125 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for naturvitenskaplige fag / / Solvor Bertsen Stølevik Tilbud Timelærer BO 302 våren 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for naturvitenskaplige fag / / Helene Axelsen m.fl. Høringssvar Høring om forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter 2013/ / Kunnskapsdepartementet Tilbud timelærer J-103-G høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon / / Åse Johnsen Drabløs Side: 1 av 33

2 Tilbud timelærer BE-207-G høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon / / Per Jakob Haakstad Søknad - Local adaptation under a changing ocean: effects of global warming and human translocation on a wrasse species Local adaptation under a changing ocean - effects of global warming and human translocation on a wrasse species 2013/ / Forskningsrådet Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Kandidatundersøkelsen 2013 Forespørsel kandidatundersøkelse / / TNS Gallup, Rambøll, psos MM, Epinion, Opinion perduco Timelønnskontrakt Eline Hansen Næset Timelønnskontrakter niversitetsbiblioteket 2013 Tilg.kode P 2013/ /2013 Hjemmel: kke publisert ***** Side: 2 av 33

3 Tilbud timelærer SO-300 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid / / Trine Habberstad Søknad Skattedirektoratet Kandidatundersøkelsen / / Skattedirektoratet Oversendelse av undertegnet kontrakt - Stipendiatstilling i innovasjon 2012/17 Tilskuddsmidler Stipendiatstilling innovasjon 2012/ / Sørlandets Kompetansegond Opptaksbrev med avtale ph.d. kandidat Mona Røsseland matematikkdidaktikk 2013/ / Mona Røsseland Side: 3 av 33

4 Opptaksbrev med avtale ph.d. kandidat Brikena Djepaxhija Matematikkdidaktikk 2013/ / Brikena Djepaxhija Tilbud hjelpelærer ST-100 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for statsvitenskap og ledelsesfag / / Håvard Skattum Svarbrev Epinion Forespørsel kandidatundersøkelse / / Epinion Svarbrev psos MM Forespørsel kandidatundersøkelse / / psos MM Side: 4 av 33

5 Svarbrev Rambøll Forespørsel kandidatundersøkelse / / Rambøll Svarbrev TNS Gallup Forespørsel kandidatundersøkelse / / TNS Gallup Tilbud hjelpelærer SE-204 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Ragnhild Garås Engagement as lecturer at niversity of Agder autumn 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for utviklingsstudier 2013/ / Brian Lucas Side: 5 av 33

6 Facilitation fees - B. Munyazikwiye, F. Habyarimana, J. Twayigira PhD - Fabien Habyarimana - ngeniørvitenskap 2012/ / Munyazikwyie, Habyarimana, Twayigira tfyllende begrunnelse Forespørsel kandidatundersøkelse 2013 Tilg.kode 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Tilbud hjelpelærer MA-138 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Anne-Britt Halonen Tilbud hjelpelærer MA-138 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Tom Wee Ahlstrand Side: 6 av 33

7 Tilbud hjelpelærer ME-100 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for statsvitenskap og ledelsesfag / / Ann Sherin Johansen Tilbud timelærer JR108 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / ngvill Helland Følgebrev / invitasjon til deltakelse Kandidatundersøkelsen / / Alle gradskandidater mellom 2010 og våren 2013 (bac, master og lærerutd.) Tilbud timelærer SV-210 våren 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid / / Daniel Collett Side: 7 av 33

8 Sammendrag på engelsk EØS søknad med ia som partner - Senter for ehelse - personalized medical advice software - samarbeid med Estland 2013/ / Enterprise Estonia Tilbud timelærer SV-135 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid / / May-Linda Magnussen Brev til Nasjonalt fagråd i informatikk, 2013 Publikasjonssystem / / Nasjonalt fagråd i informatikk Støttebrev fra ia Prosjektsøknad sendt til NFR med ia ved fakultet for teknologi og realfag som partner - Petromaks2 ABSORB SØKNADEN MANGLER 2013/ / Norges forskningsråd Side: 8 av 33

9 Tilbud timelærer JR107 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Christian Franklin Fremsendelse av nytt sakkyndig medlem Tilsetting i fast hel stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i byggfag innen konstruksjon og sveis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 68/ / / søkerne Letter of enrolment at the niversity of Agder (Norway) - PhD Candidate Mohamed Ali Saleh Abomhara Ph.d. - kandidat Mohamed Ali Saleh Abomhara - KT 2013/ / Embassy of Libya Spørreskjema Kandidatundersøkelsen / / Alle gradskandidater mellom 2010 og våren 2013 Side: 9 av 33

10 Tilbud timelærer SV-208 våren 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid / / Siri Haugland Tilbud timelærer SV-208 våren 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid / / ngunn Kvamme Leieavtale fremleie kontor Spicheren Leieavtale fremleie kontor Spicheren 2013/ / Christina Sandvand Omfjord ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilg.kode SX 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Side: 10 av 33

11 Tilbud hjelpelærer BE-209 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Linn Therese Olsen Nybø Tilbud hjelpelærer S-402 høsten 2013 Timelønnskontrakter nsitutt for informasjonssystemer / / Christer de Lange Vurdering av søkere til midlertidig 20 % stilling som professor/førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i midlertidig 20% stilling som førsteamanuensis/professor i Emergency Preparedness and Disaster Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 74/ / / Sakkyndig utvalg Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 20% stilling som førsteamanuensis/professor i Emergency Preparedness and Disaster Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 74/ / / søkere Side: 11 av 33

12 Tilbud om ny styrerutdanning Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Tilg.kode 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. tdanningsdirektoratet ias budsjettforslag 2015 Budsjettforslag for Satsing utenfor rammen 2013/ / Kunnskapsdepartementet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilg.kode SX 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilg.kode SX 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Side: 12 av 33

13 Svar på søknad om prosjektutviklingststøtte til Senter for ehelse Prosjektutviklingstøtte / / Ragni MacQueen Leifson Tema for prøveforelesning. Oppgitt emne PhD kandidat Liping Mu KT 2009/ / Emma Elizabeth Horneman Tilbud hjelpelærer BE-209 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Eirik Kronstad Oppdatering til søkerne Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i rettsvitenskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag Ref 20/ / / Søkere til stillingen Side: 13 av 33

14 Konkurransegrunnlag Nye uia.no 2013/ / Atea AS m.fl. Tilbud timelærer BE-207-G og ND-413-G høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon / / Tor Helge Aas Kompetanse for kvalitet - tbetaling av midlar til gjennomføring av vidareutdanningstilbod og omdisponerte midlar til etterutdanning for studieåret Kompetanse for kvalitet Videreutdanning av lærere 2008/ / tdanningsdirektoratet Purring på gjennomføring av fartsdempende tiltak ia - Campus Kkristiansand Fartsdempende tiltak ved Campus Kristiansand - Gimlemoen 2012/ / ngeniørvesenet v/robert Tskhovrebov Side: 14 av 33

15 Risiko- og sårbarhetskartlegging - rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetskartlegging - rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser Tilg.kode 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. Kunnskapsdepartementet E-post til søkere med info om sakkyndig vurdering. Tilsetting i postdoktorstipendiatstilling innenfor pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilg.kode P 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 25 ***** Svar på søknad om prosjektutviklingsstøtte til Horisont2020 Prosjektutviklingstøtte / / Søren Kragholm m.fl. Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 82/ / / Sakkyndig utvalg Side: 15 av 33

16 Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 82/ / / Søkere til stillingen Dissertation PhD Muhammad Tayyib, niversity of Agder ph.d student Muhammad Tayyib Mekatronikk 2011/ / Doktor ng Rita Glenne Dissertation PhD Muhammad Tayyib, niversity of Agder ph.d student Muhammad Tayyib Mekatronikk 2011/ / Associate Professor Dezsö Séra Strategi for sqmarbeid med arbeidslivet (RSA). niversitetet i Agder Råd for samarbeid med arbeidslivet - RSA 2011/ / Kunnskapsdepartementet Side: 16 av 33

17 Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 22/13 ingen tilsetting 2013/ / Vishanth Weerakkoddy Søknad om overflytting avslått Søknad om overflytting eksternt 2013 Teknologi og realfag Tilg.kode S 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Tilbud hjelpelærer J-304/305 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Kristin Bryhn Vurdering av søkere til faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i inntil fem faste 100% stillinger som professor/førsteamanuensis i markedsføring, strategi/internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/ / / Sakkyndig utvalg Side: 17 av 33

18 Bekreftelse vedrørende phd.-kandidat Gunstein Skomedal, niversitetet i Agder Ph.d. - kandidat Gunstein Skomedal - Fornybar Energi / / niversitetet i Oslo Bekreftelse vedrørende phd.-kandidat Meisam Naderi, niversitetet i Agder Ph.d. - kandidat Meisam Naderi - KT 2013/ / niversitetet i Oslo Engagement as lecturer T-502 autumn semester 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for utviklingsstudier 2013/ / Brendan Barrett E-post til søkerne med vedlagt sakkyndig vurdering. Tilsetting i professor stilling i pedagogikk Ref. 59/13 Tilg.kode P 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 25 ***** Side: 18 av 33

19 Orientering om medlemmer av sakkyndig utvalg Tilsetting i inntil fem faste 100% stillinger som professor/førsteamanuensis i markedsføring, strategi/internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/ / / Søkere til stillingen Oversendelse av forskrift til Lovdata Forskrift om studier og eksamen ved niversitetet i Agder - revisjon / / Norsk Lovtidend Sendt sakkyndig vurdering til søkerne Tilsetting i 30 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen komponering/arrangeringsrelaterte fag. Ref 65/ / / søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 22/13 ingen tilsetting 2013/ / Vishanth Weerakkody Side: 19 av 33

20 Confirmation of approved trial lecture and defence of dissertation for the PhD degree (Degree of Philosophiae Doctor) ph.d student Ghislain Maurice Norbert sabwe ( Maurice sabwe ) KT 2010/ / Ghislain Maurice Norbert sabwe E-post til engelsktalende søkere vedr. sakkyndig vurdeirng. Tilsetting i professor stilling i pedagogikk Ref. 59/13 Tilg.kode P 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 25 ***** Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 61/ / / søkere Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 61/ / / Sakkyndig utvalg Side: 20 av 33

21 E-post med vedlagt kommentar til mottatet merknader til sakkyndig vurdering Tilsetting i postdoktorstipendiatstilling innenfor pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilg.kode P 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 25 ***** Klage over avslag - oversendelse av saksframlegg Klage over avslag på søknad - realkompetanse - Anne-Marit Hegre Fjermestad Tilg.kode S 2013/ /2013 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Melding om medlemmer i sakkyndig utvalg til søkerne Tilsetting i fast 50 % stilling som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor innen Music Management ved Fakultet for kunstfag Ref 103/12 Daniel Nordgård 2012/ / søkere Oversendelse av søknader til sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 50 % stilling som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor innen Music Management ved Fakultet for kunstfag Ref 103/12 Daniel Nordgård 2012/ / Sakkyndig utvalg Side: 21 av 33

22 Regnskapsrapport 2012 Prosjektsøknad sendt til Aust - Agder utviklings og kompetansefond fra fakultet for teknologi og realfag - SmartRescue - Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging etc 2011/ / Aust Agder tviklings- og kompetansefond Søknad til DD - Test-centered learning tool Prosjektsøknad sendt til DD (det digitale universitet) fra Fakultet for teknologi og realfag 2014/ / DD Regnskapsrapport 3. tertial 2013 Technology Transfer Office ( TTO ) 2012/ / Coventure AS Regnskapsrapport 3. tertial 2013 Konsortie-avtale Technology Transfer Office ( TTO ) 2012/ / Coventure AS Side: 22 av 33

23 Brev fra FDM ph.d. kandidat Stig Eriksen Matematikkdidaktikk 2010/ / Stig Eriksen Svar på klage på karakter i BE Økonomisk organisasjonsteori Studentmapper ***** ***** ***** Tilg.kode S 2011/ /2014 Hjemmel: Ofl. 26 ***** Søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - SAMRSK 2014/ / Norges forskningsråd Melding om endelig sendt søknad Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SF) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag 2013/ / Norges forskningsråd Side: 23 av 33

24 Rapport om gave og gaveforsterkning i 2013 Avtale om tilskudd til forskning 2011/ / Norges Forskningsråd Anmodning om bistand til sladd Avtale om tilskudd til forskning 2011/ / Norges forskningsråd Søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Development of the Pure and Applied Mathematical Analysis Research group etc 2014/ / Norges forskningsråd Søknad Prosjektsøknad sendt til RFF fra fakultet for teknologi og realfag i samarbeid med ENSOL - Kvalifisering av teknologi for fremstilling av metalliske nanopartikkler ved fysisk fordampning 2014/ / Regionale forskningsfond Side: 24 av 33

25 Søknad E søknad sendt fra fakultet for teknologi og realfag - Horison HyConceP 2014/ / E Attest Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / Walter Kjell Dahl Søknad om omdisponering og overføring av midler til 2015 Senter for ehelse og omsorgsteknologi - Rapporter 2012/ / RFF Regionalt Forskningsfond Agder Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til SKF fra fakultet for teknologi og realfag - ia - Course Pilot for Senter for innovativ design og produksjon SØKNAD MANGLER 2013/ / Sørlandets Kompetansefond Side: 25 av 33

26 Forslag til kontrakt Prosjekt - SKF - fakultet for tekonologi og realfag - Professorat innen Sustainable Construction / / Sørlandets Kompetansefond Forslag til kontrakt Prosjektsøkand sendt til SKF fra fakultet for teknologi og realfag - ia Sørlandslab mplementation Strategy SØKNAD MANGLER 2013/ / Sørlandets Kompetansefond Forslag til kontrakt Prosjekt - fakultet for teknologi og realfag - Professor i teknologiledelse - Global Engineering 2014/ / Sørlandets Kompetansefond Avslag på søknad Søknad Samarbeid om muligheter for akvariet ved Eliasland - Formidling av marinforskning 2014/ / Regionale forskningsfond Side: 26 av 33

27 Premiesats for pensjonsordningen Statens pensjonskasse / / Statens Pensjonskasse Åpne poster / reskontrospes Ønske om innsyn - Den Sosialpedagogiske Høgskolen ( kunde nr ) 2014/ / Høringsbrev Høring - Næringsplan for Farsund / / Farsund kommune Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ / Vest-Agder fylkeskommune Side: 27 av 33

28 nnhenting av karakterdata i lærerutdanning Karakterundersøkelser i / / niversitets- og høgskolerådet nvitasjon til høringskonferanse nvitasjon til høringskonferanse om rapporten Det muliges kunst 2014/ / Kunnskapsdepartementet Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved niversitetet i Agder - høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi og realfag Forskrift om studier og eksamen ved niversitetet i Agder - revisjon 2014 X 2014/ / Greta Hilding Etablering av formgiving Høring om etablering av formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram 2014/ / tdanningsdirektoratet Side: 28 av 33

29 Høring - opprette kryssløp Høring - kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør 2014/ / tdanningsdirektoratet Svar på invitasjon til Torbjørn Røe saksen Tale ved åpningshøytidlighetene ved ia 2014/ / Kunnskapsdepartementet Ønsker kopi av faktura Ønske om innsyn - Den Sosialpedagogiske Høgskolen ( kunde nr ) 2014/ / Leif Kielsen Regnskapsbyrå Høringssvar fra STA Forskrift om studier og eksamen ved niversitetet i Agder - revisjon 2014 X 2014/ / Side: 29 av 33

30 Høringsuttalelse - fra Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap + tilleggsuttalelse fra studenter Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning X 2011/ / Helge Simon Møll Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014 Etatsstyringsmøtene 2008/ / Kunnskapsdepartementet Kopi av konsortieavtale Samarbeidsavtale mellom deltakere i Fo-prosjekter - Researcher project VR 2014/ / RS - nternational Research nstitute of Stavanger Tildeling av SAK-midler - utvikling av nye moduler innen sosialarbeiderutdanningene Felles vernepleierfaglig kompetanse - Sosialfagprosjektet / /2014 niversitets- og høgskolerådet Side: 30 av 33

31 Tilgang til retningslinjer Honorering av forelesere, veiledere og sensorer - Henvendelse fra Diakonhjemmet Høgskole 2014/ /2014 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om prosjektmidler til prosjekt Learning mathematics with digital resources Norgesuniversitetet - tlysning av prosjektmidler / / Norgesuniversitetet Avtale om opptak - signert Ph.d.-kandidat Eivind Skoland Kaspersen Matematikkdidaktikk 2014/ / Eivind Skoland Kaspersen Aksept på betalingsvilkår - samarbeid om dyreassisterte aktiviteter prosjektnummer Nettverksgruppe antrozoologi og folkehelse - prosjektleder Anne Marie Støkken 2012/ /2014 Regionalt Forskningsfond Agder Side: 31 av 33

32 Kontrakt om forprosjekt: Følge-med-forskning til prosjektet Nattilsyn med teknologistøtte Senter for ehelse og omsorgsteknologi - Nattilsyn med teknologistøtte 2014/ / Østre Agder ØA Spørsmål om opptak Legeattest ved søknad om opptak - ***** ***** Tilg.kode S 2014/ /2014 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Vedr prosjekt «ehelse-samhandling uten grenser» Senter for ehelse og omsorgsteknologi - Rapporter 2012/ / RFFA v/ Bodil Lindestad Høringsuttalelse fra HH og SV Forskrift om studier og eksamen ved niversitetet i Agder - revisjon 2014 N 2014/ / Greta Hilding Side: 32 av 33

33 nstitutt for religion, filosofi og historie v/ Kari Repstad Leieavtaler Metochi kurssenter 2014 X 2013/ / Avlysing av tilbud Kompetanse for kvalitet Videreutdanning av lærere 2008/ / tdanningsdirektoratet Side: 33 av 33