Taleserie La oss be!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taleserie La oss be!"

Transkript

1 Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når vi store deler av året ikke velger å følge kirkeårets tekster og i stedet lar et tema prege forkynnelsen over tid, er dette mest av alt begrunnet i vår disippeltankegang. Vi tror at det å leve med Jesus er en vandring, en prosess, en måte å leve på. Endring, både i enkeltmenneskers og fellesskapets liv, tar tid. Derfor er det viktig å la et sentralt tema i Jesu forkynnelse og liv få prege oss over tid, slik at vi kan gå inn i det fra flere perspektiv og la Den Hellige Ånd få endre og prege oss. Når vi velger tematikk og tekster for taleserier i Storsalen er det spesielt tre spørsmål vi stiller oss: Hvem er Jesus, hvordan levde Han og hva snakket Han om? Hva opplever vi at Den Hellige Ånd ønsker å lære oss/ åpenbare for oss dette semesteret? Hvor er vi som menighet? Denne høsten vil vi bruke 12 uker (!) på temaet bønn. Det er det flere grunner til. Jesu liv og forkynnelse var gjennomsyret av hans bønneliv og avhengighet av Gud Fader. Noe veldig vakkert med Storsalens historie, og noe som mange kanskje ikke vet, er at vår menighet ble født ut av bønn. Storsalen menighet ble ikke til fordi en eller annen strateg eller autoritet mente at dette var stedet for en av Norges største menigheter. Den ble heller ikke til fordi noen mennesker var veldig flinke, eller veldig kule. Storsalen menighet ble til fordi det fantes noen eldre kvinner i Oslo som ba sammen i årevis om at dette Storsalen- huset skulle fylles med unge mennesker. Vi er alle som en, unge eller gamle, bønnesvar på deres bønner. Vi er et fellesskap som er født i bønn (som alt annet fruktbart i Guds rike). Men er vi en menighet som lever i bønn? Det kan være ulike meninger om det. Jeg vil uansett hevde at vi har MYE å motta, MYE å erfare, MYE å lære, MYE å gi videre og MANGE vi kan velsigne om vi igjen gir Den Hellige Ånd mulighet til å åpne bønnens kraft for oss på nytt. Denne høsten vil derfor handle om bønn i Storsalen. Bønn handler ikke først og fremst om hvor mange minutter vi ber hver dag. Heller ikke om hvor mange ting vi ber for. Bønn er ikke begrenset til gudstjenesten eller til smågruppa. Bibelen tegner et bilde av et liv i bønn. Et liv sammen med Jesus. Fader Vår lærer oss bønnens omfang og rekkevidde. Bønn rammer inn hele livet, livet med Gud og hvem han er, livet med hverandre og oss selv. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 1

2 Tekstene Vi går i denne serien inn i Salmenes bok. Salmenes bok var jødenes bønnebok, ja, Jesu bønnebok. I Salmene finner vi et spekter av bønner. Bønner som Jesus selv ba. Salmene har vært en del av liturgien i tempelet i det gamle Israel (1. Krøn 16), de har vært en bønnebok for kirken i over 2000 år, og de har vært utgangspunkt for nye sanger, salmer og bønner så lenge det har fantes kristne. Mange av salmene er tilskrevet ulike personer: David, Asaf, Moses og andre. Det har ikke vært enkelt for forskere å avgjøre om dette er de virkelige forfatterne bak salmene, men de er uansett utgangspunkt for en historisk forståelse; Salmene er blitt til av virkelige mennesker på bestemte tidspunkt, i det virkelige livet. De er skapt i bønn til Gud, i søken etter hvem han er, og i tillit til hans barmhjertighet. Salmene favner hele vårt liv, til alle tider. Ønsket bevegelse i menigheten I Storsalen er vi totalt orientert rundt evangeliet om Jesus og det Han har gjort FOR oss. Det er på det grunnlag vårt disippelliv og vår menighet lever. Nåden er vårt utgangspunkt. Alt starter hos Gud. Gang etter gang starter vi i feil ende med oss. Da blir disippellivet et surt pliktløp preget av frykt, og vårt bønneliv blir orientert rundt våre behov, og ikke hvem Gud er. Alt starter hos Gud Fader, som gir oss en identitet som Hans barn, som igjen gir oss et inderlig ønske om å leve i lydighet til Hans gode vilje. All tjeneste starter hos Kong Jesus, som gjorde den fullkomne tjeneste FOR oss, og gav oss mandat og kraft til tjeneste for Ham. Bønn starter med at vi i tillitt får komme til Gud i takknemlighet for den Han er, og det Han har gjort. Philip Jancey har et spennende perspektiv på bønn: han skriver i sin bok Bønn at man kan sammenligne et bønneliv med utsikten fra en fjelltur. Vi mennesker har lett for å bli stående i møte med en høy fjelltopp og synes synd på oss selv. Vi føler oss små. Bekymringene og frykten preger oss. Hvordan skal vi komme opp? Klarer jeg det? Jeg skulle hatt noen andre sko! Bønnelivet kjennetegnes ofte av at vi begynner der, vi begynner i bunn av fjelltoppen, ved fjorden, med våre egne anliggender, våre ønskelister og bekymringer og legger dem frem for Gud som en jamrende rutine. Vi informerer Gud, som om Gud ikke allerede vet. Vi bønnfaller Gud, som om vi på noen måte kan endre Guds sinn eller vilje. Midtveis på turen mot toppen stopper vi ved et vann. Der kan man skimte mot toppen av fjellet, og man kan se det lille punktet der vi var ved turens start, vår bekymring og vår hverdag. På et slikt sted får man mer perspektiv. Tillitten øker. Troen styrkes. Håpet spirer. I bønnelivet er det godt å komme seg ut av hverdagsbekymringer og lister, der vi kan få perspektiv. Man begynner å ane hvilken Gud man ber til og hvilket stort landskap som ligger rundt oss og våre liv. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 2

3 Til slutt kommer man til toppen. Der ser man langt, til neste fjelltopp, og til neste. Om kvelden kan man se alle stjernene, solnedgangen som dør ut i vest. Der oppe ligger snøen som smelter og blir til en elv, som renner ned til vannet halvveis på turen som igjen til slutt renner ut i fjorden, der turen startet. På toppen av fjellet kan vi se hvilken Gud vi har med å gjøre. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?, spurte salmisten. Vi må begynne ved kilden, ved vannet begynner å renne. Fader Vår begynner og slutter med en proklamasjon av hvem Gud er. Derfor og på det grunnlag kan vi be gi oss i dag vårt daglige brød osv. Dette mønster kan vi se igjen i salmene. Vi begynner begynner nok ofte i feil ende. Vi begynner med alle våre behov, bekymringer og anliggender og løfter dem frem for Gud. Hvis vi endrer retning og begynner hos Gud, hvem Gud er, så går det opp for oss at Gud bryr seg allerede mer om bekymringene våre mammas depresjon, onkels kreft, en stressende jobb, eksamen, et samlivsbrudd, stort huslån, krig i verden enn det vi selv gjør. På turen fra fjelltoppen og nedover ser man at det renner en elv av barmhjertighet. Nåde renner på samme måte som vann, nedover til de lavest liggende områdene, sier Yancey. Hva om at vi begynner med Gud, som elsker oss og alle mennesker, og spør hvilken rolle vi kan spille i Guds gjerning på jorden? Vi trenger bønn for å korrigere utsynet vårt, fordi vi hele dagen risikerer å miste Guds blikk på verden. I bønn kan vi se livet med Guds øyne. "Grunnen til at vi ber er at vi simpelthen ikke kan la være", sier William James. Praktisk etterfølgelse Mysteriet, bevisstheten om en annen verden, opptatthet av å være fremfor å gjøre, det kommer ikke av seg selv i en stor, summende by og en stressende hverdag. Vi må sette av tid og tillate Gud å gi næring til vårt indre liv. Av natur er jeg litt motstander av teknikker eller rutiner, spesielt slike som har med mitt åndelige liv å gjøre. Jeg foretrekker at mitt forhold til Gud skal være preget av spontanitet. Problemet er bare at hver gang jeg gir meg inn på det idealet, blir Gud skjøvet til siden. Henri Nouwen foreslår at vi "gir Gud rom til å handle". Vi er avhengig av å holde av vårt sentrale rom i livet til Gud, for å forhindre at det fylles opp av alle andre ting. Marta klaget over at Maria "kastet bort tiden" med å sitte å lytte til Jesus. Å lytte til Gud er aldri å kaste bort tiden. Bønnens univers oppdages ved bønnerytmer og knallharde prioriteringer. Det krever en daglig viljehandling å huske det Paulus sa til en blasert folkemengde i Aten: (Gud) er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til! (Ap.gj.17). Derfor setter vi i staben av rikelig tid til bønn hver uke denne høsten. Derfor skal vi ha bønn- og fasteuke i Storsalen i uke 41. Bønn skal gjennomsyre vårt fellesskap og alt vi gjør som menighet. Vi ønsker konkret at vi som menighet skal be mer - For Guds rikes skyld, for andres skyld og for vår egen. Vår bønn for oss alle er at denne taleserien skal bidra til at Gud kan bli større, viktigere, mer virkelig og virksom i våre liv. Vi ønsker en større kjærlighet til Gud, til mennesker rundt oss. Til byen vår. Vi ønsker konkrete bønnesvar. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 3

4 Mest av alt håper vi at vi kan få erfare en dyp og grunnleggende tillit til at Gud alltid er Gud, og at Gud alltid er nær, og at bønn ikke er en aktivitet, men en måte å leve på. Vi har satt av 12 uker. Det er både fordi vi trenger tid i dette tema, og fordi vi ønsker å gi Gud muligheten til å endre oss. Vi ønsker å være tålmodige i bønn for bønn er også å vente på Gud. Vi vil gjerne se konkrete resultater av det vi gjør, det vi bruker tid på. Mange av de bibelske bønnene har sitt opphav i venting. Abraham og Sara ventet. Jacob ventet i syv år på en kone. Israelittene ventet 40 år på å bli befridd. Moses ventet i førti år på kallet og deretter førti år på å nå det lovede land. Maria og Josef, Elisabeth og Sakarja, Anna og Simeon ventet alle. Og disiplene ventet utålmodig på at Jesus skulle tre frem som "den virkelige Messias". Barn vil ha ting nå! Den som elsker Jesus, vet å vente på Ham. Den som elsker Jesus, vet å stole på Han. Den som elsker Jesus, vet at bønn er en vei til forandring, alltid, uansett! De ulike søndagene: "Bønn er å gi seg til noe større" Salme 8 Team A Helt fra vi er barn streber vi mennesker etter å bli selvhjulpne. I bibelen er det annerledes. Der er ikke målet å klare seg selv, men nettopp å leve i avhengighet av Gud. Mennesket må vite at det ikke lever for seg selv, sa Milton. Enhver religiøs tro har en eller annen form for bønn. Selv ateister han sine former for bønn. Vi ber fordi vi vil takke noen, eller fordi vi føler oss små, hjelpeløse og noen ganger redde. Vi ber om tilgivelse, om styrke om frelse. Ordet bønn (på engelsk prayer) kommer fra det latinske ordet precarius, som språklig er beslektet med prekær. Vi har et prekært behov for noe større, en å gå å gå til med våre liv. Bønn er et uttrykk for hvem vi er. Vi er en levende ufullkommenhet, et tomrom som lengter etter å fylles. I bønnen flytter vi fokuset fra oss til Han! Bønn er å se virkeligheten fra Guds synsvinkel. Jesu avhengighet av Faderen virker å være alt for ham. Jesus sier: Jeg er i Far og Far i meg. Far er i meg og gjør sine gjerninger (Joh 14). "Bønn er å ha tillit" Salme 23 Team B Å la Gud være Gud betyr å klatre ned fra sjefsstolen og gi fra seg kontrollen. Jeg er kalt til å plukke fra hverandre den verden jeg så møysommelig har tilpasset meg selv slik at den kan tjene meg, og gi tillit til Gud, den gode hyrde. Jesus var aldri i tvil om at Gud finnes, eller om noen virkelig lytter. Han tvilte aldri på betydningen av bønn, tvert imot, han trakk seg stadig tilbake fra mennesker som trengte han, for å være sammen med Gud. Han trengte utsikten ovenfra. Jesus hadde full tillit til Gud, og liten tillit til verden. Jesus stolte på bønnen som en kraftkilde som satte han i stand til å leve ut fellesskapet med Gud, på jorden. Jesus sa dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det (Matt 6,8). Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 4

5 "Bønn er å kjempe med Gud" Salme 13 Team C Hvor lenge, Gud? Alle som lever med Gud må også kjempe med Gud. Hva er Guds vilje? Hvorfor skjer det som skjer? Hvor er du, Gud? I perioder kan kampen være intens og spørsmålene mange. Hva gjør vi da? Hvor går vi da? Alle som kjemper med Gud kan se tilbake på den mørke natten da Guds egen Sønn kjempet med Faderen. Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» (Mark 14) For oss er gjerne bønn en kilde til hjelp i livets kamper. For Jesus var bønn selve kampen, for der ble Faderens vilje åpenbart. Kan vi stole på Gud? Vil han oss det beste? Har vi tålmodighet til å vente på svar? "Bønn er ærlig samtale med Gud" Salme 22;1-12 Team A Job er et bibelsk forbilde på ærlighet og oppriktighet med Gud. Innfor Gud trenger man ikke å skjule, gjemme eller prøve å være noen annen enn den man er. Som Gud sa til profeten Samuel; Gud ser ikke på det som mennesker ser på. Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Bønn gir rom for det som ikke kan snakkes om, de hemmelige lommene av skyld og smerte som vi stenger omverdenen ute fra. C.S.Lewis skriver: Den bønn som går forut for all bønn, er denne: Må det være det sanne Jeg som taler må det være det sanne Du jeg taler til. Gud vet på forhånd hvem vi er; det er vi som må finne ut hvordan vi skal komme på talefot med vårt sanne jeg. Ovenfor Gud er vi avslørt. 1. Peter 5; Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Jesus var Sønn av Gud. Hos Faderen hadde Han et hjem. Det har du og. "Bønn er å la seg lede" Salme 25 Team B Bønn er en underkastelseshandling der man sier til Jesus; led meg! Å være en kristen er å legge ønsker og drømmer frem til Gud, på en måte som kan oppleves som en kapitulasjon. I virkeligheten er det det motsatte. Augustin sa: Et menneske ber for at han selv kan bli konstruert, ikke for at Gud kan bli intruert. Jesus sier at Hans sanne familie er de som gjør Guds vilje (Mark 3). Bønn er stedet der vi oppdager og forstår Guds vilje. "Bønn er å være nær Gud" Salme 46 Team C Foruten skjevheten i forholdet mellom oss, innebærer det å forholde seg til Gud også på en annen utfordring; usynlighet. Vår opplevelse av Guds nærvær kan være like ustadig som været. Bønn er ikke en måte å opprette Guds nærvær, men en måte å komme inn i det. Kontakten med Gud er ikke vår fortjeneste. Det er en gave som kommer til oss. Gud har valgt å være nær oss alle dager inntil verdens ende. Bønn er å ha fellesskap med Gud som alltid er tilstede. Hovedhensikten med å be er ikke å gjøre livet lettere, men å lære Gud å kjenne. Henri Nouwen har sagt: Vi skal ikke be først og fremst fordi det føles godt, men fordi Gud elsker oss og ønsker vår oppmerksomhet. Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 5

6 "Bønn er å leve i nåden" Salme 51 Team A Å være en disippel av Jesus, å la nåden få prege hele ens liv, krever en daglig omvendelse. For oss, som for Jesus, går veien gjennom korset til oppstandelsen. Syndsbekjennelse er bønn, der vi bøyer kne for Ham som bare er god, og der vi i Guds bønnesvar får ta imot den gjenopprettende nåde og frihet. Som vi sier i Storsalen; Nåde forandrer alt! Søren Kierkegaard har sagt: Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer den som ber. I bønn gir vi nåden mulighet til å forandre oss. I bønn oppdager vi nådens kraft og omfang. Vedvarende bønn bringer Gud og deg stadig nærmere hverandre, vedvarende bønn bringer deg lenger og lenger inn i nådens evangelium. "Bønn er tilbaketrekning og stillhet" Salme 62 Team B Jesus levde i Salme 62. En bevegelse som går igjen og igjen hos Jesus er hans personlige tilbaketrekning til bønn og stillhet. Det ser ut til å være der, i hans alene- tid med Gud, at han mottar styrke til å stå i det Gud Fader leder han til. Jesus åpenbarte stillhetens kraft og tilbaketrekningens frukt. Hvordan fungerer dette i vårt liv, i Norges største by? Finnes det en rytme i våre liv? Trekker vi oss tilbake og lar oss bli funnet av stillheten (der Gud er)? Å sitte en stund i Guds nærvær jevnlig, dag etter dag, uke etter uke (med en mengde ting i hode som stadig distraherer) gjør noe radikalt med livet. "Bønn er lovsang" Salme 103 Team C Den nye lovsangstradisjonen som har vokst frem de siste par tiår har på en spesiell måte fått frem lovsangens karakter som bønn. Sangenes svulstige og inderlige formuleringer bærer i seg en bønn om at de store ordene kan bli levende i våre brokete disippel- liv. Jesus ber i Fader vår; For riket er ditt og makten og æren i evighet. Bønn er lovsang. Bønn er å anerkjenne Gud for den han er. Bønn er å lovprise Herrens navn. Salmenes bok viser oss lovsangens naturlige og uunngåelige plass i vår bønn til Gud. "Bønn er å komme hjem" Salme 139 Team A I bønn kan vi komme til Han som kjenner oss, til som har skapt oss, til Han som har vevd oss i mors liv. Det faktum at Gud kjenner og elsker oss gir oss fred og frihet. I bønn kan vi komme hjem. I bønn er vi hjemme hos Gud, vår trygghet. Jesus sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien (Johannes 14). Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 6

7 "Bønn er rop om rettferdighet" Salme 146 Team B Jesus sier: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere (Matt. 5). Når vi i et glimt får se et annet menneske med Guds øyne, gir det oss et ønske og en lengsel etter å reagere som et lem på Kristi legeme Guds inkarnerte nærvær på jorden. Og det som forandrer oss forandrer også andre; vi begynner å behandle naboer, medstudenter, kollegaer og slektninger annerledes, på en måte som gir mennesker glimt av Guds nåde. David Hubbrad har sagt: Den reneste form for kjærlighet gis uten å kreve noe tilbake. Målt med denne målestokken, er en oppriktig bønn for andre en storslått kjærlighetshandling. Skal vi se en forandring i vår by kalles vi til bønn. Et medlem i Storsalen spurte nylig seg selv og oss et spørsmål: Ville Oslo merket det, om vi som menighet forsvant i morgen?. Allehelgensdag Salme 30 Team C Minnemarkeringer for de hellige som er døde, er blant de eldste kristne skikkene. I tidlig tid var det først og fremst martyrene, de som ble drept for troens skyld, som ble minnet, men etter hvert som forfølgelsene av kristne sluttet, ble også andre kristne som hadde levd et spesielt forbilledlig liv regnet som helgener. Martin Luther har skrevet: man kan minnes de hellige, for at vi skal etterligne deres tro og gode gjerninger, enhver etter sitt kall. I Norge har vi sammen med feiringen av helgenene også en generell minnemarkering av de døde på Allehelgensdag. Evangeliet er gode nyheter, ja et budskap om frelse, til oss som er døende. I Jesus er vi helbredet for livets sykdom - synden og døden. La oss be for oss og for alle som har gått foran oss! Vegard Husby Storsalen menighet høsten 2013 Side 7