Rapport fra Singelundersøkelsen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Singelundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Rapport fra Singelundersøkelsen August 2011 or PR Elin Dragland

2 Fakta om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført via webundersøkelsesverktøyet Questback. Singelsammen! fremskaffet 1613 e-postadresser som undersøkelsen ble sendt til. E-post med link til undersøkelsen ble sendt ut til disse den 7. juni. Påminnelse til de som ikke hadde svart ble sendt ut 15. og 28. juni. For å øke svarrespons ble det i e-posten opplyst at det trekkes en vinner av en Apple Ipad2 til en verdi av kr blant de som deltar i undersøkelsen. Det ble opplyst i e-posten at deltakelse i undersøkelsen var anonym, dvs. at svar ikke kan spores tilbake til den enkelte. I tillegg ble annonse med link til undersøkelsen lagt ut på sammen med redaksjonell sak, samt sak på Facebook Det ble også kjørt reklame for Singelsammen på TV2 og TV orge i pinsen. Dette har generert ekstra trafikk på nettsidene og svar på undersøkelsen. Pr. 1. august hadde totalt 646 personer svart på undersøkelsen. 472 av disse var generert fra e-postinvitasjonen, mens de resterende 174 kom fra link på

3 Fakta - bakgrunnsdata 75% av respondentene er kvinner 25% menn Aldersmessig fordeler deltakerne seg slik: år: 4% år: 26% år: 36% år: 24% år: 9% år: 1% 63% av respondentene bor på Østlandet, 17% på Vestlandet. ord-norge: 7% Midt-orge: 8% Sørlandet: 4% Annet: 1%

4 Fakta - bakgrunnsdata Utdanning: Grunnskole: 4% Vdg skole: 34% 3-årig høyere utdanning: 29% Mer enn 4-års høyere utdanning: 29% Yrke/beskjeftigelse: Fast ansatt i 100% stilling: 62% Selvstendig næringsdrivende: 5% Deltidsarbeid/student: 2% Deltidsarbeid/vikar: 3% Arbeidssøkende: 3% Ufør/arbeidsavklaring/tiltak: 14% Student: 2% 19% har ansvar for hjemmeboende barn, 10% har delt omsorg for barn, 30% har ikke hovedomsorgen for barn; 28% har ikke barn. 11% har barn som har flyttet ut.

5 Svarlogg Undersøkelse om single 5

6 1. Hvorfor er du singel? 1 Jeg trives best med å være singel 2 Har ikke funnet den rette partneren enda 3 Har opplevd samlivsbrudd og ikke funnet ny partner 4 Jeg er ikke singel 5 Annet, spesifiser her Denne undersøkelsen 646 Undersøkelse om single 6

7 2. Hvor lenge har du vært singel? 1 Kortere enn ett år år 3 3 år eller lengre 4 Jeg har alltid vært singel 5 Jeg er periodevis singel 6 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 7

8 3. Hvor tilfreds er du totalt sett med å være singel? 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 øytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds 1 av 3 svarer at de er tilfreds/svært tilfreds. Undersøkelse om single 8

9 4. Hva er det beste med å være singel? 1 Jeg har full frihet til å dyrke egne interesser 2 Jeg har full kontroll over min tilværelse 3 Det er ingen andre som roter, griser eller lar være å vaske opp 4 Det er ingen som maser og krever min oppmerksomhet 5 Jeg møter stadig nye mennesker og dater gjerne nye fjes 6 Annet, spesifiser her Full kontroll over egen tilværelse er viktigst. Mange som har svart annet ser ingen Undersøkelse om single 9 fordeler.

10 5. Hva savner du mest ved å være singel? 1 oen å komme hjem til i hverdagen 2 oen å feire høytider og reise på ferie med 3 En kjæreste jeg kan kose med 4 En skulder å gråte på 5 oen å dele regningene med 6 Annet, spesifiser her Det er i de trivielle hverdagslige situasjonene at savnet etter partner er størst Undersøkelse om single 10

11 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.1 Det må være ensomt for deg å være singel 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 11

12 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.2 Du som er singel kan vel jobbe overtid 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 av 10 har opplevd overtidspress Undersøkelse om single 12

13 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.3 Single er bare opptatt av én ting (sex) 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 13

14 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.4 Det må være noe galt med henne/ham som er singel 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Dette er et indikasjon på at mange single føler seg utenfor Undersøkelse om single 14

15 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.5 Du har vel ikke penger til å bli med nå som du er singel 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 15

16 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.6 Har du ikke fått deg en mann/dame ennå? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 16

17 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.7 Klokka tikker og går, du må skaffe deg en partner før det er for sent 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 17

18 7. Hvordan vil du karakterisere din privatøkonomi? 1 Svært dårlig 2 Dårlig 3 Middels bra 4 Bra 5 Svært bra Undersøkelse om single 18

19 8. Hvilke utgifter opplever du som mest urettferdige for single? 1 Utgifter knyttet til huslån/husleie 2 Utgifter knyttet til nettleie/strøm 3 Husholdningsutg ifter 4 Tv-lisens 5 Bilutgifter, veiavgifter 6 Kommunale avgifter, vann, renovasjon 7 Annet, spesifiser her Utgifter knyttet til bolig og kommunale avgifter oppleves som mest urettferdige Undersøkelse om single 19

20 19. Eier du boligen du bor i? 1 Ja 2 ei 3 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 20

21 10. Tror du at du kommer til å kjøpe egen bolig i dagens boligmarked? 1 Ja, jeg har ingen problemer med å dekke kostnadene 2 ei, boligprisene er for stive til å klare det på min inntekt 3 ei, jeg får ikke lån i banken 4 ei, jeg trives med å leie 5 Annet, spesifiser her Denne undersøkelsen 187 Undersøkelse om single 21

22 1 Skattefradrag for aleneboende 2 En bedre boligpolitikk tilpasset single 3 En helse- og sosialpolitikk som tar tak i singles helsemessige utfordringer (samlivsbrudd, ensomhet, fysisk og psykisk helse, m.m.) 4 En stortingsmelding, som utreder singles levekår og forslår målrettede tiltak Skattefradrag for aleneboende 636 En bedre boligpolitikk tilpasset single 636 En helse- og sosialpolitikk som tar tak i singles helsemessige utfordringer (samlivsbrudd, ensomhet, fysisk og psykisk helse, m.m.) Reduksjon av strømog nettleie for single 6 Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk En stortingsmelding, som utreder singles levekår og forslår målrettede tiltak 636 Reduksjon av strøm- og nettleie for single 636 Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk 636 m Undersøkelse om single 22

23 11.1 Skattefradrag for aleneboende 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 23

24 11.2 En bedre boligpolitikk tilpasset single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 24

25 11.3 En helse- og sosialpolitikk som tar tak i singles helsemessige utfordringer (samlivsbrudd, ensomhet, fysisk og psykisk helse, m.m.) 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 25

26 11.4 En stortingsmelding, som utreder singles levekår og forslår målrettede tiltak 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Til sammen 8 av 10 mener en stortingsmelding er viktig/svært viktig Undersøkelse om single 26

27 11.5 Reduksjon av strøm- og nettleie for single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 27

28 11.6 Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 28

29 12. Vil partienes holdning til aleneboendes utfordringer få betydning for ditt valg av parti ved kommunevalget? 1 Ja 2 ei, det virker ikke som politikerne er opptatt av aleneboende 3 ei, andre ideologiske verdier er viktigere 4 Vet ikke 5 Skal ikke stemme 6 Annet, spesifiser her 1 av 4 single mener at politikerne ikke er opptatt av aleneboendes utfordringer. Undersøkelse om single 29

30 13. Hvis det fantes et eget singelparti, som spesifikt tok hensyn til single i sitt program, ville du stemt på dette partiet? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 30

31 14. Hvilket politisk parti vil du stemme på ved kommunevalget? 1 Det norske Arbeiderparti 2 Fremskrittspartiet 3 Høyre 4 Kristelig Folkeparti 5 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 7 Venstre 8 Annet, spesifiser her 9 Vet ikke Undersøkelse om single 31

32 1 Foreldre 2 Søsken 3 Andre slektninger 4 aboer 5 Ekspartnere 6 Venner 7 Kolleger 8 Venner i sosiale medier Foreldre 636 Søsken 636 Andre slektninger 636 aboer 636 Ekspartnere 636 Venner 636 Kolleger 636 Venner i sosiale medier 636 Undersøkelse om single 32

33 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.1 Foreldre 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 33

34 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.2 Søsken 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 34

35 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.3 Andre slektninger 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 35

36 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.4 aboer 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 36

37 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.5 Ekspartnere 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 37

38 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.6 Venner 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 38

39 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.7 Kolleger 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 39

40 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.8 Venner i sosiale medier 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 40

41 16. I hvor stor grad føler du deg ensom: 1 I svært liten grad 2 I liten grad 3 I noen grad 4 I stor grad 5 I svært stor grad Til sammen 23% føler seg ensom i stor/veldig stor grad Undersøkelse om single 41

42 17. Har du som singel opplevd følgende situasjoner: 1 Blir ikke invitert i selskap fordi jeg er singel 2 Reiser alene på ferie uten at jeg ønsker det 3 Reiser ikke på ferie fordi jeg må reise alene 4 Sitter ufrivillig alene i helgene eller høytider 5 Sitter alene foran TV en kveld etter kveld 6 Tar ikke kontakt med venner fordi jeg er redd for å trenge meg på 7 Føler meg utenfor på jobben fordi jeg ikke har opplevd noe spennende i helgen 8 Pynter på sannheten om hva jeg har foretatt meg for ikke å fremstå ensom 9 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 42

43 18. Hvilken tid på året opplever du er vanskeligst som singel? 1 Julen 2 yttårsaften 3 Påsken 4 Sommerferien 5 Vinterferien 6 Høstferien 7 Annet, spesifiser her Sommerferien og julen oppleves som verst Undersøkelse om single 43

44 19. Hvem feirer du vanligvis jul med? 1 Familie 2 Venner 3 aboer 4 Andre single 5 Kolleger på jobben 6 Alene 7 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 44

45 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 1 Jeg spiser sunt 2 Jeg spiser usunt 3 Jeg trener 4 Jeg spiser middag 5 Jeg drikker alkohol 6 Jeg røyker Jeg spiser sunt 636 Jeg spiser usunt 636 Jeg trener 636 Jeg spiser middag 636 Jeg drikker alkohol 636 Jeg røyker 636 m Undersøkelse om single 45

46 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: Jeg spiser sunt 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 46

47 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din 20.2 Jeg spiser usunt 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 47

48 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din Jeg trener 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 48

49 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 20.4 Jeg spiser middag 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 49

50 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 20.5 Jeg drikker alkohol 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 50

51 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 20.6 Jeg røyker 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 51

52 21. Hvordan anser du din fysiske og psykiske helse? 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 øytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds Til sammen 17% er svært lite/lite tilfreds med sin fysiske/psykiske helse Undersøkelse om single 52

53 22. Hvilke egenskaper ved en eventuell fremtidig partner er viktigst for deg: 1 Høy utdanning 2 Utseende/kropp 3 Høy inntekt 4 Evne til å kommunisere 5 Omtenksom og kjærlig 6 Glad i sex 7 Ikke relevant - jeg ønsker meg ikke kjæreste/partner 8 Annet, spesifiser her Omtenksom og kjærlig og evne til å kommunisere er viktigst Undersøkelse om single 53

54 23. Hva er den største turn-off ved en date når du treffer ham/henne første gangen? 1 Skravler i ett kjør 2 Overfokuserer på mobilen 3 Snakker om tidlige partnere 4 Er selvopptatt 5 Er lite oppmerksom 6 Snakker for mye om jobb 7 Er lite attraktiv 8 Ikke relevant - dater ikke 9 Annet, spesifiser her Selvopptatt og lite attraktiv er viktigst Undersøkelse om single 54

55 24. Hvor ofte er du på date? 1 Aldri 2 Sjelden 3 Månedlig 4 Ukentlig 5 Daglig 6 Annet, spesifiser her 28% oppgir at de aldri dater Undersøkelse om single 55

56 25. Hender det at du har sex med en tilfeldig partner? 1 Aldri 2 Sjelden 3 Månedlig 4 Ukentlig 5 Daglig 6 Annet, spesifiser her Andelen som oppgir å ha tilfeldig sex månedlig eller hyppigere er til sammen kun 6,5% Undersøkelse om single 56

57 26. Kunne du tenke deg å få barn ved hjelp av for eksempel donor, surrogatmor eller adopsjon, dersom du ikke finner en partner? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 57

58 27. Hvor ofte dater du på nettet? 1 Aldri 2 Sjelden 3 Månedlig 4 Ukentlig 5 Daglig 6 Annet, spesifiser her Til sammen 8% oppgir at de dater ukentlig/daglig på nettet Undersøkelse om single 58

59 28. Hender det at du pynter på profilen din når du dater på nett? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Kun 1 av 10 oppgir at de pynter på profilen sin Denne undersøkelsen 359 Undersøkelse om single 59

60 29. Hender det at du blir skuffet når du møter daten din ansikt til ansikt? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke/husker ikke ærmere 8 av 10 blir skuffet når de møter daten ansikt til ansikt Denne undersøkelsen 359 Undersøkelse om single 60

61 30. Har du hørt om interesseorganisasjonen SingelSammen!? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 61

62 Skattefradrag for single 636 En mer rettferdig boligpolitikk, som gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet for aleneboende Reduserte strømutgifter/nettleie Skattefradrag for single og kommunale avgifter basert på forbruk er viktigst Kommunale avgifter basert på forbruk 636 En stortingsmelding om singles levekår/tiltak 636 Flere sosiale møteplasser for single 636 Bedre holdninger til single i media 636 Flere og bedre medlemsfordeler 636 En egen kontaktsøktjeneste på nett 636 Undersøkelse om single 62

63 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.1 Skattefradrag for single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 6 av 10 syns dette er svært viktig Undersøkelse om single 63

64 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? En mer rettferdig boligpolitikk, som gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet for aleneboende 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 5 av 10 syns dette er svært viktig Undersøkelse om single 64

65 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.3 Reduserte strømutgifter/nettleie 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 4 av 10 syns dette er svært viktig Undersøkelse om single 65

66 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.4 Kommunale avgifter basert på forbruk 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 5 av 10 syns dette er svært viktig m Undersøkelse om single 66

67 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.5 En stortingsmelding om singles levekår/tiltak 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 67

68 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.6 Flere sosiale møteplasser for single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 68

69 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.7 Bedre holdninger til single i media 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 69

70 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 70

71 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.9 En egen kontaktsøktjeneste på nett 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 71

72 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 1 Artikler med økonomi- og boligtips 2 Artikler om reise og fritidsstoff 3 Singelblogger 4 Politiske saker/påtrykk på myndighetene i singelsaker 5 Dating- og samlivstips 6 Invitasjoner til singeltreff og turer Artikler med økonomi- og boligtips Artikler om barn og aleneforeldre 8 Artikler om helse- og egenutvikling Artikler om reise og fritidsstoff 636 Singelblogger 636 Politiske saker/påtrykk på myndighetene i singelsaker 636 Dating- og samlivstips 636 Invitasjoner til singeltreff og turer 636 Artikler om barn og aleneforeldre 636 Artikler om helse- og egenutvikling 636 Undersøkelse om single 72

73 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.1 Artikler med økonomi- og boligtips 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 73

74 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.2 Artikler om reise og fritidsstoff 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 74

75 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.3 Singelblogger 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 75

76 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.4 Politiske saker/påtrykk på myndighetene i singelsaker 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 76

77 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.5 Dating- og samlivstips 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 77

78 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.6 Invitasjoner til singeltreff og turer 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 78

79 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.7 Artikler om barn og aleneforeldre 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 79

80 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.8 Artikler om helse- og egenutvikling 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 80

81 34. Er du kvinne eller mann? 1 Kvinne 2 Mann Undersøkelse om single 81

82 35. Hvor mange år er du? 1 Yngre enn 18 år år år år år år 7 70 år eller eldre Undersøkelse om single 82

83 36. Hvor bor du? 1 ord-orge 2 Midt-orge 3 Vestlandet 4 Sørlandet 5 Østlandet 6 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 83

84 37. Hva er din høyeste fullførte utdanning? 1 Grunnskole 2 Videregående skole 3 3-årig høyere utdanning 4 Mer enn 4 års høyere utdanning 5 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 84

85 38. Kryss av for hva driver du med? 1 Fast ansatt i 100 % stilling 2 Selvstendig næringsdrivende 3 Deltidsarbeid/st udent 4 Deltidsarbeid/vik ar 5 Arbeidssøkende 6 Ufør/på arbeidsavklaring stiltak 7 Student 8 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 85

86 39. Har du hovedomsorgen for barn? 1 Ja 2 ei 3 Delt omsorg for egne barn 4 Omsorg for fosterbarn 5 Har ikke barn 6 Annet, spesifiser her De fleste i kategorien annet oppgir at de har voksne barn som har flyttet Undersøkelse om single 86

87 Oppsummering Vanligste årsak til at man er singel: opplevd samlivsbrudd og ikke funnet den rette partneren 48% og ikke funnet den rette partneren enda 36% Majoriteten har vært single en stund: lengre enn tre år: 57% og alltid vært singel 12% Graden av tilfredshet med å være singel fordeler seg utover på hele skalaen svært lite tilfreds - svært tilfreds. Kun 6% svarer at de er svært tilfreds. Det beste med å være singel: Full kontroll over min tilværelse 52% og full frihet til å dyrke egne interesser 24% Hva man savner mest med å være singel: noen å komme hjem til i hverdagen 30%, noen å feire høytider og reise på ferie med 26% og en kjæreste jeg kan kose med 26%. Det er i de trivielle hverdagslige situasjonene at savnet etter partner er størst.

88 Oppsummering - fordommer Hyppigste fordommer de møter som single: har du ikke fått deg en mann/dame ennå: 72% og det må være ensomt for deg å være singel 62% og Klokka tikker og går, du må skaffe deg en partner før det er for sent 51% 46% har møtt fordommen: det må være noe galt med henne/ham som er singel 42% har møtt fordommen: Du som er singel kan vel jobbe overtid 20% har møtt fordommen: Du har vel ikke penger til å bli med nå som du er singel Kun 16% har møtt fordommen: Single er bare opptatt av en ting (sex) Samlet er resultatene en indikasjon på at respondentene opplever at omgivelsene har vanskeligheter med å akseptere singeltilværelsen som en normaltilstand. Dette til tross for at det er over 1 million aleneboende (ink. de som lever alene m/barn) i orge i dag.

89 Oppsummering økonomi og bolig Karakterisering av privatøkonomi: 7 % svarer veldig dårlig, 23% dårlig. De fleste er midt på treet: middels bra: 35% Bra: 27% og svært bra: 8% Utgifter knyttet til bolig og kommunale avgifter oppleves som mest urettferdige for single 70 prosent eier boligen de bor i Kun 5% (av de som ikke eier) planlegger å kjøpe bolig fordi de ikke har problemer med å dekke kostnadene 51% kommer ikke til å kjøpe bolig pga. stive boligpriser, mens 25% oppgir at de ikke får lån i bank. av de som ikke eier bolig har dermed problemer med å kjøpe egen bolig pga. økonomi

90 Oppsummering politiske saker Viktigste politiske saker: Skattefradrag for aleneboende Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk Bedre boligpolitikk tilpasset single Stortingsmelding og singles levekår med målrettede tiltak: 43% svarer at partienes holdning til aleneboendes utfordringer får betydning for valg av parti ved kommunevalget 1 av 4 sier det ikke får betydning, fordi de mener det virker som politikerne ikke er opptatt av aleneboendes utfordringer 17% sier at andre ideologiske verdier er viktigere for valg av parti 4 av 10 sier de ville stemt på et eget singelparti som tok spesifikt hensyn til single i sitt program, hvis det fantes

91 Oppsummering sosialt liv Følgende personer er viktigst for singles sosiale liv: Venner (desidert viktigst) Kolleger (nest viktigst) Foreldre og søsken (3. viktigst) Venner i sosiale medier er viktigere enn naboer 46% føler seg ensom i noen grad, mens til sammen 23% føler seg ensom i stor/svært stor grad De har opplevd følgende situasjoner: 56% sitter ufrivillig alene i helgene eller høytidene 52% blir ikke invitert i selskap fordi de er single 52% sitter alene foran Tv-en kveld etter kveld 48% reiser ikke på ferie fordi de må reise alene 42% tar ikke kontakt med venner fordi de er redde for å trenge seg på 29% reiser alene på ferie uten å ønske det Sommerferien og julen er de vanskeligste høytidene 85% feier jul med familien

92 Oppsummering helse Majoriteten spiser sunt: En gang i måneden eller sjeldnere: 6% I helgen/1-2 ggr i uka: 19% 3-6 ggr i uka: 44% Daglig: 31% Spiser usunt: Trener: Aldri: 2% En gang i måneden eller sjeldnere: 26% I helgen/1-2 ggr i uka: 55% 3-6 ggr i uka: 15% Daglig: 3% Aldri: 10% En gang i måneden eller sjeldnere: 20% I helgen/1-2 ggr i uka: 39% 3-6 ggr i uka: 25% Daglig: 6%

93 Oppsummering helse Middag: En gang i måneden eller sjeldnere: 4% I helgen/1-2 ggr i uka: 16% 3-6 ggr i uka: 37% Daglig: 42% Alkohol: Aldri: 7% En gang i måneden eller sjeldnere: 43% I helgen/1-2 ggr i uka: 40% 3-6 ggr i uka: 9% Daglig: 1%

94 Oppsummering helse Røyker: Aldri: 63% En gang i måneden eller sjeldnere: 5% I helgen/1-2 ggr i uka: 3% 3-6 ggr i uka: 3% Daglig: 26% Psykisk og fysisk helse: 3 % er svær lite tilfreds 14% lite tilfreds 35% nøytral 37% tilfreds 11% svært tilfreds

95 Oppsummering fremtidig partner/sex Omtenksom og kjærlig og evne til å vis kjærlighet er de viktigste egenskapene ved fremtidig partner Kun 1% svarer glad i sex 5% ønsker ikke partner Største turn-off på date: selvopptatt og lite attraktiv 28% er aldri på date 60% er sjelden på date Kun hhv. 9% er månedlig på date og 1% ukentlig 45% har aldri sex med tilfeldig partner Andelen som oppgir å ha tilfeldig sex månedlig eller hyppigere er kun 7%

96 Oppsummering barn/dating 11% kunne tenke seg å få barn ved hjelp av donor, surrogatmor eller adopsjon dersom de ikke finner en partner Her er det mange som oppgir under svarkategorien Annet (14%) at kun adopsjon eller donor er aktuelt. 42% dater aldri på nettet Kun til sammen 8% oppgir at de dater på nettet månedlig/daglig 40% dater sjelden på nettet Kun 12% oppgir at pynter på profilen sin på nett Samtidig oppgir 76% at de blir skuffet når de møter nettdaten ansikt til ansikt

97 Oppsummering SingelSammen! 83% kjenner til SingelSammen! Viktigste saker som SingelSammen måtte jobbe med dersom de skulle støtte organisasjonen: Skattefradrag for single Kommunale avgifter basert på forbruk Stortingsmelding om singles levekår/tiltak Mest interessant å lese om på singelnett.no: Politiske saker/påtrykk på myndigheter i singelsaker Artikler med økonomi og boligtips Artikler om reiser og fritidsstoff Invitasjoner til singeltreff og turer Artikler om helse- og egenutvikling