Journaldato: , Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 26.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/KJKN 423 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS SAS/KJKN Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/KJKN 423 Mottaker F Skadeforsikring SAS/KJKN Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/KJKN 423 Mottaker Advokatene Sæverud & Co SAS/KJKN Side: 1 av 119

2 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/KJKN 423 SAS/BMBJ Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/MTFS 423 Mottaker Tryg Forsikring SAS/BMBJ Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / REHAB/HAGL 423 Mottaker Storebrand Forsikring AS REHAB/HAGL Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/KJKN 423 Mottaker Fylkesmannen i Hordaland SAS/KJKN Side: 2 av 119

3 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/KJKN 423 Mottaker Advokatfirmaet Robertsen SAS/BMBJ Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / VOST/ESO 423 Mottaker Tryg Forsikring VOST/ESO Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / VOST/ESO 423 Mottaker asient- og brukerombundet VOST/ESO Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / VOST/ESO 423 Mottaker Sæverud&Co VOST/ESO Side: 3 av 119

4 Svar på anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / VOST/ESO 423 Mottaker Hordaland politidistrikt, Voss avd. kontor VOST/ESO Søknad og CV m/vedlegg - Ergoterapeut - st. ref. ( ) - ***** ***** Ergoterapeut Ortopedisk klinikk, Ergoterapiavdelinga - st. ref / / ERGO/BHST ERGO/BHST TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Ortopedisk klinikk, Ergoterapiavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Ergoterapeut Ortopedisk klinikk, Ergoterapiavdelinga - st. ref / / ERGO/BHST ERGO/BHST Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling som postsekretær - st. ref. ( ) - ***** ***** Fast stilling som postsekretær Ortopedisk klinikk, ost 2 - st. ref / /2015 OTHS/MEYA OTHS/MEYA TO ***** Side: 4 av 119

5 Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som postsekretær Ortopedisk klinikk, ost 2 - st. ref ***** ***** ***** ***** Fast stilling som postsekretær Ortopedisk klinikk, ost 2 - st. ref / /2015 OTHS/MEYA OTHS/MEYA Søknad og CV m/vedlegg - Dyktig sekretær søkes til Kirurgisk klinikk - st. ref. ( ) - ***** ***** Dyktig sekretær søkes til Kirurgisk klinikk - st. ref / /2015 KR/STHD KR/STHD TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Dyktig sekretær søkes til Kirurgisk klinikk - st. ref ***** ***** ***** ***** Dyktig sekretær søkes til Kirurgisk klinikk - st. ref / /2015 KR/STHD KR/STHD Side: 5 av 119

6 Søknad og CV m/vedlegg - Akuttmedisinsk avdeling (AMA) søker ferievikarar - st. ref. ( ) - ***** ***** Ferivikariat Akuttmedisinsk avdeling Kirurgisk serviceklinikk / Akuttmedisinsk seksjon / Ambulanse - st. ref / /2015 AMS/SOAL AMS/SOAL TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Akuttmedisinsk avdeling (AMA) søker ferievikarar - st. ref ***** ***** ***** ***** Ferivikariat Akuttmedisinsk avdeling Kirurgisk serviceklinikk / Akuttmedisinsk seksjon / Ambulanse - st. ref / /2015 AMS/SOAL AMS/SOAL Søknad og CV m/vedlegg - Arkivmedarbeidar til depot - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES TO ***** Side: 6 av 119

7 Svarbrev, søknad mottatt - Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES REK sør-øst 2015/375 - nformasjon om vedtak Forskningsprosjekt - Oppfølging av barn med obstipasjon 2015/ / SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Sør-Øst) REK vest 2015/329 - Godkjenning av prosjektendring av Forskningsprosjekt - Trygg utskriving av eldre pasienter 2015/ / SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest) Side: 7 av 119

8 Hospitering på Fysioterapiavdelinga Søknad om hospitering på Fysioterapiavdelinga 2015/ / FYSO/MTHJ 275 FYSO/MTHJ TE Rakel Schmidt REK vest 2015/318 - Godkjenner informasjonsskriv med vilkår Forskningsprosjekt - Effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie 2015/ / SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest) nnkalling til intervju - Sjukepleiar, 65% fast stilling på natt Divisjon psykisk helsevern, Seksjon for alderspsykiatri - st. ref ***** ***** ***** ***** Sjukepleiar, 65% fast stilling på natt Divisjon psykisk helsevern, Seksjon for alderspsykiatri - st. ref / /2015 SYKOSOM/VBH SYKOSOM/VBH Side: 8 av 119

9 Trukket søknad - Spesialrådgivar Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Spesialrådgivar Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - st. ref / /2015 RSMED/BEAN RSMED/BEAN Søknad og CV m/vedlegg - Ergoterapeut - st. ref. ( ) - ***** ***** Ergoterapeut Ortopedisk klinikk, Ergoterapiavdelinga - st. ref / /2015 ERGO/BHST ERGO/BHST TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Ortopedisk klinikk, Ergoterapiavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Ergoterapeut Ortopedisk klinikk, Ergoterapiavdelinga - st. ref / /2015 ERGO/BHST ERGO/BHST Side: 9 av 119

10 Søknad og CV m/vedlegg - Akuttmedisinsk avdeling (AMA) søker ferievikarar - st. ref. ( ) - ***** ***** Ferivikariat Akuttmedisinsk avdeling Kirurgisk serviceklinikk / Akuttmedisinsk seksjon / Ambulanse - st. ref / /2015 AMS/SOAL AMS/SOAL TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Akuttmedisinsk avdeling (AMA) søker ferievikarar - st. ref ***** ***** ***** ***** Ferivikariat Akuttmedisinsk avdeling Kirurgisk serviceklinikk / Akuttmedisinsk seksjon / Ambulanse - st. ref / /2015 AMS/SOAL AMS/SOAL Meldeskjema FACT-team ved Kronstad psykoseklinikk, Kronstad DS, 2015/ / SEF/SVOY 024 SEF/SVOY B 2 Alf Georg Opheim Sørensen Side: 10 av 119

11 REK vest 2010/ Godkjenning av prosjektendring av Tilbakemelding forskningsprosjekt 2013/ / SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest) Krav om innsyn i antall vakansevakter Krav om innsyn 2015/ /2015 FAD/TRBK 041 FAD/TRBK B 2 NRK REK vest 2015/553 - Godkjenning av prosjektendring av Forskningsprosjekt - ltralyddiagnostikk ved oppfølging av pasienter med Crohns sykdom - REK vest 2015/ / / SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest) Side: 11 av 119

12 Søknad og CV m/vedlegg - Arkivmedarbeidar til depot - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES REK sør-øst 2015/642 - nformasjon om vedtak Forskningsprosjekt - Effekten av Tecfidera (dimetylfumarat) på tarmflora som en mulig årsak til bivirkninger i mage tarm kanal hos pasienter med attakkvis MS 2015/ / SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Sør-Øst) Side: 12 av 119

13 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Søknad og CV m/vedlegg - Medisinsk operatør/ Ressurskoordinator - st. ref. ( ) - ***** ***** Medisinsk operatør/ Ressurskoordinator Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - st. ref / /2015 ERS/WCADM ERS/WCADM TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Medisinsk operatør/ Ressurskoordinator Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - st. ref ***** ***** ***** ***** Medisinsk operatør/ Ressurskoordinator Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - st. ref / /2015 ERS/WCADM ERS/WCADM Side: 13 av 119

14 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Side: 14 av 119

15 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Side: 15 av 119

16 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Side: 16 av 119

17 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Tilbud om utleie av leilighet Tilbud om utleiebolig 2015/ / AREAL/DNKO 279 AREAL/DNKO TLF Andrea Sundbø Side: 17 av 119

18 Tilbud om jobb - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Tilbud om jobb - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Tilbud om jobb - Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref ***** ***** ***** ***** Helgestilling sykiatrisk klinikk, Avdeling sykose - st. ref / /2015 AS/STMM AS/STMM Side: 18 av 119

19 Offentleg søkjarliste Sjukepleiar. 100% fast ved Medisin post 1 nord i kombinasjon med Bemanningssenteret Medisinsk post 1 nord - st. ref / /2015 MEDSY/OSK Mottaker Medisinsk avdeling / Medisinsk Sykepleieenhet / Medisinsk ost 1 Nord MEDSY/OSK tvida søkjarliste Sjukepleiar. 100% fast ved Medisin post 1 nord i kombinasjon med Bemanningssenteret Medisinsk post 1 nord - st. ref / /2015 MEDSY/OSK MEDSY/OSK Overtakelsesprotokoll arkitektfag rosjekt Kurs- og konferansesenter 2012/ / ROKO/TJN 039 ROKO/TJN TE Åsane Byggemesterforretning AS Side: 19 av 119

20 Samsvarserklæring rosjekt Kurs- og konferansesenter 2012/ / ROKO/TJN 039 ROKO/TJN TE Åsane Byggmesterforretning AS Garanti rosjekt Kurs- og konferansesenter 2012/ / ROKO/TJN 039 ROKO/TJN TE Tryg Garanti Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat Lungeavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat Lungeavdelinga - st. ref / /2015 LNG/ALKA LNG/ALKA Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat Lungeavdelinga - st. ref / /2015 LNG/ALKA LNG/ALKA TO ***** Side: 20 av 119

21 Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/sjukepleiar til arbeid kvar 2 helg Seksjon for spiseforstyrringar HK6 - st. ref ***** ***** ***** ***** Assistent/sjukepleiar til arbeid kvar 2 helg Seksjon for spiseforstyrringar HK6 - st. ref / /2015 SYKOSOM/TOVF SYKOSOM/TOVF Søknad og CV m/vedlegg - Assistent/sjukepleiar til arbeid kvar 2 helg - st. ref. ( ) - ***** ***** Assistent/sjukepleiar til arbeid kvar 2 helg Seksjon for spiseforstyrringar HK6 - st. ref / /2015 SYKOSOM/TOVF SYKOSOM/TOVF TO ***** nnkalling til intervju - Assistent/helgevakt Øyane distriktspsykiatriske senter (DS) - st. ref ***** ***** ***** ***** Assistent/helgevakt Øyane distriktspsykiatriske senter (DS) - st. ref / /2015 ØDS/KANL ØDS/KANL Side: 21 av 119

22 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat Lungeavdelinga - st. ref / /2015 LNG/ALKA LNG/ALKA TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat Lungeavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering, 6 mnd vikariat Lungeavdelinga - st. ref / /2015 LNG/ALKA LNG/ALKA Trukket søknad - Assistent/helgevakt Øyane distriktspsykiatriske senter (DS) - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Assistent/helgevakt Øyane distriktspsykiatriske senter (DS) - st. ref / /2015 ØDS/KANL ØDS/KANL Side: 22 av 119

23 Søknad og CV m/vedlegg - Lærling i automasjonsfaget - st. ref. ( ) - ***** ***** Lærling i automasjonsfaget Teknisk avdeling, Transportteknisk seksjon - st. ref / /2015 TEKN/TSHA TEKN/TSHA TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i automasjonsfaget Teknisk avdeling, Transportteknisk seksjon - st. ref ***** ***** ***** ***** Lærling i automasjonsfaget Teknisk avdeling, Transportteknisk seksjon - st. ref / /2015 TEKN/TSHA TEKN/TSHA Søknad og CV m/vedlegg - Driftsassistent Reinhald, Fast 60% stilling - st. ref. ( ) - ***** ***** Driftsassistent Reinhald, Fast 60% stilling Kysthospitalet i Hagevik - st. ref / /2015 ERS/WCADM ERS/WCADM TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Driftsassistent Reinhald, Fast 60% stilling Kysthospitalet i Hagevik - st. ref ***** ***** ***** ***** Driftsassistent Reinhald, Fast 60% stilling Kysthospitalet i Hagevik - st. ref / /2015 ERS/WCADM ERS/WCADM Side: 23 av 119

24 Søknad og CV m/vedlegg - Registrering av CV for navngitte kandidatar - Drift-/teknisk divisjon st. ref. ( ) - ***** ***** Registrering av CV for navngitte kandidatar - Drift-/teknisk divisjon st. ref / /2015 BEMA/ADVA BEMA/ADVA TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Registrering av CV for navngitte kandidatar - Drift-/teknisk divisjon st. ref ***** ***** ***** ***** Registrering av CV for navngitte kandidatar - Drift-/teknisk divisjon st. ref / /2015 BEMA/ADVA BEMA/ADVA Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER TO ***** Side: 24 av 119

25 Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER Søknad og CV m/vedlegg - Arkivmedarbeidar til depot - st. ref. ( ) - ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES Side: 25 av 119

26 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 RAD/KKV RAD/KKV TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 RAD/KKV RAD/KKV Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og st. ref. ( ) - ***** ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 RAD/KKV RAD/KKV TO ***** Side: 26 av 119

27 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 RAD/KKV RAD/KKV Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivar/ Spesialkonsulent/ Avdelingsingeniør - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Rådgivar/ Spesialkonsulent/ Avdelingsingeniør Hospitaldrift Vaskeri - st. ref / /2015 HOS/KR HOS/KR TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivar/ Spesialkonsulent/ Avdelingsingeniør Hospitaldrift Vaskeri - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Rådgivar/ Spesialkonsulent/ Avdelingsingeniør Hospitaldrift Vaskeri - st. ref / /2015 HOS/KR HOS/KR Side: 27 av 119

28 Meldeskjema tlevering til forskning: HABS WN Study og GRO O Study 2015/ / SEF/SVOY 024 SEF/SVOY B 2 Torunn Oveland Apelseth tlysning - WebCruiter annonse Assistent. 15% fast helgestilling Lungeavdelinga - st. ref / / LNG/KSAE Mottaker Lungeavdelingen / Lunge ost 3 LNG/KSAE Svarbrev, søknad mottatt - Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref / /2015 BETA/KON BETA/KON Side: 28 av 119

29 Søknad og CV m/vedlegg - Tannlege - st. ref. ( ) - ***** ***** Tannlege Klinikk for hovud/hals - st. ref / /2015 KJKR/ENE KJKR/ENE TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege Klinikk for hovud/hals - st. ref ***** ***** ***** ***** Tannlege Klinikk for hovud/hals - st. ref / /2015 KJKR/ENE KJKR/ENE Søknad og CV m/vedlegg - Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging - st. ref. ( ) - ***** ***** Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref / /2015 BETA/KON BETA/KON TO ***** Side: 29 av 119

30 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref ***** ***** ***** ***** Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref / /2015 BETA/KON BETA/KON Søknad og CV m/vedlegg - Arkivmedarbeidar til depot - st. ref. ( ) - ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES Side: 30 av 119

31 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 RAD/KKV RAD/KKV TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering radiologi. Vikariat LSR-nr og 9804 Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 RAD/KKV RAD/KKV Søknad og CV m/vedlegg - Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref / /2015 BETA/KON BETA/KON TO ***** Side: 31 av 119

32 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Rådgjevar innan aktivitetsstyrt ressursplanlegging ersonal- og organisasjonsavdelingen / Bemanningsløsninger og tarifforhandlinger - st. ref / /2015 BETA/KON BETA/KON Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikarar Reinhald - st. ref. ( ) - ***** ***** Sommarvikarar Reinhald Hospitaldrift Reinhald - st. ref / /2015 HOS/GRRO HOS/GRRO TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar Reinhald Hospitaldrift Reinhald - st. ref ***** ***** ***** ***** Sommarvikarar Reinhald Hospitaldrift Reinhald - st. ref / /2015 HOS/GRRO HOS/GRRO Side: 32 av 119

33 Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Tilsynssak 2015/ / BKB/NF 302 BKB/NF Fylkesmannen i Hordaland Anmodning om kopi av journal Kopi av journal 2015/ /2015 BSH/CKV 423 BSH/CKV TE ***** NE-sak nr. 2014/ Vedtak - kke medhold - ***** ***** ***** NE-sak nr. 2014/ / / FO/HMM 432 SYK/[fordelt] Norsk asientskadeerstatning Erstatningssak N2015/ Vedtak - kke medhold - ***** ***** ***** NE sak nr 2011/ / / FO/HMM 432 KYST/[fordelt] asientskadenemnda Side: 33 av 119

34 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ /2015 SAS/MTFS 423 SAS/MTFS ***** Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/MTFS 423 SAS/BMBJ B 2 B.A.C.H. AS NE sak nr. 2015/ Skademelding - ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/ / / FO/HMM 432 KK/[fordelt] Norsk asientskadeerstatning Søknad og CV m/vedlegg - Arkivmedarbeidar til depot - st. ref. ( ) - ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES TO ***** Side: 34 av 119

35 Svarbrev, søknad mottatt - Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES Søknad og CV m/vedlegg - sykiatrisk Sjukepleiar/Sjukepleiar - st. ref. ( ) - ***** ***** sykiatrisk Sjukepleiar/Sjukepleiar sykiatrisk klinikk, Avdeling Stemning S6 - st. ref / /2015 ASL/AGH ASL/AGH TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - sykiatrisk Sjukepleiar/Sjukepleiar sykiatrisk klinikk, Avdeling Stemning S6 - st. ref ***** ***** ***** ***** sykiatrisk Sjukepleiar/Sjukepleiar sykiatrisk klinikk, Avdeling Stemning S6 - st. ref / /2015 ASL/AGH ASL/AGH Søknad og CV m/vedlegg - Lærling i automasjonsfaget - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Lærling i automasjonsfaget Teknisk avdeling, Transportteknisk seksjon - st. ref / /2015 TEKN/TSHA TEKN/TSHA TO ***** Side: 35 av 119

36 Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i automasjonsfaget Teknisk avdeling, Transportteknisk seksjon - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Lærling i automasjonsfaget Teknisk avdeling, Transportteknisk seksjon - st. ref / /2015 TEKN/TSHA TEKN/TSHA Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/MTFS 423 SAS/KJKN B 0 ***** NE sak nr. 2015/ Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/ / / FO/HMM 432 VOST/JSV Norsk asientskadeerstatning NE sak nr. 2015/ Skademelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/ / / FO/HMM 432 NEVROK/[fordelt] Norsk asientskadeerstatning Side: 36 av 119

37 NE sak nr. 2015/ Skademelding - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/ / / FO/HMM 432 KHH/[fordelt] Norsk asientskadeerstatning NE- sak. 2014/ Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE- sak. 2014/ / / FO/HMM 432 VOST/JSV Norsk asientskadeerstatning Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / KDS/[fordelt] KDS/[fordelt] Fylkesmannen i Hordaland Erstatningssak N2015/ Vedtak - kke medhold - ***** ***** ***** NE sak nr. 2011/ / / FO/HMM 432 OK/[fordelt] asientskadenemnda Side: 37 av 119

38 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ /2015 SAS/MTFS 423 SAS/MTFS B 2 ***** Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ /2015 KYST/[fordelt] 423 KYST/[fordelt] ***** NE sak nr. 2015/ Skademelding - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/ / / FO/HMM 432 FO/HMM TE Norsk asientskadeerstatning Side: 38 av 119

39 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Sjukepleiarstudent/ assistent/ pleiemedhjelpar/ helsefagarbeidar. Helgestilling Hjerteavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sjukepleiarstudent/ assistent/ pleiemedhjelpar/ helsefagarbeidar. Helgestilling Hjerteavdelinga - st. ref Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 46593/2015 ERS/WCADM ERS/WCADM Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2014/ /2015 SAS/KJKN 423 SAS/BMBJ B 4 ***** Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ /2015 SAS/MTFS 423 SAS/MTFS ***** Side: 39 av 119

40 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / MED/[fordelt] 423 MED/[fordelt] ***** Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ /2015 SAS/MTFS 423 SAS/MTFS TE ***** Anmodning om supplerende spesialisterklæring - ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2014/ / KHH/KRM 423 KHH/[fordelt] NAV Sentralt yrkessykdomskontor Jobbsøknad - Amr Omara Jobbsøknad 2015/ /2015 BEMA/[fordelt] BEMA/[fordelt] Amr Omara Side: 40 av 119

41 Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ / MED/[fordelt] 423 MED/[fordelt] ***** tlysning - WebCruiter annonse Sjukepleiar, vikariat Kirurgisk klinikk, ost 4 - st. ref / / AKBS/ERS Mottaker Kirurgisk klinikk / Avdeling for karkirurgi / ost 4 Kar AKBS/ERS Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Sjukepleiarstudent/ assistent/ pleiemedhjelpar/ helsefagarbeidar. Helgestilling Hjerteavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sjukepleiarstudent/ assistent/ pleiemedhjelpar/ helsefagarbeidar. Helgestilling Hjerteavdelinga - st. ref Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 46604/2015 ERS/WCADM ERS/WCADM Side: 41 av 119

42 Søknad og CV m/vedlegg - Registrering av CV for navngitte kandidatar - Somatisk - st. ref. ( ) - ***** ***** Registrering av CV for navngitte kandidatar - Somatisk - st. ref / /2015 BEMA/TLLL BEMA/TLLL TO ***** Tilbakemelding til melder om konklusjon på undersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Barnevern - Bekymringsmelding 2015/ / ANH/HORT 403 ALMBJ/RLO TE Lindås kommune, Barneverntenesta Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / ADM/VMER 423 ADM/VMER B 1 Advokat Bjarne ngebrigtsen Side: 42 av 119

43 REK vest 2012/2 - Godkjenning av prosjektendring av Tilbakemelding forskningsprosjekt 2013/ /2015 SEF/SVOY 520 SEF/SVOY TE Reg. komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest) Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref. ( ) - ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref ***** ***** ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER Side: 43 av 119

44 Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref. ( ) - ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref ***** ***** ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Barnevern - nnhenting av opplysninger 2013/ / BKB/NF 403 BKB/NF Barneverntjenesten i Randaberg, Rennesøy og Finnøy kommune Side: 44 av 119

45 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / SAS/MTFS 423 SAS/MTFS reto & Co Søknad om læreplass - Helsefagarbeider Søknad om læreplass 2015/ / MED/[fordelt] 276 MED/[fordelt] Ghadir brahim Anmodning om ytterligere opplysninger - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ /2015 SAS/KJKN 423 SAS/MTFS TE ***** Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ / OTHS/NJOR 423 OTHS/NJOR NAV Fitjar Side: 45 av 119

46 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Sjukepleiarstudent/ assistent/ pleiemedhjelpar/ helsefagarbeidar. Helgestilling Hjerteavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sjukepleiarstudent/ assistent/ pleiemedhjelpar/ helsefagarbeidar. Helgestilling Hjerteavdelinga - st. ref Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 46619/2015 ERS/WCADM ERS/WCADM Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB nnkalling til intervju - Spesialsjukepleiar/ sjukepleiar Barneklinikken - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Spesialsjukepleiar/ sjukepleiar Barneklinikken - st. ref / /2015 BKB/JAJO BKB/JAJO Side: 46 av 119

47 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 47 av 119

48 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 48 av 119

49 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 49 av 119

50 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Anmodning om kopi av journal - ***** ***** Kopi av journal 2015/ /2015 SAS/MTFS 423 SAS/BMBJ B 2 ***** Side: 50 av 119

51 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 51 av 119

52 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref / /2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 52 av 119

53 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46640/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46641/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46642/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 53 av 119

54 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46643/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46644/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46645/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 54 av 119

55 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46646/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46647/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46648/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 55 av 119

56 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46649/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46650/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46651/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 56 av 119

57 Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref. ( ) - ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref ***** ***** ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46654/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 57 av 119

58 nnkalling til intervju - Klinisk psykolog Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref ***** ***** ***** ***** Klinisk psykolog Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref / /2015 SYKDV/SNHG SYKDV/SNHG Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46656/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46657/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Side: 58 av 119

59 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46658/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Hjelpepleiar Radiologisk avdeling - st. ref Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 46659/2015 ERS/WCADM RAD/GERB Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ / KK/LNE 423 KK/LNE Sparebank 1 Forsikring AS Side: 59 av 119

60 ålegg om bidragstrekk - ***** ***** ***** Trekk i lønn 2015/ / ØKONOM/OTOF ØKONOM/OTOF TE NAV nnkreving arkering for biler med sideheis ved Haukeland Sykehus arkering for funksjonshemmede 2015/ / HOS/KR HOS/KR ***** Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ / KR/DAH 423 KR/DAH Sparebank 1 Livsforsikring AS Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - ***** ***** ***** ***** Trekk i lønn 2015/ /2015 -MAE/CEK 234 -MAE/CEK Nav Askøy Side: 60 av 119

61 Spørsmål om betaling for blodprøve - ***** ***** Egenbetaling for prøvetaking 2015/ / LKB/AGTH 359 LKB/AGTH ***** nderretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk - ***** ***** ***** tleggstrekk Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 46666/2015 ØKONOM/GATG 234 ØKONOM/OTOF TE Namsfogden i Bergen nnkalling til intervju - Klinisk psykolog Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Klinisk psykolog Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref / /2015 SYKDV/SNHG SYKDV/SNHG Søknad og CV m/vedlegg - Arkivmedarbeidar til depot - st. ref. ( ) - ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES TO ***** Side: 61 av 119

62 Svarbrev, søknad mottatt - Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref ***** ***** ***** ***** Arkivmedarbeidar til depot Dokumentasjonsavdelinga - st. ref / /2015 FAD/GES FAD/GES Søknad og CV m/vedlegg - Sjukepleiar/prosjektmedarbeidar - st. ref. ( ) - ***** ***** Sjukepleiar/prosjektmedarbeidar Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref / /2015 SYKDV/SNHG SYKDV/SNHG TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar/prosjektmedarbeidar Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref ***** ***** ***** ***** Sjukepleiar/prosjektmedarbeidar Divisjon psykisk helsevern, Forskingseininga psykiatri - st. ref / /2015 SYKDV/SNHG SYKDV/SNHG Side: 62 av 119

63 nnkalling til intervju - Spesialsjukepleiar/ sjukepleiar Barneklinikken - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Spesialsjukepleiar/ sjukepleiar Barneklinikken - st. ref / /2015 BKB/JAJO BKB/JAJO Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ / REVM/ANFO 423 REVM/ANFO NAV Forvaltning Hordaland 02 Høring - Referansekatalog over KT-standarder i helse- og omsorgstjenesten Høring - Referansekatalog over KT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 2015/ /2015 SFKT/SALT 008 SFKT/SALT Helsedirektoratet nvitasjon til Satellittsymposium ELAR 11. juni Roma nvitasjon til kurs/seminar / /2015 REVM/ERO 373 REVM/CGJE TE Orion harma As Side: 63 av 119

64 Anmodning om innsending av NR-melding TSB Rapportering av NR-melding i TSB 2015/ /2015 HET/AEV 404 HET/AEV Helsedirektoratet Klage på faktura - ***** ***** Klage på faktura 2015/ /2015 KHH/THDA 434 KHH/THDA ***** 1. påminnelse på anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2014/ / OTHS/NJOR 423 OTHS/NJOR NAV Aust-Agder tlysning - WebCruiter annonse Sjukepleiar/ spesialsjukepleiar, natt Lungeavdelinga - st. ref / / LNG/KSAE Mottaker Lungeavdelingen / Lunge ost 1 LNG/KSAE Side: 64 av 119

65 Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref. ( ) - ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref ***** ***** ***** ***** Helsefagarbeidar. 100% fast ved Revmatologisk avdeling i kombinasjon med Bemanningssenteret - st. ref / /2015 REVM/HER REVM/HER Søknad og CV m/vedlegg - Autorisert sjukepleiar - st. ref. ( ) - ***** ***** Autorisert sjukepleiar Medisinsk avdeling - st. ref / /2015 MED/LSK MED/LSK TO ***** Side: 65 av 119

66 Svarbrev, søknad mottatt - Autorisert sjukepleiar Medisinsk avdeling - st. ref ***** ***** ***** ***** Autorisert sjukepleiar Medisinsk avdeling - st. ref / /2015 MED/LSK MED/LSK Åpen søknad om jobb - akuttsykepleier Åpen søknad om jobb 2015/ /2015 BEMA/[fordelt] BEMA/[fordelt] Camilla Fagerberg Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/ / ØDS/AGSG 423 ØDS/AGSG NAV Bergenhus Årsdoser Radiologisk avdeling - Kysthospitalet i Hagavik Årsdoser Kysthospitalet i Hagevik - Radiologisk avdeling 2015/ / KYST/[fordelt] 207 KYST/[fordelt] Statens strålevern Side: 66 av 119

67 Årsdoser Røntgenavdelingen - Voss Sjukehus Doserapportar Voss sjukehus / / VOO/BOST 207 VOSS/BOST TE Statens strålevern Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/ / BAF/JAN 423 BAF/VESA ***** Årsdoser Operasjonsavdeling - Voss Sjukehus Doserapportar Voss sjukehus / / VOO/BOST 207 VOSS/BOST TE Statens strålevern Årsdoser Radiologisk avdeling Doserapporter Radiologisk avdeling 2015/ / RAD/BVEE 207 RAD/[fordelt] Statens strålevern Side: 67 av 119