Taleserie La oss be!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taleserie La oss be!"

Transkript

1 Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når vi store deler av året ikke velger å følge kirkeårets tekster og i stedet lar et tema prege forkynnelsen over tid, er dette mest av alt begrunnet i vår disippeltankegang. Vi tror at det å leve med Jesus er en vandring, en prosess, en måte å leve på. Endring, både i enkeltmenneskers og fellesskapets liv, tar tid. Derfor er det viktig å la et sentralt tema i Jesu forkynnelse og liv få prege oss over tid, slik at vi kan gå inn i det fra flere perspektiv og la Den Hellige Ånd få endre og prege oss. Når vi velger tematikk og tekster for taleserier i Storsalen er det spesielt tre spørsmål vi stiller oss: Hvem er Jesus, hvordan levde Han og hva snakket Han om? Hva opplever vi at Den Hellige Ånd ønsker å lære oss/ åpenbare for oss dette semesteret? Hvor er vi som menighet? Denne høsten vil vi bruke 12 uker (!) på temaet bønn. Det er det flere grunner til. Jesu liv og forkynnelse var gjennomsyret av hans bønneliv og avhengighet av Gud Fader. Noe veldig vakkert med Storsalens historie, og noe som mange kanskje ikke vet, er at vår menighet ble født ut av bønn. Storsalen menighet ble ikke til fordi en eller annen strateg eller autoritet mente at dette var stedet for en av Norges største menigheter. Den ble heller ikke til fordi noen mennesker var veldig flinke, eller veldig kule. Storsalen menighet ble til fordi det fantes noen eldre kvinner i Oslo som ba sammen i årevis om at dette Storsalen- huset skulle fylles med unge mennesker. Vi er alle som en, unge eller gamle, bønnesvar på deres bønner. Vi er et fellesskap som er født i bønn (som alt annet fruktbart i Guds rike). Men er vi en menighet som lever i bønn? Det kan være ulike meninger om det. Jeg vil uansett hevde at vi har MYE å motta, MYE å erfare, MYE å lære, MYE å gi videre og MANGE vi kan velsigne om vi igjen gir Den Hellige Ånd mulighet til å åpne bønnens kraft for oss på nytt. Denne høsten vil derfor handle om bønn i Storsalen. Bønn handler ikke først og fremst om hvor mange minutter vi ber hver dag. Heller ikke om hvor mange ting vi ber for. Bønn er ikke begrenset til gudstjenesten eller til smågruppa. Bibelen tegner et bilde av et liv i bønn. Et liv sammen med Jesus. Fader Vår lærer oss bønnens omfang og rekkevidde. Bønn rammer inn hele livet, livet med Gud og hvem han er, livet med hverandre og oss selv. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 1

2 Tekstene Vi går i denne serien inn i Salmenes bok. Salmenes bok var jødenes bønnebok, ja, Jesu bønnebok. I Salmene finner vi et spekter av bønner. Bønner som Jesus selv ba. Salmene har vært en del av liturgien i tempelet i det gamle Israel (1. Krøn 16), de har vært en bønnebok for kirken i over 2000 år, og de har vært utgangspunkt for nye sanger, salmer og bønner så lenge det har fantes kristne. Mange av salmene er tilskrevet ulike personer: David, Asaf, Moses og andre. Det har ikke vært enkelt for forskere å avgjøre om dette er de virkelige forfatterne bak salmene, men de er uansett utgangspunkt for en historisk forståelse; Salmene er blitt til av virkelige mennesker på bestemte tidspunkt, i det virkelige livet. De er skapt i bønn til Gud, i søken etter hvem han er, og i tillit til hans barmhjertighet. Salmene favner hele vårt liv, til alle tider. Ønsket bevegelse i menigheten I Storsalen er vi totalt orientert rundt evangeliet om Jesus og det Han har gjort FOR oss. Det er på det grunnlag vårt disippelliv og vår menighet lever. Nåden er vårt utgangspunkt. Alt starter hos Gud. Gang etter gang starter vi i feil ende med oss. Da blir disippellivet et surt pliktløp preget av frykt, og vårt bønneliv blir orientert rundt våre behov, og ikke hvem Gud er. Alt starter hos Gud Fader, som gir oss en identitet som Hans barn, som igjen gir oss et inderlig ønske om å leve i lydighet til Hans gode vilje. All tjeneste starter hos Kong Jesus, som gjorde den fullkomne tjeneste FOR oss, og gav oss mandat og kraft til tjeneste for Ham. Bønn starter med at vi i tillitt får komme til Gud i takknemlighet for den Han er, og det Han har gjort. Philip Jancey har et spennende perspektiv på bønn: han skriver i sin bok Bønn at man kan sammenligne et bønneliv med utsikten fra en fjelltur. Vi mennesker har lett for å bli stående i møte med en høy fjelltopp og synes synd på oss selv. Vi føler oss små. Bekymringene og frykten preger oss. Hvordan skal vi komme opp? Klarer jeg det? Jeg skulle hatt noen andre sko! Bønnelivet kjennetegnes ofte av at vi begynner der, vi begynner i bunn av fjelltoppen, ved fjorden, med våre egne anliggender, våre ønskelister og bekymringer og legger dem frem for Gud som en jamrende rutine. Vi informerer Gud, som om Gud ikke allerede vet. Vi bønnfaller Gud, som om vi på noen måte kan endre Guds sinn eller vilje. Midtveis på turen mot toppen stopper vi ved et vann. Der kan man skimte mot toppen av fjellet, og man kan se det lille punktet der vi var ved turens start, vår bekymring og vår hverdag. På et slikt sted får man mer perspektiv. Tillitten øker. Troen styrkes. Håpet spirer. I bønnelivet er det godt å komme seg ut av hverdagsbekymringer og lister, der vi kan få perspektiv. Man begynner å ane hvilken Gud man ber til og hvilket stort landskap som ligger rundt oss og våre liv. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 2

3 Til slutt kommer man til toppen. Der ser man langt, til neste fjelltopp, og til neste. Om kvelden kan man se alle stjernene, solnedgangen som dør ut i vest. Der oppe ligger snøen som smelter og blir til en elv, som renner ned til vannet halvveis på turen som igjen til slutt renner ut i fjorden, der turen startet. På toppen av fjellet kan vi se hvilken Gud vi har med å gjøre. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?, spurte salmisten. Vi må begynne ved kilden, ved vannet begynner å renne. Fader Vår begynner og slutter med en proklamasjon av hvem Gud er. Derfor og på det grunnlag kan vi be gi oss i dag vårt daglige brød osv. Dette mønster kan vi se igjen i salmene. Vi begynner begynner nok ofte i feil ende. Vi begynner med alle våre behov, bekymringer og anliggender og løfter dem frem for Gud. Hvis vi endrer retning og begynner hos Gud, hvem Gud er, så går det opp for oss at Gud bryr seg allerede mer om bekymringene våre mammas depresjon, onkels kreft, en stressende jobb, eksamen, et samlivsbrudd, stort huslån, krig i verden enn det vi selv gjør. På turen fra fjelltoppen og nedover ser man at det renner en elv av barmhjertighet. Nåde renner på samme måte som vann, nedover til de lavest liggende områdene, sier Yancey. Hva om at vi begynner med Gud, som elsker oss og alle mennesker, og spør hvilken rolle vi kan spille i Guds gjerning på jorden? Vi trenger bønn for å korrigere utsynet vårt, fordi vi hele dagen risikerer å miste Guds blikk på verden. I bønn kan vi se livet med Guds øyne. "Grunnen til at vi ber er at vi simpelthen ikke kan la være", sier William James. Praktisk etterfølgelse Mysteriet, bevisstheten om en annen verden, opptatthet av å være fremfor å gjøre, det kommer ikke av seg selv i en stor, summende by og en stressende hverdag. Vi må sette av tid og tillate Gud å gi næring til vårt indre liv. Av natur er jeg litt motstander av teknikker eller rutiner, spesielt slike som har med mitt åndelige liv å gjøre. Jeg foretrekker at mitt forhold til Gud skal være preget av spontanitet. Problemet er bare at hver gang jeg gir meg inn på det idealet, blir Gud skjøvet til siden. Henri Nouwen foreslår at vi "gir Gud rom til å handle". Vi er avhengig av å holde av vårt sentrale rom i livet til Gud, for å forhindre at det fylles opp av alle andre ting. Marta klaget over at Maria "kastet bort tiden" med å sitte å lytte til Jesus. Å lytte til Gud er aldri å kaste bort tiden. Bønnens univers oppdages ved bønnerytmer og knallharde prioriteringer. Det krever en daglig viljehandling å huske det Paulus sa til en blasert folkemengde i Aten: (Gud) er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til! (Ap.gj.17). Derfor setter vi i staben av rikelig tid til bønn hver uke denne høsten. Derfor skal vi ha bønn- og fasteuke i Storsalen i uke 41. Bønn skal gjennomsyre vårt fellesskap og alt vi gjør som menighet. Vi ønsker konkret at vi som menighet skal be mer - For Guds rikes skyld, for andres skyld og for vår egen. Vår bønn for oss alle er at denne taleserien skal bidra til at Gud kan bli større, viktigere, mer virkelig og virksom i våre liv. Vi ønsker en større kjærlighet til Gud, til mennesker rundt oss. Til byen vår. Vi ønsker konkrete bønnesvar. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 3

4 Mest av alt håper vi at vi kan få erfare en dyp og grunnleggende tillit til at Gud alltid er Gud, og at Gud alltid er nær, og at bønn ikke er en aktivitet, men en måte å leve på. Vi har satt av 12 uker. Det er både fordi vi trenger tid i dette tema, og fordi vi ønsker å gi Gud muligheten til å endre oss. Vi ønsker å være tålmodige i bønn for bønn er også å vente på Gud. Vi vil gjerne se konkrete resultater av det vi gjør, det vi bruker tid på. Mange av de bibelske bønnene har sitt opphav i venting. Abraham og Sara ventet. Jacob ventet i syv år på en kone. Israelittene ventet 40 år på å bli befridd. Moses ventet i førti år på kallet og deretter førti år på å nå det lovede land. Maria og Josef, Elisabeth og Sakarja, Anna og Simeon ventet alle. Og disiplene ventet utålmodig på at Jesus skulle tre frem som "den virkelige Messias". Barn vil ha ting nå! Den som elsker Jesus, vet å vente på Ham. Den som elsker Jesus, vet å stole på Han. Den som elsker Jesus, vet at bønn er en vei til forandring, alltid, uansett! De ulike søndagene: "Bønn er å gi seg til noe større" Salme 8 Team A Helt fra vi er barn streber vi mennesker etter å bli selvhjulpne. I bibelen er det annerledes. Der er ikke målet å klare seg selv, men nettopp å leve i avhengighet av Gud. Mennesket må vite at det ikke lever for seg selv, sa Milton. Enhver religiøs tro har en eller annen form for bønn. Selv ateister han sine former for bønn. Vi ber fordi vi vil takke noen, eller fordi vi føler oss små, hjelpeløse og noen ganger redde. Vi ber om tilgivelse, om styrke om frelse. Ordet bønn (på engelsk prayer) kommer fra det latinske ordet precarius, som språklig er beslektet med prekær. Vi har et prekært behov for noe større, en å gå å gå til med våre liv. Bønn er et uttrykk for hvem vi er. Vi er en levende ufullkommenhet, et tomrom som lengter etter å fylles. I bønnen flytter vi fokuset fra oss til Han! Bønn er å se virkeligheten fra Guds synsvinkel. Jesu avhengighet av Faderen virker å være alt for ham. Jesus sier: Jeg er i Far og Far i meg. Far er i meg og gjør sine gjerninger (Joh 14). "Bønn er å ha tillit" Salme 23 Team B Å la Gud være Gud betyr å klatre ned fra sjefsstolen og gi fra seg kontrollen. Jeg er kalt til å plukke fra hverandre den verden jeg så møysommelig har tilpasset meg selv slik at den kan tjene meg, og gi tillit til Gud, den gode hyrde. Jesus var aldri i tvil om at Gud finnes, eller om noen virkelig lytter. Han tvilte aldri på betydningen av bønn, tvert imot, han trakk seg stadig tilbake fra mennesker som trengte han, for å være sammen med Gud. Han trengte utsikten ovenfra. Jesus hadde full tillit til Gud, og liten tillit til verden. Jesus stolte på bønnen som en kraftkilde som satte han i stand til å leve ut fellesskapet med Gud, på jorden. Jesus sa dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det (Matt 6,8). Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 4

5 "Bønn er å kjempe med Gud" Salme 13 Team C Hvor lenge, Gud? Alle som lever med Gud må også kjempe med Gud. Hva er Guds vilje? Hvorfor skjer det som skjer? Hvor er du, Gud? I perioder kan kampen være intens og spørsmålene mange. Hva gjør vi da? Hvor går vi da? Alle som kjemper med Gud kan se tilbake på den mørke natten da Guds egen Sønn kjempet med Faderen. Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» (Mark 14) For oss er gjerne bønn en kilde til hjelp i livets kamper. For Jesus var bønn selve kampen, for der ble Faderens vilje åpenbart. Kan vi stole på Gud? Vil han oss det beste? Har vi tålmodighet til å vente på svar? "Bønn er ærlig samtale med Gud" Salme 22;1-12 Team A Job er et bibelsk forbilde på ærlighet og oppriktighet med Gud. Innfor Gud trenger man ikke å skjule, gjemme eller prøve å være noen annen enn den man er. Som Gud sa til profeten Samuel; Gud ser ikke på det som mennesker ser på. Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Bønn gir rom for det som ikke kan snakkes om, de hemmelige lommene av skyld og smerte som vi stenger omverdenen ute fra. C.S.Lewis skriver: Den bønn som går forut for all bønn, er denne: Må det være det sanne Jeg som taler må det være det sanne Du jeg taler til. Gud vet på forhånd hvem vi er; det er vi som må finne ut hvordan vi skal komme på talefot med vårt sanne jeg. Ovenfor Gud er vi avslørt. 1. Peter 5; Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Jesus var Sønn av Gud. Hos Faderen hadde Han et hjem. Det har du og. "Bønn er å la seg lede" Salme 25 Team B Bønn er en underkastelseshandling der man sier til Jesus; led meg! Å være en kristen er å legge ønsker og drømmer frem til Gud, på en måte som kan oppleves som en kapitulasjon. I virkeligheten er det det motsatte. Augustin sa: Et menneske ber for at han selv kan bli konstruert, ikke for at Gud kan bli intruert. Jesus sier at Hans sanne familie er de som gjør Guds vilje (Mark 3). Bønn er stedet der vi oppdager og forstår Guds vilje. "Bønn er å være nær Gud" Salme 46 Team C Foruten skjevheten i forholdet mellom oss, innebærer det å forholde seg til Gud også på en annen utfordring; usynlighet. Vår opplevelse av Guds nærvær kan være like ustadig som været. Bønn er ikke en måte å opprette Guds nærvær, men en måte å komme inn i det. Kontakten med Gud er ikke vår fortjeneste. Det er en gave som kommer til oss. Gud har valgt å være nær oss alle dager inntil verdens ende. Bønn er å ha fellesskap med Gud som alltid er tilstede. Hovedhensikten med å be er ikke å gjøre livet lettere, men å lære Gud å kjenne. Henri Nouwen har sagt: Vi skal ikke be først og fremst fordi det føles godt, men fordi Gud elsker oss og ønsker vår oppmerksomhet. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 5

6 "Bønn er å leve i nåden" Salme 51 Team A Å være en disippel av Jesus, å la nåden få prege hele ens liv, krever en daglig omvendelse. For oss, som for Jesus, går veien gjennom korset til oppstandelsen. Syndsbekjennelse er bønn, der vi bøyer kne for Ham som bare er god, og der vi i Guds bønnesvar får ta imot den gjenopprettende nåde og frihet. Som vi sier i Storsalen; Nåde forandrer alt! Søren Kierkegaard har sagt: Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer den som ber. I bønn gir vi nåden mulighet til å forandre oss. I bønn oppdager vi nådens kraft og omfang. Vedvarende bønn bringer Gud og deg stadig nærmere hverandre, vedvarende bønn bringer deg lenger og lenger inn i nådens evangelium. "Bønn er tilbaketrekning og stillhet" Salme 62 Team B Jesus levde i Salme 62. En bevegelse som går igjen og igjen hos Jesus er hans personlige tilbaketrekning til bønn og stillhet. Det ser ut til å være der, i hans alene- tid med Gud, at han mottar styrke til å stå i det Gud Fader leder han til. Jesus åpenbarte stillhetens kraft og tilbaketrekningens frukt. Hvordan fungerer dette i vårt liv, i Norges største by? Finnes det en rytme i våre liv? Trekker vi oss tilbake og lar oss bli funnet av stillheten (der Gud er)? Å sitte en stund i Guds nærvær jevnlig, dag etter dag, uke etter uke (med en mengde ting i hode som stadig distraherer) gjør noe radikalt med livet. "Bønn er lovsang" Salme 103 Team C Den nye lovsangstradisjonen som har vokst frem de siste par tiår har på en spesiell måte fått frem lovsangens karakter som bønn. Sangenes svulstige og inderlige formuleringer bærer i seg en bønn om at de store ordene kan bli levende i våre brokete disippel- liv. Jesus ber i Fader vår; For riket er ditt og makten og æren i evighet. Bønn er lovsang. Bønn er å anerkjenne Gud for den han er. Bønn er å lovprise Herrens navn. Salmenes bok viser oss lovsangens naturlige og uunngåelige plass i vår bønn til Gud. "Bønn er å komme hjem" Salme 139 Team A I bønn kan vi komme til Han som kjenner oss, til som har skapt oss, til Han som har vevd oss i mors liv. Det faktum at Gud kjenner og elsker oss gir oss fred og frihet. I bønn kan vi komme hjem. I bønn er vi hjemme hos Gud, vår trygghet. Jesus sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien (Johannes 14). Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 6

7 "Bønn er rop om rettferdighet" Salme 146 Team B Jesus sier: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere (Matt. 5). Når vi i et glimt får se et annet menneske med Guds øyne, gir det oss et ønske og en lengsel etter å reagere som et lem på Kristi legeme Guds inkarnerte nærvær på jorden. Og det som forandrer oss forandrer også andre; vi begynner å behandle naboer, medstudenter, kollegaer og slektninger annerledes, på en måte som gir mennesker glimt av Guds nåde. David Hubbrad har sagt: Den reneste form for kjærlighet gis uten å kreve noe tilbake. Målt med denne målestokken, er en oppriktig bønn for andre en storslått kjærlighetshandling. Skal vi se en forandring i vår by kalles vi til bønn. Et medlem i Storsalen spurte nylig seg selv og oss et spørsmål: Ville Oslo merket det, om vi som menighet forsvant i morgen?. Allehelgensdag Salme 30 Team C Minnemarkeringer for de hellige som er døde, er blant de eldste kristne skikkene. I tidlig tid var det først og fremst martyrene, de som ble drept for troens skyld, som ble minnet, men etter hvert som forfølgelsene av kristne sluttet, ble også andre kristne som hadde levd et spesielt forbilledlig liv regnet som helgener. Martin Luther har skrevet: man kan minnes de hellige, for at vi skal etterligne deres tro og gode gjerninger, enhver etter sitt kall. I Norge har vi sammen med feiringen av helgenene også en generell minnemarkering av de døde på Allehelgensdag. Evangeliet er gode nyheter, ja et budskap om frelse, til oss som er døende. I Jesus er vi helbredet for livets sykdom - synden og døden. La oss be for oss og for alle som har gått foran oss! Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 7

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse?

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse? Tale Akkerhaugen kirke - 7. juni 2015 Gjennom hele Bibelen kan vi se hvordan Gud velsigner mennesker, og hvordan det får konkret positiv innflytelse på alle livets områder. Familie, åndsliv, tro.. Helt

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Oversikt over Romerbrevet Roald Kvam 2008 Mål med Bibelfagdagene 07 Å gi innføring i Paulus brev til romerne, med særlig vekt på læren om at mennesket

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer