Rapport fra Singelundersøkelsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Singelundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Rapport fra Singelundersøkelsen August 2011 or PR Elin Dragland

2 Fakta om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført via webundersøkelsesverktøyet Questback. Singelsammen! fremskaffet 1613 e-postadresser som undersøkelsen ble sendt til. E-post med link til undersøkelsen ble sendt ut til disse den 7. juni. Påminnelse til de som ikke hadde svart ble sendt ut 15. og 28. juni. For å øke svarrespons ble det i e-posten opplyst at det trekkes en vinner av en Apple Ipad2 til en verdi av kr blant de som deltar i undersøkelsen. Det ble opplyst i e-posten at deltakelse i undersøkelsen var anonym, dvs. at svar ikke kan spores tilbake til den enkelte. I tillegg ble annonse med link til undersøkelsen lagt ut på sammen med redaksjonell sak, samt sak på Facebook Det ble også kjørt reklame for Singelsammen på TV2 og TV orge i pinsen. Dette har generert ekstra trafikk på nettsidene og svar på undersøkelsen. Pr. 1. august hadde totalt 646 personer svart på undersøkelsen. 472 av disse var generert fra e-postinvitasjonen, mens de resterende 174 kom fra link på

3 Fakta - bakgrunnsdata 75% av respondentene er kvinner 25% menn Aldersmessig fordeler deltakerne seg slik: år: 4% år: 26% år: 36% år: 24% år: 9% år: 1% 63% av respondentene bor på Østlandet, 17% på Vestlandet. ord-norge: 7% Midt-orge: 8% Sørlandet: 4% Annet: 1%

4 Fakta - bakgrunnsdata Utdanning: Grunnskole: 4% Vdg skole: 34% 3-årig høyere utdanning: 29% Mer enn 4-års høyere utdanning: 29% Yrke/beskjeftigelse: Fast ansatt i 100% stilling: 62% Selvstendig næringsdrivende: 5% Deltidsarbeid/student: 2% Deltidsarbeid/vikar: 3% Arbeidssøkende: 3% Ufør/arbeidsavklaring/tiltak: 14% Student: 2% 19% har ansvar for hjemmeboende barn, 10% har delt omsorg for barn, 30% har ikke hovedomsorgen for barn; 28% har ikke barn. 11% har barn som har flyttet ut.

5 Svarlogg Undersøkelse om single 5

6 1. Hvorfor er du singel? 1 Jeg trives best med å være singel 2 Har ikke funnet den rette partneren enda 3 Har opplevd samlivsbrudd og ikke funnet ny partner 4 Jeg er ikke singel 5 Annet, spesifiser her Denne undersøkelsen 646 Undersøkelse om single 6

7 2. Hvor lenge har du vært singel? 1 Kortere enn ett år år 3 3 år eller lengre 4 Jeg har alltid vært singel 5 Jeg er periodevis singel 6 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 7

8 3. Hvor tilfreds er du totalt sett med å være singel? 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 øytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds 1 av 3 svarer at de er tilfreds/svært tilfreds. Undersøkelse om single 8

9 4. Hva er det beste med å være singel? 1 Jeg har full frihet til å dyrke egne interesser 2 Jeg har full kontroll over min tilværelse 3 Det er ingen andre som roter, griser eller lar være å vaske opp 4 Det er ingen som maser og krever min oppmerksomhet 5 Jeg møter stadig nye mennesker og dater gjerne nye fjes 6 Annet, spesifiser her Full kontroll over egen tilværelse er viktigst. Mange som har svart annet ser ingen Undersøkelse om single 9 fordeler.

10 5. Hva savner du mest ved å være singel? 1 oen å komme hjem til i hverdagen 2 oen å feire høytider og reise på ferie med 3 En kjæreste jeg kan kose med 4 En skulder å gråte på 5 oen å dele regningene med 6 Annet, spesifiser her Det er i de trivielle hverdagslige situasjonene at savnet etter partner er størst Undersøkelse om single 10

11 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.1 Det må være ensomt for deg å være singel 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 11

12 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.2 Du som er singel kan vel jobbe overtid 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 av 10 har opplevd overtidspress Undersøkelse om single 12

13 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.3 Single er bare opptatt av én ting (sex) 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 13

14 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.4 Det må være noe galt med henne/ham som er singel 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Dette er et indikasjon på at mange single føler seg utenfor Undersøkelse om single 14

15 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.5 Du har vel ikke penger til å bli med nå som du er singel 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 15

16 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.6 Har du ikke fått deg en mann/dame ennå? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 16

17 6. Har du noen gang opplevd å møte følgende fordommer mot single: 6.7 Klokka tikker og går, du må skaffe deg en partner før det er for sent 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke Undersøkelse om single 17

18 7. Hvordan vil du karakterisere din privatøkonomi? 1 Svært dårlig 2 Dårlig 3 Middels bra 4 Bra 5 Svært bra Undersøkelse om single 18

19 8. Hvilke utgifter opplever du som mest urettferdige for single? 1 Utgifter knyttet til huslån/husleie 2 Utgifter knyttet til nettleie/strøm 3 Husholdningsutg ifter 4 Tv-lisens 5 Bilutgifter, veiavgifter 6 Kommunale avgifter, vann, renovasjon 7 Annet, spesifiser her Utgifter knyttet til bolig og kommunale avgifter oppleves som mest urettferdige Undersøkelse om single 19

20 19. Eier du boligen du bor i? 1 Ja 2 ei 3 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 20

21 10. Tror du at du kommer til å kjøpe egen bolig i dagens boligmarked? 1 Ja, jeg har ingen problemer med å dekke kostnadene 2 ei, boligprisene er for stive til å klare det på min inntekt 3 ei, jeg får ikke lån i banken 4 ei, jeg trives med å leie 5 Annet, spesifiser her Denne undersøkelsen 187 Undersøkelse om single 21

22 1 Skattefradrag for aleneboende 2 En bedre boligpolitikk tilpasset single 3 En helse- og sosialpolitikk som tar tak i singles helsemessige utfordringer (samlivsbrudd, ensomhet, fysisk og psykisk helse, m.m.) 4 En stortingsmelding, som utreder singles levekår og forslår målrettede tiltak Skattefradrag for aleneboende 636 En bedre boligpolitikk tilpasset single 636 En helse- og sosialpolitikk som tar tak i singles helsemessige utfordringer (samlivsbrudd, ensomhet, fysisk og psykisk helse, m.m.) Reduksjon av strømog nettleie for single 6 Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk En stortingsmelding, som utreder singles levekår og forslår målrettede tiltak 636 Reduksjon av strøm- og nettleie for single 636 Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk 636 m Undersøkelse om single 22

23 11.1 Skattefradrag for aleneboende 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 23

24 11.2 En bedre boligpolitikk tilpasset single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 24

25 11.3 En helse- og sosialpolitikk som tar tak i singles helsemessige utfordringer (samlivsbrudd, ensomhet, fysisk og psykisk helse, m.m.) 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 25

26 11.4 En stortingsmelding, som utreder singles levekår og forslår målrettede tiltak 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Til sammen 8 av 10 mener en stortingsmelding er viktig/svært viktig Undersøkelse om single 26

27 11.5 Reduksjon av strøm- og nettleie for single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 27

28 11.6 Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 28

29 12. Vil partienes holdning til aleneboendes utfordringer få betydning for ditt valg av parti ved kommunevalget? 1 Ja 2 ei, det virker ikke som politikerne er opptatt av aleneboende 3 ei, andre ideologiske verdier er viktigere 4 Vet ikke 5 Skal ikke stemme 6 Annet, spesifiser her 1 av 4 single mener at politikerne ikke er opptatt av aleneboendes utfordringer. Undersøkelse om single 29

30 13. Hvis det fantes et eget singelparti, som spesifikt tok hensyn til single i sitt program, ville du stemt på dette partiet? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 30

31 14. Hvilket politisk parti vil du stemme på ved kommunevalget? 1 Det norske Arbeiderparti 2 Fremskrittspartiet 3 Høyre 4 Kristelig Folkeparti 5 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 7 Venstre 8 Annet, spesifiser her 9 Vet ikke Undersøkelse om single 31

32 1 Foreldre 2 Søsken 3 Andre slektninger 4 aboer 5 Ekspartnere 6 Venner 7 Kolleger 8 Venner i sosiale medier Foreldre 636 Søsken 636 Andre slektninger 636 aboer 636 Ekspartnere 636 Venner 636 Kolleger 636 Venner i sosiale medier 636 Undersøkelse om single 32

33 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.1 Foreldre 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 33

34 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.2 Søsken 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 34

35 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.3 Andre slektninger 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 35

36 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.4 aboer 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 36

37 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.5 Ekspartnere 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 37

38 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.6 Venner 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 38

39 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.7 Kolleger 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 39

40 15. Hvor viktig er følgende personer for ditt sosiale liv: 15.8 Venner i sosiale medier 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 40

41 16. I hvor stor grad føler du deg ensom: 1 I svært liten grad 2 I liten grad 3 I noen grad 4 I stor grad 5 I svært stor grad Til sammen 23% føler seg ensom i stor/veldig stor grad Undersøkelse om single 41

42 17. Har du som singel opplevd følgende situasjoner: 1 Blir ikke invitert i selskap fordi jeg er singel 2 Reiser alene på ferie uten at jeg ønsker det 3 Reiser ikke på ferie fordi jeg må reise alene 4 Sitter ufrivillig alene i helgene eller høytider 5 Sitter alene foran TV en kveld etter kveld 6 Tar ikke kontakt med venner fordi jeg er redd for å trenge meg på 7 Føler meg utenfor på jobben fordi jeg ikke har opplevd noe spennende i helgen 8 Pynter på sannheten om hva jeg har foretatt meg for ikke å fremstå ensom 9 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 42

43 18. Hvilken tid på året opplever du er vanskeligst som singel? 1 Julen 2 yttårsaften 3 Påsken 4 Sommerferien 5 Vinterferien 6 Høstferien 7 Annet, spesifiser her Sommerferien og julen oppleves som verst Undersøkelse om single 43

44 19. Hvem feirer du vanligvis jul med? 1 Familie 2 Venner 3 aboer 4 Andre single 5 Kolleger på jobben 6 Alene 7 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 44

45 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 1 Jeg spiser sunt 2 Jeg spiser usunt 3 Jeg trener 4 Jeg spiser middag 5 Jeg drikker alkohol 6 Jeg røyker Jeg spiser sunt 636 Jeg spiser usunt 636 Jeg trener 636 Jeg spiser middag 636 Jeg drikker alkohol 636 Jeg røyker 636 m Undersøkelse om single 45

46 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: Jeg spiser sunt 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 46

47 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din 20.2 Jeg spiser usunt 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 47

48 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din Jeg trener 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 48

49 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 20.4 Jeg spiser middag 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 49

50 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 20.5 Jeg drikker alkohol 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 50

51 20. Ta stilling til følgende forhold vedrørende helsen din: 20.6 Jeg røyker 1 Aldri 2 1 gang i måneden, eller sjeldnere 3 I helgen/1-2 ganger i uka ganger i uka 5 Daglig Undersøkelse om single 51

52 21. Hvordan anser du din fysiske og psykiske helse? 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 øytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds Til sammen 17% er svært lite/lite tilfreds med sin fysiske/psykiske helse Undersøkelse om single 52

53 22. Hvilke egenskaper ved en eventuell fremtidig partner er viktigst for deg: 1 Høy utdanning 2 Utseende/kropp 3 Høy inntekt 4 Evne til å kommunisere 5 Omtenksom og kjærlig 6 Glad i sex 7 Ikke relevant - jeg ønsker meg ikke kjæreste/partner 8 Annet, spesifiser her Omtenksom og kjærlig og evne til å kommunisere er viktigst Undersøkelse om single 53

54 23. Hva er den største turn-off ved en date når du treffer ham/henne første gangen? 1 Skravler i ett kjør 2 Overfokuserer på mobilen 3 Snakker om tidlige partnere 4 Er selvopptatt 5 Er lite oppmerksom 6 Snakker for mye om jobb 7 Er lite attraktiv 8 Ikke relevant - dater ikke 9 Annet, spesifiser her Selvopptatt og lite attraktiv er viktigst Undersøkelse om single 54

55 24. Hvor ofte er du på date? 1 Aldri 2 Sjelden 3 Månedlig 4 Ukentlig 5 Daglig 6 Annet, spesifiser her 28% oppgir at de aldri dater Undersøkelse om single 55

56 25. Hender det at du har sex med en tilfeldig partner? 1 Aldri 2 Sjelden 3 Månedlig 4 Ukentlig 5 Daglig 6 Annet, spesifiser her Andelen som oppgir å ha tilfeldig sex månedlig eller hyppigere er til sammen kun 6,5% Undersøkelse om single 56

57 26. Kunne du tenke deg å få barn ved hjelp av for eksempel donor, surrogatmor eller adopsjon, dersom du ikke finner en partner? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 57

58 27. Hvor ofte dater du på nettet? 1 Aldri 2 Sjelden 3 Månedlig 4 Ukentlig 5 Daglig 6 Annet, spesifiser her Til sammen 8% oppgir at de dater ukentlig/daglig på nettet Undersøkelse om single 58

59 28. Hender det at du pynter på profilen din når du dater på nett? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Kun 1 av 10 oppgir at de pynter på profilen sin Denne undersøkelsen 359 Undersøkelse om single 59

60 29. Hender det at du blir skuffet når du møter daten din ansikt til ansikt? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke/husker ikke ærmere 8 av 10 blir skuffet når de møter daten ansikt til ansikt Denne undersøkelsen 359 Undersøkelse om single 60

61 30. Har du hørt om interesseorganisasjonen SingelSammen!? 1 Ja 2 ei 3 Vet ikke 4 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 61

62 Skattefradrag for single 636 En mer rettferdig boligpolitikk, som gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet for aleneboende Reduserte strømutgifter/nettleie Skattefradrag for single og kommunale avgifter basert på forbruk er viktigst Kommunale avgifter basert på forbruk 636 En stortingsmelding om singles levekår/tiltak 636 Flere sosiale møteplasser for single 636 Bedre holdninger til single i media 636 Flere og bedre medlemsfordeler 636 En egen kontaktsøktjeneste på nett 636 Undersøkelse om single 62

63 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.1 Skattefradrag for single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 6 av 10 syns dette er svært viktig Undersøkelse om single 63

64 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? En mer rettferdig boligpolitikk, som gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet for aleneboende 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 5 av 10 syns dette er svært viktig Undersøkelse om single 64

65 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.3 Reduserte strømutgifter/nettleie 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 4 av 10 syns dette er svært viktig Undersøkelse om single 65

66 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.4 Kommunale avgifter basert på forbruk 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig 5 av 10 syns dette er svært viktig m Undersøkelse om single 66

67 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.5 En stortingsmelding om singles levekår/tiltak 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 67

68 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.6 Flere sosiale møteplasser for single 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 68

69 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.7 Bedre holdninger til single i media 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 69

70 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 70

71 31. Dersom du skulle støtte organisasjonen, hvilke saker syns du det er viktigst at den jobber med? 31.9 En egen kontaktsøktjeneste på nett 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 71

72 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 1 Artikler med økonomi- og boligtips 2 Artikler om reise og fritidsstoff 3 Singelblogger 4 Politiske saker/påtrykk på myndighetene i singelsaker 5 Dating- og samlivstips 6 Invitasjoner til singeltreff og turer Artikler med økonomi- og boligtips Artikler om barn og aleneforeldre 8 Artikler om helse- og egenutvikling Artikler om reise og fritidsstoff 636 Singelblogger 636 Politiske saker/påtrykk på myndighetene i singelsaker 636 Dating- og samlivstips 636 Invitasjoner til singeltreff og turer 636 Artikler om barn og aleneforeldre 636 Artikler om helse- og egenutvikling 636 Undersøkelse om single 72

73 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.1 Artikler med økonomi- og boligtips 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 73

74 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.2 Artikler om reise og fritidsstoff 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 74

75 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.3 Singelblogger 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 75

76 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.4 Politiske saker/påtrykk på myndighetene i singelsaker 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 76

77 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.5 Dating- og samlivstips 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 77

78 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.6 Invitasjoner til singeltreff og turer 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 78

79 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.7 Artikler om barn og aleneforeldre 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 79

80 32. Hva er mest interessant for deg å lese om på Singelnett.no? 32.8 Artikler om helse- og egenutvikling 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Svært viktig Undersøkelse om single 80

81 34. Er du kvinne eller mann? 1 Kvinne 2 Mann Undersøkelse om single 81

82 35. Hvor mange år er du? 1 Yngre enn 18 år år år år år år 7 70 år eller eldre Undersøkelse om single 82

83 36. Hvor bor du? 1 ord-orge 2 Midt-orge 3 Vestlandet 4 Sørlandet 5 Østlandet 6 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 83

84 37. Hva er din høyeste fullførte utdanning? 1 Grunnskole 2 Videregående skole 3 3-årig høyere utdanning 4 Mer enn 4 års høyere utdanning 5 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 84

85 38. Kryss av for hva driver du med? 1 Fast ansatt i 100 % stilling 2 Selvstendig næringsdrivende 3 Deltidsarbeid/st udent 4 Deltidsarbeid/vik ar 5 Arbeidssøkende 6 Ufør/på arbeidsavklaring stiltak 7 Student 8 Annet, spesifiser her Undersøkelse om single 85

86 39. Har du hovedomsorgen for barn? 1 Ja 2 ei 3 Delt omsorg for egne barn 4 Omsorg for fosterbarn 5 Har ikke barn 6 Annet, spesifiser her De fleste i kategorien annet oppgir at de har voksne barn som har flyttet Undersøkelse om single 86

87 Oppsummering Vanligste årsak til at man er singel: opplevd samlivsbrudd og ikke funnet den rette partneren 48% og ikke funnet den rette partneren enda 36% Majoriteten har vært single en stund: lengre enn tre år: 57% og alltid vært singel 12% Graden av tilfredshet med å være singel fordeler seg utover på hele skalaen svært lite tilfreds - svært tilfreds. Kun 6% svarer at de er svært tilfreds. Det beste med å være singel: Full kontroll over min tilværelse 52% og full frihet til å dyrke egne interesser 24% Hva man savner mest med å være singel: noen å komme hjem til i hverdagen 30%, noen å feire høytider og reise på ferie med 26% og en kjæreste jeg kan kose med 26%. Det er i de trivielle hverdagslige situasjonene at savnet etter partner er størst.

88 Oppsummering - fordommer Hyppigste fordommer de møter som single: har du ikke fått deg en mann/dame ennå: 72% og det må være ensomt for deg å være singel 62% og Klokka tikker og går, du må skaffe deg en partner før det er for sent 51% 46% har møtt fordommen: det må være noe galt med henne/ham som er singel 42% har møtt fordommen: Du som er singel kan vel jobbe overtid 20% har møtt fordommen: Du har vel ikke penger til å bli med nå som du er singel Kun 16% har møtt fordommen: Single er bare opptatt av en ting (sex) Samlet er resultatene en indikasjon på at respondentene opplever at omgivelsene har vanskeligheter med å akseptere singeltilværelsen som en normaltilstand. Dette til tross for at det er over 1 million aleneboende (ink. de som lever alene m/barn) i orge i dag.

89 Oppsummering økonomi og bolig Karakterisering av privatøkonomi: 7 % svarer veldig dårlig, 23% dårlig. De fleste er midt på treet: middels bra: 35% Bra: 27% og svært bra: 8% Utgifter knyttet til bolig og kommunale avgifter oppleves som mest urettferdige for single 70 prosent eier boligen de bor i Kun 5% (av de som ikke eier) planlegger å kjøpe bolig fordi de ikke har problemer med å dekke kostnadene 51% kommer ikke til å kjøpe bolig pga. stive boligpriser, mens 25% oppgir at de ikke får lån i bank. av de som ikke eier bolig har dermed problemer med å kjøpe egen bolig pga. økonomi

90 Oppsummering politiske saker Viktigste politiske saker: Skattefradrag for aleneboende Kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk Bedre boligpolitikk tilpasset single Stortingsmelding og singles levekår med målrettede tiltak: 43% svarer at partienes holdning til aleneboendes utfordringer får betydning for valg av parti ved kommunevalget 1 av 4 sier det ikke får betydning, fordi de mener det virker som politikerne ikke er opptatt av aleneboendes utfordringer 17% sier at andre ideologiske verdier er viktigere for valg av parti 4 av 10 sier de ville stemt på et eget singelparti som tok spesifikt hensyn til single i sitt program, hvis det fantes

91 Oppsummering sosialt liv Følgende personer er viktigst for singles sosiale liv: Venner (desidert viktigst) Kolleger (nest viktigst) Foreldre og søsken (3. viktigst) Venner i sosiale medier er viktigere enn naboer 46% føler seg ensom i noen grad, mens til sammen 23% føler seg ensom i stor/svært stor grad De har opplevd følgende situasjoner: 56% sitter ufrivillig alene i helgene eller høytidene 52% blir ikke invitert i selskap fordi de er single 52% sitter alene foran Tv-en kveld etter kveld 48% reiser ikke på ferie fordi de må reise alene 42% tar ikke kontakt med venner fordi de er redde for å trenge seg på 29% reiser alene på ferie uten å ønske det Sommerferien og julen er de vanskeligste høytidene 85% feier jul med familien

92 Oppsummering helse Majoriteten spiser sunt: En gang i måneden eller sjeldnere: 6% I helgen/1-2 ggr i uka: 19% 3-6 ggr i uka: 44% Daglig: 31% Spiser usunt: Trener: Aldri: 2% En gang i måneden eller sjeldnere: 26% I helgen/1-2 ggr i uka: 55% 3-6 ggr i uka: 15% Daglig: 3% Aldri: 10% En gang i måneden eller sjeldnere: 20% I helgen/1-2 ggr i uka: 39% 3-6 ggr i uka: 25% Daglig: 6%

93 Oppsummering helse Middag: En gang i måneden eller sjeldnere: 4% I helgen/1-2 ggr i uka: 16% 3-6 ggr i uka: 37% Daglig: 42% Alkohol: Aldri: 7% En gang i måneden eller sjeldnere: 43% I helgen/1-2 ggr i uka: 40% 3-6 ggr i uka: 9% Daglig: 1%

94 Oppsummering helse Røyker: Aldri: 63% En gang i måneden eller sjeldnere: 5% I helgen/1-2 ggr i uka: 3% 3-6 ggr i uka: 3% Daglig: 26% Psykisk og fysisk helse: 3 % er svær lite tilfreds 14% lite tilfreds 35% nøytral 37% tilfreds 11% svært tilfreds

95 Oppsummering fremtidig partner/sex Omtenksom og kjærlig og evne til å vis kjærlighet er de viktigste egenskapene ved fremtidig partner Kun 1% svarer glad i sex 5% ønsker ikke partner Største turn-off på date: selvopptatt og lite attraktiv 28% er aldri på date 60% er sjelden på date Kun hhv. 9% er månedlig på date og 1% ukentlig 45% har aldri sex med tilfeldig partner Andelen som oppgir å ha tilfeldig sex månedlig eller hyppigere er kun 7%

96 Oppsummering barn/dating 11% kunne tenke seg å få barn ved hjelp av donor, surrogatmor eller adopsjon dersom de ikke finner en partner Her er det mange som oppgir under svarkategorien Annet (14%) at kun adopsjon eller donor er aktuelt. 42% dater aldri på nettet Kun til sammen 8% oppgir at de dater på nettet månedlig/daglig 40% dater sjelden på nettet Kun 12% oppgir at pynter på profilen sin på nett Samtidig oppgir 76% at de blir skuffet når de møter nettdaten ansikt til ansikt

97 Oppsummering SingelSammen! 83% kjenner til SingelSammen! Viktigste saker som SingelSammen måtte jobbe med dersom de skulle støtte organisasjonen: Skattefradrag for single Kommunale avgifter basert på forbruk Stortingsmelding om singles levekår/tiltak Mest interessant å lese om på singelnett.no: Politiske saker/påtrykk på myndigheter i singelsaker Artikler med økonomi og boligtips Artikler om reiser og fritidsstoff Invitasjoner til singeltreff og turer Artikler om helse- og egenutvikling

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80 FRISKLIV FULLFØRT Dato: Navn: Alder: 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 60-69 70-79 Over 80 FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) For å kunne følge din generelle helsetilstand, er det fint om du kan svare på seks spørsmål om

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Tilværelsens uutholdelige tretthet

Tilværelsens uutholdelige tretthet Tilværelsens uutholdelige tretthet Om ensomhet og stress i verdens beste land Svein Gran, Psykologspesialist Noe «mystisk» holder på å skje. Kilde : «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000-2011»

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal EMIS-funn i Norge Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal Presentasjon på Aksepts fagkonferanse 12 juni 2012 BAKGRUNN Samarbeids -prosjekt emis-project.eu Nettverk Spørreskjema på 25 språk June 18,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Bytall for Oslo, Bergen og Trondheim - Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen By-rapport I fjor startet NBBL en årlig nasjonal undersøkelse blant folk i borettslag.

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Helse og trivsel - VGS Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Unge jobber til det smeller...

Unge jobber til det smeller... Unge jobber til det smeller... Om meningstap og energitap... Svein Gran, Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Hva skjera? Født før 1915 1-2% opplever minst en depressiv episode i løpet av livet Født

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

1. Er du mann eller kvinne?

1. Er du mann eller kvinne? 1. Er du mann eller kvinne? 10 9 8 7 70,5% 6 5 29,5% 1 2 1 Mann 2 Kvinne 2. Hva er din alder? 10 9 8 7 6 5 32,8% 34,8% 14,2% 16,2% 0, 2, 1 2 3 4 5 6 1 Under 20 år 2 20-29 år 3 30-39 år 4 40-49 år 5 50-59

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Siste rapport fra NOVA okt. -13 Dagens ungdom Har det sykt bra Oppfører seg sykt bra men blir de syke av det? Dagens unge er

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer